Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)"

Transkript

1 Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger Indledning Forudsætninger Indtastning af udbetaling/skyldigt beløb og beregning Indtastning af indbetaling/afdrag og beregning Nedskrivning af saldo Status på en vilkårlig dato Ny beregning Gem indtastning Indlæs tidligere gemt fil Lidt om datasikkerhed og databeskyttelse Kendte problemer? Appendiks A: Indledning Brugersiderne for renteberegning benyttes til løbende udregninger uden indtastningsbegrænsninger, hvor der bl.a. kan holdes styr på hovedstol, renter og afdrag samt uforrentede beløb. Siderne for registrerede brugere er tilgængelige på webadressen https://www.procesrente.dk hvortil der linkes i menuen under punktet Brugersider. Under menupunktet Brugersider kan pt. du vælge mellem følgende moduler:

2 Rentedage Siden kan benyttes til at opgøre antallet af rentedage fra en start dato til en slutdato når et år består af 360 rentedage (12 måneder à 30 dage). Enkelt beregning På siden kan der foretages en enkelt renteberegning ad gangen ved indtastning af en start- og slutdato samt det beløb (hovedstolen), der skal forrentes. Der kan indtastes en startdato tilbage fra rentelovens start den 1. juli Enkelte beregninger Flere enkelte beregninger, der organiseres kronologisk linje for linje i et skema og som foretager sammenlægning af henholdsvis hovedstole og renter. Kan fx benyttes ved efterbetalingsager, hvor flere beløb efterbetales samme dato Kompleks fra 2013 (For beløb forfalden fra 1. marts 2013 og senere) Siden håndterer flere beregninger med udbetalinger og indbetalinger (afdrag) organiseret i kronologisk orden. Desuden er der mulighed for at gemme indtastninger i en fil for senere beregninger mv. Kompleks fra 2002 (For beløb forfalden fra 1. august 2002 og senere) Kompleks fra 1978 (For beløb forfalden fra 1. juli 1978 og senere) Forskellen på 3 sider Kompleks 2013, Kompleks 2002 eller Kompleks 1978 er, at de retter sig mod det tidspunkt, hvor det ældste beløb i din opgørelse er forfalden. Der findes på nuværende tidspunkt 3 rentetabeller for udregning af mora-/procesrenten afhængig af, om et beløb er forfalden før 1. august 2002, mellem 1. august 2002 og 28. februar 2013, eller fra og med 1. marts Da siderne kan håndtere flere løbende udbetalinger, skal der vises 3 kolonner yderligere for hver rentetabel, der er behov for. Det betyder at siden Kompleks 1978, der kan håndtere forfaldne beløb for hele perioden tilbage til juli 1978, har brug for hele 19 kolonner, for at vise hovedstole, renter, afdrag og restgæld. Derimod kan siden Kompleks 2013, der udelukkende håndterer forfaldne beløb fra 1. marts 2013 og senere, nøjes med at benytte 12 kolonner; og denne side er derfor betydelig mere overskuelig. Kompleks norsk forsinkelsesrente (For beløb forfalden fra 1994 og senere) Siden håndterer flere beregninger med udbetalinger og indbetalinger (afdrag) organiseret i kronologisk orden. Desuden er der mulighed for at gemme indtastninger i en fil for senere beregninger mv. Denne vejledning I denne vejledning vil jeg gennemgå funktionaliteten med udgangspunkt i siden Kompleks Adgang til siden forudsætter, at man er registreret bruger. Siden har en række funktioner, som giver mulighed for at indtaste løbende udbetalinger (forfaldne beløb) samt tilbagebetalinger (afdrag), hvorefter der udregnes morarente for de forløbne perioder. Desuden kan der indtastes beløb, der ikke skal forrentes og der kan foretages nedskrivning af hovedstole. Indtastninger

3 kan overføres til et Word dokument eller et excel-ark. De kan også gemmes på en XML-fil, hvilket giver mulighed for at de på et senere tidspunkt kan genindlæses i modulet. Side Kompleks 1978 ser således ud: Nedenfor gennemgås sidens funktionalitet.

4 2. Forudsætninger På websiden Kompleks 1978 kan du beregne morarente/procesrente for beløb forfalden efter 1. juli Dvs. at morarenten beregnes på baggrund af Nationalbankens diskonto med en fastsat tillægsprocent for beløb forfalden før 1. august Beløb forfalden i perioden 1. august 2002 til 28. februar 2013 beregnes på baggrund af Nationalbankens udlånsrente pr. hhv. 1. januar og 1. juli med et tillæg på 7 %, mens beløb forfalden fra 1. marts 2013 og senere beregnes på baggrund af Nationalbankens udlånsrente pr. hhv. 1. januar og 1. juli med et tillæg på 8 %. Resultaterne præsenteres som samlede beregninger, se endvidere punkt 6: Status på en vilkårlig dato. Websiden er pr. sag indtil videre begrænset til at kunne håndtere indtastninger på op til 250 hændelsesdatoer. 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt beløb og beregning Gør det til en vane, at starte enhver ny indtastning med at trykke på den grønne knap: Programmeringen af websiden er bygget op med en række sessionsvariabler, der holder styr på dine indtastninger. Hvis du flytter rundt mellem siderne, kan der opstå utilsigtede fejl, fordi der bliver indlæst en gammel variabel. Se i øvrigt nedenfor under punkt 7, ny beregning. Beregningerne er datostyrede og der er derfor altid brug for at kende mindst 2 datoer, for at kunne udregne renten. På websiden benyttes ordet hændelsesdato. Det kan fx være datoen for hvornår gælden er forfalden (den dato renten skal beregnes fra), hvornår der modtages et afdrag eller en fremtidig dato, så vi kan se, hvor meget der skal indbetales, for at hele gælden med renter kan indfries. Start altid med at indtaste datoen for hvornår gældsposten skal beregnes fra. I feltet Hændelsesdato indtastes en dato i dette format: dd-mm-åååå, fx. indtastes datoen 3. maj 2010 som Du kan også finde datoen ved hjælp af kalenderen og klikke på den ønskede dato. Så indsættes datoen i indtastningsfeltet Gældsposten eller det skyldige beløb indtastes i feltet Udbetaling.

5 Du skal nu trykke på tasten Udregn, hvorefter de indtastede oplysninger vises i skemaet Udregninger: Det udbetalte beløb opsummeres under H stol 3, dvs. saldo for beløb, der skal forrentes fra den 1. marts 2013 og senere. Som det ses, er der ingen renteudregning, fordi der ikke er en yderligere hændelsesdato. Restgælden den udgør derfor det udbetalte beløb. Hvis der fx er en yderligere gældspost på kr ,00, hvor renten skal beregnes fra 28. juni 2013, indsættes datoen og beløbet under hændelsesdato og udbetaling. Efter tryk på Udregn ser skemaet således ud: Det fremgår nu af skemaet, at der er forløbet 19 rentedage fra 9. til 28. juni I den periode er den oprindelige hovedstol (gæld) forrentet med kr. 10,87(R3 S). Pr. den 28. juni udgør den nye hovedstol kr ,48(H stol 3) og den samlede restgæld denne dato er på kr ,35. Bemærk at renten ikke tilskrives hovedstolen og at der derfor ikke betales renters rente. 4. Indtastning af indbetaling/afdrag og beregning Når der foretages en indbetaling/afdrages på gælden forudsætter det, at der allerede er indtastet en Udbetaling/gæld. Hvis vi fortsætter med eksemplet ovenfor og fx den 12. august 2013 modtager en indbetaling/afdrag på kr.

6 200, indtastes datoen som Hændelsesdato og indbetaling/afdrag indtastes i feltet Indbetaling : Når du trykker på Udregn overføres oplysningerne til skemaet: Du kan nu i kolonnen Indbetalt se, at der er registreret kr Denne indbetaling er benyttet til først at afskrive kr. 50,26 på den indtil den 12. august 2013 tilskrevne rente. De kr. 50,26 fremkommer ved at sammenlægge rentesaldoen den 28. juni på kr. 10,87 med den opgjorte rente pr. 12. august på kr. 39,39. Rentesaldoen pr. den 12. august 2013 er derfor nedskrevet til kr. 0. Restbeløbet på kr. 149,74 benyttes til at afskrive på hovedstolen/gælden, der derfor nu er nedbragt fra kr ,48 til kr. 3780,74. Hvis en gæld består af flere beløb fordelt på flere forskellige rentetabeller, vil afskrivningen foregå i denne rækkefølge: Rentesaldo3, rentesaldo2, rentesaldo1, hovedstol3, hovedstol2, hovedstol1 og til sidst uden rente. 5. Nedskrivning af saldo I visse særlige situationer kan der opstå behov for at nedskrive elle afskrive en hovedstol eller saldoen for det uforrentede beløb, dvs. foretage en indbetaling, uden at rentesaldoen nedskrives først. For at gøre dette, kan man ikke blot indtaste et negativt beløb, fordi programmet er baseret på hændelsesdatoer, der definerer hvilken rentetabel der skal anvendes. I stedet skal man vælge, hvilken saldo der skal nedskrives. Hvis du klikker på det lille plustegn foran ordet Nedskrivning :

7 Vil du få adgang til at vælge, hvilken hovedstol der nedskrives: Som standard er valgt Normalt afdrag, der nedskriver som anført ovenfor under punkt 4. Der vil kun være mulighed for at vælge mellem saldoer, hvortil der faktisk er registreret en udbetaling. På billedet kan ses, at det i dette eksempel (jf. punkt 4) bortset fra et almindeligt afdrag kun er muligt at nedskrive Hovedstolssaldo 3. Her ses eksemplet med en nedskrivning på kr af Hovedstolssaldo 3 pr. 25. juli 2014: Hovedstolssaldoen er nedbragt, og der er beregnet renter af saldoen på 3.780,74 fra 12. august 2013 til 25. juli Status på en vilkårlig dato Hvis du vil se en opgørelse på en vilkårlig dato, indsættes datoen som Hændelsesdato, mens felterne Udbetaling og Indbetaling forbliver urørte med angivelsen 0. Hvis skyldneren i eksemplet ovenfor fx ønsker at indfri gælden pr. 31. december 2013, indsættes datoen og der trykkes på knappen udregn. Skemaet vil herefter vise følgende:

8 Skyldneren kan herefter få oplyst, at betales gælden pr. 31. december 2013, skal der indbetales i alt kr ,58. Heraf udgør tilskrevet rente kr. 118,84 mens resten på 3.780,74 udgøres af hovedstolen. Af eksemplet kan man også hurtigt regne ud, at der i kalenderåret 2010 i alt er tilskrevet rente med 10, , ,84 = kr. 169, Ny beregning For at rydde de indtastede beløb og foretage en ny helt beregning, skal du bare trykke på den grønne knap Ny (ryd variabler): Herefter kan du begynde på en helt ny indtastning. 8. Gem indtastning Du kan gemme din indtastning som en XML fil. Så kan du indlæse filen på et senere tidspunkt og fortsætte med dine indtastninger, fx næste gang der modtages et afdrag. Når du har foretaget en indtastning, vil der automatisk blive gemt en fil på webserveren, som du kan downloade. Filens navn vil være angivet, hvis du har skrevet et filnavn i feltet øverst til højre: Du henter filen ved at trykke på det link, der findes nederst på siden. Der vil stå Hent din fil her! : Når du trykker på linket, vil filen blive åbnet op i et nyt vindue din Internet browser og se sådan ud:

9 Nu kan du gemme filen lokalt på din computer ved at trykke Ctrl+s eller gå ind i browsermenuen filer og tryk på Gem som. I den dialogboks som herefter åbnes op, vil filen være angivet med sit filnavn :

10 Du kan eventuelt give filen et andet navn, vælge hvor den skal gemmes og så trykke på Gem-knappen. Se i øvrigt afsnit 10 nedenfor om datasikkerhed og databeskyttelse. Bemærk: Du skal være opmærksom på, at hver gang du foretager en udregning(indtastning), vil din fil på webserveren blive overskrevet. Det betyder, at du afhængig af din webbrowsers indstillinger kan risikere, at den fil du har i browseren, er den samme som du senest har hentet. Dette skyldes at filen har samme navn og placering og at browseren derfor genindlæser den allerede tidligere hentede fil fra cachen på din egen computer, i stedet for at hente den nye seneste fil fra webserveren. Du bør derfor genindlæse filen i browseren og tjekke, at du har fat i den rigtige seneste udgave af filen. Du genindlæser filen i browseren ved at trykke på genindlæs knappen i browseren:

11 Hvis du vil tjekke at det er den rigtige fil, skal du sammenholde skemaet med udregninger og XML filen. Se fx efter, at den nederste indtastning i XML filens nr, svarer til antallet af linjer i udregningsskemaet: XML fil: Udregningsskemaet: 9. Indlæs tidligere gemt fil Når du har en gemt fil fra en tidligere indtastning, kan du let indlæse filen. Start med at trykke på knappen Gennemse : Så får du vist en dialogboks, hvorfra du kan gennemse din computer og finde den fil du vil indlæse: Når du fundet filen og markeret den, trykker du på knappen Åbn. Du vil herefter få vist stien til din fil i den lille tekstfelt til venstre for Gennemse-knappen:

12 Nu skal du blot trykke på knappen Indlæs, hvorefter din fil vil blive uploadet til serveren og indlæst på siden. Samtidig vil du kunne se, at navnet på din fil vil blive vist i tekstfeltet Navn på uploadet/hentet fil (Sags navn) : Vær opmærksom på, at når du indlæser en fil, vil eventuelle tidligere indtastninger blive slettet. Se i øvrigt afsnittet nedenfor om datasikkerhed og databeskyttelse. 10. Lidt om datasikkerhed og databeskyttelse Der henvises til beskrivelsen på med hensyn til vilkår for anvendelse samt om beskyttelse af private oplysninger. Derudover skal det yderligere oplyses, at de indtastninger som du foretager ved hjælp af den websiden TILBAGEBETALING med beregning af Morarente gemmes i en fil på webserveren med det filnavn, som du selv benytter eller anfører. Såfremt der ikke er angivet noget filnavn, vil oplysningerne blive gemt med det sessionsid, som webserveren automatisk har tildelt dig. SessionsID et er et automatisk genereret identifikationsnummer (fx ekwg4vvps33urnozd1jnmisv ), som holder styr på brugeren, så længe den pågældende session er aktiv på webserveren. Filerne med indtastninger indeholder i øvrigt ikke oplysninger, som vil kunne identificere brugeren. Filerne vil med jævne mellemrum blive slettet fra webserveren. Sikkerhed ved benyttelse af brugersiderne: Afviklingen af brugersiderne er sikret ved hjælp af SSL, dvs. at kommunikationen mellem din computer og serveren bliver krypteret ved hjælp af et digitalt certifikat, som vil blive installeret til brug for din browser.

13 Dette indebærer, at du i browseren vil få vist en markering af, at det er en sikker kommunikation. I Internet Explorer vises det fx med angivelse af en hængelås: Du kan også blive bedt om at acceptere forbindelsen, fx her et eksempel med browseren Crome: Certifikatoplysningerne ser således ud: Den krypterede kommunikation omfatter således indlogning og indtastning af oplysninger på brugersiderne, og omfatter også overførsel af filer. Det betyder fx, at en fil navngivet med et cpr-nummer vil blive overført krypteret stand. Uploadede filer vil blive slettet fra serveren med jævne mellem.

14 Udover den krypterede kommunikation mellem browser og klient, kan man som registreret bruger tilkøbe mulighed for, at egne filer på serveren placeres i en særskilt mappe. Adgang til egne filer opnås ved hjælp af en sikker FTP-forbindelse (SFTP over SSH). 11. Kendte problemer? Der er pt. ikke registreret problemer. Se i øvrigt siden Ændringer, hvor der orienteres om seneste opdateringer, ligesom du kan tilmelde dig et nyhedsbrev ved at benytte linket på siderne øverst til venstre: Appendiks A: Konvertering fra AK-Samvirkes renteprogram Hvis du har en fil, der er gemt fra AK-Samvirkes Renteprogram version 5.1.2(19. juni 2011), kan du med et særligt program konvertere filerne herfra til brug for webversion på Programmet hedder Rentefil_konverter.exe og ser således ud:

15 Programmet er meget simpelt at anvende. Du trykker på knappen Indlæs rentefil (*.svk), hvorefter du med en dialogboks får mulighed for at gennemse din computer og netværk for at finde den fil, du vil konvertere. Du vil kun få vist relevante filer lavet med AK-Samvirkes renteprogram, dvs. filer med endelsen *.svk: Når du har fundet filen og trykket på knappen Åbn, lukkes dialogboksen og i tekstboksen på programmet, kan du nu se filnavnet på den konverterede fil, som allerede er blevet dannet: Den nye fil vil i dette eksempel hedde test1.xml, som kan indlæses på websiden.

16 Hvis du åbner din stifinder og ser i mappen, hvor den oprindelig rentefil fra AK-Samvirkes renteprogram lå, vil du nu kunne se, at du både har den oprindelige *.svk-fil samt en ny XML fil: Du kan nu indlæse XML filen til webserveren på ved at finde filen med tryk på Gennemse knappen og derefter trykke på Indlæs : Vær opmærksom på, at der på webudgaven ikke findes felt med CPR oplysning eller bemærkninger. Disse oplysninger vil derfor ikke bliver gemt på webserveren.

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Indskrivning af tekst

Indskrivning af tekst Indskrivning af tekst Ved indskrivning af tekst er det meget vigtigt at skrive omløbende, dvs. at lade programmet selv skifte linje. Når et afsnit er slut, trykkes på Enter 2 gange, så der bliver en blank

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere