Mediepolitik for SFO Bølgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediepolitik for SFO Bølgen"

Transkript

1 Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor børnene blandt andet har tilgang til: Computer, ipad, Wii, Smartboard og kamera. Børn har igennem tiderne fået større tilgang til nyere former for digitale medier. Mobiltelefoner er blandt andet ikke længere kun tilgængelige for voksne, men er nu også et populært digital redskab for børn. I SFO Bølgen mener vi derfor, at det er vigtigt med en ny og opdateret mediepolitik. Formål: Formålet med SFO Bølgens mediepolitik er, at eksplicitere vores arbejde og refleksioner omkring SFO ens brug af digitale medier. Det vil i denne mediepolitik være muligt at læse om vores pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring brugen af digitale medier i SFO Bølgen. I SFO Bølgen er et af vores mål, at vi er med til at øge børnenes digitale dannelse. Med digital dannelse forstås der at: Børn får viden og kompetencer inden for brugen af digitale medier, her tænker vi blandt andet på spilleregler, normer, konsekvenser og redskaber til at kunne begå sig i den digitaliserede verden 2. Dette mål vil vi opnå ved at: - Børnene i SFO Bølgen har tilgang til de digitale medier. - De digitale medier bliver en integreret del i SFO Bølgens aktiviteter. - Der er retningslinjer får brugen af de digitale medier. - Det pædagogiske personale vil hjælpe og guide børnene i deres brug af de digitale medier. Vi arbejder i SFO Bølgen på at få uddannet to SFO-pædagogiske it-ansvarlige (PIT). Deres rolle i relation til de digitale medier vil bl.a. indebære at: 1 Favrskov Kommune - It strategi 2 Favrskov Kommune - It strategi 1

2 - Kunne vidensdele. o PIT en bliver et fyrtårn for personalegruppen og andre pædagoger i Favrskov kommune. De vil, på en positiv måde, kunne inspirere, vejlede og støtte de andre pædagoger i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af digitale projekter således, at der tænkes i muligheder og dannelsesaspektet frem for begrænsninger. - være innovator. PITen har fingeren på pulsen i relation til, hvordan praksis/aktiviteter kan organiseres og udvikles på en måde, der tilgodeser formelle og uformelle læringsprocesser i relation til de digitale medier således, at der sker en øget og bevidst refleksion samt dokumentation i SFO ens personalegruppe. Ved at de digitale medier bliver en integreret del af SFO Bølgens aktiviteter, ønsker vi også at opnå: - At børnene i SFO Bølgen stimuleres til kreativitet og nysgerrighed ved brugen af de digitale medier. - At børnene i SFO Bølgen skal opleve, at det er naturligt at vælge og fravælge brugen af de digitale medier. I SFO Bølgen ser vi legen som et læringsrum for børn og en vigtig del af fritidspædagogikken. Børn bruger legen til at udforske, undersøge og forstå den verden de lever i og præsenteres for. Vi har derfor valgt, at legen skal være et omdrejningspunkt for børnenes læring og udvikling i brug af digitale medier. De digitale medier og legen kan for eksempel kombineres ved, at børn filmer hinanden, mens de er fysiske aktive med f.eks. parkour, og derefter redigerer klippene sammen til en parkour film. Det er vores mål at de digitale medier bliver brugt som et grundlag for et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow omkring en fælles aktivitet. Med flow forstås der: Flow er en positiv, koncentreret tilstand, hvor al opmærksomhed er samlet om en bestemt aktivitet, som er så krævende og engagerende, at man må anvende mange mentale ressourcer for at klare den. Tidsfornemmelsen forsvinder, og man glemmer sig selv. ( ) Når man er i flow, lærer og husker man bedre, og derfor er flowbegrebet særlig relevant for den pædagogiske verden. 3 Der vil senere blive beskrevet hvordan de digitale medier i SFO Bølgen kan bidrage til at bringe børn og voksne i tilstanden flow. I SFO Bølgen ser vi det som vigtigt, at vi har et godt og tæt samarbejde med skolen, og at vi i SFO Bølgen er med til at styrke børnene socialt og fagligt. De digitale medier vil kunne bidrage til dette, da det kan være et brobyggende element mellem undervisningsdelen og fritidsdelen. De digitale medier kan blandt andet bidrage til dette ved, at vi i SFO Bølgen kan arbejde videre med nogle af de aspekter, som de arbejder med i skolen og samtidig holde fast ved, at legen er omdrejningspunktet. Dette kan for eksempel ske ved at spille lærerige spil, filme, tage billeder, redigerer sit materiale, interviewe, finde information via google m.m. 3 Forklaring af begrebet Flow. 2

3 Vi har i SFO Bølgen erfaret, at børn med særlige behov ofte har gode færdigheder i brugen af de digitale medier. Ved at de digitale medier er tilgængelige, kan børn med særligt behov bruge de digitale medier, som et fælles tredje i relation med andre børn, og vise deres færdigheder og kompetencer. Dette vil kunne skabe en anerkendelse fra de andre børn og være med til, at børn med særlige behov for mestringsoplevelser og føler sig inkluderet i fællesskabet. Det er vores mål, at børnene i SFO Bølgen, udover at de øger deres digitale dannelse, også udvikler og øger forskellige kompetencer og færdigheder gennem brugen af de digitale medier. Her tænker vi blandt andet på: - Samarbejde - Lytte, respektere og anerkende andre - Kreativitet - Gå på mod - Fordybelse og koncentrationsevne. Vi vil senere beskrive, hvordan vi ønsker, at de digitale medier kan være med til at øge disse færdigheder og kompetencer hos børnene i SFO Bølgen. Opsummering af formålet: I SFO Bølgen har vi ønsker og som mål at: - Øge børnenes digitale dannelse gennem brug af de digitale medier. - De digitale medier bliver en integreret del i SFO ens aktiviteter. - De digitale medier bliver brugt som et fælles tredje, der bidrager til tilstanden flow. - De digitale medier bliver et brobyggende element mellem fritidsdelen og undervisningsdelen. - De digitale medier skal bruges i processen med inklusion af børn med særlige behov. - De digitale medier kan bidrage til, at børnene udvikler og øger forskellige færdigheder og kompetencer. 3

4 Regler/ retningslinjer og refleksioner/overvejelser Nedenfor vil man kunne læse om regler-/retningslinjer og overvejelser/refleksioner om de forskellige digitale medier. Computerrummet: I Klynge 2, har 2. og 3. klasserne adgang til et computerrum. I computerrummet har vi følgende regler: - Computerrummet er som udgangspunkt kun åben to dage om ugen. o Computerrummet kan blive åbent de tre andre dage, i det tilfælde at der er projekt eller at børn/voksen (dette gælder også kl.) kommer med en god social/faglig aktivitet, hvor computerrummet er en del af aktiviteten. Det enkelte personale, som er i klyngen godkender aktiviteten, og har ansvar for at vejlede og guide børnene. - Spilletid pr. barn - 30 minutter o Med undtagelse af projekt og social/faglig aktivitet, hvor det enkelte personale, som har godkendt aktiviteten bestemmer tiden. - I det tilfælde, at et barn, som er tilskuer i computerrummet ikke respektere, de som sidder og spiller, kan barnet blive bedt om at forlade computerrummet. - Voldelige og erotiske spil accepteres ikke. Der udarbejdes en liste over spil, der ikke accepteres, så der ikke skabes tvivl hos hverken børn eller voksne. Listen vil løbende blive revideret. - Det er ikke tilladt at kommunikere/chatte med andre, som ikke er fysisk tilstede i SFO Bølgen uden en voksens accept. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurdere, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. Vores refleksioner og overvejelser bag computerrummet: I SFO Bølgen har vi valgt ikke at have filter på vores computere. Vi ser dialogen, som en vigtig del af børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de problematikker og konsekvenser, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. Der er hjemmesider og spil, hvor det er muligt at kommunikere/chatte med andre end de som er fysisk tilstede i SFO Bølgen. Det er ikke tilladt at snakke med andre end de der er fysisk tilstede i SFO en uden personalets accept. Vi har valgt, at for at vi kan være med til at vejlede og guide 4

5 børnene, er det vigtigt, at vi ikke forbyder disse hjemmesider, men derimod er åbne og snakker med børnene om problematikkerne og konsekvenserne af, at chatte med folk man ikke kender. Vi har valgt at computerrummet som udgangspunkt ikke skal være åbent mere en to dage om ugen. Dette skyldes, at vi gerne vil inspirere børnene til også at udfordre sig selv i andre aktiviteter, som foregår i SFO en. Computerrummet kan bidrage til at øge børnenes digitale dannelse. Ved at de har adgang til computere, vil de få mulighed for at udforske sig selv inden for den digitale verden, bl.a. ved at søge information, kommunikere digitalt med venner fra SFO en både skriftlig og mundtlig, spille og redigere film og billeder. Dette vil igen kunne øge børnenes faglige kompetencer da der ofte er ting de skal læse og ved at de kommunikerer skriftlig med hinanden. Børnene hjælper ofte hinanden med de aktiviteter de laver på computeren, og dette vil kunne styrke deres samarbejdsevne og anerkendelse af hinandens færdigheder. Som nævnt i formålet, er det også vores tanker, at computerrummet kan bruges som et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow. Flow kan være med til at styrke børnenes koncentrationsevne og fordybelse, da børnene bliver fanget af aktiviteten på computeren og glemmer tiden og omgivelserne rundt om sig. Vi har erfaringer med, at computerrummet kan bruges til, at børn med særlige behov, kan få en højere status i børnegruppen og føle sig inkluderet. Disse børn har ofte gode IT kundskaber, som de andre børn værdsætter. 5

6 ipad Vi har i SFO Bølgen pt. 6 ipad s, som børnene kan benytte. Vi har følgende regler for ipad: - ipad s er som udgangspunkt tilgængelig to dage om ugen, med undtagelse af projekter, og hvis et barn kommer med et godt socialt/fagligt aktivitet (f.eks. filme, tage billeder m.m.), hvor ipad er en del af aktiviteten. Dette skal godkendes af en voksen, som også vil vejlede og guide børnene. - Spilletid 30 minutter pr. barn, med undtagelse af projekter eller social aktivitet, hvor det er det enkelte personale der bestemmer tiden. - ipad s skal håndteres forsvarligt med to hænder og ikke i løb. - ipad hentes kun af voksne og leveres til en voksen efter brug. - ipad s må gerne benyttes om morgenen, spilletiden bestemmes af morgenvagterne. - Når der filmes eller der bliver taget et billede, skal alle der bliver involveret, være indforstået med dette. - Hvis man skal bruge et billede eller en film, som allerede findes på en ipad, skal man sikre sig, at alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - Der må ikke deles eller kopieres billeder eller videoer, uden alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurderer, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. Vores refleksioner og overvejelser bag ipad: Vi har vurderet, at der skal to voksnes godkendelse til at hente en ny App. Dette skyldes, at vi ønsker, at der bag hver spil ligger en faglig vurdering af spillet, så det bidrager til børnenes udvikling af faglige og sociale kompetencer. I SFO Bølgen har vi valgt ikke at have filter på vores ipad s. Vi ser dialogen, som en vigtig del af børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de problematikker og konsekvenser, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. 6

7 Som vi skrev i formålet, er det i SFO Bølgen et mål, at de digitale medier bliver en integreret del i alle SFO ens aktiviteter. ipad s vil kunne gøre dette lettere, da de er mobile, lette at bruge og lette at håndtere for både børn og voksen. Mens børnene leger og udfordrer sig selv kreativ og motorisk i aktiviteter som dagligt tilbydes i SFO en, vil de samtidig kunne udvikle og øge deres kompetencer og kundskaber inden for den digitale verden. ipad s kan, som computere også bruges som et fælles tredje, som kan bringe børn og voksne i flow. De fordyber og koncentrere sig for eksempel i at filme/tage billeder eller spille. De glemmer tidsfornemmelse og sig selv. Dette er en af grundene til, at vi har valgt at tillade brug af ipad s i morgen SFO, da vi mener, det kan være med til at give børnene en rolig og god start på en ny skoledag. Et vigtigt element i inklusionstankegangen er, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Børn som har særlige behov, har ofte ikke de sociale kompetencer, det kan kræve, for at være en del af fællesskabet. Det kan derfor være en stor hjælp for dem at bruge ipad s som et fælles tredje. Et redskab de kan bruge til at være en del af legen. For eksempel kan de filme, mens de andre børn er skuespillere. Vi har tidligere nævnt, at disse børn ofte har gode digitale færdigheder, dette kan være med til at give dem en højere status hos deres jævnaldrende kammerater og føle sig anerkendt. ipad vil også kunne åben op for at øge og udvikle børnenes kreativitet og samarbejde. Dette da man kan bruge ipad til at filme og tage billeder med og senere gå ind og redigere den/dem til billedfremvisning eller film. Børnene kan for eksempel lave imotion film. I imotion kan man for eksempel, mens man bygger en legobil, tage et billede hver gang man sætter en ny legobrik på. Til sidst sætter man alle billederne sammen til en film som viser, hvordan man bygger en legobil. ipad vil også kunne være med til at øge børnenes faglige kompetencer, dette sker for eksempel ved at børnene tager ipad en med ud i skoven, hvor de finder en spændende blomst eller et dyr, de kan her (hvis der er internet på ipad en) søge hvad blomsten eller dyret hedder. TV Bølgen Vi har i SFO Bølgen valgt, at vi i skoleåret 2013/2014 vil opstarte TV Bølgen. Vi vil her benytte os af ipad ens muligheder for videooptager, kamera og mobilitet. Dette vil blive beskrevet under eget punkt. 7

8 Mobiltelefoner: Vi har følgende regler for brug af mobiltelefoner i SFO: - Det er tilladt at medbringe egen mobiltelefon. - Mobiltelefonen skal være på lydløs. - Alle børnenes mobilnumre skal være kendt af SFO en. Dette er for at sikre, at vi kan finde frem til afsenderen af en ubehagelig meddelelse. - Kamera, video og lydoptager bruges kun, hvis alle i rummet er indforstået med det og har givet sin accept. - Barnet skal gå et andet sted hen for at ringe/skrive, dersom personalet beder om det. - Medbringelse af mobiltelefoner er på eget ansvar. - Der må ikke offentliggøres, kopieres eller deles videoer/billeder uden de som er på billedet/videoen, er indforstået med det. - Der må ikke offentliggøres, deles eller kopieres musik igennem de digitale medier. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af mobiltelefoner i SFO Bølgen. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag mobiltelefonen Mobiltelefoner har i en årrække været en almindelig del af voksnes påklædning, og vi ser at dette også gør sig gældende hos børn i dag. I dag er en mobiltelefon heller ikke blot en telefon, den kan ofte både bruges som kamera, videooptager, lydoptager, spillemaskine, musikafspiller osv. Vi har i SFO Bølgen diskuteret emnet børn og mobiltelefoner i SFO en, og er i den forbindelse kommet frem til, at børnene gerne må medbringe deres mobiltelefoner. Det er naturligvis stadig op til forældrene, hvornår de vil give tilladelse til, at deres barn/børn får en mobiltelefon og at denne medbringes i SFO Bølgen. Medbragte mobiltelefoner og andre digitale medier er på eget ansvar. Baggrunden for vores beslutning af brug af mobiltelefoner i SFO en er, at vi gerne tidligt i børnenes digitale dannelse vil hjælpe til med at udvikle deres sociale og etiske kompetencer vedrørende brugen af mobiltelefoner. Ved at tillade mobiltelefoner i stedet for at forbyde det, kan vi være med til at guide børnene til at få en åben og tryg dialog og udvikle en følelse af ansvarlighed. 8

9 Bliver man som forældre ringet op vedrørende konflikter i SFO en fra barnets mobiltelefon, så bør man opfordre barnet til at kontakte en voksen. Vi forventer, at der er tillid til, at vi i SFO en løser konflikten bedst muligt under hensyntagen til konfliktens beskaffenhed og konteksten i øvrigt. I det tilfælde, at børn i SFO Bølgen finder ud af, mens de er i SFO en, at de gerne vil hjem til et andet barn og ringer til deres forældre om tilladelse, opfordre vi forældre til at gå ind på Tabulex og enten krydse af for at barnet må gå hjem til andre uden deres tilladelse, eller at de går ind og laver en ny legeaftale. Hvis forældrene ikke har tilgang til Tabulex, er de velkomne til at ringe til blæksprutten i SFO Bølgen. Vi undgår på den måde at ringe forældre op, for at spørge, om det er sandt, at deres barn må gå hjem til et andet barn. 9

10 Wii I SFO Bølgen har børnene tilgang til Wii. Vi har følgende regler for Wii: - Spilletid er 30 minutter pr. gruppe/person. - Håndledstroppen på controlleren skal altid være på. - Spil findes frem og aflåses af personalet. - Fjernbetjening og lyd styres af personalet. - Der skal være plads omkring Wii-spillerne. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurdere, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag Wii: En af begrundelserne for, at vi har Wii i SFO Bølgen er, at børnene kan kombinere det legende element med fysisk udfoldelse. Børnene får bevæget sig uden at tænke over det. I SFO Bølgen har vi erfaret, at børnene igennem det at spille Wii, udvikler forskellige færdigheder som samarbejde, lytte og respektere hinanden, gå-på-mod og taktik. Det er ofte en nødvendighed for at kunne gennemføre og vinde spillet, at man lærer at benytte disse færdigheder. 10

11 Smart Board SFO Bølgen har adgang til skolens lokaler, hvor der er Smart Board. Vi har følgende regler for Smart Board: - Smart Board er kun tilgængelig, dersom en voksen har givet tilladelse og har mulighed for tilsyn. - Smart Board tændes og slukkes af en voksen. - En voksen har tilsyn med børnene, mens de bruger Smart Board. - Der må ikke vises erotiske eller voldelige videoklip. - Tiden bestemmes af den enkelte voksne. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af Smart Board. SFO Bølgens overvejelser og refleksion bag Smart Board: Smart Board kan bl.a. benyttes til at vise musikvideoer fra YouTube og film- eller billedfremvisning. Smart Board kan også benyttes, hvis man er en større gruppe børn, som skal samarbejde om et fælles projekt, da alle børnene har mulighed for at se skærmen. I SFO Bølgen ser vi Smart Board som et alternativ til Wii. Vi har erfaret at mange piger interesserer sig for at se, lytte, danse/bevæge sig på samme måde, som deres idol gør på musikvideoen. Dette vil igen kunne bidrage til, at børnene får bevæget sig uden at tænke over det. Vi ser Smart Board som en god løsning til at øge børnenes samarbejds kompetencer, og at de lærer at lytte til og respektere hinanden. Ved hjælp af Smart Board er det muligt for en større gruppe børn, at arbejde på det samme digitale projekt samtidig, da alle kan se skærmen, samtidig er der kun en der styrer computeren, så det kræver også, at man lytter til og respektere hinandens forslag og ideer. Dette vil også kunne være med til at styrke inklusionen af børn med særlige behov. Dette da de for eksempel kan have gode IT kundskaber, og kan være den som styrer computeren, mens de andre børn kommer med kreative forslag. 11

12 Kamera. SFO Bølgen har to kameraer. Der er følgende regler for brug af kamera: - Kamera kan benyttes efter tilladelse af en voksen. - Kameraet hentes af personalet, og man leverer det tilbage til personalet efter brug. - Kameraet skal håndteres forsvarligt; man løber f.eks. ikke med et kamera. - Når der filmes, eller der bliver taget et billede, skal alle der befinder sig i samme rum, være indforstået med det. - Hvis man skal bruge et billede eller en film, som allerede findes på kameraet, skal man sikre sig, at alle der er på billedet eller filmen, er indforstået med det. - Der må ikke deles eller kopieres billeder eller videoer, uden alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af kamera. Vores overvejelser og reflektioner bag SFO Bølgens kamera: SFO Bølgen ser kamera som et godt redskab for, at børnene kan dokumentere og vise andre børn, voksne og forældre deres kreativitet og aktiviteterne i SFO Bølgen. Dette vil også kunne starte positive samtaler om den enkelte aktivitet som barnet har deltaget i. 12

13 TV Bølgen TV Bølgen er et projekt vi i SFO Bølgen vil starte op i skoleåret 2013/2014. Det vil primært være 2. og 3. kl. som sammen med en voksen kommer til at stå for det. Et hold på to eller tre børn fra 2. og-/eller 3. klasserne vil få tildelt en ipad og en mikrofon, og så er det deres opgave at gå rundt og filme, tage billeder af de forskellige aktiviteter i SFO Bølgen og interviewe de andre børn og personaler. Det kan være aktiviteter personalet har planlagt, lege/aktiviteter som børnene i SFO Bølgen selv har fundet på, eller ture ud af huset. Det kan også være at de interviewer et barn omkring, hvordan det er at gå i SFO Bølgen. Børnene vil blive guidet og vejledt af en voksen. Når der er blevet filmet, taget billeder, vil filmen/billederne blive redigeret i samarbejdet med personalet. Personalet vil derefter sætte det ind på en lukket side, hvor kun forældre, børn og ansatte i SFO Bølgen har adgang til at se det. Vi har følgende regler for TV Bølgen: - Forældrene til barn/børn i SFO Bølgen har givet tilladelse til, at deres barn/børn bliver filmet og taget billeder af, og at disse bliver lagt ud på en lukket hjemmeside. - Når der filmes eller der bliver taget et billede, skal alle der befinder sig i samme rum være indforstået med det. - Det er den voksne der lægger billeder og film ud på den lukkede hjemmeside. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag TV Bølgen: I SFO Bølgen ønsker vi at TV Bølgen kan give forældrene et bedre indblik i SFO Bølgens aktiviteter og dagligdag. Det vil også kunne skabe gode samtaler derhjemme mellem børn og forældre om f.eks. hvad det enkelte barn har lavet i SFO en. TV Bølgen vil også kunne bidrage til at børnene udvikler relationer på tværs af årgangene. TV Bølgen vil også kunne bidrage til, at børnene udvikler og øger deres kommunikation med andre. De vil lære at tale pænt, respektere, anerkende og lytte til hinanden. Dette sker bl.a. ved, at det personale som vejleder og guider børnene som filmer, vil snakke med børnene, når de sidder og redigerer. Denne snak vil blandt andet omhandle, hvordan man interviewer, og hvordan man stiller de gode spørgsmål på en anerkendende og respektfuld måde. De vil også lære efter erfaring, at de igennem bedre stillende spørgsmål, vil modtage mere fyldestgørende og bedre svar. 13

14 14

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Science indsatsområde

Science indsatsområde Science indsatsområde 2013-2014 Naturens Farver tema projekt i perioden sept, okt, nov. 2014 0-2 år Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede lærings mål, inden for

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Mediepolitikken tager udgangspunkt i Hvidovre kommunes plan På vej mod digital dannelse

Mediepolitikken tager udgangspunkt i Hvidovre kommunes plan På vej mod digital dannelse It- og mediepolitik for SFO Avedøre. Mediepolitikken tager udgangspunkt i Hvidovre kommunes plan På vej mod digital dannelse 2012-2015. De konkrete mål for Digital Dannelse er: - At børn i Hvidovre kommunes

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Finderuphøj Special SFO Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: fra 5 18 år SFO er op delt i to grupper hver dag. Indskoling

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv.

Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv. 1 Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv. 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013.5-5 Sprog Dagtilbuddets

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

It- og mediepolitik på Fritidscentret Atlantic

It- og mediepolitik på Fritidscentret Atlantic It- og mediepolitik på Fritidscentret Atlantic Formål: Formålet med Atlantics it- og mediepolitik er at tydeliggøre og at anskueliggøre, hvilke overvejelser vi har gjort os i relation til de it-værktøjer

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner LÆREPLANER FOR SKALMEJEGÅRDEN REVIDERET UDGAVE 2015: Vi har for de fire afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere