Kina: Dim Sum Bon Appétit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina: Dim Sum Bon Appétit"

Transkript

1 8.. Kina: Dim Sum Bon Appétit Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer i CNY Hvorfor: Tilbyder et fornuftigt afkast Har en attraktiv defensiv karakter CNY (CNH) ventes at styrke sig over for EUR Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer, hvis man ønsker en lidt defensiv eksponering i sin portefølje. Vi vurderer dog, at obligationen og valutaen tilbyder et fornuftigt afkastpotentiale over de kommende mdr. Vi vurderer, at obligationen er særlig attraktiv i perioder med EMturbulens, når Fed begynder at hæve renten og ved dollarstyrkelse. I, hvor de fleste EM-valutaer var igennem en større rutsjetur, styrkede CNY (CNH) sig over for dollaren. Renterne er steget en anelse siden EM-turbulensen i maj, og i takt med der at åbnes for fri valutahandel på tværs af landegrænserne, forventer vi, at der vil ske en konvergens mod onshore renterne. Vi vurderer, at valutaen vil være stabil over for USD over de kommende mdr. Men da vi venter en styrkelse af USD over for EUR vil der være et pænt valutapotentiale over for EUR. Som investor er der valuta, rente- og kreditrisiko ved køb af kinesiske obligationer. Herudover er der risici forbundet med markedsvilkårene og den globale økonomi. På de kommende sider vil vi kort beskrive markedet for Dim Sum obligationer, der er et relativt nyt EM-obligationsmarked. Anbefalede Dim Sum statsobligationer eller supranationale: Udstedelser ISIN-kode Fondskode Pris Rente Min. størrelse Rating CGB,8 % // CGB,8 // CGB, // CGB, // CGB,9 8/8/8 CGB, //9 IFC, 8// IFC, // 99, HK,99 / Aa,8 HK, / 89 8 Aa, HK,9 / N.A., 99,9,8,8, HK / 89,8 N.A. HK / 89, 8 Aa HK / 89,9 8 N.A. XS./ 89,9. AAA XS8./ 88,9 AAA 99. Anm.: Udvalget af Dim Sum obligationer er væsentlig større end ovenstående. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 - DK - 8 Silkeborg Makroøkonom: Peter S. Øemig Analytikerassistent: Søren Gyde Sønnichsen Læs flere analyser om emerging markets obligationer på finansnyt Ifølge Risikomærkningsbekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som GUL. Ansvarsfraskrivelse: se sidste side.

2 mia. CNY Gns. daglig FX-omsætning (mia. USD ) USD EUR GBP JPY CAD AUD CHF CNY HKD SEK SGD THB NOK PLN RUB DKK MXN ZAR NZD TRY 8.. Renminbi, CNY, CNH, Yuan Kært barn har mange navne. Sådan er det også gældende for den kinesiske valuta, der officielt kaldes Renminbi (folkets penge). Yuan er enhedsbetegnelsen for Renminbi, hvor yuan= Jiao = fen. CNY er den internationale kode (International Organization for Standardization iso kode), der bruges som betegnelse for onshore Renminbi. Og tilsvarende for offshore Renminbi bruges betegnelsen CNH. Kinesiske virksomheder kan via Hong Kongs lokale clearingsnetværk (CHATS) konvertere CNH til CNY (og omvendt) i forholdet til :. Renminbi blev først for alvor i juli tilladt handlet frit offshore på basis af et ikke-varehandelsrelateret formål. CNH har sidenheden kunnet handles og afvikles frit offshore, så længe der ikke var en kapitalstrøm til onshore Kina. Reglerne for sidstnævnte er sidenhen løsnet lidt, så det er blevet muligt for nogle at finansiere sig i CNH offshore og overføre kapital til onshore Kina. Det er et led i en begyndende åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne. CNHs opståen har åbnet op for at udenrigshandel i stigende grad bliver fastsat og afviklet i CNH. Således fastsættes ca. - % af den kinesiske udenrigshandel i dag i CNH mod kun godt % primo. Kinas voksende betydning og udviklingen i CNH betyder, at der er en naturlig motivation for at afvikle handel i CNH, opsparing/indskud i CNH og rejse kapital i CNH. Grænseoverskridende betalinger (FX) og andel af verdenshandlen,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% SWIFT (grænseoverskridende betalinger) Procentdel af verdenshandlen Kilde: SWIFT, WTO og Jyske Bank Global daglig FX-omsætning og BNP... USD Dim Sum obligationer Offshore Renminbi obligationer (CNH-obligationer) er også kendt som Dim Sum obligationer. Dim Sum obligationer er internationale værdipapirer udstedt i CNH. Løbende er nye offshore Renminbi-centre åbnet op, og CNH-obligationer udstedes nu i Hong Kong, Singapore, Taiwan, London og New York. CNH-obligationsmarkedet er siden midten vokset fra mia. CNY til godt mia. CNY i maj. Lægges hertil indskudsbeviser, lån, bankindskud mv. når vi op på ca.. mia. i CNH-aktiver.. EUR JPY. GBP CNY Årlig BNP - USD Kilde: BIS, Verdensbanken og Jyske Bank Offshore aktiver i CNY-CNH Udstedere af CNH-obligationer er efterhånden en bred skare. Både kinesiske virksomheder (finansielle og ikke-finansielle) og udenlandske virksomheder kan udstede i CNH. Der gælder dog forskellige regler afhængig af om man er en finansiel eller ikke-finansiel virksomhed, og om det er en uden- eller indenlandsk virksomhed, når det gælder om at overføre provenuet til onshore-kina. Kina er langt den største udsteder med % af den samlede udstedelse (inkl. indskudsbeviser). Alene de kinesiske banker står for ca. % af den samlede udstedelse, mens den kinesiske stat står for ca. 9 %. Udenlandske virksomheder (finansielle- og ikke-finansielle) står for knap %, mens supranationale institutioner står for ca. %. Kreditvurderingen af CNH-obligationerne er i ca. % af tilfældene uden rating. Men med kinesiske statsbanker bag størstedelen vil det for langt de fleste være ensbetydende med en A-rating. Således har ca. % af de udstedte CNH-obligationer en A-rating eller højere (marts/maj) Indlån Indskudsbeviser Obligationer Lån

3 USD/CNY(CNH) 8.. Løbetiden på CNH-gældspapirer er mindre end år, når indskudsbeviser inkluderes. Det gælder for lidt mere end % af den udstedte mængde. Og kun % har en løbetid på mere end år. Der er dermed en stor gruppe på ca. % i intervallet - år. Den gennemsnitlige løbetid er omkring, år, hvis vi alene ser på obligationerne. Inkluderes indskudsbeviser er den gennemsnitlige løbetid mindre end, år. Selv om at Dim Sum markedet har udviklet sig hastigt de seneste år, så er der et par vigtige forhold, som kan løfte udbredelsen betydelig mere: CNH-udsteder efter land 8% % % % % % En hurtigere åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne. Det vil gøre det nemmere for indenlandske virksomheder at låne offshore til onshore anvendelse % % % % 8% Yderligere internationalisering og anvendelse af Renminbi udenfor Kina. Herunder også ved afvikling af handel i råvarer. % % % % % %,% Udvikling af det indenlandske finansielle marked med bl.a. øget obligationsfinansiering. CNY-CNH valuta og sammenhæng? Onshore og offshore Renminbi fungerer under to vidt forskellige regimer. Onshore Renminbi (CNY) er kraftigt styret af PBOC (People Bank of China), der fastsætter en daglig valutakurs overfor USD og kun tillader udsving på +/- % fra det fastsatte kursmål. PBOC intervenerer ofte i valutamarkedet og styrer direkte kontrollen over udbuddet af CNYlikviditet og dermed de korte renter. Kilde: Standard Chartered Research Løbetid på CNH-papirer (inkl. indskudsbeviser) % % % % % Offshore Renminbi (CNH) er derimod frit flydende. Dvs. at valutakursen og CNH-renterne i store træk afhænger af markedets udbud og efterspørgsel. Med diverse restriktioner for overførelse af valuta er on- og offshore Renminbi FX-marked derfor opdelt, og de to valutaer skal altså ikke pr. definition konvergere mod hinanden. % % % % % % % % < år - år - år - år - år år+ Kilde: Standard Chartered Research I praksis har de to valutaer dog fulgt hinanden forholdsvis tæt. En af grundene er, at det er relativt simpelt at udnytte valutaarbitrage, hvis de to valutaer divergerer for meget fra hinanden. CNY-CNH i tæt parløb overfor USD,,,, Helt simpelt, så vil en kinesisk importør vælge at betale sine varer i den valuta, CNY eller CNH, som vil være billigst. Og omvendt vil en eksportør vælge at modtage betalingen i den valuta, der samlet giver den største indtægt i Renminbi. CNY-CNH renter og sammenhæng? Med en begrænset mulighed for kapitaloverførsel, så er mulighederne for rentearbitrage mellem onshore og offshore renterne noget vanskeligere og kapitaloverførslen skal i princippet ske via handel under betalingsbalancen. Under et regime med fri bevægelighed af valutaen ville vi f.eks. ved højere renter onshore se en valutatilstrømning til onshore fra offshore, og det aktuelle rentespænd mellem on- og offshore ville ikke være,,,,,,,,,,,, USD/CNY PBOC fixing af USD/CNY USD/CNH

4 Industriproduktion, % å/å BNP, % å/å %, rentekurve %, rentekurve 8.. muligt. Så årsagen til renteforskellen er de begrænsninger der gælder for ind- og udførelse af valuta, hvor det kræves, at der finder en handelsrelateret aktivitet sted. Der forekommer uden tvivl rentearbitrage bl.a. via falsk samhandel mv. Men myndighederne er forholdsvis årvågne omkring dette, og det er forholdsvis vanskeligt at gennemføre. Forskel på onshore og offshore statsobligationsrenterne, I takt med at kapitalbalancen bliver mere åben vil CNY- og CNHrenterne konvergere mod hinanden. På kort sigt vil det være betinget af de muligheder myndighederne giver udvalgte kvalificerede inden- og udenlandske institutionelle investorer (QFII og QDII), samt de muligheder der er til rådighed under pilotprojekterne med frihandelszoner. På mellem- til lang sigt venter vi, at der bliver åbnet for fri valutahandel på tværs af lande grænserne. Og dermed vil vi se en konvergens af on- og offshore renterne. Det kunne betyde lidt højere offshore renter, da onshore renter i dag er højere end offshore renterne.,,, Løbetid i år Offshore CGB (CNH) Onshore CGB (CNY) Kilde: Bloomberg og Jyske Bank Makro: Vækst, reformer og FX Makro: I store dele af første halvår har det politiske fokus været rettet mod at stabilisere væksten, der bremsede kraftigt op i begyndelsen af året. Der er nu tegn på bedring af væksten og meget tyder på, at det er lykkes for regeringen at stabilisere økonomien og opfylde deres vækstmål på, % i år. Vi venter fortsat, at væksten skal aftage fra de aktuelle niveauer, og at især svagheden på boligmarked vil trykke væksten i. Her venter vi en vækst på,8 %. Reformer: En del af Kinas store reformprogram består af en reform af den finansielle sektor, der bl.a. skal sikre et mere markedsbaseret rente- og kapitalmarked og på længere sigt give plads til en åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne. Overgangsfasen kan blive kendetegnet ved højere renter og større volatilitet. Men for at begrænse konsekvenserne heraf, forventer vi, at centralbanken vil føre en relativ lempelig pengepolitik og holde renterne lave. Behovet for lave renter skal også ses i lyset af de mere usikre vækstudsigter. Som forløber til udvikling af en markedsbaseret rentedannelse, forventer vi, at regeringen og centralbanken vil fortætte med yderligere reformtiltag i år og næste år. Det kunne bl.a. være en liberalisering af indskudsbeviser for store virksomheder og husholdninger, etablering af en indskydergarantiordning, en gradvis udvikling af en pengepolitisk reporente med dertil knyttet rentekorridor mv. FX: Valutaen har svækket sig i overfor USD. Årsagen har som udgangspunkt været at straffe de spekulanter, der ensidigt har spillet på, at Renminbien ville styrke sig. I tillæg til dette har det været et ønske fra PBOC om at skabe en to-sidet risiko for CNY samt dæmpe den spekulative kapitalindstrømning. Rentekurver på tværs af EM-lande,,,,, Løbetider Kina CNH (AA-) Tjekkiet (A+) Polen (A-) Chile (AA-) Malaysia (A-) Sydkorea (AA-) Kilde: Bloomberg og Jyske Bank Væksten har stabiliseret sig,,,,,,, 8,, 8 9 Industriproduktion BNP-vækst 9

5 %, Andel af global økonomi (målt PPP-vægtet) Betalingsbalance i % af BNP Effektiv real handelsvægtet valutakurs - CNY 8.. I lyset af den afdæmpede vækst i. halvår bekommer det formentlig også regeringen fint, at eksportsektoren får lidt hjælp via en svagere valuta Kraftig styrkelse af den effektive reale handelsvægtede valutakurs CNY styrkede sig med knap % målt ved den effektive reale handelsvægtede valutakurs fra ultimo til primo. Valutaen har sidenhen svækket sig og er kun % stærkere. Styrkelsen udfordrer Kina som lavlønsland og billigt produktionsland med deraf pres på eksporten og væksten. Der er ingen tvivl om, at styrkelsen af valutaen udfordrer Kina på dets konkurrenceevne, hvor timelønningerne i dollars i dag er højere end i bl.a. Mexico, Thailand, Filippinerne, Vietnam mv. Overskuddet på betalingsbalancen er faldet fra % af BNP i til % i -, hvilket indikerer, at valutaen ikke længere er voldsomt undervurderet. Det er et forhold, der betyder, at der ikke i sammen grad som tidligere er grundlag for et større apprecieringspres. Dog vil der fortsat være et politisk pres fra bl.a. USA og andre større samhandelspartnere for en fortsat styrkelse af valutaen. Derfor vurderer vi heller ikke, at valutaen skal svækkes meget fra det aktuelle niveau. På mellemlang sigt er det vores vurdering, at vedvarende handels- og betalingsbalanceoverskud, en fortsat nettotilstrømning af udenlandske direkte investeringer, der kan blive løftet i de kommende år sfa. reformtiltagene, en fortsat onshore-offshore renteforskel og yderligere åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne vil resultere i en solid kapitalindstrømning. Det er forhold som underliggende vil lægge et apprecieringspres på CNY. På kort sigt vil der være en del usikkerhed omkring kinesisk økonomi, gældsætningen, boligmarked mv. med risiko for kapitaludstrømning og deraf risiko for pres på valutaen. Herunder kan disse forhold have større effekt på CNH end CNY, da CNH ikke understøttes af PBOC, men i høj grad er styret af markedsforholdene. Renminbi s vej mod reservevaluta De kinesiske myndigheder har en ambition om, at Renminbi skal opnå status af reservevaluta. Et land med reservevalutastatus opnår typisk en del gevinster. For det første betragtes landets valuta som sikker havn i perioder med risikoaversion. Også selv om landet er årsagen til risikoaversionen. For det andet betyder det at være reservevaluta, at valutaen internationalt er et bredt accepteret betalingsmiddel, og ofte i sig selv betragtes som et investerings- og opbevaringsobjekt. For det tredje betyder det ofte lavere renter Overskuddet på betalingsbalancen er aftaget betydeligt Kinas andel af den globale økonomi er hastigt voksende,,,,,,,,,,,, Kina er på flere parametre på vej til at have forudsætningerne for at få status af reservevaluta. Det kræver typisk, at man er en stor økonomi, og Kina er verdens. største økonomi, verden største eksportør og en meget stor global kreditor. Manglerne er derimod det mindre udviklede finansielle system, der endnu langt fra kan matche den dybde og likviditet, som vi finder på det amerikanske kapitalmarked.,,,,,, Kina USA Euroland og IMF's skøn Men CNH-markedet er i en rivende udvikling, hvor anvendelsen og udbredelsen af CNH vokser hastigt. Det kan vi bl.a. se indenfor valutaens anvendelse, når det gælder ) indskud på konti i CNH (indskuds-

6 8.. beviser), ) Afregning af samhandel i CNH ) Rejsning af kapital i CNH og ) FX-markedets handelsvolumen i CNH. En survey-undersøgelse af Standard Chartered Research af globale virksomheder viser, at CNH-produkter i høj grad anvendes i dag, og ganske mange flere virksomheder indikerer, at de potentielt vil anvende CNH indenfor de kommende måneder. For at Renminbi succesfuldt kan udvikle sig til at blive brugt og på lang sigt få en rolle som reservevaluta, vil som minimum kræve stor likviditet, stabilitet, den kinesiske regerings opbakning (dvs. ét FX-marked for CNY-CNH) og at der er et ægte valutabehov så CNH ikke kun anvendes til spekulation. Vejen til at det skal lykkes for Kina at opnå valutareservestatus er lang og kræver en fortsat stabil udvikling af det indenlandske finansielle marked. Herunder kræver det en fortsat udvikling af: Markedsbaseret rente-, pengemarkeds- og statsobligationsrentekurver Udvikling af et større indenlandsk obligationsmarked. Herunder et high yield marked med en mere omfattende kreditvurdering. Bedre adgang for private virksomheder til kapital og lån. Udvikling af asset securitisation marked. Oprydning i banksystemet efter den kraftige kreditgivning til delstaterne og statsejede virksomheder i kølvandet på finanskrisen. Stor anvendelse af CNY i dag, og markedet ser ud til at vokse fremover Renminbi FX Handel Indskud Lån Porteføljeinv. obligationer Kilde: Standard Chartered Reseach. Survey pba. globale virksomheder % % % % 8% Nuværende bruger Mulig bruger indenfor måneder Valutakursmål Spot m EURCNY 8,9,9 USDCNY,, CNYDKK,888,99 Forventningerne er fra //. Spot kurs fra 8// Kreditvurdering - Kina Lokal Kerne Outlook Moodys Aa Aa Stabilt S&P AA- AA- Stabilt Fitch A+ A+ Stabilt Kilde: Bloomberg

7 8.. Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår.

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Tyrkiet: Nyder godt af Euroland

Tyrkiet: Nyder godt af Euroland 6.6.214 Tyrkiet: Nyder godt af Euroland Vi anbefaler KØB af KfW 5 % 4-8-216 (TRY) Hvorfor: Attraktiv rente. Cyklisk robust vækst Eksterne ubalancer i bedring Hjælp fra ECB Vi anbefaler køb af Kfw 5 % 216,

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

NZDDKK er toppet. Mod dollaren er vores synspunkt langt mere ligetil vi forventer svækkelse af NZD.

NZDDKK er toppet. Mod dollaren er vores synspunkt langt mere ligetil vi forventer svækkelse af NZD. NZDDKK er toppet Vi mener, at NZDDKK har toppet. EUR (og DKK) står overfor en generel svækkelse, men vi ser endnu større svaghed i NZD. Det er mest sandsynligt, at NZDDKK forbliver indenfor båndet 4,28-4,84

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Et skeptisk rentemarked

Et skeptisk rentemarked Et skeptisk rentemarked Skepsis præger rentemarkedet. Årets laveste ige rente i Tyskland blev noteret i starten af maj, mens den amerikanske rente også lå meget lavt. Mange havde forventet, at den begyndende

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 09-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 12-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets 28-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald

Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 mar-19 jun-19 sep-19 Rente, % Rente, % 15.02.2018 Renteprognosen opjusteres efter mere høgeagtigt Fed-kald Opjustering af antallet af renteforhøjelser fra Fed Renteprognosen

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 30-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 31-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg Guld: Er tredje gang lykkens gang? Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1208/oz. Vi forventer, at prisen falder yderligere og anbefaler derfor nettokøbere at forholde sig

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Solidt kvartal. Bombardier - Køb. Fremgang i både omsætning og indtjening. CAPEX lidt lavere, men fortsat på et højt niveau

Solidt kvartal. Bombardier - Køb. Fremgang i både omsætning og indtjening. CAPEX lidt lavere, men fortsat på et højt niveau Bombardier - Køb Solidt kvartal Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere

High Yield HighLights Uge 17

High Yield HighLights Uge 17 High Yield HighLights Uge 17 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Dong: Q1 regnskab - CEDC: Stopper dækning Index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% High Yield Return - Yearly

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

USA: Er det bare vejret?

USA: Er det bare vejret? USA: Er det bare vejret? Vækstsignalerne har været elendige den seneste måned Spørgsmålet er, om det er vejret eller en begyndende vækstafmatning. Vi vurderer, at det er hovedsagligt er vejret og venter

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Numericable - Køb Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %?

Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Hvad er meningen med tysk rente under 1 %? Renterne har brugt sommeren på at rejse sydover, dvs. falde og falde. Især de europæiske renter er faldet i lige linje og har sendt den tyske s rente ned på nyt

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Fed hæver renten hurtigere

Fed hæver renten hurtigere Rente, % Rente, % 12.10.2017 Fed hæver renten hurtigere Vi venter, at Fed hæver renten i december, og igen i marts og juni næste år, hvilket er hurtigere end tidligere ventet. Vi har tilpasset renteprognosen,

Læs mere

High Yield HighLights Uge 15

High Yield HighLights Uge 15 High Yield HighLights Uge 15 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: Index 25% 20% 15% High Yield Return - Yearly performace 2010 2011 2012 2013 - Ontex IV Vi optager dækning

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere