GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl Danmarks Optikerforening Vester Voldgade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 20. april 2010 kl Danmarks Optikerforening Vester Voldgade København V

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 3 Uddannelsesudvalget... 5 Samarbejde med Business Akademiet Copenhagen West:... 6 Salgsassistentuddannelsen... 6 Kort fra Moms på optikerens sundhedsydelser... 7 Lægemiddelstyrelsen... 7 Uautoriseret salg af linser og briller... 7 Lasik... 8 Elektronisk autorisation... 8 Arbejdstilsynet satte fokus på optikbutikker... 9 Forsikringsselskabers aftaler om erstatningsbriller... 9 Lukkeloven... 9 Abonnementsaftaler SMS til kunderne Samarbejde med øjenlæger Internationalt samarbejde Optikeren Optikerfagets Fællesudvalg Pointudvalget... 13

3 Bestyrelsens beretning Alle foreningens medlemskategorier er i dag repræsenteret i bestyrelsen. Det har resulteret i en stærk bestyrelse sammensat af repræsentanter for de uafhængige butikker, de frivillige kæder, kapitelkæderne og de private medlemmer. Bestyrelsen har igennem hele året arbejdet målrettet på at realisere foreningens handlingsplans tre mål: 1. Vedligeholdelse og optimering af Optikerens kompetencer og udviklings af optikernes arbejdsområder 2. Informationsvirksomhed overfor samfundet 3. Information til medlemmerne Foreningens hjemmeside er en af de vigtigste informationskilder, og foreningens ansigt ud ad til. Et re-design af hjemmesiden har derfor haft højeste prioritet, og selv om den endnu ikke er fuldt opdateret, valgte vi at offentliggøre den på optikmessen i Øsknehallen i marts måned, hvor den blev modtaget meget positivt. Den nye webside har fuldt fokus på information overfor såvel offentligheden som optikbranchen. Startsiden er målrettet forbrugeren og vil komme til at indeholde svar på mange af de spørgsmål, som butikkerne bliver stillet over for i dagligdagen, nyheder af forbrugerinteresse og information om optikerens kompetencer. Faneblad to er målrettet optikbranchen og andre med interesse for de sundhedsfaglige aspekter, relevante love og nyheder med fagligt indhold. Faneblad 3 indeholder information om optikeruddannelsen, salgsassistentuddannelsen med speciale i optik og efteruddannelsestilbud. Det nye program for tilmelding til efteruddannelses kurser, pointregistrering og adgang til egne uddannelsespoints vil også være tilgængelige fra denne side. 3

4 Også nyhedsbrevmodulet er blevet revideret, så det fremover vil blive muligt at målrette informationerne til de enkelte interessegrupper. Synstræning - et af fremtidens kompetenceområder. Synstræning er et af de kompetenceområder, som kan forventes at blive stadig mere efterspurgt af forbrugeren. Det skyldes ikke mindst de stadig større krav, som det moderne samfund stiller til et perfekt samsyn. Men før optikeren tilbyder synstræning til forbrugeren, er det af afgørende betydning, at optikeren har den nødvendige viden. Derfor har foreningen sammen med specialister inden for synstræning arbejdet på at opnå enighed om en fælles mindste norm for udøvelse af synstræning. Det har været et meget spændende arbejde og meget lærerigt, og konklusion er, at internationale uddannelser vil kunne anerkendes, og at der i fællesskab med skolerne skal fastsættes en mindste norm for den viden, som den pågældende optiker skal have for at kunne beskæftige sig med synstræning og fortsat overholde kravet om omhu og samvittighedsfuldhed. Interessen for forskning inden for synstræning, herunder f. eks om synstræning har en positiv effekt på følgevirkningen af neurologiske skader, er stærk voksende, og foreningens ønske er at kunne være med til at styrke optikerens kompetencer bedst muligt. Foreningen har derfor indledt en dialog med nogle optikere med interesse specielt for synstræning om etablering af et forum, hvor interesserede kan mødes og drøfte den seneste viden og erfaring inden for synstræning. 4

5 Uddannelsesudvalget Danmarks Optikerforenings uddannelsesudvalg har i årets løb arbejdet intenst på at få en langsigtet uddannelsesstrategi på plads. Hvilket er lykkedes. Det har været essentielt for uddannelsesudvalget, at præsentere medlemmerne for en oversigt over de kursustilbud, som foreningen tilbyder 12 til 18 måneder frem i tiden. Det er en meget tidskrævende proces at få alle kurserne på plads, men det er lykkedes Danmarks Optikerforenings vifte af kursus- og efteruddannelsestilbud skal dække bredt, men også tegne et klart billede af fagets fremtidsmuligheder. Foruden aftenkurser byder foreningen på heldagskurser, som der allerede, med succes, har taget hul på med kurset Basisforståelse for synstræning med Torben Helstrup. Der er planlagt en stor kontaktlinsekongres til november, og fra næste år vil foreningen tilbyde både en Optometrikongres og en kontaktlinsekongres. Den kommende EAOO - European Academy of Optometry and Optics - konference i København d maj, er et eksempel på foreningens engagement i fagets udvikling på Europæisk plan. Via vort samarbejde i ECOO - European Council of Optometry and Optics - har det været en naturlig følge, at EAOO lægger deres andet møde i Danmark. Det bliver et spændende møde med internationale foredragsholdere, så det kan på det varmeste anbefales at deltage. Se også annonceringen i Optikeren nr. 3. Planlægningen afl dette efterårs Kontaktlinsekongres d november er færdig takket være et meget ihærdigt arbejde fra uddannelsesudvalgets side. Igen i år er det lykkedes at fremtrylle en perlerække af internationale foredragsholdere, så husk at sætte datoen af i kalenderen allerede nu. 5

6 Samarbejde med Business Akademiet Copenhagen West: Danmarks Optikerforening har indgået en aftale med CPH vest om et kursusforløb, der strækker sig over 3 moduler á ca. 12 kursusdage. Kurserne er primært for nuværende og kommende ejere, men også nuværende og kommende bestyrere vil have glæde af kursusforløbet. Emnerne vil være økonomiforståelse, ledelse af personale, mersalg optimering og profilering af egne butik inden for de kendte rammer, reklamationsbehandling, love og regler vil også blive gennemgået. Kurserne vil være meget billige idet der er mulighed for AMU tilskud og det vil give en pris pr. kursist pr. modul på ca kr. Opstarten vil være august 2010 og materiale vil komme ud i løbet af den næste måned. Salgsassistentuddannelsen På foreningens initiativ tilbyder Niels Brock i København som den første i landet en salgsassistentuddannelse med optik som profil. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med foreningen og er en 4-årig handelsuddannelse. Optiksalgsassistentuddannelsen er et fantastisk tilbud til branchen, som i stedet for at benytte salgsassistenter, som er uddannet inden for tekstil, nu har mulighed for at uddanne salgsassistenter, som aktivt har tilvalgt optik som speciale. Uddannelsen foregår på Salgsakademiet på Niels Brock i København, og skolen har tilknyttet en tidligere lærer fra optikerskolen som konsulent. Elever tilbydes en skolehjemsplads på håndværkerskolehjemmet i Emdrup. Man kan læse mere om uddannelsen på 6

7 Kort fra 2009 Moms på optikerens sundhedsydelser I foråret iværksatte Skat udarbejdelsen af et overordnet styresignal, der sætter retningslinjerne for, hvornår en sundhedsydelse er momsfritaget. Det overordnede styresignal skal suppleres med styresignaler for de enkelte sundhedsfag. Skat inviterede foreningen til at deltage i arbejdet, hvilket resulterede i en redegørelse fra foreningen, som blandt indeholdt beskrivelse af optikerydelser med referencer til WHO s liste over synsanomalier, gennemgang af de øvrige EU landes moms behandling af optikerydelser og gennemgang af baissynsprøven. Styresignalet blev offentliggjort i marts 2010 og umiddelbart før tilkendegav Skat i en afgørelse, at synsprøven er momsfritaget. Skat forventer, at det videre arbejde med momsbehandlingen af optikerydelser, der skal ske i samarbejde med foreningen, vil være færdigbehandlet inden sommerferien. Foreningen vil arbejde for, at tilpasning af kontaktlinser fortsat er momsfritaget. Lægemiddelstyrelsen Reglerne i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr er blevet opstrammet i forhold til de tidligere bestemmelser. Foreningen har deltaget i flere møder med Lægemiddelstyrelsen og arbejder p.t. på, at de nye omfattende regler kommer til at pålægge optikerne så få administrative byrder som muligt. Medlemmerne vil få tilsendt en udførlig vejledning, så snart Lægemiddelstyrelsen og foreningen er færdige med udarbejdelsen. Uautoriseret salg af linser og briller I tæt samarbejde med sekretariatet udarbejdede en journaliststuderende fra Århus universitet en rapport om, hvordan danske Internetfirmaer overtræder Sundhedsstyrelsens forskrifter og sælger linser uden, at de 7

8 nødvendige kontroller foretages, og hvilke skader det ulovlige salg medfører. Foreningen fulgte rapporten op med en stor pressekampagne, og det lykkedes foreningen at få budskabet bragt i TV-avisen, P3 nyhederne, P4 radioavisen, på nettet og i adskillige dagblade. Eksponeringen blev opgjort til Foreningen holder øje med, at der ikke sker uautoriseret salg af kontaktlinser og briller, og anmelder løbende firmaer til Sundhedsstyrelsen for overtrædelse af autorisationsloven. Det drejer sig blandt andet om internetfirmaer og butikkers salg af kontaktlinser eller briller. Sundhedsstyrelsen har iværksat undersøgelser af firmaerne, og gennemgået firmaernes procedurer og journaler. For øjeblikket vurderer Sundhedsstyrelsen konkrete patientforløb hos internetfirmaet LinseXpres. Foreningen har, siden de to store supermarkeds kæder Bilka og Coops lancerede salg af kontaktlinser, også her fulgt udviklingen tæt og har været i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen. Dette har resulteret i, at såvel COOPs og Bilka har opgivet at sælge kontaktlinser. Lasik Det er også lykkedes foreningen at få Sundhedsstyrelsen til at skride ind overfor Lasik klinikkers ukorrekte markedsføring af resultatet af lasikoperationer. Privat klinikken Memira har blandt andet fået et påbud om ændring af deres markedsføring. Elektronisk autorisation Danmarks Optikerforening har sammen med repræsentanter fra de øvrige sundhedsfaglige fag deltaget i orienterende møder med Sundhedsstyrelsen om indførelse af elektronisk autorisationsbevis. Fra 2009 sender sundhedsstyrelsen meddelelse om autorisation via sammen med en elektronisk ID. Danmarks Optikerforening har været enig i tiltaget, der øger patientsikkerheden, fordi det giver mulighed for at sikre aktuel viden om en sundhedspersons autorisationsstatus. 8

9 Arbejdstilsynet satte fokus på optikbutikker Flere medlemmer har brugt vejledningen og APV-skemaet, som sidder i medlemsmappen, og Arbejdstilsynet er fuldt ud tilfreds med medlemmernes APV og har tildelt flere virksomheder en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Smiley'en betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og er et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden i arbejdsmiljøet. Forsikringsselskabers aftaler om erstatningsbriller Foreningen har indbragt forsikringsselskabernes rabataftaler for Forsikring og Pension og for Ankenævnet for forsikring. Begge mener ikke, at briller i væsentlig grad adskiller sig fra andet indbo, og at forsikringsselskaberne praksis derfor ikke kan anses for at være ulovlig. Dog udtalte forsikringsankenævnet, at såfremt et forsikringsselskab har nedskrevet en brille ved vurderingen, kan forsikringsselskabet ikke samtidig ved udbetalingen af forsikringssummen fratrække den rabat, som selskabet kunne opnå hos deres samarbejdspartner. Det betyder, at enten får forsikringstageren udbetalt en erstatning, der svarer til det beløb, som brillen nedskrives til, eller kunden får udbetalt et beløb svarende til brillens nyværdi, men fratrukket den rabat, som forsikringsselskabet kunne have opnået hos sin samarbejdspartner. Foreningen er ikke enig i forsikringens branches afgørelse, og kan kun opfordre til, at medlemmernes kunder er opmærksomme på, hvad der står i forsikringspolicen. Lukkeloven Foreningen har i tæt samarbejde med Detailhandelens Brancheforeninger arbejdet for, at man med ændringen af Lukkeloven ikke kunne pålægge specialbutikkerne, der ligger i centre, at holde åbent om søndagen og længe åbent om lørdagen. Og det er lykkedes at få politikkerne i tale. 9

10 Når lukkelovs ændringen træder i kraft den 1. oktober 2012, og alle lukketidsbestemmelser ophæves bortset fra regler for helligdage, berører ændringen ikke specialbutikker beliggende i butikscentre o. lign. Det betyder, at lejere af forretninger i butiksfællesskaber ikke ved vedtægter eller kontrakt kan pålægges at holde åbent mandag til fredag efter kl og fra lørdag kl til mandag kl Bestemmelserne herom findes i erhvervslejelovens 39, stk. 2, 2. pkt. og i lejelovens 30, stk. 2, 2. pkt. Foreningen er yderst tilfreds med resultatet, som kan have stor betydning for mange af foreningens medlemmer. Abonnementsaftaler Kontaktlinse- eller brilleabonnement kan fra 1. januar 2010 opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse. SMS til kunderne En sms til kunden, når brillen eller kontaktlinserne er færdig eller fordi, det er tid til en synsprøve, bliver betragtet som spam, og du risikerer en bøde på op til kr. 100,00 pr. sms, med mindre du sikrer dig et klart samtykke fra kunden, og det skal tydeligt fremgå for hver enkelt meddelelse, hvordan forbrugeren uden omkostninger kan frabede sig flere henvendelser. Samarbejde med øjenlæger Øjenlægerne bør være en af de sundhedspersoner, som foreningen har det tætteste samarbejde med. For at styrke dette samarbejde er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sekretariatet og øjenlægerne Jan Ulrik Prause og Jesper Skov. Hovedformålet er at optimere interkommunikationen og afklare relevante samarbejdsområder. Udval- 10

11 get har blandt andet drøftet synsundersøgelser af børn under 10 år, henvisnings proceduren, opprioritering af patienter og køb af linser på nettet. Internationalt samarbejde Danmarks Optikerforening har et tæt samarbejde med Nordisk Optikerråd (NOR) og European Counsil of Optometry and Optics (ECOO). Samarbejdet i NOR, der har stået på i over 50 år, har udviklet sig til et effektivt forum, hvor der finder erfaringsudveksling sted indenfor alle optikkens områder. Dette har blandt andet har betydet, at myndighederne i de respektive lande er mere lydhøre overfor henvendelser. Samarbejdet er endvidere til stor inspiration for medlemmernes daglige organisationsarbejde. ECOO har vokset sig stor med næsten alle europæiske lande som medlemmer. Det betyder, at vi igennem vores samarbejde får stadig større indflydelse på beslutninger i EU, ligesom foreningen har en stadig stærkere og mere slagkraftig organisation i ryggen, når det gælder udviklingen af vores fag. ECOO arbejder blandt andet på at opbygge en platform for optometrien i Europa med et akkrediteringssystem, der gør det muligt at måle de forskellige landes optikeruddannelser i forhold til en fastsat norm. ECOO har også focus på livslang læring, efteruddannelsespoints og en stadig udvikling af optikerens kompetence områder. Her ud over foretager ECOO lobby virksomhed i EU. Et af de aktuelle områder er lovgivningen inden for crazy linser og synskrav i forbindelse med kørekort. 11

12 Optikeren OPTIKEREN er forsat inde i en udviklingsproces mod en mere sundhedsfaglig profil, samtidig med, at bladet afspejler at mode også er en del af faget. Det er ambitionen, at artikler i OPTIKEREN skal være med til at sætte fokus på optikeren som en central person i synsplejen og et naturligt førstevalg for personer, der oplever problemer med synet. For at styrke den proces, vil der blive sat endnu mere fokus på kvalitetsudvikling og faglig kompetence, hvorfor foreningen har indgået en aftale med OPTIKERHØJ- SKOLEN om faglige artikler. Forventningen er, at en lignende aftale kan indgås med optikerafdelingen på TEC, og at det på sigt kan øge danske optikeres interesse for at dele viden med kollegerne. Der er enkelte danske optikere, der leverer meget flotte faglige artikler. Det er et stort arbejde at skrive en artikel, og det honoreres kun symbolsk, derfor har det indtil nu været svært at få faglige artikler i det omfang vi kunne tænke sig. OPTIKEREN har ligesom den øvrige presse mærket nedgang i annoncesalget i 2009, heldigvis dog i mindre omfang end fagpressen generelt. Samarbejdet med DG Media om annoncesalget fungerer, og det er lykkedes i 2009 at forhandle en endnu gunstigere aftale på plads. OPTIKEREN skal være et levende blad i stadig udvikling, derfor er det besluttet at opsige foreningens mangeårige samarbejde med trykkeriet Larsen + Larsen om produktion og trykning af bladet. I stedet er der indgået et samarbejde med StiboZone, der har stor erfaring inden for design og lay out. Ydermere er det lykkes at indgå en bedre økonomisk aftale. StiboZone er et firma, der producerer og trykker mange magasiner, så berouet vil kunne være med til at udvikle bladet både på lay out og indhold. 12

13 Optikerfagets Fællesudvalg Danmarks Optikerforening har i 2009 haft formandskabet for Optikerfagets fællesudvalg samtidig med, at sekretariatet varetager de løbende opgaver. Et af Fællesudvalgets primære opgaver er dels at bringe de sidste elever fra den gamle uddannelse igennem deres sidste elev år, dels at drøfte forløbet af professionsbachelor uddannelsen med uddannelsesinstitutionerne. Med hensyn til den gamle uddannelse forløber afviklingen af de sidste hold i det store og hele godt, men der er desværre nogle elever, der vil have problemer med at færdiggøre uddannelsen inden uddannelsen nedlægges. Det skyldes både personlige forhold, men også forhold på praktikstedet, hvilket medfører en del arbejde for sekretariatet. Med hensyn til bacheloruddannelsen har der også i 2009 været vanskeligheder med at skaffe praktikpladser til de studerende i deres første praktik ophold, i modsætning til sidste praktikperiode, hvor samtlige studerende har fået en praktikplads. Det store frafald på uddannelsen, som skete i den første årgang, synes at være minimeret med det seneste hold, hvilket sandsynligvis skyldes bedre information til de studerende. Pointudvalget Fællesudvalget har fået udviklet et nyt system til registrering af uddannelsespoint. Fremover sker tilmeldingen til kurser fra Danmarks Optikerforenings eller Serviceforbundet-Urmagerne og Optikernes hjemmeside, som automatisk sender en bekræftelse til kursisten med en stregkode, der anvendes til elektronisk registrering. Alle optikere vil fremover via en adgangskode kunne gå ind og se egne uddannelsespoints og udskrive dem. Interessen for at efteruddanne sig er stigende, hvilket kan ses i både antallet af ansøgninger om godkendelse af kurser samt efterfølgende registrering af uddannelsespoints. 13

14 I 2009 behandlede sekretariatet i alt 46 ansøgninger om kursusgodkendelse, der blev afholdt 30 kurser med i alt 1179 deltagere, der tilsammen blev registreret med i alt 2419 kursuspoints. Det svarer til et gennemsnit på ca. 2,05 uddannelsespoint pr. deltager. Fagets mindstekrav til efteruddannelse er 20 uddannelsespoint over en tre-årig periode. Pointene skal ikke nødvendigvis være indsamlet jævnt over perioden, så selv om interessen for at deltage i kurser er voksende, er der desværre langt igen. 14

15 23

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet

Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 4. nummer december 09 Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Af Gorm Johansen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv Finanskrisen har sat sit

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

1) Danske Spils CSR-politik 3. 2) Indsats målt med KPI er (nøgleindikatorer) 4. 3) Ansvarligt spil 4. 4) Danske Spils forhandlere 7

1) Danske Spils CSR-politik 3. 2) Indsats målt med KPI er (nøgleindikatorer) 4. 3) Ansvarligt spil 4. 4) Danske Spils forhandlere 7 1 Indhold Side 1) Danske Spils CSR-politik 3 2) Indsats målt med KPI er (nøgleindikatorer) 4 3) Ansvarligt spil 4 4) Danske Spils forhandlere 7 5) Ansvarlighed over for spillerne 8 6) Samarbejde om forhindring

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere