Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder"

Transkript

1 Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen

2 Indhold 1. Indledning Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse Ansøgning om kreditkort med firmahæftelse Personoplysninger Modtagelse af kreditkort og pin-kode Kortholders forpligtigelser Anvendelse af kreditkort med firmahæftelse Afregning af e-transaktioner på kreditkort med firmahæftelse Refusion af tjenestelige kreditkortudgifter Behandling af returvaluta i forbindelse med kontanthævninger i udlandet Private hævninger på kreditkortet Genbestilling af pin-kode Indsigelse Kortholders manglende betaling af faktura til SEB Kort Spærring af kreditkort og udstedelse af erstatningskort Lukning af kreditkort Lukning af kreditkort ved fratrædelse Dobbelt-kort (til private udgifter) Spørgsmål Summary in English Ikrafttrædelse...7 BILAG 1 Følgende kan ikke få kreditkort...8 1

3 Regelsæt for AAU-Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder 1. Indledning Aalborg Universitet har indgået en aftale med SEB Kort om udstedelse af kreditkort med firmahæftelse til AAU s medarbejdere. Dette regelsæt omfatter kreditkort, som er udstedt til brug for ansatte på AAU med et ugentligt timetal på 18½ eller derover. Aftalen vedrører Eurocard kreditkort, der er et MasterCard, og er baseret på Moderniseringsstyrelsens aftale med SEB Kort. 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse Kreditkortet kan udstedes til AAU s ansatte videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere (herunder ansatte Ph.d. studerende) med et ugentligt timetal på 18½ eller derover og som af universitetet vurderes til at have et regelmæssigt tjenesteligt behov herfor. Herunder hører også bestyrelsesmedlemmer. (se eksempler på hvem som ikke kan få kreditkort i bilag 1.) Det er AAU (i praksis lederne af de økonomiske ansvarlige enheder, herefter kaldt ansvarlige leder) som afgør hvilke medarbejdere, der skal have udstedt kreditkort. 3. Ansøgning om kreditkort med firmahæftelse Ansøgningsskemaet skal udfyldes på pc-en og derefter printes og underskrives af ansøgeren og dennes ansvarlige leder. Find ansøgningsskema her Ansøger (kortholder) erklærer ved sin underskrift følgende: At Aalborg Universitet må videregive oplysninger om kortholders CPR-nummer til kortudsteder for indhentning af adresseoplysninger. At kortholder, i henhold til afsnit 6 er bekendt med, at SEB Kort sender faktura på periodens forbrug til kortholders privatadresse og at det er kortholder selv som skal betale fakturaen. At kortholder har læst Regelsæt for AAU-Kreditkort med firmahæftelse Medarbejder og er indforstået med de betingelser heri, for anvendelse af kreditkortet. Når ansøgningsskemaet er underskrevet, scannes det som pdf-fil og sendes pr. mail til Økonomiafdelingen på Har du spørgsmål så kontakt enten Rikke Aabel lokal 3953 eller Liselotte Guul lokal Personoplysninger Kortholderens cpr.-nr. skal bruges i forbindelse med udstedelsen af kreditkortet. Opbevaring og behandling af cpr.-numre sker i henhold til Persondataloven. 2

4 Der foretages ingen personlig kreditvurdering af ansøgeren, idet der er tale om et firma-kreditkort med firmahæftelse. 5. Modtagelse af kreditkort og pin-kode Kortholderen vil i løbet af ca. to uger, på privatadressen, modtage et pin-kodebrev med vejledning til selv at vælge sin pin-kode. Umiddelbart efter foretaget valg af pin-kode fremsendes Kreditkortet til privatadressen fra SEB Kort. 6. Kortholders forpligtigelser Så snart kortholderen har modtaget kreditkortet, skal kortholder underskrive kortet på bagsiden. Kortholder skal opbevare kortet forsvarligt, og kortholder skal med jævne mellemrum kontrollere, at kortet ikke er mistet eller misbrugt. Kortholder må ikke opbevare pin-koden sammen med kortet eller skrive koden på kortet. Pin-koden skal læres udenad og brevet med koden skal destrueres. Kortholder skal selv afregne den faktura som SEB Kort fremsender til kortholders privatadresse. (forbrug i juni 2014, faktureres primo juli 2014 og skal betales 1. august 2014). Kortholder bedes tilmelde fakturaren fra SEB Kort til betalingsservice. 7. Anvendelse af kreditkort med firmahæftelse Kreditkortet må kun anvendes i de tilfælde, hvor betaling ikke kan gennemføres på normal måde ved en faktura (fra danske leverandører en elektronisk faktura). Kreditkortet må aldrig anvendes til private udgifter. Hævning af kontanter i Danmark er ikke tilladt. Kreditkortet må således kun anvendes til følgende: I forbindelse med betaling af tjenestelige merudgifter ifm. tjenesterejser og undtagelsesvis til tjenestelige udgifter til småindkøb (udlæg), der foretages for AAU. I forbindelse med tjenesterejser i udlandet, kan der i udlandet, hæves valuta, dog kun svarende til 200 kr. pr. dag som tjenesterejsen varer. (til småfornødenheder der ikke kan betales med kreditkort) Eksempler på udgifter ifm. tjenesterejser, hvor kreditkortet kan anvendes: tog- og flyrejser, dvs. rejser der ikke har kunnet købes hos Via Egencia taxa hotel fortæring repræsentation på tjenesterejser færger broafgifter 3

5 P-afgifter Eksempler på tjenstlige udgifter til småindkøb: repræsentationsudgifter fortæringsudgifter gaver køb på internettet, hvis den indkøbte vare udelukkende kan skaffes på internettet, eller hvis prisen er væsentligt lavere via køb på internettet end via køb hos en traditionel forhandler mindre indkøb af varer, der ikke kan eller ikke hensigtsmæssigt kan købes på kredit (faktura) Enkeltbetalinger af småindkøb på kortet må maksimalt udgøre kr Eventuel overskridelse af denne grænse forudsættes særskilt indhentet godkendelse i ØA (Regnskabschefen). Hvis kortholderen er på tjenesterejse for AAU og rejser efter hovedreglen, princippet Time- og dagpenge, må kortholder endvidere, undtagelsesvis, afholde private mindre udgifter til fortæring under tjenesterejsen med kreditkortet. Udgifterne må maksimalt svare til time- og dagpengesatsen pr. dag, som tjenesterejser varer. Sådanne betalingers afledte e-transaktioner må ikke medtages på rejseafregningen og disse e- transaktioner skal derfor slettes af kortholderen (den rejsende) i rejseafregningssystemet, men skal stadig afregnes af kortholderen ifm. betalingen af fakturaen fra SEB Kort. Ved dokumenteret bortkommet bagage må kreditkortet, undtagelsesvis, anvendes til køb af nødvendigt tøj mv., men beløbet må ikke medtages på rejseafregningen idet disse udgifter efterfølgende afregnes fra Europæiske Rejseforsikring direkte til den rejsende. Disse beløbs e-transaktioner skal derfor slettes af kortholderen (den rejsende) i rejseafregningssystemet, men skal stadig afregnes af kortholderen ifm. betalingen af fakturaen fra SEB Kort. 8. Afregning af e-transaktioner på kreditkort med firmahæftelse Betalingstransaktioner på kreditkortet (e-transaktioner) overføres dagligt til rejse- og udlægssystemet RUS. I RUS skal den enkelte medarbejder - indehaveren af kreditkortet - sørge for at de enkelte poster udgiftsføres, dvs. indsættes på en relevant rejseafregning eller udlægsrapport. Originalbilag modtaget ifm. kreditkortkøbet skal afleveres sammen med den udskrevne, klarmeldte rejseafregning/udlægsrapport til den godkendende sekretær. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for udgifterne i de oplysninger, der elektronisk overføres til RUS, som e-transaktioner. Der skal kun indsættes e-transaktioner der har med tjenestelige merudgifter at gøre. Det vil sige, hvis kreditkortet fejlagtigt er blevet benyttet privat, skal disse e-transaktioner slettes i RUS. Kortholder skal dog huske at afregne disse ifm. kortholders betaling til SEB Kort. 9. Refusion af tjenestelige kreditkortudgifter I henhold til instruks for Rejse- og udlægssystemet skal den rejsende/udlægsholder klarmelde sin rejseafregning senest 14 dage efter hjemkomst. 4

6 De refundérbare tjenestelige merudgifter vil blive overført til kortholders NEM-konto, og dette vil finde sted før kortholder skal betale fakturaen fra SEB Kort. SEB Kort opgør et måneds forbrug og fakturere primo næste måned til forfald den 1. i efterfølgende måned (forbrug i juni 2014, faktureres primo juli 2014 og skal betales 1. august 2014). Der vil derfor ikke normalt være behov for at rejsende har udlæg af private midler på AAU s vegne. 10. Behandling af returvaluta i forbindelse med kontanthævninger i udlandet. Hvis kortholder efter hjemkomsten har overskydende penge i fremmed valuta, skal kortholder selv veksle disse. Universitet accepterer ikke kontant tilbagebetaling af evt. overskydende valuta fra kontanthævninger i forbindelse med afregning af udgifter. Da der kun skal indsættes e-transaktioner der har med tjenestelige merudgifter at gøre, vil det sige, at overskydende valuta ved hævninger på kreditkortet i udlandet, ikke skal medtages på afregningen og således skal disse e-transaktioner slettes i RUS. Kortholder skal dog huske at afregne disse ifm. kortholders betaling til SEB Kort. Såfremt der forekommer kursdifferencer ifm. veksling af ovennævnte hævninger af udenlandsk valuta, refunderes kursdifferencen, ved behørig dokumentation af hævninger samt veksling, af det enkelte omkostningssted. (medtages på Rejseafregningen) 11. Private hævninger på kreditkortet Som det fremgår af punkt 8, må kreditkortet ikke anvendes til private indkøb. Der kan kun refunderes tjenestelige merudgifter på en rejseafregning/udlægsrapport. Det vil sige, hvis kreditkortet fejlagtigt er blevet benyttet privat (bortset fra de to eksempler under småindkøb i pkt. 8), skal disse e-transaktioner slettes i RUS. Kortholder skal dog huske at afregne disse ifm. kortholders betaling til SEB Kort. 12. Genbestilling af pin-kode Hvis kortholderen glemmer sin pin-kode, skal kortholderen selv ringe til support-teamet hos Eurocard/SEB Kort på tlf. (+45) At kortholderen selv skal ringe, skyldes at pin-koden er personlig. Kortholderen bør have sit kreditkort ved hånden, da support-teamet har brug for oplysninger, som findes på kortet. Det tager normalt tre arbejdsdage, før den nye pin-kode er fremme på kortholderens privatadresse. 13. Indsigelse Det kan ske, at kortholder bliver opkrævet et forkert beløb, eller at kortholder ikke modtager de bestilte varer. I sådanne tilfælde skal kortholderen i første omgang kontakte virksomheden/forretningen, hvor der er handlet. Virksomheden/forretningen er ansvarlig for eventuelle fejl, og kortholderen skal kontakte den, inden SEB Kort kan hjælpe. Hvis henvendelsen til forretningen/virksomheden ikke hjælper kan der reklameres over fejlen til SEB Kort, jf. 5

7 14. Kortholders manglende betaling af faktura til SEB Kort Ved kortholders manglende betaling af faktura til SEB Kort, iværksætter SEB Kort en rykkerprocedure. Er faktura ikke betalt ved forfald den 1. i en måned vil SEB Kort efter 10 dage fremsende rykker 1. Efter yderligere 10 dage uden betaling, vil SEB Kort fremsende rykker 2. Sker betaling ikke så sendes det til inkasso. Dette indebærer at AAU bliver pålagt nogle uhensigtsmæssigheder, herunder betaling af Faktura. Kortet vil samtidig efter rykker 2 blive lukket af AAU. Betaler kortholder ikke fakturaen, vil AAU i førstkommende lønudbetaling foretage tilbageholdelse i løn svarende til det beløb som AAU har betalt SEB Kort. Kortholder vil forinden modtage information om træk i lønnen. Kortholders institut, afdeling mv. hæfter for udgifterne (kreditkortkøbene) ved evt. misbrug af kortet, ved manglende mulighed for tilbageholdelse i løn eller til betaling af erstatningskort. 15. Spærring af kreditkort og udstedelse af erstatningskort Hvis kortholder mister kortet, hvis en anden får kendskab til pin-koden, eller der i øvrigt er mistanke om svindel med kreditkortet, skal kortholder sørge for spærring af kortet ved hurtigst muligt at ringe til SEB Kort på tlf. (+45) , der er åbent døgnet rundt. Når et kreditkort er blevet spærret, vil SEB Kort automatisk bestille et erstatningskort og en ny pin-kode. Hvis et kreditkort er ødelagt eller beskadiget, skal kortholderen have et erstatningskort. Dette fås ved at vælge "Erstatningskort" på ansøgningsblanketten. Ansøgningen om erstatningskort skal ligesom den første ansøgning om et kreditkort udfyldes på pc-en og derefter underskrives (også af den ansvarlige leder), scannes og mailes til Økonomiafdelingen på Erstatningskortet vil blive udstedt med samme kortnummer og pin-kode som tidligere. Erstatningskortet modtages på privatadressen, normalt efter tre arbejdsdage. SEB Kort opkræver et gebyr for et erstatningskort (pt. 150 kr.). 16. Lukning af kreditkort Aalborg Universitet kan uden varsel og/eller begrundelse lukke et kreditkort. 17. Lukning af kreditkort ved fratrædelse Når en kortholder fratræder sin stilling på AAU, har kortholderens enhed pligt til at inddrage kortet (på lige fod med fx nøgler, telefon og udstyr). Enheden klipper kortet i stykker og meddeler Økonomiafdelingen på mail at kreditkortet skal lukkes. Økonomiafdelingen står for afmeldingen i forhold til Eurocard/SEB Kort. I forbindelse med fratrædelsen skal der altid foretages slutafregning med dokumentation for udgifterne. 6

8 18. Dobbelt-kort (til private udgifter) Medarbejdere der har fået udstedt et firmahæftende kreditkort har mulighed for hos Eurocard at bestille et dobbelt-kort (privatkort), der i praksis er et ekstra plastikkort, der kan anvendes til betaling af private udgifter. Medarbejderen bliver privat opkrævet et årskontingent på 95 kr. pr. år for dette kort. Flere oplysninger og bestilling af dobbelt-kort på 19. Spørgsmål Spørgsmål vedr. firmahæftende kreditkort / Eurocard skal rettes til eller Rikke Aabel lokal 3953 eller Liselotte Guul lokal Summary in English This text will be written as soon as possible, after we have made the first experiences regarding credit cards. 21. Ikrafttrædelse 5. maj

9 BILAG 1 Følgende kan ikke få kreditkort Eksempler på personer der ikke kan få kreditkort: Legatmodtagere Gæsteforelæsere Undervisningsassistenter Studenterundervisere/hjælpelærere Eksterne lektorer Censorer Formandscensorer Timelønnede videnskabelige medarbejdere/ac-tap Tilsynsførende/eksamenstilsyn Studentermedhjælp Studenterprogrammører Studenterstudievejleder RUS-instruktører 8

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 6471 GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner

Læs mere

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler

Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Spar Nord MasterCard - BRUGERregler Regler for Spar Nord Bank MasterCard Fortrydelsesret Lov om Betalingstjenester Gode råd om Spar Nord Bank MasterCard Gode råd, når du handler på Internettet Spar Nord

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper: Privatkort MasterCard Classic

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit pr. 30.10.13

Kortbestemmelser for MasterCard Debit pr. 30.10.13 Kortbestemmelser for MasterCard Debit pr. 30.10.13 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012

Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Regler for MasterCard Gælder fra februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard....2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort, pinkode og MasterCard SecureCode..... 2 4 Brug af

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Debit Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere