Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/

2 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/

3 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny organisation Ændring af erhvervsuddannelserne OK13 Slip dig løs Tanker og retninger fra bestyrelsens strategiseminar Kompetenceudvikling... 9 Leveregler Gør banen fri til mennesker og løsninger Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed Vær et forbillede for alle andre Lad dig inspirere Skab det gode rum Pædagogisk ledelse og udvikling Pædagogisk ledelse i fokus Pædagogiske ambassadører Det samlende pædagogiske og didaktiske grundlag Kompetenceudvikling 2014 og 2015 Topmøde for undervisere Servicefunktionerne gør det muligt Endnu bedre studiemiljø Elevtopmøder giver nye ideer Mere gennemsigtighed på tværs af skolen Mødet med eleverne på de sociale medier Vi møder verden med åbne arme Smarte tavler gør timen mere levende Vi slipper talenterne løs Samarbejdet om at blive bedre Praktikcentret sikrer mødet med virkeligheden Det praktikpladsopsøgende arbejde Bedre sammenhæng mellem skole- og praktikdel På vej til et stærkere samarbejde med grundskoler og gymnasier Elevambassadører skal sprede den gode oplevelse Folkeskolelærere inviteres på Kold College Flere gymnasie- og folkeskoleelever skal kende til vores muligheder Virksomhedsplan 2014.indd 3 11/12/

4 KOLD: Du vil mærke, hvor sjovt og afhængighedsskabende det er at bruge din viden. 4 Virksomhedsplan 2014.indd 4 11/12/

5 Velkommen til Virksomhedsplan 2014: Vi vil og kan mere En plan er kun noget værd, hvis den har hold i virkeligheden. Derfor er det helt naturligt, at Virksomhedsplan 2014 er blevet til i et samspil mellem dem, der hver dag skaber skolens faglighed og flow vores bestyrelse, ledere og medarbejdere. Planens indhold er sammensat af flere gruppers bidrag og samarbejde: Skolens bestyrelse har på det årlige strategiseminar formuleret overskriften for den samlede plan Vi vil og kan mere og givet input til konkrete indsatser. Skolens ledergruppe har konkretiseret kulturvision Slip dig løs i 5 konkrete leveregler, der definerer fælles indsatser og krav for opførsel, arbejde, undervisning og udbytte på skolen. De pædagogiske ambassadører har suppleret med indsatser og har bidraget med konkretiseringer af indsatsområderne. Skolens samarbejdsudvalg har bidraget med kommentarer til planen og med input som sikrer, at planen kan blive en del af skolens virkelighed. Og endelig har virksomhedsplanen været emne på en del personalemøder, hvor medarbejderne har bidraget med kommentarer og tilføjelser. Der ligger altså en kollektiv indsats og drivkraft bag de kommende sider. Men disse beskriver stadig kun planen. Tilbage står, at hensigterne og målene skal omsættes til konkrete handlinger. For at få ført intentionerne ud i livet er det planlagt, at vi inden den 1. marts 2014 udarbejder klare og overskuelige handlingsplaner for hver enkelt afdeling på skolen. Handlingsplanerne skal være et dynamisk værktøj, der løbende revideres, og som ligger på skolens intranet. Flere af indsatserne i denne virksomhedsplan er en opfølgning på indsatser fra 2013 og tidligere. Dette er et bevidst valg, da det er de lange seje træk, der skaber resultater. Således er der kun et enkelt nyt indsatsområde i 2014, nemlig På vej til et stærkere samarbejde med grundskoler og gymnasier. Et enkelt indsatsområde er ikke længere en del af virksomhedsplanen, idet Sund skole nu er en del af hverdagen på Kold College og er skrevet ind i skolens kvalitetssystem som opfordringen Smag energien! Slip læselysten løs Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 5 Virksomhedsplan 2014.indd 5 11/12/

6 Ny hverdag på Kold College: Forandringer på vej Hvert år i august eller september gennemfører bestyrelsen på Kold College et strategiseminar, hvor den fremadrettede strategi beskrives. I år kunne man konstatere, at skolen står overfor en række nye udfordringer, men at den overordnede vision og strategi fra 2013 fortsat holder. Hverdagen på Kold College byder løbende på forandringer. Dette skal både ledere og medarbejdere søge at få noget positivt ud af. Nogle forandringer kan vi styre selv, andre er pålagt skolen som organisation. Uanset hvad, får vi det bedste udgangspunkt, hvis vi kommer forandringerne proaktivt i møde. Vi skal kende dem og være klædt på til dem. Vi ved allerede nu noget om de ændringer, vi står overfor: Farvel til akademiet Fra den 1. januar 2014 er akademiuddannelserne på Kold College endeligt overgået til Erhvervsakademiet Lillebælt. Undervisere og studerende vil dog fortsat have deres gang på Kold College, da skolen indtil videre stiller lokaler og udstyr til rådighed for uddannelserne. Det betyder, at uddannelsesporteføljen på Kold College fremover består af teknisk gymnasium, erhvervsuddannelser og tilhørende kurser. Ny organisation Som konsekvens af akademiets udspaltning er der pr 1. november 2013 sket en organisationsændring på skolen, som er endeligt gennemført primo Organisationsændringen er også sket for at fremtidssikre og styrke organisationen og skolens ledelse til de nye opgaver, der kommer i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne. Fremover er alle skolens uddannelser samlet i ét chefområde. Dette skaber en bedre sammenhængskraft mellem skolens uddannelser og kan sikre en mere optimal drift af skolens indtægtsgivende område. Ændring af erhvervsuddannelserne Regeringen fremlagde i begyndelsen af oktober 2013 sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne. Forandringerne forventes at blive vedtaget i foråret 2014 og at træde i kraft fra august Reformen betyder, at vi på Kold College skal bruge 2014 til at gøre os klar til at arbejde efter den nye lovgivning. Regeringens overordnede mål med reform af erhvervsuddannelserne: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Dette skal være mindst 30 procent i Flere skal fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse. Fuldførelsen skal stige fra 52 procent i 2012 til 60 procent i 2020 og 67 procent i Det vil sige, at mindst to ud af tre påbegyndte skal fuldføre i Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år, og den høje beskæftigelse for færdiguddannede skal opretholdes. Tilliden til og trivslen i erhvervsskolerne skal styrkes. Der vil blandt andet på baggrund af erfaringerne med trivselsmålinger på erhvervsskolerne blive udviklet én fælles metode for trivselsmålinger, som alle erhvervsskoler skal anvende. Arbejdet med trivselsmålsætningen skal medvirke til at sikre fokus på at skabe og fastholde et højt lokalt trivselsniveau. 6 Virksomhedsplan 2014.indd 6 11/12/

7 Ifølge oplægget nedlægges de nuværende grundforløbsindgange Mad til mennesker og Dyr, planter og natur. I stedet skal eleverne fremover vælge mellem 4 hovedområder hvoraf det ene foreløbigt har arbejdstitlen Landbrug og fødevarer Titlen er ikke besluttet endnu, da der indtil videre er tale om et forhandlingsoplæg. Samtidig lægges der i forslaget op til, at endnu flere elever skal have tilbud om at gennemføre en EUXuddannelse, dvs. en gymnasial eksamen på hf-niveau i forbindelse med en erhvervsuddannelse. OK13 I 2013 overgik underviserne på Kold HTX til den nye OK13 overenskomst, og i august 2014 skal underviserne på erhvervsuddannelsesområdet også tage hul på en ny overenskomst. OK13 omfatter markante ændringer af arbejdstiden. Fremover skal ledelsen lede og fordele arbejdet uden centralt forhandlede arbejdstidsregler og uden faste normer for forberedelse. Dette stiller nye krav til samarbejdet på skolen. I 2014 er det en fælles opgave for ledere og medarbejdere at få den nye overenskomst til at fungere bedst muligt til lærernes og elevernes bedste. Slip dig løs Kulturvisionen for Kold College er ikke kun noget, vi taler om. Det er noget, vi er. Vores kultur og særpræg kommer alle i møde, der træder ind på skolen, og mærkes af alle, der deltager i skolens hverdag. Her mødes alle af tankevækkende citater om at gribe chancen for at lære og gøre sit bedste i enhver situation. Vores drift og løfte vil også vise sig i større og større grad i kommunikationen og vil være en integreret del af det nye, kommende intranet. 7 Virksomhedsplan 2014.indd 7 11/12/

8 Vi vil og kan mere: Tanker og retninger fra bestyrelsens strategiseminar 2013 Det bliver ganske sort for mine øjne sagde Lille Mis; hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke lært andet end at fange mus; og der er så mange, der lever af dem, at der bliver ingen til mig. Det er da også uheldigt, at min mor ikke lærte mig noget andet; jeg må dø af sult. Fra Historien om Lille Mis, fortalt af Kresten Kold (1865) Verden er i forandring. Det gælder om noget i disse år, at Danmark har brug for dygtige fagfolk indenfor jordbrug, fødevarer og proces. Sprudlende gartnere, landmænd, kokke og tjenere, mejerister, bagere og studenter, der vil bruge både deres eget og deres muligheders fulde potentiale hver gang. Akkurat som i Kresten Kold klassikeren Historien om Lille Mis er der behov for individer, der vil mere. Man må aldrig forvente, at nogen andre end én selv kan sørge for, at man får noget ud af livet eller mus til aftensmad. Derfor har enhver selv ansvaret for at bruge sine muligheder. Og netop derfor stiller vi krav til eleverne og underviserne - samt servicemedarbejderne, der sørger for rammer og indhold, så man bagefter ikke bare vil, men også kan mere. På Kold College lærer man ikke for livet, men til livet for i vores tidsalder er det de færreste, som kommer til at lave det samme hele livet. Uanset hvad man lærer hos os, i hånden, hovedet eller hjertet, vil man kunne bruge det fremadrettet. Når man først har sluppet gnisten løs, kan den brænde, til man dør. Banen er fri. Vi er i forandring. Reformen af erhvervsuddannelserne er allerede i gang. Lyst og motivation til læring giver dagligt et endnu højere niveau af faglig viden og personligt drive hos os. I 2014 hæver vi endnu engang overliggeren, præstationen og standarden med omdrejningspunkt i vores strategi og det fundament, der gør vores skole helt speciel: Vi skaber en styrket undervisning med et omfattende program for pædagogisk udvikling og ledelse. Vi sætter streg under fagligheden ved endnu mere inspiration og samarbejde på kryds og tværs i et levende studiemiljø og udover skolen ved et endnu større fokus på partnerskaber med praktiksteder og samarbejde med kapaciteter og muligheder i markedet. På det årlige strategiseminar blev bestyrelsen meget inspireret af dygtige elever og medarbejdere med drive og vilje til mere. Dette er vigtigt. Vores gode intentioner bliver nemlig kun til virkelighed, hvis de kan omsættes til energi og handlelyst handler om forandring. Heldigvis er vi klar. Som også Lille Mis måtte lære, er der kun én vej frem for at lære verden at kende og være med til at give den værdi: Slip dig løs. På de kommende sider vil vi uddybe gnisten, der skal tænde vores muligheder for fremtiden. 8 Virksomhedsplan 2014.indd 8 11/12/

9 Arbejde og samarbejde i 2014: Kompetenceudvikling Vi vil og kan mere. Derfor satte vi i 2013 fokus på den engagerede medarbejder. Vi sendte lederne på seminarer, og der blev holdt morgenmøder med fokus på anerkendende og pædagogisk ledelse. Der er i afdelingerne lavet handlingsplaner for, hvordan vi kan implementere skolens kulturvision i afdelingernes daglige arbejde, og der er dannet en gruppe pædagogiske ambassadører blandt underviserne. Skolens kulturvision er det faste fundament, som vi skal forholde os til i alle vores opgaver og hele vores adfærd, når vi er på Kold College. Vi skal blive ved med at slippe os løs og stille krav til eleverne og til os selv. Vi ved, at der kommer store udfordringer i form af en ny reform. Derfor er det vigtigt, at vi har en fælles platform at arbejde ud fra, så vi trækker i samme retning. Den platform giver vores kulturvision os. Vi ved, at vi med vores faglige stolthed skal tænde gnisten hos eleverne og hos hinanden. Hjælpe hinanden, så vi hele tiden bliver bedre. Turde tage nye initiativer, så vores verden bliver større. Vi skal styrke udviklingen fagligt og personligt ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt. Er det bare smukke ord på et stykke papir? Prøv at overveje, hvordan din hverdag ville se ud, hvis du i alle dine handlinger tog udgangspunkt i kulturvisionen. Således bliver temaet for årets MUS-samtaler i 2014: Vi vil og kan mere I 2014 sætter vi ekstra fokus på pædagogisk udvikling og ledelse både ledelse af undervisning og ledelse af medarbejdere. Kulturvision for Kold College Idet vi samler vores vilje, udtryk og vej, kan vi samtidig sige, hvad vi ønsker at få ud af hver dag og hver time både i forhold til hinanden og i udbyttet hos eleven. Tænd gnisten Vi får eleven til at indse, at det betaler sig at gøre en indsats for livet. Føl hjælpen Vi giver eleverne rygdækning til nye praktiske evner og større overblik i livet. Luk verden op Vi ser eleven og giver ro til at forstå og ansvar til at tage initiativet. Stol på friheden Vi styrker udviklingen ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt. Del muligheden i mål Vi lytter til hinanden, stiller tydelige krav og holder fast i den gode vej frem. Gør plads for impulserne Vi gør vores bedste. Derfor tør vi slippe kontrollen og give os hen til inspirationen. Giv fremtiden luft Vi er hver dag selv med til at styre vores uddannelsers udvikling. Lev for livet Vi ønsker det bedste og sundeste liv hver dag. Stil åbenhjertigheden forrest Vi hjælper hinanden og mødes i en stemning af åbenhed. 9 Virksomhedsplan 2014.indd 9 11/12/

10 Vi skal brænde: Leveregler På Kold College bærer vi en stor og vigtig arv med os fra Kresten Kold. Kolds meget frugtbare tilgang inspirerer os stadig. Og for at vi hver dag skal huske at få det fulde potentiale ud af dette syn på skole og liv, har vi lavet leveregler, som vi vil bruge i det daglige for at blive ved med at sikre en rummelig, målrettet og moderne skole. Vores leveregler er skabt, fordi vi har høje forventninger til hinanden. Og til den måde vi enkeltvis og i fællesskab går til de krav, værdier, kultur og den hverdag, vi deler. Vi satser kun på ét produkt: Dygtige og begejstrede elever. Derfor tager levereglerne udgangspunkt i vores omgang med elever, men de fortæller også, hvordan vi som medarbejdere og ledere skal møde hverdagen og hinanden. Vi ved, at gode resultater ikke kommer af sig selv. De kommer af inspiration, gode sammenhænge, fokus og hårdt arbejde. KOLD: Alting i livet starter og slutter med dig selv. Derfor fik vi i 2013 kulturvisionen Slip dig løs, som i 2014 konkretiseres i 5 klare leveregler. Leveregler, der skal hjælpe os til at blive endnu bedre. Leveregel #1: Gør banen fri til mennesker og løsninger Her er der plads til alle, der viser hensyn og respekt. Vi sørger for hinanden og samarbejder, når vi planlægger, når vi skaber, og når vi afslutter projekter, møder og undervisning. Vi forklarer skolens leveregler for dem, der ikke overholder dem. Vi viser empati og forståelse, men slår hårdt ned på daglige bevidste overtrædelser, fordi det ikke viser respekt for skoleliv og medmennesker. Sig det klart Giv klare signaler, forklaringer og forbud. Jeg er en djævel i et køkken Fortæl forståeligt: Hvad er det, vi gør her? Hvad er det, Slip dig løs vi ikke gør her? Giv direkte udmeldinger i situationen. 10 Kom med på Kold College og brug dine sanser som kok eller tjener Som elev på Kold College lærer du alt det fede, mens du får nye kræfter af maden, bevægelsen og begejstringen. Virksomhedsplan 2014.indd 10 11/12/ Smag energien!

11 Slip dig løs Leveregel #2: Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed Kold College er et sted, der lærer mennesker at bruge deres evner ordentligt og bedst muligt i alle de situationer, de kan. Men det kræver naturligvis, at man kan se både opgaven og formålet. Derfor er dette afgørende for skolen. Undervisning uden mål, som både du og eleverne kan forstå, er nytteløs. Forklar dit mål. Synliggør dine forventninger. Beskriv udbyttet. Gør målet forståeligt Tag dig tid til at forventningsafstemme og forklare, hvad opgavens fokus er, og hvordan det passer ind i planen. Giv alle overblik over, hvor I er på vej hen og hvorfor. Leveregel #3: Vær et forbillede for alle andre På Kold College yder vi vores bedste. Men vi vil have alle med ved at dyrke de positive rollemodeller. Det er vigtigt at være til stede, både fysisk og psykisk. Grib nuet og få det bedste ud af enhver situation, så bliver alle dage også sjovere. At være forbillede starter naturligvis med dig selv. Tilbyd derfor kolleger eller elever din hjælp, hvis du ser, de sakker bagud. Vær opmærksom Professionalisme er, at vi alle overalt tager et ansvar. At komme til tiden, at man er forberedt, at man koncentrerer sig om dét, der var meningen, og at man overholder de aftaler, man har. Jeg kan vise dig de vildeste vine Jeg er en djævel i et køkken Kom med på Kold College og brug dine sanser som kok eller tjener de vildeste vine Jeg kan vise dig og brug dine sanser som kok eller tjener Kom med på Kold College Jeg er en djævel i et køkken 11 Som elev på Kold College lærer du alt det fede, mens du får nye kræfter af maden, bevægelsen og begejstringen. Smag energien! Virksomhedsplan 2014.indd 11 11/12/

12 KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. 13 Virksomhedsplan 2014.indd 12 11/12/

13 Leveregel #4: Lad dig inspirere På Kold College dyrker vi professionalisme, der smitter, og nye inputs tvinger os til ikke at gå i stå. Viden giver inspiration. Og det er den enkeltes ansvar at skaffe inspiration til både sig selv og til deling. Men med viden er det ligesom med ideer. Hvis man ikke fortæller det videre, sker der ikke noget. Jo mere vi snakker sammen om vores fag og interesser, jo bedre bliver vi også til at kende de personlige kompetencer, som findes rundt omkring på skolen. Inspiration til at snakke sammen giver overblik både omkring faglighed og udvikling. Hos os skal delingen af viden altid være en fast ingrediens. Forny din viden løbende Hold dig opdateret, og tag den nyeste viden ind i det daglige arbejde. Husk på, at dine kompetencer aktivt skal fornyes og suppleres. Leveregel #5: Skab det gode rum På Kold College prioriterer vi i situationen. Vi er her for at undervise, og dette gør vi bedst med gode relationer i klassen. Derfor tager vi ikke opgør og alvorsord i al offentlighed eller lader resten af klassen vente, mens vi diskuterer med en elev. Elevkonflikter løses ude af klasselokalet. Lærerens gerning og klassens udbytte går foran alt andet, men derfor skal dårlig opførsel naturligvis stadig stoppes omgående. Mød konflikten Du skal turde møde striden og uoverensstemmelsen og tage styringen af løsningen. Acceptér, at alle har ret til at sige nej. Bryd ikke hverken elevers eller kollegers grænser. Tag den positive vej: Vær optimistisk i dine forventninger om, at dette nok skal lykkes. 13 Virksomhedsplan 2014.indd 13 11/12/

14 Vi vil og kan mere: Pædagogisk ledelse og udvikling Pædagogisk ledelse i fokus Som det fremgår, er tydelig ledelse af undervisning og læring omdrejningspunktet for skolens pædagogiske grundlag. Vi ønsker at være toneangivende i forhold til Undervisningsministeriets forståelse af pædagogisk ledelse. Pædagogisk ledelse betyder, at ledelsen har gjort plads til en systematisk udvikling af læreprocesser blandt ledere, lærere og andre medarbejdere. Derudover skal ledelsen føre de uddannelsespolitiske og pædagogiske mål ud i livet i skolens dagligdag. Dette er årsagen til, at ledelsen sætter fokus på skolens kerneydelse undervisningen. En del af undervisningen er skolens didaktiske og pædagogiske praksis, der skal styrke elevernes læreprocesser. Det er vigtigt for ledelsen at styrke gennemslagskraften af både de overordnede mål for undervisningen og de mål, som underviser og elever sammen sætter for deres fælles rejse mod højere kompetenceniveauer. Ved at gøre denne planlægning mere involverende og vidensbaseret bliver den stærkere. Lederne er opmærksomme på, at det hele ikke må handle om drift og akut problemløsning. I vores samarbejde og til møder skal både medarbejdere og ledere opleve, at pædagogik, faglighed og arbejdet med at skabe gode relationer fylder mest. Disse emner skal også fylde mest i afdelingernes og de tværgående faggruppers planlægning og løbende evaluering. I forhold til undervisningen vil vi, som nævnt i vores leveregler, skabe klarhed. Dette betyder, at vi i løbet af 2014 og 2015 skal blive endnu skarpere på forventningsafklaring i alle vigtige forløb og trin. Alle ledere og medarbejdere har strategier for både pædagogisk ledelse af medarbejdere og pædagogisk ledelse af undervisning. På skolens intranet vil der komme en række lettilgængelige redskaber til tydeligt lederskab i undervisning. Disse er en god hjælp til eksempelvis Cooperative Learning eller for at blive bedre til at bruge SmartBoard. Redskaberne er udviklet sammen med skolens pædagogiske ambassadører, der også vil introducere dem for alle undervisere. Pædagogiske ambassadører Gruppen af pædagogiske ambassadører, der har en særlig interesse for pædagogisk og didaktisk udvikling, fortsætter i Ambassadørerne beskæftiger sig med, hvordan vi på tværs af skolens afdelinger internt kan udvikle, fastholde og videreformidle erfaringer og nye aktiviteter. Opgaven er at samle, synliggøre og videregive pædagogiske og didaktiske erfaringer til de øvrige kollegaer på skolen i samspil med skolens ledere. 14 Virksomhedsplan 2014.indd 14 11/12/

15 Ambassadørerne arbejder i arbejdsgrupper med følgende temaer: Fælles pædagogisk didaktisk grundlag Kompetenceudvikling af undervisere Informations- og kommunikationsteknologi Talentpleje Tværgående aktiviteter Cooperative Learning I 2014 bliver dette ambassadørarbejde sat mere i system og er beskrevet i skolens kvalitetssystem. Det samlende pædagogiske og didaktiske grundlag På Kold College vil vi udvikle og indføre et opdateret, fælles pædagogisk didaktisk grundlag for undervisning og læring. I beskrivelsen af grundlaget tager vi vores kulturvision og leveregler med ind i undervisningsrummet og undervisningsrelationen. Her, i skolens vigtigste faglige rum, sætter vi faglige og pædagogiske normer for, hvad der virker i forhold til god undervisning. Vi ønsker at vide, hvad det i sidste ende giver elever, som kan og vil mere. I dette arbejde inspireres vi også af aktuel forskning. Vi ønsker at sætte normer for: Tydelig ledelse Fagligt læringsfællesskab Sammenhæng mellem den teoretiske lære og den praktiske afprøvning Relation til læreren og rollemodellen Struktur og systematik også når vi gør plads til impulserne Evaluering, feedback og hjælp De pædagogiske ambassadører vil sammen med skolens pædagogiske ledere formulere det fælles pædagogiske didaktiske grundlag på en måde, så alle skolens uddannelser kan spejle sig i det. Efterfølgende skal ambassadørerne også hjælpe med at udbrede kendskab til grundlaget hos alle skolens undervisere. Målet er, at alle skolens lærere med dette grundlag: Kan reflektere over egen undervisning Kan se sig selv i skolens professionelle pædagogiske normer og fortælle Hvorfor og hvordan jeg sammen med mine elever kan og vil mere Kan omformulere mål og faglighed til undervisningsplaner, som gør elever og potentialer bedre 15 Virksomhedsplan 2014.indd 15 11/12/

16 Hvad kom der ud af Elevtopmødet på Kold? Kompetenceudvikling 2014 og 2015 Underviserne på Kold College har tilsammen mange erfaringer og spidskompetencer. Mange er fyrtårne for deres fagområder og faglige aktiviteter. Skolens kultur åbner for et samspil, hvor vi får det bedste ud af hinanden, når vi lærer at dele mulighederne i mål. Stærkere pædagogik, faglighed og ledelse bliver i de kommende år temaet for underviseres og lederes kompetenceudvikling. Ledelsen har lagt en plan for, hvordan der sættes fokus på vidensdeling mellem underviserne, så nye kilder, kvalificeringer og input bliver delt bedst muligt. Dette skal både ske i faggrupper og på tværs af afdelinger. Alle undervisere vil som en naturlig del af denne kompetenceudvikling og i forsøget på at gøre viden mere gennemsigtig på skolen blive indbudt til et udviklingsforløb i brugen af SmartBoard. Kantinens udbud, kommunikation og selve madens næringsindhold. Selvforsyning (vi har dyr, køkkener og mejeri og en kantine, der sælger mad). En app, hvor vi selv kan skrive nyheder fra HELE skolen. Midtvejsevaluering mundtligt, så der kan gøres noget ved det, der er behov for. Inspirerende klasselokaler med farver på. Tværfaglig undervisning/forsøg, hvor faglærerne og eleverne på tværs kan lære af hinanden. Bløde møbler/ hyggeområder og borde- og bænkesæt udenfor. Events og aktiviteter på tværs af uddannelserne gerne med sport. Fælles elevråd for hele skolen. Tværfaglig undervisning, hvor faglærerne og eleverne kan lære af hinanden og bruge hinandens faciliteter. Hvor kan jeg få mere at vide om topmødet? koldcollege. dk/elever og selve madens og mejeri og en der fra HELE skolen. r kan gøres noget ved r på. d af Kold? or faglærerne og nden. orde- og bænkesæt dannelserne gerne rerne og eleverne ndens faciliteter. koldcollege. dk/elever Elevtopmødet 2013 Der var ingen hellige køer på årets topmøde College Topmøde for undervisere Efter de gode erfaringer med Slip dig løs Elevtopmødet sidste år skaber vi et topmøde for underviserne på Kold College. Her vil vi udveksle gode erfaringer på tværs af alle afdelinger og give fælles inspiration. Hvad kom der ud af Elevtopmødet på Kold? Kantinens udbud, kommunikation og selve madens næringsindhold. Selvforsyning (vi har dyr, køkkener og mejeri og en kantine, der sælger mad). En app, hvor vi selv kan skrive nyheder fra HELE skolen. Midtvejsevaluering mundtligt, så der kan gøres noget ved det, der er behov for. Inspirerende klasselokaler med farver på. Tværfaglig undervisning/forsøg, hvor faglærerne og eleverne på tværs kan lære af hinanden. Bløde møbler/ hyggeområder og borde- og bænkesæt udenfor. Hvor kan jeg få mere at vide om topmødet? Events og aktiviteter på tværs af uddannelserne gerne med sport. Fælles elevråd for hele skolen. Tværfaglig undervisning, hvor faglærerne og eleverne kan lære af hinanden og bruge hinandens faciliteter. Slip dig løs koldcollege. dk/elever Topmøde bordskilte.indd 1 17/05/ Som en naturlig forlængelse af vores fokus på pæda gogik og pædagogisk ledelse skal temaet på top mødet tage udgangspunkt i skolens fælles pædago giske didaktiske grundlag samt vores leveregler. Elevtopmødet 2013 Der var ingen hellige køer på årets topmøde College 16 Virksomhedsplan 2014.indd 16 11/12/

17 Vi vil og kan mere: Servicefunktionerne gør det muligt Servicefunktioner: Skolehjem Elevadministration HR Servicefunktionerne danner tilsammen de tandhjul, der får den store maskine Kold College til at fungere, så underviserne kan give eleverne den bedst mulige læring. Samarbejdet og energien mellem servicefunktionerne og skolens undervisningsafdelinger er afgørende for at skabe et konkurrencedygtigt skolemiljø, der giver dygtige elever og fyldte klasselokaler. Det skal være klart, at alle afdelinger på Kold College er lige værdifulde for driften af skolen. Ingen er stillet over eller under den anden. Når den gode undervisning er god, skyldes det samarbejde. Samarbejdet mellem servicefunktionerne og undervisningsafdelingerne kræver gensidigt ansvar for kolleger og for deres opgaver, også på tværs af afdelingerne. I en levende skole hænger tingene uadskilleligt sammen, fx: Rengøringen har ansvaret for, at klasselokalerne er klar, når der skal være undervisning. Kantinen sørger for, at maden er klar til spisepauserne. Økonomi Bibliotek Sekretariat Teknisk afdeling Rengøring IT Kantine Forberedelsen Vareindlevering Kvalitet Udvikling Kommunikation Vejledning Praktikcenter Det er undervisningsafdelingernes opgave, at der ryddes op i klasse lokalerne af lærere og elever, inden de forlader dem, og at eleverne kan overholde spisepauserne. På den måde hjælper vi hinanden med at løse opgaverne. Helt afgørende for, at tingene fungerer, er den gensidige respekt. Serviceopgaverne løses netop som en udlevelse af levereglerne på Kold College. Gør banen fri til mennesker og løsninger - i en meningsfyldt dialog hjælper vi hinanden med at yde vores bedste det er alles ansvar. 17 Virksomhedsplan 2014.indd 17 11/12/

18 Kultur og trivsel: Endnu bedre studiemiljø Indsatsområdet Endnu bedre studiemiljø fra 2013 fortsætter i Det betyder, at vi stadig har fokus på tiltag, aktiviteter og programmer, der vil give eleven endnu bedre spillerum, muligheder og mavefølelse. Elevtopmøder giver nye ideer Det første elevtopmøde i maj 2013 blev en stor succes. 150 elev er og 15 medarbejdere deltog, og en dynamisk proces resulterede i, at eleverne kom med mange spændende og konkrete ideer til, hvordan studie miljøet kan udvikles. Vi har besluttet at justere formen og gøre elevtopmødet til en årligt tilbagevendende begivenhed. Dagsordenen for 2014 tager udgangspunkt i resultaterne af den elevtilfredshedsundersøgelse, der udgives i januar På dagen får eleverne indflydelse på skolens sociale og fysiske studiemiljø gennem en brugerdreven innovationsproces. Resultatet skal være konkrete ideer og initiativer, som skolen efterfølgende kan vælge at føre ud i livet. En værdifuld sidegevinst ved elevtopmødet er, at det samtidig overfor eleverne er et bevis på, at skolen lytter til dem og påskønner deres engagement. Mere gennemsigtighed på tværs af skolen Bannere_indendørs.indd 1 14/08/ Eleverne har ved flere lejligheder givet udtryk for, at de ønsker at vide endnu mere om, hvad der sker og hvem der går - i skolens andre afdelinger. Dette kom også op på elevtopmødet i Ideerne fra mødet om fælles undervisning, hvor det nytter, og gennemførsel af flere sociale- og sportsarrangementer på tværs af uddannelser er allerede sat i gang, og vi vil fortsat have fokus på dette i Mødet med eleverne på de sociale medier I kommunikationen med potentielle og nuværende elever er vi aktive på digitale, sociale medier. Vi bruger mest energi på Facebook, der med mere end 3 millioner brugere er danskernes foretrukne sociale medie. På skolens facebookside har vi i skrivende stund 1867 likes, og antallet er jævnt stigende. I 2014 vil vi i højere grad arbejde med at involvere vores likere. Vi vil i tættere dialog med dem og få dem til at hjælpe med at sprede kendskabet til Kold College. Planen er at skabe endnu mere aktivitet og efterkomme de unges ønsker endnu mere på Facebook i Vores Facebook-profil, Kold-app en og studiehåndbogen på skolens hjemmeside optimeres i det kommende år. Dette sker i samarbejde med skolens elever. Samtidig overvejes det, om skolen skal anvende 18 Bannere_udendørs.indd 1 Virksomhedsplan 2014.indd 18 11/12/

19 andre sociale medier, som for eksempel Instagram, der i øjeblikket er et voksende hit både hos de unge og deres forældre. Vi møder verden med åbne arme I 2014 vil Kold College arbejde på at leve op til de europæiske målsætninger på det internationale område, som beskrevet i Brügge kommunikeet for udvidet europæisk samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet Derfor vil vi øge antallet af vores elever og ansatte, der kan deltage i transnationalt samarbejde og mobilitet. De europæiske målsætninger, som støttes af alle 28 medlemslande, opfordrer til, at et stigende antal erhvervsuddannelseselever og lærere gør sig mobile mellem landene, at erhvervsskolerne udvikler en internationaliseringskultur og strategier, der styrker samarbejdet på tværs af grænser. I arbejdet skal erhvervsskoleelevernes interkulturelle og sproglige kompetencer øges under overskriften Internationalisation at Home, ligesom hele erhvervsskolesektoren opfordres til at bruge de forskellige EU værktøjer. Dette betyder, at den europæiske kvalifikationsramme, det europæiske kvalitetssikringssystem, kalibrereringssystemet ECVET og Europass til brug for synliggørelse i stadig højere grad bliver en del af vores professionelle virkelighed. Et godt eksempel på dette er den europæiske karakterskala, 7-trinsskalaen, der allerede er implementeret i Danmark. Vi forventer, at de europæiske målsætninger bliver en del af den nye erhvervsuddannelsesreform, der ifølge regeringens oplæg er fuldt implementeret i I reformen forventer vi, at der vil komme øget fokus på de 3 I er: Innovation, Iværksætteri og Internationalisering. Fra EU s side er der allerede sat handling bag ordene med uddannelsesprogrammet Erasmus+, der giver dobbelt så mange studerende, elever og lærere end tidligere mulighed for at komme på studieophold eller praktik i udlandet. Smarte tavler gør timen mere levende Der er stor interesse for at udvikle brugen af skolens nye SmartBoard og de muligheder, de giver i forhold til undervisning, forberedelse og elevinddragelse. De pædagogiske ambassadører, der som gruppe har fokus på informations- kommunikationsteknologi, har udarbejdet hovedpunkter for udvikling af brugen af SmartBoard. Meningen er at give kompetencen i brugen af dem et løft, så alle undervisere kan få glæde af teknologien: Alle undervisere skal deltage i et basis-træningsforløb, der giver kendskab til de mest basale funktioner på SmartBoard. Træningen inkluderer også en workshop i undervisning, afprøvning og udvikling af egne materialer for læreren. Der skabes konkrete vejledninger og manualer til systemerne. Indretningen af klasselokalerne gøres mere hensigtsmæssig i forhold til tilslutning af computer til SmartBoard /08/ Virksomhedsplan 2014.indd 19 11/12/

20 På Kold College dyrker vi dygtige og begejstrede elever: Vi slipper talenterne løs Tankerne om Den stærke elev, og hvordan vi ønsker at lave talentpleje på Kold College fra Virksomhedsplan 2013, fortsætter endnu mere synligt i I det kommende år slipper vi talenterne løs. Alle elever har talent på deres egen måde. Hos hver elev ønsker vi at pleje deres evner, så de vil og kan mere. Derfor styrker vi skolens overordnede mål for talentpleje. Den enkelte elev skal lære sit eget potentiale at kende og få lysten og muligheden for at udleve det. På Kold College definerer vi talenter som de, der vil og kan mere. Over døren til sit skolelokale skrev Kresten Kold: Idet vi samler vores vilje, udtryk og vej, kan vi samtidig sige, hvad vi ønsker at få ud af hver dag og hver time både i forhold til hinanden og i udbyttet hos eleven. Vi ønsker at sætte ord på de forventninger og udfordringer, der er til eleven. Vi vil have alle til at forstå, hvad der kræves i undervisningen og i samværet på skolen. Vi accepterer forskellige forudsætninger og varierende progressioner med det positive udgangspunkt, at alle vil mere, og at alle skal støttes i at kunne endnu mere. Denne udvikling støtter vi med forskellige og differentierede læringsforløb, der har fokus på de sociale relationer. På Kold skal eleven føle sig stimuleret. Alle skal kunne få følelsen af faglig stolthed og lære af begejstring. Denne lyst skal for den enkelte bruges til at sætte sig endnu højere mål. Hver elev skal konkret redegøre for, hvordan han eller hun ser sit eget spor for talentudvikling. Ved at følge talentets muligheder opstår der en positiv, selvforstærkende god cirkel hvor gnisten får eleven til at indse, at det betaler sig at gøre en brændende indsats for livet. Vi styrker udfoldelsen af talent systematisk og bevidst ved eksempelvis at sætte øget fokus på, at: Skabe et endnu tættere samarbejde med branchens spydspidser - virksomheder Kold College allerede har samarbejde med Arbejde aktivt og strategisk med de 3 I er: Innovation, Iværksætteri og Internationalisering i forhold til elevernes læring Involvere endnu flere medarbejdere og elever i tværgående projekter på Kold College Invitere HTX-eleverne til at deltage i Akademiet for talentfulde unge Vejlede og udvikle forløb, der stimulerer til videreuddannelse, eksempelvis eux Evalueringer og feedback fra eleverne lader os følge op på, at dette arbejde (og de krav og udfordringer der følger til eleven fra undervisere og øvrige medarbejdere) nu også får den ønskede effekt: At slippe talenterne løs. 20 Virksomhedsplan 2014.indd 20 11/12/

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

2015 somhedsplan Virk

2015 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere