INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 46 Del C... 51 Del D... 77 Del M... 111"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M...

2 L A A /3/21 more power per watt Clean Mobile AG Inselkammerstr Unterhaching SCHWEIGER & PARTNER Karlstr München EN 37 - Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, befordringsmidler til brug på land, cykler; Vedligeholdelse af køretøjer; Service på køretøjer (optankning og vedligeholdelse); Vejhjælp (reparation af køretøjer i forbindelse med vejhjælp); Ombygning af køretøjer Ingeniørvirksomhed, særlig udvikling og konstruktion af køretøjer og dele til køretøjer; Fremstilling af modeller og prototyper til forskningsbrug og til teknisk produktudvikling; Forskning og udvikling inden for køretøjs- og drivteknik; Udførelse og evaluering af tekniske og videnskabelige simulationer, tests og forsøg inden for fremstilling af køretøjer og teknik til styring og regulering; Teknisk rådgivning. - (a) (b) 1/3/21 - (c) 18/8/ /3/21 TEAM SKY Sky IP International Limited Grant Way Isleworth TW7 5QD GB OLSWANG LLP 9 High Holborn London WC1V 6XX GB 27 EN FR 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, radio, fjernsyn, lydoptagelser, gengivelse af lyd, telekommunikationsvirksomhed, signalering, kontrol (overvågning) samt undervisning; Apparater til optagelse af tv-programmer; Apparater til optagelse, transmission, gengivelse eller modtagelse af lyd, billede eller audiovisuelt indhold; Elektriske og elektroniske apparater til modtagelse af udsendelser via satellit, jordbaserede udsendelser eller udsendelser via kabel; Tvapparater; Lcd- og plasmaskærme; Hjemmebiografer; Forstærkere; Højtalere; Radioer; Trådløse lydanordninger og/eller audiovisuelle anordninger; Bærbare trådløse lydanordninger og/eller audiovisuelle anordninger; Fjernbetjeninger; Styreenheder til spil; Trådløse styreenheder til spil; Trådløse tastgrupper; Fjernsynsapparater, inklusive en dekoder; Anordninger med omformer og dekoder; Digitale anordninger med omformer og dekoder; Anordninger med omformer og dekoder med høj opløsning; Personlige videooptagere; Anordninger med modtager og dekoder til dekodning og modtagelse af udsendelser via satellit, jordbaserede udsendelser eller udsendelser via kabel; Apparater til dekodning af kodede signaler, inklusive anordninger med modtager og dekoder til modtagelse af tv-signaler; Anordninger med modtager og dekoder, inklusive en interaktiv seer-vejledning; Anordninger med modtager og dekoder, inklusive et apparat til optagelse af tv- og lydprogrammer; Anordninger med modtager og dekoder, inklusive et apparat til optagelse, som kan programmeres til at overføre lagrede optagelser til lagring, og som kan slette tidligere optagelser; Parabolantenner; Støjsvage blokke; Satellitmålere; Computersoftware til datasøgning; Kodede programmer til computere og til databehandling og telekommunikation; Telefoner; Mobiltelefoner; PDA'er (personlige digitale assistenter); Telefon- og radiomodemer; Fjernsynsapparater, inklusive en dekoder; Anordninger med modtager og dekoder til afkodning og modtagelse af udsendelser via satellit, jordbaserede netværk, via kabel og dsl, internettet eller andre elektroniske udsendelser; Apparater til afkodning af kodede signaler; Indspillede tv- og radioprogrammer; Indspillede programmer til udsendelse eller anden transmission på tv, radio, mobiltelefoner, pda'er og på pc'er; Videooptagelser;Multimedieapparater og -instrumenter, bærbare eller håndholdte computere; DVD-afspillere; Computere; Computerhardware; Computerhardware, apparater og instrumenter, alle til transmission, visning, modtagelse, lagring og 211/27 2

3 Del A.1. CTM søgning af elektronisk information; Computerprogrammer; Elektroniske computerspil; Elektroniske interaktive computerspil; Computersoftware; Computersoftware samt telekommunikationsapparater, der muliggør forbindelse til databaser og Internettet; Computersoftware leveret fra Internettet; Termineringsudstyr til netværk; Trådbundne og/eller trådløse routere, modemmer, firewalls og/eller broer til computernetværk; Computersoftware og computerprogrammer til distribution til og til brug for seere på en digital tv-kanal med henblik på præsentation og køb af varer og tjenesteydelser; Computersoftware med spil og spørgekonkurrencer; Computervideospil og/eller -spørgekonkurrencer til anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere og -skærme eller med videomonitorer eller med computerskærme; Computerprogrammer til interaktiv television og til interaktive spil og/eller spørgekonkurrencer; Elektroniske apparater beregnet til anvendelse med fjernsynsmodtagere til spil; Spillekonsoller; Interaktive videospilanordninger bestående af computerhardware og -software og -tilbehør, nemlig spillekonsoller, joysticks og software til styring af spillekonsoller; Bærbart og/eller håndholdt elektronisk udstyr til interaktive computerog videospil; Bærbare og/eller håndholdte elektronisk anordninger til modtagelse, afspilning og transmission af musik, lyd, billeder, tekst, signaler, information og koder; Elektroniske publikationer; Computerspil; Computervideospil; Videoskærme; Videofremvisere; Magnetiske diske, magnetbånd og magnettråd; Kassetter, alle tilpasset til anvendelse sammen med de nævnte bånd; Uindspillede og indspillede lyd- og videokassetter og -bånd; Compactdiske; Dvd-plader; Fonografiske plader; Laserdisks til optagelse af lyd eller video; Rom-kassetter, cd-rommer, kort og diske, integrerede kredsløb, hukommelsesbærere, lagringsmedier, alle indspillet med computervideospil og/eller -spørgekonkurrencer;kodede kort; Antenner til modtagelse af radioog tv-signaler; Musik, lyd, video, billeder, tekst og information tilvejebragt via telekommunikationsnetværk, leveret online og via internettet og/eller World Wide Web eller andre kommunikationsnetværk; Interaktive optagelser af lyd og/eller billede; Musik-, video-, lydoptagelser (der kan downloades) udbudt fra mp3-steder på internettet; Mp3- afspillere, mp3-læsere; Lyd- og/eller videobåndafspillere og/eller -optagere; Bærbare lyd- og/eller videofiloptagelser og/eller -afspillere; Ringetoner til telefoner (kan downloades); Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater og instrumenter til modtagelse af radio- og tv-udsendelser, inklusive modtagelse af kabel-, satellitudsendelser og af digitale udsendelser; Smart-cards; Kreditkort; Loyalitetskort; Akustiske apparater eller instrumenter; Adaptere; Antenner; Antenner; Forstærkere; Spilleapparater og -instrumenter beregnet til anvendelse med en ekstern skærm eller monitor; Kommunikationsapparater og -instrumenter; Kodede eller magnetiske bank- eller kreditkort; Kinematografiske film; Kinematografiske instrumenter og apparater; Databærere; Apparater, udstyr og anordninger til datalagring; Elektrisk telekommunikation og/eller kommunikation og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller billedbehandling og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater; Elektronisk telekommunikation og/eller kommunikation og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller billedbehandling og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater; Filmgengivelsesinstrumenter og -apparater; Håndholdte instrumenter og apparater til elektrisk telekommunikation og/eller kommunikation og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller billedbehandling og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater; Håndholdte instrumenter og apparater til elektronisk telekommunikation og/eller kommunikation og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller billedbehandling og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater; Interaktive spil til undervisnings- eller underholdningsformål til anvendelse sammen med fjernsynsapparater og videoapparater; Mobiltelefoner; Biograffilm; Telefonapparater og -udstyr; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer; Solbriller, læderetuier til mobiltelefoner; E-handel med produkter, nemlig af medieindhold, der kan downloades, inklusive video og film, fjernsynsprogrammer, computerspil, musik, billeder og ringetoner, der kan downloades fra internettet, linjetelefoner, kabel, trådløs transmission, satellit- eller jordbaserede udsendelser; Etuier, beholdere, beskyttelsesovertræk samt dele og tilbehør hertil, alle til anvendelse med mp3-afspillere, musiklagringsudstyr, medielagringsudstyr og andet forbrugerelektronik;elektrisk og elektronisk udstyr og computerudstyr til maskiner til anvendelse i forbindelse med bevarelse, produktion og effektiv anvendelse af varme, lys og vand, inklusive termostatkontrollere, solpaneler til elproduktion, fotovoltaisk udstyr, solceller, bevægelsesdetektorer; Computerudstyr til produktion af alternativ energi, inklusive vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra biomasse og biobrændstoffer; Styrings- og overvågningsudstyr til anvendelse ved produktion af alternativ energi, inklusive vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra biomasse og biobrændstoffer; Elektroniske publikationer (der kan downloades), inklusive elektroniske publikationer, blade og nyhedsbreve vedrørende miljøbeskyttelse, energibesparelser og økologi, dyrevelfærd og projekter inden for vedvarende energi, herunder vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra biomasse og biobrændstoffer; Tv-apparater og -instrumenter til lukkede overvågningssystemer; Apparater og instrumenter til personlig sikkerhedsovervågning; Apparater og instrumenter til overvågning og sikring af private hjem; Sikringsapparater til private hjem og enkeltindivider; Sikringsudstyr til private hjem og enkeltindivider; Sikringsalarmer til private hjem og enkeltindivider; Elektronisk beskyttelsesudstyr, inklusive branddetektorer og brandalarmer, indbruds- og tyverialarmer samt udstyr til detektion af bevægelser; Radio- og fjernsynsapparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til telefoni og signalering, kameraer, apparater og instrumenter til overvågning, optagelse og gengivelse af lyd og video, alle til kontrol og telemetriske formål i forbindelse med sikring af private hjem og enkeltindivider; CCTV-systemer (tv til lukkede kredsløb); Skærme; Kameraer; Optiske linser; Kamerahuse; Færdigpakkede kameraer; Videobåndoptagere (VHS); Software til systemkontrol; Videoapparater til overvågning; Detektorer; Apparater til adgangskontrol; Læsere; Magnetiske eller indkodede kort til adgangskontrol; Apparater til overvågning; Elektroniske paneler til håndtering og overvågning af alarmer; Alarmpaneler; Glasbrudsdetektorer; Røgdetektorer; Kuliltedetektorer; Digitale lydoptagere; Digitale videooptagere; Servere til digital lyd; Servere til digital video; Elektrisk kommunikationsudstyr; Udstyr til programmering af meddelelser; Personsøgerudstyr; Elektroniske låsesystemer; Apparater og -udstyr til livredning; Elektriske alarmer; Elektronisk udstyr til åbning af døre; Elektronisk udstyr til beskyttelse; Indbrudsalarmer og udstyr til forebyggelse af tyveri; Apparater til detektering af ubudne gæster; Bevægelsessporingsudstyr; Elektroniske kontrolapparater; Elektroniske apparater til styring af maskiners drift; Apparater til fjernstyring af maskiner; Computerapparater til styring af maskiners drift; Elektronisk netværksudstyr; Elektronisk kommunikationsudstyr; Udstyr til programmering af meddelelser; Elektroniske låseapparater; Computersoftware, software til operativsystemer, enheder og hardware til transmission, modtagelse, synkronisering, visning, backup, overvågning, kontrollering, deling, kodning, afkodning, kryptering, adgang, fjernadgang, oprettelse, indsamling, lagring, sikring, fjernelse, overførsel, distribution, lokalisering, organisering eller anden anvendelse af data, tale, multimedier, lyd, visuelt indhold, musik, fotografier, tegninger, billeder, audiovisuelt indhold, video, tekst, grafik eller andre data, inklusive via globale kommunikationsnetværk; Computersoftware, software til operativsystemer, enheder og hardware til synkronisering af data, filer, s, kontakter, kalendere, opgavelister, tekstmeddelelser, fotografier, musik, lyd, visuelt indhold, audiovisuelt indhold, video, tekst, 211/27 3

4 CTM Del A.1. grafik, programmer og anden information mellem computere og håndholdt eller andet udstyr og omvendt; Kommunikationsplatforme, der muliggør øjeblikkelig, kontinuerlig, planlagt og uophørlig synkronisering af data mellem computere og håndholdt eller andet udstyr og omvendt;multimediekort, hukommelseskort, flash-hukommelseskort, hukommelseschips, medieanordninger til datalagring, stik, indstikskort, magnetiske kort, SIM-kort, telekort, høretelefoner, hovedtelefoner, bærbart og/eller håndholdt elektronisk udstyr til modtagelse, lagring, afspilning og transmission af data, tale, multimedier, lyd, visuelt indhold, musik, fotografier, tegninger, billeder, audiovisuelt indhold, video, tekst, grafik eller andre data; Onlineordbøger, -encyklopædier og -referencetekster (der kan downloades); Onlinepublikationer, inklusive aviser, blade (periodiske tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikationer), bøger, brugermanualer, instruktions- og undervisningsmaterialer (der kan downloades); Onlineplakater, fotografier, billeder, artikler, gavekort og billetter (der kan downloades), elektroniske onlineordbøger, -encyklopædier og -referencetekster; Computersoftware til behandling af elektroniske betalinger og overførsel af midler til og fra andre; Onlineautentificeringssoftware og autentificeringssoftware, der kan downloades; Onlinesoftware og databaser til omregning, herunder valutaomregning og omregning af måleenheder; Computersoftware til overvågning af onlinekommunikation og samtaler i chatrum samt til alarmering af tredjeparter om indholdet heraf; Computersoftware til overvågning af børns brug af computere og internettet; Computersoftware til onlinebeskyttelse og onlinesikkerhed;beskyttelsesbeklædning til cyklister;cykellåse (elektriske); Dele og tilbehør til alle de nævnte varer;satellitnavigationssystemer til cykler;gps-systemer til anvendelse med cykler;computere til brug sammen med cykler; Ergometre;Computerapparater til fjernmåling;målere til cykler; Målere til måling af afstande; Effektmålere;Speedometre; Øjenudstyr; Sportsbriller; Øjenbeskyttelsesskærme; Beskyttelsesbriller; Solbriller; Tilbehør til briller, nemlig remme, snore til halsen og hovedremme som forhindrer briller i at bevæge sig på brugeren; Solbrilleetuier; Brillestel; Linser til briller; Remme til solbriller og briller; Hjelme; Cykelhjelme; Styrthjelme; Beskyttelseshjelme til sportsbrug; Sportstasker til beskyttelseshjelme; Sportsartikler med beskyttende formål; Viserer; Radioer; Kommunikationsudstyr; Antenner til radioer;dele til radioapparater;bæretasker til radioapparater; Elektroniske radioapparater; Mobilradioer;Monteringsbeslag til radioapparater;radiomodtagere og -sendere, radiotransceivere; Radioer til køretøjer; Soldrevne radioer; Strømsensorer til cykler; Beskyttelseshandsker; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer. 1 - Apparater til overvågning af hjertet;varmeregistreringsudstyr til brug under træning; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer Cykellygter; Dele og tilbehør dertil Cykler; Trackcykler;Cykler til velodromer; Mountainbikes; Racercykler;Mountainbikes;Racercykler; BMX-cykler;Indendørs cykler;terrængående cykler; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer; Cykelstel; Styr; Styrgreb til cykler;styrtape; Greb til cykelstyr; Sadler;Sadelpinde; Sadelpinde til cykler; Cykelfælge; Gear til cykler;grupper af gearsæt; Kæder til cykler; Cykelklokker; Cykelkurve; Cykelbremser; Cykeleger; Cykelnet; Pedaler til cykler; Cykelpumper;Hjul og dæk til cykler; Slanger til cykler; Skærme til cykler; Støtteben til cykler; Cykeltasker; Anordninger til stabilisering af cykler; Cykeltasker; Sidetasker til cykler; Cykelstativer og bagagebærere;barnestole til cykler samt dele og beslag hertil;overtræk til cykler og sadler til cykler;retningsangivere og signaler til cykler;beslag til at holde drikkevarer og fødevarer på cykler; Drikkeflaskeholdere til cykler;beslag til cykelbagagebærere samt cykelkurve; Udstyr til lapning af punkteringer;sæt til cykeldæk;tåremme og tåclips til cykler; Drejede greb til cykler;påhængsvogne til anvendelse med cykler; Tagbagagebærere; Altmuligholdere til køretøjer;tagbagagebærere og opbevaringsanordninger til køretøjer til brug på land; Pedalarme til cykler;beholdere og/eller tasker til transport at cykler; Dele og tilbehør til ovennævnte Ure og kronometriske instrumenter; Armbåndsure; Ure; Urremme; Armbånd til ure;urremme af materialer af enhver art; Etuier til armbåndsure og ure; Urkæder; Visere til ure og armbåndsure; Urskiver;Urskiver til armbåndsure; Elektriske ure; Mekaniske og automatiske armbåndsure; Urværker til ure og armbåndsure; Dele til ure og armbåndsure; Ure som vedhæng; Sportsure; Urfjedre; Spænder til armbåndsure; Armbåndsure til udendørs brug; Armbåndsure til sportsbrug;armbåndsure med en hukommelsesfunktion; Tidstagerinstrumenter;Stopure, dele og tilbehør til alt det førnævnte Tryksager;Publikationer, dagblade, magasiner (tidsskrifter), dog ikke trykte magasiner, der omdeles under flyveturen til flyrejsende i forbindelse med tjenesteydelser ydet af flyselskaber og ikke hovedsagelig tv- eller biograflister, tegneserier, dagblade (publikationer) og bøger; Publikationer, inklusive strategiguider, brugermanualer, bøger og blade, alle inden for computerspil, science fiction, spil og underholdning; Quizbøger; Indkøbsvejledninger med lister over produkter, der kan købes; Reklametekster i forbindelse med reklame for varer, som sælges via digitalt tv, internettet eller andre telekommunikationskanaler; Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater),; Plakater; Postkort og lykønskningskort; Kalendere; Lommekalendere og dagbøger; Kort og klistermærker til samling i albummer; Skriverekvisitter; Linealer; Viskelæder; Skrivepapir; Skriveetuier; Kataloger; Kuponer, alt i forbindelse med ferier og rejser til og fra destinationen; Klistermærker; Reklamemateriale; Reklamer; Tasker og poser; Kreditkort; Instruktionsmanualer; Nyhedsbreve; Kuglepenne, fyldepenne; Blyanter; Skriveinstrumenter; Penne- og blyantsholdere; Programoversigter; Brugervejledninger eller -manualer; Bogbinderiartikler; Fotografier; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Plasticmaterialer til emballeringsbrug; Inklusive alle førnævnte fremstillet af genbrugte og/eller ublegede materialer og/eller af økologisk materiale Vandflasker;Vanddunke Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; Undertøj;Beklædningsgenstande til mænd, kvinder, børn og småbørn, cowboybukser, slacks, benklæder, nederdele, shorts, sjaler, jerseytrøjer, sweatere, veste, kjoler, jumpere, nattøj, kåber, opvarmningsdragter, regntøj, sweatere, halstørklæder, hatte, kasketter, vanter, snedragter Legetøj, spil og legesager; Elektroniske spil; Håndholdte anordninger til afspilning af elektroniske computer- eller videospil; Apparater til videospil; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer; Spillekort; Kortspil, sportsartikler; Spil vedrørende hasardspil; Underholdningsapparater; Underholdningsapparater og -maskiner; Interaktive uddannelseseller underholdningsspil;beskyttende polstring til kroppen og lemmer i forbindelse med cykling; Ansigtsmasker;Etuier og/eller tasker beregnet til transport af cykler, faststående motionscykler;ruller til cykler (sportsapparater);motionscykler (sportsapparater);turbotræningsapparater til cykler (sportsapparater);ruller til motionsapparater; Computerstyret træningsudstyr; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer Kød; Fisk; Fjerkræ og vildt; Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geléer; Syltetøj; Kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og spisefedt, gelatine til næringsmidler, smørepålæg (fedtholdigt);mejeriprodukter, smør; Margarine; Smørerstatninger; Konserves; Pickles; Spiselige nødder og kerner samt produkter fremstillet heraf; Skaldyr; Snackvarer; Færdigretter; Suppe, sovs og præparater til fremstilling af sovs eller suppe; Produkter fremstillet af ovennævnte varer. 3 - Kaffe; Te; Kakao; Sukker; Ris; Tapioka; Sago; Kaffeerstatning;Mel og næringsmidler af korn eller af mel; Brød; Konditori- og konfekturevarer; Spiseis; Honning; Melasse; 4 211/27

5 Del A.1. CTM Gær; Bagepulver; Salt; Sennep; Peber; Eddike; Saucer (krydrede); Råis; Krydderier; Biskuitter (ikke til dyr); Kager; Pasta; Pastaprodukter; Konditorvarer; Levering af chokolade; Chokolade og ikke-medicinske konfekturevarer; Iscreme; Vandis og frosne konfekturevarer; Kaffeerstatning; Kaffeessenser og kaffeekstrakter;drikke og præparater hertil; Buddinger; Desserter; Færdigretter; Tilberedte snacksvarer; Fyld;Produkter fremstillet af ovennævnte varer Friske frugter og grøntsager; Blød- og skaldyr Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke; Energidrikke Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) Annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende virksomhed; Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; Forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Administrationsbistand til virksomheder; Styring af kunderelationer (crm); Organisering, drift og kontrol af salg og salgsfremmende ordninger; Formidling af produktinformation og -rådgivning til potentielle købere af hjemmeunderholdningsudstyr, multimedieapparater og -instrumenter, fjernsyns- og radioudstyr, audiovisuelt udstyr, settopbokse, personlige videobåndoptagere, videobåndoptagere, software, hardware og perifere enheder til computerspil; Udlejning af reklameplads; Fjernsynsreklamer; Udarbejdelse og præsentation af audiovisuelle forevisninger til salgsfremmende formål; Reklameomdeling; Organisering og ledelse af varemesser og udstillinger; Arrangering og ledelse af handelsmesser og udstillinger inden for elektroniske spil, computer- og videospil for computer- og videospilindustrien; Annoncering og reklame i forbindelse med tv-tjenesteydelser; Sammensætning af statistikker vedrørende forretningsvirksomhed og af kommerciel information; Virksomhed i forbindelse med kundeloyalitetskort; Marketingundersøgelser; Markedsføring af radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, film, biograffilm, indspillede videobånd, lydmateriale og/eller billedmateriale, indspillede videobånd, dvd'er eller indspillede videodiske; Overvågning og analyse af opkaldsinformation (kontorvirksomhed); Planlægning, inspektion, undersøgelse og vurdering i forretningsanliggender; Modtagelse, lagring og levering af computerstyrede data i form af forretningsinformation; Samling af virksomhedsstatistikker og erhvervsinformation, alt vedrørende tv-, radio-, satellitudsendelse og videospil; Abonnementer på blade og aviser;sammensætning til fordel for andre af en række varer, nemlig blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, præparater til rengøring, blegemidler og slibemidler, alt til vask af tøj, midler mod transpiration, parfumer, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske præparater, tandplejemidler, toiletartikler, hårpræparater, shampoo, sæber, æteriske olier, skønhedsprodukter, toiletpræparater, produkter til personlig pleje, kosmetiske præparater, parfumerivarer, lys, inklusive alle ovenstående varer fremstillet af ublegede og/eller organiske og/eller biologisk nedbrydelige ingredienser, farmaceutiske og veterinærmedicinske varer, olier og fedtstoffer til industriel brug, smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, additiver til brændstoffer og præparater til forbedring af brændstofforbrændingen, maskiner og værktøjsmaskiner og motorer, turbiner til strømproduktion, kontrolpaneler til turbiner til elproduktion, maskiner til husholdningsbrug, byggevirksomhed, artikler til forbedringer i hjemmet og til havebrug, udstyr til dekorering af hjemmet, maling, fernis og lak, håndværktøj, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, radio, fjernsyn, lydoptagelse, gengivelse af lyd, telekommunikation, signalering, kontrol og undervisning, apparater til optagelse af tv-programmer, apparater til optagelse, transmission, gengivelse eller modtagelse af lyd, billeder eller audiovisuelt indhold, elektriske og elektroniske apparater til brug ved modtagelse af udsendelser via satellit, jordbaserede udsendelser eller kabeludsendelser, fjernsynsapparater, skærme med flydende krystaldisplay og plasmaskærme, hjemmebiografsystemer, forstærkere, højttalere, radioer, trådløse lydenheder og/eller audiovisuelle anordninger, bærbare trådlæse lydenheder og/eller audiovisuelle anordninger, fjernbetjeninger, styreenheder til spil, trådløse styreenheder til spil, trådløse tastgrupper, fjernsynsapparater, inklusive en dekoder, anordninger med omformer og dekoder, digitale anordninger med omformer og dekoder, anordninger med omformer og dekoder med høj opløsningsevne, personlige videooptagere, anordninger med omformer og dekoder til afkodning og modtagelse af satellitudsendelser, jordbaserede udsendelser eller kabeludsendelser, apparater til dekodning af kodede signaler, inklusive anordninger med modtager og dekoder til modtagelse af tv-signaler, anordninger med omformer og dekoder, inklusive en dekoder og en interaktiv visningsguide, anordninger med omformer og dekoder, inklusive en dekoder og en optager til optagelse af fjernsyns- og lydprogrammer, anordninger med omformer og dekoder, inklusive en dekoder og en optager, der er programmeret til at overføre lagrede optagelser til lagring samt til at slette ældre optagelser, parabolantenner, støjsvage blokke, satellitmålere, computersoftware til datasøgning, kodede programmer til computere samt til databehandling og telekommunikation, telefonapparater, mobiltelefoner, PDA'er (personlige digitale assistenter), telefon- og radiomodemer, fjernsynsapparater, inklusive en dekoder, anordninger med omformer og dekoder til afkodning og modtagelse af udsendelser via satellit, jordkabel eller digitale abonnentlinjer (DSL), via internettet eller elektronisk, apparater til afkodning af kodede signaler, optagne fjernsyns- og radioprogrammer, optagne programmer til udsendelse eller anden transmission på fjernsyn, i radioen, via mobiltelefoner, PDA'er (personlige digitale assistenter) og på computere, videooptagelser, multimedieapparater og -instrumenter, bærbare eller håndholdte computere, DVD-afspillere, computere, computerhardware og perifere enheder, computerhardware, apparater og instrumenter, alle til transmission, visning, modtagelse, lagring og søgning af elektronisk information, computerprogrammer, elektroniske computerspil, elektroniske interaktive computerspil, computersoftware, computersoftware og telekommunikationsapparater, der muliggør forbindelse til databaser og internettet, computersoftware leveret fra internettet, termineringsudstyr til netværk, ledningsforbunde og/eller trådløse computernetværksroutere, modemmer, firewalls og/eller broer, computersoftware og computerprogrammer, der udsendes til og anvendes af seere af digitale fjernsynskanaler med henblik på visning og køb af varer og tjenesteydelser, software til computerspil og computersoftware til spørgekonkurrencer, computervideospil og/eller spørgekonkurrencer til brug med fjernsynsapparater og skærme eller videoskærme eller computerskærme, computerprogrammer til interaktivt fjernsyn og interaktive spil og/eller spørgekonkurrencer, elektroniske apparater beregnet til anvendelse med fjernsynsmodtagere til spil, spillekonsoller, udstyr til interaktive videospil bestående af computerhardware og -software samt tilbehør, nemlig spillekonsoller, styreenheder til spil og software til styring af styreenheder til spil, bærbart og/eller håndholdt elektronisk udstyr til interaktive computer- og videospil, bærbart og/eller håndholdt elektronisk udstyr til modtagelse, afspilning og transmission af musik, lyde, billeder, tekst, signaler, information og koder, bærbart trådløst udstyr, virtual realitysystemer, underholdningssystemer til brug i hjemmet, multimedieudstyr, av-udstyr, video- og fjernsynsudstyr, elektroniske publikationer, computerspil, computervideospil, videoskærme, videofremvisere, bånd, diske og ledninger, alle magnetiske, kassetter og patroner, alle til brug med førnævnte bånd, tomme og indspillede lyd- og videokassetter, bånd og patroner, cd'er, dvd-diske, lydplader, laserlæsbare diske til optagelse af lyd eller video, rom-kassetter, cd-rommer, kort og diske, integrerede kredsløb (chips), hukommelsesbærere, optagelsesmedier, alle optaget med 211/27 5

6 CTM Del A.1. computervideospil og/eller spørgekonkurrencer, indkodede kort, antenner til radio- og tv-signaler, musik, lyd, videoer, billeder, tekst og information formidlet via et telekommunikationsnetværk, via onlineudbydelse og via internettet og/eller world wide web eller andre kommunikationsnetværk, interaktive lydoptagelser, musik, video, lydoptagelser, der kan downloades, udbudt via MP3-internetwebsteder, MP3- afspillere, MP3-læsere, lyd- og/eller videofiloptagere og/eller -afspillere, bærbare lyd- og/eller videofiloptagere og/eller - afspillere, personlige videooptagere, ringetoner til telefoner (der kan downloades), apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater og instrumenter til modtagelse af radio- og fjernsynsudsendelser, inklusive modtagelse af kabel-, satellit- og digitale udsendelser, smartkort, kreditkort, loyalitetskort, akkustiske apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, forstærkere, underholdningsapparater og -instrumenter til brug med en ekstern displayskærm eller monitor, kommunikationsapparater og -instrumenter, indkodede eller magnetiske bank- eller kreditkort, kinematografiske film, kinematografiske instrumenter og apparater, databærere, lagring af data, elektrisk telekommunikationsvirksomhed og/eller kommunikationsvirksomhed og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller behandling af billeder og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, elektronisk telekommunikationsvirksomhed og/eller kommunikationsvirksomhed og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller behandling af billeder og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til gengivelse af film, håndholdt elektrisk telekommunikationsvirksomhed og/eller kommunikationsvirksomhed og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller behandling af billeder og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, håndholdt elektronisk telekommunikationsvirksomhed og/eller kommunikationsvirksomhed og/eller udsendelse og/eller transmission og/eller dekodning og/eller behandling af billeder og/eller audiovisuelle instrumenter og apparater, interaktive uddannelses- eller underholdsningsspil til brug med fjernsynsmodtagere og videoapparater, mobiltelefoner, biograffilm, telefonapparater og udstyr, dele og tilbehør til alle ovennævnte varer, solbriller, læderetuier til mobiltelefoner, e-salg gennem produkter, nemlig medieindhold, der kan downloades, inklusive video og film, fjernsynsprogrammer, computerspil, musik, billeder og ringetoner tilvejebragt via internettet, telefonlinjer, kabel, trådløs transmission, satellit- eller jordbaserede udsendelser, kufferter, beholdere, beskyttelsesovertræk og dele og tilbehør hertil, alle til brug sammen med mp3-afspillere, musiklagringsenheder, medielagringsudstyr og andet elektronisk udstyr til forbrugere, elektrisk, elektronisk udstyr og computerudstyr til maskiner til bevaring, generering og effektiv brug af varme, lys og vand, inklusive termostatkontroller, solpaneler til el-produktion, fotovoltaisk udstyr, solceller, turbiner og bevægelsesdetektorer, elektrisk og elektronisk udstyr samt computerudstyr til brug ved generering af alternativ energi, inklusive vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra biomasse og biobrændstoffer, kontrol og oervågning af udstyr til brug ved generering af vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra biomasse og biobrændstoffer, elektroniske publikationer (der kan downloades), inklsuive elektroniske publikationer, tidsskrifter og nyhedsbreve vedrørende miljøbeskyttelse, energibevaring og økologi, dyrevelfærd og projekter om vedvarende energi, inklusive vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra biomasse og biobrændstoffer, elektroniske publikationer (kan downloades), inklusive elektroniske publikationer, tidsskrifter og nyhedsbreve vedrørende miljøbeskyttelse, energibevarelse og økologi, dyrevelfærd og vedvarende energiprojekter, herunder vindkraft, vandkraft, tidevandsenergi, jordvarme, solenergi, biomasse, og biobrændstoffer, apparater og instrumenter til fjernsyn og overvågningssystemer med lukkede kredsløb, apparater og instrumenter til personlig sikkerhedsovervågning, apparater og instrumenter til sikkerhedsovervågning i hjemmet og kontrol, sikkerhedsapparater til hjemmet og til personlig brug, sikkerhedsudstyr til hjemmet og til personlig brug, sikkerhedsalarmer til hjemmet og til personlig brug, elektronisk beskyttelsesudstyr, herunder branddetektorer og og alarmudstyr, indbruds- og tyverialarmsudstyr og bevægelsessporingsudstyr, radio, telefonisk, fjernsyn og apparater til signalering og instrumenter, kameraer, lyd og videoovervågning og optagelse og lyd og apparater til gengivelse af video og instrumenter, alle til kontrol og telemetriske forhold til hjemmet og til personlig brug, tvsystemer til lukkede kredsløb (CCTV), skærme, kameraer, optiske linser, kamerahuse, færdigpakkede kameraer, infrarøde illuminatorer, videobåndoptagere (videobåndoptagere), systemkontrolsoftware, videoapparater til overvågning, detektorer, apparater til adgangskontrol, læsere, magnetiske eller kodede adgangskontrolkort, overvågningsapparater, elektroniske kort til alarmkontrol og overvågning, alarmpaneler, glasbrudsdetektorer, røgdetektorer, kuliltedetektorer, digitale lydoptagere, digitale videooptagere, servere til digital lyd, servere til digital video, elektrisk kommunikationsudstyr, udstyr til programmering af meddelelser, personsøgerudstyr, elektroniske låsesystemer, apparater til livredning og udstyr, elektriske alarmer, elektronisk udstyr til åbning af døre, elektronisk udstyr til beskyttelse, indbrudsalarmer og antityveriudstyr, apparater til detektering af ubudne gæster, bevægelsessporingsudstyr, elektroniske apparater til styring og regulering, elektroniske apparater til styring af maskiners drift, apparater til fjernstyring af maskiner, computerapparater til styring af maskiners drift, elektronisk netværksudstyr, elektronisk kommunikationsudstyr, udstyr til programmering af meddelelser, elektroniske låseapparater, computersoftware, software til operativsystemer, enheder og hardware til transmission, modtagelse, synkronisering, visning, backup, overvågning, kontrol, deling, kodning, afkodning, kryptering, adgang, fjernadgang, oprettelse, indsamling, lagring, sikring, fjernelse, overførsel, distribution, lokalisering, organisering eller anden anvendelse af data, tale, multimedie, lyd, visuelt indhold, musik, fotografier, tegninger, billeder, audiovisuelt indhold, video, tekst, grafik eller andre data, inklusive via et globalt kommunikationsnetværk, computersoftware, software til operativsystemer enheder og hardware til synkronisering af data, filer, s, kontakter, kalendere, opgavelister, tekstmeddelelser, fotografier, musik, lyd, visuelt indhold, audiovisuelt indhold, video, tekst, grafik, programmer og anden information mellem computere og håndholdte eller andre former for anordninger og omvendt, kommunikationsplatforme, der muliggør øjeblikkelig, kontinuerlig, planlagt og og uophørlig synkronisering af data mellem computere og håndholdt eller andet udstyr og omvendt, multimediekort, hukommelseskort, flash-hukommelseskort, hukommelseschips, datalagringsmedier og -anordninger, indstikskort, magnetkort, SIM-kort, telekort, høretelefoner, hovedtelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk udstyr til modtagelse, oplagring, afspilning og transmission af data, tale, multimedier, lyd, visuelt indhold, musik, fotografier, tegninger, billeder, audiovisuelt indhold, video, tekst, grafik eller andre data, onlineordbøger, encyklopædier, og referencetekster (kan downloades), onlinepublikationer, inklusive aviser, tidsskrifter (magasiner), tegneserier, journaler (offentliggørelser), bøger, brugermanualer, instruktions- og undervisningsmaterialer (kan downloades), onlineplakater, fotografier, billeder, artikler, gavekort og billetter (kan downloades), elektroniske onlineordbøger, -encyklopædier og -referencetekster, computersoftware til behandling af elektroniske betalinger og overførsel af midler til og fra andre, onlinesoftware og software, der kan downloades, til validering, onlinekonverteringssoftware og -databaser, inklusive valutaomregning og måleomregning, computersoftware til overvågning af onlinekommunikation og samtaler i chatrum samt til alarmering af tredjeparter om indholdet heraf, computersoftware til overvågning af børns brug af computere og internettet, computersoftware vedrørende onlinebeskyttelse og onli /27

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 INDHOLD Del A... 2 Del B... 1 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 L A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 131. årgang. 2010-08-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1407 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 169 Del D... 192 Del M... 194

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 169 Del D... 192 Del M... 194 INDHOLD Del A... 2 Del B... 159 Del C... 169 Del D... 192 Del M... 194 L A A.1. 22 27 944 21/4/21 TrailerConnect Cargobull Telematics GmbH Johann-Krane-Weg 27 48149 Münster DR. HOFFMEISTER & BISCHOF PATENTANWALT

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285 INDHOLD Del A... 2 Del B... 107 Del C... 216 Del D... 252 Del M... 285 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET GRET

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere