FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN"

Transkript

1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2012

2 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til gravide kvinder, vanskeligt stillede enlige forsørgere og familier med børn i situationer, hvor der ikke er mulighed for at opnå hjælp fra det offentlige - eller hvor denne hjælp ikke er tilstrækkelig. Foreningens historie går tilbage til 1905 og takket være private midler har vi siden haft mulighed for på forskellig måde at hjælpe vanskeligt stillede eneforsørgere. Foreningens hjælp ydes som legater til helt konkrete formål. Legaterne er typisk på kr. En økonomisk håndsrækning, der ofte klarer et akut problem for familien og som samtidig opleves som en opmuntring i en svær situation. Rådgivning og vejledning indenfor den sociale lovgivning om eneforsørgerens rettigheder og muligheder for hjælp er en anden central del af Foreningens arbejdsområde. Foreningen indstiller herudover til andre fonde og legater. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse. Til varetagelse af de daglige arbejdsopgaver har Foreningen ansat en socialrådgiver, en bogholder samt 1-2 studentermedhjælpere. Bestyrelse: Dagtilbudschef Lena Søgaard, formand Regnskabschef Irene Stumpe, kasserer Daginstitutionschef Pia Mehlsen, næstformand Adm. direktør Bo Balstrup Forstander Marianne Brøndberg Forstander Tove Schirmer Medarbejdere: Benthe Jensen, socialrådgiver og daglig leder Mia Balling Villadsen, studentermedhjælp Bettina Mørkholm, studentermedhjælp Jonna Mahler, bogholder SE nr. : Bankkonto: Reg Konto Girokonto : Foreningens regnskab revideres af Revisionsfirmaet KPMG Layout og produktion: Aksel G. Kommunikation 2

3 Årsberetning 2012 Vi har brug for alle Børn har ingen indflydelse på de livsvilkår de fødes ind i. Lena Søgaard En klog mand sagde engang, at man skulle vælge sine Foreningens formand forældre med omhu! Vi ved alle, at de vilkår børn fødes ind i har stor betydning for deres opvækst og videre udvikling. Mine forældre og generationen med dem voksede op under krigen, et livsvilkår der på godt og ondt kom til at præge deres liv. Nogle gange kommer ting til os udefra og bliver et grundvilkår for alle - som krigen. Andre udefra kommende begivenheder som den nuværende økonomiske krise med tilhørende arbejdsløshed og andre sociale begivenheder rammer også tilfældigt og er ikke noget, vi som sådan kan gardere os imod. Vi kan højst forsøge at afbøde de værste virkninger. Men de grundvilkår som samfundet, også det civile, skaber for børn og deres familier, har derimod en stor betydning for det udgangspunkt vi har at udvikle samfundet videre fra. Og med det generelt faldende fødselstal i Danmark - og endnu større i Europa - er det nødvendigt at sikre de bedst mulige vilkår for flest mulige børn. Vi kan ikke tillade, at børn bliver tabt. Udover det humanistiske element i det synspunkt, er der også det faktum, at med en befolkningsudvikling med flere ældre og færre unge, bliver alle hænder nødvendige, hvis vi i fremtiden skal opretholde det velfærdssamfund, vi i dag kender og værner om. Vi ved at børn af enlige forsørgere med en lav indkomst er særligt udsatte og har ringere livschancer end deres jævnaldrende, der vokser op under andre livsvilkår. En beskeden udjævning af de forskelle, er det vor forening bruger ressourcerne på. Derfor skal der også herfra lyde en stor tak til vores både nye og trofaste bidragsydere. Uden Jeres bidrag, ville vi ikke kunne yde hjælp til de mange familier der har hjælp behov. En hjælp som vi dagligt får bekræftet falder på et tørt sted, og er med til lette presset en smule fra en gruppe mennesker, der lever med den konstante stressfaktor en dårlig økonomi indebærer. Hver gang vi kan være med til at lette det pres, kan vi være med til at skabe det forældreoverskud, der forbedrer børns livsvilkår og dermed livschancer. Det bidrager I med ved Jeres støtte - tak for det. Verden er i konstant udvikling bliv året hvor Egmont Fonden besluttede at lægge deres støtte om. Jeg vil på Foreningens vegne takke for mange års godt samarbejde. Lena Søgaard, formand 3

4 Om året 2012 kan vi berette følgende: Vi modtog legatansøgninger, hvoraf ansøgere fik bevilget legater til et samlet beløb på kr Heraf blev 423 børnefamilier tildelt julehjælp 60 ansøgere blev indstillet til økonomisk hjælp fra andre fonde, som sammenlagt bevilgede kr ansøgere blev henvist til andre private rådgivninger eller offentlige myndigheder 180 ansøgninger blev henlagt, da ansøgerne ikke reagerede på vor henvendelse om de yderligere oplysninger, der var nødvendige for at kunne behandle sagen 772 fik afslag typisk fordi det ansøgte lå udenfor foreningens formål eller fordi ansøgeren indenfor en kortere periode havde modtaget et legat herfra 51 ansøgninger blev overført til behandling i 2013 Om ansøgningerne: Foreningen modtager hvert år mange henvendelser fra økonomisk trængte familier både telefonisk og skriftligt. Henvendelserne kommer fra hele landet, dog med det største antal fra hovedstadsområdet. Henvendelserne sker fra både fagpersoner og den pressede mor eller far. Vi ser fagpersoner gribe til tasterne og indsende en indstilling med anmodning om økonomisk støtte. Det sker, når en sagsbehandler Kristine havde en uforglemmelig konfirmationsdag og nød det virkelig. Den dag strømmede tårerne ned fra mine øjne og det skal I vide. Betina, Frederikshavn i kommunen i sin kontakt med familien ikke har mulighed for indenfor de forvaltningsmæssige rammer at give en bevilling trods kendskab til familiens trængte forhold. Fagpersonerne kan også være en familierådgiver, sundhedsplejerske, praktiserende læge eller en medarbejder fra det krisecenter, hvor familien midlertidigt opholder sig og som kan se, hvilken forskel og opmuntring legatet kan være for den voksne og barnet. Vi kommer også i kontakt med mødrene selv, som har hørt om os fra en veninde eller blevet opfordret til at søge af sin sagsbehandler, fra hospitalet eller måske fra en anden privat forening, som familien har kontakt med omkring deres særlige vanskelige situation. Vi har gennem de senere år modtaget flere henvendelser fra mødre med anden etnisk baggrund end dansk. Det er kvinder, der ofte har et begrænset netværk i det danske samfund. Forklaringerne på dette kan være deres relativt korte tid i Danmark, men kan også skyldes, at det netværk de har overvejende er et fagligt, professionelt netværk, og ikke et privat netværk, da vi ikke altid er særlig gode til at tage mod vore nye landsmænd i vores eget private netværk. 4

5 Familiernes situation er dog heldigvis ikke længere så fastlåst som tidligere, da vi jo har sagt farvel til den lave starthjælp. Men uanset etnicitet ser vi, at familierne ofte har en megen elendig økonomi - hvor hver dag handler om prioritering og fravalg i stedet for tilvalg. Vi ser familier for hvem det ikke er muligt at kunne støtte deres barns ønsker om f.eks. at ville gå til svømning, fodbold eller lignende, fordi det månedlige kontingent til fodboldklubben ikke kan finde plads i familiens budget. Men nu til lidt facts: Her kan du se hvilket forsørgelsesgrundlag, de familier, vi har ydet støtte til i 2012, har haft: Forsørgelsesgrundlag 2012 Figuren Forsørgelsesgrundlag 2012 viser, at vore ansøgere overvejende lever af en overførselsindkomst, idet 44% lever af kontanthjælp og 14% af dagpenge på grund af sygdom eller arbejdsløshed. 16% modtager førtidspension og 9% er under uddannelse og lever af enten SU eller revalidering. Men ikke alle klarer dagen og vejen på denne måde. Vi er også hvert år i kontakt med enlige forsørgere/mødre, der er i arbejde, typisk inden for lavtlønsområdet, og hvor familierne kan være lige så trængte økonomisk. Det kan skyldes f.eks. høje boligudgifter, eller fordi de i forbindelse med deres skilsmisse har været nødsaget til at gå ned i arbejdstid for at kunne aflevere/hente børnene indenfor daginstitutionens åbningstid. 15% af ansøgerne er i arbejde, heraf 2 % i flexjob. 5

6 Ansøgningernes indhold Vi hører ofte, at vi lever i et af verdens lykkeligste lande også selvom vi er i en krisetid. Men sådan er det ikke for alle. For nogen giver bekymringen om økonomien i dag og fremover store spekulationer. Økonomien binder alle ressourcer, og dræner for energi og overskud, så familiens situation kan blive endnu mere fastlåst. Spekulationerne bliver ikke mindre, når højtider nærmer sig, som Peters fødselsdag eller julen, og når kammeraterne skal på ferie, og hvad skal vi mor?. Alle børn har helt naturlige forventninger de hører hvad kammeraterne taler om, og de ønsker sig den samme ting og muligheder, som f.eks. en flot gave under juletræet eller en cykel. Nej hvor jeg blev glad, da jeg fik jeres brev. Jeg er så taknemlig, da det betød enormt meget for min datter ikke skulle stoppe sin ballet. Hun var helt enorm glad skal I vide. Ikke nok med det mit hjerte lettede. Ville ønske I kunne se min reaktion. Victoria, Aalborg Vi ser derfor dagligt ansøgninger, som viser enlige mødre, som ikke kan se en vej ud af deres økonomiske vanskeligheder, og hvor opsparing til Heidis konfirmation ikke er en mulighed i det stramme budget, så den glædelige begivenhed kan give mor søvnløse nætter inden dagen oprinder. Vi ser ansøgninger, som spænder bredt. Det kan handle om, at der er kommet en årsafregning på varmen, som vælter den i forvejen skrøbelige økonomi. Det kan være Julies klasse, der skal på lejrskole og hvor børnene skal have soveposer med og Julie vil naturligvis også gerne med! Brevene viser tydeligt, at mødrene ikke kun er presset af økonomien, men også ofte af at være alene i opgaven, ansvaret og omsorgen for børnene. Og de kæmper for at give deres børn en opvækst uden for mange afsavn og skuffelser. Men vi ser, at følelsen af ikke at være en god forælder, at være utilstrækkelig fylder, når den enlige mor ikke kan skabe tilstrækkelig gode rammer for børnenes opvækst og leve op til de rimelige ønsker og forventninger, hun møder hos sit barn. Heldigvis har langt de fleste børn i Danmark en tryg opvækst med gode muligheder, men vi ser fortsat undersøgelser der tydeliggør, at vi har familier, der lever under fattigdomsgrænsen, og hvor afsavn er en del af hverdagen. Og de mennesker, der har det sværest, er de enlige forsørgere. Det er dem, vi møder! 6

7 Det daglige arbejde i sekretariatet Det daglige arbejde i foreningens sekretariat er præget af et stort engagement, faglighed og ansvarlighed. Tak for jeres store hjælp med Malous håndboldstævne. Jeg er yderst glad, da det har enorm betydning for hende. Det er hendes første stævne med hendes veninder, hvor de skal overnatte sammen i 4 dage. Lone, Esbjerg For at vi kan forvalte de midler, vi modtager fra fonde og andre bidragsgivere til gavn for de enlige forsørgere, forsøger vi at holde administrationen på et minimum. Det betyder, at der er få medarbejdere til at løfte den meget meningsfulde opgave. Der er ofte stor travlhed på kontoret med mange daglige telefoniske opringninger fra ansøgere, såvel som mange skriftlige henvendelser. Ansøgningerne skal belyses, behandles, besvares og gerne indenfor kort tid, så der f.eks. ikke lukkes for el, inden der ligger svar på ansøgningen. Ansøgningerne skal ofte uddybes yderligere omkring familiens økonomiske og sociale situation. Det kan også være, at der er behov for en faglig rådgivning omkring henvendelsen eller familiens situation i øvrigt. Dette kræver tid til at lytte, hvilket vi tilstræber, så familien får en oplevelse af at blive set og hørt. Det betyder ofte længerevarende samtaler, hvor ansøgeren har behov for at forklare sin svære og fastlåste situation, og få oplevelsen af at deres forhold bliver taget alvorligt. Vi bevilger årligt omkring 1250 legater, men en del af arbejdet i sekretariatet er også at udarbejde skriftlige indstillinger om hjælp til mødre, som er i en særlig situation og med behov foreningen ikke selv har mulighed for at imødekomme ud fra de relativt begrænsede midler, vi råder over. Det kan være en bevilling af møbler til en kvinde, der flytter med sine børn fra et krisecenter til egen bolig, eller det kan være en større tandlægebehandling, der har betydning for kvindens selvværd, når hun er jobsøgende, og hvor kommunen har givet helt eller delvist afslag. Det kan også være moderen, der har flere børn, der er vådliggere - og som kontakter foreningen, når vaskemaskinen er gået i stykker, og hvor der ikke er råd til reparationen i det stramme budget. En af de fonde, vi gennem mange år har videresendt indstillinger til, er Egmontfonden, som har haft mulighed for at træde til, hvor vi ikke selv har haft økonomiske midler til at støtte. Vi har sat stor pris på dette mangeårige samarbejde omkring de enlige forsørgere. Imidlertid har Egmontfonden besluttet at omlægge deres bevillingspraksis fra år 2013, idet enkeltstøtten i stedet udlægges til 4 brede partnerskaber, der fremover skal varetage uddelingen af støtte koblet op på det arbejde og interessefelt organisationen i forvejen varetager. Det er for os en beklagelig beslutning, som har meget stor betydning for Foreningens arbejde og for mulighederne for at bistå de familier, vi har kontakt til. I 2012 indstillede vi således 56 familier, som dermed fik en fantastisk sommerferie på et af landets feriecentre eller en god start i den ny bolig efter en svær skilsmisse. 7

8 Vi håber det bliver muligt for os at finde midler, så vi også i fremtiden kan give mor og børn mulighed for disse gode ferieophold sammen. Gennem sjove og rekreative oplevelser, som bliver et afbræk i en trængt hverdag, og som skaber muligheden for overskud til måske at finde nye veje, og afsæt for hvordan en ønskværdig fremtidig tilværelse skal se ud. Men når vi gerne vil bevilge legater til de mødre, vi kommer i kontakt med, kræves det også, at vi bruger tid på fundraising. Vi søger hos fonde, vi gennem mange år har været glade for at modtage donationer Tusind tusind tak for den generøse julehjælp. Den er uundværlig og uvurderlig for os og kun pga. jer kan jeg give børnene nogle gaver de fortjener og også ønsker sig. Tak for at I hjalp os igen. Glædelig jul til jer alle. Pia, Nakskov fra, men prøver også hele tiden at være opsøgende og forsøge at få donationer fra nye tilskudsgivere. Gennem flere år har vi været heldige at komme i betragtning til støtte fra Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt socialt arbejde. I slutningen af 2011 ansøgte vi 2 nyere puljer dels til frivillige organisationers uddeling af julehjælp og dels til iværksættelse af opfølgende aktiviteter efter juleuddelingen - vi kom glædeligvis i betragtning til begge puljer. Det betød, at vi i både 2011 og 2012 blev i stand til at uddele julehjælp til flere familier end hidtil og at vi i 2012 desuden kunne hjælpe en del enlige forsørgere i gang med en mere aktiv fritid. Legater bevilges til følgende formål: Fordeling af bevilget beløb

9 Pc-ere og uddannelse: Foreningens bestyrelse har valgt at foretage prioriteringer af hvilke typer legater midlerne skal bruges til. Således har vi eksempelvis besluttet, at vi hvert år vil bevilge pc-legater til skoleelever og gymnasieelever, som har brug for dette i deres undervisning. Vi ønsker at give børn og unge mulighed for på lige fod med deres kammerater at kunne få bedre undervisnings- og uddannelsesmuligheder til gavn for deres fremtid. Det synes vi, er en vigtig prioritering! I 2012 blev der således anskaffet PC til 31 børn og unge. Af andre uddannelsesmæssige tiltag kan nævnes, at vi giver tilskud til unges efterskoleophold, studiebøger, studieture, særligt arbejdstøj, hjælp til mødres egen uddannelse f.eks. betaling af kursus- eller undervisningsafgift. Fritid og Ferie: Børns deltagelse i fritidsaktiviteter som deres rejser med skole, fritids- og sportsklub støtter vi gerne, da vi mener at aktiviteter og oplevelser i dagligdagen er nødvendige, og byder social isolation. Også hjælp til en fælles familieferie - de meget vigtige åndehuller i dagligdagen væk fra de vante omgivelser - har altid været et højt prioriteret område. Vi har hjulpet med ophold i en campinghytte eller på familiehøjskole, med en dagstur til Legoland eller Tivoli og med besøget hos udenbys slægtninge, hvor udgiften til togrejsen kan opleves som uoverkommelig. Vi hjælper også med et tilskud, hvis familien har fået tilbudt et ferieophold med andre sociale foreninger og har svært ved at finde midlerne selv til den mindre egenbetaling, som der typisk er tale om. Selv et lille beløb kan forekomme uoverskueligt, når man også gerne vil give sine børn en skilling til en is eller nyt sommertøj med i kufferten. Etablering og anskaffelser til hjemmet: Vi har hvert år ansøgninger fra mødre, som søger hjælp til basalt bohave som seng, spisebord og stole, klædeskab, gardiner, lamper og køkkenudstyr - typisk i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, eller efter et ophold på et krisecenter gr. vold, og hvor det tidligere Det er ikke til at beskrive med ord, hvor taknemlig jeg er for jeres hjælp til en ny vaskemaskine og tørretumbler. Det er helt fantastisk nu er det jo næsten sjovt at vaske/tørre tøj. Tak for at I er der for mig, når tingene brænder på. Tove, Nyborg 9 bohave kan være ødelagt i den forbindelse. Vi støtter også ofte med tilskud til selve flytningen eller den dobbelte husleje, hvis der ikke er andre støttemuligheder. Inventar slides hurtigt, når der må købes enten brugt eller billigt af en mindre god kvalitet. Vi kan derfor hjælpe med køleskab, dyner, sengetøj, fjernsyn og støvsuger.

10 Anskaffelser til familien: Når barnet vokser op viser der sig andre behov, og vi bevilger hvert år hjælp til skoletaske og andet udstyr ved skolestart, eller en cykel til fælles familieoplevelser, det dyre vintertøj til børnene etc. Vi modtager også ansøgninger til mor eller barn på udskiftning af garderoben ved vægttab, eller ventetøjet til den gravide. Sygdom: Sygdom i familien er en belastning i sig selv. Det kan være ekstra hårdt, hvis du så også som mor skal bekymre dig om de ekstra udgifter, der ofte kan være forbundet med sygdom udgifter som kan vælte et i Af hele mit hjerte et stort og kærligt tak for jeres hjælp med Mikkels konfirmation. Han fik en fin dag og en god fest med familien. Jeg er dybt taknemlig over, at det hele lykkedes så godt. Og det var min søn tydeligvis RIGTIG glad for. Anita, Silkeborg forvejen stramt budget, og hvor hjælp er nødvendig. Transporten til et hospitalsindlagt barn, udgifter til børnepasning af de raske børn hjemme, øgede kostudgifter pga. mangel på tid til indkøb, en lille opmuntringsgave til det syge barn - for blot at nævne et par typiske. Vi hjælper også gerne med f.eks. fysioterapi, briller, tandbehandling og egenbetalingen til psykologbehandling. Spædbørnsudstyr: Foreningen er rundet af den gamle Mødrehjælp, hvorfor det altid har haft en høj prioritet at yde spædbørneudstyr, barneseng eller en barnevogn, som en god og meget nødvendig start på en ny tilværelse med et lille barn. Gæld eller uforudsete udgifter: En ekstra stor varmeregning eller en uventet høj årsafregning af el og vand kan vælte budgettet. Vi har hjulpet med huslejerestancer og afhjælpning af mindre gældsposter, f.eks. en vaskemaskine købt på afbetaling, en tandlægeregning og mindre restgæld på kontokøb etc.. Formålet er her ikke at belaste familiens i forvejen pressede sociale situation og stramme økonomi yderligere med risiko for, at det kan få større følger, såsom udsættelse af bolig. Konfirmation: Vi hjælper med tilskud til diverse mærkedage, som for børn af enlige forsørgere kan være ekstra vigtige at få markeret. Julehjælp: Julen er en svær og sårbar tid for en enlig forsørger, hvor selv et relativt beskedent legat kan afhjælpe følelsen af afmagt overfor de mange ekstraudgifter i forbindelse med julen, og i stedet give mulighed for at julehyggen kan indfinde sig, og til at julegaven til barnet også kan blive købt. 10

11 Bidrag og støtte til Foreningen År 2012 endte ud som et rigtig godt år for Foreningen. I alt tegnede året sig for 2,8 mio. kr. i bidrag fra fonde, legater, virksomheder og enkeltpersoner. Vi er meget glade for, at mange af vore trofaste bidragydere bliver ved med at støtte os, selvom der mange steder i erhvervslivet fortsat har været krise i Vi er dybt taknemlige for den forståelse, der er for foreningens arbejde - for den enlige forsørgers situation og den vanskelige hverdag, mange af børnene vokser op i. Bidragydernes interesse for vores arbejde giver os energi og mulighed for at fortsætte dette meningsfulde og nødvendige arbejde. Vi ser og mærker dog også, at der er en pengeknaphed grundet den økonomiske krise, idet vores regnskaber viser, at der til tider har været færre midler til rådighed til uddeling. Vi håber at dette billede er ved at vende og ser frem til nogle gode år for de enlige forsørgere - og for vore bidragydere. Foreningen har siden 1988 haft et fortrinligt samarbejde med Louis Petersens Legat. Et samarbejde, som gennem årene har haft en helt central betydning for Foreningens muligheder for at hjælpe de mange, der f.eks. søger vor hjælp i en akut situation. Fra Louis Petersens Legat modtog vi også i 2012 et stort beløb, kr , til uddeling blandt enlige forsørgere i det storkøbenhavnske område. I 2004 valgte også Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond glædeligvis at støtte op om Foreningens arbejde og også i 2012 modtog vi kr. til uddeling. Foreningen sætter stor pris på dette samarbejde, som i 2012 betød en bedre hverdag for 22 af vore mest trængte enlige mødre. I 2005 indledte vi desuden et samarbejde med Asta og Jul P. Justesens Fond. Vi har hvert år modtaget midler til uddeling blandt særligt trængte og nødlidende - og i 2012 modtog Foreningen et beløb på hele kr Et bidrag, som har gjort stor forskel for mange eneforsørgere og for deres børns opvækstvilkår. Vi er glade og taknemlige for jeres hjælp med Dittes studietur til Tyskland. Hun havde en rigtig dejlig tur, som jeg er sikker på hun kan leve højt på længe. Louise, Slagelse Jeres brev kommer som sendt fra himlen, da vi netop har gået Kristines tøj igennem og hun er vokset fra det meste. Jeg sidder virkelig hårdt i det og min økonomi er helt smadret, men nu behøver det ikke at gå udover den lille igen. Tak tak tak for at hjælpe mine børn og jeg, igen. Tatina, København Foreningen vil sige en stor tak til alle bidragydere, idet et hvert beløb - stort som småt - er med til at gøre en forskel, og med til at gøre det muligt for os at kunne give en økonomisk håndsrækning og opmuntring til de mange familier, vi kommer i kontakt med. Også en stor tak AkselG Kommunikation, som i mange år har bistået med redigering og trykning af Foreningens fine årsberetning. 11

12 En god sag at støtte Af bestyrelsesmedlem Marianne Brøndberg Jeg blev for nyligt stillet spørgsmålet, hvad der var årsag til, at jeg var med i Støtteforeningens bestyrelse. For mig var det nærliggende, og det fik mig til at tænke over mine egne bevæggrunde og om det stadig giver mening i dag at være en del af denne private organisation. Og det gør det! For selvom det nu er et par år siden, vi havde Fattigdomsår, så forsvandt problemerne ikke, da året randt ud. Det er tankevækkende, at vi fortsat hører om og møder mennesker i Danmark, som ikke har penge til at kunne holde jul, at kunne afholde konfirmation for sit barn, eller betale for et månedligt spejderkontingent. Vi har krise i Danmark. Vi skal alle sammen i vores dagligdag prioritere økonomisk såvel som ressourcemæssigt. Så nogle tænker måske, jamen vi må alle spare. Ja, det må vi naturligvis, men forskellen er, at mange af de familier, vi kommer i kontakt med heller ikke i de gyldne år, var med på vognen, da hjulene kørte hurtigt. Så de har ikke de samme muligheder for at tære på de gode år. Det er dybt bekymrende, at vi lever i et samfund, hvor vi hører om, at flere og flere får lukket for strømmen i deres lejlighed, fordi de ikke kan betale deres regning. Vi hører om mennesker, der er fastlåste i deres hverdag, og som trods tiltag med akutjob ikke er i stand til at komme i arbejde. Og forholdene forstærkes af et offentligt system, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at yde en helhedsorienteret indsats og til at støtte de familier, der kommer i klemme. Så den fattigdom, vi møder, får ofte sat aftryk på den tilværelse børnene bydes, og vi ser familier for hvem fravalg hører til dagligdagen - fravalg økonomisk såvel som menneskeligt. Vi ønsker et samfund, hvor vi er inkluderende, hvor børn har lige vilkår for at vokse op men sådan er det ikke. Og det er her, at jeg med mit arbejde i foreningen kan være med til at gøre en forskel, og være med til at bidrage til, at børnene gives bedre betingelser for et godt børneliv. Store som små bidrag muliggør, at vi kan udføre et ganske væsentligt socialt arbejde. Gennem vores støtte kan vi være med til at forhindre, at der bliver lukket for lyset, at fogeden banker på døren, eller give mulighed for, at Casper kan gå til fodbold med sine kammerater fra skolen. På den måde giver vi en håndsrækning en opmuntring, der kan give den voksne og barnet en tro på, at nogen vil dem, og dermed også et håb for en fremtid, for livet og for bedre muligheder. Dette er for mig meningsfuldt arbejde, og det er derfor, jeg støtter foreningens arbejde og har lyst til at være en del af denne organisation. Det er en god sag at støtte! 12

13 Foreningens økonomi Regnskabsmæssigt blev 2012 endnu et godt år, hvor vi i årets løb behandlede 2400 ansøgninger om legater til enlige forsørgere og deres børn. Foreningens faste indtægts- og kapitalgrundlag udgøres af Fælleslegatet for Foreningen til støtte for mødre og børn samt Stefan Rozentals og Hanna Kobylinski Rozentals Mindelegat, hvis årlige renteoverskud indgår i Foreningens regnskab. Herudover modtager Foreningen væsentlige bidrag fra fonde, legater og virksomheder samt kontingenter og bidrag fra Foreningens medlemmer. På baggrund af de seneste års øgede indtægter fra vore mange bidragydere og de gode regnskabsmæssige resultater besluttede Foreningen at fastholde samme legatuddeling som i Årets resultat efter legatuddelinger på kr udgør kr. 0. Foreningens egenkapital udgør kr pr. 31. december Uddrag af årsregnskab tkr. Indtægter Bidrag og kontingenter fra medlemmer Bidrag fra øvrige Indtægter fra tilknyttede legater Renteindtægter Omkostninger Gager m.v Gager projekter Kontoromkostninger Revision Årets uddelinger Anvendt i året Årets resultat 0 0 Resultatdisponering Overført resultat

14 Tak til alle, der har ydet bidrag i 2012 Anonym Augustinusfonden BG Fonden Bing, Otto og Gerda Bings Mindelegat Bruun, Otto Bruuns Fond Cappelens, Grosserer H. A. N. Cappelens Legat 300 Carlsons Legat Danielsen, Aase og Ejnar Danielsens Fond Danske Bank Fond Dyssegaard Sogns Menighed Evers, William Hugo Evers Fond Familiefonden af FLS Industries A/S' Gavefond Fodgaard, Max Fodgaard Fonden Fog, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Frederiksen, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond Hansen, Tømrermester Martin Hansens Legat Heise, Ville Heises Legat Hempel Fonden Husman, Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz Hoffmanns Mindelegat Højgaard, Knud Højgaards Fond Irma Fonden Jessen, Heinrich og Laurine Jessens Fond Justesen, Asta og Jul. P. Justesens Fond Kirk, Ole Kirks Fond Larsen, Thorvald Larsen og hustru Ingeborg Skovs Fond Lemvigh - Müller Fonden Linex Fonden Louis-Hansen, Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond Lærerstandens Brandforsikring G/S Margrethegaardens Legat Møller, Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond Møller, Den A.P. Møllerske Støttefond Novo Gruppen Olsen, Generalkonsul Jens Olsens Fond Oticon Fonden, William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otzen, Fabrikant Chas. Otzens fond Petersen, Louis Petersens Legat Petersen, Krista og Viggo Petersens Fond Politikens Fond STG'S Gavefond Skovs Henry og Mary Fond

15 Social- og Integrationsministeriets pulje til frivillige organisationers uddeling af julehjælp Social- og Integrationsministeriets pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) Social- og Integrationsministeriets pulje til landsdækkende frivillige organisationers opfølgende sociale indsats Steinmann, direktør E. Steinmanns Fond Toyota Fonden Vemmetofte Kloster Wichmann, Snedkermester Aksel og fru Else Wichmanns Fond Egmont Fonden - støtte til 51 ansøgere kr

16 Velkommen til Foreningens hjemmeside Du kan altid finde Foreningen på internettet. Det letter ansøgningsprocessen for vore ansøgere og gør Foreningen mere synlig og tilgængelig for både nuværende og fremtidige bidragydere. Du kan udskrive ansøgningsskemaer og vor seneste årsberetning. Vi håber at du engang imellem vil surfe forbi og hører meget gerne fra dig, hvis du har ris eller ros. FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Svendborggade 1,3., lejl København Ø. Tlf Fax

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2011 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2014 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation, og

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2015 Foreningen l Stø e for Mødre og Børn Svendborggade 1, 3. sal, lejl. 300 2100 København Ø E-mail: kontakt@morbarn.info Tlf.nr.: 35 38 56 26 CVR

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn

BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE. - søg støtte til dig selv og dine børn Pretty Page BOGEN OM LEGATSØGNING FOR ENLIGE MØDRE - søg støtte til dig selv og dine børn Trine Toft, 2015 2 Indholdsfortegnelse 4 Forord Legatsøgning De fleste enlige mødre har hørt om den julehjælp,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 96Z0Z0 1. 6 l0l06 Z9 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - i -

Indholdsfortegnelse. - i - udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:87:

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Hermed sender Rådet for Socialt Udsatte i Odense et høringssvar til fattigdomsundersøgelsen

Hermed sender Rådet for Socialt Udsatte i Odense et høringssvar til fattigdomsundersøgelsen Susanne Kvolsgaard Socialcentret Tolderlundsvej 3, 1 sal 5000 Odense C Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet Tolderlundsvej 3 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66146089 E-mail hbk@odense.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE:

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE FORÆLDRE PULJEN OG DENS FORMÅL DGI administrerer midler fra Grundfos og Socialstyrelsen med det formål,

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 15. marts 2009 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2009 Valg af dirigent.

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere