LADIES CIRCLE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LADIES CIRCLE DANMARK"

Transkript

1 LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens fornemste opgave er, at være bindeled knytte bånd mellem hovedbestyrelse og de lokale klubber, og at få en fornemmelse af, hvordan klubberne i distriktet har det. Den røde bog er et godt redskab; den indeholder svarene på mange spørgsmål. Ha den liggende fremme ved telefonen/pc'en eller med i tasken (brug den læs den). Ved chartring af nye klubber tager DF kontakt til alle klubber i distriktet, om de vil være med til en fælles hilsen/gave (eksempelvis blev der i et distrikt givet 50 kr. pr. klub, da Odder blev chartret). Her er en årskalender, der kan bruges som hjælpeværktøj. Generelt skal alle invitationer, dagsordner samt referater før endelig udsendelse til klubberne og HB sendes til kommentering hos ALF. Det er god skik, at DF sender en jubilæumshilsen til klubjubilæer. Hvis man som DF bliver inviteret til et klubjubilæum giver man på vegne af HB en gave til 300 kr. de refunderes ved LK. Medlemsjubilæer forestås af klubformanden. MAJ JUNI Udsende invitationer/dagsorden til klubformænd og sekretærer til formands- og sekretærmøde, som skal afholdes inden den 20. juni. Du bestemmer tid, sted, menu og pris. Obs. om der er specielle traditioner i distriktet, f.eks. 2. onsdag i juni. Formands- og sekretærmøde dagsorden: - Præsentationsrunde - Gennemgår formandens opgaver. Se vejledende sider i den røde bog. - Gennemgår sekretærens opgaver. Se vejledende sider i den røde bog. - Gennemgang af Rød Bog. Opfordre medlemmerne til at bruge den ved spørgsmål. - Intercitymøde se guidelines under klubformandens og klubsekretærens opgaver. - Distriktsmøde se guidelines under klubformandens og klubsekretærens opgaver - Gebyr pr. klubmedlem til de to ovenstående møder aftales på midtvejsmødet LC-året før. - Aftale deadline for efterårsprogrammerne (programmerne skal sendes ud først i august).

2 - - Formandsmøde fastsæt dato Gennemgå jubilæumslisterne for klubberne i distriktet Udlevere medlems-jubilæumsnåle års nåle til hele indeværende LC-år mod kvittering. (Husk som DF at have en kopi af kvittering). Husk at bede klubformanden om at checke op på, om det er de nåle, de får brug for. Modtag nåle retur, hvis der er nåle til medlemmer, som ikke bliver æresmedlem, eller i løbet af året, hvis de melder sig ud. Jubilæumsnåle skal retur til landssekretæren. Udlevere indhold til formands-/sekretærmapper (og send på mail) samt turnusplan over ICM og DM Adresseliste sendes rundt til formændene og ajourføres (skriv på forhånd en liste over de nye formænds adresser s telefonnumre) Nyt fra Hovedbestyrelsen (HB) Opfordre klubberne til at sponsere maden til DF ved klubbesøg Afholdende klub skal sponsere maden til 2 fra HB til Intercitymøde og Distriktsmøde Eventuelt Invitation/dagsorden mailes til ALF til kommentering inden denne udsendes til klubformænd, sekretærer og HB. Referat fra mødet sendes til kommentering hos ALF inden endelig udsendelse til klubformændene, klubsekretærerne og HB. Udsendelse sker via . Aktivitetsrapport mailes til HB senest 5 dage før HB-mødet. Fortæller kort om DF s aktiviteter siden sidste HB-møde (kan evt. uddybes på HB-mødet). Udgiftsbilag mailes til LK senest 5 dage før HB-mødet. Bilag medbringes på HB-mødet, dog sendes de til LK forud for regnskabsårsafslutning den 31/3. AUGUST - SEPTEMBER Sammenskriv en oversigt over klubbernes programmer i distriktet, for det første halvår. Halvårsprogram og besøgsplan mailes til klubformændene og HB. Halvårsprogrammet linkes til LCD s hjemmeside. Besøg i klubberne begynder. Man tilstræber et besøg i alle klubber i distriktet i hvert LC-år. Der udarbejdes en besøgsplan til klubberne i distriktet, denne sendes ud pr. mail, så de er forberedte på dit besøg. Ring til klubben et par dage i forvejen for at "tjekke", at de ved, at du kommer. Læg flest møder i begyndelsen, så er der lidt "luft" i foråret, hvis nogle møder bliver aflyst. Medbring en lille værtindegave til klubben, f.eks. chokolade eller vin. Denne udgift refunderes ikke. Man kan evt. skrive "tak for sidst kort" efter klubbesøgene. Udsende invitation/dagsorden til formandsmødet, som skal afholdes inden den 30. september. Mailes til ALF til kommentering inden denne udsendes til klubformænd, -sekretærer og HB. 2

3 Afholde formandsmøde dagsorden: - Præsentationsrunde - Intercitymøde - Distriktsmøde - LCI (fortæller nyt fra LCI nyt Board, ISP, login til hjemmesiden og næste års LCI sted dato m.m.) Info kommer straks efter hjemkomsten fra ALF. - Deadlines for ansøgning til LCD-rejsefond og LCI-rejsefond - Deadline for lovændringsforslag - Deadline for 2. halvårsprogram - Husk, at minde klubberne om, at planlægge et klubmøde 2-3 uger før landsmødet, så de kan nå at gennemgå det udsendte materiale til landsmødet. Herunder lovændringsforslag og LCD s regnskab budget. - Landsmøde: Give en orientering om, hvordan klubformænd fra distriktet sidder til Landsmødet, og at klubformændene skal melde deres ankomst til dig på dagen samt at øvrige klubmedlemmer sørger for drikkevarer til klubformanden, så hun ikke er nødt til at gå - Nyt fra HB - Høre nyt eller gode ideer fra klubberne - Spørge til emner om ny distriktsformand hvis du skal afløses - Aftale dato til midtvejsmødet (januar/februar) - Eventuelt Referat fra mødet sendes ligeledes til kommentering hos ALF inden endelig udsendelse til klubformændene, klubsekretærerne og HB. Udsendelse sker via . OKTOBER Intercitymøde Distriktsformanden holder en lille tale, du bestemmer selv indholdet (check med LF VLF, om hvad de vil sige, sådan man ikke gentager de samme ting, såsom deadline for lovændringsforslag mm.) Evt. præsentation af nye kandidater til HB. OBS Medbring 3 flasker LC-vin til den arrangerende klub fra LCD. Send evt. en lille hilsen som tak for sidst til den arrangerende klub efter mødet. NOVEMBER Aktivitetsrapport og udgiftsbilag mailes senest 5 dage før HB-mødet til henholdsvis HB og LK. Hovedbestyrelsesmøde. 3

4 Send julehilsner til klubberne. (Check efterårsprogrammerne, hvornår de har julemøde, sådan at de får kortet inden). DECEMBER Evt. klubbesøg. Deadline for forårsprogrammerne. Sammenskrivning af programmerne. Forårsprogrammerne mailes til klubformændene samt HB inden nytår (således at de har det til første LC-møde i det nye år). Halvårsprogrammet linkes til LCD s hjemmeside Besøgsplan udarbejdes og mailes til klubformændene i distriktet. Lageroptælling af vin og andre effekter til LK og EA pr. 31. december. JANUAR Udsende invitation/dagsorden til midtvejsmødet, som skal afholdes inden den 15. februar. Mailes til ALF til kommentering inden denne udsendes til klubformænd, -sekretærer og HB. Afholde midtvejsmøde dagsorden: Præsentationsrunde Distriktsmøde Meddele hvilke klubber, som skal have Intercity- og Distriktsmøde næste klubår. Ny distriktsformand skal findes inden 15. februar Evt. gennemgang af besøgsplan Nyt fra HB Bestemme grundgebyr til næste års intercitymøde og distriktsmøde. Eventuelt Referat fra mødet sendes til kommentering hos ALF inden endelig udsendelse til klubformændene, klubsekretærerne og HB. Udsendelse sker via . Aktivitetsrapport og udgiftsbilag mailes 5 dage før HB-mødet. Hovedbestyrelsesmøde. 4

5 FEBRUAR Klubbesøg bl.a. hos den klub, som skal arrangere distriktsmødet, så I sammen kan gennemgå mødet. Distriktsmødet er dit møde, den arrangerende klub skal klare det praktiske, men dette møde er distriktsformandens ansvar. Distriktsformandens dagsorden til distriktsmødet: 1. Distriktsformandens årsberetning 2. Gennemgang af Lovændringsforslag 3. Landsmødelegater 4. Eventuelt valg af ny Distriktsformand 5. Eventuelt Opfordre klubberne til at medbringe lovændringsforslagene, samt den røde bog. Dagsordenen skal udsendes/mailes senest 3 uger før distriktsmødet til klubformændene og HB. Årsberetning (denne kan evt. udsendes til klubberne på forhånd). MARTS Distriktsmøde Årsberetning - evt. i forkortet udgave, såfremt beretningen har været udsendt forinden. En dagsorden kan f.eks. se sådan ud: Velkomst ved, LC- (arrangerende klub) Evt. dagens digt/sang, LC-(arrangerende klub) Spisning, buffet og kaffe 3. min v/, LC-(arrangerende klub) Indlæg ved distriktsformand Årsberetning Lovændringsforslag Landsmødelegat, hvis der er noget overskud Evt. ny distriktsformand Evt. 6. Indlæg ved landsformand og/eller vicelandsformand 7. Evt. underholdning. (Det er vigtigt, at der er tid til at snakke/netværke) 8. Afslutning v/., LC-(arrangerende klub) Husk: Lovændringsforslag distriktsformanden gennemgår lovændrings-forslagene (husk at få klubben til at sørge for AV-udstyr og mikrofon, som er afprøvet inden mødets begyndelse). 5

6 Trækning af landsmøde-legater Ordinært møde først underholdning sidst. Aftal med arrangerende klubs sekretær, at hun skriver referat. OBS at medbringe 3 flasker LC-vin til den arrangerende klub fra LCD. APRIL Forud for landsmødet skal der afholdes møde med den nye distriktsformand, hvor overdragelse af alle opgaver skal finde sted. Følgende punkter bør gennemgås: Diverse materiale udleveres evt. på USB-stik Husk så vidt muligt dagligt check af mails Læs den røde bog flere gange Få lavet brevhoved, så det fremgår af mails: dit navn, mailadresse og evt. billede og LCD-logo evt. landsformandens motto 5. At det er distriktsformandens ansvar at læse distriktets referater igennem og gennemse om 3 minutter og brevgennemgang er med ellers må DF lave action på dette. 6. Husk at sende indbydelse/dagsorden ud til formandsmøde m.fl. 3 uger før og husk at der kan være tradition for dato. Få præciseret hvordan betalingen skal foregå. 7. Hvilke traditioner er der i distriktet uskrevne som skrevne Specielt for distrikterne: D1: D2: D3: D4: D5: D6: D7: D8: D9: Betaling af gebyr til intercity- og distriktsmøder Rønne og Nuuk Formands- og sekretærmøde, 2 mandag i juni Formands- og sekretærmøde, ofte 2. torsdag i juni 8. Evt. kopi af mødeindkaldelse og referater fra året før til inspiration 9. Brug hjemmesiden - brugermanualer ligger på hjemmesiden 10. Hvad er en aktivitetsrapport og hvordan ser den ud. Rapporten skal sendes til hele HB en uge inden HB-møderne. Kan være en hjælp til årsrapporten. 11. Gennemgang af udgiftsbilag. 12. Sæt navn på de klubber, som den nye DFér skal være opmærksom på (få medlemmer eller problemer i klubben) 6

7 13. Sikre dig at du får taletid på både intercity- og distriktsmødet. Klubberne skal se hvem, der er deres distriktsformand. 14. Hvis du har mulighed for det, er det en god idé at gå til intercity- og distriktsmøder i de andre distrikter - indhente gode ideer! 15. Vær fra starten opmærksom på, at distriktsmødet er DF s møde, så det er DF, der er den styrende og klubben, som laver det praktiske. Tag kontakt til den arrangerende klub, for at sikre, at dagsordenen bliver som DF ønsker det. 16. Husk at vælge mails til videreforsendelse med omhu, da alle i HB får rigtig mange mails. Så alt unødvendigt skal sorteres fra. Kun mails af faglig karakter. 17. Det kan anbefales at lave en årsplan, så LC og familieliv kan gå op i en højere enhed. 18. En lille lommebog kan anbefales, så du kan notere alt, hvad der skal huskes 19. Forbered indlæg til intercity- og distriktsmøderne i samarbejde med LF og VLF, så I ikke siger det samme. Vær aldrig bange for at spørge eller for at komme med gode ideer, forslag til ændringer! MAJ Aktivitetsrapport og udgiftsbilag mailes til henholdsvis HB og LK senest 5 dage før mødet til HB. Hovedbestyrelsesmøde og landsmøde. HB ankommer onsdag aften. LCD Generalforsamling 2 uger før landsmødet udsendes en orientering til alle klubformænd om, hvorledes disse skal placeres til landsmødet samt at deres ankomst til generalforsamlingen skal meldes til dig. Sikre sig at klubformanden/klubsekretæren straks efter generalforsamling i klubben og senest forud for landsmødet sender mail til afgående distriktsformand med information om ny klubbestyrelse (+ husker dem på også at registrere dette elektronisk på hjemmesiden). Derved har ny distriktsformand mulighed for straks efter landsmødet at udarbejde adresseliste for distriktet. 7

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark INDSAMLINGSMANUAL Landsindsamling 2014 søndag den 1. juni i samarbejde med foreningsdanmark Noah på 5 år fik konstateret type 1- diabetes i 2013. Han skal stikkes op til 12 gange i døgnet dag og nat for

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere