Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen"

Transkript

1 Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen

2 Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale udstilling Far hvad er fred? består af 3 elementer: - 16 lyd-fortællinger om, hvad der skete i og omkring Fredericia den 4. maj Interviewene er optaget specielt til udstillingen og fremstillet i perioden april 2014 til februar Der er lagt vægt på, at de interviewede var børn eller unge på befrielsesaftenen. - 9 temasider, der berører forskellige emner fra Besættelsen. Siderne er en blanding af tekst og lydklip, som stammer fra ovenstående interviews. - I appen Museerne i Fredericia er der indlagt en byvandring med lyd-fortællinger og billeder, der viser glimt af livet under Besættelsen i Fredericia. Fortællingerne kan også høres hjemme på skolen. Undervisningsmaterialet til udstillingen er beregnet til brug fra 5. klasse og op, og man skal derfor selv være opmærksom på at udvælge de spørgsmål og opgaver, der passer til ens elevers niveau eller interesser. De 16 fortællinger fra Befrielsen Fortællingerne kan først og fremmest bruges til at give et øjebliksbillede af, hvad der skete under Frihedsbudskabet og i timerne frem. Dernæst kan de bruges som eksempler på genren erindring eller analyseres og vurderes som skriftlig kilde. På Museerne i Fredericias hjemmeside ligger der materialer til begge dele: De 9 temasider På de næste sider er der elevopgaver og spørgsmål til hvert af de 9 temaer. Der er lagt vægt på både forståelse, stillingtagen, vurdering og perspektivering, således at temasiderne ikke blot giver viden, men også kompetencer. Flere af opgavesiderne har interview-citater og billeder, der ikke er med på temasiderne, men fungerer som supplerende materiale, som eleverne flere steder skal forholde sig til. Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 2

3 På hver side er der udvalgt en række fagbegreber, som det er vigtigt, at eleverne kender og forstår. I arbejdet med disse kan man lade elever fremstille en begrebsplakat. Brug det gratis online-værktøj Overskriften er et fagbegreb, som eleverne skal definere på 1-2 sætninger nedenunder. Endelig skal de vælge et billede, der passer til. Plakaterne kan herefter fx bruges som vægordbog eller indgå i vurdering af elevernes udbytte af undervisningen. En del af opgaverne kræver elevernes stillingtagen, og her kan man i stedet for klassesamtale for eksempel lave en paneldiskussion, hvor udvalgte elever på forhånd har påtaget sig forskellige synspunkter. En anden mulighed er at bruge cooperative learningstrukturen værdilinje, hvor eleverne skal stille sig på en linje alt efter i hvilken grad de er enige i det udsagn, der gives af læreren, således at den ene ende er Helt enig, og den anden er Ikke enig. Byvandringen Denne kan bruges som en klasseudflugt, hvor man for eksempel lytter til fortællingerne de steder, de er foregået. Her kan man også sammenligne det historiske billede med nutiden og tale om forandringer i bybilledet og årsager til dem. Skoletjenesten har ipads med simkort til udlån. Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 3

4 Øvrige muligheder Skoletjenesten ved Museerne i Fredericia har flere tilbud, der kan supplere arbejdet med Besættelsen og Befrielsen: Pressefrihed, luftangreb og modstandskamp ( klasse) Besøg i Bunkermuseet ( klasse) Byvandring med fokus på Besættelsen ( klasse) GPS-løb om Besættelsen (4.-7. klasse) Se mere på: Links Følgende hjemmesider kan anbefales i arbejdet med Besættelsen og Befrielsen: Meget omfattende hjemmeside med masser af historiske kilder, forslag til aktiviteter og meget grundig gennemgang af Besættelsen og tiden derefter. Online leksikon med fagbegreber fra Besættelsen. Online dilemmaspil om 9. april og samarbejdspolitikken. Billeder Billederne brugt i materialet stammer fra Lokalhistorisk Arkiv ved Museerne i Fredericia og forestiller: Forsiden: Danske soldater på Lillebæltsbroen hilser de britiske tropper velkommen. Dagen derpå: Frihedskæmpere foran Hotel Victoria i Vendersgade, 5. maj Værnemagere og stikkere: Stikker anholdes ukendt sted i Fredericia. Tyskerpiger: Tyskerpige hentes i Modstandsbevægelsen: Restings Isenkram i Danmarksgade 13 blev udsat for schalburgtage, 7. maj Barn under krigen: Elever og lærere på Fredericia Realskole efter Befrielsen. Flygtninge: Tyske flygtninge på vej til eller fra banegården. Forholdet til tyskerne: Tyske tropper på vej hjem til fods. Copyright Museerne i Fredericia 2015 Udarbejdet af Ditte Svane og Rasmus Welling Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 4

5 Dagen derpå Mørklægningsgardin Frihedskæmper Modstandsbevægelsen Koncentrationslejr Stikker Værnemager 1) Find indspilninger og tekster til Danmarks Frihedssang og til En lærke letted og lyt til dem. 2) Lav en analyse af begge tekster og sammenlign dem. Hvordan er stemningen i de 2 sange? 3) Brug for eksempel 4) Hvorfor tror du, at En lærke letted stadig bliver brugt, mens Danmarks Frihedssang ikke gør? 5) Overvej: Hvilke dage i fremtiden kunne gøre, at hele landet holdt fri? Hvorfor? 6) Den danske historiekanon indeholder hverken besættelsesdagen (9. april, 1940) eller befrielsesdagene (4.-5. maj, 1945). I stedet er 29. august 1943 med i kanonen. Hvad skete der den dag? 7) Hvorfor tror du, at man har valgt 29. august i stedet? Hvorfor er den begivenhed vigtigere? Er du enig? Hvorfor / hvorfor ikke? 8) Er det vigtigt, at man som borger i Danmark kender datoerne 9. april og 5. maj og deres betydning? 9) Undersøg: Hvilke officielle flagdage er der i Danmark ud over de kongeliges fødselsdage. Hvilke af de andre dage kender du betydningen af? Undersøg betydningen af de øvrige. 10) Vurder: Findes der andre historiske begivenheder eller personer, der burde have en flagdag? Hvilke? Lav en udvælgelse i klassen, hvor I præsenterer og diskuterer betydningen af forskellige historiske begivenheder og personer og til sidst vælger en, der skal have sin egen flagdag. 11) Lav jeres egen historiekanon for tiden fra 1900 og frem til i dag. 12) Sammenlign jeres forslag og argumenter for, hvorfor jeres begivenheder skal med. Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 5

6 Værnemagere og stikkere Min far var jo tvunget til at arbejde for dem. Han var autoelektromekaniker. Det havde de brug for. Meget kunne de lave selv, men det dér elektriske på biler, det kunne de ikke rigtig. Der var startere og dynamoer på bilerne, det skulle jo laves. Der blev set meget skævt til ham, fordi han arbejdede for tyskerne. - Edel Pedersen Proklamation Værnemagt Internering Frihedskæmper Modstandsbevægelsen Stikker Værnemager Samarbejdspolitik HIPO 1) Hvad var formålet med samarbejdspolitikken? 2) Var det en god eller dårlig idé at føre samarbejdspolitik med tyskerne? Begrund dit svar. 3) Hvorfor tror du, at nogen personer valgte at hjælpe tyskerne? 4) Ville deres handlinger have været i orden, hvis tyskerne havde vundet krigen? 5) Efter krigen var det ikke alle straffe, der blev ført ud i livet hvorfor ikke? 6) Var det i orden at indføre dødsstraf for stikkere m.m.? 7) Var det retfærdigt at indføre love med tilbagevirkende kraft? Hvorfor gjorde man det? 8) Hvorfor gør man normalt ikke det? Er det overhovedet demokratisk? 9) Kom med nutidige eller fremtidige bud på, hvornår man kan/skal indføre love med tilbagevirkende kraft. 10) Under Besættelsen bragte de illegale blade både navne og adresser på formodede stikkere, værnemagere og tyskerpiger, selvom der i flere tilfælde kun var tale om rygter uden klare beviser. Var dette retfærdigt? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 6

7 11) Hvad er vigtigst, hvis man ikke er 100 % sikker at bringe et navn, så folk kan tage deres forholdsregler eller at vente til man er sikker, så man beskytter uskyldige? Findes der situationer, der kan retfærdiggøre det fx mistanke om pædofili? 12) Find eksempler på personer, der har fået deres navn eller firma offentliggjort i negativ sammenhæng i aviser eller på de sociale medier. Vurder hvert enkelt tilfælde er det i orden? Har man forsøgt at give anklagede mulighed for at forsvare sig? Har nogle af eksemplerne siden vist sig at være falske anklager? Eller mere nuancerede end først fremstillet? 13) Hvilke negative historier har du selv delt på de sociale medier inden for de sidste par måneder? Undersøg dem på samme måde som i forrige spørgsmål. 14) Billedet nedenfor forestiller en anholdt værnemager eller stikker. Kritikere har sagt, at billedet ikke er troværdigt, men virker opstillet. Hvilke tegn kunne der være på det? Er du enig? Sammenlign fx med billederne på temasiden. Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 7

8 Tyskerpiger Mine forældre havde nogle venner, som havde piger, der var teenagere, og jeg kan huske, hvordan de nærmest blev låst inde. For der var mange flotte soldater, kan jeg forestille mig, der gerne ville have fat på dem. De fik aldrig lov til at komme ud. - Lis Carlsen Feltmadras Tyskertøs Modstandsbevægelsen Selvtægt 1) Læs teksten og lyt til kilderne. Hvilke holdninger har de interviewede til klipningerne? 2) Hvorfor tror du, at Kirsten Peiers mor ikke ville have, at hun skulle se, hvad der skete med pigerne fra fabrikken? 3) Hvorfor tror du, at man valgte at straffe tyskerpigerne på den måde? Mange af dem havde ikke gjort noget ulovligt. 4) Synes du, at det var i orden at klippe pigerne? Hvad kunne man have gjort i stedet? 5) Man kan dele tyskerpigerne op i 5 kategorier: Prostituerede, der havde tyskerne som kunder. Piger, der kun havde én tysk kæreste gennem krigen og var diskrete omkring det. Piger, der havde flere tyske kærester og som åbenlyst lod sig se med soldaterne. Piger, der var sammen med tyskere og også arbejdede for besættelsesmagten. Piger, der sympatiserede med Tyskland og nazismen. Lav en liste, hvor I sætter de 5 kategorier op i en rækkefølge med den mindst acceptable eller værste først. Sammenlign og diskuter jeres valg. 6) Find eksempler på andre former for selvtægt og lav en liste over dem. Diskuter hvert enkelt punkt på listen. Er det forståeligt? Er det i orden? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 8

9 7) Diskuter: Kan kærlighed være en forbrydelse? 8) Find nutidige eksempler på kærlighed, der er uacceptabel eller bliver set ned på. 9) Undersøg: hvorfor tiltrækkes nogle kvinder af fx rockere, mordere eller andre bad boys? 10) Kunne du være kæreste med en person, der havde: o en anden nationalitet o en anden politisk overbevisning o en anden religion o en anden hudfarve o en fanatisk holdning til sin religion o en voldsdom o slået et andet menneske ihjel o en dom for pædofili 11) Lav en liste, hvor du stiller eksemplerne op i rækkefølge med det mest sandsynlige først. Der var da klassekammerater, der var gået den vej. Jamen, vi tænkte, det havde de da egentlig fortjent. Vi havde ikke medlidenhed. Fordi vi simpelthen var så rygende trætte. - Edel Pedersen Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 9

10 Modstandsbevægelsen Jeg kan huske, der var en morgen, vi kom op, da sad min far og græd. Vi fik at vide, vi skulle gå ind og vaske os. Vi spurgte ikke ind til det. Mor sagde: Det er ikke noget, der kommer os ved, det kommer ikke til at berøre os, vi skal bare være glade. Der har jo været et eller andet. Det har jeg sådan tænkt på - har det været det ude fra Taulov? - Aase Folmann Petersen Stikkerlikvidering Illegale Gestapo Koncentrationslejr Frøslevlejren Samarbejdspolitik Sabotage Schalburgtage Ryvangen 1) Hvorfor var Fredericia en vigtig by for tyskerne? 2) Hvorfor var der mange modstandsfolk i byen? 3) Hvilke former for sabotage udførte man i byen? 4) Var det en god eller dårlig idé at udføre sabotage eller deltage i modstandskampen? Begrund! 5) Både tyskerne og frihedskæmperne slog folk ihjel eller sprængte bygninger. Hvad var forskellen på dem? 6) Danske modstandsfolk udførte under Besættelsen ca. 400 likvideringer af stikkere eller folk, der samarbejdede med tyskerne. Vurder: Var det mord? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 10

11 7) Tyskerne omtalte frihedskæmperne som terrorister. Var de det? 8) Hvad er forskellen på en frihedskæmper og en terrorist? 9) Hvornår er det i orden at bruge magt? Hvilke følger kan det have at bruge magt? 10) Hvilke følger kan det have ikke at bruge magt, hvis andre bruger magt over for en? 11) Hvordan ville vores samfund se ud i dag, hvis nazisterne havde vundet krigen? Beskriv for eksempel styreform, presse, kunst, ytringsfrihed, privatliv, skoler eller magtanvendelse. Bestem selv formen på din beskrivelse (for eksempel avisartikel, fremlæggelse, dokumentarfilm eller andet). Vurder: Hvilke ligheder har jeres beskrivelser med virkelighedens samfund? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 11

12 Barn under krigen Jeg ved ikke, om det gjorde så dybt et indtryk dengang. Sådan var hverdagen jo. Jeg har tit tænkt på det bagefter. Man kan egentlig ikke fortælle det, for sådan var vores barndom jo. - Jytte Poulsen Mørklægning Luftalarm Royal Air Force Modstandsbevægelsen 1) På hvilke måder var hverdagen anderledes for børn under Besættelsen? 2) Hvor fik børn deres oplysninger om krigen fra? 3) Hvad er en Royal Air Force-hue? Hvorfor blev den populær? 4) Hvorfor tror du, at mange børn valgte at lave små modstandsaktioner? Ville du have gjort det samme? Hvorfor / hvorfor ikke? 5) Hvorfor ved børn mere om krig og terror i dag, end man gjorde dengang? 6) Er det godt eller skidt, at man som barn ved mere i dag? 7) Hvornår er man gammel nok til at få noget at vide? 8) Vil du helst vide, hvad der i verden sker af krig og terror eller vil du hellere være fri? Hvorfor? 9) Er det godt eller skidt, at der er kameradækning ved krigsbegivenheder? 10) Er det godt eller skidt, at alle i dag kan optage film ved fx terrorhandlinger? 11) Ville du bryde dig om at gå mindre i skole i en længere periode? Hvorfor? Hvorfor ikke? 12) Hvilke begivenheder nu eller i fremtiden kan gøre, at man ikke kan gå almindeligt i skole? Hvordan tror du, at man ville løse det i dag? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 12

13 Flygtninge De var jo fjenden. Vi havde jo ikke rigtig ondt af dem. Det var jo dem, der var skyld i al vores trængsler. Myndighederne passede på dem så de ikke blev lynchet. Det var også for deres egen skyld. Man ville ikke have, at de blev, så man måtte ikke fraternisere. - Verner Jensen Sovjetiske Offensiv Besættelsesmagt 1) Hvad er de interviewedes holdning til de tyske flygtninge? Hvorfor tror du, at de følte sådan? 2) Undersøg: Hvorfor døde mange tyske flygtning under/efter krigen? 3) Kan man bebrejde de danske myndigheder, at mange tyske flygtninge døde efter Befrielsen? 4) Skulle man have forsøgt at integrere de tyske flygtninge efter krigen i stedet for at opbevare dem i lejre? Begrund dit svar. 5) Hvorfor tror du, at man ikke gjorde mere for de tyske flygtninge? Var det retfærdigt? Havde flygtningene skyld i krigen? 6) I Danmark var der op mod tyske flygtninge. Hvor mange flygtninge er der i dag? 7) Diskuter: Skal vi tage imod flygtninge? Hvorfor/hvorfor ikke? 8) Skal man integrere flygtninge i det danske samfund eller skal vi bare opbevare dem, til der igen er fred i deres land? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 13

14 Forholdet til tyskerne Så begyndte tyskerne jo at rømme - komme fra København og Sjælland. Det var jo drenge år, fuld uniform. Og så gamle mænd. Der var nogen enkelte, der havde en hestevogn. Det var forfærdeligt. Men vi havde jo ikke ondt af dem. De kom over broen og videre til Kolding og så til Kruså. Inden de nåede grænsen, så var de rippet, alle sammen. - Verner Jensen Besættelsesmagten Værnemagten 1) Hvordan påvirkede de tyske soldater folks hverdag? 2) Hvorfor var det mest ældre og unge soldater, der kom til Danmark? 3) Hvordan var de interviewedes holdning til de tyske soldater? Hvorfor tror du, at de tænkte sådan? 4) Læs citatet øverst. Hvad mener Verner Jensen med, at alle soldater var rippet inden de nåede grænsen? 5) Tyskerne blev nærmest behandlet som ikke-mennesker, hvor man lod som om, de ikke eksisterede eller tilsidesatte almindelig høflighed over for dem. Var det rimeligt? Hvad kunne få dig til at behandle andre som ikke-mennesker 6) Hvad synes du, at Kirsten Peiers forældre skulle have gjort? Hvorfor? 7) De tyske soldater havde fået at vide, at de var i Danmark for at beskytte landet og befolkningen. Hvordan tror du, at tyskerne har opfattet danskerne og deres opførsel over for dem? 8) Skriv en dagbog for en tysk soldat, der er i Danmark under Besættelsen. Der skal være situationer, der viser, hvordan danskerne ser på de tyske soldater. Beskriv også hvilke tanker og følelser, soldaten har om danskerne. Du bestemmer selv, om soldaten skal være ældre eller ung. Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 14

15 Luftalarm Hele opgangen kom ned i et beskyttelsesrum. (..) Så lavede vi mad til os alle sammen, og delte det, der var. Der var vi lige, vi havde jo ikke noget. Vi snakkede og trøstede hinanden. Vi syntes jo, det var forfærdeligt. - Aase Folmann Petersen Allierede Luftalarm Luftværnsbunker Afblæsning 1) Hvilke lande kastede bomber over Danmark under Besættelsen? Hvorfor? 2) Hvorfor var Kirsten Peier bange, når hun hørte fly efter krigen? 3) Aase Folmann Petersen siger, at de alle var lige i beskyttelsesrummet. Hvad mener hun med det? Har hun ret? 4) Læs Ella Mortensen-citatet herunder. Havde moren ret? Hvorfor tror du, at moren sagde sådan? Var det rigtigt eller forkert gjort? 5) Undersøg: Er nød eller katastrofer med til at skabe sammenhold eller det modsatte? Find eksempler. Hvorfor tror du, at det er sådan? 6) Ville du selv hjælpe andre, hvis der var nød eller katastrofe? Hvad tror du, der ligger mest naturligt for mennesker i den slags situationer? At hjælpe eller kun redde sig selv? 7) Hvad kan man frygte i verden i dag? 8) Kan aviser og TV være med til at gøre folk mere bange? Hvorfor? Hvorfor ikke? 9) Tror du, at børn var mindre bange dengang, fordi de ikke fik så meget at vide? Se evt. Barn under krigen. Begrund dit svar. Når der var luftalarm om natten, blev vi liggende i vores seng. Det var ligeså godt, sagde min mor. Ligge med dynen op over hovedet, så skete der ikke noget. - Ella Mortensen Vi kravlede ind under spisebordet. Min far var husvagt. Og han var så ræd, så han var den første, der var inde under spisebordet. - Edel Pedersen Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 15

16 Knaphed og rationering Ude i entreen på kommoden, der var sat en skål frem. Og når man var inviteret til middag, så lagde man faktisk smør- og sukkermærker, selvom det var hos købmanden. For ellers kneb det lidt med at få det til at hænge sammen. Blev du inviteret til en familiefest og det gjaldt også efter krigen, det var ikke kun under krigen så havde man mærker med. - Ulla Nagy Vi var fire børn og far og mor. Og min mor hun havde problemer med at få sæbemærkerne til at slå til. Hendes børn skulle i hvert fald være rene og pæne i tøjet. Der skulle virkelig vaskes, så hun byttede med vores nabo, som hellere ville have kaffemærker. - Lis Carlsen Rationeringsmærke Sortbørshandel Erstatningsvare 1) Hvordan var rationeringssystemet opbygget? 2) Hvorfor tror du, at det var vigtigere for Lis Carlsens mor at få sæbe end kaffe? 3) Hvorfor brugte mange folk sortbørshandel, når det var ulovligt? Var det i orden, synes du? 4) Hvilke situationer kunne man forestille sig ville medføre rationering i fremtiden? Hvad ville blive rationeret? Hvad vil man kunne bruge som erstatningsvarer? Lav lister. 5) Ville det være i orden at indføre rationeringsmærker på nogle varer for fx at skåne miljøet? Begrund dit svar. 6) Hvilke ting vil du mindst kunne undvære i din hverdag, hvis der blev rationering? Hvad kunne du bruge som erstatningsvare? Far hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Side 16

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Tematekster Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Udstillingen Den digitale udstilling Far hvad er fred? består af 3 elementer:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til 3.-4. klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel.

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. 9. april 1940. En af mine tidligste erindringer er tyskernes besættelse.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Opgaver til Skilles. Annette Møller. Forlaget Delta

Opgaver til Skilles. Annette Møller. Forlaget Delta Opgaver til Skilles Annette Møller Forlaget Delta 1 1. Søvnløs Hvordan har jeg-fortælleren det? Beskriv stemningen i huset, som jeg-fortælleren oplever den! Brug tillægsordene fra teksten! Hvilke ting

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere