Danish Farmers Abroad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Farmers Abroad"

Transkript

1 Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner Peter Brincker Møller, Partner Keystones - Diplomvej Lyngby

2 Dansk OTC & Keystones Peter Brincker Møller, Partner Dansk OTC Platform for handel med unoterede aktier i Danmark og corporate finance rådgivning Dansk OTC igennem alle årene har haft et godt og stærk samarbejde med en lang række pengeinstitutter og private investorer Kenneth Larsen, Partner Keystones Specialister i forretningsudvikling og kapitalanskaffelse Matcher innovative og ambitiøse virksomheder med professionelle og risikovillige investorer 2

3 Trends i kapital markedet Der er bedre humør og investeringslyst Afskaffelse af iværksætterskatten (mangler skatten på udbytte) OMX C20 er steget 162 % siden december 2008 Der er stadig realisme i værdisætningerne Det kan stadig være svært at få bankfinansiering Manglende bankfinansieringsmuligheder giver muligheder for investorerne i mere sikre investeringer Det er stadig vanskeligt at få funding i mange områder Markedet har rykket sig, der investeres højere oppe i markedet Private investerer igen i unoterede (eks. 1 MDKK i gennemsnit pr. i 2012 i BAC) Meget få noteringer i DK..men muligheder på andre markeder Måske kommer der hul på det i 2014? 3

4 Finansiering af væksten Generationsskifte? Hvad er målet? Børsnotering? Salg af virksomheden? 4

5 Definér hvilken type kapital der er relevant Børsnotering Kapitalfonde Kapitalbehov Vækstfonden Private investorer/ Business angels Familie og netværk Opstart Udvikling Vækst Skalering 5

6 Typiske finansieringsfaser for vækstvirksomheder Virksomhedsobligationer 2 nd runde finansiering IPO eller kapitalfond Konvertible obligationer Kapital netværk Private investorer tid 6

7 Trends for erhvervsobligationer Siden finanskrisen har bankers udlån til erhvervsvirksomheder været faldende - en tendens der kun delvist er blevet opvejet af øget udlån fra realkredit Fremadrettet er der ingen tegn på at udviklingen vendes, først og fremmest pga. nye regler for kapitalkrav til den finansielle sektor. Det amerikanske marked for erhvervsobligationer er steget konstant siden 2003 og kraftigst i perioden efter Amerikanske virksomheders udeståender i erhvervsobligationer var i 2011 ca. tre gange så stort som deres udeståender i banklån. I Danmark fylder gæld til banker og andre kreditinstitutter betydeligt mere end erhvervsobligationer. Gæld i kreditinstitutterne udgør godt mia. kr. svarende til 31 pct. af passiverne, mens erhvervsobligationer o.l. udgør godt 150 mia. kr. (ca. 25 mia. USD). svarende til 3 pct. af passiverne US virksomheder, gældssammensætning Mia. USD Udviklingen i passivsammensætningen i danske virksomheder Mia. DDK Erhvervsobligationer Banklån Øvrige lån Gæld til leverandører mv. Lån med sikkerhed i fast ejendom Erhvervsobligationer, mv. Lån Anden gæld Aktier og andre kapitalandele 0 Kilde: Rapport fra Udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder 7

8 Investorens krav Når den konvertible obligation sammensættes, er der en række overvejelser, udbyder skal gøre sig for at målrette distributionen mod de ønskede rigtige investorer: Hvilken investor ønskes og hvorfor? Hvilken rente tilbydes for investeringen, og hvordan er den fundet/sammensat? Kan konverteringsmulighed nedbringe rentesatsen? Hvilken sikkerhed tilbydes investoren for at få pengene tilbage? Tilbydes der pantsætning til investoren (virksomhedspant, pant i aktiver, pant i cash-flow, som ansvarlig kapital)? Hvorledes er obligationshavers position i forhold til bankgæld? Hvilke alternativer er der for finansiering fra andre kilder? Er udstedelse af en konvertibel obligation dyrere eller billigere i forhold til at udbyde nye aktier? Hvilken finansieringskilde er mest realistisk at få adgang til kapital fra? 8

9 Lovmæssig regulering Den overordnede problemstilling: - Den væsentligste regulatoriske barriere: hidtil er de obligationsudstedende virksomheder (og SPV er) ofte blevet mødt med krav fra Finanstilsynet om tilladelse som pengeinstitut efter den finansielle lovgivning (dvs. lov om finansiel virksomhed). - Den væsentligste lempelse i praksis: hvis obligationsudstedelserne gribes af prospektreguleringen (dvs. lov om værdipapirhandel), vil virksomhederne som udgangspunkt fremover ikke blive mødt med krav fra tilsynet om tilladelse efter den øvrige finansielle lovgivning 9

10 Lovmæssig regulering (fortsat) De regulatoriske elementer: 1. Indebærer obligationsudstedelsen, at virksomheden modtager tilbagebetalingspligtige midler (dvs. indlån)? 2. Indebærer obligationsudstedelsen, at virksomheden modtager disse midler fra en større kreds af personer (dvs. offentligheden)? 3. Indebærer obligationsudstedelsen, at provenuet fra obligationsudstedelsen benyttes til videreudlån (dvs. udlån)? 4. Hvis obligationsudstedelsen indebærer disse elementer, udgør indlånsvirksomheden og udlånsvirksomheden da en væsentlig del af virksomhedens drift (dvs. væsentlighed)? 10

11 Lovmæssig regulering (fortsat) Finanstilsynets nye pragmatiske tilgang: - Selv om obligationsudstedelsen efter en individuel vurdering indebærer alle disse ovennævnte elementer (nr. 1-4) og dermed udløser krav om tilladelse, vil Finanstilsynet i praksis - som udgangspunkt - se bort fra lovkravet herom, hvis udstedelsen (i stedet) omfattes af prospektkrav, og udstedelsen omfattes af pligten til at udarbejde og offentliggøre et prospekt - Gælder også selv om det offentlige udbud konkret måtte blive undtaget fra prospektpligten (tilladelseskravet vågner ikke op igen) 11

12 Virksomhedens forberedelser Virksomhedens praktiske overvejelser: - Finanstilsynets nye praksis angives alene som et udgangspunkt - Finanstilsynet tager således forbehold om at fravige udgangspunktet - Der skal altid foretages en konkret, individuel vurdering af udstedelsen - Virksomheden bør derfor altid indhente en forhåndstilkendegivelse - Skal allerede overvejes af virksomheden i forberedelsesfasen - Hvis udstedelsen ikke omfattes af prospektreguleringen, så tilpasse udstedelsen, således at tilladelseskravet alligevel undgås 12

13 Undtagelser for prospektudarbejdelse Prospektpligt 1. Offentligt udbud 2. Optagelse til handel Udvalgte undtagelser Visse udbud Udbuddet er under EUR 1 mio. Visse andre udbud: Ombytning af eksisterende aktier uden kapitalforhøjelse Optagelse til handel: Udvalgte undtagelser under Visse andre udbud Kvalificerede investorer * Færre end 150 investorer Overtagelsestilbud, dog krav om tilsvarende dokument Hvis allerede optaget på reguleret marked (indenfor EU) Mindst EUR pr. investor Stykstørrelse på mindst EUR Fusion, og spaltning, dog krav om tilsvarende dokument Hvis det indgår i et offentligt udbud, der er under EUR 5 mio. * Investeringsselskaber mm. under tilsyn, juridiske personer er alene investerer i værdipapirer eller såkaldte små og mellemstore virksomheder. 13

14 Vilkår for First Farms konvertibel obligation First Farms udbød i perioden 28. oktober 6. november 2013 konvertible obligationer for kr. 50 mio. på følgende vilkår: Tegnet i alt kr. 50 mio. tegningsordrer for kr. 54, 5 mio. 15 % tegnet af insidere 85 % af øvrige kvalificerede investorer Mindste tegning pr. investor kr Der beregnes en fast rente på 6 % p.a. der beregnes og tilskrives hvert kvartal bagud den sidste dag i hvert kvartal. Rente tilskrives første gang den 31. december Obligationslånet udløber den 15. marts 2016, hvor First Farms tilbagebetaler ethvert udestående beløb med påløben, tilskreven, ikke-betalt rente. Konverteringskurs fastsat til kr. 42,78 pr. aktie á nominelt kr. 10. Indre værdi pr. 30. september 2013 = kr. 68,19. Långiver kan med 15 dages varsel til First Farms konvertere det udestående beløb eller en del heraf, dog i minimumsbeløb af DKK per konvertering, til Aktier Obligationerne er ikke omfattet af prospektregler og optages ikke til handel på et reguleret marked. 14

15 Vilkår for DCH Int. A/S konvertibel obligation DCH udbyder i perioden fra 1. januar 2014 konvertible obligationer for kr mio. på følgende vilkår: Minimum og maksimum beløb der udstedes: kr. 25 mio. kr. 50. mio. Mindste tegning pr. investor kr Der beregnes en fast rente på 6,5 % p.a. Renten tilskrives og udbetales halvårligt den 30. juni og den 31. december. Obligationslånet udløber den 1. januar Konverteringskurs fastsat til kr. 2,75 pr. aktie á nom. kr. 1 eller til den indre værdi af DCH i henhold til det seneste årsrapport i en periode på 4 uger fra den ordinære generalforsamling Indre værdi (estimeret) pr. 31. december 2013 = kr. 3,15. Obligationerne er ikke omfattet af prospektregler og optages ikke til handel på et reguleret marked. 15

16 Kenneth Larsen, Partner Peter Brincker Møller, Partner Keystones - Diplomvej Lyngby

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Lendino Præsentation En online markedsplads for SMV lån SMVer KAN IKKE LÅNE PÅ RIMELIGE VILKÅR Långivere Banker SMVer Disintermediation! LENDINO VS. BANKEN BANKS Faste omkostninger Lønninger Regulering

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere