GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl Danmarks Optikerforening Vester Voldgade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 20. april 2010 kl Danmarks Optikerforening Vester Voldgade København V

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 3 Uddannelsesudvalget... 5 Samarbejde med Business Akademiet Copenhagen West:... 6 Salgsassistentuddannelsen... 6 Kort fra Moms på optikerens sundhedsydelser... 7 Lægemiddelstyrelsen... 7 Uautoriseret salg af linser og briller... 7 Lasik... 8 Elektronisk autorisation... 8 Arbejdstilsynet satte fokus på optikbutikker... 9 Forsikringsselskabers aftaler om erstatningsbriller... 9 Lukkeloven... 9 Abonnementsaftaler SMS til kunderne Samarbejde med øjenlæger Internationalt samarbejde Optikeren Optikerfagets Fællesudvalg Pointudvalget... 13

3 Bestyrelsens beretning Alle foreningens medlemskategorier er i dag repræsenteret i bestyrelsen. Det har resulteret i en stærk bestyrelse sammensat af repræsentanter for de uafhængige butikker, de frivillige kæder, kapitelkæderne og de private medlemmer. Bestyrelsen har igennem hele året arbejdet målrettet på at realisere foreningens handlingsplans tre mål: 1. Vedligeholdelse og optimering af Optikerens kompetencer og udviklings af optikernes arbejdsområder 2. Informationsvirksomhed overfor samfundet 3. Information til medlemmerne Foreningens hjemmeside er en af de vigtigste informationskilder, og foreningens ansigt ud ad til. Et re-design af hjemmesiden har derfor haft højeste prioritet, og selv om den endnu ikke er fuldt opdateret, valgte vi at offentliggøre den på optikmessen i Øsknehallen i marts måned, hvor den blev modtaget meget positivt. Den nye webside har fuldt fokus på information overfor såvel offentligheden som optikbranchen. Startsiden er målrettet forbrugeren og vil komme til at indeholde svar på mange af de spørgsmål, som butikkerne bliver stillet over for i dagligdagen, nyheder af forbrugerinteresse og information om optikerens kompetencer. Faneblad to er målrettet optikbranchen og andre med interesse for de sundhedsfaglige aspekter, relevante love og nyheder med fagligt indhold. Faneblad 3 indeholder information om optikeruddannelsen, salgsassistentuddannelsen med speciale i optik og efteruddannelsestilbud. Det nye program for tilmelding til efteruddannelses kurser, pointregistrering og adgang til egne uddannelsespoints vil også være tilgængelige fra denne side. 3

4 Også nyhedsbrevmodulet er blevet revideret, så det fremover vil blive muligt at målrette informationerne til de enkelte interessegrupper. Synstræning - et af fremtidens kompetenceområder. Synstræning er et af de kompetenceområder, som kan forventes at blive stadig mere efterspurgt af forbrugeren. Det skyldes ikke mindst de stadig større krav, som det moderne samfund stiller til et perfekt samsyn. Men før optikeren tilbyder synstræning til forbrugeren, er det af afgørende betydning, at optikeren har den nødvendige viden. Derfor har foreningen sammen med specialister inden for synstræning arbejdet på at opnå enighed om en fælles mindste norm for udøvelse af synstræning. Det har været et meget spændende arbejde og meget lærerigt, og konklusion er, at internationale uddannelser vil kunne anerkendes, og at der i fællesskab med skolerne skal fastsættes en mindste norm for den viden, som den pågældende optiker skal have for at kunne beskæftige sig med synstræning og fortsat overholde kravet om omhu og samvittighedsfuldhed. Interessen for forskning inden for synstræning, herunder f. eks om synstræning har en positiv effekt på følgevirkningen af neurologiske skader, er stærk voksende, og foreningens ønske er at kunne være med til at styrke optikerens kompetencer bedst muligt. Foreningen har derfor indledt en dialog med nogle optikere med interesse specielt for synstræning om etablering af et forum, hvor interesserede kan mødes og drøfte den seneste viden og erfaring inden for synstræning. 4

5 Uddannelsesudvalget Danmarks Optikerforenings uddannelsesudvalg har i årets løb arbejdet intenst på at få en langsigtet uddannelsesstrategi på plads. Hvilket er lykkedes. Det har været essentielt for uddannelsesudvalget, at præsentere medlemmerne for en oversigt over de kursustilbud, som foreningen tilbyder 12 til 18 måneder frem i tiden. Det er en meget tidskrævende proces at få alle kurserne på plads, men det er lykkedes Danmarks Optikerforenings vifte af kursus- og efteruddannelsestilbud skal dække bredt, men også tegne et klart billede af fagets fremtidsmuligheder. Foruden aftenkurser byder foreningen på heldagskurser, som der allerede, med succes, har taget hul på med kurset Basisforståelse for synstræning med Torben Helstrup. Der er planlagt en stor kontaktlinsekongres til november, og fra næste år vil foreningen tilbyde både en Optometrikongres og en kontaktlinsekongres. Den kommende EAOO - European Academy of Optometry and Optics - konference i København d maj, er et eksempel på foreningens engagement i fagets udvikling på Europæisk plan. Via vort samarbejde i ECOO - European Council of Optometry and Optics - har det været en naturlig følge, at EAOO lægger deres andet møde i Danmark. Det bliver et spændende møde med internationale foredragsholdere, så det kan på det varmeste anbefales at deltage. Se også annonceringen i Optikeren nr. 3. Planlægningen afl dette efterårs Kontaktlinsekongres d november er færdig takket være et meget ihærdigt arbejde fra uddannelsesudvalgets side. Igen i år er det lykkedes at fremtrylle en perlerække af internationale foredragsholdere, så husk at sætte datoen af i kalenderen allerede nu. 5

6 Samarbejde med Business Akademiet Copenhagen West: Danmarks Optikerforening har indgået en aftale med CPH vest om et kursusforløb, der strækker sig over 3 moduler á ca. 12 kursusdage. Kurserne er primært for nuværende og kommende ejere, men også nuværende og kommende bestyrere vil have glæde af kursusforløbet. Emnerne vil være økonomiforståelse, ledelse af personale, mersalg optimering og profilering af egne butik inden for de kendte rammer, reklamationsbehandling, love og regler vil også blive gennemgået. Kurserne vil være meget billige idet der er mulighed for AMU tilskud og det vil give en pris pr. kursist pr. modul på ca kr. Opstarten vil være august 2010 og materiale vil komme ud i løbet af den næste måned. Salgsassistentuddannelsen På foreningens initiativ tilbyder Niels Brock i København som den første i landet en salgsassistentuddannelse med optik som profil. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med foreningen og er en 4-årig handelsuddannelse. Optiksalgsassistentuddannelsen er et fantastisk tilbud til branchen, som i stedet for at benytte salgsassistenter, som er uddannet inden for tekstil, nu har mulighed for at uddanne salgsassistenter, som aktivt har tilvalgt optik som speciale. Uddannelsen foregår på Salgsakademiet på Niels Brock i København, og skolen har tilknyttet en tidligere lærer fra optikerskolen som konsulent. Elever tilbydes en skolehjemsplads på håndværkerskolehjemmet i Emdrup. Man kan læse mere om uddannelsen på 6

7 Kort fra 2009 Moms på optikerens sundhedsydelser I foråret iværksatte Skat udarbejdelsen af et overordnet styresignal, der sætter retningslinjerne for, hvornår en sundhedsydelse er momsfritaget. Det overordnede styresignal skal suppleres med styresignaler for de enkelte sundhedsfag. Skat inviterede foreningen til at deltage i arbejdet, hvilket resulterede i en redegørelse fra foreningen, som blandt indeholdt beskrivelse af optikerydelser med referencer til WHO s liste over synsanomalier, gennemgang af de øvrige EU landes moms behandling af optikerydelser og gennemgang af baissynsprøven. Styresignalet blev offentliggjort i marts 2010 og umiddelbart før tilkendegav Skat i en afgørelse, at synsprøven er momsfritaget. Skat forventer, at det videre arbejde med momsbehandlingen af optikerydelser, der skal ske i samarbejde med foreningen, vil være færdigbehandlet inden sommerferien. Foreningen vil arbejde for, at tilpasning af kontaktlinser fortsat er momsfritaget. Lægemiddelstyrelsen Reglerne i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr er blevet opstrammet i forhold til de tidligere bestemmelser. Foreningen har deltaget i flere møder med Lægemiddelstyrelsen og arbejder p.t. på, at de nye omfattende regler kommer til at pålægge optikerne så få administrative byrder som muligt. Medlemmerne vil få tilsendt en udførlig vejledning, så snart Lægemiddelstyrelsen og foreningen er færdige med udarbejdelsen. Uautoriseret salg af linser og briller I tæt samarbejde med sekretariatet udarbejdede en journaliststuderende fra Århus universitet en rapport om, hvordan danske Internetfirmaer overtræder Sundhedsstyrelsens forskrifter og sælger linser uden, at de 7

8 nødvendige kontroller foretages, og hvilke skader det ulovlige salg medfører. Foreningen fulgte rapporten op med en stor pressekampagne, og det lykkedes foreningen at få budskabet bragt i TV-avisen, P3 nyhederne, P4 radioavisen, på nettet og i adskillige dagblade. Eksponeringen blev opgjort til Foreningen holder øje med, at der ikke sker uautoriseret salg af kontaktlinser og briller, og anmelder løbende firmaer til Sundhedsstyrelsen for overtrædelse af autorisationsloven. Det drejer sig blandt andet om internetfirmaer og butikkers salg af kontaktlinser eller briller. Sundhedsstyrelsen har iværksat undersøgelser af firmaerne, og gennemgået firmaernes procedurer og journaler. For øjeblikket vurderer Sundhedsstyrelsen konkrete patientforløb hos internetfirmaet LinseXpres. Foreningen har, siden de to store supermarkeds kæder Bilka og Coops lancerede salg af kontaktlinser, også her fulgt udviklingen tæt og har været i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen. Dette har resulteret i, at såvel COOPs og Bilka har opgivet at sælge kontaktlinser. Lasik Det er også lykkedes foreningen at få Sundhedsstyrelsen til at skride ind overfor Lasik klinikkers ukorrekte markedsføring af resultatet af lasikoperationer. Privat klinikken Memira har blandt andet fået et påbud om ændring af deres markedsføring. Elektronisk autorisation Danmarks Optikerforening har sammen med repræsentanter fra de øvrige sundhedsfaglige fag deltaget i orienterende møder med Sundhedsstyrelsen om indførelse af elektronisk autorisationsbevis. Fra 2009 sender sundhedsstyrelsen meddelelse om autorisation via sammen med en elektronisk ID. Danmarks Optikerforening har været enig i tiltaget, der øger patientsikkerheden, fordi det giver mulighed for at sikre aktuel viden om en sundhedspersons autorisationsstatus. 8

9 Arbejdstilsynet satte fokus på optikbutikker Flere medlemmer har brugt vejledningen og APV-skemaet, som sidder i medlemsmappen, og Arbejdstilsynet er fuldt ud tilfreds med medlemmernes APV og har tildelt flere virksomheder en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Smiley'en betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og er et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden i arbejdsmiljøet. Forsikringsselskabers aftaler om erstatningsbriller Foreningen har indbragt forsikringsselskabernes rabataftaler for Forsikring og Pension og for Ankenævnet for forsikring. Begge mener ikke, at briller i væsentlig grad adskiller sig fra andet indbo, og at forsikringsselskaberne praksis derfor ikke kan anses for at være ulovlig. Dog udtalte forsikringsankenævnet, at såfremt et forsikringsselskab har nedskrevet en brille ved vurderingen, kan forsikringsselskabet ikke samtidig ved udbetalingen af forsikringssummen fratrække den rabat, som selskabet kunne opnå hos deres samarbejdspartner. Det betyder, at enten får forsikringstageren udbetalt en erstatning, der svarer til det beløb, som brillen nedskrives til, eller kunden får udbetalt et beløb svarende til brillens nyværdi, men fratrukket den rabat, som forsikringsselskabet kunne have opnået hos sin samarbejdspartner. Foreningen er ikke enig i forsikringens branches afgørelse, og kan kun opfordre til, at medlemmernes kunder er opmærksomme på, hvad der står i forsikringspolicen. Lukkeloven Foreningen har i tæt samarbejde med Detailhandelens Brancheforeninger arbejdet for, at man med ændringen af Lukkeloven ikke kunne pålægge specialbutikkerne, der ligger i centre, at holde åbent om søndagen og længe åbent om lørdagen. Og det er lykkedes at få politikkerne i tale. 9

10 Når lukkelovs ændringen træder i kraft den 1. oktober 2012, og alle lukketidsbestemmelser ophæves bortset fra regler for helligdage, berører ændringen ikke specialbutikker beliggende i butikscentre o. lign. Det betyder, at lejere af forretninger i butiksfællesskaber ikke ved vedtægter eller kontrakt kan pålægges at holde åbent mandag til fredag efter kl og fra lørdag kl til mandag kl Bestemmelserne herom findes i erhvervslejelovens 39, stk. 2, 2. pkt. og i lejelovens 30, stk. 2, 2. pkt. Foreningen er yderst tilfreds med resultatet, som kan have stor betydning for mange af foreningens medlemmer. Abonnementsaftaler Kontaktlinse- eller brilleabonnement kan fra 1. januar 2010 opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse. SMS til kunderne En sms til kunden, når brillen eller kontaktlinserne er færdig eller fordi, det er tid til en synsprøve, bliver betragtet som spam, og du risikerer en bøde på op til kr. 100,00 pr. sms, med mindre du sikrer dig et klart samtykke fra kunden, og det skal tydeligt fremgå for hver enkelt meddelelse, hvordan forbrugeren uden omkostninger kan frabede sig flere henvendelser. Samarbejde med øjenlæger Øjenlægerne bør være en af de sundhedspersoner, som foreningen har det tætteste samarbejde med. For at styrke dette samarbejde er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sekretariatet og øjenlægerne Jan Ulrik Prause og Jesper Skov. Hovedformålet er at optimere interkommunikationen og afklare relevante samarbejdsområder. Udval- 10

11 get har blandt andet drøftet synsundersøgelser af børn under 10 år, henvisnings proceduren, opprioritering af patienter og køb af linser på nettet. Internationalt samarbejde Danmarks Optikerforening har et tæt samarbejde med Nordisk Optikerråd (NOR) og European Counsil of Optometry and Optics (ECOO). Samarbejdet i NOR, der har stået på i over 50 år, har udviklet sig til et effektivt forum, hvor der finder erfaringsudveksling sted indenfor alle optikkens områder. Dette har blandt andet har betydet, at myndighederne i de respektive lande er mere lydhøre overfor henvendelser. Samarbejdet er endvidere til stor inspiration for medlemmernes daglige organisationsarbejde. ECOO har vokset sig stor med næsten alle europæiske lande som medlemmer. Det betyder, at vi igennem vores samarbejde får stadig større indflydelse på beslutninger i EU, ligesom foreningen har en stadig stærkere og mere slagkraftig organisation i ryggen, når det gælder udviklingen af vores fag. ECOO arbejder blandt andet på at opbygge en platform for optometrien i Europa med et akkrediteringssystem, der gør det muligt at måle de forskellige landes optikeruddannelser i forhold til en fastsat norm. ECOO har også focus på livslang læring, efteruddannelsespoints og en stadig udvikling af optikerens kompetence områder. Her ud over foretager ECOO lobby virksomhed i EU. Et af de aktuelle områder er lovgivningen inden for crazy linser og synskrav i forbindelse med kørekort. 11

12 Optikeren OPTIKEREN er forsat inde i en udviklingsproces mod en mere sundhedsfaglig profil, samtidig med, at bladet afspejler at mode også er en del af faget. Det er ambitionen, at artikler i OPTIKEREN skal være med til at sætte fokus på optikeren som en central person i synsplejen og et naturligt førstevalg for personer, der oplever problemer med synet. For at styrke den proces, vil der blive sat endnu mere fokus på kvalitetsudvikling og faglig kompetence, hvorfor foreningen har indgået en aftale med OPTIKERHØJ- SKOLEN om faglige artikler. Forventningen er, at en lignende aftale kan indgås med optikerafdelingen på TEC, og at det på sigt kan øge danske optikeres interesse for at dele viden med kollegerne. Der er enkelte danske optikere, der leverer meget flotte faglige artikler. Det er et stort arbejde at skrive en artikel, og det honoreres kun symbolsk, derfor har det indtil nu været svært at få faglige artikler i det omfang vi kunne tænke sig. OPTIKEREN har ligesom den øvrige presse mærket nedgang i annoncesalget i 2009, heldigvis dog i mindre omfang end fagpressen generelt. Samarbejdet med DG Media om annoncesalget fungerer, og det er lykkedes i 2009 at forhandle en endnu gunstigere aftale på plads. OPTIKEREN skal være et levende blad i stadig udvikling, derfor er det besluttet at opsige foreningens mangeårige samarbejde med trykkeriet Larsen + Larsen om produktion og trykning af bladet. I stedet er der indgået et samarbejde med StiboZone, der har stor erfaring inden for design og lay out. Ydermere er det lykkes at indgå en bedre økonomisk aftale. StiboZone er et firma, der producerer og trykker mange magasiner, så berouet vil kunne være med til at udvikle bladet både på lay out og indhold. 12

13 Optikerfagets Fællesudvalg Danmarks Optikerforening har i 2009 haft formandskabet for Optikerfagets fællesudvalg samtidig med, at sekretariatet varetager de løbende opgaver. Et af Fællesudvalgets primære opgaver er dels at bringe de sidste elever fra den gamle uddannelse igennem deres sidste elev år, dels at drøfte forløbet af professionsbachelor uddannelsen med uddannelsesinstitutionerne. Med hensyn til den gamle uddannelse forløber afviklingen af de sidste hold i det store og hele godt, men der er desværre nogle elever, der vil have problemer med at færdiggøre uddannelsen inden uddannelsen nedlægges. Det skyldes både personlige forhold, men også forhold på praktikstedet, hvilket medfører en del arbejde for sekretariatet. Med hensyn til bacheloruddannelsen har der også i 2009 været vanskeligheder med at skaffe praktikpladser til de studerende i deres første praktik ophold, i modsætning til sidste praktikperiode, hvor samtlige studerende har fået en praktikplads. Det store frafald på uddannelsen, som skete i den første årgang, synes at være minimeret med det seneste hold, hvilket sandsynligvis skyldes bedre information til de studerende. Pointudvalget Fællesudvalget har fået udviklet et nyt system til registrering af uddannelsespoint. Fremover sker tilmeldingen til kurser fra Danmarks Optikerforenings eller Serviceforbundet-Urmagerne og Optikernes hjemmeside, som automatisk sender en bekræftelse til kursisten med en stregkode, der anvendes til elektronisk registrering. Alle optikere vil fremover via en adgangskode kunne gå ind og se egne uddannelsespoints og udskrive dem. Interessen for at efteruddanne sig er stigende, hvilket kan ses i både antallet af ansøgninger om godkendelse af kurser samt efterfølgende registrering af uddannelsespoints. 13

14 I 2009 behandlede sekretariatet i alt 46 ansøgninger om kursusgodkendelse, der blev afholdt 30 kurser med i alt 1179 deltagere, der tilsammen blev registreret med i alt 2419 kursuspoints. Det svarer til et gennemsnit på ca. 2,05 uddannelsespoint pr. deltager. Fagets mindstekrav til efteruddannelse er 20 uddannelsespoint over en tre-årig periode. Pointene skal ikke nødvendigvis være indsamlet jævnt over perioden, så selv om interessen for at deltage i kurser er voksende, er der desværre langt igen. 14

15 23

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

danmarks optikerforening

danmarks optikerforening ÅRSBERETNING for s generalforsamling 2014 Danmarks Optikerforenings formål -- At være en forening for alle optikere/optometrister -- At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister.

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister. ÅRSBERETNING FOR 2014 Optikerforeningens formål At være en forening for alle optikere / optometrister. At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer. At søge indflydelse på

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Kursus i vågen sedation med lattergas i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Tirsdag d. 11. november 2014 i Odense Velkommen til kursus i vågen sedation ved brug af lattergas

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Forbrugergruppen Vest

Forbrugergruppen Vest Hjælp os med at blive flere medlemmer. Vedlagte folder om Forbrugergruppen har vi tilladt os at vedlægge til uddeling blandt interesserede, eller til at lægge på strategiske steder. Forbrugergruppen Vest

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere