TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE"

Transkript

1 TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE

2

3 TEBS E Elektronisk bremsesystem til anhængere (versioner TEBS E0 til E4) Systembeskrivelse Udgave 7 Der ydes ingen ændringsservice på denne tryksag. Du kan finde den seneste udgave her 2013/2014 WABCO Europe BVBA Alle rettigheder forbeholdt. Ret til ændringer forbeholdes. Version 1/ (da)

4 TEBS E Forkortelser ABS ADR ALB BO BVA ESD etasc GGVS GIO IR ISS LACV-IC LIN MAR MSR ODR PEM PLC PREV PWM RSS RTR SHV SLV StVZO TASC TEBS TLI TT USB (eng. Anti-Lock Braking System); Anti-Blokerings-System (fransk Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route); den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej Automatisk Lastafhængig Bremsekraftregulering (tysk: Betriebs-Ordnung; BO-Kraftkreis = Betriebs-Ordnung-Kraftfahrzeuge-Kreis); drifts-orden; BO-kraftkreds = drifts-orden-køretøjs-kreds Slidindikator for bremsebelægning (engl. Electrostatic Discharge); elektrostatisk afladning (eng. Trailer Air Suspension Control); drejeskyderventil med RTR- og ECAS-funktion (tysk: Gefahrgut-Verordnung Straße); tysk forordning om farligt gods på landeveje (svarer til ADR) (eng. Generic Input/Output); programmerbar ind-/udgang (tysk: Individual-Regelung); individuel regulering af hjul med sensor på den ene side (eng. Integrated Speed Switch); integreret hastighedskontakt (eng. Lifting Axle Control Valve, Impulse-Controlled); impulsstyret liftakselstyreventil (engl. Local Interconnect Network); specifikation af et serielt kommunikationssystem, også kaldet LIN-bus; sensorernes grænseflade (tysk: Modifizierte Achs-Regelung); Modificeret akselregulering; regulering af to hjul med sensor på en aksel (tysk: Modifizierte Seiten-Regelung); Modificeret sideregulering; regulering af to hjul med sensor på den ene side af køretøjet (eng. Operating Data Recorder); driftsdatalager (eng. Pneumatic Extension Modul); pneumatisk udvidelsesmodul (eng. Power Line Communication); datakommunikation via strømforsyningens kabel (eng. Park Release Emergency Valve); parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (tysk: Pulsweitenmodulation); modulationstype, hvorved en tekniske størrelse (f.eks. en elektrisk strøm) skifter mellem to værdier (eng. Roll Stability Support); Stabilitetsregulering (eng. Return To Ride); tilbagevending til køreniveauet (luftaffjedring) (eng. Select High Ventil); ventil til regulering af højt tryk (eng. Select Low Ventil); ventil til regulering af lavt tryk (tysk: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung); tyske nationale trafikforskrifter (eng. Trailer Air Suspension Control); drejeskyderventil med RTR-funktion (eng. Electronic Braking System for Trailers); elektronisk bremsesystem til anhængere (engl. Trailer Length Indication); Aktuel køretøjslængde (eng. Timer Ticks); niveausensorernes interne måleenhed (eng. Universal Serial Bus); serielt bussystem til forbindelse af computer med eksterne apparater 4

5 Indholdsfortegnelse TEBS E 1 Fritagelse for ansvar Anvendte symboler Sikkerhedsanvisninger Introduktion Systemopbygning Bremsesystem Bremsesystem med konventionel luftaffjedring Elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) Funktionsoversigt Bremsesystem Systemudførelse Anvendelsesområde Sagkyndige erklæringer og normer ABS-konfigurationer Komponentbeskrivelse for det elektropneumatiske bremseanlæg Dele i TEBS E Modulatoren Forsyning Funktionstest under tilslutning eller tilkobling Spændingsforsyning via bremselys (24N) Multi-Voltage Systemovervågning Alarmer og systemmeldinger Pneumatisk redundans Bremsefunktioner Nominel-værdi-registrering Automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB) Trykregulering Overbelastningsbeskyttelse Antiblokeringssystem (ABS) Roll Stability Support (RSS) Stilstandsfunktion Nødbremsefunktion Prøvningsmodus ECU interne funktioner Kilometertæller Servicesignal ServiceMind Udlæsning af akseltrykket Notesbogsfunktion Driftsdatalager (ODR) GIO-Funktioner Liftakselstyring Slæbeakselstyring med resttrykfastholdelse Den elektronisk regulerede luftaffjedring (ECAS) Nominelt-niveau-regulering Køreniveauer

6 TEBS E Indholdsfortegnelse Grøn advarselslampe Midlertidig deaktivering af den automatiske niveauregulering Hastighedskontakt (ISS 1 og ISS 2) og RTR RSS-aktiv-signal (fra TEBS E2) ABS-aktiv-signal (fra TEBS E2) Starthjælp Ekstern akseltryksensor Dynamiske hjulstandsreguleringer Rangerhjælp (OptiTurn TM ) Støttelastreduktion (OptiLoad TM ) Komponenternes tilslutning Tvangssænkning og slukning af liftakselfunktion Slidindikator for bremsebelægning Spændingsforsyning og datakommunikation til GIO Hastighedssignal Permanent plus 1 og Belægningsmaskine-bremse Tilnærmelsesafbryder Trailer Extending Control Aktuel køretøjslængde (Trailer Length Indication) (fra version TEBS E4) Tip-advarsel (Tilt Alert) Overbelastningsregistrering SafeStart Elektronisk parkeringsbremse (fra version TEBS E4) Afspændingsfunktion (Bounce Control) Spærring af styreakslen Gaffeltruckregulering Bremseløsningsfunktion Nødbremselys (Emergency Brake Alert) Startspærre (immobilizer) Frit konfigurérbare funktioner Eksterne systemer Elektronisk udvidelsesmodul TailGUARD-funktioner Implementering af ISO Batteriforsyning og batteriopladning Trailer Remote Control Ekstern ECAS Trailer Central Electronic Dæktrykovervågning (IVTM) Telematik (TrailerGUARD) Installationsanvisninger til køretøjskonstruktion og eftermontering Data vedrørende TEBS E Modulator Tilslutninger Montering i køretøjet RSS-Montageforskrift

7 Indholdsfortegnelse TEBS E 8.4 Kabelmontering / kabelfastgørelse Montering af niveausensoren Indbygning af komponenterne til startspærren (Immobilizer) Indbygning Trailer Remote Control Indbygning TailGUARD-komponenter Montering af etasc Idrifttagning Parametrering med TEBS E Diagnostic Software Funktionstest Idrifttagning af LIN-ultralydssensorerne Kalibrering af niveausensorer Kalibrering af køretøjer med mekanisk affjedring Dokumentation Betjening Alarmmeldinger Betjening med Trailer Remote Control Betjening af ECAS-niveauregulering Betjening af starthjælpen Betjening OptiLoad / OptiTurn Betjening liftaksler Immobilizerens betjening Værkstedsinformationer Vedligeholdelse Systemoplæring og PIN Diagnostic hardware Prøvninger / simulationer Udskiftning og reparation Trækjustering Bortskaffelse/genanvendelse Tillæg Pneumatiske tilslutninger til TEBS E Pinbelægning TEBS E Modulatorer og elektronisk udvidelsesmodul Kabeloversigt GIO-skemaer Bremseskemaer Stikordsfortegnelse

8 1 TEBS E Fritagelse for ansvar 1 Fritagelse for ansvar Vi giver ingen garanti for, at informationerne i denne tryksag, er korrekte, fuldstændige eller aktuelle. Alle tekniske angivelser, beskrivelser og billeder gælder på dagen for trykningen af denne tryksag eller dens tillæg. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af den permanente videreudvikling. Indholdet i denne tryksag giver hverken garantier eller tilsikrede egenskaber, og de kan heller udlægges som værende sådanne. Ansvar for skader er grundlæggende udelukket, medmindre de er forårsaget af forsætlighed eller grov skødesløshed fra vores side, eller øvrige gældende bestemmelser i loven er til hinder herfor. Tekster og grafikker er underlagt vores licens- og anvendelsesret, duplikering eller udbredelse i en hvilken som helst form kræver vores godkendelse. De angivne mærkebetegnelser er underlagt reglerne for varemærker, selv om de ikke er mærket som sådanne i hver enkelt tilfælde. Hvis der skulle opstå stridigheder af juridisk art på grundlag af anvendelse af informationer i denne tryksag, er disse udelukkende underlagt den nationale rets regler. For så vidt dele eller enkelte formuleringer i denne vejledning ikke længere eller kun delvist svarer til den gældende lovgivning, forbliver de øvrige afsnit i vejledningen i indhold og gyldighed uændrede. 8

9 Anvendte symboler TEBS E 2 2 Anvendte symboler ADVARSEL Mulige faresituationer som, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan føre til dødsulykke eller svær legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Mulige faresituationer som, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan føre til lettere eller middelsvær legemsbeskadigelse. Vigtige informationer, anvisninger og/eller tips, som ubetinget skal følges. Henvisning til informationer på internettet Opregning/oplistning af Handling Resultat af en handling TEBS E Version Systemet omfatter: TEBS E fra version 0 (juli 2007) TEBS E fra version 1 (september 2008) TEBS E fra version 1.5 (december 2009) TEBS E fra version 2 (november 2010) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 0 (november 2010) Trailer remote control fra version 0 (november 2010) TEBS E fra version 2.5 (januar 2012) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 1 (januar 2012) Trailer remote control fra version 1 (januar 2012) TEBS E fra version 4 (januar 2014) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 2 (januar 2014) 9

10 3 TEBS E Sikkerhedsanvisninger 3 Sikkerhedsanvisninger Overhold alle nødvendige forskrifter og anvisninger: Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem. Overhold altid alle anvisninger, henvisninger og sikkerhedsinformationer, så personskader og/eller tingskader undgås. WABCO garanterer kun produkter og systemers sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis alle informationer i denne vejledning overholdes. Bilproducentens forskrifter og anvisninger skal ubetinget følges. Overhold altid virksomhedens forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de gældende regionale og nationale bestemmelser. Træf foranstaltninger til et sikkert arbejde på arbejdspladsen: Kun faguddannet og kvalificeret personale må foretage arbejde på køretøjet. Anvend evt. personlige værnemidler (f.eks. beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, høreværn). Aktivering af pedalerne kan føre til alvorlige skader, hvis der befinder sig personer i nærheden af køretøjet. Sørg for, at pedalerne ikke kan aktiveres: Stil gearet på "neutral", og aktiver håndbremsen. Sørg for at køretøjet er sikret mod rulning med kiler. Anbring en synligt placeret mærkat, som angiver, at der foretages arbejde på køretøjet, og at pedalerne ikke må aktiveres. Undgå elektrostatiske opladninger og ukontrollerede afladninger (ESD): Overhold følgende ved konstruktion og produktion af køretøjet: Forebyggelse af potentialforskel mellem komponenterne (f.eks. akslerne) og køretøjsrammen (chassiset). Sørg for, at modstanden mellem komponenternes metalliske dele og køretøjsrammen er <10 ohm. Forbind bevægelige eller isolerede køretøjsdele som f.eks. akslerne elektriske ledende med rammen. Forebyg potentialforskelle mellem lastbilen og anhængeren. Sørg for, at der ikke dannes en elektrisk ledende forbindelse via koblingen, selv om der ikke er kabelforbindelse mellem metalliske dele på lastbilen og den tilkoblede anhænger (drejetapper, skammel, klo med bolt). Anvend elektrisk ledende forskruninger ved fastgøring af ECU på køretøjsrammen. Læg kablerne i metalliske hulrum (f.eks. inden i U-holdere) eller bag metalliske og jordforbundne beskyttelsesafdækninger, så påvirkning fra elektromagnetiske felter minimeres. Undgå at bruge plastikmaterialer, hvis der kan opstå elektrostatiske ladninger derved. Forbind stelledningen på ISO 7638 stikforbindelsen (pin 4) med et lakeret stel (køretøjets chassis) ved en elektrostatisk lakering. Bemærk ved reparation og svejsearbejde på køretøjet: Afklem batteriet hvis det er monteret i køretøjet. Afbryd kabelforbindelserne til apparater og komponenter, og beskyt stik og tilslutninger mod snavs og fugt. Forbind altid stelelektroden direkte med metallet ved siden af svejsestedet under svejsningen, så magnetiske felter og krybestrøm via kabler eller komponenter undgås. Sørg for god ledningsstrøm ved at fjerne alle former for lak eller rust. Sørg for, at apparater og kabler ikke påvirkes af varme under svejsning. 10

11 Sikkerhedsanvisninger TEBS E 3 Særlige henvisninger til anvendelse af præfabrikerede TEBS holdermoduler til indbygning i køretøjet: Nu til dags monteres der ofte præfabrikerede TEBS holdermoduler i anhængerkøretøjer takket være en optimering af produktionsprocesserne hos anhængerproducenterne. TEBS E modulatoren samt yderligere eventuelle ventiler fastgøres på traversen. Holdermodulerne er ofte lakerede, derfor skal der genoprettes en elektrisk ledeevne mellem køretøjets ramme og holdermodulet, når modulerne monteres på køretøjets ramme. Opret en elektrisk ledeevne mellem holdermodulet og køretøjets ramme: Fastgør holdermodulet med elektrisk ledende skruesamlinger som selvskærende skruer med en ledende overflade til køretøjets ramme. Modstanden mellem holdermodulet og rammen skal være < 10 Ohm. 11

12 4 TEBS E Introduktion 4 Introduktion Dette materiale henvender sig både til producenten af anhængere og til værksteder. Da Trailer EBS E er et meget komplekst system, er denne systembeskrivelse også meget omfattende. Her følger et par anvisninger til opbygningen for dette materiale: Bremsesystem GIO-Funktioner Eksterne systemer I dette kapitel beskrives funktionerne, som kræves for at opfylde forskrifterne i loven. Disse funktioner er ABS, RSS og de øvrige funktioner ved bremsestyringen. Ud over styringen af hjulbremserne har Trailer EBS Premium-varianten et stort antal funktioner, som kan udføres specifikt på det enkelte køretøj. Ud over løsningerne, som er "forberedt" af WABCO, som f.eks. styring af luftaffjedringsanlægget eller den dynamiske hjulstandsregulering, forklares i dette kapitel også, hvordan frit konfigurérbare styringer kan realiseres af køretøjsproducenten. I dette kapitel findes informationer til de følgende eksterne systemer, som kan tilsluttes Trailer EBS E modulatoren: elektronisk udvidelsesmodul (inklusive beskrivelser af mulige ekstrafunktioner), Trailer Remote Control (anhængerfjernbetjening), dæktrykovervågning (IVTM), ekstern ECAS, Trailer Central Electronic og Telematik (TrailerGUARD). Installationsanvisninger til køretøjskonstruktion og eftermontering I dette kapitel findes beskrivelser af, hvordan enkelte komponenter og kabler installeres eller monteres. Idrifttagning Betjening Værkstedsinformationer Tillæg Ud over idrifttagningen og kalibreringen forklares også parametreringen ved hjælp af TEBS E Diagnostic Software i dette kapitel. I dette kapitel beskrives betjeningen af nogle funktioner ved hjælp af betjeningsenheder (SmartBoard, Trailer Remote Control etc.) mere nøjagtigt. Dette kapitel giver først og fremmest anvisninger til vedligeholdelse, systemdiagnose, systemoplæring, fejlsøgning, trækjustering og til reparation eller udskiftning af komponenter. Tillægget indeholder skemaer og oversigter. 12

13 Introduktion TEBS E 4 Yderligere informationer Se under siden på internettet. Klik på linket Product catalogue (Produktkatalog) INFORM. Indtast vejledningens nummer i feltet Product number (Produktnummer). Klik på knappen Start. Klik på radio-knappen Publications (vejledninger). OBS - vejledningerne foreligger ikke på alle sprog. Vejledning Vejledningsnummer xx = sprogkode* Almindelige reparations- og kontrolanvisninger 815 xx CAN-router / CAN-repeater systembeskrivelse 815 xx Diagnose hardware/software brugerhåndbog 815 xx ECAS til anhængere systembeskrivelse 815 xx Trykluftbremseudstyr til anhængere 815 xx IVTM systembeskrivelse 815 xx ODR-tracker betjeningsvejledning 815 xx SmartBoard betjeningsvejledning 815 xx SmartBoard systembeskrivelse 815 xx TASC Trailer Air Suspension Control funktion og montering 815 xx Trailer Central Electronic I / II centralelektronik i anhængeren systembeskrivelse 815 xx Trailer EBS E tilslutninger plakat 815 xx Trailer EBS E modulatorudskiftning Trailer EBS E system oversigt plakat 815 xx TrailerGUARD (telematik) systemoversigt 815 xx TrailerGUARD (telematik) systembeskrivelse 815 xx Trailer Remote Control betjeningsvejledning Trailer Remote Control monterings- og tilslutningsvejledning 815 xx Forskruningskatalog 815 xx *Sprogkode xx: 01 = Engelsk, 02 = Tysk, 03 = Fransk, 04 = Spansk, 05 = Italiensk, 06 = Hollands, 07 = Svensk, 08 = Russisk, 09 = Polsk, 10 = Kroatisk, 11 = Rumænsk, 12 = Ungarsk, 13 = Portugisisk (Portugal), 14 = Tyrkisk, 15 = Tjekkisk, 16 = Kinesisk, 17 = Koreansk, 18 = Japansk, 19 = Hebræisk, 20 = Græsk, 21 = Arabisk, 24 = Dansk, 25 = Litauisk, 26 = Norsk, 27 = Slovensk, 28 = Finsk, 29 = Estisk, 30 = Lettisk, 31 = Bulgarsk, 32 = Slovakisk, 34 = Portugisisk (Brasilien), 98 = flersproget, 99 = nonverbal 13

14 4 TEBS E Introduktion 4.1 Systemopbygning Dette kapitel giver en oversigt over basissystemernes funktion og opbygning Bremsesystem Standard-sættevogn med ABS-konfiguration 2S/2M Standard-påhængsvogn med ABS-konfiguration 4S/3M 1 Spændingsforsyning via ISO TEBS E-modulator (med integrerede tryksensorer og integreret redundansventil) Billedtekst 2 Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 6 Parkerings-slækningssikkerhedsventil (PREV) 9 ABS-hjulsensor 10 EBS-relæventil til styring af den 2. aksel (3. modulator) 7 Overbelastningsventil 8 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 11 Luftbælg 12 Tristop cylinder Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. 14

15 Introduktion TEBS E Bremsesystem med konventionel luftaffjedring Ved indføring af bremsesystemet Trailer EBS E er rørtrækningen og kabelføringen til anhængerbremse- og luftaffjedringsanlægget betydeligt nemmere. Anhængerbremseanlæg med konventionel luftaffjedring Billedtekst 1 Spændingsforsyning via ISO Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 5 Pneumatic Extension Modul (PEM) 6 Overstrømsventil (integreret i PEM) 7 Overbelastningsventil (integreret i PEM) 8 Driftsbremsedel i Tristop-cylinderen 9 Tristop cylinder 10 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 11 Forsyningsbeholder til luftaffjedringen 12 Hæve-/sænkeventil (f.eks. TASC) 13 Rød knap til aktivering af parkeringsbremseanlægget (på PREV) 14 Sort knap til slækning af den automatiske bremse (på PREV) 15 Luftbælg 16 Hæveakselventil 17 Luftaffjedringsventil 18 ABS-hjulsensor 19 TEBS E modulator 20 Parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (PREV) Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. Bremsesystem Anhængerkøretøjet er forbundet med lastbilen via de to koblingshoveder til fødetryk (3) og styretryk (2). Via parkerings-slæknings-sikkerhedsventilen (PREV, 20) ledes styretrykket til TEBS E modulatoren (19). PREV har en rød aktiveringsknap (13) til aktivering af parkeringsbremsanlægget samt yderligere en sort aktiveringsknap (14) til slækning af den automatisk aktiverede bremse, når anhængeren er koblet fra. Trykluften i forsyningsbeholderen strømmer ind via en kontraventil, der er integreret i PREV, til Pneumatic Extension-Modulet (PEM, 5). 15

16 4 TEBS E Introduktion PEM rummer følgende funktioner: en overstrømsventil til sikring af trykket i bremseanlægget i forhold til luftaffjedringen, en overbelastningsventil til beskyttelse af hjulbremserne mod overbelastning med samtidig aktivering af drifts- og parkeringsbremsen, en trykfordeling til fødetryk "Luftaffjedring" og fødetryk "Driftsbremse". TEBS E-modulatoren styrer driftsbremsedelene (8) i Tristop-cylinderen (9). Til detektion af hjulomdrejningstallene er der tilsluttet mindst to ABS-hjulsensorer (18). Ved PEM er der desuden en testtilslutning til måling af det aktuelle bremsetryk. PEM fylder driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder (10) med fødetryk, der kommer fra PREV. TEBS E-modulatoren forsynes med fødetryk fra forsyningsbeholderen via den samme ledning. Via den overløbstrømsventil, der er integreret i PEM, fyldes forsyningsbeholderen til luftaffjedringen (11). Overstrømsventilen har til opgave at sørge for prioriteret opfyldning af forsyningsbeholderen "bremse" og i tilfælde af tryktab i luftaffjedringen sikre trykket i driftsbremseanlægget og dermed anhængerens bremseevne. Til beskyttelse af hjulbremserne mod overbelastning på grund af bremsekraftsammenlægning (membrandel og fjederdel i Tristopcylinderen aktiveret samtidig) er der integreret en overbelastningsventil (7) i PEM. Fra PEM fordeles trykket til Tristop cylindrene (9). Parkeringsbremsen aktiveres ved aktivering af den røde knap på PREV (13). Derved udluftes parkeringsbremsedelen i Tristop cylinderen, så den integrerede fjeder kan aktivere hjulbremsen. Hvis driftsbremsen også aktiveres, når parkeringsbremsen er aktiveret, strømmer bremsetrykket via overbelastningsventilen til parkeringsbremsedelen i Tristop cylinderen og nedtrapper dermed kraften i parkeringsbremsedelen proportionalt med den opbyggede bremsekraft i driftsbremsedelen, så der ikke sker nogen krafttilføjelse. Konventionel luftaffjedringsanlæg Det konventionelle luftaffjedringsanlæg består af en luftaffjedringsventil (17) og en hæve-/sænkeventil, f.eks. TASC (12) se kapitel 6.4 Hastighedskontakt (ISS 1 og ISS 2) og RTR, side 73. Begge ventiler forsynes med fødetryk fra PEM. Luftaffjedringsventilen regulerer anhængerens kørselsniveau, ved at ændre luftmængden i luftbælgen (15). Via hæve-/sænkeventilen kan niveauet i anhængeren ændres, f.eks. ved manuel læsning og losning. Desuden kan der monteres en liftakselventil (16), som styres afhængigt af lasten for trailer TEBS E- Modulatoren. Liftakselventilen forsynes ligeledes med fødetryk fra PEM. 16

17 Introduktion TEBS E Elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) En elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) er en fast del af TEBS E Modulatoren (premium). 1-punkts-regulering med en niveausensor og en liftaksel (til sættevogne) Bremseledningerne er ikke tegnet ind på dette skema. Billedtekst 1 Spændingsforsyning via ISO Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 5 Niveausensor 6 TEBS E modulator (premium) med integreret styreenhed og integreret bælgtryksensor til liftakselstyring 7 Ekstern betjeningsenhed, f.eks. SmartBoard, Trailer Remote Control, ECASbetjeningsenhed eller ECAS-betjeningsboks 8 ECAS-magnetventil (med liftakselstyring) 9 Overstrømsventil 10 Liftbælg 11 Tristop cylinder 12 Luftbælg 13 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 14 Forsyningsbeholder til luftaffjedringen 15 Parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (PREV) Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. 17

18 4 TEBS E Introduktion 2-punkts-regulering med to niveausensorer Billedtekst 1 TEBS E Modulator (premium) ECAS-magnetventil Alternativ (+ impulsstyret liftaksel) 7 Kabel til TEBS E batteriforsyning (kræves ikke fra TEBS E4) 10 Kabel til ECAS 2-punkts-regulering Elektronisk udvidelsesmodul Ekstern betjeningsenhed, f.eks. SmartBoard Fordelerkabel batteri og/eller lys Kontakt (til aktivering/deaktivering af batteriopladningen) 3 Batteriboks Niveausensorer Kabel til SmartBoard Kabel til niveausensor Kabel til forsyning elektronisk udvidelsesmodul Forsyningskabel TEBS E batterikabel Kontaktkabel punkt-reguleringen kan også udføres uden elektronisk udvidelsesmodul. Dette gælder for premium- eller multi-voltagevarianten. Der kan anvendes ECAS-magnetventiler eller to etasc til luftaffjedringens styring. 18

19 Introduktion TEBS E Funktionsoversigt TEBS E modulator (Standard) TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Basisfunktioner 2S/2M TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 4S/2M TEBS E0 TEBS E1.5 4S/2M+1M TEBS E0 TEBS E2 4S/3M TEBS E0 TEBS E2.5 Roll Stability Support (RSS) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 RSS-kommunikation på Road Trains CAN 5V tilslutning til subsystemer (IVTM, telematik, SmartBoard) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 CAN 5V og spændingsforsyning på GIO5 (Telematik) TEBS E0 TEBS E1.5 RSS-aktiv-signal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 ABS-aktiv signal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Operation Data Recorder (ODR) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Hastighedsafhængige funktioner Hastighedssignal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Hastighedssignal 1 / RTR TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Hastighedskontakt 2 TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Liftakselstyring Liftaksel (med liftaksel- eller ECAS-ventil) Kun liftakselventil TEBS E0 TEBS E2 2 separate liftaksler (med liftaksel- eller ECAS-ventil) Kun liftakselventil TEBS E0 TEBS E2 Liftakselstyring med LACV-IC TEBS E2.5 Starthjælp TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Start starthjælp med bakgear Tvangssænkning TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Individuel tvangssænkning af liftakslerne OptiTurn (rangerhjælp) TEBS E0 TEBS E2 Start OptiTurn med tilbagekørsel OptiLoad (støttelastreduktion) TEBS E0 TEBS E2 Starthjælp "terræn" TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Gaffeltruckregulering TEBS E2 TEBS E2 Gaffeltruckregulering på 2 liftaksler (hovedakselskift) Intern ECAS-funktion Elektronisk niveauregulering (ECAS 1-punktregulering) TEBS E0 TEBS E2 19

20 4 TEBS E Introduktion TEBS E modulator (Standard) TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Elektronisk niveauregulering ECAS 2-punktregulering med elektronisk udvidelsesmodul Elektronisk niveauregulering ECAS 2-punktregulering uden elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Aflæsningsniveau TEBS E0 TEBS E2 Normalniveau II TEBS E1 TEBS E2 Slæbeakselstyring med resttrykfastholdelse TEBS E2 TEBS E2 Grøn advarselslampe TEBS E2 TEBS E2 Deaktivering af den automatiske niveauregulering TEBS E2 TEBS E2 etasc-understøttelse TEBS E2.5 TEBS E3 Bremsefunktioner Tilslutning "Udlæggerbremse" TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Tilnærmelsesafbryder til Udlæggerbremse TEBS E1 TEBS E2 Afspændingsfunktion TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Bremseløsningsfunktion (Bounce Control) TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Bremseløsningsfunktion (udvidet) TEBS E2.5 TEBS E2.5 Trailer Extending Control TEBS E2 TEBS E2 Sikkerhedsfunktioner Slidindikator for bremsebelægning (BVA) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Roll Stability Adviser (Trailer Remote Control) TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Immobilizer (startspærre) TEBS E1.5 Ekstra bremselys (Emergency Brake Light) TEBS E2 TEBS E2 SafeStart TEBS E2.5 TEBS E2.5 Elektronisk parkeringsbremse TiltAlert TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 TiltAlert kun ved hævet tippelad Overbelastningsmelding med visningslampe Øvrige funktioner Frit konfigurérbar digital funktion med udgang TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Frit konfigurérbar analog funktion med udgang TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Permanent plus 1 og 2 TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Spærring af styreakslen TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 ServiceMind TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Notesbogsfunktion TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Overbelastningsmelding med visningslampe 20

21 Introduktion TEBS E 4 TEBS E modulator (Standard) Aktuel køretøjslængde (Trailer Length Indication) Fælles advarselsudgang til flere funktioner Eksterne sensorer TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Ekstern akseltryksensor TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Anden ekstern akseltryksensor c-d TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Ekstern nominel-værdi-tryksensor TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Niveausensor mekanisk affjedring TEBS E0 TEBS E1.5 Eksterne systemer Trailer Central Electronic Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Ekstern ECAS Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 SmartBoard Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 IVTM Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Ellektronisk udvidelsesmodul Support TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 TailGUARD (alle konfigurationer) med elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Batteriforsyning/-opladning TEBS E2 TEBS E2 GIO-tilslutningsudvidelser med elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Forbindelse til ISO fra elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 CAN-router / CAN-repeater CAN-kommunikation TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Nomineltryksensor på CAN-Router / CAN-Repeater TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 21

22 5 TEBS E Bremsesystem 5 Bremsesystem 5.1 Systemudførelse Trailer EBS E bremsesystemet er et elektronisk styret bremseanlæg med lastafhængig bremsetrykregulering, automatisk blokeringsforhindring (ABS) og elektronisk stabilitetsregulering (RSS). Anhængere med et Trailer EBS E-bremseanlæg må kun trækkes af lastbiler med udvidet ISO 7638-stikforbindelse (7-polet; 24 V; lastbiler med CAN-dataledning) eller lastbiler med ISO 7638-stikforbindelse (5-polet; 24 V; lastbiler uden - dataledning). Kun på TEBS E multi-voltage Modulatoren er en 12 V forsyning iht. ISO 7638 også mulig. 5.2 Anvendelsesområde Køretøjer En- og flerakslede anhængere i klasse O3 og O4 iht. direktivet 70/156/EØF, tillæg II, med luftaffjedring, hydraulisk affjedring, mekanisk affjedring, skive- eller tromlebremser. Bremseanlæg Fremmedkraft-bremseanlæg med pneumatisk eller med pneumatisk-hydraulisk overføringsanordning iht. direktivet i 71/320/EF eller forskriften ECE- R 13 eller bekendtgørelse StVZO (gælder kun for Tyskland). Enkelt- og dobbeltdæk For aksler med omdrejningstalsdetektion skal der anvendes samme dækdimensioner og ens polhjul-tandantal for hver aksel. Forholdet mellem dækkets omfang og antal tænder på polhjulene skal være 23 og 39. Eksempel: For et 100-tænders polhjul og en nominel rulleomkreds på 3250 mm er den maksimale hjulhastighed, der skal bearbejdes af EBS, v Hjul maks. 160 km/t. Bremseberegning Til anvendelse af Trailer EBS E kræves der specifik bremseberegning for køretøjet eller køretøjsserien. Kontakt din WABCO-partner. Formular "Tekniske køretøjsdata til bremseberegning for anhængere" Se under siden på internettet. Klik på linket Product catalogue (Produktkatalog INFORM). Indtast nummeret (for tysk) eller (for engelsk) i feltet Product number (Produktnummer). Klik på radio-knappen Publications (vejledninger). Klik på knappen Start. 22

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov WABCO expert Diagnostics en løsning for alle diagnosebehov Håndholdt- eller PC baseret løsning WABCO EXpert Diagnostics WABCO - Expert Diagnostics januar 2008 Diagnoseværktøj - alsidigt og med nye muligheder

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Fejlkode 17510... 18097

Fejlkode 17510... 18097 Page 1 of 5 Fejlkode 17510... 18097 17040 Brændstofforbrugssignal 17510 17511 17513 17523 17524 17525 Bænk 1 - sonde 2, 17526 Bænk 1 - sonde 2, 17549 Lastkonstatering 17563 Manifoldtryksensor --G71-- 17564

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere