Sådan holder du hovedet koldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan holder du hovedet koldt"

Transkript

1 Kapitel 1 Dit hjerte er i fare, Andresen Liselotte Vejborg Sådan holder du hovedet koldt en guide til dig, der venter på barn

2 Liselotte Vejborg Sådan holder du hovedet koldt en guide til dig, der venter på barn

3 Liselotte Vejborg, Skodsborg 2013 Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Bente Stensen Christensen, Girafisk Design Af samme forfatter: Lykkelig som bare pokker (2010) Indholdsfortegnelse Forord, Jens Damkjær side 8 I henhold til gældende lov om dansk ophavsret er det ikke tilladt at distribuere, placere i offentligt tilgængelige arkiver, samt elektronisk eller mekanisk at reproducere denne bog eller dele af den under nogen form uden forudgående accept af forfatteren. Vil du citere fra bogen, er du velkommen til at gøre dette med tydelig kildeangivelse. Forord, Josefine Alberts side 10 Indledning side 12 Kapitel 1: Dit hjerte er i fare, Andresen side 14 Kontaktoplysninger: Liselotte Vejborg Skodsborg Strandvej 117A 2942 Skodsborg Tlf.: Mail: Website: Kapitel 2: Det gyldne nøglebundt side 22 Kapitel 3: Ifør dig rustning side 27 Kapitel 4: Vid at du intet ved side 39 Kapitel 5: Sæt dagsordenen! side 70 ISBN: Kapitel 6: Lev livet nu! side 88 Kapitel 7: Staldtips side 102 Hva så nu? side 111 Tak! side 113

4 Der var engang en gammel kinesisk mand, som boede i en lille landsby. Han var fattig men havde til gengæld en smuk, hvid hest. Mange havde tilbudt at købe hans hest, men den gamle mand ville ikke sælge den. En morgen opdagede han, at hesten var væk. Alle de andre landsbyboere skældte manden ud: Du skulle have solgt hesten, så havde du i det mindste haft nogle penge til at leve for. Nu er den stjålet, og du har hverken hest eller penge. Sikke et uheld. Den gamle mand svarede blot: Måske er det uheld, måske er det ikke. 14 dage senere kom hesten pludselig tilbage. Den var ikke blevet stjålet, den var selv løbet ud i vildmarken. Og den havde sørme 12 andre hvide heste med hjem, der var lige så smukke som den selv. Folk i byen var forbløffede og sagde til den gamle mand: Du havde jo ret. Det var ikke et uheld, at din hest forsvandt. Og nu er den vendt hjem med 12 andre heste. Sikke et held!. Den gamle mand svarede blot: Måske er det held, måske er det ikke. Den gamle mand havde en enkelt søn, og han begyndte at træne hestene. Men efter en uge faldt han af én af vildhestene og brækkede sit ben. Folk i byen samlede sig atter: Nu har din eneste søn brækket benet. Og han skulle tjene penge til jer begge. Sikke et uheld!. Den gamle mand svarede blot: Måske er det uheld, måske er det ikke. En måned senere udbrød der krig i landet, og alle yngre mænd blev indkaldt til krigen, men den gamle mands eneste søn slap, fordi han havde brækket benet. Nu samlede folk i byen sig igen: Sikke et held! Fordi din søn brækkede benet, slipper han for at komme i krig og kan blive hjemme hos dig. Men den gamle mand svarede blot: Måske er det held, måske er det ikke

5 Forord Når du første gang møder et barn, du skal være far eller mor til som adoptant, er det et helt særligt møde. Barnet foran dig har lidt det største tab man kan forestille sig, nemlig mistet sine biologiske forældre, og du har påtaget dig den meget vigtige opgave, det er at være barnets nye forældre. De fleste adoptanter har ventet på dette første øjeblik som forældre i en hel del år, og rejsen har ligeledes for de fleste været fyldt med mange tanker, følelser og spørgsmål. Kan barnet knytte sig til mig? Kan jeg klare opgaven som far eller mor? Vil vi blive en lykkelig familie? Hvordan vil familie og venner reagere? Er jeg i bund og grund robust nok til at løfte opgaven som mor eller far til et barn, der i den grad har brug for en barndom der lykkes? Dette er en helt naturlig del af processen frem mod adoption som familieform, og det er helt almindeligt, at vejen er brolagt med både opture og nedture. Det er ikke blevet lettere at etablere sig som adoptivfamilie. Der er ikke mere garanti for at få et barn i forslag. Ventetiden er blevet længere, og stærk medieopmærksomhed omkring utilgivelige fejl i nogle tilfælde af formidlingen af børn til Danmark har skabt utryghed og et forøget pres på at lykkes som adoptivforældre. Derfor er denne bog Sådan holder du hovedet koldt - en guide til dig, der venter på barn en længeventet håndsrækning til at håndtere det helt naturlige pres, en ventetid på barn også kan opleves at være. Som formand for Adoption & Samfund og landegruppen, Etiopienforeningen, har jeg alt for ofte mødt kommende adoptanter, for hvem ventetiden synes ganske svær at håndtere. Hvad værre er, så har mange kommende forældre været bange for at fortælle om deres situation, og ikke turdet bede om hjælp af frygt for at miste deres godkendelse. Ventetidens psykiske pres på kommende adoptanters mentale robusthed er nærmest blevet tabuiseret, og det er dybt uheldigt i forhold til, at det netop er adoptivbarnets helt fundamentale behov at blive mødt af psykiske stabile forældre, der kan rumme barnet. på tide, at ventetiden på at blive forældre anerkendes som en mulig psykisk belastning, og det er på tide, at kommende forældre får adgang til værktøjer, der kan håndtere ventiden således, at de har den fornødne robusthed til at varetage forældreskabet for et barn. Det har været en fornøjelse at læse Sådan holder du hovedet koldt - en guide til dig, der venter på barn. Opbygningen af denne selvhjælpsbog har den dejligt befriende tilgang, at man blot kan læse hele bogen uden krav om stop. Bogen giver en autentisk nærhed med ventetidens udfordringer samtidig med, at den giver læseren viden og værktøjer, man efterfølgende kan fordybe sig i, med henblik på at håndtere de mest aktuelle problemstillinger, læseren selv måtte opleve at stå med. Efter få siders læsning får man en klar fornemmelse af, at man som kommende adoptant ikke er alene, og det er måske det væsentligste budskab. Dernæst giver bogen længe ventede værktøjer. Det værste, vi som mennesker kan opleve, er at føle os afmægtige, og her viser Liselotte Vejborg handlemuligheder og en vej at gå. Jeg er ikke i tvivl om, at bogen vil kunne hjælpe mange kommende adoptanter til at øge deres mentale robusthed i forhold til at varetage forældreopgaven. Dette vil ikke mindst komme de børn til gavn, som venter på en mor og en far. Børn der har brug for forældre, der både kan holde hovedet koldt og hjertet varmt - en tilgang denne bog rummer til fulde. Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Rønde d. 26. maj 2013 Nærværende bog af Liselotte Vejborg starter med en personlig fortælling om, hvordan ventetiden kan opleves som et følelsesmæssigt pres, der kan blive så stort, at krop og psyke reagerer med stressymptomer. Jeg har nogle år af mit arbejdsliv drevet en privat psykologpraksis, hvor kognitiv stressbehandling var en central del. Set med psykologfaglige øjne er stressreaktioner helt naturlige udtryk for ekstraordinære krav til håndtering af en svær situation, som en uforudsigelig og lang ventetid på at blive forældre må siges at være. Det er 8 9

6 Forord Det er svært at vente. Det er svært at vente, især når man ikke ved, hvornår eller hvordan det hele ender. Dybest set er de fleste mennesker vel enige om, hvad der er vigtigt her i livet, nemlig at skabe, værne om og videregive livet. Når først ønsket om at få børn står klart, kan bekymringerne allerede begynde at tynge. Pludselig bliver ens forventede livshistorie anderledes, hvilket kan stille krav til omstillingsparathed, re-fokusering og evnen til at skabe en ny fortælling. Samtidig skal man rumme og bearbejde sorgen over tab af den forventede fremtid. Måske skal livet leves forlæns, men forstås baglæns, som Kierkegaard skriver. Hvis man efter et år på naturlig vis ikke har haft heldet med sig, og man tilmed efterfølgende skal bruge tid og kræfter på udredning, behandling og adoptionsanmodning, er det forståeligt, at man kan blive utålmodig. Især uvisheden om, hvad fremtiden bringer, kan virke belastende. Man kan gøre sig mange forskelligartede tanker, til eksempel: Får vi mon nogensinde børn? Hvilke, hvordan og hvornår? Hvorfor lader Storken vente på sig? Har jeg gjort noget galt, levet for usundt, eller bliver jeg straffet af Vorherre? Hvad er der i vejen med mig, siden jeg ikke kan få børn? Det burde en rigtig kvinde da kunne! Hvad betyder det for vores samliv? Forlader min partner mig mon? Og kan vi mon overhovedet overleve et fertilitetsbehandlingsforløb og i givet fald sågar en adoptionsproces? Hvordan håndterer jeg min jalousi og vemod, når mine venner laver babyer på samlebånd? Siden, når behandlingen eller adoptionsanmodningen er i gang, kan der opstå mange nye tanker og følelser. Hvad, hvordan og hvor meget og tilmed hvornår - skal vi sige til vores familie og venner? Hvordan skal jeg håndtere folks naive optimisme? Hvordan forklarer jeg mine kolleger mine talrige afbud samt evt. humørsvinger og træthed som følge af hormonbehandling? Kan jeg være det bekendt over for min arbejdsplads at være så fraværende? Er det overhovedet muligt at tage sin videreuddannelse samtidig? Kommer alle andre ønsker og mål til at stå på standby mens man venter på livet...? Hvordan får man indfriet sine ambitioner og drømme i et sådan muligt vacuum, og kan man undgå den uhensigtsmæssige og begrænsende tankegang. Når først jeg har fået børn, så det ene, det andet, det tredje? Er det muligt at opretholde en sund og positivt psyke og spørge sig selv: Hvis alt var muligt, hvad ville jeg så egentlig? Lever man i denne afventning i overensstemmelse med sine værdier, eller bliver behandlingen/godkendelsesprocessen en sovepude eller måske sågar en undskyldning for ikke at forfølge sine drømme? Trivsel, når man venter, afhænger vel netop af, hvordan man bruger tiden. Umiddelbart kunne man sikkert tro, at lykken var gjort, når først man var gravid eller godkendt som adoptant; men sådan er det dog sjældent. Talrige overvejelser om barnets sundhed kan trænge sig på. Er det nu et levedygtigt foster, som ikke går til? Er mit adoptivbarn mon handicappet? Bekymringer er jo nok i bund og grund tidsspilde; enten problemløser man i forhold til den givne situation, eller også forsøger man at spå og tilmed med rynker og hovedpine som bivirkninger. Overordnet set kan man sige, at der er tre typer bekymringer: ting, som er hændt, og som vi ikke kan gøre noget ved; det som endnu ikke er sket, og som vi heller ikke har mulighed for at indvirke på; og så det, vi kan håndtere. Hovedsagen er at kende forskellen, handle på de ting, vi har indflydelse på, og acceptere dem, som vi alligevel ikke kan påvirke. Spørgsmålet er så, hvordan man kan søge lindring. Nogle gange oplever man, at familie og samfund støtter, og nogle gange, oplever man, at de forhindrer ønskeopfyldelsen. Så hvad kan man selv gøre i den svære ventetid? Josefine Alberts, psykolog 11. maj

7 Indledning Siden 31. juli 2010 har jeg været mor til Noah, der er født i Etiopien i december Indtil 31. juli 2010 var jeg: Liselotte, forfatter, foredragsholder, lykkementor, tekstforfatter, gift med Allan og menneskemor til hunden Heiko. Og i en længere periode ventende adoptant. Noah Manalebih er nemlig den meget lykkelige kulmination på godt et års fertilitetsbehandling der ikke bar frugt, og efterfølgende 5½ års ventetid for at adoptere. Noah skulle egentlig have været fra Kina, og måske oven i købet en pige, men i oktober 2009 stod det klart, at vi trods en høj placering på ventelisten ikke ville kunne nå at få barn i forslag, inden vores forlængede godkendelse udløb i februar Så vi blev tilbudt at flytte venteliste fra Kina til Etiopien og få vores anciennitet med. Og det er adoptionsprocessen i nøddeskal: det tager lang tid og du aner ikke, hvordan det hele ender. Netop de to kendsgerninger forholdt jeg mig tilsyneladende så roligt og køligt til, at jeg ofte blev spurgt om, hvordan i alverden jeg kunne være så afklaret med og upåvirket af ventetid og uvished. Det kunne jeg primært, fordi jeg er et temmelig pragmatisk menneske. Jeg forsøger at tage tingene som de kommer, jeg bekymrer mig sjældent i længere tid ad gangen, og jeg bruger ikke energi på ting, jeg alligevel ikke har indflydelse på. Og så har jeg de sidste 12 år arbejdet så meget med mig selv og med personlig udvikling generelt at jeg har en mental værktøjskasse, der bugner af redskaber til at håndtere kriser og udfordringer med. Men selvfølgelig følte jeg mig da også udfordret undervejs på rejsen, og havde jeg ikke haft en klog mand, kunne det være gået helt anderledes i slutningen af 2009, hvor der pludselig skulle træffes en afgørende beslutning. Når jeg i dag kigger tilbage til dér hvor vores adoptionseventyr i virkeligheden begyndte over et måltid aftensmad i efteråret 2004 kan jeg se, at alt er forløbet helt som det skulle. Det var meningen, at vi skulle vente så længe, og det var meningen, at vi skulle skifte venteliste fra Kina til Etiopien. Det var kort sagt meningen, at vi skulle have Noah! Alt det lidt af min egen historie, mange af mine erfaringer og en stor del af min værktøjskasse vil jeg gerne dele med dig, der i øjeblikket venter (sikkert utålmodigt) på at adoptere, eller dig, der er i gang med at blive godkendt til adoption og har en ukendt ventetid foran dig. Eller dig, der er i gang med eller står for at skulle i gang med et fertilitsforløb og derfor også venter. For måske har du det slet ikke som jeg havde det. Måske forekommer ventetiden dig umenneskelig, allerede inden den er gået i gang? Måske står du med begge ben i den og føler den som en pinsel? Måske føler du dig trist og tom og mener først, at livet igen giver mening, når du står med dit barn i armene (eller i hånden)? Måske oplever du en del mentale rutsjeture og føler dig frustreret over, at noget, der er helt uden for din kontrol, leger kispus med dine følelser? De barske realiteter er, at ventetiden på international adoption siden 2006 generelt har været stigende fra mange afgiverlande, og der er intet, der tyder på snarlige positive ændringer, der vil få ventetiderne til at falde. Snarere tværtimod, ser det ud til. Men det er ikke kun ventetiderne på adoption der stiger. Det forventes også, at antallet af fertilitetsbehandlinger vil stige støt, og det betyder alt andet lige, at projekt barn for rigtigt mange vil være forbundet med et eller andet omfang af ventetid. Dermed ser det også ud til, at ventetiden har potentiale til at kunne udgøre én af de største udfordringer i relation til at få et barn. Men sådan behøver det ikke være. Dit eget mindset har utrolig stor indflydelse på, hvordan du (re)agerer i processen, og denne bog giver dig en række redskaber til at holde hovedet koldt i ventetiden i stedet for at tabe det. Uanset dine følelser og uanset din oplevelse af det adoptions- eller fertilitetsforløb du er i gang med eller skal i gang med, håber jeg inderligt, at bogen kan hjælpe dig til at finde den ro og styrke, du har brug for, så du kan komme helskindet igennem ventetiden. Du er faktisk i gang med dit livs rejse, og den fortjener bedre end at blive betragtet som en ufrivillig venten på en kold, blæsende og trøstesløs station, du bare har lyst til at forlade hurtigst muligt. God læse- og arbejdslyst! Liselotte Vejborg April

8 Kapitel 1 Dit hjerte er i fare, Andresen Dit hjerte er i fare, Andresen I begyndelsen af 2005 indsender Allan og jeg vores ansøgning om at blive godkendt som adoptanter. Forud er gået lige knap to år i fertilitetsuniverset med undersøgelser, venten på operation, afblæsning af operation, tre gange privat inseminering hos min gynækolog og sidenhen tre IVF-forsøg, og en fredag i begyndelsen af december 2004 ringer jeg til Herlev Sygehus og meddeler, at vi ikke ønsker at fortsætte fertilitetsbehandlingen til trods for, at vi har et enkelt forsøg tilbage. Vi vil i stedet ansøge om at blive godkendt til adoption. Man har en mening, til man får en ny Jeg skulle ellers ikke adoptere. Da min far, kort før sin død i november 2004, spørger, om vi har overvejet adoption, afviser jeg den mulighed med nærmest korslagte arme. Jeg har hørt mange historier om handicappede og dysfunktionelle adoptivbørn, og det er min helt klare opfattelse, at børn der bliver bortadopteret er klasse-b børn. Desuden er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg kan elske et barn, der ikke er kommet ud af min egen mave. Den sidste overbevisning bliver dog ret hurtigt manet i jorden, da Allan en aften siger: Jeg har oplevet hvor meget kærlighed og omsorg, du har givet Herbie (min daværende hund), og jeg er slet ikke i tvivl om, at du vil kunne elske et adoptivbarn mindst lige så meget, som du ville elske et biologisk barn. Da min far dør, lover jeg ham ved bisættelsen, at jeg vil se på, hvorfor jeg har så stor modstand på at skulle overveje adoption som en mulighed. Jeg laver efterfølgende en liste over alle mine tanker og bekymringer (eller rettere fordomme og overbevisninger), og én efter én får jeg dem aflivet, efterhånden som jeg med vanlig grundighed går i gang med at researche. Så vi ansøger, bliver godkendt og kommer på ventelisten til et barn fra Kina. Og venter og venter. Og i efteråret 2009 får vi et brev fra Danadopt om situationen på Kina-ventelisten. Den ser ikke god ud, for i de forløbne to år har vi ikke rykket os meget. Til trods for at vi er nummer 9 på ventelisten, er sandsynligheden for, at vi når at få barn i forslag inden 1. februar 2011 (altså inden for godt et år!) stort set ikke-eksisterende. Det er vi sådan set godt klar over selv, så brevet fra Danadopt bekræfter bare vores egen fornemmelse af, hvordan det står til. Faktisk har vi allerede i sommeren 2008 (to år efter at vi har fået log-in dato og er kommet på Kina-ventelisten) kigget hinanden dybt i øjnene over en frokost på Falsled Kro. Vi har talt om, hvordan vi har det med, at vi formentlig ikke skal være forældre. Jeg er mest bekymret for Allan, som altid har haft et stort ønske om at blive far. Selv føler jeg mig ret afklaret, fordi moderskabet aldrig har ligget øverst på min ønskeliste, og fordi jeg ved, at jeg ikke vil have problemer med at få et godt og meningsfyldt liv uden børn. Men brevet fra Danadopt indeholder ikke bare en status på Kina-ventelisten. Det byder også på en hjælpende hånd, for vi bliver tilbudt at flytte over på ventelisten til Etiopien og få vores anciennitet med. Sidstnævnte er næsten det vigtigste, for udsigten til at skulle ned i bunden af en anden venteliste har været vores primære grund til ikke at skifte hest midt i vadestedet. Drøvtyggeri Alligevel går der 3 uger, før vi takker ja til tilbuddet, og den forsinkelse er fuldt ud min fortjeneste. Efter næsten 5 år i adoptionsproces, med et køligt hoved og med skiftende tro og tvivl på projektet, kan jeg mærke, at jeg er i tvivl om, hvorvidt vi skal fortsætte. I 4 år har vores barn (i tankerne) været en kinesisk pige med pagehår, og nu er det så pludselig et barn fra Afrika. Og Etiopien? Jeg kan lige så godt være ærlig: På det tidspunkt er Etiopien for mig synonymt med hungersnød og Røde Kors reklamer. Jeg kan slet ikke forholde mig til det, så jeg fortæller Allan, at jeg har behov for at tænke over det, og jeg beder om, at vi ikke taler om det i de næste 14 dage. Mens jeg laver en Maud Varnæs, går Allan uden at jeg er klar over det i gang med at researche. Han melder sig ind i et adoptionsforum på nettet og læser om andres oplevelser med adoption fra Etiopien. Han ser billeder af de mange etiopiske børn, og han stiller spørgsmål til adoptanterne. I hans sind er der slet ingen tvivl: vi skal over på den etiopiske venteliste. Da der er gået godt 14 dage, og jeg stadigvæk er tavs, tager han fat i mig en aften ude i køkkenet. Jeg vil gerne have, at vi taler om Etiopiens-ventelisten, og jeg vil gerne have, at du bare lytter til mig. Så fortæller han om adoptionsforum, om billeder af de smukkeste børn og om masser af positive adoptionshistorier. Og han fortæller, at han ønsker, at vi tager imod tilbuddet om at flytte venteliste. Da jeg ser og hører Allan fortælle, forstår jeg, at han har ret, og at jeg endnu engang har været offer for mine egne fordomme og overbevisninger. Selvfølgelig skal vi over på den venteliste! Men jeg mærker også, at jeg nu har nået et punkt, hvor jeg næsten ikke orker at beskæftige mig mere med ventetid og spørgsmål, og derfor stiller jeg som krav, at overflytningen forbliver mellem os. Hverken venner eller familie skal have besked. Som altid får jeg det, som jeg vil have det, og dagen efter får Danadopt en mail om, at vi gerne vil flytte venteliste

9 Kapitel 1 Dit hjerte er i fare, Andresen Allan kan dog ikke slappe af endnu, for da vi får et 3 sider langt brev om hvad vi nu skal fremskaffe af penge, papirer og attester (igen ), går jeg helt i sort. Jeg orker det bare ikke. Allan træder (endnu engang) til og påtager sig frivilligt rollen som tovholder på dokumentprocessen jeg skal blot gøre som jeg får besked på. I midten af december 2009 kan derfor vi sende alle dokumenterne til Danadopt, og vi stryger direkte ind på en femteplads på ventelisten til Etiopien. Danadopt har i deres brev nævnt, at ventetiden på det tidspunkt er måneder, og jeg har troet, at det var ventetiden for os og ikke den generelle ventetid. Så overraskelsen er stor og meget positiv da det går op for os, at vi efter al sandsynlighed skal være forældre i løbet af bare et halvt år. Tænk at man, efter at have været i gang i 5 år, næsten kan føle, at det går for stærkt?! Da jeg den 21. januar holder bogreception for at fejre udgivelsen af min bog Lykkelig som bare pokker, vælger vi at fortælle familien, at vi skal adoptere fra Etiopien, og at det nok kommer til at gå stærkt. Efter at jeg har bedt om, at vi ikke siger noget til nogen, før vi stort set skal af sted til Etiopien, kommer jeg til at tænke på, at det slet ikke er fair over for familie og venner. I så mange år har de været med på sidelinjen i en lang ventetid, og nu vil jeg så afskære dem fra muligheden for at glæde sig med os. Det går jo ikke. Så familien får besked til bogreceptionen, og dagen efter sender jeg en fælles mail til alle vores venner og bekendte. Januar eller december? Trængslerne er imidlertid ikke ovre. Selv om vi er nr. 1 på ventelisten, trækker det ud med meddelelsen om, at der er barn i forslag til os, og den 30. marts mailer Allan lidt frem og tilbage med Danadopt. Mellem linjerne læser han, at der er matchet barn, og at vi kan ringe og få nærmere besked. Skal vi? spørger han mig. Jeg bliver pludselig en kylling og vil ikke have besked. Det virker så mærkeligt, at vi selv kan ringe og få afsløret hemmeligheden. Vi har jo hele tiden tænkt, at der pludselig kommer en opringning med besked, så det føles alt for tæt på. Tænk nu, hvis jeg bliver skuffet? Men Allan vil vide besked, så han ringer. Jeg lukker døren til både stuen og mit kontor, så jeg intet kan høre. Fem minutter senere kommer Allan ind til mig. Han stiller sig bag mig, lægger hænderne på mine skuldre og siger de seks ord, jeg aldrig nogensinde vil glemme: Vi skal have en lille dreng. Den sætning føles så fantastisk rigtig nede i min mave, og jeg tudbrøler. Jeg skal have en dreng! Pludselig går det op for mig, hvor glad jeg i virkeligheden er over, at vi skal have en dreng. Jeg har hele tiden tænkt, at det jo er lige meget, men jeg føler en enorm lettelse. En lille dreng! Juhuuu. Og han er ikke ret gammel, for han er fra begyndelsen af januar 2010! Det viser sig så ikke at holde helt. Han er i stedet fra december 2009, men det er jo helt uden betydning for os. Det er til gengæld ikke uden betydning for den officielle proces, og en forkert dato på et enkelt dokument betyder, at vi når helt frem til 19. maj, før Allan (uden at jeg ved det) kan drøne op til Danadopt og hente papirerne på Noah. De syv ugers ventetid fra vi får besked, til vi får lægepapirerne, føles som den samlede ventetid gange 400. Vi ved, at vores lille søn er der, men på grund af en skide skrivefejl kan vi ikke få lægepapirerne og dermed ikke komme videre i sagen. Den 20. maj afleverer vi vores accept, og den 25. juli rejser Allan og jeg til Addis Ababa. Tiden fra maj til juli er også lang, men primært fordi vi ikke ved, hvornår vi får retsdato. Vi ved til gengæld, at retten i Addis holder lukket i august og september, og vi kan næsten ikke bære, at vi skal vente yderligere to måneder eller mere på at blive forenet med Noah. Nu vil vi ha ham! Men universet er heldigvis med os, så vi får retsdato 28. juli og kan begynde at gøre os klar og glæde os. Jeg er dog lidt udfordret med hensyn til helbredet. Den 4. april vågner jeg op om morgenen og er ved at falde ud af sengen, fordi det føles som om soveværelset kører rundt. Jeg er forfærdeligt svimmel, og jeg bliver nødt til at blive liggende i sengen. Over det næste stykke tid fortsætter svimmelheden, og de mange anfald får også følgeskab af hovedpine. Jeg har kort forinden skiftet læge af logistiske årsager, og min nye læge, som kan se af min journal, at jeg aldrig har fejlet noget, er helt fantastisk. Hun får foranlediget, at jeg får taget en million blodprøver, får lavet hjertekardiogrammer og kommer til øjenlæge og til ørelæge. Alt er normalt. Jeg bliver imidlertid ved med at have det skidt, og så sent som den 19. juli får jeg taget en bunke blodprøver igen. Alt er normalt, og jeg overvejer et kort øjeblik at bruge min sundhedsforsikring til lynhurtigt at komme til en neurolog og få lavet en MR-scanning, men beslutter så at vente. Jeg tænker: Fandeme nej! Hvis jeg er så syg, at jeg kan dø af det, så må jeg vente med at dø eller finde ud af, hvad jeg fejler, til vi er kommet hjem med Noah. Mit livs rejse Vi rejser til Addis. Da flyet triller fra gaten i Kastrup, begynder jeg helt umotiveret at stortude. Jeg bliver lige så overrasket som Allan, og jeg tror, at gråden skyldes, at det i det øjeblik går op for mig, at alting vil se helt anderledes ud, når vi returnerer. Så er vi forældre til en lille dreng. Tænk, at det lykkedes! Det er helt sikkert lettelsens og lykkens tårer, der falder. Alt går efter planen i Addis, men lige til det sidste er der tvivl om, hvorvidt vi kommer med flyet hjem til ønsket tid. Vores papirer er færdige, så vi kan rejse hjem efter tre uger, men der 16 17

10 Kapitel 1 Dit hjerte er i fare, Andresen er ikke plads på flyet før en uge senere (hvor vi har billet). Jeg er desperat efter at komme hjem, og det er Allan også. Vi er faktisk så desperate, at vi er villige til at betale for at få nye billetter til Lufthansa i stedet for KLM, som vi er booket hjem med. Men igen er universet med os. Et helt hold af amerikanere kan ikke rejse hjem på grund af forsinkede papirer, og i bogstaveligt sidste sekund inden vi booker nye billetter, får vi besked om, at der alligevel er plads på flyet til os og hele den øvrige gruppe danske adoptanter, der skal hjem. Juhuuu! Bortset fra, at han fire gange skider igennem alt sit tøj, er Noah en ren darling på turen hjem. Han er glad og rolig og sover en stor del af tiden. Idel lykke. Den bliver dog afbrudt lidt brat, da flyet sætter hjulene ned på landingsbanen i Amsterdam, og jeg må kaste mig ud på toilettet. Jeg er syg! For at gøre en meget lang historie kort skal jeg blot fortælle, at det ender med, at jeg bliver kørt ud i rullestol halvanden time efter vores ankomst til København, fordi jeg ikke selv kan stå på benene. Hjemme igen falder der hurtigt ro på, og hverdagen med Noah begynder. 14 dage senere må Allan dog lynhurtigt hidkalde vores søde overbo og bede hende om at sidde vagt ved Noah og give ham en flaske, når han vågner, hvorefter Allan kører mig til lægevagten på Gentofte Hospital og derefter videre til akutmodtagelsen på Herlev Sygehus, hvor jeg får antibiotika og bliver indlagt til observation natten over. Næste morgen er mine infektionstal ok igen, og det står hen i det uvisse, hvad jeg har været ramt af. Formentlig samme bakterie, der akkompagnerede mig på vejen hjem fra Addis, og som jeg fik lagt i dvale (men ikke slået ned) med den penicillin, jeg tog som engangsdosis på flyet. Svimmelhedsanfaldene? De fortsatte. De kom og gik i en lang periode, efter vi kom hjem med Noah. De har efter alt at dømme været symptomerne på en stressreaktion. Jeg benægtede godt nok flere gange over for min læge og alle andre, at der kunne være tale om stress, for jeg syntes ikke, at jeg havde noget at være stresset over. Tværtimod. Men jeg er efterfølgende blevet klogere på stress og ved nu, at de fysiske symptomer var en reaktion på mental overbelastning. Og i bagklogskabens krystalklare lys er det logisk, at den overbelastning hvor sært det end må lyde blev affødt af de gode nyheder den 30. marts Det er i hvert fald påfaldende, at første svimmelhedsanfald kommer lige efter, at vi får at vide, at vi skal være forældre. Det er din proces Nå, det var en lang historie. Hvorfor fortæller jeg den? Fordi den illustrerer nogle meget vigtige erfaringer, jeg gjorde mig undervejs. Så vigtige, at jeg synes, du skal kende til dem. For jeg ved, at de blandt andet var årsagen til, at jeg kom helskindet gennem fertilitetsbehandlingen og de efterfølgende 5½ års ventetid. Og hvis jeg kunne, så kan du også. Det kræver nok bare, at du får en håndsrækning, og derfor denne bog. For mig var det vigtigere end noget andet (især andres meninger og velmente forslag), at jeg følte, at jeg hele tiden havde mig selv med i processen. Både mens vi var i gang med fertilitetsforløbet, og mens vi var igennem adoptionsforløbet. Det gik op for mig, da en bekendt, der også havde været igennem fertilitetsmøllen, efter min første resultatløse inseminering sagde: Hvorfor går I ikke bare direkte til IVF?. Her stod det klart for mig, at jeg ikke kunne bruge hendes erfaringer til noget. Jeg blev nødt til at gøre mine egne erfaringer, og jeg blev nødt til at gøre dem i det tempo, der passede til mig, mit hjerte og min krop. Hvis du er i gang med fertilitetsbehandling, kan du heller ikke bruge det til noget som helst, når vi adoptanter (uanset hvor velment, det er) siger, at vi i dag bare ville droppe fertilitetsbehandlingerne og gå direkte til at ansøge om adoption. Det kan vi jo kun sige, fordi vi har gået vejen. Og det siger jo næsten sig selv, at vi med vores skønne adoptivbørn i hus synes, at adoption er det, der giver mest mening. Men tilbage til mine oplevelser: En tungtvejende grund til at jeg ikke fandt ventetiden ulideligt lang var at jeg, kort efter at vi fik vores godkendelse, besluttede mig for at blive selvstændig. Et halvt år efter fulgte Allan trop, og alle der er selvstændige kan klappe med på sangen om, at det kræver tid og energi. Men begge dele havde vi jo masser af nu, hvor familien bare bestod af os to og hunden. Ventetiden var oplagt til at køre vores forretninger i gang, så tiden var ikke til at sidde med hænderne i skødet og vente. Heller ikke selv om ventetiden kun hed 7-9 måneder, da vi kom på ventelisten til Kina i Gudskelov blev ventetiden hele tiden forlænget, for det er jo ikke muligt at få en profitabel forretning op at køre på bare 7-9 måneder. Processen er en del af dit liv Men uanset om du skal vente 1 år eller 5 år, er dit liv for værdifuldt til, at du sætter det på standby. Derfor handler ét af kapitlerne i denne bog også om, at du skal leve livet, mens du venter. Måske husker du, at jeg skrev, at jeg betingede mig, at vi ikke fortalte om vores beslutning om at skifte venteliste til Etiopien, fordi jeg på det tidspunkt ikke orkede flere spørgsmål og flere forklaringer. Indtil da havde jeg haft det fint med de mange spørgsmål, men pludselig orkede jeg dem ikke mere

11 Kapitel 1 Dit hjerte er i fare, Andresen Det er imidlertid sådan, at når man først har indviet nogen i noget, så ved de besked, og så hænger man på den. God og strategisk kommunikation udgør derfor et meget centralt succeskriterium, og det er selvfølgelig grunden til, at jeg har valgt, at du også skal have et helt kapitel om, hvordan du kommunikerer, så du ikke pludselig får brækfornemmelser over de spørgsmål, der kommer. Livet er på mange måneder som en rejse med bind for øjnene. Selv om du mærker, at du er på vej, aner du ikke, hvad der venter rundt om næste hjørne. Det viser min egen historie forhåbentlig med al tydelighed. Den er helt efter bogen som livet nu er: overraskende, uvist, ukendt, udfordrende, udviklende, urovækkende, uforudsigeligt og ja: ustyrlig sjovt. K ankommer, og jeg går i køkkenet for at lave kaffe. Mens jeg står derude, kommer K ud for at nyde udsigten. Herefter vender hun sig væk fra vinduet og mod mig, mens vi taler. Og ud af min øjenkrog ser jeg nu Nabo vimse rundt ude foran. Iført slåbrok og bare tæer (du husker nok, at det var i januar?) og med en paraply og en kuffert i hånden. Vi går ind i stuen, men inden Allan og jeg når at besætte sofapladserne med udsigt til vinduerne (og Nabo udenfor!), sætter K sig i sofaen. På det tidspunkt tænkte jeg: Hvis Nabo er skyld i, at vi ikke bliver godkendt, så sagsøger jeg ham sgu eller slår ham ihjel! Vi blev (selvfølgelig) godkendt, og i dag griner vi, så tårerne springer, når vi taler om vores fase 3 samtale med indlagt og ret uønsket underholdning. Adoptionsprocessen er i sandhed uforudsigelig Den griner vi meget af i dag Og lad mig lige slutte af med en historie, som vi morer os mægtigt over i dag men som ikke ligefrem gav anledning til latteranfald da den fandt sted: I januar 2006 er det blevet tid til fase 3 samtale, og anden del foregår (som den nu gør det) hjemme hos os med besøg af vores yderst sympatiske og dejlige sagsbehandler (som vi her kalder K). Tyve minutter inden K skal ankomme, ringer det på døren. Allan er lige kørt til bageren efter et par croissanter, så jeg tænker, at det nok er K, og at det måske er sådan et komme-fortidligt-trick sagsbehandlerne benytter for at se, om man fiser febrilsk rundt og gør rent. Det gjorde jeg ikke (vi gjorde faktisk ikke ekstraordinært rent i forbindelse med hendes besøg), og jeg går glad ud for at åbne døren. Udenfor står vores nabo i en ordentlig koger. Han er psykisk syg (men virker dog normalt ret harmløs), og der har i dagene op til være optræk til, at filmen er ved at knække for ham. Da jeg åbner døren og ser ham stå der 50 centimeter fra mig, er jeg klar over, at filmen er knækket. Han kigger på mig og fremstammer: Darrr schgu nååed, dar hææder naaaahbooohjjælp!. Men Nabo (vi lader ham bare være anonym) fanger mig på et tidspunkt, hvor jeg ikke er skide lun på noget nabohjælp. Jeg og Allan skal godkendes til adoption, og Nabo må gerne flytte sig fra min dørmåtte. Nu! Så jeg siger bare farvel og lukker døren. Og låser! Da Allan kommer hjem med croissanter 10 minutter senere, er han ved at pådrage sig en hjernerystelse, da han brager ind i døren (som jo ikke var låst, da han lukkede den bag sig). Jeg forklarer ham hurtigt tingenes tilstand, og vi vælger at håbe på det bedste. For en sikkerheds skyld sætter jeg dog lige vaskemaskinen i gang i håb om, at vi er nået til centrifugeringsprogrammet, når/hvis Nabo igen vælger at skrue op for musikken eller råbe inde ved siden af

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere