Velkommen til Pædagogisk Afdeling hvad kan vi gøre for dig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Pædagogisk Afdeling hvad kan vi gøre for dig?"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt - SÆRNUMMER nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I DETTE NUMMER: Introduktion til Pædagogisk Afdeling Samarbejdet med områdekoordinatorerne Driften og de faste opgaver Sådan fungerer de områdebaserede teams Velkommen til Pædagogisk Afdeling hvad kan vi gøre for dig? I dette nummer af Børn og Unge Nyt får du en introduktion til Børn og Unges nye Pædagogiske Afdeling. Du finder nyt om organisering, opgaver, kontaktmuligheder og måske får du idéer til dit eget samarbejde med afdelingen. Pædagogisk Afdeling er til for dig ingen går forgæves Af Lotte Henriksen Børn- og Ungechef for Pædagogisk Afdeling I forbindelse med budgetforlig 2011 blev Børn og Unges fire videncentre nedlagt. I stedet er der dannet én Pædagogisk Afdeling med tre enheder. Pædagogisk Afdeling er sat i verden for at hjælpe dig - som leder og medarbejder i dagtilbud, skole og FU-tilbud. Vi har den nyeste viden og kan i samarbejde med dig forankre og tilpasse den til din virkelighed. Børn og Unges mange medarbejdere er i dag rigtig dygtige til at samarbejde tværfagligt om at skabe de bedste tilbud for børn fra 0-18 år. Det er vores ambition gennem kompetenceudvikling og videreformidling af den nyeste viden at understøtte dit daglige arbejde for at skabe hele og robuste børn og unge. Det er vores ambition at være til for dig. Derfor arbejder vi også ud fra målsætningen: Ingen går forgæves hos os. Faglighed og viden afgørende Udgangspunktet for arbejdet i Pædagogisk Afdeling er den viden og faglighed, som hver dag sættes i spil af ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler, og FU-tilbud til gavn for byens børn og unge. I Pædagogisk Afdeling skal vi medvirke til at opsamle viden og erfaringer decentralt og formidle dem på tværs af områder og faggrupper. Tæt samarbejde i hverdagen Det gør vi blandt andet ved at organisere os, så vi arbejder tæt sammen med ledere og medarbejdere i Børn og Unges otte nye områder. Samtidig skal vi kunne gribe og medvirke til at udvikle de mange idéer og initiativer, der udspringer i områderne. Det er vores kerneopgave at understøtte håndteringen af de udfordringer, du oplever Nr Næste nr. 27.april Deadline: 26. april

2 for eksempel gennem faglige input. Derudover vil vi gerne medvirke til udvikling af fælles initiativer til gavn for børn og unges læring og udvikling. Kontakt os gerne hvis du har en god idé, har brug for hjælp, eller hvis du ønsker faglig sparring. Blå bog Lotte Henriksen (født 1963) Du kender måske allerede Lotte Henriksen fra hendes tidligere funktion som områdechef i Område 9 i perioden 2006 til marts Lotte nåede kortvarigt at være områdechef for Område Skanderborgvej, inden hun 1. april blev konstitueret Børnog Ungechef for Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge. Tidligere har Lotte Henriksen arbejdet som proces- og udviklingschef, Udsatte børn og unge, Aarhus Kommune Mag. 1 og 4. Før det var hun seniorkonsulent ved Institut for Serviceudvikling, sekretariatschef ved AMU-center Djursland og i perioden medlem af Folketinget. Lotte påbegyndte en Master i Offentlig Ledelse i Er uddannet Cand. scient. adm. i Lotte Henriksen bor i Norddjurs med sin mand. Sammen har de tre drenge, Jonatan, Jeppe og Julius. Når hun en sjælden gang har lidt tid til sig selv, bruger hun den på kreative sysler i haven eller ved symaskinen. Lotte Henriksen er konstitueret chef for Pædagogisk Afdeling for det kommende år. Side 2

3 Fælles fokus for arbejdet - Pædagogisk Afdeling 95 procent målsætningen som ramme for vores indsats I de kommende år vil en aktuel målsætning sætte den fælles ramme for indsatsen i Børn og Unge. 95 procent af en ungdomsårgang skal i år 2013 være i gang med en ungdomsuddannelse. Det er en udfordrende, men også spændende opgave for os alle sammen. Indsatsen peger hen imod at skabe en endnu mere helhedsorienteret og lærende organisation med et fælles mål om at styrke sammenhængskraften i Børn og Unge og dermed evnen til sammen at sikre at børn og unge fra 0-18 år bliver robuste, selvstændige individer. Fire bærende temaer for vores arbejde: Styrket forældresamarbejde: Fokus på forældres bidrag til at styrke inklusionen Attraktive arbejdspladser med høj social kapital: Samarbejde med og inddragelse af medarbejdere i MED-systemet Afbureaukratisering: Indsatsen for at fjerne unødvendigt bøvl Fællesskaber for alle også for de udsatte: Vi sætter konkrete mål for distrikternes andel af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra folkeskolen Input fra områderne At nå 95 pct. målsætningen kræver kreativ nytænkning, gennembrydning af barrierer og nyt samarbejde på tværs af personer, interesser og organisationer. Derfor har rådmanden sat fire temaer i fokus, som du også kan læse om ovenfor, nemlig: Styrket forældresamarbejde Attraktive arbejdspladser med høj social kapital Afbureaukratisering Fællesskaber for alle også de udsatte På møder sidst i marts og først i april er lederne fra de otte områder mødtes med forvaltningscheferne og direktøren for Børn og Unge for netop at drøfte og udveksle ideer, der kan styrke arbejdet med 95 pct. målsætningen. Områdernes forskellige tiltag og ideer kan du finde på Buintra på: Mens områderne arbejder videre med diverse tiltag, vil områdecheferne på et seminar den juni drøfte udfordringerne i forhold til 95 pct. målsætningen med de øvrige chefer i forvaltningen. Samtidig vil 95 pct. målsætningen være et tema for fælles lederdag den 18. august. Side 3

4 PÆDAGOGISK AFDELING ORGANISERING Pædagogisk Afdeling - Hvem er vi? Med Pædagogisk Afdelings nye struktur er vi altid tæt på dig. Herunder kan du læse om vores organisering. Du kan læse om vores faste drift, om indsats ved særlige behov og om de to nyskabelser, områdekoordinatorer og områdebaserede team. Om Pædagogisk Afdeling Afdelingen består af tre enheder med hver sin pædagogiske chef Chef for Pædagogisk Afdeling er Lotte Henriksen Du finder afdelingen her: Grøndalsvej 2, 3. sal, 8260 Viby J. Find mere om os på: buintra/organisering Side 4

5 PÆDAGOGISK AFDELING ORGANISERING Sådan samarbejder vi Indsats ved særlige behov. Som leder eller medarbejder fra et af Børn og Unges otte områder kan du fra Pædagogisk Afdeling få støtte til en særlig problemstilling eller et aktuelt behov. Et eksempel kan være en klasse, hvor en eller flere elever mobbes, en gruppe elever som mistrives eller behov for viden om ekstra sprogstøtte til børn i dagtilbud. Det kan du læse mere om på de følgende sider. Læs mere om hvordan du kan samarbejde med os: Områdekoordinator Hvert område har tilknyttet en områdekoordinator. Områdekoordinatoren skal sikre tæt samspil mellem området og Pædagogisk Afdeling. Du vil opleve områdekoordinatoren deltage i områdeledermøder og samarbejde med afdelinger og skoler. Områdekoordinatorens rolle er at bygge bro mellem områdets behov og de ressourcer, som Pædagogisk Afdeling eller andre områder kan bringe i spil for at løse problemstillingen. Områdekoordinatoren er også øjne og ører for Pædagogisk Afdeling, så afdelingen kan bidrage i udvikling af gode idéer og projekter. De otte områdekoordinatorer holder faste møder under ledelse af en overordnet koordinator. Områdekoordinatorernes funktion udvikles løbende. Områdebaserede team I situationer, hvor en konkret udfordring i et område skaber et behov for faglig rådgivning, sparring eller kompetenceudvikling, sammensættes tværfaglige team af medarbejdere fra Pædagogisk Afdeling. De tværfaglige team vil bestå af de medarbejdere, hvis kompetencer bedst understøtter den aktuelle udfordring. Det tværfaglige team servicerer det enkelte område med fokus på områdets og lokale afdelingers ressourcer og behov. Drift Medarbejderne i Pædagogisk Afdeling har en række faste opgaver, som du vil kende fra de tidligere videncentre. Blandt opgaverne er at henvise børn med dansk som andetsprog med særligt sprogstøttebehov til andre skoler end distriktsskolen, danne børnehaveklasser og administrere børne- og ungelægeordningen. Du kan fortsat henvende dig til de medarbejdere og kontaktpersoner, som du før har samarbejdet med i forbindelse med de faste opgaver. En del af Pædagogisk Afdelings opgaver er også at understøtte det politiske system. Faste opgaver: Du kan se en oversigt over alle faste opgaver i Pædagogisk Afdeling på buintra/opgaver Side 5

6 PÆDAGOGISK AFDELING PÆDAGOGIK OG INTEGRATION Velkommen til Pædagogik og Integration (PI) Pædagogik og Integration arbejder for at alle børn og unge forlader folkeskolen med et godt fagligt og sprogligt fundament. I forbindelse med budgetforlig 2011 blev de fire videncentre nedlagt og der blev dannet tre pædagogiske afdelinger. Pædagogik og Integration (PI) er en af disse. PI er en fusion af det tidligere VPU, VI og DTO/SSP efter besparelserne. I Pædagogik og Integration er vi er cirka 65 medarbejdere, som organiseret i områdebaserede team samarbejder for at løse opgaver for alle børn i alderen 0 til 18 år. Pædagogisk chef, Pædagogik og Integration Pauli Johansen Vores fokus er en målrettet understøttelse og udvikling af faglige tiltag inden for almen pædagogik og integration. Vi arbejder med at realisere 95 procent målsætningen og bidrager på alle niveauer til at sikre, at alle børn og unge, der forlader folkeskolen, kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har særligt fokus på: Udvikling af indsatser for at styrke det enkelte barns sproglige, faglige, sociale, personlige og kulturelle forudsætninger Udvikling af forældresamarbejdet Udvikling af kriminalitetsforbyggende samarbejde (SSP) Udvikling af det tværgående områdesamarbejde (DTO) Forankring og udvikling af medborgerskab Forbyggende indsatser som for eksempel tidlig sprogindsats, fravær m.m. Vores arbejde understøttes af fire aktivitetscentre: SKOLF UNO Børnekulissen Natursamarbejdet Kontakt Pædagogik og Integration Mail: Skriv til os Telefon: og Åben mellem klokken 9 og 15 på hverdage. Læs mere på: BU Intra under buintra/aak-pi Side 6

7 PÆDAGOGISK AFDELING PÆDAGOGIK OG INTEGRATION Pædagogik og Integration et eksempel Her kan du læse et konkret eksempel på konsulenternes opgaver i Pædagogik og Integration. Fællesvejledning I Pædagogik og Integration møder du et team af otte sprogkonsulenter, der er tilknyttet hvert deres område. Konsulenterne arbejder med 0-6 års området og har fokus på børn med dansk som andetsprog. Sprogkonsulenterne tilbyder blandt andet fællesvejledning: 1. Et møde på baggrund af temabrev Tre gange om året udsender sprogkonsulenterne et temabrev med et aktuelt emne og konkrete forslag til aktiviteter og måder at arbejde på. Temaet er inspireret af forskning eller behov og ønsker i afdelingerne. Efter hvert temabrev får sprogpædagoger i hvert dagtilbud en invitation til en fællesvejledning. Mødets mål er at vejlede på tværs af dagtilbuddet. Det er en af de måder, hvorpå sprogkonsulenterne understøtter daginstitutionernes lovpligtige sprogstøtte til børn med dansk som andetsprog jf. dagtilbudslovens Fællesvejledning med fokus på sprog Sprogkonsulenten holder fællesvejledning. Med er dagtilbuddets sprogpædagoger, sprogvejledere, pædagogiske ledere og dagtilbudsleder med ansvar for børn Modelfoto med dansk som andetsprog. Sprogkonsulenten har forberedt en dagsorden med udgangspunkt i temabrevet, for eksempel om børns fortælleevne og fortælleglæde. Mødet varer to timer. 3. Sprogpædagoger udveksler erfaringer på tværs Ved mødet udveksler dagtilbuddets sprogpædagoger erfaringer. De løser opgaver, arbejder sammen i grupper og svarer på refleksionsspørgsmål. 4. Sprogkonsulenten følger op Ved den næste fællesvejledning følger sprogkonsulenten op på aktiviteter og udvikling siden sidste møde og på det sidste temabrevs idéer og forslag. Yderligere informationer: Helle Wrang Klinge, sprogkonsulent og teamkoordinator, Pædagogik og Integration. Mail: Andre eksempler på faste opgaver: Det særlige team RULL RUm til Leg og Læring Indskoling Kriminalpræventivt samarbejde Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret (KRAI) - Se alle Pædagogik og Integrations faste opgaver på buintra/opgaver Side 7

8 PÆDAGOGISK AFDELING SUNDHED OG TRIVSEL Velkommen til Sundhed og Trivsel Sundhed og Trivsel arbejder med sundhed og trivsel for alle børn fra 0-18 år. Vi samarbejder med de forældre og fagpersoner i kommunen, som er tæt på børn og unges hverdag. I Sundhed og Trivsel er vi 140 medarbejdere; sundhedsplejersker, børn og unge-læger, fagkonsulenter og administrativt personale. Medarbejderne er tilknyttet de områdebaserede teams. Pædagogisk chef, Sundhed og Trivsel, Poul Lundgaard Bak I Sundhed og Trivsel har vi særligt fokus på at: Fremme sundhed og trivsel blandt børn og unge. Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for børn og unge. Sikre tidlig opsporing og indsats blandt andet via Sundhedsplejens arbejde i barnets første år. Udvikle børn og unges handlekompetencer i forhold til fremme af egen og andres sundhed. Forebygge risikoadfærd eksempelvis i forhold til bevægelse, mad, mobning og rygning. Sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov blandt andet via børn og unge-lægernes arbejde med udredning, tværfaglig indsats og koordinering. Formidle den viden om sundhed og trivsel, der efterspørges i Aarhus Kommune. Kontakt Sundhed og Trivsel Mail: Skriv til os på Telefon: Hovednummer Åben hverdage Børn og Unge-lægernes servicetelefon: Åben hverdage 9-15 Læs mere: På BU Intra finder du meget mere om hjælp til børn og unge med særlige behov og om sundhedsfremme og forebyggelse samt råd om aktuelle emner. Se under buintra/trivsel-sundhed og på buintra/aak-st Side 8

9 PÆDAGOGISK AFDELING SUNDHED OG TRIVSEL Sundhed og Trivsel et eksempel Her kan du læse et konkret eksempel på konsulenternes opgaver i Sundhed og Trivsel. Indsats for trivsel mod mobning I Sundhed og Trivsel arbejder sundhedskonsulent Karen Mette Hansen og flere kolleger om at forebygge mobning. Hun tager blandt andet imod opkald om mobning fra bekymrede voksne. Her kan du læse et eksempel på en henvendelse: 1. Sagen En klubmedarbejder fra en mindre klub opdager at en af klubbens medlemmer, en pige på 13 år, mobbes i sin klasse. Hun bliver fysisk og psykisk chikaneret og mobbet via Facebook. Pigen er ensom. I klubben drøfter personalet sagen og forsøger at løse problemet. De kontakter forældrene til såvel mobbeofferet og mobberne alt sammen uden held. Problemet går i hårdknude og klubben ved ikke, hvad den mere kan gøre. 2. Opkaldet Klubmedarbejderen eller dennes leder ringer til Sundhed og Trivsel. Her tager en sekretær imod Modelfoto opkaldet. Hun kontakter Karen Mette Hansen, der herefter ringer klubmedarbejderen op for at få flere oplysninger. Der udfyldes et særligt spørgeark, der er med til at give overblik over sagen. 3. Den tværgående gruppe går ind i sagen Karen Mette Hansen læser op på data fra Store Trivselsdag og Kvalitetsrapporter. Hun vender henvendelsen i en tværgående gruppe, der er sammensat af fagpersoner fra hele Pædagogisk Afdeling. Herefter kontakter hun klubmedarbejderen, hans leder og skolens ledelse. Senere orienterer hun også områdechefen. 4. Insatsen forberedes Den tværgående gruppe forsøger nu at afdække den komplekse sag. Fokus i indsatsen ligger dels på den mobbede pige og dels på gruppen omkring hende. Pigen skal have hjælp nu og her, og der skal gives hjælp til at ændre kulturen i klassen, skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med skole og klub og sikre trygge børnefællesskaber. 5. Rådgivning om trivsel Klub og skole får nu rådgivning, der skal hjælpe det enkelte barn og medvirke til at skabe tryghed og trivsel i klassen. Der kan for eksempel være tale om brug af netværksmødet, inddragelse af AKT, invitation til Samtale Mellem Generationer og inddragelse af SSP, hvis der er tale om kriminalitet. Kontakt: Karen Mette Hansen, sundhedskonsulent, Sundhed og Trivsel. Mail: Telefon: Andre eksempler på opgaver i Sundhed og Trivsel: PÆDAGOGISK AFDELING PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK Basisteamet Store Trivselsdag Sundhedspleje Udsatte børn og unge Velkommen til Se alle Sundhed og Trivsels faste opgaver på buintra/opgaver Side 9

10 PÆDAGOGISK AFDELING PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK Velkommen til PPR og Specialpædagogik PPR og Specialpædagogik har ansvar for at understøtte specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov - fra 0 18 år. PPR og Specialpædagogik varetager den specialpædagogiske betjening i forhold til institutioner og skoler og har opgaver i forhold til kommunens 0-18 (20) årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger. Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Jan Kirkegaard PPR og Specialpædagogik rådgiver og vejleder med henblik på at styrke kompetenceudvikling og inkluderende tænkning i et 0-18 års perspektiv. Vi tilbyder blandt andet at: Rådgive og vejlede forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler Deltage i netværksmøder og vejledningsmøder samt pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn med eksempelvist udviklingsvanskeligheder eller læse- og eller talevanskeligheder Give taleundervisning i daginstitutioner og skoler Knytte specialpædagogiske konsulentydelser til skoler og institutioner i Aarhus Kommune Medvirke til arbejde, som kan skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler Udvikle kompetencer hos det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser og kurser Medvirke til at sikre overgange fagligt - fra dagtilbud til skole og fra skole til fritid samt fra skole til ungdomsuddannelse Herudover arbejder PPR og Specialpædagogik med udviklingsprojekter, hvor vi har fokus på specialpædagogik. Kontakt: Afdelingstelefon: Mail: Læs mere på: BU Intra under buintra/aak-ppr-s Side 10

11 PÆDAGOGISK AFDELING PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK PPR og Specialpædagogik et eksempel Her kan du læse et eksempel på konsulenternes opgaver i PPR og Specialpædagogik De flyvende AKT ere De flyvendeakt ere, - sådan omtales de - er en gruppe af AKT-medarbejdere fra PPR og Specialpædagogik, som samarbejder og sparrer med skoler og SFO er. Målet er at styrke inklusionen og klæde lærerne på til at rumme udfordrende børn og styrke relationerne mellem lærere og elever samt elever indbyrdes. Kitter Kirkegaard er en af De flyvende Ansøgningen Sammen med skoleledelsen på en skole har en klasselærer sendt en ansøgning. Skabelonen til ansøgningen har de printet ud fra PPR og Specialpædagogiks hjemmeside. Klasselæreren ønsker for eksempel sparring på, hvordan han og kollegerne håndterer en såkaldt forvandlingsklasse en klasse på mellemtrinnet, der ændrer adfærd afhængigt af, hvilken lærer den har. Holder kontraktmøde De flyvende holder møde og visiterer ansøgningen. De sparrer og uddelegerer opgaver. Kitter Kirkegaard kontakter skolen og arrangerer et kontraktmøde med ledelse og lærere i klassen. Hun ønsker at afkode, hvordan de ser på problemstillingen og afklare gensidige forventninger. Hun forklarer også sin - AKT-medarbejderens - rolle: Nemlig at se muligheder Modelfoto Observationen: Hvor lykkes det? Kitter observerer: Hun observerer klassen i forskellige faglige og sociale sammenhænge for at få et mere nuanceret billede af, hvad der er på spil. Fokus er på, hvornår undervisning og frikvarterer lykkes, og børnene har det godt. AKT-medarbejderne holder et arbejdsmøde med de involverede parter: Lærere, pædagoger og skolens ledelse. Kitter giver sit bud på nye pædagogisk tiltag og tilbyder også individuel supervision til lærerne. Møde med forældre Hun holder nu et forældremøde, hvor hun fortæller om sine observationer og fremtidige tiltag for eksempel et trivselsforløb for pigerne i klassen. Det kan være i form af anerkendende gruppeinterviews, klassemøder, samarbejdsøvelser, konfliktløsning med mere. Sparrer på det fremadrettede arbejde Kitter Kirkegaard har også fokus på det gode teamarbejde, fordi de voksnes evne til at samarbejde har afgørende betydning for klassens trivsel. Hun holder måske også forældresamtaler for at styrke det enkelte barns trivsel, så både barn og forældre bliver hørt og forstået. Processen slutter med en evaluering med fokus på fremtiden. Kontakt: Kitter Kirkegaard, AKT-medarbejder, PPR og Specialpædagogik. Mail: Telefon: Andre eksempler på opgaver i PPR og Specialpædagogik: Kompetenceudvikling 0-18 Tale- og høreundervisning Åben Rådgivning til forældre. Åben rådgivning til tilbud Visitation til støtte i dagtilbud, SFO og klubtilbud for børn med handicap Se alle PPR og Specialpædagogiks faste opgaver på BU Intra: buintra/opgaver Side 11

12 PÆDAGOGISK AFDELING - OMRÅDEKOORDINATORER Områdekoordinatorerne Børn og Unges nye områdekoordinatorer skal være budbringere og igangsættere i samarbejdet imellem Børn og Unges otte områder og Pædagogisk Afdeling. Her kan du læse mere om funktionen. Hvert af Børn og Unges otte decentrale områder har tilknyttet en områdekoordinator. Det er en erfaren leder i Pædagogisk Afdeling, som sammen med områdechefen har til opgave at sikre samspillet med Pædagogisk Afdeling i forhold til områdernes aktiviteter og udfordringer. Områdekoordinatoren formidler for eksempel relevante initiativer og indsatser i Pædagogisk Afdeling til området. Områdekoordinatoren kan også fungere som kontaktperson for ledere med behov for at henvende sig direkte i Pædagogisk Afdeling. De otte områdekoordinatorer samarbejder og organiserer løbende deres indsats. Det sker ved møder, hvor en overordnet koordinator sikrer kontakten til de tre pædagogiske chefer og områdecheferne, når der skal vægtes behov og ressourcer. Side 12

13 Side 13

14 PÆDAGOGISK AFDELING - OMRÅDEKOORDINATORER Jeg kommer meget nærmere praksis Interview med Lotte Fensbo, ny områdekoordinator Da vi interviewer Lotte har hun lige mødt områdeledelsen i Gl. Horsens Landevej og hørt om de mange tanker, projekter og idéer, der enten er sat i gang eller snart bliver det: Det var en god oplevelse at høre det store engagement, som lederne har. Nu glæder jeg mig til at lære deres område bedre at kende i detaljer og over tid, siger hun. Lotte Fensbo vil deltage i sit nye områdes lederteam-møder og glæder sig til i dialog med lederne at aftale, hvordan det videre samarbejde kan forløbe. Hun er klar over, at der vil være forskellige ønsker, behov og erfaringer i de forskellige institutioner og skoler, som hun fremover kommer til at arbejde sammen med: Der bliver det vores opgave sammen at udvikle en fælles forståelse af og viden om de opgaver, vi skal løse, siger Lotte Fensbo og nævner som et eksempel en udveksling af erfaringer med forældresamarbejde. Områdekoordinator Lotte Fensbo (stående) med Mette Kyed (t.v.) og Kitter Kirkegaard, begge AKT-medarbejdere i PPR og Specialpædagogik. Det at komme i dialog vil garanteret betyde, at jeg kommer meget nærmere praksis. Dermed kan vi nærme os behovene meget mere måske bare ved at dreje vores tilbud og time dem bedre, siger hun. Viden ind og ud Samtidig håber hun, at hun får øje på opgaveløsninger i området, som hun kan tage med ind til de øvrige områdekoordinatorer og sin egen afdeling. Hun håber også at styrke opmærksomheden i området på de tilbud, som allerede findes i Pædagogisk Afdelings daglige drift. Eksempelvis at man kan ansøge om at få besøg af en AKT-medarbejder via PPR s hjemmeside. For det vil være et godt afsæt for en gensidig dialog: Dermed vil vi i Pædagogisk Afdeling i højere grad løse de opgaver, som områderne har behov for og ikke hvad vi tror, de har behov for, siger Lotte Fensbo. Kontakt: Lotte Fensbo, områdekoordinator, PPR og Specialpædagogik. Telefon: Mail: Side 14

15 PÆDAGOGISK AFDELING: OMRÅDEKOORDINATORER Kontakt din områdekoordinator: Områdekoordinator i Område Grenåvej Øst Rita Kristensen, 56 år Stilling: Konstitueret som sektionsleder i Pædagogik og Integration. Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg forstiller mig, at funktionen som områdekoordinator er med til at skabe synlighed om, hvad der er behov for understøttelse til decentralt, og at vi kan fortælle, hvad der er i gang de andre områder og i Pædagogisk Afdeling, samt i Børn og Unge. Jeg forestiller mig også, at jeg bliver bindeled mellem de decentrale og det centrale. Jeg ser også frem til et godt samarbejde med områdechefen. Områdekoordinator i Område Oddervej Ragnhild Kure Henriksen, 57 år Stilling: Sundhedsplejeleder i Område 5, der svarer til Oddervej og Gl. Horsens Landevej. Kontakt: Telefon: Forventninger: Jeg ser det som en spændende udfordring at være et hjælpende bindeled mellem Område Oddervej og Pædagogisk Afdeling. Jeg forventer, at det daglige samarbejde vil glide af sig selv som det plejer, og at jeg vil være behjælpelig, hvis noget er svært. Jeg kender i forvejen lederne i området godt, for jeg har været fast medlem i Område 7`s områdeledergruppe og MED-udvalg. Det kendskab kan jeg gøre brug af i mit arbejde som koordinator. Jeg vil nu lægge mig i selen for at få godt kendskab til / blive kendt i Pædagogisk Afdeling. Den viden kan jeg bruge i mit arbejde som inspirator til nye tiltag i området. Områdekoordinator i Område Grenåvej Vest Hanne de Place, 47 år Stilling: Leder af PPR Nord Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg har store positive forventninger til min områdekoordinator funktion. Børn og unge er fyldt med dygtige og vidende medarbejdere både centralt og decentralt. Det er vigtigt at vi bliver endnu bedre til at bruge hinandens ressourcer til gavn for børn og unge i byen. Områdekoordinator i Område Viborgvej Magdalene Svendsen, 63 år Stilling: PPR - Leder i PPR - Nordvest, Viborgvej og Randersvej Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg forventer at udfylde rollen som den koordinerende part imellem decentrale og centrale samarbejdspartnere, der gensidigt ønsker information, vidensformidling og handling målrettet de decentralt ønskede indsatser. I samarbejde med pædagogiske chefer, områdechefen og de decentrale ledere vil jeg koordinere og prioritere indsatserne. Side 15

16 PÆDAGOGISK AFDELING OMRÅDEKOORDINATORER Kontakt din områdekoordinator: Områdekoordinator i Område Randersvej Elsebeth Sejthen, 59 år Stilling: Sundhedsplejeleder i Sundhedsplejens Område 2 Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Ny struktur giver mulighed for nytænkning! Denne gang hedder det områdekoordinatorer. En spændende konstruktion, som skal være bindeled mellem områderne og Pædagogisk afdeling. Jeg forventer, det bliver et udviklende samarbejde, som jeg får med områderne, og at det kommer til at foregå i en god og konstruktiv dialog. Områdekoordinator i Område Skanderborgvej Margit Krabbe, 54 år Stilling: Sundhedsplejeleder, Område Skanderborgvej Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg forventer at kunne medvirke til at opfylde målsætningen med koordinatorrollen og dermed videreudvikle kvaliteten på samarbejdet de forskellige aktører imellem. Desuden at sikre, at de rigtige kompetencer bliver brugt, samt medvirke til at udvikle en ny funktion, så den bliver meningsfyldt. Områdekoordinator Område Silkeborgvej Toke Agerschou, 57 år Stilling: Sektionsleder i Pædagogik og Integration. Daglig leder af SSP og sekretariatet for Det tværgående Områdesamarbejde/Lokalråd Århus SSP Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: For mig at se bliver det primære at være forbindelsesled mellem området og Pædagogisk Afdeling således, at der sker en sammenkobling mellem centrale og decentrale processer. Områdekoordinator i Område Gl. Horsens Landevej Lotte Fensbo, 46 år Stilling: Sektionsleder i PPR og Specialpædagogik Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Se interview med Lotte Fensbo side 13. Koordinator for områdekoordinatorerne: Catharina Damgaard, 41 år Stilling: sektionsleder i Pædagogik og Integration Kontakt: Telefon: Mail: Side 16

Lærernes arbejdstidsaftale -- Tidlig indsats via DTO -- Falsk gruppepres Nyt fra HMU Tak for indsatsen: 50 år i Aarhus Kommune

Lærernes arbejdstidsaftale -- Tidlig indsats via DTO -- Falsk gruppepres Nyt fra HMU Tak for indsatsen: 50 år i Aarhus Kommune Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Lærernes arbejdstidsaftale -- Tidlig indsats via DTO -- Falsk gruppepres Nyt fra HMU Tak for indsatsen: 50 år i Aarhus Kommune

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse N O TAT Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse I projektet Udsatte børn i dagtilbud har deltagerne udviklet flere redskaber, der kan

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012 Børn og Unge-politikken Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative,

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere