Mediepolitik for SFO Bølgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediepolitik for SFO Bølgen"

Transkript

1 Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor børnene blandt andet har tilgang til: Computer, ipad, Wii, Smartboard og kamera. Børn har igennem tiderne fået større tilgang til nyere former for digitale medier. Mobiltelefoner er blandt andet ikke længere kun tilgængelige for voksne, men er nu også et populært digital redskab for børn. I SFO Bølgen mener vi derfor, at det er vigtigt med en ny og opdateret mediepolitik. Formål: Formålet med SFO Bølgens mediepolitik er, at eksplicitere vores arbejde og refleksioner omkring SFO ens brug af digitale medier. Det vil i denne mediepolitik være muligt at læse om vores pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring brugen af digitale medier i SFO Bølgen. I SFO Bølgen er et af vores mål, at vi er med til at øge børnenes digitale dannelse. Med digital dannelse forstås der at: Børn får viden og kompetencer inden for brugen af digitale medier, her tænker vi blandt andet på spilleregler, normer, konsekvenser og redskaber til at kunne begå sig i den digitaliserede verden 2. Dette mål vil vi opnå ved at: - Børnene i SFO Bølgen har tilgang til de digitale medier. - De digitale medier bliver en integreret del i SFO Bølgens aktiviteter. - Der er retningslinjer får brugen af de digitale medier. - Det pædagogiske personale vil hjælpe og guide børnene i deres brug af de digitale medier. Vi arbejder i SFO Bølgen på at få uddannet to SFO-pædagogiske it-ansvarlige (PIT). Deres rolle i relation til de digitale medier vil bl.a. indebære at: 1 Favrskov Kommune - It strategi 2 Favrskov Kommune - It strategi 1

2 - Kunne vidensdele. o PIT en bliver et fyrtårn for personalegruppen og andre pædagoger i Favrskov kommune. De vil, på en positiv måde, kunne inspirere, vejlede og støtte de andre pædagoger i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af digitale projekter således, at der tænkes i muligheder og dannelsesaspektet frem for begrænsninger. - være innovator. PITen har fingeren på pulsen i relation til, hvordan praksis/aktiviteter kan organiseres og udvikles på en måde, der tilgodeser formelle og uformelle læringsprocesser i relation til de digitale medier således, at der sker en øget og bevidst refleksion samt dokumentation i SFO ens personalegruppe. Ved at de digitale medier bliver en integreret del af SFO Bølgens aktiviteter, ønsker vi også at opnå: - At børnene i SFO Bølgen stimuleres til kreativitet og nysgerrighed ved brugen af de digitale medier. - At børnene i SFO Bølgen skal opleve, at det er naturligt at vælge og fravælge brugen af de digitale medier. I SFO Bølgen ser vi legen som et læringsrum for børn og en vigtig del af fritidspædagogikken. Børn bruger legen til at udforske, undersøge og forstå den verden de lever i og præsenteres for. Vi har derfor valgt, at legen skal være et omdrejningspunkt for børnenes læring og udvikling i brug af digitale medier. De digitale medier og legen kan for eksempel kombineres ved, at børn filmer hinanden, mens de er fysiske aktive med f.eks. parkour, og derefter redigerer klippene sammen til en parkour film. Det er vores mål at de digitale medier bliver brugt som et grundlag for et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow omkring en fælles aktivitet. Med flow forstås der: Flow er en positiv, koncentreret tilstand, hvor al opmærksomhed er samlet om en bestemt aktivitet, som er så krævende og engagerende, at man må anvende mange mentale ressourcer for at klare den. Tidsfornemmelsen forsvinder, og man glemmer sig selv. ( ) Når man er i flow, lærer og husker man bedre, og derfor er flowbegrebet særlig relevant for den pædagogiske verden. 3 Der vil senere blive beskrevet hvordan de digitale medier i SFO Bølgen kan bidrage til at bringe børn og voksne i tilstanden flow. I SFO Bølgen ser vi det som vigtigt, at vi har et godt og tæt samarbejde med skolen, og at vi i SFO Bølgen er med til at styrke børnene socialt og fagligt. De digitale medier vil kunne bidrage til dette, da det kan være et brobyggende element mellem undervisningsdelen og fritidsdelen. De digitale medier kan blandt andet bidrage til dette ved, at vi i SFO Bølgen kan arbejde videre med nogle af de aspekter, som de arbejder med i skolen og samtidig holde fast ved, at legen er omdrejningspunktet. Dette kan for eksempel ske ved at spille lærerige spil, filme, tage billeder, redigerer sit materiale, interviewe, finde information via google m.m. 3 Forklaring af begrebet Flow. 2

3 Vi har i SFO Bølgen erfaret, at børn med særlige behov ofte har gode færdigheder i brugen af de digitale medier. Ved at de digitale medier er tilgængelige, kan børn med særligt behov bruge de digitale medier, som et fælles tredje i relation med andre børn, og vise deres færdigheder og kompetencer. Dette vil kunne skabe en anerkendelse fra de andre børn og være med til, at børn med særlige behov for mestringsoplevelser og føler sig inkluderet i fællesskabet. Det er vores mål, at børnene i SFO Bølgen, udover at de øger deres digitale dannelse, også udvikler og øger forskellige kompetencer og færdigheder gennem brugen af de digitale medier. Her tænker vi blandt andet på: - Samarbejde - Lytte, respektere og anerkende andre - Kreativitet - Gå på mod - Fordybelse og koncentrationsevne. Vi vil senere beskrive, hvordan vi ønsker, at de digitale medier kan være med til at øge disse færdigheder og kompetencer hos børnene i SFO Bølgen. Opsummering af formålet: I SFO Bølgen har vi ønsker og som mål at: - Øge børnenes digitale dannelse gennem brug af de digitale medier. - De digitale medier bliver en integreret del i SFO ens aktiviteter. - De digitale medier bliver brugt som et fælles tredje, der bidrager til tilstanden flow. - De digitale medier bliver et brobyggende element mellem fritidsdelen og undervisningsdelen. - De digitale medier skal bruges i processen med inklusion af børn med særlige behov. - De digitale medier kan bidrage til, at børnene udvikler og øger forskellige færdigheder og kompetencer. 3

4 Regler/ retningslinjer og refleksioner/overvejelser Nedenfor vil man kunne læse om regler-/retningslinjer og overvejelser/refleksioner om de forskellige digitale medier. Computerrummet: I Klynge 2, har 2. og 3. klasserne adgang til et computerrum. I computerrummet har vi følgende regler: - Computerrummet er som udgangspunkt kun åben to dage om ugen. o Computerrummet kan blive åbent de tre andre dage, i det tilfælde at der er projekt eller at børn/voksen (dette gælder også kl.) kommer med en god social/faglig aktivitet, hvor computerrummet er en del af aktiviteten. Det enkelte personale, som er i klyngen godkender aktiviteten, og har ansvar for at vejlede og guide børnene. - Spilletid pr. barn - 30 minutter o Med undtagelse af projekt og social/faglig aktivitet, hvor det enkelte personale, som har godkendt aktiviteten bestemmer tiden. - I det tilfælde, at et barn, som er tilskuer i computerrummet ikke respektere, de som sidder og spiller, kan barnet blive bedt om at forlade computerrummet. - Voldelige og erotiske spil accepteres ikke. Der udarbejdes en liste over spil, der ikke accepteres, så der ikke skabes tvivl hos hverken børn eller voksne. Listen vil løbende blive revideret. - Det er ikke tilladt at kommunikere/chatte med andre, som ikke er fysisk tilstede i SFO Bølgen uden en voksens accept. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurdere, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. Vores refleksioner og overvejelser bag computerrummet: I SFO Bølgen har vi valgt ikke at have filter på vores computere. Vi ser dialogen, som en vigtig del af børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de problematikker og konsekvenser, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. Der er hjemmesider og spil, hvor det er muligt at kommunikere/chatte med andre end de som er fysisk tilstede i SFO Bølgen. Det er ikke tilladt at snakke med andre end de der er fysisk tilstede i SFO en uden personalets accept. Vi har valgt, at for at vi kan være med til at vejlede og guide 4

5 børnene, er det vigtigt, at vi ikke forbyder disse hjemmesider, men derimod er åbne og snakker med børnene om problematikkerne og konsekvenserne af, at chatte med folk man ikke kender. Vi har valgt at computerrummet som udgangspunkt ikke skal være åbent mere en to dage om ugen. Dette skyldes, at vi gerne vil inspirere børnene til også at udfordre sig selv i andre aktiviteter, som foregår i SFO en. Computerrummet kan bidrage til at øge børnenes digitale dannelse. Ved at de har adgang til computere, vil de få mulighed for at udforske sig selv inden for den digitale verden, bl.a. ved at søge information, kommunikere digitalt med venner fra SFO en både skriftlig og mundtlig, spille og redigere film og billeder. Dette vil igen kunne øge børnenes faglige kompetencer da der ofte er ting de skal læse og ved at de kommunikerer skriftlig med hinanden. Børnene hjælper ofte hinanden med de aktiviteter de laver på computeren, og dette vil kunne styrke deres samarbejdsevne og anerkendelse af hinandens færdigheder. Som nævnt i formålet, er det også vores tanker, at computerrummet kan bruges som et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow. Flow kan være med til at styrke børnenes koncentrationsevne og fordybelse, da børnene bliver fanget af aktiviteten på computeren og glemmer tiden og omgivelserne rundt om sig. Vi har erfaringer med, at computerrummet kan bruges til, at børn med særlige behov, kan få en højere status i børnegruppen og føle sig inkluderet. Disse børn har ofte gode IT kundskaber, som de andre børn værdsætter. 5

6 ipad Vi har i SFO Bølgen pt. 6 ipad s, som børnene kan benytte. Vi har følgende regler for ipad: - ipad s er som udgangspunkt tilgængelig to dage om ugen, med undtagelse af projekter, og hvis et barn kommer med et godt socialt/fagligt aktivitet (f.eks. filme, tage billeder m.m.), hvor ipad er en del af aktiviteten. Dette skal godkendes af en voksen, som også vil vejlede og guide børnene. - Spilletid 30 minutter pr. barn, med undtagelse af projekter eller social aktivitet, hvor det er det enkelte personale der bestemmer tiden. - ipad s skal håndteres forsvarligt med to hænder og ikke i løb. - ipad hentes kun af voksne og leveres til en voksen efter brug. - ipad s må gerne benyttes om morgenen, spilletiden bestemmes af morgenvagterne. - Når der filmes eller der bliver taget et billede, skal alle der bliver involveret, være indforstået med dette. - Hvis man skal bruge et billede eller en film, som allerede findes på en ipad, skal man sikre sig, at alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - Der må ikke deles eller kopieres billeder eller videoer, uden alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurderer, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. Vores refleksioner og overvejelser bag ipad: Vi har vurderet, at der skal to voksnes godkendelse til at hente en ny App. Dette skyldes, at vi ønsker, at der bag hver spil ligger en faglig vurdering af spillet, så det bidrager til børnenes udvikling af faglige og sociale kompetencer. I SFO Bølgen har vi valgt ikke at have filter på vores ipad s. Vi ser dialogen, som en vigtig del af børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de problematikker og konsekvenser, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. 6

7 Som vi skrev i formålet, er det i SFO Bølgen et mål, at de digitale medier bliver en integreret del i alle SFO ens aktiviteter. ipad s vil kunne gøre dette lettere, da de er mobile, lette at bruge og lette at håndtere for både børn og voksen. Mens børnene leger og udfordrer sig selv kreativ og motorisk i aktiviteter som dagligt tilbydes i SFO en, vil de samtidig kunne udvikle og øge deres kompetencer og kundskaber inden for den digitale verden. ipad s kan, som computere også bruges som et fælles tredje, som kan bringe børn og voksne i flow. De fordyber og koncentrere sig for eksempel i at filme/tage billeder eller spille. De glemmer tidsfornemmelse og sig selv. Dette er en af grundene til, at vi har valgt at tillade brug af ipad s i morgen SFO, da vi mener, det kan være med til at give børnene en rolig og god start på en ny skoledag. Et vigtigt element i inklusionstankegangen er, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Børn som har særlige behov, har ofte ikke de sociale kompetencer, det kan kræve, for at være en del af fællesskabet. Det kan derfor være en stor hjælp for dem at bruge ipad s som et fælles tredje. Et redskab de kan bruge til at være en del af legen. For eksempel kan de filme, mens de andre børn er skuespillere. Vi har tidligere nævnt, at disse børn ofte har gode digitale færdigheder, dette kan være med til at give dem en højere status hos deres jævnaldrende kammerater og føle sig anerkendt. ipad vil også kunne åben op for at øge og udvikle børnenes kreativitet og samarbejde. Dette da man kan bruge ipad til at filme og tage billeder med og senere gå ind og redigere den/dem til billedfremvisning eller film. Børnene kan for eksempel lave imotion film. I imotion kan man for eksempel, mens man bygger en legobil, tage et billede hver gang man sætter en ny legobrik på. Til sidst sætter man alle billederne sammen til en film som viser, hvordan man bygger en legobil. ipad vil også kunne være med til at øge børnenes faglige kompetencer, dette sker for eksempel ved at børnene tager ipad en med ud i skoven, hvor de finder en spændende blomst eller et dyr, de kan her (hvis der er internet på ipad en) søge hvad blomsten eller dyret hedder. TV Bølgen Vi har i SFO Bølgen valgt, at vi i skoleåret 2013/2014 vil opstarte TV Bølgen. Vi vil her benytte os af ipad ens muligheder for videooptager, kamera og mobilitet. Dette vil blive beskrevet under eget punkt. 7

8 Mobiltelefoner: Vi har følgende regler for brug af mobiltelefoner i SFO: - Det er tilladt at medbringe egen mobiltelefon. - Mobiltelefonen skal være på lydløs. - Alle børnenes mobilnumre skal være kendt af SFO en. Dette er for at sikre, at vi kan finde frem til afsenderen af en ubehagelig meddelelse. - Kamera, video og lydoptager bruges kun, hvis alle i rummet er indforstået med det og har givet sin accept. - Barnet skal gå et andet sted hen for at ringe/skrive, dersom personalet beder om det. - Medbringelse af mobiltelefoner er på eget ansvar. - Der må ikke offentliggøres, kopieres eller deles videoer/billeder uden de som er på billedet/videoen, er indforstået med det. - Der må ikke offentliggøres, deles eller kopieres musik igennem de digitale medier. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af mobiltelefoner i SFO Bølgen. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag mobiltelefonen Mobiltelefoner har i en årrække været en almindelig del af voksnes påklædning, og vi ser at dette også gør sig gældende hos børn i dag. I dag er en mobiltelefon heller ikke blot en telefon, den kan ofte både bruges som kamera, videooptager, lydoptager, spillemaskine, musikafspiller osv. Vi har i SFO Bølgen diskuteret emnet børn og mobiltelefoner i SFO en, og er i den forbindelse kommet frem til, at børnene gerne må medbringe deres mobiltelefoner. Det er naturligvis stadig op til forældrene, hvornår de vil give tilladelse til, at deres barn/børn får en mobiltelefon og at denne medbringes i SFO Bølgen. Medbragte mobiltelefoner og andre digitale medier er på eget ansvar. Baggrunden for vores beslutning af brug af mobiltelefoner i SFO en er, at vi gerne tidligt i børnenes digitale dannelse vil hjælpe til med at udvikle deres sociale og etiske kompetencer vedrørende brugen af mobiltelefoner. Ved at tillade mobiltelefoner i stedet for at forbyde det, kan vi være med til at guide børnene til at få en åben og tryg dialog og udvikle en følelse af ansvarlighed. 8

9 Bliver man som forældre ringet op vedrørende konflikter i SFO en fra barnets mobiltelefon, så bør man opfordre barnet til at kontakte en voksen. Vi forventer, at der er tillid til, at vi i SFO en løser konflikten bedst muligt under hensyntagen til konfliktens beskaffenhed og konteksten i øvrigt. I det tilfælde, at børn i SFO Bølgen finder ud af, mens de er i SFO en, at de gerne vil hjem til et andet barn og ringer til deres forældre om tilladelse, opfordre vi forældre til at gå ind på Tabulex og enten krydse af for at barnet må gå hjem til andre uden deres tilladelse, eller at de går ind og laver en ny legeaftale. Hvis forældrene ikke har tilgang til Tabulex, er de velkomne til at ringe til blæksprutten i SFO Bølgen. Vi undgår på den måde at ringe forældre op, for at spørge, om det er sandt, at deres barn må gå hjem til et andet barn. 9

10 Wii I SFO Bølgen har børnene tilgang til Wii. Vi har følgende regler for Wii: - Spilletid er 30 minutter pr. gruppe/person. - Håndledstroppen på controlleren skal altid være på. - Spil findes frem og aflåses af personalet. - Fjernbetjening og lyd styres af personalet. - Der skal være plads omkring Wii-spillerne. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurdere, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag Wii: En af begrundelserne for, at vi har Wii i SFO Bølgen er, at børnene kan kombinere det legende element med fysisk udfoldelse. Børnene får bevæget sig uden at tænke over det. I SFO Bølgen har vi erfaret, at børnene igennem det at spille Wii, udvikler forskellige færdigheder som samarbejde, lytte og respektere hinanden, gå-på-mod og taktik. Det er ofte en nødvendighed for at kunne gennemføre og vinde spillet, at man lærer at benytte disse færdigheder. 10

11 Smart Board SFO Bølgen har adgang til skolens lokaler, hvor der er Smart Board. Vi har følgende regler for Smart Board: - Smart Board er kun tilgængelig, dersom en voksen har givet tilladelse og har mulighed for tilsyn. - Smart Board tændes og slukkes af en voksen. - En voksen har tilsyn med børnene, mens de bruger Smart Board. - Der må ikke vises erotiske eller voldelige videoklip. - Tiden bestemmes af den enkelte voksne. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af Smart Board. SFO Bølgens overvejelser og refleksion bag Smart Board: Smart Board kan bl.a. benyttes til at vise musikvideoer fra YouTube og film- eller billedfremvisning. Smart Board kan også benyttes, hvis man er en større gruppe børn, som skal samarbejde om et fælles projekt, da alle børnene har mulighed for at se skærmen. I SFO Bølgen ser vi Smart Board som et alternativ til Wii. Vi har erfaret at mange piger interesserer sig for at se, lytte, danse/bevæge sig på samme måde, som deres idol gør på musikvideoen. Dette vil igen kunne bidrage til, at børnene får bevæget sig uden at tænke over det. Vi ser Smart Board som en god løsning til at øge børnenes samarbejds kompetencer, og at de lærer at lytte til og respektere hinanden. Ved hjælp af Smart Board er det muligt for en større gruppe børn, at arbejde på det samme digitale projekt samtidig, da alle kan se skærmen, samtidig er der kun en der styrer computeren, så det kræver også, at man lytter til og respektere hinandens forslag og ideer. Dette vil også kunne være med til at styrke inklusionen af børn med særlige behov. Dette da de for eksempel kan have gode IT kundskaber, og kan være den som styrer computeren, mens de andre børn kommer med kreative forslag. 11

12 Kamera. SFO Bølgen har to kameraer. Der er følgende regler for brug af kamera: - Kamera kan benyttes efter tilladelse af en voksen. - Kameraet hentes af personalet, og man leverer det tilbage til personalet efter brug. - Kameraet skal håndteres forsvarligt; man løber f.eks. ikke med et kamera. - Når der filmes, eller der bliver taget et billede, skal alle der befinder sig i samme rum, være indforstået med det. - Hvis man skal bruge et billede eller en film, som allerede findes på kameraet, skal man sikre sig, at alle der er på billedet eller filmen, er indforstået med det. - Der må ikke deles eller kopieres billeder eller videoer, uden alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af kamera. Vores overvejelser og reflektioner bag SFO Bølgens kamera: SFO Bølgen ser kamera som et godt redskab for, at børnene kan dokumentere og vise andre børn, voksne og forældre deres kreativitet og aktiviteterne i SFO Bølgen. Dette vil også kunne starte positive samtaler om den enkelte aktivitet som barnet har deltaget i. 12

13 TV Bølgen TV Bølgen er et projekt vi i SFO Bølgen vil starte op i skoleåret 2013/2014. Det vil primært være 2. og 3. kl. som sammen med en voksen kommer til at stå for det. Et hold på to eller tre børn fra 2. og-/eller 3. klasserne vil få tildelt en ipad og en mikrofon, og så er det deres opgave at gå rundt og filme, tage billeder af de forskellige aktiviteter i SFO Bølgen og interviewe de andre børn og personaler. Det kan være aktiviteter personalet har planlagt, lege/aktiviteter som børnene i SFO Bølgen selv har fundet på, eller ture ud af huset. Det kan også være at de interviewer et barn omkring, hvordan det er at gå i SFO Bølgen. Børnene vil blive guidet og vejledt af en voksen. Når der er blevet filmet, taget billeder, vil filmen/billederne blive redigeret i samarbejdet med personalet. Personalet vil derefter sætte det ind på en lukket side, hvor kun forældre, børn og ansatte i SFO Bølgen har adgang til at se det. Vi har følgende regler for TV Bølgen: - Forældrene til barn/børn i SFO Bølgen har givet tilladelse til, at deres barn/børn bliver filmet og taget billeder af, og at disse bliver lagt ud på en lukket hjemmeside. - Når der filmes eller der bliver taget et billede, skal alle der befinder sig i samme rum være indforstået med det. - Det er den voksne der lægger billeder og film ud på den lukkede hjemmeside. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag TV Bølgen: I SFO Bølgen ønsker vi at TV Bølgen kan give forældrene et bedre indblik i SFO Bølgens aktiviteter og dagligdag. Det vil også kunne skabe gode samtaler derhjemme mellem børn og forældre om f.eks. hvad det enkelte barn har lavet i SFO en. TV Bølgen vil også kunne bidrage til at børnene udvikler relationer på tværs af årgangene. TV Bølgen vil også kunne bidrage til, at børnene udvikler og øger deres kommunikation med andre. De vil lære at tale pænt, respektere, anerkende og lytte til hinanden. Dette sker bl.a. ved, at det personale som vejleder og guider børnene som filmer, vil snakke med børnene, når de sidder og redigerer. Denne snak vil blandt andet omhandle, hvordan man interviewer, og hvordan man stiller de gode spørgsmål på en anerkendende og respektfuld måde. De vil også lære efter erfaring, at de igennem bedre stillende spørgsmål, vil modtage mere fyldestgørende og bedre svar. 13

14 14

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

IT læring. - lidt som at lære at cykle LÆRING. projekt

IT læring. - lidt som at lære at cykle LÆRING. projekt IT læring - lidt som at lære at cykle projekt IT LÆRING Projekt IT Læring At blive fortrolig med IT er som at lære at cykle. Man har brug for hjælp til at komme i gang, og man risikerer at vælte i starten.

Læs mere

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Hvad ansporede mig til at skrive en faglig artikel om selvprogrammerende læring og implementering af ny læse/skriveteknologi? Det virker på mig som om,

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere