Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold"

Transkript

1

2 Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og truende adfærd. Enten rettet direkte mod den ansatte, mod hans eller hendes familie eller mod andre nærtstående personer. Vidste du Så mange er udsat for vold 8 pct. af alle lønmodtagere har været udsat for fysisk eller psykisk vold på deres arbejde det seneste år. 32 pct. af pædagoger på døgntilbud og lige så mange blandt plejepersonalet på hospitaler har været udsat for fysisk vold, mens de var på arbejde. 41 pct. af alle sygeplejersker har været udsat for vold på deres arbejde. På psykiatriske afdelinger gælder det hele 85 pct.

3 Jeg har en kniv Jeg skærer dig kraftedeme i småstumper, jeg gør I de senere år er der kommet mere fokus på vold og trusler på arbejdspladsen. Med god grund. For mens volden i samfundet stagnerer, stiger antallet af voldstilfælde på arbejdspladsen. Mere end hvert fjerde af alle voldsovergreb sker her. Volden rammer især offentligt ansatte. Medarbejdere på socialog sundhedsområdet er blandt dem, der er mest udsatte for vold fra brugere, patienter og klienter. Mennesker, som har særlig brug for omsorg og støtte, er generelt ikke mere voldelige end andre. Volden er en uacceptabel måde at udtrykke sig på. For nogle en sidste udvej, hvis de ikke føler sig set, hørt eller forstået.

4 Vold som arbejdsmiljøproblem Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så må du finde noget andet at lave. Sådan var holdningen tidligere på mange arbejdspladser. Heldigvis er der i de senere år kommet mere opmærksomhed og åbenhed om problemerne med vold. Det er blevet tilladt at tale om, at man kan blive udsat for vold på sit arbejde. Og at det ikke bare er noget, der hører med. De fleste arbejdspladser ser i dag vold som et arbejdsmiljøproblem, som det er et fælles ansvar at gøre noget ved. Og heldigvis er det muligt at gøre noget for at forebygge og begrænse skadevirkningerne. At have fokus på kommunikationen, de faglige og pædagogiske metoder er krumtappen på mange af de arbejdspladser, der har gode erfaringer med at forebygge volden.

5 Vidste du Vold og arbejdsmiljø hænger sammen Undersøgelser viser, at der er klar sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og det at blive udsat for vold på arbejdspladsen. Men det kan være svært at sige, hvad der er årsag og virkning. Vold påvirker den ramtes trivsel og helbred og hele arbejdspladsen negativt. Omvendt har et dårligt psykisk arbejdsmiljø betydning for forekomsten af vold. Vidste du Voldsforebyggelse og APV Alle arbejdspladser har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Den skal kortlægge og beskrive arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer, herunder problemer med vold. Og den skal indeholde en handleplan for, hvad arbejdspladsen vil gøre ved problemerne.

6 Voldsforebyggelse Den allerstørste del af voldsforebyggelse handler om alt det kommunikative. Kommunikation er et nøgleord, når man skal forebygge vold. Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte bruger, beboer eller patient. Og om at se på sig selv som professionel: Var det noget i min måde at kommunikere eller opføre mig på, som måske fremprovokerede episoden? Kend kollegerne Også kommunikationen og samarbejdet i personalegruppen er vigtigt. Det kan være med til at forebygge vold, at man kender hinanden godt. Kender kollegernes pædagogiske indstilling, ressourcer og kompetencer: Hvad kan jeg trække på, og hvor skal jeg selv gå i front? Pædagogik Måden, man tilrettelægger dagligdagen og pædagogikken på, har stor betydning. Fx giver det ingen mening at have regler for reglernes skyld. Brugerindflydelse Brugerindflydelse er vigtigt for at forebygge vold og trusler. Det har meget at sige, hvordan medarbejdere og brugere taler sammen og omgås. Og hvilken holdning medarbejdere har til brugerne. Bliver reglerne på stedet fx til ud fra medarbejdernes normer?

7 hvordan? Voldspolitik En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed og sammenhæng, når man arbejder med at forebygge vold og trusler. Politikken indeholder typisk arbejdspladsens definition af vold, mål for at forebygge og nedbringe volden, og ofte også en beredskabsplan, der beskriver, hvordan man skal følge op på voldelige episoder. Registrering og analyse For at holde fokus på volden og blive bedre til at forebygge registrerer mange arbejdspladser alle tilfælde med vold og trusler. Det kan give et billede af, om der bliver færre eller flere voldsepisoder. Om der er særlige arbejdsfunktioner, specielle tidspunkter på dagen eller andet, hvor risikoen for vold er særlig stor. De fysiske rammer God plads, lys og luft i lokalerne har betydning for at forebygge vold. Hvis brugere eller patienter føler sig presset eller trængt, kan det være med til at udløse en voldelig episode. På samme måde er omgivelserne møbler, maling og udsmykning på stedet vigtig for, om man befinder sig godt. Supervision og uddannelse Kollegial sparring og supervision er ekstra vigtigt, når man arbejder i et miljø, hvor man risikerer at blive udsat for vold. Det er også vigtigt med løbende uddannelse for at give medarbejdere en fælles forståelse af, hvordan vold og trusler kan håndteres. Nogle arbejdspladser vælger at uddanne særlige ressourcepersoner, som skal have fokus på at forebygge vold.

8 Vidste du Vold kan skade helbredet At blive udsat for vold kan have alvorlige konsekvenser for helbredet. Det kan i værste fald føre til posttraumatisk stresssyndrom, kroniske psykiske lidelser, langtidsfravær og arbejdsophør. Vidste du Det nytter Indsatsen med at forebygge vold har blandt andet været særlig intensiv i botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Her er volden faldet betragtelig set i forhold til andre områder, hvor der ikke har været samme opmærksomhed på forebyggelse. Vidste du Nye medarbejdere mest udsatte Undersøgelser viser, at der er en markant større risiko for at blive udsat for vold de første par år, man er ansat på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt med god introduktion, kommunikation og supervision i personalegruppen.

9 Når skaden er sket Selvom man kan gøre meget for at forebygge vold, er det ikke muligt helt at undgå den. Derfor er det vigtigt at have en kriseeller beredskabsplan for, hvad der skal ske, hvis en medarbejder bliver udsat for vold eller trusler. Og hvem der i så fald har ansvar for hvad. Kriseplanen fungerer som et slags sikkerhedsnet for medarbejderen. Man ved, at der bliver taget hånd om én, hvis man kommer ud for en voldsom episode. Kriseplanen kan også være med til at sikre, at der bliver fulgt op på episoden både i forhold til den medarbejder, det er gået ud over, og i forhold til at få indberettet og anmeldt episoden de rigtige steder. Vidste du Arbejdsvold skal anmeldes Alle tilfælde af vold, som medfører sygefravær på mere end en dag, skal anmeldes til Arbejdstilsynet som arbejdsulykke. Formodede og arbejdsbetingede lidelser skal også anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis man ønsker at søge erstatning fra forsikringen, skal episoden desuden være meldt til politiet.

10 Vold mod studerende Også uddannelsesinstitutionerne på social- og sundhedsområdet har et stort ansvar for at klæde de studerende på til den virkelighed, de skal ud i i praktik og som nyuddannede. Voldforebyggelse er da også på skemaet mange steder. Og mange uddannelsesinstitutioner har et tæt samarbejde med praktikstederne. Nogle holder fx fælles temadage om voldsforebyggelse for studerende, lærere og praktikvejledere. Vidste du Studerende i risikozonen To ud af tre studerende på sygeplejerskeuddannelsen, socialpædagoguddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen er udsat for vold eller trusler under deres praktik. Det viser en undersøgelse fra Socialt Udviklingscenter SUS (fra 2000).

11 Søg mere viden Vold som Udtryksform Den landsdækkende indsats Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge og mindske fysisk og psykisk vold på kommunale og regionale arbejdspladser. Vold som Udtryksform udgiver blandt andet nyhedsmagasinet Job uden Vold. Andre nyttige links BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Bag siden står branchearbejdsmiljørådene BAR Social & Sundhed, BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration og BAR Undervisning & Forskning. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet. Videncenter for Arbejdsmiljø. Mange faglige organisationer på social- og sundhedsområdet har særlige temaer om vold og psykisk arbejdsmiljø på deres hjemmesider. Til dig der underviser inden for social- og sundhedsområdet: På kan du fra efteråret 2007 hente inspiration til, hvordan vold og voldsforebyggelse kan sættes på dagsordenen på uddannelsessteder mv.

12 Hæftet er produceret til filmen af samme navn September 2007 Udgiver: Vold som Udtryksform v. Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, tlf , Tekst: Karen Pedersen Redaktion: Per Holm og Bjarne Møller Layout: Christian Schmidt Oplag: ex ISBN: Hæftet (og filmen) er produceret med støtte fra Beskæftigelsesministeriet Yderligere eksemplarer af hæftet eller filmen kan fås hos Socialt Udviklingscenter SUS eller via

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform

Temamagasin oktober 2007 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie. voldsomudtryksform Temamagasin oktober 2007 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie voldsomudtryksform 2 Fokus på vold og nye på arbejde Stop vold Fokus på nye på arbejdet er et projekt, som Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Tema: Projekt PARIS. Vold som Udtryksform. Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold

Tema: Projekt PARIS. Vold som Udtryksform. Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold Tema: Projekt PARIS Psykisk arbejdsmilj pœ arbejdspladser med risiko for vold Et nyhedsmagasin fra Vold som Udtryksform, 10. Œrgang, nr. 2, oktober 2004 ssssss Vold som Udtryksform Leder Det der var, og

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Telefon (+45) 43 44 88 88 Telefax (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk

Læs mere

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred og trivsel. Vi er allesammen forskellige. Vi

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere