Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune"

Transkript

1 Borgermøde den kl Dialog om fremtidens folkeskole i Viborg Kommune Viborg Gymnasiums hal

2 Præsentation af programmet Velkommen v/formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen Kort gennemgang af borgermødets formål v/konsulent Kuno Johansen Præsentation målsætninger og udfordringer v/formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen Uddybning af udfordringerne i Viborg Kommune v/skolechef Chris Rævsgaard Hansen Dialog faciliteres af Kuno Johansen Afslutning v/næstformand i Børne- og ungdomsudvalget Eva Pinnerup side 2

3 Succeskriterier for et godt borgermøde Hjælp fra borgerne til at løse udfordringerne for fremtidens skole i Viborg Kommune En fair og ordentlig proces som bidrager til gode beslutninger Give politikere og forvaltning mulighed for at lytte til borgernes bekymrede, kritiske og glade stemmer Give borgerne mulighed for at lytte til politikeres og forvaltningens tanker om fremtidens mål og udfordringer Bevare løsningsfokus ift. mål, udfordringer og indhold for fremtidens skole i Viborg Kommune Side 3

4 Udfordringer - reformerne Skolereformen alle elever skal blive så dygtige, som de kan. at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9.klasse side 4

5 Udfordringer reformerne At mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. At 25% af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 Mindst 50% udsatte børn og unge har som 25 år gennemført en ungdomsuddannelse. Unge på overførselsindkomst (uddannelseshjælp) Elevtallet udvikler sig forskelligt i de enkelte områder i kommunen side 5

6 Åben og involverende proces ÅBEN OG INVOLVERENDE PROCES i 2014: marts april april maj september I dag: Godkendes kommissorium Afholdes strategisk involvering med interessenter fra skoleområdet. Elevinvolvering. Involveringsmøde Dialogmøde på ungdomsskolen. Borgermøde for alle interesserede. side 6

7 Udvalgets målsætninger Bevarelse af alle undervisningssteder Bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn Fokus på styrkelse af udskolingen Fokus på styrkelse af ledelse. Folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg side 7

8 Hvad betyder det i Viborg? side 8

9 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse side 9

10 Hvor mange har gennemført en ungdomsuddannelse.. Mindst en ungdomsuddannelse efter 6. år efter 9. kl. Forventet andel af en ungdomsårgang 2012 side 10

11 Hvorfor har det betydning, hvad elever vælger efter 9.klasse? 9. klasse Folke- og friskoler valg 2014 Erhvervsgymnas iale uddannelser 11% Gymnasiale uddannelser 29% Erhvervsud dannelser 10% EGU/STU 0% Øvrigt 2% 10. klasse 48% Reform: I 2020 skal 25 % vælge en erhvervsuddannelse Reform: Adgangskrav til erhvervsuddannelserne (02 i dansk og matematik) Reform: Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser 48% vælger 10. klasse 10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet side 11

12 50 % udsatte børn skal have en ungdomsuddannelse Regeringens 2020-mål: Flere udsatte unge skal have en uddannelse. 50 procent af de udsatte børn og unge, der som 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse. I dag er det 36 procent af de udsatte børn og unge, der som 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse Hvorfor?..tidligere anbragte unge voksne har procentpoint mindre sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller under uddannelse som 24-årige end kontrolgruppen, der ligner dem i videst muligt omfang med undtagelse af anbringelsen. (SFI) side 12

13 Unge på uddannelseshjælp årige. Ledige unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan modtage uddannelseshjælp Alle uddannelsesparate Åbenlys uddannelsesparat jul-14 Antal personer Uddannelsesparat 207 Aktivitetsparat Aktivitetsparat side 13

14 Fokus på forandring hvorfor? Folkeskolens mål På baggrund af de tre overordnede mål, skal følgende opgøres på kommuneniveau: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. side 14

15 Faktiske tal og prognose tal Titel på mødet kan skrives i dette felt side 15

16 Hald Ege Skole Bøgeskovskolen Houlkærskolen Overlund Skole Vestervang Skole Løgstrup Skole Rødkærsbro Egeskovskolen Møldrup Hammershøj Vridsted Rødding Søndre Skole Nordre Skole Ørum Mønsted Sparkær Ulbjerg Brattingsborgskolen Stoholm Skals Frederiks Karup Finderuphøj Skole Vestre Skole Møllehøjskolen Demografiudvikling på elevniveau 400,0 Udviklingen i antallet af 6-17-årige fordelt på skoledistrikter 300,0 200,0 100,0,0-100,0-200,0-300,0 side 16

17 96 % i almenområdet 96,39 % går i almenområdet i Viborg Hvordan løser vi opgaven? side 17

18 Kompetenceudvikling

19 Ledelseskompetencer Politiken Faglig ledelse Strategisk ledelse Viborg ledelse Folkeskolereformens nye krav til skolen gør, at der i endnu større grad er behov for en skoleledelse, der sætter retning og arbejder målrettet med pædagogisk udvikling. (Undervisningsministeriet) side 19

20 Dialog om fremtidens folkeskole et par spilleregler Alle skal gerne opleve sig hørt og forstået Debatten skal ikke domineres af enkeltpersoner eller grupper; alle gode spørgsmål og synspunkter er velkomne En god tone er at foretrække Løsningsfokus ift. mål, udfordringer og indhold for fremtidens skole i Viborg Kommune To faser i debatten Fase 1 ordet er frit Er der nogle udfordringer vi har overset? Fase 2 spørgsmål, svar, kommentarer Hvilke overvejelser og forhold skal udvalget være opmærksom på i den videre proces med de udfordringer og mål, vi har hørt om?

21 Den videre proces Beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 2014: Der nedsættes et forum bestående af skoleledere, medarbejderrepræsentanter og forældrebestyrelsesrepræsentanter, som i samarbejde med forvaltningen udarbejder forslag til videre proces. Procesplanen foreligges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse i mødet den 6. januar 2015 Procesplanen forventes at kunne indeholde elementer som Studiebesøg Foredrag af forskere om ledelse, organisering mv. Erfaringsudveksling vi gør jo mange gode ting i Viborg Mulighed for nedsættelse af arbejdsgrupper Målet er at udarbejde oplæg til politisk stillingtagen inden sommerferien 2015 Side 21

22 Invitation til involveringsmøde og aftale om projektgruppe Alle skolebestyrelsesformænd, skoleledere og tillidsrepræsentanter på skoleområdet onsdag den kl På ungdomsskolen, Reberbanen 13 Formålet med mødet er at inddrage skolens interessenter i planlægning af den videre proces for udvikling af fremtidens skole i Viborg. På mødet nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra de indbudte Borgermøde 29. oktober 2014 side 22

23 Tak for i aften Borgermøde 29. oktober 2014 side 23

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ungepakkens Nyhedsbrev

Ungepakkens Nyhedsbrev Ungepakkens Nyhedsbrev # 151 Dato: 4. september 2013 Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev om ungepakkens gennemførelse - og Ny Nordisk Skole Indhold: UNGE MED RINGE MOTIVATION HAR HØJE AMBITIONER SØG PULJEN

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Åbent referat. fra fællesmøde mellem. Udvalget for Børn og Undervisning & Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat. fra fællesmøde mellem. Udvalget for Børn og Undervisning & Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat fra fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Undervisning & Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende:

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Indhold. Center for Dagtilbud og Skoler januar 2015

Indhold. Center for Dagtilbud og Skoler januar 2015 Center for Dagtilbud og Skoler januar 2015 Indhold Indledning... 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Handlingsplaner... 4 Mål og resultatmål... 5 Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 Kommunalt

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere