Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elmuseet i 25 år. inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan. blive belyst på den måde, som den fortjener."

Transkript

1 1

2 Elmuseet i 25 år Der var på Gudenaacentralen store og gode lokaler, der ville egne sig til udstilling, og der ville være plads til fremtidige magasiner, der skulle rumme de mange museumsgenstande, der skulle indsamles. Ja - rent faktisk lå der allerede dengang mange genstande hos bl.a. elforsyningen som ventede på at få en plads på det kommende museum. I 2009 fejrede vi Elmuseets 25 års fødselsdag, idet daværende energiminister Knud Enggaard officielt indviede museet den 27. august I sin tale gengav han idégrundlaget for museet: Formålet med Elmuseet er jo ikke alene at være museum, men på god museumsvis at være et center, som der udgår en pædagogisk aktivitet fra. Den unge generation kan her hente viden og inspiration, og elektricitetens betydning nu og i fremtiden kan blive belyst på den måde, som den fortjener. Den 27. august er i øvrigt en vigtig dag i elektricitetens historie, for netop den dag blev det elektriske lys i form af kulbuelys - for første gang i 1857 officielt præsenteret i Danmark på Christiansborg Slots ridebane ved krigsminister Høegh-Guldberg. Elmuseet blev dog ikke skabt ud af ingenting 3 år havde fødselshjælperne været i gang med tankerne om at opbygge museet. Allerede i foråret 1981 havde forfatter og museumsleder Peter Seeberg aflagt besøg på Gudenaacentralen og talt med daværende bestyrer Børge Thorup om at anlægge et elmuseum på stedet. Peter Seebergs tanker fandt god genklang i elværkskredse, i bestyrelsen for Gudenaacentralen og hos Erhvervsrådet i Bjerringbro. Tangeværket - Gudenaacentralen Der er alle muligheder i Tange for at lave et museum, der vil interessere et meget stort publikum og det bør ikke blot blive et museum, hvor man kan se døde ting, men også noget, der arbejder og bærer fremad, udtalte Peter Seeberg. Allerede i november samme år diskuterede man, hvad museet skulle hedde. Flere forslag var i luften. Et stykke tid var Danmarks Energimuseum det foretrukne. Men man valgte Danmarks Elmuseum, da man syntes, at elektricitet skulle indgå i navnet af hensyn til bidragsyderne. Man forestillede sig, at museet i første omgang skulle finansieres ved bidrag fra private fonde, koncessionerede selskaber og på længere sigt med bidrag fra det offentlige (dvs. stat, amt og kommune) på samme måde, som andre museer blev drevet. Året efter. den 12. maj 1982, holdt man stiftende generalforsamling for det nye danske elmuseum på Madsens Hotel i Bjerringbro. En stor interessekreds bestående af personer fra el-verdenen var indbudt fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervslivet og elforsyningen. Peter Seeberg talte varmt for sagen. Museet blev endelig indstiftet 3. november 1982 og en række bestyrelsesmedlemmer blev udpeget til at føre sagen videre. På det tidspunkt var også mag. art Torben Holm, som havde skrevet speciale om dansk elhistorie, kommet til og han havde allerede udformet de første ideer for et nyt museum i Tange. Fra 1988 til 1996 overtog mag. art Birgitte Wistoft chefstolen på det nye Elmuseet. Hun blev afløst af lic. scient. Keld Nielsen, som forlod museet i 2004, hvor lic. scient. Georg Stenstrop over jobbet som museumsdirektør. En række medarbejdere har trofast været på museet gennem omtrent alle disse år. Peter Seeberg 2

3 Helt fra starten har der været brug for at rejse penge til etablering, fortsat udvikling samt den daglige drift. Mange hjalp gennem årene - både med småt og stort. Siden 1984 støttede Bjerringbro kommune og Viborg Amt museet økonomisk med driftstilskud, suppleret med støtte fra elforsyningens mange selskaber herunder bl.a. også Gudenaacentralen og erhvervslivet. Fra 1987 gik de store elselskaber ELSAM og Elkraft ind og støttede museet økonomisk med et årligt driftstilskud. Elforsyningen passede godt på sit museum og sin historie ved at støtte museet fremover stalden under indretning til udstilling. Med elforsyningens liberalisering og ændrede struktur blev det de to selskaber Eltra og Elkraft System, siden Energi E2, der blev museets hovedsponsorer. Denne rolle varetaget i dag på fornemste vis af energinet.dk Samlet besøgstal Mange gæster har lagt vejen forbi museet over har været på besøg og nydt landskabet, kraftværket, de skiftende særudstillinger og museet permanente udstillinger. Helt fra museets start har det været vigtigt, at man på Elmuseet ikke bare må se på. Man skal deltage prøve de mange interaktive opstillinger ved at dreje, cykle, trykke på knapper eller sætte sammen. Science center tanken hvor man lærer gennem eksperimenter har været og er stadig et særligt kendetegn ved museets udstillinger. Museets pædagogiske virksomhed har også fra starten været central Elmuseet er blandt de museer i landet, hvor mere end 50 % er under 18 år. Og der bliver taget godt imod børnene og de unge. Der er blevet arbejdet ihærdigt på netop at formidle teknik og kultur til børnene og de unge i samfundet. Thrige Laboratoriet er Elmuseets science center. Museet har gennem årene udviklet nye undervisningsforløb indenfor elektricitet og energi, prøvet nye former for aktiviteter som bl.a. teater og demonstrationer, så museets personale undertiden kan føle sig som en god del af underholdningsbranchen. Men der er altid en dybere mening i det, der formidles omkring energi og klima eller andre temaer. Og det er også hvad vores gæster efterspørger en kombination af viden og underholdning. Godt hjulpet af elforsyningen, elbranchen og private fonde blev det muligt at udbygge museet. Den ene bygning efter den anden blev bygget af museet eller lejet af Gudenaacentralen. I 1986 åbnede museet sin første lille Elcafé, hvor man kunne tilbyde en begrænset skare lidt mad og drikke i smukke omgivelser. Men da de mange gæster på travle dage stod i kø på trappen for at få kaffe og komme på toilettet var det klart, at museet måtte udvides med en bygning, der kunne rumme en ny café, en multisal, flere toiletter, og kontorer til personalet, som dengang sad i lokaler i de boliger, der er i dag udgør en del af museets frilandsafdeling. I 1989 fik museet montagehallen fra Tjæreborgmøllen ved Esbjerg foræret til magasin og udstillingsbygning. Den blev genopført og indrettet, så museet dengang fik fordoblet sit udstillingsareal. Og den blev en fin ramme omkring den gamle dampmaskine fra 1895, der i samme periode blev flyttet fra Pindstrup Mosebrug Montering af dampmaskinen i Hallen. 3

4 I 1994 kunne vi så indvi hovedbygningen med Café Edison, som benyttes ikke blot af museets mange gæster, men også af mange andre der blot lægger vejen forbi eller afholder festdage eller temadage på museet. Sponsorlisten bag byggeriet var lang og det var elforsyningen med ELSAM og Elkraft, der gik forrest. Museet hjemtog også Gedsermøllen fra 1957, og påbegyndte arbejdet med at sikre møllen for eftertiden. I 2000 forærede Elsam museet en turbinerotor i rustfrit stål fra Studstrupværket ved Århus. Den store gave på 100 tons blev også placeret udendørs ved museets udstillingsbygning, hvor der blev fortalt om elektricitetens historie. Turbinerotor fra Studstrupværket. Elmuseet hovedbygning fra Med indvielsen af den nye Hovedbygning blev der mulighed for at indrette museets tre frilandshuse og dermed at præsentere hvor meget elektriciteten har betydet i de danske hjem. Der blev indrettet en bolig fra 1920 erne i Gudenaacentralens gamle bestyrerbolig, et landbrugshjem fra 1930 erne i elværkets tidligere forpagtergård, og endelig blev der indrettet et hjem fra 1960 erne i den nye bestyrerbolig i huset, som Gudenaacentralen havde opført i I 2001 skulle museet flytte ud af det lejede magasin i et kornlager på Ormstrup Gods udenfor Bjerringbro, som skulle nedrives. Det gav alvorlige problemer, og museet overvejede at låne penge til at bygge et nyt magasin. Men problemet blev løst af Gudenaacentralen, som tilbød at bygge et stort magasin museet så kunne leje. I dag råder museet over 10 bygninger til udstillinger samt gode magasiner. Samme år kunne museet også med midler fra Undervisnings- ministeriet indvi en helt ny del af museets frilandsområde, Solbyen, hvor der kunne fortælles og eksperimenteres med vindenergi, solfangere og solceller. I en nyopført vindtunnel kunne gæster og især skoleelever opleve vindens kræfter og gennemføre forsøg med små vindmøller. På solskinsdage kunne museet tilbyde panderistede pølser ristet på museets solkomfur. Køkkenet fra 1960 erne. Museet fik også rejst andre bygninger til frilandsafdelingen. Det ene transformertårn efter det andet blev rejst på marken langs vejen til museets frilandshus fra 1930 erne, og en Riisager vindmøller fra 1970 ernes vindmøllepioner-periode blev rejst i haven ved 1930 erne-huset. Den blev siden flankeret af en 30 meter lang glasfibervinge fra LM Glasfiber, som kunne vise hvor hastigt udviklingen inden for den danske vindmøllebranche fandt sted. Eksamen i Solbyen. I 2002 blev museets Niels Bohr-tårn indviet i det tårn, hvor Gudenaacentralen tidligere havde repareret transformere. Bohr-tårnet dannede ramme om Niels Bohr Instituttets gamle Van De Graaff generator, der var doneret til museets samlinger og stadig kunne bringes til at vise gnister. 4

5 Niels Bohr s 7 meter høje Van de Graaff generator. Der blev også udviklet en ny Tesla spole, som kunne frembringe 2 meter lange gnister. De mange daglige højspændingsdemonstrationer, som museets personale tilbød bragte besøgstallet godt opad igen, og er stadig et af højdepunkterne for de mange gæster, der besøger museet. Elmuseet er også et traditionelt museum i den forstand, at vi indsamler viden og museumsgenstande, vi registrerer og bevarer, mens vi samtidig også forsker og formidler. I 2002 blev Elmuseet optaget som statsanerkendt museum og fik dermed også støtte fra Kulturministeriet. Listen over museets genstande, fotografier og arkivalier vokser hvert år, det samme gør antallet af de publikationer, som museets medarbejdere bidrager til med resultater af undersøgelser og forskning. Peter Seeberg udtalte, at Elmuseet ikke bare skulle være et sted, hvor man kunne se døde ting, men også noget der arbejder og bærer fremad. Og Elmuseet har fulgt med udviklingen og forøget de permanente udstillinger med emner som vedvarende energi og f. eks brintteknologi. Danmark har en enestående plads i verden indenfor energiteknologi på blandt andet vindkraftområdet og kraftvarmeværkerne. Den historie skal også bevares og fortælles. Tesla spole med gnister. I 2005 lykkedes det med en stor donation fra Energi E2, at fejre restaureringen og genopstillingen af Gedsermøllen i området ved museets Solby, som siden også fik en brinthytte, hvor gæsterne kan følge elektricitetens vej til lagret brint og transformationen tilbage til el. Indvielse af Fremtidens Energi med brintanlæg i Elmuseet er blevet egnens hovedattraktion, hvilket blev understreget i 2007, hvor Danske Turistattraktioner tildelte 4 stjerner til museet. En anerkendelse, som tildeles attraktioner af national interesse med autencitet, atmosfære, godt serviceniveau og ikke mindst stor brugertilfredshed. Mange af museets sponsorer indenfor elforsyningen har i løbet af årene skiftet navn til energi-forsyninger. Det har museet også valgt at gøre, da repræsentantskabet på årets repræsentantskabsmøde besluttede, at museet skifter navn til Energimuseet, med undertitlen Danmark Energi Museum. Der er store planer for den fremtidige udbygning af museet med bygninger, udendørs arealer og formidlingen generelt. Det pædagogiske indhold vil også være centralt i fremtidens energimuseum. De bedste og mest engagerende dele fra museet, science centret og temaparken skal kombineres, så det nye museum bliver en endnu større attraktion lokalt, regionalt, nationalt og globalt. Gedsermøllen bliver opstillet i Solbyen. 5

6 Gudenaacentralen i lysshow ved Elmuseets 25 års jubilæum. 6

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler 1 Indhold Rundvisninger og undervisning 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse Natur Tangeværket x x x Hjælp dyrene hjem x x Når naturen flytter ind x x x

Læs mere

Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy".

Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet World of Energy. Ansøgning til Region Midtjylland færdigudvikling og projektering af oplevelseskonceptet "World of Energy". World of Energy er Elmuseets bud på et internationalt oplevelsesfyrtårn i Region Midtjylland med

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Vision for Andelslandsbyen Nyvang Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Vindmøllernes historie

Vindmøllernes historie Vindmøllernes historie Fakta om Vindenergi Faktablad M5 Vindens energi er fra meget gammel tid blevet udnyttet på sejlskibe, men de første vindmøller blev bygget i Asien. Europas første vindmøller blev

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Indhold Teknisk Årsberetning 2009

Indhold Teknisk Årsberetning 2009 Indhold Teknisk Årsberetning 2009 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 17 3. Primære indsatser 36 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier?

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier? MDI BLADET August 2014 Tema: værdier I dette blad: Hvad skal vi med værdier? Blod, sved og savsmuld Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen? Robusthed klær den selvejende institution Pinligt

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere