BERETNING Det skal ske i 2015, og det hændte i Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer"

Transkript

1 Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Nye nedskæringer på universitetet Nu kan vi promovere faget Nu er vi på vej ud til kommunerne Mobile bioanalytikere til eksamen På tour til lederne 31. oktober: Fremtidens faglighed Regionsbestyrelsen fokuserer Lønforhøjelser og mere til pension i sigte Sygehusene vil bygge om på lønningerne Så skal du til generalforsamling Download hele dbio s Beretning 2015

2 DET SKAL SKE I 2015, OG DET HÆNDTE I 2014 Helle Thorning-Schmidt nævnte for nylig bioanalytikerne i forbindelse med indsatsen mod ebola. Vores forsøg på at blive mere synlige ser ud til at give resultat. Men mange flere end statsministeren skal kende os. dbio-midtjylland er i gang med en indsats for at få kommunerne til at bruge bioanalytikerne. Vi begyndte i fjor og fortsætter i år. Blandt andet det kan du læse mere om i denne beretning, hvor regionsbestyrelsen gør status og ser fremad. Vi skal også snakke synlighed og branding på regionsgeneralforsamlingen i Silkeborg onsdag den 18. marts. Her lægger næstformand Martina Jürs op til debat. Hvordan vi alle sammen kan fortælle omverdenen, at vi ikke stikker er valgår både i Folketinget og dbio-midtjylland. På generalforsamlingen skal vi vælge regionsbestyrelse, hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede til dbio s kongres. Vel mødt til regionsgeneralforsamling 2015 DET KORTE OG NYE Vil du med til den nordiske kongres for bioanalytikere på Island juni 2015? dbio-midtjylland betaler deltagergebyr for tre medlemmer. Vil du have en af de pladser, skal du sende en ansøgning til senest den 11. marts. På generalforsamlingen offentliggøres det, hvem der er tildelt deltagergebyret. 2 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015 På generalforsamlingen siger vi farvel til fire fra regionsbestyrelsen, som ikke genopstiller. To af dem har været med i arbejdet i rigtig mange år: Næstformand Annette Toft og Anne Marie Bundsgaard fra Aarhus Universitet. Vi kommer også til at mangle Inge Thorborg Petersen fra Hospitalsenheden Horsens og Teresa Søndergaard Madsen fra Aarhus Universitetshospital fremover.

3 BLODPRØVER I AARHUS ÅBNER ØJNE Ledelsen på Aarhus Universitetshospital har givet bioanalytikerne en vigtig anerkendelse: Blodprøvetagningen overdrages ikke til andre faggrupper uden for laboratorierne. For analysekvalitetens skyld beholder bioanalytikerne arbejdet. Processen har vist værdien i medarbejdernes strategi. De gik ind i en arbejdsgruppe, der skulle undersøge fordele og ulemper ved at flytte arbejdsopgaven. Bioanalytikerne stillede sig ikke bare udenfor og sagde, at det vil vi slet ikke være med til at snakke om. De viste mod ved at turde pege på bestemte afgrænsede områder, hvor blodprøvetagning med fordel kan overflyttes til andre fag. Deres medvirken gav gevinst. Den strategi skal vi måske udvikle fremover. Der kommer nye sparekrav. Kan vi pege på, at der ved bestemte undersøgelser ofte bestilles overflødige analyser? Hvis vi inddrages i planlægning af patientforløb, kan vi tilrettelægge de rette prøver med svar på det rette tidspunkt. Vi skal aldrig anvise, at der bør spares på den og den arbejdsplads. Det er arbejdsgiveren, der skal træffe beslutningerne. Men ved at gå ind i processerne har vi muligheder for at påvirke. Hvis politikere og ledelser taler om kræftpakker, kan vi sige, at så er de også nødt til at tænke på patologien. Vil de tilbyde patienterne aftenundersøgelser, så skal ambulatoriet være bemandet til at tage blodprøver om aftenen. Osv. I regionsbestyrelsen er vi opmærksomme på, at nogle kolleger føler sig belastede ved at skulle tage mange blodprøver. Men løsningen er ikke at overdrage arbejdet til andre faggrupper, når nu undersøgelser viser, at så sker der for mange fejl. I stedet skal vi prøve at øge vores indsats som diagnostiske samarbejdspartnere. Det vil også være med til at afbøde sparekrav. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

4 MOBILE BIOANALYTIKERE TIL EKSAMEN Region Midtjylland udvidede for et år siden borgernes mulighed for at få taget blodprøver hjemme. Nu findes ordningen i hele landsdelen som et tilbud til de, der har svært ved at transportere sig. Hvordan er det så gået? Det er Region Midtjylland lige nu i gang med at undersøge. Evalueringen skulle sådan set have været færdig for nogle måneder siden, men den seneste melding går på, at der kommer en rapport i sidste halvdel af marts. Fra sygehusene hører vi meldinger om, at ordningen er en succes. De kørende bioanalytikere tager rigtig mange prøver. Tit er deres program nærmest mere end fyldt ud. Vi har hørt om, at bioanaly- 4 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015 tikerne tager op til 25 prøver på en dag, samtidig med at de jo også skal køre. Presset er så stort, at økonomien til ordningen måske ikke dækker laboratoriernes udgifter. Men det må regionen så finde en løsning på. De mobile bioanalytikere er så vigtigt et tilbud til borgerne, at det skal fortsætte i fuldt omfang. Det er indtrykket, at blodprøverne ikke altid bliver bestilt til at blive taget af bioanalytikere, sådan som de kunne. Spørgsmålet er, om det har en betydning, at de praktiserende læger får en betaling, hvis de selv tager prøven? Det er forhåbentligt et af de forhold, som evalueringen ser på.

5 LØNFORHØJELSER OG MERE TIL PENSION I SIGTE MANGE NYUDDANNEDE STRAKS I ARBEJDE I januar færdiggjorde 36 bioanalytikerestuderende deres uddannelse i Aarhus. Vi har spurgt dem, om de har fået job, og der er kommet svar fra 26 af de 36. Hele 22 fortæller, at de straks begynder i arbejde, mens 4 stadig mangler en stilling. Om kort tid, den 1. april, stiger bioanalytikernes løn med knap 1 %. Det sker, hvis medlemmerne vedtager den nye overenskomst, som der er indgået forlig om i februar. Over de næste tre år er der udsigt til samlede lønstigninger på over 5 %. Det er mere, end priserne ventes at stige. Dermed kan vi købe mere og mere for lønnen. Et andet vigtigt resultat er, at pensionsbidraget hæves. Dermed sparer vi mere op til livet efter arbejdslivet. ATP-indbetalingen hæves, så der også fra den ordning vil komme flere penge ud i pensionisttiden. Danske Regioner ville gerne have haft, at bioanalytikere kunne arbejde på flere hospitaler uden at få ekstra betaling for det. Men det krav opgav de. Dermed har bioanalytikere som udgangspunkt stadig ret til et løntillæg på 7,5 %, hvis arbejdsgiveren ønsker, de skal have mere end ét arbejdssted. Kom og hør meget mere om den nye overenskomst på generalforsamlingen den 18. marts! En stor del af dem skal arbejde i Aarhus, mens en enkelt tager til Hjørring. Herudover er blandt andet Aalborg, hovedstaden og Vejle blandt aftagerne. Som bioanalytikere er vi stadig i en gunstig beskæftigelsesmæssig situation. For eksempel fra Aalborg bliver der nærmest råbt efter at få nye folk ind. Det samme gælder i Hjørring. Lige nu er der 17 ledige bioanalytikere i Midtjylland. Det kan blandt andet være nogle af de nyuddannede, indtil de finder job. Det er vores indtryk, at jobmulighederne er gode specielt hvis medlemmerne har mulighed for at rykke sig De nyuddannede er dygtige. I sommer oplevede skolen for første gang, at to sluttede deres uddannelse med udmærkelse. En reform af uddannelsen træder måske i kraft til september Den får blandt andet fokus på det tværfaglige samarbejde. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

6 LANGSTRAKT OVERENSKOMST I LÆGEPRAKSIS 31. OKTOBER: FREMTIDENS FAGLIGHED I 2016 kommer der sandsynligvis en ny bioanalytikeruddannelse, som vil ruste de nye bioanalytikere til fremtidens sundhedsvæsen. Men de nuværende ansatte skal også følge med, derfor arrangerer vi i dbio-midtjylland i efteråret en fagdag, der kan give inspiration til fremtidens faglighed, herunder det tværfaglige samarbejde. Vi har masser af inspiration fra andre lande, som vi gerne vil give videre. Regionsbestyrelsesmedlemmerne Karin Vestergaard, Ruth Skovgaard og Mette Thomsen deltog i fjor i en konference om diagnostiske samarbejdspartnere i Dublin i Irland. Vi har fået kontakt med blandt andet kolleger i Norge, som har mange ideer - og har prøvet dem af. Vi kan bruge vores kvalifikationer mere offensivt i samarbejdet med de andre faggrupper til gavn for patienterne. Dette er én af regionsbestyrelsens mærkesager i Så hvis du er interesseret i at høre mere om fremtidens faglighed, så afsæt allerede nu den 31. oktober. Nærmere oplysninger følger. Det tog omtrentlig to år, før konsultationssygeplejersker og bioanalytikere ansat i lægepraksis omsider fik fornyet deres overenskomst med de praktiserende læger. Forligsinstitutionen i København måtte også inddrages for at mægle. Forliget kom inden jul i fjor, og den nye overenskomst udløber allerede til november. Forhåbentlig skal det så ikke tage to år igen at forny! Vi har i det midtyske forsøgt at holde medlemmerne i praksis godt orienteret om forhandlingerne, blandt andet med fælles møde for bioanalytikere og sygeplejersker. Undervejs er der løbende sendt mails med informationer. Tre fra vores regionsbestyrelse deltog sammen med bioanalytikere fra lægepraksis i de praktiserende lægers Lægedage i Bella Centret i København. På en stand og på andre måder gjorde vi lægerne opmærksomme på vores fags kvalifikationer. Ved at bruge os kan de selv få mere tid til patienterne, som de siger, at de ønsker sig. 6 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

7 NU ER VI PÅ VEJ UD TIL KOMMUNERNE Bioanalytikere vil gerne følge patienterne hele vejen. Vi skal bygge videre på også de mobile kolleger, som kører rundt og tager prøver. dbio-midtjylland er begyndt på en rundtur til landsdelens borgmestre, hvor vi fortæller om vores fag, og hvad vi kan tilbyde med vores kompetencer. Det første møde var i Horsens. Her blev regionsbestyrelsesmedlem Inge Thorborg fra Horsens og regionsformand Mette Thomsen modtaget meget imødekommende af borgmester Peter Sørensen. Han er tidligere portør og kender derfor godt til vores fag. Vi talte blandt om de besparelser, kommunerne kan opnå ved at benytte bioanalytikere. Peter Sørensen er formand for VIA, og vi kom også ind på, om kommunerne måske kunne tage imod studerende i praktik eller til et bachelorprojekt. Borgmesteren arrangerede, at vi senere har mødt topembedsmænd i sundhedsforvaltningen. Her mærkede vi, at der stadig er stort behov for, at vi gør opmærksom på vores fag og kompetencer. For mange er vi en usynlig og ukendt faggruppe. Det oplevede vi også, da dbio havde en stand på Kommunernes Landsforenings sundhedskonference. Nu planlægger vi de næste besøg hos borgmestre. I første omgang Favrskov, Holstebro, Aarhus, Herning og Ikast-Brande. Hvert sted med formand Mette Thomsen sammen med et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden bioanalytiker med lokalt kendskab. Regionsbestyrelsen har til hensigt at besøge samtlige borgmestre. Det var faktisk også vores plan, at det skulle ske inden for en ret kort tidsperiode. Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har netop indledt et samarbejde, hvor bioanalytikere klargør blodposer, som hjemmesygeplejersker så giver i borgernes eget hjem. Det er et eksempel på, at samarbejdet mellem kommuner og sygehuse spirer. Nu skal det vokse sig meget større! Sådan er det ikke helt gået. Beskæftigelsessituationen lige nu er også sådan, at vi ikke på stedet kan tilbyde alle kommuner en bioanalytiker. Men vi skal nok nå rundt til alle kommuner inden for Region Midtjylland. De skal alle steder kende vores kompetencer og få ideer til, hvad de kan bruge os til. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

8 NYE NEDSKÆRINGER PÅ UNIVERSITETET NU KAN VI PROMOVERE FAGET Regionsformand Mette Thomsen overværer alle de regionsrådsmøder, som hun har mulighed for. Vi vil nemlig gerne følge med i, hvad der foregår hos vores store arbejdsgiver, Region Midtjylland. De skal kende os. Til jul forærede vi regionsrådsmedlemmerne julehjerter i marcipan sammen med en lille konkurrence. De får hele tiden påmindelser om, at bioanalytikerne findes. Regionsbestyrelsen har også holdt møder med foreløbig et par regionsrådsmedlemmer, Bente Nielsen og Anders Kühnau. Vi har informeret dem, og de har givet os ideer til, hvad vi skal lægge vægt på. Det økonomiske pres på Aarhus Universitet fortsætter. I fjor forsvandt der fire bioanalytiker-stillinger, og nu er yderligere en afskediget. Det hænger blandt andet sammen med, at der ikke kunne skaffes flere forskningsmidler til et databaseprojekt. To af de opsagte har allerede fået arbejde og der er også gode udsigter til, at de andre kan finde noget. Flere arbejdspladser mangler bioanalytikere. Men det er resurser, der går tabt med nedskæringerne på universitetet. Mange af bioanalytikerne har stor erfaring og værdifulde kompetencer inden for forskning. De har været optaget af at deltage i udviklingsarbejde. Forskningen på universiteterne er afgørende for vores samfunds udvikling. Derfor er det bekymrende, at universitetets bestyrelse laver så hård en økonomisk opbremsning, som de har gjort. Hele regionsbestyrelsen har deltaget i et kursus om lobbyisme. Her lærte vi blandt andet, hvordan vi på meget kort tid fortæller, hvad en bioanalytiker bestiller. Kurset har blandt andet givet os inspiration til, hvordan vi kommer i nærmere kontakt med kommunerne om, at de også skal bruge bioanalytikere. Vi skal præsentere papirer, der viser, hvordan de kan spare ved at bruge os. Vi har også blandet os i den sundhedsaftale, som regionen og de 19 kommuner i landsdelen har udarbejdet. Vi sendte vores kommentarer, da et udkast til aftalen var i høring. Her skitserede vi fokusområder, som vi opfordrede regionen og kommunerne til at være opmærksomme på. Det er måske tvivlsomt, om vi direkte har fået ændret noget i sundhedsaftalen. Men vi har gjort opmærksom på bioanalytikerne. Det kan måske også have betydning i forhold til de besparelser, som nu er på vej: Politikerne kender til vores betydning! 8 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

9 NYT SPAREKATALOG SKABER BEKYMRINGER Så sker det igen! Efter nogle år med ro og stabilitet skal Region Midtjylland på ny pludselig spare mange millioner. Frygten er, at det kan få stor betydning for bioanalytikere. For få år siden droppede politikerne en plan fra embedsmændene om at samle mikrobiologien på én adresse. Bliver for eksempel det projekt nu fundet frem igen? Hvad med patologien? Skal klinisk immunologi gennem nye omlægninger? Ændres der på vagtbemandinger i klinisk biokemi? Skal nuklearmedicin centraliseres? Hvad sker der med klinisk genetik? Regionen har nedsat otte grupper, der hver især skal finde besparelser inden for et bestemt område. Bioanalytikerne har nærmest får deres eget spareudvalg. Arbejdsgruppens område er klinisk service. Ud over bioanalytikernes specialer skal de yderligere kun se på radiologi. Arbejdsgruppen om klinisk service er pålagt at finde besparelser på 40 millioner fra 2016 stigende til 60 millioner i Det forekommer at være en forholdsvis stor del af den samlede besparelse, som skal findes i regionen. Styregruppen for besparelser i klinisk service består af blandt andet nogle hospitalsdirektører og lægefaglige direktører. I underudvalg inddrages ledende bioanalytikere. Besparelserne skal gennemføres nærmest hu-hej. Arbejdsgrupperne skal allerede begynde at give statusser for arbejdet sidst i februar og starten af marts. Den 20. april skal de aflevere deres rapporter. Derefter får dbio, andre organisationer og borgerne få dage til at komme med deres mening. Det er ærgerligt, at der ikke gives ro til at lægge langsigtede og stabile planer. Regionen skal også allerede spare penge her i Det klares ved at flytte rundt med penge mellem nogle kasser på en for udenforstående uoverskuelig måde. Det kan måske indirekte få konsekvenser for nogle afdelinger. Årsagen til de nye besparelser er blandt andet stigende udgifter til ny medicin. Det kommer så til at gå ud over andre patienter. Er tiden kommet til, at politikerne nu selv for alvor løser deres fornemste opgave: At prioritere. Det er dem, der skal bestemme, om vi skal behandle nogle få med dyrt udstyr og kostbar medicin på bekostning af andre. Kom til generalforsamlingen den 18. marts og hør sidste nyt om spareprocessen i Region Midtjylland. På det tidspunkt skulle de konkrete forslag være klar. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

10 SYGEHUSENE VIL BYGGE OM PÅ LØNNINGERNE Aarhus Universitetshospital har sammensat en ny stillings- og funktionsstruktur. Det gælder både for bioanalytikere og andre faggrupper som sygeplejerskerne. Nu er sygehuset i gang med at placere medarbejderne ind i det nye lønsystem. Hospitalsenheden Vest lader sig også inspirere, men kommer måske først for alvor i gang i årene Det vil sige frem mod indflytningen i Gødstrup. Arbejdet i Aarhus har fyldt meget for tillidsrepræsentanter og andre. Nu kommer turen til andre hospitaler. Under processen i Aarhus har der været et godt samarbejde med de andre faggrupper i Sundhedskartellet. Organisationerne har løbende orienteret hinanden. Hospitalsenheden Midt er allerede i gang med en lignende øvelse. Her har arbejdsgrupper beskæftiget sig med stillingsbeskrivelser. Nu skal dbio-midtjylland deltage i forhandlinger i slutningen af marts. I Aarhus har ledelsen tilsyneladende en særlig pose penge. Den bruges til at sikre ensretning og retfærdighed. Det er vigtigt at undgå, at for eksempel en kontaktbioanalytiker ikke får noget tillæg, mens hende ved siden af modtager et tillæg for denne funktion. 10 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

11 PÅ TOUR TIL LEDERNE Som noget nyt har regionsformand Mette Thomsen og regionsnæstformand Annette Toft været rundt hos lederne. De inviterede sig selv til at besøge alle adresser og mødte ledende bioanalytikere og afdelingsbioanalytikere. REGIONSBESTYRELSEN FOKUSERER Det gav ny viden og en bekræftelse på, at faget har nogle meget dedikerede ledere. De er generelt meget optaget af deres personale. Selv om vi kom for at høre, hvordan lederne befinder sig, så snakkede de mest om deres medarbejdere. Turen viste også nogle ting i forhold til ledelse, som skal løses. Her har det desværre bagefter været svært at få forhandlinger med sygehusledelserne. dbio-midtjylland har derudover inviteret lederne til sammen med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter at høre om nye sygedagpengeregler og arbejdstidsregler. Dermed kommer trioen tilbage til arbejdspladsen med samme viden. Ligesom tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inviteres særskilt, har dbio-midtjylland også inviteret lederne til en dag kun for ledere. Den handlede i 2014 om forandringskapacitet. Der kommer til at ske forandringer i den måde, som dbio-midtjylland fungerer på. Det er blandt følgen af diskussioner om dbio s arbejdsform og beslutninger på en ekstraordinær kongres i dbio. Regionsbestyrelsen skrumper fra 11 til 10 medlemmer. Desuden skal vi ikke længere vælge suppleanter. Træder bestyrelsesmedlemmer ud i løbet af perioden, skrumper regionsbestyrelsen yderligere, hvis ikke vi beslutter at holde suppleringsvalg. dbio lægger op til at varetage bogholderiarbejdet for regionerne. Dermed har vi ikke længere brug for en kasserer. Regionsbestyrelsen skal stadig selv lægge budgetter. I dbio har de eksperter i bogføring, og der er ingen grund til, at en frivillig i vores egen bestyrelse skal sidde med de funktioner. I drøftelserne om dbio s fremtidige varetagelse af opgaver har vi fra Midtjylland lagt vægt på, at regionsbestyrelserne skal have støtte til at behandle personsager. Vi har medlemmer, som eksempelvis bliver opsagt på grund af sygdom, men efter deres fratræden kan tillidsrepræsentanten ikke længere følge dem. Det er vigtigt, at vi så fra dbio-midtjylland kan tage med dem til eksempelvis samtaler hos kommunen om deres fremtid. Det er, når arbejdslivet for alvor er truet, at bioanalytikere skal mærke, de har en fagforening bag sig. Vi skal følge medlemmerne hele vejen. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

12 SÅ SKAL DU TIL GENERALFORSAMLING 2015! Onsdag den 18. marts 2015 kl i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg PROGRAM Ankomst fra kl Velkomst kl og så spiser vi. Jubilarer hyldes. Generalforsamling kl , også med valg til regionsbestyrelse, hovedbestyrelse og delegerede til kongres. Dbio-næstformand Martina Jürs: Sådan gør vi i fællesskab bioanalytikerne mere synlige Slut cirka kl Hvis du vil spise med så tilmeld dig senest onsdag den 11. marts på dbio-midtjyllands hjemmeside - dbio-midtjylland/sider/side.aspx.log ind og gå til punktet Arrangementer. Her kan du også se navnene på alle de kolleger, der allerede har tilmeldt sig! Du får kørslen betalt. Regionen yder tilskud til befordring til deltagerne i regionsgeneralforsamlingen. Det sker med disse beløb pr. person, udregnet efter afstanden retur mellem arbejdssted og Silkeborg km: 50 kr km: 100 kr km: 150 kr. Over 175 km: 200 kr. Kør gerne sammen og tilgodese chaufføren. Du kan på hjemmesiden efterlyse kørelejlighed eller tilbyde kørelejlighed! Næstformand Martina Jürs deltager i generalforsamlingen. 12 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Skriftlig udgave af mundtlig beretning

Skriftlig udgave af mundtlig beretning Skriftlig udgave af mundtlig beretning Kære medlemmer Dette er min anden beretning som regionsformand for Kost &Ernæringsforbundet i Region Nordjylland. Jeg har nu været på posten i snart seks år, og ih

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

SYMPOSIUM PRAKSIS 2013

SYMPOSIUM PRAKSIS 2013 Praksissymposium holdes en gang om året. I år for 16. gang. Arrangøren har siden starten i 1997 været Medinor, som efter en fusion nu bærer virksomhedsnavnet Alere. Symposiet samler omkring 120 af landets

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig.

Formalia i forbindelse med indkaldelse og dagsorden er overholdt, og forsamlingen er beslutningsdygtig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU og Uddannelsesfonden 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag:

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina.

Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 31. marts 2011 For referat: Dorthe Deltagere: Henrik, Ida, Gertrud, Majid, Stefan, Agnes, Ditte, Kirsten Æ (går tidligere), Tina og Nina. Afbud:

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland

Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Danske Bioanalytikere Region Nordjylland Beretning 2014-15 Regionsbestyrelsen Regionsformand og Hovedbestyrelses-medlem Britta Mølgaard, Sofiendalsvej 3, Aalborg Næstformand og hovedbestyrelses-medlem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere