Referat - af møde i Forretningsudvalget november 06 på Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet"

Transkript

1 Referat - af møde i Forretningsudvalget november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Udvalgsrunde 7. Skive-sag 8. Besparelser på seminarierne 9. Bestyrelsesmøde Status på Årsmøde Status på Sekretariatet 12. Møder og repræsentationer 13. Arbejdet frem mod næste møde 14. Eventuelt 15. Evaluering Til stede Formand, Jakob Andersen; Næstformand, Marie Bylov Falgren; Signe Voigt Christiansen; Lone Sønderby Kristensen; Tobias Zimling Kristiansen og Sabrina L. Bentz Side 1 af 8

2 Ad. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Tobias Zimling Kristiansen Referent: Næstformand, Marie Bylov Falgren Ad. 2 Justering af dagsorden Dagsorden godkendt som forelagt Ingen ændringer Ad. 3 Godkendelse af referater Alle opfordres til at sende referater ind til Næstformand, Marie Bylov Falgren, hvis de ligger inde med nogle. Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Der mangler nogle referater Ad. 4 Status på Forretningsudvalget Bestyrelsen orienteres om vakancen. Der indsuppleres til bestyrelsesmødet. Hvis der ikke er nogen, der stiller op, indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. december på bestyrelsesmødet. Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Lasse Grundtvig Sørensen ønsker at trække sig som kasserer, hvorfor Forretningsudvalget skal tage stilling til, hvordan denne sag gribes an. Herefter drøftelse af sagen Side 2 af 8

3 Ad. 5 Forretningsudvalgsrunde Orientering Formand, Jakob Andersen 3. november: Åbent Samråd i Uddannelsesudvalget med Bertel Haarder angående hans udmeldinger i ugebrevet A4. 3. november: CKF-møde, forslagene bliver bedre og bedre for hver gang 7. november: Møde med Digital House, der er efterhånden styr på kontrakten. Fejlen bliver godtgjort med en check på det, vi har betalt ekstra. 20. november: Møde med Dansk Industri, rigtig godt møde, vil gerne lave noget med os igen. Måske lave en bred undersøgelse af de lærerstuderende; køn, fagprofil, alder og så videre Lone Sønderby Kristensen 6. november: Besøg på Silkeborg Seminarium. Rundt på holdene; det gik under omstændighederne ganske godt, men der kom desværre ikke nogen til deres generalforsamling den 8. november 15. november: Møde med Nr. Nissum LL-Klub Signe Voigt Christiansen 13. november: Møde i Integrationsministeriet angående projektet om tosprogede i læreruddannelsen. Spændende møde, og det virker til, at der nu kommer lidt mere styr på projektet efter reklamebureauet 16. november: Møde med Aalborg LL-Klub. Det gik ganske godt og har efterladt en vis optimisme i forhold til at få LL delen op at køre igen. 17. november: Møde med seminariebestyrelsen. Det var et spændende møde, talte blandt andet om læreruddannelsesreformen, om seminariebestyrelsens fremtid, i forhold til professionshøjskolerne var fokus udelukkende på struktur og administration. Opfordring fra Margrethe Vestager om at sende noget materiale om professionshøjskolerne. Sabrina L. Bentz 17. november: Møde med seminariebestyrelsen. Lidt en anden opfattelse en Signe Voigt Christiansen. Synes ikke, det var så spændende et møde. Der vil blive arbejde med meritlæreruddannelsen i 2008 i forhold til den nye læreruddannelse. Nils-Georg talte om det vejledende timetal i knap så positive vendinger Ad.6 Udvalgsrunde Drøftelse Pædagogisk Udvalg Overvejelser om at lave en pjece om den nye læreruddannelse, der beskriver de nye dele af læreruddannelsen. Side 3 af 8

4 Ad. 7 Skive-sag Formand, Jakob Andersen sender en mail til Brian Kristensen og Henning Reiths. Forretningsudvalget har igen modtaget flere henvendelser fra Brian Kristensen samt en henvendelse fra Henning Reiths og skal derfor drøfte, hvordan sagen skal gribes an videre hen. Ad. 8 Besparelser på seminarierne Signe Voigt Christiansen og Tobias Zimling Kristiansen tager kontakt til DSR erne og igangsætter arbejdet. Signe Voigt Christiansen orienterede om sagen. Det skal spares rigtig meget på seminarierne. Måske skal der laves et overblik samt reageres på en eller anden måde? Herefter drøftelse af sagen. Opmærksomhed på at nogle af fyringerne også handler om omstrukturering i forhold til læreruddannelsesreformen. Ad. 9 Bestyrelsesmøde 0706 Referenter og dirigenter Nynja Østergaard er referent fra lørdag morgen. Martin Goral Krogh og Casper Baktoft er dirigenter fra lørdag morgen. Indtil lørdag morgen er Signe Voigt Christiansen dirigent, og der findes en referent i Bestyrelsen. Forretningsudvalgsmøde Der afholdes forretningsudvalgsmøde den 23. november kl på Nr. Nissum Seminarium Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Forretningsudvalget skal forberede sig til bestyrelsesmødet. Herefter drøftelse af praktiske dele samt gennemgang af sager. Uddelegering og drøftelse af sager Side 4 af 8

5 Ad. 10 Status Årsmøde 07 Orientering Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om status på Årsmødet i forhold til det praktiske, gæster og klubbens arbejde i det hele taget. Signe Voigt Christiansen laver en praktisk list og skriver ud til praktiske fra Oktobermødet og hører, om de vil hjælpe. Ad. 11 Status på Sekretariatet Sekretæren skal have en ny stol nu, men den skal først bogføres i januar. OBS på rengøring. Vi skal selv sørge for at der er ryddet op, så rengøringen kan komme til. Møde med rengøringsselskabet. Der er tjekket op på sekretariatets bibliotek. Nye regler for udlån. Pernille har en blå indbakke på kontoret, hvor rejseboner og lignende materiale skal lægges. Derudover drøftelse af rengøring og ny kontorstol til sekretæren. Ad. 12 Møder og repræsentationer Formand, Jakob Andersen 20. november: Kontormøde 20. november: Møde med Visionteam (hjemmesideleverandør) 21. november: Møde i Undervisningsministeriets CKF-referencegrupp 22. november: Møde i Undervisningsministeriet vedrørende forskningstilknytning 22. november: Møde i Undervisningsministeriet vedrørende akkreditering 27. november: MVU-Rådsmøde 27. november: Forretningsudvalgsmøde i MVU-Rådet 29. november: Oplæg om Lærerstuderendes Landskreds på efterskole på Lolland 30. november: Kontormøde 5. december: MVU-Samarbejdsmøde 11. december: Kontormøde 11. december: MVU-Rådsformøde 14. december: Hovedstyrelsesmøde 15. december: Hovedstyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost Side 5 af 8

6 Signe Voigt Christiansen 21. november: Konference om samspillet mellem forskning og profession 21. november: MSN-møde i Medlemsaktivitetsudvalget 2. december: Fællesudvalgsweekend 5. december: MVU-Samarbejdsmøde 7. december: Bolognamøde i Århus Sabrina L. Bentz 2. december: Fællesudvalgsweekend 11. december: MVU-Rådsformøde Lone Sønderby Kristensen 21. november: MSN-møde i Medlemsaktivitetsudvalget 2. december: Fællesudvalgsweekend Tobias Zimling Kristiansen 2. december: Fællesudvalgsweekend 5. december: MVU-Samarbejdsmøde 7. december: Bolognamøde i Århus Side 6 af 8

7 Næstformand, Marie Bylov Falgren 20. november: Kontormøde 20. november: Møde med Visionteam (hjemmesideleverandør) 21. november: Konference om samspillet mellem forskning og profession 22. november: Møde med Julie fra RUC angående bestyrelsesmødet 30. november: Kontormøde 5. december: MVU-Samarbejdsmøde 7. december: Møde med Aalborg LL-Klub 11. december: Kontormøde 11. december: MVU-Rådsformøde 12. december: Møde med Hjørring LL-Klub Nye møder og repræsentationer Juleafslutning Juleafslutningen rykkes til den december. Projektet med Integrationsministeriet Da Lasse Grundtvig Sørensen har trukket sig og Signe Voigt Christiansen har et andet møde til næste møde den 14. december, hører Signe Voigt Christiansen, om det giver mening at få en til repræsentant fra Lærerstuderendes Landskreds med i projektet. Hvis dette er tilfældet, vil Tobias Zimling Kristiansen gerne være med. Julefrokost, fællesudvalgsweekend og ekstraordinært bestyrelsesmøde 1., 2., 3. december Der skal inviteres snarest muligt til julefrokost. Alle, der har været aktive i udvalg og arbejdsgrupper, redaktioner samt kongresdelegation inviteres. Det eventuelt ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdes den 1. december kl i DLF s Hovedstyrelsessal. Der afholdes som sådan ikke fællesudvalgsmøde, hvorfor de enkelte udvalg selv sørger for indkaldelsen. Der er deadline for tilmelding onsdag den 29. november. Næstformand, Marie Bylov Falgren uddelegerer diverse opgaver. Julegløgg hos Pædagogstuderendes Landssammenslutning 15. december Alle, der har lyst, deltager. Næstformand, Marie Bylov Falgren sørger for en gave til den nye formand. Bolognamøde den 7. december Tobias Zimling Kristiansen og Signe Voigt Christiansen deltager. Derudover indbydes Internationalt Udvalg og Bologna-teamet. Side 7 af 8

8 Ad. 13 Arbejdet frem mod næste møde Punkter til næste forretningsudvalgsmøde Status på ny hjemmeside og fremtidigt arbejde Andet HUSK at indsende kalender for december den 23. november Formand, Jakob Andersen skriver mail til Brian Kristensen og Henning Reiths, indkalder til møde i Organisationsudvalget og aftaler med Danmarks Lærerforening omkring det fælles forretningsudvalgsmøde. Ad. 14 Eventuelt Drøftelse Vær opmærksom på at endeligt udkast til CKF er udsendes per mail. Ad. 15 Evaluering Evaluering Opal Opal (= Sweppes, Sweppes) Side 8 af 8

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jacob H. S. Rasmussen (JSR), 8C Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense 2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense SIND Ungdoms bestyrelse: Formand Torben Hansen, Næstformand Daniella Damkjær Schmidt, Kasserer Camilla

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Deltagere. 20. 21. september 2014

Deltagere. 20. 21. september 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand SLS Morten Lendal Petersen, næstformand SLS Anne Møller Christoffersen, forretningsudvalgsmedlem Martin Locht Pedersen, forretningsudvalgsmedlem

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere