Skivum optræksplads. Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skivum optræksplads. Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere."

Transkript

1 Skivum optræksplads Bestemmelser for optræk af hangglidere og paraglidere. Banen drives til dagligt af Paragliderklubben Nordjylland samt Dragen Nordjylland. Side 1 af

2 Dette er en kortfattet beskrivelse af de praktiske forhold der gælder specielt for optrækspladsen i Skivum. DHPUs generelle regler og bestemmelser er IKKE beskrevet her men SKAL naturligvis også overholdes. Der henvises til afsnit 180 i SafePro Håndbogen udgivet af DDU. (Nu DHPU) Fra SafePro håndbogen skal følgende dog præciseres mht. ansvar: Piloten er selv ansvarlig for at hjælpepersonale har det nødvendige kendskab til optræk for den hjælpefunktion de skal udføre. INDHOLD Faciliteter og deres brug o Garagen o Banen o Spillet o Bilen Hvem må hvad o Hvem leder pladsen o Hvem kan blive trukket op o Hvem må betjene spillet o Hvem må flyve tandemoptræk o Specielt vedrørende HG optræk o Specielt vedrørende PG optræk o Hvem må kontakte markejeren o Hvem ringer man til hvis der er tvivl om noget eller noget går i stykker Optræksprocedurer og sikkerhedsforhold o Kommandoer o Sådan betjenes spillet o Kommunikation o Logbog o Sprængstykke o Bilkørsel på optrækspladsen o Nødprocedurer Forhold til anden luftfart o Vore tilladelser generelt o Aars flyveplads o ATC Aalborg område YT-1 i TMA FAQ o Hvad koster optræk o Hvordan finder jeg ud af hvornår der trækkes op o Er der toilet på stedet o Hvor køber man benzin og Diesel samt mad m.m. o Kan man overnatte o Må man grille Side 2 af

3 Faciliteter og deres brug Generelt gælder at alle faciliteter på Skivum optræksplads ejes af og drives af og Dragen i fællesskab. Alle faciliteter skal behandles ordentligt og efterlades i samme stand som ved optræksdagens start. Garagen Er placeret på adressen: Skivumvej 51, Skivum, 9240 Nibe I garagen er spillet, lineudtrækkerbilen samt diverse udstyr placeret. Banen Består af et start/landingsområde i hver ende af marken. Hver på 40x70 meter. Felterne er forbundet af et kørespor hvor linen køres ud. Banen er 950 meter lang Banens retning er 96 / 276 Grader OBS! Vær opmærksom på turbulens fra træerne ved denne vindretning Side 3 af

4 Spillet Er et tysk produceret KOCH spil med to spoler. For tiden anvendes højre spole set fra spillets førersæde. Venstre spole Forventes ibrugtaget efter der har været eftersyn og prøveoptræk med det. Førstehjælpskasse findes under sædet. Check olie og vand på køleren inden brug. Kører på Blyfri 95. Line- Kapning Venstre Gearvælger Line- Kapning Højre Benzinpåfyldn. Spil Venstre bremse Gashåndtag Højre bremse Bilen Blå MAZDA Pickup. Diesel. Vær omhyggelig med altid at lade den forvarme inden start. Dieselbil. Naboerne Vi bestræber os på at have et godt forhold til naboerne og byens indbyggere i øvrigt. Vores nærmeste nabo har heste gående i folden ved siden af den vestligste startplads. De kan blive lidt urolige under indkøring af forfanget. Vær opmærksom på at de har mulighed for frit at løbe hen i den fjerneste vestlige fold borte fra aktiviteterne. Side 4 af

5 Hvem må hvad Hvem leder pladsen Normalt foregår en optræksdag i samarbejdets ånd. Men formelt skal der vælges en flyvepladsleder der er bekendt med banens forhold. Det er flyvepladslederen der i samarbejde med øvrige lokalkendte tilstedeværende bestemmer om optræk evt. skal indstilles pga. ændrede vejrforhold. Ligeledes er det flyvepladslederen der sørger for kommunikation i forbindelse med anden lufttrafik. Herunder kommunikation med Aalborg ATC og Aars flyveplads. Rækkefølge for optræk aftales med flyvepladslederen. Forlader flyvepladslederen pladsen eller han selv ønsker at blive trukket op, skal han forinden udpege en person der overtager flyvelederfunktionen. Hvem kan blive trukket op Piloter medlem af klub under DHPU der møder med korrekt isat reserveskærm samt DHV godkendt udløseranordning. Elever medlem af klub under DHPU der møder med korrekt isat reserveskærm samt DHV godkendt udløseranordning og som guides af deres instruktør. Det er elevens instruktør der er ansvarlig for vurdering af elevens evne til at gennemføre et optræk samt er ansvarlig for hans korrekte instruktion. Alle piloter og elever der ønsker optræk skal have bestået S-teori i love og bestemmelser. Elever kan dog uden problemer blive trukket op til 150 m uden S-teori. Alle PG piloter og elever der ønsker optræk skal have trænet frontstart forinden. Alt udstyr skal være i forsvarlig stand. Hvem må betjene spillet Alle medlemmer af eller Dragen der har siddet ved spillet og gennemført 20 optræk under overvågning af en spil-instruktør. Liste over personer der må køre spil og instruere i spilkørsel: se Bilag A Hvem må flyve tandemoptræk Alle der er godkendt iht. DHPUs regler. Liste over personer der må flyve tandemoptræk og instruere i tandemoptræk: se Bilag A Specielt vedrørende HG optræk Alle spilførerne i er familiære med PG optræk mens HG optræk er mere sjældne. Side 5 af

6 De enkelte HG piloter bør derfor gøre spilføreren opmærksom på hvordan og med hvilken styrke de ønsker optrækket. Specielt skal spilføreren være opmærksom på at HG kræver noget kraftigere træk i starten af optrækket end PG! OBS! Vær opmærksom på faren for Lock-out ved HG optræk og vær klar til hurtigt at afbryde optrækket! HG piloter sørger selv for at det forfang og sprængstykke de ønsker anvendt er monteret inden optrækket. Specielt vedrørende PG optræk Der bør ikke trækkes med fuld aftalt styrke før skærmen er mindst 50 meter over jorden. Hvem må kontakte markejeren s politik er at være til så lidt besvær for markejeren som muligt. Derfor er det kun følgende personer der kontakter markejeren: Morten Thomassen tlf Lars Funder tlf Hvem ringer man til hvis der er tvivl om noget eller noget går i stykker Forsøg at ringe til en af ovenstående i nævnte rækkefølge. Side 6 af

7 Optræksprocedurer Kommandoer Der anvendes standard kommandoer under optrækket som angivet i DHPUs regler for optræk. Kort gennemgået her: Starter Spilfører 1 PG/HG pilot ihægtet og klar til start 2 PG/HG pilot ihægtet og klar til start (spilfører starter og sætter spillet i gear men stadig med bremsen trukket) 3 Spil Klar 4 Hal tot 5 Hal tot (spilfører slækker bremse og kører slæk line ind) 6 (Når pilotens skærm er fuldt oppe ) Kør ind 7 (spilfører giver gas til ønsket træk i line er nået) Fra og med kommandoen Kør ind! har spilføreren kun lyttepligt på radioen og gentager ikke kommandoer. Ved fejlstart: AFBRYD eller VENT Gentages til spillet har reageret. Ved ønske om at få klippet linen: KLIP Gentages til linen er klippet. Sådan betjenes spillet Starteren kontrollerer om luftrummet er frit inden optræk. PG optræk: Piloten hægter sig og foretager udløsercheck og hægter i igen. Når spilføreren modtager kommandoen PG Pilot ihægtet og klar til start, startes motoren og der sættes i gear med låst bremse. Når kommandoen Hal tot modtages slækker spilføreren bremsen og gør klar til at give gas. Når der kommer træk på linen gives der let gas indtil det kan konstateres at skærmen er over hovedet på piloten. Når kommandoen kør ind modtages gives der gas til ca. 70% af den aftalte optræksstyrke. Når skærmen er ca. 50 meter over jorden øges trækket til 100% af aftalt trækstyrke. Fra og med kommandoen Kør ind! har spilføreren kun lyttepligt og gentager ikke Kommandoer. Side 7 af

8 HG optræk: Piloten hægter sig i og foretager udløsercheck og hægter i igen. Når spilføreren modtager kommandoen HG Pilot ihægtet og klar til start, startes motoren og der sættes i gear med låst bremse. Når kommandoen Hal tot modtages slækker spilføreren bremsen og gør klar til at give gas. Når piloten giver kommandoen kør ind gives der omgående gas så aftalt trækniveau nås hurtigst muligt. ( %) HG-Piloten meddeler inden opstart hvis han ønsker øget trækstyrke efter udløsning af 1. snor. Når piloten er i luften har spilføreren kun lyttepligt og gentager ikke kommandoer. Når der er udløst så kør ikke forfanget ind hurtigere end nødvendigt. Men vær dog opmærksom på at det ved kraftig vind kan være nødvendigt med hurtig indspoling for at undgå at forfanget falder ned i naboernes marker. ( her tænkes specielt på hesteindhegningen.) OBS! Check ALTID at bremsen på spillet er løsnet inden linen hægtes på bilen! Kommunikation Elever SKAL have radiokontakt så de kan høre instruktioner fra jorden. Piloter i øvrigt opfordres kraftigt til at bære radio så de kan høre kommunikationen på jorden og modtage instrukser hvis der opstår problemer under optrækket. Har piloten ikke radio anvendes de af DHPU godkendte visuelle signaler. Dvs. man cykler med benene ved ønske om øget træk. Ved ønske om mindsket træk spreder piloten benene. Hvis piloten ønsker linen klippet, sakses der over kryds med benene. Radio ER det bedste! Logbog Der skal føres logbog over optrækspladsens aktiviteter. Logbogen føres ved spillet af spilføreren. Logbogen skal indeholde følgende oplysninger: Dato, Flyvepladsleder, Spilfører, Pilot, Glidertype, Tidspunkt. ( hvis landingstidspunkt kendes kan det anføres under Noter ) Logbogsskema til udprint se bilag B. Efter endt optræk sættes logbogsskemaer i logbogsringbind der findes ved spillet. Sprængstykke Til optræk anvendes sprængsnor der er knyttet til løkker med dobbelt fiskerknob. Færdigknyttede løkker findes ved spillet. Løkkerne anvendes Side 8 af

9 dobbelt og har anvendt sådan en sprængstyrke på ca kg. Sprængstykke skiftes for hver 30 optræk. Bilkørsel på optrækspladsen Der må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER køres i sporet når linen er lagt ud og pilot er ihægtet! Kørsel og parkering på pladsen i øvrigt skal foregå efter flyvepladslederens anvisninger. Nødprocedurer Spilføreren klipper linen under følgende omstændigheder: Piloten kan ikke udløse og flyver hen over spillet Linen klippes! Piloten mister kontrollen over HG/PG Linen klippes! Der konstateres højdevind så trækket ikke kan holdes under eller på det aftalte niveau OG tromlen kører ukontrollabelt ud Linen klippes! Piloten udløser altid den klippede line hvis han kan så den ikke fanges af terrængenstande under nødlanding. HG går i lock-out tidligt under starten Trækket slækkes blødt indtil piloten genvinder kontrol over glideren. Får piloten ikke omgående kontrol med glideren klippes linen. Specielt for starter og Spilfører Personen der styrer radiokommunikationen fra startstedet benævnes starter Spilføreren styrer radiokommunikationen fra spillet. Starter og spilfører aftaler indbyrdes hvem der iagttager gliderens manøvrer under optrækket. Der SKAL ALTID være mindst en af de to personer der holder øje med glideren indtil der er udløst. Linebrud Knækker linen splejses den igen med splejsenåle samt takletråd der ligger ved spillet. Der splejses ved skyden den ene linepart ind i den anden. Der splejses 2 x 30 cm hvor det er henholdsvis den trukne part og den trækkende part der er yderst. Splejsen sikres ved gennemstikning med takletråd efter at splejsen er masseret på plads så den er jævn og ensartet. Inden splejsning skæres line enderne rene. Side 9 af

10 Forhold til anden luftfart Vore tilladelser generelt Pladsen er godkendt til optræk af HG og PG af SLV. Aars flyveplads Vi har ingen restriktioner i forbindelse med flyvning i 8 km cirklen omkring Aars flyveplads, men vær opmærksom på trafik! Aalborg TMA Aalborg TMA ligger ca. 5 km nord for banen. har en samarbejdsaftale med ATC Aalborg om åbning af området YT-1 i TMA. Ønskes området YT-1 åbnet for flyvning, kontakter flyvepladslederen ATC Aalborg på tlf der enten meddeler tilladelse til flyvning eller afviser flyvning. Området SKAL afmeldes til ATC Aalborg efter endt flyvning. Flyvepladslederen oplyser telefon nr. hvor han kan træffes såfremt ATC må annullere tilladelsen i løbet af dagen. Mod syd og øst er der frit luftrum. YT 1 Øvrige del af Aalborg TMA Skivum optræks plads 8 km zone Aars flyveplads Side 10 af

11 FAQ Hvad koster optræk Piloter der ikke er medlem af eller Dragen betaler kr. 30,- pr optræk. Der betales på stedet til optrækslederen. Hvordan finder jeg ud af hvornår der trækkes op Medlemmer får meddelelse via SMS listen i. Ikke medlemmer opfordres til at checke s hjemmeside under sidste nyt hvor SMS meddelelser bliver vist. Vil man gerne have yderligere information kan en af kan følgende kontaktes: Morten Thomassen tlf Lars Funder tlf Alle der ønsker at deltage i optræk bør meddele dette til vedkommende der har udsendt melding om at optræk finder sted, således at man kan få et overblik over hvor mange der ønsker at deltage. Er der toilet på stedet Nej. Men det offentlige toilet ved kirken plejer at kunne benyttes. Hvor køber man benzin og Diesel samt mad m.m. og hvordan får jeg refunderet mine udlæg til brændstof Brugsen i Vegger ligger ca. 3 km borte mod nord ad Skivumvej. Motorvejstank i Haverslev ligger ca. 14 km borte mod syd ad Mosbækvej. Aars by med alle typer forretninger ligger ca. 11 km borte ad Vester Skivumvej. Udlæg til brændstof bliver dækket ved aflevering af kassebon til s kasserer. Kan man overnatte Nej. Må man grille Ja. Bare man rydder op efter sig og sørger for alt er slukket. Smid ikke brugte kul på start/landingspladser. Side 11 af

12 Bilag A Liste over personer der er clearet til flyvepladsfunktioner Til at fungere som flyvepladsleder og starter er følgende personer clearet: Morten Olesen Lars Funder Søren Jensen Jens Hassing Preben Iversen Morten Thomassen Jan Lønstrup Ruben Rolighed Niels Jensen /Vingesus Dragen Til spilkørsel og instruktion i spilkørsel er følgende personer clearet: Morten Olesen Lars Funder Jens Hassing Preben Iversen Morten Thomassen Jan Lønstrup Ruben Rolighed Niels Jensen /Vingesus Dragen Til at flyve PG tandemoptræk og instruere i PG tandemoptræk er følgende personer clearet: Jan Lønstrup Morten Olesen Jens Hassing Preben Iversen Til at flyve HG tandemoptræk og instruere i HG tandemoptræk er følgende personer clearet: Side 12 af

13 Bilag B Logbog for optræk i Skivum Dato: Flyvepladsleder: Optræk Nr: Kl. Pilot Glidertype HG/PG/Tandem Notater Vejr/flyvetid mv. Spilfører Side 13 af

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 2 2005 OY-SIK TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Tema 1: Flyvestævner Flyvestævner... 3 Rustfjerner - start og landing på kort bane... 6 Cockpittur - førstepræmie

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Sæt ikke det hele over styr

Sæt ikke det hele over styr Sæt ikke det hele over styr Guide for motionscyklister i CMO 1 FORORD Cyklen er noget af det bedste mennesket har opfundet til sig selv. Med den er man i stand til tilbagelægge meget lange distancer med

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide

Grundbogen til Sidste Søndag. Hvad alle skal vide Hvad alle skal vide Dette kapitel beskriver de regler som alle der deltager ude til Sidste Søndag skal kende. Det indeholder fire afsnit som beskriver fire forskellige dele af reglerne. Det første afsnit

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB kontakt 7/2014 1 Kontakt September 2014 43. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF GODT BEGYNDT MED MINIGOLF INFORMATIONSHÆFTE OG BEGYNDERGUIDE UDGIVET AF DANSK MINIGOLF UNION Oplag: 2.000 stk. Årgang 2005 Udgivet af Dansk Minigolf Union Grafisk design: Reklame & Marketing Butikken A/S

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere