Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:"

Transkript

1 Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj

2 Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse Side Åbne sager 12/189 Godkendelse af referat af 19. september /190 Drøftelse af status på projektportefølje 4 12/191 Drøftelse af erhervsserviceprojektet 5 12/192 Drøftelse af status på projektet samarbejde med andre forvaltninger 6 12/193 Gennemgang af sagsstyringslister 7 12/194 Sager fra Direktionen 8 12/195 Drøftelse af ekstern kommunikation i Miljø og Teknik 10 12/196 Videredrøftelse af proces og tidsplan for indførelse af arbejdsprogrammer og tidsregistrering i Miljø og Teknik 11 12/197 Drøftelse af budgetstyreliste 12 12/198 Drøftelse af Procedure for byggesagsbehandling, behandling af principsager og behandling af principgodkendelser 13 12/199 Opsamling fra chefseminaret vedr. lederudvikling 14 12/200 Foreløbige punkter til kommende møder 15 12/201 Gensidig orientering 17

3 Side 3 af 18 ÅBNE SAGER 12/189 Godkendelse af referat af 19. september Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Godkendelse af referat af 19. september / Referat_ Vedtagelse 12/189 Chefgruppe Miljø og Teknik Referatet blev godkendt.

4 Side 4 af 18 12/190 Drøftelse af status på projektportefølje - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Drøftelse af status på projektportefølje. 12/ Projektportefølje Vedtagelse 12/190 Chefgruppe Miljø og Teknik Rikke Hylleberg deltog under behandling af dette punkt. Brugerundersøgelse af Miljø og Teknik hos erhvervslivet, som er et delelement i projektet om Erhvervsservice, blev drøftet. Brugerundersøgelsen skal foretages i efteråret I Servicepolitikken er beskrevet, at der skal foretages en generel brugerundersøgelse af Miljø og Teknik. Det tages op til vurdering i chefgruppen næste år, om denne skal foretages i efteråret 2013.

5 Side 5 af 18 12/191 Drøftelse af erhervsserviceprojektet - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Drøftelse af erhervsserviceprojektet. Vedtagelse 12/191 Chefgruppe Miljø og Teknik Rikke Hylleberg deltog under behandling af dette punkt. Rikke har udfærdiget en projektbeskrivelse, hvor de tiltage, som blev aftalt på workshoppen er indføjet. Rikke har tillige lavet en tidsplan for indsatserne. Sektionslederne holder møde på fredag, hvor der skal arbejdes videre med oplægget til etablering af et erhvervsserviceteam. Aftalt, at oplægget efterfølgende godkendes i chefgruppen. Det overordnede succeskriterie er en bedre rating i DI s erhvervsklimaundersøgelse. Erhverv og Udvikling har som mål, at ligger i top 20 i år 2017 blandt landets kommuner i forhold til erhvervsservice. Det vil sige, at Miljø og Teknik på sagsområderne byggesagsbehandling og miljøsagsbehandling skal ligge i top 20, og allerede i år 2014 ligge i den bedste halvdel. Rikke checker op på, hvordan Erhverv og Udvikling vil måle sig op på det og giver chefgruppen en tilbagemelding. På chef- og sektionsledermødet den 8. oktober skal succeskriterierne drøftes, og endelig godkendelse af projektbeskrivelse og tidsplan foretages først af chefgruppen efter dette møde.

6 Side 6 af 18 12/192 Drøftelse af status på projektet samarbejde med andre forvaltninger - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Drøftelse af status på projektet samarbejde med andre forvaltninger. Vedtagelse 12/192 Chefgruppe Miljø og Teknik Rikke Hylleberg deltog under behandling af dette punkt og gav en status på projektet. Der har især været fokus på, hvordan aftaleenhederne kommer i kontakt med Miljø og Teknik. Der arbejdes på en løsning, som bliver en del af driftweb, og minder om giv et praj. Der mangler at blive afklaret, hvilken tilbagemelding der skal gives på henvendelserne. Aftalt, at Rikke indkalder projektansvarlig chef (Rune) til et møde, hvor han informeres om projektet. Søren Frank i Sekretariatet har udarbejdet nogle hæfter til omstillingen over de forskellige sektioner i Miljø og Teknik, som gerne skulle være en hjælp i bestræbelserne på at minimere mængden af fejlopkald.

7 Side 7 af 18 12/193 Gennemgang af sagsstyringslister - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Gennemgang af sagsstyringslister. 12/ MTU-sagsstyringsliste 12/ ØU-sagsstyringsliste Vedtagelse 12/193 Chefgruppe Miljø og Teknik Lister over sager til miljø- og teknikudvalgsmødet den 3. oktober blev gennemgået.

8 Side 8 af 18 12/194 Sager fra Direktionen - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Sager fra Direktionen. Dagsorden den 20. september Sager til behandling 12/553 Sagsstyringslister - august /554 Innovation i 12/555 Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. Handicapcenter Kronjylland 12/556 Nyt varmeanlæg til Mimers Brønd og Den skandinaviske Designhøjskole 12/557 Foreløbige punkter til kommende møder 12/558 Eventuelt Lukkede sager 12/559 Budget /560 Vedtagelse 12/194 Chefgruppe Miljø og Teknik Lene fortalte, at direktionen har behandlet en ansøgning om, at etablerer et nyt varmeanlæg til Mimers Brønd og den Skandinaviske Designhøjskole. Direktionen har herefter indstillet til byrådet, at ansøgningen imødekommes. Søren Fonseca udarbejder et notat herom.

9

10 Side 10 af 18 12/195 Drøftelse af ekstern kommunikation i Miljø og Teknik - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Drøftelse af ekstern kommunikation i Miljø og Teknik. Vedtagelse 12/195 Chefgruppe Miljø og Teknik Aftalt, at Kenneth har presseudkast vedr. miljø- og teknikudvalgets behandling om lokalisering af biogasanlæg klar tirsdag den 2. oktober. Digital annoncering er klar til at blive implementeret. Aftalt, at afdelingscheferne følger op på, om det bliver gjort. Kenneth hjælper pt. Bygning med vejledning til, hvorledes man opbygger tekster på hjemmesiden, således at de kan få fortalt de gode historier. Kenneth har i samarbejde med Natur og Miljø udarbejdet presse på historien om, at i samarbejde med Økologisk Landsforening tilbyder landmændene et gratis økocheck. Historien har været bragt i flere lokalaviser og i TV2 Østjylland. Lene vil gerne, at opgaven vedr. udarbejdelse af brevskabeloner opprioriteres. I øvrigt aftalt, at Rune - som ansvarlig for indsatsområdet Kommunikation aftaler overordnet prioritering af opgaver med Kenneth. Resultatet af drøftelsen forelægges chefgruppen.

11 Side 11 af 18 12/196 Videredrøftelse af proces og tidsplan for indførelse af arbejdsprogrammer og tidsregistrering i Miljø og Teknik - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Videredrøftelse af proces og tidsplan for indførelse af arbejdsprogrammer og tidsregistrering i Miljø og Teknik. Vedtagelse 12/196 Chefgruppe Miljø og Teknik Det blev aftalt, at punktet drøftes på næste chefmøde, hvor også Ove deltager. Det blev også aftalt, at punktet drøftes på chef- og sektionsledermødet den 8. oktober, hvor Ove Nørregaard vil fortælle, hvorledes værktøjerne anvendes i miljøsektionen. Punktet er drøftet på Område-MED i går, og tilbagemeldingen fra medarbejdersiden lyder, at det er vigtigt, at systemet skal være anvendeligt og at det skal give mening at anvende det.

12 Side 12 af 18 12/197 Drøftelse af budgetstyreliste - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Drøftelse af budgetstyreliste. Vedtagelse 12/197 Chefgruppe Miljø og Teknik Budgetstyrelisten blev drøftet.

13 Side 13 af 18 12/198 Drøftelse af Procedure for byggesagsbehandling, behandling af principsager og behandling af principgodkendelser - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Drøftelse af Procedure for byggesagsbehandling, behandling af principsager og behandling af principgodkendelser. Vedtagelse 12/198 Chefgruppe Miljø og Teknik Proceduren er udarbejdet nu og offentliggjort på BROEN. Skal ændres lidt, når vi får SBSYS.

14 Side 14 af 18 12/199 Opsamling fra chefseminaret vedr. lederudvikling - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Opsamling fra chefseminaret vedr. lederudvikling. Vedtagelse 12/199 Chefgruppe Miljø og Teknik Punktet blev kort drøftet. Aftalt, at forberedelse af lederseminaret den oktober drøftes på næste chefmøde.

15 Side 15 af 18 12/200 Foreløbige punkter til kommende møder - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Foreløbige punkter til kommende møder. Møde Sag Ansvar August Drøftelse af oplæg til reorganisering af klimatilpasningsgruppe LPS/LBJ 10. oktober Drøftelse af nyt elektronisk gæste P-kort-system RA 10. oktober Drøftelse af evt. køb af ekstra MT-bil RA 24. oktober Drøftelse af status på Kanalstrategien NGM 24. oktober Drøftelse af oplæg til fælles indgang til kommunen for erhvervsvirksomheder LPS 7. november Opfølgning på Klima- og energisektion LPS 5. december Drøftelse af arbejdsprogrammer og tidsregistrering NGM 19. december Endelig godkendelse - arbejdsprogrammer og tidsregistrering NGM 19. december Opfølgning på ny organisationsstruktur i Miljø og Teknik LPS? Renovering af Storegade/cyklister i gågadesystemet RA? Drøftelse af sagsgange i forhold til sagsfremstillinger i miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget LPS

16 Side 16 af 18? Håndtering af stress forebyggende foranstaltninger? Sidste møde i hver måned Drøftelse af projektportefølje LPS/RH 2. møde i hver måned Drøftelse af økonomirapporter LPS Vedtagelse 12/200 Chefgruppe Miljø og Teknik Listen tilføjes et punkt vedr. strategi for udvidelse af Århusvej. Rune udarbejder et notat, der beskriver infrastrukturvinklen.

17 Side 17 af 18 12/201 Gensidig orientering - Chefgruppe Miljø og Teknik - Sagsnummer: 12/ Gensidig orientering. Vedtagelse 12/201 Chefgruppe Miljø og Teknik Lene vil gerne inviteres med til afdelingsmøder i forvaltningen, således at hun får lejlighed til at fortælle om de 5 strategiske indsatsområder. Aftalt, at Lilian inviterer kaffeklubben til møde hos Lene som led i at mødes løbende. Nels nævnte den udfordring, har i forhold til kloakseparering på egen grund (kommunens grunde). Nels omtalte et konkret eksempel med Havndal Skole, da netop Havndal står over for at skal have alle grunde kloaksepareret. Aftalt, at Nels laver en sagsfremstilling til direktionen, hvor økonomi mm. synliggøres. Aftalt, at Veje og Bygninger er tovholder i forbindelse med afholdelse af årets julefrokost.

18 Side 18 af 18 Mødet afsluttet Kl.: [Skriv tidspunkt her] Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Chefgruppen. Referat

Chefgruppen. Referat Chefgruppen Referat Dato: 29. august 2014 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Mødelokale 3 Medlemmer: Lars Svenningsen, Søren Møllegård, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine Eegholm, Jan Hermansen, Betina Østergreen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive

Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Sag nr. 6701 2010 Projektrapport Fra idé til færdigt byggeri Fra Grus til Gris Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Udarbejdet af Kristian Nielsen Landbo Limfjord Midtjysk

Læs mere