BERETNING Det skal ske i 2015, og det hændte i Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer"

Transkript

1 Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Nye nedskæringer på universitetet Nu kan vi promovere faget Nu er vi på vej ud til kommunerne Mobile bioanalytikere til eksamen På tour til lederne 31. oktober: Fremtidens faglighed Regionsbestyrelsen fokuserer Lønforhøjelser og mere til pension i sigte Sygehusene vil bygge om på lønningerne Så skal du til generalforsamling Download hele dbio s Beretning 2015

2 DET SKAL SKE I 2015, OG DET HÆNDTE I 2014 Helle Thorning-Schmidt nævnte for nylig bioanalytikerne i forbindelse med indsatsen mod ebola. Vores forsøg på at blive mere synlige ser ud til at give resultat. Men mange flere end statsministeren skal kende os. dbio-midtjylland er i gang med en indsats for at få kommunerne til at bruge bioanalytikerne. Vi begyndte i fjor og fortsætter i år. Blandt andet det kan du læse mere om i denne beretning, hvor regionsbestyrelsen gør status og ser fremad. Vi skal også snakke synlighed og branding på regionsgeneralforsamlingen i Silkeborg onsdag den 18. marts. Her lægger næstformand Martina Jürs op til debat. Hvordan vi alle sammen kan fortælle omverdenen, at vi ikke stikker er valgår både i Folketinget og dbio-midtjylland. På generalforsamlingen skal vi vælge regionsbestyrelse, hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede til dbio s kongres. Vel mødt til regionsgeneralforsamling 2015 DET KORTE OG NYE Vil du med til den nordiske kongres for bioanalytikere på Island juni 2015? dbio-midtjylland betaler deltagergebyr for tre medlemmer. Vil du have en af de pladser, skal du sende en ansøgning til senest den 11. marts. På generalforsamlingen offentliggøres det, hvem der er tildelt deltagergebyret. 2 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015 På generalforsamlingen siger vi farvel til fire fra regionsbestyrelsen, som ikke genopstiller. To af dem har været med i arbejdet i rigtig mange år: Næstformand Annette Toft og Anne Marie Bundsgaard fra Aarhus Universitet. Vi kommer også til at mangle Inge Thorborg Petersen fra Hospitalsenheden Horsens og Teresa Søndergaard Madsen fra Aarhus Universitetshospital fremover.

3 BLODPRØVER I AARHUS ÅBNER ØJNE Ledelsen på Aarhus Universitetshospital har givet bioanalytikerne en vigtig anerkendelse: Blodprøvetagningen overdrages ikke til andre faggrupper uden for laboratorierne. For analysekvalitetens skyld beholder bioanalytikerne arbejdet. Processen har vist værdien i medarbejdernes strategi. De gik ind i en arbejdsgruppe, der skulle undersøge fordele og ulemper ved at flytte arbejdsopgaven. Bioanalytikerne stillede sig ikke bare udenfor og sagde, at det vil vi slet ikke være med til at snakke om. De viste mod ved at turde pege på bestemte afgrænsede områder, hvor blodprøvetagning med fordel kan overflyttes til andre fag. Deres medvirken gav gevinst. Den strategi skal vi måske udvikle fremover. Der kommer nye sparekrav. Kan vi pege på, at der ved bestemte undersøgelser ofte bestilles overflødige analyser? Hvis vi inddrages i planlægning af patientforløb, kan vi tilrettelægge de rette prøver med svar på det rette tidspunkt. Vi skal aldrig anvise, at der bør spares på den og den arbejdsplads. Det er arbejdsgiveren, der skal træffe beslutningerne. Men ved at gå ind i processerne har vi muligheder for at påvirke. Hvis politikere og ledelser taler om kræftpakker, kan vi sige, at så er de også nødt til at tænke på patologien. Vil de tilbyde patienterne aftenundersøgelser, så skal ambulatoriet være bemandet til at tage blodprøver om aftenen. Osv. I regionsbestyrelsen er vi opmærksomme på, at nogle kolleger føler sig belastede ved at skulle tage mange blodprøver. Men løsningen er ikke at overdrage arbejdet til andre faggrupper, når nu undersøgelser viser, at så sker der for mange fejl. I stedet skal vi prøve at øge vores indsats som diagnostiske samarbejdspartnere. Det vil også være med til at afbøde sparekrav. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

4 MOBILE BIOANALYTIKERE TIL EKSAMEN Region Midtjylland udvidede for et år siden borgernes mulighed for at få taget blodprøver hjemme. Nu findes ordningen i hele landsdelen som et tilbud til de, der har svært ved at transportere sig. Hvordan er det så gået? Det er Region Midtjylland lige nu i gang med at undersøge. Evalueringen skulle sådan set have været færdig for nogle måneder siden, men den seneste melding går på, at der kommer en rapport i sidste halvdel af marts. Fra sygehusene hører vi meldinger om, at ordningen er en succes. De kørende bioanalytikere tager rigtig mange prøver. Tit er deres program nærmest mere end fyldt ud. Vi har hørt om, at bioanaly- 4 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015 tikerne tager op til 25 prøver på en dag, samtidig med at de jo også skal køre. Presset er så stort, at økonomien til ordningen måske ikke dækker laboratoriernes udgifter. Men det må regionen så finde en løsning på. De mobile bioanalytikere er så vigtigt et tilbud til borgerne, at det skal fortsætte i fuldt omfang. Det er indtrykket, at blodprøverne ikke altid bliver bestilt til at blive taget af bioanalytikere, sådan som de kunne. Spørgsmålet er, om det har en betydning, at de praktiserende læger får en betaling, hvis de selv tager prøven? Det er forhåbentligt et af de forhold, som evalueringen ser på.

5 LØNFORHØJELSER OG MERE TIL PENSION I SIGTE MANGE NYUDDANNEDE STRAKS I ARBEJDE I januar færdiggjorde 36 bioanalytikerestuderende deres uddannelse i Aarhus. Vi har spurgt dem, om de har fået job, og der er kommet svar fra 26 af de 36. Hele 22 fortæller, at de straks begynder i arbejde, mens 4 stadig mangler en stilling. Om kort tid, den 1. april, stiger bioanalytikernes løn med knap 1 %. Det sker, hvis medlemmerne vedtager den nye overenskomst, som der er indgået forlig om i februar. Over de næste tre år er der udsigt til samlede lønstigninger på over 5 %. Det er mere, end priserne ventes at stige. Dermed kan vi købe mere og mere for lønnen. Et andet vigtigt resultat er, at pensionsbidraget hæves. Dermed sparer vi mere op til livet efter arbejdslivet. ATP-indbetalingen hæves, så der også fra den ordning vil komme flere penge ud i pensionisttiden. Danske Regioner ville gerne have haft, at bioanalytikere kunne arbejde på flere hospitaler uden at få ekstra betaling for det. Men det krav opgav de. Dermed har bioanalytikere som udgangspunkt stadig ret til et løntillæg på 7,5 %, hvis arbejdsgiveren ønsker, de skal have mere end ét arbejdssted. Kom og hør meget mere om den nye overenskomst på generalforsamlingen den 18. marts! En stor del af dem skal arbejde i Aarhus, mens en enkelt tager til Hjørring. Herudover er blandt andet Aalborg, hovedstaden og Vejle blandt aftagerne. Som bioanalytikere er vi stadig i en gunstig beskæftigelsesmæssig situation. For eksempel fra Aalborg bliver der nærmest råbt efter at få nye folk ind. Det samme gælder i Hjørring. Lige nu er der 17 ledige bioanalytikere i Midtjylland. Det kan blandt andet være nogle af de nyuddannede, indtil de finder job. Det er vores indtryk, at jobmulighederne er gode specielt hvis medlemmerne har mulighed for at rykke sig De nyuddannede er dygtige. I sommer oplevede skolen for første gang, at to sluttede deres uddannelse med udmærkelse. En reform af uddannelsen træder måske i kraft til september Den får blandt andet fokus på det tværfaglige samarbejde. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

6 LANGSTRAKT OVERENSKOMST I LÆGEPRAKSIS 31. OKTOBER: FREMTIDENS FAGLIGHED I 2016 kommer der sandsynligvis en ny bioanalytikeruddannelse, som vil ruste de nye bioanalytikere til fremtidens sundhedsvæsen. Men de nuværende ansatte skal også følge med, derfor arrangerer vi i dbio-midtjylland i efteråret en fagdag, der kan give inspiration til fremtidens faglighed, herunder det tværfaglige samarbejde. Vi har masser af inspiration fra andre lande, som vi gerne vil give videre. Regionsbestyrelsesmedlemmerne Karin Vestergaard, Ruth Skovgaard og Mette Thomsen deltog i fjor i en konference om diagnostiske samarbejdspartnere i Dublin i Irland. Vi har fået kontakt med blandt andet kolleger i Norge, som har mange ideer - og har prøvet dem af. Vi kan bruge vores kvalifikationer mere offensivt i samarbejdet med de andre faggrupper til gavn for patienterne. Dette er én af regionsbestyrelsens mærkesager i Så hvis du er interesseret i at høre mere om fremtidens faglighed, så afsæt allerede nu den 31. oktober. Nærmere oplysninger følger. Det tog omtrentlig to år, før konsultationssygeplejersker og bioanalytikere ansat i lægepraksis omsider fik fornyet deres overenskomst med de praktiserende læger. Forligsinstitutionen i København måtte også inddrages for at mægle. Forliget kom inden jul i fjor, og den nye overenskomst udløber allerede til november. Forhåbentlig skal det så ikke tage to år igen at forny! Vi har i det midtyske forsøgt at holde medlemmerne i praksis godt orienteret om forhandlingerne, blandt andet med fælles møde for bioanalytikere og sygeplejersker. Undervejs er der løbende sendt mails med informationer. Tre fra vores regionsbestyrelse deltog sammen med bioanalytikere fra lægepraksis i de praktiserende lægers Lægedage i Bella Centret i København. På en stand og på andre måder gjorde vi lægerne opmærksomme på vores fags kvalifikationer. Ved at bruge os kan de selv få mere tid til patienterne, som de siger, at de ønsker sig. 6 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

7 NU ER VI PÅ VEJ UD TIL KOMMUNERNE Bioanalytikere vil gerne følge patienterne hele vejen. Vi skal bygge videre på også de mobile kolleger, som kører rundt og tager prøver. dbio-midtjylland er begyndt på en rundtur til landsdelens borgmestre, hvor vi fortæller om vores fag, og hvad vi kan tilbyde med vores kompetencer. Det første møde var i Horsens. Her blev regionsbestyrelsesmedlem Inge Thorborg fra Horsens og regionsformand Mette Thomsen modtaget meget imødekommende af borgmester Peter Sørensen. Han er tidligere portør og kender derfor godt til vores fag. Vi talte blandt om de besparelser, kommunerne kan opnå ved at benytte bioanalytikere. Peter Sørensen er formand for VIA, og vi kom også ind på, om kommunerne måske kunne tage imod studerende i praktik eller til et bachelorprojekt. Borgmesteren arrangerede, at vi senere har mødt topembedsmænd i sundhedsforvaltningen. Her mærkede vi, at der stadig er stort behov for, at vi gør opmærksom på vores fag og kompetencer. For mange er vi en usynlig og ukendt faggruppe. Det oplevede vi også, da dbio havde en stand på Kommunernes Landsforenings sundhedskonference. Nu planlægger vi de næste besøg hos borgmestre. I første omgang Favrskov, Holstebro, Aarhus, Herning og Ikast-Brande. Hvert sted med formand Mette Thomsen sammen med et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden bioanalytiker med lokalt kendskab. Regionsbestyrelsen har til hensigt at besøge samtlige borgmestre. Det var faktisk også vores plan, at det skulle ske inden for en ret kort tidsperiode. Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har netop indledt et samarbejde, hvor bioanalytikere klargør blodposer, som hjemmesygeplejersker så giver i borgernes eget hjem. Det er et eksempel på, at samarbejdet mellem kommuner og sygehuse spirer. Nu skal det vokse sig meget større! Sådan er det ikke helt gået. Beskæftigelsessituationen lige nu er også sådan, at vi ikke på stedet kan tilbyde alle kommuner en bioanalytiker. Men vi skal nok nå rundt til alle kommuner inden for Region Midtjylland. De skal alle steder kende vores kompetencer og få ideer til, hvad de kan bruge os til. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

8 NYE NEDSKÆRINGER PÅ UNIVERSITETET NU KAN VI PROMOVERE FAGET Regionsformand Mette Thomsen overværer alle de regionsrådsmøder, som hun har mulighed for. Vi vil nemlig gerne følge med i, hvad der foregår hos vores store arbejdsgiver, Region Midtjylland. De skal kende os. Til jul forærede vi regionsrådsmedlemmerne julehjerter i marcipan sammen med en lille konkurrence. De får hele tiden påmindelser om, at bioanalytikerne findes. Regionsbestyrelsen har også holdt møder med foreløbig et par regionsrådsmedlemmer, Bente Nielsen og Anders Kühnau. Vi har informeret dem, og de har givet os ideer til, hvad vi skal lægge vægt på. Det økonomiske pres på Aarhus Universitet fortsætter. I fjor forsvandt der fire bioanalytiker-stillinger, og nu er yderligere en afskediget. Det hænger blandt andet sammen med, at der ikke kunne skaffes flere forskningsmidler til et databaseprojekt. To af de opsagte har allerede fået arbejde og der er også gode udsigter til, at de andre kan finde noget. Flere arbejdspladser mangler bioanalytikere. Men det er resurser, der går tabt med nedskæringerne på universitetet. Mange af bioanalytikerne har stor erfaring og værdifulde kompetencer inden for forskning. De har været optaget af at deltage i udviklingsarbejde. Forskningen på universiteterne er afgørende for vores samfunds udvikling. Derfor er det bekymrende, at universitetets bestyrelse laver så hård en økonomisk opbremsning, som de har gjort. Hele regionsbestyrelsen har deltaget i et kursus om lobbyisme. Her lærte vi blandt andet, hvordan vi på meget kort tid fortæller, hvad en bioanalytiker bestiller. Kurset har blandt andet givet os inspiration til, hvordan vi kommer i nærmere kontakt med kommunerne om, at de også skal bruge bioanalytikere. Vi skal præsentere papirer, der viser, hvordan de kan spare ved at bruge os. Vi har også blandet os i den sundhedsaftale, som regionen og de 19 kommuner i landsdelen har udarbejdet. Vi sendte vores kommentarer, da et udkast til aftalen var i høring. Her skitserede vi fokusområder, som vi opfordrede regionen og kommunerne til at være opmærksomme på. Det er måske tvivlsomt, om vi direkte har fået ændret noget i sundhedsaftalen. Men vi har gjort opmærksom på bioanalytikerne. Det kan måske også have betydning i forhold til de besparelser, som nu er på vej: Politikerne kender til vores betydning! 8 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

9 NYT SPAREKATALOG SKABER BEKYMRINGER Så sker det igen! Efter nogle år med ro og stabilitet skal Region Midtjylland på ny pludselig spare mange millioner. Frygten er, at det kan få stor betydning for bioanalytikere. For få år siden droppede politikerne en plan fra embedsmændene om at samle mikrobiologien på én adresse. Bliver for eksempel det projekt nu fundet frem igen? Hvad med patologien? Skal klinisk immunologi gennem nye omlægninger? Ændres der på vagtbemandinger i klinisk biokemi? Skal nuklearmedicin centraliseres? Hvad sker der med klinisk genetik? Regionen har nedsat otte grupper, der hver især skal finde besparelser inden for et bestemt område. Bioanalytikerne har nærmest får deres eget spareudvalg. Arbejdsgruppens område er klinisk service. Ud over bioanalytikernes specialer skal de yderligere kun se på radiologi. Arbejdsgruppen om klinisk service er pålagt at finde besparelser på 40 millioner fra 2016 stigende til 60 millioner i Det forekommer at være en forholdsvis stor del af den samlede besparelse, som skal findes i regionen. Styregruppen for besparelser i klinisk service består af blandt andet nogle hospitalsdirektører og lægefaglige direktører. I underudvalg inddrages ledende bioanalytikere. Besparelserne skal gennemføres nærmest hu-hej. Arbejdsgrupperne skal allerede begynde at give statusser for arbejdet sidst i februar og starten af marts. Den 20. april skal de aflevere deres rapporter. Derefter får dbio, andre organisationer og borgerne få dage til at komme med deres mening. Det er ærgerligt, at der ikke gives ro til at lægge langsigtede og stabile planer. Regionen skal også allerede spare penge her i Det klares ved at flytte rundt med penge mellem nogle kasser på en for udenforstående uoverskuelig måde. Det kan måske indirekte få konsekvenser for nogle afdelinger. Årsagen til de nye besparelser er blandt andet stigende udgifter til ny medicin. Det kommer så til at gå ud over andre patienter. Er tiden kommet til, at politikerne nu selv for alvor løser deres fornemste opgave: At prioritere. Det er dem, der skal bestemme, om vi skal behandle nogle få med dyrt udstyr og kostbar medicin på bekostning af andre. Kom til generalforsamlingen den 18. marts og hør sidste nyt om spareprocessen i Region Midtjylland. På det tidspunkt skulle de konkrete forslag være klar. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

10 SYGEHUSENE VIL BYGGE OM PÅ LØNNINGERNE Aarhus Universitetshospital har sammensat en ny stillings- og funktionsstruktur. Det gælder både for bioanalytikere og andre faggrupper som sygeplejerskerne. Nu er sygehuset i gang med at placere medarbejderne ind i det nye lønsystem. Hospitalsenheden Vest lader sig også inspirere, men kommer måske først for alvor i gang i årene Det vil sige frem mod indflytningen i Gødstrup. Arbejdet i Aarhus har fyldt meget for tillidsrepræsentanter og andre. Nu kommer turen til andre hospitaler. Under processen i Aarhus har der været et godt samarbejde med de andre faggrupper i Sundhedskartellet. Organisationerne har løbende orienteret hinanden. Hospitalsenheden Midt er allerede i gang med en lignende øvelse. Her har arbejdsgrupper beskæftiget sig med stillingsbeskrivelser. Nu skal dbio-midtjylland deltage i forhandlinger i slutningen af marts. I Aarhus har ledelsen tilsyneladende en særlig pose penge. Den bruges til at sikre ensretning og retfærdighed. Det er vigtigt at undgå, at for eksempel en kontaktbioanalytiker ikke får noget tillæg, mens hende ved siden af modtager et tillæg for denne funktion. 10 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

11 PÅ TOUR TIL LEDERNE Som noget nyt har regionsformand Mette Thomsen og regionsnæstformand Annette Toft været rundt hos lederne. De inviterede sig selv til at besøge alle adresser og mødte ledende bioanalytikere og afdelingsbioanalytikere. REGIONSBESTYRELSEN FOKUSERER Det gav ny viden og en bekræftelse på, at faget har nogle meget dedikerede ledere. De er generelt meget optaget af deres personale. Selv om vi kom for at høre, hvordan lederne befinder sig, så snakkede de mest om deres medarbejdere. Turen viste også nogle ting i forhold til ledelse, som skal løses. Her har det desværre bagefter været svært at få forhandlinger med sygehusledelserne. dbio-midtjylland har derudover inviteret lederne til sammen med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter at høre om nye sygedagpengeregler og arbejdstidsregler. Dermed kommer trioen tilbage til arbejdspladsen med samme viden. Ligesom tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter inviteres særskilt, har dbio-midtjylland også inviteret lederne til en dag kun for ledere. Den handlede i 2014 om forandringskapacitet. Der kommer til at ske forandringer i den måde, som dbio-midtjylland fungerer på. Det er blandt følgen af diskussioner om dbio s arbejdsform og beslutninger på en ekstraordinær kongres i dbio. Regionsbestyrelsen skrumper fra 11 til 10 medlemmer. Desuden skal vi ikke længere vælge suppleanter. Træder bestyrelsesmedlemmer ud i løbet af perioden, skrumper regionsbestyrelsen yderligere, hvis ikke vi beslutter at holde suppleringsvalg. dbio lægger op til at varetage bogholderiarbejdet for regionerne. Dermed har vi ikke længere brug for en kasserer. Regionsbestyrelsen skal stadig selv lægge budgetter. I dbio har de eksperter i bogføring, og der er ingen grund til, at en frivillig i vores egen bestyrelse skal sidde med de funktioner. I drøftelserne om dbio s fremtidige varetagelse af opgaver har vi fra Midtjylland lagt vægt på, at regionsbestyrelserne skal have støtte til at behandle personsager. Vi har medlemmer, som eksempelvis bliver opsagt på grund af sygdom, men efter deres fratræden kan tillidsrepræsentanten ikke længere følge dem. Det er vigtigt, at vi så fra dbio-midtjylland kan tage med dem til eksempelvis samtaler hos kommunen om deres fremtid. Det er, når arbejdslivet for alvor er truet, at bioanalytikere skal mærke, de har en fagforening bag sig. Vi skal følge medlemmerne hele vejen. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

12 SÅ SKAL DU TIL GENERALFORSAMLING 2015! Onsdag den 18. marts 2015 kl i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg PROGRAM Ankomst fra kl Velkomst kl og så spiser vi. Jubilarer hyldes. Generalforsamling kl , også med valg til regionsbestyrelse, hovedbestyrelse og delegerede til kongres. Dbio-næstformand Martina Jürs: Sådan gør vi i fællesskab bioanalytikerne mere synlige Slut cirka kl Hvis du vil spise med så tilmeld dig senest onsdag den 11. marts på dbio-midtjyllands hjemmeside - dbio-midtjylland/sider/side.aspx.log ind og gå til punktet Arrangementer. Her kan du også se navnene på alle de kolleger, der allerede har tilmeldt sig! Du får kørslen betalt. Regionen yder tilskud til befordring til deltagerne i regionsgeneralforsamlingen. Det sker med disse beløb pr. person, udregnet efter afstanden retur mellem arbejdssted og Silkeborg km: 50 kr km: 100 kr km: 150 kr. Over 175 km: 200 kr. Kør gerne sammen og tilgodese chaufføren. Du kan på hjemmesiden efterlyse kørelejlighed eller tilbyde kørelejlighed! Næstformand Martina Jürs deltager i generalforsamlingen. 12 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2015

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får taget en blodprøve Af: Martina Jürs Martina Jürs Maria og Bioanalytikeren Copyright 2010 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008

Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 Generalforsamling 2008 Referat fra generalforsamling i Region Sjælland 2008 Tilstede: 31 deltagere Pkt. 1. Velkomst. Regionsformand Lise Hansen bød velkommen og opfordrede alle til at stemme ved næstformandsvalget.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får undersøgt sine nyrer Af: Anette Riis og Martina Jürs Anette Riis og Martina Jürs Maria og bioanalytikeren Maria får undersøgt sine nyrer Copyright 2015 Danske Bioanalytikere

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Rejserapport. Navn: Katrine Winkler Sørensen. Rejsekammerat: Lone Kristensen. Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole

Rejserapport. Navn: Katrine Winkler Sørensen. Rejsekammerat: Lone Kristensen. Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole Rejserapport Navn: Katrine Winkler Sørensen Rejsekammerat: Lone Kristensen Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Agder Universitet Praktikplads/Hospital: Frivoltun, Grimstad

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe. Dagsorden Møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 01-09-2011 For referat: Dorthe Deltagere: Ditte (fra kl. 15.30), Kent, Majid, Stefan, Michael, Agnes, Ida, Kirsten, Tina, Henrik, Pia, Dorthe.

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Praksisplanudvalget. Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune

Praksisplanudvalget. Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune Praksisplanudvalget Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune Praksisplanen Praksisplanen er den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalernes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere