INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 210 Del C... 242 Del D... 265 Del M... 267"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B... Del C Del D Del M

2 L A A /2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT SPENCER LLP Paul Street London EC2A 4JZ EN IT 9 - Computerprogrammer til udligning af egenskaber for masse, komponenter, varme, energi og udligning af andre egenskaber, til simulering af raffinaderi-processer eller andre applikationer i forbindelse hermed til anvendelse, helt eller delvist, i et fremstillings- eller procesanlæg i forbindelse med petrokemisk raffinering og raffinering af råolie inden for olie- og gasindustrien og andre fremstillingsindustrier; elektroniske publikationer Managementrådgivning; forretningsorganisation; information vedrørende forretningsvirksomhed; markedsføringsvirksomhed Tjenesteydelser vedrørende uddannelse og undervisning; organisering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer og workshopper Tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed; Ingeniørrådgivning;udbydelse af teknisk rådgivning rettet mod virksomheder til at forbedre effektiviteten af deres fremstillingsoperationer /9/21 ADITEG ADITEG s.r.o. Vrbovec Vrbovec CZ Střelák, Jiří Šumberova Praha 6 CZ CS EN 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål1;kemiske grundstoffer;kemiske produkter til bygningsbrug, kemiske produkter til landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsformål; Bindemidler til industrielle formål; Præparater til dækreparation; Plastic i rå tilstand; Blødgøringsmidler til plastic; Plastisoler; Plastic i form af dispersioner; Kunstharpiks, ubehandlet; Kemiske gummiforstærkningsmidler Gummi; Guttaperka; Elastisk gummi; Asbest;Glimmer og varer fremstillet af disse materialer; Gummi (syntetisk - );Gummi, rå eller halvforarbejdet; Latexgummi; Silikonegummi; Vulkanfiber;Produkter af gummi til industrielt brug;produkter af gummi som dele af industrielle maskiner og værktøjer;afstøbninger af gummi; Halvfabrikata af ebonit;ringe af gummi;slanger af gummi; Slanger til brandbekæmpelse; Gummi i bånd;profiler af gummi;profiler af silikone;belægninger af gummi;bremsebelægninger af gummi; Gummilagner;Gulvstave af gummi;genbrugsgummi;produkter af genbrugsgummi;mikroporøse plader;tætningsplader af ekspanderet (mikroporøs) silikonegummi;stødfangere og stopanslag af gummi;gummipropper;klapventiler af gummi; (gummimaterialer til regummiering af) dæk; Vulkanfibre;Gummifibre; Asbestfibre;Silentblokke; Ebonit (hårdgummi);forme af ebonit;polstringsmateriale af gummi eller plastic; Tætningsmasser til ekspansionsforbindelser;sække af gummi; Emballage af gummi; Isolerende og vandtætte belægninger; Vindues- og dørtætninger; Isolerende bånd; Klæbebånd; Gummihandsker (isolerende); Isolerende væv; Isolerende maling; Puds (isolerings-); Isolatorer til kabler; Isoleringspapir;Materialer til bygningsisolering; Glasuld til isolering; Mineraluld; Pap (asbest-); Spartelmasse; Kit på basis af silikone; Cellulose, halvforarbejdet; Materialer til lyddæmpning;lyddæmpende plader;plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand; Genbrugsplast;Afstøbninger af plastic til industrielle formål;plasticrør (rørledninger);rørbøjler af plastic;kunstig harpiks i halvforarbejdet tilstand Reklamevirksomhed og marketing; Forretningsundersøgelser og -analyser; Publicity; Forretningsmæssig repræ- 211/24 2

3 Del A.1. CTM 9611 sentation af erhvervsvirksomheder;varedemonstration; Distribution af vareprøver; Distribution af reklamemateriale;konsulentbistand vedrørende erhvervsvirksomhed; Information vedrørende forretningsvirksomhed samt forretningsmæssige oplysninger;kommercielle databanker; Sekretariatsvirksomhed og kontorvirksomhed; Automatiseret og manuel behandling af erhvervsdata; Styring af erhvervsdata. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer;især kautsjuk, gummi, plast, papir, træ, metal og glas; Behandling af kemiske produkter;final behandling af produkter;gummiering; Plettering af metal; Polering; Farveri; Afslibning; Valsning; Slibning; Magnetisering;Imprægnering af materialer; Ætsning; Graveringer; Genbrug af materialer; Genbrug af spildmaterialer og affald; Typografiske ydelser; Trykkerivirksomhed; Påtryk på produkter. 35 laboratorievirksomhed; Refraktiv kirurgi, inklusive, men ikke begrænset til, laserøjenkirurgi; Sundhedspleje og sundhedsklinikker, alle vedrørende førnævnte tjenesteydelser. - (a) A - (b) 19/9/21 - (c) 14/11/ /1/211 Philosophie Magazine /1/211 Optical Express 1 DCM (Optical Holdings) Limited Harper Macleod The Ca`d`oro 45 Gordon Street Glasgow G1 3PE HARPER MACLEOD The Ca'd'oro 45 Gordon Street Glasgow G1 3PE EN FR 35 - Detailvirksomhed i forbindelse med salg af optiske apparater og instrumenter; Briller, Briller, Solbriller, Briller, Brilleetuier, Kæder, Rammer, Beholdere og Støttestativer;Briller til optisk brug eller til beskyttelse af øjnene;briller;brilleværn og fastholdelsesstropper til briller;okularer og instrumenter med okularer; Monokler;Lorgnetter; Kasketskygger og Briller og kontaktlinser; Øjenbadeglas; Øjenbeskyttelse til brug ved sportsudøvelse; Øjenværn, svømmebriller og beskyttelsesbriller, øjenoptometre, forstørrelsesglas; Blændings- og lysfiltre; Kontaktlinser; Kontaktlinseetuier, -beholdere og -holdere; Tandbeskyttere; Dele og bestanddele af alle førnævnte varer;inklusive førnævnte tjenesteydelser udbudt af detailforretninger og ved hjælp af postordre eller ved hjælp af telekommunikationsvirksomhed, detailhandel i forbindelse med salg af kirurgiske, medicinske, odontologiske, farmaceutiske apparater, instrumenter og præparater samt apparater, instrumenter og præparater til sundhedspleje; Detailsalg i stormagasiner og Ved hjælp af postordre eller ved hjælp af telekommunikationsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontorfunktioner; Forretningsledelse og -udvikling; Bistand ved forretningsadministration; Forretningsplanlægning; Forretningsdrift; Virksomhed vedrørende reklame, marketing og salgsfremstød; Indkøb af varer; Professionel ledelse og rekruttering; Bogførings- og revisionsvirksomhed;alle førnævnte tjenesteydelser er møntet på optikere, tandlæger og andre fagfolk inden for sundhedssektoren, informations- og rådgivningsvirksomhed, Alle vedrørende førnævnte tjenesteydelser Reparationsvirksomhed i forbindelse med briller, solbriller, linser, kontaktlinser, brilleetuier, kæder, stel, holdere og indfatninger, optiske apparater og instrumenter Optikervirksomhed; Oftalmologi og optometri; Øjenpleje;Service efter køb i forbindelse med optiske, odontologiske, farmaceutiske og medicinske produkter samt produkter inden for høreapparater; Tilpasning af briller samt synstests; Medicinske klinikker og medicinsk laboratorievirksomhed; Tandlægevirksomhed; Tandlægevirksomhed og tandteknisk BG - Шрифтове "Rockwell bold condensed (philosophie)" и "Hermes thin (MAGAZINE)" ES - Fuentes de letra "Rockwell bold condensed (philosophie)" y "Hermes thin (MAGAZINE)" CS - Písmo "Rockwell bold condensed (philosophie)" a "Hermes thin (MAGAZINE)" DA - Skrifttyperne "Rockwell bold condensed" (philosophie)" og "Hermes thin (MAGAZINE)" - Schriftarten "Rockwell bold condensed (philosophie)" und "Hermes thin (MAGAZINE)" ET - Kirjaviisid "Rockwell bold condensed (filosoofia)" ja "Hermes thin (AJAKIRI)" EL - Γραμματοσειρές "Rockwell bold condensed (φιλοσοφία)" και "Hermes thin (περιοδικό ποικίλης ύλης)" EN - "Rockwell bold condensed (philosophy)" and "Hermes thin (magazine)" fonts FR - Polices "Rockwell bold condensed (philosophie)" et "Hermes thin (MAGAZINE)" IT - Font "Rockwell bold condensed (filosofia)" e "Hermes thin (rivista)" LV - Nosaukums "Rockwell bold condensed (philosophie)" un nosaukums "Hermes thin (MAGAZINE)" LT - Šriftai "Rockwell bold condensed (philosophie)" ir "Hermes thin (MAGAZINE)" HU - "Rockwell bold condensed (philosophie)" és "Hermes thin (MAGAZINE)" betűtípusok MT - Polices "Rockwell bold condensed (filosofija)" u "Hermes thin (RIVISTA)" NL - Lettertype "Rockwell bold condensed" ("philosophie") en "Hermes thin" ("MAGAZINE") PL - Czcionka "Rockwell bold condensed (filozofia)" i "Hermes thin (MAGAZYN)" PT - Caracteres "Rockwell bold condensed (philosophie)" e "Hermes thin (MAGAZINE)" RO - Fonturile "Rockwell bold condensed (philosophie)" şi "Hermes thin (MAGAZINE)" SK - Typy písma "Rockwell bold condensed (filozofia)" a "Hermes thin (MAGAZÍN)" SL - Pisavi "Rockwell bold condensed (philosophie)" in "Hermes thin (MAGAZINE)" FI - Kirjansinlajit "Rockwell bold condensed (philosophie)" ja "Hermes thin (MAGAZINE)" SV - Typsnitt "Rockwell bold condensed (filosofi)" och "Hermes thin (tidskrift)" BG - Син (pantone 187-1c). ES - Azul (Pantone 187-1c). CS - Modrá (pantone 187-1c). DA - Blå (Pantone 187-1c). - Blau (Pantone 187-1C). ET - Sinine (pantone 187-1c). EL - Μπλε (Pantone 187-1C). EN - Blue (Pantone 187-1c). FR - Bleu (pantone 187-1c). IT - Blu (Pantone 187-1c).. 211/24 3

4 CTM Del A LV - Zils (pantone 187-1c). LT - Mėlyna (pantone 187-1c). HU - Kék (Pantone <NUMBER>-C). MT - Blu (pantone 187-1c). NL - Blauw (Pantone 187-1c). PL - Niebieski (Pantone 187-1c). PT - Azul (pantone 187-1c). RO - Albastru (pantone 187-1c). SK - Modrá (Pantone 187-1c). SL - Modra (pantone 187-1c). FI - Sininen (Pantone C). SV - Blått (pantone 187-1c) PRELU FINANCE 1, rue Ballu 759 Paris FR CABINET PHILIPPE KOHN 3, rue Hoche 935 Pantin FR FR EN 16 - Aviser; Bøger; Plakater; Planlægningskalendere; Albummer; Almanakker; Annonceark; Kalendere; Kataloger; Fotografier Underholdningstjenesteydelser, Konferencer eller Forummer; Organisering og afholdelse af kollokvier, konferencer, kongresser; Udgivelse af bøger og aviser; Redaktionskontor, Nyhedsformidling; Fotografisk reportage. FR - (a) (b) 4/1/ /3/ Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, California US EDWARDS WILDMAN PALMER UK LLP Dashwood, 69 Old Broad Street London EC2M 1QS EN IT 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og/eller gengivelse af lyd, billede eller andre data; Magnetiske databærere; Lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Apparater, instrumenter og materialer til overførsel og/eller modtagelse og/eller optagelse af lyd og/eller billeder; Lyd- og videodiske med musik, som kan downloades, komedie, drama, optræden, eventyr og/eller animation; Computere, Digitizere til brug med computere, Computerterminaler, Perifert computerudstyr; Computerhardware; Computernetværk; Telefaxmaskiner, telefonsvarere, telefonbaserede informationssøgningssoftware og -hardware; Adaptorer, adaptorkort, konnektorer og drivers; Tomme computerlagringsmedier; Skriftsæt, skrifttyper, skriftdesign og symboler i form af lagrede data; Chips, diske og bånd med eller til computerprogrammer og - software; Ram-lager, rom-lager; Solid-state hukommelsesudstyr; Elektronisk kommunikationsudstyr og -instrumenter; Telekommunikationsapparater og -instrumenter; Telekommunikationsudstyr, -apparater og -instrumenter; Computerspil og elektroniske spil; Computersoftware og computerhardware med multimediefunktioner og interaktive funktioner; Computerspillemaskiner; Mikroprocessorer, hukommelseskort, monitorer, displays, tastaturer, kabler, modemmer, printere, videofoner, diskdrev; Centralenheder; Printkort; Integrerede kredsløb; Magnetiske, optiske og elektroniske datalagringsmaterialer og -anordninger; Hukommelsesenheder til computere; Tomme computerlagringsmedier; Solidstate-datalagringsudstyr; Brugermanualer i elektronisk læsbar, maskinlæsbar eller computerlæsbar form til anvendelse sammen med og solgt som en enhed sammen med alle de førnævnte varer; Apparater til datalagring; Drev; Miniature lagerenheder til harddiskdrev; Indspillede grammofonplader, lyd-/videobånd, lyd-/videodiske; Lydbånd til salg med hæfter; Lyd- og billedoptagelser samt dataregistrering; Cd-rommer; Dvd'er; Musemåtter; Batterier; Genopladelige batterier; Ladeaggregater; Opladere til elektriske batterier; Hovedtelefoner; Stereohovedtelefoner; Øretelefoner; Kasser til stereoanlæg; Højttalere; Højttalere til privatbrug; Skærmhøjttalere; Højttalere til computere; Personlige stereohøjttalerapparater; Radiomodtagere, forstærkere, lydoptagelses- og -gengivelsesapparater, elektriske grammofoner, pladespillere, hi-fi-stereoanlæg, båndoptagelsesog -gengivelsesapparater, højttalere, flere højttalerenheder, mikrofoner; Digitale lyd- og videoafspillere med multimediefunktioner og interaktive funktioner; Ekstraudstyr, dele, tilbehør og testapparater til alle de førnævnte varer; Digitale lyd- og videoanordninger; Optagere og afspillere til lydkassetter, videooptagere og -afspillere, cd-afspillere, dvd-optagere og -afspillere, optagere og afspillere til digitale lydbånd; Radioer; Miksere til lyd og video samt digitale miksere; Radiosendere; Lydapparater til biler; Gps-systemer; Apparater til navigering af køretøjer (instrumentbrætcomputere); Kameraer; Videokameraer; Tasker og etuier beregnet eller formet til at indeholde kameraer og/eller videokameraer; Telefoner; Trådløse telefoner; Mobiltelefoner; Dele og tilbehør til mobiltelefoner; Betræk til mobiltelefoner; Etuier til mobiltelefoner; Etuier fremstillet af læder eller læderimitationer til mobiltelefoner; Covers fremstillet af stof eller tekstilmaterialer til mobiltelefoner; Bærbare digitale elektroniske apparater til databehandling, behandling af information, lagring og visning af data, transmission og modtagelse af data, transmission af data mellem computere og software i forbindelse hermed; Håndholdte digitale elektroniske apparater til databehandling, behandling af informa /24

5 Del A.1. CTM tion, lagring og visning af data, transmission og modtagelse af data, transmission af data mellem computere og software i forbindelse hermed; Digital musik- og/eller videoafspillere; Mp3-afspillere og lydafspillere til andre digitale formater; Håndholdte computere, personlige digitale hjælpeindretninger, elektroniske planlægningskalendere, elektroniske notesblokke; Håndholdte og mobile digitale elektroniske indretninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, faxmeddelelser, elektronisk post, video, instant messaging, musik, audiovisuelle arbejder og andre multimediearbejder samt andre digitale data; GPS-anordninger, Telefoner; Håndholdte og mobile digitale indretninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, telefax, elektronisk post og andre digitale medier; Tasker og etuier beregnet til eller formet til at indeholde digitale musikafspillere og/eller videoafspillere, håndholdte computere, personlige digitale assistenter, elektroniske planlægningskalendere og elektroniske notesblokke; Holdere, remme, armbånd, snore og clips til bærbare og håndholdte digitale elektroniske indretninger til optagelse, organisering, transmission, redigering og gennemgang af tekst-, data-, lyd-, billed- og videofiler; Computersoftware; Computerprogrammer; Indspillede computerprogrammer til styring af information til personlig brug, software til styring af databaser, software til tegngenkendelse, software til styring af telefoni, software til styring af elektronisk post og elektroniske meddelelser, software til personsøgning, software til mobiltelefoni; Software til synkronisering af databaser, computerprogrammer til adgang til, browsing og søgning i onlinedatabaser, computersoftware til anvendelse i forbindelse med onlineabonnementer på musik, software, som gør det muligt for brugere at afspille og programmere musik og lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed, og software vedrørende musiklydoptagelser, lyd-, video-, tekst- og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed, computersoftware og - firmware til programmer til operativsystemer, programmer til datasynkronisering samt værktøjsprogrammer til udvikling af applikationer til pc'er og håndholdte computere; Computersoftware til udarbejdelse, downloadning, transmission, modtagelse, redigering, udlæsning, kodning, dekodning, visning, lagring og organisering af tekst, grafik, billeder og elektroniske udgivelser; Elektroniske publikationer, der kan downloades, i form af bøger, skuespil, hæfter, brochurer, nyhedsbreve, journaler, magasiner og tidsskrifter inden for en bred vifte af emner af almen interesse; Computerhardware og -software til integreret telefonkommunikation med computerbaserede globale informationsnetværk; Elektroniske håndholdte anordninger til trådløs modtagelse, lagring og/eller transmission af data og meddelelser samt elektronisk udstyr, der gør det muligt for brugeren at følge eller styre personlig information; Software til omstyring af meddelelser, elektronisk post via Internettet og/eller andre data til en eller flere elektroniske håndholdte anordninger fra et datalager på eller i forbindelse med en pc eller en server; Computersoftware til datasynkronisering mellem en fjerntliggende terminalenhed eller anordning og en stationær eller fjerntliggende terminalenhed eller anordning; Lydeffektapparater og -instrumenter (computersoftware); Elektroniske lydgeneratorer (computersoftware); Desktopcomputersoftware med hjælpefunktion; Pauseskærmsoftware; Software til sporing, udryddelse og forebyggelse af computervira; Software til kryptering af data; Software til analyse og genfinding af data; Software til backup af computersystemer, databehandling, datalagring, filhåndtering og databaseadministration; Software til telekommunikation og kommunikation via lokale eller globale kommunikationsnetværk, herunder internettet, intranet, ekstranet, tv, mobil kommunikation, mobiltelefon- og satellitnetværk; Software til udarbejdelse og afsendelse af elektroniske lykønskningskort, meddelelser og elektronisk post; Software til design, udarbejdelse, udgivelse og hosting af websteder; Software, der giver adgang til kommunikationsnetværk herunder til internettet; Instruktionsmateriale vedrørende førnævnte varer; Holdere til computer diske; Computerudstyr til anvendelse sammen med alle de førnævnte varer; Elektroniske apparater med multimediefunktioner til anvendelse sammen med alle de førnævnte varer; Elektroniske apparater med interaktive funktioner til anvendelse sammen med alle de førnævnte varer; Ekstraudstyr, dele, tilbehør og testapparater til alle de førnævnte varer; Etuier, poser og tasker tilpasset eller formgivet til at indeholde alle førnævnte varer, fremstillet af læder, imiteret læder, stof eller tekstilmaterialer Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; Ure og kronometriske instrumenter Musikinstrumenter; Elektriske og elektroniske musikinstrumenter; Musikinstrumenter til programmering af systemsekvenser; Elektroniske klaverer, elektroniske keyboards (musikinstrumenter); Elektriske eller elektroniske trommesystemer; Synthesizere til musik og lyd;apparater og instrumenter med lydeffekter; Elektroniske tonegeneratorer; Musikinstrumenter styret af computersoftware; Elektroniske komponenter til brug i musikinstrumenter; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Materialer til bogbinderi; Fotografier; Papirhandlervarer; Limstifter til husholdningsbrug eller til anvendelse med papirhandlervarer; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Tryksager inden for computerområdet;tryksager inden for tablet-computere; Tryksager inden for multimedieprodukter, interaktive produkter og onlinetjenester; Trykte publikationer; Bøger; Blade; Nyhedsbreve; Tidsskrifter; Brochurer; Småskrifter; Pjecer; Manualer; Dagblade; Foldere; Lykønskningskort; Annoncemateriale og salgsfremmende materiale; Kataloger; Kataloger over computersoftware; Computerbrochurer; Computerhåndbøger; Publikationer om computerhardware; Opslagsbøger vedrørende computerhardware; Betjeningsvejledninger til computerhardware; Betjeningsvejledninger til computere; Computermanualer; Publikationer om teknologi, digital teknologi og anordninger; Kataloger over musikapparater og -instrumenter; Kataloger i forbindelse med telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, håndholdte og mobile, digitale og elektroniske indretninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, faxmeddelelser, elektronisk post, video, til øjeblikkelig udsendelse af meddelelser, musik, audiovisuelle arbejder og andre multimediearbejder samt andre digitale data; Nodebøger; Betjeningsvejledninger vedrørende musik; Blade vedrørende musik; Skrivebordstilbehør, telefoner og adressebøger, lommekalendere, dagbøger, kalendere, plakater, indrammede og uindrammede fotografier, trykte mønstre til T-shirts og sweatshirts, udstillingsmaterialer, overføringsbilleder og selvklæbende etiketter til kofangere; Hæfter til salg sammen med lydbånd; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Spil og legetøj; Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); Julepynt; Legetøj; Spillekort; Elektroniske lommespil; Musiklegetøj, -spil og -legesager; Legetøj med lyd; Legetøjsspilledåser; Legetøjsmusikinstrumenter; Legetøjspladespillere til afspilning af melodier og kassetter hertil; Musikalske lege; Batteridrevet legetøj; Elektronisk legetøj; Elektriske computerspil, dog ikke til brug sammen med fjernsynsapparater; Elektriske og elektroniske underholdningsapparater (automatiske, mønt-/poletbetjente); Elektroniske, automatiske spil, mønt- eller poletstyrede (dog ikke til anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere); Håndholdte elektroniske spil og andre (andre 211/24 5

6 CTM Del A.1. end kun til anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere); Videospil, andre end sådanne kun til brug med fjernsynsapparater; Mønt- eller jetonbetjente spillemaskiner; Apparater til computerspil, dog ikke møntbetjente apparater eller apparater beregnet til brug sammen med fjernsynsmodtagere; Legetøj og spil til videoudlæsning; Elektronisk betjent legetøj; Interaktivt computerlegetøj og interaktive computerspil; Musiklegetøj og -spil; Selvstændigt virkende videospillemaskiner med display; Legetøj i form af håndholdte elektroniske anordninger; Legetøjscomputere (virker ikke); Legetøj i form af mobiltelefoner (virker ikke); Dele og tilbehør til alle de nævnte varer Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Tilvejebringelse af varetagelse af kontoropgaver; Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Reklamebureauvirksomhed; Annonce-, reklame- og marketingvirksomhed; Salgsfremmende virksomhed; Rådgivning vedrørende reklame og markedsføring; Salgsfremmende foranstaltninger; Markedsføring af varer og tjenesteydelser for andre; Markedsundersøgelser; Markedsundersøgelser; Analyse af reklamerespons samt markedsundersøgelser;skabelse, udarbejdelse, produktion og distribution af reklamer og reklamematerialer for andre; Planlægningsvirksomhed inden for medier; Administration af kundeloyalitetsprogrammer; Arrangering og ledelse af motivationsfremmende bonusordninger med henblik på fremme af salg af varer og tjenesteydelser; Arrangering og ledelse af konferencer, shows og udstillinger med kommercielle, handelsmæssige og forretningsrelaterede formål; Oprettelse af indekser og onlineinformation, websteder og andre ressourcer, der er tilgængelige på et globalt computernetværk for andre; Udbydelse af forretningsinformation og kommerciel information via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; Forretningsvirksomhed, nemlig tilvejebringelse af computerdatabaser vedrørende køb og salg af en lang række af andres produkter og tjenesteydelser; Forretningsvirksomhed, nemlig udsendelse af reklamer for andre via computernetværk og globale kommunikationsnetværk; Samling af indekser til udgivelse på Internettet og andre elektroniske netværk, computernetværk og kommunikationsnetværk; Administration af computerdatabaser og elektroniske lagre; Databehandling; Detailforretninger med computere, elektroniske produkter og underholdningsprodukter;detail- og onlinesalg af computere, elektroniske produkter og underholdningsprodukter udbudt via internettet og andre computer-, elektroniske og kommunikationsnetværk;detailhandel og onlinehandel inden for computere, tablet-computere, computerhardware, computersoftware, perifere enheder til computere, forbrugerelektronik, telekommunikations- og multimedievarer og -tilbehør, mobiltelefoner, håndholdte mobile digitale elektroniske enheder og andet forbrugerelektronik og -udstyr, perifere enheder og transporttasker til sådanne produkter samt demonstration af produkter i forbindelse hermed;detailhandel inden for computere, tablet-computere, computerhardware, computersoftware, perifere enheder til computere, forbrugerelektronik, telekommunikations- og multimedievarer samt -tilbehør, mobiltelefoner, håndholdte mobile digitale elektroniske enheder og andet forbrugerelektronik og -udstyr, perifere enheder og transporttasker til sådanne produkter samt demonstration af produkter i forbindelse hermed, udbudt via internettet og via andre computernetværk, elektroniske netværk og kommunikationsnetværk;detailhandel inden for underholdning i forbindelse med musik, video, film, bøger, blade, tidsskrifter, nyhedsbreve, dagblade og andre publikationer vedrørende en lang række emner af almen interesse, tv, spil, sport, film, tv-programmer, sportsbegivenheder, musikværker, indspillede lyd- og audiovisuelle værker samt tilhørende varer samt elektroniske produkter inden for musik;detailhandel og onlinehandel inden for underholdning i forbindelse med musik, video, film, bøger, blade, tidsskrifter, nyhedsbreve, dagblade og andre publikationer vedrørende en lang række emner af almen interesse, tv, spil, sport, film, tv-programmer, sportsbegivenheder, musikværker, indspillede lyd- og audiovisuelle værker og elektroniske produkter inden for musik, udbudt via internettet og andre computernetværk, elektroniske netværk og kommunikationsnetværk; Detailhandel med telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, håndholdte og mobile, digitale og elektroniske anordninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, faxmeddelelser, elektronisk post, video, til øjeblikkelig udsendelse af meddelelser, musik, audiovisuelle værker og andre multimedieværker og andre digitale data, tilbehør, perifert udstyr og bæretasker til disse anordninger;detailhandel med computere, elektroniske produkter og underholdningsprodukter, telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, håndholdte digitale og elektroniske mobilanordninger, tablet-computere, musik i forbindelse med elektroniske produkter og anden forbrugerelektronik, computersoftware, tilbehør, perifere enheder og transportkasser til sådanne anordninger via internettet og andre computernetværk, elektroniske netværk og kommunikationsnetværk;produktdemonstrationer udbudt i forretninger og via kommunikationsnetværk og andre elektroniske netværk og kommunikationsnetværk; Sammensætning, til fordel for andre, af en række tjenesteudbydere, inden for onlinetjenesteydelser, kommunikationsvirksomhed, informationsteknologi og forlagsvirksomhed, således at kunder kan se og vælge disse tjenesteydelser på en bekvem måde; Computerstyret lagring og genfinding af data;computerstyret datalagring og -hentning i forbindelse med digital tekst, data, billeder, lyd og multimedieindhold;videoværker; Datalagring af elektronisk musik; Onlineabonnementsvirksomhed vedrørende musik og video; Tegning af abonnementer, nemlig udbydelse af abonnementer på tekst-, data-, billed-, lyd-, video- og multimedieindhold, tilvejebragt via internettet og andre elektroniske netværk og kommunikationsnetværk; Tegning af abonnementer, nemlig udbydelse af indspillet tekst-, data-, billed-, lyd-, video- og multimedieindhold inden for underholdning med musik, video, film, bøger, magasiner, fjernsyn, spil, sport og computersoftware mod betaling eller forudbetalt abonnement, tilvejebragt via internettet og andre computernetværk, elektroniske netværk og kommunikationsnetværk;internetvirksomhed, særlig udarbejdelse af indekser over information, websteder og andre ressourcer, der er tilgængelige for andre på globale computernetværk og andre elektroniske kommunikationsnetværk for andre; Søgning, gennemsyn og hentning af information, websteder og andre ressourcer, der er tilgængelige for andre på globale computernetværk og andre elektroniske netværk og kommunikationsnetværk for andre; Organisering af informationsindhold udbudt via et globalt computernetværk og andre elektroniske netværk og kommunikationsnetværk i henhold til brugerpræferencer; Online abonnementsvirksomhed vedrørende musik; Oprettelse af informationsindekser, websteder og andre ressourcer, der er tilgængelige på et globalt computernetværk for andre; Formidling af information, databaser, indekser og podcasts inden for annonce- og reklamevirksomhed; Oprettelse af indekser og onlineinformation, websteder og andre ressourcer, der er tilgængelige på et globalt computernetværk for andre; Information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser Byggevirksomhed; Reparationsvirksomhed; Installationsvirksomhed;Vedligeholdelse, installation og reparation af computere, bærbare computere, computerhardware, perifere enheder til computere og elektroniske forbrugsenheder;vedligeholdelse og reparation af digital musik eller videoafspillere, håndholdte computere, personlige digitale assistenter, elektroniske planlægningskalendere og elektroniske notesblokke; Vedligeholdelse og istandsættelse af elektroniske musikapparater; Information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser Telekommunikationsvirksomhed; Telekommunikationsog kommunikationsvirksomhed; Tjenesteydelser 6 211/24

7 Del A.1. CTM vedrørende telekommunikationsadgang; Kommunikation via computer;kommunikation via tablet-computere; Kommunikation mellem computere; Elektronisk afsendelse af data og dokumenter via internettet eller andre databaser; Levering af data og elektronisk overførsel af nyheder; Formidling af onlineadgang til websteder og elektroniske nyhedstjenester, som gør det muligt at downloade information og data; Adgang til websteder på internettet; Lagring på servere og transmission af lyd, billede, multimedier og reklameindhold til computere, mobiltelefoner, medieafspillere og andre mobile digitale indretninger; Levering af digital musik via telekommunikation; Udbydelse af midlertidig internetadgang til brug af onlinesoftware, som ikke kan downloades, med henblik på at give brugere mulighed for at foretage programmering vedrørende lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed; Trådløs telekommunikation vis elektroniske kommunikationsnetværk; Trådløs udsendelse af digitale meddelelser, personsøgning og elektronisk post, herunder tjenesteydelser, der gør det muligt for en bruger at sende og/eller modtage meddelelser via et trådløst datanetværk; Envejsog tovejspersonsøgning; Kommunikation via computer, kommunikation mellem computere; Telexservice, telegramekspedition og telefonservice; Udsendelse eller transmission af radio- og tv-programmer; Timeshare i forbindelse med kommunikationsapparater; Telekommunikationsadgang og forbindelser til computerdatabaser og Internettet; Elektronisk transmission af lyd- og billedfiler, der kan downloades, ved hjælp af streaming via computernetværk og andre kommunikationsnetværk; Udarbejdelse og udsendelse af webcasts (transmission); Levering af meddelelser via elektroniske transmissionssystemer; Opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnetværk til transmission eller modtagelse af lyd-, billed- eller multimedieindhold; Formidling af telekommunikationsforbindelser til elektroniske kommunikationsnetværk, til transmission eller modtagelse af lyd-, billed- eller multimedieindhold; Adgang til websteder med digital musik på internettet; Adgang til MP3-websteder på Internettet; Levering af digital musik via telekommunikation; Formidling af telekommunikationsforbindelser til internettet eller computerdatabaser; Brugeradgang til Internettet (udbydere af internettjenester); Tjenester i forbindelse med elektronisk post; Telekommunikation af informationer (inklusive web-sider), computerprogrammer og alle andre former for data; Videoudsendelse, udsendelse af indspillede videoer med musik og underholdning, tv-programmer, biograffilm, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og underholdningsprogrammer af enhver art, via et globalt computernetværk og andre kommunikationsnetværk; Streaming af videoindhold via et globalt computernetværk; Abonnementsbaseret transmission af lyd via et globalt computernetværk; Udsendelse af lyd; Lydudsendelse af tale, musik, koncerter og radioprogrammer; Streaming af lydindhold via et globalt computernetværk; Elektronisk transmission af lyd- og billedfiler via kommunikationsnet; Kommunikationsvirksomhed, nemlig matchning af brugere med henblik på at overføre musik, video- og lydoptagelser via kommunikationsnetværk; Elektroniske opslagstavler; Udbydelse af computerstyrede opslagstavler inden for musik, video, film, bøger, tv, spil og sport; Opslagstavler udbudt online til transmission af meddelelser blandt computerbrugere vedrørende underholdning, musik, koncerter, videoer, radio, tv, film, nyheder, sport, spil og kulturelle arrangementer; Udlejning, leje og leasing af kommunikationsapparater og elektroniske postkasser; Elektronisk nyhedsformidling; Rådgivning vedrørende elektronisk kommunikation; Telefax-, meddelelsesindsamlings- og -transmissionsvirksomhed; Transmission af data eller information ved hjælp af elektronik, computer, kabel, radio, fjernskriver, telebrev, elektronisk post, telefax, tv, mikrobølger, laserstråle, kommunikationssatellit eller via elektronisk kommunikation; Transmission af data via audiovisuelle apparater styret af databehandlingsapparater eller computere; Formidling af adgangstid til websteder med multimediematerialer; Formidling af adgang til databaser og registre via kommunikationsnetværk med henblik på tilvejebringelse af data inden for musik, videoer, film, bøger, tv, spil og sport; Formidling af adgangstid til brugere til elektroniske kommunikationsnetværk med mulighed for at identificere, lokalisere, gruppere, distribuere og styre data og links til tredjemands computerservere, computerprocessorer og computerbrugere; Organisering og ledelse af videokonferencer; Formidling af adgangstid til websteder med multimediematerialer; Formidling af adgangstid til brugere til elektroniske kommunikationsnetværk med mulighed for at identificere, lokalisere, gruppere, distribuere og styre data og links til tredjemands computerservere, computerprocessorer og computerbrugere; Udbydelse af computerdatabaser i form af en opslagstavle inden for musik, video, film, bøger, tv, spil og sport;udbydelse af en interaktiv søgbar onlinedatabase med tekst, data, billeder, lyd-, video- og multimedieindhold inden for telekommunikation, mobiltelefoner; Udbydelse af midlertidig internetadgang til brug af onlinesoftware, som ikke kan downloades, med henblik på at give brugere mulighed for at foretage programmering vedrørende lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed; Konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande Uddannelses- og underholdningsvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Uddannelsesog underholdningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed og uddannelsesvirksomhed, nemlig udbydelse af tekst-, video-, audio- og multimedieindhold; Underholdningsvirksomhed, nemlig udbydelse af computerspil; Underholdningsvirksomhed og uddannelsesvirksomhed, nemlig udbydelse af elektroniske bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andre publikationer; Underholdning og uddannelsesvirksomhed, nemlig formidling af information, databaser, indekser og podcasts inden for underholdning, nyheder, aktuelle begivenheder, historie, sport, spil, medier, kulturelle arrangementer og aktiviteter, hobbypræget stof, publikationer; Underholdningsvirksomhed og uddannelsesvirksomhed, nemlig liveforestillinger, sportsarrangementer, kulturelle arrangementer og foredrag; Elektroniske publikationer (som ikke kan downloades); Elektroniske onlineudgivelser; Udgivelse af elektroniske bøger og aviser online; Udbydelse af publikationer, som kan gennemses, fra et globalt computernetværk eller Internettet; Computerbaseret og computerstøttet uddannelses- og undervisningsvirksomhed; Computerstøttet uddannelse; Computerstøttet undervisningsvirksomhed; Computerstøttet undervisningsvirksomhed; Computerbaseret uddannelse;undervisning ved hjælp af tabletcomputere;undervisning ved hjælp af tablet-computere;tablet-computerbaseret uddannelsesvirksomhed;uddannelsesog undervisningsvirksomhed, instruktion og underholdning vedrørende computere, bærbare computere, computersoftware, multimedieprodukter, interaktive produkter og onlinetjenester, telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, håndholdte og mobile digitale elektroniske indretninger til transmission og modtagelse af telefonopkald, telefax, elektronisk post, video, øjeblikkelig udsendelse af meddelelser, musik, audiovisuelle værker og andre multimedieværker og andre digitale data og distribution af kursusmateriale i forbindelse hermed; Tjenesteydelser vedrørende uddannelse og undervisning, Nemlig, Undervisning, Workshopper,Seminarer inden for computere, tablet-computere, computersoftware, Onlinetjenesteydelser,Informationsteknologi, design af websider til internettet, Musik, Fotografering og Videoproduktion og Elektroniske produkter til forbrugere; Arrangering af workshopper og undervisningskurser 211/24 7

8 CTM Del A.1. for professionelle; Computeruddannelses- og undervisningsvirksomhed; Undervisning i brug og drift af computere,tablet-computere, computersoftware og forbrugerelektronik; Uddannelsesvirksomhed inden for onlineudstillinger og - præsentationer og interaktive udstillinger inden for computere, computersoftware, perifere enheder til computere, bærbare og/eller håndholdte elektroniske indretninger, onlinetjenester, højteknologi, kommunikation, informationsteknologi, informationsvirksomhed, musik, underholdning og forlagsvirksomhed; Produktion af radio-, tv- og internetudsendelser vedrørende udstillinger; Redigering af lydbånd; Redigering af spillefilm; Redigering af videobånd; Redaktionskontor; Filmredigering (fotografisk); Montage og redigering af videobånd; Digitale billeder; Formidling af digital musik (som ikke kan downloades) fra MP3-websteder på internettet; Formidling af digital musik (der ikke kan downloades) fra Internettet; Arrangering og afholdelse af kommercielle konferencer, handelskonferencer og virksomhedskonferencer; Organisering og ledelse af udstillinger, workshopper, seminarer, undervisning og konferencer; Publikation af tryksager og af instruktions- og undervisningsmateriale; Underholdning i forbindelse med konkurrencer, spørgekonkurrencer og lotterier; Spillevirksomhed; Organisering og præsentation af konkurrencer, spil, quizzer og lotterier; Virksomhed i forbindelse med elektroniske konkurrencer, spil, quizzer og lotterier via internettet eller online fra et computernetværk eller en computerdatabase; Elektronisk udgivelsesvirksomhed; Indspillet musik og videoer, der kan downloades, mod betaling eller forudbetalt abonnement via internettet eller leveret som pakke sammen med computerudstyr; Elektronisk spil via Internet; Udbydelse af computerdatabaser inden for musik, video, film, bøger, tv, spil og sport; Underholdningsvirksomhed i form af musikrelaterede, videorelaterede, audiovisuelle og tekstrelaterede materialer, nemlig bøger, spil, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, tidsskrifter og blade inden for sport- og kulturaktiviteter samt en lang række emner af almen interesse, der tilbydes personligt og distribueres via computernetværk; Tilvejebringelse af elektroniske publikationer til gennemsyn og downloading via computernetværk, nemlig bøger, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, tidsskrifter og blade vedrørende computerhardware og softwareapplikationer, telekommunikationsapparater, mobiltelefoner, håndholdte og mobile, digitale og elektroniske anordninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, faxmeddelelser, elektronisk post, video, til øjeblikkelig udsendelse af meddelelser, musik, audiovisuelle værker og andre multimedieværker og digitale data samt vedrørende en lang række emner af almen interesse; Udbydelse af databaser og registre via kommunikationsnetværk med henblik på tilvejebringelse af data om musik, video, film, bøger, fjernsyn, spil og sport; Udbydelse af onlinefaciliteter, via et globalt computernetværk, med henblik på at give brugere mulighed for at programmere og planlægge udsendelsen af lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed; Udbydelse af søgbare onlinedatabaser med tekst-, data-, billed-, lyd-, video- og multimedieindhold inden for underholdning, inklusive musik, video, film, bøger, magasiner, fjernsyn, spil og sport;udbydelse af søgbare onlinedatabaser med tekst-, data-, billed-, lyd-, video- og multimedieindhold inden for forbrugerelektronik; Information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software; Rådgivning vedrørende computerhardware og -software; Teknisk bistand, nemlig fejlfinding i forbindelse med problemer med computerhardware, perifere enheder til computere, computersofware og forbrugerelektronik; Installation, ajourføring, vedligeholdelse og reparation af computersoftware;teknisk rådgivning inden for computere, tablet-computere og forbrugerelektronik;diagnosticering af computere, bærbare computere og forbrugerelektronik; Rådgivning vedrørende udvælgelse, implementering og anvendelse af computerhardware, computersoftware og forbrugerelektronik for andre; Genfinding af computerdata; Rådgivning vedrørende udvælgelse, implementering og anvendelse af computerhardware og computersoftware til betjening af forbrugerelektroniksystemer for andre i form af lyd-, audiovisuelle, hjemme- og bærbare underholdningssystemer og -udstyr; Teknisk rådgivning vedrørende forbrugerelektronik, nemlig lyd-, audiovisuelle, hjemme- og bærbare underholdningssystemer og -udstyr; Rådgivning vedrørende udvælgelse, implementering og anvendelse af computerhardware, computersoftware og forbrugerelektroniksystemer for andre, nemlig lyd-, audiovisuelle, hjemme- og bærbare underholdningsystemer og -udstyr; Udlejning af apparater og udstyr i form af computerhardware og med software; Konsulentvirksomhed vedrørende multimediesoftware og audiovisueltsoftware; Computerprogrammering; Bistand og rådgivning i forbindelse med udvikling af computersystemer, databaser og applikationer; Grafisk design til udarbejdelse af websider på Internettet; Information vedrørende computerhardware eller -software leveret online via et globalt computernetværk eller Internettet; Oprettelse og vedligeholdelse af websteder; Udvikling af multimediewebsteder; Webstedsvært for andre; Søgemaskiner til søgning af data via kommunikationsnetværk; Programtjenesteudbydere (ASP), nemlig vedrørende computersoftware; Applikationstjenesteudbydere med software til udarbejdelse, downloadning, transmission, modtagelse, redigering, udlæsning, kodning, dekodning, visning, lagring og organisering af tekst, grafik, billeder og elektroniske publikationer; Applikationsudbydertjenester (ASP) vedrørende software til anvendelse i forbindelse med onlineabonnementer på musik, software, som gør det muligt for brugere at afspille og programmere musik og lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed, og software vedrørende musiklydoptagelser, lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed; Tilvejebringelse af søgemaskiner til søgning af data på et globalt computernetværk; Drift af søgemaskiner; Rådgivning og support i forbindelse med computere vedrørende scanning af information ind på computerdiske;design af reklamer og af reklamemateriale for andre;udbydelse af søgbare onlinedatabaser med tekst-, data-, billed-, lyd-, video- og multimedieindhold inden for computerhardware, computersoftware og multimedievarer; Information, Computerdatabase,Registre og podcasts inden for teknologi;information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser Juridisk bistand; Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; Sociale netværkstjenester udbudt online; Formidling af et websted med sociale netværk /4/211 HUSKY HOMER TLC, INC. 144 Society Drive Claymont, Delaware 1973 US SANL, LØJE & PARTNERE Øster Allé 42, 6 København Ø DK DA EN 8 211/24

9 Del A.1. CTM Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; universal-rengøringsmidler. 8 - Tomme værktøjsbælter Malerpensler; malerruller; malerbakker; papirhåndklæder Tomme værktøjstasker. 2 - Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; værktøjskasser af plastic; opbevaringscontainere Koste; mopper; spande; arbejdshandsker. 554 maskiner; Materialeafprøvning;Faglig rådgivning og konsulentbistand inden for følgende områder: maskinindustri, maskiner til forarbejdning af træ, metal og plastic, forarbejdningsmaskiner /4/ /4/211 HOUFEK HOUFEK a.s. Obora Golčův Jeníkov CZ Střelák, Jiří Šumberova Praha 6 CZ CS EN 7 - Maskiner til forarbejdning af træ til diverse formål; Fræseværktøj;Mejsler; Save; Slibemaskiner;Børstemaskiner;Maskiner til forarbejdning af metal til diverse formål; Værktøjsmaskiner; CNC-maskiner; CNC-forarbejdningscentre;Maskiner til forarbejdning af plastic til diverse formål;maskiner til final overfladebehandling; Mekanisk drevet håndværktøj;motorer til industrielle maskiner; Komponenter og reservedele til nævnte industrimaskiner Service og reparation af industrielle maskiner;service og reparation af maskiner til træforarbejdning;service og reparation af maskiner til metalforarbejdning;service og reparation af maskiner til forarbejdning af plastic;service og reparation af værktøjsmaskiner;service og reparation af CNC-forarbejdningscentre;Service og reparation af håndholdte mekaniske værktøjer. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande;final overfladebehandling af materialer;forarbejdningsvirksomhed;forarbejdning af træ, metal og plastic; Valsning; Afslibning; Polering; Skæring; Laserskæring; Boring; Perforering; Ætsning; Graveringer; Plettering af metal; Udførelse af svejsearbejde; Overfladeændring af materialer; Trykkerivirksomhed; Påtryk på produkter;affaldsbehandling og genbrug af materialer Konstruktions- og projekteringsvirksomhed inden for maskinindustri; Ingeniørvirksomhed inden for maskinindustri;projektering af industrimaskiner;forskning og udvikling inden for maskinindustri; Computerprogrammering; Programmering af CNC-forarbejdningsmaskiner; Virksomhed inden for computergrafik; Computerdesign af produkter; Industrielt design; Nøjagtighedsmåling inden for maskinindustri; Justering af måleudstyr; Kalibrering af forarbejdnings Horsch Maschinen GmbH Gut Sitzenhof Schwandorf GRAF GLÜCK HABERSACK KRITZENBERGER Hermann-Köhl-Str. 2a 9349 Regensburg EN 9 - Mekaniske og elektroniske apparater, redskaber og instrumenter til styring og overvågning, computere til montering i køretøjer, computerstyrede systemer til styring og overvågning som dele eller tilbehør til landbrugs- og/eller skovbrugsmaskiner eller maskinelle apparater Tjenesteydelser fra et institut til videreudvikling af landbruget (videnskabelig og industriel forskning) og udvikling af landbrugsmaskiner, -redskaber og -systemer, udarbejdelse af programmer til databehandling samt styring og overvågning af landbrugs og/eller skovbrugsmaskiner eller maskinelle apparater, Planteavlskonsulenter, Industriel design /6/211 NGCORE ngmoco, LLC 475 Brannan Street, Suite 42 San Francisco, California 9417 US MITSCHERLICH & PARTNER Sonnenstr München EN 9 - Computersoftware; Servere;Klientapplikationer; Grænseflader til programmering af applikationer; Computerapplikationer i form af software til spil til mobiltelefoner og håndholdt elektronisk udstyr; Computerspilprogrammer; Software til computerspil; Udviklingsværktøjer til computersoftware; Platforme; Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transfor- 211/24 9

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 132. årgang. 2011-01-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 132. årgang. 2011-01-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 132. årgang. 2011-01-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 79 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2. Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr 6. februar 2014. 14 Nr. 130. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen nr. 130, 2014: Bilag 1 og 2 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. 10, stk.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

HVAD ER MEDIA CENTER EDITION 2005?

HVAD ER MEDIA CENTER EDITION 2005? ARTIKEL MEDIA CENTER EDITION HVAD ER MEDIA CENTER EDITION 2005? MICROSOFT WINDOWS XP MEDIA CENTER EDITION 2005, BEDRE KENDT SOM MCE, LEVERER DET ULTIMATIVE INDEN FOR HJEMMEUNDERHOLDNING TIL COMPUTERBRUGERE.

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 129. årgang. 2008-09-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 129. årgang. 2008-09-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 129. årgang. 2008-09-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 130. årgang. 2011-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 159 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 132. årgang. 2011-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 132. årgang. 2011-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 132. årgang. 2011-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1869 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 126. årgang. 2005-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 126. årgang. 2005-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 126. årgang. 2005-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2143 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

AN 2014 00002 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2014 00002 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2014 00002 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES - Indsigelse - Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES . Indsigelsen blev

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 132. årgang. 2011-08-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 777 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 43 Afslåede eller

Læs mere