Kina: Dim Sum Bon Appétit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina: Dim Sum Bon Appétit"

Transkript

1 8.. Kina: Dim Sum Bon Appétit Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer i CNY Hvorfor: Tilbyder et fornuftigt afkast Har en attraktiv defensiv karakter CNY (CNH) ventes at styrke sig over for EUR Vi anbefaler køb af Dim Sum obligationer, hvis man ønsker en lidt defensiv eksponering i sin portefølje. Vi vurderer dog, at obligationen og valutaen tilbyder et fornuftigt afkastpotentiale over de kommende mdr. Vi vurderer, at obligationen er særlig attraktiv i perioder med EMturbulens, når Fed begynder at hæve renten og ved dollarstyrkelse. I, hvor de fleste EM-valutaer var igennem en større rutsjetur, styrkede CNY (CNH) sig over for dollaren. Renterne er steget en anelse siden EM-turbulensen i maj, og i takt med der at åbnes for fri valutahandel på tværs af landegrænserne, forventer vi, at der vil ske en konvergens mod onshore renterne. Vi vurderer, at valutaen vil være stabil over for USD over de kommende mdr. Men da vi venter en styrkelse af USD over for EUR vil der være et pænt valutapotentiale over for EUR. Som investor er der valuta, rente- og kreditrisiko ved køb af kinesiske obligationer. Herudover er der risici forbundet med markedsvilkårene og den globale økonomi. På de kommende sider vil vi kort beskrive markedet for Dim Sum obligationer, der er et relativt nyt EM-obligationsmarked. Anbefalede Dim Sum statsobligationer eller supranationale: Udstedelser ISIN-kode Fondskode Pris Rente Min. størrelse Rating CGB,8 % // CGB,8 // CGB, // CGB, // CGB,9 8/8/8 CGB, //9 IFC, 8// IFC, // 99, HK,99 / Aa,8 HK, / 89 8 Aa, HK,9 / N.A., 99,9,8,8, HK / 89,8 N.A. HK / 89, 8 Aa HK / 89,9 8 N.A. XS./ 89,9. AAA XS8./ 88,9 AAA 99. Anm.: Udvalget af Dim Sum obligationer er væsentlig større end ovenstående. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 - DK - 8 Silkeborg Makroøkonom: Peter S. Øemig Analytikerassistent: Søren Gyde Sønnichsen Læs flere analyser om emerging markets obligationer på finansnyt Ifølge Risikomærkningsbekendtgørelse er denne produkttype kategoriseret som GUL. Ansvarsfraskrivelse: se sidste side.

2 mia. CNY Gns. daglig FX-omsætning (mia. USD ) USD EUR GBP JPY CAD AUD CHF CNY HKD SEK SGD THB NOK PLN RUB DKK MXN ZAR NZD TRY 8.. Renminbi, CNY, CNH, Yuan Kært barn har mange navne. Sådan er det også gældende for den kinesiske valuta, der officielt kaldes Renminbi (folkets penge). Yuan er enhedsbetegnelsen for Renminbi, hvor yuan= Jiao = fen. CNY er den internationale kode (International Organization for Standardization iso kode), der bruges som betegnelse for onshore Renminbi. Og tilsvarende for offshore Renminbi bruges betegnelsen CNH. Kinesiske virksomheder kan via Hong Kongs lokale clearingsnetværk (CHATS) konvertere CNH til CNY (og omvendt) i forholdet til :. Renminbi blev først for alvor i juli tilladt handlet frit offshore på basis af et ikke-varehandelsrelateret formål. CNH har sidenheden kunnet handles og afvikles frit offshore, så længe der ikke var en kapitalstrøm til onshore Kina. Reglerne for sidstnævnte er sidenhen løsnet lidt, så det er blevet muligt for nogle at finansiere sig i CNH offshore og overføre kapital til onshore Kina. Det er et led i en begyndende åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne. CNHs opståen har åbnet op for at udenrigshandel i stigende grad bliver fastsat og afviklet i CNH. Således fastsættes ca. - % af den kinesiske udenrigshandel i dag i CNH mod kun godt % primo. Kinas voksende betydning og udviklingen i CNH betyder, at der er en naturlig motivation for at afvikle handel i CNH, opsparing/indskud i CNH og rejse kapital i CNH. Grænseoverskridende betalinger (FX) og andel af verdenshandlen,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% SWIFT (grænseoverskridende betalinger) Procentdel af verdenshandlen Kilde: SWIFT, WTO og Jyske Bank Global daglig FX-omsætning og BNP... USD Dim Sum obligationer Offshore Renminbi obligationer (CNH-obligationer) er også kendt som Dim Sum obligationer. Dim Sum obligationer er internationale værdipapirer udstedt i CNH. Løbende er nye offshore Renminbi-centre åbnet op, og CNH-obligationer udstedes nu i Hong Kong, Singapore, Taiwan, London og New York. CNH-obligationsmarkedet er siden midten vokset fra mia. CNY til godt mia. CNY i maj. Lægges hertil indskudsbeviser, lån, bankindskud mv. når vi op på ca.. mia. i CNH-aktiver.. EUR JPY. GBP CNY Årlig BNP - USD Kilde: BIS, Verdensbanken og Jyske Bank Offshore aktiver i CNY-CNH Udstedere af CNH-obligationer er efterhånden en bred skare. Både kinesiske virksomheder (finansielle og ikke-finansielle) og udenlandske virksomheder kan udstede i CNH. Der gælder dog forskellige regler afhængig af om man er en finansiel eller ikke-finansiel virksomhed, og om det er en uden- eller indenlandsk virksomhed, når det gælder om at overføre provenuet til onshore-kina. Kina er langt den største udsteder med % af den samlede udstedelse (inkl. indskudsbeviser). Alene de kinesiske banker står for ca. % af den samlede udstedelse, mens den kinesiske stat står for ca. 9 %. Udenlandske virksomheder (finansielle- og ikke-finansielle) står for knap %, mens supranationale institutioner står for ca. %. Kreditvurderingen af CNH-obligationerne er i ca. % af tilfældene uden rating. Men med kinesiske statsbanker bag størstedelen vil det for langt de fleste være ensbetydende med en A-rating. Således har ca. % af de udstedte CNH-obligationer en A-rating eller højere (marts/maj) Indlån Indskudsbeviser Obligationer Lån

3 USD/CNY(CNH) 8.. Løbetiden på CNH-gældspapirer er mindre end år, når indskudsbeviser inkluderes. Det gælder for lidt mere end % af den udstedte mængde. Og kun % har en løbetid på mere end år. Der er dermed en stor gruppe på ca. % i intervallet - år. Den gennemsnitlige løbetid er omkring, år, hvis vi alene ser på obligationerne. Inkluderes indskudsbeviser er den gennemsnitlige løbetid mindre end, år. Selv om at Dim Sum markedet har udviklet sig hastigt de seneste år, så er der et par vigtige forhold, som kan løfte udbredelsen betydelig mere: CNH-udsteder efter land 8% % % % % % En hurtigere åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne. Det vil gøre det nemmere for indenlandske virksomheder at låne offshore til onshore anvendelse % % % % 8% Yderligere internationalisering og anvendelse af Renminbi udenfor Kina. Herunder også ved afvikling af handel i råvarer. % % % % % %,% Udvikling af det indenlandske finansielle marked med bl.a. øget obligationsfinansiering. CNY-CNH valuta og sammenhæng? Onshore og offshore Renminbi fungerer under to vidt forskellige regimer. Onshore Renminbi (CNY) er kraftigt styret af PBOC (People Bank of China), der fastsætter en daglig valutakurs overfor USD og kun tillader udsving på +/- % fra det fastsatte kursmål. PBOC intervenerer ofte i valutamarkedet og styrer direkte kontrollen over udbuddet af CNYlikviditet og dermed de korte renter. Kilde: Standard Chartered Research Løbetid på CNH-papirer (inkl. indskudsbeviser) % % % % % Offshore Renminbi (CNH) er derimod frit flydende. Dvs. at valutakursen og CNH-renterne i store træk afhænger af markedets udbud og efterspørgsel. Med diverse restriktioner for overførelse af valuta er on- og offshore Renminbi FX-marked derfor opdelt, og de to valutaer skal altså ikke pr. definition konvergere mod hinanden. % % % % % % % % < år - år - år - år - år år+ Kilde: Standard Chartered Research I praksis har de to valutaer dog fulgt hinanden forholdsvis tæt. En af grundene er, at det er relativt simpelt at udnytte valutaarbitrage, hvis de to valutaer divergerer for meget fra hinanden. CNY-CNH i tæt parløb overfor USD,,,, Helt simpelt, så vil en kinesisk importør vælge at betale sine varer i den valuta, CNY eller CNH, som vil være billigst. Og omvendt vil en eksportør vælge at modtage betalingen i den valuta, der samlet giver den største indtægt i Renminbi. CNY-CNH renter og sammenhæng? Med en begrænset mulighed for kapitaloverførsel, så er mulighederne for rentearbitrage mellem onshore og offshore renterne noget vanskeligere og kapitaloverførslen skal i princippet ske via handel under betalingsbalancen. Under et regime med fri bevægelighed af valutaen ville vi f.eks. ved højere renter onshore se en valutatilstrømning til onshore fra offshore, og det aktuelle rentespænd mellem on- og offshore ville ikke være,,,,,,,,,,,, USD/CNY PBOC fixing af USD/CNY USD/CNH

4 Industriproduktion, % å/å BNP, % å/å %, rentekurve %, rentekurve 8.. muligt. Så årsagen til renteforskellen er de begrænsninger der gælder for ind- og udførelse af valuta, hvor det kræves, at der finder en handelsrelateret aktivitet sted. Der forekommer uden tvivl rentearbitrage bl.a. via falsk samhandel mv. Men myndighederne er forholdsvis årvågne omkring dette, og det er forholdsvis vanskeligt at gennemføre. Forskel på onshore og offshore statsobligationsrenterne, I takt med at kapitalbalancen bliver mere åben vil CNY- og CNHrenterne konvergere mod hinanden. På kort sigt vil det være betinget af de muligheder myndighederne giver udvalgte kvalificerede inden- og udenlandske institutionelle investorer (QFII og QDII), samt de muligheder der er til rådighed under pilotprojekterne med frihandelszoner. På mellem- til lang sigt venter vi, at der bliver åbnet for fri valutahandel på tværs af lande grænserne. Og dermed vil vi se en konvergens af on- og offshore renterne. Det kunne betyde lidt højere offshore renter, da onshore renter i dag er højere end offshore renterne.,,, Løbetid i år Offshore CGB (CNH) Onshore CGB (CNY) Kilde: Bloomberg og Jyske Bank Makro: Vækst, reformer og FX Makro: I store dele af første halvår har det politiske fokus været rettet mod at stabilisere væksten, der bremsede kraftigt op i begyndelsen af året. Der er nu tegn på bedring af væksten og meget tyder på, at det er lykkes for regeringen at stabilisere økonomien og opfylde deres vækstmål på, % i år. Vi venter fortsat, at væksten skal aftage fra de aktuelle niveauer, og at især svagheden på boligmarked vil trykke væksten i. Her venter vi en vækst på,8 %. Reformer: En del af Kinas store reformprogram består af en reform af den finansielle sektor, der bl.a. skal sikre et mere markedsbaseret rente- og kapitalmarked og på længere sigt give plads til en åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne. Overgangsfasen kan blive kendetegnet ved højere renter og større volatilitet. Men for at begrænse konsekvenserne heraf, forventer vi, at centralbanken vil føre en relativ lempelig pengepolitik og holde renterne lave. Behovet for lave renter skal også ses i lyset af de mere usikre vækstudsigter. Som forløber til udvikling af en markedsbaseret rentedannelse, forventer vi, at regeringen og centralbanken vil fortætte med yderligere reformtiltag i år og næste år. Det kunne bl.a. være en liberalisering af indskudsbeviser for store virksomheder og husholdninger, etablering af en indskydergarantiordning, en gradvis udvikling af en pengepolitisk reporente med dertil knyttet rentekorridor mv. FX: Valutaen har svækket sig i overfor USD. Årsagen har som udgangspunkt været at straffe de spekulanter, der ensidigt har spillet på, at Renminbien ville styrke sig. I tillæg til dette har det været et ønske fra PBOC om at skabe en to-sidet risiko for CNY samt dæmpe den spekulative kapitalindstrømning. Rentekurver på tværs af EM-lande,,,,, Løbetider Kina CNH (AA-) Tjekkiet (A+) Polen (A-) Chile (AA-) Malaysia (A-) Sydkorea (AA-) Kilde: Bloomberg og Jyske Bank Væksten har stabiliseret sig,,,,,,, 8,, 8 9 Industriproduktion BNP-vækst 9

5 %, Andel af global økonomi (målt PPP-vægtet) Betalingsbalance i % af BNP Effektiv real handelsvægtet valutakurs - CNY 8.. I lyset af den afdæmpede vækst i. halvår bekommer det formentlig også regeringen fint, at eksportsektoren får lidt hjælp via en svagere valuta Kraftig styrkelse af den effektive reale handelsvægtede valutakurs CNY styrkede sig med knap % målt ved den effektive reale handelsvægtede valutakurs fra ultimo til primo. Valutaen har sidenhen svækket sig og er kun % stærkere. Styrkelsen udfordrer Kina som lavlønsland og billigt produktionsland med deraf pres på eksporten og væksten. Der er ingen tvivl om, at styrkelsen af valutaen udfordrer Kina på dets konkurrenceevne, hvor timelønningerne i dollars i dag er højere end i bl.a. Mexico, Thailand, Filippinerne, Vietnam mv. Overskuddet på betalingsbalancen er faldet fra % af BNP i til % i -, hvilket indikerer, at valutaen ikke længere er voldsomt undervurderet. Det er et forhold, der betyder, at der ikke i sammen grad som tidligere er grundlag for et større apprecieringspres. Dog vil der fortsat være et politisk pres fra bl.a. USA og andre større samhandelspartnere for en fortsat styrkelse af valutaen. Derfor vurderer vi heller ikke, at valutaen skal svækkes meget fra det aktuelle niveau. På mellemlang sigt er det vores vurdering, at vedvarende handels- og betalingsbalanceoverskud, en fortsat nettotilstrømning af udenlandske direkte investeringer, der kan blive løftet i de kommende år sfa. reformtiltagene, en fortsat onshore-offshore renteforskel og yderligere åbning for fri valutahandel på tværs af landegrænserne vil resultere i en solid kapitalindstrømning. Det er forhold som underliggende vil lægge et apprecieringspres på CNY. På kort sigt vil der være en del usikkerhed omkring kinesisk økonomi, gældsætningen, boligmarked mv. med risiko for kapitaludstrømning og deraf risiko for pres på valutaen. Herunder kan disse forhold have større effekt på CNH end CNY, da CNH ikke understøttes af PBOC, men i høj grad er styret af markedsforholdene. Renminbi s vej mod reservevaluta De kinesiske myndigheder har en ambition om, at Renminbi skal opnå status af reservevaluta. Et land med reservevalutastatus opnår typisk en del gevinster. For det første betragtes landets valuta som sikker havn i perioder med risikoaversion. Også selv om landet er årsagen til risikoaversionen. For det andet betyder det at være reservevaluta, at valutaen internationalt er et bredt accepteret betalingsmiddel, og ofte i sig selv betragtes som et investerings- og opbevaringsobjekt. For det tredje betyder det ofte lavere renter Overskuddet på betalingsbalancen er aftaget betydeligt Kinas andel af den globale økonomi er hastigt voksende,,,,,,,,,,,, Kina er på flere parametre på vej til at have forudsætningerne for at få status af reservevaluta. Det kræver typisk, at man er en stor økonomi, og Kina er verdens. største økonomi, verden største eksportør og en meget stor global kreditor. Manglerne er derimod det mindre udviklede finansielle system, der endnu langt fra kan matche den dybde og likviditet, som vi finder på det amerikanske kapitalmarked.,,,,,, Kina USA Euroland og IMF's skøn Men CNH-markedet er i en rivende udvikling, hvor anvendelsen og udbredelsen af CNH vokser hastigt. Det kan vi bl.a. se indenfor valutaens anvendelse, når det gælder ) indskud på konti i CNH (indskuds-

6 8.. beviser), ) Afregning af samhandel i CNH ) Rejsning af kapital i CNH og ) FX-markedets handelsvolumen i CNH. En survey-undersøgelse af Standard Chartered Research af globale virksomheder viser, at CNH-produkter i høj grad anvendes i dag, og ganske mange flere virksomheder indikerer, at de potentielt vil anvende CNH indenfor de kommende måneder. For at Renminbi succesfuldt kan udvikle sig til at blive brugt og på lang sigt få en rolle som reservevaluta, vil som minimum kræve stor likviditet, stabilitet, den kinesiske regerings opbakning (dvs. ét FX-marked for CNY-CNH) og at der er et ægte valutabehov så CNH ikke kun anvendes til spekulation. Vejen til at det skal lykkes for Kina at opnå valutareservestatus er lang og kræver en fortsat stabil udvikling af det indenlandske finansielle marked. Herunder kræver det en fortsat udvikling af: Markedsbaseret rente-, pengemarkeds- og statsobligationsrentekurver Udvikling af et større indenlandsk obligationsmarked. Herunder et high yield marked med en mere omfattende kreditvurdering. Bedre adgang for private virksomheder til kapital og lån. Udvikling af asset securitisation marked. Oprydning i banksystemet efter den kraftige kreditgivning til delstaterne og statsejede virksomheder i kølvandet på finanskrisen. Stor anvendelse af CNY i dag, og markedet ser ud til at vokse fremover Renminbi FX Handel Indskud Lån Porteføljeinv. obligationer Kilde: Standard Chartered Reseach. Survey pba. globale virksomheder % % % % 8% Nuværende bruger Mulig bruger indenfor måneder Valutakursmål Spot m EURCNY 8,9,9 USDCNY,, CNYDKK,888,99 Forventningerne er fra //. Spot kurs fra 8// Kreditvurdering - Kina Lokal Kerne Outlook Moodys Aa Aa Stabilt S&P AA- AA- Stabilt Fitch A+ A+ Stabilt Kilde: Bloomberg

7 8.. Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke belåning. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Datoen for analysens første offentliggørelse Se forsiden. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Risiko Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af evt. risici. Anbefalinger De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår.

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg Guld: Er tredje gang lykkens gang? Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1208/oz. Vi forventer, at prisen falder yderligere og anbefaler derfor nettokøbere at forholde sig

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

SFR køb godkendt. Numericable - Køb

SFR køb godkendt. Numericable - Køb Numericable - Køb SFR køb godkendt Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Q3 14: Et blandet billede

Q3 14: Et blandet billede 12.11.214 Wind - Køb Q3 14: Et blandet billede Wind har offentliggjort nøgletal for 3. kvartal, som viser et stadig svært mobilmarked dog med flere lyspunkter i dataforretningen. Omsætningen falder med

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug. - 2012 d. 08.10.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk I årets

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser

Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser Jyske Bank - Lars Fischer Rasmussen Side 1/63 Agenda Dialog omkring emnet men især hvad I tænker! Jyske

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere