Sundhedsudvalget, Socialudvalget SUU alm. del Bilag 313, SOU alm. del Bilag 222 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 313, SOU alm. del Bilag 222 Offentligt"

Transkript

1 Sundhedsudvalget, Socialudvalget SUU alm. del Bilag 313, SOU alm. del Bilag 222 Offentligt NDU s Beretning 2009

2 Introduktion til NDU NDU har været i drift siden januar 2004 først i amtsligt regi og siden kommunalreformen i Center for Voksensocial i Region Midtjylland. Netværkets drift finansieres af VISO. Hovedopgaven er at opsamle og formidle viden og praksiserfaringer på et komplekst og udgiftstungt område. Netværket bidrager også til kvalitetssikring, metodeudvikling og håndtering af problemer som følge af det sammensatte regelgrundlag, indsatsen er underlagt. NDU består primært af ledere og medarbejdere i kommuner og regioner, som arbejder med sigtede og domfældte udviklingshæmmede. Ud af denne kreds er der nedsat et vidensteam af erfarne fagfolk, jf. nærmere på side 10. Et sekretariat driver og betjener NDU og løfter således hovedparten af opgaverne. Sekretariatet har til huse på Engtoften 5 i Viby ved Århus. INDHOLD Forord Kontakter Kommunikation Håndbogen NDU og medierne Vidensteamet Tidslinjen Efteruddannelsen Fremtiden side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 8 side side 12 side 14 side 16 NDU s sekretariat i 2009 Seniorkonsulent, cand.scient.pol., Lars Sandberg Kommunikationsmedarbejder, journalist, Henriette Stevnhøj Sekretær, HK-assistent Connie Brorsen (12 timer pr. uge) Studentermedhjælper, stud.scient.pol., Anders Toftegaard (15 timer pr. uge) Redaktion: Seniorkonsulent, cand.scient.pol. Lars Sandberg (ansv. red.) Kommunikationsmedarbejder, journalist Henriette Stevnhøj Pedersen Studentermedhjælper, stud.scient.pol. Anders Toftegaard Sekretær Connie Brorsen Forsiden, fra oven: Jakob Jensen på havetur ved det regionale bosted Gården i Randers (NDU-nyt 4.09). Fotograf: Tonny Foghmar Vibeke Lottrup bor i et regionalt bofællesskab i Hobro (NDU-nyt 2.09). Fotograf: Jonna Fuglsang Keldsen Henning Hansen med pædagog Kirsten Olsen i bag-grunden, Hammer Bakker i Vodskov ved Aalborg (NDU-nyt 3.09). Fotograf: René Schütze Grafisk tilrettelæggelse: Pia Jensen, WDC Tryk: Scanprint as Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 NDU er væsentlig Der er 450 domfældte udviklingshæmmede i Danmark. Eller cirka deromkring. Et præcist overblik over antallet af domfældte udviklingshæmmede findes nemlig ikke. Det giver sig selv, at det er vanskeligt at dokumentere en udvikling og pege på tendenser, når man ikke ved, hvor mange personer det drejer sig om. Troværdigheden er også på spil. For tør man tro på en prognose, som bygger på et skøn? Den manglende viden og dokumentation var et af de områder, Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU) satte til debat i Afsættet var artikler i vores blad NDU-nyt om berøringsangsten over for registrering, som flere nyhedsmedier fulgte op på med egne vinkler. Foreløbig er diskussionen om manglende registrering og det presserende behov for mere dokumentation udmøntet i en af de anbefalinger, Danske Regioner har lavet i deres rapport om bedre indsats for domfældte udviklingshæmmede. Rapporten, som NDU har bidraget til, blev udgivet marts I 2009 beskæftigede vi os også med rådgivning. Flest henvendelser kom fra kommunale sagsbehandlere, der havde sager med udviklingshæmmede borgere med dom. Andre henvendelser havde personlig karakter som den fra en bekymret mor til en udviklingshæmmet datter, der var blevet voldsomt overfaldet af en medbeboer i bofællesskabet. Hvad skulle hun stille op, når hændelsen tilsyneladende blev nedtonet til at være en tvist mellem to veninder? 2009 blev det helt store efteruddannelsesår. I alt drog 109 personer afsted til kursuscentret Severin i Middelfart, som var ramme om adskillige timers forelæsninger om det juridiske grundlag, seksuelle krænkere, tilknytningsforstyrrelser og risikovurderinger. Det hele leveret af et korps af dygtige og indlevende eksperter blev også året, hvor domfældte udviklingshæmmede for alvor kom på politikernes dagsorden. NDU s sekretariat fik foretræde i Folketinget og kunne i maj foran Socialudvalget og Retsudvalget beskrive hovedtendenserne inden for området, især med vægt på de problemer, der præger den kriminalpræventive indsats over for sent udviklede og udviklingshæmmede lovovertrædere. Få timer på Christiansborg, men et stort og vigtigt skridt for området. Der blev talt om visioner i I september samledes fagfolk fra netværket og satte linjerne for NDUs fremtidige arbejde. Hvor går banen, og hvor skal stolperne flyttes hen? På de indre linjer blev 2009 et år med udvikling. Sekretariatet gik fra en fuldtidsansat til to, da der blev ansat en kommunikationsmedarbejder. Netværket fik en ny grafisk linje med nyt logo og nyt layout til følge. Der var brug for NDU i læs i beretningen om udgivelsen af håndbogen, om det juridiske regelgrundlag, om temadage og NDU s andre aktiviteter. 3

4 Kontakter til NDU i 2009 NDU s sekretariat blev kontaktet 644 gange i løbet af året. Med lidt under 200 henvendelser svarende til knap 30 procent er det kommunerne, der oftest henvender sig. Disse henvendelser fordeler sig på 49 kommuner. Tilsammen står kommuner og regioner for halvdelen af henvendelserne. Kommunale forvaltninger og botilbud spurgte primært om forskellige emner i relation til de love, regler og meddelelser, der styrer området, men også om kapacitet, pædagogiske udfordringer, misbrugsbehandling, udslusning og vejledning af anklagemyndigheden. De øvrige henvendelser vidner om, at sekretariatet har en bred kontaktflade. For der kommer spørgsmål og bemærkninger fra bistandsværger, pårørende, forskere, studerende, undervisere, retspsykiatere, politikere, embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere, journalister, pædagoger i private opholdssteder, anklagere, politifolk og ansatte i kriminalforsorgen. Kommuner som myndighed 115 (17,7%) Private - herunder pårørende, bistandsværger, socialpædagogiske opholdssteder m.m. 32 (5,0%) Andet 34 (5,3%) KL og Danske Regioner 48 (7,5%) Ministerier, Folketing, politi, retsinstanser, kriminalforsorg m.m. 79 (12,3%) Medier 51 (7,9%) Kommuner som botilbud, hjemmevejleder og lignende 78 (12,1%) Region i form af botilbud 59 (9,2%) Uddannelsesinstitutioner, vidensnetværk, andre organisationer m.m. 74(11,5%) Regioner som administration 74 (11,5%) Bemærkning til opgørelsen: Er der flere kontakter til eksempelvis én kommune om samme emne, tæller det af praktiske grunde kun med som én kontakt, selvom det ikke giver et dækkende indtryk af kontaktens omfang. 4

5 Henvendelserne er af forskellige karakter. Her ses et udvalg: Den Sociale Ankestyrelse stiller spørgsmål til det kriminalpræventive tilsyn og fordelingen af domfældte udviklingshæmmede i kommunalt, regionalt og privat regi. Justitsministeriet spørger til NDU s erfaringer med tidsbestemmelserne i straffelovens 68 a. En pårørende henvender sig vedrørende rammerne for det socialpædagogiske motivationsarbejde. En privatpraktiserende psykolog, der yder bistand til mange botilbud med domfældte udviklingshæmmede, og en konfliktmægler stiller spørgsmål vedrørende nytteværdien af såkaldt genoprettende ret og konfliktråd i relation til ofre eller gerningsmænd med dårlig begavelse. En psykiater med speciale i oligofreni fokuserer på begrænsningerne, når man intelligenstester lovovertrædere med minoritetsbaggrund med redskaber, der baserer sig på amerikanske eller vesteuropæiske referencerammer. Studerende spørger til gråzoner i lovgivningen og den kriminalpræventive indsats over for dårligt begavede, der ikke er idømt nogen foranstaltning. En bistandsværge efterlyser viden om effektive pædagogiske behandlingsforløb. En psykolog beskriver på baggrund af forskning strukturerede risikovurderinger og deres betydning for interventioner, tilbagefald og retssikkerhed. Adskillige medier medier kobler sig på, da Ekstra Bladet kører en storstilet kampagne om domfældte udviklingshæmmede, hvilket fører til mange spørgsmål om fakta og udviklingstendenser. NDU har haft mange kontakter med regionerne i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af temadagen om det juridiske regelgrundlag for arbejdet med domfældte udviklingshæmmede. Fra politisk hold kommer der ønske om at få en grundig indføring i området. KL har blandt andet leveret høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af NDU s håndbog, mens Danske Regioner har haft løbende kontakt til netværket på grund af NDU s deltagelse i Regionernes arbejdsgruppe om sigtede og domfældte udviklingshæmmede. 5

6 NDU blad design FINAL.indd 1 26/03/09 13:40:34 NDU indd 1 10/06/09 11:05:39 Et troværdigt udtryk NDU præsenterede i 2009 et nyt logo og blad med nyt layout. Den grafiske linje er med til at skærpe NDU s profil som et professionelt vidensnetværk med høj troværdighed. NDU s logo er tegnet af grafiker Pia Jensen, som valgte at tage udgangspunkt i netværkets tidligere logo - et stiliseret blad, der læner sig op ad forkortelsen. Opgaven lød på at forene elementerne; navnet på netværket, forkortelsen og bladet i ét billede og tillige forsyne det med et moderne og langtidsholdbart udtryk. Resultatet er som bekendt logoet, der efter NDU s mening illuderer den skarphed og saglighed, som kendetegner netværkets arbejde. Og så er det ikke længere en hemmelighed, hvad forkortelsen NDU står for. Nu er navnet en elegant del af logoet til trods for mængden af bogstaver. Seneste påhit fra den grafiske front er et USB-stik med logo, der blandt andet udleveres til deltagerne på NDU s kurser Fornyelse til NDU-nyt NDU-nyt slog også en grafisk kolbøtte i det forløbne år. Her fik grafiker Pia Jensen til opgave at redefinere bladets udtryk fra at være et artikeltungt tidsskrift, der udkom med skiftende mellemrum til at være et mere indbydende magasin med fire årlige udgivelser. Bladet er stadig informations- og omfangsrigt, men nu med flere farver, opgraderet på billedsiden og med mere luft mellem artikler og billeder på siderne. Artiklerne skrives primært af ansatte i NDU, men det tilstræbes, at der i hvert blad er bidrag fra personer, der har med domfældte udviklingshæmmede at gøre i det daglige. Enten professionelt eller personligt. Bladets målgruppe er bred. Groft sagt er alle personer, der arbejder med eller på anden vis interesserer sig for sigtede og dømte udviklingshæmmede, målgruppen for NDU-nyt. Vi sigter efter at appellere bredt, men går også i dybden af hensyn til de fagprofessionelle, der modtager bladet. Samtidig er det vores ambition, at der i hvert blad er en eller flere historier, som refereres i andre medier. I 2009 tog vi hul på en ny serie artikler, hvor dømte eller tidligere dømte udviklingshæmmede kommer til orde. Foreløbig har læserne kunnet møde Vibeke Lottrup fra Hobro, Henning Hansen fra Hammer Bakker ved Aalborg og Jesper Riis fra Lindevej/Østruplund på Fyn. Fælles for de tre er, at de alle har modtaget en dom til anbringelse og har været igennem systemet på den ene eller anden måde. Tre velskrevne, unikke og bevægende portrætter, som giver læseren et enestående indblik i, hvordan det er at være svagt begavet, ramt af forskellige faktorer og have modtaget en dom til anbringelse. De tre portrætter er skrevet af freelancejournalist Lotte Edberg Loveless. NDU-nyts oplag er 1800, og bladet sendes gratis til blandt andet til kommunale og regionale bo- og aktivitetssteder, interesse- og fagorganisationer, relevante ministerier, styrelser, retsvæsen samt til en lang række enkeltpersoner med særlig interesse for området. nr årgang april nyt nr årgang juni nyt Musikken viser vejen Først en grundig udredning. Så faste pædagogiske rammer og forskellige former for terapi. Alt i alt et stærkt og utraditionelt behandlingskoncept. Socialpædagog Allan Johansen er på arbejde, når han sammen med en klient fyrer den af i musikrummet på Behandlingscentret Hammer Bakker. Vibeke Vil leve livet En barsk opvækst har sat sit præg på Vibeke Lottrups liv og medvirket til, at hun endte i kriminalitet. I dag er hun flyttet i bofællesskab i Hobro og er godt på vej til at realisere sine drømme. Side 31 rockere Misbruger udviklingshæmmede Dummebøder og trusler følger med bedre fungerende domsanbragte ind på bosted vellyd i MaskinruMMet Forstander på Nørholm Kollegiet, Peter Hald, satser på høj faglighed og glade medarbejdere GrænseoVerskridende På Lindevej ved Østruplund er seksualitet en del af det pædagogiske arbejde. Side 8 ny mand på broen Forstander Hans Christian Hansen skal bringe Kofoedsminde på ret kurs. Side 20 6

7 Hjemmesiden er netværkets elektroniske platform og arkiv. Her findes alle publikationer, som NDU har udgivet eller bidraget til. Her findes også referater og omtaler af møder og seminarer samt en omfattende liste af artikler, der har været bragt i nationale medier og som omhandler domfældte udviklingshæmmede eller grænser op til emnet. Hjemmesiden står overfor en modernisering. Det er et af fokuspunkterne i Rift om håndbogen Seneste skud på kommunikationsstammen er NDU s forlag, som blev stiftet i Anledningen var udgivelsen af håndbogen om det juridiske regelgrundlag, der efter et længere forarbejde så dagens lys i december Bogen samler lovregler og bestemmelser med fortolkninger og eksempler fra området og landede ikke uventet i et stort tomrum. Det er vanskeligt at forvalte og arbejde efter reglerne, og det var da også begrundelse for at gå i gang med at stykke bogen sammen. Det er jurister i NDU s vidensteams, Susanne Baymler Bonde og Merete Keis Schrøder, som har bearbejdet den juridiske part af bogen. Om det var julehandlen, der havde afsmittende effekt er uvist, men faktum er, at håndbogens 3000 eksemplarer blev revet væk eksemplarer blev postet fra NDU i løbet af de første fire uger. NDU Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede Engtoften Viby J Håndbogen blev sendt til sociale myndigheder, bosteder og til andre, der arbejder inden for området. En del af bøgerne blev også rekvireret af for NDU hidtil ukendte bosteder og fagpersoner. isbn Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer ndu Sigtede og domfældte UDVikliNgshæmmEDE UNDer kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer NDU omslag.indd 1 06/11/ På kan bogen hentes i pdf-version. 7

8 NDU i spalterne 8

9 NDU bidrog flittigt til aviser og nyhedsudsendelser i Både i form af citater og til journalisternes baggrundsviden. Da årets første nummer af NDU-nyt udkom i marts 09 med artikler, hvor dømte udviklingshæmmedes omgang med rockerrelaterede grupper blev fortalt, tog nyhedsbureauet Ritzau historien og gjorde den til en nyhed i de landsdækkende medier. Historien tog afsæt på Fuglekær Udviklingscenter ved Vejle, hvor kriminelle udviklingshæmmede holdt deres kriminelle relationer ved lige, selv om de havde fået en dom til anbringelse. En afdelingsleder fortalte til NDU-nyt, hvordan beboerne kaldte hinanden for brødre og tydeligvis var stolte over deres identitet som håndlangere til HA s støttegruppe AK81. Også selv om nogle af dem havde stiftet bekendtskab med tæskehold og dummebøder. Historierne rejste debatten om vilkårene for bosteder, hvor kriminelle udviklingshæmmede bor dør om dør med lovlydige udviklingshæmmede. Også vilkårene for det pædagogiske personale blev belyst. Ekstra Bladets journalistgruppe konfronterede også de ansvarlige politikere med problematikkerne og varslede, at de ville følge op på de politiske løfter. NDU-nyt i oktober rejste debatten om den manglende registrering af udviklingshæmmede. Den historie tog Kristeligt Dagblad og DR op. Senere fulgte Morgenavisen Jyllands-Posten efter med sin vinkel på registrering af udviklingshæmmede. Ifølge mediedatabasen Infomedia optrådte NDU, enten omtalt eller som interviewpart i 35 artikler i løbet af Fra slutningen af maj blev medielyset igen rettet mod kriminelle udviklingshæmmede. Denne gang satte Ekstra Bladet scenen med deres serie De sindssygt farlige. I en række artikler, heraf seks som forsider, fortalte Ekstra Bladet om dømte udviklingshæmmede, der bor uden låste døre og med fri adgang til offentligheden, også selv om de har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 9

10 NDU s vidensteam Et vidensteam af ni erfarne fagpersoner er sammen med NDU s sekretariat med til at koordinere og styre retningen og fremdriften i netværkets arbejde. Vidensteamet bestod i 2009 af: elisabeth Bakkensen, forstander på Hedegaard, Skjern Susanne Baymler Bonde, jurist i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Dorrit Brandt, konsulent i Handicap, Region Hovedstaden Elisabeth Bakkensen Susanne Baymler Bonde Dorrit Brandt Anna Lise Bredahl, centerleder på Fuglekær Udviklingscenter, Vejle Kommune Anders G. Christensen, afdelingsleder på Østruplund, Region Syddanmark Charlotte Grønhøj, afdelingsleder på Fuglekær Udviklingscenter, Vejle Kommune Anna Lise Bredahl Anders G. Christensen Charlotte Grønhøj Heines Marker, afdelingsleder på Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Klavs Persson, forstander på Sødisbakke, Region Nordjylland Merete Keis Schrøder, jurist på socialområdet, Region Sjælland Heines Marker Klavs Persson Merete Keis Schrøder 10

11 Vidensteamet og sekretariatet drøfter løbende håndteringen af udfordringerne på området og afholdt i løbet af året fire heldagsmøder. En række dagsordenspunkter fra møderne i NDU s vidensteam i 2009 Afholdelse af et seminar om NDU s mission og vision efter 2009 NDU s håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Medieomtale NDU-nyt Fordele og ulemper ved magtbeføjelser i boformerne Projekt om metoder til risikovurderinger Møde med Justitsministeriet, Rigsadvokaten m.fl. den 2. oktober 2009 NDU s tilgang til andre parters synspunkter og overvejelser Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes tilsyn med domfældte udviklingshæmmede m.fl. NDU s undersøgelse af behovet for magtbeføjelser mv. PSP-samarbejdet Behandlingscentret Hammer Bakker og NDU s workshop på VISOkonferencen den 1. december 2009 Indenrigs- og Socialministeriets koncernprojekt om strategi for udvikling, opsamling og formidling af specialviden på socialområdet Brugere/patienter med etnisk minoritetsbagrund Høring over udkast af 19. november 2009 til forslag til lov om ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven (handle- og betalingskommune) NDU s nye efteruddannelse Eksempler på referater af enkelte dagsordenspunkter Fra mødet den 17. september: Ad 3) Møde med Justitsministeriet, Rigsadvokaten m.fl. den 2. oktober 2009 Justitsminister Brian Mikkelsen nedsatte i sommers en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Rigsadvokaten og Indenrigs- og Socialministeriet. Arbejdsgruppen skal finde frem til, hvordan man kan håndtere nogle af de gråzoneproblemer, som har præget området i flere år. For at få input udefra var blandt andet LEV, SL, DCH, KL, Danske Regioner og NDU inviteret med til mødet den 2. oktober. Referat: NDU s sekretariat orienterede om mødet, hvor der med interesse blev lyttet til de erfaringer og synspunkter, de forskellige parter fremkom med. Meget tyder på, at der vil komme et forslag til en klarere regulering af området, så der opnås større tydelighed og retssikkerhed. Parterne vil blive inviteret til et nyt møde, når ministerierne formentlig i begyndelsen af 2010 er kommet længere med deres overvejelser. Fra mødet den 10. december: Ad 5) Brugere/patienter med etnisk minoritetsbaggrund Flere boformer har i de senere år berettet om de udfordringer, det kan give, når man skal udføre et socialpædagogisk og kriminalpræventivt arbejde over for domfældte udviklingshæmmede med etnisk minoritetsbaggrund. Der er tale om en forholdsvis ny udvikling, som vi af samme grund endnu ikke ved så meget om. For at høre om andres erfaringer er psykolog Birthe Valbjørn og kulturmedarbejder Dina Mohamed Sayed Elsenoussy fra Team for Tværkulturel Psykiatri i Region Midtjylland inviteret til at holde et oplæg. Fokus vil være på kulturelle sammenstød, og hvad man kan forberede sig på for at håndtere de problemer, der måtte opstå. Vinklen er fra psykiatrien og sundhedsvæsenet, men vil også et godt stykke af vejen være anvendelig på det sociale område. Team for Tværkulturel Psykiatri ligger i Lokalpsykiatri Vest i Brabrand i Århus. Det består af læger, psykologer og sygeplejersker, som varetager behandling, vidensog formidlingsopgaver for hele Region Midtjyllands psykiatri. Patienterne bliver henvist fra egen læge med henblik på en afklaring og diagnosticering. Det er en proces, der kan tage sin tid på grund af kulturelle forskelle og patienternes sociale mønstre. Referat: Oplægget gav anledning til flere spørgsmål og sammenligning af erfaringer mellem det psykiatriske og sociale systems møde med brugere af anden etnicitet end dansk. Antallet af domfældte udviklingshæmmede med etnisk minoritetsbaggrund er næppe stort, men vokser formentlig. Vidensteamet var derfor enige om, at denne gruppe bør få større opmærksomhed, og at NDU skal udbyde et kursusmodul, som kan opkvalificere fagpersoner i kommuner og regioner til mødet med denne gruppe. Nye foranstaltningsdomme i

12 NDU s Tidslinje Foruden netværkets mange videnshavere i kommuner og regioner trækker sekretariatet løbende på sine kontakter i ministerierne, Servicestyrelsen, andre videnscentre, handicaporganisationerne og uddannelsesinstitutionerne. Og sekretariatet orienterer sig herudover mod politiet, retsinstanserne, kriminalforsorgen og retspsykiatrien, der har hver deres funktioner i forhold til målgruppen NDU ansætter 1. januar en kommunikationsmedarbejder. NDU omlægger sin kommunikationsstrategi, udsender fem publikationer, herunder en håndbog, gennemfører efteruddannelse for 100 fagpersoner i kommuner og regioner, får foretræde for Folketingets Retsudvalg og Socialudvalg, arrangerer en temadag, bistår en arbejdsgruppe under Danske Regioner, laver et visionsseminar for kommuner og regioner, afholder workshops i VISO-regi, laver foredrag, deltager i Justitsministeriets evaluering af tidsbestemmelserne i straffelovens 68 a, sætter området på den politisk-administrative dagsorden sammen med CLH, SL og LEV og deltager i en lang række interviews. NDU får i løbet af året henvendelser fra 49 kommuner. Indenrigs- og Socialministeriet færdiggør et koncernprojekt, der ventes at få betydning for arbejdsfordelingen mellem departementet og Servicestyrelsen, herunder de opgaver VISO og de forskellige videns-leverandører på det specialiserede socialområde skal varetage. En afklaring kan tidligst forventes på plads i løbet af

13 Region Midtjylland og VISO indgår i efteråret 2006 kontrakt om NDU s drift og budget fra 1. januar 2007, hvor regionen bliver driftsherre i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Regionen og NDU stiller forslag om at udvide budgettet og opgaveporteføljen, så NDU blandt andet kan blive mere orienteret mod kommunerne. VISO meddeler i 2007, at NDU s virke vil blive taget op i forbindelse med en forestående rekonstruktion af vidensdelen i VISO. NDU har i begge år bilateral kontakt med knap 70 af landets 98 kommuner. NDU udsender publikationer, afholder konferencer og temadage, ansøger om satspuljemidler til et projekt om udvikling af komplementære metoder til risikovurdering, laver tre store undersøgelser, gennemfører tre modulopbyggede efteruddannelsesforløb for over 100 fagpersoner fra hele landet og afvikler en lang række fokusgruppeinterviews Amterne beslutter at overføre sekretariatsfunktionen fra Ringkjøbing Amt til Århus Amt med virkning fra 1. januar Århus Amt ansætter 1. april 2005 en ny netværkskoordinator i sekretariatet, der placeres på Sølund i Skanderborg dør om dør med Vidensteamet vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Amterne beslutter den 5. december 2001 at nedlægge specialkonsulentordningerne for udviklingshæmmede, bevægelseshandicappede, hørehæmmede/døve og blinde med udgangen af Det sker efter en udredning fra Udviklingscenter for Specialrådgivning. Beslutningen forudsætter, at der dannes landsdækkende vidensnetværk, som skal udvikle og formidle højt specialiseret viden og erfaringer i forhold til blandt andet arbejdet med domfældte udviklingshæmmede. Amtsrådsforeningen (ARF) udgiver i maj 2003 Statusrapport om amternes arbejde med domfældte udviklingshæmmede, der anbefaler etableringen af et landsdækkende vidensnetværk. Amterne, Frederiksberg og Københavns kommuner opretter NDU pr. 1. januar 2004, godkender et kommissorium, udpeger et net af kontaktpersoner, nedsætter et tværfagligt vidensteam, ansætter en netværkskoordinator i en sekretariatsfunktion i Ringkjøbing Amt og finansierer i fællesskab driftsudgifterne. NDU refererer til amternes socialdirektører, der har sæde i temagruppen vedrørende handicappede. Sekretariatet skriver ud fra kommissoriet og et opstartsseminar den 1. marts 2004 et arbejdsgrundlag for På seminaret deltager 50 repræsentanter for amterne og de to store kommuner i hovedstaden, ARF, Kommunernes Landsforening, Socialpædagogernes Landsforbund (SL), UFC Handicap, Landsforeningen LEV, Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH), Socialt Udviklingscenter SUS, Styrelsen for Social Service, Udviklingscenter for Specialrådgivning, Kriminalforsorgen og Rigsadvokaten. NDU s vidensteam beslutter den 27. maj 2005, at arbejdsgrundlaget for foreløbigt skal række frem til udgangen af

14 NDU kursus 2010.indd 1 10/02/ NDU s Efteruddannelse I foråret 2009 afsluttede 38 deltagere NDU s efteruddannelse. 11 af dem kom fra kommunale tilbud, 25 fra regionale tilbud og 2 fra den regionale administration. De gennemgik alle otte intensive undervisningsdage, hvor der var fokus på regelgrundlaget, pædagogik og etik, seksuelle krænkere, tilknytningsforstyrrelse og udviklingshæmning, affektregulering og beskyttende interventioner samt strukturerede risikovurderinger. Hertil kom forberedelse, idet deltagerne skulle lave cases forud for hvert modul. Alle undervisningsmoduler blev evalueret. Om det samlede forløb blev deltagerne blandt andet spurgt: Er du enig i udsagnet Mange af de ting, som jeg har lært på efteruddannelsen, kan jeg bruge på min egen arbejdsplads? Helt enig Enig Hverken/Eller Lidt enig Uenig 59 pct. 38 pct. - 3 pct. - Hvad synes du samlet set om efteruddannelsesforløbet? Meget godt Godt Hverken/Eller Mindre godt Dårligt 75 pct. 25 pct kursuskatalog Hold fast i dig selv, når ord og adfærd krænker Få styr på juraen Hvem er de bedre begavede udviklingshæmmede? Identificer risikoen for ny kriminalitet Hvad ligger der bag mentalisering og affektregulering? kulturmødet i det sociale felt Misbrug forstå trangen og udforsk metoder Den udviklingshæmmede seksualkrænker Citater fra deltagerne: NDU s kurser bliv klogere på kort tid Det har været rart at få udfordringer på efteruddannelsen og derigennem blive klædt bedre på til arbejdet hjemme på botilbuddet Tak for et meget berigende forløb Jeg har fået mange brugbare redskaber på efteruddannelsen Det at møde og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre steder i landet har været en vigtig del af efteruddannelsen. Dette netværk vil jeg blive ved med at bruge også efter det sidste modul er afsluttet Efteruddannelsen I efteråret 2009 påbegyndte to nye efteruddannelseshold med knap 40 fagpersoner fra kommunerne og 45 fra regionerne. De afslutter uddannelsen i foråret Foreløbigt tegner også deres evalueringer sig godt. 14

15 Foretræde for Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg NDU s sekretariat var velforberedte og i nystrøgne skjorter, da netværket den 14. maj havde foretræde for Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg. Formålet var at præsentere politikerne for hovedtendenserne på området og beskrive, hvordan problemerne, der præger den kriminalpræventive indsats over for sent udviklede og udviklingshæmmede lovovertrædere, kan håndteres. Og det var lydhøre og spørgelystne politikere, som fik fremlagt de forslag, der sigter mod til at stille de professionelle, de domfældte og det omgivende samfund meget bedre. Visionsseminar gav støtte til NDU NDU efterlyste pejlemærker og kom hjem med favnen fuld af støtte og inspiration til netværkets fremtidige arbejde. I september inviterede NDU s sekretariat hele netværket til visionsseminar. 34 personer, alle med nær berøring til arbejdet med udviklingshæmmede lovovertrædere, mødte op på Jørgensens Hotel i Horsens, som var rammen for dagen. Omgivelserne kunne dårligt blive mere elegante og næppe i mere kontrast til de opgaver, seminarets deltagere normalt tager sig af på de pædagogiske bosteder, bag de kommunale skriveborde eller som tilsynsførende hos dømte udviklingshæmmede. Blot for at nævne nogle af arbejdsområderne. Denne dag lod de 34 deltagere tankerne få vinger og i fællesskab fandt de frem til forslag til, hvordan NDU kan støtte effektivt op om arbejdet med de sigtede og dømte udviklingshæmmede. Visionsseminaret rundede af med en anerkendelse af det arbejde, NDU s sekretariat gør for området. Til trods for, at antallet af dømte udviklingshæmmede er begrænset, er det ofte en stor opgave for myndighedskommunen eller bostedet, som huser den domsanbragte. Derfor er det ikke desto mindre væsentligt med en videnscentral, som en af deltagerne betegnede NDU ville høre om jura Juraen på området med sigtede og domfældte udviklingshæmmede er kompleks og et svært tilgængeligt område. Det er også om juridiske spidsfindigheder, NDU får flest henvendelser og spørgsmål om. I maj måned inviterede NDU til temadag om emnet, og 85 fagpersoner tog imod indbydelsen. Deltagerne på temadagen, som blev holdt på Severin Kursuscenter i Middelfart, var ledere og medarbejdere primært fra regionale og 32 kommunale forvaltninger. Repræsentanter for bostederne, statsadvokaterne, Rigsadvokaten, Kriminalforsorgen, LEV og Danske Regioner lyttede også med. Temadagen gav et indblik i de muligheder og begrænsninger, retsplejeloven, straffeloven og servicelovens bestemmelser skaber. Hvilke konkrete udfordringer og dilemmaer støder man på, når man arbejder som pædagog i bostedet eller skal håndtere det kriminalpræventive tilsyn. Cand.jur. Merete Keis Schrøder, Region Sjælland, og cand.jur. Susanne Baymler Bonde, Aalborg Kommune underviste. De har mange års erfaring med arbejdet på området, er medlemmer af NDU s vidensteam og underviser på NDU s kurser. NDU er en stor kilde til viden om et meget specialiseret område, som jeg har stor gavn af i mit daglige arbejde - både som livline, men også gennem deltagelse i NDU s kurser. Citat fra en deltager på visionsseminaret Jurist Susanne Baymler Bonde 15

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2015 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Et godt liv. uden. kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010

Et godt liv. uden. kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010 Et godt liv uden kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer Danske Regioner 2010 DANSKE REGIONER 2010 1 Flere udviklingshæmmede med dom skaber udfordringer Ikke alle udviklingshæmmede

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Årsberetning 2011 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden.

Årsberetning 2011 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden. 1 Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet STOF NR. 13, 2009 Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet 300 kursuspladser var ikke nok til at dække behovet for efteruddannelse. - I efteråret 2009 oprettes der derfor to nye kurser.

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Et godt liv. uden. kriminalitet. - anbefalinger til en bedre indsats for domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010

Et godt liv. uden. kriminalitet. - anbefalinger til en bedre indsats for domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010 Et godt liv uden kriminalitet - anbefalinger til en bedre indsats for domfældte udviklingshæmmede personer Danske Regioner 2010 Danske regioner 2010 1 Et godt liv uden kriminalitet - anbefalinger til en

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Sigtede og domfældte. UDVikliNgshæmmEDE. UNDer kommunalt tilsyn. - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer

Sigtede og domfældte. UDVikliNgshæmmEDE. UNDer kommunalt tilsyn. - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Sigtede og domfældte UDVikliNgshæmmEDE UNDer kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn - en håndbog om lovregler

Læs mere

Et godt liv. uden. kriminalitet. fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010

Et godt liv. uden. kriminalitet. fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010 Et godt liv uden kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte Danske Regioner 2010 Danske regioner 2010 1 Fakta om domfældte I Danmark har vi en lang tradition for ikke at betragte som egnede til straf.

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

ÆUDRE FORUM. Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt

ÆUDRE FORUM. Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt ÆUDRE Socialudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K. ÆldreForum Edisonsvej 18,1. 5000 Odense

Læs mere

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark. Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark Årsrapport 2009 Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Et godt liv. uden. kriminalitet. fakta og anbefalinger til indsatsen for domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010

Et godt liv. uden. kriminalitet. fakta og anbefalinger til indsatsen for domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010 Et godt liv uden kriminalitet fakta og anbefalinger til indsatsen for domfældte udviklingshæmmede personer Danske Regioner 2010 Danske regioner 2010 1 Flere udviklingshæmmede med dom skaber udfordringer

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Tovholdermøde. Mødereferat

Tovholdermøde. Mødereferat Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 23. november 2009 Udarbejdet af: Paul Ebbesen E-mail: Paul.Ebbesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631062 Mødereferat

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret Page 1 of 5 Ølsted d. 25 januar 2008. Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr 2 den 15 januar 2008 kl. 18.30 I Møderummet Deltagere: Formand Page 2 of 5 Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center Dansk Stalking Center Stalking er et uhyggeligt og overset område, og det rammer alt for mange mennesker. Det udgør ikke alene en alvorlig psykisk belastning for den udsatte, men ofte for hele familien

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Det talte ord gælder Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Da SL offentliggjorde konklusionerne fra deres

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Temadag Samrådene i Region Hovedstaden 5. december 2016

Temadag Samrådene i Region Hovedstaden 5. december 2016 Temadag Samrådene i Region Hovedstaden 5. december 2016 Hvad er Kofoedsminde? Eneste sikrede institution for udviklingshæmmede, der har begået alvorlig kriminalitet Modtagepligt Surrogat for varetægt Surrogat

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Vi håber, at projektets viden og dokumentation giver et brugbart redskab for Jeres arbejde i psykiatrien.

Vi håber, at projektets viden og dokumentation giver et brugbart redskab for Jeres arbejde i psykiatrien. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 117 Offentligt DANSKE REGIONER Jf. udsendelsesliste Temahæfte om gennembrudsprojektet: Pårørende i psykiatrien November 2009 Sag nr. 07/761 Dokumentnr, 55367/09

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde

Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune, Region Sjælland og Kofoedsminde Kofoedsminde er Danmarks eneste behandlingsinstitution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger. Institutionen er

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.

Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark. Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark Årsrapport 2011 April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer

Læs mere

Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede

Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede syv vejledende standarder Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

botilbud"" himmerlandsskolen""

botilbud himmerlandsskolen svc-acadre-skanning 07-06-2016 12:54 SEPBARCODE: OU28 Louise Høeg, Socialudvalgsformand i Randers Kommune Thomas Krarup, Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune Henrik Vallø, Formand

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. 1 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016. Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud,

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere