FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010

2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningen blev stiftet i 1905 og har siden takket være private midler - haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden væsentlig del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på p.t. 8 medlemmer. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat 1 socialrådgiver, 1 bogholder samt en socialrådgiverstuderende. Foreningen får desuden bistand fra 1 socialrådgiver, som på frivillig basis hjælper med indstillinger til andre fonde og legater. Bestyrelse: Medarbejdere: Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand Benthe Jensen, socialrådgiver, daglig leder Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Birthe Larsen, socialrådgiver og frivillig Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand Camilla Emanuel, studentermedhjælp Overlæge Anse Leroy Mia Balling Villadsen, studentermedhjælp Adm. direktør Bo Balstrup Tove Vestkær, bogholder Forstander Marianne Brøndberg Børn- og ungedirektør Hanne Dollerup Forstander Tove Schirmer SE nummer: Bank: Reg Konto nr Girokonto: Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation ApS 2

3 Årsberetning 2010 Lys i mørket Lena Søgaard Foreningens formand 2010 var udnævnt til Fattigdomsår. Desværre er fænomenet ikke nyt. For fattigdom har præget mængden og karakteren af de modtagne ansøgninger siden foreningens start i Vores ansøgere er ikke ramt af finanskrisen. Deres problemer er af mere permanent karakter og er ofte karakteriseret ved alvorlig sygdom og tab af arbejdsevne. De forstærkes af et offentligt system, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe de familier, der både midlertidigt og varigt har svært ved at skaffe sig et forsørgelsesgrundlag. Det ligger uden for vore muligheder at ændre familiernes grundvilkår. Men vi kan med vores støtte til den enlige forsørger - som en af vore modtager udtrykker det - tænde et lys i mørket. Dette er kun muligt takket været de bidrag vi modtager. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til vores mange både trofaste og nye bidragsydere, der gør det muligt for Foreningen at udføre det arbejde, som vi har gjort i rigtigt mange år. Og hvor behovet fortsat er stort for netop den hjælp vi kan yde i form af rådgivning og økonomisk støtte. Foreningen fik i 2010 udarbejdet en hjemmeside. Formålet med den er at gøre os mere tilgængelige for både modtagere og bidragsydere i en digital tidsalder. I samme ånd besluttede bestyrelsen at øremærke en lille del af vores uddelinger til et IT-legat, som kunne søges af mødre, men primært var tiltænkt børn/unge til at understøtte deres uddannelse, hvor adgang til IT i dag er en nødvendig forudsætning. Den hjælp som Foreningen yder til den enkelte familie er måske kun en dråbe i havet i forhold til det behov de har. Men hver gang vi kan sige ja til en ansøgning letter vi lidt på den tunge byrde det er for en enlig forsørger at skulle prioritere i et alt for lille budget. Og vi skaber en glæde, der forhåbentlig betyder at børnene bevarer troen på livet og deres egne muligheder. Dette lys i mørket havde ikke været muligt uden jeres bidrag. Når disse linier læses er det ikke længere Fattigdomsår. Men problemerne forsvinder ikke op i luften med nytårsraketterne. Også i 2011 vil fattigdom sætte sit præg på de mange ansøgninger om støtte. Familiernes forsørgelsesgrundlag er ikke blevet bedre og de offentlige ressourcer er ikke øget. Derfor håber vi også at vore bidragsydere fortsat vil støtte Foreningens arbejde. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2010 kan vi berette følgende: Vi modtog 2426 legatansøgninger, hvoraf 1315 ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 263 børnefamilier tildelt julehjælp 57 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 216 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 724 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra 48 ansøgninger blev overført til behandling i 2011 Om ansøgningerne: Foreningens virke er landsdækkende og vi modtager således henvendelser fra hele landet - det største antal dog fra hovedstadsregionen. Langt de fleste henvender sig på opfordring fra en sagsbehandler, familievejleder, beboerrådgiver, sundhedsplejerske eller praktiserende læge - nogle evt. efter kontakt med en sygehussocialrådgiver eller en privat forening. Vi modtager hyppigt også en direkte telefonisk eller skriftlig henvendelse fra en af disse instanser. I har igen reddet min jul i år kan jeg endda lave pakkekalender til dem begge. Jeg vil af hele mit hjerte sige tak for jeres hjælp og det I gør for os, der ikke kan alting selv. Jane, Helsingør Af figuren Forsørgelsesgrundlag 2010 kan ses, at ansøgerne overvejende lever af overførselsindkomst - 43 % af kontanthjælp, 17 % har førtidspension, 13 % er på dagpenge ved sygdom eller ledighed. 10 % er under uddannelse og modtager enten SU eller revalideringsydelse. 17 % af henvendelserne kommer fra mødre med arbejdsindtægt. En lille andel af disse mødre er i flexjob, men langt hovedparten arbejder på normale løn- og arbejdsvilkår, oftest indenfor lavtlønsområdet. Flere nødsages til 4

5 at arbejde på et nedsat timetal for at dagligdagen kan hænge sammen hvilket ikke er helt let når man er alene om ansvaret for børnene og alle de praktiske gøremål. Vi modtager et stigende antal henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund, hvor den første kontakt overvejende formidles via en kontaktperson, f.eks. en sundhedsplejerske eller rådgivningscenter. En stor del af mødrene har boet i Danmark i relativt få år, har et meget begrænset netværk og lever af starthjælp. Starthjælp er en lav social ydelse, som bevirker at det er ekstra svært at finde midler til andet end de allermest basale livsfornødenheder, f.x. er det udenfor økonomisk rækkevidde at lade børnene gå til nogle sunde fritidsaktiviteter, hvor der er en egenbetaling. Morten blev virkelig glad for saxofonen. Han er meget flittig og øver sig 20 minutter om dagen. Han synes det gør ondt at øve så længe, men han brænder for det og gør det gerne. Han skal på lørdag spille flere juesange med skoleorkestret. Hvis I vidste, hvor meget det betyder for mig at se en glad dreng. Lisbeth, Skanderborg 5

6 Ansøgningernes indhold: De efterhånden mange og tilbagevendende opgørelser og undersøgelser, som alle viser at flere og flere børn vokser op i fattigdom, er tragisk læsning. Selvom langt de fleste børn i Danmark trives og har en tryg opvækst med gode udviklingsmuligheder er der beklageligvis alt for mange børn, dette ikke er virkeligheden for. Det læser vi i de mange breve hertil breve, som desuden viser mødrenes dårlige samvittighed over ikke at kunne give sit barn den længe ønskede cykel eller f.x. nogle sjove oplevelser i den lange skolesommerferie. Brevene fortæller om den følelse af utilstrækkelighed, mange af mødrene har. Hvor svært det er gang på gang at måtte skuffe sine børn ikke at kunne leve op til børnenes rimelige ønsker og forventninger. Der faldt et åg fra mine skuldre. Vi er bare så taknemlige fordi I hjælper os. Mia, Skanderborg De få ressourcer jeg har, bruger jeg på mine 2 dejlige piger. Jeg forsøger at kæmpe for at give dem den bedst mulige opvækst og dagligdag, jeg kan. Det ligger mig meget på sinde at de mærker mindst muligt til min personlige situation og det, som jeg har det svært med. Jeg bliver ulykkelig når jeg som mor ikke kan opfylde de få ønsker, de har. De er ikke vant til meget og har ikke de store forventninger eller behov, men alt løber jo op, selvom vi altid handler billigst til mad og ofte finder tøj og andre ting i genbrugsbutikker. Lidt hjælp til jul vil lette en sten i mit hjerte og løfte mit humør og det vil positivt smitte af på pigerne. Det var det bedste der kunne ske for os. Sally tager nu til Norge med efterskolen og vi skal ud og købe skiundertøj og varme sokker blandt andet. Jeg er meget taknemlig for legatet og også for din store interesse og hjælpsomhed. Det varmer og gør mig glad. Kirsten, Odense En mor beskriver det sådan i sin ansøgning om julehjælp: Jeg er 35 år, alenemor med 2 piger på hhv.10 og 2 år. Den ældste har aldrig haft kontakt med sin far, da han fravalgte det i forbindelse med skilsmissen. Forskellige situationer har gjort, at jeg i dag sidder med en lav indkomst og har megen gæld. Jeg er visiteret til flexjob pga. psykiske gener udbrændthed og kronisk stress men lige nu er jeg sygemeldt. 6

7 Det daglige arbejde i sekretariatet: Solskin har der ikke været for meget af gennem tilværelsen for de mange mødre, der henvender sig til Foreningen om hjælp og støtte i en presset situation. Nogle er naturligvis vokset op i trygge rammer med kærlige og omsorgsfulde voksne, men for alt for mange har barndommen været præget af fattigdom, svigt og misbrug hvilket har haft væsentlig betydning for deres muligheder og senere voksentilværelse. I et af de mange breve til os beskrev en mor dette meget rammende: Jeg har haft en vanskelig barndom med rigtig mange svigt og er blevet misbrugt som barn. Min mor var kun 17 år, da hun fik mig. Da jeg blev kæreste med børnenes far, var det et helvede med druk og vold, men efter 2 år fik jeg nok og gik min vej. Så jeg har faktisk altid været alene med mine børn. Men jeg er en god og omsorgsfuld mor og elsker mine børn meget højt. Jeg har siden mine unge år lidt af svær migræne og ligger derfor meget ned. Er desuden temmelig overvægtig - det er også meget trist, så jeg får lykkepiller. Jeg har været på bistandshjælp i ca. 25 år, desværre. Min kommune har virkelig holdt mig hen og jeg har været i mange arbejdsprøvninger, selvom alle incl. min psykiater mener, det bedste for mig ville være pension, men pensionsudvalget siger nej. For jeg skal bare tabe mig, så får jeg det bedre, siger de. Men de kender mig jo ikke. Det er uendelig svært at have ondt i livet - være i en fastlåst og sårbar situation, som er situationen for denne mor. Foreningen tilstræber at behandle alle legatansøgninger hurtigt og at der er så vidt muligt er tid til at lytte til de mange, der ringer og har brug for at forklare deres situation. Og ikke mindst har behov for, at nogen hører på dem og lytter til hvad de rent faktisk siger - hvilket mødrene alt for sjældent er forvænt med i deres kontakt med sagsbehandlere og andre i det offentlige system. Hvordan siger man ordentlig tak for jeres hjælp med Mikkels konfirmation. Han fik en dejlig dag, hvor han var midtpunktet og I kan tro, han nød det. Tove, Silkeborg I perioder er tiden også her ganske knap, men så kan et brev som det følgende være med til, at opmærksomhed igen rettes mod vigtigheden af såvel tid som lydhørhed: Først en stor tak fordi du gad og høre på mit klynkeri, da jeg ringede sidst. Men det var en stor hjælp for mig at have nogle at tale med, nogen som gad lytte. 7

8 Hverdagen i sekretariatet er travl med mange gøremål. Der skal afsættes tid til fundraising - til at sørge for nye donatorer til Foreningens arbejde. Tid til at kunne henvise mødrene til relevante offentlige myndigheder og til at udarbejde de mange individuelle indstillinger til fonde, hvorfra der vil kunne opnås en større hjælp, f.eks. til det tiltrængte ferieophold, som udover gode oplevelser i den lange skoleferie også er med til at skabe fælles minder noget ikke uvæsentligt. Tak for legatet til Karstens studietur. Jeg glæder mig til at give ham brevet. Jeg vil også takke mange gange for den støtte, jeg har modtaget igennem årenes løb. Det har gjort det lettere at kæmpe videre i en svær situation. Begge mine børn er kommet langt i dag på grund af jer. Det skal I bare vide. Lone, Aalborg I al travlheden fandt vi også tid til at få en hjemmeside op at stå og desuden til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse omkring betydningen af de mange ferieophold, vi sørger for. I besvarelserne er det gennemgående, at mødrene omkring den konkrete betydning for børnene fortæller, at børnene føler sig mindre anderledes, mindre fattige, mindre udenfor fællesskabet i skolen. Det var en stor oplevelse for børnene at have en ferieoplevelse at fortælle om i skolen eller børnehaven. Mødrene føler også, at familien er kommet meget tættere på hinanden og at det har haft stor betydning ikke mindst at have fået grint sammen. Selvom det for længst var blevet hverdag igen på tidspunktet for besvarelsen var ferien stadig en oplevelse, familien jævnligt delte og snakkede om. Legater bevilges til følgende formål: Spædbørnsudstyr: En god start med det ventede barn har historisk haft høj prioritet i foreningens arbejde. Etablering: Basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr, - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, hvor vi ofte hjælper med tilskud til selve flytningen eller 1/2-måneds husleje, når der ikke er andre støttemuligheder. Anskaffelser til hjemmet i øvrigt Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger hjælper vi ofte med. Anskaffelser til familien: Udstyret til skolestart, en cykel til fælles familieoplevelser, udskiftning af garderoben ved vægttab, det dyre vintertøj til børnene eller ventetøjet til den gravide. 8

9 Fritid og Ferie: Vi støtter gerne op om såvel børns deltagelse i fritidsaktiviteter som rejser med skoler og klubber. Det er vigtigt med aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. Også hjælp til ferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Vi har hjulpet med ophold i en campinghytte eller på familiehøjskole, med en tur til Legoland eller Tivoli og med besøget hos udenbys slægtninge, hvor udgiften til togrejsen kan opleves som uoverkommelig. Vi har også hjulpet med tilskud til ferieophold, hvor der er en mindre egenbetaling, idet selv et relativt beskedent beløb kan forekomme uoverskueligt, når man også gerne vil give børnene lidt ekstra lommepenge og nyt sommertøj med i kufferten. Sygdom: Der er ofte mange ekstraudgifter forbundet med sygdom udgifter som kan vælte et i forvejen meget stramt budget og hvor hjælp er nødvendig. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til pasning af de raske søskende hjemme og til den ekstra biografbillet, øgede kostudgifter pga. mindre tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn - for blot at nævne nogle typiske. Vi hjælper også gerne med f.eks. medicin, fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandlingen. Gældsposter: En ekstra stor varmeregning eller uventet høj el-afregning kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere er ekstra vigtige at få markeret. Uddannelse: Her kan nævnes tilskud til efterskoleophold, depositum, ordbøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Julehjælp: En svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent beløb kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen. Kommunen har nu bevilget Tegn til Tale undervisning. Hvor har det været hårdt at kæmpe med de offentlige instanser, som man egentlig troede ville hjælpe. De har alt for mange forskellige kasser det er svært at finde ud af og de er ikke særlig flexible. Tak fordi I tog min henvendelse alvorligt og kunne råde og vejlede mig. Britt, Roskilde 9

10 Bidrag og støtte til Foreningen: 2010 blev et godt år med mange bidrag i alt modtog Foreningen knap 2,4 mio. kr. i bidrag fra fonde, legater, virksomheder og enkeltpersoner. Hovedparten af årets bidragydere har trofast støttet op om Foreningens arbejde gennem adskillige år, men også i 2010 fik vi til vores store glæde flere nye donatorer. Det var et dejligt brev, der lå i min postkasse i lørdags. Mange tak for støtten til psykologbistand. Camilla, Sønderborg Vi er ovenud taknemlige for denne store støtte og opbakning, som har afgørende betydning for Foreningens fortsatte virke. Fra Louis Petersens Legat modtog vi atter i år et meget stort beløb til uddeling blandt enlige forsørgere med særligt behov for støtte. Foreningen har haft et meget fint samarbejde med Legatet siden 1988, hvor der blev indgået en samarbejdsaftale. Bidraget fra Louis Petersens Legat er medvirkende til at afhjælpe svære problemer for eneforsørgere i det storkøbenhavnske område. Siden 2005 hvor Foreningen indledte et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond har vi årligt modtaget et beløb herfra til uddeling blandt særligt trængte enlige mødre. I 2010 modtog Foreningen et beløb på kr et bidrag, som er helt uvurderligt i vort arbejde og som for den enlige mor i bekneb betyder en kæmpe forskel. I 2004 valgte Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond til vores store glæde at støtte op om Foreningens arbejde og i 2010 modtog vi kr. til uddeling. Foreningen sætter stor pris på dette samarbejde, som i 2010 gjorde tilværelsen lidt lettere for 85 svært stillede enlige mødre. Socialrådgiver Birthe Larsen har gennem 6 år bistået os med de mange daglige gøremål - besvaret telefoniske henvendelser og udarbejdet særlige indstillinger til andre fonde. Vi er taknemlige for Birthes store hjælp, som er på helt frivillig basis. Direktør Aksel Johansen, Aksel G. Kommunikation har gennem flere år bistået med redigering og trykning af Foreningens årsberetning. I 2010 fik vi bistand også i forbindelse med etableringen af Foreningens hjemmeside, hvilket vi er meget taknemlige for. Tusind tak for jeres håndsrækning, som har ført mig et stort skridt nærmere mod en tilværelse, hvor jeg kan sove trygt om natten. Min dejlige søn fortjener en udhvilet mor. Helle, Maribo Desværre er det ikke muligt her at nævne alle, som med økonomisk støtte eller på anden vis har støttet op om Foreningens arbejde. Tak til alle bidragydere for opbakningen og for den tillid, som også i år blev vist os - og som betyder alt for Foreningens fortsatte og nødvendige virke. 10

11 En ny type legater har set dagens lys Af Bo Balstrup, bestyrelsesmedlem I dagens samfund er adgang til information og brugen at digitale medier blevet en vigtig del af det sociale liv, derfor besluttede bestyrelsen i 2010 at indføre en ny type legat i kategorien Anskaffelser til familien. Med tilbuddet om at støtte familier med en bærbar computer, ønsker vi at sikre, at både mødre og børn i de støttede familier ikke falder ud af samfundet på grund af mangel på adgang til IT. I dag er adgangen til digitale medier meget vigtig for børn og unges sociale liv og dermed accept blandt venner. For mødrene er adgang til IT snart den eneste mulighed for at kommunikere med det offentlige. Uddannelse er den bedste måde for de udsatte familier at hjælpe sig selv videre og ud af deres nuværende vanskelige situation. Flere og flere uddannelser forventer, at de studerende har computere til rådighed så vi håber, at vi med denne støtte, kan hjælpe såvel for mødre som børn under uddannelse. Bestyrelsen besluttede at afsætte et ekstra beløb til at støtte ca. 20 familier med en bærbar computer sat op med en standard kontorpakke og en printer. Den støttede familie har således fået en bærbare computer i helt færdigopsat stand. Resultatet efter det første år er meget positive og tilbagemeldingerne fra de støttede familier er gode. Erfaringerne viser, at det oftest ikke er nødvendigt at få en printer med og at de fleste selv kan sætte computeren op ved hjælp fra børnene, deres venner eller familie. Derfor vil bestyrelsen for 2011 overveje en model som kun omfatter computer med præinstalleret software og derved få midler til at støtte flere familier. 11

12 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2010 Andersen, overlæge Kjeld Andersen og hustru Ebba Andersens Legat Anonym Augustinusfonden Bechgaard, civilingeniør H.C og hustru Ella Mary Bechgaards Fond BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlson, Carl og Camilla Carlsons Legat Christensen, Marie Christensens Legat Danielsen, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Danske Bank Fond Dyssegaard Sogns Menighed Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af Fog, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Fonden af Fonden af 8.juli Frederiksen, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond Andresen, Kund og Dagny Gad Andresens Fond Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Harder, Georg og Johanne Harders Legat Heise, Ville Heises Legat Hindsgaul, Ferd. og Ellen Hindsgauls almennyttige Fond Hjort, grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond Lauritzen Fonden Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kielberg, Sarah E. Kielbergs Legat Kragh, Frederik og Emma Kraghs Mindefond Kirk, Ole Kirks Fond La Cour, Margrethe og Johs. F. La Cours Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lund, Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine Bugge's Legat Lærerstandens Brandforsikring G/S Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Novo Gruppen Nordea Fonden Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond

13 Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond STG'S Gavefond Skov, Henry og Mary Skovs Fond Spannjerske, De Spannjerske Legater Toyota Fonden Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 55 ansøgere kr

14 Foreningens økonomi 2010 blev endnu et travlt år, hvor vi i årets løb behandlede 2426 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen at øge legatuddelingerne i år Årets resultat efter uddelinger udviser et overskud på kr. 0. Foreningens egenkapital er forøget med kr fra kr pr. 31. december 2009 til kr pr. 31.december Forøgelsen skyldes primært kursregulering af værdipapirer, ført direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. 14

15 Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Kontoromkostninger Revision Renteomkostninger Årets uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt i året Årets resultat 0 0 Resultatdisponering Overført resultat

16 Velkommen til Foreningens hjemmeside Nu kan du også finde Foreningen på internettet. Dels for at lette ansøgningsprocessen for vore ansøgere og dels for at gøre Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. Du kan downloade ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning. På hjemmesiden vil vi også lægge nyheder fra Foreningen, ligesom der er links til enkelte andre relevante hjemmesider. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Adresser på Nordeas bankråd

Adresser på Nordeas bankråd Adresser på Nordeas bankråd Søger du Nordea-fonden om støtte til et lokalt forankret projekt på under 100.000 kr., skal du sende din ansøgning til et af Nordea lokale bankråd. Det er Nordea-fondens mål,

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP BØRNENE I LAOS OG CAMBODJA HAR BRUG FOR DIN HJÆLP Et kærligt hjem til alle børn Foto: Lars Just DU OG DIN LOKALGRUPPE KAN GIVE UDSATTE BØRN I LAOS OG CAMBODJA ET BEDRE LIV Kongedømmet Cambodja er den mindre

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476

Dienesmindes venner. Årsrapp ort 2012. CVRnr. 1627 5476 Dienesmindes venner (selvej ende institution) Årsrapp ort 212 CVRnr. 1627 5476 MEDLEM AF DÅNSKE REVISORER F5K* Telefon,," 726 66, mail@revisionskontoretvest.dk i vrww.revisionskontoretvest'dk Holstebro:

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere