Corporate storytelling i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate storytelling i praksis"

Transkript

1 Corporate storytelling i praksis Søren R. Nymark, Ph.D., Afdelingschef, Danske Bank Fortællingers styrke Fortællingers styrke kan titlen på bogen, The power of the tale, nogenlunde oversættes til dansk med. Og undertitlen, Using narratives for organisational success, påpeger, at bogen relaterer sig til brug af fortællinger i organisatorisk øjemed. Kernen i bogen er netop forfatternes brug af storytelling i praksis gennem mange år bl.a. som interne og eksterne konsulenter. Bogen indeholder kun et begrænset teoretisk afsnit (og kvaliteten af dette afsnit er ikke det, der gør, at man køber bogen), men er derimod orienteret mod best practice cases, metoder, øvelser og værktøjer med inspiration til arbejde med storytelling i praksis. Bagerst i bogen findes ressourcesider med reference til og kort uddybning af relevante web-steder med videre inspiration til arbejdet storytelling i virksomheder, fx The Society for Storytelling, Storytelling Foundation International og LeaderTalk network, der bl.a. indeholder videoklip om storytelling i relation til ledelse. Ud af bogens 11 kapitler handler de 7 kapitler helt konkret om arbejde med storytelling i en praktisk sammenhæng, det vil sige med en case, hvor metode, angrebsvinkel, forklaring, evaluering m.m. gennemgås. For hvert kapitel er det ligeledes en ny måde at benytte storytelling i praksis, der gennemgås. De 7 emner/kapitler handler om storytelling i relation til kommunikation, læring, personlig udvikling på arbejdspladsen, konfliktløsning, organisationsudvikling/udvikling af virksomhedskultur, innovation og samarbejde samt strategisk planlægning via scenarioteknik. De øvrige kapitler handler om indføring til storytelling i praksis, teori om storytelling, værktøjer og teknikker til storytelling med mere. Strategisk planlægning via scenarioteknik og storytelling i Kenya Kapitlet om strategisk planlægning via scenarioteknik er en case om arbejdet med strategisk udvikling af Kenya. Storytelling blev i denne sammenhæng benyttet på tre forskellige måder: 1) Til lejlighedsvise øvelser på workshops; 2) til diskussion af problemstillinger nu og hidtil i Kenya; og 3) til opsummering af research og workshop-resultater i flere scenarier til det videre strategiarbejde med udvikling af Kenya som nation. Forfatterne benyttede fortællingerne i arbejdet, da fortællinger huskes bedre og er mere følelsesmæssigt forbundet med den enkelte, samt at fortællinger er en effektiv metode til at koble planlægning og drømme, påpeger de. I den strategiske udvikling blev scenarioteknik (der oprindeligt blev udviklet i teaterverdnen) valgt, da 1) Processen er konstruktiv der fokuseres på en fælles fremtid, ikke diskussion om fortiden; 2) Scenarier er ikke forudsigelser, men mulige fremtider, og 3) med flere perspektiver/scenarier er det lettere at diskutere ubehagelige emner. Der blev afholdt flere workshops på væk-fra-hverdagen - 1

2 steder, hvor der blev taget udgangspunkt i fortællinger, analyser, interviews m.m. udarbejdet mellem workshops af en arbejdsgruppe. Deltagerne i disse workshops havde forskellig baggrund i Kenyas kulturelle, politiske og økonomiske miljøer. Der blev kontinuert arbejdet med 4 distinkte, men plausible og relevante, scenarier for Kenyas politiske, kulturelle, økonomiske og sociale udvikling med 10 og 20 års sigte. En af årsagerne til inddragelse af fortællinger som cases på workshoppene var, at flere af deltagerne selv havde haft indflydelse på den situation Kenya stod i, hvorfor, påpeger forfatterne, det ville være nemmere at diskutere problemstillinger ud fra hypotetiske fortællinger (dog men med analogi til Kenyas situation), der ville bringe diskussionen på workshoppen væk fra den enkeltes navlebeskuelse til diskussion af problemstillingerne mere på afstand. Bl.a. blev en case om Titanic inddraget, som vist i tekstboks. Titanic (Kenya) historien: Den første workshop om Titanic en historie til illustration af det uforklarede i Kenya. Der var engang et magtfuldt land, hvor der blev bygget et magtfuldt skib. Skibets passagerer var inddelt i tre klasser: Første, anden og tredje. Skibets kaptajn forlangte, at hans besætning aflød ham fuldstændigt og det gjorde de. Skibet havde et orkester, der underholdte første- og andenklases passagerer på rejsen. Mellem førsteklasses passagererne var der en prominent forretningsmand, Zaccheus, og skibets arkitekt, der ikke havde afsløret for sine medpassagerer, at Titanic havde ringe hjælpemidler til navigation og et skrøbeligt skrog. På skibets fortsatte sin rejse kom det ind i de kolde nordlige regioner, hvor det stødte på et isbjerg og begyndte at synke. Der var kun redningsveste til kvinder og børn fra første og anden klasses passagerer. Hele tredje klasses var lukket inde i deres overfyldte kvarterer af Afande, der var sikkerhedschef på skibet. For at redde sig selv gave Zaccheus kaptajnen en stor bestikkelse. Kaptajnen accepterede bestikkelsen, men returnerede senere beløbet, da det gik op for ham at det var uanvendeligt på et synkende skib. Redningsbådene sejlede væk fra skibet, der sank i bølgerne. Kaptajnen, Zaccheus, Afande, orkesteret og hele tredje klasses passagererne druknede. Orkesteret spillede, indtil skibet sank. Kilde: [1] Titanic-historien blev inddraget i den første workshop til diskussion og indsnævring af mulige årsager til forskellige problemstillinger, der kunne benyttes som input til videre diskussion om udviklingen i Kenya. Diskussionen tog bl.a. udgangspunkt i spørgsmål som: Hvorfor troede man, at Titanic ikke kunne synke?, Hvorfor fortsatte orkesteret med at spille, indtil skibet sank?, Hvorfor accepterede kaptajnen bestikkelse?, Hvorfor var passagererne inddelt i 3 klasser?, Og hvorfor accepterede passagererne på tredje klasse i store træk deres skæbne? Flere af svarene gav anledning til yderligere diskussion og til identifikation af indsatsområder i arbejdet med udvikling af Kenya for at realisere scenario 2010/2020. Svaret på spørgsmålet Hvorfor accepterede kaptajnen bestikkelse? var Fordi det var normalt, der provokerede et yderligere spørgsmål: Hvorfor var det normalt?, hvortil svaret var: Han troede ikke, at han 2

3 nogensinde ville blive straffet for det. Dette kunne eksempelvis give input til et videre fokus på at arbejde med retsbevidstheden. Nye danske udgivelser om storytelling Der er på det seneste udkommet en række bøger, tidsskrifttemaer og artikler om storytelling og flere bøger er under udarbejdelse. Også på forskningsområdet er interessen blevet øget flere ph.d.- studerende forsker med fokus på storytelling og flere opslag til stillinger er undervejs. I boksen Storytelling: Hovedtræk i udbredelsen i organisatorisk teori og praksis Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Sporadisk behandlet i akademiske kredse Pointeret i artikler og bøger. Tema for enkelte artikler og upubliceret afhandling. Fx teoretikere som Schein, Weick, Wilkins, Mitroff & Kilmann [6-11] Introduceret og publiceret som gennemgående tema af forsker i markante fagtidsskrifter og udgivet på væsentlige forlag. Professor Barbara Czarniawska, fx [12-16] Stigende omfang afholdelse af konferencer og foredrag i Danmark med fokus på storytelling Betydeligt stigende omfang af artikler i både populære og faglige tidsskrifter, udgivelse af bøger og indlæg i dagspressen. Storytelling indgår i stigende grad som et element i management sprogbrugen Udgivelse af bøger og artikler om best practice og vejledning i det praktiske arbejde med storytelling. Konsulenthuse markerer sig med ydelser i relation til anvendelsen af storytelling Storytelling indgår som naturligt element i flere lederkurser om elementer i lederollen HR-afdelinger inddrager storytelling som et bevidst element i arbejdet med værdisæt, lederudvikling, team building, organisationsudvikling m.m. Kilde: Forfatteren Storytelling: Hovedtræk i udbredelsen i organisatorisk teori og praksis er et forsøg på opstilling af udbredelsen af storytelling i organisatorisk teori og praksis illustreret. Det blev indledningsvist indikeret og indgår også i boksen, at storytelling i Danmark i stigende grad mangler publikation af gode best practice cases. Altså hvordan bruges storytelling i praksis, og hvad har virket godt? Med den omfattende opmærksomhed, som storytelling har været vist i populære medier m.m. hidtil, risikeres det, at storytelling når kvalmepunktet i danskernes bevidsthed, inden begrebet for alvor har vist sin værdi i praksis. Professor i organisationsteori ved Handelshøjskolen i Århus Steen Hildebrandt har påpeget, at et begreb kan blive slidt op. Slidt op at den vulgarisering og popularisering det gennemgår, når det bliver operationaliseret af diverse aktører, der ikke har besværet sig med at sætte sig ind i et organisationsbegrebs baggrund og anvendelsesmuligheder, 3

4 men tværtimod indarbejder det i teori og praksis på lettere tilfældig vis. Hvorved der skabes et behov for at udskifte begrebet med noget nyt. Derfor var Rolf Jensens længe ventede opfølger til succesen The dream society [2] ventet med spænding, da forfatteren længe havde annonceret den som en how-to-do -bog om storytelling en bog med fokus på arbejdet med storytelling i praksis. Det er den ikke blevet til eller så har forventningerne været skruet for højt op. Bevares, det er en spændende bog om storytelling, der kommer vidt omkring, med sporadiske værktøjs- og metodetips, med interessante internationale eksempler og fremstår i øvrigt en god historie i sig selv 1. Blandt de værktøjer Jensen fremhæver er aktantmodellen, der er et glimrende værktøj, men som hverken bliver brugt i sin fulde udstrækning eller teoretisk uddybet. Aktantmodellen er udarbejdet af A.J. Greimas på basis af Vladimir Propps undersøgelser af russiske folkeeventyr. Aktantmodellen skaber en et billede af en histories opbygning [17, 18]. Ved at forholde sig til de elementer, der går igen i de fleste historier fremstår en række relationer, positioner og funktioner. Gennem dekonstruktion finder undersøgeren frem til de strukturer, der udgør historien og derefter gennem restrukturering kan historiens sammenhæng forstås. Greimas' aktantmodel Giver Kommunikationsakse Objekt Projektakse Modtager Konfliktakse Hjælper Kilde: [17, 18] Subjekt Modstander På projektaksen findes subjektet (hovedpersonen) og det objekt, der tilstræbes. Konfliktaksen rummer en hjælper og en modstander, hvorved konflikten om objektet skærpes. Den tredje akse er kommunikationsaksen, der giver den konkluderende handling, hvor giveren overdrager objektet til en modtager. Giver og subjektet kan være samme person. 1 For en mere uddybende anmeldelse af Rolf Jensens nye bog, Heartstorm, læs professor Majken Schultz glimrende anmeldelse i Børsen, 29. november 2002 [20]. 4

5 Aktantmodellen indgår derimod i praksis i en anden ny bog Storytelling branding i praksis [4] 2, godt nok under betegnelsen eventyrmodellen. Bogen er entydigt praksisorienteret med righoldige illustrationer af analyser og centrale pointer, der giver en god forståelse for læseren. De centrale cases er udelukkende danske. I denne bog trækkes en række glimrende værktøjer og metoder frem til det praktiske arbejde med storytelling i virksomheder. Disse er samtidigt righoldigt illustreret i figurer. Værktøjerne og metoderne kan uden besvær benyttes i andre sammenhænge end branding. Hvor aktantmodellen giver en form for sammenhængsforståelse og tjekliste for centrale elementer i Berettermodellen Kilde: Ola Olsson, Dramatiska Instituttet, Stockholm fortællingen fremhæves bl.a. fortællemodellen (oprindeligt Olssons berettermodel, se figur), der giver en forståelse for/indsigt i forløbet i fortællingen. I berettermodellen er Anslaget den situation, der sætter handlingen i gang, hvor læseren/seeren bliver trukket ind i begivenhederne. Præsentationen giver filmens hovedpersoner, miljø, handling og konflikter, hvor læseren/seeren engageres i personerne og drages af den grundlæggende konflikt. I Uddybning uddybes handling og konflikter. Point of no return er filmens vendepunkt der er ingen vej tilbage for hovedpersonerne og konflikten er gået i hårdknude. Konflikten optrappes i Konfliktoptrapning, hvorved spændingen stiger. Forløsningen kommer i Klimaks, hvor det afsløres for læseren/seeren, hvem der vinder/taber. I Udtoningen afrundes historien, uforløste 2 Udgivelsen af de to storytelling bøger på næsten samme tid har givet anledning til flere anmeldelser. Og til tider ganske følelsesladede og underholdende anmeldelser [21-25]. 5

6 konflikter afklares, den gamle orden oprettes igen eller en ny opstår. Det er også opskriften på en klassisk Hollywood-film og kan samtidigt være handlingsforløbet i en ganske kort fortælling. En anden glimrende og enkel figur/værktøj, der indgår i sidstnævnte bog [4] er Konfliktbarometeret, hvor forfatterne sætter fingeren på en ganske central pointe i storytelling. En af de helt centrale karakteristika for en fortælling er dramaet eller konflikten. Det er dramaet, konflikten, spændingen det uforudsigelige, der er det centrale i en god fortælling. Herved gøres fortællingen interessant og den huskes. I Konfliktbarometeret skal fortællingen gerne op i den øvre halvdel af spændingsniveauet. Kommer den ikke det risikeres det, at læseren oplever, at det blot er en almindelig fremlæggelse omsat til talesprog og storytelling som begreb vil blive udvandet, alt kan være en fortælling og hastigt gå mod Hildebrandts vulgarisering 3. Konfliktbarometeret : Kaos Verden er ved at gå under. Ondskaben er uovervindelig. Himmel og hav er i bevægelse. Og vores hovedperson kan ikke svømme. Et bjerg af udfordringer tårner sig op foran vores hovedperson. Det vil kræve en ekstraordinær indsats at klare skærene. Oddsene er ikke gode. Vores hovedperson står overfor et dilemma. Der er ingen oplagt løsning. + Harmoni Kilde: [4] En lille udfordring er kommet på tværs, men med hovedpersonens overlegne styrke er ingen i tvivl om, at den kan løses med bind for øjnene. Alt går sin vante gang. Fuglene kvidrer, og livet er skønt. Og vores hovedperson sover til middag. Afrunding Blandt danske udgivelser om storytelling udestår eksempler på metoder, værktøjer og best practice indenfor ledelses-, strategi- og organisationsteori og -praksis. Inspiration kan med fordel søges i litteraturteorien og dramaturgien, hvor erfaringer fra mange årtier eller mere er opsamlet. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen, men en opfordring gives her til at kommunikere 3 Se også [19] for en nærmere indføring i problemstillingen. 6

7 erfaringer med metoder og værktøjer fra litteraturteorien og dramaturgiens anvendelse i ledelses-, strategi- og organisationssammenhænge i danske virksomheder. Der er udkommet en bog på det internationale forlag John Wiley & Sons, der fokuserer på storytelling i organisatorisk praksis. Den er særdeles læseværdig. Der er også for nyligt udgivet et par danske bøger, hvor især den ene er værd at søge inspiration i, når det drejer sig om storytelling i praksis dog med danske brandingorienterede cases. Litteratur [1] Allan, J., G. Fairtlough & B. Heinzen (2002), The power of the tale. Using narratives for organisational success, New York: John Wiley & Sons. [2] Jensen, R. (1999), The dream society. How the coming shift from information to imagination will transform your business, New York: McGraw-Hill. [3] Jensen, R. (2002), Heartstorm. The dream society 2, Viby J: JPBøger. [4] Fog, K., C. Budtz & B. Yakaboylu (2002), Storytelling. Branding i praksis, Frederiksberg: Samfundslitteratur. [5] Christensen, J. H. (2002), Company branding and company storytelling, pp , i J. Helder & S. U. Kragh: Senders and receivers. New perspectives on market communication, Frederiksberg: Samfundslitteratur. [6] Wilkins, A. L. (1983), 'Organizational stories as symbols which control the organization', pp , in L. R. Pondy, P. J. Frost, G. Morgan and T. C. Dandridge (eds.), Organizational symbolism, London: JAI Press. [7] Wilkins, A. L. (1979), 'Organizational stories as an expression of management philosophy: Implications for social control in organizations', Unpublished Ph.D. dissertation, Stanford University. [8] Schein, E. H. (1985), Organizational culture and leadership. A dynamic view, 1991 ed., San Francisco: Jossey-Bass Publishers. [9] Weick, K. E. (1995), Sensemaking in organizations, Thousand Oaks: Sage Publications. [10] Mitroff, I. I., and R. H. Kilmann (1975), 'Stories managers tell: a new tool for organizational problem solving', Management Review, vol. 64, pp [11] Mitroff, I. I., and R. H. Kilmann (1976), 'On organization stories: an approach to the design and analysis of organizations through myths and stories', pp , in R. H. Kilmann, L. R. Pondy and D. Slevin (eds.), The management of organization design. Strategies and implementation, New York: Elsevier North-Holland. [12] Czarniawska-Joerges, B., and B. Joerges (1988), 'How to control things with words. Organizational talk and control', Management Communication Quarterly, vol. 2, no. 2, pp [13] Czarniawska, B. (1997), 'A four times told tale. Combining narrative and scientific knowledge in organization studies', Organization, vol. 4, no. 1, pp [14] Czarniawska, B. (1997), Narrating the organization. Dramas of institutional identity, Chicago: Chicago University Press. [15] Czarniawska, B. (1998), A narrative approach to organization studies, London: Sage Publications. [16] Czarniawska, B. (1999), Writing management. Organization theory as a literary genre, Oxford: Oxford University Press. [17] Nøjgaard, M. (1996), Det litterære værk, Odense Universitetsforlag. [18] Greimas, A.J. (1974), Strukturel semantik, Borgens Forlag. [19] Nymark, S. R. (2002), Storytelling: fortællingers funktion i organisationer baggrund og indføring, Ledelse i Dag, vol. 12, nr. 5, pp [20] Schultz, M. (2002), Stormen om hjertet, anmeldelse af Rolf Jensen (2002): Heartstorm. The dream society 2, Viby J: JPBøger, Børsen, 29. november. [21] Rosholm, G. (2002), Heatstorm eller branding i praksis? en dobbeltanmeldelse, 12. november. [22] Hermansen, J. (2002), Plat!, Markedsføring, nr. 19. [23] Hermansen, J. (2002), Plat 2, Markedsføring, nr. 19. [24] Lundberg, B. (2002), Heartstorm versus storytelling, Markedsføring, nr

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Storytelling - fortællingers funktion i organisationer: Baggrund og indføring

Storytelling - fortællingers funktion i organisationer: Baggrund og indføring S. R. Nymark, 'Storytelling fortællingers funktion i organisationer : baggrund og indføring. Artikel publiceret i Ledelse i Dag, 2002, vol. 12, nr. 5, pp. 519-529. Storytelling - fortællingers funktion

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Kapitel 2 04/10/02 8:01 Side 28

Kapitel 2 04/10/02 8:01 Side 28 Kapitel 2 04/10/02 8:01 Side 28 28 Kapitel 2 04/10/02 8:01 Side 29 2 Kapitel 2 04/10/02 8:01 Side 30 30 Ligesom naturens fire elementer ild, vand, luft og jord er der fire elementer, som udgør kernen i

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Samskabelse er en forhandlingsproces

Samskabelse er en forhandlingsproces Samskabelse er en forhandlingsproces Af Stine Hald, Konsulent KL og Ph.d. studerende CBS At samskabelse mellem kommuner og borgere er en vigtig kilde til innovation, er efterhånden velkendt viden. Kommunale

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere