Middelfart Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Gymnasium og HF"

Transkript

1 Datarapportering Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 411 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til 411 uddannelsen Samlet set lærer jeg nok på min uddannelse % 9% % 7 14% 56 14% 33 74% De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål indenfor samme emneområde. I disse tilfælde skal hver enkelt linie i tabellen læses for sig. kolonnen til venstre viser, hvor mange der har svaret på lige netop dette spørgsmål i undersøgelsen (basen). Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange elever, der har svaret på hvert spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser, nemlig 413. Man kan diskutere, hvornår et svar er tilfredsstillende, og hvornår det ikke er det. I sidste ende er vurderingen afhængig af indholdet i det enkelte spørgsmål og spørgsmålets vigtighed, set fra skolens side etc. Et sæt retningslinier der kan bruges til fortolkning af resultater er den såkaldte 5/25-regel. Denne regel siger, at to krav skal være opfyldt, før man kan kalde et forhold tilfredsstillende: 1. Mindst 5 af svarpersonerne skal svare positivt 2. Højst 2 af svarpersonerne må svare negativt Bemærk, at denne regel kun skal betragtes som det den er, nemlig en tommelfingerregel. Det er op til skolen selv at anlægge sine egne højere eller lavere kvalitetsvurderinger. Tabeller er nummereret efter deres oprindelige placering i spørgeskemaet. Derfor findes der visse steder spring i nummerrækkefølgen, idet der naturligvis ikke findes tabeller på åbne spørgsmål eller spørgsmål, der alene indeholdt instruktioner, men som ikke krævede svar. 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 2 af 19

3 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Baggrundsspørgsmål Tabel 1: Hvilken uddannelse går du på? 413 STX HF 42 1 Tabel 2: Hvilken STX klasse går du i? år , 1a 26 7, 1b 26 7, 1c 28 7, 1x 28 7, 1y 24 6, 1z 2 5,4% 2. år 17 28,8% 2a 23 6, 2b 21 5, 2c 2 5,4% 2x 25 6, 2y 18 4,9% 3. år 112 3, 3a 2 5,4% 3b 2 5,4% 3c 23 6, 3x 26 7, 3y 23 6, 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 3 af 19

4 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 3: Hvilken HF klasse går du i? 42 1p 25 59, 2p 17 4, Tabel 4: Er du kvinde eller mand? 413 Kvinde Mand % Tabel 5: Hvordan opfatter du dit faglige niveau i skolen? 412 Jeg er en af de bedste 61 1 Der er nogle få, der er bedre end mig 22 5 Der er mange, der er bedre end mig Tabel 6: Har du i dette skoleår seriøst overvejet eller besluttet at gå ud af skolen? 411 Nej Ja, jeg har seriøst overvejet at gå ud af skolen 54 1 Ja, jeg har besluttet at gå ud af skolen 2 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 4 af 19

5 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 8: Kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af Middelfart Gymnasium Middelfart Gymnasium havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem , Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 99 56, Der er gode muligheder for videreuddannelse og beskæftigelse 96 54, Skolen har ry for at have at godt socialt miljø 79 44,9% Gymnasiets linjer/studieretninger 77 43,8% Andet 71 4, Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 7 39,8% Middelfart Gymnasium har et godt ry 46 26, Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 46 26, Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet 24 13, Brobygningskursus 2 11,4% God orienteringsmøde og informationsmateriale 14 8, Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 12 6,8% Skolens hjemmeside 8 4, Præsentationskurser 5 2,8% Tabel 9: Hvor meget tid om ugen bruger du på timer... skolearbejde? %... erhvervsarbejde? fritid? % 6-1 timer % timer 11 24% % 16-2 timer _< timer ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 5 af 19

6 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Overordnede vurderinger Tabel 1: Hvis du skulle bruge 7-trinsskalaen, hvilken karakterer vil du så alt i alt give skolen? Base 413 Karakter: 6,8 Tabel 11: Hvis du skulle bruge 7-trinsskalaen, hvilken karakter vil du så alt i alt give? Base 413 Den undervisning, du modtager 7,53 Skolens sociale miljø 7,95 Skolens indretning og udseende 3,75 Skolens administration 6,58 Skolens ledelse 7,48 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 6 af 19

7 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Det psykosociale undervisningsmiljø Tabel 12: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Jeg er glad for at gå i skole 411 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til 411 uddannelsen Samlet set lærer jeg nok på min uddannelse 411 Skolen interesserer sig for, om jeg fuldfører min 41 uddannelse Skolen stiller krav, så jeg hele tiden må anstrenge 411 mig % 9% % 7 14% 56 14% 73 18% 98 24% 33 74% % % Tabel 15: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Det er også mit ansvar, at jeg lærer noget 413 Jeg tager min skolegang alvorligt 41 Jeg lærer, hvordan jeg bliver god til at lære 413 Jeg er studieaktiv i undervisningen 412 Jeg ved, hvorfor jeg skal lære det jeg lærer % % % % % Tabel 16: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Der er arbejdsro i undervisningen 411 Lærerne er godt forberedte 412 Lærerne er engagerede i deres undervisning 412 Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg 41 forstår dem Jeg overholder aftaler med lærerne 411 Lærerne kommer til tiden % 28% % 8% % 6 8% % 6 24% % % ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 7 af 19

8 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 17: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Lærerne er dygtige til deres fag 411 Lærerne giver lektier for i god tid (dvs. inden kl dagen før) Lærerne er gode til at give tilbagemelding på mine 41 præstationer og min arbejdsindsats Lærerne tager os alvorligt 412 Lærerne anvender opdateret viden og materialer 41 Når vi evaluerer undervisningen fører det til 48 ændringer % Tabel 18: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Jeg er med til at skabe arbejdsro 411 Jeg laver mine ting 413 Lærerne overholder aftaler 412 Jeg kommer til tiden 413 Lærerne giver os ansvar % 64% % % % Tabel 19: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Skolen lærer mig at behandle andre mennesker 41 ordentligt Jeg tager lærerne alvorligt 412 Jeg føler mig tryg på skolen 41 Mange drikker for meget ved fredagscaféerne 398 Jeg oplever mine klassekammerater respekterer 411 mig Mine klassekammerater taler ordentligt til mig % % % % % % % ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 8 af 19

9 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 2: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Skolen er et rart sted at være 49 Jeg føler mig tryg i min klasse 49 Jeg respekterer mine klassekammerater 41 Jeg taler ordentligt til mine klassekammerater 48 Jeg kan godt lide at komme til fester på skolen 46 Lærerne griber ind, hvis vi har konflikter % % 29% % Tabel 21: Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Hvis du tænker tilbage måned for måned i det sidste halve år Er du blevet mobbet af én eller flere af dine kammerater? 412 Har du været med til at mobbe andre? 412 Har du været med til at mobbe én eller 411 flere af dine lærere? Har du oplevet, at lærere har behandlet 412 bestemte elever dårligt? Har du oplevet, at lærere har 411 favoritelever? Nej, aldrig % % Ja, 1 eller 2 gange 33 8% % Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen % 51 1 Ja, flere gange om ugen 17 4% 95 2 Tabel 22: Har du indenfor det sidste halve år haft symptomer på stress? (som f.eks. svimmelhed, søvnløshed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, magtesløshed og lav selvfølelse) 413 Ja Nej ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 9 af 19

10 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 23: Hvilken af de følgende faktorer har efter din mening været den væsentligste årsag til din stresstilstand? (Du må højst angive 3 svar) 256 Skriftlige afleveringer 23 89,8% Forberedelsen til timerne (lektielæsning) , Andet 78 3, Problemer i familien 72 28, Erhvervsarbejde 48 18,8% Fritidsinteresser 46 18, Forældres forventninger 32 12, Tabel 25: Hvor meget har du været fraværende i dette skoleår uden at være syg? 412 Ingen dage 44 1 Nogle få timer dage % 4-6 dage 58 14% 7-9 dage dage 24 2 dage eller mere 1 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 1 af 19

11 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 26: Er der for lidt, passende eller for meget af... Du kan bruge svarrubrikken længst til højre, hvis du ikke kender eller ikke har haft den nævnte undervisningstype. For lidt Passende For meget Har ikke haft/ Kender ikke E-læringsforløb/virtuel undervisning % % Elevfremlæggelser Gruppearbejde Gruppediskussioner Klasse-/holdundervisning % 1 Klassediskussioner Korte læreroplæg Længerevarende projektarbejde % % 2 Selvstændige opgaver % % 3 Skriftlige opgaver % Tværfaglige forløb % 58 14% 12 Elevindflydelse på valg af undervisningsformer og emner % 21 49% ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 11 af 19

12 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 27: Hvordan lærer du bedst? (Du må højst angive 3 svar) 411 Gruppearbejde 19 46, Klasse-/holdundervisning 18 43,8% Selvstændige opgaver , Klassediskussioner ,8% Korte læreroplæg 18 26, Skriftlige opgaver 97 23, Længerevarende projektarbejde 95 23, Gruppediskussioner 91 22, Elevfremlæggelser 58 14, Elevindflydelse på valg af undervisningsformer og emner 41 1, Tværfaglige forløb 38 9, E-læringsforløb/virtuel undervisning 28 6,8% Tabel 28: Er klassens lærere gode til at koordinerer skriftlig arbejde? 413 Hverken gode eller dårlige ,4% Dårlige 1 24, Gode 93 22, Meget dårlige 35 8, Meget gode 1 2,4% 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 12 af 19

13 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 29: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Skolens ledelse lytter, hvis elever kommer med problemer 396 Der er god service på kontoret 411 Vi får den information, vi har brug for fra vores 44 klasseteamlærere Vi behandler skolens servicepersonale (kontor, 411 pedel, rengøring) ordentligt Vi kan finde steder, hvor der er ro til 41 gruppearbejde Jeg får god hjælp på skolens bibliotek 376 Kantinen er et rart sted at komme % 33 8% % % % 66 18% 76 19% Tabel 3: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn...? Jeg kan selv finde de informationer, jeg har brug for på skolen 47 Der er en god kontakt mellem ledelsen og eleverne 47 Jeg fik en god introduktion, da jeg startede på 49 skolen første år Skolen forbereder mig til at læse videre 45 Jeg ved, hvilke videreuddannelsesmuligheder jeg 48 har % 74% % % ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 13 af 19

14 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 31: Har du været i personlig kontakt med en studievejleder efter du er begyndt på skolen? 412 Ja, jeg har henvendt mig til studievejlederen % Ja, studievejlederen har henvendt sig til mig Nej 91 2 Tabel 32: Var studievejlederen imødekommende? 321 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad 83 2 Kun i mindre grad 21 Nej, slet ikke 3 Tabel 33: Hvad bruger du din studievejleder til? 318 Personlige problemer 33 1 Uddannelses vejledning SU 1 Problemer med at følge med /læse lektier 2 Valg af studieretning/valgfag 16 3 Andet 3 9% 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 14 af 19

15 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 34: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn? Elevrådet er synligt i hverdagen 41 Jeg fik god introduktion af elevrådet da jeg 48 startede på skolen Elevrådet er der, når jeg har spørgsmål eller forslag 396 Jeg kan se hvilken forskel elevrådet gør 45 Det er nemt at blive en del af elevrådet, hvis jeg 398 ønsker det Kontakten mellem elevrådet og eleverne er god % % % % % Tabel 35: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg kan ubesværet bruge egen bærbar pc på skolen 41 Vi har adgang til det nødvendige it-udstyr, når vi 41 har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt 41 Der er hurtig hjælp ved problemer med it-udstyret 45 Jeg er tilfreds med skolens udvalg af itprogrammer 48 til brug i undervisning Jeg behandler skolens it-udstyr godt 41 Jeg er dygtig til at arbejde på pc og bruge internettet % % % % % % % % ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 15 af 19

16 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Videreuddannelse Tabel 36: Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 412 Læse videre 86 2 Holde sabbatår % Ved endnu ikke 64 1 Andet 23 Tabel 37: Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 85 Korte videregående uddannelser, KVU (f. eks. erhvervsakademier) 4 Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f. eks. seminarer, tekniske højskoler) 15 18% Lange videregående uddannelser, LVU (f. eks. universitet og handelshøjskoler) 51 6 Andet 15 18% Tabel 38: Hvilken af disse KVU uddannelser har du overvejet at vælge? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 4 Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser 2 5 IT- og designuddannelser Kreative og kunstneriske uddannelser (korte) Sundhedsuddannelser 1 2 Tekniske og teknologiske uddannelser (korte) Andet ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 16 af 19

17 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Tabel 39: Hvilken af disse MVU uddannelser har du overvejet at vælge? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 15 Kreative og kunstneriske uddannelser (mellemlange) 4 2 Pædagogiske uddannelser 3 2 Sproguddannelser 1 Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser 1 Social- og sundhedsuddannelser 4 2 Tekniske og teknologiske uddannelser (mellemlange) 1 Andet 1 Tabel 4: Hvilken af disse LVU uddannelser har du overvejet at vælge? Vælg den mulighed, du overvejer mest lige for tiden 51 Humanistiske uddannelser 11 2 Kreative og kunstneriske uddannelser (lange) 2 4% Naturvidenskabelige uddannelser 16 3 Samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser 11 2 Sundhedsvidenskabelige uddannelser 8 1 Tekniske og teknologiske uddannelser (lange) 3 Andet 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 17 af 19

18 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Det fysiske undervisningsmiljø Tabel 42: Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold: Pladsforhold (er der god plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan 49 de indstilles, sidder man godt) Udstyr (tavle, OH, projektor, m.m. er de til 48 rådighed, virker de) Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du 47 blændet af solen) Indeklima generelt (udluftning, lugtgener, 48 trækgener) Temperatur (for varmt, for koldt) 47 Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) 47 Områder til gruppearbejde (er der gode steder, 48 er der tilstrækkeligt) Bibliotek (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 393 Rengøring (i klasselokalerne, gangene, 45 toiletterne m.m.) I orden Problemer Kræver indgriben % % % 96 24% % % % % 75 18% % % % Tabel 44: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn? Der er plads til, at flere kan sidde omkring pcskærmen 48 Stolen ved pc'en kan sættes op og ned, så den 47 passer mig Vinduer eller lys spejler sig ofte i skærmen til pc'en % % 29 ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 18 af 19

19 Middelfart Gymnasium og HF Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 29 Det æstetiske undervisningsmiljø Tabel 45: Hvor enig eller er du alt i alt med følgende udsagn? Skolens bygninger er godt vedligeholdte 47 Jeg kan lide farverne på skolen 47 Vores skole er spændende indrettet 47 Der mangler udsmykning på skolen 47 Der er mange hyggekroge på skolen 46 Der er gode udendørsarealer på skolen % % 54% % ASPEKT R&D og Uddannelsesbenchmark.dk Side 19 af 19

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen EUC Nord HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen EUC Nord HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse EUC Nord HG OVERORDNEDE VURDERINGER Karaktergennemsnit,

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen Vejle Handelsskole HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN 009 alle elever HG Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor gammel er du?... Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... Spørgsmål

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9, HHX Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015. Høng Gymnasium og HF

Elevtrivselsundersøgelse 2015. Høng Gymnasium og HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Høng Gymnasium og HF Udarbejdet November 2015 Undersøgelsen på Høng Gymnasium og HF Der har deltaget 190 elever ud af 218 mulige. Det giver en svarprocent på 87,2% Undersøgelsen

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 HF og VUC FYN Svarprocent: 88% (1861 besvarelser ud af 2124 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 Svarprocent: 92% (529 besvarelser ud af 5 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Syddanmark) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 79 [+6] 79 [+1] 88 4 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 91 89 85 87 86 86 82 82 78 82 78 74 73 72 71 81 87 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 67% (334 besvarelser ud af 498 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+6] 68 72 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 202 Undersøgelsen

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU Læsevejledning

Læs mere

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College, HHX Der har i alt deltaget 679

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Karakterbogen. Netværk G, HTX. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk G, HTX. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen, HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse, HTX Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX og HTX

Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX og HTX Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere