Velkommen til Andelsboligforeningen PRÆSTEENGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Andelsboligforeningen PRÆSTEENGEN"

Transkript

1 Velkommen til Andelsboligforeningen PRÆSTEENGEN Smedebakken 19 61, 8530 Hjortshøj www. praesteengen.dk Her er en beskrivelse af, hvordan vores andelsboligforening fungerer: Ideen med boligfællesskaber er bl.a. beskrevet på denne måde: Boligskift i god tid kan være medvirkende til, at man får et stærkt netværk i et fællesskab med rige aktivitets- og samværsmuligheder. Bl.a. i fælleshuset, hvor der også er plads til overnattende gæster, den runde fødselsdag og meget mere. Boligerne er vedligeholdelsesvenlige etplans huse med overkommelig have i solrigtig retning. Altså mulighed for såvel et godt privatliv som fællesskab. Vores andelsboligforening består af 21 huse og er for modne personer i alderen over 50 år og uden hjemmeboende børn. Husorden Det er tilladt at holde hund og kat. Hunde holdes i snor på foreningens område, og man samler naturligvis op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for øvrige beboere i foreningen. Der er een p-plads pr. hus. Skilt henviser til gæsteparkeringspladserne mod vest. Det er ikke tilladt permanent at parkere trailere, campingvogne, mobilhomes o.l. på foreningens område. Brug af boremaskiner, save og andre støjende maskiner bør ikke finde sted i tiden kl. 21 til efterfølgende dag kl. 10, hvis det kan være til gene for øvrige beboere. Støjende motorer og værktøj må ikke anvendes søndage. Det bør så vidt muligt også undgås på lørdage. Vejrlig og andre forhold kan dog spille ind her. 1

2 Musik og brug af TV, må ikke være til gene for øvrige beboere. Hegn bør være lette, som f.eks. pileflet el. lign., og af ikke permanent karakter og ikke udformet som plankeværk, og med max. højde 1,20 m. Bøgehækkene må være mellem 0,50 og 1,50 m. Beboerliste Liste med tlf.nr. og adresse samt markering for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer findes på særskilt bilag. * markerer formand for hhv. bestyrelse og tre udvalg. Bestyrelse I vedtægterne kan man læse om bestyrelsen og dens kompetencer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsesformand er p.t. Finn, nr. 33. Der er desuden følgende 3 udvalg: Fælleshus-/ og aktivitetsudvalget, har det overordnede ansvar for, at fælleshuset fungerer, og at huset fremtræder pænt vedligeholdt og rent. Udvalget tager sig også af de mere bløde værdier, idet der er skabt tradition for en del hyggelige fælles aktiviteter i årets løb. Tirsdag aftener foregår der altid noget i fælleshuset. Det kan være fællesspisning, filmaften eller bare en kop kaffe. - Se bilag om aktiviteter. Fælleshusudvalget laver hvert år en ny sammensætning, hvor 4 5 huse for en måned ad gangen passer fælleshuset og står for 1 fællesspisning, 1 filmaften, flaghejsning ved fødselsdage og renholdelse af fælleshuset. Se oversigt samt listen med flagdage som bilag. Formand for fælleshus-/aktivitetsudvalget er p.t. Alice, nr. 37. Teknikudvalget. Teknikudvalget har det overordnede ansvar for de tekniske installationer, bygningernes udvendige vedligeholdelse, udvendig belysning m.v. Udvalget 2

3 vurderer, hvorvidt vi selv kan udføre en given reparation, i modsat fald rekvirerer udvalget nødvendige fagfolk. Formand for teknikudvalget er p.t. Erik, nr. 57. Indvendig vedligeholdelse, bortset fra varmeinstallationen, påhviler andelshaverne. Parkudvalget Parkudvalget har det overordnede tilsyn/ansvar for vores fællesarealer. Fællesarealer er fælles for alle. Dvs. at vi må færdes over det hele, selvfølgelig under hensyntagen til andre beboere. Leg og boldspil m.v. bør så vidt muligt foregå på arealer i passende afstand af bebyggelsen. For at nyde, må vi også yde. 2 3 gange om året trækker vi i arbejdstøjet og shiner vore fællesarealer op. Parkudvalget laver en liste over de opgaver, der skal klares. Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke magter havearbejde er man velkommen i køkkenet og hjælpe med ved den tilhørende frokost. Det kan være nødvendigt at bruge lidt flere frivillige timer til ukrudtet. Alle er særdeles velkomne til at tage et nap, når noget trænger. Der er en del haveredskaber, trillebør og græsslåmaskine i container huset til fælles brug. Græsslåning på de store områder varetages af Michael, nr. 43. Det er vigtigt også at nyde det dejlige område, vi bor på, og få nogle fælles glæder og fornøjelser. Enhver kan tage et spontant initiativ til dette - - -! Formand for parkudvalget er p.t. Brita, nr. 33. Har man spørgsmål eller forslag, som hører under et af de tre udvalg, er man meget velkommen til at henvende sig til formanden for det aktuelle udvalg. Fælleshuset Der er udfærdiget regler for brug af fælleshuset, som alle andelshavere er i besiddelse af. Disse er sidst opdateret sept Månedens hold gennemgår hele huset inden overdragelsen til næste hold og gør rent efter behov. Vi er alle ansvarlige for, at fælleshuset fremtræder pænt og rent. 3

4 I maj måned er der fælles forårsrengøring og optælling af service. Vaskemaskine og tørretumbler benyttes hovedsagelig til viskestykker, karklude, duge m.v., som vi bruger i fælleshuset, men alle beboere kan benytte maskinerne. Prisen for privat brug er p.t. kr. 20,- pr. vask inkl. vaskepulver, som står i kosteskabet og kr. 15,- pr. tumbling. Privat brug noteres på liste i bryggerset, og afregnes til den udlejningsansvarlige. Vilkår for booking af værelser og sal fremgår af regler for fælleshuset. Ønsker man at leje værelser eller sal, kan man selv tjekke, om det ønskede er ledigt og skrive sig på listen, som ligger på reolen i salen. Samtidig bedes man give besked til den udlejningsansvarlige, som p.t. er Alice, nr. 37, hvor der efterfølgende også afregnes. Der er rengøringsartikler i kosteskabet i bryggers, så værelser og toiletrum altid kan være rene og pæne. I nødstilfælde findes der ekstra nøgle til værelserne. Nøgler Der forefindes en A-nøgle i tilfælde af, at man låser sig ude af sin bolig. Ønsker man at få lavet ekstra nøgler, er det kun den nøgleansvarlige, som p.t. er Erik, nr. 57, der kan bestille systemnøgler. Det er vigtigt at holde styr på, hvor mange nøgler der er lavet ud over de oprindelige 3 stk., idet alle nøgler skal afleveres til ny andelshaver ved salg. Møder i foreningen Der holdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Nærmere regler fremgår af vedtægterne. Alle får referat fra generalforsamling. I sidste halvdel af året holdes et fællesmøde. Hvis der er behov for det, kan der indkaldes til yderligere fællesmøder. Alle får ligeledes referat fra fællesmøder. Derudover holdes bestyrelsesmøder 6 8 gange årligt. Der kommer opslag om tidspunkt i vinduet ved fælleshusets indgangsdør, så man har mulighed for at komme med forslag eller ønsker til bestyrelsen. Referat fra 4

5 bestyrelsesmøder findes i referatmappen i reolen i salen, som alle er velkomne til at kigge i. Affaldscontainere I container huset foran fælleshuset har vi to affaldscontainere til køkkenaffald. Affaldet bør komprimeres mest muligt og skal være i lukkede poser, inden det lægges i containeren. Derudover er der en papircontainer. De to containere med køkkenaffald tømmes ugentlig, hvorimod papircontaineren tømmes hver 14. dag. Større papkasser eller andet større affald må man selv bortskaffe. Genbrugsstationen på Lystrupvej er nærmeste mulighed. Der er kasse til brugte batterier i fælleshusets værksted. Affaldscontainerne rengøres ved fælles hjælp på vore arbejdsdage. Endelig kan organisk, nemt nedbrydeligt affald placeres i den kompostbeholder, der er placeret mellem fælleshuset og container huset. Se særskilt bilag om dette. Snerydning Vi har fast aftale med en entreprenør om rydning af sne, samt salt og grus efter behov på vejene i vores område samt gæsteparkering. Inde på den enkeltes område, må vi klare det selv. Når vinteren er ovre, må vi hjælpes ad med at feje vejen for grus, ligesom vi holder vejen ud for vores bolig resten af året. Hjemmeside Foreningen har sin egen hjemmeside Her findes foruden billeder og plan af bebyggelsen, også anvisning på håndtering af filtre og vandlåse, regulering af varmesystem, denne velkomstskrivelse og en del andre nyttige oplysninger. Michael i nr. 43 sørger for løbende opdateringer. Forsikring Der er tegnet fælles forsikring hos Alka, således at man selv kun skal tegne en privat indboforsikring. Henvendelse til formanden ved forsikringsskader. 5

6 Antenneforhold Foreningen har fælles grundpakke, som er indregnet i fællesudgifterne. Det er op til hver enkelt, om man vil have yderligere programmer for egen regning. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ABF Foreningen er medlem af ABF, som er en interesseorganisation for andelsboliger på landsplan. Hver husstand får løbende et medlemsblad, så vi kan følge med på området. Bestyrelsen kan ligeledes få råd og vejledning, ligesom der tilbydes forskellige kurser og gratis informationsmøder. Bilag: Beboerliste Regler for fælleshuset Aktivitetsliste Månedshold Fødselsdagsliste Noget om kompostering Opdateret Velkommen/mn 6

Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø

Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø 1 A... 4 Affaldssortering... 4 Andelsboligforeningen Troldholm II... 4 Andelsbolig... 4 Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)...

Læs mere

Andelsboligforeningen Holmstrup Mark. Velkomsthæfte til nye andelshavere

Andelsboligforeningen Holmstrup Mark. Velkomsthæfte til nye andelshavere Andelsboligforeningen Holmstrup Mark Velkomsthæfte til nye andelshavere Ny mailliste til Holmstrupmark! For at modtage E-mails fra bestyrelsen referater og lignende gå ind på http://holmstrupmark.3103.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Fiskbæk

Andelsboligforeningen Fiskbæk Andelsboligforeningen Fiskbæk Velkomst og husorden 1 Andelsboligforeningen Fiskbæk er, som navnet siger, en forening, og man bliver indmeldt i den, når man køber en andel. De 20 andele, foreningen består

Læs mere

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten

Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Fællesinformation til beboerne Venlig hilsen Ejerforeningen, Bellevue 1 Maj 2015 Introduktion Bellevue er et smukt byggeri direkte på havnen i Gråsten. Den samlede bebyggelse

Læs mere

Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84

Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84 Beboerpjece Fagbo afd. 16 Ladefogedvej 2 84 Marts 2008 Pjecens indhold: Velkommen til afdeling 16... side 2 Afdelingsbestyrelsen... side 2 Varmemester... side 3 Indvendig vedligeholdelse... side 3 Vaskehuset...

Læs mere

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6

Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Kløvermarken Leveregler 2012 Side 1 af 6 Regler for forpligtende naboskab - Leveregler gældende for fælleshuset og fællesarealerne Fælleshuset er beboernes fælles hus. Fællesarealerne er beboernes fælles

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen.

Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING. Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen. Vidjekærs HVIDBOG AFFALDSSORTERING Batterier: Indsamles i en kasse ved siden af vaskemaskinen, og tømmes efter behov på genbrugsstationen. Containerpladsen: Her findes 3 containere til almindelig renovation,

Læs mere

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Husordenskatalog Bispevangen 2. afsnit

Husordenskatalog Bispevangen 2. afsnit Husordenskatalog Bispevangen 2. afsnit Administreret af KÆRE BEBOER Afdelingsbestyrelsen byder alle beboere velkommen med dette brev, der indeholder en række praktiske oplysninger, som er tænkt som en

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Husorden samt gode råd og vejledning

Husorden samt gode råd og vejledning Ejerforeningen Birkedommervej 24-30 m.fl. København NV Den 22. maj 2007 Husorden samt gode råd og vejledning for Ejerforeningen Birkedommervej 24-30 m.fl. Vi vil hermed gerne have lov til at byde dig velkommen

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Lystrup Have

Velkommen til Ejerforeningen Lystrup Have 1. februar 2012 Side 1 af 9 Velkommen til Ejerforeningen Lystrup Have Tillykke med din nye lejlighed. Vi håber, at du bliver glad for at bo her og falder godt til i området. Som ejer af lejligheden er

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husordenskatalog Rugvænget. Administreret af

Husordenskatalog Rugvænget. Administreret af Husordenskatalog Rugvænget Administreret af KÆRE BEBOER VELKOMMEN TIL BALLERUP BOLIGSELSKAB AFD 1014-RUGVÆNGET! Vi er glade for, at du har valgt din bolig i vores afdeling. Afdelingen har udformet et sæt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Husorden for Tubberupvænge II

Husorden for Tubberupvænge II for Tubberupvænge II Affald Skurene i gårdene: Følgende affald skal i skralderummet i skuret i gården: Papir, aviser og blade skal i papircontaineren Små papæsker presses sammen og lægges i de store plastiksække.

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ejerne/lejernes ansvar Trappeopgange... 14 Affaldsrum... 15 Kabel TV... 16 Husorden... 17

Indholdsfortegnelse. Ejerne/lejernes ansvar Trappeopgange... 14 Affaldsrum... 15 Kabel TV... 16 Husorden... 17 Indholdsfortegnelse Kort om Bakkebo Nord: Velkomst... 1 Ejerlejlighedskomplekset... 2 Lejlighedstyper... 2 Bestyrelsesmedlemmer... 3 Kontor... 3 Låsesystem... 4 Fællesfaciliteter: Lån og leje: Festlokale...

Læs mere