W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K"

Transkript

1 Odense, 2. marts 2014 Beretning 2013 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen havde i januar medlemmer, i januar medlemmer. Medlemmerne fordeler sig på 22 familiespejdere, 38 mikro, 40 mini, 37 junior, 36 trop, 19 klan og 43 ledere. Der er en samlet venteliste på 43 børn, primært hos mikro og mini. Stjernegruppen er i 2013 vokset med 14 medlemmer eller knap 6 procent. Gruppen har aldrig været større. Ledere Stjernegruppen har 43 ledere i januar 2014, 46 ledere i januar Stjernegruppen har ingen nævneværdige problemer med at få nye ledere. Der er dog en flaskehals med at få ledere, der vil tage det overordnede ansvar for en gren. Vi har budt velkommen til Kent Skov Jessen i troppen, Marianne Kock, Rene Tranekjer og Maria Kapan hos minierne samt Lotte Holk Hansen og Lone Østergaard hos mikroerne. Rigtig hjertelig velkommen til jer! Vi anslår, at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka timer på spejderarbejde i Det svarer til næsten 10 fuldtidsårsværk med en værdi på 3-3½ millioner kroner. Økonomi Stjernegruppen havde indtægter i 2013 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen havde omkostninger i 2013 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Stjernegruppen kom derfor ud af 2013 med et driftsoverskud på cirka kr. Vores mellemværende med Dansbo vedrørende byggeriet af Hindemosen er bragt ud af verden.

2 Side 2 af 11 Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2013 på lidt over 3,3 millioner kroner. Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på cirka kroner og et boliglån i Sparekassen Fåborg på cirka kroner. Hjemmeside Hjemmesiden er blevet opdateret sjældent i Det betyder at antallet af unikke besøgende er faldet fra cirka 1000 til cirka 800 med et tilsvarende lavere hits per måned. Antallet af unikke besøgende er faldende. Nyhedsbrevet er i 2013 kun udkommet få gange til pt. 377 abonnementer. Til gengæld fungerer Facebook-siden glimrende administreret af Morten Clausen. Samtidig er der blevet oprettet Facebook-grupper som kommunikationsværktøj for foreløbig klan, trop, junior og mini. Hjemmesiden er under opdatering, skal lægges om i et andet format og integreres med Facebook. Denne opgave blev ikke løst i Handlingsplan 2013 Handlingsplanen består af 36 arbejdsopgaver, heraf de tre fede : Gruppesommerlejr, Oprettelse af Stjerneværket og bygge et nyt raftestativ. Gruppesommerlejren fandt sted i Sydsverige på Gillastugan og var en forrygende succes, nok det bedste spejderarrangement vi endnu har lavet og det største gruppearrangement nogensinde med 145 deltagere. Ledergruppen har vedtaget, at der ikke endnu engang skal gå 10 år til næste gruppesommerlejr. Af alle 36 opgaver gennemførte vi de 30 opgaver, mens 6 ikke blev gennemført. Alle planlagte spejderaktiviteter blev gennemført i flyvende stil. Vi savner dog stadig raftestativ, en ny hjemmeside samt finansiering af Grejlade II.

3 Side 3 af 11 Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg, gruppeleder Troels Rossen samt forældrene Annemarie Schriver, Pia Hansen og Eva Becher. Juletræer: Juletræssalget i 2013 ligger desværre under budget, hvilket ikke er tilfredsstillende. Bestyrelsen har evalueret på dette og vil komme med forskellige tiltag i forbindelse med juletræssalget Blandt andet vil der blive opsat bannere, således at det bliver mere tydeligt hvad og hvem man støtter. Der vil blive etableret bedre belysning. Vi skal optimere vores interne information m.m. Der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til dette projekt. Vandredag Vanen tro var der igen i år Store Vandredag på Hindemosen, igen med stor tilslutning. Sct. Georgsdag: Sct. Georgsdag er en traditionsrig dag, hvor spejdere over hele kloden markerer spejdernes idégrundlag, illustreret af Sct. Georg og hans modige og dygtige kamp mod dragen. Spejderne var først rundt på et løb i Sandhusskoven, der bød på mange udfordrende øvelser, inden alle samledes foran bålpladsen overværet af de sædvanlige par hundrede forældre. Herefter aflagde alle 100 fremmødte spejdere spejderløftet og fik overrakt årsmærket. Til sidst var der kage, kaffe m.m. til hele flokken. Arbejdsdage & Stjerneværket: Hindemosen blev forskønnet hele 2 gange i Det er stadig en stor fornøjelse, at opleve den store opbakning vi har til vores arbejdsdage på Hindemosen. Efter første arbejdsdag blev Stjerneværket etableret, det blev fejret med Asti og kransekage. Stjerneværket består af ca. 20 forældre, der er klar til, at give en hånd med, hvor og når det måtte være nødvendigt. Det kan være med madlavning til Gårdsalg og Sct. Hans, det kan være til andre praktiske opgaver af for eksempel håndværksmæssigt karakter. Der er plads til flere, så hvis du har lyst til at være med i Stjerneværket, er du velkommen til at henvende dig til Pia Hansen,

4 Side 4 af 11 Ultimo november blev Stjerneværket inviteret til Vip-aften på Hindemosen, som tak for indsatsen i Der blev serveret hjemmelavede pizzaer (Tak til Fredrik & Ruben) med rødvin. Senere fik vi besøg af Erik B. Jørgensen. Erik holdt foredrag om Far & datter i Vildmarken Udlejning: Hindemosen bliver stadig brugt som udeskole for skoler og institutioner i vores lokalområde. Vi har stadig en del faste kunder. Indtægterne ved udlejning ligger en del over budgettet i Friluftslagerets gårdsalg: Sidste weekend i maj dannede Hindemosen igen rammen om Friluftslagerets Gårdsalget. Stjernegruppen sørgede for god mad hen over hele weekenden, noget som vi får stor ros for. Det er efterhånden ved, at være kendt, at der kan købes mad m.m. under gårdsalget, hvilket også bidrager positivt til Stjernegruppens økonomi. Tak til alle for den store hjælp. Kelstrupskov: Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge hytten I Kelstrupskov noget mere. Det er blevet en rigtig god lille hytte efter renoveringen tidligere. Husk området omkring hytten er fantastisk. Sct. Hans: I 2013 afholdte vi igen Sct. Hans I Børnehøjde. Vejr guderne besluttede til sidst at være på Stjernegruppens side. Det blev en forrygende aften med underholdning af Trolle & Tormod. Båltalen blev leveret af Henrik Lehmann Andersen, tidl. Direktør for Odense Zoo. Igen i år blev der serveret god mad. Tak til alle for den flotte indsats. Handlingsplanen 2013: Se vedlagte. På handlingsplanen for 2013 havde vi 32 punkter, hvor af 3 er højest prioriteret. Ud af de 32 punkter har vi nået de 27, heraf 2 ud af 3 højest prioriterede. Vi nåede desværre ikke at få etableret et raftestativ, det er der afsat midler til i Vi valgte i 2013 ikke at deltage i Skibhusfestivalen på grund af andre arrangementer på Hindemosen. Herud over har vi ikke fået lavet den nye hjemmeside. På eventyr har ligget

5 Side 5 af 11 stille på grund af manglende resurser. Gruppeledelse Gruppeledelsen består af gruppeledere Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen samt assistenter Carsten Moldt, Anders Floridon og Morten Clausen. Gruppeledelsen har i 2013 med stor hjælp fra ledergruppen gennemført: Ledermøder: fem i årets løb: 6. marts, 13. april (ledertræf), 29. maj, 27. august og 7. december Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag, 23 april; Store Vandredag; Gruppesommerlejr til Gillastig, Sverige, juni 2014; Oprykningstur til Vigelsø, august Træning: Special Scout Services (3S) blev gennemført ved Faaborg og Thurøbund med temaet IOCHYR (=i og ud af vandet) i oktober 2013 Andet: Korpsrådsmøde, divisionsmøder. Gruppeledelsen er stadig dobbelt nu hvor Claus Kastberg Nielsen bor i Stockholm. Claus har ansvaret for Kackar 2014 og 3S2014. Torels for det daglige arbejde, ledermøder, Sct Georgsdag, Vandredag og oprykningstur. Det er dog aftalt at Claus vil være oftere i Odense i Familiespejd Leder/Koordinater: Morten Aaby Smith, far til Silje (og snart Magne) Familier februar 2013: 22 familier. Familier februar 2014: 22 familier. Tur(e) 1 tur - Sommerlejr på Tyrsbjerg i juni Siden Rikke stoppede som leder i september, har vi brugt at være skiftende forældre, der står for de enkelte søndage. Det har indtil videre fungeret rigtigt godt! Og der er fortsat god opbakning og masser af forældre der gerne vil hjælpe. Denne beretning handler om de gange der har været siden Rikke stoppede. Men som sædvanlig er vi en flok familiespejdere som mødes den sidste søndag i hver måned. Mange af familierne er (heldigvis) vant til udendørsaktiviteter, og har ældre børn på de øvrige hold, hvilket gør holdet meget velfungerende. Familiespejdere er små, men seje - så vi er altid udendørs uanset vejret. For det meste nede ved blåstederne ved den nye pizzaovn, og hvis vejret er helt skidt oppe ved huset. Vi starter altid vores familiespejdmøder med at hejse flaget, synge vores familiespejd hejs-nu-flaget sang og præsentere dagens program. Bålet tændes også hver gang, og

6 Side 6 af 11 der laves noget spiseligt over det. Der er blevet bagt fladbrød, pandekager, kandiserede æbler, fyldte æbler, fået serveret lækre pizzaer og meget andet... Vi har leget og lavet mange ting i løbet af året - vi har lavet fine juledekorationer, lavet fuglemad til fuglene, appelsinhoveder, gipsaftryk af skovens vilde dyr og samlet et utal af insekter og kryb! Som ny koordinater (og med kun et år på bagen i familiespejd sammenhæng) er der stadigvæk en del ting jeg/vi skal have styr på (ture, oprykning for de ældste, mulig tilmelding før møder, udstyr, o.lign.), men det tager jeg som det kommer. Til slut er der nu kun de magiske ord tilbage - Det er så hyggeligt at være familiespejder! Mikro Ledere: Kirsten Zwisler (grenleder), Jette Grøn, Annette, Lotte Holk, Lone Eis, Roar H, Kåre C, Lars S, Amanda og på orlov Morten Askholm. Mikrogrenen i februar 2014: 37 spejdere og 9 ledere Mikrogrenen i februar 2013: 37 spejdere og 9 ledere 6 mikroture (Overnatning Kelstrup Skov, Mikrodag, Gruppesommerlejr i Sverige, Oprykning, Tyrsbjergmarch, Firmabesøg; Marius Pedersen) Fremmøde: Møder ca. 80% Mikroerne har i det forgangne år snust til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning, madlavning over bål, pionerarbejde, førstehjælp, morse, teater, kort og kompas, knob og klatring. Vi bruger både det store gode areal på Hindemosen, men også skoven omkring, samt vandhullerne i nabolaget. Der er blevet fanget og studeret mange småkravl, frøer og dyrespor. At tage mærker er nok en af de allermest populære aktiviteter i mikrogrenen, Det har vi gjort 4 gange à 3 møders varighed i årets løb. Snitte-, Bål-, Bålmad-, 3-kamp-, orienterings-, teater- og morse-mærke. Af særlige aktiviteter i årets løb kan nævnes: April. Mikrodag, hvor vi sammen med ca. 100 andre mikroer fra Sct. Knuds division tog til Hollufgård, hvor vi hjalp Robin Hood og hans gæve mænd imod Sheriffen. Maj. Kilometerfræs. Hvor adskillige brave mikroer gik 5 km og enkelte 10 km. Juni. En rigtig god sommerlejr i Sverige sammen med spejdere fra hele Stjernegruppen. Alle tiders oplevelse. Det var stort! Vi havde lejrbål sammen med de andre spejdere og en slik-butik; Tutten! August. Oprykningstur Vigelsø.

7 Side 7 af 11 September. Tyrsbjergmarch. En vandredag arrangeret af Ryds gruppen, hvor vi gik 5 km. November. Traditionen tro, har vi forsøgt at nedsætte antallet af lørdagsmøder fra nov-jan. I stedet tager vi på hyttetur til Skovdam ved Gelsted. Det blev igen i år en fantastisk tur. December. Juleløb. En gruppe tropsspejdere havde arrangeret et rigtig godt løb i skoven ved Hindemosen for os. Januar. Opstart efter en lang juleferie, hvor vi inviterede forældrene med til at bygge huler. Det blev en rigtig god oplevelse for alle. Februar. Udflugt til Marius Pedersen. På oprykningsdagen i august sendte vi 20 børn videre til Minigrenen og modtog 20 nye og er nu oppe på 37 Mikroer. Der er 10 på venteliste. Fremtidigt set kan vi glæde os til endnu en sommerlejr sammen med Minierne. Den kommer til at ligge i Pinsen. Mini OK Ledere: Karin Skovhus (grenleder), Mads Leth, Marianne Harfot, Hanne Skov Olesen, Laila Vemgaard, Morten Aagaard, Maria Kapan, Marianne K, Rene Tranekjer og Rune Toft Minigrenen i februar 2014: 47 spejdere og 8 ledere og 1 hjælper Minigrenen i februar 2013: 46 spejdere og 7 ledere og 1 hjælper Ture: Hylkedam-I Canadas skove (weekend i marts), Miniskæg med De Blå Sørøvere på Hylkedam (weekend i maj), Gruppesommerlejer Gillastig i Sverige (5 dage i juli), oprykningstur til Vigelsø (weekend i august), lørdag på kelstrupskov (september), Juletur (weekend i november). Fremmøde: Møder %, Turer % Forårets hyttetur til Hylkedam, hvor der om søndagen er forældredag med forældre-spejderløb var igen en stor succes. Meget flot opbakning fra forældre og familier og en rigtig fin og hyggelig dag, som vi er meget glade for. Sommerlejren i Sverige var en stor og god oplevelse. Alene rejsen med tog, færge og bus var en oplevelse, som minierne klarede til UG. Gillastig er så tæt på Danmark og dog er naturen så anderledes - det er som at gå i en urskov. Selv om vi var på flere vildsvinejagter, så fik vi dem ikke at se kun at høre! Fantastiske lege med de store spejdere på både forhindringsbane og store maddag. En rigtig god tur med samvær på tværs af grenene. I foråret var vi 7 ledere og en hjælper: Marianne, Aagaard, Mads, Rune, Hanne, Laila og Karin. De først måneder hjalp Morten G. os. I løbet af foråret startede først Per som leder og i maj kom Marianne K til. Rune har deltaget mere spredt på grund af sine studier. I efteråret stoppede Per, der blev afløst af Rene. I november startede Maria. Karin deler fortsat sin tid mellem Stockholm og

8 Side 8 af 11 Odense og deltager kun i ca. to møder per måned. Mads deler tjansen som minilder med Karin. Samlet er det en god, erfaren lederflok. Ventelisten har ligget på ca stk. men er foråret 2014 bragt ned på ca. 10 stk. Junior Ledere: Jesper Hahn (Grenleder), Karen Eltang, Jan Taudal, Heidi Thorsen, Anja Nielsen, Jesper Brody, Lene Strøm. Medhjælpere: Anders, Tobias og Emma (Tropsspejdere). Juniorgrenen i februar 2014: 38 spejdere og 7 ledere Juniorgrenen i februar 2013: 26 spejdere og 8 ledere Otte Juniorweekendarrangementer: Vintertur til Skovdam, Overnatning på Hindemosen, Divisionsturnering (Nu med alle spejderne), Hem ligtur til et hemmeligt sted lige uden for Odense Søby og omkring Højby, Gruppelejr i Sverige, Oprykningstur med gruppen, Ryste-sammen-tur ved Kelstrupskov, Juletur til Skovbrynet. Fremmøde: næsten 83 % Vi har sagt farvel til Anders, der ikke længere deltager i vores torsdagsmøder, men alligevel er set deltage på flere af weekendturene. Vi har i tråd med vores mål om at børn hjælper børn / unge hjælper unge givet plads til 3 tropsspejdere, der gerne vil være med til at prøve kræfter med at motivere og hjælpe til hos juniorgrenen. Lars Thorsen som egentligt stoppede i sommeren 2012 har stadig en konsulentfunktion som indebærer enkelte roller fx på ture / ellers som ekspert i værkstedet.). Karen som er blevet mor, forsøger at hænge på til møderne, men bidrager derimod meget i planlægningen i stedet. Derved er Juniorgrenledelsen bred og godt repræsenteret, hvor alle har hver deres opgaver Den overordnede strategi og planlægning. Vi har som udgangspunkt afholdt møder hver torsdag aften med undtagelse af de kolde vintermåneder januar og februar hvor vi har gjort brug af enkelte weekender (Orientering). Derudover mødes PL/PAérne (hvilket faktisk er 1/3 af grenen) til et ekstra møde om måneden. Vi forsøger meget at holde fokus på processen frem for resultatet. Det betyder også at samarbejdet er i fokus frem for om de når målet. Det handler om at få den grundlæggende færdighed (samarbejde) fastgroet i hver enkelt spejder. Tonen blandt os (både spejdere, medhjælpere og ledere) arbejdes der også med. Vi arbejder i bund og grund med dannelse ligeså meget som vi arbejder med de traditionelle spejderfærdigheder, som pionering, håndværk, orientering osv som selvfølgelig er de styrende og synlige aktiviteter i hverdagen. Vi arbejder stadig henimod spejderløftet. Løftet skal ikke bare gives 1 gang om året, men forstås og menes.

9 Side 9 af 11 Vi indførte cafemøder, men de er skinlagt pt. Planen var at lade de spejdere der havde lyst mulighed for at komme noget før og starte med noget der kunne berige vores møder. Ligeledes skulle vi spise sammen (Medbragt madpakke). Det virkede ikke helt efter planen. Der er ledere og spejdere men alt for lidt mening. Vi har stadig ligeledes haft meget fokus på patruljerne. De skal give mening. Spejderne skal kende sine patruljemedlemmer. Spejderne skal arbejde i patruljen, for patruljen og sammen med patruljen. Patruljelederne skal have ansvar og opgaver. Assistenterne skal hjælpe med at planen lykkedes. Det kræver respekt og anerkendelse. Det at være i en patrulje skal give mening. Vi er igen oppe på 6 patruljer. Vi har nået smertegrænsen ift antal spejdere kontra ledere. Vi nyder godt at medhjælperne, men er langt længere tid om at nå de aktiviteter vi sætter i værk og må genoverveje vores aktiviteter for at tilpasse vores mål med virkeligheden. Målet er ikke at nå alle aktiviteter for enhver pris, men igen processen børnene skal have noget ud af det Ledergruppen i junior er stadig i fokus. Det er vigtigt for os at have det godt sammen og holde fast i den gode tone og fællesskabet. Vi har fællesspisning før hvert møde, hvor vi ledere i fællesskab får mulighed for at drøfte aftenens udfordringer og får grint, snakket og fyldt energi på en sidst-påugen-arbejdsslidt-krop. Det har højnet vores fællesskabsfølelse betragteligt, ligesom vi kan mødes andre dage og bruge tiden til evaluering, planlægning og igen grin Torsdagsmøderne har budt på temaer som Orientering, Pionerarbejde hvor vi forberedte os til juniordivi Udeliv, Kniv, økse og sav, fokus på patruljen og dyste, juniortræf og juleløjer. Trop Tropsgrenen Ledere: Lars Odgaard (tropsleder), Michael Mørk, Tommy Johansen, Tina Jensen, Kent Skov Jessen, Mille Bøtchiær, Kirsten Zwisler (PL/PA arbejde). Tropsgrenen februar 2013: 40 spejdere og 7 ledere (1 leder har pause, 1 er tilknyttet PL/PAarbejdet) Tropsgrenen februar 2014: 33 spejdere og 7 ledere (1 leder er tilknyttet PL/PA-arbejdet) Spejderture / spejderløb: 7 tropsture (Vintertørn Langeland, Divisionsturnering Odense, Gruppesommer Gillastig, Oprykningstur Vigelsø, Introtur for nye tropsspejdere på Ærø, Juletur Skovbrynet, Vintertørn Esbjerg) Spejderdeltagelse i Apokalypseløbet, Divisionsturnering i Kong Knuds Division, Bispestaven, Solarisløbet, Dilleløbet, Fenrisløbet, CCMR, WASA WASA, Zaxzez

10 Side 10 af har spejdermæssigt budt på mange fine præstationer fra spejderne ved spejderløb rundt omkring i Danmark. Flere spejdere har fået topplaceringer i krævende spejderløb som Solarisløbet og Dilleløbet. Det er efterhånden blevet en tradition at spejdere fra Stjernegruppen kommer på podiet blandt de 3 bedste patruljer, når de deltager på spejderløb senest i februar 2014, hvor en patrulje indtog 2. pladsen i CCMR og en anden patrulje indtog 3. pladsen på WASA WASA (Dette løb blev vundet af klanspejdere fra Stjernegruppen) Spejderløb er blevet en integreret del af tropsarbejdet, som det har været gennem de sidste år. Udfordringen er, at få flere spejdere med på løbene. Indtil videre har det været 2 små håndfulde, der har været meget aktive i at deltage ved spejderløb og der er kommet flere yngre spejdere med, men de ældre tropsspejdere udgør stadig en majoritet af deltagerne på spejderløbene. Et højdepunkt for tropsspejderne var Gruppesommerlejren på Gillastig, hvor tropsspejderne var ansvarlige for en aktivitetsdag - Adventure Forhindringsbaneløb på sommerlejren. Spejderne klarede afholdelsen af dagen til alles tilfredsstillelse, hvilket kan skyldes det store forberedelsesarbejde, som spejderne havde investeret på spejdermøderne i foråret. Desuden fik spejderne en oplevelse af samhørighed med andre spejdere fra de yngre grene samt oplevelsen af ansvarlighed og lederskab overfor yngre spejdere. En stor bonus for spejderne var, at sommerlejren begyndte med en 3 dages tur til Stockholm, hvor et godt tilrettelagt byløb lagde grunden for kulturelle oplevelser. Tropsgrenen har haft et lille fald i antallet af spejdere i 2013 til de nuværende 33 spejdere. Forklaringen på det lille fald i antallet kan skyldes flere faktorer nogle har angivet at de har mistet interessen for spejder. Enkelte yngre spejdere har oplevet overgangen fra junior til trop som stort og svært, og har været medvirkende til et spejderstop. Det skal være et prioriteret emne i 2014 at gøre denne oprykning så gnidningsfrit som muligt. Fremmødet til de ugentlige spejdermøder ligger stabilt på spejdere, hvilket Tropsledergruppen tager som et udtryk for at spejderaktiviteterne er relevante og at spejderne kan lide at være sammen med hinanden. Ledersituationen ser på papiret tilfredsstillende ud, men da flere ledere har udfordringer med at være stabile i fremmødet til de ugentlige spejdermøder grundet arbejde, er det en udfordring med lederfremmødet til de ugentlige møder. Hvis tropsgrenen vokser til spejdere efter oprykning i august 2014, er en øgning af lederantallet en prioriteret opgave for tropslederne. Det har været prioriteret at spejderne skulle være en mere aktiv del af planlægningen og udførelsen af de ugentlige møder i tropsgrenen. PL/PA spejderne har gennem træning af lederopgaven på månedlige PL/PA møder blevet udrustet til at være ansvarlige for både planlægningen og

11 Side 11 af 11 afholdelsen af spejdermøder. Dette har udmøntet sig i bl.a. en forløb over 3 møder, hvor spejderne var ansvarlige for hele planlægningen og afholdelsen af møderne superviseret af PL/PA leder. Ledernes tilgang til dette arbejde har været at de voksne skulle have en mere tilbagetrukket rolle og en mere coachende tilgang til aktiviteterne. PL/PA også udtrykt tilfredshed og glæde med at blive involveret i større grad. Til trods for de åbenlyse fordele ved involvering af spejderne både i planlægning og udførelse af spejderaktiviteter, har forløbene bevidstgjort både spejdere og ledere, at der både er sejre og udfordringer ved børn leder børn. Generelt set har tropsgrenen et højt aktivitetsniveau, mange spejdere, som har lyst til spejder og ledere, der er engageret i det omfang, det lader sig gøre for den enkelte. Klan Galakseblaffere Ledere: Kasper Vikær Mouridsen og Ida-Emilie Fredberg Nilsson - I februar 2013: 13 spejdere herunder 2 ledere. - I februar 2014: 13 spejdere herunder 2 ledere 7 Klanture: Apokalypse som postmandskab, OST, Sommerlejr, Juletur, vandretur på Øhavstien, vandretur til Enebærodde, op til flere vandreture til Stige Ø derudover.

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Udkast. Stjernegruppen

Udkast. Stjernegruppen as t dk U Foto: Tropspatrulje på hike i Apuseni bjergene i Transsylvanien, sommer 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen er en

Læs mere

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan...

Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! Indhold: Planen...3. Huset...4. Grunden...6. Økonomi...8. Vi er... 10. Du kan... Stjernekasteren, særnummer 2004, 2. udgave Indhold: Planen...3 Huset...4 Grunden...6 Økonomi...8 Vi er... 10 Du kan... 12 Hindemosehus Nyt spejdercenter i Skibhuskvarteret! side 1 Skibhusspejderne, Det

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Referat fra: Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Sted: Skjoldhøj Gruppens lækre område: Trueholmvej 10, True, 8381 Tilst Tilstede: Helle (Marius Efterskole),

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

NR. 7 AUGUST 2002 ÅRG. 68

NR. 7 AUGUST 2002 ÅRG. 68 Kulkassen Online Kulkassen kan også læses online - på vores hjemmeside www.erikmenved.dk. Ønsker du at abonnere på Kulkassen, kan du fra hjemmesiden tilmelde dig, så du får den sendt til din emailpostkasse

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

De Blå spejdere i Vestbjerg

De Blå spejdere i Vestbjerg oktober 2011 - Nr. 3-1. årgang side 1 Siden sidst Siden sidste nyhedsbrev har Flire Klan fået et navn og været på 20 km hike. Gruppen har været på sommerlejr OG der har været den store gruppetur. Alt sammen

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Erik Ejegod. Ejebøtt en. Juni, juli og august 2009

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Erik Ejegod. Ejebøtt en. Juni, juli og august 2009 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Erik Ejegod Ejebøtt en Juni, juli og august 2009 Bestyrelsesformandens klumme! Bestyrelsesformandens Klumme Så er sommerferien og Blå Sommer overstået. Skole og

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 6. december 2009 Sommerlejr Apuseni (Transsylvanien) 2010 Tidspunkt: Afrejse fra Odense, tirsdag den 27. juli klokken 00:50. Fly fra København til Budapest, tirsdag den 27. juli klokken 6:30. Fly

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 11. april 2013 Torsdag d. 11. april 2013, kl. 19.00-21.30 Odense Kultur- og Fritidshus, Stadionvej 50, Indgang F, st., Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Gruppeledernes juni-hjørne 2014

Gruppeledernes juni-hjørne 2014 1 Så er der gået endnu en måned og det er blevet tid til endnu et bladindlæg fra vores side. Jeg håber, at alle har haft mulighed for at nyde det gode vejr, mens det har været her. Dansk vejr skal man

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 2. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 2. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 2. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 2. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 2. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 14. Maj 17. maj 2015 2 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Inspira(onsdag Familiespejd Lørdag d. 23. august 2014, Kerteminde

Inspira(onsdag Familiespejd Lørdag d. 23. august 2014, Kerteminde Inspira(onsdag Familiespejd Lørdag d. 23. august 2014, Kerteminde Dagens program Velkomst dagens team To grupper Familiespejd nye Familiespejd start august 2014 Frokost Familiespejd i praksis Halvårsplan

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 29. Maj 1. juni 2014 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011 Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre AugustAugust-Oktober 2011-1- Indhold Side 2 Ny sæson starter! 3 Kasserer 5 Pakning af patruljekasser 5 Mikro-/Mini 5 Mærkedage mikro/mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Juniorprogram

Læs mere

Februar Marts April 2006. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

Februar Marts April 2006. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps Februar Marts April 2006 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: 16. april 2006

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

33. årgang december 2001

33. årgang december 2001 33. årgang december 2001 Megalipperne Hillerød gruppe KFUM-Spejderne Danmark Lederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 48261127 LAJ@sp...dk Gruppeassistent Søren Jensenius

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere