Velkommen til Pædagogisk Afdeling hvad kan vi gøre for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Pædagogisk Afdeling hvad kan vi gøre for dig?"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt - SÆRNUMMER nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I DETTE NUMMER: Introduktion til Pædagogisk Afdeling Samarbejdet med områdekoordinatorerne Driften og de faste opgaver Sådan fungerer de områdebaserede teams Velkommen til Pædagogisk Afdeling hvad kan vi gøre for dig? I dette nummer af Børn og Unge Nyt får du en introduktion til Børn og Unges nye Pædagogiske Afdeling. Du finder nyt om organisering, opgaver, kontaktmuligheder og måske får du idéer til dit eget samarbejde med afdelingen. Pædagogisk Afdeling er til for dig ingen går forgæves Af Lotte Henriksen Børn- og Ungechef for Pædagogisk Afdeling I forbindelse med budgetforlig 2011 blev Børn og Unges fire videncentre nedlagt. I stedet er der dannet én Pædagogisk Afdeling med tre enheder. Pædagogisk Afdeling er sat i verden for at hjælpe dig - som leder og medarbejder i dagtilbud, skole og FU-tilbud. Vi har den nyeste viden og kan i samarbejde med dig forankre og tilpasse den til din virkelighed. Børn og Unges mange medarbejdere er i dag rigtig dygtige til at samarbejde tværfagligt om at skabe de bedste tilbud for børn fra 0-18 år. Det er vores ambition gennem kompetenceudvikling og videreformidling af den nyeste viden at understøtte dit daglige arbejde for at skabe hele og robuste børn og unge. Det er vores ambition at være til for dig. Derfor arbejder vi også ud fra målsætningen: Ingen går forgæves hos os. Faglighed og viden afgørende Udgangspunktet for arbejdet i Pædagogisk Afdeling er den viden og faglighed, som hver dag sættes i spil af ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler, og FU-tilbud til gavn for byens børn og unge. I Pædagogisk Afdeling skal vi medvirke til at opsamle viden og erfaringer decentralt og formidle dem på tværs af områder og faggrupper. Tæt samarbejde i hverdagen Det gør vi blandt andet ved at organisere os, så vi arbejder tæt sammen med ledere og medarbejdere i Børn og Unges otte nye områder. Samtidig skal vi kunne gribe og medvirke til at udvikle de mange idéer og initiativer, der udspringer i områderne. Det er vores kerneopgave at understøtte håndteringen af de udfordringer, du oplever Nr Næste nr. 27.april Deadline: 26. april

2 for eksempel gennem faglige input. Derudover vil vi gerne medvirke til udvikling af fælles initiativer til gavn for børn og unges læring og udvikling. Kontakt os gerne hvis du har en god idé, har brug for hjælp, eller hvis du ønsker faglig sparring. Blå bog Lotte Henriksen (født 1963) Du kender måske allerede Lotte Henriksen fra hendes tidligere funktion som områdechef i Område 9 i perioden 2006 til marts Lotte nåede kortvarigt at være områdechef for Område Skanderborgvej, inden hun 1. april blev konstitueret Børnog Ungechef for Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge. Tidligere har Lotte Henriksen arbejdet som proces- og udviklingschef, Udsatte børn og unge, Aarhus Kommune Mag. 1 og 4. Før det var hun seniorkonsulent ved Institut for Serviceudvikling, sekretariatschef ved AMU-center Djursland og i perioden medlem af Folketinget. Lotte påbegyndte en Master i Offentlig Ledelse i Er uddannet Cand. scient. adm. i Lotte Henriksen bor i Norddjurs med sin mand. Sammen har de tre drenge, Jonatan, Jeppe og Julius. Når hun en sjælden gang har lidt tid til sig selv, bruger hun den på kreative sysler i haven eller ved symaskinen. Lotte Henriksen er konstitueret chef for Pædagogisk Afdeling for det kommende år. Side 2

3 Fælles fokus for arbejdet - Pædagogisk Afdeling 95 procent målsætningen som ramme for vores indsats I de kommende år vil en aktuel målsætning sætte den fælles ramme for indsatsen i Børn og Unge. 95 procent af en ungdomsårgang skal i år 2013 være i gang med en ungdomsuddannelse. Det er en udfordrende, men også spændende opgave for os alle sammen. Indsatsen peger hen imod at skabe en endnu mere helhedsorienteret og lærende organisation med et fælles mål om at styrke sammenhængskraften i Børn og Unge og dermed evnen til sammen at sikre at børn og unge fra 0-18 år bliver robuste, selvstændige individer. Fire bærende temaer for vores arbejde: Styrket forældresamarbejde: Fokus på forældres bidrag til at styrke inklusionen Attraktive arbejdspladser med høj social kapital: Samarbejde med og inddragelse af medarbejdere i MED-systemet Afbureaukratisering: Indsatsen for at fjerne unødvendigt bøvl Fællesskaber for alle også for de udsatte: Vi sætter konkrete mål for distrikternes andel af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra folkeskolen Input fra områderne At nå 95 pct. målsætningen kræver kreativ nytænkning, gennembrydning af barrierer og nyt samarbejde på tværs af personer, interesser og organisationer. Derfor har rådmanden sat fire temaer i fokus, som du også kan læse om ovenfor, nemlig: Styrket forældresamarbejde Attraktive arbejdspladser med høj social kapital Afbureaukratisering Fællesskaber for alle også de udsatte På møder sidst i marts og først i april er lederne fra de otte områder mødtes med forvaltningscheferne og direktøren for Børn og Unge for netop at drøfte og udveksle ideer, der kan styrke arbejdet med 95 pct. målsætningen. Områdernes forskellige tiltag og ideer kan du finde på Buintra på: Mens områderne arbejder videre med diverse tiltag, vil områdecheferne på et seminar den juni drøfte udfordringerne i forhold til 95 pct. målsætningen med de øvrige chefer i forvaltningen. Samtidig vil 95 pct. målsætningen være et tema for fælles lederdag den 18. august. Side 3

4 PÆDAGOGISK AFDELING ORGANISERING Pædagogisk Afdeling - Hvem er vi? Med Pædagogisk Afdelings nye struktur er vi altid tæt på dig. Herunder kan du læse om vores organisering. Du kan læse om vores faste drift, om indsats ved særlige behov og om de to nyskabelser, områdekoordinatorer og områdebaserede team. Om Pædagogisk Afdeling Afdelingen består af tre enheder med hver sin pædagogiske chef Chef for Pædagogisk Afdeling er Lotte Henriksen Du finder afdelingen her: Grøndalsvej 2, 3. sal, 8260 Viby J. Find mere om os på: buintra/organisering Side 4

5 PÆDAGOGISK AFDELING ORGANISERING Sådan samarbejder vi Indsats ved særlige behov. Som leder eller medarbejder fra et af Børn og Unges otte områder kan du fra Pædagogisk Afdeling få støtte til en særlig problemstilling eller et aktuelt behov. Et eksempel kan være en klasse, hvor en eller flere elever mobbes, en gruppe elever som mistrives eller behov for viden om ekstra sprogstøtte til børn i dagtilbud. Det kan du læse mere om på de følgende sider. Læs mere om hvordan du kan samarbejde med os: Områdekoordinator Hvert område har tilknyttet en områdekoordinator. Områdekoordinatoren skal sikre tæt samspil mellem området og Pædagogisk Afdeling. Du vil opleve områdekoordinatoren deltage i områdeledermøder og samarbejde med afdelinger og skoler. Områdekoordinatorens rolle er at bygge bro mellem områdets behov og de ressourcer, som Pædagogisk Afdeling eller andre områder kan bringe i spil for at løse problemstillingen. Områdekoordinatoren er også øjne og ører for Pædagogisk Afdeling, så afdelingen kan bidrage i udvikling af gode idéer og projekter. De otte områdekoordinatorer holder faste møder under ledelse af en overordnet koordinator. Områdekoordinatorernes funktion udvikles løbende. Områdebaserede team I situationer, hvor en konkret udfordring i et område skaber et behov for faglig rådgivning, sparring eller kompetenceudvikling, sammensættes tværfaglige team af medarbejdere fra Pædagogisk Afdeling. De tværfaglige team vil bestå af de medarbejdere, hvis kompetencer bedst understøtter den aktuelle udfordring. Det tværfaglige team servicerer det enkelte område med fokus på områdets og lokale afdelingers ressourcer og behov. Drift Medarbejderne i Pædagogisk Afdeling har en række faste opgaver, som du vil kende fra de tidligere videncentre. Blandt opgaverne er at henvise børn med dansk som andetsprog med særligt sprogstøttebehov til andre skoler end distriktsskolen, danne børnehaveklasser og administrere børne- og ungelægeordningen. Du kan fortsat henvende dig til de medarbejdere og kontaktpersoner, som du før har samarbejdet med i forbindelse med de faste opgaver. En del af Pædagogisk Afdelings opgaver er også at understøtte det politiske system. Faste opgaver: Du kan se en oversigt over alle faste opgaver i Pædagogisk Afdeling på buintra/opgaver Side 5

6 PÆDAGOGISK AFDELING PÆDAGOGIK OG INTEGRATION Velkommen til Pædagogik og Integration (PI) Pædagogik og Integration arbejder for at alle børn og unge forlader folkeskolen med et godt fagligt og sprogligt fundament. I forbindelse med budgetforlig 2011 blev de fire videncentre nedlagt og der blev dannet tre pædagogiske afdelinger. Pædagogik og Integration (PI) er en af disse. PI er en fusion af det tidligere VPU, VI og DTO/SSP efter besparelserne. I Pædagogik og Integration er vi er cirka 65 medarbejdere, som organiseret i områdebaserede team samarbejder for at løse opgaver for alle børn i alderen 0 til 18 år. Pædagogisk chef, Pædagogik og Integration Pauli Johansen Vores fokus er en målrettet understøttelse og udvikling af faglige tiltag inden for almen pædagogik og integration. Vi arbejder med at realisere 95 procent målsætningen og bidrager på alle niveauer til at sikre, at alle børn og unge, der forlader folkeskolen, kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har særligt fokus på: Udvikling af indsatser for at styrke det enkelte barns sproglige, faglige, sociale, personlige og kulturelle forudsætninger Udvikling af forældresamarbejdet Udvikling af kriminalitetsforbyggende samarbejde (SSP) Udvikling af det tværgående områdesamarbejde (DTO) Forankring og udvikling af medborgerskab Forbyggende indsatser som for eksempel tidlig sprogindsats, fravær m.m. Vores arbejde understøttes af fire aktivitetscentre: SKOLF UNO Børnekulissen Natursamarbejdet Kontakt Pædagogik og Integration Mail: Skriv til os Telefon: og Åben mellem klokken 9 og 15 på hverdage. Læs mere på: BU Intra under buintra/aak-pi Side 6

7 PÆDAGOGISK AFDELING PÆDAGOGIK OG INTEGRATION Pædagogik og Integration et eksempel Her kan du læse et konkret eksempel på konsulenternes opgaver i Pædagogik og Integration. Fællesvejledning I Pædagogik og Integration møder du et team af otte sprogkonsulenter, der er tilknyttet hvert deres område. Konsulenterne arbejder med 0-6 års området og har fokus på børn med dansk som andetsprog. Sprogkonsulenterne tilbyder blandt andet fællesvejledning: 1. Et møde på baggrund af temabrev Tre gange om året udsender sprogkonsulenterne et temabrev med et aktuelt emne og konkrete forslag til aktiviteter og måder at arbejde på. Temaet er inspireret af forskning eller behov og ønsker i afdelingerne. Efter hvert temabrev får sprogpædagoger i hvert dagtilbud en invitation til en fællesvejledning. Mødets mål er at vejlede på tværs af dagtilbuddet. Det er en af de måder, hvorpå sprogkonsulenterne understøtter daginstitutionernes lovpligtige sprogstøtte til børn med dansk som andetsprog jf. dagtilbudslovens Fællesvejledning med fokus på sprog Sprogkonsulenten holder fællesvejledning. Med er dagtilbuddets sprogpædagoger, sprogvejledere, pædagogiske ledere og dagtilbudsleder med ansvar for børn Modelfoto med dansk som andetsprog. Sprogkonsulenten har forberedt en dagsorden med udgangspunkt i temabrevet, for eksempel om børns fortælleevne og fortælleglæde. Mødet varer to timer. 3. Sprogpædagoger udveksler erfaringer på tværs Ved mødet udveksler dagtilbuddets sprogpædagoger erfaringer. De løser opgaver, arbejder sammen i grupper og svarer på refleksionsspørgsmål. 4. Sprogkonsulenten følger op Ved den næste fællesvejledning følger sprogkonsulenten op på aktiviteter og udvikling siden sidste møde og på det sidste temabrevs idéer og forslag. Yderligere informationer: Helle Wrang Klinge, sprogkonsulent og teamkoordinator, Pædagogik og Integration. Mail: Andre eksempler på faste opgaver: Det særlige team RULL RUm til Leg og Læring Indskoling Kriminalpræventivt samarbejde Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret (KRAI) - Se alle Pædagogik og Integrations faste opgaver på buintra/opgaver Side 7

8 PÆDAGOGISK AFDELING SUNDHED OG TRIVSEL Velkommen til Sundhed og Trivsel Sundhed og Trivsel arbejder med sundhed og trivsel for alle børn fra 0-18 år. Vi samarbejder med de forældre og fagpersoner i kommunen, som er tæt på børn og unges hverdag. I Sundhed og Trivsel er vi 140 medarbejdere; sundhedsplejersker, børn og unge-læger, fagkonsulenter og administrativt personale. Medarbejderne er tilknyttet de områdebaserede teams. Pædagogisk chef, Sundhed og Trivsel, Poul Lundgaard Bak I Sundhed og Trivsel har vi særligt fokus på at: Fremme sundhed og trivsel blandt børn og unge. Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for børn og unge. Sikre tidlig opsporing og indsats blandt andet via Sundhedsplejens arbejde i barnets første år. Udvikle børn og unges handlekompetencer i forhold til fremme af egen og andres sundhed. Forebygge risikoadfærd eksempelvis i forhold til bevægelse, mad, mobning og rygning. Sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov blandt andet via børn og unge-lægernes arbejde med udredning, tværfaglig indsats og koordinering. Formidle den viden om sundhed og trivsel, der efterspørges i Aarhus Kommune. Kontakt Sundhed og Trivsel Mail: Skriv til os på Telefon: Hovednummer Åben hverdage Børn og Unge-lægernes servicetelefon: Åben hverdage 9-15 Læs mere: På BU Intra finder du meget mere om hjælp til børn og unge med særlige behov og om sundhedsfremme og forebyggelse samt råd om aktuelle emner. Se under buintra/trivsel-sundhed og på buintra/aak-st Side 8

9 PÆDAGOGISK AFDELING SUNDHED OG TRIVSEL Sundhed og Trivsel et eksempel Her kan du læse et konkret eksempel på konsulenternes opgaver i Sundhed og Trivsel. Indsats for trivsel mod mobning I Sundhed og Trivsel arbejder sundhedskonsulent Karen Mette Hansen og flere kolleger om at forebygge mobning. Hun tager blandt andet imod opkald om mobning fra bekymrede voksne. Her kan du læse et eksempel på en henvendelse: 1. Sagen En klubmedarbejder fra en mindre klub opdager at en af klubbens medlemmer, en pige på 13 år, mobbes i sin klasse. Hun bliver fysisk og psykisk chikaneret og mobbet via Facebook. Pigen er ensom. I klubben drøfter personalet sagen og forsøger at løse problemet. De kontakter forældrene til såvel mobbeofferet og mobberne alt sammen uden held. Problemet går i hårdknude og klubben ved ikke, hvad den mere kan gøre. 2. Opkaldet Klubmedarbejderen eller dennes leder ringer til Sundhed og Trivsel. Her tager en sekretær imod Modelfoto opkaldet. Hun kontakter Karen Mette Hansen, der herefter ringer klubmedarbejderen op for at få flere oplysninger. Der udfyldes et særligt spørgeark, der er med til at give overblik over sagen. 3. Den tværgående gruppe går ind i sagen Karen Mette Hansen læser op på data fra Store Trivselsdag og Kvalitetsrapporter. Hun vender henvendelsen i en tværgående gruppe, der er sammensat af fagpersoner fra hele Pædagogisk Afdeling. Herefter kontakter hun klubmedarbejderen, hans leder og skolens ledelse. Senere orienterer hun også områdechefen. 4. Insatsen forberedes Den tværgående gruppe forsøger nu at afdække den komplekse sag. Fokus i indsatsen ligger dels på den mobbede pige og dels på gruppen omkring hende. Pigen skal have hjælp nu og her, og der skal gives hjælp til at ændre kulturen i klassen, skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med skole og klub og sikre trygge børnefællesskaber. 5. Rådgivning om trivsel Klub og skole får nu rådgivning, der skal hjælpe det enkelte barn og medvirke til at skabe tryghed og trivsel i klassen. Der kan for eksempel være tale om brug af netværksmødet, inddragelse af AKT, invitation til Samtale Mellem Generationer og inddragelse af SSP, hvis der er tale om kriminalitet. Kontakt: Karen Mette Hansen, sundhedskonsulent, Sundhed og Trivsel. Mail: Telefon: Andre eksempler på opgaver i Sundhed og Trivsel: PÆDAGOGISK AFDELING PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK Basisteamet Store Trivselsdag Sundhedspleje Udsatte børn og unge Velkommen til Se alle Sundhed og Trivsels faste opgaver på buintra/opgaver Side 9

10 PÆDAGOGISK AFDELING PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK Velkommen til PPR og Specialpædagogik PPR og Specialpædagogik har ansvar for at understøtte specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov - fra 0 18 år. PPR og Specialpædagogik varetager den specialpædagogiske betjening i forhold til institutioner og skoler og har opgaver i forhold til kommunens 0-18 (20) årige børn og unge med specialpædagogiske problemstillinger. Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Jan Kirkegaard PPR og Specialpædagogik rådgiver og vejleder med henblik på at styrke kompetenceudvikling og inkluderende tænkning i et 0-18 års perspektiv. Vi tilbyder blandt andet at: Rådgive og vejlede forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler Deltage i netværksmøder og vejledningsmøder samt pædagogisk psykologiske vurderinger i forhold til børn med eksempelvist udviklingsvanskeligheder eller læse- og eller talevanskeligheder Give taleundervisning i daginstitutioner og skoler Knytte specialpædagogiske konsulentydelser til skoler og institutioner i Aarhus Kommune Medvirke til arbejde, som kan skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler Udvikle kompetencer hos det pædagogiske personale gennem faglig sparring, konsultative ydelser og kurser Medvirke til at sikre overgange fagligt - fra dagtilbud til skole og fra skole til fritid samt fra skole til ungdomsuddannelse Herudover arbejder PPR og Specialpædagogik med udviklingsprojekter, hvor vi har fokus på specialpædagogik. Kontakt: Afdelingstelefon: Mail: Læs mere på: BU Intra under buintra/aak-ppr-s Side 10

11 PÆDAGOGISK AFDELING PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK PPR og Specialpædagogik et eksempel Her kan du læse et eksempel på konsulenternes opgaver i PPR og Specialpædagogik De flyvende AKT ere De flyvendeakt ere, - sådan omtales de - er en gruppe af AKT-medarbejdere fra PPR og Specialpædagogik, som samarbejder og sparrer med skoler og SFO er. Målet er at styrke inklusionen og klæde lærerne på til at rumme udfordrende børn og styrke relationerne mellem lærere og elever samt elever indbyrdes. Kitter Kirkegaard er en af De flyvende Ansøgningen Sammen med skoleledelsen på en skole har en klasselærer sendt en ansøgning. Skabelonen til ansøgningen har de printet ud fra PPR og Specialpædagogiks hjemmeside. Klasselæreren ønsker for eksempel sparring på, hvordan han og kollegerne håndterer en såkaldt forvandlingsklasse en klasse på mellemtrinnet, der ændrer adfærd afhængigt af, hvilken lærer den har. Holder kontraktmøde De flyvende holder møde og visiterer ansøgningen. De sparrer og uddelegerer opgaver. Kitter Kirkegaard kontakter skolen og arrangerer et kontraktmøde med ledelse og lærere i klassen. Hun ønsker at afkode, hvordan de ser på problemstillingen og afklare gensidige forventninger. Hun forklarer også sin - AKT-medarbejderens - rolle: Nemlig at se muligheder Modelfoto Observationen: Hvor lykkes det? Kitter observerer: Hun observerer klassen i forskellige faglige og sociale sammenhænge for at få et mere nuanceret billede af, hvad der er på spil. Fokus er på, hvornår undervisning og frikvarterer lykkes, og børnene har det godt. AKT-medarbejderne holder et arbejdsmøde med de involverede parter: Lærere, pædagoger og skolens ledelse. Kitter giver sit bud på nye pædagogisk tiltag og tilbyder også individuel supervision til lærerne. Møde med forældre Hun holder nu et forældremøde, hvor hun fortæller om sine observationer og fremtidige tiltag for eksempel et trivselsforløb for pigerne i klassen. Det kan være i form af anerkendende gruppeinterviews, klassemøder, samarbejdsøvelser, konfliktløsning med mere. Sparrer på det fremadrettede arbejde Kitter Kirkegaard har også fokus på det gode teamarbejde, fordi de voksnes evne til at samarbejde har afgørende betydning for klassens trivsel. Hun holder måske også forældresamtaler for at styrke det enkelte barns trivsel, så både barn og forældre bliver hørt og forstået. Processen slutter med en evaluering med fokus på fremtiden. Kontakt: Kitter Kirkegaard, AKT-medarbejder, PPR og Specialpædagogik. Mail: Telefon: Andre eksempler på opgaver i PPR og Specialpædagogik: Kompetenceudvikling 0-18 Tale- og høreundervisning Åben Rådgivning til forældre. Åben rådgivning til tilbud Visitation til støtte i dagtilbud, SFO og klubtilbud for børn med handicap Se alle PPR og Specialpædagogiks faste opgaver på BU Intra: buintra/opgaver Side 11

12 PÆDAGOGISK AFDELING - OMRÅDEKOORDINATORER Områdekoordinatorerne Børn og Unges nye områdekoordinatorer skal være budbringere og igangsættere i samarbejdet imellem Børn og Unges otte områder og Pædagogisk Afdeling. Her kan du læse mere om funktionen. Hvert af Børn og Unges otte decentrale områder har tilknyttet en områdekoordinator. Det er en erfaren leder i Pædagogisk Afdeling, som sammen med områdechefen har til opgave at sikre samspillet med Pædagogisk Afdeling i forhold til områdernes aktiviteter og udfordringer. Områdekoordinatoren formidler for eksempel relevante initiativer og indsatser i Pædagogisk Afdeling til området. Områdekoordinatoren kan også fungere som kontaktperson for ledere med behov for at henvende sig direkte i Pædagogisk Afdeling. De otte områdekoordinatorer samarbejder og organiserer løbende deres indsats. Det sker ved møder, hvor en overordnet koordinator sikrer kontakten til de tre pædagogiske chefer og områdecheferne, når der skal vægtes behov og ressourcer. Side 12

13 Side 13

14 PÆDAGOGISK AFDELING - OMRÅDEKOORDINATORER Jeg kommer meget nærmere praksis Interview med Lotte Fensbo, ny områdekoordinator Da vi interviewer Lotte har hun lige mødt områdeledelsen i Gl. Horsens Landevej og hørt om de mange tanker, projekter og idéer, der enten er sat i gang eller snart bliver det: Det var en god oplevelse at høre det store engagement, som lederne har. Nu glæder jeg mig til at lære deres område bedre at kende i detaljer og over tid, siger hun. Lotte Fensbo vil deltage i sit nye områdes lederteam-møder og glæder sig til i dialog med lederne at aftale, hvordan det videre samarbejde kan forløbe. Hun er klar over, at der vil være forskellige ønsker, behov og erfaringer i de forskellige institutioner og skoler, som hun fremover kommer til at arbejde sammen med: Der bliver det vores opgave sammen at udvikle en fælles forståelse af og viden om de opgaver, vi skal løse, siger Lotte Fensbo og nævner som et eksempel en udveksling af erfaringer med forældresamarbejde. Områdekoordinator Lotte Fensbo (stående) med Mette Kyed (t.v.) og Kitter Kirkegaard, begge AKT-medarbejdere i PPR og Specialpædagogik. Det at komme i dialog vil garanteret betyde, at jeg kommer meget nærmere praksis. Dermed kan vi nærme os behovene meget mere måske bare ved at dreje vores tilbud og time dem bedre, siger hun. Viden ind og ud Samtidig håber hun, at hun får øje på opgaveløsninger i området, som hun kan tage med ind til de øvrige områdekoordinatorer og sin egen afdeling. Hun håber også at styrke opmærksomheden i området på de tilbud, som allerede findes i Pædagogisk Afdelings daglige drift. Eksempelvis at man kan ansøge om at få besøg af en AKT-medarbejder via PPR s hjemmeside. For det vil være et godt afsæt for en gensidig dialog: Dermed vil vi i Pædagogisk Afdeling i højere grad løse de opgaver, som områderne har behov for og ikke hvad vi tror, de har behov for, siger Lotte Fensbo. Kontakt: Lotte Fensbo, områdekoordinator, PPR og Specialpædagogik. Telefon: Mail: Side 14

15 PÆDAGOGISK AFDELING: OMRÅDEKOORDINATORER Kontakt din områdekoordinator: Områdekoordinator i Område Grenåvej Øst Rita Kristensen, 56 år Stilling: Konstitueret som sektionsleder i Pædagogik og Integration. Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg forstiller mig, at funktionen som områdekoordinator er med til at skabe synlighed om, hvad der er behov for understøttelse til decentralt, og at vi kan fortælle, hvad der er i gang de andre områder og i Pædagogisk Afdeling, samt i Børn og Unge. Jeg forestiller mig også, at jeg bliver bindeled mellem de decentrale og det centrale. Jeg ser også frem til et godt samarbejde med områdechefen. Områdekoordinator i Område Oddervej Ragnhild Kure Henriksen, 57 år Stilling: Sundhedsplejeleder i Område 5, der svarer til Oddervej og Gl. Horsens Landevej. Kontakt: Telefon: Forventninger: Jeg ser det som en spændende udfordring at være et hjælpende bindeled mellem Område Oddervej og Pædagogisk Afdeling. Jeg forventer, at det daglige samarbejde vil glide af sig selv som det plejer, og at jeg vil være behjælpelig, hvis noget er svært. Jeg kender i forvejen lederne i området godt, for jeg har været fast medlem i Område 7`s områdeledergruppe og MED-udvalg. Det kendskab kan jeg gøre brug af i mit arbejde som koordinator. Jeg vil nu lægge mig i selen for at få godt kendskab til / blive kendt i Pædagogisk Afdeling. Den viden kan jeg bruge i mit arbejde som inspirator til nye tiltag i området. Områdekoordinator i Område Grenåvej Vest Hanne de Place, 47 år Stilling: Leder af PPR Nord Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg har store positive forventninger til min områdekoordinator funktion. Børn og unge er fyldt med dygtige og vidende medarbejdere både centralt og decentralt. Det er vigtigt at vi bliver endnu bedre til at bruge hinandens ressourcer til gavn for børn og unge i byen. Områdekoordinator i Område Viborgvej Magdalene Svendsen, 63 år Stilling: PPR - Leder i PPR - Nordvest, Viborgvej og Randersvej Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg forventer at udfylde rollen som den koordinerende part imellem decentrale og centrale samarbejdspartnere, der gensidigt ønsker information, vidensformidling og handling målrettet de decentralt ønskede indsatser. I samarbejde med pædagogiske chefer, områdechefen og de decentrale ledere vil jeg koordinere og prioritere indsatserne. Side 15

16 PÆDAGOGISK AFDELING OMRÅDEKOORDINATORER Kontakt din områdekoordinator: Områdekoordinator i Område Randersvej Elsebeth Sejthen, 59 år Stilling: Sundhedsplejeleder i Sundhedsplejens Område 2 Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Ny struktur giver mulighed for nytænkning! Denne gang hedder det områdekoordinatorer. En spændende konstruktion, som skal være bindeled mellem områderne og Pædagogisk afdeling. Jeg forventer, det bliver et udviklende samarbejde, som jeg får med områderne, og at det kommer til at foregå i en god og konstruktiv dialog. Områdekoordinator i Område Skanderborgvej Margit Krabbe, 54 år Stilling: Sundhedsplejeleder, Område Skanderborgvej Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Jeg forventer at kunne medvirke til at opfylde målsætningen med koordinatorrollen og dermed videreudvikle kvaliteten på samarbejdet de forskellige aktører imellem. Desuden at sikre, at de rigtige kompetencer bliver brugt, samt medvirke til at udvikle en ny funktion, så den bliver meningsfyldt. Områdekoordinator Område Silkeborgvej Toke Agerschou, 57 år Stilling: Sektionsleder i Pædagogik og Integration. Daglig leder af SSP og sekretariatet for Det tværgående Områdesamarbejde/Lokalråd Århus SSP Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: For mig at se bliver det primære at være forbindelsesled mellem området og Pædagogisk Afdeling således, at der sker en sammenkobling mellem centrale og decentrale processer. Områdekoordinator i Område Gl. Horsens Landevej Lotte Fensbo, 46 år Stilling: Sektionsleder i PPR og Specialpædagogik Kontakt: Telefon: Mail: Forventninger: Se interview med Lotte Fensbo side 13. Koordinator for områdekoordinatorerne: Catharina Damgaard, 41 år Stilling: sektionsleder i Pædagogik og Integration Kontakt: Telefon: Mail: Side 16

Pædagogiske ildsjæle styrker inklusionsarbejdet

Pædagogiske ildsjæle styrker inklusionsarbejdet nr. 2 januar 2015 SUNDHEDS- PLEJEN: FOKUS PÅ TIDLIG INDSATS s. 3 HMU: DIGITALISERING OG SYGEFRAVÆR s. 5 Pædagogiske ildsjæle styrker inklusionsarbejdet Vi skal inkludere flere med særlige behov til gavn

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

Indhold. Sundhedsplejen... 19

Indhold. Sundhedsplejen... 19 GODE KÅR Børn - og ungepolitik 2011-2014 Indhold En politik bliver til... 4 Børn - og ungepolitik... 5 DEL 1... 5 En politik for alle børn og unge... 6 Børne- og familiesyn... 6 Forældrene er centrale

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Pejlemærker for fremtidens pædagogisk-psykologiske rådgivning

Pejlemærker for fremtidens pædagogisk-psykologiske rådgivning Pejlemærker for fremtidens pædagogisk-psykologiske rådgivning RAPPORT, JANUAR 2013 Foto: KL Indhold Indledning og pejlemærker 3 Indtryk fra interview 7 Pejlemærke 1: Fælles model for inklusionsarbejdet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2015-2016. Lokal udviklingsplan for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

Lokal udviklingsplan 2015-2016. Lokal udviklingsplan for. Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 1 Lokal udviklingsplan for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

Evaluering af projekt: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole 2012-2014 Børn og Unge - Juni 2014

Evaluering af projekt: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole 2012-2014 Børn og Unge - Juni 2014 Evaluering af projekt: Øget AKT-indsats i dagtilbud og skole 2012-2014 Børn og Unge - Juni 2014 Doknr. 76055-14 Indhold 1. Konklusioner og anbefalinger...3 2. Baggrund og formål med projektet...4 3. Projektets

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Den sammenhængende børne- og ungepolitik Børne- og ungeforvaltningen 2007 Den sammenhængende børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Disposition og læsevejledning...4

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Den 25. maj 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Børn og Unge

Notat. Aarhus Kommune. Den 25. maj 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Børn og Unge Notat Emne Handlingsplan for 95%-målsætningen Den 25. maj 2011 1. Indledning: 95% i ungdomsuddannelse i 2013 en målsætning i Aarhus...2 Alle hænder og hoveder skal bruges og bruges bedst muligt...2 Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Forskellighed er kernen i Børn og Unge

Forskellighed er kernen i Børn og Unge nr. 8 maj 2015 Ledige stillinger s. 4 Forskellighed er kernen i Børn og Unge Børn og Unge skal forblive en organisation, der er god til at lytte også til sig selv. Hvor vi værner om og lader os inspirere

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Vi var med: DHL-stafetten så rødt. Den 25. august 2011: og anmeldelser

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Vi var med: DHL-stafetten så rødt. Den 25. august 2011: og anmeldelser Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 25. august 2011: Fælles lederdag om 95%-mål Nyt om skoleledelse MED og fremtidens samarbejde Klogere på indkøb og anmeldelser Vi var med:

Læs mere

inklusionsguide Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk/specialreformen

inklusionsguide Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk/specialreformen inklusionsguide SPECIALREFORMEN Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk/specialreformen www.kk.dk/specialreformen Inklusionsguiden er udgivet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen marts

Læs mere