LR2D Avanceret opsætning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LR2D Avanceret opsætning"

Transkript

1 Udgivelsesprocessen, generelt Medievalg Geografisk afgrænsning Målforhold Forholdet mellem målforhold og papirstørrelse Informationsfiltrering Præsentation Pendefinitioner Udgivelse Procedurer LER-besvarelse (PDF, DXF) Kortbog Typer & Design Tegningshoved, til plan og følgeinformation Signaturforklaring, til plan og følgeinformation tekst

2 WEB-server PRINTER PROJEKTOR SKÆRM Udgivelse, Medievalg Enheder Print-format Sideopsætningsformat Rastergrafik Semi-vektor Vektorformat Tabelformat PRN MDI XPS Osv. EMF SVG NR1 DSFL DXF KML CSV Osv.

3 Uafhængig af målforhold (data-eksport) Afhængig af målforhold Udgivelse, Geografisk afgrænsning Betydning: Vilkårligt målforhold Afhænger af valg Fast målforhold Forudsætning

4 Udgivelse, Bestemt / vilkårlig målforhold Figuren illustrerer sammenhængene mellem de forskellige opslags-/navigations-/udprintfunktioner og fastholdelsen af et bestemt målforhold. Udtegn plan Udtegn bestemt gade Udtegn hele byen Bestemt gade Bestemt husnr. Fra-til husnr. Bestemt målforhold Vilkårlig målforhold Målforhold og billedformat Panorering og rotering må gerne udføres, da dette ikke ændrer målforholdet. Udpeg område til udprintning Tilpas billedformat og udskriv på printer i målforhold Udskriv på printer i målforhold Udskriv skærmbillede på printer Bestemt målforhold Vilkårlig målforhold

5 Udgivelse, Sammenhængen papirstørrelse - overlap - plandefinition Driverafhængig dialogboks! Definer plan Overlap bund Tegningshovedets højde

6 Udgivelse, Informationsfiltrering

7 Udgivelse, Præsentation = Geometrisk objekt = Typografi = Type Grundkortspunkt Ledningskomponent Forbrugermarkering Punkt Genfindingsmål Knudepunktsbetegnelse Komponentbetegnelser Forbrugeroplysninger Symbol Additiv farvedannelse (sort baggrund eks. skærm) Påskrift Nordpil Målestok Grundfarverne: Rød Grøn Blå Tegningshoved Signaturforklaring Tekst Farve & Stregtykkelse Skrifttype Egenskabsdata Værdiinterval Skravering Udfyldning Subtraktiv farvedannelse (hvid baggrund eks. papir) Grundkortobjekt Ledningsstrækning Linie Stregtype Flade Grundfarverne: Cyan Magenta Yellow (gul) Keyline (sort) Tegningsramme Termografidata Energidistrikt

8 Udgivelse, Udgivelse NR1 CSV PRN DSFL MDI SVG DXF XPS EMF KML

9 Udgivelsernes indhold Tegningshoved Kontaktoplysninger Tegningstype og -indhold samt målforhold Geografisk placering samt tegningsnummer (planbetegnelse) Udgivelses- og udleveringsdato samt gyldighedsperiode Advarsler Respektafstande Manglende eller begrænsede ledningsdokumentation Bemærkninger Anvendte referencesystemer Ledningskoter og generelle lægningsdybder Begrænsninger vedr. genfindingsmål Etablerings- og dokumentationsperioder Ledninger, ledningspar, kabler m.v. Nøjagtighedsangivelser Identifikationsvejledning Signaturforklaring Alle anvendte signaturer forklares evt. tilhørende stregtyper, farvekoder mv. relaterende til særlige lægningstyper og -forhold, nøjagtigheder m.v. Bemærkninger til grundkort Grundkorttype herunder nøjagtighed og særlige forhold Udeladte, væsentlige grundkortelementer Ophavsret

10 Følgeskrivelsens informationsindhold A K P F U R Fase: Generelt: Eksempel: Anvendelsesafgrænsning Kontaktoplysninger Planlægningsfasen Forundersøgelsesfasen Udførelsesfasen Retableringsfasen Beskrivelse af gældende gyldigheds- og anvendelsesområder for ledningsdokumentation og udførelses-/retableringskrav. Oplysninger til fortolkning af ledningsdokumentationen - nøjagtigheder, type/art. Oplysninger om kontaktmuligheder samt beskrivelse af forhold hvor værket kontaktes og hvor arbejdet straks skal standses. Beskrivelse af gyldigheds- og anvendelsesbetingelser ifm. ledningsdokumentations anvendelse til planlægning. Beskrivelse af krav til praktiske forundersøgelser. Beskrivelse af betingelser ved den fysiske udførelse samt krav til ledningsdokumentationens tilgængelighed og anvendelse. Beskrivelse af retableringskrav samt ansvarsfraskrivelser såfremt øvrige krav ikke er fulgt. Nærværende anvendelsesbetingelser finder anvendelse ifm. enhver form for planlægning og jordarbejde (ved frigravning, 'no-dig'-metoder, pilotering, pæleboring, terrænregulering mv.) samt oplagring på og i nærheden af værkets ledningsanlæg. Ledningsdokumentationen er gyldig indtil 3 måneder fra udgivelsesdatoen. Nye og omlagte anlæg udført efter 'dato for seneste ajourføring' er ikke registreret i ledningsdokumentationen. Referencekortet er senest ajourført <dato> og nøjagtighed er ifgl. TK99- standarden. Værket skal straks kontaktes: * Såfremt det konstateres eller der er mistanke om ledningshavari. * Såfremt der konstateres væsentlige uoverensstemmelser mellem ledningsdokumentationen og de faktiske forhold * For påvisning såfremt der er fysiske forhold (eks. opfræsning, gravetracé), der indikerer nyanlæg eller omlægning af ledningsanlæg. * Ved tvivl om ledningsdokumentationens tolkning. Respektafstande imellem ledningsanlæg iht. DS475, afsnit T.VI. Ledningsdokumentationen indeholder som udgangspunkt ikke information om højde (koter) eller lægningsdybde - kontakt Værket for nærmere information. Ledningsdokumentationen er kun vejledende - ledningernes fysiske placering i plan og højde skal konstateres ved prøvegravning med håndskovl eller gennem elektronisk søgning. Den komplette ledningsdokumentation skal være tilstede på gravestedet. Frigravning må kun ske i samråd med Værket: * langs transmissions- og hovedledninger i drift, * ved fastholdelses- og kompensationskomponenter. Ved reparationsarbejde anvende skære- og svejseværktøj; Værket fralægger sig derfor ansvaret for påføring af skader ifm. reparations- og vedligeholdelsesarbejder m.v. på fremmede ledningsanlæg, der ikke overholder afstandskravene i DS475.

11 Følgeinformation, Betingelser for ledningsdokumentationens anvendelse Sidestørrelse (A4): - Længde: 210mm - Højde:297mm Logo (fjv.pile): - Størrelse: 20/10 - Placering: Snap grid Kontaktinformation: - Symbolnr.: 29 - Pennr./symbol: 29 - Længde/højde: 180/15 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 98 - Teksthøjde: 3 - Linieafstand: 1 - Indsætning: Venstre hj. Overskrifter: - Symbolnr.: 29 - Pennr./symbol: 29 - Længde/højde: 200/5 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 95 - Teksthøjde: 3 - Indsætning: Centrum Brødtekst: - Symbolnr.: 1 - Pennr./symbol: 29 - Pennr./tekst: 29 - Lag: 95 - Teksthøjde: 3 - Indsætning: Venstre hj. Autotekster: - Dato-ledn - Dato-grund Vis grid: Vis kvadratnettet hvortil der kan snappes. Snap grid: (De-)Aktiverer snap-funktionen. Udpeg led.: Udpeger en eksisterende linie til Redigering (forlængelse, slet punkt). Slet punkt: Sletter det aktuelle punkt i den udpegede ledning. Afslut ledn.: Afslutter igangværende indtegning af linier. Tekster: Indsæt, rediger og slet tekster.

12 Værktøjer til klarlægning af kode- og lagstruktur, pendefinitioner m.v. Dette er et simpelt, men praktisk værktøj til at klarlægge: 1. hvilke typer ledninger og komponenter, der overhovedet ønskes registreret, 2. hvilke typer oversigter og planer, der efterfølgende ønskes udgivet, 3. hvorledes disse data ønskes præsenteret i signatur/stregtype, farve osv. Detailplaner E O A 0 A Oversigtsplaner Tematiske planer (fx. ventilplan) Ventil, 2 service Ventil, 1 service Ventil, 0 service Kompensator, konst. Kompensator, præfab. Kompensator, engangs Skab, omløb Skab, alarm Brønd, omløb Brønd, alarm Resultat - Lednings- og komponentkoder - Stregtyper & symboler - Farver og stregtykkelser - Lagopdeling... Transitledning Hovedledning, beton Hovedledning, præ, usikker plac. Hovedledning, præ, sikker plac. Stikledning, usikker plac. Stikledning, sikker plac. Foringsrør Datakabel Resultat Detajleret komponentregistrering

13 Opsætningsspecifikation, Bilag A.2 Signaturforklaring Vejledning til Opsætning Skitsen skal i størrelse og elementernes placering angive det ønskede udseende. Der skal i skitsen af signaturforklaringen være taget stilling til de her viste elementer: Kontaktinformationer Logo Overskrifter Ledninger Komponenter Advarsler og bemærkninger Flader (ikke vist) Skraveringsangivelse for flader f.eks. områder hvori der endnu ikke er udført ledningsregistrering m.v.

14 Manglende registrering Vedhæftet DXF-fil Vedhæftet PDF-fil Besvarelsestekster i s Baggrund Nedenstående tekster anvendes ved besvarelse af elektroniske forespørgsler på ledningsoplysninger ifm. DFF EDBs LER-Service. Hermed fremsendes - som vedhæftet PDF-fil - besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Bemærk at anvendelsen af de fremsendte ledningsoplysninger er nærmere beskrevet i 'Betingelser for anvendelse af ledningsoplysninger', der findes som følgeinformation i forlængelse af vedhæftede PDF-fil. Disse oplysninger er ligeledes tilgængelig gennem Værkets hjemmeside under menupunktet 'Vejledninger'. Henvendelser i denne forbindelse bedes rettet direkte til vedkommende ledningsejer, der er angivet i det vedhæftede. Mvh. DFF EDB På vegne af forespurgte ledningsejer (...) fremsendes hermed - som vedhæftet DXF-fil - besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Bemærk: - at plan-koordinaterne er i referencesystemet SYSTEM34JF(ED50) med negative x-koordinater; andre planreferencesystemer kan anvendes efter henvendelse. - at eventuelle højdeinformationer (lægningsdybder, z-koordinater m.v.) ikke må betragtes som retvisende; kontakt Værket for nærmere information - at ledningsinformationer kun er gyldige op til 3 måneder efter udgivelsesdatoen; herefter skal disse slettes og nye rekvireres. Mvh. DFF EDB På vegne af forespurgte ledningsejer fremsendes hermed besvarelse på Deres forespørgsel på ledningsoplysninger gennem LER.DK - LedningsEjerRegisteret. Det forespurgte område er endnu ikke digitalt ledningsregistreret, hvorfor der pt. ikke kan fremsendes elektroniske oplysninger herom. Kontakt venligst vedkommende ledningsejer direkte for analoge oplysninger eller påvisning, da der kan forekomme ledninger i området:. Mvh. DFF EDB

15 Design: Brugerdef. tegningshoved/signatur På planen Følgeinfo Kortbogsforside I III V II IV

16 Type 8: Tegningshoveder 841x Type 8, Papirstørrelse A4 1 sidelængde 842x Type 8, Papirstørrelse A4 ½ sidelængde 843x Type 8, Papirstørrelse A4 ⅓ sidelængde 844x Type 8, Papirstørrelse A4 ¼ sidelængde 832x Type 8, Papirstørrelse A3 ½ sidelængde 832x Type 8, Papirstørrelse A3 ½ sidelængde 833x Type 8, Papirstørrelse A3 ⅓ sidelængde 834x Type 8, Papirstørrelse A3 ¼ sidelængde Nummerering af tegningshoveder 741x Forside - kortbog Type 7 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 84yx Type 8, Papirstørrelse A0 y sidelængde Type 9: Følgeinformation 941x Følgeskrivelse Type 9 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 931x Type 9 Papirstørrelse A3 DFF-EDB standard 1

17 : Gadenavn 8422: Plannr. Størrelse: Længde: 110 Højde: 35 Ramme: Objektkode: RM Pen: 30 Nordpil: Skala: 1 Pen: 30 Logo: Størrelse (højde): Størrelse (bredde): Logo #: Målestok: Pen# (målestok): 30 Højde (målestok): 2 Pen (tekst): 30 Teksthøjde: 2 Tekster: Værksnavn Autotekst <adresse1> Adresse Autotekst <adresse2> Dato Autotekst <dato> Gadenavn Autotekst <gadenavn> Pen # Teksthøjde 30 2,0 30 1,8 30 1,8 30 1,8 Ledningsplanen ,2

18 Sidebredde Sidebredde Nummerering af signaturforklaringer Type 8: Signaturforklaringer på planen 84yzx Type 8, Papirstørrelse A4 y sidelængde z sidehøjde x undergruppe Type: 8 Papir: A4 Type: 8 Papir: A3 Sidehøjde ½ ⅓ ¼ ½ 8422x 8423x 8424x ⅓ 8432x 8433x 8434x ¼ 8442x 8443x 8444x Sidehøjde ½ ⅓ ¼ ½ 8322x 8323x 8324x ⅓ 8332x 8333x 8334x ¼ 8342x 8343x 8344x 83yzx Type 8, Papirstørrelse A3 y sidelængde z sidehøjde x undergruppe Type 9: Signaturforklaring som følgeinformation 941x Type 9 Papirstørrelse A4 DFF-EDB standard 1 931x Type 9 Papirstørrelse A3 DFF-EDB standard 1

19 Indledende afklaring Brugerdefineret Tegningshoved, Opsætning I Størrelse Ønskede printer-driver Valg af printer-driver samt konfiguration (orientering, papirstørrelse) Papirstørrelse, orientering (stående/liggende) Målforhold eller geografisk areal Udarbejd skitse med angivelse af proportioner, logo, faste og variable tekster, symboler m.v. Kontrol af allerede anvendte penne og lag. Kodetabel, Opsætning, Påskrifter, Genfindingsmål Pendefinition... Kodetabellen tilføjes objektkoden RM med følgende parametre: Streg 2, Pen 29, Lag 99 Opsætning/Tegningsramme Menupunktet Diverse» Opsætning: Fanebladet Opsætning 1» Rammen Tegningshoved og ramme» Feltet Pen nr (1-30) = 29 Nordpil Nummer Tegningshoved Rammelinjer Logo Vejledning til opsætningsspecifikation af tegningshoved Skitsen skal i størrelse og elementernes placering angive det ønskede udseende. Der skal i skitsen af tegningshovedet tillige være taget stilling til følgende: Størrelse Rammelinier Logo Nordpil Målestok Tekster - Linie 1: Indhold (f.eks. værkets navn), farve, størrelse (teksthøjde) - Linie 2 (f.eks. diverse kontaktoplysninger), farve, størrelse (teksthøjde) - Linie 3 (Planens titel), farve, størrelse (teksthøjde) - Automatiske tekster: - Dato: farve, størrelse (teksthøjde) - Plan: farve, størrelse (teksthøjde) - Tekster om kortbilagenes begrænsning m.v. (faste tekster) Målestok Navn1 Navn2 Nordpil Målestok Målforhold Gadenavn Begrænsning Plannavn Ledningsoplysninger (LER) X X X X X Detailplaner X X X X Oversigt X X X Kortbog X X Adressetekster - Adresse1 - Adresse2 - Udgivelsesdato - Gadenavn - Planbetegnelse - Automatiske tekster - Faste tekster

20 Tildel til planer Anbefalet rækkefølge Tekster Grafik Opstartsprocedure Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Overordnet procedure I II III Nordpil Målestok Logo Linier Faste tekster Autotekster Ny-definer tegningshoved/signaturforklaring 1. Vælg menupunktet Tekster» Brugerdefineret tegningshoved. 2. Vælg i rullefeltet om der er tale om tegningshoved eller signaturforklaring. 3. Angiv tegningshoved-/signaturforklaringsnummer i feltet Nr. 4. Angiv størrelse i felterne Længde og Højde. 5. Vælg knappen Opret/ret hoved. 1. Vælg ønskede planbetegnelse i kolonnen Plan nr 2. Vælg ønskede tegningshoved i feltet Hoved nr 3. Vælg ønskede signaturforklaring i feltet Signatur nr Husk at tegningshoved og signaturforklaring skal være medtaget under Medtages» Diverse.

21 Linier Målestok Nordpil Grid Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Grid, Linjer Nordpil, Målestok I II III IV Vis Grid 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Vælg menuknappen Vis grid 3. Indstil gridafstand i feltet Grid afst. 4. Vælg menuknappen Snap til Grid Placering af Nordpil 1. Menupunktet Nordpil» Placer logo 2. Klik i tegningshovedet for nordpilens placering Indstil Grid 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Angiv gridafstand i mm Opsætning af Nordpil Menupunktet Diverse» Opsætning: Fanebladet Opsætning 1» Rammen Nordpil» Feltet Pen nr (1-30) Feltet Skaleringsfaktor Indstil og placer Målestok 1. Menupunktet Målestok» Pen og størrelse af målestok Angiv: - Pennr til målestok, - Højde af målestok (mm), - Pennr til tekst, - Teksthøjde (mm) 2. Menupunktet Målestok» Placer 3. Klik i tegningshovedet for målestokkens venstre, nederste start-placering 4. Klik i tegningshovedet for målestokkens højre, nederste slut-placering Indtegn linier Når menuknappen Tekster ikke er aktiv, kan der indtegnes linier. Menuknappernes anvendelse er som beskrevet til højre. 1. Udpeg objekt- og punktkode i kodelisten 2. Klik i tegningsfeltet for start-, mellem- og slutpunkter. 3. Afslut med menuknappen Afslut ledn.

22 Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Logo I II III A B Menupunktet Logo» Valg af logo Standardlogo 1. Udpeg logo nr. 0. Valgt logo 1. Angiv et tal i feltet Nyt logo nr. 2. Angiv evt en tekst i feltet Beskrivelse. 3. Vælg knappen Gennemse. - Åbn den aktuelle mappe - Marker grafikfilen. - Vælg knappen OK. 4. Vælg knappen Tilføj. 5. Udpeg i kolonnen Nr. 6. Tilret evt. størrelse. 7. Vælg knappen Gem. 8. Udpeg det netop oprettede logo. Tilpas størrelse 1. Hvis logo-højden kendes: - Angiv i feltet Højde (mm) - Klik på knappen Tilpas længde 2. Hvis logo-længden kendes: - Angiv i feltet Længde (mm) - Klik på knappen Tilpas højde Menupunktet Logo» Placer logo 1. Vælg knappen Gem 2. Klik for logoets placering.

23 Brugerdefinerede autotekster Prædefinerede autotekster Faste tekster Brugerdefineret tegningshoved/signaturforklaring; Tekster & Autotekster I II III Faste påskrifter 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 3. Angiv teksten i feltet Tekst: 4. Klik i tegningshovedet for placering Indsæt prædefinerede Autotekster Som prædefinerede autotekster kan vælges mellem Dato, Mål, Plan, Adresse 1, Adresse 2 og Gadenavn. 1. Vælg menuknappen Tekster 2. Vælg den ønskede autotekst i menuen Autotekst 3. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 4. Klik i tegningshovedet for placering Opret brugerdefinerede Autotekster Forlad tegningsdialogboksen og gem tegningshovedet. 1. Vælg i rullefeltet om der er tale om tegningshoved eller signaturforklaring. 2. Marker det ønskede tegningshovednummer 3. Angiv autotekst-navnet i feltet Tekst id 4. Angiv den aktuelle tekst i feltet Tekst Indsæt brugerdefinerede Autotekster 1. Menuknappen Tekster skal være aktiv. 2. Vælg den ønskede autotekst i menuen Autotekst. 3. Angiv tekst- og symbolværdier i de respektive felter 4. Klik i tegningshovedet for placering

24 Definer plan I - Indstillinger Forudsætninger: Medtages-menuerne indstilles først, så dét der ønskes defineret i planen også er vist på skærmen. Opslag» Udtegn hele byen. Zoom ud én gang eller to med PgUp-tasten. Den valgte printer-drivers aktuelle opsætning definer papirstørrelsen givet ved Længde/Højde angivet i. Printervalgsmenuen kan kaldes gennem højreklik. Tegningshovedets størrelse bør være fastlagt hvis der skal anvendes overlap i. Vælg menupunktet Opslag» Definer plan. I feltet Plan nr angives planernes betegnelse inklusiv tegnet #, der vil pladsholder for det fortløbende plannummer. I feltet Målforhold 1: angives målforholdet og den gule definitionsramme skaleres tilsvarende som værdien indtastes. Felterne Længde (mm) og Højde (mm) er forudfyldt i forhold til den valgte printer givet ved det tilgængelige udskriftsareal, der er papirstørrelsen excl. printermargen. Her kan angives andre værdier hvis ønsket. Bemærk at visse plottere/printere anvender papirruller, så papirstørrelsen i princippet er ubegrænset i længderetningen (endeløse baner). Angiv det ønskede overlap, der f.eks. kan give plads til tegningshoved/signaturforklaring. Ved definition af multi-planer angives ønskede antal rækker/antal kolonner. Rotation (se eksempler på næste side) Opret planer ved at placere musen så planrammerne dækker som ønsket og venstreklik med musen. Bekræft dialogboksen og det her angivne antal planer oprettes. Punkterne 2-7 er ofte en iterativ proces til det ønskede resultat opnås.

25 Definer plan II - planens retning Ved plandefinition kan definitionsområdet drejes: I. Hold SHIFT-tasten nede mens markøren bevæges; definitionsområdet drejes tilsvarende. II. Slip SHIFT-tasten når den ønskede rotation er fundet. III. Klik i kortet og plandefinitionen oprettes. Samme ledningsnet defineret som: Tradionel kortbog Forskudt Drejet

26 Udtegn plan I - opret planinddeling Forudsætninger: Statusafgrænsning er anvendt således der kan udføres afgrænsning på netop dé planer det vedrører. Pen-definitionen er indstillet som ønsket. Vælg menuen Opslag» Udtegn plan. Vælg den anvendte status i rammen Status afgrænsning. Marker den eller de ønskede planer. Klik på øverste navn på listen; hold SHIFT-tasten nede mens der klikkes på sidste navn i listen; alle navne er nu markeret. Hold CTRL-tasten nede mens der klikkes på et navn og det valgte vil blive til- eller fravalgt. I feltet Pen nr tegning angives hvilken pen, der skal tildeles rammerne. I feltet Pen nr tekst angives hvilken pen, der skal anvendes til planbetegnelsesteksten. I feltet Tekst højde (mm) angives teksthøjden for planbetegnelsesteksten. Marker feltet Brug store bogstaver. Vælg knappen Opret planinddeling.

27 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i PDF-format Graveaktøren forespørger i LER fremsendes Ledningsejeren gennem LER.DK Åbn program Åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv pen-definition Angiv målforhold til tegningen dækker Naviger evt. med piltasterne til området er korrekt dækket. Vælg knappen PDF Vælg knappen Opret PDF-fil Slutproduktet: En PDF-fil. Angiv ISO-A-papirstørrelse eller vilkårlig papirstørrelse med knappen Tilpas skærmbillede. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Angiv evt. tegningshovednummer som følgeskrivelse. Angiv evt. signaturforklaringsnummer som følgeskrivelse Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

28 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i PDF-format (plandef.) Graveaktøren forespørger i LER og fremsendes til Ledningsejeren Åbn program og åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv pen-definition Drej med: + Definer planen med: KLIK Vælg knappen PDF Vælg knappen Opret PDF-fil Slutproduktet: En PDF-fil. Angiv ISO-A-papirstørrelse eller vilkårlig papirstørrelse med knappen Tilpas skærmbillede. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Angiv evt. tegningshovednummer som følgeskrivelse. Angiv evt. signaturforklaringsnummer som følgeskrivelse Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

29 LER-Besvarelse af forespørgsler på ledningsoplysninger i DXF-format Graveaktøren forespørger i LER fremsendes Ledningsejeren gennem LER.DK Åbn program Åbn vedhæftede PDF-fil Fastslå den geografiske udstrækning af graveområdet Åbn MAP.EXE Vælg menupunktet Opslag» udtegn bestemt gade Angiv målforhold til tegningen dækker Naviger evt. med piltasterne til området er korrekt dækket. Vælg knappen Opret DXF-fil Slutproduktet: En DXF-fil. Angiv Fil-placering Angiv fil-navn (LER-nummer) Angiv agrænsning = Aktuelt skærmbillede Angiv evt. transformation Vælg knappen Send med resultatfil vedhæftet Angiv -modtagerens mailadresse fra LER-forespørgslen. PDF-filen er automatisk vedhæftet Med foruddefinerede signaturer er det let at indsætte en ensartet besvarelsestekst i s. Vælg -programmets Send-knap for at sende en og dermed besvare forespørgslen på ledningsoplysninger fra LER.DK.

Produktbeskrivelse: DFF-EDB LER-Opsætning DFF-EDB LER-OPSÆTNING. Se det aktuelle prisblad på: http://cob1.dff-edb.dk/helpdesk/download/pris/

Produktbeskrivelse: DFF-EDB LER-Opsætning DFF-EDB LER-OPSÆTNING. Se det aktuelle prisblad på: http://cob1.dff-edb.dk/helpdesk/download/pris/ DFF-EDB tilbyder opsætning af profil og tegningsinformationer til besvarelse af ledningsoplysninger ('LER-opsætning'). Opgaven udføres som konsulentbistand efter medgået tid efter gældende prisblad. Tidsforbruget

Læs mere

Velkommen til DFF-EDBs KONTROLVEJLEDNING Her en hurtig vejledning til hvilke kapitler, der er relevant for netop dig...

Velkommen til DFF-EDBs KONTROLVEJLEDNING Her en hurtig vejledning til hvilke kapitler, der er relevant for netop dig... Velkommen til DFF-EDBs Her en hurtig vejledning til hvilke kapitler, der er relevant for netop dig... Rødt kapitel er for dig, der har modtaget papirplaner i storformat (A0 eller lignende) til kontrol.

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

FORMAT-MAP»DXF. Indledning og indhold APPENDIKS DXF

FORMAT-MAP»DXF. Indledning og indhold APPENDIKS DXF Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem -eksport-funktionerne i softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er

Læs mere

FORMAT - DXF - EKSPORT

FORMAT - DXF - EKSPORT Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem DXF-eksport-funktionerne i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er udarbejdet Januar

Læs mere

DFF-EDB Konsulentydelser

DFF-EDB Konsulentydelser VELKOMMEN til DFF-EDBs konsulentpakker og værkstjenester PAPIR DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA GRAFIK DATA OPRYDNING DATA GRAFIK DATA NETVÆRK OUTSOURCING & GNSS-INDMÅLING HVIDT KAPITEL beskriver de generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede:

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede: Brugervejledning Indholdsfortegnelse Hvad er LuCrative?... 3 Workflow... 3 Forudsætninger... 3 Brugsvejledning for Administrator... 4 Søg ordrer... 4 Opret ordre manuelt... 6 Trin 1 Rekvirent oplysninger...

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8 1. Velkomstsiden.... 2 2. Ansøg om gravetilladelse.... 3 2.1 Vælg vejmyndighed.... 3 2.2 Vælg ansøgningstype.... 3 2.3 Udfyld kontaktinformation... 4 2.4 Marker gravestedet på kort.... 5 2.5 Gravestedsdetaljer....

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

DFF-EDB Ledningsadministration

DFF-EDB Ledningsadministration Velkommen til vejledningen DFF-EDB LEDNINGSADMINISTRATION, der indeholder informationer til mulig kommende og eksisterende abonnenter på produkterne: og DFF-EDB LER-besvarelse eller Konsulenthjælp? Produktbeskrivelse

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

LR-Brugermøde 2014. 22. januar 2014 28. januar 2014. Se de sidste sider for opfølgende bemærkninger

LR-Brugermøde 2014. 22. januar 2014 28. januar 2014. Se de sidste sider for opfølgende bemærkninger LR-Brugermøde 2014 22. januar 2014 28. januar 2014 Se de sidste sider for opfølgende bemærkninger Emner på dagens program Ledningsregistrering på Citrix Frie grundkortdata Fælles stikledning i privat jord

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes:

Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: 15-07-2015 VELKOMMEN til vejledningen i anvendelse af DATABACKUP. Vejledningen er delt op i farvemærkede kapitler, der skulle afspejle de forskellige situationer hvor databackup anvendes: GRÅT KAPITEL

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

DSFL DXF GML Mulig oprindelse:

DSFL DXF GML Mulig oprindelse: Introduktion og indhold Denne vejledning er ét blandt mange i serierne FORMAT og GEODATA, der på forskellig vis omhandler hvilke geodata, der findes hvor og hvorledes de kan hentes hvorledes de kan behandles

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Diverse» Penne» Definition af penne. Diverse» Vis symboler. Diverse» Diverse» Kodetabel. Vis stregtyper. Ledninger» Digitaliser

Diverse» Penne» Definition af penne. Diverse» Vis symboler. Diverse» Diverse» Kodetabel. Vis stregtyper. Ledninger» Digitaliser Diverse» Penne» Definition af penne Diverse» Vis symboler Diverse» Kodetabel Diverse» Vis stregtyper Ledninger» Digitaliser FUNKTION NØJAGTIGHED HL SL ID-HL-GNSS GNSS MÅL PLAN ID-HL-MÅL ID-HL-PLAN ID ID-SL-MÅL

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7

Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Kortopsætning... 6 Søgninger... 6 Filtrering... 7 Nyheder og forbedringer I NetGIS 2016 Indholdsfortegnelse Brugerindstillinger:... 3 Vinduer... 3 Dialogbokse... 3 Aktiv funktion... 3 Temastyring... 4 Panoreringsværktøj... 5 Temastyring... 5 Kortopsætning...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

DFF-EDB GNSS-Professionel

DFF-EDB GNSS-Professionel DFF-EDB GNSS-Service - Professionel VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring DFF-EDB s GNSS-Service. De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig grupper af informationer. På hvert

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Netværk - hvorfor? Netværk - hvornår? Netværk - hvor? Netværk - hvordan? Kontrol på ledningsgrafik m.v. Automatiske og manuelle knudepunkter

Netværk - hvorfor? Netværk - hvornår? Netværk - hvor? Netværk - hvordan? Kontrol på ledningsgrafik m.v. Automatiske og manuelle knudepunkter - hvorfor? - hvornår? - hvor? - hvordan? Kontrol på ledningsgrafik m.v. Automatiske og manuelle knudepunkter Automatisk og manuel forbrugertilslutning Automatisk og manuel egenskabsregistrering Hvorfor?

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Dato Januar 2014 RAMBØLL GRAF MANUAL

Dato Januar 2014 RAMBØLL GRAF MANUAL Dato Januar 2014 RAMBØLL GRAF MANUAL Revision 01 Dato 2014-01-30 Udarbejdet af LKN Kontrolleret af LIW Ref. R:\2011\12592700\0 Administration\Manual Graf\Manual 2014-01- 30.docx INDHOLD 1. Konstruktion

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Opdateret 05-03-2010 Indhold 1. Indledning...2 2. Visning af planer...3 3. Baggrundskort...5 4. Oversigtskort...5 5. Målestok...5 6. Funktioner (Trykknapper)...6

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse Hvor finder jeg kort på Horsens Kommunes hjemmeside?... 2 Hvordan finder jeg en bestemt adresse i kortet?... 4 Hvordan finder jeg en matrikel eller ejendom?... 5 Jeg

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen.

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk Der er adgang til Kortforsyningen.dk gennem to forskellige overførselsmetoder: Gennem hjemmesiden download.kortforsyningen.dk og gennem en FTP-server på ftp.kortforsyningen.dk.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere