Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter"

Transkript

1 Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske og magnetiske felter. Se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647#b23. Læreplanen for fysik-a fra 2010 anvendes første gang ved prøverne i sommerterminen Som supplement til de vejledende opgaver, som blev offentliggjort i maj 2007, offentliggøres nu en række vejledende opgaver indenfor kernestofområdet elektriske og magnetiske felter. Man finder opgaverne her: Martin Schmidt Fagkonsulent i fysik, stx Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 1/18

2 Opgave 1 Elektrisk ladet partikel i homogent elektrisk felt To plader anbringes vandret i tyngdefeltet. Der er vakuum mellem pladerne, og pladeafstanden er 9,0 mm. Spændingsfaldet mellem pladerne er 450 V. a) Bestem størrelsen af den elektriske feltstyrke mellem pladerne. En meget lille kugle med massen nøjagtig midt imellem pladerne. 2, kg og med ladningen Q holder sig svævende b) Vis, at kuglens ladning Q er -0,39 nc. Spændingsfaldet ændres nu momentant til 400 V. c) Angiv hvilken plade kuglen accelereres mod, og bestem den fart, hvormed kuglen rammer pladen. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 2/18

3 Opgave 2 Bestemmelse af -partiklers kinetiske energi Nuklidet 210 Po er radioaktivt og henfalder ved et -henfald. a) Opskriv reaktionsskemaet for henfaldet af 210 Po og beregn Q-værdien ud fra masserne af de partikler, som deltager i processen. For at måle -partiklernes kinetiske energi afbøjes de i et homogent magnetfelt med størrelsen 0,44 T. Partiklernes hastighed er vinkelret på magnetfeltet, og de bevæger sig i en cirkel med radius 0,76 m. b) Beregn -partiklernes kinetiske energi. For at opnå en mere nøjagtig bestemmelse af -partiklernes kinetiske energi, sender man enkeltladede 175 Lu-ioner gennem det samme magnetfelt. Når 175 Lu-ionerne accelereres fra hvile af spændingsfaldet 30,33 kv, følger de samme cirkelbane, som - partiklerne gjorde. c) Beregn en bedre værdi for -partiklernes kinetiske energi. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 3/18

4 Opgave 3 Hastighedsfilter To parallelle metalplader anbringes i vakuum, så afstanden mellem dem er 1,70 cm, og spændingsfaldet mellem dem er 34 V. a) Vis, at størrelsen af det elektriske felt mellem pladerne er 2,0 kv/m. På figuren ses til venstre en elektronkanon, som accelererer elektroner fra hvile ved at lade dem gennemløbe et spændingsfald på 220 V. b) Hvilken fart opnår elektronerne ved denne acceleration? 7 Accelerationsspændingen justeres, så elektronernes fart nu bliver 1,00 10 m/s, inden de sendes ind i mellemrummet mellem de to plader i en retning, som er parallel med pladerne (langs den stiplede linje på figuren). Opstillingen placeres i et magnetisk felt som både er vinkelret på det elektriske felt mellem pladerne, og elektronernes bevægelsesretning. Magnetfeltet er præcist så stort, at elektronerne bevæger sig langs en ret linje mellem pladerne. c) Bestem størrelsen af magnetfeltet i denne situation. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 4/18

5 Opgave 4 Medicinske undersøgelser I nogle medicinske undersøgelser bruger man det radioaktive nuklid 15 8 O. Dannelsen af 15 O sker ved at beskyde N med energirige protoner, som fås fra en såkaldt cyklotron. a) Opskriv reaktionsskemaet for protonindfangningen i 15 7N og forklar, hvilken anden partikel der dannes ved reaktionen. En cyklotron består af to halvcirkelformede metalbeholdere, som er adskilt af et lille gab. Protonerne starter i cyklotronens midte, hvorfra de sendes ind i en af metalbeholderne. Et homogent magnetfelt bevirker, at protonerne bevæger sig i halvcirkelbaner inde i metalbeholderen. Hver gang protonerne passerer gabet, accelereres de af et spændingsfald. Den øgede fart betyder, at hver ny halvcirkelbane får større radius. Efter gennemløb af et vist antal halvcirkelbaner bliver radius så stor, at protonerne forlader cyklotronen. I en bestemt cyklotron er den kinetiske energi af hver proton 50 kev i den første halvcirkelbane. Hver gang protonerne passerer gabet, accelereres de af spændingsfaldet 95 kv. b) Beregn den kinetiske energi af en proton, som har bevæget sig 30 hele omgange efter den første halvcirkelbane. Når protonerne forlader cyklotronen, er deres fart halvcirkel er 45,0 cm. c) Bestem størrelse og retning af magnetfeltet. 7 5,6 10 m/s. Radius i den sidste Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 5/18

6 Opgave 5 Krængningsmåler Under normale vejrforhold er der et konstant elektrisk felt mellem jordoverfladen og den øvre del af atmosfæren. Dette kan udnyttes til at bestemme krængningen af et fly ved at måle spændingsfaldet mellem flyets vingespidser. Et lille sportsfly flyver i konstant højde i et elektrisk felt med feltstyrken 150 V/m. Spændingsfaldet mellem to elektroder, der er anbragt i hver sin vingespids, er 1,10 kv. Afstanden mellem elektroderne er 11,3 m. a) Bestem den vinkel, flyets vinger danner med vandret. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 6/18

7 Opgave 6 Magnetisk minikanon En primitiv kanon består af to vandrette, parallelle metalstænger, hvorpå der hænger en metalplade, der fungerer som projektil. Stængerne og pladen er som vist på figuren forbundet til en spændingskilde og en kontakt K. Når kontakten er sluttet, er den samlede resistans i kredsløbet 0,62 Ω og strømstyrken 9,3 A. a) Beregn spændingsfaldet over spændingskilden. Mellem metalstængerne er der et homogent, lodret magnetfelt. Når kontakten er sluttet, accelereres pladen af kraften fra magnetfeltet. Pladen starter fra hvile og forlader stængerne med hastigheden 0,96 m/s i vandret retning. Accelerationen foregår over en strækning på 6,0 cm. Pladens masse er 4,2 g. Afstanden mellem stængerne er 4,6 cm. b) Beregn størrelsen af pladens acceleration samt størrelsen af magnetfeltet. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 7/18

8 Opgave 7 Flyvning Under en flyvning fra Nordamerika til Europa flyves der på et tidspunkt stik øst. Jordens magnetfelt danner på dette tidspunkt en vinkel på 70 med vandret og har -4 størrelsen 1,7 10 T. Flyvemaskinens fart er 270 m/s. a) Bestem størrelse og retning af kraften fra Jordens magnetfelt på en elektron i vingen. Afstanden mellem de to vingespidser på flyvemaskinen er 60 m. b) Vurdér størrelsen af den inducerede spændingsforskel mellem vingespidserne. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 8/18

9 Opgave 8 Inkjet-printer Dråbekanonen i en inkjet-printer udsender dråber af blæk. Hver dråbe har massen -10 1,30 10 kg. Når blækdråberne kommer frem til afbøjningspladerne, er deres hastighed vandret. Blækdråbernes fart er 18 m/s. Størrelsen af det lodrette, homogene elektriske felt mellem afbøjningspladerne er 1,0 MV/m. Størrelsen af dråbernes ladning er 1, C. a) Gør rede for, at det ved beregningen af dråbernes bevægelse er rimeligt at se bort fra såvel tyngdekraften som kraften fra Jordens magnetfelt, uanset hvilken vej dråbekanonen vender. Når en dråbe ikke skal bruges, afbøjes den ned i blæktanken. Blæktankens åbning ligger for enden af afbøjningspladerne 0,65 mm under den bane, de uafbøjede dråber følger. b) Beregn, hvor mange elektroner opladeenheden skal tilføre en dråbe, for at den rammer blæktanken, når det elektriske felt har størrelsen 1,40 MV/m. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 9/18

10 Opgave 9 Kvadratisk spole i magnetfelt En flad spole er ophængt i en kraftmåler. Kraftmåleren viser 0,70 N. a) Bestem spolens masse. Spolen er kvadratisk med kantlængden 6,0 cm, og den har 150 vindinger. Den nederste del af spolen befinder sig i et homogent magnetfelt med retning vinkelret på spolens plan som vist på figuren. I et forsøg varieres den elektriske strømstyrke gennem spolen. Strømmen gennem spolen har en sådan retning, at den nedadrettede kraft på spolen vokser, når strømstyrken øges. Sammenhængen mellem den elektriske strømstyrke I gennem spolen og kraftmålerens visning F fremgår af følgende tabel. I / A 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 F / N 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 b) Bestem størrelsen af det magnetiske felt, som spolen er ophængt i. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 10/18

11 Opgave 10 Lagerring En lagerring er en ringformet accelerator, der kan accelerere og lagre ladede partikler med høj hastighed i lang tid. Partiklerne afbøjes ved hjælp af magneter. En accelerator accelererer en Li + -ion fra hvile gennem spændingsfaldet 100 kv. a) Bestem ionens fart efter accelerationen. En anden Li + 6 -ion skydes ind i lagerringen og opnår farten 5,5 10 m/s. I lagerringens hjørner afbøjes denne ion i et homogent magnetfelt. Ionen bevæger sig herved i en kvartcirkel med radius 1,25 m. b) Bestem størrelsen af magnetfeltet. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 11/18

12 Foto: Jacob Ehrbahn Opgave 11 Kreditkort Nogle kreditkort indeholder kontooplysninger i form af områder med hvert sit homogene magnetfelt. Kontooplysningerne registreres ved at føre magnetstriben forbi en spole. Herved induceres spændingsforskelle som afkodes af et elektronisk kredsløb. Spolen i kortlæseren har 1000 vindinger og er kvadratisk med kantlængde 0,20 mm. Magnetfeltet i områderne på kreditkortet har størrelsen 0,10 T. De enkelte områder i magnetstriben har længden 0,40 mm. Magnetstriben indeholder flere end de viste fire områder. a) Bestem den maksimale magnetiske flux gennem spolen. Følgende figur viser placeringen af magnetstriben til forskellige tidspunkter, når kreditkortet bevæges mod venstre med konstant fart forbi spolen. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 12/18

13 b) Begrund, at den magnetiske flux Φ som funktion af tiden t kan beskrives ved følgende graf Kortlæseren kan registrere kontooplysningerne, hvis det inducerede spændingsfald er mindst 1,0 mv. c) Tegn en graf, der viser det inducerede spændingsfald, der registreres af kortlæseren. Bestem den mindste fart, som kreditkortet skal bevæges med, hvis kortlæseren skal kunne aflæse magnetstriben. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 13/18

14 Foto: Nils Kruse Opgave 12 Magnetlygte En permanent magnet er sat fast på cyklens eger. Når cykelhjulet drejer, passerer magneten forbi en spole i lygten. Herved induceres et spændingsfald, der får nogle lysdioder til at lyse. Den permanente magnet er opbygget af tre magneter som vist på figuren til venstre. En cyklist cykler med magnetlygten. Grafen til højre, som medfølger i bilag til opgaven, viser størrelsen af magnetfeltet B målt på lygtens placering, når den permanente magnet passerer spolen. a) Bestem magnetens fart, når den passerer forbi spolen. En spole i magnetlygten er forbundet til en rød lysdiode, hvis karakteristik er som vist. På et tidspunkt i bevægelsen induceres spændingsfaldet 2,2 V. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 14/18

15 b) Bestem den effekt, der afsættes i lysdioden, når det inducerede spændingsfald er 2,2 V. Magnetlygten indeholder en spole med 700 vindinger og tværsnitsarealet 0,8 cm 2. Magnetfeltet fra den permanente magnet er vinkelret på spolen. Man kan regne med, at magnetfeltet er homogent på spolens plads, og grafen viser størrelsen af magnetfeltet. c) Bestem spændingsfaldet, der induceres i magnetlygtens spole til tidspunktet t = 12 ms. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 15/18

16 Bilag til opgave 12 Magnetlygte Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 16/18

17 Foto: Finn Møller Opgave 13 Hjulaksel Hjulakslen i et IC4 tog er 1,60 m lang. Et tog kører stik nord med farten 90 km/h. Den lodrette komposant af Jordens magnetfelt har størrelsen 64 µt. a) Hvor stort et spændingsfald induceres der mellem enderne af hjulakslen? b) Bestem størrelse og retning af den kraft, som en elektron i akslen påvirkes af på grund af det inducerede elektriske felt. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 17/18

18 Opgave 14 Ladninger på snor Figuren viser tre ladninger, som befinder sig på en ret linje med en indbyrdes afstand 15,0 cm. a) Bestem størrelse og retning af den elektriske kraft, som påvirker den positive ladning til venstre. Vejledende opgaver Elektriske og magnetiske felter Side 18/18

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

1. Permanente magneter

1. Permanente magneter E4 1. Permanente magneter På sin rejse til Kina i 1270-erne fik Marco Polo forevist en såkaldt "sydviser". Det var en figur, der var let drejelig om en lodret akse. I den udstrakte højre arme var en tynd

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

aerodynamik kapitel 1

aerodynamik kapitel 1 1 aerodynamik kapitel 1 Svæveflyve 1 3 Aerodynamik Kræfter Opdrift Modstand Vingens stallings egenskaber Stabilitet Styring Flutter Flyvning i krumme baner Belastninger Præstationsdata I n d l e d n i

Læs mere

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet!

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet! Forord I 2013 er det netop 100 år siden Niels Bohr fremsatte 2 postulater som skulle ændre både fysikken og samfundet. Dette 100 års jubilæum skal selvfølgelig fejres! Rundt om i både Danmark og mange

Læs mere

Grib fysikken. K E mek. ΔT g/mol. E = m. v 2 = v 0. + 2a. s 1 C Hz (= s 1 ) Pa. = E pot. + E kin. 2. udgave. ρ λ. v gns. = s t. s = s 0. t + ½.

Grib fysikken. K E mek. ΔT g/mol. E = m. v 2 = v 0. + 2a. s 1 C Hz (= s 1 ) Pa. = E pot. + E kin. 2. udgave. ρ λ. v gns. = s t. s = s 0. t + ½. Grib fysikken fysik på gymnasiets B-niveau 2. udgave Ω ρ λ s 1 C Hz (= s 1 ) Pa ΔT g/mol K E mek = E pot + E kin µ Morten Severinsen Bogfondens Forlag kg m/s 2 U = E = m Q c 2 s = s 0 + v 0 t + ½ A gas

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber

C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber 1 C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber 1. Introduktion...3 2. Den mekaniske effekt af magnetisme...3 2.1. Felter

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 4 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere

Partiklers energitab ved passage gennem stof

Partiklers energitab ved passage gennem stof Partiklers energitab ved passage gennem stof Skrevet af Heidi Lundgaard Sørensen, Shuhab Hussain, Martin Spangenberg og Rastin Matin. Vejleder: Lektor Hans Bøggild. Afleveringsdato: 31. marts 2008. Resumé

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Gymnasium. Forsøgsvejledning

Gymnasium. Forsøgsvejledning Gymnasium Forsøgsvejledning Gymnasium Indhold Delforløb 1 Introduktion til CanSatBox Dataopsamling Lær CanSatBox at kende Delforløb 2 Design af CanSat og faldskærm Delforløb 3 Opsendelse og dataopsamling

Læs mere

Fysikforsøg 9.kl. 2008

Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikrapport 1: Fremstilling af elektricitet ved induktion Fysikrapport 2: Vekselstrøm og jævnstrøm Fysikrapport 3: Titrering Fysikrapport 4: Radioaktiv Stråling Fysikrapport 5:

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere