Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013"

Transkript

1 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen Hans Erik Pedersen Lektor Valgt af personalet Birgitte Herløv Madsen Lektor Valgt af personalet (med stemmeret) Peter Vingum Christensen Gymnasieelev Valgt af eleverne Ida Tønnesen Gymnasieelev Valgt af eleverne Helle Stryhn Uddannelseschef, Sygeplejeuddannelsen i Svendborg. Næstformand. Udpeget af CVU Lillebælt Bjarne Nielsen Skoleinspektør Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Claus Michelsen Prodekan for uddannelse, Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU Udpeget af Syddansk Universitet Lisbeth Bundesen Studerende ved Århus Universitet Udpeget ved selvsupplering Fraværende med afbud: Lisbeth Bundesen og Hans Erik Pedersen Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

2 Behandling af dagsorden Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 1. Godkendelse af referat fra forrige møde Godkendt 2. Rektors beretning - Elevtilgang Besættelse af stillinger og årsvikariater samt afgang af lærere Vi har i øjeblikket 193 elever til 7 nye stx klasser. Dertil kommer en ny aspergerklasse med 10 elever. Samlet set har vi næste år to klasser mere end sidste år, og det har betydet nogle nyansatte og vikariater. Vi har ansat Niels Jakob Mørk Hansen, cand. mag. hi-da-sa, fast ansættelse, har pædagogikum Kristine Lund Knudsen, cand. mag. da-en, fast ansættelse, har pædagogikum Lasse Givoni, næsten cand. scient., mat-fy, fast ansættelse + i pædagogikum Christine Kiilerich, cand. mag., da-ps, årsvikariat Karina Ramgaard, cand. scient, bi, årsvikariat Rady Rodríguez Georgieva, cand. mag., årsvikariat i spansk Mads Kirkegaard Dalager, stud. mag., årsvikariat i oldtidskundskab Vi tager samtidig afsked med et par årsvikarer: Anders Jakobsen, Valentina Maras og Marie Østergaard.. - Dimission - STX i medierne Skolen indbyder alle medlemmer af bestyrelsen til at deltage i dimissionen fredag d. 28. juni kl. 10. Der går alt for mange i gymnasiet iflg. medierne. Det handler, så vidt vi kan se det, først og fremmest om at uddannelserne konkurrerer om de dygtigste elever. Der har også været omtale af forhold vedrørende eksamen, herunder senest om forskelle på årskarakterer og eksamenskarakterer i de skriftlige fag.

3 - Fitness Vi søger fondsmidler til at etablere et udendørs fitnessområde og er allerede godt på vej. 3. Implementering af OK13 (Bilag) HV fortalte om status i processen. Opgavefordelingen blandt skolens lærere er stort set afsluttet. Det har været afgørende for ledelsen at implementere overenskomsten, så der nu er fokus på opgaveløsning og mindre opmærksomhed på at tælle timer til de enkelte opgaver. Formelt bliver papiret Ledelsesgrundlag OK13 på MfG (bilag) en del af personalepolitikken og er som sådan en sag for Samarbejdsudvalget. Vi håber, at de projektgrupper, som ledelse, strategiudvalg og andre ønsker at sætte i søen, bliver taget op af medarbejderne. Vi ønsker under alle omstændigheder at fastholde aktivitetsniveauet og et udviklingsperspektiv. Det må være i alles interesse. Birgitte Herløv Madsen fremførte flere læreres bekymring for, om der med den udmeldte opgavefordeling bliver tid til udvikling. I opfølgningssamtalerne om tidsregistreringen vil ledelsens udgangspunkt være kvalitet i opgaveløsningen og også have fokus på udvikling. Formanden nævnte, at formændene for uddannelsesinstitutioner med gymnasiale uddannelser havde modtaget et såkaldt hyrdebrev fra undervisningsministeren, hvori hun bl.a. opfordrer bestyrelsen til at bakke op om ledelsen med henblik på en konstruktiv implementering af OK13. Formanden konkluderede, at ledelsen har grebet implementeringen godt an og bestyrelsen har tillid til, at ledelsen og medarbejderne i samarbejde kan fjerne de knaster, som der måtte opstå. 4. Status få byggerier (besigtigelse i forbindelse med mødet) HV gjorde status på byggeriet. Der har været et længere forløb med arkitekter og ingeniører om nogle lydproblemer i det nye musikhus. De ser nu ud til at være løst og omkostningerne forbundet hermed dækkes af arkitektens forsikring. De nye konstruktioner bl.a. omkring vinduer monteres i sommerferien. Dog betaler skolen begrundet i de forbedringer/den ændrede konstruktion, som ville have gjort det det oprindelige udbud tilsvarende dyrere. Skolens bidrag er betinget af at forandringerne løser problemet. Væksthuset er under ombygning til studiecenter og står klar, når eleverne kommer

4 tilbage efter sommerferien. Efter mødet viser HV rundt i de nye rammer. 5. Klasse- og holddannelse Indstilling fra rektor Vi opretter 7 grundforløbsklasser. Tre overvejende sproglige, to overvejende naturvidenskabelige, en samfundsvidenskabelig og en kreativ grundforløbsklasse. Dertil kommer en aspergerklasse. Den endelige sammensætning af stx-klasser afhænger af elevernes studieretningsvalg i december. Af sproghold oprettes 6 tyskhold, 3 spanskhold og et franskhold Af kreative hold oprettes 4 billedkunst, 3 musik og 2 drama. 6. Budgetopfølgning. Vi ligger lige nu foran vores budget, bl.a. fordi den forventede lønstigning i april først slår igennem til i august, men så med en større stigning end budgetteret. Øvrige afvigelser skyldes især periodeforskydninger. Omkostninger til møbler belysning mv. i forbindelse med den mindre ombygning af væksthus til studiecenter forventes at kunne afholdes inden for rammerne af et positivt årsresultatet. Et foreløbigt estimat for de kommende år med den nye overenskomst viser, at vi kan holde os inden for de tidligere fremlagte budgetter. Vi har omprioriteret et 4 pct. fastforrentet lån til et tilsvarende 3 pct. lån med samme løbetid. Skolen sparer derved årligt Udbud af studieretninger 2014/15 (bilag) HV gennemgik baggrunden for studieretningsudbuddet, som minder meget om udbuddet 2013/14. Ændringer er først og fremmest, at studieretning med Biologi A, Matematik B og Kemi B erstattes af studieretning med Matematik A, Samfundsfag B og Kemi B. Godkendt 8. Strategi og indsatsområder 2013/14 (bilag) HV gennemgik indsatsområderne fra 2012/13 og de opnåede resultater. Efterfølgende gennemgik HV kort indsatområderne for 2013/14. I forbindelse hermed fortalte Eva Katballe (EK) om den nye IT-strategi. Formålet er fokus på eleverne og deres læring, så eleverne kan lære så meget som muligt. Konkret er

5 der fokus på digital dannelse og digitale læremidler. Vi planlægger at etablere et IT væksthus, som bl.a. tænkes at facilitere udvikling af egne digitale undervisningsmaterialer. IT staben foreslår nedsat et par projektarbejdsgrupper, der skal arbejde konkret med hhv. digital dannelse og med digitale læremidler. 9. Orientering om nye retningslinjer for indgåelse af resultatløn for rektor. Nye retningslinjer for indgåelse af resultatløn for rektor er desværre endnu ikke kommet ud. Bestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af formanden, Claus Michelsen, Helle Stryhn. Udvalget udarbejder i samarbejde med rektor et udkast til ny resultatlønskontrakt, som behandles på bestyrelsesmødet i august. Forslaget vedtaget. 10. Beslutning om udbetaling af engangsvederlag for merarbejde i skoleåret 2012/13 iht. Ministeriets (MBU) retningslinjer af 6. december 2011 Bestyrelsen udbetaler et engangsvederlag for merarbejde til rektor i henhold til ministeriets retningslinjer herfor. Rektor bemyndiges samtidig til at anvise engangsvederlag til den øvrige ledelse i det omfang rektor finder grund hertil. Forslaget vedtaget. 11. Evt. HP opfordres til at ajourføre oplysninger om bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden. Efterårets ordinære møder: Torsdag den 29/8 kl Torsdag den 12/12 kl Der afholdes om nødvendigt ad hoc møde. HV takkede for samarbejdet i det forgangne år. Formanden ønskede alle en god sommer. /TP

6 Godkendelse og underskrift Navn Dato Underskrift Svend Aage Koch-Christensen Formand Helle Stryhn Næstformand Herdis Hanghøi Bjarne Nielsen Claus Michelsen Lisbeth Bundesen Hans Erik Pedersen Birgitte Herløv Madsen Peter Vingum Christensen Ida Tønnesen Søren Hvarregaard

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere