KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT"

Transkript

1 KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion, og han skal uden undtagelse anvende den elektroniske POS-terminal Når et kort udstyret med en mikrochip fremvises på et salgssted, skal Forhandleren altid sikre sig at Transaktionen så vidt muligt udføres således at POS-terminalen læser mikrochippen og ikke Kortets magnetstrimmel Forhandleren påtager sig ansvar for omhyggeligt at undersøge følgende sikkerhedsfaktorer og Forhandleren skal ikke tilbagelevere Kortet til Kortindehaveren før disse sikkerhedscheck er udført: At Kortets udløbsdato ikke er overskredet; At Kortet ikke er opført på nogen sort liste holdt af Forhandleren, eller er registreret på Visa Card Recovery Bulletin eller på nogen MasterCard File; At Kortet ikke viser nogen tegn på at være forvansket; Hvis der er tvivl om den rette indehaver af Kortet, skal Forhandleren forlange andre former for personlig identifikation til sammenligning, og skal opføre numre i den, for eksempel i et pas eller et kørekort Hvis mikrochippen på et Kort læses af POS-terminalen, skal Forhandleren først indtaste betalingsbeløbet mens Kortindehaveren placerer Kortet i en særlig rille i POS-terminalen og indtaster den relevante PIN-kode til bekræftelse af betalingen Hvis det viser sig nødvendigt at lade POS-terminalen læse magnetstrimmelen på Kortet, påtager Forhandleren sig ansvar for omhyggeligt at undersøge følgende sikkerhedsfaktorer og Forhandleren skal ikke tilbagelevere Kortet til Kortindehaveren før disse sikkerhedscheck er udført: At Kortets udløbsdato ikke er overskredet; At Kortet ikke er opført på nogen sort liste holdt af Forhandleren eller registreret på Visa Card Recovery Bulletin eller på nogen MasterCard File; At underskriften på bagsiden af kortet svarer til underskriften på Transaktionskvitteringen; At Kortet ikke viser nogen tegn på at være forvansket; Udfør instruktionerne på POS-skærmen og/eller den udskrevne strimmel fra POSprinteren; Hvis der er tvivl om den rette indehaver af Kortet, skal Forhandleren forlange andre former for personlig identifikation til sammenligning, og skal opføre numre i den, for eksempel i et pas eller et kørekort. Denne forpligtelse gælder også selv om mikrochippen på Kortet skal bruges til at lette registreringen af en Transaktion på en POS-terminal;

2 Hvis underskriftfeltet på bagsiden af Kortet ikke er udfyldt, skal Forhandleren forlange at Kortindehaveren fremviser andre former for personlig identifikation der beviser at han eller hun er den retmæssige Kortindehaver. Hvis Kortindehaveren ikke kan det, skal Forhandleren tilbageholde Kortet Hvis Kontrolprocedurerne ikke er udført, kan VALITOR følgende forlange at Transaktionen bliver korrigeret eller slettet, inklusive et træk for den fra Forhandlerens næste Afregning Forhandleren har pligt til at tilbageholde et fremvist Kort i følgende tilfælde, for så vidt imidlertid det er fornuftigt, muligt og sikkert for Forhandleren: Der modtages instruktion om dette i forbindelse med telefonisk anmodning om Autorisation; Der kommer en meddelelse om dette på POS-skærmen og/eller den printede strimmel fra POS-printeren ved elektronisk anmodning om Autorisation; Der er omstændigheder der giver til kende at personen der fremviser Kortet er en anden end Kortindehaveren; Kortet er registreret på Visa Card Recovery Bulletin eller på en MasterCard File Hvis Forhandleren ikke tilbageholder Kortet under omstændighederne beskrevet i 1.7 ovenfor, anses Forhandleren for at have tabt sin ret til at modtage betaling for Transaktioner foretaget hos Forhandleren med Kortet, på det tidspunkt og senere. Når Kortet tilbageholdes, skal Forhandleren klippe det over, så yderligere brug af Kortet er umulig, og sende det til VALITOR. Hvis Kortet har en mikrochip, skal han gøre hvad han kan for ikke at ødelægge den. Forhandleren skal straks give VALITOR meddelelse om at et Kort er tilbageholdt fra en Kortindehaver eller den der kom med Kortet. Det samme gælder hvis der er grund til at tage Kortet fra nogen der fremviser det, eller i tilfælde hvor der opstår begrundet mistanke om at det var tilfældet, men hvor det ikke er lykkedes at tilbageholde det. Hvis der kommer en meddelelse på POS-skærmen hos Forhandleren om at tage kortet fra Kortindehaveren, skal vedkommende udskrivning fra POS-terminalen sendes til VALITOR Forhandleren har ikke ret til at udbetale penge mod forevisning af et Kreditkort Forhandleren må foretage alle nødvendige handlinger for at modtage en Autorisation elektronisk fra Kortudstederen før han fortsætter med salget. Blandt andet omfatter disse handlinger at sikre godkendelse af beløbet og udførelse af de Almene Kontrolprocedurer. Vilkårene for Kortindehaverens formelle godkendelse af hans eller hendes Transaktion er opfyldt når Kortindehaveren underskriver Transaktionskvitteringen eller indtaster PIN-koden på POS-terminalen til bekræftelse af betalingen. Kortindehaveren skal have en kopi af Transaktionskvitteringen. Der må ikke foretages ændringer på Transaktionskvitteringen efter at Kortindehaveren har underskrevet den. Fremdatering af Transaktionskvitteringer er ikke tilladt. 2. KORTTRANSAKTIONER UDEN KORT 2.1. For at en Korttransaktion uden Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne beskrevet i denne sektion. Forhandleren kan godkende

3 gyldige Kort som betaling i forbindelse med salg af varer/ydelser når Kortet ikke er til stede, og skal gennemføre følgende undersøgelser i forbindelse med sådanne salg: At Kortkontonummeret er et gyldigt Visa eller MasterCard kontonummer; At udløbsdatoen på Kortet ikke er overskredet; At Kortet ikke er opført på nogen sort liste holdt af Forhandleren eller registreret på Visa Card Recovery Bulletin eller på nogen MasterCard File; At Kortet har en gyldig CVV2/CVC2-kode Når Visas internationale sikkerhedsstandard for online Transaktioner, Verified by Visa, bliver obligatorisk for Rekvirenter, og når MasterCards sikkerhedsstandard, MasterCard Secure Code, bliver obligatorisk for Rekvirenter, vil Forhandleren få pligt til at udføre Verified by Visa eller MasterCard Secure Code Transaktioner i forbindelse med alle Visa og MasterCard Kortafregninger i forbindelse med salg af varer/service på internettet Udstedelse af mere end én Transaktionskvittering for individuelle Transaktioner for at omgå Autorisationsgrænsen er forbudt. Risikostyringen divergerer afhængig af forretningens art og er programmeret i POS-terminalen der bruges på diverse steder. På grund af risikostyringen ved Korttransaktioner forbeholder VALITOR sig ret til at revidere Autorisationsgrænsen hvis det skønnes nødvendigt, og til at udføre de nødvendige kontrolforanstaltninger for at sikre at alting udføres korrekt. Forhandleren har pligt til at følge reglerne og andre forholdsregler fra VALITOR angående Autorisationsgrænse og de nødvendige kontrolforanstaltninger Når en genstand der er betalt for med et Kort, skal afsendes, skal Forhandleren sørge for at der anvendes anbefalet post eller pakkepost, eller andre anerkendte transportmetoder, og at genstanden altid sendes til navnet og den registrerede adresse på Kortindehaveren. Ved sådanne transaktioner sker levering af genstande og ydelser betalt med et Visa betalingskort til andre instanser end Kortindehaveren helt og fuldt på Forhandlerens ansvar. Forhandlere der anmoder om det, kan modtage en bekræftelse fra Visas Oplysning om hvorvidt det angivne kortnummer svarer til den anførte adresse ifølge Visas registreringer En Forhandler må ikke bede Kortindehaveren om at anføre et Kortnummer eller andre oplysninger om kontoen ydersiden af en ordreblanket eller andre tilsvarende genstande der er lavet til fremsendelse Forhandleren må foretage alle nødvendige handlinger for at modtage en Autorisation elektronisk fra Kortudstederen før han fortsætter med salget. Blandt andet omfatter disse handlinger at sikre godkendelse af beløbet og udførelse af de Almene Kontrolprocedurer, foruden indhentning af Kortindehaverens navn, Kortindehaverens adresse og postnummer således som det fremgår af registreringen af Kortindehaveren Hvis Forhandleren godkender en Gentagen Transaktion, skal Kortindehaveren udfylde og aflevere en skriftlig anmodning om det til Forhandleren eller godkende det elektronisk. Den skriftlige anmodning eller den elektroniske godkendelse skal opbevares af Forhandleren og på forlangende forevises for VALITOR. Forhandleren må ikke levere varer eller udføre service knyttet hertil efter at have modtaget besked fra Kortindehaveren om at den Gentagne Transaktion er ophørt fra VALITOR

4 3. REGLER FOR INDIVIDUELLE TRANSAKTIONER 3.1. Forhandleren må ikke foretage sig noget af følgende i forbindelse med nogen som helst Transaktion: a. Indføre et minimum eller maksimum for Transaktionsbeløb; b. Indhente Autorisationer i flere omgange for beløb under det samlede salgsbeløb; c. Indhente Autorisation med henblik på at reservere Kortindehaverens kredit til brug for fremtidigt salg, undtagen når det anses for nødvendigt for eksempel i turist- og underholdningsbranchen (flyselskaber, biludlejere, hoteller eller krydstogtrederier hvis hovedfunktion er at sælge rejseservice); d. Udvide kreditten eller udsætte betalingstidspunktet for den samlede kontantpris ved nogen form for Transaktion; e. Fremsende eller godkende til betaling nogen form for Transaktion som ikke har sin oprindelse direkte mellem Forhandleren og Kortindehaveren for salg eller leje af ting eller ydelse af service af den art der er angivet i Forhandlerens ansøgningsskema om service der oprindelig er sendt til og godkendt af VALITOR; f. Anvende Forhandlerens eget Kort eller et Kort som Forhandleren har adgang til, til at gennemføre en Transaktion med henblik på at opnå kredit til Forhandlerens egne formål; g. Genpostere en tidligere afvist Transaktion, uanset om det sker med Kortindehaverens samtykke; h. Anvende softwaren eller nogen form for data modtaget via den til noget som helst andet formål end til at afgøre om Forhandleren skal godkende et Kort i forbindelse med et aktuelt salg eller en aktuel leje af ting eller service; i. Anvende softwaren eller nogen form for data modtaget via den til undersøgelse af kreditværdighed; j. Udlede eller tilkendegive nogen form for stillingtagen til en persons kreditværdighed, kreditsituation, kreditevne, karakter, almene omdømme, personlige egenskaber eller livsmønster når en Korttransaktion ikke godkendes; k. Videregive nogen form for information modtaget via softwaren til nogen som helst, bortset fra de nødvendige videregivelser til de berørte Kortindehavere, VALITOR og/eller Udstederen; l. Udbetale beløb i form af kontanter; m. Godkende et Kort til opkrævning eller genfinansiering af eksisterende gæld; n. Udstede en Transaktion om kreditering for returnerede varer eller service der er betalt for med kontanter; o. Udføre nogen form for kontant refusion til en Kortindehaver der har gjort et indkøb med et Kort. Alle Transaktioner om kreditering skal udstedes på samme Kortkonto som salget; p. Godkende et Kort som betaling for tredjepart

5 3.2. Medmindre det godkendes andetsteds, forbeholder VALITOR sig ret til at afvise en Transaktion fremsendt af en Forhandler under følgende omstændigheder: a. hvis den er fremsendt senere end femten (15) dage efter datoen for denne Transaktion; b. hvis Kortet godkendes trods instruktioner givet da Kortet blev verificeret via en Terminal; c. hvis der er tydelige tegn på at en anden end den rigtige Kortindehaver har foretaget købet VALITOR og ISO er enige om ikke at tillade Forhandleren at fremsende godkendte Transaktioner hvis kun en del af det skyldige beløb angives i en enkelt Transaktion, undtagen når den resterende del af salgsbeløbet betales af Kortindehaveren ved en anden betalingsform (kontant, check, e-check, en anden form for Kort) der bekræftes af Forhandleren på Transaktionstidspunktet. 4. SENERE LEVERING 4.1. Ved en Transaktion med senere levering hvor varer, produkter og/eller service skal leveres eller udføres på et senere tidspunkt og én Transaktion udgør et depositum og Transaktionen udgør det resterende beløb af købsprisen, idet den anden Transaktion er betinget af leveringen af varen og/eller den endelige udførelse af servicen, skal Transaktionen der udgør det resterende beløb, ikke fremsendes til VALITOR før varen er leveret eller servicen er udført. Der kræves separate godkendelser for depositum -delen og restbeløb -delen af Transaktionen, og Transaktionerne udgør depositum eller restbeløb i henhold til Kortorganisationernes regler og bestemmelser. Ingen godkendelse af en depositum -Transaktion kan binde eller forpligte VALITOR til senere at godkende restbeløb -delen. Hermed godkendt: Dato: Forhandler:

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015)

BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) BESTEMMELSER FOR KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN MED KONTOKORT KONTANTHÆVNING OVER SKRANKEN (Maj 2015) Disse bestemmelser "Bestemmelser om Kontanthævning", gælder ved kontanthævning over skranken med Kontokort

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj

Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Tillægsforskrifter Udlejning af køretøj Side 1(3) Disse tillægsforskrifter er udarbejdet af Card Services i henhold til de Generelle Vilkår punkt 1 og udgør et tillæg til de Administrative Forskrifter.

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere