RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter"

Transkript

1 RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter

2 2 870

3 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE S. 18 ARKITEKTUR OG BOLIGTYPER S. 20 ETAGEBOLIGERNE S. 22 NYBYG S. 42 GÅRDHAVEHUSENE S. 48 BÆREDYGTIGHED S. 56 BYGGETEKNIK S. 62 ØKONOMI S

4

5 Vores kvarter i Kildeparken Introduktion Kildeparken er i færd med en af Danmarks største og mest visionære omdannelser af et udsat alment boligområde. Kildeparken er i en spændende forandringsproces, og på sin vej til at blive en både grøn og mangfoldig bydel. Kildeparken er med til at vise vejen frem for hvordan vi kan forny de almene boligområder i Danmark. Transformationen af Ravnkildevej er en vigtig del af Kildeparkens udvikling og skal både blive sit eget velfungerende kvarter i Kildeparken og bidrage positivt til området som helhed. Med dette projekt mener vi at kunne transformere afdeling 50 fra et ensartet og nedslidt boligområde til et attraktivt, mangfoldigt og sammenhængende boligkvarter i Aalborg. Det vil vi fortælle om i detaljer i denne bog. Vi vil gerne vise at et boligkvarter både kan være alment og unikt! RAVNKILDEVEJ Blåkildevej og Ravnkildevej to forskellige kvarterer i Kildeparken Med det igangværende renoveringsprojekt for Blåkildevej som nabokvarter til Ravnkildevej, er det relevant at tænke over kvarterenes indbyrdes identitet i forhold til intentionerne i visionsplanen for Kildeparken BLÅKILDEVEJ Vi mener det er vigtigt at Blåkildevej og Ravnkildevej kan opleves som to forskellige kvarterer i Kildeparken og supplere hinanden. Det er dog væsentligt for begge områders kvaliteter at arbejde med differentieringen på en konstruktiv måde således at gode tiltag kan fungere i begge kvarterer. FYRKILDEVEJ Vi mener således at den største differentiering skal ligge i facadebearbejdningen og ikke i planstrukturen, således at de gode tiltag med boligvejene ved etagehusene kan fungere i begge kvarterer, men med hver sin facademæssige bearbejdning og arkitektoniske identitet. Ligeledes er samspillet mellem design af landskab, fælles byrum og facaderenovering væsentlig for den helhedsorienterede oplevelse af Ravnkildevej. Bogen I denne bog gennemgår vi fra A til Z alle de tiltag vi har prioriteret for at skabe en helhedsorienteret renoveringsstrategi. Vi har struktureret gennemgangen så vi først ser på de store træk og den nye struktur for Ravnkildevej helt overordnet. Dernæst vil vi gennemgå vision og udformning for alle udearealer samt infrastruktur. Herefter ser vi på arkitekturen som både rummer renoveringsstrategi for etageboligerne, nybyggeri, samt renovering af gårdhavehusene. Slutteligt gennemgås byggeteknik, bæredygtighed og økonomi. God læsning! 870 5

6 VISION - Min bolig i vores kvarter ET NYT NETVÆRK SOM BINDER KVARTERET SAMMEN Infrastrukturen ved Ravnkildevej omdannes, så alle blinde veje og store p-arealer elimineres og erstattes af et nyt netværk, hvor man kan køre helt hen og parkere ved sin bolig. De nye boligveje bliver til nye trygge fællesrum for beboerne. NYE GRØNNE OG AKTIVE FÆLLES UDERUM De centrale rum i bebyggelsen, både mellem gårdhavehusene og etageboligerne, er i dag store kedelige asfalterede p-arealer. De omdannes nu til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Så man hver dag og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig. Vi mindsker rabatter, skaber nye aktive fællesuderum, større private haver og smukke rammer for bebyggelsen

7 ET MANGFOLDIGT KVARTER MED ET BLANDET BOLIGUDBUD FORBEDRET BOLIGKVALITET Bebyggelsen er utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere og nuværende beboere. Med de nye boligudbud skaber vi både et mangfoldigt kvarter og skaber en ny arkitektonisk identitet baseret på kvalitet i udformning af facader og materialer. Boligerne er i dag nedslidte, utidssvarende og driftsmæssigt uøkonomiske. Boligkvaliteten forbedres markant med nye isolerede facader som giver masser af lys, luft og forbedret indeklima. Private haver udvides og er altid syd eller vestvendte. Alle boligtyper får minimum ét privat uderum i form af altan, terrasse eller have

8 HELHEDSPLAN Min bolig i vores kvarter betyder at man hører til- og holder af at bo i sit kvarter. Det er her at hverdagen udspiller sig og størstedelen af livet leves for mange. Derfor er vores vision for Ravnkildevej at skabe rammerne for det gode hverdagsliv. Kvarteret indeholder i forvejen en lang række kvaliteter og potentialer såsom store grønne områder og smukke eksisterende træer. Gårdhavehusene har fine tiltag og ligger smukt i landskabet. Vi ønsker at bygge videre på de eksisterende kvaliteter og supplere med en renovering i menneskelig skala og med variation. Renovering af landskabet tilbyder både udvidelse af private haver, flere fællesaktiviteter koncentreret i bolignære fællesrum samt åbne englandskaber. Vi sikrer smukke udsigter fra boligerne og mulighed for smukke gåture i kvarteret og langs Astrupstien. Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet af boligveje, mens den landskabelige bearbejdning af de aktive fællesrum skaber trygge rammer for leg og ophold. Parkeringsmuligheder lige uden for døren sikres gennem en blanding af kantstensparkering på boligvejene, enkelte parkeringslommer nær nybyggeriets punkthuse og parkering i egne garager ved gårdhavehusene. Det vestlige LAR-landskab planlagt i udviklingen af Blåkildevej danner en naturlig overgang til Ravnkildevejs landskab, som udadtil tegnes af åbne og frodige engflader. Områdets store grønne arealer sikrer en stor nedsivning, forsinkelse og fordampning i dagligdagen, mens ekstreme regnmængder opsamles i mindre render og langs Ravnkildevej og Astrupstien og ledes mod den planlagte sø mellem Kildeparkens kvarterer

9 UDERUM Uderummene organiseres i tre kategorier; private haver, aktive fællesrum mellem husene og åbne engarealer. De tre kategorier har varierede brugs- og driftsniveauer. 1. Private haver tilknyttet hver bolig. 2. Aktive rum for de nære fællesskaber mellem boligerne, som knytter sig til hver boligenklave. 3. Åbne engarealer omkring og mellem enklaverne, som skaber rammen for bebyggelsen INFRASTRUKTUR Ravnkildevej forlænges og tilkobles Blåkildevej. Ved etageboligerne etableres et netværk af ensrettede boligveje med parkering ved boligen. Ved gårdhavehusene etableres shared space i fællesarealet. Ravnkildevej forlænges ned til Blåkildevej Ny ankomstvej til etageboligerne Nye boliggader mellem etageboligerne Shared space ved gårdhavehusene BOLIGTYPER Ravnkildevej kvarteret består af: Rækkehuse, tilgængelighedsboliger og lejligheder i etagebyggeri, tagboliger, punkthuse, samt gårdhavehuse i forskellige størrelser og med forskellige plandisponeringer. Gårdhavehuse Gårdhavehuse - dobbelthuse Gårdhavehuse - ny plandisponering Havehuse (tilgængelige) Terrassehuse (tilgængelige) Rækkehuse Tårnhuse (nybyg) Tagboliger (nybyg) 870 9

10 UDERUM OG LANDSKAB Det er i hverdagen at livet leves. Med uderummene skal der skabes gode rammer for alle de små oplevelser og berigende hverdagsrutiner, som udgør et godt og varieret liv omkring ens hjem. Det gode hverdagslandskab understøttes af en strategi for kvarterets groede identitet, som tager udgangspunkt i kvarterets eksisterende grønne karakter. Her indførres en større beplantningsmæssig diversitet og herlighedsværdi, en nuanceret drift samt flere fællesfunktioner og aktiviteter, som kan berige hverdagen for alle i kvarteret. Både uderummenes drift, brug og karakter tænkes ud fra en radius for det gode hverdagsliv, med hver enkelt beboer i centrum. Det er en simpel landskabsstrategi som indeholder tre overordnede rumtyper, med tre forskellige driftsniveauer. 1) Nærmest den enkelte beboer er de private haver, som er beboernes eget domæne og driftes privat. HVERDAGSLANDSKABET 1 PRIVATE HAVER Privatsfære, ro og intimitet 2 NÆRE FÆLLESAREALER Fællesskab, aktiviteter, leg, sikker regulering af trafik og ophold i det grønne 3 OMKRINGLIGGENDE ENG Gåture, motion, hundeluftning og forbindelse til lokalområdet. 2) Dernæst kommer de nære fællesrum hvor aktiviteter samles og beboere kan mødes på tværs. Fællesrummene driftes jævnligt. 3)Til sidst omlægges de største arealer til et åbent og frodigt englandskab med lav drift. Englandskabet er rammen for beboelsen på Ravnkildevej, tilbyder gode gåture i lokalområdet og iscenesætter bebyggelsen Mens de forskellige landskabstyper supplere hinanden og skaber varierede muligheder for udendørs ophold sammentænkes også landskab og infrastruktur så de grønne rum indgår aktivt i fartreguleringen af en simpel og let overskuelig infrastruktur, hvor alle kan køre lige til døren og parkere bolignært. DEN GROEDE IDENTITET BEVARRING AF TRÆER Uderummene bygger på eksisterende kvaliteter OMLAGT DRIFT Enggræsser skaber smukke rammer og biodiversitet ALDERS- OG ARTSDIVERSITET Eksisterende belplantning kan suppleres med yngre som skaber diversitet

11 Fra Astrupstien: Hundeluftning efter arbejde gennem det frodige englandskab, som skaber smukke rammer for bebyggelsen

12 ET VARIERET HVERDAGSLANDSKAB PRIVATE HAVER - individuel drift NÆRE FÆLLESAREALER - jævnlig drift ÅBENT ENGLANDSKAB - lav drift Rammen for det helt nære hverdagsliv er de private haver som tilknyttes hver enkel bolig. Haverne placeres syd og vest for de enkelte boliger, hvorved der sikres et lyst og solrigt miljø til afslapning i løbet af dagen og i aftentimerne. Haverne er den enkeltes eget råderum og drives individuelt. Mellem boligerne koncentreres aktiviteter og fællesfunktioner i nære fællesarealer. Det er her børn kan lege i trygge rammer og beboerne kan samles omkring nye fællesaktiviteter, som med fordel kan udvælges i samarbejde med beboerne. Beplantningen varierer i artssammensætningen fra den ene enklave til den næste, hvorved hvert fællesareal bliver unikt og orienteringen i lokalområdet styrkes. De største arealer omdannes via en omlagt driftsstrategi til et åbent englandskab, som iscenesætter bebyggelsen og sikrer smukke udsigter fra boligerne. Langs Astrupstien opleves englandskabet som en frodig variation i lokalområdet der markerer kvarterets grønne karakter mens gå- og cykelture i lokalområdet beriges. Mod vest skabes naturlige overgange mellem kvarterene i englandskabets møde med Blåkildevejs LAR-landskab

13 DEN GROEDE IDENTITET LAV DRIFT - HØJ DIVERSITET BEVARET OG SUPPLERET BEPLANTNING FRA LUKKET KRAT TIL ÅBEN ENG I dag bruges ressourcer på at slå græsset på de større udearealer, der ligger hen som tomme plæner. I fremtiden slås græsset kun ca. to gange årligt, hvorved driftsomkostningerne nedsættes drastisk. Området får derved lov til at antage karakter af en åben eng med enkelte eksisterende træer. I englandskabet vil biodiversiteten være høj: Forskellige markblomster samt et øget fugleliv vil rodfæste sig og skabe oplevelser når man går ture i området eller lufter hunde langs Astrupstien eller slåede stier. Mange af de eksisterende træer er både sunde og meget smukke, og det groede miljø giver i dag kvarteret en frodig karakter, som vi gerne vil forstærke. De eksisterende træer kan suppleres med forskelligartede unge træer. Herved skabes en beplantningssammensætning, som er robust overfor artspecifikke sygdomme og ideholder mange sanseoplevelser. Aldersdiversiteten medfører et naturlige udseende og starter en foryngelsesproces, der gør at beplantningen ikke skal totalrenoveres i fremtiden. Den tætte beplantning og hækkene langs Ravnkildevej udtyndes således at det åbne englandskab trækkes hele vejen ind til Ravnkildevej gennem kilerne mellem boligenklaverne. Den åbne beplantning gør det nemmere at orientere sig i området og skaber øget tryghed, mens de forskellige landskabstypologier står tydeligere frem i deres tre kategorier: De private haver, de aktive fællesarealer og det åbne englandskab omkring bebyggelsen

14 INFRASTRUKTUR, PARKERING OG BELYSNING D Som beboer på Ravnkildevej kan man i fremtiden køre lige til døren ad et simpelt og let overskueligt vejnet, mens den landskabelige bearbejdning sikrer aktive fællesrum med gode og sikre rammer for bløde trafikanter. Ravnkildevej forlænges til Blåkildevej og bliver en del af det større netværk i hele Kildeparken. Den sydlige del af vejen hæves ved dobbelthusene, hvorved der sikres en lavere hastighed, mens belægningen skiftes til asfalttilslag med skærver, som på stier og ved fællesarealerne. Langs Ravnkildevej indpasses ekstra vejsideparkering mellem de eksisterende træer og bump. A B C Boliggaderne og ankomstvejen til centerområdet er ensrettede, hvorved der sikres trygge og smalle vejprofiler uden vendepladser. Boliggadernes smalle profil gør at der er plads til vejsideparkering og vestvendte haver hvor eksisterende træer kan bevares. Enkelte vejtræer indføres mellem vejsideparkeringen og danner sammen med haverne et grønt gaderum. Fra blinde veje og store p-flader......til et nyt sammenhængende og oplevelsesrigt netværk med bolignær parkering. PLADS VED FÆLLESHUS MIN. AFSTAND TIL VEJ ENSRETTET VEJ FORHAVE/ INDGANG GADEPARKERING/ VEJTRÆER GADEPARKERING ENSRETTET VEJ HAVE/INDGANG VANDRENDE DOBBELTRETTET VEJ VEJSIDEPARKERING/ VEJSIDETRÆER GRØNT AREAL MED AKTIVITETER FRIHOLDT PASSAGE FRIHOLDT PASSAGE STI GRØNT AREAL ,3 3,5 2 1,3 2 3,5 2 1,3 4, ,5 2 6 A. ANKOMSTVEJ B. BOLIGGADEN C. RAVNKILDEVEJ

15 Ravnkildevej: 28 pladser Ankomstvejen gennem etagehusenes fællesareal indsnævres yderligere og hæves til samme tracé som fællesområdet. Herved sikres langsom kørsel gennem det grønne fællesareal og lette krydsninger af vejene. Parkeringen indpasses her som lommer i forbindelse med nybyggeriet. Etagehuse: 185 pladser Ved gårdhavehusene sikrer uderummenes udformning meget langsom kørsel gennem fællesarealerne, der forekommer som shared space, mens parkeringen sker i private garager. 10 Gårdhavehuse: I alt 65 pladser Antallet af parkeringspladser i de enkelte enklaver er tilpasset boligmængden. Dog vil det ikke være alle i etagehusene der har bil, mens nogle i gårdhavehusene vil have to. Derfor kan vejsideparkeringen langs Ravnkildevej fungere som en buffer mellem enklaverne samt optage gæsteparkering. Dobbelthuse: 12 pladser Alle veje er godt oplyst af gadelygter, mens der er pullertlamper langs stier og fællesarealerne markerer sig ved en mere varieret belysningsstruktur i sammenspil med beplantningen. PARKERING Parkering ved døren løses ved en blanding af: Vejsideparkering langs boligveje og Ravnkildevej Parkering i garager Parkering i grønne lommer ved nybyggeriet BELYSNING Belysningsstrategien består af tre simple lag: Gadelygter langs køreveje. Pullertlamper langs boligstier. Oplyste zoner ved bolignære fællesområder FORHAVE FÆLLES GRØNT AREAL SHARED SPACE SHARED SPACE FORHAVE 5 min 3,5 max 5 varierende her 8 min 3,5 max 5 5 D. SHARED SPACE GÅRDHAVEHUSENE

16 LUNDEN VED ETAGEHUSENE Uderummet ved etagehusene fremstår som én samlet og lys lund hvor eksisterende træer er suppleret med nye. Lunden indeholder de nye tårnhuse samt en række fællesaktiviteter, som skaber naturlige møder mellem beboere i alle aldre. På lange sommeraftener kan man forestille sig grillfester ved det nye fælleshus, hvor man sludrer med sine naboer mens børn og ungdommelige sjæle forlader bordene for at spille bold på den lille bane sole sig på bakken eller indtage legepladsen. Den landskabelige disponering af fællesarealet springer ud af bebyggelsens stinet. Når den vinkelrette struktur møder fællesområdet river stierne sig fri af vejene hvorved beboerne førres naturligt gennem det grønne område og forbi fællesaktiviteterne. De forskellige felter dannet af stinettet skaber åbne rammer for fremtidens aktiviteter og fællesfunktioner, som med fordel kan udvælges i samarbejde med beboerne. Ved at involvere beboerne sikres et stærkt tilhørsforhold til fællesrummet, som styrker fællesskabet og brugen af aktiviteterne samt medvirker til at alle passer på området, hvilket i sidste ende vil øge trygheden. 1 - ÉT GRØNT FÆLLESRUM 2 - STIER LØSRIVES Fællesrummet har en samlet grøn karakter på tværs af de smalle vejprofiler Stier løsrives fra vejene, og man føres gennem det grønne, mens terrænet optages som regnbede og siddeplinte. Kvarters-pladsen boldbane legeplads 3 - RAMMER FOR AKTIVITETER 4 - EFTERMIDDAGS- OG AFTENSOL Stistrukturen danner rammerne for indpasningen af varierede aktivitetsfelter, udvalgt i samarbejde med beboerne. Fællesrummet organiseres så aktiviteterne ligger solrigt, mens nybyggeriets skygger falder over vejene. Boligvej Lille boldbane Terrænspring som opholdskanter Kvarterpladsen med ophold i det grønne Fælleshus Boligvej Parkeringslomme Snit A-A, 1:500, gennem lunden ved etagehusene

17 Udsnitsplan 1:500, Fællesrummet i lunden ved etagehusene

18 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE Uderummene ved gårdhavehusene fremstår som shared space og rolige legegader. Biler kører ensrettet langs kanten af rummet og farten reduceres vha. det grønne rums udformning til ca. 5 km/t. Herved skabes et fællesrum hvor man trygt kan færdes mens børn kan lege på både de grønne og belagte flader hvor man f.eks. kan forestille sig kridttegning og hinkeruder. Fællesrummets centrale beplantningsfelt skaber i forbindelse med husenes nye forhaver et grønt og frodigt fællesrum til leg og ophold. Som ved etagehusene kan beboerne inddrages i valget af aktiviteter og fællesfunktioner. Gårdhavehusenes nære fællesrum har dog færre brugere og vil indeholde færre og mere simple fællesfunktioner, som mindre legepladser, regnbede til lokal opsamling af regnvand, og borde/bænke til fællesmiddage i det grønne. 1 - ÉT SAMLET RUM Hele fællesarealet spændes ud i en belægning i stedet for at anlægge deciderede veje. 2 - EN GRØN KARAKTER Beplantningsfelter giver rummet en grøn karakter i sammenspil med gårdhavehusenes forhaver 3 - TRYGGE TRAFIKALE RAMMER 4 - FLEKSIBEL PROGRAMMERING Udformningen af de grønne felter styrer trafikken til boligerne og sikrer en meget lav fart. De grønne flader kan optage beboernes ønsker om aktiviteter og fællesfunktioner samt håndtere overfladevand i regnbede. Astrupstien Udsigt over eng fra huse Privat have Legeplads m. bakke af overskudsjord Regnbed Fælles opholdsmøbler Ravnkildevej m. vejsideparkering Boligvej m. vejsideparkering Snit B-B, 1:500, gemmen det nære fællesrum ved Gårdhavehusene

19 Udsnitsplan 1:500, ved gårdhavehusene

20 Eksempel på rækkehus set indefra ARKITEKTUR OG BOLIGTYPER VARIERET BOLIGUDBUD I ET MANGFOLDIGT KVARTER Kildeparkens måske største udfordring er den ekstreme ensartethed. I dag er der groft sagt kun to varer på hylden i Kildeparken. I fremtiden skal der være flere varer på hylden med nye tidssvarende tilbud for tilflyttere; rækkehuse i to plan, tagboliger, tårnboliger med udsigt samt forskellige lejlighedstyper med forskellige uderum og fællesarealer. Med nærværende forslag til omdannelse får Himmerland Boligforening både en bred vifte af nye udbud, som kan tiltrække helt nye segmenter af ressourcestærke beboere til området, samt en markant forbedring af boligkvalitet til de nuværende beboere. Gårdhavehus set indefra I tråd med visionen for Kildeparken 2020 har vi efterstræbt en reel og dybdegående forbedring af boligkvaliteterne såvel i renoveringen af eksisterende boliger som i strategien for nybyg. De nye boligformer giver et samlet billede af et varieret, mangfoldigt og rummeligt kvarter med mange forskellige boligtilbud til forskellige mennesker. Et kvarter hvor man kan bo som ung, enlig, med eller uden børn, som par, som familie og som ældre. Vi har arbejdet holistisk med renoveringen af Ravnkildevej og så alle delelementer af projektet supplerer hinanden på bedst mulig vis. I de følgende afsnit gennemgås design for renovering af etagehusene, nybyg og renovering af gårdhavehusene

21 Terrasseboligerne set fra ankomssiden med tårnhusene i baggrunden Gårdhavehusene set fra fællesrummet Rækkehusene med tårnhus i baggrunden Havehusene med tagboliger

22 TRANSFORMATION AF ETAGEBOLIGERNE P I DAG Bebyggelsen er utrolig ensartet og modsvarer ikke nutidens varierede boligbehov. De centrale rum i bebyggelsen er i dag store barriereskabende asfalterede p-arealer og ikke en værdig ankomst til et rart boligkvarter. Bebyggelsen trænger til at kvalitativt og identitetsmæssigt løft. Den er nedslidt og byggeteknisk utidssvarende. NYE BOLIGVEJE Første greb er at forbinde området og åbne det op med nye boligveje. Nu kan man kan køre helt hen og parkere ved sin bolig. De nye boligveje bliver til nye trygge fællesrum for beboerne. Vi etablerer vejene med maksimal synergi mellem eksisterende terrænforhold og de nye tilgængelighedsløsninger i omdannelsen af boligerne

23 VARIERET BOLIGUDBUD OG NYE FACADEUDTRYK Ravnkildevej vil i fremtiden rumme et større udbud af boligtyper: Rækkehuse, tilgængelighedsboliger og lejligheder i etagebyggeri, tagboliger, punkthuse, samt gårdhavehuse i forskellige størrelser og med forskellige plandisponeringer. Facaderne renoveres med en pallette af lyse kvalitetsmaterialer for at give Ravnkildevej en klar identiet og samtidig lokal mangfoldighed i materialitet. NYT KVARTERSHJERTE MED FÆLLES UDERUM Den store centrale p-plads omdannes til grønne og aktive fællesrum for beboerne. Nu kommer man gennem kvarteret via en boliggade med nye punkthuse og solrige aktivitetspladser. Så man i hverdagene og året rundt kan nyde at komme til og fra sin bolig gennem kvarteret. Fællesrummet har en samlet grøn karakter på tværs af de smalle vejprofiler og skaber oplevelsen af at køre gennem en lund

24 ETAGEBOLIGERNE - TILGÆNGELIGHED OG ANKOMST Terrænnet skaber forudsætningerne for løsning af tilgængelighed og placering af rækkehuse. Det eksisterende terræn mellem etageboligerne skaber de landskabelige forudsætninger for tilgængelighed såvel som for overgangen mellem boligen og de nære uderum. Landskabet mellem de mange ens blokke optager forskellige hældninger i terrænet og giver således grundlæggende forskellige forudsætninger for løsningen af boligens tilgængelighed og for overgangen til de nære uderum. Vi ser denne udfordring som en skjult kvalitet og en lokalt forankret anledning til at skabe naturlig variation i bebyggelsen og uderummet, hvilket blev overset da Kildeparken oprindeligt blev opført. I afdeling 5O findes der to forskellige terræntyper mellem blokkene; det naturligt flade terræn hvor haven er blevet unaturligt hævet og det naturligt skrående terræn, hvor der er fladt mellem blokkene Ved terræntype 1 hæves terrænnet mellem blokkene, så der dannes niveaufri adgang til blokken. Der anlægges en adgangsgivende rampe for enden af uderummet mellem boligerne. (Se situationsplan) Ved terræntype 2 flyttes indgangen til den eksisterende haveside ved hver anden blok, så rækkehusene og tilgængelighedsboligerne får en ny fælles ankomstvej. Det er mest hensigtmæssigt at føre veje gennem bebyggelsen der hvor terænnet er fladt mellem blokkene Ved disse simple tiltag løses tilgængeligheden på en enkel og rationel måde uden store indgreb i bygningerne, samtidigt med at kontakten til de bolignære arealer styrkes

25 TERRÆNTYPE 1 Fladt terræn = 2 forskellige niveauer mellem blokkene TERRÆNTYPE 1 Terræn hæves HAVE INDGANG HAVE INDGANG HAVE INDGANG HAVE INDGANG EKS. TERRÆN EKSISTERENDE SITUATION TILGÆNGELIGHEDSBOLIG TILGÆNGELIGHEDSBOLIG TERRÆNTYPE 2 Naturligt skrående terræn = fladt mellem blokkene TERRÆNTYPE 2 Indgang til tilgængelighedsboliger flyttes til haveside HAVE INDGANG HAVE INDGANG HAVE INDGANG INDGANG 22 EKSISTERENDE SITUATION TILGÆNGELIGHEDSBOLIG

26 ETAGEBOLIGERNE - RENOVERINGSGRADER Nøglen til at opnå en mere menneskelig skala i byggeriet ligger i at differentiere bygningskroppen. Læs mere detaljeret om byggeteknikken, når tag og altaner demonteres for at løse kuldebroer på side I renoveringen af blokkene arbejder vi med tre typer, som arkitektonisk og strukturelt er forskellige. De tre typer repræsenterer også tre grader af renovering og økonomi. På modsatte side ses de overordnede ydre forskelle. Vi mener at en af nøglerne til at omdanne blokkene til en attraktiv boligtypologi ligger i at indføre en langt større grad af menneskelig skala. Det er vigtigt at få nedbrudt de lange monotome blokke. Forskellene mellem blokkene skal også ligge i bygningskroppen - ikke kun i facadematerialet. Blokkene nedbrydes bla. ved at demontere taget over altanerne på nogle af blokkene, tilføre vindfang, karnapper og tagboliger på andre. TERRASSEHUSENE RÆKKEHUSENE Der arbejdes med tre forskellige facadematerialer, som følger typerne. Alle boliger får nye store vinduesåbninger. Her arbejdes der med de samme størrelser og formater på tværs af typerne, hvilket har økonomiske og produktionsmæssige fordele. HAVEHUSENE Alle typer arbejder med en forbedret ankomstsituation til boligen. Enten i form af egen privat indgang eller en større og lysere ankomst med plads til postkasser, ophold mm. Etageboligerne i Kildeparken kan radikalt ændre identitet fra det ghettoagtige udtryk af menneskefjendsk elementbyggeri uden kontakt mellem bolig og uderum, til et rart og levende miljø med god kontakt mellem boligen, haven og fællesarealerne. Nye materialer og kvalitet i facaden forandrer den umiddelbare opfattelse af huset. En forbedret sammenhæng mellem bolig og uderum kan ændre beboernes sociale adfærd og understøtte naboskabet og livet mellem husene

27 DEMONTERING AF ALTAN FOR AT LØSE KULDEBRO NY FACADE NYE VINDFANG FRA NORD/ØST DER LØSER TILGÆNGELIGHEDEN BLOKKEN I DAG HAVEHUSENE DEMONTERING AF ALTAN FOR AT LØSE KULDEBRO NY FACADE DEMONTERING AF TAG OVER ALTAN FOR AT SKABE VARIATION OG FÅ MERE LYS I LEJLIGHEDERNE NY FÆLLES INDGANG FRA VEST DER LØSER TILGÆNGELIGHEDEN BLOKKEN I DAG TERRASSEHUSENE NY FACADE DEMONTERING AF ALTAN FOR AT LØSE KULDEBRO NYE SEPERATE INDGANGE FRA ØST NYT TAG FOR AT SKABE VARIATION, ET EKSTRA VÆRELSE OG TERASSER BLOKKEN I DAG RÆKKEHUSENE

28 ETAGEBOLIGERNE - MATERIALITET OG IDENTITET De nye boligtyper og forskelle i selve bygningskroppene giver området en langt større grad af diversitet end i dag. Dette understøttes til dels af materialevalget, der følger typerne. Samtidigt synes vi også at det er vigtigt at området opfattes som ét samlet, lyst og venligt kvarter. Derfor arbejder vi med materialer som tone- og farvemæssigt komplementere hinanden. Generelt er facaderne udført i vedligeholdelsesfrie materialer. Gårdhavehusene i tegl og blokkene i tegl og puds. Disse materialer giver robusthed til bebyggelsen og har gode egenskaber for en fin patinering over tid. Vinduer og udvendige døre udføres generelt i kombinationen af træ indvendigt og aluprofiler udvendigt. Indvendigt giver det den gode oplevelse af træet og giver samtidig gode muligheder for vedligehold ved lejerskifte. Udvendigt giver det aluprofilernes robusthed i forhold til vind og vejr. Samlet set er det en optimal konstruktion, som sikrer gode egenskaber i driften og lang levetid. I en mindre del af bebyggelsen foreslås som alternativ at anvende trævinduer. Vores forslag er ikke traditionelle trævinduer, men vinduer udført af Kebony træ. Det særlige ved disse vinduer er, at de er udført i træ som har samme egenskaber som teaktræ, i forhold til formstabilitet og holdbarhed. Forslaget er at anvende disse vinduer, der hvor facaderne udføres i puds. Således opnås en fin materialekombination, uden det går ud over den enkle drift HVID/GRÅ TEGL PÅ KLINK HVID PUDS HVID PUDS HVID/GRÅ TEGL

29 RÆKKEHUS FACADEUDSNIT 1:100 TERRASSEHUS FACADEUDSNIT 1:100 HAVEHUS (MED TAGBOLIGER) FACADEUDSNIT 1:

30 RÆKKEHUSENE Med rækkehusene indtroduceres en helt ny boligform i Kildeparken, som kan tiltrække børnefamilier med behov for privat uderum, egen indgang og oplevelsen af at have sit eget hus. Rækkehusene rummer den mest radikale omdannelse med et stort potentiale for at skabe nye boligkvaliteter. De eksisterende lejligheder transformeres på følgende måde: Tværgående betonvægge danner fremtidig lejlighedsskel. Herved opstår et smalt rækkehus (bolig 1), et bredt rækkehus (bolig 2) og et bredt rækkehus med en tagetage (bolig 3). De tre boligtyper kan rumme forskellige størrelser familier med forskellige behov. Alle boligerne har både for- og baghave. Der skabes en let takket bygningskrop med forsætninger og intime nicher i og omkring de nære udearealer. Dette sikrer at hvert rækkehus har et privat uderum i umiddelbar kontakt med deres bolig. Når man så bevæger sig længere ud i haven, er der mulighed for kontakt over hækken til naboen. Facaden har nye store vinduer, så man sikrer masser af lys og luft boligen, og den beklædes med tegl, som giver et nutidigt og robust udtryk. SNIT A _ A 1:200 De nære udearealer giver mulighed for et aktivt udeliv og fællesskaber med naboer for både børn og voksne. Udover at bidrage med tryghed og nærhed skaber denne nye boform et godt grundlag for at tiltrække turnus-læger eller forskere fra AAU, der kommer til byen med familie og ønsker et godt sted at bo med legekamerater til børnene

31 870 31

32 FACADEMATERIALE: LYS TEGL GAVLFACADE 1:200 VESTFACADE 1:200 ØSTFACADE 1:

33 A OMDANNELSEN TIL RÆKKEHUSE ØGET KVALITET - BOLIG 1 Ny egen indgang i facade. Nyt køkken/alrum i stueetage med direkte udgang til have. Renovering af badeværelse. Intern trappe til 1.sal. Stor åben repos med nyt vindue i gavl og ovenlys i tag. ØGET KVALITET - BOLIG 2 Ny egen indgang i facade. Entre med trapperum. Nye intern trapper. Nye badeværelser. Køkken/alrum med direkte udgang til have. 1. salen indrettes med stue og 2 værelser, alternativt med stor stue og 1 værelse. Mulighed for direkte adgang til egen kælder Tagetage med stort værelse og taghave EKSISTERENDE PLAN STUEPLAN 1:200 Værelse Værelse Åben til A A Værelse Værelse stueplan ØGET KVALITET - BOLIG 3 Ny egen indgang i facade. Entre med dobbelthøjt trapperum. Ny intern trappe. Nye badeværelser. Køkken/alrum med direkte udgang til have. 1. salen indrettes med stue og 2 værelser, alternativt med stor stue og 1 værelse. Mulighed for direkte adgang til egen kælder Vestvendt altan ved stuen på 1. salen Repos Ovenlys Stue Stue Altan Bad Værelse Bad Værelse A Stue Repos Ovenlys Stue RENOVERING I ØVRIGT Nye større vinduespartier og karnapper der forbedrer dagslysforhold i boligen. Malerbehandling og renovering af gulve. Nye radiatorer. 1. SAL 1:200 A Værelse Ovenlys a terasse Ovenlys Altan A 2. SAL 1:

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1

RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015. Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag 27.08.2015 Side 1 RAVNKILDEVEJ - Projektforslag - Indhold Side 2 - Overordnet beskrivelse af projektet - Landskab - Boligtyper - overblik - Etageboliger - overblik - Rækkehuse

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Totalrådgivning ét sted helt enkelt

Totalrådgivning ét sted helt enkelt Totalrådgivning ét sted helt enkelt Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører 35 medarbejdere i Aarhus og Aalborg Arkitektur-teknik-styring-økonomi Alle kompetencer i samme hus Vores kompetencer:

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING PRIORITET Il VISUALISERING AF GRØNT OMRÅDE OG 2 PLANS BOLIGER side 2 BANEN I BYEN INTRODUKTION Banen i byen er et område, som rammer en yngre målgruppe af ressourcestærke

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER TLF.: 93 39 28 40 www.kdboliger.dk KILDESTRØMMEN Nær Aalborg centrum, på den grund der tidligere husede Dansk Eternit Fabrik, opføres

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje 2 Se detaljer om materialevalg og plantegninger på side 10-11 Velkommen

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 EKSISTERENDE FORHOLD VISIONSPLAN - 1:1000 Visionsplan for den samlede Karre. BADEVEJ Planen illustrerer et fremtidigt attraktivt

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Nyopførte punkthuse. Lejligheder med udsigt til Roskilde by

Nyopførte punkthuse. Lejligheder med udsigt til Roskilde by Nyopførte punkthuse Lejligheder med udsigt til Roskilde by Side 2 Himmelev Have Side 3 Himmelev Have ROSKILDE FJORD Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Himmelev Have Side 4 Himmelev Have

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER. Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE

DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER. Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE DALBYVEJ - HEDENSTED 30 ALMENE BOLIGER Østjysk Boligselskab af 1976 GREEN SUSTAINABLE LANDSCAPE INDHOLD INTRODUKTION DET ARKITEKTONISKE GREB DIAGRAMMER SITUATIONSPLAN BOLIGTYPOLOGIER PRINCIPDIAGRAMMER

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Skannet NK: 12-01-2016

Skannet NK: 12-01-2016 Skannet NK: 12-01-2016 KASERNEN 72 moderne boliger på Næstved Kaserne beliggende ved Gardehusarvej Forslag til bebyggelsesplan, boligtyper og inspiration til boligerne September 2015 I N E T B O L I G

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Pris - i hjertet af Svanelundskvarteret fra kun 1.795.000 ndsvej Svanelu EKSKLUSIV BELIGGENHED Situationsplan

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere