TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE"

Transkript

1 TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE

2

3 TEBS E Elektronisk bremsesystem til anhængere (versioner TEBS E0 til E4) Systembeskrivelse Udgave 7 Der ydes ingen ændringsservice på denne tryksag. Du kan finde den seneste udgave her 2013/2014 WABCO Europe BVBA Alle rettigheder forbeholdt. Ret til ændringer forbeholdes. Version 1/ (da)

4 TEBS E Forkortelser ABS ADR ALB BO BVA ESD etasc GGVS GIO IR ISS LACV-IC LIN MAR MSR ODR PEM PLC PREV PWM RSS RTR SHV SLV StVZO TASC TEBS TLI TT USB (eng. Anti-Lock Braking System); Anti-Blokerings-System (fransk Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route); den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej Automatisk Lastafhængig Bremsekraftregulering (tysk: Betriebs-Ordnung; BO-Kraftkreis = Betriebs-Ordnung-Kraftfahrzeuge-Kreis); drifts-orden; BO-kraftkreds = drifts-orden-køretøjs-kreds Slidindikator for bremsebelægning (engl. Electrostatic Discharge); elektrostatisk afladning (eng. Trailer Air Suspension Control); drejeskyderventil med RTR- og ECAS-funktion (tysk: Gefahrgut-Verordnung Straße); tysk forordning om farligt gods på landeveje (svarer til ADR) (eng. Generic Input/Output); programmerbar ind-/udgang (tysk: Individual-Regelung); individuel regulering af hjul med sensor på den ene side (eng. Integrated Speed Switch); integreret hastighedskontakt (eng. Lifting Axle Control Valve, Impulse-Controlled); impulsstyret liftakselstyreventil (engl. Local Interconnect Network); specifikation af et serielt kommunikationssystem, også kaldet LIN-bus; sensorernes grænseflade (tysk: Modifizierte Achs-Regelung); Modificeret akselregulering; regulering af to hjul med sensor på en aksel (tysk: Modifizierte Seiten-Regelung); Modificeret sideregulering; regulering af to hjul med sensor på den ene side af køretøjet (eng. Operating Data Recorder); driftsdatalager (eng. Pneumatic Extension Modul); pneumatisk udvidelsesmodul (eng. Power Line Communication); datakommunikation via strømforsyningens kabel (eng. Park Release Emergency Valve); parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (tysk: Pulsweitenmodulation); modulationstype, hvorved en tekniske størrelse (f.eks. en elektrisk strøm) skifter mellem to værdier (eng. Roll Stability Support); Stabilitetsregulering (eng. Return To Ride); tilbagevending til køreniveauet (luftaffjedring) (eng. Select High Ventil); ventil til regulering af højt tryk (eng. Select Low Ventil); ventil til regulering af lavt tryk (tysk: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung); tyske nationale trafikforskrifter (eng. Trailer Air Suspension Control); drejeskyderventil med RTR-funktion (eng. Electronic Braking System for Trailers); elektronisk bremsesystem til anhængere (engl. Trailer Length Indication); Aktuel køretøjslængde (eng. Timer Ticks); niveausensorernes interne måleenhed (eng. Universal Serial Bus); serielt bussystem til forbindelse af computer med eksterne apparater 4

5 Indholdsfortegnelse TEBS E 1 Fritagelse for ansvar Anvendte symboler Sikkerhedsanvisninger Introduktion Systemopbygning Bremsesystem Bremsesystem med konventionel luftaffjedring Elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) Funktionsoversigt Bremsesystem Systemudførelse Anvendelsesområde Sagkyndige erklæringer og normer ABS-konfigurationer Komponentbeskrivelse for det elektropneumatiske bremseanlæg Dele i TEBS E Modulatoren Forsyning Funktionstest under tilslutning eller tilkobling Spændingsforsyning via bremselys (24N) Multi-Voltage Systemovervågning Alarmer og systemmeldinger Pneumatisk redundans Bremsefunktioner Nominel-værdi-registrering Automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB) Trykregulering Overbelastningsbeskyttelse Antiblokeringssystem (ABS) Roll Stability Support (RSS) Stilstandsfunktion Nødbremsefunktion Prøvningsmodus ECU interne funktioner Kilometertæller Servicesignal ServiceMind Udlæsning af akseltrykket Notesbogsfunktion Driftsdatalager (ODR) GIO-Funktioner Liftakselstyring Slæbeakselstyring med resttrykfastholdelse Den elektronisk regulerede luftaffjedring (ECAS) Nominelt-niveau-regulering Køreniveauer

6 TEBS E Indholdsfortegnelse Grøn advarselslampe Midlertidig deaktivering af den automatiske niveauregulering Hastighedskontakt (ISS 1 og ISS 2) og RTR RSS-aktiv-signal (fra TEBS E2) ABS-aktiv-signal (fra TEBS E2) Starthjælp Ekstern akseltryksensor Dynamiske hjulstandsreguleringer Rangerhjælp (OptiTurn TM ) Støttelastreduktion (OptiLoad TM ) Komponenternes tilslutning Tvangssænkning og slukning af liftakselfunktion Slidindikator for bremsebelægning Spændingsforsyning og datakommunikation til GIO Hastighedssignal Permanent plus 1 og Belægningsmaskine-bremse Tilnærmelsesafbryder Trailer Extending Control Aktuel køretøjslængde (Trailer Length Indication) (fra version TEBS E4) Tip-advarsel (Tilt Alert) Overbelastningsregistrering SafeStart Elektronisk parkeringsbremse (fra version TEBS E4) Afspændingsfunktion (Bounce Control) Spærring af styreakslen Gaffeltruckregulering Bremseløsningsfunktion Nødbremselys (Emergency Brake Alert) Startspærre (immobilizer) Frit konfigurérbare funktioner Eksterne systemer Elektronisk udvidelsesmodul TailGUARD-funktioner Implementering af ISO Batteriforsyning og batteriopladning Trailer Remote Control Ekstern ECAS Trailer Central Electronic Dæktrykovervågning (IVTM) Telematik (TrailerGUARD) Installationsanvisninger til køretøjskonstruktion og eftermontering Data vedrørende TEBS E Modulator Tilslutninger Montering i køretøjet RSS-Montageforskrift

7 Indholdsfortegnelse TEBS E 8.4 Kabelmontering / kabelfastgørelse Montering af niveausensoren Indbygning af komponenterne til startspærren (Immobilizer) Indbygning Trailer Remote Control Indbygning TailGUARD-komponenter Montering af etasc Idrifttagning Parametrering med TEBS E Diagnostic Software Funktionstest Idrifttagning af LIN-ultralydssensorerne Kalibrering af niveausensorer Kalibrering af køretøjer med mekanisk affjedring Dokumentation Betjening Alarmmeldinger Betjening med Trailer Remote Control Betjening af ECAS-niveauregulering Betjening af starthjælpen Betjening OptiLoad / OptiTurn Betjening liftaksler Immobilizerens betjening Værkstedsinformationer Vedligeholdelse Systemoplæring og PIN Diagnostic hardware Prøvninger / simulationer Udskiftning og reparation Trækjustering Bortskaffelse/genanvendelse Tillæg Pneumatiske tilslutninger til TEBS E Pinbelægning TEBS E Modulatorer og elektronisk udvidelsesmodul Kabeloversigt GIO-skemaer Bremseskemaer Stikordsfortegnelse

8 1 TEBS E Fritagelse for ansvar 1 Fritagelse for ansvar Vi giver ingen garanti for, at informationerne i denne tryksag, er korrekte, fuldstændige eller aktuelle. Alle tekniske angivelser, beskrivelser og billeder gælder på dagen for trykningen af denne tryksag eller dens tillæg. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af den permanente videreudvikling. Indholdet i denne tryksag giver hverken garantier eller tilsikrede egenskaber, og de kan heller udlægges som værende sådanne. Ansvar for skader er grundlæggende udelukket, medmindre de er forårsaget af forsætlighed eller grov skødesløshed fra vores side, eller øvrige gældende bestemmelser i loven er til hinder herfor. Tekster og grafikker er underlagt vores licens- og anvendelsesret, duplikering eller udbredelse i en hvilken som helst form kræver vores godkendelse. De angivne mærkebetegnelser er underlagt reglerne for varemærker, selv om de ikke er mærket som sådanne i hver enkelt tilfælde. Hvis der skulle opstå stridigheder af juridisk art på grundlag af anvendelse af informationer i denne tryksag, er disse udelukkende underlagt den nationale rets regler. For så vidt dele eller enkelte formuleringer i denne vejledning ikke længere eller kun delvist svarer til den gældende lovgivning, forbliver de øvrige afsnit i vejledningen i indhold og gyldighed uændrede. 8

9 Anvendte symboler TEBS E 2 2 Anvendte symboler ADVARSEL Mulige faresituationer som, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan føre til dødsulykke eller svær legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Mulige faresituationer som, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan føre til lettere eller middelsvær legemsbeskadigelse. Vigtige informationer, anvisninger og/eller tips, som ubetinget skal følges. Henvisning til informationer på internettet Opregning/oplistning af Handling Resultat af en handling TEBS E Version Systemet omfatter: TEBS E fra version 0 (juli 2007) TEBS E fra version 1 (september 2008) TEBS E fra version 1.5 (december 2009) TEBS E fra version 2 (november 2010) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 0 (november 2010) Trailer remote control fra version 0 (november 2010) TEBS E fra version 2.5 (januar 2012) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 1 (januar 2012) Trailer remote control fra version 1 (januar 2012) TEBS E fra version 4 (januar 2014) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 2 (januar 2014) 9

10 3 TEBS E Sikkerhedsanvisninger 3 Sikkerhedsanvisninger Overhold alle nødvendige forskrifter og anvisninger: Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem. Overhold altid alle anvisninger, henvisninger og sikkerhedsinformationer, så personskader og/eller tingskader undgås. WABCO garanterer kun produkter og systemers sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis alle informationer i denne vejledning overholdes. Bilproducentens forskrifter og anvisninger skal ubetinget følges. Overhold altid virksomhedens forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de gældende regionale og nationale bestemmelser. Træf foranstaltninger til et sikkert arbejde på arbejdspladsen: Kun faguddannet og kvalificeret personale må foretage arbejde på køretøjet. Anvend evt. personlige værnemidler (f.eks. beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, høreværn). Aktivering af pedalerne kan føre til alvorlige skader, hvis der befinder sig personer i nærheden af køretøjet. Sørg for, at pedalerne ikke kan aktiveres: Stil gearet på "neutral", og aktiver håndbremsen. Sørg for at køretøjet er sikret mod rulning med kiler. Anbring en synligt placeret mærkat, som angiver, at der foretages arbejde på køretøjet, og at pedalerne ikke må aktiveres. Undgå elektrostatiske opladninger og ukontrollerede afladninger (ESD): Overhold følgende ved konstruktion og produktion af køretøjet: Forebyggelse af potentialforskel mellem komponenterne (f.eks. akslerne) og køretøjsrammen (chassiset). Sørg for, at modstanden mellem komponenternes metalliske dele og køretøjsrammen er <10 ohm. Forbind bevægelige eller isolerede køretøjsdele som f.eks. akslerne elektriske ledende med rammen. Forebyg potentialforskelle mellem lastbilen og anhængeren. Sørg for, at der ikke dannes en elektrisk ledende forbindelse via koblingen, selv om der ikke er kabelforbindelse mellem metalliske dele på lastbilen og den tilkoblede anhænger (drejetapper, skammel, klo med bolt). Anvend elektrisk ledende forskruninger ved fastgøring af ECU på køretøjsrammen. Læg kablerne i metalliske hulrum (f.eks. inden i U-holdere) eller bag metalliske og jordforbundne beskyttelsesafdækninger, så påvirkning fra elektromagnetiske felter minimeres. Undgå at bruge plastikmaterialer, hvis der kan opstå elektrostatiske ladninger derved. Forbind stelledningen på ISO 7638 stikforbindelsen (pin 4) med et lakeret stel (køretøjets chassis) ved en elektrostatisk lakering. Bemærk ved reparation og svejsearbejde på køretøjet: Afklem batteriet hvis det er monteret i køretøjet. Afbryd kabelforbindelserne til apparater og komponenter, og beskyt stik og tilslutninger mod snavs og fugt. Forbind altid stelelektroden direkte med metallet ved siden af svejsestedet under svejsningen, så magnetiske felter og krybestrøm via kabler eller komponenter undgås. Sørg for god ledningsstrøm ved at fjerne alle former for lak eller rust. Sørg for, at apparater og kabler ikke påvirkes af varme under svejsning. 10

11 Sikkerhedsanvisninger TEBS E 3 Særlige henvisninger til anvendelse af præfabrikerede TEBS holdermoduler til indbygning i køretøjet: Nu til dags monteres der ofte præfabrikerede TEBS holdermoduler i anhængerkøretøjer takket være en optimering af produktionsprocesserne hos anhængerproducenterne. TEBS E modulatoren samt yderligere eventuelle ventiler fastgøres på traversen. Holdermodulerne er ofte lakerede, derfor skal der genoprettes en elektrisk ledeevne mellem køretøjets ramme og holdermodulet, når modulerne monteres på køretøjets ramme. Opret en elektrisk ledeevne mellem holdermodulet og køretøjets ramme: Fastgør holdermodulet med elektrisk ledende skruesamlinger som selvskærende skruer med en ledende overflade til køretøjets ramme. Modstanden mellem holdermodulet og rammen skal være < 10 Ohm. 11

12 4 TEBS E Introduktion 4 Introduktion Dette materiale henvender sig både til producenten af anhængere og til værksteder. Da Trailer EBS E er et meget komplekst system, er denne systembeskrivelse også meget omfattende. Her følger et par anvisninger til opbygningen for dette materiale: Bremsesystem GIO-Funktioner Eksterne systemer I dette kapitel beskrives funktionerne, som kræves for at opfylde forskrifterne i loven. Disse funktioner er ABS, RSS og de øvrige funktioner ved bremsestyringen. Ud over styringen af hjulbremserne har Trailer EBS Premium-varianten et stort antal funktioner, som kan udføres specifikt på det enkelte køretøj. Ud over løsningerne, som er "forberedt" af WABCO, som f.eks. styring af luftaffjedringsanlægget eller den dynamiske hjulstandsregulering, forklares i dette kapitel også, hvordan frit konfigurérbare styringer kan realiseres af køretøjsproducenten. I dette kapitel findes informationer til de følgende eksterne systemer, som kan tilsluttes Trailer EBS E modulatoren: elektronisk udvidelsesmodul (inklusive beskrivelser af mulige ekstrafunktioner), Trailer Remote Control (anhængerfjernbetjening), dæktrykovervågning (IVTM), ekstern ECAS, Trailer Central Electronic og Telematik (TrailerGUARD). Installationsanvisninger til køretøjskonstruktion og eftermontering I dette kapitel findes beskrivelser af, hvordan enkelte komponenter og kabler installeres eller monteres. Idrifttagning Betjening Værkstedsinformationer Tillæg Ud over idrifttagningen og kalibreringen forklares også parametreringen ved hjælp af TEBS E Diagnostic Software i dette kapitel. I dette kapitel beskrives betjeningen af nogle funktioner ved hjælp af betjeningsenheder (SmartBoard, Trailer Remote Control etc.) mere nøjagtigt. Dette kapitel giver først og fremmest anvisninger til vedligeholdelse, systemdiagnose, systemoplæring, fejlsøgning, trækjustering og til reparation eller udskiftning af komponenter. Tillægget indeholder skemaer og oversigter. 12

13 Introduktion TEBS E 4 Yderligere informationer Se under siden på internettet. Klik på linket Product catalogue (Produktkatalog) INFORM. Indtast vejledningens nummer i feltet Product number (Produktnummer). Klik på knappen Start. Klik på radio-knappen Publications (vejledninger). OBS - vejledningerne foreligger ikke på alle sprog. Vejledning Vejledningsnummer xx = sprogkode* Almindelige reparations- og kontrolanvisninger 815 xx CAN-router / CAN-repeater systembeskrivelse 815 xx Diagnose hardware/software brugerhåndbog 815 xx ECAS til anhængere systembeskrivelse 815 xx Trykluftbremseudstyr til anhængere 815 xx IVTM systembeskrivelse 815 xx ODR-tracker betjeningsvejledning 815 xx SmartBoard betjeningsvejledning 815 xx SmartBoard systembeskrivelse 815 xx TASC Trailer Air Suspension Control funktion og montering 815 xx Trailer Central Electronic I / II centralelektronik i anhængeren systembeskrivelse 815 xx Trailer EBS E tilslutninger plakat 815 xx Trailer EBS E modulatorudskiftning Trailer EBS E system oversigt plakat 815 xx TrailerGUARD (telematik) systemoversigt 815 xx TrailerGUARD (telematik) systembeskrivelse 815 xx Trailer Remote Control betjeningsvejledning Trailer Remote Control monterings- og tilslutningsvejledning 815 xx Forskruningskatalog 815 xx *Sprogkode xx: 01 = Engelsk, 02 = Tysk, 03 = Fransk, 04 = Spansk, 05 = Italiensk, 06 = Hollands, 07 = Svensk, 08 = Russisk, 09 = Polsk, 10 = Kroatisk, 11 = Rumænsk, 12 = Ungarsk, 13 = Portugisisk (Portugal), 14 = Tyrkisk, 15 = Tjekkisk, 16 = Kinesisk, 17 = Koreansk, 18 = Japansk, 19 = Hebræisk, 20 = Græsk, 21 = Arabisk, 24 = Dansk, 25 = Litauisk, 26 = Norsk, 27 = Slovensk, 28 = Finsk, 29 = Estisk, 30 = Lettisk, 31 = Bulgarsk, 32 = Slovakisk, 34 = Portugisisk (Brasilien), 98 = flersproget, 99 = nonverbal 13

14 4 TEBS E Introduktion 4.1 Systemopbygning Dette kapitel giver en oversigt over basissystemernes funktion og opbygning Bremsesystem Standard-sættevogn med ABS-konfiguration 2S/2M Standard-påhængsvogn med ABS-konfiguration 4S/3M 1 Spændingsforsyning via ISO TEBS E-modulator (med integrerede tryksensorer og integreret redundansventil) Billedtekst 2 Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 6 Parkerings-slækningssikkerhedsventil (PREV) 9 ABS-hjulsensor 10 EBS-relæventil til styring af den 2. aksel (3. modulator) 7 Overbelastningsventil 8 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 11 Luftbælg 12 Tristop cylinder Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. 14

15 Introduktion TEBS E Bremsesystem med konventionel luftaffjedring Ved indføring af bremsesystemet Trailer EBS E er rørtrækningen og kabelføringen til anhængerbremse- og luftaffjedringsanlægget betydeligt nemmere. Anhængerbremseanlæg med konventionel luftaffjedring Billedtekst 1 Spændingsforsyning via ISO Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 5 Pneumatic Extension Modul (PEM) 6 Overstrømsventil (integreret i PEM) 7 Overbelastningsventil (integreret i PEM) 8 Driftsbremsedel i Tristop-cylinderen 9 Tristop cylinder 10 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 11 Forsyningsbeholder til luftaffjedringen 12 Hæve-/sænkeventil (f.eks. TASC) 13 Rød knap til aktivering af parkeringsbremseanlægget (på PREV) 14 Sort knap til slækning af den automatiske bremse (på PREV) 15 Luftbælg 16 Hæveakselventil 17 Luftaffjedringsventil 18 ABS-hjulsensor 19 TEBS E modulator 20 Parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (PREV) Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. Bremsesystem Anhængerkøretøjet er forbundet med lastbilen via de to koblingshoveder til fødetryk (3) og styretryk (2). Via parkerings-slæknings-sikkerhedsventilen (PREV, 20) ledes styretrykket til TEBS E modulatoren (19). PREV har en rød aktiveringsknap (13) til aktivering af parkeringsbremsanlægget samt yderligere en sort aktiveringsknap (14) til slækning af den automatisk aktiverede bremse, når anhængeren er koblet fra. Trykluften i forsyningsbeholderen strømmer ind via en kontraventil, der er integreret i PREV, til Pneumatic Extension-Modulet (PEM, 5). 15

16 4 TEBS E Introduktion PEM rummer følgende funktioner: en overstrømsventil til sikring af trykket i bremseanlægget i forhold til luftaffjedringen, en overbelastningsventil til beskyttelse af hjulbremserne mod overbelastning med samtidig aktivering af drifts- og parkeringsbremsen, en trykfordeling til fødetryk "Luftaffjedring" og fødetryk "Driftsbremse". TEBS E-modulatoren styrer driftsbremsedelene (8) i Tristop-cylinderen (9). Til detektion af hjulomdrejningstallene er der tilsluttet mindst to ABS-hjulsensorer (18). Ved PEM er der desuden en testtilslutning til måling af det aktuelle bremsetryk. PEM fylder driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder (10) med fødetryk, der kommer fra PREV. TEBS E-modulatoren forsynes med fødetryk fra forsyningsbeholderen via den samme ledning. Via den overløbstrømsventil, der er integreret i PEM, fyldes forsyningsbeholderen til luftaffjedringen (11). Overstrømsventilen har til opgave at sørge for prioriteret opfyldning af forsyningsbeholderen "bremse" og i tilfælde af tryktab i luftaffjedringen sikre trykket i driftsbremseanlægget og dermed anhængerens bremseevne. Til beskyttelse af hjulbremserne mod overbelastning på grund af bremsekraftsammenlægning (membrandel og fjederdel i Tristopcylinderen aktiveret samtidig) er der integreret en overbelastningsventil (7) i PEM. Fra PEM fordeles trykket til Tristop cylindrene (9). Parkeringsbremsen aktiveres ved aktivering af den røde knap på PREV (13). Derved udluftes parkeringsbremsedelen i Tristop cylinderen, så den integrerede fjeder kan aktivere hjulbremsen. Hvis driftsbremsen også aktiveres, når parkeringsbremsen er aktiveret, strømmer bremsetrykket via overbelastningsventilen til parkeringsbremsedelen i Tristop cylinderen og nedtrapper dermed kraften i parkeringsbremsedelen proportionalt med den opbyggede bremsekraft i driftsbremsedelen, så der ikke sker nogen krafttilføjelse. Konventionel luftaffjedringsanlæg Det konventionelle luftaffjedringsanlæg består af en luftaffjedringsventil (17) og en hæve-/sænkeventil, f.eks. TASC (12) se kapitel 6.4 Hastighedskontakt (ISS 1 og ISS 2) og RTR, side 73. Begge ventiler forsynes med fødetryk fra PEM. Luftaffjedringsventilen regulerer anhængerens kørselsniveau, ved at ændre luftmængden i luftbælgen (15). Via hæve-/sænkeventilen kan niveauet i anhængeren ændres, f.eks. ved manuel læsning og losning. Desuden kan der monteres en liftakselventil (16), som styres afhængigt af lasten for trailer TEBS E- Modulatoren. Liftakselventilen forsynes ligeledes med fødetryk fra PEM. 16

17 Introduktion TEBS E Elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) En elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) er en fast del af TEBS E Modulatoren (premium). 1-punkts-regulering med en niveausensor og en liftaksel (til sættevogne) Bremseledningerne er ikke tegnet ind på dette skema. Billedtekst 1 Spændingsforsyning via ISO Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 5 Niveausensor 6 TEBS E modulator (premium) med integreret styreenhed og integreret bælgtryksensor til liftakselstyring 7 Ekstern betjeningsenhed, f.eks. SmartBoard, Trailer Remote Control, ECASbetjeningsenhed eller ECAS-betjeningsboks 8 ECAS-magnetventil (med liftakselstyring) 9 Overstrømsventil 10 Liftbælg 11 Tristop cylinder 12 Luftbælg 13 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 14 Forsyningsbeholder til luftaffjedringen 15 Parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (PREV) Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. 17

18 4 TEBS E Introduktion 2-punkts-regulering med to niveausensorer Billedtekst 1 TEBS E Modulator (premium) ECAS-magnetventil Alternativ (+ impulsstyret liftaksel) 7 Kabel til TEBS E batteriforsyning (kræves ikke fra TEBS E4) 10 Kabel til ECAS 2-punkts-regulering Elektronisk udvidelsesmodul Ekstern betjeningsenhed, f.eks. SmartBoard Fordelerkabel batteri og/eller lys Kontakt (til aktivering/deaktivering af batteriopladningen) 3 Batteriboks Niveausensorer Kabel til SmartBoard Kabel til niveausensor Kabel til forsyning elektronisk udvidelsesmodul Forsyningskabel TEBS E batterikabel Kontaktkabel punkt-reguleringen kan også udføres uden elektronisk udvidelsesmodul. Dette gælder for premium- eller multi-voltagevarianten. Der kan anvendes ECAS-magnetventiler eller to etasc til luftaffjedringens styring. 18

19 Introduktion TEBS E Funktionsoversigt TEBS E modulator (Standard) TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Basisfunktioner 2S/2M TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 4S/2M TEBS E0 TEBS E1.5 4S/2M+1M TEBS E0 TEBS E2 4S/3M TEBS E0 TEBS E2.5 Roll Stability Support (RSS) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 RSS-kommunikation på Road Trains CAN 5V tilslutning til subsystemer (IVTM, telematik, SmartBoard) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 CAN 5V og spændingsforsyning på GIO5 (Telematik) TEBS E0 TEBS E1.5 RSS-aktiv-signal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 ABS-aktiv signal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Operation Data Recorder (ODR) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Hastighedsafhængige funktioner Hastighedssignal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Hastighedssignal 1 / RTR TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Hastighedskontakt 2 TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Liftakselstyring Liftaksel (med liftaksel- eller ECAS-ventil) Kun liftakselventil TEBS E0 TEBS E2 2 separate liftaksler (med liftaksel- eller ECAS-ventil) Kun liftakselventil TEBS E0 TEBS E2 Liftakselstyring med LACV-IC TEBS E2.5 Starthjælp TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Start starthjælp med bakgear Tvangssænkning TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Individuel tvangssænkning af liftakslerne OptiTurn (rangerhjælp) TEBS E0 TEBS E2 Start OptiTurn med tilbagekørsel OptiLoad (støttelastreduktion) TEBS E0 TEBS E2 Starthjælp "terræn" TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Gaffeltruckregulering TEBS E2 TEBS E2 Gaffeltruckregulering på 2 liftaksler (hovedakselskift) Intern ECAS-funktion Elektronisk niveauregulering (ECAS 1-punktregulering) TEBS E0 TEBS E2 19

20 4 TEBS E Introduktion TEBS E modulator (Standard) TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Elektronisk niveauregulering ECAS 2-punktregulering med elektronisk udvidelsesmodul Elektronisk niveauregulering ECAS 2-punktregulering uden elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Aflæsningsniveau TEBS E0 TEBS E2 Normalniveau II TEBS E1 TEBS E2 Slæbeakselstyring med resttrykfastholdelse TEBS E2 TEBS E2 Grøn advarselslampe TEBS E2 TEBS E2 Deaktivering af den automatiske niveauregulering TEBS E2 TEBS E2 etasc-understøttelse TEBS E2.5 TEBS E3 Bremsefunktioner Tilslutning "Udlæggerbremse" TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Tilnærmelsesafbryder til Udlæggerbremse TEBS E1 TEBS E2 Afspændingsfunktion TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Bremseløsningsfunktion (Bounce Control) TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Bremseløsningsfunktion (udvidet) TEBS E2.5 TEBS E2.5 Trailer Extending Control TEBS E2 TEBS E2 Sikkerhedsfunktioner Slidindikator for bremsebelægning (BVA) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Roll Stability Adviser (Trailer Remote Control) TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Immobilizer (startspærre) TEBS E1.5 Ekstra bremselys (Emergency Brake Light) TEBS E2 TEBS E2 SafeStart TEBS E2.5 TEBS E2.5 Elektronisk parkeringsbremse TiltAlert TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 TiltAlert kun ved hævet tippelad Overbelastningsmelding med visningslampe Øvrige funktioner Frit konfigurérbar digital funktion med udgang TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Frit konfigurérbar analog funktion med udgang TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Permanent plus 1 og 2 TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Spærring af styreakslen TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 ServiceMind TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Notesbogsfunktion TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Overbelastningsmelding med visningslampe 20

21 Introduktion TEBS E 4 TEBS E modulator (Standard) Aktuel køretøjslængde (Trailer Length Indication) Fælles advarselsudgang til flere funktioner Eksterne sensorer TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Ekstern akseltryksensor TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Anden ekstern akseltryksensor c-d TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Ekstern nominel-værdi-tryksensor TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Niveausensor mekanisk affjedring TEBS E0 TEBS E1.5 Eksterne systemer Trailer Central Electronic Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Ekstern ECAS Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 SmartBoard Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 IVTM Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Ellektronisk udvidelsesmodul Support TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 TailGUARD (alle konfigurationer) med elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Batteriforsyning/-opladning TEBS E2 TEBS E2 GIO-tilslutningsudvidelser med elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Forbindelse til ISO fra elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 CAN-router / CAN-repeater CAN-kommunikation TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Nomineltryksensor på CAN-Router / CAN-Repeater TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 21

22 5 TEBS E Bremsesystem 5 Bremsesystem 5.1 Systemudførelse Trailer EBS E bremsesystemet er et elektronisk styret bremseanlæg med lastafhængig bremsetrykregulering, automatisk blokeringsforhindring (ABS) og elektronisk stabilitetsregulering (RSS). Anhængere med et Trailer EBS E-bremseanlæg må kun trækkes af lastbiler med udvidet ISO 7638-stikforbindelse (7-polet; 24 V; lastbiler med CAN-dataledning) eller lastbiler med ISO 7638-stikforbindelse (5-polet; 24 V; lastbiler uden - dataledning). Kun på TEBS E multi-voltage Modulatoren er en 12 V forsyning iht. ISO 7638 også mulig. 5.2 Anvendelsesområde Køretøjer En- og flerakslede anhængere i klasse O3 og O4 iht. direktivet 70/156/EØF, tillæg II, med luftaffjedring, hydraulisk affjedring, mekanisk affjedring, skive- eller tromlebremser. Bremseanlæg Fremmedkraft-bremseanlæg med pneumatisk eller med pneumatisk-hydraulisk overføringsanordning iht. direktivet i 71/320/EF eller forskriften ECE- R 13 eller bekendtgørelse StVZO (gælder kun for Tyskland). Enkelt- og dobbeltdæk For aksler med omdrejningstalsdetektion skal der anvendes samme dækdimensioner og ens polhjul-tandantal for hver aksel. Forholdet mellem dækkets omfang og antal tænder på polhjulene skal være 23 og 39. Eksempel: For et 100-tænders polhjul og en nominel rulleomkreds på 3250 mm er den maksimale hjulhastighed, der skal bearbejdes af EBS, v Hjul maks. 160 km/t. Bremseberegning Til anvendelse af Trailer EBS E kræves der specifik bremseberegning for køretøjet eller køretøjsserien. Kontakt din WABCO-partner. Formular "Tekniske køretøjsdata til bremseberegning for anhængere" Se under siden på internettet. Klik på linket Product catalogue (Produktkatalog INFORM). Indtast nummeret (for tysk) eller (for engelsk) i feltet Product number (Produktnummer). Klik på radio-knappen Publications (vejledninger). Klik på knappen Start. 22

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes! Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave 08.14 Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Sikkerhedsinformationer...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere