Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet"

Transkript

1 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde Økonomi 8. Sekretariatet nu og i fremtiden 9. Møder og repræsentationer 10. Arbejdet frem mod næste møde 11. Eventuelt 12. Evaluering Mødedeltagere: Tobias Zimling Kristiansen; Lone Sønderby Kristensen; Martin Adelskov; Signe Voigt Christiansen; Kasserer Brian Jensen; Næstformand, Marie Bylov Falgren; Formand Kresten Bang Heinfelt Side 1 af 10

2 Ad. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Tobias Zimling Kristiansen Referent: Signe Voigt Christiansen Ad. 2 Anvendelse Anvendelse skrives og sendes ud lige efter mødet. Lone Sønderby Kristensen skriver anvendelse4 Ad. 3 Justering af dagsorden Dagsordenen godkendt som forelagt Ad. 4 FU runde Lone Sønderby Kristensen: 23. marts: Debatdag og støttekoncert på Frederiksberg Seminarium 27. marts: Overlevering i Medlemsaktivitetsudvalget og Brugerbetaling/1. maj møde Tobias Zimling Kristiansen: 20. marts: Professionshøjskolearbejdsdag 22. marts: Landsmøde i PS, Norge 23. marts: Landsmøde i PS, Norge 24. marts: Landsmøde i PS, Norge 25. marts: Landsmøde i PS, Norge 3. april: FU-arbejdsdag 4. april: FU-arbejdsdag Side 2 af 10

3 Martin Adelskov: 23. marts: Debatdag og støttekoncert på Frederiksberg Seminarium 27. marts: Overlevering i Medlemsaktivitetsudvalget og Brugerbetaling/1. maj møde 3. april: FU-arbejdsdag Formand, Kresten Bang Heinfelt: 20. marts: Møde om Akkrediteringsrådet 20. marts: Åbent Samråd i Uddannelsesudvalget om eksamens- og prøveformer 21. marts: BaLaMa konference i Berlin 22. marts: BaLaMa konference i Berlin Det var en god konference. Især workshoppen om rekruttering var rigtig spændende og inspirerende. Der var tanker om mentorordning som et kursus i uddannelsen. 23. marts: Debatdag og støttekoncert på Frederiksberg Seminarium 27. marts: Møde med LL-Net Redaktør 27. marts: Brugerbetaling/1. maj møde 29. marts: Konference om OK marts: Konference om OK 08 Der deltog en masse kredsformænd, de kendte alle sammen hinanden. Det var spændende og gav et godt indblik i arbejdet om overenskomsten. 2. april: Møde med Martin Henriksen, Dansk Folkeparti Det var et hyggeligt møde med en meget uformel form. 3. april: FU-arbejdsdag 4. april: FU-arbejdsdag Kasserer, Brian Jensen: Side 3 af 10

4 Næstformand, Marie Bylov Falgren 20. marts: Åbent Samråd i Uddannelsesudvalget om eksamens- og prøveformer 20. marts: Professionshøjskolearbejdsdag 22. marts: Landsmøde i PS, Norge 23. marts: Landsmøde i PS, Norge 24. marts: Landsmøde i PS, Norge 25. marts: Landsmøde i PS, Norge 27. marts: Møde med LL-Net Redaktør Et indledende møde om, hvordan arbejdsfordelingen skal være mellem redaktøren og sekretariatet. Der er blevet sat meget i gang i forhold til Danmarks Lærerforenings nye hjemmeside system, dette betyder dog ikke at der ikke bliver lavet noget på den nuværende hjemmeside. 29. marts: Forberedelse af reception 3. april: FU-arbejdsdag 4. april: FU-arbejdsdag Signe Voigt Christiansen 20. marts: Professionshøjskolearbejdsdag 21. marts: BaLaMa konference i Berlin 22. marts: BaLaMa konference i Berlin Fik snakket med en mase mennesker og det gav vist et godt indtryk, at studerende havde valgt at tage derned. 23. marts: Debatdag og støttekoncert på Frederiksberg Seminarium 27. marts: Overlevering i Medlemsaktivitetsudvalget 27. marts: Brugerbetaling/1. maj møde 29. marts: Forberedelse af reception Ad. 5 FU On the Road Næstformand, Marie Bylov Falgren skriver sagspapir og sætter det på som punkt til Bestyrelsesmødet. Næstformand, Marie Bylov Falgren fremlagde sagen. Planen blev drøftet, og der fremkom forslag om at gøre indholdet i klubbesøgene mere bredt og formålet klarere. Side 4 af 10

5 Ad. 6 Bestyrelsesmøde 0307 Der afholdes FU møde fredag kl. 14 i Hjørring Næstformand, Marie Bylov Falgren er ansvarlig for fredagsdebatten. Der findes en fra hver gruppe til at deltage i den opsamlende gruppe. Praktisk: Der er endnu ikke fundet referent eller dirigenter. Nikolaj og Nynja er blevet spurgt, men har ikke svaret endnu. Dagsordenen blev gennemgået og drøftet Signe Voigt Christiansen er ansvarlig for sagen Det politiske grundlag og kampagneplanen vedlægges som bilag Der bliver lagt op til at folk kan aflevere forslag til temaer til Lone senest lørdag aften. Hver får 2 stemmer. Hvis det kommer til valg til Oktobermødegruppen vil der blive skriftlig afstemning. Godkendelse af referat Under punktet konstituering skal det ændres således at Signe Voigt Christiansen kun er tilknyttet Hjørring - og Aalborg Seminarium, mens Martin Adelskov også er tilknyttet Skive- og Nørre Nissum Seminarium. Side 5 af 10

6 Ad. 7 Økonomi Kasserer, Brian Jensen giver ansøgeren besked om, at Lærerstuderendes Landskreds ikke ønsker at støtte projektet. Forretningsudvalget modtaget en ansøgning fra Clarté. Ansøgningen blev behandlet. Ad. 8 Sekretariatet - nu og i fremtiden Vagtplan frem mod sommerferien 10. april: Signe 16. april: Brian 27. april: Lone 30. april: Martin og Tobias 2. maj: Signe 3. maj: Signe 7. maj: Martin 7. maj: Martin 23. maj: Tobias 24. maj: Signe 19. juni: Lone 20. juni: Lone Uge 26: Brian Den nuværende situation på sekretariatet blev drøftet. Sekretariatets fremtid blev drøftet i forhold til eventuel ansættelse af organisationssekretær, studentermedhjælper, bogholder og så videre, samt hvilke arbejdsopgaver der ligger til ansatte. Drøftelse af forslag om en FU-vagt ordning Næstformand, Marie Bylov Falgren og Formand, Kresten Bang Heinfelt udarbejder en oversigt over hvilke opgaver der kan løftes af en ansat. På mødet bliver der drøftet, hvilke andre opgaver en ansat kan løfte, og hvilken form ansættelsen skal have. Side 6 af 10

7 Ad. 9 Møder og repræsentationer Nye repræsentationer Dialogmøde den 2. maj: Dialogmøde den 7. maj: Repræsentantskabsmøde i CIU den 11. april: ALLE, Tobias Zimling Kristiansen sørger for tilmelding. Formand, Kresten Bang Heinfelt og Næstformand, Marie Bylov Falgren, Tobias Zimling Kristiansen sørger for tilmelding. Formand, Kresten Bang Heinfelt deltager. Lone Sønderby Kristensen: 10. april: Møde i Medlemsaktivitets- og Organisationsudvalget 16. april: Møde hos Danmarks Lærerforening om Lærerens Dag 21. april: Udvalgsopstart i Jelling 22. april: Udvalgsopstart i Jelling Martin Adelskov: 10. april: Møde i Medlemsaktivitets- og Organisationsudvalget 18. april: Møde i FTF-Ung 21. april: Udvalgsopstart i Jelling 22. april: Udvalgsopstart i Jelling Side 7 af 10

8 Formand, Kresten Bang Heinfelt: 10. april: Møde i akkrediteringsbaggrundsgruppen 11. april: Repræsentantskabsmøde i CIU 12. april: Brugerbetalings/ 1. maj møde 18. april: Konference om udvikling af skolen 20. april: Politikkonference Danske Studerendes Fællesråd 21. april: Årsmøde i Pædagogstuderendes Landssammenslutning 22. april: Årsmøde i Pædagogstuderendes Landssammenslutning Kasserer, Brian Jensen: 16. april: FU-vagt 16. april: Møde hos Danmarks Lærerforening om Lærerens Dag 21. april: Udvalgsopstart i Jelling 22. april: Udvalgsopstart i Jelling Marie Bylov Falgren 10. april: Møde i Medlemsaktivitets- og Organisationsudvalget 20. april: Politikkonference Danske Studerendes Fællesråd 21. april: Årsmøde i Pædagogstuderendes Landssammenslutning 22. april: Årsmøde i Pædagogstuderendes Landssammenslutning Side 8 af 10

9 Tobias Zimling Kristiansen 18. april: Konference om udvikling af skolen 21. april: Udvalgsopstart i Jelling 22. april: Udvalgsopstart i Jelling Signe Voigt Christiansen 10. april: FU-vagt 10. april: Møde i Medlemsaktivitets- og organisationsudvalget 18. april: Møde i FTF-Ung 21. april: Udvalgsopstart i Jelling 22. april: Udvalgsopstart i Jelling Ad. 10 Arbejdet frem mod næste møde Formand, Kresten Bang Heinfelt og Næstformand, Marie Bylov Falgren skriver FU On The Road sagspapir ALLE: Modråd rigtigt ALLE: Husk at tage computer med til bestyrelsesmødet Udvalgskoordinatorerne skal oplyse Lone Sønderby Kristensen om hvor mange, der deltager i fællesudvalgsweekenden. Side 9 af 10

10 Ad. 11 Eventuelt Intet at anføre Ad. 12 Evaluering Evaluering Overført til internt notat efter godkendelse Side 10 af 10

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Mødeindkaldelse. Referent: AC. Mødedeltagere: Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed:

Mødeindkaldelse. Referent: AC. Mødedeltagere: Dagsorden: Uddybning: Ansvar: Varighed: Mødeindkaldelse Emne: Ordinært bestyrelsesmøde Formål med mødet: At nå så langt, at alle kan gå på ferie med ro i sindet;-) Anvendelse af mødets resultat: Data om mødet Dato:30/6-2015 Tid: 18.30-21.00

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere