FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010

2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden væsentlig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på p.t. 8 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 bogholder samt en socialrådgiverstuderende. Foreningen får desuden bistand fra 1 socialrådgiver, som på frivillig basis hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Medarbejdere: Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand Camilla Emanuel, studentermedhjælp Overlæge Anse Leroy Mia Balling Villadsen, studentermedhjælp Adm. direktør Bo Balstrup Tove Vestkær, bogholder Forstander Marianne Brøndberg Børn- og ungedirektør Hanne Dollerup Forstander Tove Schirmer SE nummer: Bank: Reg Konto nr Girokonto: Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation ApS 2

3 Årsberetning 2010 Lys i mørket Lena Søgaard Foreningens formand 2010 var udnævnt til Fattigdomsår. Desværre er fænomenet ikke nyt. For fattigdom har præget mængden og karakteren af de modtagne ansøgninger siden foreningens start i Vores ansøgere er ikke ramt af finanskrisen. Deres problemer er af mere permanent karakter og er ofte karakteriseret ved alvorlig sygdom og tab af arbejdsevne. De forstærkes af et offentligt system, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe de familier, der både midlertidigt og varigt har svært ved at skaffe sig et forsørgelsesgrundlag. Det ligger uden for vore muligheder at ændre familiernes grundvilkår. Men vi kan med vores støtte til den enlige forsørger - som en af vore modtager udtrykker det - tænde et lys i mørket. Dette er kun muligt takket været de bidrag vi modtager. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til vores mange både trofaste og nye bidragsydere, der gør det muligt for Foreningen at udføre det arbejde, som vi har gjort i rigtigt mange år. Og hvor behovet fortsat er stort for netop den hjælp vi kan yde i form af rådgivning og økonomisk støtte. Foreningen fik i 2010 udarbejdet en hjemmeside. Formålet med den er at gøre os mere tilgængelige for både modtagere og bidragsydere i en digital tidsalder. I samme ånd besluttede bestyrelsen at øremærke en lille del af vores uddelinger til et IT-legat, som kunne søges af mødre, men primært var tiltænkt børn/unge til at understøtte deres uddannelse, hvor adgang til IT i dag er en nødvendig forudsætning. Den hjælp som Foreningen yder til den enkelte familie er måske kun en dråbe i havet i forhold til det behov de har. Men hver gang vi kan sige ja til en ansøgning letter vi lidt på den tunge byrde det er for en enlig forsørger at skulle prioritere i et alt for lille budget. Og vi skaber en glæde, der forhåbentlig betyder at børnene bevarer troen på livet og deres egne muligheder. Dette lys i mørket havde ikke været muligt uden jeres bidrag. Når disse linier læses er det ikke længere Fattigdomsår. Men problemerne forsvinder ikke op i luften med nytårsraketterne. Også i 2011 vil fattigdom sætte sit præg på de mange ansøgninger om støtte. Familiernes forsørgelsesgrundlag er ikke blevet bedre og de offentlige ressourcer er ikke øget. Derfor håber vi også at vore bidragsydere fortsat vil støtte Foreningens arbejde. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2010 kan vi berette følgende: Vi modtog 2426 legatansøgninger, hvoraf 1315 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 263 børnefamilier tildelt julehjælp 57 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 216 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 724 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra 48 ansøgninger blev overført til behandling i 2011 Om ansøgningerne: Foreningens virke er landsdækkende og vi modtager således henvendelser fra hele landet - det største antal dog fra hovedstadsregionen. Langt de fleste henvender sig på opfordring fra en sagsbehandler, familievejleder, beboerrådgiver, sundhedsplejerske eller praktiserende læge - nogle evt. efter kontakt med en sygehussocialrådgiver eller en privat forening. Vi modtager hyppigt også en direkte telefonisk eller skriftlig henvendelse fra en af disse instanser. I har igen reddet min jul i år kan jeg endda lave pakkekalender til dem begge. Jeg vil af hele mit hjerte sige tak for jeres hjælp og det I gør for os, der ikke kan alting selv. Jane, Helsingør Af figuren Forsørgelsesgrundlag 2010 kan ses, at ansøgerne overvejende lever af overførselsindkomst - 43 % af kontanthjælp, 17 % har førtidspension, 13 % er på dagpenge ved sygdom eller ledighed. 10 % er under uddannelse og modtager enten SU eller revalideringsydelse. 17 % af henvendelserne kommer fra mødre med arbejdsindtægt. En lille andel af disse mødre er i flexjob, men langt hovedparten arbejder på normale løn- og arbejdsvilkår, oftest indenfor lavtlønsområdet. Flere nødsages til 4

5 at arbejde på et nedsat timetal for at dagligdagen kan hænge sammen hvilket ikke er helt let når man er alene om ansvaret for børnene og alle de praktiske gøremål. Vi modtager et stigende antal henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund, hvor den første kontakt overvejende formidles via en kontaktperson, f.eks. en sundhedsplejerske eller rådgivningscenter. En stor del af mødrene har boet i Danmark i relativt få år, har et meget begrænset netværk og lever af starthjælp. Starthjælp er en lav social ydelse, som bevirker at det er ekstra svært at finde midler til andet end de allermest basale livsfornødenheder, f.x. er det udenfor økonomisk rækkevidde at lade børnene gå til nogle sunde fritidsaktiviteter, hvor der er en egenbetaling. Morten blev virkelig glad for saxofonen. Han er meget flittig og øver sig 20 minutter om dagen. Han synes det gør ondt at øve så længe, men han brænder for det og gør det gerne. Han skal på lørdag spille flere juesange med skoleorkestret. Hvis I vidste, hvor meget det betyder for mig at se en glad dreng. Lisbeth, Skanderborg 5

6 Ansøgningernes indhold: De efterhånden mange og tilbagevendende opgørelser og undersøgelser, som alle viser at flere og flere børn vokser op i fattigdom, er tragisk læsning. Selvom langt de fleste børn i Danmark trives og har en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder er der beklageligvis alt for mange børn, dette ikke er virkeligheden for. Det læser vi i de mange breve hertil breve, som desuden viser mødrenes dårlige samvittighed over ikke at kunne give sit barn den længe ønskede cykel eller f.x. nogle sjove oplevelser i den lange skolesommerferie. Brevene fortæller om den følelse af utilstrækkelighed, mange af mødrene har. Hvor svært det er gang på gang at måtte skuffe sine børn ikke at kunne leve op til børnenes rimelige ønsker og forventninger. Der faldt et åg fra mine skuldre. Vi er bare så taknemlige fordi I hjælper os. Mia, Skanderborg De få ressourcer jeg har, bruger jeg på mine 2 dejlige piger. Jeg forsøger at kæmpe for at give dem den bedst mulige opvækst og dagligdag, jeg kan. Det ligger mig meget på sinde at de mærker mindst muligt til min personlige situation og det, som jeg har det svært med. Jeg bliver ulykkelig når jeg som mor ikke kan opfylde de få ønsker, de har. De er ikke vant til meget og har ikke de store forventninger eller behov, men alt løber jo op, selvom vi altid handler billigst til mad og ofte finder tøj og andre ting i genbrugsbutikker. Lidt hjælp til jul vil lette en sten i mit hjerte og løfte mit humør og det vil positivt smitte af på pigerne. Det var det bedste der kunne ske for os. Sally tager nu til Norge med efterskolen og vi skal ud og købe skiundertøj og varme sokker blandt andet. Jeg er meget taknemlig for legatet og også for din store interesse og hjælpsomhed. Det varmer og gør mig glad. Kirsten, Odense En mor beskriver det sådan i sin ansøgning om julehjælp: Jeg er 35 år, alenemor med 2 piger på hhv.10 og 2 år. Den ældste har aldrig haft kontakt med sin far, da han fravalgte det i forbindelse med skilsmissen. Forskellige situationer har gjort, at jeg i dag sidder med en lav indkomst og har megen gæld. Jeg er visiteret til flexjob pga. psykiske gener udbrændthed og kronisk stress men lige nu er jeg sygemeldt. 6

7 Det daglige arbejde i sekretariatet: Solskin har der ikke været for meget af gennem tilværelsen for de mange mødre, der henvender sig til Foreningen om hjælp og støtte i en presset situation. Nogle er naturligvis vokset op i trygge rammer med kærlige og omsorgsfulde voksne, men for alt for mange har barndommen været præget af fattigdom, svigt og misbrug hvilket har haft væsentlig betydning for deres muligheder og senere voksentilværelse. I et af de mange breve til os beskrev en mor dette meget rammende: Jeg har haft en vanskelig barndom med rigtig mange svigt og er blevet misbrugt som barn. Min mor var kun 17 år, da hun fik mig. Da jeg blev kæreste med børnenes far, var det et helvede med druk og vold, men efter 2 år fik jeg nok og gik min vej. Så jeg har faktisk altid været alene med mine børn. Men jeg er en god og omsorgsfuld mor og elsker mine børn meget højt. Jeg har siden mine unge år lidt af svær migræne og ligger derfor meget ned. Er desuden temmelig overvægtig - det er også meget trist, så jeg får lykkepiller. Jeg har været på bistandshjælp i ca. 25 år, desværre. Min kommune har virkelig holdt mig hen og jeg har været i mange arbejdsprøvninger, selvom alle incl. min psykiater mener, det bedste for mig ville være pension, men pensionsudvalget siger nej. For jeg skal bare tabe mig, så får jeg det bedre, siger de. Men de kender mig jo ikke. Det er uendelig svært at have ondt i livet - være i en fastlåst og sårbar situation, som er situationen for denne mor. Foreningen tilstræber at behandle alle legatansøgninger hurtigt og at der er så vidt muligt er tid til at lytte til de mange, der ringer og har brug for at forklare deres situation. Og ikke mindst har behov for, at nogen hører på dem og lytter til hvad de rent faktisk siger - hvilket mødrene alt for sjældent er forvænt med i deres kontakt med sagsbehandlere og andre i det offentlige system. Hvordan siger man ordentlig tak for jeres hjælp med Mikkels konfirmation. Han fik en dejlig dag, hvor han var midtpunktet og I kan tro, han nød det. Tove, Silkeborg I perioder er tiden også her ganske knap, men så kan et brev som det følgende være med til, at opmærksomhed igen rettes mod vigtigheden af såvel tid som lydhørhed: Først en stor tak fordi du gad og høre på mit klynkeri, da jeg ringede sidst. Men det var en stor hjælp for mig at have nogle at tale med, nogen som gad lytte. 7

8 Hverdagen i sekretariatet er travl med mange gøremål. Der skal afsættes tid til fundraising - til at sørge for nye donatorer til Foreningens arbejde. Tid til at kunne henvise mødrene til relevante offentlige myndigheder og til at udarbejde de mange individuelle indstillinger til fonde, hvorfra der vil kunne opnås en større hjælp, f.eks. til det tiltrængte ferieophold, som udover gode oplevelser i den lange skoleferie også er med til at skabe fælles minder noget ikke uvæsentligt. Tak for legatet til Karstens studietur. Jeg glæder mig til at give ham brevet. Jeg vil også takke mange gange for den støtte, jeg har modtaget igennem årenes løb. Det har gjort det lettere at kæmpe videre i en svær situation. Begge mine børn er kommet langt i dag på grund af jer. Det skal I bare vide. Lone, Aalborg I al travlheden fandt vi også tid til at få en hjemmeside op at stå og desuden til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse omkring betydningen af de mange ferieophold, vi sørger for. I besvarelserne er det gennemgående, at mødrene omkring den konkrete betydning for børnene fortæller, at børnene føler sig mindre anderledes, mindre fattige, mindre udenfor fællesskabet i skolen. Det var en stor oplevelse for børnene at have en ferieoplevelse at fortælle om i skolen eller børnehaven. Mødrene føler også, at familien er kommet meget tættere på hinanden og at det har haft stor betydning ikke mindst at have fået grint sammen. Selvom det for længst var blevet hverdag igen på tidspunktet for besvarelsen var ferien stadig en oplevelse, familien jævnligt delte og snakkede om. Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, hvor vi ofte hjælper med tilskud til selve flytningen eller 1/2-måneds husleje, når der ikke er andre støttemuligheder. Anskaffelser til hjemmet i øvrigt Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger hjælper vi ofte med. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj til børnene eller ventetøjet til den gravide. 8

9 Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om såvel børns deltagelse i fritidsaktiviteter som rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Vi har hjulpet med ophold i en campinghytte eller på familiehøjskole, med en tur til Legoland eller Tivoli og med besøget hos udenbys slægtninge, hvor udgiften til togrejsen kan opleves som uoverkommelig. Vi har også hjulpet med tilskud til ferieophold, hvor der er en mindre egenbetaling, idet selv et relativt beskedent beløb kan forekomme uoverskueligt, når man også gerne vil give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Sygdom: Der er ofte mange ekstraudgifter forbundet med sygdom udgifter som kan vælte et i forvejen meget stramt budget og hvor hjælp er nødvendig. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn - for blot at nævne nogle typiske. Vi hjælper også gerne med f.eks. medicin, fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandlingen. Gældsposter: En ekstra stor varmeregning eller uventet høj el-afregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. Kommunen har nu bevilget Tegn til Tale undervisning. Hvor har det været hårdt at kæmpe med de offentlige instanser, som man egentlig troede ville hjælpe. De har alt for mange forskellige kasser det er svært at finde ud af og de er ikke særlig flexible. Tak fordi I tog min henvendelse alvorligt og kunne råde og vejlede mig. Britt, Roskilde 9

10 Bidrag og støtte til Foreningen: 2010 blev et godt år med mange bidrag i alt modtog Foreningen knap 2,4 mio. kr. i bidrag fra fonde, legater, virksomheder og enkeltpersoner. Hovedparten af årets bidragydere har trofast støttet op om Foreningens arbejde gennem adskillige år, men også i 2010 fik vi til vores store glæde flere nye donatorer. Det var et dejligt brev, der lå i min postkasse i lørdags. Mange tak for støtten til psykologbistand. Camilla, Sønderborg Vi er ovenud taknemlige for denne store støtte og opbakning, som har afgørende betydning for Foreningens fortsatte virke. Fra Louis Petersens Legat modtog vi atter i år et meget stort beløb til uddeling blandt enlige forsørgere med særligt behov for støtte. Foreningen har haft et meget fint samarbejde med Legatet siden 1988, hvor der blev indgået en samarbejdsaftale. Bidraget fra Louis Petersens Legat er medvirkende til at afhjælpe svære problemer for eneforsørgere i det storkøbenhavnske område. Siden 2005 hvor Foreningen indledte et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond har vi årligt modtaget et beløb herfra til uddeling blandt særligt trængte enlige mødre. I 2010 modtog Foreningen et beløb på kr et bidrag, som er helt uvurderligt i vort arbejde og som for den enlige mor i bekneb betyder en kæmpe forskel. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond til vores store glæde at støtte op om Foreningens arbejde og i 2010 modtog vi kr. til uddeling. Foreningen sætter stor pris på dette samarbejde, som i 2010 gjorde tilværelsen lidt lettere for 85 svært stillede enlige mødre. Socialrådgiver Birthe Larsen har gennem 6 år bistået os med de mange daglige gøremål - besvaret telefoniske henvendelser og udarbejdet særlige indstillinger til andre fonde. Vi er taknemlige for Birthes store hjælp, som er på helt frivillig basis. Direktør Aksel Johansen, Aksel G. Kommunikation har gennem flere år bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. I 2010 fik vi bistand også i forbindelse med etableringen af Foreningens hjemmeside, hvilket vi er meget taknemlige for. Tusind tak for jeres håndsrækning, som har ført mig et stort skridt nærmere mod en tilværelse, hvor jeg kan sove trygt om natten. Min dejlige søn fortjener en udhvilet mor. Helle, Maribo Desværre er det ikke muligt her at nævne alle, som med økonomisk støtte eller på anden vis har støttet op om Foreningens arbejde. Tak til alle bidragydere for opbakningen og for den tillid, som også i år blev vist os - og som betyder alt for Foreningens fortsatte og nødvendige virke. 10

11 En ny type legater har set dagens lys Af Bo Balstrup, bestyrelsesmedlem I dagens samfund er adgang til information og brugen at digitale medier blevet en vigtig del af det sociale liv, derfor besluttede bestyrelsen i 2010 at indføre en ny type legat i kategorien Anskaffelser til familien. Med tilbuddet om at støtte familier med en bærbar computer, ønsker vi at sikre, at både mødre og børn i de støttede familier ikke falder ud af samfundet på grund af mangel på adgang til IT. I dag er adgangen til digitale medier meget vigtig for børn og unges sociale liv og dermed accept blandt venner. For mødrene er adgang til IT snart den eneste mulighed for at kommunikere med det offentlige. Uddannelse er den bedste måde for de udsatte familier at hjælpe sig selv videre og ud af deres nuværende vanskelige situation. Flere og flere uddannelser forventer, at de studerende har computere til rådighed så vi håber, at vi med denne støtte, kan hjælpe såvel for mødre som børn under uddannelse. Bestyrelsen besluttede at afsætte et ekstra beløb til at støtte ca. 20 familier med en bærbar computer sat op med en standard kontorpakke og en printer. Den støttede familie har således fået en bærbare computer i helt færdigopsat stand. Resultatet efter det første år er meget positive og tilbagemeldingerne fra de støttede familier er gode. Erfaringerne viser, at det oftest ikke er nødvendigt at få en printer med og at de fleste selv kan sætte computeren op ved hjælp fra børnene, deres venner eller familie. Derfor vil bestyrelsen for 2011 overveje en model som kun omfatter computer med præinstalleret software og derved få midler til at støtte flere familier. 11

12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2010 Andersen, overlæge Kjeld Andersen og hustru Ebba Andersens Legat Anonym Augustinusfonden Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Bank Fond Dyssegaard Sogns Menighed Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af Fog, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Fonden af Fonden af 8.juli Frederiksen, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond Andresen, Kund og Dagny Gad Andresens Fond Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Harder, Georg og Johanne Harders Legat Heise, Ville Heises Legat Hindsgaul, Ferd. og Ellen Hindsgauls almennyttige Fond Hjort, grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond Lauritzen Fonden Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond Kirk, Ole Kirks Fond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat Lærerstandens Brandforsikring G/S Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Nordea Fonden Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

13 Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond STG'S Gavefond Skov, Henry og Mary Skovs Fond Spannjerske, De Spannjerske Legater Toyota Fonden Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 55 ansøgere kr

14 Foreningens økonomi 2010 blev endnu et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2426 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen at øge legatuddelingerne i år Årets resultat efter uddelinger udviser et overskud på kr. 0. Foreningens egenkapital er forøget med kr fra kr pr. 31. december 2009 til kr pr. 31.december Forøgelsen skyldes primært kursregulering af værdipapirer, ført direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. 14

15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Revision Renteomkostninger Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året Årets resultat 0 0 Resultatdisponering Overført resultat

16 Velkommen til Foreningens hjemmeside Nu kan du også finde Foreningen på internettet. Dels for at lette ansøgningsprocessen for vore ansøgere og dels for at gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. Du kan downloade ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning. På hjemmesiden vil vi også lægge nyheder fra Foreningen, ligesom der er links til enkelte andre relevante hjemmesider. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 INTERVIEW Lotte fandt ro hos Mødrehjælpen under skilsmissen FRIVILLIG Lisbeth brænder for at udvikle frivilligheden Årsberetning 2014 LEDER INTERVIEW I Danmark har vi

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Adoption & Samfund. Når William klukker af grin Om vejen til Sigurd En gave hver dag Gave fra Special Needs Retten til fravalg og tilvalg

Adoption & Samfund. Når William klukker af grin Om vejen til Sigurd En gave hver dag Gave fra Special Needs Retten til fravalg og tilvalg Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 5 Oktober 2011 35. årgang TEMA: SPECIAL NEEDS Når William klukker af grin Om vejen til Sigurd En gave hver dag Gave fra Special Needs Retten til

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere