Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/

2 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/

3 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny organisation Ændring af erhvervsuddannelserne OK13 Slip dig løs Tanker og retninger fra bestyrelsens strategiseminar Kompetenceudvikling... 9 Leveregler Gør banen fri til mennesker og løsninger Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed Vær et forbillede for alle andre Lad dig inspirere Skab det gode rum Pædagogisk ledelse og udvikling Pædagogisk ledelse i fokus Pædagogiske ambassadører Det samlende pædagogiske og didaktiske grundlag Kompetenceudvikling 2014 og 2015 Topmøde for undervisere Servicefunktionerne gør det muligt Endnu bedre studiemiljø Elevtopmøder giver nye ideer Mere gennemsigtighed på tværs af skolen Mødet med eleverne på de sociale medier Vi møder verden med åbne arme Smarte tavler gør timen mere levende Vi slipper talenterne løs Samarbejdet om at blive bedre Praktikcentret sikrer mødet med virkeligheden Det praktikpladsopsøgende arbejde Bedre sammenhæng mellem skole- og praktikdel På vej til et stærkere samarbejde med grundskoler og gymnasier Elevambassadører skal sprede den gode oplevelse Folkeskolelærere inviteres på Kold College Flere gymnasie- og folkeskoleelever skal kende til vores muligheder Virksomhedsplan 2014.indd 3 11/12/

4 KOLD: Du vil mærke, hvor sjovt og afhængighedsskabende det er at bruge din viden. 4 Virksomhedsplan 2014.indd 4 11/12/

5 Velkommen til Virksomhedsplan 2014: Vi vil og kan mere En plan er kun noget værd, hvis den har hold i virkeligheden. Derfor er det helt naturligt, at Virksomhedsplan 2014 er blevet til i et samspil mellem dem, der hver dag skaber skolens faglighed og flow vores bestyrelse, ledere og medarbejdere. Planens indhold er sammensat af flere gruppers bidrag og samarbejde: Skolens bestyrelse har på det årlige strategiseminar formuleret overskriften for den samlede plan Vi vil og kan mere og givet input til konkrete indsatser. Skolens ledergruppe har konkretiseret kulturvision Slip dig løs i 5 konkrete leveregler, der definerer fælles indsatser og krav for opførsel, arbejde, undervisning og udbytte på skolen. De pædagogiske ambassadører har suppleret med indsatser og har bidraget med konkretiseringer af indsatsområderne. Skolens samarbejdsudvalg har bidraget med kommentarer til planen og med input som sikrer, at planen kan blive en del af skolens virkelighed. Og endelig har virksomhedsplanen været emne på en del personalemøder, hvor medarbejderne har bidraget med kommentarer og tilføjelser. Der ligger altså en kollektiv indsats og drivkraft bag de kommende sider. Men disse beskriver stadig kun planen. Tilbage står, at hensigterne og målene skal omsættes til konkrete handlinger. For at få ført intentionerne ud i livet er det planlagt, at vi inden den 1. marts 2014 udarbejder klare og overskuelige handlingsplaner for hver enkelt afdeling på skolen. Handlingsplanerne skal være et dynamisk værktøj, der løbende revideres, og som ligger på skolens intranet. Flere af indsatserne i denne virksomhedsplan er en opfølgning på indsatser fra 2013 og tidligere. Dette er et bevidst valg, da det er de lange seje træk, der skaber resultater. Således er der kun et enkelt nyt indsatsområde i 2014, nemlig På vej til et stærkere samarbejde med grundskoler og gymnasier. Et enkelt indsatsområde er ikke længere en del af virksomhedsplanen, idet Sund skole nu er en del af hverdagen på Kold College og er skrevet ind i skolens kvalitetssystem som opfordringen Smag energien! Slip læselysten løs Thomas Johansen Bestyrelsesformand Hans Skjerning Direktør 5 Virksomhedsplan 2014.indd 5 11/12/

6 Ny hverdag på Kold College: Forandringer på vej Hvert år i august eller september gennemfører bestyrelsen på Kold College et strategiseminar, hvor den fremadrettede strategi beskrives. I år kunne man konstatere, at skolen står overfor en række nye udfordringer, men at den overordnede vision og strategi fra 2013 fortsat holder. Hverdagen på Kold College byder løbende på forandringer. Dette skal både ledere og medarbejdere søge at få noget positivt ud af. Nogle forandringer kan vi styre selv, andre er pålagt skolen som organisation. Uanset hvad, får vi det bedste udgangspunkt, hvis vi kommer forandringerne proaktivt i møde. Vi skal kende dem og være klædt på til dem. Vi ved allerede nu noget om de ændringer, vi står overfor: Farvel til akademiet Fra den 1. januar 2014 er akademiuddannelserne på Kold College endeligt overgået til Erhvervsakademiet Lillebælt. Undervisere og studerende vil dog fortsat have deres gang på Kold College, da skolen indtil videre stiller lokaler og udstyr til rådighed for uddannelserne. Det betyder, at uddannelsesporteføljen på Kold College fremover består af teknisk gymnasium, erhvervsuddannelser og tilhørende kurser. Ny organisation Som konsekvens af akademiets udspaltning er der pr 1. november 2013 sket en organisationsændring på skolen, som er endeligt gennemført primo Organisationsændringen er også sket for at fremtidssikre og styrke organisationen og skolens ledelse til de nye opgaver, der kommer i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne. Fremover er alle skolens uddannelser samlet i ét chefområde. Dette skaber en bedre sammenhængskraft mellem skolens uddannelser og kan sikre en mere optimal drift af skolens indtægtsgivende område. Ændring af erhvervsuddannelserne Regeringen fremlagde i begyndelsen af oktober 2013 sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne. Forandringerne forventes at blive vedtaget i foråret 2014 og at træde i kraft fra august Reformen betyder, at vi på Kold College skal bruge 2014 til at gøre os klar til at arbejde efter den nye lovgivning. Regeringens overordnede mål med reform af erhvervsuddannelserne: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Dette skal være mindst 30 procent i Flere skal fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse. Fuldførelsen skal stige fra 52 procent i 2012 til 60 procent i 2020 og 67 procent i Det vil sige, at mindst to ud af tre påbegyndte skal fuldføre i Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år, og den høje beskæftigelse for færdiguddannede skal opretholdes. Tilliden til og trivslen i erhvervsskolerne skal styrkes. Der vil blandt andet på baggrund af erfaringerne med trivselsmålinger på erhvervsskolerne blive udviklet én fælles metode for trivselsmålinger, som alle erhvervsskoler skal anvende. Arbejdet med trivselsmålsætningen skal medvirke til at sikre fokus på at skabe og fastholde et højt lokalt trivselsniveau. 6 Virksomhedsplan 2014.indd 6 11/12/

7 Ifølge oplægget nedlægges de nuværende grundforløbsindgange Mad til mennesker og Dyr, planter og natur. I stedet skal eleverne fremover vælge mellem 4 hovedområder hvoraf det ene foreløbigt har arbejdstitlen Landbrug og fødevarer Titlen er ikke besluttet endnu, da der indtil videre er tale om et forhandlingsoplæg. Samtidig lægges der i forslaget op til, at endnu flere elever skal have tilbud om at gennemføre en EUXuddannelse, dvs. en gymnasial eksamen på hf-niveau i forbindelse med en erhvervsuddannelse. OK13 I 2013 overgik underviserne på Kold HTX til den nye OK13 overenskomst, og i august 2014 skal underviserne på erhvervsuddannelsesområdet også tage hul på en ny overenskomst. OK13 omfatter markante ændringer af arbejdstiden. Fremover skal ledelsen lede og fordele arbejdet uden centralt forhandlede arbejdstidsregler og uden faste normer for forberedelse. Dette stiller nye krav til samarbejdet på skolen. I 2014 er det en fælles opgave for ledere og medarbejdere at få den nye overenskomst til at fungere bedst muligt til lærernes og elevernes bedste. Slip dig løs Kulturvisionen for Kold College er ikke kun noget, vi taler om. Det er noget, vi er. Vores kultur og særpræg kommer alle i møde, der træder ind på skolen, og mærkes af alle, der deltager i skolens hverdag. Her mødes alle af tankevækkende citater om at gribe chancen for at lære og gøre sit bedste i enhver situation. Vores drift og løfte vil også vise sig i større og større grad i kommunikationen og vil være en integreret del af det nye, kommende intranet. 7 Virksomhedsplan 2014.indd 7 11/12/

8 Vi vil og kan mere: Tanker og retninger fra bestyrelsens strategiseminar 2013 Det bliver ganske sort for mine øjne sagde Lille Mis; hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke lært andet end at fange mus; og der er så mange, der lever af dem, at der bliver ingen til mig. Det er da også uheldigt, at min mor ikke lærte mig noget andet; jeg må dø af sult. Fra Historien om Lille Mis, fortalt af Kresten Kold (1865) Verden er i forandring. Det gælder om noget i disse år, at Danmark har brug for dygtige fagfolk indenfor jordbrug, fødevarer og proces. Sprudlende gartnere, landmænd, kokke og tjenere, mejerister, bagere og studenter, der vil bruge både deres eget og deres muligheders fulde potentiale hver gang. Akkurat som i Kresten Kold klassikeren Historien om Lille Mis er der behov for individer, der vil mere. Man må aldrig forvente, at nogen andre end én selv kan sørge for, at man får noget ud af livet eller mus til aftensmad. Derfor har enhver selv ansvaret for at bruge sine muligheder. Og netop derfor stiller vi krav til eleverne og underviserne - samt servicemedarbejderne, der sørger for rammer og indhold, så man bagefter ikke bare vil, men også kan mere. På Kold College lærer man ikke for livet, men til livet for i vores tidsalder er det de færreste, som kommer til at lave det samme hele livet. Uanset hvad man lærer hos os, i hånden, hovedet eller hjertet, vil man kunne bruge det fremadrettet. Når man først har sluppet gnisten løs, kan den brænde, til man dør. Banen er fri. Vi er i forandring. Reformen af erhvervsuddannelserne er allerede i gang. Lyst og motivation til læring giver dagligt et endnu højere niveau af faglig viden og personligt drive hos os. I 2014 hæver vi endnu engang overliggeren, præstationen og standarden med omdrejningspunkt i vores strategi og det fundament, der gør vores skole helt speciel: Vi skaber en styrket undervisning med et omfattende program for pædagogisk udvikling og ledelse. Vi sætter streg under fagligheden ved endnu mere inspiration og samarbejde på kryds og tværs i et levende studiemiljø og udover skolen ved et endnu større fokus på partnerskaber med praktiksteder og samarbejde med kapaciteter og muligheder i markedet. På det årlige strategiseminar blev bestyrelsen meget inspireret af dygtige elever og medarbejdere med drive og vilje til mere. Dette er vigtigt. Vores gode intentioner bliver nemlig kun til virkelighed, hvis de kan omsættes til energi og handlelyst handler om forandring. Heldigvis er vi klar. Som også Lille Mis måtte lære, er der kun én vej frem for at lære verden at kende og være med til at give den værdi: Slip dig løs. På de kommende sider vil vi uddybe gnisten, der skal tænde vores muligheder for fremtiden. 8 Virksomhedsplan 2014.indd 8 11/12/

9 Arbejde og samarbejde i 2014: Kompetenceudvikling Vi vil og kan mere. Derfor satte vi i 2013 fokus på den engagerede medarbejder. Vi sendte lederne på seminarer, og der blev holdt morgenmøder med fokus på anerkendende og pædagogisk ledelse. Der er i afdelingerne lavet handlingsplaner for, hvordan vi kan implementere skolens kulturvision i afdelingernes daglige arbejde, og der er dannet en gruppe pædagogiske ambassadører blandt underviserne. Skolens kulturvision er det faste fundament, som vi skal forholde os til i alle vores opgaver og hele vores adfærd, når vi er på Kold College. Vi skal blive ved med at slippe os løs og stille krav til eleverne og til os selv. Vi ved, at der kommer store udfordringer i form af en ny reform. Derfor er det vigtigt, at vi har en fælles platform at arbejde ud fra, så vi trækker i samme retning. Den platform giver vores kulturvision os. Vi ved, at vi med vores faglige stolthed skal tænde gnisten hos eleverne og hos hinanden. Hjælpe hinanden, så vi hele tiden bliver bedre. Turde tage nye initiativer, så vores verden bliver større. Vi skal styrke udviklingen fagligt og personligt ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt. Er det bare smukke ord på et stykke papir? Prøv at overveje, hvordan din hverdag ville se ud, hvis du i alle dine handlinger tog udgangspunkt i kulturvisionen. Således bliver temaet for årets MUS-samtaler i 2014: Vi vil og kan mere I 2014 sætter vi ekstra fokus på pædagogisk udvikling og ledelse både ledelse af undervisning og ledelse af medarbejdere. Kulturvision for Kold College Idet vi samler vores vilje, udtryk og vej, kan vi samtidig sige, hvad vi ønsker at få ud af hver dag og hver time både i forhold til hinanden og i udbyttet hos eleven. Tænd gnisten Vi får eleven til at indse, at det betaler sig at gøre en indsats for livet. Føl hjælpen Vi giver eleverne rygdækning til nye praktiske evner og større overblik i livet. Luk verden op Vi ser eleven og giver ro til at forstå og ansvar til at tage initiativet. Stol på friheden Vi styrker udviklingen ved at kræve energi, kreativitet, gennemskuelighed og respekt. Del muligheden i mål Vi lytter til hinanden, stiller tydelige krav og holder fast i den gode vej frem. Gør plads for impulserne Vi gør vores bedste. Derfor tør vi slippe kontrollen og give os hen til inspirationen. Giv fremtiden luft Vi er hver dag selv med til at styre vores uddannelsers udvikling. Lev for livet Vi ønsker det bedste og sundeste liv hver dag. Stil åbenhjertigheden forrest Vi hjælper hinanden og mødes i en stemning af åbenhed. 9 Virksomhedsplan 2014.indd 9 11/12/

10 Vi skal brænde: Leveregler På Kold College bærer vi en stor og vigtig arv med os fra Kresten Kold. Kolds meget frugtbare tilgang inspirerer os stadig. Og for at vi hver dag skal huske at få det fulde potentiale ud af dette syn på skole og liv, har vi lavet leveregler, som vi vil bruge i det daglige for at blive ved med at sikre en rummelig, målrettet og moderne skole. Vores leveregler er skabt, fordi vi har høje forventninger til hinanden. Og til den måde vi enkeltvis og i fællesskab går til de krav, værdier, kultur og den hverdag, vi deler. Vi satser kun på ét produkt: Dygtige og begejstrede elever. Derfor tager levereglerne udgangspunkt i vores omgang med elever, men de fortæller også, hvordan vi som medarbejdere og ledere skal møde hverdagen og hinanden. Vi ved, at gode resultater ikke kommer af sig selv. De kommer af inspiration, gode sammenhænge, fokus og hårdt arbejde. KOLD: Alting i livet starter og slutter med dig selv. Derfor fik vi i 2013 kulturvisionen Slip dig løs, som i 2014 konkretiseres i 5 klare leveregler. Leveregler, der skal hjælpe os til at blive endnu bedre. Leveregel #1: Gør banen fri til mennesker og løsninger Her er der plads til alle, der viser hensyn og respekt. Vi sørger for hinanden og samarbejder, når vi planlægger, når vi skaber, og når vi afslutter projekter, møder og undervisning. Vi forklarer skolens leveregler for dem, der ikke overholder dem. Vi viser empati og forståelse, men slår hårdt ned på daglige bevidste overtrædelser, fordi det ikke viser respekt for skoleliv og medmennesker. Sig det klart Giv klare signaler, forklaringer og forbud. Jeg er en djævel i et køkken Fortæl forståeligt: Hvad er det, vi gør her? Hvad er det, Slip dig løs vi ikke gør her? Giv direkte udmeldinger i situationen. 10 Kom med på Kold College og brug dine sanser som kok eller tjener Som elev på Kold College lærer du alt det fede, mens du får nye kræfter af maden, bevægelsen og begejstringen. Virksomhedsplan 2014.indd 10 11/12/ Smag energien!

11 Slip dig løs Leveregel #2: Sæt dig mål, forklar dem, og gør dine forventninger til virkelighed Kold College er et sted, der lærer mennesker at bruge deres evner ordentligt og bedst muligt i alle de situationer, de kan. Men det kræver naturligvis, at man kan se både opgaven og formålet. Derfor er dette afgørende for skolen. Undervisning uden mål, som både du og eleverne kan forstå, er nytteløs. Forklar dit mål. Synliggør dine forventninger. Beskriv udbyttet. Gør målet forståeligt Tag dig tid til at forventningsafstemme og forklare, hvad opgavens fokus er, og hvordan det passer ind i planen. Giv alle overblik over, hvor I er på vej hen og hvorfor. Leveregel #3: Vær et forbillede for alle andre På Kold College yder vi vores bedste. Men vi vil have alle med ved at dyrke de positive rollemodeller. Det er vigtigt at være til stede, både fysisk og psykisk. Grib nuet og få det bedste ud af enhver situation, så bliver alle dage også sjovere. At være forbillede starter naturligvis med dig selv. Tilbyd derfor kolleger eller elever din hjælp, hvis du ser, de sakker bagud. Vær opmærksom Professionalisme er, at vi alle overalt tager et ansvar. At komme til tiden, at man er forberedt, at man koncentrerer sig om dét, der var meningen, og at man overholder de aftaler, man har. Jeg kan vise dig de vildeste vine Jeg er en djævel i et køkken Kom med på Kold College og brug dine sanser som kok eller tjener de vildeste vine Jeg kan vise dig og brug dine sanser som kok eller tjener Kom med på Kold College Jeg er en djævel i et køkken 11 Som elev på Kold College lærer du alt det fede, mens du får nye kræfter af maden, bevægelsen og begejstringen. Smag energien! Virksomhedsplan 2014.indd 11 11/12/

12 KOLD: Du vil opdage, at du selv har ansvaret. Du er nødt til at vise din vilje for at tage din plads. 13 Virksomhedsplan 2014.indd 12 11/12/

13 Leveregel #4: Lad dig inspirere På Kold College dyrker vi professionalisme, der smitter, og nye inputs tvinger os til ikke at gå i stå. Viden giver inspiration. Og det er den enkeltes ansvar at skaffe inspiration til både sig selv og til deling. Men med viden er det ligesom med ideer. Hvis man ikke fortæller det videre, sker der ikke noget. Jo mere vi snakker sammen om vores fag og interesser, jo bedre bliver vi også til at kende de personlige kompetencer, som findes rundt omkring på skolen. Inspiration til at snakke sammen giver overblik både omkring faglighed og udvikling. Hos os skal delingen af viden altid være en fast ingrediens. Forny din viden løbende Hold dig opdateret, og tag den nyeste viden ind i det daglige arbejde. Husk på, at dine kompetencer aktivt skal fornyes og suppleres. Leveregel #5: Skab det gode rum På Kold College prioriterer vi i situationen. Vi er her for at undervise, og dette gør vi bedst med gode relationer i klassen. Derfor tager vi ikke opgør og alvorsord i al offentlighed eller lader resten af klassen vente, mens vi diskuterer med en elev. Elevkonflikter løses ude af klasselokalet. Lærerens gerning og klassens udbytte går foran alt andet, men derfor skal dårlig opførsel naturligvis stadig stoppes omgående. Mød konflikten Du skal turde møde striden og uoverensstemmelsen og tage styringen af løsningen. Acceptér, at alle har ret til at sige nej. Bryd ikke hverken elevers eller kollegers grænser. Tag den positive vej: Vær optimistisk i dine forventninger om, at dette nok skal lykkes. 13 Virksomhedsplan 2014.indd 13 11/12/

14 Vi vil og kan mere: Pædagogisk ledelse og udvikling Pædagogisk ledelse i fokus Som det fremgår, er tydelig ledelse af undervisning og læring omdrejningspunktet for skolens pædagogiske grundlag. Vi ønsker at være toneangivende i forhold til Undervisningsministeriets forståelse af pædagogisk ledelse. Pædagogisk ledelse betyder, at ledelsen har gjort plads til en systematisk udvikling af læreprocesser blandt ledere, lærere og andre medarbejdere. Derudover skal ledelsen føre de uddannelsespolitiske og pædagogiske mål ud i livet i skolens dagligdag. Dette er årsagen til, at ledelsen sætter fokus på skolens kerneydelse undervisningen. En del af undervisningen er skolens didaktiske og pædagogiske praksis, der skal styrke elevernes læreprocesser. Det er vigtigt for ledelsen at styrke gennemslagskraften af både de overordnede mål for undervisningen og de mål, som underviser og elever sammen sætter for deres fælles rejse mod højere kompetenceniveauer. Ved at gøre denne planlægning mere involverende og vidensbaseret bliver den stærkere. Lederne er opmærksomme på, at det hele ikke må handle om drift og akut problemløsning. I vores samarbejde og til møder skal både medarbejdere og ledere opleve, at pædagogik, faglighed og arbejdet med at skabe gode relationer fylder mest. Disse emner skal også fylde mest i afdelingernes og de tværgående faggruppers planlægning og løbende evaluering. I forhold til undervisningen vil vi, som nævnt i vores leveregler, skabe klarhed. Dette betyder, at vi i løbet af 2014 og 2015 skal blive endnu skarpere på forventningsafklaring i alle vigtige forløb og trin. Alle ledere og medarbejdere har strategier for både pædagogisk ledelse af medarbejdere og pædagogisk ledelse af undervisning. På skolens intranet vil der komme en række lettilgængelige redskaber til tydeligt lederskab i undervisning. Disse er en god hjælp til eksempelvis Cooperative Learning eller for at blive bedre til at bruge SmartBoard. Redskaberne er udviklet sammen med skolens pædagogiske ambassadører, der også vil introducere dem for alle undervisere. Pædagogiske ambassadører Gruppen af pædagogiske ambassadører, der har en særlig interesse for pædagogisk og didaktisk udvikling, fortsætter i Ambassadørerne beskæftiger sig med, hvordan vi på tværs af skolens afdelinger internt kan udvikle, fastholde og videreformidle erfaringer og nye aktiviteter. Opgaven er at samle, synliggøre og videregive pædagogiske og didaktiske erfaringer til de øvrige kollegaer på skolen i samspil med skolens ledere. 14 Virksomhedsplan 2014.indd 14 11/12/

15 Ambassadørerne arbejder i arbejdsgrupper med følgende temaer: Fælles pædagogisk didaktisk grundlag Kompetenceudvikling af undervisere Informations- og kommunikationsteknologi Talentpleje Tværgående aktiviteter Cooperative Learning I 2014 bliver dette ambassadørarbejde sat mere i system og er beskrevet i skolens kvalitetssystem. Det samlende pædagogiske og didaktiske grundlag På Kold College vil vi udvikle og indføre et opdateret, fælles pædagogisk didaktisk grundlag for undervisning og læring. I beskrivelsen af grundlaget tager vi vores kulturvision og leveregler med ind i undervisningsrummet og undervisningsrelationen. Her, i skolens vigtigste faglige rum, sætter vi faglige og pædagogiske normer for, hvad der virker i forhold til god undervisning. Vi ønsker at vide, hvad det i sidste ende giver elever, som kan og vil mere. I dette arbejde inspireres vi også af aktuel forskning. Vi ønsker at sætte normer for: Tydelig ledelse Fagligt læringsfællesskab Sammenhæng mellem den teoretiske lære og den praktiske afprøvning Relation til læreren og rollemodellen Struktur og systematik også når vi gør plads til impulserne Evaluering, feedback og hjælp De pædagogiske ambassadører vil sammen med skolens pædagogiske ledere formulere det fælles pædagogiske didaktiske grundlag på en måde, så alle skolens uddannelser kan spejle sig i det. Efterfølgende skal ambassadørerne også hjælpe med at udbrede kendskab til grundlaget hos alle skolens undervisere. Målet er, at alle skolens lærere med dette grundlag: Kan reflektere over egen undervisning Kan se sig selv i skolens professionelle pædagogiske normer og fortælle Hvorfor og hvordan jeg sammen med mine elever kan og vil mere Kan omformulere mål og faglighed til undervisningsplaner, som gør elever og potentialer bedre 15 Virksomhedsplan 2014.indd 15 11/12/

16 Hvad kom der ud af Elevtopmødet på Kold? Kompetenceudvikling 2014 og 2015 Underviserne på Kold College har tilsammen mange erfaringer og spidskompetencer. Mange er fyrtårne for deres fagområder og faglige aktiviteter. Skolens kultur åbner for et samspil, hvor vi får det bedste ud af hinanden, når vi lærer at dele mulighederne i mål. Stærkere pædagogik, faglighed og ledelse bliver i de kommende år temaet for underviseres og lederes kompetenceudvikling. Ledelsen har lagt en plan for, hvordan der sættes fokus på vidensdeling mellem underviserne, så nye kilder, kvalificeringer og input bliver delt bedst muligt. Dette skal både ske i faggrupper og på tværs af afdelinger. Alle undervisere vil som en naturlig del af denne kompetenceudvikling og i forsøget på at gøre viden mere gennemsigtig på skolen blive indbudt til et udviklingsforløb i brugen af SmartBoard. Kantinens udbud, kommunikation og selve madens næringsindhold. Selvforsyning (vi har dyr, køkkener og mejeri og en kantine, der sælger mad). En app, hvor vi selv kan skrive nyheder fra HELE skolen. Midtvejsevaluering mundtligt, så der kan gøres noget ved det, der er behov for. Inspirerende klasselokaler med farver på. Tværfaglig undervisning/forsøg, hvor faglærerne og eleverne på tværs kan lære af hinanden. Bløde møbler/ hyggeområder og borde- og bænkesæt udenfor. Events og aktiviteter på tværs af uddannelserne gerne med sport. Fælles elevråd for hele skolen. Tværfaglig undervisning, hvor faglærerne og eleverne kan lære af hinanden og bruge hinandens faciliteter. Hvor kan jeg få mere at vide om topmødet? koldcollege. dk/elever og selve madens og mejeri og en der fra HELE skolen. r kan gøres noget ved r på. d af Kold? or faglærerne og nden. orde- og bænkesæt dannelserne gerne rerne og eleverne ndens faciliteter. koldcollege. dk/elever Elevtopmødet 2013 Der var ingen hellige køer på årets topmøde College Topmøde for undervisere Efter de gode erfaringer med Slip dig løs Elevtopmødet sidste år skaber vi et topmøde for underviserne på Kold College. Her vil vi udveksle gode erfaringer på tværs af alle afdelinger og give fælles inspiration. Hvad kom der ud af Elevtopmødet på Kold? Kantinens udbud, kommunikation og selve madens næringsindhold. Selvforsyning (vi har dyr, køkkener og mejeri og en kantine, der sælger mad). En app, hvor vi selv kan skrive nyheder fra HELE skolen. Midtvejsevaluering mundtligt, så der kan gøres noget ved det, der er behov for. Inspirerende klasselokaler med farver på. Tværfaglig undervisning/forsøg, hvor faglærerne og eleverne på tværs kan lære af hinanden. Bløde møbler/ hyggeområder og borde- og bænkesæt udenfor. Hvor kan jeg få mere at vide om topmødet? Events og aktiviteter på tværs af uddannelserne gerne med sport. Fælles elevråd for hele skolen. Tværfaglig undervisning, hvor faglærerne og eleverne kan lære af hinanden og bruge hinandens faciliteter. Slip dig løs koldcollege. dk/elever Topmøde bordskilte.indd 1 17/05/ Som en naturlig forlængelse af vores fokus på pæda gogik og pædagogisk ledelse skal temaet på top mødet tage udgangspunkt i skolens fælles pædago giske didaktiske grundlag samt vores leveregler. Elevtopmødet 2013 Der var ingen hellige køer på årets topmøde College 16 Virksomhedsplan 2014.indd 16 11/12/

17 Vi vil og kan mere: Servicefunktionerne gør det muligt Servicefunktioner: Skolehjem Elevadministration HR Servicefunktionerne danner tilsammen de tandhjul, der får den store maskine Kold College til at fungere, så underviserne kan give eleverne den bedst mulige læring. Samarbejdet og energien mellem servicefunktionerne og skolens undervisningsafdelinger er afgørende for at skabe et konkurrencedygtigt skolemiljø, der giver dygtige elever og fyldte klasselokaler. Det skal være klart, at alle afdelinger på Kold College er lige værdifulde for driften af skolen. Ingen er stillet over eller under den anden. Når den gode undervisning er god, skyldes det samarbejde. Samarbejdet mellem servicefunktionerne og undervisningsafdelingerne kræver gensidigt ansvar for kolleger og for deres opgaver, også på tværs af afdelingerne. I en levende skole hænger tingene uadskilleligt sammen, fx: Rengøringen har ansvaret for, at klasselokalerne er klar, når der skal være undervisning. Kantinen sørger for, at maden er klar til spisepauserne. Økonomi Bibliotek Sekretariat Teknisk afdeling Rengøring IT Kantine Forberedelsen Vareindlevering Kvalitet Udvikling Kommunikation Vejledning Praktikcenter Det er undervisningsafdelingernes opgave, at der ryddes op i klasse lokalerne af lærere og elever, inden de forlader dem, og at eleverne kan overholde spisepauserne. På den måde hjælper vi hinanden med at løse opgaverne. Helt afgørende for, at tingene fungerer, er den gensidige respekt. Serviceopgaverne løses netop som en udlevelse af levereglerne på Kold College. Gør banen fri til mennesker og løsninger - i en meningsfyldt dialog hjælper vi hinanden med at yde vores bedste det er alles ansvar. 17 Virksomhedsplan 2014.indd 17 11/12/

18 Kultur og trivsel: Endnu bedre studiemiljø Indsatsområdet Endnu bedre studiemiljø fra 2013 fortsætter i Det betyder, at vi stadig har fokus på tiltag, aktiviteter og programmer, der vil give eleven endnu bedre spillerum, muligheder og mavefølelse. Elevtopmøder giver nye ideer Det første elevtopmøde i maj 2013 blev en stor succes. 150 elev er og 15 medarbejdere deltog, og en dynamisk proces resulterede i, at eleverne kom med mange spændende og konkrete ideer til, hvordan studie miljøet kan udvikles. Vi har besluttet at justere formen og gøre elevtopmødet til en årligt tilbagevendende begivenhed. Dagsordenen for 2014 tager udgangspunkt i resultaterne af den elevtilfredshedsundersøgelse, der udgives i januar På dagen får eleverne indflydelse på skolens sociale og fysiske studiemiljø gennem en brugerdreven innovationsproces. Resultatet skal være konkrete ideer og initiativer, som skolen efterfølgende kan vælge at føre ud i livet. En værdifuld sidegevinst ved elevtopmødet er, at det samtidig overfor eleverne er et bevis på, at skolen lytter til dem og påskønner deres engagement. Mere gennemsigtighed på tværs af skolen Bannere_indendørs.indd 1 14/08/ Eleverne har ved flere lejligheder givet udtryk for, at de ønsker at vide endnu mere om, hvad der sker og hvem der går - i skolens andre afdelinger. Dette kom også op på elevtopmødet i Ideerne fra mødet om fælles undervisning, hvor det nytter, og gennemførsel af flere sociale- og sportsarrangementer på tværs af uddannelser er allerede sat i gang, og vi vil fortsat have fokus på dette i Mødet med eleverne på de sociale medier I kommunikationen med potentielle og nuværende elever er vi aktive på digitale, sociale medier. Vi bruger mest energi på Facebook, der med mere end 3 millioner brugere er danskernes foretrukne sociale medie. På skolens facebookside har vi i skrivende stund 1867 likes, og antallet er jævnt stigende. I 2014 vil vi i højere grad arbejde med at involvere vores likere. Vi vil i tættere dialog med dem og få dem til at hjælpe med at sprede kendskabet til Kold College. Planen er at skabe endnu mere aktivitet og efterkomme de unges ønsker endnu mere på Facebook i Vores Facebook-profil, Kold-app en og studiehåndbogen på skolens hjemmeside optimeres i det kommende år. Dette sker i samarbejde med skolens elever. Samtidig overvejes det, om skolen skal anvende 18 Bannere_udendørs.indd 1 Virksomhedsplan 2014.indd 18 11/12/

2015 somhedsplan Virk

2015 somhedsplan Virk Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Velkommen... 5 Slip talenterne løs Forandring... 6 Sådan vil vi vokse 2014: Samling, forberedelse og styrke 2015: Udvikling, muligheder og talent Vækst... 9 Jagten

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer.

Strategi. rapport. Vi har en mission. Samarbejde med virksomheder. Strategiske samarbejdskonstellationer. Rekruttering. Udfordringer. Med engagement, samarbejde og respekt for mennesker og faglighed skaber vi dagligt en attraktiv erhvervsskole som andre gerne vil være en del af Fra skolens værdigrundlag Vi har en mission Praktikcenter

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere