BERETNING Det skal ske i 2015, og det hændte i Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer"

Transkript

1 Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Nye nedskæringer på universitetet Nu kan vi promovere faget Nu er vi på vej ud til kommunerne Mobile bioanalytikere til eksamen På tour til lederne 31. oktober: Fremtidens faglighed Regionsbestyrelsen fokuserer Lønforhøjelser og mere til pension i sigte Sygehusene vil bygge om på lønningerne Så skal du til generalforsamling Download hele dbio s Beretning 2015

2 DET SKAL SKE I 2015, OG DET HÆNDTE I 2014 Helle Thorning-Schmidt nævnte for nylig bioanalytikerne i forbindelse med indsatsen mod ebola. Vores forsøg på at blive mere synlige ser ud til at give resultat. Men mange flere end statsministeren skal kende os. dbio-midtjylland er i gang med en indsats for at få kommunerne til at bruge bioanalytikerne. Vi begyndte i fjor og fortsætter i år. Blandt andet det kan du læse mere om i denne beretning, hvor regionsbestyrelsen gør status og ser fremad. Vi skal også snakke synlighed og branding på regionsgeneralforsamlingen i Silkeborg onsdag den 18. marts. Her lægger næstformand Martina Jürs op til debat. Hvordan vi alle sammen kan fortælle omverdenen, at vi ikke stikker er valgår både i Folketinget og dbio-midtjylland. På generalforsamlingen skal vi vælge regionsbestyrelse, hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede til dbio s kongres. Vel mødt til regionsgeneralforsamling 2015 DET KORTE OG NYE Vil du med til den nordiske kongres for bioanalytikere på Island juni 2015? dbio-midtjylland betaler deltagergebyr for tre medlemmer. Vil du have en af de pladser, skal du sende en ansøgning til senest den 11. marts. På generalforsamlingen offentliggøres det, hvem der er tildelt deltagergebyret. 2 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015 På generalforsamlingen siger vi farvel til fire fra regionsbestyrelsen, som ikke genopstiller. To af dem har været med i arbejdet i rigtig mange år: Næstformand Annette Toft og Anne Marie Bundsgaard fra Aarhus Universitet. Vi kommer også til at mangle Inge Thorborg Petersen fra Hospitalsenheden Horsens og Teresa Søndergaard Madsen fra Aarhus Universitetshospital fremover.

3 BLODPRØVER I AARHUS ÅBNER ØJNE Ledelsen på Aarhus Universitetshospital har givet bioanalytikerne en vigtig anerkendelse: Blodprøvetagningen overdrages ikke til andre faggrupper uden for laboratorierne. For analysekvalitetens skyld beholder bioanalytikerne arbejdet. Processen har vist værdien i medarbejdernes strategi. De gik ind i en arbejdsgruppe, der skulle undersøge fordele og ulemper ved at flytte arbejdsopgaven. Bioanalytikerne stillede sig ikke bare udenfor og sagde, at det vil vi slet ikke være med til at snakke om. De viste mod ved at turde pege på bestemte afgrænsede områder, hvor blodprøvetagning med fordel kan overflyttes til andre fag. Deres medvirken gav gevinst. Den strategi skal vi måske udvikle fremover. Der kommer nye sparekrav. Kan vi pege på, at der ved bestemte undersøgelser ofte bestilles overflødige analyser? Hvis vi inddrages i planlægning af patientforløb, kan vi tilrettelægge de rette prøver med svar på det rette tidspunkt. Vi skal aldrig anvise, at der bør spares på den og den arbejdsplads. Det er arbejdsgiveren, der skal træffe beslutningerne. Men ved at gå ind i processerne har vi muligheder for at påvirke. Hvis politikere og ledelser taler om kræftpakker, kan vi sige, at så er de også nødt til at tænke på patologien. Vil de tilbyde patienterne aftenundersøgelser, så skal ambulatoriet være bemandet til at tage blodprøver om aftenen. Osv. I regionsbestyrelsen er vi opmærksomme på, at nogle kolleger føler sig belastede ved at skulle tage mange blodprøver. Men løsningen er ikke at overdrage arbejdet til andre faggrupper, når nu undersøgelser viser, at så sker der for mange fejl. I stedet skal vi prøve at øge vores indsats som diagnostiske samarbejdspartnere. Det vil også være med til at afbøde sparekrav. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

4 MOBILE BIOANALYTIKERE TIL EKSAMEN Region Midtjylland udvidede for et år siden borgernes mulighed for at få taget blodprøver hjemme. Nu findes ordningen i hele landsdelen som et tilbud til de, der har svært ved at transportere sig. Hvordan er det så gået? Det er Region Midtjylland lige nu i gang med at undersøge. Evalueringen skulle sådan set have været færdig for nogle måneder siden, men den seneste melding går på, at der kommer en rapport i sidste halvdel af marts. Fra sygehusene hører vi meldinger om, at ordningen er en succes. De kørende bioanalytikere tager rigtig mange prøver. Tit er deres program nærmest mere end fyldt ud. Vi har hørt om, at bioanaly- 4 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015 tikerne tager op til 25 prøver på en dag, samtidig med at de jo også skal køre. Presset er så stort, at økonomien til ordningen måske ikke dækker laboratoriernes udgifter. Men det må regionen så finde en løsning på. De mobile bioanalytikere er så vigtigt et tilbud til borgerne, at det skal fortsætte i fuldt omfang. Det er indtrykket, at blodprøverne ikke altid bliver bestilt til at blive taget af bioanalytikere, sådan som de kunne. Spørgsmålet er, om det har en betydning, at de praktiserende læger får en betaling, hvis de selv tager prøven? Det er forhåbentligt et af de forhold, som evalueringen ser på.

5 LØNFORHØJELSER OG MERE TIL PENSION I SIGTE MANGE NYUDDANNEDE STRAKS I ARBEJDE I januar færdiggjorde 36 bioanalytikerestuderende deres uddannelse i Aarhus. Vi har spurgt dem, om de har fået job, og der er kommet svar fra 26 af de 36. Hele 22 fortæller, at de straks begynder i arbejde, mens 4 stadig mangler en stilling. Om kort tid, den 1. april, stiger bioanalytikernes løn med knap 1 %. Det sker, hvis medlemmerne vedtager den nye overenskomst, som der er indgået forlig om i februar. Over de næste tre år er der udsigt til samlede lønstigninger på over 5 %. Det er mere, end priserne ventes at stige. Dermed kan vi købe mere og mere for lønnen. Et andet vigtigt resultat er, at pensionsbidraget hæves. Dermed sparer vi mere op til livet efter arbejdslivet. ATP-indbetalingen hæves, så der også fra den ordning vil komme flere penge ud i pensionisttiden. Danske Regioner ville gerne have haft, at bioanalytikere kunne arbejde på flere hospitaler uden at få ekstra betaling for det. Men det krav opgav de. Dermed har bioanalytikere som udgangspunkt stadig ret til et løntillæg på 7,5 %, hvis arbejdsgiveren ønsker, de skal have mere end ét arbejdssted. Kom og hør meget mere om den nye overenskomst på generalforsamlingen den 18. marts! En stor del af dem skal arbejde i Aarhus, mens en enkelt tager til Hjørring. Herudover er blandt andet Aalborg, hovedstaden og Vejle blandt aftagerne. Som bioanalytikere er vi stadig i en gunstig beskæftigelsesmæssig situation. For eksempel fra Aalborg bliver der nærmest råbt efter at få nye folk ind. Det samme gælder i Hjørring. Lige nu er der 17 ledige bioanalytikere i Midtjylland. Det kan blandt andet være nogle af de nyuddannede, indtil de finder job. Det er vores indtryk, at jobmulighederne er gode specielt hvis medlemmerne har mulighed for at rykke sig De nyuddannede er dygtige. I sommer oplevede skolen for første gang, at to sluttede deres uddannelse med udmærkelse. En reform af uddannelsen træder måske i kraft til september Den får blandt andet fokus på det tværfaglige samarbejde. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

6 LANGSTRAKT OVERENSKOMST I LÆGEPRAKSIS 31. OKTOBER: FREMTIDENS FAGLIGHED I 2016 kommer der sandsynligvis en ny bioanalytikeruddannelse, som vil ruste de nye bioanalytikere til fremtidens sundhedsvæsen. Men de nuværende ansatte skal også følge med, derfor arrangerer vi i dbio-midtjylland i efteråret en fagdag, der kan give inspiration til fremtidens faglighed, herunder det tværfaglige samarbejde. Vi har masser af inspiration fra andre lande, som vi gerne vil give videre. Regionsbestyrelsesmedlemmerne Karin Vestergaard, Ruth Skovgaard og Mette Thomsen deltog i fjor i en konference om diagnostiske samarbejdspartnere i Dublin i Irland. Vi har fået kontakt med blandt andet kolleger i Norge, som har mange ideer - og har prøvet dem af. Vi kan bruge vores kvalifikationer mere offensivt i samarbejdet med de andre faggrupper til gavn for patienterne. Dette er én af regionsbestyrelsens mærkesager i Så hvis du er interesseret i at høre mere om fremtidens faglighed, så afsæt allerede nu den 31. oktober. Nærmere oplysninger følger. Det tog omtrentlig to år, før konsultationssygeplejersker og bioanalytikere ansat i lægepraksis omsider fik fornyet deres overenskomst med de praktiserende læger. Forligsinstitutionen i København måtte også inddrages for at mægle. Forliget kom inden jul i fjor, og den nye overenskomst udløber allerede til november. Forhåbentlig skal det så ikke tage to år igen at forny! Vi har i det midtyske forsøgt at holde medlemmerne i praksis godt orienteret om forhandlingerne, blandt andet med fælles møde for bioanalytikere og sygeplejersker. Undervejs er der løbende sendt mails med informationer. Tre fra vores regionsbestyrelse deltog sammen med bioanalytikere fra lægepraksis i de praktiserende lægers Lægedage i Bella Centret i København. På en stand og på andre måder gjorde vi lægerne opmærksomme på vores fags kvalifikationer. Ved at bruge os kan de selv få mere tid til patienterne, som de siger, at de ønsker sig. 6 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

7 NU ER VI PÅ VEJ UD TIL KOMMUNERNE Bioanalytikere vil gerne følge patienterne hele vejen. Vi skal bygge videre på også de mobile kolleger, som kører rundt og tager prøver. dbio-midtjylland er begyndt på en rundtur til landsdelens borgmestre, hvor vi fortæller om vores fag, og hvad vi kan tilbyde med vores kompetencer. Det første møde var i Horsens. Her blev regionsbestyrelsesmedlem Inge Thorborg fra Horsens og regionsformand Mette Thomsen modtaget meget imødekommende af borgmester Peter Sørensen. Han er tidligere portør og kender derfor godt til vores fag. Vi talte blandt om de besparelser, kommunerne kan opnå ved at benytte bioanalytikere. Peter Sørensen er formand for VIA, og vi kom også ind på, om kommunerne måske kunne tage imod studerende i praktik eller til et bachelorprojekt. Borgmesteren arrangerede, at vi senere har mødt topembedsmænd i sundhedsforvaltningen. Her mærkede vi, at der stadig er stort behov for, at vi gør opmærksom på vores fag og kompetencer. For mange er vi en usynlig og ukendt faggruppe. Det oplevede vi også, da dbio havde en stand på Kommunernes Landsforenings sundhedskonference. Nu planlægger vi de næste besøg hos borgmestre. I første omgang Favrskov, Holstebro, Aarhus, Herning og Ikast-Brande. Hvert sted med formand Mette Thomsen sammen med et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden bioanalytiker med lokalt kendskab. Regionsbestyrelsen har til hensigt at besøge samtlige borgmestre. Det var faktisk også vores plan, at det skulle ske inden for en ret kort tidsperiode. Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har netop indledt et samarbejde, hvor bioanalytikere klargør blodposer, som hjemmesygeplejersker så giver i borgernes eget hjem. Det er et eksempel på, at samarbejdet mellem kommuner og sygehuse spirer. Nu skal det vokse sig meget større! Sådan er det ikke helt gået. Beskæftigelsessituationen lige nu er også sådan, at vi ikke på stedet kan tilbyde alle kommuner en bioanalytiker. Men vi skal nok nå rundt til alle kommuner inden for Region Midtjylland. De skal alle steder kende vores kompetencer og få ideer til, hvad de kan bruge os til. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

8 NYE NEDSKÆRINGER PÅ UNIVERSITETET NU KAN VI PROMOVERE FAGET Regionsformand Mette Thomsen overværer alle de regionsrådsmøder, som hun har mulighed for. Vi vil nemlig gerne følge med i, hvad der foregår hos vores store arbejdsgiver, Region Midtjylland. De skal kende os. Til jul forærede vi regionsrådsmedlemmerne julehjerter i marcipan sammen med en lille konkurrence. De får hele tiden påmindelser om, at bioanalytikerne findes. Regionsbestyrelsen har også holdt møder med foreløbig et par regionsrådsmedlemmer, Bente Nielsen og Anders Kühnau. Vi har informeret dem, og de har givet os ideer til, hvad vi skal lægge vægt på. Det økonomiske pres på Aarhus Universitet fortsætter. I fjor forsvandt der fire bioanalytiker-stillinger, og nu er yderligere en afskediget. Det hænger blandt andet sammen med, at der ikke kunne skaffes flere forskningsmidler til et databaseprojekt. To af de opsagte har allerede fået arbejde og der er også gode udsigter til, at de andre kan finde noget. Flere arbejdspladser mangler bioanalytikere. Men det er resurser, der går tabt med nedskæringerne på universitetet. Mange af bioanalytikerne har stor erfaring og værdifulde kompetencer inden for forskning. De har været optaget af at deltage i udviklingsarbejde. Forskningen på universiteterne er afgørende for vores samfunds udvikling. Derfor er det bekymrende, at universitetets bestyrelse laver så hård en økonomisk opbremsning, som de har gjort. Hele regionsbestyrelsen har deltaget i et kursus om lobbyisme. Her lærte vi blandt andet, hvordan vi på meget kort tid fortæller, hvad en bioanalytiker bestiller. Kurset har blandt andet givet os inspiration til, hvordan vi kommer i nærmere kontakt med kommunerne om, at de også skal bruge bioanalytikere. Vi skal præsentere papirer, der viser, hvordan de kan spare ved at bruge os. Vi har også blandet os i den sundhedsaftale, som regionen og de 19 kommuner i landsdelen har udarbejdet. Vi sendte vores kommentarer, da et udkast til aftalen var i høring. Her skitserede vi fokusområder, som vi opfordrede regionen og kommunerne til at være opmærksomme på. Det er måske tvivlsomt, om vi direkte har fået ændret noget i sundhedsaftalen. Men vi har gjort opmærksom på bioanalytikerne. Det kan måske også have betydning i forhold til de besparelser, som nu er på vej: Politikerne kender til vores betydning! 8 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

9 NYT SPAREKATALOG SKABER BEKYMRINGER Så sker det igen! Efter nogle år med ro og stabilitet skal Region Midtjylland på ny pludselig spare mange millioner. Frygten er, at det kan få stor betydning for bioanalytikere. For få år siden droppede politikerne en plan fra embedsmændene om at samle mikrobiologien på én adresse. Bliver for eksempel det projekt nu fundet frem igen? Hvad med patologien? Skal klinisk immunologi gennem nye omlægninger? Ændres der på vagtbemandinger i klinisk biokemi? Skal nuklearmedicin centraliseres? Hvad sker der med klinisk genetik? Regionen har nedsat otte grupper, der hver især skal finde besparelser inden for et bestemt område. Bioanalytikerne har nærmest får deres eget spareudvalg. Arbejdsgruppens område er klinisk service. Ud over bioanalytikernes specialer skal de yderligere kun se på radiologi. Arbejdsgruppen om klinisk service er pålagt at finde besparelser på 40 millioner fra 2016 stigende til 60 millioner i Det forekommer at være en forholdsvis stor del af den samlede besparelse, som skal findes i regionen. Styregruppen for besparelser i klinisk service består af blandt andet nogle hospitalsdirektører og lægefaglige direktører. I underudvalg inddrages ledende bioanalytikere. Besparelserne skal gennemføres nærmest hu-hej. Arbejdsgrupperne skal allerede begynde at give statusser for arbejdet sidst i februar og starten af marts. Den 20. april skal de aflevere deres rapporter. Derefter får dbio, andre organisationer og borgerne få dage til at komme med deres mening. Det er ærgerligt, at der ikke gives ro til at lægge langsigtede og stabile planer. Regionen skal også allerede spare penge her i Det klares ved at flytte rundt med penge mellem nogle kasser på en for udenforstående uoverskuelig måde. Det kan måske indirekte få konsekvenser for nogle afdelinger. Årsagen til de nye besparelser er blandt andet stigende udgifter til ny medicin. Det kommer så til at gå ud over andre patienter. Er tiden kommet til, at politikerne nu selv for alvor løser deres fornemste opgave: At prioritere. Det er dem, der skal bestemme, om vi skal behandle nogle få med dyrt udstyr og kostbar medicin på bekostning af andre. Kom til generalforsamlingen den 18. marts og hør sidste nyt om spareprocessen i Region Midtjylland. På det tidspunkt skulle de konkrete forslag være klar. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

10 SYGEHUSENE VIL BYGGE OM PÅ LØNNINGERNE Aarhus Universitetshospital har sammensat en ny stillings- og funktionsstruktur. Det gælder både for bioanalytikere og andre faggrupper som sygeplejerskerne. Nu er sygehuset i gang med at placere medarbejderne ind i det nye lønsystem. Hospitalsenheden Vest lader sig også inspirere, men kommer måske først for alvor i gang i årene Det vil sige frem mod indflytningen i Gødstrup. Arbejdet i Aarhus har fyldt meget for tillidsrepræsentanter og andre. Nu kommer turen til andre hospitaler. Under processen i Aarhus har der været et godt samarbejde med de andre faggrupper i Sundhedskartellet. Organisationerne har løbende orienteret hinanden. Hospitalsenheden Midt er allerede i gang med en lignende øvelse. Her har arbejdsgrupper beskæftiget sig med stillingsbeskrivelser. Nu skal dbio-midtjylland deltage i forhandlinger i slutningen af marts. I Aarhus har ledelsen tilsyneladende en særlig pose penge. Den bruges til at sikre ensretning og retfærdighed. Det er vigtigt at undgå, at for eksempel en kontaktbioanalytiker ikke får noget tillæg, mens hende ved siden af modtager et tillæg for denne funktion. 10 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

11 PÅ TOUR TIL LEDERNE Som noget nyt har regionsformand Mette Thomsen og regionsnæstformand Annette Toft været rundt hos lederne. De inviterede sig selv til at besøge alle adresser og mødte ledende bioanalytikere og afdelingsbioanalytikere. REGIONSBESTYRELSEN FOKUSERER Det gav ny viden og en bekræftelse på, at faget har nogle meget dedikerede ledere. De er generelt meget optaget af deres personale. Selv om vi kom for at høre, hvordan lederne befinder sig, så snakkede de mest om deres medarbejdere. Turen viste også nogle ting i forhold til ledelse, som skal løses. Her har det desværre bagefter været svært at få forhandlinger med sygehusledelserne. dbio-midtjylland har derudover inviteret lederne til sammen med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter at høre om nye sygedagpengeregler og arbejdstidsregler. Dermed kommer trioen tilbage til arbejdspladsen med samme viden. Ligesom tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inviteres særskilt, har dbio-midtjylland også inviteret lederne til en dag kun for ledere. Den handlede i 2014 om forandringskapacitet. Der kommer til at ske forandringer i den måde, som dbio-midtjylland fungerer på. Det er blandt følgen af diskussioner om dbio s arbejdsform og beslutninger på en ekstraordinær kongres i dbio. Regionsbestyrelsen skrumper fra 11 til 10 medlemmer. Desuden skal vi ikke længere vælge suppleanter. Træder bestyrelsesmedlemmer ud i løbet af perioden, skrumper regionsbestyrelsen yderligere, hvis ikke vi beslutter at holde suppleringsvalg. dbio lægger op til at varetage bogholderiarbejdet for regionerne. Dermed har vi ikke længere brug for en kasserer. Regionsbestyrelsen skal stadig selv lægge budgetter. I dbio har de eksperter i bogføring, og der er ingen grund til, at en frivillig i vores egen bestyrelse skal sidde med de funktioner. I drøftelserne om dbio s fremtidige varetagelse af opgaver har vi fra Midtjylland lagt vægt på, at regionsbestyrelserne skal have støtte til at behandle personsager. Vi har medlemmer, som eksempelvis bliver opsagt på grund af sygdom, men efter deres fratræden kan tillidsrepræsentanten ikke længere følge dem. Det er vigtigt, at vi så fra dbio-midtjylland kan tage med dem til eksempelvis samtaler hos kommunen om deres fremtid. Det er, når arbejdslivet for alvor er truet, at bioanalytikere skal mærke, de har en fagforening bag sig. Vi skal følge medlemmerne hele vejen. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

12 SÅ SKAL DU TIL GENERALFORSAMLING 2015! Onsdag den 18. marts 2015 kl i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg PROGRAM Ankomst fra kl Velkomst kl og så spiser vi. Jubilarer hyldes. Generalforsamling kl , også med valg til regionsbestyrelse, hovedbestyrelse og delegerede til kongres. Dbio-næstformand Martina Jürs: Sådan gør vi i fællesskab bioanalytikerne mere synlige Slut cirka kl Hvis du vil spise med så tilmeld dig senest onsdag den 11. marts på dbio-midtjyllands hjemmeside - dbio-midtjylland/sider/side.aspx.log ind og gå til punktet Arrangementer. Her kan du også se navnene på alle de kolleger, der allerede har tilmeldt sig! Du får kørslen betalt. Regionen yder tilskud til befordring til deltagerne i regionsgeneralforsamlingen. Det sker med disse beløb pr. person, udregnet efter afstanden retur mellem arbejdssted og Silkeborg km: 50 kr km: 100 kr km: 150 kr. Over 175 km: 200 kr. Kør gerne sammen og tilgodese chaufføren. Du kan på hjemmesiden efterlyse kørelejlighed eller tilbyde kørelejlighed! Næstformand Martina Jürs deltager i generalforsamlingen. 12 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler

MAGASINET. drømmeuddannelse. I gang med deres. Bent Hansen. Her ansætter de elever i bundter: for lægepraksis. på hospitaler Nr. 6 I AUGUST 2011 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Ny overenskomst for lægepraksis DL s top møder Bent Hansen Overraskende få fyret

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR 6-7/11 FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR JUNI/JULI 2011 4 NEWS HOSPITALSPLANER 6 FUSION SKABER NY LEDEL- SESSTRUKTUR Ledelsesopgaverne i det

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Fremtiden kan blot komme an

Fremtiden kan blot komme an 12/11 Fremtiden kan blot komme an Danske bioanalytikere har en strategi for professionens udvikling Stor julekonkurrence Valgår i dbio Prof. Dr. Axel zur Hausen Chair, Department of Pathology Maastricht

Læs mere

duel på maden farvel efterslæb lynuddannelse

duel på maden farvel efterslæb lynuddannelse duel på maden farvel efterslæb lynuddannelse Forandringer koster Økonomaforeningen siger ja til strukturreformen, men nej til flere besparelser. Forandringer koster, og der må afsættes penge til dem. Der

Læs mere

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Hver anden afdeling mangler sekretærer Bunker truer helbredet Arbejdstilsynet

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere