Sundhedsudvalget, Socialudvalget SUU alm. del Bilag 313, SOU alm. del Bilag 222 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 313, SOU alm. del Bilag 222 Offentligt"

Transkript

1 Sundhedsudvalget, Socialudvalget SUU alm. del Bilag 313, SOU alm. del Bilag 222 Offentligt NDU s Beretning 2009

2 Introduktion til NDU NDU har været i drift siden januar 2004 først i amtsligt regi og siden kommunalreformen i Center for Voksensocial i Region Midtjylland. Netværkets drift finansieres af VISO. Hovedopgaven er at opsamle og formidle viden og praksiserfaringer på et komplekst og udgiftstungt område. Netværket bidrager også til kvalitetssikring, metodeudvikling og håndtering af problemer som følge af det sammensatte regelgrundlag, indsatsen er underlagt. NDU består primært af ledere og medarbejdere i kommuner og regioner, som arbejder med sigtede og domfældte udviklingshæmmede. Ud af denne kreds er der nedsat et vidensteam af erfarne fagfolk, jf. nærmere på side 10. Et sekretariat driver og betjener NDU og løfter således hovedparten af opgaverne. Sekretariatet har til huse på Engtoften 5 i Viby ved Århus. INDHOLD Forord Kontakter Kommunikation Håndbogen NDU og medierne Vidensteamet Tidslinjen Efteruddannelsen Fremtiden side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 8 side side 12 side 14 side 16 NDU s sekretariat i 2009 Seniorkonsulent, cand.scient.pol., Lars Sandberg Kommunikationsmedarbejder, journalist, Henriette Stevnhøj Sekretær, HK-assistent Connie Brorsen (12 timer pr. uge) Studentermedhjælper, stud.scient.pol., Anders Toftegaard (15 timer pr. uge) Redaktion: Seniorkonsulent, cand.scient.pol. Lars Sandberg (ansv. red.) Kommunikationsmedarbejder, journalist Henriette Stevnhøj Pedersen Studentermedhjælper, stud.scient.pol. Anders Toftegaard Sekretær Connie Brorsen Forsiden, fra oven: Jakob Jensen på havetur ved det regionale bosted Gården i Randers (NDU-nyt 4.09). Fotograf: Tonny Foghmar Vibeke Lottrup bor i et regionalt bofællesskab i Hobro (NDU-nyt 2.09). Fotograf: Jonna Fuglsang Keldsen Henning Hansen med pædagog Kirsten Olsen i bag-grunden, Hammer Bakker i Vodskov ved Aalborg (NDU-nyt 3.09). Fotograf: René Schütze Grafisk tilrettelæggelse: Pia Jensen, WDC Tryk: Scanprint as Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 NDU er væsentlig Der er 450 domfældte udviklingshæmmede i Danmark. Eller cirka deromkring. Et præcist overblik over antallet af domfældte udviklingshæmmede findes nemlig ikke. Det giver sig selv, at det er vanskeligt at dokumentere en udvikling og pege på tendenser, når man ikke ved, hvor mange personer det drejer sig om. Troværdigheden er også på spil. For tør man tro på en prognose, som bygger på et skøn? Den manglende viden og dokumentation var et af de områder, Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU) satte til debat i Afsættet var artikler i vores blad NDU-nyt om berøringsangsten over for registrering, som flere nyhedsmedier fulgte op på med egne vinkler. Foreløbig er diskussionen om manglende registrering og det presserende behov for mere dokumentation udmøntet i en af de anbefalinger, Danske Regioner har lavet i deres rapport om bedre indsats for domfældte udviklingshæmmede. Rapporten, som NDU har bidraget til, blev udgivet marts I 2009 beskæftigede vi os også med rådgivning. Flest henvendelser kom fra kommunale sagsbehandlere, der havde sager med udviklingshæmmede borgere med dom. Andre henvendelser havde personlig karakter som den fra en bekymret mor til en udviklingshæmmet datter, der var blevet voldsomt overfaldet af en medbeboer i bofællesskabet. Hvad skulle hun stille op, når hændelsen tilsyneladende blev nedtonet til at være en tvist mellem to veninder? 2009 blev det helt store efteruddannelsesår. I alt drog 109 personer afsted til kursuscentret Severin i Middelfart, som var ramme om adskillige timers forelæsninger om det juridiske grundlag, seksuelle krænkere, tilknytningsforstyrrelser og risikovurderinger. Det hele leveret af et korps af dygtige og indlevende eksperter blev også året, hvor domfældte udviklingshæmmede for alvor kom på politikernes dagsorden. NDU s sekretariat fik foretræde i Folketinget og kunne i maj foran Socialudvalget og Retsudvalget beskrive hovedtendenserne inden for området, især med vægt på de problemer, der præger den kriminalpræventive indsats over for sent udviklede og udviklingshæmmede lovovertrædere. Få timer på Christiansborg, men et stort og vigtigt skridt for området. Der blev talt om visioner i I september samledes fagfolk fra netværket og satte linjerne for NDUs fremtidige arbejde. Hvor går banen, og hvor skal stolperne flyttes hen? På de indre linjer blev 2009 et år med udvikling. Sekretariatet gik fra en fuldtidsansat til to, da der blev ansat en kommunikationsmedarbejder. Netværket fik en ny grafisk linje med nyt logo og nyt layout til følge. Der var brug for NDU i læs i beretningen om udgivelsen af håndbogen, om det juridiske regelgrundlag, om temadage og NDU s andre aktiviteter. 3

4 Kontakter til NDU i 2009 NDU s sekretariat blev kontaktet 644 gange i løbet af året. Med lidt under 200 henvendelser svarende til knap 30 procent er det kommunerne, der oftest henvender sig. Disse henvendelser fordeler sig på 49 kommuner. Tilsammen står kommuner og regioner for halvdelen af henvendelserne. Kommunale forvaltninger og botilbud spurgte primært om forskellige emner i relation til de love, regler og meddelelser, der styrer området, men også om kapacitet, pædagogiske udfordringer, misbrugsbehandling, udslusning og vejledning af anklagemyndigheden. De øvrige henvendelser vidner om, at sekretariatet har en bred kontaktflade. For der kommer spørgsmål og bemærkninger fra bistandsværger, pårørende, forskere, studerende, undervisere, retspsykiatere, politikere, embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere, journalister, pædagoger i private opholdssteder, anklagere, politifolk og ansatte i kriminalforsorgen. Kommuner som myndighed 115 (17,7%) Private - herunder pårørende, bistandsværger, socialpædagogiske opholdssteder m.m. 32 (5,0%) Andet 34 (5,3%) KL og Danske Regioner 48 (7,5%) Ministerier, Folketing, politi, retsinstanser, kriminalforsorg m.m. 79 (12,3%) Medier 51 (7,9%) Kommuner som botilbud, hjemmevejleder og lignende 78 (12,1%) Region i form af botilbud 59 (9,2%) Uddannelsesinstitutioner, vidensnetværk, andre organisationer m.m. 74(11,5%) Regioner som administration 74 (11,5%) Bemærkning til opgørelsen: Er der flere kontakter til eksempelvis én kommune om samme emne, tæller det af praktiske grunde kun med som én kontakt, selvom det ikke giver et dækkende indtryk af kontaktens omfang. 4

5 Henvendelserne er af forskellige karakter. Her ses et udvalg: Den Sociale Ankestyrelse stiller spørgsmål til det kriminalpræventive tilsyn og fordelingen af domfældte udviklingshæmmede i kommunalt, regionalt og privat regi. Justitsministeriet spørger til NDU s erfaringer med tidsbestemmelserne i straffelovens 68 a. En pårørende henvender sig vedrørende rammerne for det socialpædagogiske motivationsarbejde. En privatpraktiserende psykolog, der yder bistand til mange botilbud med domfældte udviklingshæmmede, og en konfliktmægler stiller spørgsmål vedrørende nytteværdien af såkaldt genoprettende ret og konfliktråd i relation til ofre eller gerningsmænd med dårlig begavelse. En psykiater med speciale i oligofreni fokuserer på begrænsningerne, når man intelligenstester lovovertrædere med minoritetsbaggrund med redskaber, der baserer sig på amerikanske eller vesteuropæiske referencerammer. Studerende spørger til gråzoner i lovgivningen og den kriminalpræventive indsats over for dårligt begavede, der ikke er idømt nogen foranstaltning. En bistandsværge efterlyser viden om effektive pædagogiske behandlingsforløb. En psykolog beskriver på baggrund af forskning strukturerede risikovurderinger og deres betydning for interventioner, tilbagefald og retssikkerhed. Adskillige medier medier kobler sig på, da Ekstra Bladet kører en storstilet kampagne om domfældte udviklingshæmmede, hvilket fører til mange spørgsmål om fakta og udviklingstendenser. NDU har haft mange kontakter med regionerne i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af temadagen om det juridiske regelgrundlag for arbejdet med domfældte udviklingshæmmede. Fra politisk hold kommer der ønske om at få en grundig indføring i området. KL har blandt andet leveret høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af NDU s håndbog, mens Danske Regioner har haft løbende kontakt til netværket på grund af NDU s deltagelse i Regionernes arbejdsgruppe om sigtede og domfældte udviklingshæmmede. 5

6 NDU blad design FINAL.indd 1 26/03/09 13:40:34 NDU indd 1 10/06/09 11:05:39 Et troværdigt udtryk NDU præsenterede i 2009 et nyt logo og blad med nyt layout. Den grafiske linje er med til at skærpe NDU s profil som et professionelt vidensnetværk med høj troværdighed. NDU s logo er tegnet af grafiker Pia Jensen, som valgte at tage udgangspunkt i netværkets tidligere logo - et stiliseret blad, der læner sig op ad forkortelsen. Opgaven lød på at forene elementerne; navnet på netværket, forkortelsen og bladet i ét billede og tillige forsyne det med et moderne og langtidsholdbart udtryk. Resultatet er som bekendt logoet, der efter NDU s mening illuderer den skarphed og saglighed, som kendetegner netværkets arbejde. Og så er det ikke længere en hemmelighed, hvad forkortelsen NDU står for. Nu er navnet en elegant del af logoet til trods for mængden af bogstaver. Seneste påhit fra den grafiske front er et USB-stik med logo, der blandt andet udleveres til deltagerne på NDU s kurser Fornyelse til NDU-nyt NDU-nyt slog også en grafisk kolbøtte i det forløbne år. Her fik grafiker Pia Jensen til opgave at redefinere bladets udtryk fra at være et artikeltungt tidsskrift, der udkom med skiftende mellemrum til at være et mere indbydende magasin med fire årlige udgivelser. Bladet er stadig informations- og omfangsrigt, men nu med flere farver, opgraderet på billedsiden og med mere luft mellem artikler og billeder på siderne. Artiklerne skrives primært af ansatte i NDU, men det tilstræbes, at der i hvert blad er bidrag fra personer, der har med domfældte udviklingshæmmede at gøre i det daglige. Enten professionelt eller personligt. Bladets målgruppe er bred. Groft sagt er alle personer, der arbejder med eller på anden vis interesserer sig for sigtede og dømte udviklingshæmmede, målgruppen for NDU-nyt. Vi sigter efter at appellere bredt, men går også i dybden af hensyn til de fagprofessionelle, der modtager bladet. Samtidig er det vores ambition, at der i hvert blad er en eller flere historier, som refereres i andre medier. I 2009 tog vi hul på en ny serie artikler, hvor dømte eller tidligere dømte udviklingshæmmede kommer til orde. Foreløbig har læserne kunnet møde Vibeke Lottrup fra Hobro, Henning Hansen fra Hammer Bakker ved Aalborg og Jesper Riis fra Lindevej/Østruplund på Fyn. Fælles for de tre er, at de alle har modtaget en dom til anbringelse og har været igennem systemet på den ene eller anden måde. Tre velskrevne, unikke og bevægende portrætter, som giver læseren et enestående indblik i, hvordan det er at være svagt begavet, ramt af forskellige faktorer og have modtaget en dom til anbringelse. De tre portrætter er skrevet af freelancejournalist Lotte Edberg Loveless. NDU-nyts oplag er 1800, og bladet sendes gratis til blandt andet til kommunale og regionale bo- og aktivitetssteder, interesse- og fagorganisationer, relevante ministerier, styrelser, retsvæsen samt til en lang række enkeltpersoner med særlig interesse for området. nr årgang april nyt nr årgang juni nyt Musikken viser vejen Først en grundig udredning. Så faste pædagogiske rammer og forskellige former for terapi. Alt i alt et stærkt og utraditionelt behandlingskoncept. Socialpædagog Allan Johansen er på arbejde, når han sammen med en klient fyrer den af i musikrummet på Behandlingscentret Hammer Bakker. Vibeke Vil leve livet En barsk opvækst har sat sit præg på Vibeke Lottrups liv og medvirket til, at hun endte i kriminalitet. I dag er hun flyttet i bofællesskab i Hobro og er godt på vej til at realisere sine drømme. Side 31 rockere Misbruger udviklingshæmmede Dummebøder og trusler følger med bedre fungerende domsanbragte ind på bosted vellyd i MaskinruMMet Forstander på Nørholm Kollegiet, Peter Hald, satser på høj faglighed og glade medarbejdere GrænseoVerskridende På Lindevej ved Østruplund er seksualitet en del af det pædagogiske arbejde. Side 8 ny mand på broen Forstander Hans Christian Hansen skal bringe Kofoedsminde på ret kurs. Side 20 6

7 Hjemmesiden er netværkets elektroniske platform og arkiv. Her findes alle publikationer, som NDU har udgivet eller bidraget til. Her findes også referater og omtaler af møder og seminarer samt en omfattende liste af artikler, der har været bragt i nationale medier og som omhandler domfældte udviklingshæmmede eller grænser op til emnet. Hjemmesiden står overfor en modernisering. Det er et af fokuspunkterne i Rift om håndbogen Seneste skud på kommunikationsstammen er NDU s forlag, som blev stiftet i Anledningen var udgivelsen af håndbogen om det juridiske regelgrundlag, der efter et længere forarbejde så dagens lys i december Bogen samler lovregler og bestemmelser med fortolkninger og eksempler fra området og landede ikke uventet i et stort tomrum. Det er vanskeligt at forvalte og arbejde efter reglerne, og det var da også begrundelse for at gå i gang med at stykke bogen sammen. Det er jurister i NDU s vidensteams, Susanne Baymler Bonde og Merete Keis Schrøder, som har bearbejdet den juridiske part af bogen. Om det var julehandlen, der havde afsmittende effekt er uvist, men faktum er, at håndbogens 3000 eksemplarer blev revet væk eksemplarer blev postet fra NDU i løbet af de første fire uger. NDU Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede Engtoften Viby J Håndbogen blev sendt til sociale myndigheder, bosteder og til andre, der arbejder inden for området. En del af bøgerne blev også rekvireret af for NDU hidtil ukendte bosteder og fagpersoner. isbn Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer ndu Sigtede og domfældte UDVikliNgshæmmEDE UNDer kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer NDU omslag.indd 1 06/11/ På kan bogen hentes i pdf-version. 7

8 NDU i spalterne 8

9 NDU bidrog flittigt til aviser og nyhedsudsendelser i Både i form af citater og til journalisternes baggrundsviden. Da årets første nummer af NDU-nyt udkom i marts 09 med artikler, hvor dømte udviklingshæmmedes omgang med rockerrelaterede grupper blev fortalt, tog nyhedsbureauet Ritzau historien og gjorde den til en nyhed i de landsdækkende medier. Historien tog afsæt på Fuglekær Udviklingscenter ved Vejle, hvor kriminelle udviklingshæmmede holdt deres kriminelle relationer ved lige, selv om de havde fået en dom til anbringelse. En afdelingsleder fortalte til NDU-nyt, hvordan beboerne kaldte hinanden for brødre og tydeligvis var stolte over deres identitet som håndlangere til HA s støttegruppe AK81. Også selv om nogle af dem havde stiftet bekendtskab med tæskehold og dummebøder. Historierne rejste debatten om vilkårene for bosteder, hvor kriminelle udviklingshæmmede bor dør om dør med lovlydige udviklingshæmmede. Også vilkårene for det pædagogiske personale blev belyst. Ekstra Bladets journalistgruppe konfronterede også de ansvarlige politikere med problematikkerne og varslede, at de ville følge op på de politiske løfter. NDU-nyt i oktober rejste debatten om den manglende registrering af udviklingshæmmede. Den historie tog Kristeligt Dagblad og DR op. Senere fulgte Morgenavisen Jyllands-Posten efter med sin vinkel på registrering af udviklingshæmmede. Ifølge mediedatabasen Infomedia optrådte NDU, enten omtalt eller som interviewpart i 35 artikler i løbet af Fra slutningen af maj blev medielyset igen rettet mod kriminelle udviklingshæmmede. Denne gang satte Ekstra Bladet scenen med deres serie De sindssygt farlige. I en række artikler, heraf seks som forsider, fortalte Ekstra Bladet om dømte udviklingshæmmede, der bor uden låste døre og med fri adgang til offentligheden, også selv om de har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 9

10 NDU s vidensteam Et vidensteam af ni erfarne fagpersoner er sammen med NDU s sekretariat med til at koordinere og styre retningen og fremdriften i netværkets arbejde. Vidensteamet bestod i 2009 af: elisabeth Bakkensen, forstander på Hedegaard, Skjern Susanne Baymler Bonde, jurist i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Dorrit Brandt, konsulent i Handicap, Region Hovedstaden Elisabeth Bakkensen Susanne Baymler Bonde Dorrit Brandt Anna Lise Bredahl, centerleder på Fuglekær Udviklingscenter, Vejle Kommune Anders G. Christensen, afdelingsleder på Østruplund, Region Syddanmark Charlotte Grønhøj, afdelingsleder på Fuglekær Udviklingscenter, Vejle Kommune Anna Lise Bredahl Anders G. Christensen Charlotte Grønhøj Heines Marker, afdelingsleder på Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Klavs Persson, forstander på Sødisbakke, Region Nordjylland Merete Keis Schrøder, jurist på socialområdet, Region Sjælland Heines Marker Klavs Persson Merete Keis Schrøder 10

11 Vidensteamet og sekretariatet drøfter løbende håndteringen af udfordringerne på området og afholdt i løbet af året fire heldagsmøder. En række dagsordenspunkter fra møderne i NDU s vidensteam i 2009 Afholdelse af et seminar om NDU s mission og vision efter 2009 NDU s håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Medieomtale NDU-nyt Fordele og ulemper ved magtbeføjelser i boformerne Projekt om metoder til risikovurderinger Møde med Justitsministeriet, Rigsadvokaten m.fl. den 2. oktober 2009 NDU s tilgang til andre parters synspunkter og overvejelser Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes tilsyn med domfældte udviklingshæmmede m.fl. NDU s undersøgelse af behovet for magtbeføjelser mv. PSP-samarbejdet Behandlingscentret Hammer Bakker og NDU s workshop på VISOkonferencen den 1. december 2009 Indenrigs- og Socialministeriets koncernprojekt om strategi for udvikling, opsamling og formidling af specialviden på socialområdet Brugere/patienter med etnisk minoritetsbagrund Høring over udkast af 19. november 2009 til forslag til lov om ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven (handle- og betalingskommune) NDU s nye efteruddannelse Eksempler på referater af enkelte dagsordenspunkter Fra mødet den 17. september: Ad 3) Møde med Justitsministeriet, Rigsadvokaten m.fl. den 2. oktober 2009 Justitsminister Brian Mikkelsen nedsatte i sommers en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Rigsadvokaten og Indenrigs- og Socialministeriet. Arbejdsgruppen skal finde frem til, hvordan man kan håndtere nogle af de gråzoneproblemer, som har præget området i flere år. For at få input udefra var blandt andet LEV, SL, DCH, KL, Danske Regioner og NDU inviteret med til mødet den 2. oktober. Referat: NDU s sekretariat orienterede om mødet, hvor der med interesse blev lyttet til de erfaringer og synspunkter, de forskellige parter fremkom med. Meget tyder på, at der vil komme et forslag til en klarere regulering af området, så der opnås større tydelighed og retssikkerhed. Parterne vil blive inviteret til et nyt møde, når ministerierne formentlig i begyndelsen af 2010 er kommet længere med deres overvejelser. Fra mødet den 10. december: Ad 5) Brugere/patienter med etnisk minoritetsbaggrund Flere boformer har i de senere år berettet om de udfordringer, det kan give, når man skal udføre et socialpædagogisk og kriminalpræventivt arbejde over for domfældte udviklingshæmmede med etnisk minoritetsbaggrund. Der er tale om en forholdsvis ny udvikling, som vi af samme grund endnu ikke ved så meget om. For at høre om andres erfaringer er psykolog Birthe Valbjørn og kulturmedarbejder Dina Mohamed Sayed Elsenoussy fra Team for Tværkulturel Psykiatri i Region Midtjylland inviteret til at holde et oplæg. Fokus vil være på kulturelle sammenstød, og hvad man kan forberede sig på for at håndtere de problemer, der måtte opstå. Vinklen er fra psykiatrien og sundhedsvæsenet, men vil også et godt stykke af vejen være anvendelig på det sociale område. Team for Tværkulturel Psykiatri ligger i Lokalpsykiatri Vest i Brabrand i Århus. Det består af læger, psykologer og sygeplejersker, som varetager behandling, vidensog formidlingsopgaver for hele Region Midtjyllands psykiatri. Patienterne bliver henvist fra egen læge med henblik på en afklaring og diagnosticering. Det er en proces, der kan tage sin tid på grund af kulturelle forskelle og patienternes sociale mønstre. Referat: Oplægget gav anledning til flere spørgsmål og sammenligning af erfaringer mellem det psykiatriske og sociale systems møde med brugere af anden etnicitet end dansk. Antallet af domfældte udviklingshæmmede med etnisk minoritetsbaggrund er næppe stort, men vokser formentlig. Vidensteamet var derfor enige om, at denne gruppe bør få større opmærksomhed, og at NDU skal udbyde et kursusmodul, som kan opkvalificere fagpersoner i kommuner og regioner til mødet med denne gruppe. Nye foranstaltningsdomme i

12 NDU s Tidslinje Foruden netværkets mange videnshavere i kommuner og regioner trækker sekretariatet løbende på sine kontakter i ministerierne, Servicestyrelsen, andre videnscentre, handicaporganisationerne og uddannelsesinstitutionerne. Og sekretariatet orienterer sig herudover mod politiet, retsinstanserne, kriminalforsorgen og retspsykiatrien, der har hver deres funktioner i forhold til målgruppen NDU ansætter 1. januar en kommunikationsmedarbejder. NDU omlægger sin kommunikationsstrategi, udsender fem publikationer, herunder en håndbog, gennemfører efteruddannelse for 100 fagpersoner i kommuner og regioner, får foretræde for Folketingets Retsudvalg og Socialudvalg, arrangerer en temadag, bistår en arbejdsgruppe under Danske Regioner, laver et visionsseminar for kommuner og regioner, afholder workshops i VISO-regi, laver foredrag, deltager i Justitsministeriets evaluering af tidsbestemmelserne i straffelovens 68 a, sætter området på den politisk-administrative dagsorden sammen med CLH, SL og LEV og deltager i en lang række interviews. NDU får i løbet af året henvendelser fra 49 kommuner. Indenrigs- og Socialministeriet færdiggør et koncernprojekt, der ventes at få betydning for arbejdsfordelingen mellem departementet og Servicestyrelsen, herunder de opgaver VISO og de forskellige videns-leverandører på det specialiserede socialområde skal varetage. En afklaring kan tidligst forventes på plads i løbet af

13 Region Midtjylland og VISO indgår i efteråret 2006 kontrakt om NDU s drift og budget fra 1. januar 2007, hvor regionen bliver driftsherre i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Regionen og NDU stiller forslag om at udvide budgettet og opgaveporteføljen, så NDU blandt andet kan blive mere orienteret mod kommunerne. VISO meddeler i 2007, at NDU s virke vil blive taget op i forbindelse med en forestående rekonstruktion af vidensdelen i VISO. NDU har i begge år bilateral kontakt med knap 70 af landets 98 kommuner. NDU udsender publikationer, afholder konferencer og temadage, ansøger om satspuljemidler til et projekt om udvikling af komplementære metoder til risikovurdering, laver tre store undersøgelser, gennemfører tre modulopbyggede efteruddannelsesforløb for over 100 fagpersoner fra hele landet og afvikler en lang række fokusgruppeinterviews Amterne beslutter at overføre sekretariatsfunktionen fra Ringkjøbing Amt til Århus Amt med virkning fra 1. januar Århus Amt ansætter 1. april 2005 en ny netværkskoordinator i sekretariatet, der placeres på Sølund i Skanderborg dør om dør med Vidensteamet vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Amterne beslutter den 5. december 2001 at nedlægge specialkonsulentordningerne for udviklingshæmmede, bevægelseshandicappede, hørehæmmede/døve og blinde med udgangen af Det sker efter en udredning fra Udviklingscenter for Specialrådgivning. Beslutningen forudsætter, at der dannes landsdækkende vidensnetværk, som skal udvikle og formidle højt specialiseret viden og erfaringer i forhold til blandt andet arbejdet med domfældte udviklingshæmmede. Amtsrådsforeningen (ARF) udgiver i maj 2003 Statusrapport om amternes arbejde med domfældte udviklingshæmmede, der anbefaler etableringen af et landsdækkende vidensnetværk. Amterne, Frederiksberg og Københavns kommuner opretter NDU pr. 1. januar 2004, godkender et kommissorium, udpeger et net af kontaktpersoner, nedsætter et tværfagligt vidensteam, ansætter en netværkskoordinator i en sekretariatsfunktion i Ringkjøbing Amt og finansierer i fællesskab driftsudgifterne. NDU refererer til amternes socialdirektører, der har sæde i temagruppen vedrørende handicappede. Sekretariatet skriver ud fra kommissoriet og et opstartsseminar den 1. marts 2004 et arbejdsgrundlag for På seminaret deltager 50 repræsentanter for amterne og de to store kommuner i hovedstaden, ARF, Kommunernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), UFC Handicap, Landsforeningen LEV, Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH), Socialt Udviklingscenter SUS, Styrelsen for Social Service, Udviklingscenter for Specialrådgivning, Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten. NDU s vidensteam beslutter den 27. maj 2005, at arbejdsgrundlaget for foreløbigt skal række frem til udgangen af

14 NDU kursus 2010.indd 1 10/02/ NDU s Efteruddannelse I foråret 2009 afsluttede 38 deltagere NDU s efteruddannelse. 11 af dem kom fra kommunale tilbud, 25 fra regionale tilbud og 2 fra den regionale administration. De gennemgik alle otte intensive undervisningsdage, hvor der var fokus på regelgrundlaget, pædagogik og etik, seksuelle krænkere, tilknytningsforstyrrelse og udviklingshæmning, affektregulering og beskyttende interventioner samt strukturerede risikovurderinger. Hertil kom forberedelse, idet deltagerne skulle lave cases forud for hvert modul. Alle undervisningsmoduler blev evalueret. Om det samlede forløb blev deltagerne blandt andet spurgt: Er du enig i udsagnet Mange af de ting, som jeg har lært på efteruddannelsen, kan jeg bruge på min egen arbejdsplads? Helt enig Enig Hverken/Eller Lidt enig Uenig 59 pct. 38 pct. - 3 pct. - Hvad synes du samlet set om efteruddannelsesforløbet? Meget godt Godt Hverken/Eller Mindre godt Dårligt 75 pct. 25 pct kursuskatalog Hold fast i dig selv, når ord og adfærd krænker Få styr på juraen Hvem er de bedre begavede udviklingshæmmede? Identificer risikoen for ny kriminalitet Hvad ligger der bag mentalisering og affektregulering? kulturmødet i det sociale felt Misbrug forstå trangen og udforsk metoder Den udviklingshæmmede seksualkrænker Citater fra deltagerne: NDU s kurser bliv klogere på kort tid Det har været rart at få udfordringer på efteruddannelsen og derigennem blive klædt bedre på til arbejdet hjemme på botilbuddet Tak for et meget berigende forløb Jeg har fået mange brugbare redskaber på efteruddannelsen Det at møde og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre steder i landet har været en vigtig del af efteruddannelsen. Dette netværk vil jeg blive ved med at bruge også efter det sidste modul er afsluttet Efteruddannelsen I efteråret 2009 påbegyndte to nye efteruddannelseshold med knap 40 fagpersoner fra kommunerne og 45 fra regionerne. De afslutter uddannelsen i foråret Foreløbigt tegner også deres evalueringer sig godt. 14

15 Foretræde for Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg NDU s sekretariat var velforberedte og i nystrøgne skjorter, da netværket den 14. maj havde foretræde for Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg. Formålet var at præsentere politikerne for hovedtendenserne på området og beskrive, hvordan problemerne, der præger den kriminalpræventive indsats over for sent udviklede og udviklingshæmmede lovovertrædere, kan håndteres. Og det var lydhøre og spørgelystne politikere, som fik fremlagt de forslag, der sigter mod til at stille de professionelle, de domfældte og det omgivende samfund meget bedre. Visionsseminar gav støtte til NDU NDU efterlyste pejlemærker og kom hjem med favnen fuld af støtte og inspiration til netværkets fremtidige arbejde. I september inviterede NDU s sekretariat hele netværket til visionsseminar. 34 personer, alle med nær berøring til arbejdet med udviklingshæmmede lovovertrædere, mødte op på Jørgensens Hotel i Horsens, som var rammen for dagen. Omgivelserne kunne dårligt blive mere elegante og næppe i mere kontrast til de opgaver, seminarets deltagere normalt tager sig af på de pædagogiske bosteder, bag de kommunale skriveborde eller som tilsynsførende hos dømte udviklingshæmmede. Blot for at nævne nogle af arbejdsområderne. Denne dag lod de 34 deltagere tankerne få vinger og i fællesskab fandt de frem til forslag til, hvordan NDU kan støtte effektivt op om arbejdet med de sigtede og dømte udviklingshæmmede. Visionsseminaret rundede af med en anerkendelse af det arbejde, NDU s sekretariat gør for området. Til trods for, at antallet af dømte udviklingshæmmede er begrænset, er det ofte en stor opgave for myndighedskommunen eller bostedet, som huser den domsanbragte. Derfor er det ikke desto mindre væsentligt med en videnscentral, som en af deltagerne betegnede NDU ville høre om jura Juraen på området med sigtede og domfældte udviklingshæmmede er kompleks og et svært tilgængeligt område. Det er også om juridiske spidsfindigheder, NDU får flest henvendelser og spørgsmål om. I maj måned inviterede NDU til temadag om emnet, og 85 fagpersoner tog imod indbydelsen. Deltagerne på temadagen, som blev holdt på Severin Kursuscenter i Middelfart, var ledere og medarbejdere primært fra regionale og 32 kommunale forvaltninger. Repræsentanter for bostederne, statsadvokaterne, Rigsadvokaten, Kriminalforsorgen, LEV og Danske Regioner lyttede også med. Temadagen gav et indblik i de muligheder og begrænsninger, retsplejeloven, straffeloven og servicelovens bestemmelser skaber. Hvilke konkrete udfordringer og dilemmaer støder man på, når man arbejder som pædagog i bostedet eller skal håndtere det kriminalpræventive tilsyn. Cand.jur. Merete Keis Schrøder, Region Sjælland, og cand.jur. Susanne Baymler Bonde, Aalborg Kommune underviste. De har mange års erfaring med arbejdet på området, er medlemmer af NDU s vidensteam og underviser på NDU s kurser. NDU er en stor kilde til viden om et meget specialiseret område, som jeg har stor gavn af i mit daglige arbejde - både som livline, men også gennem deltagelse i NDU s kurser. Citat fra en deltager på visionsseminaret Jurist Susanne Baymler Bonde 15

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Sigtede og domfældte. UDVikliNgshæmmEDE. UNDer kommunalt tilsyn. - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer

Sigtede og domfældte. UDVikliNgshæmmEDE. UNDer kommunalt tilsyn. - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Sigtede og domfældte UDVikliNgshæmmEDE UNDer kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Ved Mie Andresen & Kristina Vang Jensen Chef og Souschef for Socialtilsyn Hovedstaden Organisering Socialtilsyn Hovedstaden Chef for Socialtilsyn Stab: Jura, økonomi, kommunikation,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Stillingsbeskrivelser... 9 Økonomi...13

Stillingsbeskrivelser... 9 Økonomi...13 Tilsynsenheden Tilsynsenhedens arbejdsgrundlag 2011 Revideret 01.01.2011 Af Afdelingsleder Pia Bjerring Strandbygaard Sikker email opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Indledning... 2 Organisering...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere