Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911"

Transkript

1 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr

2 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal 17 Ledelsesberetning for Bang & Olufsen a/s koncernen 20 Brand-understøttet forretning 23 Business-to-Business forretningsområder 24 Ny virksomhedsstrategi 26 Forventninger til regnskabsåret 2011/12 27 Videnressourcer 31 Social ansvarlighed (CSR) 39 God selskabsledelse 41 Aktionærinformation 44 Meddelelser sendt til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 45 Forretningsmæssige risici 49 Regnskab og noter 50 Ledelsespåtegning 51 Den uafhængige revisors påtegning 52 Struktur, ledelse og ledelseshverv 57 Kapitalstruktur 58 Resultatopgørelse 59 Totalindkomstopgørelse 60 Balance 63 Pengestrømsopgørelse 64 Egenkapitalopgørelse 66 Noter 2

3 KÆRE BANG & OLUFSEN AKTIONÆR 2010/11 var et begivenhedsrigt og udfordrende år for Bang & Olufsen. Selv om det lykkedes at forbedre både omsætning og nettoresultat i forhold til sidste år, så var resultatet overordnet set ikke tilfredsstillende, omend der var lyspunkter. Ledelsesændringer I årets løb skete der væsentlige ændringer i såvel bestyrelse som direktion. I december 2010 konstituerede bestyrelsen sig med Ole Andersen som formand, efter at den hidtidige bestyrelsesformand Brian Petersen valgte at udtræde af bestyrelsen. På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. marts 2010 blev Alberto Torres og Jesper Jarlbæk valgt som nye medlemmer til bestyrelsen. Henning Bejer Beck tiltrådte som ny finansdirektør den 1. oktober 2010, og Tue Mantoni tiltrådte som administrerende direktør den 1. marts Ny strategi Efter en omfattende strategiproces fremlagde Bang & Olufsen i august 2011 sin nye strategi Leaner, Faster, Stronger. Strategien, som indebærer væsentlige strategiske forandringer, har til formål at udnytte Bang & Olufsens fulde potentiale. Bang & Olufsens overordnede strategi er at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger, som sælges til luksussegmentet gennem et netværk af dedikerede forhandlere over hele verden. De væsentligste elementer i den femårige strategi er: Øget fokus på lyd og akustik. Bang & Olufsen vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling og dermed udnytte og yderligere styrke virksomhedens verdensledende kompetencer og markedsposition inden for disse områder, blandt andet gennem en dybere, vertikal integration af ICEpowers tekniske teams og større vidensdeling med Automotives akustikteams. Yderligere styrkelse af forretningsområdet Automotive. Over de kommende år vil Bang & Olufsen fastholde fokus på at skabe værdi for eksisterende partnere gennem udvikling af innovative lydsystemer, der understøtter partnernes brandimage og optimerer deres car-fi forretning. Lancering af en ny produktkategori og udvidelse af distributionen gennem komplementære kanaler med det formål at tiltrække nye kunder til brandet. Produktkategorien vil bestå af en serie stand-alone produkter, som bygger på Bang & Olufsens kompetencer inden for design, lyd, tilslutningsmuligheder og brugervenlighed på baggrund af Bang & Olufsens tilgang til kvalitet. Omstrukturering af detail-netværket. Bang & Olufsen vil gennemføre en omstrukturering af detail-netværket for at skabe øget kundefokus og lønsomhed. Målet er at skabe en dynamisk og engagerende kundeoplevelse, hvor kunderne kan afprøve produkter, søge råd om integrerede løsninger og se, hvilke nyheder, der er kommet fra Bang & Olufsen. Udvidelse af forretningen på BRIK-markeder. Aktiviteterne på vækstmarkeder vil blive udvidet, hvilket inkluderer en aggressiv vækststrategi for det kinesiske marked. Som en konsekvens af dette vil virksomheden etablere et nationalt salgskontor i Shanghai og overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina. Udnyttelse af partnere inden for audio-video udvikling og indkøb. Eksterne ressourcer vil blive brugt i markant højere grad, end det er tilfældet i dag, med henblik på at øge effektiviteten i produktudviklingen og kunne lancere flere succesrige produkter fremover. Etablering af en trimmet og mere adræt organisation med globalt udsyn. Ambitionen er at opbygge en mere trimmet og fladere organisation med henblik på at gøre virksomheden mere adræt og lydhør over for forandringer i markedet, ligesom det skal muliggøre investeringer i områder, der tilbyder de største vækstmuligheder i henhold til Leaner, Faster, Stronger strategien. Tilbage til INDHOLD 3

4 Divisionernes udvikling Årets omsætnings- og resultatfremgang skal primært ses i lyset af en stærk udvikling i Automotive, hvor omsætningen steg med 184 millioner DKK eller 69 procent i forhold til året før. Væksten var drevet af en generel stigning i antallet af solgte biler fra Bang & Olufsens partnere Audi, Aston Martin og Mercedes AMG samt lanceringerne af de første modeller fra BMW med Bang & Olufsen lydanlæg. Bang & Olufsen lancerede en række nye audioog videoprodukter i løbet af året herunder den anmelderroste højttalerdock BeoSound 8, virksomhedens første 3D-fjernsyn, BeoVision 4-85 og efterfølgende BeoVision 4-103, samt en ny væg- eller loftsindbygget højttaler, BeoVox2. På trods af disse produktlanceringer oplevede Bang & Olufsen en nedgang i salget af audio- og videoprodukter. Omsætningen faldt med 92 millioner DKK eller 4 procent, hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende. Nedgangen i audio-video forretningen skyldes primært et fald i Bang & Olufsens salg af videoprodukter samt et generelt udfordrende marked i Danmark og Storbritannien. Udbytte Fremtiden Den lancerede strategi Leaner, Faster, Stronger vil være den primære retningspil for ledelsen af Bang & Olufsen i de kommende år. Hastigheden af implementeringen vil blive påvirket, i positiv eller negativ retning, af udviklingen i virksomhedens finansielle ressourcer. Strategiimplementeringen vil løbende blive monitoreret af bestyrelsen, og der vil blive foretaget løbende afstemning med selskabets likviditets- og kapitalberedskab. I de to første regnskabsår (2011/12 og 2012/13) vil fokus være rettet mod at genetablere en ledende position inden for Bang & Olufsens centrale styrkeområder samt at opbygge en mere effektiv, globaliseret og kundeorienteret organisation. Forventningen til 2011/12 er, at omsætningen vil vokse til over millioner DKK, og at resultatet før skat vil blive forbedret til et niveau i størrelsesorden 100 millioner DKK. Med venlig hilsen Som følge af den utilfredsstillende resultatudvikling og i lyset af de strategiske udfordringer, som selskabet står over for, foreslår bestyrelsen ikke udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2010/11. Ole Andersen Bestyrelsesformand Tue Mantoni Administrerende direktør Tilbage til INDHOLD 4

5 Selskabsoplysninger med videre Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, Danmark Telefon: , fax: , website: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Struer Regnskabsår: 1. juni maj Godkendelse af årsrapport: Årsrapporten forventes godkendt på selskabets generalforsamling, som afholdes den 23. september Ordinær generalforsamling: Afholdes fredag den 23. september 2011 kl på Struer Gymnasium. Miljøredegørelser Produktrelateret miljøredegørelse "Til mindste detalje" en historie om miljøbevidsthed fortalt gennem udvikling, produktion, brug og bortskaffelse af et specifikt produkt. Redegørelsen kan læses på: eller rekvireres ved henvendelse til Bang & Olufsens miljøafdeling på telefon Lovpligtigt grønt regnskab for anodiseringsanlæg. Dansk udgave kan rekvireres ved henvendelse til Bang & Olufsens miljøafdeling på telefon Finanskalender 2011: Onsdag den 17. august: Årsregnskabsmeddelelse (2010/11) Fredag den 23. september: Generalforsamling Onsdag den 12. oktober: Delårsrapport (1. kvartal 2011/12) 2012: Onsdag den 18. januar: Delårsrapport (2. kvartal 2011/12) Onsdag den 18. april: Delårsrapport (3. kvartal 2011/12) Onsdag den 15. august: Årsregnskabsmeddelelse (2011/12) Fredag den 21. september: Generalforsamling Onsdag den 10. oktober: Delårsrapport (1. kvartal 2012/13) Koncernens overordnede selskabsstruktur Bang & Olufsen a/s 100 % Bang & Olufsen Operations a/s 100 % Bang & Olufsen s.r.o. 51 % OÜ BO-Soft 100 % Bang & Olufsen ICEpower a/s 100 % Bang & Olufsen GPS Taiwan Tilbage til INDHOLD 5

6 Bang & olufsen - kort fortalt Bang & Olufsen udvikler, producerer og sælger en lang række eksklusive audio- og videoprodukter, herunder tv, musiksystemer, højttalere, telefoner og multimedieprodukter, som kombinerer ny teknologi med elegant design, kvalitet og brugervenlighed. Bang & Olufsen leverer også lydsystemer til nogle af verdens førende bilmærker, og derfor er det i dag muligt at finde lydsystemer fra Bang & Olufsen i biler fra Audi, Aston Martin, Mercedes-AMG og BMW. Desuden er nogle af verdens mest velrenommerede hoteller udstyret med audioog videoprodukter fra Bang & Olufsen. Størstedelen af produktudvikling og produktmodning foregår i Struer, Danmark, hvor hovedsædet ligger. Bang & Olufsen havde ved udgangen af regnskabsåret ca medarbejdere, og virksomhedens produkter sælges i dag i flere end 70 lande verden over. Historie Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 af to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen. De to havde lært hinanden at kende på ingeniørstudiet og delte en begejstret interesse for tidens nye fænomen: Radioen. Det første gennembrudsprodukt var ikke den lysnetradio, de to ingeniører drømte om, men en eliminator en lysnetenhed, som eliminerede behovet for batterier. Timingen var perfekt eliminatoren kom på markedet samtidig med, at elektricitet i hjemmet begyndte at blive almindeligt i Danmark. Bang & Olufsen opførte som følge heraf i 1927 virksomhedens første produktionsfacilitet. I løbet af 1950 erne og 1960 erne blev Bang & Olufsen veletableret på det danske marked som Det danske kvalitetsmærke. Da konkurrencen fra Asien i slutningen af 1960 erne satte ind, og en lang række danske og europæiske radio- og tv-fabrikker måtte lukke, valgte Bang & Olufsen at alliere sig med arkitekter og designere og at satse på både produkternes idé, design og kvalitet. Tilbage til INDHOLD 6

7 I slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne oplevede Bang & Olufsen indtjeningsproblemer, og i den forbindelse blev en ny distributionsstrategi sat i værk. Bang & Olufsens produkter skulle ikke længere sælges udelukkende via radio/ tv-butikker, der forhandlede et bredt program af elektronikmærker, men i stedet via dedikerede butikker, der hovedsageligt forhandlede Bang & Olufsen produkter. Bang & Olufsen butikkerne (B1-butikkerne) har siden overtaget en stadig større andel af Bang & Olufsens samlede salg. I lyset af den økonomiske afmatning samt en periode med mindre succesfulde og manglende produktlanceringer besluttede Bang & Olufsen i 2008 at koncentrere sig om færre produktkategorier, samtidig med at der blev fokuseret på at få produktudviklingen op i tempo. Effekten er for alvor blevet tydelig i de seneste to regnskabsår, hvor det er lykkedes at forbedre virksomhedens resultat væsentligt. Efter årtusindskiftet etablerede Bang & Olufsen en række butikker i vækstregioner som Indien, Kina og Rusland. Virksomheden begyndte også at udvikle, producere og sælge eksklusive lydsystemer til biler, ligesom der i stigende grad kom fokus på salg af audio- og videoprodukter til luksushoteller og ejendomsprojekter. Tilbage til INDHOLD 7

8 Bang & Olufsens platform Brand-understøttet forretning Bang & Olufsens eksklusive audio- og videoprodukter er kendt verden over for en kombination af høj lyd- og billedkvalitet, brugervenlighed og design. På videosiden har Bang & Olufsen senest lanceret plasmafjernsynet BeoVision 4-85, som er det nyeste medlem af Bang & Olufsens hjemmebiograffamilie og virksomhedens første Full HD 3D-skærm. På lydsiden har Bang & Olufsen blandt andet markeret sig med BeoSound 8, som er en højttalerdock til ipad, iphone og ipod. BeoSound 8 byder på fremragende lyd, unikt design og en intuitiv brugergrænseflade, og med flere end solgte eksemplarer i løbet af de første seks måneder efter lanceringen, er højttalerdocken det hurtigst sælgende audioprodukt i virksomhedens historie. Systemintegration har gennem mange år været et centralt omdrejningspunkt i Bang & Olufsens produktstrategi. Systemintegrationen omfatter blandt andet produkter, som indeholder flere underholdningskilder i samme enhed, eksempelvis tv med integreret dvd eller et audioanlæg med integreret radio, cd- og dvd-afspiller. Systemintegrationen omfatter ligeledes BeoLinksystemet, der gør det muligt at forbinde og kombinere alle typer Bang & Olufsen produkter i hjemmet og distribuere lyd og billede fra Bang & Olufsen hovedsystemet til husets øvrige rum. Med Beo6 fjernbetjeningen er betjeningen også den samme i alle husets rum. Beo6 er en bærbar kommandocentral, som ud over de kendte funktioner fra Beo4 tilbyder en række andre funktioner. Blandt andet kan den konfigureres specifikt til den enkelte kunde og dennes behov. Det er ensbetydende med en personlig og unik fjernbetjening, som indeholder præcis de funktioner, der er nødvendige i det pågældende hjem. Også virksomhedens BeoLink applikation til iphone eller ipod Touch giver mulighed for at betjene Bang & Olufsen produkter og for eksempel gardiner, belysning og aircondition, som er omfattet af hjemmets home automation-system. Den brand-understøttede forretning er inden for de seneste år blevet udvidet til også at omfatte udvikling, produktion og salg af eksklusive lydsystemer til biler i det øvre segment, hvilket i dag udgør en vigtig del af Bang & Olufsens kerneforretning. I den forbindelse har Bang & Olufsen Tilbage til INDHOLD 8

9 indgået samarbejder med Audi, Aston Martin, Mercedes- AMG og BMW. Lydsystemerne til biler har opnået stor anerkendelse, og Bang & Olufsens position som markedets førende brand blev igen cementeret i marts 2011 i den årlige læserundersøgelse udført af magasinet "auto motor und sport. Næsten læsere deltog i undersøgelsen og var med til at stemme Bang & Olufsen ind på førstepladsen foran 26 andre brands. Det er i øvrigt tredje gang, at Bang & Olufsen bliver kåret som bedste brand inden for lydsystemer til biler. Endvidere sælger Bang & Olufsen audio- og videoprodukter til luksushoteller og større ejendomsprojekter. Virksomhedens produkter er i dag repræsenteret i mere end 200 femstjernede hoteller verden over. Derudover har Bang & Olufsen leveret audio- og videoprodukter til eksklusive ejendomsprojekter primært i Mellemøsten og Asien. Butikker Salget sker gennem to former for dedikerede Bang & Olufsen butikker: B1-butikker, som hovedsageligt forhandler Bang & Olufsens produkter. Shop-in-Shop butikker, hvor et større område af butikken er indrettet og dedikeret til Bang & Olufsens produkter. Uanset hvor kunden køber Bang & Olufsen produkter, vil kunden møde veluddannet personale, idet Bang & Olufsen bruger omfattende midler til den kontinuerlige uddannelse af butikspersonalet. I dag sælges Bang & Olufsens produkter via 690 B1-butikker og 265 Shop-in-Shop butikker. B1-butikkerne tegner sig for 83 procent af omsætningen, mens Shop-in-Shop butikkerne tegner sig for 17 procent. Det er Bang & Olufsens strategi at satse på de to butiksformer; B1-butikkerne som den væsentligste, og Shop-in-Shop butikkerne som vigtig distributionskanal i de områder, hvor befolkningsgrundlaget endnu ikke giver basis for en B1-butik. Bang & Olufsen ejer selv 42 B1-butikker hovedsageligt i Australien, USA og England. Tilbage til INDHOLD 9

10 Markeder Bang & Olufsens produkter sælges over det meste af verden, og 91 procent af virksomhedens omsætning stammer fra salg uden for Danmark. Aktiviteterne på en lang række markeder håndteres af Bang & Olufsen ejede datterselskaber, jf. oversigten note 48, mens salgs- og distributionsudviklingen på visse oversøiske markeder sker via højt kvalificerede forretningspartnere. Produktion Bang & Olufsens produkter består af både indkøbte og egenproducerede komponenter. Bang & Olufsen indkøber hos forskellige leverandører en lang række produktrelaterede delkomponenter og halvfabrikata, som indgår i virksomhedens audio- og videoprodukter. Elektronikkomponenter/print er outsourcet og produceres af forskellige leverandører efter Bang & Olufsens nøjagtige specifikationer. Bang & Olufsen koncentrerer sig således om egen produktion af de komponenter, hvor virksomheden gennem mange år har udviklet en særlig ekspertise, primært med hensyn til indfarvning (anodisering), mekanisk bearbejdning og overfladebehandling af aluminium. Et kompetenceområde der i stort omfang også udnyttes i Bang & Olufsens automotive-aktiviteter. Samling og montage af de forskellige produkter foregår i egne produktionsfaciliteter i Struer og i Koprivnice, Tjekkiet. Her færdigmonteres, testes og kvalitetskontrolleres produkterne, inden de videresendes til kunden. Ud over de fysiske komponenter indgår også Bang & Olufsens egenudviklede software og teknologi i produkterne, hvorigennem de adskiller sig med hensyn til blandt andet excellent brugervenlighed og lyd- og billedbehandling. Tilbage til INDHOLD 10

11 Produktudvikling Virksomhedens udvikling af audio- og videoprodukter og lydsystemer til biler er koncentreret i Struer. Der er også en mindre udviklings- og innovationsenhed for software i Århus, Danmark. Dertil kommer en udviklingsafdeling i tilknytning til fabrikken i Koprivnice og den estiske virksomhed OÜ BO-Soft. Bang & Olufsens innovationskultur er opbygget gennem mange år. I de senere år er denne innovationskultur videreudviklet for bedre at kunne håndtere det stadig stigende teknologiindhold i virksomhedens produkter. Dermed sikres optimalt genbrug af teknologi i de enkelte produkter, uden at Bang & Olufsens velkendte differentiering begrænses. I sammenligning med andre producenter af forbrugerelektronik er Bang & Olufsens tilgang til produktudvikling og designdrevet innovation ukonventionel. Bang & Olufsens metoder adskiller sig blandt andet, når det handler om den tidlige konceptudvikling, hvor der gøres et stort arbejde for at skabe innovative og langtidsholdbare koncepter og design. Brand-uafhængig forretning Ud over brand-understøttet forretning beskæftiger Bang & Olufsen sig også under betegnelsen brand-uafhængig forretning med udvikling, produktion og salg af kompakte digitale forstærkerenheder. Det er datterselskabet Bang & Olufsen ICEpower a/s, som står bag den patenterede ICEpower-teknologi en teknologi, der gør det muligt for små digitale forstærkere at give en høj ydelse med meget lav varmeudvikling og dermed formindsket energiforbrug. Kompakt design, pålidelighed, energibesparelser og kvalitetslyd betyder, at digitale forstærkermoduler fra Bang & Olufsen ICEpower blandt andet anvendes i high end audio- og videoprodukter og i mobiltelefoner. Brugen af ICEpower-teknologien er også et centralt element i Bang & Olufsens aktive højttalere og lydsystemer til biler. Tilbage til INDHOLD 11

12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) 2007/ /07 Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Resultat af primær drift 60 (34) (496) Finansielle poster, netto (20) (9) (30) (30) (16) Resultat før skat 40 (50) (523) Årets resultat efter skat 28 (33) (383) Årets resultat efter skat, moderselskabets aktionærer 27 (34) (385) Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Egenkapital ultimo, moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Årets pengestrømme (98) (4) 192 (104) (346) Heraf pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet (318) (178) (339) (254) (378) heraf investering i materielle langfristede aktiver (96) (83) (111) (190) (158) heraf investering i immaterielle langfristede aktiver (253) (212) (212) (125) (210) heraf investering i kapitalandele (1) - (27) - - Finansieringsaktivitet (100) (44) 418 (181) (488) Beskæftigede Antal medarbejdere ved årets udgang ) Nøgletallene for 2008/ /11 er regulerede som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Parentes angiver negative beløb. Tilbage til INDHOLD 12

13 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal (fortsat) Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2010/11 1) 2009/10 1) 2008/09 1) 2007/ /07 Nøgletal EBITDA (210) EBITDA-margin, % 10,4 7,7 (7,5) 12,1 18,1 Overskudsgrad, % 2,1 (1,2) (17,8) 4,8 12,1 Afkastningsgrad, % 2,8 (1,6) (20,6) 7,4 23,0 Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 13,3 6,3 (21,6) 20,3 40,7 Egenkapitalens forrentning, % 1,8 (2,3) (25,8) 6,7 21,6 Likviditetsgrad 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 Selvfinansieringsgrad, % 61,3 58,3 57,9 52,2 56,5 Finansiel gearing 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 Rentebærende gæld (netto) Nettoomsætning/Investeret kapital ekskl. goodwill 2,1 2,0 1,7 2,4 2,8 Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * 1 (1) (16) 4 15 Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * 1 (1) (16) 4 15 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK * Børskurs 31. maj * Price/earnings * 96 (59) (3) Price/earnings, udvandet * 96 (59) (3) Børskurs/Indre værdi pr. aktie * 1,7 1,4 1,1 2,2 5,0 Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 0,00 0,00 0,00 3,00 20,00 Antal aktier, ultimo året Antal egne aktier, ultimo året Gennemsnitligt antal aktier i omløb * Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt* Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet * * Beløbene for 2006/ /08 er regulerede for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33. 1) Nøgletallene for 2008/ /11 er regulerede som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Parentes angiver negative beløb. Tilbage til INDHOLD 13

14 mio. DKK Resultat af primær drift mio. DKK Årets pengestrømme /07 07/08 08/09 09/10 10/11 mio. DKK % /07 07/08 08/09 09/10 10/11 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Resultat før skat Egenkapitalens forrentning Tilbage til INDHOLD 14

15 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal (fortsat) Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat EDITDA-margin: EBITDA x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver EBITA: Resultat før renter, skat, amortiseringer, nedskrivninger af immaterielle aktiver og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Afkast af investeret kapital EBITA x 100 ekskl. goodwill: Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Netto rentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning/investeret kapital ekskl. goodwill: Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier udvandet Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Antal aktier ultimo Price/earnings: Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie Price/earnings, udvandet: Børskurs Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie Tilbage til INDHOLD 15

16 I beregningen af ovenstående nøgletal for 2006/ /08 reguleres antal aktier og børskurs for udvandingen ved bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i foråret 2009 i overensstemmelse med IAS 33: Reguleret antal aktier: Oprindeligt antal aktier før aktieemissionen Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Reguleret børskurs: Børskurs før aktieemissionen x reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen Reguleringsfaktor for udvandingen ved aktieemissionen: Teoretisk kurs efter aktieemissionen Børskurs umiddelbart før aktieemissionen Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening bortset fra dem, der ikke er defineret deri. Sammenligningstal er tilpasset. Tilbage til INDHOLD 16

17 LEDELSESBERETNING FOR BANG & OLUFSEN A/S KONCERNEN Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent. Dette er i overensstemmelse med tidligere udmeldinger om en omsætning i niveauet millioner DKK. Omsætningen i fjerde kvartal var 711 millioner DKK sammenlignet med 779 millioner DKK i samme periode sidste år svarende til et fald på 9 procent. Omsætningsnedgangen i fjerde kvartal skal ses på baggrund af et vanskeligt sammenligningsgrundlag, idet væksten for fjerde kvartal sidste år på 26 procent var drevet af lanceringen af BeoVision og BeoLab 11 samt af verdensmesterskaberne i fodbold, som genererede øget salg af videoprodukter. Resultat før skat for regnskabsåret 2010/11 blev positivt med 40 millioner DKK sammenlignet med et negativt resultat på 50 millioner DKK for den tilsvarende periode sidste år. Dette svarer til tidligere udmeldinger om et resultat før skat i intervallet millioner DKK. Resultat før skat for fjerde kvartal var positivt med 8 millioner DKK sammenlignet med et positivt resultat på 22 millioner DKK i fjerde kvartal 2009/10. Resultat før skat for regnskabsåret 2010/11 er negativt påvirket af særlige poster på 32 millioner DKK, hvoraf 14 millioner DKK kan henføres til omkostninger i forbindelse med den tidligere CEOs fratrædelse, 7 millioner DKK vedrører nedskrivning af en ejendom sat til salg og 11 millioner DKK i fjerde kvartal er grundet nedskrivninger af to udviklingsprojekter. Koncernens bruttoavance for regnskabsåret 2010/11 var 40,3 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme periode sidste år. Koncernens bruttoavance i fjerde kvartal var 39,2 procent mod 40,9 procent i samme kvartal i regnskabsåret 2009/10. Med en omsætning på 452 millioner DKK, svarende til en stigning på 69 procent, udviste Automotive fortsat fremgang i regnskabsåret 2010/11. I fjerde kvartal blev omsætningen 120 million DKK mod 101 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en vækst på 19 procent. Antallet af B1-butikker blev øget med 4 butikker i fjerde kvartal. Antallet af B1-butikker udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2010/ mod 703 butikker ved udgangen af regnskabsåret 2009/10. Bang & Olufsen lancerer en fem-års strategiplan "Leaner, Faster, Stronger". Strategien beskriver konkrete tiltag til at styrke Bang & Olufsens fokus på at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger til et netværk af selektive forhandlere over hele verden. Formålet med strategiplanen er at realisere selskabets fulde potentiale, som vurderes at være en omsætning i intervallet 8-10 milliarder DKK med en EBIT-margin over 12 procent, som selskabets EBIT-margin var før den finansielle krise. Hastigheden af implementeringen vil blive påvirket, i positiv eller negativ retning, af udviklingen i virksomhedens finansielle ressourcer. I de to første regnskabsår (2011/12 og 2012/13) vil fokus være rettet mod at genetablere en ledende position inden for Bang & Olufsens centrale styrkeområder samt at opbygge en mere effektiv, globaliseret og kundeorienteret organisation. I forbindelse med udarbejdelsen af Bang & Olufsen s nye 5-års strategi er der foretaget en detaljeret analyse af direktionens sammensætning og struktur. Strategien vil blive gennemført med en fladere organisation med fokus på kunder og forhandlere. Som en konsekvens heraf fratræder Christian Winther stillingen som Executive Vice President, Sales and Marketing i Bang & Olufsen a/s den 30. november Koncernens omsætning i audio-video forretningen for regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK i den tilsvarende periode sidste år svarende til et fald på 4 procent. I fjerde kvartal udgjorde omsætningen i audio-video forretningen 566 millioner DKK mod 657 millioner DKK i den tilsvarende periode i 2009/10 svarende til et fald på 14 procent. Tilbage til INDHOLD 17

18 Kommentarer til udviklingen Koncernens omsætning i regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK sidste år. Dette svarer til en vækst på 4 procent. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 2010/ /10 Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (13) (13) Nettoomsætning i alt I den brand-understøttede forretning blev omsætningen millioner DKK i regnskabsåret 2010/11 mod millioner DKK sidste år. Væksten i omsætningen kan relateres til forretningsområdet Automotive, som fortsat viste fremgang og øgede omsætningen fra 268 millioner DKK i regnskabsåret 2009/10 til 452 millioner DKK i regnskabsåret 2010/11. Koncernens omsætning i audio-video forretningen for regnskabsåret 2010/11 blev millioner DKK mod millioner DKK i den tilsvarende periode sidste år. Brand-understøttet forretning omsætning fordelt på produktkategorier (mio. DKK) 2010/ /10 Video Højttalere Audio Telefoner Reservedele, tilbehør med videre Automotive Omsætning i alt Koncernens bruttoavance blev i regnskabsåret 2010/11 på 40,3 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme periode sidste år. Den øgede bruttoavance skyldes bl.a. forbedret dækningsbidrag i audio-video forretningen og højere omsætning og dermed en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten. Resultat før skat i regnskabsåret 2010/11 blev positivt med 40 millioner DKK mod et negativt resultat på 50 millioner DKK i samme periode sidste år, dvs. en forbedring på 90 millioner DKK. Resultatet er negativt påvirket af særlige poster på 32 millioner DKK, hvoraf 14 millioner DKK kan henføres til omkostninger i forbindelse med den tidligere CEOs fratrædelse, 7 millioner DKK vedrører nedskrivning af en ejendom sat til salg og 11 millioner DKK i fjerde kvartal er grundet nedskrivninger af to udviklingsprojekter. Koncernen har nedbragt kapacitetsomkostningerne med 41 millioner DKK, eller 4 procent i forhold til sidste år, bl.a. som følge af lavere hensættelser til tab på debitorer. Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 448 millioner DKK mod 438 millioner DKK i samme periode året før. Koncernen forventer at opretholde et højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling med fokus på lanceringer i audiovideo forretningen, udvikling af nye lydsystemer til samarbejdspartnere inden for Automotive forretningsområdet samt færdiggørelsen af koncernens digitale platforme. Tilbage til INDHOLD 18

19 Nettoeffekt af aktiveringer var positiv med 137 millioner DKK sammenlignet med 95 millioner DKK året før. Udgiftsførte udviklingsomkostninger var 311 millioner DKK mod 343 millioner DKK for samme periode sidste år. Der er i regnskabsåret 2010/11 modtaget refusioner vedrørende udviklingsprojekter fra Automotive partnere på 27 millioner DKK. Modtagne refusioner indgår ikke i resultatopgørelsen, da de i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis modregnes direkte i immaterielle aktiver. Resultat før skat blev i fjerde kvartal positivt på 8 millioner DKK mod et positivt resultat på 22 millioner DKK for fjerde kvartal af 2009/10. Resultat før skat for fjerde kvartal blev negativt påvirket med 11 millioner DKK grundet nedskrivninger af to udviklingsprojekter. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet var positive med 320 millioner DKK mod positive 218 millioner DKK i samme periode sidste år. Nettorentebærende gæld er uændret i forhold til sidste år. Kommentarer til udviklingen i fjerde kvartal af regnskabsåret 2010/11 (ikke revideret) Koncernens omsætning blev i fjerde kvartal 2010/11 på 711 millioner DKK mod 779 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 9 procent. I audio-video forretningen blev omsætningen på 566 millioner DKK mod 657 millioner DKK i samme periode sidste år. Den lavere omsætning skal ses på baggrund af et vanskeligt sammenligningsgrundlag, idet væksten for fjerde kvartal sidste år på 26 procent var drevet af lanceringen af BeoVision og BeoLab 11 samt af verdensmesterskaberne i fodbold, som genererede øget salg af videoprodukter. Yderligere blev lanceringen af koncernens nye produkt, BeoSound 5 Encore, som var planlagt til at finde sted i fjerde kvartal af regnskabsåret 2010/11, udskudt til første kvartal i regnskabsåret 2011/12. I den brand-understøttede forretning faldt omsætningen med 73 millioner DKK fra 758 millioner DKK sidste år til 685 millioner DKK i år, mens koncernens bruttoavance faldt med 41 millioner DKK. Koncernens bruttoavance blev i fjerde kvartal på 39,2 procent mod 40,9 procent i samme periode i regnskabsåret 2009/10. Den lavere bruttoavance i fjerde kvartal skyldes en ændring i produktsammensætningen i retning af øget salg af videoprodukter, primært BeoVision D, som traditionelt har en lavere bruttoavance. Tilbage til INDHOLD 19

20 BRAND-UNDERSTØTTET FORRETNING Udviklingen på markederne Mens koncernens hovedmarkeder Danmark og Storbritannien konstaterede en omsætningsnedgang på 69 millioner DKK i regnskabsåret 2010/11, oplevede de asiatiske markeder en fremgang på 47 millioner DKK. Nordamerika, Tyskland, Frankrig, Belgien, Rusland og Norge havde også fremgang i forhold til sidste år. Produktlanceringer Koncernen har i løbet af regnskabsåret udvidet sit produktsortiment med et antal differentierede produktnyheder, som har fået en god modtagelse på markederne og har medvirket til at bevare en god balance i produktmikset. BeoVision I oktober måned blev den anmelderroste BeoVision 10 familie udvidet med en 32 tommer version. BeoVision 10 familien, som i forvejen består af både en 40 tommer og en 46 tommer version, er karakteriseret ved et unikt designudtryk. BeoVision tilbyder høj lyd- og billedkvalitet. Således er produktet baseret på en Full HD skærm med edgetype LED backlight, ligesom fjernsynet har et aktivt tovejs højttalersystem, som sikrer en lydkvalitet, der overgår markedsstandarden for lyd i fjernsyn af denne størrelse. BeoVision er et godt supplement til BeoVision 10 familien. Med sin størrelse og sit attraktive prispunkt er BeoVision et oplagt valg til sekundære rum som f.eks. køkkenet, soveværelset eller kontoret. BeoSound 8 I november lancerede Bang & Olufsen BeoSound 8, det hurtigst-sælgende audio produkt i Bang & Olufsens 85-årige historie. BeoSound 8 kan fungere som højttalerdock til ipad, iphone og ipod og som højttaler til PC og MACcomputere. BeoSound 8 er et strategisk vigtigt produkt for Bang & Olufsen, fordi det henvender sig til nye såvel som eksisterende Bang & Olufsen kunder. Produktet forventes derfor at tiltrække nye kunder til brandet, herunder kunder fra det yngre segment. BeoSound 8 er karakteriseret ved en enestående lydkvalitet, som fuldendes af en rumtilpasningsfunktion, der gør det muligt at anbringe BeoSound 8 hvor som helst uden at gå på kompromis med lyden. ipod, iphone og ipad er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande. BeoVox 2 I april måned udvidede Bang & Olufsen højttaler sortimentet med en ny væg- eller loftsindbygget højttaler med den særlige egenskab, at fronten kan roteres og vippes, så højttalerenhederne rettes mod en specifik lytteposition. BeoVox 2 konceptet er designet til at blive indpasset diskret i entréer og andre sekundære rum, hvor det primære mål ikke er at lytte til musik, men hvor musik ikke desto mindre er en velkommen tilføjelse. BeoVox 2 er til rådighed i to versioner, hvoraf den mindre er baseret på en 3 tommer kegle, mens den større er baseret på en 5 tommer kegle. Begge højttalere er udstyret med ¾ tommer diskantenhed. 3D-teknologi i BeoVision 4 familien I april meddelte Bang & Olufsen, at BeoVision 4-85 og BeoVision ville blive lanceret med 3D-teknologi. BeoVision 4-85, som blev lanceret under et pressearrangement i Moskva i april, var den første Full HD plasmaskærm med 3D fra Bang & Olufsen. Modellen blev fulgt op af BeoVision 4-103, som blev lanceret i maj Med 3D-teknologien hæves Bang & Olufsens biografoplevelse hjemme til et højere niveau. Begge TV er "Full HD" og inkluderer Bang & Olufsens egen Automatic Colour Management funktion, der kompenserer for de aldringstegn, der med tiden opstår i billedet på plasmaskærme, og sikrer en ensartet høj billedkvalitet år efter år. Produktlancering i første kvartal i regnskabsåret 2011/12 Efter afslutningen af fjerde kvartal 2010/11 lancerede koncernen et nyt audioprodukt. BeoSound 5 Encore bygger på det flotte design fra BeoSound 5 og giver adgang til mere end internetradiostationer verden over. Foruden internetradio kan BeoSound 5 Encore bladre og afspille musik fra en lang række forskellige kilder som eksterne harddisks, NAS-servere, computere, USBhukommelse eller bærbare enheder. Tilbage til INDHOLD 20

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2011/12 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 KONCERNSTRATEGIEN UNDERSTØTTER AMBITIONEN OM AT UDVIKLE IC COMPANYS I RETNING AF PREMIUM-SEGMENTET 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder

KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT. Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked. takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder 2 4 KONSOLIDERET ÅRSRAPPORT Et stærkere andelsselskab på et vanskeligt marked takket være effektiv drift, stærke globale brands og voksende markeder Det globale mælkemarked er turbulent, men også fuld

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere