Corporate storytelling i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate storytelling i praksis"

Transkript

1 Corporate storytelling i praksis Søren R. Nymark, Ph.D., Afdelingschef, Danske Bank Fortællingers styrke Fortællingers styrke kan titlen på bogen, The power of the tale, nogenlunde oversættes til dansk med. Og undertitlen, Using narratives for organisational success, påpeger, at bogen relaterer sig til brug af fortællinger i organisatorisk øjemed. Kernen i bogen er netop forfatternes brug af storytelling i praksis gennem mange år bl.a. som interne og eksterne konsulenter. Bogen indeholder kun et begrænset teoretisk afsnit (og kvaliteten af dette afsnit er ikke det, der gør, at man køber bogen), men er derimod orienteret mod best practice cases, metoder, øvelser og værktøjer med inspiration til arbejde med storytelling i praksis. Bagerst i bogen findes ressourcesider med reference til og kort uddybning af relevante web-steder med videre inspiration til arbejdet storytelling i virksomheder, fx The Society for Storytelling, Storytelling Foundation International og LeaderTalk network, der bl.a. indeholder videoklip om storytelling i relation til ledelse. Ud af bogens 11 kapitler handler de 7 kapitler helt konkret om arbejde med storytelling i en praktisk sammenhæng, det vil sige med en case, hvor metode, angrebsvinkel, forklaring, evaluering m.m. gennemgås. For hvert kapitel er det ligeledes en ny måde at benytte storytelling i praksis, der gennemgås. De 7 emner/kapitler handler om storytelling i relation til kommunikation, læring, personlig udvikling på arbejdspladsen, konfliktløsning, organisationsudvikling/udvikling af virksomhedskultur, innovation og samarbejde samt strategisk planlægning via scenarioteknik. De øvrige kapitler handler om indføring til storytelling i praksis, teori om storytelling, værktøjer og teknikker til storytelling med mere. Strategisk planlægning via scenarioteknik og storytelling i Kenya Kapitlet om strategisk planlægning via scenarioteknik er en case om arbejdet med strategisk udvikling af Kenya. Storytelling blev i denne sammenhæng benyttet på tre forskellige måder: 1) Til lejlighedsvise øvelser på workshops; 2) til diskussion af problemstillinger nu og hidtil i Kenya; og 3) til opsummering af research og workshop-resultater i flere scenarier til det videre strategiarbejde med udvikling af Kenya som nation. Forfatterne benyttede fortællingerne i arbejdet, da fortællinger huskes bedre og er mere følelsesmæssigt forbundet med den enkelte, samt at fortællinger er en effektiv metode til at koble planlægning og drømme, påpeger de. I den strategiske udvikling blev scenarioteknik (der oprindeligt blev udviklet i teaterverdnen) valgt, da 1) Processen er konstruktiv der fokuseres på en fælles fremtid, ikke diskussion om fortiden; 2) Scenarier er ikke forudsigelser, men mulige fremtider, og 3) med flere perspektiver/scenarier er det lettere at diskutere ubehagelige emner. Der blev afholdt flere workshops på væk-fra-hverdagen - 1

2 steder, hvor der blev taget udgangspunkt i fortællinger, analyser, interviews m.m. udarbejdet mellem workshops af en arbejdsgruppe. Deltagerne i disse workshops havde forskellig baggrund i Kenyas kulturelle, politiske og økonomiske miljøer. Der blev kontinuert arbejdet med 4 distinkte, men plausible og relevante, scenarier for Kenyas politiske, kulturelle, økonomiske og sociale udvikling med 10 og 20 års sigte. En af årsagerne til inddragelse af fortællinger som cases på workshoppene var, at flere af deltagerne selv havde haft indflydelse på den situation Kenya stod i, hvorfor, påpeger forfatterne, det ville være nemmere at diskutere problemstillinger ud fra hypotetiske fortællinger (dog men med analogi til Kenyas situation), der ville bringe diskussionen på workshoppen væk fra den enkeltes navlebeskuelse til diskussion af problemstillingerne mere på afstand. Bl.a. blev en case om Titanic inddraget, som vist i tekstboks. Titanic (Kenya) historien: Den første workshop om Titanic en historie til illustration af det uforklarede i Kenya. Der var engang et magtfuldt land, hvor der blev bygget et magtfuldt skib. Skibets passagerer var inddelt i tre klasser: Første, anden og tredje. Skibets kaptajn forlangte, at hans besætning aflød ham fuldstændigt og det gjorde de. Skibet havde et orkester, der underholdte første- og andenklases passagerer på rejsen. Mellem førsteklasses passagererne var der en prominent forretningsmand, Zaccheus, og skibets arkitekt, der ikke havde afsløret for sine medpassagerer, at Titanic havde ringe hjælpemidler til navigation og et skrøbeligt skrog. På skibets fortsatte sin rejse kom det ind i de kolde nordlige regioner, hvor det stødte på et isbjerg og begyndte at synke. Der var kun redningsveste til kvinder og børn fra første og anden klasses passagerer. Hele tredje klasses var lukket inde i deres overfyldte kvarterer af Afande, der var sikkerhedschef på skibet. For at redde sig selv gave Zaccheus kaptajnen en stor bestikkelse. Kaptajnen accepterede bestikkelsen, men returnerede senere beløbet, da det gik op for ham at det var uanvendeligt på et synkende skib. Redningsbådene sejlede væk fra skibet, der sank i bølgerne. Kaptajnen, Zaccheus, Afande, orkesteret og hele tredje klasses passagererne druknede. Orkesteret spillede, indtil skibet sank. Kilde: [1] Titanic-historien blev inddraget i den første workshop til diskussion og indsnævring af mulige årsager til forskellige problemstillinger, der kunne benyttes som input til videre diskussion om udviklingen i Kenya. Diskussionen tog bl.a. udgangspunkt i spørgsmål som: Hvorfor troede man, at Titanic ikke kunne synke?, Hvorfor fortsatte orkesteret med at spille, indtil skibet sank?, Hvorfor accepterede kaptajnen bestikkelse?, Hvorfor var passagererne inddelt i 3 klasser?, Og hvorfor accepterede passagererne på tredje klasse i store træk deres skæbne? Flere af svarene gav anledning til yderligere diskussion og til identifikation af indsatsområder i arbejdet med udvikling af Kenya for at realisere scenario 2010/2020. Svaret på spørgsmålet Hvorfor accepterede kaptajnen bestikkelse? var Fordi det var normalt, der provokerede et yderligere spørgsmål: Hvorfor var det normalt?, hvortil svaret var: Han troede ikke, at han 2

3 nogensinde ville blive straffet for det. Dette kunne eksempelvis give input til et videre fokus på at arbejde med retsbevidstheden. Nye danske udgivelser om storytelling Der er på det seneste udkommet en række bøger, tidsskrifttemaer og artikler om storytelling og flere bøger er under udarbejdelse. Også på forskningsområdet er interessen blevet øget flere ph.d.- studerende forsker med fokus på storytelling og flere opslag til stillinger er undervejs. I boksen Storytelling: Hovedtræk i udbredelsen i organisatorisk teori og praksis Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Sporadisk behandlet i akademiske kredse Pointeret i artikler og bøger. Tema for enkelte artikler og upubliceret afhandling. Fx teoretikere som Schein, Weick, Wilkins, Mitroff & Kilmann [6-11] Introduceret og publiceret som gennemgående tema af forsker i markante fagtidsskrifter og udgivet på væsentlige forlag. Professor Barbara Czarniawska, fx [12-16] Stigende omfang afholdelse af konferencer og foredrag i Danmark med fokus på storytelling Betydeligt stigende omfang af artikler i både populære og faglige tidsskrifter, udgivelse af bøger og indlæg i dagspressen. Storytelling indgår i stigende grad som et element i management sprogbrugen Udgivelse af bøger og artikler om best practice og vejledning i det praktiske arbejde med storytelling. Konsulenthuse markerer sig med ydelser i relation til anvendelsen af storytelling Storytelling indgår som naturligt element i flere lederkurser om elementer i lederollen HR-afdelinger inddrager storytelling som et bevidst element i arbejdet med værdisæt, lederudvikling, team building, organisationsudvikling m.m. Kilde: Forfatteren Storytelling: Hovedtræk i udbredelsen i organisatorisk teori og praksis er et forsøg på opstilling af udbredelsen af storytelling i organisatorisk teori og praksis illustreret. Det blev indledningsvist indikeret og indgår også i boksen, at storytelling i Danmark i stigende grad mangler publikation af gode best practice cases. Altså hvordan bruges storytelling i praksis, og hvad har virket godt? Med den omfattende opmærksomhed, som storytelling har været vist i populære medier m.m. hidtil, risikeres det, at storytelling når kvalmepunktet i danskernes bevidsthed, inden begrebet for alvor har vist sin værdi i praksis. Professor i organisationsteori ved Handelshøjskolen i Århus Steen Hildebrandt har påpeget, at et begreb kan blive slidt op. Slidt op at den vulgarisering og popularisering det gennemgår, når det bliver operationaliseret af diverse aktører, der ikke har besværet sig med at sætte sig ind i et organisationsbegrebs baggrund og anvendelsesmuligheder, 3

4 men tværtimod indarbejder det i teori og praksis på lettere tilfældig vis. Hvorved der skabes et behov for at udskifte begrebet med noget nyt. Derfor var Rolf Jensens længe ventede opfølger til succesen The dream society [2] ventet med spænding, da forfatteren længe havde annonceret den som en how-to-do -bog om storytelling en bog med fokus på arbejdet med storytelling i praksis. Det er den ikke blevet til eller så har forventningerne været skruet for højt op. Bevares, det er en spændende bog om storytelling, der kommer vidt omkring, med sporadiske værktøjs- og metodetips, med interessante internationale eksempler og fremstår i øvrigt en god historie i sig selv 1. Blandt de værktøjer Jensen fremhæver er aktantmodellen, der er et glimrende værktøj, men som hverken bliver brugt i sin fulde udstrækning eller teoretisk uddybet. Aktantmodellen er udarbejdet af A.J. Greimas på basis af Vladimir Propps undersøgelser af russiske folkeeventyr. Aktantmodellen skaber en et billede af en histories opbygning [17, 18]. Ved at forholde sig til de elementer, der går igen i de fleste historier fremstår en række relationer, positioner og funktioner. Gennem dekonstruktion finder undersøgeren frem til de strukturer, der udgør historien og derefter gennem restrukturering kan historiens sammenhæng forstås. Greimas' aktantmodel Giver Kommunikationsakse Objekt Projektakse Modtager Konfliktakse Hjælper Kilde: [17, 18] Subjekt Modstander På projektaksen findes subjektet (hovedpersonen) og det objekt, der tilstræbes. Konfliktaksen rummer en hjælper og en modstander, hvorved konflikten om objektet skærpes. Den tredje akse er kommunikationsaksen, der giver den konkluderende handling, hvor giveren overdrager objektet til en modtager. Giver og subjektet kan være samme person. 1 For en mere uddybende anmeldelse af Rolf Jensens nye bog, Heartstorm, læs professor Majken Schultz glimrende anmeldelse i Børsen, 29. november 2002 [20]. 4

5 Aktantmodellen indgår derimod i praksis i en anden ny bog Storytelling branding i praksis [4] 2, godt nok under betegnelsen eventyrmodellen. Bogen er entydigt praksisorienteret med righoldige illustrationer af analyser og centrale pointer, der giver en god forståelse for læseren. De centrale cases er udelukkende danske. I denne bog trækkes en række glimrende værktøjer og metoder frem til det praktiske arbejde med storytelling i virksomheder. Disse er samtidigt righoldigt illustreret i figurer. Værktøjerne og metoderne kan uden besvær benyttes i andre sammenhænge end branding. Hvor aktantmodellen giver en form for sammenhængsforståelse og tjekliste for centrale elementer i Berettermodellen Kilde: Ola Olsson, Dramatiska Instituttet, Stockholm fortællingen fremhæves bl.a. fortællemodellen (oprindeligt Olssons berettermodel, se figur), der giver en forståelse for/indsigt i forløbet i fortællingen. I berettermodellen er Anslaget den situation, der sætter handlingen i gang, hvor læseren/seeren bliver trukket ind i begivenhederne. Præsentationen giver filmens hovedpersoner, miljø, handling og konflikter, hvor læseren/seeren engageres i personerne og drages af den grundlæggende konflikt. I Uddybning uddybes handling og konflikter. Point of no return er filmens vendepunkt der er ingen vej tilbage for hovedpersonerne og konflikten er gået i hårdknude. Konflikten optrappes i Konfliktoptrapning, hvorved spændingen stiger. Forløsningen kommer i Klimaks, hvor det afsløres for læseren/seeren, hvem der vinder/taber. I Udtoningen afrundes historien, uforløste 2 Udgivelsen af de to storytelling bøger på næsten samme tid har givet anledning til flere anmeldelser. Og til tider ganske følelsesladede og underholdende anmeldelser [21-25]. 5

6 konflikter afklares, den gamle orden oprettes igen eller en ny opstår. Det er også opskriften på en klassisk Hollywood-film og kan samtidigt være handlingsforløbet i en ganske kort fortælling. En anden glimrende og enkel figur/værktøj, der indgår i sidstnævnte bog [4] er Konfliktbarometeret, hvor forfatterne sætter fingeren på en ganske central pointe i storytelling. En af de helt centrale karakteristika for en fortælling er dramaet eller konflikten. Det er dramaet, konflikten, spændingen det uforudsigelige, der er det centrale i en god fortælling. Herved gøres fortællingen interessant og den huskes. I Konfliktbarometeret skal fortællingen gerne op i den øvre halvdel af spændingsniveauet. Kommer den ikke det risikeres det, at læseren oplever, at det blot er en almindelig fremlæggelse omsat til talesprog og storytelling som begreb vil blive udvandet, alt kan være en fortælling og hastigt gå mod Hildebrandts vulgarisering 3. Konfliktbarometeret : Kaos Verden er ved at gå under. Ondskaben er uovervindelig. Himmel og hav er i bevægelse. Og vores hovedperson kan ikke svømme. Et bjerg af udfordringer tårner sig op foran vores hovedperson. Det vil kræve en ekstraordinær indsats at klare skærene. Oddsene er ikke gode. Vores hovedperson står overfor et dilemma. Der er ingen oplagt løsning. + Harmoni Kilde: [4] En lille udfordring er kommet på tværs, men med hovedpersonens overlegne styrke er ingen i tvivl om, at den kan løses med bind for øjnene. Alt går sin vante gang. Fuglene kvidrer, og livet er skønt. Og vores hovedperson sover til middag. Afrunding Blandt danske udgivelser om storytelling udestår eksempler på metoder, værktøjer og best practice indenfor ledelses-, strategi- og organisationsteori og -praksis. Inspiration kan med fordel søges i litteraturteorien og dramaturgien, hvor erfaringer fra mange årtier eller mere er opsamlet. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen, men en opfordring gives her til at kommunikere 3 Se også [19] for en nærmere indføring i problemstillingen. 6

7 erfaringer med metoder og værktøjer fra litteraturteorien og dramaturgiens anvendelse i ledelses-, strategi- og organisationssammenhænge i danske virksomheder. Der er udkommet en bog på det internationale forlag John Wiley & Sons, der fokuserer på storytelling i organisatorisk praksis. Den er særdeles læseværdig. Der er også for nyligt udgivet et par danske bøger, hvor især den ene er værd at søge inspiration i, når det drejer sig om storytelling i praksis dog med danske brandingorienterede cases. Litteratur [1] Allan, J., G. Fairtlough & B. Heinzen (2002), The power of the tale. Using narratives for organisational success, New York: John Wiley & Sons. [2] Jensen, R. (1999), The dream society. How the coming shift from information to imagination will transform your business, New York: McGraw-Hill. [3] Jensen, R. (2002), Heartstorm. The dream society 2, Viby J: JPBøger. [4] Fog, K., C. Budtz & B. Yakaboylu (2002), Storytelling. Branding i praksis, Frederiksberg: Samfundslitteratur. [5] Christensen, J. H. (2002), Company branding and company storytelling, pp , i J. Helder & S. U. Kragh: Senders and receivers. New perspectives on market communication, Frederiksberg: Samfundslitteratur. [6] Wilkins, A. L. (1983), 'Organizational stories as symbols which control the organization', pp , in L. R. Pondy, P. J. Frost, G. Morgan and T. C. Dandridge (eds.), Organizational symbolism, London: JAI Press. [7] Wilkins, A. L. (1979), 'Organizational stories as an expression of management philosophy: Implications for social control in organizations', Unpublished Ph.D. dissertation, Stanford University. [8] Schein, E. H. (1985), Organizational culture and leadership. A dynamic view, 1991 ed., San Francisco: Jossey-Bass Publishers. [9] Weick, K. E. (1995), Sensemaking in organizations, Thousand Oaks: Sage Publications. [10] Mitroff, I. I., and R. H. Kilmann (1975), 'Stories managers tell: a new tool for organizational problem solving', Management Review, vol. 64, pp [11] Mitroff, I. I., and R. H. Kilmann (1976), 'On organization stories: an approach to the design and analysis of organizations through myths and stories', pp , in R. H. Kilmann, L. R. Pondy and D. Slevin (eds.), The management of organization design. Strategies and implementation, New York: Elsevier North-Holland. [12] Czarniawska-Joerges, B., and B. Joerges (1988), 'How to control things with words. Organizational talk and control', Management Communication Quarterly, vol. 2, no. 2, pp [13] Czarniawska, B. (1997), 'A four times told tale. Combining narrative and scientific knowledge in organization studies', Organization, vol. 4, no. 1, pp [14] Czarniawska, B. (1997), Narrating the organization. Dramas of institutional identity, Chicago: Chicago University Press. [15] Czarniawska, B. (1998), A narrative approach to organization studies, London: Sage Publications. [16] Czarniawska, B. (1999), Writing management. Organization theory as a literary genre, Oxford: Oxford University Press. [17] Nøjgaard, M. (1996), Det litterære værk, Odense Universitetsforlag. [18] Greimas, A.J. (1974), Strukturel semantik, Borgens Forlag. [19] Nymark, S. R. (2002), Storytelling: fortællingers funktion i organisationer baggrund og indføring, Ledelse i Dag, vol. 12, nr. 5, pp [20] Schultz, M. (2002), Stormen om hjertet, anmeldelse af Rolf Jensen (2002): Heartstorm. The dream society 2, Viby J: JPBøger, Børsen, 29. november. [21] Rosholm, G. (2002), Heatstorm eller branding i praksis? en dobbeltanmeldelse, 12. november. [22] Hermansen, J. (2002), Plat!, Markedsføring, nr. 19. [23] Hermansen, J. (2002), Plat 2, Markedsføring, nr. 19. [24] Lundberg, B. (2002), Heartstorm versus storytelling, Markedsføring, nr

Storytelling i projekter

Storytelling i projekter Storytelling i projekter Andreas Munk-Madsen, PhD. Direktør i Metodica og lektor i datalogi ved Aalborg Universitet www.metodica.dk 1 Storytelling mennesker har fortalt historier i 100.000 år midlertidigt

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

FORTÆLLING OG BRANDING

FORTÆLLING OG BRANDING STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI FORTÆLLING OG BRANDING (A) 2 we choose to go to the moon in this decade ( ) because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone,

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling:

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling: 3. Handling: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se, hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget op ud fra

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

10.1 Organisatorisk læring

10.1 Organisatorisk læring Visionær Ledelse Forlaget Andersen 10.1 Organisatorisk læring Af Executice Director Human Resource, Niclas Kvernrød, Arla Foods Ingredients niclas.kvernrod@arlafoods.com Indhold Denne artikel har følgende

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Story Telling Fortæl historien bag dine data. Anders Spur Hansen Business Intelligence Architect, SEAS-NVE

Story Telling Fortæl historien bag dine data. Anders Spur Hansen Business Intelligence Architect, SEAS-NVE Story Telling Fortæl historien bag dine data Anders Spur Hansen Business Intelligence Architect, SEAS-NVE 2 21. april 2014 3 Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab 400.000 kunder får i dag

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

STRATEGISK KOMMUNIKATION

STRATEGISK KOMMUNIKATION MASTER I OFFENTLIG LEDELSE LÆSEPLAN FORÅR 2011 STRATEGISK KOMMUNIKATION Professor Lars Thøger Christensen (ltc@sam.sdu.dk) I komplekse, foranderlige og ofte fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen LOGBOG KORTFILM Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen Analysemodel til kortfilm SKA' VI VÆRE KÆRESTER? 1) Filmens dramaturgi A. Filmens handling og fortalte tid - Hvor lang tid varer kortfilmen (fortælletiden)?

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Inspiration til MED-samarbejdet Fredericia - Juni 2011 IFOS Institut for Offentlig Styring Chefkonsulent Efteruddannelse af topledere i den offentlige sektor Ejer Analyser

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen DUN konference 2012 Tine Wirenfeldt Jensen, Gry Sandholm Jensen, AU & Anker Helms Jørgensen, ITU. Program 1. Peer feedback: læringsudbytte og

Læs mere

Fortællingen. Fortællingen

Fortællingen. Fortællingen Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på universiteter og seminarier. Fortællingen reklamer. Annemette Hejlsted Fortællingen teori og analyse introducerer

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Storytelling - fortællingers funktion i organisationer: Baggrund og indføring

Storytelling - fortællingers funktion i organisationer: Baggrund og indføring S. R. Nymark, 'Storytelling fortællingers funktion i organisationer : baggrund og indføring. Artikel publiceret i Ledelse i Dag, 2002, vol. 12, nr. 5, pp. 519-529. Storytelling - fortællingers funktion

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY

SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK TINE WIRENFELDT JENSEN & GINA BAY SPOR 3: SKRIVNING OG TEKSTFEEDBACK PROBLEM Fremdriftsreformen betyder, at studerende er nødt til at udnytte tiden afsat til at skrive speciale optimalt. Det gælder også starten af specialeskrivningsprocessen,

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson Risikoopfattelse læg og lærd Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson 1 Disposition 1. Lidt om mit ph.d. projekt 2. Teorier om risikoforståelse - Douglas og Lupton 3. Fund i ph.d. projektet

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde Workshops d. 20-21 maj Programmet Det praktiske Produkterne Program tirsdag Rammerne Status på igangværende aktiviteter Frokost Arbejde med håb/ønsker og frygt/bekymring

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 LITTERATURLISTE 5 1 Det narrative Vi har brug for gode fortællinger. Fortællinger bruger vi til at fantasere om et andet liv, og

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering

Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering Notat Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering I forbindelse med indførelse af institutionsakkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner i

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan?

En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan? Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Side 1 Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Introduktion

Læs mere

Effektive ledergrupper

Effektive ledergrupper Effektive ledergrupper Kort præsentation af Claus Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling indenfor ledelses- og organisationspsykologi, dels som lektor og professor ansat på Aalborg

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Storytelling et kommunikationsredskab til virksomheders corporate branding

Storytelling et kommunikationsredskab til virksomheders corporate branding Engelsk Institut Vejleder Karen M. Lauridsen Speciale Cand. Ling. Merc. International Informationsmedarbejder Maria Kirkensgaard Holm Storytelling et kommunikationsredskab til virksomheders corporate branding

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere