TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE"

Transkript

1 TEBS E VERSIONER TEBS E0 TIL E4 SYSTEMBESKRIVELSE

2

3 TEBS E Elektronisk bremsesystem til anhængere (versioner TEBS E0 til E4) Systembeskrivelse Udgave 7 Der ydes ingen ændringsservice på denne tryksag. Du kan finde den seneste udgave her 2013/2014 WABCO Europe BVBA Alle rettigheder forbeholdt. Ret til ændringer forbeholdes. Version 1/ (da)

4 TEBS E Forkortelser ABS ADR ALB BO BVA ESD etasc GGVS GIO IR ISS LACV-IC LIN MAR MSR ODR PEM PLC PREV PWM RSS RTR SHV SLV StVZO TASC TEBS TLI TT USB (eng. Anti-Lock Braking System); Anti-Blokerings-System (fransk Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route); den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej Automatisk Lastafhængig Bremsekraftregulering (tysk: Betriebs-Ordnung; BO-Kraftkreis = Betriebs-Ordnung-Kraftfahrzeuge-Kreis); drifts-orden; BO-kraftkreds = drifts-orden-køretøjs-kreds Slidindikator for bremsebelægning (engl. Electrostatic Discharge); elektrostatisk afladning (eng. Trailer Air Suspension Control); drejeskyderventil med RTR- og ECAS-funktion (tysk: Gefahrgut-Verordnung Straße); tysk forordning om farligt gods på landeveje (svarer til ADR) (eng. Generic Input/Output); programmerbar ind-/udgang (tysk: Individual-Regelung); individuel regulering af hjul med sensor på den ene side (eng. Integrated Speed Switch); integreret hastighedskontakt (eng. Lifting Axle Control Valve, Impulse-Controlled); impulsstyret liftakselstyreventil (engl. Local Interconnect Network); specifikation af et serielt kommunikationssystem, også kaldet LIN-bus; sensorernes grænseflade (tysk: Modifizierte Achs-Regelung); Modificeret akselregulering; regulering af to hjul med sensor på en aksel (tysk: Modifizierte Seiten-Regelung); Modificeret sideregulering; regulering af to hjul med sensor på den ene side af køretøjet (eng. Operating Data Recorder); driftsdatalager (eng. Pneumatic Extension Modul); pneumatisk udvidelsesmodul (eng. Power Line Communication); datakommunikation via strømforsyningens kabel (eng. Park Release Emergency Valve); parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (tysk: Pulsweitenmodulation); modulationstype, hvorved en tekniske størrelse (f.eks. en elektrisk strøm) skifter mellem to værdier (eng. Roll Stability Support); Stabilitetsregulering (eng. Return To Ride); tilbagevending til køreniveauet (luftaffjedring) (eng. Select High Ventil); ventil til regulering af højt tryk (eng. Select Low Ventil); ventil til regulering af lavt tryk (tysk: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung); tyske nationale trafikforskrifter (eng. Trailer Air Suspension Control); drejeskyderventil med RTR-funktion (eng. Electronic Braking System for Trailers); elektronisk bremsesystem til anhængere (engl. Trailer Length Indication); Aktuel køretøjslængde (eng. Timer Ticks); niveausensorernes interne måleenhed (eng. Universal Serial Bus); serielt bussystem til forbindelse af computer med eksterne apparater 4

5 Indholdsfortegnelse TEBS E 1 Fritagelse for ansvar Anvendte symboler Sikkerhedsanvisninger Introduktion Systemopbygning Bremsesystem Bremsesystem med konventionel luftaffjedring Elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) Funktionsoversigt Bremsesystem Systemudførelse Anvendelsesområde Sagkyndige erklæringer og normer ABS-konfigurationer Komponentbeskrivelse for det elektropneumatiske bremseanlæg Dele i TEBS E Modulatoren Forsyning Funktionstest under tilslutning eller tilkobling Spændingsforsyning via bremselys (24N) Multi-Voltage Systemovervågning Alarmer og systemmeldinger Pneumatisk redundans Bremsefunktioner Nominel-værdi-registrering Automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB) Trykregulering Overbelastningsbeskyttelse Antiblokeringssystem (ABS) Roll Stability Support (RSS) Stilstandsfunktion Nødbremsefunktion Prøvningsmodus ECU interne funktioner Kilometertæller Servicesignal ServiceMind Udlæsning af akseltrykket Notesbogsfunktion Driftsdatalager (ODR) GIO-Funktioner Liftakselstyring Slæbeakselstyring med resttrykfastholdelse Den elektronisk regulerede luftaffjedring (ECAS) Nominelt-niveau-regulering Køreniveauer

6 TEBS E Indholdsfortegnelse Grøn advarselslampe Midlertidig deaktivering af den automatiske niveauregulering Hastighedskontakt (ISS 1 og ISS 2) og RTR RSS-aktiv-signal (fra TEBS E2) ABS-aktiv-signal (fra TEBS E2) Starthjælp Ekstern akseltryksensor Dynamiske hjulstandsreguleringer Rangerhjælp (OptiTurn TM ) Støttelastreduktion (OptiLoad TM ) Komponenternes tilslutning Tvangssænkning og slukning af liftakselfunktion Slidindikator for bremsebelægning Spændingsforsyning og datakommunikation til GIO Hastighedssignal Permanent plus 1 og Belægningsmaskine-bremse Tilnærmelsesafbryder Trailer Extending Control Aktuel køretøjslængde (Trailer Length Indication) (fra version TEBS E4) Tip-advarsel (Tilt Alert) Overbelastningsregistrering SafeStart Elektronisk parkeringsbremse (fra version TEBS E4) Afspændingsfunktion (Bounce Control) Spærring af styreakslen Gaffeltruckregulering Bremseløsningsfunktion Nødbremselys (Emergency Brake Alert) Startspærre (immobilizer) Frit konfigurérbare funktioner Eksterne systemer Elektronisk udvidelsesmodul TailGUARD-funktioner Implementering af ISO Batteriforsyning og batteriopladning Trailer Remote Control Ekstern ECAS Trailer Central Electronic Dæktrykovervågning (IVTM) Telematik (TrailerGUARD) Installationsanvisninger til køretøjskonstruktion og eftermontering Data vedrørende TEBS E Modulator Tilslutninger Montering i køretøjet RSS-Montageforskrift

7 Indholdsfortegnelse TEBS E 8.4 Kabelmontering / kabelfastgørelse Montering af niveausensoren Indbygning af komponenterne til startspærren (Immobilizer) Indbygning Trailer Remote Control Indbygning TailGUARD-komponenter Montering af etasc Idrifttagning Parametrering med TEBS E Diagnostic Software Funktionstest Idrifttagning af LIN-ultralydssensorerne Kalibrering af niveausensorer Kalibrering af køretøjer med mekanisk affjedring Dokumentation Betjening Alarmmeldinger Betjening med Trailer Remote Control Betjening af ECAS-niveauregulering Betjening af starthjælpen Betjening OptiLoad / OptiTurn Betjening liftaksler Immobilizerens betjening Værkstedsinformationer Vedligeholdelse Systemoplæring og PIN Diagnostic hardware Prøvninger / simulationer Udskiftning og reparation Trækjustering Bortskaffelse/genanvendelse Tillæg Pneumatiske tilslutninger til TEBS E Pinbelægning TEBS E Modulatorer og elektronisk udvidelsesmodul Kabeloversigt GIO-skemaer Bremseskemaer Stikordsfortegnelse

8 1 TEBS E Fritagelse for ansvar 1 Fritagelse for ansvar Vi giver ingen garanti for, at informationerne i denne tryksag, er korrekte, fuldstændige eller aktuelle. Alle tekniske angivelser, beskrivelser og billeder gælder på dagen for trykningen af denne tryksag eller dens tillæg. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af den permanente videreudvikling. Indholdet i denne tryksag giver hverken garantier eller tilsikrede egenskaber, og de kan heller udlægges som værende sådanne. Ansvar for skader er grundlæggende udelukket, medmindre de er forårsaget af forsætlighed eller grov skødesløshed fra vores side, eller øvrige gældende bestemmelser i loven er til hinder herfor. Tekster og grafikker er underlagt vores licens- og anvendelsesret, duplikering eller udbredelse i en hvilken som helst form kræver vores godkendelse. De angivne mærkebetegnelser er underlagt reglerne for varemærker, selv om de ikke er mærket som sådanne i hver enkelt tilfælde. Hvis der skulle opstå stridigheder af juridisk art på grundlag af anvendelse af informationer i denne tryksag, er disse udelukkende underlagt den nationale rets regler. For så vidt dele eller enkelte formuleringer i denne vejledning ikke længere eller kun delvist svarer til den gældende lovgivning, forbliver de øvrige afsnit i vejledningen i indhold og gyldighed uændrede. 8

9 Anvendte symboler TEBS E 2 2 Anvendte symboler ADVARSEL Mulige faresituationer som, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan føre til dødsulykke eller svær legemsbeskadigelse. FORSIGTIG Mulige faresituationer som, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan føre til lettere eller middelsvær legemsbeskadigelse. Vigtige informationer, anvisninger og/eller tips, som ubetinget skal følges. Henvisning til informationer på internettet Opregning/oplistning af Handling Resultat af en handling TEBS E Version Systemet omfatter: TEBS E fra version 0 (juli 2007) TEBS E fra version 1 (september 2008) TEBS E fra version 1.5 (december 2009) TEBS E fra version 2 (november 2010) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 0 (november 2010) Trailer remote control fra version 0 (november 2010) TEBS E fra version 2.5 (januar 2012) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 1 (januar 2012) Trailer remote control fra version 1 (januar 2012) TEBS E fra version 4 (januar 2014) Elektronisk udvidelsesmodul fra version 2 (januar 2014) 9

10 3 TEBS E Sikkerhedsanvisninger 3 Sikkerhedsanvisninger Overhold alle nødvendige forskrifter og anvisninger: Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem. Overhold altid alle anvisninger, henvisninger og sikkerhedsinformationer, så personskader og/eller tingskader undgås. WABCO garanterer kun produkter og systemers sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis alle informationer i denne vejledning overholdes. Bilproducentens forskrifter og anvisninger skal ubetinget følges. Overhold altid virksomhedens forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de gældende regionale og nationale bestemmelser. Træf foranstaltninger til et sikkert arbejde på arbejdspladsen: Kun faguddannet og kvalificeret personale må foretage arbejde på køretøjet. Anvend evt. personlige værnemidler (f.eks. beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, høreværn). Aktivering af pedalerne kan føre til alvorlige skader, hvis der befinder sig personer i nærheden af køretøjet. Sørg for, at pedalerne ikke kan aktiveres: Stil gearet på "neutral", og aktiver håndbremsen. Sørg for at køretøjet er sikret mod rulning med kiler. Anbring en synligt placeret mærkat, som angiver, at der foretages arbejde på køretøjet, og at pedalerne ikke må aktiveres. Undgå elektrostatiske opladninger og ukontrollerede afladninger (ESD): Overhold følgende ved konstruktion og produktion af køretøjet: Forebyggelse af potentialforskel mellem komponenterne (f.eks. akslerne) og køretøjsrammen (chassiset). Sørg for, at modstanden mellem komponenternes metalliske dele og køretøjsrammen er <10 ohm. Forbind bevægelige eller isolerede køretøjsdele som f.eks. akslerne elektriske ledende med rammen. Forebyg potentialforskelle mellem lastbilen og anhængeren. Sørg for, at der ikke dannes en elektrisk ledende forbindelse via koblingen, selv om der ikke er kabelforbindelse mellem metalliske dele på lastbilen og den tilkoblede anhænger (drejetapper, skammel, klo med bolt). Anvend elektrisk ledende forskruninger ved fastgøring af ECU på køretøjsrammen. Læg kablerne i metalliske hulrum (f.eks. inden i U-holdere) eller bag metalliske og jordforbundne beskyttelsesafdækninger, så påvirkning fra elektromagnetiske felter minimeres. Undgå at bruge plastikmaterialer, hvis der kan opstå elektrostatiske ladninger derved. Forbind stelledningen på ISO 7638 stikforbindelsen (pin 4) med et lakeret stel (køretøjets chassis) ved en elektrostatisk lakering. Bemærk ved reparation og svejsearbejde på køretøjet: Afklem batteriet hvis det er monteret i køretøjet. Afbryd kabelforbindelserne til apparater og komponenter, og beskyt stik og tilslutninger mod snavs og fugt. Forbind altid stelelektroden direkte med metallet ved siden af svejsestedet under svejsningen, så magnetiske felter og krybestrøm via kabler eller komponenter undgås. Sørg for god ledningsstrøm ved at fjerne alle former for lak eller rust. Sørg for, at apparater og kabler ikke påvirkes af varme under svejsning. 10

11 Sikkerhedsanvisninger TEBS E 3 Særlige henvisninger til anvendelse af præfabrikerede TEBS holdermoduler til indbygning i køretøjet: Nu til dags monteres der ofte præfabrikerede TEBS holdermoduler i anhængerkøretøjer takket være en optimering af produktionsprocesserne hos anhængerproducenterne. TEBS E modulatoren samt yderligere eventuelle ventiler fastgøres på traversen. Holdermodulerne er ofte lakerede, derfor skal der genoprettes en elektrisk ledeevne mellem køretøjets ramme og holdermodulet, når modulerne monteres på køretøjets ramme. Opret en elektrisk ledeevne mellem holdermodulet og køretøjets ramme: Fastgør holdermodulet med elektrisk ledende skruesamlinger som selvskærende skruer med en ledende overflade til køretøjets ramme. Modstanden mellem holdermodulet og rammen skal være < 10 Ohm. 11

12 4 TEBS E Introduktion 4 Introduktion Dette materiale henvender sig både til producenten af anhængere og til værksteder. Da Trailer EBS E er et meget komplekst system, er denne systembeskrivelse også meget omfattende. Her følger et par anvisninger til opbygningen for dette materiale: Bremsesystem GIO-Funktioner Eksterne systemer I dette kapitel beskrives funktionerne, som kræves for at opfylde forskrifterne i loven. Disse funktioner er ABS, RSS og de øvrige funktioner ved bremsestyringen. Ud over styringen af hjulbremserne har Trailer EBS Premium-varianten et stort antal funktioner, som kan udføres specifikt på det enkelte køretøj. Ud over løsningerne, som er "forberedt" af WABCO, som f.eks. styring af luftaffjedringsanlægget eller den dynamiske hjulstandsregulering, forklares i dette kapitel også, hvordan frit konfigurérbare styringer kan realiseres af køretøjsproducenten. I dette kapitel findes informationer til de følgende eksterne systemer, som kan tilsluttes Trailer EBS E modulatoren: elektronisk udvidelsesmodul (inklusive beskrivelser af mulige ekstrafunktioner), Trailer Remote Control (anhængerfjernbetjening), dæktrykovervågning (IVTM), ekstern ECAS, Trailer Central Electronic og Telematik (TrailerGUARD). Installationsanvisninger til køretøjskonstruktion og eftermontering I dette kapitel findes beskrivelser af, hvordan enkelte komponenter og kabler installeres eller monteres. Idrifttagning Betjening Værkstedsinformationer Tillæg Ud over idrifttagningen og kalibreringen forklares også parametreringen ved hjælp af TEBS E Diagnostic Software i dette kapitel. I dette kapitel beskrives betjeningen af nogle funktioner ved hjælp af betjeningsenheder (SmartBoard, Trailer Remote Control etc.) mere nøjagtigt. Dette kapitel giver først og fremmest anvisninger til vedligeholdelse, systemdiagnose, systemoplæring, fejlsøgning, trækjustering og til reparation eller udskiftning af komponenter. Tillægget indeholder skemaer og oversigter. 12

13 Introduktion TEBS E 4 Yderligere informationer Se under siden på internettet. Klik på linket Product catalogue (Produktkatalog) INFORM. Indtast vejledningens nummer i feltet Product number (Produktnummer). Klik på knappen Start. Klik på radio-knappen Publications (vejledninger). OBS - vejledningerne foreligger ikke på alle sprog. Vejledning Vejledningsnummer xx = sprogkode* Almindelige reparations- og kontrolanvisninger 815 xx CAN-router / CAN-repeater systembeskrivelse 815 xx Diagnose hardware/software brugerhåndbog 815 xx ECAS til anhængere systembeskrivelse 815 xx Trykluftbremseudstyr til anhængere 815 xx IVTM systembeskrivelse 815 xx ODR-tracker betjeningsvejledning 815 xx SmartBoard betjeningsvejledning 815 xx SmartBoard systembeskrivelse 815 xx TASC Trailer Air Suspension Control funktion og montering 815 xx Trailer Central Electronic I / II centralelektronik i anhængeren systembeskrivelse 815 xx Trailer EBS E tilslutninger plakat 815 xx Trailer EBS E modulatorudskiftning Trailer EBS E system oversigt plakat 815 xx TrailerGUARD (telematik) systemoversigt 815 xx TrailerGUARD (telematik) systembeskrivelse 815 xx Trailer Remote Control betjeningsvejledning Trailer Remote Control monterings- og tilslutningsvejledning 815 xx Forskruningskatalog 815 xx *Sprogkode xx: 01 = Engelsk, 02 = Tysk, 03 = Fransk, 04 = Spansk, 05 = Italiensk, 06 = Hollands, 07 = Svensk, 08 = Russisk, 09 = Polsk, 10 = Kroatisk, 11 = Rumænsk, 12 = Ungarsk, 13 = Portugisisk (Portugal), 14 = Tyrkisk, 15 = Tjekkisk, 16 = Kinesisk, 17 = Koreansk, 18 = Japansk, 19 = Hebræisk, 20 = Græsk, 21 = Arabisk, 24 = Dansk, 25 = Litauisk, 26 = Norsk, 27 = Slovensk, 28 = Finsk, 29 = Estisk, 30 = Lettisk, 31 = Bulgarsk, 32 = Slovakisk, 34 = Portugisisk (Brasilien), 98 = flersproget, 99 = nonverbal 13

14 4 TEBS E Introduktion 4.1 Systemopbygning Dette kapitel giver en oversigt over basissystemernes funktion og opbygning Bremsesystem Standard-sættevogn med ABS-konfiguration 2S/2M Standard-påhængsvogn med ABS-konfiguration 4S/3M 1 Spændingsforsyning via ISO TEBS E-modulator (med integrerede tryksensorer og integreret redundansventil) Billedtekst 2 Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 6 Parkerings-slækningssikkerhedsventil (PREV) 9 ABS-hjulsensor 10 EBS-relæventil til styring af den 2. aksel (3. modulator) 7 Overbelastningsventil 8 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 11 Luftbælg 12 Tristop cylinder Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. 14

15 Introduktion TEBS E Bremsesystem med konventionel luftaffjedring Ved indføring af bremsesystemet Trailer EBS E er rørtrækningen og kabelføringen til anhængerbremse- og luftaffjedringsanlægget betydeligt nemmere. Anhængerbremseanlæg med konventionel luftaffjedring Billedtekst 1 Spændingsforsyning via ISO Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 5 Pneumatic Extension Modul (PEM) 6 Overstrømsventil (integreret i PEM) 7 Overbelastningsventil (integreret i PEM) 8 Driftsbremsedel i Tristop-cylinderen 9 Tristop cylinder 10 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 11 Forsyningsbeholder til luftaffjedringen 12 Hæve-/sænkeventil (f.eks. TASC) 13 Rød knap til aktivering af parkeringsbremseanlægget (på PREV) 14 Sort knap til slækning af den automatiske bremse (på PREV) 15 Luftbælg 16 Hæveakselventil 17 Luftaffjedringsventil 18 ABS-hjulsensor 19 TEBS E modulator 20 Parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (PREV) Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. Bremsesystem Anhængerkøretøjet er forbundet med lastbilen via de to koblingshoveder til fødetryk (3) og styretryk (2). Via parkerings-slæknings-sikkerhedsventilen (PREV, 20) ledes styretrykket til TEBS E modulatoren (19). PREV har en rød aktiveringsknap (13) til aktivering af parkeringsbremsanlægget samt yderligere en sort aktiveringsknap (14) til slækning af den automatisk aktiverede bremse, når anhængeren er koblet fra. Trykluften i forsyningsbeholderen strømmer ind via en kontraventil, der er integreret i PREV, til Pneumatic Extension-Modulet (PEM, 5). 15

16 4 TEBS E Introduktion PEM rummer følgende funktioner: en overstrømsventil til sikring af trykket i bremseanlægget i forhold til luftaffjedringen, en overbelastningsventil til beskyttelse af hjulbremserne mod overbelastning med samtidig aktivering af drifts- og parkeringsbremsen, en trykfordeling til fødetryk "Luftaffjedring" og fødetryk "Driftsbremse". TEBS E-modulatoren styrer driftsbremsedelene (8) i Tristop-cylinderen (9). Til detektion af hjulomdrejningstallene er der tilsluttet mindst to ABS-hjulsensorer (18). Ved PEM er der desuden en testtilslutning til måling af det aktuelle bremsetryk. PEM fylder driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder (10) med fødetryk, der kommer fra PREV. TEBS E-modulatoren forsynes med fødetryk fra forsyningsbeholderen via den samme ledning. Via den overløbstrømsventil, der er integreret i PEM, fyldes forsyningsbeholderen til luftaffjedringen (11). Overstrømsventilen har til opgave at sørge for prioriteret opfyldning af forsyningsbeholderen "bremse" og i tilfælde af tryktab i luftaffjedringen sikre trykket i driftsbremseanlægget og dermed anhængerens bremseevne. Til beskyttelse af hjulbremserne mod overbelastning på grund af bremsekraftsammenlægning (membrandel og fjederdel i Tristopcylinderen aktiveret samtidig) er der integreret en overbelastningsventil (7) i PEM. Fra PEM fordeles trykket til Tristop cylindrene (9). Parkeringsbremsen aktiveres ved aktivering af den røde knap på PREV (13). Derved udluftes parkeringsbremsedelen i Tristop cylinderen, så den integrerede fjeder kan aktivere hjulbremsen. Hvis driftsbremsen også aktiveres, når parkeringsbremsen er aktiveret, strømmer bremsetrykket via overbelastningsventilen til parkeringsbremsedelen i Tristop cylinderen og nedtrapper dermed kraften i parkeringsbremsedelen proportionalt med den opbyggede bremsekraft i driftsbremsedelen, så der ikke sker nogen krafttilføjelse. Konventionel luftaffjedringsanlæg Det konventionelle luftaffjedringsanlæg består af en luftaffjedringsventil (17) og en hæve-/sænkeventil, f.eks. TASC (12) se kapitel 6.4 Hastighedskontakt (ISS 1 og ISS 2) og RTR, side 73. Begge ventiler forsynes med fødetryk fra PEM. Luftaffjedringsventilen regulerer anhængerens kørselsniveau, ved at ændre luftmængden i luftbælgen (15). Via hæve-/sænkeventilen kan niveauet i anhængeren ændres, f.eks. ved manuel læsning og losning. Desuden kan der monteres en liftakselventil (16), som styres afhængigt af lasten for trailer TEBS E- Modulatoren. Liftakselventilen forsynes ligeledes med fødetryk fra PEM. 16

17 Introduktion TEBS E Elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) En elektronisk reguleret luftaffjedring (ECAS) er en fast del af TEBS E Modulatoren (premium). 1-punkts-regulering med en niveausensor og en liftaksel (til sættevogne) Bremseledningerne er ikke tegnet ind på dette skema. Billedtekst 1 Spændingsforsyning via ISO Bremseledning 3 Forsyningsledning 4 Stoplysforsyning 24N via ISO 1185 (option) 5 Niveausensor 6 TEBS E modulator (premium) med integreret styreenhed og integreret bælgtryksensor til liftakselstyring 7 Ekstern betjeningsenhed, f.eks. SmartBoard, Trailer Remote Control, ECASbetjeningsenhed eller ECAS-betjeningsboks 8 ECAS-magnetventil (med liftakselstyring) 9 Overstrømsventil 10 Liftbælg 11 Tristop cylinder 12 Luftbælg 13 Driftsbremseanlæggets forsyningsbeholder 14 Forsyningsbeholder til luftaffjedringen 15 Parkerings-slæknings-sikkerhedsventil (PREV) Linjerne skal forestille komponenternes kabeludlægning og rørføring. 17

18 4 TEBS E Introduktion 2-punkts-regulering med to niveausensorer Billedtekst 1 TEBS E Modulator (premium) ECAS-magnetventil Alternativ (+ impulsstyret liftaksel) 7 Kabel til TEBS E batteriforsyning (kræves ikke fra TEBS E4) 10 Kabel til ECAS 2-punkts-regulering Elektronisk udvidelsesmodul Ekstern betjeningsenhed, f.eks. SmartBoard Fordelerkabel batteri og/eller lys Kontakt (til aktivering/deaktivering af batteriopladningen) 3 Batteriboks Niveausensorer Kabel til SmartBoard Kabel til niveausensor Kabel til forsyning elektronisk udvidelsesmodul Forsyningskabel TEBS E batterikabel Kontaktkabel punkt-reguleringen kan også udføres uden elektronisk udvidelsesmodul. Dette gælder for premium- eller multi-voltagevarianten. Der kan anvendes ECAS-magnetventiler eller to etasc til luftaffjedringens styring. 18

19 Introduktion TEBS E Funktionsoversigt TEBS E modulator (Standard) TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Basisfunktioner 2S/2M TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 4S/2M TEBS E0 TEBS E1.5 4S/2M+1M TEBS E0 TEBS E2 4S/3M TEBS E0 TEBS E2.5 Roll Stability Support (RSS) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 RSS-kommunikation på Road Trains CAN 5V tilslutning til subsystemer (IVTM, telematik, SmartBoard) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 CAN 5V og spændingsforsyning på GIO5 (Telematik) TEBS E0 TEBS E1.5 RSS-aktiv-signal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 ABS-aktiv signal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Operation Data Recorder (ODR) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Hastighedsafhængige funktioner Hastighedssignal TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Hastighedssignal 1 / RTR TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Hastighedskontakt 2 TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Liftakselstyring Liftaksel (med liftaksel- eller ECAS-ventil) Kun liftakselventil TEBS E0 TEBS E2 2 separate liftaksler (med liftaksel- eller ECAS-ventil) Kun liftakselventil TEBS E0 TEBS E2 Liftakselstyring med LACV-IC TEBS E2.5 Starthjælp TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Start starthjælp med bakgear Tvangssænkning TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Individuel tvangssænkning af liftakslerne OptiTurn (rangerhjælp) TEBS E0 TEBS E2 Start OptiTurn med tilbagekørsel OptiLoad (støttelastreduktion) TEBS E0 TEBS E2 Starthjælp "terræn" TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Gaffeltruckregulering TEBS E2 TEBS E2 Gaffeltruckregulering på 2 liftaksler (hovedakselskift) Intern ECAS-funktion Elektronisk niveauregulering (ECAS 1-punktregulering) TEBS E0 TEBS E2 19

20 4 TEBS E Introduktion TEBS E modulator (Standard) TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Elektronisk niveauregulering ECAS 2-punktregulering med elektronisk udvidelsesmodul Elektronisk niveauregulering ECAS 2-punktregulering uden elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Aflæsningsniveau TEBS E0 TEBS E2 Normalniveau II TEBS E1 TEBS E2 Slæbeakselstyring med resttrykfastholdelse TEBS E2 TEBS E2 Grøn advarselslampe TEBS E2 TEBS E2 Deaktivering af den automatiske niveauregulering TEBS E2 TEBS E2 etasc-understøttelse TEBS E2.5 TEBS E3 Bremsefunktioner Tilslutning "Udlæggerbremse" TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Tilnærmelsesafbryder til Udlæggerbremse TEBS E1 TEBS E2 Afspændingsfunktion TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Bremseløsningsfunktion (Bounce Control) TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Bremseløsningsfunktion (udvidet) TEBS E2.5 TEBS E2.5 Trailer Extending Control TEBS E2 TEBS E2 Sikkerhedsfunktioner Slidindikator for bremsebelægning (BVA) TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Roll Stability Adviser (Trailer Remote Control) TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 Immobilizer (startspærre) TEBS E1.5 Ekstra bremselys (Emergency Brake Light) TEBS E2 TEBS E2 SafeStart TEBS E2.5 TEBS E2.5 Elektronisk parkeringsbremse TiltAlert TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 TiltAlert kun ved hævet tippelad Overbelastningsmelding med visningslampe Øvrige funktioner Frit konfigurérbar digital funktion med udgang TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Frit konfigurérbar analog funktion med udgang TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Permanent plus 1 og 2 TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Spærring af styreakslen TEBS E1 TEBS E1 TEBS E2 ServiceMind TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Notesbogsfunktion TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Overbelastningsmelding med visningslampe 20

21 Introduktion TEBS E 4 TEBS E modulator (Standard) Aktuel køretøjslængde (Trailer Length Indication) Fælles advarselsudgang til flere funktioner Eksterne sensorer TEBS E modulator (Premium) Fra version: TEBS E modulator (Multi-Voltage) Ekstern akseltryksensor TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Anden ekstern akseltryksensor c-d TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 Ekstern nominel-værdi-tryksensor TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Niveausensor mekanisk affjedring TEBS E0 TEBS E1.5 Eksterne systemer Trailer Central Electronic Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 Ekstern ECAS Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 SmartBoard Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E2 IVTM Support TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Ellektronisk udvidelsesmodul Support TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 TailGUARD (alle konfigurationer) med elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Batteriforsyning/-opladning TEBS E2 TEBS E2 GIO-tilslutningsudvidelser med elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 Forbindelse til ISO fra elektronisk udvidelsesmodul TEBS E2 TEBS E2 CAN-router / CAN-repeater CAN-kommunikation TEBS E0 TEBS E0 TEBS E1.5 Nomineltryksensor på CAN-Router / CAN-Repeater TEBS E2 TEBS E2 TEBS E2 21

22 5 TEBS E Bremsesystem 5 Bremsesystem 5.1 Systemudførelse Trailer EBS E bremsesystemet er et elektronisk styret bremseanlæg med lastafhængig bremsetrykregulering, automatisk blokeringsforhindring (ABS) og elektronisk stabilitetsregulering (RSS). Anhængere med et Trailer EBS E-bremseanlæg må kun trækkes af lastbiler med udvidet ISO 7638-stikforbindelse (7-polet; 24 V; lastbiler med CAN-dataledning) eller lastbiler med ISO 7638-stikforbindelse (5-polet; 24 V; lastbiler uden - dataledning). Kun på TEBS E multi-voltage Modulatoren er en 12 V forsyning iht. ISO 7638 også mulig. 5.2 Anvendelsesområde Køretøjer En- og flerakslede anhængere i klasse O3 og O4 iht. direktivet 70/156/EØF, tillæg II, med luftaffjedring, hydraulisk affjedring, mekanisk affjedring, skive- eller tromlebremser. Bremseanlæg Fremmedkraft-bremseanlæg med pneumatisk eller med pneumatisk-hydraulisk overføringsanordning iht. direktivet i 71/320/EF eller forskriften ECE- R 13 eller bekendtgørelse StVZO (gælder kun for Tyskland). Enkelt- og dobbeltdæk For aksler med omdrejningstalsdetektion skal der anvendes samme dækdimensioner og ens polhjul-tandantal for hver aksel. Forholdet mellem dækkets omfang og antal tænder på polhjulene skal være 23 og 39. Eksempel: For et 100-tænders polhjul og en nominel rulleomkreds på 3250 mm er den maksimale hjulhastighed, der skal bearbejdes af EBS, v Hjul maks. 160 km/t. Bremseberegning Til anvendelse af Trailer EBS E kræves der specifik bremseberegning for køretøjet eller køretøjsserien. Kontakt din WABCO-partner. Formular "Tekniske køretøjsdata til bremseberegning for anhængere" Se under siden på internettet. Klik på linket Product catalogue (Produktkatalog INFORM). Indtast nummeret (for tysk) eller (for engelsk) i feltet Product number (Produktnummer). Klik på radio-knappen Publications (vejledninger). Klik på knappen Start. 22

Karakteristik/ GIO-funktioner ved TEBS E Trailer EBS E

Karakteristik/ GIO-funktioner ved TEBS E Trailer EBS E Karakteristik/ GIO-funktioner ved TEBS E Trailer EBS E 14 14 Tillæg 14.1 Karakteristik/ GIO-funktioner ved TEBS E Elektronikken er tilgængelig i to varianter (Standard og Premium). Varianter: Standard

Læs mere

Komponentbeskrivelse for bremseanlægget Trailer EBS E

Komponentbeskrivelse for bremseanlægget Trailer EBS E Komponentbeskrivelse for bremseanlægget Trailer EBS E 8 8 Komponentbeskrivelse for bremseanlægget I det følgende beskrives de væsentligste karakteristika for systemkomponenterne i bremseanlægget. 8.1 TEBS

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne.

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvognsbremser Generelt Komponentoversigt Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvogn En påhængsvogn skal, hvis den er bygget efter 1989, kunne præstere en

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

chassis 1 Langt chassis 8 2 Langt chassis 8 4

chassis 1 Langt chassis 8 2 Langt chassis 8 4 TRÆK/CHASSISHØJDE/AKSELAFSTAND (dimensioner i dm) Langt chassis Langt chassis 6 2 radt-gr 48 48 48 Langt chassis 6 4 Langt chassis 8 2 radt-ar radt-gr.5 RAPDT-GR Langt chassis.5.5.5 62 RADDT-GR RADDT-G2

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Parkeringssensor system

Parkeringssensor system Parkeringssensor system Monteringsvejledning for... 00 00CB 00FCB 00 00CB VIGTIG: Læs vejledningen godt igennem inden du går i gang, så du er sikker på alt er klar til installationen. Side / Indhold 00

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING

SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING SmartSensor its V2.0 KABELSÆT MONTERINGSVEJLEDNING (intelligent TRÆKSYSTEM Kabelsæt V2.0) A. GENEREL INFORMATION: Det er vigtigt at læse hele vejledningen, inden montering påbegyndes. Kabelsættet indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TRAILER ABS - EBS KATALOG

TRAILER ABS - EBS KATALOG TRAILER ABS - EBS KATALOG KNORR-BREMSE, WABCO OG HALDEX RESERVEDELE TIL LASTBILER ANHÆNGERE OG BUSSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Knorr Knorr-Bremse KB4TA ABS...4 Knorr-Bremse TEBS4 EBS...7

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere