Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse"

Transkript

1 Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse 13

2 Coaching var ikke nyt for mig, da jeg startede på Executive Coach uddannelsen, men The Coaching Company s stærke fokus på koblingen mellem coaching og forretningsmæssige resultater har åbnet mine øjne for, at coaching ikke blot er en ledelsesfilosofi, men en effektiv måde at skabe resultater i virksomheden på. Som person har jeg haft udbytte af Executive Coach uddannelsen på to fronter. Dels har jeg udviklet min egen lederrolle, så jeg i dag aktivt bruger Coaching Baseret Ledelse til at accelerere mine medarbejderes udvikling. Dels er jeg blevet styrket i min funktion som HR partner, så jeg bruger coaching til at frigøre det uudnyttede potentiale hos lederne og ledergrupperne i det koncernområde, jeg er partner for. HR Partner, certificeret Executive Coach Ann-Charlotte Hasselager, Novo Nordisk Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse Uddannelsen er Danmarks mest anerkendte og efterspurgte længerevarende uddannelse inden for coaching og Coaching Baseret Ledelse. Der er tale om en state of the art uddannelse udviklet til den i forvejen succesrige top- og mellemleder eller interne HR-specialist og omfattende nye og spændende læringsformer, der tilsammen skaber det optimale læringsmiljø. Der er pr. januar 2007 gennemført 16 åbne Executive Coach uddannelseshold med tilsammen knap 300 deltagere. Uddannelsen tilbydes også som internt forløb. Executive Coach uddannelsen er direkte adgangsgivende til vores Master-uddannelse Master of Coaching Based Leadership MCBL læs mere på side 20. Målet med uddannelsen Målet med Executive Coach uddannelsen er tosidig: dels at accelerere deltagerens bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Og dels at accelerere deltagerens personlige lederskab og rolle som coachende leder. Målgruppen Filosofien og metodikkerne i Coaching Baseret Ledelse kan med fordel benyttes af alle, der har til opgave at lede, motivere, undervise eller udvikle medarbejdere, mellem- eller topledere samt grupper og teams. For at sikre forskellige udgangspunkter på hvert hold sigtes mod en blandet sammensætning af topledere, linje- og stabsledere, mellemledere, interne HR-specialister og andre funktioner. Tidligere hold har omfattet adm. direktører, salgsdirektører, IT-direktører, personaleog HR-direktører, personalechefer og interne udviklingskonsulenter, salgschefer, kundeservicechefer, kontorchefer, afdelingschefer og mange flere. Værdiskabelsen for virksomheden og deltageren efter forløbet og bestået certificering Deltageren har tilegnet sig morgendagens mest efterspurgte ledelsesmæssige kompetence Virksomheden har fået en leder med øget bidrag til de for virksomheden resultatbærende processer Effekten af det personlige lederskab er accelereret med minimum 25 % Deltageren er fortrolig med filosofien bag Coaching Baseret Ledelse Deltageren er fortrolig med sin rolle som coachende leder og bevæger sig naturligt rundt i den coachende leders værktøjskasse Deltageren kan coache én-til-én, f.eks. medarbejdere, ledere, direktører, direktionsmedlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og sågar kunder Deltageren kan coache teams. Det kan f.eks. være en afdeling, en division, en projektgruppe, ledergruppe eller en direktion Deltageren har fået erhvervspsykologisk indsigt, der gør det muligt at navigere rundt i virksomhedens mange relationelle fora og forstå den enkeltes motivation Deltagerens markedsværdi som leder er øget markant Deltageren kan på sit CV skrive Executive Coach fra The Coaching Company, der er den mest anerkendte og efterspurgte standard i Danmark Deltageren er forhåndsgodkendt til vores Master-uddannelse MCBL Deltageren har forstærket sin personlige udvikling som leder 14»

3 Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Acceleration af det personlige lederskab Det forskningsmæssige udgangspunkt Den erhvervspsykologiske indsigt Den teoretiske og metodiske forståelsesramme The Coaching Company s koncept, altså den teoretiske og metodiske forståelsesramme, er udviklet helt fra grunden over de seneste mange år og tager udgangspunkt i en kombination af følgende tre indfaldsvinkler. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Det forskningsmæssige udgangspunkt Den erhvervspsykologiske indsigt Udvikling af det erhvervspsykologiske fundament er bl.a. inspireret af: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, Kenneth Gergen, John Shotter, David Campbell, Søren Kierkegaard, Schultz og Hatch, David Cooperrider, Carl Rogers, Tom Peters, Paul Cilliers, Daniel Goleman, Frank Barrett, Vernon Cronen, David Bohm, Arnold Mindell, Barnett Pearce, Michel Foucault, Albert Bandura, Michael White, Edgar H. Schein, Heidegger, Catherine Firtzgerald, Gareth Morgan, John Whitmore, Ken Blanchard, Ralph D.Stacey, Carl Rogers, Katzenback & D.K.Smith, Adizes, Martin Buber, Vivian Burr, D.Cambell, V.Cronen, C.E.Grennes, R.M.Kanter, D.A.Kolb, Wilfred Bion, Mihaly Csikszentmihalyi, Knud Illeris, William Isaacs, Bruce Peltier, Timothy Gallwey, Karl Weick, Cecchin, Luigi Boscolo, Laura Whitworth, Suzanne Skiffington, Robert Hargrove, Sheila McMamee, Donald A. Schön, Jerome Bruner m.fl. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Udgangspunktet er, at uddannelsen skal afspejle deltagernes reelle forretningsmæssige og organisatoriske miljøer. Det vil sige, at deltagerens acceleration som coachende leder dels skal give mening for deltageren personligt, men også for den virksomhed eller organisation, som har foretaget investeringen, og som repræsenterer den virkelighed, hvori deltageren skal udfolde sin nye kompetence. Vi tager derfor et forretningsmæssigt afsæt og benytter termer som acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Vi taler om nøgletal som Return on Leadership. Og for at skærpe deltagerens evne til at argumentere og påvirke den ledelsesmæssige debat f.eks. i virksomhedens top tager vores argumentation for Coaching Baseret Ledelse også udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi. Det forskningsmæssige udgangspunkt Som omtalt på side 6 og 7 har The Coaching Company et løbende forskningsmæssigt samarbejde med Copenhagen Business School. Ud over den forskning, vi selv tager initiativ til, holder vi os løbende opdateret om relevant international forskning, ligesom vi benytter et stort antal dage om året til studierejser i ind- og udland. Den erhvervspsykologiske indsigt Det giver ingen mening at tale om virksomheder og organisationer uden at tale om helt grundlæggende begreber som menneskers motivation, trivsel, jobtilfredshed, udviklingsbehov, anerkendelse, relationelle og systemiske konstellationer og meget mere. I centrum af det hele er det enkelte individ. I forbindelse med udviklingen bl.a. af Executive Coach uddannelsen har vi med respekt for den forretningsmæssige virkelighed og det forskningsmæssige udgangspunkt afsøgt og udvalgt det mest relevante fra den erhvervspsykologiske sfære. I nedenstående model ses, hvilke psykologiske retninger vi bl.a. har hentet vores inspiration fra. Det erhvervspsykologiske afsæt i Coaching Baseret Ledelse Eklektisk forståelsesramme Humanistisk psykologi Potentiale/tillid/selvaktualisering Frihed/valg/meningstilskrivelse Subjektiv meningsdannelse Helhedsforståelse Appreciative Inquiry Den positive forståelsesramme- /psykologi Socialkonstruktionisme Sprog og sprogfilosofi Sociale konstruktioner Diskursanalyse De- og rekonstruktion Selvforståelse/identitetsdannelse Univers/Multivers Deontisk logik CMM Organisationspsykologi Ledelses- og organisationsudviklingsteori Strategi- og forandringsprocesser Gruppeprocesser og -psykologi Teamudviklingsteori Den Coachende Organisation Narrativt perspektiv Fortællinger Intentionalitet Dominante historier Meningstilskrivelse Ressonans Identitetskonklusioner Konfliktopløsning Kognitiv psykologi Perception/tænkning Sprog/tankemønstre Grundlæggende antagelser Perspektivering Adfærdspsykologi (Behaviorisme) Adfærdsvidenskab Læringsteori Forstærkningsmekanismer Imitation Systemisk perspektiv Relationer/roller/sammenhænge Kommunikationsteoretiske forståelses- og interventionsformer Domæneteori Kontekstbegrebet Cirkularitet Nysgerrighed, neutralitet, irrevens Autopoiesis Den reflekterende praktikker Konstruktiv forstyrrelse Dialog-teori Distimktioner Præmisser Oversættes til den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed. Coaching Baseret Ledelse» 15

4 Modul I: PENSUM Coaching Baseret Ledelse Perspektiv Etablering af teoretisk platform for Coaching Baseret Ledelse i et forretningsmæssigt perspektiv samt introduktion til og træning i centrale grundlæggende coachingmetoder. Område Indhold Filosofi og ideologi Introduktion til Coaching Baseret Ledelse i forretningsmæssigt perspektiv med et forskningsmæssigt afsæt Debat om CBL -filosofiens relevans og livsbetingelser i danske organisationer Udsigtspunkter Ledelsesmagt kontra ledelseskraft Den forudsættende potentialeorientering Fokuseret forretningsmæssig potentialeudvikling Sproget som afgørende ledelsesmæssig kompetence Co-creation of meaning individuel meningstilskrivelse som motivationsfaktor Sproglige metoder til at bygge bro mellem medarbejderog organisatoriske mål Kunsten at spørge bagom Kunsten at lytte bagom efter det implicitte og intentionelle Symmetrisk og asymmetrisk dialog Omskrivning af negative dominante historier Fra interessant til interesseret Model og metode The Coaching Company Coaching Map Coachingsamtalens 5 faser Presensing Motivationshuset De- og rekonstruktion Coachingens 6 Niveauer Coachingens 4 niveauer for lytning Konsolidering af udsigtspunkter, modeller og metode Modul III: PENSUM Team coaching Perspektiv Oversættelse af Coaching Baseret Ledelse i forbindelse med coaching af teams, samt introduktion til og træning i centrale team coachingmodeller. Område Indhold Filosofi og ideologi Coaching Baseret Ledelse i relation til grupper og teams Fokus på deltagerens egen-acceleration som Team Coach Deltagerens vision som Team Coach og afledt ønsket kompetenceudvikling Udsigtspunkter Team coaching forskellen på at coache enkeltpersoner og teams Team Coachens eksistensberettigelse Feltteoretisk tilgang til team coaching Team Coachens roller og mandat Gruppe og teamtyper Gruppeudviklingsteori The Disproportional Effect in teams Præsentation af cases Oversættelse af udsigtspunkter, metoder og modeller fra én-til-én coaching til team coaching Coachingmetoder til at skabe effektive møder Håndtering af konflikter i team coaching Team-spilleregler Model og metode Model til egenafklaring omkring vision/mål for deltagerne vedr. team coaching De- og rekonstruktion af teams ud fra team-typer og gruppeudviklings-teorien Team coaching i praksis Coaching baseret projektudvikling Konflikt-coaching The Coaching Company s model for etablering af team-spilleregler The Coaching Company 9F model til resultatfokusering af teams Modul II: PENSUM Én-til-én coaching Perspektiv Introduktion til og træning i kraftfulde én-til-én metoder, der accelererer effekten af din coaching. Område Indhold Filosofi og ideologi Yderligere fordybelse i filosofien bag Coaching Baseret Ledelse Italesættelse af accelerationsbegrebet hos deltagerne i relation til egen acceleration Udsigtspunkter Forståelse for Coachens ressourceforstærkende egen-dialog Relationelle identitetsdannelser hos medarbejderne Konstruktive Forstyrrelser Anerkendelsens betydning The Disproportional Effect in coaching Refleksionen som motoren i coachingen Domæneteori fra rutine til refleksion Selvledelse hos medarbejderne Fra problemfokus til outcome-orientering Spørgsmålsvalgets effekt på coachingen Feedback og feedforward Model og metode Modelkompleks for grundlæggende antagelser hos den coachende leder Coachingens 4 relationelle positioner Maturanas model for udvikling og forandring De tre tankemæssige domæner The Inner Game The Coaching Company s Spørgsmålsguide Modul IV: PENSUM Acceleration af dit coachende lederskab Perspektiv Etablering af modelfortrolighed via virkelighedsnær træning, klargøring til certificering samt oversættelse af Coaching Baseret Ledelse til organisationsudviklingsværktøj. Fokus på ROI på coaching. Område Indhold Filosofi og ideologi Supplerende coachingmetoder Yderligere fokus på deltagernes egen-acceleration Fokus på den kommende certificering Return on Investment af coaching Udsigtspunkter De støttende og hæmmende perceptionsfiltre hos Coach og coachée Repetition på deltagerudvalgte områder Casebesøg af succesfuld leder med Executive Coach certifikat Strategisk forankring af Coaching Baseret Ledelse i organisationen Model og metode Perceptionsfiltre i coaching Coach træning med reflekterende team Coach træning den varme stol Inspiration til implementering af Coaching Baseret Ledelse i deltagerens organisation The Coaching Company s effektformel The Coaching Company s model til evaluering af ROI af coaching Konsolidering af udsigter, metoder og modeller 16»

5 Coaching fra situationsbestemt redskab til strategisk værktøj. Målet med min uddannelse som Executive Coach var at udfordre og udvikle min erfaring som coachende leder, hovedsageligt inden for karriere og forretningsudvikling kort sagt skærpe værktøjet, samt at være rollemodel for mit motto, mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst. Nu står jeg med favnen fuld af mange skarpe værktøjer og oplevelsen af en betydningsfuld personlig vækst, som omsættes til en strategisk indsats i forhold til implementering af Coaching Baseret Ledelse i hele vores forretning med fokus på acceleration af vores store menneske- og markedspotentiale. HR Direktør, certificeret Executive Coach Lise Krogh Løvschal, SAS Institute A/S Læringsmiljøet Med det mål at etablere det optimale læringsmiljø er forløbet designet som en blanding af forskellige læringsformer, bl.a. personlig pre-session, plenumundervisning, live-coaching demonstrationer, coachtræning med Coachpartner, coachtræning med supervision af en professionel Coach fra The Coaching Company, hjemmeopgaver, personligt coachforløb med professionel Coach, besøg af succesfulde ledere med Executive Coach Certifikat; og for hvert hold etableres ofte en erfa- og studiegruppe. Forløbets struktur Uddannelsen varer 6 måneder og forløber som illustreret og beskrevet nedenfor. Personligt formøde Modul I. 2 dage Modul II. 2 dage Modul III. 2 dage Modul IV. 2 dage Coaching Baseret Ledelse Teori og aktiv coaching træning Pre-session, individuel coaching Én-til-én coaching Teori og aktiv coaching træning Midt-session, individuel coaching Løbende supervision Team coaching Teori og aktiv coaching træning Virtuelle hjemmeopgaver og træning i egen organisation Organisatorisk forankring Teori og aktiv coaching træning Løbende udlevering af The Coaching Company s Coaching Kompendium Post-session, individuel coaching Certificering til Executive Coach Personligt formøde Forløbet starter eventuelt med et personligt møde med en professionel Coach fra The Coaching Company. Mødet afklarer, om uddannelsen og deltageren matcher hinanden. Mødet varer typisk halvanden til to timer. Indledende spørgeskema Når man har besluttet sig for at deltage, modtager man et elektronisk spørgeskema omfattende tre kategorier af spørgsmål: 1) Stamdata, kontaktoplysninger, uddannelsesmæssig baggrund, CV mv. 2) Deltagerens personlige og organisatoriske mål med uddannelsen og 3) Hvordan lærer deltageren erfaringsmæssigt bedst. Pre-session Efter returnering af det indledende spørgeskema er det tid til den første personlige coaching-session med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målet med denne pre-session, der varer 90 minutter, er at udforske deltagerens indledende tanker om det ønskede udbytte af forløbet. Deltagerens mål med forløbet formuleres og udpakkes i otte delmål. Undervisningsmodulerne Alle undervisningsmoduler varer fra kl. 09:00 til 16:00. Der veksles i undervisningen mellem teorigennemgang, live-coaching demonstrationer, træning med CoachPartner og træning med supervision. Selve undervisningsformen er i sig selv coachende, og op imod halvdelen af tiden er afsat til konkret træning med supervision. Træning med CoachPartner Træning sker med din CoachPartner, der er en af de øvrige deltagere. På denne måde simuleres coachingsituationer hjemme i virksomheden, når du er på uddannelsen. På det første modul sættes man sammen to og to efter en særlig model. Ud over træning med CoachPartner trænes også hjemme i virksomheden på medarbejdere og kollegaer.» 17

6 Har du gjort en forskel i dag som leder og som menneske? Efter gennemførelsen af Executive Coach uddannelsen er man ikke i tvivl Coaching Baseret Ledelse giver synlige resultater. Uddannelsens opbygning sikrer en konstant vekselvirkning mellem teori, praksis og refleksion resulterende i dyb læring. Allerede efter første uddannelsesmodul er man i stand til at gennemføre enkle coachingsamtaler, efter andet modul oplever man personligt, at den latente kompetence er overraskende klar til udfoldelse, og tredje modul fuldender en erkendelsesproces, der resulterer i en varig adfærdsændring. Den personlige coaching, der ligeledes er en del af uddannelsen, sikrer en personlig læring omkring realisering af eget potentiale, fordi der både er fokus på egen rolle som Coach, coachée og leder. Personerne bag The Coaching Company har et forpligtende engagement og en faglig kompetence, der gør det til en lærerig fornøjelse at deltage. IT-koncerndirektør, certificeret Executive Coach Kenneth Egelund Schmidt, Danfoss A/S Personligt coachforløb Et væsentligt element i forløbet er det personlige coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målet er tre-sidigt: dels at støtte og udfordre deltageren i relation til hans eller hendes udvikling som coachende leder, dels at coache deltageren på reelle og aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og at give oplevelsen af selv at blive coachet. Det personlige coachforløb omfatter tre sessions: en pre-session, en midt-session og en post-session lige inden certificeringen. Træning med supervision For at sikre den optimale læringshøjde og udvikling er der altid flere undervisere, så en stor del af træningen sker med supervision. Dette sikrer, at deltageren får optimal sparring og supervision i forbindelse med sin tilegnelse af pensum og udvikler sin egen coachende lederstil. Herudover får hvert Coachpar en midtvejs-supervision og en supervision lige inden certificeringen. Hjemmeopgaver Efter hvert undervisningsmodul modtager hvert coachpar en hjemmeopgave med udgangspunkt i teorien fra det netop gennemførte undervisningsmodul. Som hovedregel er en del af opgaven, at der gennemføres en coaching-session hjemme i virksomheden. CoachPartneren kan inviteres med til den andens hjemmecoaching, og efterfølgende beskrives de to sessions og især læringspunkterne. Alle deltagernes refleksioner gøres elektronisk tilgængelige for de øvrige deltagere for at sikre størst mulig videndeling. The Coaching Company s Coaching Kompendium og coachingværktøjer Løbende igennem uddannelsen får deltageren udleveret The Coaching Company s Coaching Kompendium på op imod 1000 sider med ledelsesteorier bag Coaching Baseret Ledelse, modeller, metodikker m.v. Kompendiet er i PowerPoint-format og derfor let tilgængeligt. Endvidere uddeles abstracts, som uddyber det erhvervspsykologiske fundament, som Coaching Baseret Ledelse bygger på. Endelig får deltageren udleveret en række laminerede coachingværktøjer til brug for træning og efterfølgende brug hjemme i virksomheden. Erfa- og studiegruppe De fleste hold vælger at etablere en studiegruppe, som mødes 4-5 gange under forløbet. Når uddannelsen er afsluttet, ændrer gruppen karakter til en erfa-gruppe. Herefter gæster nogle af underviserne typisk disse erfa-grupper. Undervisningsteamet På uddannelsen møder deltagerne et team bestående af nogle af Danmarks absolut bedste undervisere og Coaches fra The Coaching Company samt gæsteindlæg fra tidligere certificerede Executive Coaches. 18»

7 Executive Coach Certifikat Hans Hansen har gennemført og bestået Executive Coach uddannelsen hos The Coaching Company på hold 11/2005 Certificering og beståelsesprocenter Forløbet afsluttes med en omfattende certificering, der indeholder følgende elementer: Skriftlig prøve på basis af ca. 32 spørgsmål, som afdækker, hvordan deltageren har taget filosofien og værktøjerne til sig, og i hvilke situationer han eller hun har taget de forskellige elementer i brug, og hvordan det har accelereret effekten af lederskabet Én-til-én coaching-demonstration. Sammen med sin CoachPartner skal deltageren på 30 minutter gennemføre en regulær coaching-session efterfulgt af en egen-refleksion Deltagelse i en 2-timers team-proces med efterfølgende opsamling og fremlæggelse Uddannelsesansvarlig, Ekstern censor, Direktør og Partner, Bettina Clement, Erhvervspsykolog og associeret Coach The Coaching Company Anne Jacobsen, The Coaching Company Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Jesper Elling, The Coaching Company Certificeringen foretages af to interne censorer og en ekstern censor (erhvervspsykolog), hvoraf sidstnævnte er uden relationer til deltagerne. For at gå op til certificeringen skal alle undervisningsmoduler været gennemført, og alle hjemmeopgaver skal være gennemført og afleveret til tiden. Beståelsesgraden på de seneste 16 hold er ca. 80 %. Skulle man ikke bestå første gang, får man yderligere supervisionssessions samt en re-certificering uden beregning. Stort set alle, der har valgt at gå op igen, har bestået. The Coaching Company s Executive Coach uddannelse blev mit valg, da jeg fra første kontakt med The Coaching Company oplevede en professionel sparring omkring mine arbejdsmæssige problemstillinger. Selve uddannelsen er nøje tilrettelagt således, at der er plads til megen variation og fleksibilitet i forhold til holdets sammensætning. På den måde sikres optimal læring for alle deltagere. Underviserne er dygtige formidlere, men også meget modtagelige over for ændringer og forslag. På en meget professionel måde skaber de mere dynamik og drejer undervisningen i den retning, som gavner både den enkelte og holdet som helhed. Indholdet i uddannelsen er fornuftigt nok baseret på meget praktiske øvelser, der udføres af deltagerne efter gennemgang af teoridelene Coaching er et værktøj, som man skal indøve igen og igen, og netop de praktiske øvelser gør, at teorien bliver bundet sammen, og overblikket fås således, når man bliver certificeret. Uddannelsen har givet mig fornyet motivation, og jeg praktiserer nu Coaching Baseret Ledelse i dagligdagen, hvilket har givet nye perspektiver, udfordringer, overblik og resultater. CRM-Manager, certificeret Executive Coach Christian Jeppesen, Oticon A/S Tidsforbrug Det estimerede tidsforbrug ser således ud: Undervisning: 8 dage Personlige supervisions- og coachingsessions: 4 sessioner à hver 90 minutter Certificering: 1 dag Hjemmeopgaver: 4 opgaver, i alt ca. 2 dage Yderligere træning i virksomheden: efter behov I alt ca. 15 dage over 6 måneder. Optagelseskrav og tilmelding For at blive optaget på uddannelsen skal du have deltaget i et indledende møde, hvor vi sammen ser, om uddannelsen matcher dine behov, og om dine kvalifikationer matcher forløbet. For at blive optaget på uddannelsen skal du være leder eller intern HRspecialist. Der kræves som hovedregel mindst 3 års erfaring som leder og en længerevarende kommerciel eller ledelsesmæssig uddannelse. Efter adskillige introforløb til coaching måtte jeg konstatere, at der skulle mere til, for at jeg kunne anvende coaching i hverdagen. Med Executive Coach uddannelsen (og den disciplinerede afsluttende eksamen) har jeg fået en dybde og en bredde i min forståelse og anvendelse af coaching, der gør mig i stand til at anvende coaching i hverdagen. Det spænder fra én-til-én coaching, korridor-coaching til team coaching. Leder af personalepolitisk kontor, certificeret Executive Coach Jette Frederiksen, Personalstyrelsen Investering, holdstart og lokaliteter Investering ,- ekskl. moms, inkl. alle undervisningsdage, én-til-én coaching af deltageren, supervision, gennemgang og feedback på hjemmeopgaverne, forplejning, The Coaching Company s Coaching Kompendium samt eksamen/certificering. For konkrete datoer besøg venligst under menupunktet Executive Coach uddannelsen eller kontakt os på telefon Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company, Kølles Gaard, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk. Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på vores hjemmeside under menupunktet Ydelser og Executive Coach uddannelsen.» 19

8 Adm. direktør, deltager på Executive Coach uddannelsen Karin Verland, Pfizer Danmark For mig er coaching en overordentlig vigtig bestanddel af moderne ledelse. I Pfizer er vi så heldige at have en bred sammensat leder- og medarbejderstab, der både efterspørger og benytter sig af feedback og coaching i vid udstrækning. For mig vil en lederstil uden coaching være utænkelig. En leders fornemste opgave er ikke at komme med svarene på alle spørgsmål, men derimod at fremelske et miljø og en samarbejdsform, der bygger på dialog. Jeg ser dagligt eksempler på, hvordan det at benytte coaching i mere eller mindre formaliseret form fremmer både den personlige glæde og det faglige niveau. Begge dele til gavn for såvel individet som forretningen. Men god coaching kræver de rette værktøjer, og dem har jeg fået gennem "Coaching Baseret Ledelse ". 12

Værdiskabelse for virksomhed og deltager

Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelsen - virksomheden får: et uddannelsesforløb der er koblet til virksomhedens centrale forretningsmæssige udfordringer og resultatbærende ledelsesprocesser

Læs mere

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Forskning i Coaching Baseret Ledelse 6 De optimale rammer for accelerationen af dit lederskab - The Coaching Company i Hørsholm

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

COACHINGDAGENE 2004. 8. og/eller 9. september 2004, Teknologisk Institut, Taastrup

COACHINGDAGENE 2004. 8. og/eller 9. september 2004, Teknologisk Institut, Taastrup COACHINGDAGENE 2004 Få metoder til at accellerere det ledelsesmæssige bidrag til bundlinien Få indblik i resultaterne fra Coaching Analysen 2004, som er udviklet i samarbejde med Handelshøjskolen Kbh.,

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 8, Aarhus, 2018 Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategiarbejde er alt for vigtigt til kun at være

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere