Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015"

Transkript

1 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/ Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet Siden sidst Valg af mødeleder og referent Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde Formanden orienterer Det fælles bedste/årsmøde i Lejre Debat Irlandstur Nyhedsbrev om den nye bestyrelse Nye Økosamfund i LØS ECOLISE GEN Konference i juli Grønne Ildsjæle: Økosamfund som læringsrum Fordeling af opgaver og roller i bestyrelsen og forretningsudvalget Sekretariatet Beslutning Debat Projekt om Startpakke for nye Økosamfund Beslutning Det videre arbejde i forhold til a) strategien og b) generalforsamlingens beslutninger. Forslag: nedsættelse af en strategigruppe Eventuelt... 7

2 Referat fra LØS Bestyrelsesmøde 11/ Deltagere: Henrik, Niels, Peter, Anne-Line, Helle, Christian og Pia (ikke i bestyrelsen). Afbud: Allan 1. Velkommen til bestyrelsesmødet Vi startede mødet med kaffe i solen samt rundvisning på Munksøgård, efterfulgt af en lækker middag i Susannes lejlighed. Derefter fortsatte mødet i Peters lejlighed. 2. Siden sidst Bestyrelsen fortalte lidt om sig selv på skift, 3. Valg af mødeleder og referent Mødeleder: Niels Referent: Christian 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde fra sidst er efter gennemlæsning hermed godkendt, dog med den rettelse at mødet fandt sted den 11. april frem for 12. april. Hvad angår dagens dagsorden laver vi, på grund af tidspres, en prioriteringsliste og tager således punkterne som de står indtil punkt Formanden orienterer 5.1. Det fælles bedste/årsmøde i Lejre 2016 Det første møde for Det Fælles Bedste fandt sted d. 29 april i Københavns Fødevareforsynings lokaler. Der var 7-8 grønne foreninger til stede. Trine Krebs fra Praktisk Økologi og Andreas fra KBH fødevarefællesskab stod som arrangører. Dette første møde er starten på folkemøde/årsmøde i april Trine og Andreas vil gerne gør det stort og flot og inddrage Lejres befolkning, masser af aktiviteter, markedsplads, workshops osv. Der blev nedsat en række grupper som står for forskellige arbejdsopgaver. Der er meget enighed om at samarbejde om det vi kan blive enige om frem for at fokusere på uenigheder og uoverensstemmelser. Der er en ånd af at skabe noget sammen. Der skal ansættes en person til at håndtere dette store sammenspil. Plus frivillig arbejdskraft. Der bliver ansøgt ca fra Grønne Ildsjæle puljen. Fra hver forening ønskes en formidling om Det Fælles Bedste internt i organisationen til medlemmerne, eksempelvis via et nyhedsbrev hvor LØS fortæller om initiativet og udviklingen.

3 Desuden er det et ønske om at hver organisation kommer med 10 forslag til workshops, aktiviteter osv. Der er brug for forslag der har hånden, hjertet og hovedet med. Disse 10 forslag kommer vi med hver især og tager senere over Skype. Næste møde for Det Fælles Bedste er 22. juni i Lejre Debat Vi diskuterer lidt frem og tilbage om formål og tilgang til projektet Det Fælles Bedste. Flere synspunkter på at det ikke skal blive (parti)politisk men primært folkeligt. Omstillingen er i gang folk rundt omkring i hele landet er i gang så det er en manifestation af, at omstillingen til bæredygtighed sker. Folk i og omkring Lejre skal inddrages. Men det er dog en foreløbig tilgang, da dette kun er efter første møde. Der er tre ben for projektet: at samle foreningerne til en fælles bevægelse, at skabe et forum for alle medlemmer af de grønne foreninger og at oplyse og inspirere befolkningen. Skabe kommunikation udadtil, hvilke værdier har vi osv. Det er tænkt som en nede fra bevægelse, det er tænkt som at vi kan og vil selv. Vi er stærke og kan organisere os (vi skal ikke bejle til politikerne) Irlandstur Der blev sendt tre afsted: en fra Grønne Ildsjæle, to fra Økosamfund som Læringsrum samt Niels fra bestyrelsen. De besøgte det eneste økosamfund i Irland. Der blev blandt andet givet midler fra Erasmus+ hertil. De udsendte lærte teknikker til læring, udvikling og formidling og havde i det hele taget en spændende tur Nyhedsbrev om den nye bestyrelse Forslag om at lave nyhedsbrev om denne nye bestyrelse. Alle skal huske at skrive om sig selv + et billede til hjemmesiden (sendes til Pia og Niels). Så laver Niels forslag til nyhedsbrev Nye Økosamfund i LØS Dette punkt blev der ikke orienteret så meget om, igen pga. tidspres ECOLISE Vi fastholder medlemskab. Det er et netværk i Europa i fht klima og bæredygtighed GEN Konference i juli 2015 Global Ecovillage Network. Indbefatter bl.a. økosamfund fra Sydamerika, Afrika, Asien, Nordeuropa. Niels, Henrik og Christian fra bestyrelsen tager afsted. Det sker i Findhorn (Skotland), som er det første økosamfund i verden (1962) Grønne Ildsjæle: Økosamfund som læringsrum Projektet handler om at lave formidling udadtil meget mere professionelt og målrettet til specifikke grupper (fx universiteter, skoler, kommuner, virksomheder osv.) Der er 8 konsulenter ansat til dette, der hver især står for forskellige temaer. Projekterne rækker ud i økosamfundene og konsulenterne finder ud af at formidle deres fund.

4 6. Fordeling af opgaver og roller i bestyrelsen og forretningsudvalget Niels optegner Ditlevs tidligere opgaver på et stort stykke papir. Vi skal have fordelt de 18 opgaver. Dog snakker vi også om at vi ikke nødvendigvis skal overtage alle Ditlevs tidligere opgaver. Vi kan tage dem på os i dag og senere evaluere på om vi vil køre dem videre. Herunder følger en liste med fordeling af opgaver: Blad To opgaver: 1) Det praktiske. 2) Finde temaer/skaffe artikler. Pia står for (1) Henrik og Allan står for (2) i samspil med bestyrelsen Underskrifter Gennemlæse og underskrive nye projekter samt budgetter. Formand/forretningsudvalg Oplæg Lave/skaffe forskellige oplæg rundt om i Danmark. Peter er ansvarlig, herunder ansvarlig for at fordele oplæg blandt bestyrelsens medlemmer ud fra interesser/kompetencer Udadvendt PR og kommunikation Pia og Christian Samarbejde med andre grønne foreninger Niels, Henrik og Susanne. Arrangere bestyrelsesmøder Ansvarlig for det praktiske omkring bestyrelsesmøder, herunder opsættes doodles finde økosamfund, der vil huse bestyrelsen, aftale overnatning og bespisning med værts økosamfundet osv. Anne-Line Sekretariatet besvarer mails. Hvis de føler bestyrelsen skal svare videresender de til os. Pia og Camilla Uddannelsesudvalg og Internationalt udvalg Helle Årshjulet med temaer Tanke om at vi har temaer på vores bestyrelsesmøder så vi sikrer en udvikling. Anne-Line og Pia. Indkalde til bestyrelsens møder Formand og forretningsudvalg Sparring med sekretariatet Formand Besøge økosamfund At tage ud hver anden måned og besøge økosamfund. Udbrede kontaktpersonsordning, kvalificere den, styrke den. Forretningsudvalget/Formand Andres nyhedsbreve Vi finder hver især et relevant nyhedsbrev og orienterer på bestyrelsesmøder om sidste nyt. Hele Bestyrelsen. Tage imod nye økosamfund Formand og forretningsudvalg Politikudvikling LØS strategi, værdier, måder at arbejde og organisere os på osv. Susanne og Niels.

5 Efterårsseminar Årligt tilbagevendende begivenhed. Seminar for medlemmer, Tema: Bestyrelse + FU Praktisk: Pia og Camilla Konferencer Vi kan hver især tage til dem vi brænder for. Bestyrelsen Følgegruppe Er med på sidelinjen i projekter, læser tekstmaterialer hertil osv. Rummer bl.a. at sidde i følgegruppe omkring Økosamfund som læringsrum. Peter og Niels

6 7. Sekretariatet Der var forslag om følgende: Pia og Camilla ansættes, når Lis stopper den 30. april, hver 5 timer om ugen til en timeløn på 300 kr. inklusive ferie penge resten af året, dvs. 35 uger. Forslaget var udarbejdet ved møde mellem Niels, Thorkild, Pia og Camilla. Herudover var der et supplerende forslag fra Pia og Camilla om i maj og juni måned at få bevilliget ekstra 5 timer hver ugentlig begrundet i de mange store opgaver, der ligger og venter i forbindelse med overdragelsen fra Lis til de nye sekretærer. Med denne ekstra indsats forventes der at være bund i arbejdsopgaverne med udgangen af juni Efter en grundig gennemgang af LØS økonomi, via afgående kasserer Thorkild, nuværende kasserer Helle samt formanden Niels, fremgår det, at der er økonomi til flere timer. I første omgang så det ud til, at forslaget til flere timer ville ende på over budgettet. Men eftersom der er kommet flere økonomiske midler til foreningen, kan regnskabet gå op med et sundt overskud Beslutning Pia og Camilla ansættes ifølge forslag til beslutning fra d. 27/4-15 udarbejdet mellem Thorkild, Niels Pia, Camilla. Dvs. 35 uger á til sammen 10 timer (2x5) med timeløn på 300 kr., inklusiv feriepenge og uden arbejdsmarkedsbidrag. Der henvises til aftalen som ligger som bilag til bestyrelsesmøde. Derudover besluttes at ansætte Pia og Camilla i maj og juni med 10 timer ekstra til sammen per uge til en samlet pris af kr., med den opgave at få bund i opgaverne. Beslutningen sker under forudsætning af, at pengene til sekretariatet reelt set kan anvendes hertil og ikke er øremærkede til andre formål Debat Det er vigtigt at sekretariatet ikke opprioriterer de områder der skaber flere midler til sekretariatet. Også vigtigt med tydelighed omkring hvad sekretariatet siger ja til og foretager sig fordi bestyrelsen står til økonomisk ansvar herfor. Dette skal ikke forstås som mistillid til sekretariatet, det er bare vigtigt at være opmærksom på disse forhold. Vigtigt ikke at overskride pengenes øremærkninger ved at anvende midler til andet end hvad deres oprindelige formål er, da de blev givet til foreningen. Vi må vide om pengene er øremærkede til bestemte formål før de bruges. Det pointeres her, at der er rigtigt godt styr på dette område fra sekretariatets side. Ved årsmødet blev der pointeret at vi som ny bestyrelse skal passe på økonomien og styre den mod overskud fra underskud. Siden har det vist sig at vi har fået flere bevillinger end vi forventede. Formanden kører via Skype med sekretariatet og evaluerer på hvordan tingene fungerer. 8. Projekt om Startpakke for nye Økosamfund Ditlev og en der hedder Lars har lavet en ansøgning til puljen Grønne Ildsjæle. Deres ide er en startpakke til dem, der vil opstarte nye økosamfund. Det skal være en form for guide til samspil med kommune, bygningsreglementer og meget, meget mere. Det skal ses som starten på et ressourcecenter hvor man kan få hjælp til at opstarte økosamfund. Der søges , ansøgningsfrist 15. maj. Den skal godkendes for, at der kan ansøges. Det laves i LØS s navn. Vi skal også finde ud af hvem der er projektets kontaktperson Beslutning Projektet godkendes og der kan hermed ansøges fra Grønne Ildsjæle.

7 9. Det videre arbejde i forhold til a) strategien og b) generalforsamlingens beslutninger. Forslag: nedsættelse af en strategigruppe Hermed følger et kortfattet referat af nogle hovedpunkter i debatten omkring dette punkt: Overordnet Hvad vil vi med LØS? hvor er vi selv i det her hvad angår alle disse projekter der opstår, skal de have en særlig retning osv. Handler det om at der gives en masse lønkroner til dem i projekterne? Der pointeres at netop dette projekt spiller godt op imod foreningens politik. Bonus er så at der også gives lønkroner til nogle folk i projektet. Der pointeres at de organisationer der giver lidt slip og lader organisationen blomstre via projekter og friere initiativer, og hvor den interne kerne sidder og sørger for at det følger et vist spektrum, i dag har stor succes frem for de mere gammeldags, hvor man i en lille gruppe sidder med fingrene dybt i sovsen ved alle projekterne. Det giver god mening at alle projekter godkendes af bestyrelsen samt at der laves gode beskrivelser. Anden vigtig ting er at være i følgegruppe. Tredje ting er tillid. Nu er vi den nye bestyrelse vi skal også have lov til at sige hvad vil vi med LØS?. Hvad vil vi prioritere? Vi skal ikke bare være en bestyrelse der bare bliver overvældet af projekter osv. i stedet tager vi teten. Vi skal også kigge på os selv og sige hvordan kan vi blive mere effektive?. Vi skal speede op og blive mere skarpe. Større visioner. Men det kræver også en form for sikkerhed i hvad det er for en organisation. Nogle ting må vi være hands-on, andre steder skal vi kunne have tillid. Vigtigt med god kommunikation og god strategi. 10. Eventuelt Vi snakker om, at vi skal huske Frands tanker om at bestyrelsen definerer hvad ansvar er (jf. Generalforsamling 2015). Vi snakker om, at vi på næste møde kan have med, hvad vi overordnet vil med LØS. Til næste møde snakkes der om, at vi gerne vil have en hel aften + næste formiddag. Susanne og Niels er børnefri i lige uger. Peter er børnefri i ulige uger. Vi snakker om at målet er ikke at alle kan komme til alle møderne, men at så mange som muligt kan. Anne-Line indkalder til næste bestyrelsesmøde og opretter en Doodle omkring datoer.

8 Mødet er hævet kl. 22:25.

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden

Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Brug medarbejdernes egne historier til at Brug medarbejdernes egne historier til at formidle virksomhedsværdier, god praksis og vigtig viden Udvikling med afsæt i medarbejdernes fortællinger af Karen Lumholt,

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere