GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl Danmarks Optikerforening Vester Voldgade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 20. april 2010 kl Danmarks Optikerforening Vester Voldgade København V

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 3 Uddannelsesudvalget... 5 Samarbejde med Business Akademiet Copenhagen West:... 6 Salgsassistentuddannelsen... 6 Kort fra Moms på optikerens sundhedsydelser... 7 Lægemiddelstyrelsen... 7 Uautoriseret salg af linser og briller... 7 Lasik... 8 Elektronisk autorisation... 8 Arbejdstilsynet satte fokus på optikbutikker... 9 Forsikringsselskabers aftaler om erstatningsbriller... 9 Lukkeloven... 9 Abonnementsaftaler SMS til kunderne Samarbejde med øjenlæger Internationalt samarbejde Optikeren Optikerfagets Fællesudvalg Pointudvalget... 13

3 Bestyrelsens beretning Alle foreningens medlemskategorier er i dag repræsenteret i bestyrelsen. Det har resulteret i en stærk bestyrelse sammensat af repræsentanter for de uafhængige butikker, de frivillige kæder, kapitelkæderne og de private medlemmer. Bestyrelsen har igennem hele året arbejdet målrettet på at realisere foreningens handlingsplans tre mål: 1. Vedligeholdelse og optimering af Optikerens kompetencer og udviklings af optikernes arbejdsområder 2. Informationsvirksomhed overfor samfundet 3. Information til medlemmerne Foreningens hjemmeside er en af de vigtigste informationskilder, og foreningens ansigt ud ad til. Et re-design af hjemmesiden har derfor haft højeste prioritet, og selv om den endnu ikke er fuldt opdateret, valgte vi at offentliggøre den på optikmessen i Øsknehallen i marts måned, hvor den blev modtaget meget positivt. Den nye webside har fuldt fokus på information overfor såvel offentligheden som optikbranchen. Startsiden er målrettet forbrugeren og vil komme til at indeholde svar på mange af de spørgsmål, som butikkerne bliver stillet over for i dagligdagen, nyheder af forbrugerinteresse og information om optikerens kompetencer. Faneblad to er målrettet optikbranchen og andre med interesse for de sundhedsfaglige aspekter, relevante love og nyheder med fagligt indhold. Faneblad 3 indeholder information om optikeruddannelsen, salgsassistentuddannelsen med speciale i optik og efteruddannelsestilbud. Det nye program for tilmelding til efteruddannelses kurser, pointregistrering og adgang til egne uddannelsespoints vil også være tilgængelige fra denne side. 3

4 Også nyhedsbrevmodulet er blevet revideret, så det fremover vil blive muligt at målrette informationerne til de enkelte interessegrupper. Synstræning - et af fremtidens kompetenceområder. Synstræning er et af de kompetenceområder, som kan forventes at blive stadig mere efterspurgt af forbrugeren. Det skyldes ikke mindst de stadig større krav, som det moderne samfund stiller til et perfekt samsyn. Men før optikeren tilbyder synstræning til forbrugeren, er det af afgørende betydning, at optikeren har den nødvendige viden. Derfor har foreningen sammen med specialister inden for synstræning arbejdet på at opnå enighed om en fælles mindste norm for udøvelse af synstræning. Det har været et meget spændende arbejde og meget lærerigt, og konklusion er, at internationale uddannelser vil kunne anerkendes, og at der i fællesskab med skolerne skal fastsættes en mindste norm for den viden, som den pågældende optiker skal have for at kunne beskæftige sig med synstræning og fortsat overholde kravet om omhu og samvittighedsfuldhed. Interessen for forskning inden for synstræning, herunder f. eks om synstræning har en positiv effekt på følgevirkningen af neurologiske skader, er stærk voksende, og foreningens ønske er at kunne være med til at styrke optikerens kompetencer bedst muligt. Foreningen har derfor indledt en dialog med nogle optikere med interesse specielt for synstræning om etablering af et forum, hvor interesserede kan mødes og drøfte den seneste viden og erfaring inden for synstræning. 4

5 Uddannelsesudvalget Danmarks Optikerforenings uddannelsesudvalg har i årets løb arbejdet intenst på at få en langsigtet uddannelsesstrategi på plads. Hvilket er lykkedes. Det har været essentielt for uddannelsesudvalget, at præsentere medlemmerne for en oversigt over de kursustilbud, som foreningen tilbyder 12 til 18 måneder frem i tiden. Det er en meget tidskrævende proces at få alle kurserne på plads, men det er lykkedes Danmarks Optikerforenings vifte af kursus- og efteruddannelsestilbud skal dække bredt, men også tegne et klart billede af fagets fremtidsmuligheder. Foruden aftenkurser byder foreningen på heldagskurser, som der allerede, med succes, har taget hul på med kurset Basisforståelse for synstræning med Torben Helstrup. Der er planlagt en stor kontaktlinsekongres til november, og fra næste år vil foreningen tilbyde både en Optometrikongres og en kontaktlinsekongres. Den kommende EAOO - European Academy of Optometry and Optics - konference i København d maj, er et eksempel på foreningens engagement i fagets udvikling på Europæisk plan. Via vort samarbejde i ECOO - European Council of Optometry and Optics - har det været en naturlig følge, at EAOO lægger deres andet møde i Danmark. Det bliver et spændende møde med internationale foredragsholdere, så det kan på det varmeste anbefales at deltage. Se også annonceringen i Optikeren nr. 3. Planlægningen afl dette efterårs Kontaktlinsekongres d november er færdig takket være et meget ihærdigt arbejde fra uddannelsesudvalgets side. Igen i år er det lykkedes at fremtrylle en perlerække af internationale foredragsholdere, så husk at sætte datoen af i kalenderen allerede nu. 5

6 Samarbejde med Business Akademiet Copenhagen West: Danmarks Optikerforening har indgået en aftale med CPH vest om et kursusforløb, der strækker sig over 3 moduler á ca. 12 kursusdage. Kurserne er primært for nuværende og kommende ejere, men også nuværende og kommende bestyrere vil have glæde af kursusforløbet. Emnerne vil være økonomiforståelse, ledelse af personale, mersalg optimering og profilering af egne butik inden for de kendte rammer, reklamationsbehandling, love og regler vil også blive gennemgået. Kurserne vil være meget billige idet der er mulighed for AMU tilskud og det vil give en pris pr. kursist pr. modul på ca kr. Opstarten vil være august 2010 og materiale vil komme ud i løbet af den næste måned. Salgsassistentuddannelsen På foreningens initiativ tilbyder Niels Brock i København som den første i landet en salgsassistentuddannelse med optik som profil. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med foreningen og er en 4-årig handelsuddannelse. Optiksalgsassistentuddannelsen er et fantastisk tilbud til branchen, som i stedet for at benytte salgsassistenter, som er uddannet inden for tekstil, nu har mulighed for at uddanne salgsassistenter, som aktivt har tilvalgt optik som speciale. Uddannelsen foregår på Salgsakademiet på Niels Brock i København, og skolen har tilknyttet en tidligere lærer fra optikerskolen som konsulent. Elever tilbydes en skolehjemsplads på håndværkerskolehjemmet i Emdrup. Man kan læse mere om uddannelsen på 6

7 Kort fra 2009 Moms på optikerens sundhedsydelser I foråret iværksatte Skat udarbejdelsen af et overordnet styresignal, der sætter retningslinjerne for, hvornår en sundhedsydelse er momsfritaget. Det overordnede styresignal skal suppleres med styresignaler for de enkelte sundhedsfag. Skat inviterede foreningen til at deltage i arbejdet, hvilket resulterede i en redegørelse fra foreningen, som blandt indeholdt beskrivelse af optikerydelser med referencer til WHO s liste over synsanomalier, gennemgang af de øvrige EU landes moms behandling af optikerydelser og gennemgang af baissynsprøven. Styresignalet blev offentliggjort i marts 2010 og umiddelbart før tilkendegav Skat i en afgørelse, at synsprøven er momsfritaget. Skat forventer, at det videre arbejde med momsbehandlingen af optikerydelser, der skal ske i samarbejde med foreningen, vil være færdigbehandlet inden sommerferien. Foreningen vil arbejde for, at tilpasning af kontaktlinser fortsat er momsfritaget. Lægemiddelstyrelsen Reglerne i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr er blevet opstrammet i forhold til de tidligere bestemmelser. Foreningen har deltaget i flere møder med Lægemiddelstyrelsen og arbejder p.t. på, at de nye omfattende regler kommer til at pålægge optikerne så få administrative byrder som muligt. Medlemmerne vil få tilsendt en udførlig vejledning, så snart Lægemiddelstyrelsen og foreningen er færdige med udarbejdelsen. Uautoriseret salg af linser og briller I tæt samarbejde med sekretariatet udarbejdede en journaliststuderende fra Århus universitet en rapport om, hvordan danske Internetfirmaer overtræder Sundhedsstyrelsens forskrifter og sælger linser uden, at de 7

8 nødvendige kontroller foretages, og hvilke skader det ulovlige salg medfører. Foreningen fulgte rapporten op med en stor pressekampagne, og det lykkedes foreningen at få budskabet bragt i TV-avisen, P3 nyhederne, P4 radioavisen, på nettet og i adskillige dagblade. Eksponeringen blev opgjort til Foreningen holder øje med, at der ikke sker uautoriseret salg af kontaktlinser og briller, og anmelder løbende firmaer til Sundhedsstyrelsen for overtrædelse af autorisationsloven. Det drejer sig blandt andet om internetfirmaer og butikkers salg af kontaktlinser eller briller. Sundhedsstyrelsen har iværksat undersøgelser af firmaerne, og gennemgået firmaernes procedurer og journaler. For øjeblikket vurderer Sundhedsstyrelsen konkrete patientforløb hos internetfirmaet LinseXpres. Foreningen har, siden de to store supermarkeds kæder Bilka og Coops lancerede salg af kontaktlinser, også her fulgt udviklingen tæt og har været i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen. Dette har resulteret i, at såvel COOPs og Bilka har opgivet at sælge kontaktlinser. Lasik Det er også lykkedes foreningen at få Sundhedsstyrelsen til at skride ind overfor Lasik klinikkers ukorrekte markedsføring af resultatet af lasikoperationer. Privat klinikken Memira har blandt andet fået et påbud om ændring af deres markedsføring. Elektronisk autorisation Danmarks Optikerforening har sammen med repræsentanter fra de øvrige sundhedsfaglige fag deltaget i orienterende møder med Sundhedsstyrelsen om indførelse af elektronisk autorisationsbevis. Fra 2009 sender sundhedsstyrelsen meddelelse om autorisation via sammen med en elektronisk ID. Danmarks Optikerforening har været enig i tiltaget, der øger patientsikkerheden, fordi det giver mulighed for at sikre aktuel viden om en sundhedspersons autorisationsstatus. 8

9 Arbejdstilsynet satte fokus på optikbutikker Flere medlemmer har brugt vejledningen og APV-skemaet, som sidder i medlemsmappen, og Arbejdstilsynet er fuldt ud tilfreds med medlemmernes APV og har tildelt flere virksomheder en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Smiley'en betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet og er et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden i arbejdsmiljøet. Forsikringsselskabers aftaler om erstatningsbriller Foreningen har indbragt forsikringsselskabernes rabataftaler for Forsikring og Pension og for Ankenævnet for forsikring. Begge mener ikke, at briller i væsentlig grad adskiller sig fra andet indbo, og at forsikringsselskaberne praksis derfor ikke kan anses for at være ulovlig. Dog udtalte forsikringsankenævnet, at såfremt et forsikringsselskab har nedskrevet en brille ved vurderingen, kan forsikringsselskabet ikke samtidig ved udbetalingen af forsikringssummen fratrække den rabat, som selskabet kunne opnå hos deres samarbejdspartner. Det betyder, at enten får forsikringstageren udbetalt en erstatning, der svarer til det beløb, som brillen nedskrives til, eller kunden får udbetalt et beløb svarende til brillens nyværdi, men fratrukket den rabat, som forsikringsselskabet kunne have opnået hos sin samarbejdspartner. Foreningen er ikke enig i forsikringens branches afgørelse, og kan kun opfordre til, at medlemmernes kunder er opmærksomme på, hvad der står i forsikringspolicen. Lukkeloven Foreningen har i tæt samarbejde med Detailhandelens Brancheforeninger arbejdet for, at man med ændringen af Lukkeloven ikke kunne pålægge specialbutikkerne, der ligger i centre, at holde åbent om søndagen og længe åbent om lørdagen. Og det er lykkedes at få politikkerne i tale. 9

10 Når lukkelovs ændringen træder i kraft den 1. oktober 2012, og alle lukketidsbestemmelser ophæves bortset fra regler for helligdage, berører ændringen ikke specialbutikker beliggende i butikscentre o. lign. Det betyder, at lejere af forretninger i butiksfællesskaber ikke ved vedtægter eller kontrakt kan pålægges at holde åbent mandag til fredag efter kl og fra lørdag kl til mandag kl Bestemmelserne herom findes i erhvervslejelovens 39, stk. 2, 2. pkt. og i lejelovens 30, stk. 2, 2. pkt. Foreningen er yderst tilfreds med resultatet, som kan have stor betydning for mange af foreningens medlemmer. Abonnementsaftaler Kontaktlinse- eller brilleabonnement kan fra 1. januar 2010 opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse. SMS til kunderne En sms til kunden, når brillen eller kontaktlinserne er færdig eller fordi, det er tid til en synsprøve, bliver betragtet som spam, og du risikerer en bøde på op til kr. 100,00 pr. sms, med mindre du sikrer dig et klart samtykke fra kunden, og det skal tydeligt fremgå for hver enkelt meddelelse, hvordan forbrugeren uden omkostninger kan frabede sig flere henvendelser. Samarbejde med øjenlæger Øjenlægerne bør være en af de sundhedspersoner, som foreningen har det tætteste samarbejde med. For at styrke dette samarbejde er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra sekretariatet og øjenlægerne Jan Ulrik Prause og Jesper Skov. Hovedformålet er at optimere interkommunikationen og afklare relevante samarbejdsområder. Udval- 10

11 get har blandt andet drøftet synsundersøgelser af børn under 10 år, henvisnings proceduren, opprioritering af patienter og køb af linser på nettet. Internationalt samarbejde Danmarks Optikerforening har et tæt samarbejde med Nordisk Optikerråd (NOR) og European Counsil of Optometry and Optics (ECOO). Samarbejdet i NOR, der har stået på i over 50 år, har udviklet sig til et effektivt forum, hvor der finder erfaringsudveksling sted indenfor alle optikkens områder. Dette har blandt andet har betydet, at myndighederne i de respektive lande er mere lydhøre overfor henvendelser. Samarbejdet er endvidere til stor inspiration for medlemmernes daglige organisationsarbejde. ECOO har vokset sig stor med næsten alle europæiske lande som medlemmer. Det betyder, at vi igennem vores samarbejde får stadig større indflydelse på beslutninger i EU, ligesom foreningen har en stadig stærkere og mere slagkraftig organisation i ryggen, når det gælder udviklingen af vores fag. ECOO arbejder blandt andet på at opbygge en platform for optometrien i Europa med et akkrediteringssystem, der gør det muligt at måle de forskellige landes optikeruddannelser i forhold til en fastsat norm. ECOO har også focus på livslang læring, efteruddannelsespoints og en stadig udvikling af optikerens kompetence områder. Her ud over foretager ECOO lobby virksomhed i EU. Et af de aktuelle områder er lovgivningen inden for crazy linser og synskrav i forbindelse med kørekort. 11

12 Optikeren OPTIKEREN er forsat inde i en udviklingsproces mod en mere sundhedsfaglig profil, samtidig med, at bladet afspejler at mode også er en del af faget. Det er ambitionen, at artikler i OPTIKEREN skal være med til at sætte fokus på optikeren som en central person i synsplejen og et naturligt førstevalg for personer, der oplever problemer med synet. For at styrke den proces, vil der blive sat endnu mere fokus på kvalitetsudvikling og faglig kompetence, hvorfor foreningen har indgået en aftale med OPTIKERHØJ- SKOLEN om faglige artikler. Forventningen er, at en lignende aftale kan indgås med optikerafdelingen på TEC, og at det på sigt kan øge danske optikeres interesse for at dele viden med kollegerne. Der er enkelte danske optikere, der leverer meget flotte faglige artikler. Det er et stort arbejde at skrive en artikel, og det honoreres kun symbolsk, derfor har det indtil nu været svært at få faglige artikler i det omfang vi kunne tænke sig. OPTIKEREN har ligesom den øvrige presse mærket nedgang i annoncesalget i 2009, heldigvis dog i mindre omfang end fagpressen generelt. Samarbejdet med DG Media om annoncesalget fungerer, og det er lykkedes i 2009 at forhandle en endnu gunstigere aftale på plads. OPTIKEREN skal være et levende blad i stadig udvikling, derfor er det besluttet at opsige foreningens mangeårige samarbejde med trykkeriet Larsen + Larsen om produktion og trykning af bladet. I stedet er der indgået et samarbejde med StiboZone, der har stor erfaring inden for design og lay out. Ydermere er det lykkes at indgå en bedre økonomisk aftale. StiboZone er et firma, der producerer og trykker mange magasiner, så berouet vil kunne være med til at udvikle bladet både på lay out og indhold. 12

13 Optikerfagets Fællesudvalg Danmarks Optikerforening har i 2009 haft formandskabet for Optikerfagets fællesudvalg samtidig med, at sekretariatet varetager de løbende opgaver. Et af Fællesudvalgets primære opgaver er dels at bringe de sidste elever fra den gamle uddannelse igennem deres sidste elev år, dels at drøfte forløbet af professionsbachelor uddannelsen med uddannelsesinstitutionerne. Med hensyn til den gamle uddannelse forløber afviklingen af de sidste hold i det store og hele godt, men der er desværre nogle elever, der vil have problemer med at færdiggøre uddannelsen inden uddannelsen nedlægges. Det skyldes både personlige forhold, men også forhold på praktikstedet, hvilket medfører en del arbejde for sekretariatet. Med hensyn til bacheloruddannelsen har der også i 2009 været vanskeligheder med at skaffe praktikpladser til de studerende i deres første praktik ophold, i modsætning til sidste praktikperiode, hvor samtlige studerende har fået en praktikplads. Det store frafald på uddannelsen, som skete i den første årgang, synes at være minimeret med det seneste hold, hvilket sandsynligvis skyldes bedre information til de studerende. Pointudvalget Fællesudvalget har fået udviklet et nyt system til registrering af uddannelsespoint. Fremover sker tilmeldingen til kurser fra Danmarks Optikerforenings eller Serviceforbundet-Urmagerne og Optikernes hjemmeside, som automatisk sender en bekræftelse til kursisten med en stregkode, der anvendes til elektronisk registrering. Alle optikere vil fremover via en adgangskode kunne gå ind og se egne uddannelsespoints og udskrive dem. Interessen for at efteruddanne sig er stigende, hvilket kan ses i både antallet af ansøgninger om godkendelse af kurser samt efterfølgende registrering af uddannelsespoints. 13

14 I 2009 behandlede sekretariatet i alt 46 ansøgninger om kursusgodkendelse, der blev afholdt 30 kurser med i alt 1179 deltagere, der tilsammen blev registreret med i alt 2419 kursuspoints. Det svarer til et gennemsnit på ca. 2,05 uddannelsespoint pr. deltager. Fagets mindstekrav til efteruddannelse er 20 uddannelsespoint over en tre-årig periode. Pointene skal ikke nødvendigvis være indsamlet jævnt over perioden, så selv om interessen for at deltage i kurser er voksende, er der desværre langt igen. 14

15 23

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen

Læs mere

Formål 4 Optometristuddannelsen 11. Trafiksyn 6 Uddannelsesudvalget 13. Laseroperationer 6 Aftenkurser 13

Formål 4 Optometristuddannelsen 11. Trafiksyn 6 Uddannelsesudvalget 13. Laseroperationer 6 Aftenkurser 13 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2012 Indhold Din brancheforening 3 Uddannelse 11 Formål 4 Optometristuddannelsen 11 Beretning 5 Optikerfagets Fællesudvalg 11 Optikmarkedet 5 Optikernes Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

14. april 2016 kl. 11.00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K

14. april 2016 kl. 11.00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K GENERALFORSAMLING 14. april 2016 kl. 11.00 Optikerforeningen Langebrogade 5 1411 København K DAGSORDEN 1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 2) Fremlæggelse af årsregnskabet

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014 KOMMENTERET

Læs mere

Årsberetning 2015 Optikerforeningen Årsberetning 2015

Årsberetning 2015 Optikerforeningen Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Fremtidens optikerbutik vil være det sted hvor man først henvender sig med synsproblemer og hvor der udover sundhedsfaglige undersøgelser og vejledning også

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C. Søndag den 29. april 2007, kl. 13.00

GENERALFORSAMLING. Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C. Søndag den 29. april 2007, kl. 13.00 GENERALFORSAMLING Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C Søndag den 29. april 2007, kl. 13.00 GENERALFORSAMLING - 2007 DANMARKS OPTIKERFORENING DAGSORDEN 1) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister.

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister. ÅRSBERETNING FOR 2014 Optikerforeningens formål At være en forening for alle optikere / optometrister. At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer. At søge indflydelse på

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Søndag den 30. marts 2008 kl. 13.00 15.00

Søndag den 30. marts 2008 kl. 13.00 15.00 GENERALFORSAMLING Søndag den 30. marts 2008 kl. 13.00 15.00 DGI-byen Tietgensgade 65 1704 København V Generalforsamling 2008 Danmarks Optikerforening DAGSORDEN 1) Bestyrelsens beretning om foreningens

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx

Kontrakt mellem. Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. xxx Kontrakt mellem Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen og xxx Aftalen vedrører: xxx udvikler kurser til Specialpsykologuddannelsen indenfor hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, samt udvikler

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Indhold. Forside: Kontaktlinsekontrol med spaltelampe (foto: Colourbox) 2 Beretning 2013 - Danmarks Optikerforening

Indhold. Forside: Kontaktlinsekontrol med spaltelampe (foto: Colourbox) 2 Beretning 2013 - Danmarks Optikerforening Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2012 Indhold Din brancheforening... 3 Medlemmer... 5 Optikmarkedet... 5 Optikerforeningen.dk... 5 OPTIKEREN... 6 Presse... 7 Rådgivning spørgsmål fra kunderne...

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Hvordan ser dit medlemskab ud?

Hvordan ser dit medlemskab ud? Udvalgsydelser 2015 Hvordan ser dit medlemskab ud? Dit medlemskab af et standardiseringsudvalg består af en kerneydelse, som er ens for alle udvalgsmedlemmer. Derudover har du og udvalget selv mulighed

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

danmarks optikerforening

danmarks optikerforening ÅRSBERETNING for s generalforsamling 2014 Danmarks Optikerforenings formål -- At være en forening for alle optikere/optometrister -- At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark VEDTÆGTER for Foreningen network danmark Indholdsfortegnelse: 1. Navn, stiftelse og hjemsted... 2. Formål og virksomhed 3. Medlemskab... 4. Bestyrelse 5. Direktionen 6. Økonomi og regnskab 7. Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Der er kommet flere kommentarer, som der er taget hensyn til. Fremover skal referatet være mere fyldigt.

Der er kommet flere kommentarer, som der er taget hensyn til. Fremover skal referatet være mere fyldigt. Uddannelsesudvalg, mødereferat Dato: 29-10-2015 Referent: Annette Gammelgaard Deltagere: Lars Bo Køppler, Annette Thromsholdt, Annette Gammelgaard, Anne Marie Kverneland, Helle Jensen, Camilla Søgaard

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 1 Strategi, forretningsplan, salg- service og medarbejdere Modul 1 3. - 4. oktober 2012 Modul 2 12. - 13. november 2012 Modul 3 10. - 11. december 2012 Modul 4 8. - 9. januar

Læs mere