Mediepolitik for SFO Bølgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediepolitik for SFO Bølgen"

Transkript

1 Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor børnene blandt andet har tilgang til: Computer, ipad, Wii, Smartboard og kamera. Børn har igennem tiderne fået større tilgang til nyere former for digitale medier. Mobiltelefoner er blandt andet ikke længere kun tilgængelige for voksne, men er nu også et populært digital redskab for børn. I SFO Bølgen mener vi derfor, at det er vigtigt med en ny og opdateret mediepolitik. Formål: Formålet med SFO Bølgens mediepolitik er, at eksplicitere vores arbejde og refleksioner omkring SFO ens brug af digitale medier. Det vil i denne mediepolitik være muligt at læse om vores pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring brugen af digitale medier i SFO Bølgen. I SFO Bølgen er et af vores mål, at vi er med til at øge børnenes digitale dannelse. Med digital dannelse forstås der at: Børn får viden og kompetencer inden for brugen af digitale medier, her tænker vi blandt andet på spilleregler, normer, konsekvenser og redskaber til at kunne begå sig i den digitaliserede verden 2. Dette mål vil vi opnå ved at: - Børnene i SFO Bølgen har tilgang til de digitale medier. - De digitale medier bliver en integreret del i SFO Bølgens aktiviteter. - Der er retningslinjer får brugen af de digitale medier. - Det pædagogiske personale vil hjælpe og guide børnene i deres brug af de digitale medier. Vi arbejder i SFO Bølgen på at få uddannet to SFO-pædagogiske it-ansvarlige (PIT). Deres rolle i relation til de digitale medier vil bl.a. indebære at: 1 Favrskov Kommune - It strategi 2 Favrskov Kommune - It strategi 1

2 - Kunne vidensdele. o PIT en bliver et fyrtårn for personalegruppen og andre pædagoger i Favrskov kommune. De vil, på en positiv måde, kunne inspirere, vejlede og støtte de andre pædagoger i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af digitale projekter således, at der tænkes i muligheder og dannelsesaspektet frem for begrænsninger. - være innovator. PITen har fingeren på pulsen i relation til, hvordan praksis/aktiviteter kan organiseres og udvikles på en måde, der tilgodeser formelle og uformelle læringsprocesser i relation til de digitale medier således, at der sker en øget og bevidst refleksion samt dokumentation i SFO ens personalegruppe. Ved at de digitale medier bliver en integreret del af SFO Bølgens aktiviteter, ønsker vi også at opnå: - At børnene i SFO Bølgen stimuleres til kreativitet og nysgerrighed ved brugen af de digitale medier. - At børnene i SFO Bølgen skal opleve, at det er naturligt at vælge og fravælge brugen af de digitale medier. I SFO Bølgen ser vi legen som et læringsrum for børn og en vigtig del af fritidspædagogikken. Børn bruger legen til at udforske, undersøge og forstå den verden de lever i og præsenteres for. Vi har derfor valgt, at legen skal være et omdrejningspunkt for børnenes læring og udvikling i brug af digitale medier. De digitale medier og legen kan for eksempel kombineres ved, at børn filmer hinanden, mens de er fysiske aktive med f.eks. parkour, og derefter redigerer klippene sammen til en parkour film. Det er vores mål at de digitale medier bliver brugt som et grundlag for et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow omkring en fælles aktivitet. Med flow forstås der: Flow er en positiv, koncentreret tilstand, hvor al opmærksomhed er samlet om en bestemt aktivitet, som er så krævende og engagerende, at man må anvende mange mentale ressourcer for at klare den. Tidsfornemmelsen forsvinder, og man glemmer sig selv. ( ) Når man er i flow, lærer og husker man bedre, og derfor er flowbegrebet særlig relevant for den pædagogiske verden. 3 Der vil senere blive beskrevet hvordan de digitale medier i SFO Bølgen kan bidrage til at bringe børn og voksne i tilstanden flow. I SFO Bølgen ser vi det som vigtigt, at vi har et godt og tæt samarbejde med skolen, og at vi i SFO Bølgen er med til at styrke børnene socialt og fagligt. De digitale medier vil kunne bidrage til dette, da det kan være et brobyggende element mellem undervisningsdelen og fritidsdelen. De digitale medier kan blandt andet bidrage til dette ved, at vi i SFO Bølgen kan arbejde videre med nogle af de aspekter, som de arbejder med i skolen og samtidig holde fast ved, at legen er omdrejningspunktet. Dette kan for eksempel ske ved at spille lærerige spil, filme, tage billeder, redigerer sit materiale, interviewe, finde information via google m.m. 3 Forklaring af begrebet Flow. 2

3 Vi har i SFO Bølgen erfaret, at børn med særlige behov ofte har gode færdigheder i brugen af de digitale medier. Ved at de digitale medier er tilgængelige, kan børn med særligt behov bruge de digitale medier, som et fælles tredje i relation med andre børn, og vise deres færdigheder og kompetencer. Dette vil kunne skabe en anerkendelse fra de andre børn og være med til, at børn med særlige behov for mestringsoplevelser og føler sig inkluderet i fællesskabet. Det er vores mål, at børnene i SFO Bølgen, udover at de øger deres digitale dannelse, også udvikler og øger forskellige kompetencer og færdigheder gennem brugen af de digitale medier. Her tænker vi blandt andet på: - Samarbejde - Lytte, respektere og anerkende andre - Kreativitet - Gå på mod - Fordybelse og koncentrationsevne. Vi vil senere beskrive, hvordan vi ønsker, at de digitale medier kan være med til at øge disse færdigheder og kompetencer hos børnene i SFO Bølgen. Opsummering af formålet: I SFO Bølgen har vi ønsker og som mål at: - Øge børnenes digitale dannelse gennem brug af de digitale medier. - De digitale medier bliver en integreret del i SFO ens aktiviteter. - De digitale medier bliver brugt som et fælles tredje, der bidrager til tilstanden flow. - De digitale medier bliver et brobyggende element mellem fritidsdelen og undervisningsdelen. - De digitale medier skal bruges i processen med inklusion af børn med særlige behov. - De digitale medier kan bidrage til, at børnene udvikler og øger forskellige færdigheder og kompetencer. 3

4 Regler/ retningslinjer og refleksioner/overvejelser Nedenfor vil man kunne læse om regler-/retningslinjer og overvejelser/refleksioner om de forskellige digitale medier. Computerrummet: I Klynge 2, har 2. og 3. klasserne adgang til et computerrum. I computerrummet har vi følgende regler: - Computerrummet er som udgangspunkt kun åben to dage om ugen. o Computerrummet kan blive åbent de tre andre dage, i det tilfælde at der er projekt eller at børn/voksen (dette gælder også kl.) kommer med en god social/faglig aktivitet, hvor computerrummet er en del af aktiviteten. Det enkelte personale, som er i klyngen godkender aktiviteten, og har ansvar for at vejlede og guide børnene. - Spilletid pr. barn - 30 minutter o Med undtagelse af projekt og social/faglig aktivitet, hvor det enkelte personale, som har godkendt aktiviteten bestemmer tiden. - I det tilfælde, at et barn, som er tilskuer i computerrummet ikke respektere, de som sidder og spiller, kan barnet blive bedt om at forlade computerrummet. - Voldelige og erotiske spil accepteres ikke. Der udarbejdes en liste over spil, der ikke accepteres, så der ikke skabes tvivl hos hverken børn eller voksne. Listen vil løbende blive revideret. - Det er ikke tilladt at kommunikere/chatte med andre, som ikke er fysisk tilstede i SFO Bølgen uden en voksens accept. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurdere, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. Vores refleksioner og overvejelser bag computerrummet: I SFO Bølgen har vi valgt ikke at have filter på vores computere. Vi ser dialogen, som en vigtig del af børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de problematikker og konsekvenser, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. Der er hjemmesider og spil, hvor det er muligt at kommunikere/chatte med andre end de som er fysisk tilstede i SFO Bølgen. Det er ikke tilladt at snakke med andre end de der er fysisk tilstede i SFO en uden personalets accept. Vi har valgt, at for at vi kan være med til at vejlede og guide 4

5 børnene, er det vigtigt, at vi ikke forbyder disse hjemmesider, men derimod er åbne og snakker med børnene om problematikkerne og konsekvenserne af, at chatte med folk man ikke kender. Vi har valgt at computerrummet som udgangspunkt ikke skal være åbent mere en to dage om ugen. Dette skyldes, at vi gerne vil inspirere børnene til også at udfordre sig selv i andre aktiviteter, som foregår i SFO en. Computerrummet kan bidrage til at øge børnenes digitale dannelse. Ved at de har adgang til computere, vil de få mulighed for at udforske sig selv inden for den digitale verden, bl.a. ved at søge information, kommunikere digitalt med venner fra SFO en både skriftlig og mundtlig, spille og redigere film og billeder. Dette vil igen kunne øge børnenes faglige kompetencer da der ofte er ting de skal læse og ved at de kommunikerer skriftlig med hinanden. Børnene hjælper ofte hinanden med de aktiviteter de laver på computeren, og dette vil kunne styrke deres samarbejdsevne og anerkendelse af hinandens færdigheder. Som nævnt i formålet, er det også vores tanker, at computerrummet kan bruges som et fælles tredje, der kan bringe børn og voksne i flow. Flow kan være med til at styrke børnenes koncentrationsevne og fordybelse, da børnene bliver fanget af aktiviteten på computeren og glemmer tiden og omgivelserne rundt om sig. Vi har erfaringer med, at computerrummet kan bruges til, at børn med særlige behov, kan få en højere status i børnegruppen og føle sig inkluderet. Disse børn har ofte gode IT kundskaber, som de andre børn værdsætter. 5

6 ipad Vi har i SFO Bølgen pt. 6 ipad s, som børnene kan benytte. Vi har følgende regler for ipad: - ipad s er som udgangspunkt tilgængelig to dage om ugen, med undtagelse af projekter, og hvis et barn kommer med et godt socialt/fagligt aktivitet (f.eks. filme, tage billeder m.m.), hvor ipad er en del af aktiviteten. Dette skal godkendes af en voksen, som også vil vejlede og guide børnene. - Spilletid 30 minutter pr. barn, med undtagelse af projekter eller social aktivitet, hvor det er det enkelte personale der bestemmer tiden. - ipad s skal håndteres forsvarligt med to hænder og ikke i løb. - ipad hentes kun af voksne og leveres til en voksen efter brug. - ipad s må gerne benyttes om morgenen, spilletiden bestemmes af morgenvagterne. - Når der filmes eller der bliver taget et billede, skal alle der bliver involveret, være indforstået med dette. - Hvis man skal bruge et billede eller en film, som allerede findes på en ipad, skal man sikre sig, at alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - Der må ikke deles eller kopieres billeder eller videoer, uden alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurderer, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. Vores refleksioner og overvejelser bag ipad: Vi har vurderet, at der skal to voksnes godkendelse til at hente en ny App. Dette skyldes, at vi ønsker, at der bag hver spil ligger en faglig vurdering af spillet, så det bidrager til børnenes udvikling af faglige og sociale kompetencer. I SFO Bølgen har vi valgt ikke at have filter på vores ipad s. Vi ser dialogen, som en vigtig del af børnenes digitale dannelse. Vi vil derfor tage en snak med børnene om de problematikker og konsekvenser, der kan opstå, hvis de eksempelvis kommer ind på en uheldig side. 6

7 Som vi skrev i formålet, er det i SFO Bølgen et mål, at de digitale medier bliver en integreret del i alle SFO ens aktiviteter. ipad s vil kunne gøre dette lettere, da de er mobile, lette at bruge og lette at håndtere for både børn og voksen. Mens børnene leger og udfordrer sig selv kreativ og motorisk i aktiviteter som dagligt tilbydes i SFO en, vil de samtidig kunne udvikle og øge deres kompetencer og kundskaber inden for den digitale verden. ipad s kan, som computere også bruges som et fælles tredje, som kan bringe børn og voksne i flow. De fordyber og koncentrere sig for eksempel i at filme/tage billeder eller spille. De glemmer tidsfornemmelse og sig selv. Dette er en af grundene til, at vi har valgt at tillade brug af ipad s i morgen SFO, da vi mener, det kan være med til at give børnene en rolig og god start på en ny skoledag. Et vigtigt element i inklusionstankegangen er, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Børn som har særlige behov, har ofte ikke de sociale kompetencer, det kan kræve, for at være en del af fællesskabet. Det kan derfor være en stor hjælp for dem at bruge ipad s som et fælles tredje. Et redskab de kan bruge til at være en del af legen. For eksempel kan de filme, mens de andre børn er skuespillere. Vi har tidligere nævnt, at disse børn ofte har gode digitale færdigheder, dette kan være med til at give dem en højere status hos deres jævnaldrende kammerater og føle sig anerkendt. ipad vil også kunne åben op for at øge og udvikle børnenes kreativitet og samarbejde. Dette da man kan bruge ipad til at filme og tage billeder med og senere gå ind og redigere den/dem til billedfremvisning eller film. Børnene kan for eksempel lave imotion film. I imotion kan man for eksempel, mens man bygger en legobil, tage et billede hver gang man sætter en ny legobrik på. Til sidst sætter man alle billederne sammen til en film som viser, hvordan man bygger en legobil. ipad vil også kunne være med til at øge børnenes faglige kompetencer, dette sker for eksempel ved at børnene tager ipad en med ud i skoven, hvor de finder en spændende blomst eller et dyr, de kan her (hvis der er internet på ipad en) søge hvad blomsten eller dyret hedder. TV Bølgen Vi har i SFO Bølgen valgt, at vi i skoleåret 2013/2014 vil opstarte TV Bølgen. Vi vil her benytte os af ipad ens muligheder for videooptager, kamera og mobilitet. Dette vil blive beskrevet under eget punkt. 7

8 Mobiltelefoner: Vi har følgende regler for brug af mobiltelefoner i SFO: - Det er tilladt at medbringe egen mobiltelefon. - Mobiltelefonen skal være på lydløs. - Alle børnenes mobilnumre skal være kendt af SFO en. Dette er for at sikre, at vi kan finde frem til afsenderen af en ubehagelig meddelelse. - Kamera, video og lydoptager bruges kun, hvis alle i rummet er indforstået med det og har givet sin accept. - Barnet skal gå et andet sted hen for at ringe/skrive, dersom personalet beder om det. - Medbringelse af mobiltelefoner er på eget ansvar. - Der må ikke offentliggøres, kopieres eller deles videoer/billeder uden de som er på billedet/videoen, er indforstået med det. - Der må ikke offentliggøres, deles eller kopieres musik igennem de digitale medier. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af mobiltelefoner i SFO Bølgen. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag mobiltelefonen Mobiltelefoner har i en årrække været en almindelig del af voksnes påklædning, og vi ser at dette også gør sig gældende hos børn i dag. I dag er en mobiltelefon heller ikke blot en telefon, den kan ofte både bruges som kamera, videooptager, lydoptager, spillemaskine, musikafspiller osv. Vi har i SFO Bølgen diskuteret emnet børn og mobiltelefoner i SFO en, og er i den forbindelse kommet frem til, at børnene gerne må medbringe deres mobiltelefoner. Det er naturligvis stadig op til forældrene, hvornår de vil give tilladelse til, at deres barn/børn får en mobiltelefon og at denne medbringes i SFO Bølgen. Medbragte mobiltelefoner og andre digitale medier er på eget ansvar. Baggrunden for vores beslutning af brug af mobiltelefoner i SFO en er, at vi gerne tidligt i børnenes digitale dannelse vil hjælpe til med at udvikle deres sociale og etiske kompetencer vedrørende brugen af mobiltelefoner. Ved at tillade mobiltelefoner i stedet for at forbyde det, kan vi være med til at guide børnene til at få en åben og tryg dialog og udvikle en følelse af ansvarlighed. 8

9 Bliver man som forældre ringet op vedrørende konflikter i SFO en fra barnets mobiltelefon, så bør man opfordre barnet til at kontakte en voksen. Vi forventer, at der er tillid til, at vi i SFO en løser konflikten bedst muligt under hensyntagen til konfliktens beskaffenhed og konteksten i øvrigt. I det tilfælde, at børn i SFO Bølgen finder ud af, mens de er i SFO en, at de gerne vil hjem til et andet barn og ringer til deres forældre om tilladelse, opfordre vi forældre til at gå ind på Tabulex og enten krydse af for at barnet må gå hjem til andre uden deres tilladelse, eller at de går ind og laver en ny legeaftale. Hvis forældrene ikke har tilgang til Tabulex, er de velkomne til at ringe til blæksprutten i SFO Bølgen. Vi undgår på den måde at ringe forældre op, for at spørge, om det er sandt, at deres barn må gå hjem til et andet barn. 9

10 Wii I SFO Bølgen har børnene tilgang til Wii. Vi har følgende regler for Wii: - Spilletid er 30 minutter pr. gruppe/person. - Håndledstroppen på controlleren skal altid være på. - Spil findes frem og aflåses af personalet. - Fjernbetjening og lyd styres af personalet. - Der skal være plads omkring Wii-spillerne. - De voksne vil ved overtrædelse af reglerne vurdere, om det enkelte barn skal miste spilletiden eller få en karantæne ud fra overtrædelsens karakter. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag Wii: En af begrundelserne for, at vi har Wii i SFO Bølgen er, at børnene kan kombinere det legende element med fysisk udfoldelse. Børnene får bevæget sig uden at tænke over det. I SFO Bølgen har vi erfaret, at børnene igennem det at spille Wii, udvikler forskellige færdigheder som samarbejde, lytte og respektere hinanden, gå-på-mod og taktik. Det er ofte en nødvendighed for at kunne gennemføre og vinde spillet, at man lærer at benytte disse færdigheder. 10

11 Smart Board SFO Bølgen har adgang til skolens lokaler, hvor der er Smart Board. Vi har følgende regler for Smart Board: - Smart Board er kun tilgængelig, dersom en voksen har givet tilladelse og har mulighed for tilsyn. - Smart Board tændes og slukkes af en voksen. - En voksen har tilsyn med børnene, mens de bruger Smart Board. - Der må ikke vises erotiske eller voldelige videoklip. - Tiden bestemmes af den enkelte voksne. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af Smart Board. SFO Bølgens overvejelser og refleksion bag Smart Board: Smart Board kan bl.a. benyttes til at vise musikvideoer fra YouTube og film- eller billedfremvisning. Smart Board kan også benyttes, hvis man er en større gruppe børn, som skal samarbejde om et fælles projekt, da alle børnene har mulighed for at se skærmen. I SFO Bølgen ser vi Smart Board som et alternativ til Wii. Vi har erfaret at mange piger interesserer sig for at se, lytte, danse/bevæge sig på samme måde, som deres idol gør på musikvideoen. Dette vil igen kunne bidrage til, at børnene får bevæget sig uden at tænke over det. Vi ser Smart Board som en god løsning til at øge børnenes samarbejds kompetencer, og at de lærer at lytte til og respektere hinanden. Ved hjælp af Smart Board er det muligt for en større gruppe børn, at arbejde på det samme digitale projekt samtidig, da alle kan se skærmen, samtidig er der kun en der styrer computeren, så det kræver også, at man lytter til og respektere hinandens forslag og ideer. Dette vil også kunne være med til at styrke inklusionen af børn med særlige behov. Dette da de for eksempel kan have gode IT kundskaber, og kan være den som styrer computeren, mens de andre børn kommer med kreative forslag. 11

12 Kamera. SFO Bølgen har to kameraer. Der er følgende regler for brug af kamera: - Kamera kan benyttes efter tilladelse af en voksen. - Kameraet hentes af personalet, og man leverer det tilbage til personalet efter brug. - Kameraet skal håndteres forsvarligt; man løber f.eks. ikke med et kamera. - Når der filmes, eller der bliver taget et billede, skal alle der befinder sig i samme rum, være indforstået med det. - Hvis man skal bruge et billede eller en film, som allerede findes på kameraet, skal man sikre sig, at alle der er på billedet eller filmen, er indforstået med det. - Der må ikke deles eller kopieres billeder eller videoer, uden alle der er på billedet eller filmen er indforstået med det. - Personalet kan ved grov overtrædelse give karantæne for brugen af kamera. Vores overvejelser og reflektioner bag SFO Bølgens kamera: SFO Bølgen ser kamera som et godt redskab for, at børnene kan dokumentere og vise andre børn, voksne og forældre deres kreativitet og aktiviteterne i SFO Bølgen. Dette vil også kunne starte positive samtaler om den enkelte aktivitet som barnet har deltaget i. 12

13 TV Bølgen TV Bølgen er et projekt vi i SFO Bølgen vil starte op i skoleåret 2013/2014. Det vil primært være 2. og 3. kl. som sammen med en voksen kommer til at stå for det. Et hold på to eller tre børn fra 2. og-/eller 3. klasserne vil få tildelt en ipad og en mikrofon, og så er det deres opgave at gå rundt og filme, tage billeder af de forskellige aktiviteter i SFO Bølgen og interviewe de andre børn og personaler. Det kan være aktiviteter personalet har planlagt, lege/aktiviteter som børnene i SFO Bølgen selv har fundet på, eller ture ud af huset. Det kan også være at de interviewer et barn omkring, hvordan det er at gå i SFO Bølgen. Børnene vil blive guidet og vejledt af en voksen. Når der er blevet filmet, taget billeder, vil filmen/billederne blive redigeret i samarbejdet med personalet. Personalet vil derefter sætte det ind på en lukket side, hvor kun forældre, børn og ansatte i SFO Bølgen har adgang til at se det. Vi har følgende regler for TV Bølgen: - Forældrene til barn/børn i SFO Bølgen har givet tilladelse til, at deres barn/børn bliver filmet og taget billeder af, og at disse bliver lagt ud på en lukket hjemmeside. - Når der filmes eller der bliver taget et billede, skal alle der befinder sig i samme rum være indforstået med det. - Det er den voksne der lægger billeder og film ud på den lukkede hjemmeside. SFO Bølgens refleksioner og overvejelser bag TV Bølgen: I SFO Bølgen ønsker vi at TV Bølgen kan give forældrene et bedre indblik i SFO Bølgens aktiviteter og dagligdag. Det vil også kunne skabe gode samtaler derhjemme mellem børn og forældre om f.eks. hvad det enkelte barn har lavet i SFO en. TV Bølgen vil også kunne bidrage til at børnene udvikler relationer på tværs af årgangene. TV Bølgen vil også kunne bidrage til, at børnene udvikler og øger deres kommunikation med andre. De vil lære at tale pænt, respektere, anerkende og lytte til hinanden. Dette sker bl.a. ved, at det personale som vejleder og guider børnene som filmer, vil snakke med børnene, når de sidder og redigerer. Denne snak vil blandt andet omhandle, hvordan man interviewer, og hvordan man stiller de gode spørgsmål på en anerkendende og respektfuld måde. De vil også lære efter erfaring, at de igennem bedre stillende spørgsmål, vil modtage mere fyldestgørende og bedre svar. 13

14 14

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere