FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010

2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden væsentlig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på p.t. 8 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 bogholder samt en socialrådgiverstuderende. Foreningen får desuden bistand fra 1 socialrådgiver, som på frivillig basis hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Medarbejdere: Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand Camilla Emanuel, studentermedhjælp Overlæge Anse Leroy Mia Balling Villadsen, studentermedhjælp Adm. direktør Bo Balstrup Tove Vestkær, bogholder Forstander Marianne Brøndberg Børn- og ungedirektør Hanne Dollerup Forstander Tove Schirmer SE nummer: Bank: Reg Konto nr Girokonto: Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation ApS 2

3 Årsberetning 2010 Lys i mørket Lena Søgaard Foreningens formand 2010 var udnævnt til Fattigdomsår. Desværre er fænomenet ikke nyt. For fattigdom har præget mængden og karakteren af de modtagne ansøgninger siden foreningens start i Vores ansøgere er ikke ramt af finanskrisen. Deres problemer er af mere permanent karakter og er ofte karakteriseret ved alvorlig sygdom og tab af arbejdsevne. De forstærkes af et offentligt system, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe de familier, der både midlertidigt og varigt har svært ved at skaffe sig et forsørgelsesgrundlag. Det ligger uden for vore muligheder at ændre familiernes grundvilkår. Men vi kan med vores støtte til den enlige forsørger - som en af vore modtager udtrykker det - tænde et lys i mørket. Dette er kun muligt takket været de bidrag vi modtager. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til vores mange både trofaste og nye bidragsydere, der gør det muligt for Foreningen at udføre det arbejde, som vi har gjort i rigtigt mange år. Og hvor behovet fortsat er stort for netop den hjælp vi kan yde i form af rådgivning og økonomisk støtte. Foreningen fik i 2010 udarbejdet en hjemmeside. Formålet med den er at gøre os mere tilgængelige for både modtagere og bidragsydere i en digital tidsalder. I samme ånd besluttede bestyrelsen at øremærke en lille del af vores uddelinger til et IT-legat, som kunne søges af mødre, men primært var tiltænkt børn/unge til at understøtte deres uddannelse, hvor adgang til IT i dag er en nødvendig forudsætning. Den hjælp som Foreningen yder til den enkelte familie er måske kun en dråbe i havet i forhold til det behov de har. Men hver gang vi kan sige ja til en ansøgning letter vi lidt på den tunge byrde det er for en enlig forsørger at skulle prioritere i et alt for lille budget. Og vi skaber en glæde, der forhåbentlig betyder at børnene bevarer troen på livet og deres egne muligheder. Dette lys i mørket havde ikke været muligt uden jeres bidrag. Når disse linier læses er det ikke længere Fattigdomsår. Men problemerne forsvinder ikke op i luften med nytårsraketterne. Også i 2011 vil fattigdom sætte sit præg på de mange ansøgninger om støtte. Familiernes forsørgelsesgrundlag er ikke blevet bedre og de offentlige ressourcer er ikke øget. Derfor håber vi også at vore bidragsydere fortsat vil støtte Foreningens arbejde. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2010 kan vi berette følgende: Vi modtog 2426 legatansøgninger, hvoraf 1315 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 263 børnefamilier tildelt julehjælp 57 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 216 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 724 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra 48 ansøgninger blev overført til behandling i 2011 Om ansøgningerne: Foreningens virke er landsdækkende og vi modtager således henvendelser fra hele landet - det største antal dog fra hovedstadsregionen. Langt de fleste henvender sig på opfordring fra en sagsbehandler, familievejleder, beboerrådgiver, sundhedsplejerske eller praktiserende læge - nogle evt. efter kontakt med en sygehussocialrådgiver eller en privat forening. Vi modtager hyppigt også en direkte telefonisk eller skriftlig henvendelse fra en af disse instanser. I har igen reddet min jul i år kan jeg endda lave pakkekalender til dem begge. Jeg vil af hele mit hjerte sige tak for jeres hjælp og det I gør for os, der ikke kan alting selv. Jane, Helsingør Af figuren Forsørgelsesgrundlag 2010 kan ses, at ansøgerne overvejende lever af overførselsindkomst - 43 % af kontanthjælp, 17 % har førtidspension, 13 % er på dagpenge ved sygdom eller ledighed. 10 % er under uddannelse og modtager enten SU eller revalideringsydelse. 17 % af henvendelserne kommer fra mødre med arbejdsindtægt. En lille andel af disse mødre er i flexjob, men langt hovedparten arbejder på normale løn- og arbejdsvilkår, oftest indenfor lavtlønsområdet. Flere nødsages til 4

5 at arbejde på et nedsat timetal for at dagligdagen kan hænge sammen hvilket ikke er helt let når man er alene om ansvaret for børnene og alle de praktiske gøremål. Vi modtager et stigende antal henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund, hvor den første kontakt overvejende formidles via en kontaktperson, f.eks. en sundhedsplejerske eller rådgivningscenter. En stor del af mødrene har boet i Danmark i relativt få år, har et meget begrænset netværk og lever af starthjælp. Starthjælp er en lav social ydelse, som bevirker at det er ekstra svært at finde midler til andet end de allermest basale livsfornødenheder, f.x. er det udenfor økonomisk rækkevidde at lade børnene gå til nogle sunde fritidsaktiviteter, hvor der er en egenbetaling. Morten blev virkelig glad for saxofonen. Han er meget flittig og øver sig 20 minutter om dagen. Han synes det gør ondt at øve så længe, men han brænder for det og gør det gerne. Han skal på lørdag spille flere juesange med skoleorkestret. Hvis I vidste, hvor meget det betyder for mig at se en glad dreng. Lisbeth, Skanderborg 5

6 Ansøgningernes indhold: De efterhånden mange og tilbagevendende opgørelser og undersøgelser, som alle viser at flere og flere børn vokser op i fattigdom, er tragisk læsning. Selvom langt de fleste børn i Danmark trives og har en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder er der beklageligvis alt for mange børn, dette ikke er virkeligheden for. Det læser vi i de mange breve hertil breve, som desuden viser mødrenes dårlige samvittighed over ikke at kunne give sit barn den længe ønskede cykel eller f.x. nogle sjove oplevelser i den lange skolesommerferie. Brevene fortæller om den følelse af utilstrækkelighed, mange af mødrene har. Hvor svært det er gang på gang at måtte skuffe sine børn ikke at kunne leve op til børnenes rimelige ønsker og forventninger. Der faldt et åg fra mine skuldre. Vi er bare så taknemlige fordi I hjælper os. Mia, Skanderborg De få ressourcer jeg har, bruger jeg på mine 2 dejlige piger. Jeg forsøger at kæmpe for at give dem den bedst mulige opvækst og dagligdag, jeg kan. Det ligger mig meget på sinde at de mærker mindst muligt til min personlige situation og det, som jeg har det svært med. Jeg bliver ulykkelig når jeg som mor ikke kan opfylde de få ønsker, de har. De er ikke vant til meget og har ikke de store forventninger eller behov, men alt løber jo op, selvom vi altid handler billigst til mad og ofte finder tøj og andre ting i genbrugsbutikker. Lidt hjælp til jul vil lette en sten i mit hjerte og løfte mit humør og det vil positivt smitte af på pigerne. Det var det bedste der kunne ske for os. Sally tager nu til Norge med efterskolen og vi skal ud og købe skiundertøj og varme sokker blandt andet. Jeg er meget taknemlig for legatet og også for din store interesse og hjælpsomhed. Det varmer og gør mig glad. Kirsten, Odense En mor beskriver det sådan i sin ansøgning om julehjælp: Jeg er 35 år, alenemor med 2 piger på hhv.10 og 2 år. Den ældste har aldrig haft kontakt med sin far, da han fravalgte det i forbindelse med skilsmissen. Forskellige situationer har gjort, at jeg i dag sidder med en lav indkomst og har megen gæld. Jeg er visiteret til flexjob pga. psykiske gener udbrændthed og kronisk stress men lige nu er jeg sygemeldt. 6

7 Det daglige arbejde i sekretariatet: Solskin har der ikke været for meget af gennem tilværelsen for de mange mødre, der henvender sig til Foreningen om hjælp og støtte i en presset situation. Nogle er naturligvis vokset op i trygge rammer med kærlige og omsorgsfulde voksne, men for alt for mange har barndommen været præget af fattigdom, svigt og misbrug hvilket har haft væsentlig betydning for deres muligheder og senere voksentilværelse. I et af de mange breve til os beskrev en mor dette meget rammende: Jeg har haft en vanskelig barndom med rigtig mange svigt og er blevet misbrugt som barn. Min mor var kun 17 år, da hun fik mig. Da jeg blev kæreste med børnenes far, var det et helvede med druk og vold, men efter 2 år fik jeg nok og gik min vej. Så jeg har faktisk altid været alene med mine børn. Men jeg er en god og omsorgsfuld mor og elsker mine børn meget højt. Jeg har siden mine unge år lidt af svær migræne og ligger derfor meget ned. Er desuden temmelig overvægtig - det er også meget trist, så jeg får lykkepiller. Jeg har været på bistandshjælp i ca. 25 år, desværre. Min kommune har virkelig holdt mig hen og jeg har været i mange arbejdsprøvninger, selvom alle incl. min psykiater mener, det bedste for mig ville være pension, men pensionsudvalget siger nej. For jeg skal bare tabe mig, så får jeg det bedre, siger de. Men de kender mig jo ikke. Det er uendelig svært at have ondt i livet - være i en fastlåst og sårbar situation, som er situationen for denne mor. Foreningen tilstræber at behandle alle legatansøgninger hurtigt og at der er så vidt muligt er tid til at lytte til de mange, der ringer og har brug for at forklare deres situation. Og ikke mindst har behov for, at nogen hører på dem og lytter til hvad de rent faktisk siger - hvilket mødrene alt for sjældent er forvænt med i deres kontakt med sagsbehandlere og andre i det offentlige system. Hvordan siger man ordentlig tak for jeres hjælp med Mikkels konfirmation. Han fik en dejlig dag, hvor han var midtpunktet og I kan tro, han nød det. Tove, Silkeborg I perioder er tiden også her ganske knap, men så kan et brev som det følgende være med til, at opmærksomhed igen rettes mod vigtigheden af såvel tid som lydhørhed: Først en stor tak fordi du gad og høre på mit klynkeri, da jeg ringede sidst. Men det var en stor hjælp for mig at have nogle at tale med, nogen som gad lytte. 7

8 Hverdagen i sekretariatet er travl med mange gøremål. Der skal afsættes tid til fundraising - til at sørge for nye donatorer til Foreningens arbejde. Tid til at kunne henvise mødrene til relevante offentlige myndigheder og til at udarbejde de mange individuelle indstillinger til fonde, hvorfra der vil kunne opnås en større hjælp, f.eks. til det tiltrængte ferieophold, som udover gode oplevelser i den lange skoleferie også er med til at skabe fælles minder noget ikke uvæsentligt. Tak for legatet til Karstens studietur. Jeg glæder mig til at give ham brevet. Jeg vil også takke mange gange for den støtte, jeg har modtaget igennem årenes løb. Det har gjort det lettere at kæmpe videre i en svær situation. Begge mine børn er kommet langt i dag på grund af jer. Det skal I bare vide. Lone, Aalborg I al travlheden fandt vi også tid til at få en hjemmeside op at stå og desuden til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse omkring betydningen af de mange ferieophold, vi sørger for. I besvarelserne er det gennemgående, at mødrene omkring den konkrete betydning for børnene fortæller, at børnene føler sig mindre anderledes, mindre fattige, mindre udenfor fællesskabet i skolen. Det var en stor oplevelse for børnene at have en ferieoplevelse at fortælle om i skolen eller børnehaven. Mødrene føler også, at familien er kommet meget tættere på hinanden og at det har haft stor betydning ikke mindst at have fået grint sammen. Selvom det for længst var blevet hverdag igen på tidspunktet for besvarelsen var ferien stadig en oplevelse, familien jævnligt delte og snakkede om. Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, hvor vi ofte hjælper med tilskud til selve flytningen eller 1/2-måneds husleje, når der ikke er andre støttemuligheder. Anskaffelser til hjemmet i øvrigt Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger hjælper vi ofte med. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj til børnene eller ventetøjet til den gravide. 8

9 Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om såvel børns deltagelse i fritidsaktiviteter som rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Vi har hjulpet med ophold i en campinghytte eller på familiehøjskole, med en tur til Legoland eller Tivoli og med besøget hos udenbys slægtninge, hvor udgiften til togrejsen kan opleves som uoverkommelig. Vi har også hjulpet med tilskud til ferieophold, hvor der er en mindre egenbetaling, idet selv et relativt beskedent beløb kan forekomme uoverskueligt, når man også gerne vil give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Sygdom: Der er ofte mange ekstraudgifter forbundet med sygdom udgifter som kan vælte et i forvejen meget stramt budget og hvor hjælp er nødvendig. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn - for blot at nævne nogle typiske. Vi hjælper også gerne med f.eks. medicin, fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandlingen. Gældsposter: En ekstra stor varmeregning eller uventet høj el-afregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. Kommunen har nu bevilget Tegn til Tale undervisning. Hvor har det været hårdt at kæmpe med de offentlige instanser, som man egentlig troede ville hjælpe. De har alt for mange forskellige kasser det er svært at finde ud af og de er ikke særlig flexible. Tak fordi I tog min henvendelse alvorligt og kunne råde og vejlede mig. Britt, Roskilde 9

10 Bidrag og støtte til Foreningen: 2010 blev et godt år med mange bidrag i alt modtog Foreningen knap 2,4 mio. kr. i bidrag fra fonde, legater, virksomheder og enkeltpersoner. Hovedparten af årets bidragydere har trofast støttet op om Foreningens arbejde gennem adskillige år, men også i 2010 fik vi til vores store glæde flere nye donatorer. Det var et dejligt brev, der lå i min postkasse i lørdags. Mange tak for støtten til psykologbistand. Camilla, Sønderborg Vi er ovenud taknemlige for denne store støtte og opbakning, som har afgørende betydning for Foreningens fortsatte virke. Fra Louis Petersens Legat modtog vi atter i år et meget stort beløb til uddeling blandt enlige forsørgere med særligt behov for støtte. Foreningen har haft et meget fint samarbejde med Legatet siden 1988, hvor der blev indgået en samarbejdsaftale. Bidraget fra Louis Petersens Legat er medvirkende til at afhjælpe svære problemer for eneforsørgere i det storkøbenhavnske område. Siden 2005 hvor Foreningen indledte et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond har vi årligt modtaget et beløb herfra til uddeling blandt særligt trængte enlige mødre. I 2010 modtog Foreningen et beløb på kr et bidrag, som er helt uvurderligt i vort arbejde og som for den enlige mor i bekneb betyder en kæmpe forskel. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond til vores store glæde at støtte op om Foreningens arbejde og i 2010 modtog vi kr. til uddeling. Foreningen sætter stor pris på dette samarbejde, som i 2010 gjorde tilværelsen lidt lettere for 85 svært stillede enlige mødre. Socialrådgiver Birthe Larsen har gennem 6 år bistået os med de mange daglige gøremål - besvaret telefoniske henvendelser og udarbejdet særlige indstillinger til andre fonde. Vi er taknemlige for Birthes store hjælp, som er på helt frivillig basis. Direktør Aksel Johansen, Aksel G. Kommunikation har gennem flere år bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. I 2010 fik vi bistand også i forbindelse med etableringen af Foreningens hjemmeside, hvilket vi er meget taknemlige for. Tusind tak for jeres håndsrækning, som har ført mig et stort skridt nærmere mod en tilværelse, hvor jeg kan sove trygt om natten. Min dejlige søn fortjener en udhvilet mor. Helle, Maribo Desværre er det ikke muligt her at nævne alle, som med økonomisk støtte eller på anden vis har støttet op om Foreningens arbejde. Tak til alle bidragydere for opbakningen og for den tillid, som også i år blev vist os - og som betyder alt for Foreningens fortsatte og nødvendige virke. 10

11 En ny type legater har set dagens lys Af Bo Balstrup, bestyrelsesmedlem I dagens samfund er adgang til information og brugen at digitale medier blevet en vigtig del af det sociale liv, derfor besluttede bestyrelsen i 2010 at indføre en ny type legat i kategorien Anskaffelser til familien. Med tilbuddet om at støtte familier med en bærbar computer, ønsker vi at sikre, at både mødre og børn i de støttede familier ikke falder ud af samfundet på grund af mangel på adgang til IT. I dag er adgangen til digitale medier meget vigtig for børn og unges sociale liv og dermed accept blandt venner. For mødrene er adgang til IT snart den eneste mulighed for at kommunikere med det offentlige. Uddannelse er den bedste måde for de udsatte familier at hjælpe sig selv videre og ud af deres nuværende vanskelige situation. Flere og flere uddannelser forventer, at de studerende har computere til rådighed så vi håber, at vi med denne støtte, kan hjælpe såvel for mødre som børn under uddannelse. Bestyrelsen besluttede at afsætte et ekstra beløb til at støtte ca. 20 familier med en bærbar computer sat op med en standard kontorpakke og en printer. Den støttede familie har således fået en bærbare computer i helt færdigopsat stand. Resultatet efter det første år er meget positive og tilbagemeldingerne fra de støttede familier er gode. Erfaringerne viser, at det oftest ikke er nødvendigt at få en printer med og at de fleste selv kan sætte computeren op ved hjælp fra børnene, deres venner eller familie. Derfor vil bestyrelsen for 2011 overveje en model som kun omfatter computer med præinstalleret software og derved få midler til at støtte flere familier. 11

12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2010 Andersen, overlæge Kjeld Andersen og hustru Ebba Andersens Legat Anonym Augustinusfonden Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Bank Fond Dyssegaard Sogns Menighed Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af Fog, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Fonden af Fonden af 8.juli Frederiksen, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond Andresen, Kund og Dagny Gad Andresens Fond Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Harder, Georg og Johanne Harders Legat Heise, Ville Heises Legat Hindsgaul, Ferd. og Ellen Hindsgauls almennyttige Fond Hjort, grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond Lauritzen Fonden Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond Kirk, Ole Kirks Fond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat Lærerstandens Brandforsikring G/S Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Nordea Fonden Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

13 Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond STG'S Gavefond Skov, Henry og Mary Skovs Fond Spannjerske, De Spannjerske Legater Toyota Fonden Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 55 ansøgere kr

14 Foreningens økonomi 2010 blev endnu et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2426 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen at øge legatuddelingerne i år Årets resultat efter uddelinger udviser et overskud på kr. 0. Foreningens egenkapital er forøget med kr fra kr pr. 31. december 2009 til kr pr. 31.december Forøgelsen skyldes primært kursregulering af værdipapirer, ført direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. 14

15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Revision Renteomkostninger Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året Årets resultat 0 0 Resultatdisponering Overført resultat

16 Velkommen til Foreningens hjemmeside Nu kan du også finde Foreningen på internettet. Dels for at lette ansøgningsprocessen for vore ansøgere og dels for at gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. Du kan downloade ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning. På hjemmesiden vil vi også lægge nyheder fra Foreningen, ligesom der er links til enkelte andre relevante hjemmesider. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2011 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2012 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2014 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation, og

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn Pretty Page BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE - søg støtte til dig selv og dine børn Trine Toft, 2015 2 Indholdsfortegnelse 4 Forord Legatsøgning De fleste enlige mødre har hørt om den julehjælp,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2015 Foreningen l Stø e for Mødre og Børn Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300 2100 København Ø E-mail: kontakt@morbarn.info Tlf.nr.: 35 38 56 26 CVR

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 28. marts 2010 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2010 Valg af dirigent.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

en bog om angst, depression, stress og traumer

en bog om angst, depression, stress og traumer en bog om angst, depression, stress og traumer af Karen Glistrup Med forord af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Der, hvor Karen Glistrups fine lille værk især har sin styrke, er ved at åbne for

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

velkommen på julemærkehjem Børn skal mærke livet ikke mærkes af det! Se hvordan du støtter de danske Julemærkehjem på www.julemaerket.

velkommen på julemærkehjem Børn skal mærke livet ikke mærkes af det! Se hvordan du støtter de danske Julemærkehjem på www.julemaerket. velkommen på julemærkehjem Børn skal mærke livet ikke mærkes af det! Se hvordan du støtter de danske Julemærkehjem på www.julemaerket.dk Jeg har fået en søn hjem, der har selvtillid, og som er gladere

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik...

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik... Bl.a. i dette nummer: Et godt år Mødrehjælpen er min tryghed i hverdagen Det var rart endelig at tale med én, der forstod mig Jeg skammer mig ikke mere Jeg kan bryde den sociale arv Jeg kunne ikke have

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005

Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005 Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005 Her er årets sidste nyhedsbrev fra Den Sikre Vej. Nyhedsbrevet indeholder to artikler. Den første artikel er skrevet af Marie Sandvad, som pt. opholder sig i

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB

STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB STORE HEDDINGE BADMINTONKLUB ÅRSREGNSKAB 212 Kim Hansen Bilagskontrollant Ulla Hansen Formand Brian Sejer Jensen Næstformand Ronnie Olsen Kasserer Birthe Andersen Bestyrelsesmedlem Greta Nielsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Klubnyt. Juniorcamp. Nyt om turneringer. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer

Klubnyt. Juniorcamp. Nyt om turneringer. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Herlev, 26. august 2015 Juniorcamp Nyt om turneringer Nye

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere