Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i SUMH"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave Afbud: Cathrine Jeppesen DAGSORDEN Velkommen og tjek-in personligt og SUMH-arbejde Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 1/ Strategi for organisationsudvikling Udvalg Aftensmad a) Politik-katalogets form og anvendelse (indholdet diskuteres søndag i udvalgene) i. Præsentation af opbygningen v. Danny ii. Diskussion af SUMHs politiske arbejde, herunder politik-katalogets anvendelse iii. Diskussion af emnet Fritidsjob b) Vedtagelse af SUMHs kommunikationsstrategier c) Øvrig afrapportering på strategien a) Overordnet gennemgang af weekendens program b) Anvendelse af skype og andre mødeformer c) Mødemetoder d) Tovholderens ledelsesrolle e) Cathrines udvalgsopgaver? f) Generel udvalgsorientering +DNL + TLB Punkter til diskussion a) Kvartalsregnskab og eventuelt justering af budget b) Ulandsprojekt: Ansvarsfordeling c) Fordeling af Ninnas organisationer d) Formandsnetværk e) Deltagere til DUFs delegeretmøde f) Opdatering af aktivitetsplan Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet) a) Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne b) Personalesituationen på sekretariatet Næste møde

2 Eventuelt Tjek-out 1. Velkommen og tjek-in personligt og SUMH-arbejde Tjeck-in 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Tre ekstra punkter til dagsordenen under evt. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 1/9 Kontakten til medlemsorganisationerne, hvordan går det med dem? Skal vi have en ny deadline? Peter: Har kontakt med Høreforeningen, men han afventer svar. Spastikerforeningens ungdom er han også i kontakt med. Isak: Har talt med UK. En af deres udfordringer i forhold til at moderorganisationerne er, at de vil skære i deres bidrag. Det er et generelt problem i forhold til moderorganisationerne, at der opleves nogle problemer i samarbejdet. Ledsagerordningen er en anden problemstilling. Der er ikke meget plads til udadrettet og sociale aktiviteter. Kristina: Har talt med Lars fra Psoriasis ungdom, så der er kommunikation i gang. De har dog nedlagt sig selv med tilbagevirkende kraft. Mangler at tale med Hovedtropperne. Miriam skaffer kontaktinfo på Lars fra Psoriasis Ungdom. Ulrik: Har talt med sine medlemsorganisationer. Rie: Har talt med sine medlemsorganisationer Ny deadline for kontakt til medlemsorganisationerne er: 1. november Fremover vil medlemsorganisationerne komme som et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Har man kontaktet en organisation, skal man sende en opdatering til Miriam, som så kan sende det ud som et bilag til bestyrelsesmøderne. 4. Strategi for organisationsudvikling a) Politik-katalogets form og anvendelse (indholdet diskuteres søndag i udvalgene) iv. Præsentation af opbygningen v. Danny v. Diskussion af SUMHs politiske arbejde, herunder politik-katalogets anvendelse

3 Hvad er opgavefordelingen? Hvad er bestyrelsens opgave, hvad er udvalgenes arbejde osv.? 1) Der blev diskuteret forskellige muligheder i forhold til hvilken rolle udvalgene skulle have, hvilken rolle udvalgsformændene skulle have osv. specielt i forhold til lobbyarbejdet. Der var lidt en modstand imod at give udvalgene mere arbejde, for det kan være en af grundene til at de falder fra. Der var en generel enighed om, at SUMH ikke skulle beskæftige sig med høringssvar mere, det er for de gamle i DH Samtidig skulle udvalgsformændene heller ikke stå for alt lobbyarbejdet, da det også ville give dem alt for meget arbejde. I stedet for blev det besluttet at udvalgsformanden skal have ansvaret for at det opfølgende lobbyarbejde sker sammen med Isak. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er udvalgsformanden, som har mest forstand på det emne der bliver beskæftiget med, kampagnerne og de politiske emner der bliver behandlet skifter jo hele tiden. Samtidig skal der sættes en frivillig på hvert politikområde i kataloget, som har forstand på det, fx ligesom Cathrine og public service i tilgængelighedspolitisk udvalg. For at holde os mere orienteret generelt, kan man tilmelde sig nogle nyheder i Folketinget, hvor man ugentligt får tilsendt materiale om et pågældende område. Det kan vi tilmelde os, for at få politiske nyheder. Samtidig skal der også laves en pind i politikkataloget, så man kan se hvad der er kommunalpolitisk og hvad der er på folketingsniveau. Der var samtidig en generel enighed om, at kampagnerne var den vigtigste prioritet i forhold til lobbyarbejdet og andre projekter, når der skulle vælges mellem ressourcerne. Kampagnerne vil altid være det SUMH skal prioritere først og som en eftervirkning af kampagnerne skal der laves lobbyarbejde. I den kommende kampagnemanual skal der bl.a. laves en skabelon for hvordan der laves lobbyarbejde. På den måde sikrer vi også at kampagnerne ikke kommer til at flyve og at der ikke gøres noget ved problemerne. Evt. kan Isak tage med til møderne, når der diskuteres lobbyarbejde. Større projekter skal være der vi skærer ned, for det giver ikke så konkrete målinger for SUMH. Det gælder om, at vise synlig værdi over for de frivillige. vi. Diskussion af emnet Fritidsjob Der er vedtaget at lave en Studie/fritidsjob isbryderordning. b) Vedtagelse af SUMHs kommunikationsstrategier Ekstern: Lokalpolitikere skal ud af strategien. Er vedtaget c) Øvrig afrapportering på strategien Ingen kommentarer. 5. Udvalg a) Overordnet gennemgang af weekendens program Gennemgang af drejebogen og weekendens program b) Anvendelse af skype og andre mødeformer Det er svært at få arrangeret møder og mange har langt at rejse. Derfor er det en mulighed at lave møder over Skype eller andre slags kommunikationsformer. Det skal dog primært være sådan, at der ikke er for mange (gerne én) på Skype ad gangen. Skype er en god form, hvis nogle af de frivillige ikke har mulighed for at rejse til Hvidovre eller ikke kan nå det pga. arbejde osv.

4 Doodle virker ikke som mødeplanlægningsform. Ring hellere rundt (Rie vil gerne have mail eller sms). c) Mødemetoder Der kan opleves nye mødeformer fremover d) Tovholderens ledelsesrolle Diskussion om tovholderen kan være den der tager kontakten til frivillige, der er ved at falde ud af udvalgene? Fastholdelse af frivillige tages op i det enkelte udvalg hvordan vil de enkelte udvalg gerne have, at de skal kontaktes i så fald at der er nogen der er ved at falde ud af udvalget. e) Cathrines udvalgsopgaver? Isak taler med Cathrine f) Generel udvalgsorientering Anja vil gerne optages i uddannelsespolitisk udvalg optaget Rie vil gerne i sundhedspolitisk udvalg optaget Janni fra Epilepsiforeningen vil gerne ind i sundhedspolitisk udvalg - optaget Thomas (Isak kender ham) vil gerne i sundhedspolitisk udvalg 6. Punkter til diskussion a) Kvartalsregnskab og eventuelt justering af budget Miriam gennemgår regnskabet. Der er overskud på budgettet. De bruges til at; - Investere i tilgængelige computere og lignende materiale. Pengene fra Christiane Schaumberg- Müllers donation skal bruges til dette. - Administrative ting I næste års budget kigges der på at lægge en større Kampagnebuffer ind i budgettet. b) Ulandsprojekt: Ansvarsfordeling Økonomien og praktiske ting ligger ved Sekretariatet. Der kommunikeres ud via nyhedsbrevet, hvordan arbejdet forløber c) Fordeling af Ninnas organisationer Isak overtager DBSU d) Formandsnetværk Isak er facilitator for formandsnetværket. e) Deltagere til DUFs delegeretmøde Isak og Ulrik deltager (Peter deltager måske). Cathrine og Isabella vil også blive spurgt om de vil deltage. f) Opdatering af aktivitetsplan Planen er blevet opdateret 7. Orienteringer (bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede eventuelle spørgsmål og kommentarer før mødet)

5 a) Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Personalesituationen på sekretariatet Ingen kommentarer 8. Næste møde Er planlagt 9. Eventuelt 1) Er der nogen der kan hente Amshawu på banegården? Nej, hun tager en taxa. 2) Er der nogen der kan tage med Peter ud til SIND Ungdom og præsentere SUMH? Kristina kan godt med forbehold for at maven bliver for voldsom 3) Hvem kan skrive lederen til nyhedsbrevet i november om Handicapkonventionen? Isabella bliver spurgt. 4) DH efterlyser et medlem til deres Sundhedspolitisk udvalg. Udvalget nedlægges til marts derfor er det måske ikke relevant, at finde en i øjeblikket. 5) Peter kommer i DR2 Deadline på mandag kl. 17 og på P1 og P2. 6) COPA (?) virker som en død sild.