Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk

2 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Vigtige oplysninger Sådan logger du ind Sådan udfylder du din ansøgning Fanen Oplysninger om dig Personlige oplysninger Statsborgerskab Tidligere optagelse på videregående uddannelse Optagelse efter den grønlandske særordning Fanen Adgangsgrundlag Suppleringskurser Fanen Uddannelsesvalg Fremsøg uddannelse Studieretning, standby, tilsagn, studiestart og særlig tilladelse Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen Kvote 2-relevante aktiviteter Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste Fanen Bilag Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Hjælp og vejledning Styrelsen for It og Læring,

4

5 1 Vigtige oplysninger Denne brugervejledning er rettet mod ansøgere til videregående uddannelser, som har ikke har et dansk CPR-nummer og NemID. Har du et dansk CPR-nummer, skal du søge med NemID. Det kan du læse mere om i brugervejledningen til ansøger med dansk CPR-nummer her. Når du søger uden NemID, skal du underskrive en underskriftside i hånden. Først når uddannelsesstedet har modtaget din underskriftside, kan de hente din ansøgning fra Optagelse.dk. Uddannelsesstedet skal have modtaget underskriftsiden inden ansøgningsfristen. Hvis du søger optagelse på baggrund af en udenlandsk/international gymnasial eksamen, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12. Det gælder for ansøgninger i kvote 1 og kvote 2. Det er kun, hvis du har en dansk gymnasial eksamen, at ansøgningsfristen i kvote 1 er den 5. juli kl. 12. Hvis du er ansøger fra Sverige, Norge, Island eller Finland, kan du med fordel læse denne artikel. Søger du flere uddannelser, skal du sende underskriftsiden til hvert uddannelsessted, som du søger ind på. Næsten alle uddannelsessteder accepterer underskrevne underskriftsider på . Du kan læse mere om underskriftside og finde de relevante e- mailadresser på uddannelsesstederne her. Det er kun underskriftsiden, du skal sende direkte til uddannelsesstederne. Alt andet skal være uploadet på Optagelse.dk som digitale bilag. Det gælder både eksamensbeviser og anden dokumentation. Det er dit ansvar, at alle bilag er uploadet og knyttet til din ansøgning indenfor fristerne. Du kan uploade bilag og knytte dem til din ansøgning under fanen Bilag. Du skal kontrollere fristen for upload af bilag på uddannelsesstedernes hjemmesider. Bemærk, at der kan være forskel mellem de enkelte uddannelsessteders frister. Den 30. juli får du svar. Du får kun ét svar på dine ansøgninger. Enten bliver du tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse, eller du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Derfor er prioriteringen af dine ansøgninger afgørende. Inden den 5. juli kl. 12 kan du ændre i prioriteringsrækkefølgen samt annullere afsendte ansøgninger. Styrelsen for It og Læring,

6 2 Sådan logger du ind 2 Sådan logger du ind trin 1 Gå ind på Her trykker du på Søg videregående uddannelse (den pink knap). trin 2 Bemærk Nederst på denne side er der en bjælke, hvor der kan stå vigtige aktuelle oplysninger. Lige oven over bjælken finder du links til vejledninger, hjælp til studievalg og andre nyttige oplysninger. Du kommer nu ind på en forside for ansøgere til videregående uddannelser. Du skal trykke på knappen Søg videregående uddannelse (den pink knap) for at logge ind. trin 3 Når du trykker på knappen Søg videregående uddannelse, åbnes der et vindue. Her bliver du spurgt, hvorvidt eller ej du har et dansk CPR-nummer. 6 Styrelsen for It og Læring,

7 3.1 Fanen Oplysninger om dig Her vælger du Nej og trykker derefter på Næste. Bemærk Denne vejledning er rettet mod ansøgere uden dansk CPR-nummer. Hvis du har et dansk CPR-nummer og derved kan få et NemID skal du trykke Ja til dansk CPRnummer og læse videre i vejledningen til ansøger med dansk CPR-nummer i stedet. Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke har et NemID og ikke kan nå at anskaffe et NemID inden ansøgningsfristen udløber, kan du benytte Optagelse.dk uden login. Det gør du her. I forbindelse med oprettelsen (trin 4) skal du selv angive din e- mailadresse og dit CPR-nummer, ellers er fremgangsmåden som i denne vejledning. Du skal være opmærksom på, at hvis du benytter denne ansøgningsmetode, skal du selv levere alle oplysninger. Optagelse.dk kan ikke trække dine adresseoplysninger ud fra dit CPR-nummer. Optagelse.dk kan heller ikke afhente oplysninger fra Eksamensdatabasen, hvis du har en dansk gymnasial eksamen, og/eller hvis du har suppleret gymnasiale fag. Du skal derfor selv uploade al dokumentation i PDF-format. trin 4 I det næste vindue, der åbnes, skal du indtaste din adresse. Når du har indtastet din , skal du trykke Ok. Du får besked om, at du er oprettet på Optagelse.dk og at der er sendt et link til din . Du kan kun oprette en ansøgning via linket i denne . Styrelsen for It og Læring,

8 2 Sådan logger du ind Bemærk Hvis du tidligere har oprettet dig med samme , får du gensendt linket til din ansøgning, når du indtaster din adresse. Derved sikres, at du kun har én profil på Optagelse.dk, hvor alle dine ansøgninger er samlet. Er du påbegyndt en ansøgning med NemID, hvor du har angivet samme , skal du færdiggøre din ansøgning med NemID. trin 5 Du skal nu logge ind på din adresse og åbne en fra Optagelse.dk. Tryk på linket (eller kopier det ind i din browser). Du skal bruge dette link hver gang du skal ind på din ansøgning. Der kan gå noget tid (op til 30 minutter) før du modtager en med linket. Hvis du ikke kan finde en, kan du prøve at se efter i dit spamfilter eller mappen med uønsket post i dit mailprogram. trin 6 Første gang du trykker på linket, åbnes der et vindue, hvor du skal angive dit navn, fødselsdato og køn. Dine oplysninger danner automatisk et konstrueret CPRnummer, som uddannelsesstederne og Den Koordinerede Tilmelding bruger til at registrere dine ansøgninger og dine prioriteringsoplysninger. Du skal derfor være omhyggelig med at indtaste de korrekte oplysninger, så systemet danner et korrekt nummer. Når du har angivet oplysningerne, trykker du på Ok. 8 Styrelsen for It og Læring,

9 3.1 Fanen Oplysninger om dig Bemærk Det er kun første gang, du trykker på linket, du skal udfylde disse informationer. Herefter kommer du direkte til din ansøgning. Styrelsen for It og Læring,

10

11 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du er nu logget på Optagelse.dk og er klar til at udfylde din ansøgning. Du navigerer i din ansøgning via de mørkegrå faner foroven. 3.1 Fanen Oplysninger om dig På fanen Oplysninger om dig skal du angive dine personoplysninger. Du kan ikke redigere disse oplysninger, når du har godkendt din første ansøgning Personlige oplysninger trin 1 Du udfylder dine personoplysninger ved at trykke på fanen Oplysninger om dig. Fanebladet ser således ud. Styrelsen for It og Læring,

12 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 2 CPR-nummer og navn De oplysninger, du skrev i vinduet i trin 6, afsnit 2, er blevet brugt til at lave et konstrueret CPR-nummer, som alle ansøgere uden dansk CPR-nummer får, når de søger optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Du har ikke mulighed for at redigere i CPR-nummeret, der er dit identifikationsnummer. Dit navn er også sat ind, men det kan du rette i, hvis du kan se, at der er en fejl. trin 3 Adresse Din adresse skal du selv skrive ind ved at udfylde Vej og Postnummer. Når du skriver postnummeret, finder Optagelse.dk selv byen, såfremt du bor i Danmark. Du kan ændre det Optagelse.dk finder, hvis du ønsker. Hvis du ikke har en dansk adresse, skal du selv skrive både postnummer og by. trin 4 Bemærk Når du har godkendt en ansøgning, kan du ikke længere redigere i oplysningerne. Hvis du på et senere tidspunkt skifter adresse, skal du kontakte uddannelsesstederne direkte og spørge, om de har brug for dine nye adresseoplysninger. og telefonoplysninger Din er udfyldt med den adresse, du angav, da du oprettede dig på Optagelse.dk. Du kan ikke rette i din . Du skal nu indtaste dit telefonnummer, da uddannelsesstederne eller Den Koordinerede Tilmelding kan have behov for at kontakte dig telefonisk Statsborgerskab trin 5 Du skal angive det land, du er statsborger i. Som udgangspunkt er Danmark valgt, så hvis du er dansk statsborger, kan du gå videre til trin Styrelsen for It og Læring,

13 3.1 Fanen Oplysninger om dig Er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du vælge det pågældende land på listen, som kommer frem, når du trykker på pilen til højre i feltet. Hvis du vælger et andet land end Danmark, bliver du spurgt, om du har opholdstilladelse i Danmark eller om du er EU/EØS-borger. Vælg Ja eller Nej. Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, men har opholdstilladelse i Danmark, skal du uploade din opholdstilladelse under fanen Bilag og huske at få bilaget tilknyttet alle dine ansøgninger. Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land (herunder nordiske statsborgere) er der ikke krav om, at du dokumenterer det Tidligere optagelse på videregående uddannelse trin 6 Du skal nu angive, om du er eller om du tidligere har været optaget på en videregående uddannelse. Hvis du er eller tidligere har været optaget på en videregående uddannelse, trykker du Ja. Hvis ikke, trykker du Nej og du skal ikke udfylde yderligere i denne boks. Styrelsen for It og Læring,

14 3 Sådan udfylder du din ansøgning Hvis du trykker Ja, skal du dernæst angive, om du har en kandidatuddannelse. Hvis du har bestået eller forventer at bestå en kandidatuddannelse inden den 5. juli, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser eller hvis uddannelsesstedet giver dig dispensation. Har du dispensation, skal denne uploades og tilknyttes dine ansøgninger under fanen Bilag. Dernæst skal du udfylde oplysninger om de videregående uddannelser, hvor du har bestået - eller forventer at bestå uddannelseselementer (fag) på. Du har pligt til at angive og dokumentere disse oplysninger, så uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan opnå merit for tidligere beståede elementer fra en videregående uddannelse, såfremt du bliver optaget, og dermed forkorte uddannelsestiden på den nye uddannelse. Det er uddannelsesstederne, der vurderer om du kan få merit. Læs mere om merit ved at trykke på spørgsmålstegnet til højre i feltet. 14 Styrelsen for It og Læring,

15 3.1 Fanen Oplysninger om dig Søger du en uddannelse i kvote 2, kan oplysningerne også være relevante. Det afhænger af, om den søgte uddannelse vægter erfaringer fra videregående uddannelser i deres kvote 2-kriterier. Du udfylder oplysninger ved at trykke på blyanten i højre side. Du får nu mulighed for at skrive i felterne. Først skal du skrive navnet på den videregående uddannelse og navnet på uddannelsesstedet. Dernæst skal du skrive, hvornår du påbegyndte uddannelsen, samt hvornår du har bestået eller forventer at bestå uddannelsen. Det er vigtigt at du angiver, hvor mange ECTS-point du samlet set har bestået eller Styrelsen for It og Læring,

16 3 Sådan udfylder du din ansøgning forventer at bestå på uddannelsen. ECTS-point tildeles hvert uddannelseselement (fag) på en videregående uddannelse. ECTS-point er et udtryk for den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre faget. 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. ECTS-point fremgår af dit eksamensbevis fra den videregående uddannelse. Har du ikke bestået nogen elementer, eller forventer du ikke at bestå, skriver du 0 (nul) i feltet. Hvis du har afbrudt uddannelsen, skriver du i hvilket år og vælger Nej i det sidste felt. Hvis du stadig er optaget på uddannelsen, vælger du Ja i det sidste felt. I denne situation er det vigtigt, at du også medregner de uddannelseselementer som du forventer at bestå inden 5. juli. Når du har bestået de forventede uddannelseselementer, skal du logge ind Optagelse.dk igen og uploade dokumentation under fanen Bilag. Se uddannelsesstedets frist for upload af bilag på uddannelsesstedets hjemmeside. Når du er færdig med at udfylde hvert element, trykker du på fluebenet i højre side, for at føje oplysningerne til din ansøgning. Nu er oplysningerne tilføjet. Ønsker du at redigere i oplysningerne, skal du trykke på blyanten igen. Hvis du vil slette oplysningerne, skal du trykke på skraldespanden. Ønsker du at tilføje endnu en videregående uddannelse, trykker du på plus-ikonet for at tilføje en ny linje. 16 Styrelsen for It og Læring,

17 3.1 Fanen Oplysninger om dig Trykker du på plus-ikonet får du vist en ny linje, som du kan udfylde. Tilføj oplysninger indtil du har alle relevante oplysninger med. Du skal dokumentere de oplysninger, du skriver i felterne ved at uploade og tilføje relevante bilag. Se uddannelsesstedets hjemmeside for frist for upload af bilag. Nederst kan du på Tilføj bilag uploade dokumentation. Du har også mulighed for at tilføje bilag senere under fanen Bilag. Det kan du gøre for både godkendte og ikkegodkendte ansøgninger. Styrelsen for It og Læring,

18 3 Sådan udfylder du din ansøgning Bemærk Hvis du har sagt Ja til Tidligere optagelse på videregående uddannelse og har udfyldt oplysninger om de pågældende uddannelser, vil oplysningerne forsvinde, hvis du senere vælger at trykke Nej til Tidligere optagelse på videregående uddannelse Optagelse efter den grønlandske særordning trin 7 Har du ikke tilknytning til Grønland, skal du ikke udfylde dette felt. Ansøgere med tilknytning til Grønland kan søge optagelse efter den grønlandske særordning. Du kan læse mere om særordningen ved at trykke på spørgsmålstegnet. Hvis du ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning, skal du trykke i feltet Ja og uploade relevant dokumentation. trin 8 Til sidst trykker du på Gem øverst på siden for at gemme dine oplysninger. 18 Styrelsen for It og Læring,

19 0 3.2 Fanen Adgangsgrundlag På denne del af Optagelse.dk angiver du din baggrund (adgangsgrundlag) for at søge videregående uddannelse. Vær opmærksom på, at dit adgangsgrundlag ikke kan redigeres, når du har godkendt den første ansøgning. Du skal huske at uploade dit eksamensbevis under fanen bilag og få det knyttet til alle dine ansøgninger. Se mere i punkt 3.4 trin 1 Du skal først skifte til fanen Adgangsgrundlag. trin 2 Dernæst kommer du ind på siden, hvor du skal angive dit Adgangsgrundlag. trin 3 Først skal du angive, hvilken type eksamen der er dit grundlag for at søge en videregående uddannelse. Styrelsen for It og Læring,

20 3 Sådan udfylder du din ansøgning Der er seks forskellige muligheder under Adgangsgrundlagtype. Dansk gymnasial eksamen Hvis du har en dansk gymnasial eksamen, skal du også angive, hvilken slags eksamen du har i feltet Adgangsgrundlag. Du skal også angive eksamensår, eksamensresultat og vælge karakterskalaen, som dit eksamensresultat er beregnet ud fra. Hvis du forventer at bestå din gymnasiale eksamen til sommer skal du, umiddelbart efter du har modtaget beviset fra din skole, logge på Optagelse.dk igen og uploade dit eksamensbevis og knytte det til din(e) ansøgning(er) under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl Særligt for ansøgere med eux Hvis du søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af din eux, og du ikke har bestået din eux på ansøgningstidspunktet, kan du søge om betinget optagelse, hvis du søger om optagelse på en uddannelse, der optager betinget, og hvis du forventer at bestå din eux senest i forbindelse med studiestarten på den videregående uddannelse. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt uddannelsesstedet optager ansøgere betinget, skal du kontakte det uddannelsessted, som du søger optagelse på. Når du i juni har bestået den gymnasiale del af din eux, skal du bede din skole om at udskrive et foreløbigt eksamensbevis. Du skal selv uploade beviset til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12. Husk at knytte det til hver af dine ansøgninger på fanen Bilag. Hvis du bliver optaget, vil du den 30. juli modtage et tilbud om betinget optagelse. Det vil sige, at du bliver optaget på betingelse af, at du indleverer det endelige eux-bevis til uddannelsesstedet, når du har bestået din svendeprøve. Hvis du ikke består svendeprøven, mister du den tilbudte studieplads. Hvis du har bestået en eux 1. del (merkantil) kan du søge optagelse på baggrund af din 1. dels eksamen på samme vilkår som ansøgere med en gymnasial eksamen. Du skal vælge eux som adgangsgrundlag. Du skal selv uploade dit eux 1. dels bevis og knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning Særligt for ansøgere med adgangskursus til ingeniøruddannelser Bemærk, at adgangskursus til ingeniøruddannelserne kun er adgangsgivende til ingeniøruddannelser og enkelte andre uddannelser. Kontakt uddannelsesstedet hvis du er i tvivl. Ansøgere med adgangskursus til ingeniøruddannelserne skal søge optagelse senest den 15. marts kl. 12. International Baccalaureate (IB) Har du en IB fra en skole i Danmark, skal du vælge denne type eksamen. Bemærk dog at ansøgningsfristen altid er den 15. marts kl for ansøgere med en IBeksamen, da IB bliver vurderet som en udenlandsk eksamen, også selvom du har bestået den i Danmark. Dit IB-eksamensbevis bliver ikke registreret i den danske Eksamensdatabase. Derfor skal du selv uploade dit bevis under fanen Bilag og huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning 20 Styrelsen for It og Læring,

21 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Udenlandsk eksamen Hvis du har en udenlandsk eller international eksamen, skal du skrive det fulde navn på din eksamen, og det land, som du har din eksamen fra. Du skal uploade dit eksamensbevis til din ansøgning under fanen 'Bilag'. Når du selv uploader dit eksamensbevis, skal du huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en udenlandsk eksamen er den 15. marts kl (CET). Erhvervsuddannelse (EUD) Hvis du har en erhvervsuddannelse (EUD), skal du skrive hvilket år du blev færdig med din EUD. Du skal uploade dit EUD-bevis under fanen Bilag. Når du selv uploader dit EUD-bevis, skal du huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en EUD, er den 15. marts kl Andet adgangsgrundlag (herunder hf-fagpakker) Et andet adgangsgrundlag kan eksempelvis være en kombination af bestemte hf-fag (de såkaldte hf-fagpakker). Ansøgningsfristen er altid den 15. marts kl. 12. Du skal huske at uploade dine eksamensbeviser under fanen Bilag og knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Hvis du først består fagene efter kvote 2-fristen, skal du huske at udfylde feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen i din ansøgning. Endelig skal du huske at logge på Optagelse.dk igen, når du har modtaget dit eksamensbevis. Her skal du uploade dit eksamensbevis og knytte det til din(e) ansøgning(er) under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl Ingen adgangsgivende eksamen Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men har andre faglige kvalifikationer, kan du søge optagelse med særlig tilladelse. Uddannelsesstedet kan informere dig om dine muligheder. Det er det enkelte uddannelsessted, der vurderer, om dine kvalifikationer svarer til en adgangsgivende eksamen. Du skal uploade dokumentation til din ansøgning under fanen Bilag. Når du selv uploader dokumentation, skal du huske at knytte det til dine ansøgninger ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger optagelse på baggrund af et andet adgangsgrundlag end en dansk gymnasial eksamen er den 15. marts kl Bemærk Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland og Færøerne skal vælge Dansk gymnasial eksamen. Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller skolen i Sydslesvig skal udenlandsk eksamen. For disse ansøgningsgrupper er ansøgningsfristen i kvote 1 er den samme som Styrelsen for It og Læring,

22 3 Sådan udfylder du din ansøgning for en dansk gymnasial eksamen: 5. juli kl trin 4 I dette eksempel vælger vi en Erhvervsuddannelse (EUD). Du skal nu angive hvilket år du tog din eksamen. Bemærk Bonus for tidlig studiestart (for ansøgere med en gymnasial eksamen) Hvis du har en gymnasial eksamen er fra 2014, 2015 eller 2016, vil du få justeret dit eksamensgennemsnit pga. bonus for tidlig studiestart. Justeringen af eksamensgennemsnittet foretages ved at gange det opnåede eksamensgennemsnit efter 7- trinsskalaen med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Du skal ikke selv foretage justeringen. Justeringen vil blive foretaget af det uddannelsessted, du søger optagelse på. 22 Styrelsen for It og Læring,

23 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Hvis du har en adgangsgivende gymnasial eksamen fra 2010, 2011, 2012 eller 2013 kan du søge om fristforlængelse af bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder bestemte krav. Det kræver, at du skriver en ansøgning om forlængelse, som du skal uploade sammen med relevant dokumentation under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. Læs mere om muligheden for fristforlængelse her. Hvis du bliver optaget og søger om SU, vil din ansøgning om fristforlængelse af bonus ved tidlig studiestart også blive brugt i vurderingen af, om du er berettiget til et ekstra års SU ud over den normerede studietid Suppleringskurser trin 5 Hvis du har brug for at supplere dit adgangsgrundlag med suppleringskurser for at opfylde specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, skal du angive det her. Du skal angive, om du afslutter suppleringskurset før eller efter den 5. juli. Hvis det er supplering med afslutning før 5. juli, skal du huske at logge på Optagel- Styrelsen for It og Læring,

24 3 Sådan udfylder du din ansøgning se.dk igen for at uploade dit eksamensbevis på fanen Bilag og med flueben knytte det til dine ansøgninger. Det skal ske inden den 5. juli kl Hvis der er tale om suppleringskurser med afslutning efter 5. juli, skal du sende eksamensbeviset direkte til uddannelsesstedet. Ikke alle uddannelsessteder accepterer supplering, der afsluttes efter 5. juli. Du kan undersøge på uddannelsernes hjemmeside (kaldes typisk sommersupplering og/eller betinget optagelse) om de accepterer suppleringskurser efter 5. juli. Her vil det også fremgå, om de kræver dokumentation for tilmelding til denne form for supplering. Hvis de gør det, skal du uploade dokumentationen under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. Hvis du allerede er færdig med din supplering, skal du ikke skrive noget her, men i stedet angive det i ansøgningen under Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende eksamen længere fremme i din ansøgning (se punkt 3.3.3). trin 6 Du afslutter fanen Adgangsgrundlag ved at trykke på Gem øverst på siden og dermed gemme de indtastede oplysninger. 3.3 Fanen Uddannelsesvalg I det følgende afsnit beskrives hvordan du tilføjer en uddannelse til din prioriteringsliste. Du kan tilføje op til 8 uddannelser på din prioriteringsliste Fremsøg uddannelse trin 1 Først skal du skifte til fanen Uddannelsesvalg. trin 2 Du kommer nu ind på en side, hvor du kan tilføje uddannelser til din prioriteringsliste. Start med at læse teksten i skærmbilledet og tryk dernæst på knappen Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste. Vær opmærksom på, at dine ansøgninger tilføjes i prioriteret rækkefølge. Du kan dog efterfølgende ændre i prioriteringsrækkefølgen frem til den 5. juli kl. 12 (Se mere i afsnit 5). 24 Styrelsen for It og Læring,

25 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 3 Du kommer nu ind på siden, hvor du kan søge uddannelser frem. Som udgangspunkt får du vist alle videregående uddannelser fordelt på 50 uddannelser pr. side trin 4 Region og sprog Du kan vælge at begrænse din søgning på uddannelser efter region og/eller undervisningssprog. Du kan vælge at begrænse din søgning til en region ved at udpege regionen. Når du har valgt regionen, bliver listen over viste uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Styrelsen for It og Læring,

26 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du kan vælge, om du kun ønsker at få vist uddannelser, hvor undervisningssproget er dansk eller engelsk eller begge dele. Når du har valgt sprog, bliver listen over viste uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. trin 5 Uddannelsesnavn, by og studiestart Du kan også begrænse, hvilke uddannelser du får vist ud fra uddannelsesnavn, by og/eller studiestart i den grå bjælke. Skriv navnet på en uddannelse eller by, som du er interesseret i. Du kan skrive hele uddannelsesnavnet eller bynavnet eller bare de første bogstaver af navnet. Når du holder pause i indtastningen, søges der på de bogstaver, du foreløbigt har skrevet, og du kan blive foreslået et by- eller uddannelsesnavn. Når du har skrevet eller valgt navn eller studiestart, bliver listen opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Du kan vælge, om du kun vil se uddannelser, der starter om sommeren, vinteren eller både sommer og vinter. Når du har valgt studiestart, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. 26 Styrelsen for It og Læring,

27 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 6 Bemærk Optagelse.dk understøtter kun ansøgning om optagelse på uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding i perioden den 1. februar til den 5. juli. Uddannelsestype, uddannelsesområde og søg efter Hvis du trykker på teksten Vis flere muligheder, får du vist flere søgemuligheder. Flere søgemuligheder: Du skal først vælge den uddannelsestype, som du ønsker at søge, før du kan vælge området. Når du har valgt uddannelsestype, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. I dette eksempel vælges Professionsbacheloruddannelse. Dernæst kan du vælge uddannelsesområde. Når du har valgt uddannelsesområde, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Styrelsen for It og Læring,

28 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du kan desuden søge på bestemte ord i det nederste felt. Du kan søge på hele uddannelsesnavnet eller dele af uddannelsesnavnet. Når du er færdig med at skrive dit søgeord, skal du trykke Enter/Retur på dit tastatur for at søge på ordet. Når du søger bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. trin 7 Endelig kan du søge på uddannelser, som udbydes som e-læring. Bemærk Kan du ikke finde den uddannelse, du ønsker at søge, kan det skyldes, at den ikke findes inden for de søgekriterier, du har angivet. Prøv at vælge færre søgekriterier. Har du angivet en region, kan det for eksempel hjælpe at fjerne denne, så du søger i alle regioner. Se Afsnit 7 for information om yderligere vejledning og hjælp hvis du er i tvivl om, hvilke uddannelser, du skal vælge. trin 8 På listen over de uddannelser, du har søgt frem, kan du se uddannelsens navn, hvilken by, uddannelsen foregår i, samt tidspunkt for studiestart og et kommentarfelt. 28 Styrelsen for It og Læring,

29 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Det er kun en del af kommentaren, du kan se. Resten kan du se, hvis du trykker på pilen ud for uddannelsen. I venstre kolonne står der informationer om uddannelsen generelt; det vil sige undervisningssted, undervisningssprog og uddannelseskommentarer. I højre side kan du læse om adgangskrav/adgangsveje til uddannelsen. I den venstre kolonne finder du desuden et link til kvote 2-kriterierne for uddannelsen. Bemærk Læg mærke til ikonerne under studiestart: betyder sommerstart betyder vinterstart Styrelsen for It og Læring,

30 3 Sådan udfylder du din ansøgning betyder, at der både er sommer- og vinterstart. Hvis uddannelsen både tilbyder sommer- og vinterstart, skal du angive, hvornår du helst vil starte. Det er dog uddannelsesstedet, der bestemmer, hvornår du skal starte. trin 9 Hvis det er dén uddannelse, du ønsker, trykker du nederst på knappen Vælg. Du får nu vist uddannelsen med en række felter. Valgmuligheder markeret med * skal du udfylde. Resten kan du udfylde, hvis de er relevante for din ansøgning Studieretning, standby, tilsagn, studiestart og særlig tilladelse Når du har søgt en uddannelse frem, skal du tage stilling til en række forhold før du kan tilføje uddannelsen til din prioriteringsliste. I dette afsnit gennemgås hvordan du udfylder de felter, som du både skal udfylde i en kvote 1- og kvote 2-ansøgning. trin 10 Felterne ser således ud: 30 Styrelsen for It og Læring,

31 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 11 Studieretning På nogle uddannelser er der mulighed for at vælge en studieretning: Det kan, som i dette tilfælde, være en studieretning inden for uddannelsen designer på Kunstakademiets Designskole: Styrelsen for It og Læring,

32 3 Sådan udfylder du din ansøgning Er der flere studieretninger på den pågældende uddannelse, kan du kun vælge én studieretning. Det er ikke alle uddannelser, der har studieretninger. trin 12 Standby Her skal du angive, om du ønsker at ansøge om en standby-plads. Se forklaringen ved at holde musen hen over eller læs mere her. trin 13 Studiestart Hvis uddannelsen har dette ikon på oversigten, skal du tage stilling til, om du foretrækker at starte på den søgte uddannelse om vinteren eller om sommeren. I dette felt kan du angive med et Ja, at du foretrækker vinterstart frem for sommerstart. Hvis du trykker Nej, betyder det, at du helst vil starte om sommeren. Uddannelsesstedet kan fordele ansøgerne efter egne fordelingskriterier. Du kan altså ikke være sikker på at få dit ønske om studiestart opfyldt, selvom du bliver optaget på uddannelsen. Du kan læse mere om sommer- og vinterstart her. 32 Styrelsen for It og Læring,

33 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 14 Tilsagn Her skal du angive, om du har tilsagn fra sidste år. Hvis du trykker ja, skal du huske at uploade dokumentation. Dokumentationen er det tilsagnsbrev, du har fået fra uddannelsesstedet. Når du trykker Ja, kommer der en knap op til at uploade dokumentation. Bemærk trin 15 Du skal være opmærksom på, at du stadig skal opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen, selv om du har fået tilsagn om optagelse. Selvom du har tilsagn til en uddannelse, kan du godt vælge at søge optagelse på andre uddannelser som højere prioriteter. Hvis du søger højere prioriterede uddannelser, bliver dit tilsagn kun aktuelt, hvis du ikke optages på en højere prioritet, end der hvor du har dit tilsagn. Ansøgning med en adgangsgivende eksamen eller ansøgning med særlig tilladelse Her skal du angive, om du har eller forventer at have en adgangsgivende eksamen Med adgangsgivende eksamen menes, om du har en eksamen, der giver adgang til uddannelsen. Eksempelvis skal du svare ja, hvis du har en gymnasial eksamen, selvom du skal supplere et fag op til et højere niveau eller ikke har et gennemsnit, der er højere end sidste års adgangskvotient. Hvis du forventer at færdiggøre en EUX-uddannelse, skal du fortsat svare Ja, selvom du først færdiggør din EUX efter den 5. juli. Styrelsen for It og Læring,

34 3 Sådan udfylder du din ansøgning Hvis du ikke har bestået og ikke forventer at bestå en adgangsgivende eksamen, skal du trykke Nej og angive, hvorvidt du har fået særlig tilladelse til at søge om den pågældende uddannelse, eller om du ønsker at søge om særlig tilladelse med denne ansøgning. Hvis du ønsker at søge om særlig tilladelse, skal du uploade og knytte en ansøgning om særlig tilladelse til dine ansøgninger Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen trin 16 I dette felt skal du angive de supplerende kurser, du eventuelt har taget for at opfylde specifikke adgangskrav til denne uddannelse. Feltet fungerer også som kvote 2-felt, hvor du kan indtaste uddannelsesaktiviteter, der ikke er taget på en videregående uddannelse. Om aktiviteterne er relevante afhænger af, om den søgte uddannelse vægter denne form for uddannelse i deres kvote 2-kriterier. 34 Styrelsen for It og Læring,

35 0 For at kunne skrive i en linje med aktiviteter skal du trykke på blyanten. Herefter bliver det muligt at skrive i felterne. Når du har udfyldt linjerne, trykker du på fluebenet. Informationerne er nu tilføjet. Ønsker du at redigere i informationerne, skal du trykke på blyanten. Hvis du vil slette informationen, skal du trykke på skraldespanden. Hvis du ønsker at tilføje en ny linje, skal du trykke på plus-ikonet. Hvis du trykker på plus-ikonet får du vist en ny linje, som du kan skrive i. Hvis du udfylder flere ansøgninger, vil felterne allerede være udfyldt med de informationer, du udfyldte på din foregående ansøgning. De kopierede informationer kan du enten slette, redigere eller beholde, alt efter hvad der er relevant for den aktuelle ansøgning. Styrelsen for It og Læring,

36 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du skal huske at dokumentere dine fag ved at uploade dine eksamensbeviser. Under fanen Bilag skal du knytte din dokumentation til de relevante ansøgninger ved at markere med flueben ud for ansøgningerne Kvote 2-relevante aktiviteter trin 17 De resterende felter i en ansøgning er kun relevante i forhold til kvote 2. Det er disse felter: Efter 15. marts kl. 12 vil disse felter ikke længere være synlige, når man udfylder en ansøgning. Hvis du er logget ind i Optagelse.dk inden 15. marts kl 12, men kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, er der ingen grund til at udfylde felterne. Der er også uddannelser, der i kvote 2 ikke kræver, at du har udfyldt felterne. Det er typisk uddannelser med optagelsesprøver. På det enkelte uddannelsessteds hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvilke aktiviteter, uddannelsesstedet lægger vægt på i kvote 2 (kvote 2-kriterierne), og hvad de ønsker dokumenteret i form af bilag til ansøgningen. Bemærk at uddannel- 36 Styrelsen for It og Læring,

37 0 sesstedet selv fastsætter fristen for, hvornår du senest skal uploade dokumentation. Du finder link til uddannelsens kvote 2-kriterier øverst i ansøgningen. Hvis du ønsker at søge i kvote 2, skal uddannelsesstedet have modtaget din underskiftside inden 15. marts kl. 12. Aktiviteterne tilføjes på samme måde som i trin 16. Bemærk Har du en gymnasial adgangsgivende eksamen og søger i kvote 2, bliver ansøgningen automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså ikke søge den samme uddannelse to gange for at få den vurderet den i både kvote 1 og kvote Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste trin 20 Når du har udfyldt din ansøgning, skal du tilføje uddannelsen til din prioriteringsliste. Det gør du ved at trykke på Tilføj Uddannelse til din prioriteringsliste nederst i ansøgningen Uddannelsen er nu tilføjet din prioriteringsliste Du kan redigere i de informationer, du har angivet, indtil du har godkendt ansøgningen. Det gør du ved at trykke på uddannelsens navn. Husk at gemme, når du har redigeret oplysningerne. Du kan nu tilføje flere uddannelser eller godkende din ansøgning til uddannelsen (læs mere i afsnit 4: Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden). trin 21 Når du har tilføjet de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på, vil det se således ud på fanen: Styrelsen for It og Læring,

38 3 Sådan udfylder du din ansøgning 3.4 Fanen Bilag Du kan søge op til 8 uddannelser. Hvis du ønsker at ændre i prioriteringsrækkefølgen, flytter du op og ned på ansøgninger ved at bruge piletasterne. Læs mere i afsnit 5 (Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge). På fanen Bilag kan du tilføje digitale bilag til din ansøgning. Det er også her du kan få et samlet overblik over dine bilag, hvis du har valgt at uploade bilag som dokumentation undervejs i ansøgningen. På uddannelsesstedernes hjemmesider skal du orientere dig om, hvilken dokumentation og andre bilag (kan f.eks. være motiveret ansøgning i kvote 2) uddannelserne kræver, samt frister for, hvornår uddannelsesstederne skal modtage dine bilag. Det kan være forskelligt, hvornår uddannelserne har frister for modtagelse af bilag. Du kan kun uploade bilag i PDF-format. I Word kan du gemme filer som PDF. Husk at give filen et relevant navn. trin 1 Gå til fanen Bilag. Tryk på knappen Tilføj bilag for at finde og tilføje dit bilag trin 2 Du får nu vist en ny boks. Tryk på Tilføj bilag og fremsøg dokumentet på din computer. Husk at du kun kan tilføje filer i PDF-format. 38 Styrelsen for It og Læring,

39 3.4 Fanen Bilag trin 3 Giv herefter filen et relevant navn i tekstfeltet og tryk OK for at tilføje filen. trin 4 Du får nu vist en boks med information om, at bilaget er blevet uploadet og skal tilknyttes uddannelserne. Tryk Ok. trin 5 Du skal nu knytte det uploadede bilag til de ansøgninger, som bilaget er relevant for. Sæt flueben under prioriteterne for de relevante uddannelser for at knytte bilaget til dem. Til højre kan du se, hvilken prioriteter dine ansøgninger har. Styrelsen for It og Læring,

40 3 Sådan udfylder du din ansøgning Bemærk Bilaget er nu knyttet til ansøgningen. Hvis du ønsker at slette bilaget, trykker du på det røde kryds i højre side af prioriteterne. Tryk på Tilføj bilag igen for at tilføje flere bilag og sæt flueben under de prioriteter, som bilaget skal tilknyttes. Det er teknisk muligt at uploade bilag frem til den 5. juli kl. 12. Det gælder også for ansøgninger, du allerede har godkendt og sendt; fx inden 15. marts kl. 12. På uddannelsesstedernes hjemmesider skal du orientere dig om frister for, hvornår uddannelsesstederne skal modtage dine bilag. 40 Styrelsen for It og Læring,

41 4 Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden Når du har tilføjet dine uddannelser til din prioriteringsliste, skal ansøgningerne godkendes, og du skal printe og underskrive en underskriftside i hånden. Underskriftsiden skal sendes direkte til uddannelsesstederne. Først når uddannelsesstedet har modtaget din underskriftside, kan de hente din ansøgning fra Optagelse.dk. Uddannelsesstedet skal have modtaget underskriftsiden inden ansøgningsfristen. Hvis du søger optagelse på baggrund af en udenlandsk/international gymnasial eksamen, er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12. Det gælder for ansøgninger i kvote 1 og kvote 2. Det er kun, hvis du har en dansk gymnasial eksamen, at ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12. Søger du flere uddannelser, skal du sende en underskriftside til hvert uddannelsessted, som du søger ind på. Alle uddannelsessteder accepterer at modtage den underskrevne underskriftside på . Du kan læse mere om underskriftside og finde de relevante e- mailadresser på uddannelsesstederne her. trin 1 På fanen Uddannelsesvalg kan du se de uddannelser, som du har tilføjet til din prioriteringsliste. Det er også her, du skal godkende dine ansøgninger. Styrelsen for It og Læring,

42 4 Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden trin 2 Vælg den ansøgning, du ønsker at godkende. Tryk på knappen Godkend og udskriv. Når du første gang godkender en ansøgning, bliver du advaret om, at du ikke længere kan redigere i Oplysninger om dig og Adgangsgrundlag Er du færdig med at udfylde dine personlige oplysninger og adgangsgrundlag, trykker du på Ja. Mangler du at tilføje eller redigere noget under fanen Oplysninger om dig og fanen Adgangsgrundlag, trykker du på Nej. Du kan godt godkende en ansøgning, selvom du endnu ikke har modtaget dit eksamensbevis, eller selvom du er i gang med at tage et suppleringsfag. Du skal uploade eksamensbeviserne inden for de frister som uddannelsesstedet har bestemt. Du kan også uploade bilag til dine ansøgninger efter, at de er godkendt og uddannelsesstederne har modtaget din underskriftside. Du skal undersøge frister for upload af dokumentation på uddannelsesstedernes hjemmeside. trin 3 Når du trykker på ja til at forsætte med godkendelsen af din ansøgning kommer denne besked: Her er det vigtigt, at du vælger at trykke på Underskriftside.pdf 42 Styrelsen for It og Læring,

43 3.4 Fanen Bilag trin 4 Underskriftsiden skal printes og du skal underskrive nederst, inden du indsender den til uddannelsesstedet. trin 5 Du kan enten sende underskriftsiden fysisk med posten eller i en . Du finder e- mailadresser på uddannelsesstederne her. Husk at uddannelsesstederne skal modtage underskriftsiden inden ansøgningsfristen for at ansøgningen kan betragtes som rettidig. trin 6 Nu er ansøgningen godkendt og markeret med en kuvert. Styrelsen for It og Læring,

44 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Når uddannelsesstedet har hentet din ansøgning, ændres den lukkede kuvert til en åben kuvert. Bemærk Du skal sende én underskriftside pr. uddannelse, du søger, til det uddannelsessted, der udbyder uddannelsen. Hvis du søger flere uddannelser på samme uddannelsessted, skal du sende flere underskriftsider. Når du har godkendt en ansøgning kan du også finde underskriftsiden øverst til højre: 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Hvis du søger mere end én uddannelse, skal du prioritere dine ansøgninger. Prioritering er vigtigt, da du højest kan blive tilbudt plads på én uddannelse. Læs mere om prioritering her. Du kan se din aktuelle prioriteringsrækkefølge på din prioriteringsliste under fanen Uddannelsesvalg. 44 Styrelsen for It og Læring,

45 3.4 Fanen Bilag Du kan ændre i rækkefølgen så ofte du vil inden den 5. juli kl Du kan ændre prioriteringsrækkefølgen af dine uddannelser, uanset om de er søgt i kvote 1 eller 2. Du kan også ændre i prioriteringsrækkefølgen på ikke-godkendte ansøgninger. trin 1 På fanen Uddannelsesvalg kan du se dine ansøgninger. trin 2 Pilene ved tallene i venstre side bruger du til at ændre prioriteringen af dine ansøgninger. Hvis du trykker på rykker du ansøgningen ned på prioriteringslisten. Hvis du trykker på rykker du ansøgningen op på prioriteringslisten. Bemærk Hvis du ændrer i din prioriteringsrækkefølge af godkendte ansøgninger, bliver du også advaret. Hvis du trykker Ja, kan du fortsætte ændringerne i din prioritering. Styrelsen for It og Læring,

46 6 Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Hvis du ikke ønsker at ændre prioriteringen, skal du trykke på Nej. Bemærk Fra den 5. juli kl kan du ikke ændre i din prioriteringsrækkefølge eller slette ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du ser din rækkefølge igennem inden d. 5. juli kl. 12 og kontrollerer, at det er den rette prioritering og de rette uddannelser, du har søgt. 6 Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Hvis du fortryder en ansøgning kan du slette/annullere den under fanen Uddannelsesvalg. Du kan kun slette/annullere ansøgninger inden den 5. juli kl. 12. trin 1 Slet ansøgninger Hvis du trykker på skraldespanden ude til venstre, sletter du ønsket fra listen. Hvis du sletter en ansøgning før du har godkendt ansøgningen, bliver du ikke advaret om ændringerne. Når du sletter en ansøgning, der er godkendt, bliver du advaret med følgende besked. 46 Styrelsen for It og Læring,

47 3.4 Fanen Bilag Hvis du siger Ok, sletter du ansøgningen og uddannelsesstedet modtager besked herom og du kan se den slettede ansøgning under teksten Annullerede ansøgninger i øverste højre hjørne Hvis du trykker på teksten, kan du se alle de ansøgninger, du har slettet. trin 2 Slet kvote 2-ansøgning Husk at det kun er ansøgninger, der er godkendt før den 15. marts kl. 12, der kommer i betragtning til kvote 2. Hvis du, efter den 15. marts kl. 12, sletter en ansøgning, der er godkendt før den 15. marts kl. 12 for derefter at søge den samme uddannelse igen, bliver ansøgningen ikke længere vurderet i kvote 2. Hvis du har rettelser til en godkendt ansøgning, som du ikke længere kan redigere i, men fortsat ønsker at søge uddannelsen, skal du kontakte uddannelsesstedet i stedet for at slette ansøgningen. Styrelsen for It og Læring,

48 7 Hjælp og vejledning 7 Hjælp og vejledning På UddannelsesGuiden kan du finde generelle svar på spørgsmål om optagelse til videregående uddannelse. Ser her. Har du brug for personlig vejledning i forhold til dit uddannelsesvalg, kan du kontakte evejledning eller Studievalg. evejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og dag, aften og weekend. Her kan du også deltage i digitale møder omkring ansøgning og optagelse. I de syv Studievalgcentre i Danmark har du mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt og deltage i workshops sammen med andre, der skal vælge uddannelse. På UddannelsesGuiden kan læse om de enkelte uddannelser i uddannelsesartiklerne på siden. Hvis du har yderligere spørgsmål om uddannelsernes indhold, struktur og hvordan undervisningen foregår, kan du se uddannelsesstedernes hjemmesider for information og eventuelt deltage i åbent hus-arrangementer. Du kan også kontakte studievejledningen på uddannelsesstederne for uddannelsesspecifikke spørgsmål. Support På forsiden af Optagelse.dk kan du kontakte supporten. Optagelsessupporten kan blandt andet hjælpe dig når du har spørgsmål til hvordan du udfylder felter i systemet (ikke hvad, men hvordan), uploader bilag til din ansøgning, fremsøger uddannelser m.m. Supporten kan også se, om din ansøgning er underskrevet og afsendt af systemet. Kort sagt alle spørgsmål om teknik og system til din ansøgning i Optagelse.dk Supporten kan nås telefonisk og skriftligt inden for åbningstiderne. Bemærk, at der er forlængede åbningstider op til deadlines. 48 Styrelsen for It og Læring,

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk 1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Optagelse.dk for forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 1 Næste hjemmeopgave Eventuelt vinduer igen Mapper og filer på USB-stik Vi skal hertil grundet opgave 2 Internet Pause (og det bliver nok

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Indhold Adgang og opstart... 2 Registrering af opgave... 3 Registrering af opgave med fysisk prøve... 3 Registrering af

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 03.11.2015 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til ansøgningsprocessen i den digitale ansøgningsportal

Vejledning til ansøgningsprocessen i den digitale ansøgningsportal Vejledning til ansøgningsprocessen i den digitale ansøgningsportal Ansøgning gennem den digitale ansøgningsportal Dette dokument er en vejledning til hvordan ansøgere skal udfylde de digitale ansøgningsskemaer

Læs mere

Ansøgningsskemaer og vejledning

Ansøgningsskemaer og vejledning Videregående uddannelser 2011 Du kan søge om optagelse digitalt på www.optagelse.dk Vigtige datoer: 15. marts Søger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstederne have modtaget din ansøgning senest

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG OPRET ANSØGNING For at starte din ansøgning skal du vælge fanebladet Opret ansøgning. Udfyld nu felterne [Institutionsnavn] og [Uddannelsestype]

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Brugerguide. Undervisere

Brugerguide. Undervisere Brugerguide Undervisere Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Registrer fravær 6 2. Tilføj ny kursist 10 3. Underviser på flere skoler 12 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Undervisere

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2016 MARTS 2016 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Brugerorganisationer er gennem licensaftalen forpligtet til at lade kursisterne evaluere

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Log ind Trin 1 - Log ind Trin 2 - Start dagen Opgaver Accepter / Afvis opgave Scanner Lasteoversigt Slut dag Accepter / Afvis opgave Denne guide hjælper

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Tilmelding til Sundhedsplatformens uddannelser sker udelukkende i Kursusportalen du finder kursusportalen

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på 2. Bekræft dine kontaktoplysninger ( Min profil ) 3. Udfyld ydelseskortet 4. Kvittering på indsendt ydelseskort 5. Ret i ydelseskortet

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN OPRETTER JEG EN BRUGER?... 2 HVORDAN LOGGER JEG PÅ, EFTER JEG HAR OPRETTET EN BRUGER?... 3 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ ET ARMBÅND?... 4 HVORDAN OPRETTER JEG AUTOMATISK

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering 2012 AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering Version 2.3 Aarhus Universitet 23-02-2012 Velkommen til AU-HR sharepoint site Databasen Medarbejder indplacering skal anvendes til at sikre, at

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

Quick-guide til Dynamicweb

Quick-guide til Dynamicweb Quick-guide til Dynamicweb 1 Indledning... 3 2 Administration i Dynamicweb... 4 3 Tilføj indhold på websiden... 6 3.1 Hvordan opretter jeg hovedsider?... 6 3.2 Hvordan opretter jeg undersider?... 7 3.3

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 28. august 2015 Side 1 af 27 Indhold Generelt...3 Sådan kommer du i gang...3 Mine data...5 Sådan vedligeholder du informationer...5 Sådan ændrer du data i DEF s medlemssystem...6

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb)

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere