W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K"

Transkript

1 Odense, 2. marts 2014 Beretning 2013 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen havde i januar medlemmer, i januar medlemmer. Medlemmerne fordeler sig på 22 familiespejdere, 38 mikro, 40 mini, 37 junior, 36 trop, 19 klan og 43 ledere. Der er en samlet venteliste på 43 børn, primært hos mikro og mini. Stjernegruppen er i 2013 vokset med 14 medlemmer eller knap 6 procent. Gruppen har aldrig været større. Ledere Stjernegruppen har 43 ledere i januar 2014, 46 ledere i januar Stjernegruppen har ingen nævneværdige problemer med at få nye ledere. Der er dog en flaskehals med at få ledere, der vil tage det overordnede ansvar for en gren. Vi har budt velkommen til Kent Skov Jessen i troppen, Marianne Kock, Rene Tranekjer og Maria Kapan hos minierne samt Lotte Holk Hansen og Lone Østergaard hos mikroerne. Rigtig hjertelig velkommen til jer! Vi anslår, at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka timer på spejderarbejde i Det svarer til næsten 10 fuldtidsårsværk med en værdi på 3-3½ millioner kroner. Økonomi Stjernegruppen havde indtægter i 2013 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen havde omkostninger i 2013 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen kom derfor ud af 2013 med et driftsoverskud på cirka kr. Vores mellemværende med Dansbo vedrørende byggeriet af Hindemosen er bragt ud af verden.

2 Side 2 af 11 Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2013 på lidt over 3,3 millioner kroner. Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på cirka kroner og et boliglån i Sparekassen Fåborg på cirka kroner. Hjemmeside Hjemmesiden er blevet opdateret sjældent i Det betyder at antallet af unikke besøgende er faldet fra cirka 1000 til cirka 800 med et tilsvarende lavere hits per måned. Antallet af unikke besøgende er faldende. Nyhedsbrevet er i 2013 kun udkommet få gange til pt. 377 abonnementer. Til gengæld fungerer Facebook-siden glimrende administreret af Morten Clausen. Samtidig er der blevet oprettet Facebook-grupper som kommunikationsværktøj for foreløbig klan, trop, junior og mini. Hjemmesiden er under opdatering, skal lægges om i et andet format og integreres med Facebook. Denne opgave blev ikke løst i Handlingsplan 2013 Handlingsplanen består af 36 arbejdsopgaver, heraf de tre fede : Gruppesommerlejr, Oprettelse af Stjerneværket og bygge et nyt raftestativ. Gruppesommerlejren fandt sted i Sydsverige på Gillastugan og var en forrygende succes, nok det bedste spejderarrangement vi endnu har lavet og det største gruppearrangement nogensinde med 145 deltagere. Ledergruppen har vedtaget, at der ikke endnu engang skal gå 10 år til næste gruppesommerlejr. Af alle 36 opgaver gennemførte vi de 30 opgaver, mens 6 ikke blev gennemført. Alle planlagte spejderaktiviteter blev gennemført i flyvende stil. Vi savner dog stadig raftestativ, en ny hjemmeside samt finansiering af Grejlade II.

3 Side 3 af 11 Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg, gruppeleder Troels Rossen samt forældrene Annemarie Schriver, Pia Hansen og Eva Becher. Juletræer: Juletræssalget i 2013 ligger desværre under budget, hvilket ikke er tilfredsstillende. Bestyrelsen har evalueret på dette og vil komme med forskellige tiltag i forbindelse med juletræssalget Blandt andet vil der blive opsat bannere, således at det bliver mere tydeligt hvad og hvem man støtter. Der vil blive etableret bedre belysning. Vi skal optimere vores interne information m.m. Der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til dette projekt. Vandredag Vanen tro var der igen i år Store Vandredag på Hindemosen, igen med stor tilslutning. Sct. Georgsdag: Sct. Georgsdag er en traditionsrig dag, hvor spejdere over hele kloden markerer spejdernes idégrundlag, illustreret af Sct. Georg og hans modige og dygtige kamp mod dragen. Spejderne var først rundt på et løb i Sandhusskoven, der bød på mange udfordrende øvelser, inden alle samledes foran bålpladsen overværet af de sædvanlige par hundrede forældre. Herefter aflagde alle 100 fremmødte spejdere spejderløftet og fik overrakt årsmærket. Til sidst var der kage, kaffe m.m. til hele flokken. Arbejdsdage & Stjerneværket: Hindemosen blev forskønnet hele 2 gange i Det er stadig en stor fornøjelse, at opleve den store opbakning vi har til vores arbejdsdage på Hindemosen. Efter første arbejdsdag blev Stjerneværket etableret, det blev fejret med Asti og kransekage. Stjerneværket består af ca. 20 forældre, der er klar til, at give en hånd med, hvor og når det måtte være nødvendigt. Det kan være med madlavning til Gårdsalg og Sct. Hans, det kan være til andre praktiske opgaver af for eksempel håndværksmæssigt karakter. Der er plads til flere, så hvis du har lyst til at være med i Stjerneværket, er du velkommen til at henvende dig til Pia Hansen,

4 Side 4 af 11 Ultimo november blev Stjerneværket inviteret til Vip-aften på Hindemosen, som tak for indsatsen i Der blev serveret hjemmelavede pizzaer (Tak til Fredrik & Ruben) med rødvin. Senere fik vi besøg af Erik B. Jørgensen. Erik holdt foredrag om Far & datter i Vildmarken Udlejning: Hindemosen bliver stadig brugt som udeskole for skoler og institutioner i vores lokalområde. Vi har stadig en del faste kunder. Indtægterne ved udlejning ligger en del over budgettet i Friluftslagerets gårdsalg: Sidste weekend i maj dannede Hindemosen igen rammen om Friluftslagerets Gårdsalget. Stjernegruppen sørgede for god mad hen over hele weekenden, noget som vi får stor ros for. Det er efterhånden ved, at være kendt, at der kan købes mad m.m. under gårdsalget, hvilket også bidrager positivt til Stjernegruppens økonomi. Tak til alle for den store hjælp. Kelstrupskov: Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge hytten I Kelstrupskov noget mere. Det er blevet en rigtig god lille hytte efter renoveringen tidligere. Husk området omkring hytten er fantastisk. Sct. Hans: I 2013 afholdte vi igen Sct. Hans I Børnehøjde. Vejr guderne besluttede til sidst at være på Stjernegruppens side. Det blev en forrygende aften med underholdning af Trolle & Tormod. Båltalen blev leveret af Henrik Lehmann Andersen, tidl. Direktør for Odense Zoo. Igen i år blev der serveret god mad. Tak til alle for den flotte indsats. Handlingsplanen 2013: Se vedlagte. På handlingsplanen for 2013 havde vi 32 punkter, hvor af 3 er højest prioriteret. Ud af de 32 punkter har vi nået de 27, heraf 2 ud af 3 højest prioriterede. Vi nåede desværre ikke at få etableret et raftestativ, det er der afsat midler til i Vi valgte i 2013 ikke at deltage i Skibhusfestivalen på grund af andre arrangementer på Hindemosen. Herud over har vi ikke fået lavet den nye hjemmeside. På eventyr har ligget

5 Side 5 af 11 stille på grund af manglende resurser. Gruppeledelse Gruppeledelsen består af gruppeledere Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen samt assistenter Carsten Moldt, Anders Floridon og Morten Clausen. Gruppeledelsen har i 2013 med stor hjælp fra ledergruppen gennemført: Ledermøder: fem i årets løb: 6. marts, 13. april (ledertræf), 29. maj, 27. august og 7. december Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag, 23 april; Store Vandredag; Gruppesommerlejr til Gillastig, Sverige, juni 2014; Oprykningstur til Vigelsø, august Træning: Special Scout Services (3S) blev gennemført ved Faaborg og Thurøbund med temaet IOCHYR (=i og ud af vandet) i oktober 2013 Andet: Korpsrådsmøde, divisionsmøder. Gruppeledelsen er stadig dobbelt nu hvor Claus Kastberg Nielsen bor i Stockholm. Claus har ansvaret for Kackar 2014 og 3S2014. Torels for det daglige arbejde, ledermøder, Sct Georgsdag, Vandredag og oprykningstur. Det er dog aftalt at Claus vil være oftere i Odense i Familiespejd Leder/Koordinater: Morten Aaby Smith, far til Silje (og snart Magne) Familier februar 2013: 22 familier. Familier februar 2014: 22 familier. Tur(e) 1 tur - Sommerlejr på Tyrsbjerg i juni Siden Rikke stoppede som leder i september, har vi brugt at være skiftende forældre, der står for de enkelte søndage. Det har indtil videre fungeret rigtigt godt! Og der er fortsat god opbakning og masser af forældre der gerne vil hjælpe. Denne beretning handler om de gange der har været siden Rikke stoppede. Men som sædvanlig er vi en flok familiespejdere som mødes den sidste søndag i hver måned. Mange af familierne er (heldigvis) vant til udendørsaktiviteter, og har ældre børn på de øvrige hold, hvilket gør holdet meget velfungerende. Familiespejdere er små, men seje - så vi er altid udendørs uanset vejret. For det meste nede ved blåstederne ved den nye pizzaovn, og hvis vejret er helt skidt oppe ved huset. Vi starter altid vores familiespejdmøder med at hejse flaget, synge vores familiespejd hejs-nu-flaget sang og præsentere dagens program. Bålet tændes også hver gang, og

6 Side 6 af 11 der laves noget spiseligt over det. Der er blevet bagt fladbrød, pandekager, kandiserede æbler, fyldte æbler, fået serveret lækre pizzaer og meget andet... Vi har leget og lavet mange ting i løbet af året - vi har lavet fine juledekorationer, lavet fuglemad til fuglene, appelsinhoveder, gipsaftryk af skovens vilde dyr og samlet et utal af insekter og kryb! Som ny koordinater (og med kun et år på bagen i familiespejd sammenhæng) er der stadigvæk en del ting jeg/vi skal have styr på (ture, oprykning for de ældste, mulig tilmelding før møder, udstyr, o.lign.), men det tager jeg som det kommer. Til slut er der nu kun de magiske ord tilbage - Det er så hyggeligt at være familiespejder! Mikro Ledere: Kirsten Zwisler (grenleder), Jette Grøn, Annette, Lotte Holk, Lone Eis, Roar H, Kåre C, Lars S, Amanda og på orlov Morten Askholm. Mikrogrenen i februar 2014: 37 spejdere og 9 ledere Mikrogrenen i februar 2013: 37 spejdere og 9 ledere 6 mikroture (Overnatning Kelstrup Skov, Mikrodag, Gruppesommerlejr i Sverige, Oprykning, Tyrsbjergmarch, Firmabesøg; Marius Pedersen) Fremmøde: Møder ca. 80% Mikroerne har i det forgangne år snust til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning, madlavning over bål, pionerarbejde, førstehjælp, morse, teater, kort og kompas, knob og klatring. Vi bruger både det store gode areal på Hindemosen, men også skoven omkring, samt vandhullerne i nabolaget. Der er blevet fanget og studeret mange småkravl, frøer og dyrespor. At tage mærker er nok en af de allermest populære aktiviteter i mikrogrenen, Det har vi gjort 4 gange à 3 møders varighed i årets løb. Snitte-, Bål-, Bålmad-, 3-kamp-, orienterings-, teater- og morse-mærke. Af særlige aktiviteter i årets løb kan nævnes: April. Mikrodag, hvor vi sammen med ca. 100 andre mikroer fra Sct. Knuds division tog til Hollufgård, hvor vi hjalp Robin Hood og hans gæve mænd imod Sheriffen. Maj. Kilometerfræs. Hvor adskillige brave mikroer gik 5 km og enkelte 10 km. Juni. En rigtig god sommerlejr i Sverige sammen med spejdere fra hele Stjernegruppen. Alle tiders oplevelse. Det var stort! Vi havde lejrbål sammen med de andre spejdere og en slik-butik; Tutten! August. Oprykningstur Vigelsø.

7 Side 7 af 11 September. Tyrsbjergmarch. En vandredag arrangeret af Ryds gruppen, hvor vi gik 5 km. November. Traditionen tro, har vi forsøgt at nedsætte antallet af lørdagsmøder fra nov-jan. I stedet tager vi på hyttetur til Skovdam ved Gelsted. Det blev igen i år en fantastisk tur. December. Juleløb. En gruppe tropsspejdere havde arrangeret et rigtig godt løb i skoven ved Hindemosen for os. Januar. Opstart efter en lang juleferie, hvor vi inviterede forældrene med til at bygge huler. Det blev en rigtig god oplevelse for alle. Februar. Udflugt til Marius Pedersen. På oprykningsdagen i august sendte vi 20 børn videre til Minigrenen og modtog 20 nye og er nu oppe på 37 Mikroer. Der er 10 på venteliste. Fremtidigt set kan vi glæde os til endnu en sommerlejr sammen med Minierne. Den kommer til at ligge i Pinsen. Mini OK Ledere: Karin Skovhus (grenleder), Mads Leth, Marianne Harfot, Hanne Skov Olesen, Laila Vemgaard, Morten Aagaard, Maria Kapan, Marianne K, Rene Tranekjer og Rune Toft Minigrenen i februar 2014: 47 spejdere og 8 ledere og 1 hjælper Minigrenen i februar 2013: 46 spejdere og 7 ledere og 1 hjælper Ture: Hylkedam-I Canadas skove (weekend i marts), Miniskæg med De Blå Sørøvere på Hylkedam (weekend i maj), Gruppesommerlejer Gillastig i Sverige (5 dage i juli), oprykningstur til Vigelsø (weekend i august), lørdag på kelstrupskov (september), Juletur (weekend i november). Fremmøde: Møder %, Turer % Forårets hyttetur til Hylkedam, hvor der om søndagen er forældredag med forældre-spejderløb var igen en stor succes. Meget flot opbakning fra forældre og familier og en rigtig fin og hyggelig dag, som vi er meget glade for. Sommerlejren i Sverige var en stor og god oplevelse. Alene rejsen med tog, færge og bus var en oplevelse, som minierne klarede til UG. Gillastig er så tæt på Danmark og dog er naturen så anderledes - det er som at gå i en urskov. Selv om vi var på flere vildsvinejagter, så fik vi dem ikke at se kun at høre! Fantastiske lege med de store spejdere på både forhindringsbane og store maddag. En rigtig god tur med samvær på tværs af grenene. I foråret var vi 7 ledere og en hjælper: Marianne, Aagaard, Mads, Rune, Hanne, Laila og Karin. De først måneder hjalp Morten G. os. I løbet af foråret startede først Per som leder og i maj kom Marianne K til. Rune har deltaget mere spredt på grund af sine studier. I efteråret stoppede Per, der blev afløst af Rene. I november startede Maria. Karin deler fortsat sin tid mellem Stockholm og

8 Side 8 af 11 Odense og deltager kun i ca. to møder per måned. Mads deler tjansen som minilder med Karin. Samlet er det en god, erfaren lederflok. Ventelisten har ligget på ca stk. men er foråret 2014 bragt ned på ca. 10 stk. Junior Ledere: Jesper Hahn (Grenleder), Karen Eltang, Jan Taudal, Heidi Thorsen, Anja Nielsen, Jesper Brody, Lene Strøm. Medhjælpere: Anders, Tobias og Emma (Tropsspejdere). Juniorgrenen i februar 2014: 38 spejdere og 7 ledere Juniorgrenen i februar 2013: 26 spejdere og 8 ledere Otte Juniorweekendarrangementer: Vintertur til Skovdam, Overnatning på Hindemosen, Divisionsturnering (Nu med alle spejderne), Hem ligtur til et hemmeligt sted lige uden for Odense Søby og omkring Højby, Gruppelejr i Sverige, Oprykningstur med gruppen, Ryste-sammen-tur ved Kelstrupskov, Juletur til Skovbrynet. Fremmøde: næsten 83 % Vi har sagt farvel til Anders, der ikke længere deltager i vores torsdagsmøder, men alligevel er set deltage på flere af weekendturene. Vi har i tråd med vores mål om at børn hjælper børn / unge hjælper unge givet plads til 3 tropsspejdere, der gerne vil være med til at prøve kræfter med at motivere og hjælpe til hos juniorgrenen. Lars Thorsen som egentligt stoppede i sommeren 2012 har stadig en konsulentfunktion som indebærer enkelte roller fx på ture / ellers som ekspert i værkstedet.). Karen som er blevet mor, forsøger at hænge på til møderne, men bidrager derimod meget i planlægningen i stedet. Derved er Juniorgrenledelsen bred og godt repræsenteret, hvor alle har hver deres opgaver Den overordnede strategi og planlægning. Vi har som udgangspunkt afholdt møder hver torsdag aften med undtagelse af de kolde vintermåneder januar og februar hvor vi har gjort brug af enkelte weekender (Orientering). Derudover mødes PL/PAérne (hvilket faktisk er 1/3 af grenen) til et ekstra møde om måneden. Vi forsøger meget at holde fokus på processen frem for resultatet. Det betyder også at samarbejdet er i fokus frem for om de når målet. Det handler om at få den grundlæggende færdighed (samarbejde) fastgroet i hver enkelt spejder. Tonen blandt os (både spejdere, medhjælpere og ledere) arbejdes der også med. Vi arbejder i bund og grund med dannelse ligeså meget som vi arbejder med de traditionelle spejderfærdigheder, som pionering, håndværk, orientering osv som selvfølgelig er de styrende og synlige aktiviteter i hverdagen. Vi arbejder stadig henimod spejderløftet. Løftet skal ikke bare gives 1 gang om året, men forstås og menes.

9 Side 9 af 11 Vi indførte cafemøder, men de er skinlagt pt. Planen var at lade de spejdere der havde lyst mulighed for at komme noget før og starte med noget der kunne berige vores møder. Ligeledes skulle vi spise sammen (Medbragt madpakke). Det virkede ikke helt efter planen. Der er ledere og spejdere men alt for lidt mening. Vi har stadig ligeledes haft meget fokus på patruljerne. De skal give mening. Spejderne skal kende sine patruljemedlemmer. Spejderne skal arbejde i patruljen, for patruljen og sammen med patruljen. Patruljelederne skal have ansvar og opgaver. Assistenterne skal hjælpe med at planen lykkedes. Det kræver respekt og anerkendelse. Det at være i en patrulje skal give mening. Vi er igen oppe på 6 patruljer. Vi har nået smertegrænsen ift antal spejdere kontra ledere. Vi nyder godt at medhjælperne, men er langt længere tid om at nå de aktiviteter vi sætter i værk og må genoverveje vores aktiviteter for at tilpasse vores mål med virkeligheden. Målet er ikke at nå alle aktiviteter for enhver pris, men igen processen børnene skal have noget ud af det Ledergruppen i junior er stadig i fokus. Det er vigtigt for os at have det godt sammen og holde fast i den gode tone og fællesskabet. Vi har fællesspisning før hvert møde, hvor vi ledere i fællesskab får mulighed for at drøfte aftenens udfordringer og får grint, snakket og fyldt energi på en sidst-påugen-arbejdsslidt-krop. Det har højnet vores fællesskabsfølelse betragteligt, ligesom vi kan mødes andre dage og bruge tiden til evaluering, planlægning og igen grin Torsdagsmøderne har budt på temaer som Orientering, Pionerarbejde hvor vi forberedte os til juniordivi Udeliv, Kniv, økse og sav, fokus på patruljen og dyste, juniortræf og juleløjer. Trop Tropsgrenen Ledere: Lars Odgaard (tropsleder), Michael Mørk, Tommy Johansen, Tina Jensen, Kent Skov Jessen, Mille Bøtchiær, Kirsten Zwisler (PL/PA arbejde). Tropsgrenen februar 2013: 40 spejdere og 7 ledere (1 leder har pause, 1 er tilknyttet PL/PAarbejdet) Tropsgrenen februar 2014: 33 spejdere og 7 ledere (1 leder er tilknyttet PL/PA-arbejdet) Spejderture / spejderløb: 7 tropsture (Vintertørn Langeland, Divisionsturnering Odense, Gruppesommer Gillastig, Oprykningstur Vigelsø, Introtur for nye tropsspejdere på Ærø, Juletur Skovbrynet, Vintertørn Esbjerg) Spejderdeltagelse i Apokalypseløbet, Divisionsturnering i Kong Knuds Division, Bispestaven, Solarisløbet, Dilleløbet, Fenrisløbet, CCMR, WASA WASA, Zaxzez

10 Side 10 af har spejdermæssigt budt på mange fine præstationer fra spejderne ved spejderløb rundt omkring i Danmark. Flere spejdere har fået topplaceringer i krævende spejderløb som Solarisløbet og Dilleløbet. Det er efterhånden blevet en tradition at spejdere fra Stjernegruppen kommer på podiet blandt de 3 bedste patruljer, når de deltager på spejderløb senest i februar 2014, hvor en patrulje indtog 2. pladsen i CCMR og en anden patrulje indtog 3. pladsen på WASA WASA (Dette løb blev vundet af klanspejdere fra Stjernegruppen) Spejderløb er blevet en integreret del af tropsarbejdet, som det har været gennem de sidste år. Udfordringen er, at få flere spejdere med på løbene. Indtil videre har det været 2 små håndfulde, der har været meget aktive i at deltage ved spejderløb og der er kommet flere yngre spejdere med, men de ældre tropsspejdere udgør stadig en majoritet af deltagerne på spejderløbene. Et højdepunkt for tropsspejderne var Gruppesommerlejren på Gillastig, hvor tropsspejderne var ansvarlige for en aktivitetsdag - Adventure Forhindringsbaneløb på sommerlejren. Spejderne klarede afholdelsen af dagen til alles tilfredsstillelse, hvilket kan skyldes det store forberedelsesarbejde, som spejderne havde investeret på spejdermøderne i foråret. Desuden fik spejderne en oplevelse af samhørighed med andre spejdere fra de yngre grene samt oplevelsen af ansvarlighed og lederskab overfor yngre spejdere. En stor bonus for spejderne var, at sommerlejren begyndte med en 3 dages tur til Stockholm, hvor et godt tilrettelagt byløb lagde grunden for kulturelle oplevelser. Tropsgrenen har haft et lille fald i antallet af spejdere i 2013 til de nuværende 33 spejdere. Forklaringen på det lille fald i antallet kan skyldes flere faktorer nogle har angivet at de har mistet interessen for spejder. Enkelte yngre spejdere har oplevet overgangen fra junior til trop som stort og svært, og har været medvirkende til et spejderstop. Det skal være et prioriteret emne i 2014 at gøre denne oprykning så gnidningsfrit som muligt. Fremmødet til de ugentlige spejdermøder ligger stabilt på spejdere, hvilket Tropsledergruppen tager som et udtryk for at spejderaktiviteterne er relevante og at spejderne kan lide at være sammen med hinanden. Ledersituationen ser på papiret tilfredsstillende ud, men da flere ledere har udfordringer med at være stabile i fremmødet til de ugentlige spejdermøder grundet arbejde, er det en udfordring med lederfremmødet til de ugentlige møder. Hvis tropsgrenen vokser til spejdere efter oprykning i august 2014, er en øgning af lederantallet en prioriteret opgave for tropslederne. Det har været prioriteret at spejderne skulle være en mere aktiv del af planlægningen og udførelsen af de ugentlige møder i tropsgrenen. PL/PA spejderne har gennem træning af lederopgaven på månedlige PL/PA møder blevet udrustet til at være ansvarlige for både planlægningen og

11 Side 11 af 11 afholdelsen af spejdermøder. Dette har udmøntet sig i bl.a. en forløb over 3 møder, hvor spejderne var ansvarlige for hele planlægningen og afholdelsen af møderne superviseret af PL/PA leder. Ledernes tilgang til dette arbejde har været at de voksne skulle have en mere tilbagetrukket rolle og en mere coachende tilgang til aktiviteterne. PL/PA også udtrykt tilfredshed og glæde med at blive involveret i større grad. Til trods for de åbenlyse fordele ved involvering af spejderne både i planlægning og udførelse af spejderaktiviteter, har forløbene bevidstgjort både spejdere og ledere, at der både er sejre og udfordringer ved børn leder børn. Generelt set har tropsgrenen et højt aktivitetsniveau, mange spejdere, som har lyst til spejder og ledere, der er engageret i det omfang, det lader sig gøre for den enkelte. Klan Galakseblaffere Ledere: Kasper Vikær Mouridsen og Ida-Emilie Fredberg Nilsson - I februar 2013: 13 spejdere herunder 2 ledere. - I februar 2014: 13 spejdere herunder 2 ledere 7 Klanture: Apokalypse som postmandskab, OST, Sommerlejr, Juletur, vandretur på Øhavstien, vandretur til Enebærodde, op til flere vandreture til Stige Ø derudover.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77 v e l k o m m e n til et nyt spejderår, til en ny mikro-gren, til et nyt spejderblad - og velkommen hjem til 1. Klampenborgs superseje tropsspejdere, som har besteget bjerge,

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Så gik der endnu et år hos søspejderne, på søsportsvej, vi har brugt året på en masse forskellige arrangementer, både for hele gruppen og for grenene, ikke kun på vores

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2013 Indhold Forord... 3 Korpsets beretning... 4 Korpsbestyrelsens beretning... 9 Korpsets medlemmer...11 Angelbo Gruppe, Husby...12 Ansgar Gruppe, Flensborg...14

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68

NR. 6 JUNI 2002 ÅRG. 68 Hjælpere søges til PR-aktiviteter En spejdergruppe som Erik Menved er altid afhængig af, at vi konstant får nye spejdere. Specielt skal der nye spejdere til i de mindste aldersgrupper efterhånden som spejderne

Læs mere

Præriehylet nr. 1 forår 2015 97. årgang. Nr. 1 Forår 2015 97. årgang. Året der gik

Præriehylet nr. 1 forår 2015 97. årgang. Nr. 1 Forår 2015 97. årgang. Året der gik Nr. 1 Forår 2015 97. årgang Året der gik Redaktionen Over et år er gået uden et nyt nummer af Præriehylet, og nu er det her endelig. Vi har modtaget rigtig mange gode indlæg om Brundurs Gruppes aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Gruppen tjente 50.000,- under COP15 mødet i december Vi passede 2 1 ton mindre balloner

Læs mere

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1

Gruppeblad for. Skovfolket. De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN. Koglen, maj - august 2008 1 Gruppeblad for Skovfolket De blå i Haderslev MAJ - AUGUST 2008 KOGLEN Koglen, maj - august 2008 1 hilsen til skovfolket Mangel på voksne udfordrer alle omkring Skovfolket Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere