Beskæftigelsesplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008

2 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. 1.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse 4 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs 2.1 Mangel på arbejdskraft 2.2 Relativ høj ledighed 2.3 Begrænset fald i ungdomsledigheden 2.4 Relativt stort sygefravær 8 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 3.1 Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) 3.2 Nedbringe ledigheden generelt 3.3 Nedbringe langtidsledigheden blandt udsatte grupper 3.4 Vejlede unge mod uddannelse og nedbringe ungdomsledigheden 3.5 Øge fokus på sundhedsfremme 3.6 Samarbejdsrelationer i forhold til den borgerrettede indsats Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 4.1 Udvide samarbejdet med de lokale virksomheder 4.2 Øge synligheden omkring jobåbninger i Syddjurs 4.3 Flere uddannelsesaftaler for voksne 4.4 Samarbejdsrelationer i forhold til den virksomhedsrettede indsats Strategi og mål for at inddrage Andre Aktører 5.1 Målgrupperne for inddragelse af Anden Aktør 5.2 Udfordringerne for Anden Aktør og Jobcenteret 5.3 Jobcenterets strategi og måltal for inddragelse af Anden Aktør Budget for beskæftigelsesindsatsen 6.1 Budget for den kommunale del af jobcenteret 6.2 Budget for den statslige del af jobcenteret 7. Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer 7.1 Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i

3 Forord I beskæftigelsessystemet skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. I kapitel 1 præsenteres de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Kapitel 2 redegør for de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Syddjurs står overfor i Redegørelsen er baseret på oplysninger hentet fra diverse tilgængelige statistikker, analyserapporter og resultatopgørelser. I kapitel 3 beskrives mål og strategi for den borgerrettede indsats I forlængelse af Ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer formuleres syv konkrete resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Syddjurs. Resultatmålene er som udgangspunkt formuleret fælles for stat og kommune i jobcenteret, men kan i nogle tilfælde være differentieret i forhold til målgruppe og indsatsen karakter. I kapitel 4 beskrives ligeledes mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Der er i forhold til den virksomhedsrettede indsats formuleret tre konkrete resultatmål for Jobcenter Syddjurs. Kapitel 5 beskriver strategi og mål for at inddrage Andre Aktører i den beskæftigelsespolitiske indsats. Beskæftigelsesplan 2008 vil i løbet af efteråret blive udvidet med budget for hhv. statens og kommunens beskæftigelsesindsats. I forlængelse af vedtagelse af Syddjurs kommunes budget for 2008 og finanslov 2008 kan der ske justeringer af resultatmålene for Jobcenter Syddjurs. Når Plan for virksomhedsrettede lokale initiativer i 2008 (plan for anvendelse af LBRs midler i 2008) i løbet af efteråret 2007 vedtages i LBR Syddjurs, indskrives denne i Beskæftigelsesplan 2008 under kapitel 7. 3

4 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Den største udfordring for jobcentrene i 2008 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008 har beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål fra Indsatsområder Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Mål 2 Jobcenteret skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passiv i mindst et år og de mål der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. En ny chance til alle Kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har deltaget i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i mere end 65 ud af de seneste 69 uger, skal have deres sag taget op på ny. 4

5 Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for På baggrund af den generelt stigende efterspørgsel efter arbejdskraft samt flere og flere problemer med mangel på arbejdskraft af en mere strukturel og tværgående karakter skal jobcentrene styrke deres rekrutteringsindsats for at bidrage til, at virksomhederne får den fornødne arbejdskraft. Det er ikke mindst i en højkonjunktur vigtigt at sikre, at alle ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt arbejdssøgende. Jobcentrene må have opmærksomhed på arbejdskraftreserven også indenfor områder, hvor ledighedsprocenten er lav. Ministerens mål 1 Status april 2007 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af personer, der har været ledige i 13 sammenhængende uger Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Antallet af ledighedsberørte i Syddjurs er 1132 og arbejdskraftreserven er 506 i uge 11 i For perioden uge 12 i 2006 til uge 11 i 2007 er antallet af ledighedsberørte 3527 og arbejdskraftreserven er Ledighedsberørte Personer der har modtaget ydelse i mindst 1 uge af perioden Jobcenter Syddjurs vil arbejde for et fortsat fald i antallet af ledighedsberørte og mindske arbejdskraftreserven i Jobcenteret vil i indsatsen have øget fokus på arbejdskraftreserven indenfor områder med stor efterspørgsel med prioritering af en fremrykket indsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenter Syddjurs vil desuden have fortsat opmærksomhed på den virksomhedsrettede indsats og prioritere indsatsen i forhold til at modvirke og forebygge flaskehalse. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel 4. Flaskehalse Mangel på arbejdskraft indenfor et fagområde. 5

6 1.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Den rekordlave ledighed giver en historisk chance for at finde job til alle ledige, også for grupper på kanten af arbejdsmarkedet. Ny chance til alle har sat fokus på, at der skal gøres en aktiv indsats for, at de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i længere tid, kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Målene for Ny chance til alle skal være nået, når indsatsperioden slutter den 1.juli Da der fortsat er behov for at have et særligt fokus på indsatsen overfor den gruppe af borgere, der i længere tid har stået uden for arbejdsmarkedet, bliver målene for Ny chance til alle fastholdt som beskæftigelsespolitiske mål for Jobcenteret skal altså have fortsat fokus på denne indsats også i andet halvår af Ministerens mål 2 Jobcenteret skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passiv i mindst et år og de mål der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Delmål: 25 % af målgruppen skal være i job eller uddannelse den 1. juli Delmål: målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 % af perioden juli 2006 til og med juni Delmål: Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 % af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. Status april 2007 Nettomålgruppen for En ny chance til alle er 134 personer ved udgangen af marts Bruttomålgruppen er 190 ved udgangen af marts ,1 % af målgruppen var i uddannelse eller job ved udgangen af Målgruppen var i stand til at forsørge sig selv i 10.3 % af perioden frem til udgangen af Målgruppen har været aktiveret i 13,4 % af den tid de har modtaget kontant- eller starthjælp frem til udgangen af Nettogruppen Nettogruppen er personer i bruttogruppen som på opgørelsestidspunktet fortsat modtager kontanteller starthjælp. Bruttogruppen Bruttogruppen er personer der på opgørelsestidspunktet er eller har været omfattet af målgruppen Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der i længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet med øget opmærksomhed på anvendelsen af aktiveringsredskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcenterets strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 6

7 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Der er et stort potentiale, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene også i 2008 gør en ekstra indsats for, at flere unge kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse og ikke går passive i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Ministerens mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Status april 2007 Antal ledighedsberørte unge (18-29 år) er 844 (406 forsikrede og 438 ikke forsikrede) i perioden uge 12 i 2006 til uge 11 i Antal unge helårspersoner er 336 (84 forsikrede og 252 ikke forsikrede) i perioden uge 12 i 2006 til uge 11 i Helårspersoner Helårspersoner er beregnet ud fra antal samlede uger på ydelse delt med uger i perioden Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på, at flere unge ledige får en kompetencegivende uddannelse eller sekundært kommer i arbejde. Jobcenteret vil have særlig fokus på at øge anvendelsen af aktiveringsredskaberne i en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 7

8 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs Mangel på arbejdskraft Relativ høj ledighed Begrænset fald i ungdomsledigheden Relativt stort sygefravær Betragtningerne om de udfordringer Jobcenter Syddjurs står overfor i 2008 er baseret på følgende: Resultatrevision 2006 Beskæftigelsesregion Midtjyllands rapport Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 fra maj Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside vedr. ministerens mål 1, 2 og 3. Befolkningsprognose Syddjurs kommune udarbejdet af Boelskifte Planlægning for Syddjurs kommune, maj 2007 Kommunens Statistik over løbende sager vedrørende sygdom, april Mangel på arbejdskraft Flere års demografisk medvind forventes at stilne af Befolkningstallet er steget med 7,6 % de seneste 10 år og ventes at stige med 5 % de kommende 10 år. Befolkningstallet i Syddjurs er steget markant gennem de seneste år. I perioden 2005 til 2007 er befolkningstallet steget med 2 % i Syddjurs mod 1,2 % i hele regionen. Udviklingen i arbejdsstyrken og beskæftigelsen har ikke været så gunstig i Syddjurs som i regionen Udviklingen i arbejdsstyrken er steget med 0,6 % i Syddjurs mod 0,8 % i hele regionen. Beskæftigelsen er steget med 1,8 % i Syddjurs mod 2,1 % i hele regionen. Syddjurs kommune har i maj 2007 fået udarbejdet en befolkningsprognose for årene 2007 til

9 Denne prognose forudsiger, at udviklingen i antal i den erhvervsaktive alder vil være nogenlunde konstant for aldersgruppen år og for gruppen år, mens aldersgruppen år forventes at stige langsomt gennem hele perioden. Samlet set vil gruppen i den erhvervsaktive alder udvikle sig med en stigning på ca personer. Jobcenterets udfordringer i forhold til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft i Syddjurs Udfordringen er at påvirke udviklingen i beskæftigelsen i positiv retning og hæve erhvervsfrekvensen. Jobcenter Syddjurs mulighed for at øve indflydelse findes blandt andet i en indsats, der kan modvirke afgangen fra arbejdsmarkedet. Jobcenteret kan: støtte sygemeldte i at fastholde tilknytning til virksomheden arbejde for at nedbringe varigheden af den enkeltes ledighedsforløb medvirke til, at udsatte grupper kommer i beskæftigelse Syddjurs Kommune kan øge arbejdsstyrken ved at tiltrække flere indbyggere til kommunen. Der opleves en generel mangel på arbejdskraft aktuelt Nogle erhvervsområder er i højere grad end andre præget af mangel på arbejdskraft eller tendens til flaskehalse. I Midtjylland er der især mangel på arbejdskraft indenfor erhvervsområderne: Bygge og anlæg, Jern, metal og auto, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde og Salg, indkøb og markedsføring. Det tilgængelige baggrundsmateriale giver ikke specifik viden om mangel på arbejdskraft i Syddjurs, men aktører på arbejdsmarkedet siger samstemmende, at der er mangel på arbejdskraft indenfor social- og sundhedsområdet. Syddjurs har en erhvervsstruktur, hvor det største erhverv er Sociale institutioner, som udgør 11,3 % af alle arbejdspladser. Herefter følger Forretningsservice med 7,9 %, Engroshandel med 7,6 %, og Jern- og metalindustrien med 7,2 % af arbejdspladserne. Erhvervsstrukturen i Syddjurs ligner erhvervsstrukturen i hele regionen på de største områder og flere af de store erhvervsområder i Syddjurs synes på baggrund af iagttagelserne af flaskehalse i Midtjylland generelt at være mærket af mangel på arbejdskraft. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Syddjurs er præget af vækst indenfor flere af de store erhvervsområder. Antallet af arbejdspladser på Sociale 9

10 institutioner er steget med 126 fra 2005 til Herefter følger Detailhandel med 82 nye arbejdspladser, Forretningsservice med 77 arbejdspladser og indenfor Undervisning er antallet af arbejdspladser steget med 47. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Syddjurs afviger fra udviklingen i regionen som helhed på særligt to områder. I Syddjurs har der været et fald på 14 i antallet af arbejdspladser indenfor Jern- og metalindustrien, hvor antallet af arbejdspladser er steget i regionen som helhed. Ligeledes er der sket et fald i antallet af arbejdspladser indenfor Offentlig administration med 120 arbejdspladser også her adskiller Syddjurs sig fra regionen, hvor der har været en stigning i antallet af arbejdspladser. I Syddjurs er der 776 forsikrede fuldtidsledige, hvoraf der antalsmæssigt er flest ledige i 3F (221), HK (83) og Kristelig a-kasse (76). Forholdsmæssigt er ledigheden højest indenfor NNF (9,2 %), Magistrenes a-kasse (9,2 %), 3F (9 %) og Teknikerne (7,5 %). Den laveste ledighed er registreret i Blik og rør, samt malerfaget med 0 ledige. Gruppen af ikke forsikrede ledige, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, udgør 136 fuldtidsledige. Jobcenterets udfordringer i forhold til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft i Syddjurs Udfordringen er at sikre, at arbejdskraftreserven kan imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft. Jobcenter Syddjurs mulighed er først og fremmest en aktiv jobformidling og opkvalificering af arbejdskraftreserven indenfor de områder, hvor der er stor efterspørgsel. Jobcenter kan: målrette og kvalificere indsatsen gennem et tæt samarbejde med virksomhederne Syddjurs er karakteriseret af en meget stor udpendling til nabokommuner og virksomhederne i Syddjurs kan derfor have en særlig udfordring i forhold til at tiltrække og fastholde den rette arbejdskraft. 2.2 Relativ høj ledighed Ledigheden i Syddjurs er højere end i resten af Region Midtjylland Ledighedstallene for marts 2007 viser, at 4,6 % af arbejdsstyrken er ledige imod 3,2 % i hele regionen. 10

11 Ledigheden er faldet i Syddjurs det seneste år, men ikke så markant som for hele regionen. Siden marts 2006 er ledigheden faldet i Syddjurs fra til 912 fuldtidsledige, svarende til et fald på 24,3 %. I samme periode er ledigheden faldet med 28 % i regionen som helhed. Jobcenter Syddjurs har en særlig senior problematik Ledigheden er højest for aldersgruppen år (5,6 %). Antalsmæssigt er der også flest ledige blandt de årige, som udgør 40,2 % af den samlede ledighed i Syddjurs. Der iagttages en overledighed blandt kvinder Ledigheden for kvinderne er 5,7 % og dermed markant højere end for mændene med 3,6 %. Samtidig er ledigheden faldet mere for mændene det senest år. Mens der er blevet 21,6 % færre ledige kvinder, er antallet af ledige mænd faldet med 27,6 % siden marts Andelen af kvinder blandt de ledige er i Syddjurs højest for aldersgrupperne år og år, hvor kvinderne udgør henholdsvis 65,7 % og 68,0 % af alle ledige. Jobcenterets udfordringer i forhold til at nedbringe ledigheden i Syddjurs Udfordringen er at bringe arbejdskraftreserven i arbejde eller uddannelse, samt støtte de mest udsatte i at opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet for dermed at indgå i arbejdskraftreserven. Jobcenter Syddjurs mulighed for at påvirke udviklingen i en gunstig retning findes her i en intensivering og kvalificering af formidlings- og vejledningsindsatsen i forhold til de arbejdsmarkedsparate, samt et øget fokus på social afklaring, udredning af arbejdsevne og individuel opkvalificering for de der har andre problemer end ledighed. 2.3 Begrænset fald i ungdomsledigheden Syddjurs er kendetegnet ved høj ledighed blandt unge i aldersgruppen år Syddjurs har den højeste andel unge ledige i forhold til unge i befolkningen sammenlignet med øvrige kommuner i Region Midtjylland - 9,9 % i Syddjurs mod 7,2 % i regionen som helhed. I Region Midtjylland tilhører ca. 2 ud af 3 ledige unge (helårspersoner) de 11

12 kommunale målgrupper og de går ledige i mere end dobbelt så lang tid som de forsikrede unge. Et lignende billede tegner sig i Syddjurs blot er det endnu mere udtalt, at unge ydelsesmodtagere i kommunen går ledig længere end de forsikrede unge nærved 3 gange så længe. Unge der afgår fra ledighed i Syddjurs gør det ofte af andre grunde end uddannelse og job De unge ledige i Syddjurs som afgår fra ledighed, afgår til uddannelse og arbejde i mindre omfang end for hele regionen. Det betyder, at en større andel afgår fra ledighed af anden årsag (fleksjob, død, udvandring, revalidering, førtidspension eller andre ydelser). Jobcenteret udfordringer i forhold til at nedbringe ledigheden blandt unge i Syddjurs Udfordringen er at nedbringe ledigheden blandt de unge år og øge andelen af unge som afgår fra ledighed til uddannelse eller arbejde. Jobcenter Syddjurs mulighed er at intensivere og kvalificere aktiveringsindsatsen overfor de unge med særlig fokus på vejledningsog afklaringsindsatsen, samt en aktiv jobformidling. 2.4 Relativt stort sygefravær Sygedagpengemodtagere udgør i Syddjurs en større andel af arbejdsstyrken end i regionen som helhed Antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs svarer til 3,8 % af arbejdsstyrken i kommunen. I hele Region Midtjylland svarer antallet af sygedagpengemodtagere til 3,1 % af arbejdsstyrken, mens sygedagpengemodtagerne svarer til 3,0 % i hele landet. Antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge er steget med 11,4 % fra perioden januar til november i 2005 til samme periode i 2006 i mod 8,5 % i hele regionen. I april 2007 er der 719 sygedagpengesager i alt, hvoraf 93 er delvis i arbejde. 117 sager har en varighed på mere end 52 uger. Den gennemsnitlige varighed er på 30,2 uger. 322 sager er ikke kategoriseret på opgørelsestidspunktet, de øvrige 397 sager fordeler sig med 107 i kategori I, 204 i kategori II og 86 i kategori III. Kategorisering af sygedagpengemodtagere Kategori I Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående Kategori II Risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko hvad angår arbejdsevnen Kategori III Lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb 12

13 Jobcenteret udfordringer i forhold til at mindske sygefraværet i Syddjurs Udfordringen er at begrænse sygefraværet. Jobcenter Syddjurs muligheder for at øve indflydelse på udviklingen findes i det opsøgende arbejde i virksomhederne i forhold til arbejdsfastholdelse, samt kvalificering af opfølgningen i kategori II sager. 13

14 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Nedbringe ledigheden generelt Nedbringe langtidsledigheden blandt udsatte grupper Vejlede unge mod uddannelse og nedbringe ungdomsledigheden Øge fokus på sundhedsfremme Samarbejdsrelationer i forhold til den borgerrettede indsats Opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige vil være et centralt fokusområde for Jobcenter Syddjurs. Jobcenter Syddjurs prioriterer denne indsats med henblik på at sikre, at der for alle målgrupper er et stadig fokus på jobåbninger og formidling. Dertil kommer hensynet til at bringe dem, der længe har modtaget offentlige forsørgelsesydelser tættere på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i vides mulig omfang. Minimumsrettigheder De rettigheder og pligter i forhold til den ledige, som beskæftigelses-indsatsen ifølge Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats som minimum skal indeholde. Jobcenter Syddjurs vil i 2008 arbejde for at nedbringe ledigheden generelt ved at fremrykke indsatsen i forhold til de nyledige. Den borgerrettede indsats formuleres i øvrigt med særlig fokus på de grupper af borgere i Syddjurs, som statistisk synes mest berørt af ledighed. Ikke mindst de unge er i fokus i den borgerrettede indsats. Endelig vil Jobcenteret have stor opmærksomhed på udviklingen i sygefraværet og vil arbejde for et øget samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden og a-kassen med henblik at flest mulige fastholdes i beskæftigelse. 3.1 Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Det vil være et væsentligt fokusområde for Jobcenter Syddjurs at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Dette vil jobcenteret bl.a. sikre gennem en effektiv organisering af indsatsen både i forhold til udsøgningen af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. 14

15 Jobcentret vil sikre, at de relevante og nødvendige aktiveringsredskaber praktikpladser, offentlige og private løntilskudspladser, samt jobsøgningsog uddannelsesforløb - er til rådighed, således at borgeren får tilbudt meningsfyldt aktivering, som enten bringer den ledige i job/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. 3.2 Nedbringe ledigheden generelt Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at nedbringe den relativ høje ledighed i området ved prioritering af en tidlig indsats. For de forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 tilrettelægges det individuelle kontaktforløbet således at ledige borgere bliver indkaldt til 1. kontaktsamtale efter 8 ugers ledighed. De bliver ved denne samtale præsenteret for konkrete ledige jobs. Desuden tilbydes de vejledning i forhold til jobsøgning, uddannelse mv. Der er specielt fokus på brancheområder med flaskehalse. Ikke forsikrede ledige vil ved 1. kontaktsamtale sammenfaldende med tidspunkt for ansøgning om kontanthjælp blive præsenteret for ledige aktuelle jobs. De får endvidere tilbudt et jobsøgningsforløb Jobstart. Deltagelse i jobsøgningsforløb er ligesom tilbud om vejledning om uddannelsesmuligheder obligatorisk. Matchkategori Arbejdsmarkedsparate Kontaktforløb Den række af personlige kontakter, som den ledige har med jobcenteret, og som er fleksibelt tilpasset den lediges forudsætninger og behov samt efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi for at nedbringe ledigheden generelt formuleres i forlængelse af ministerens mål 1. Jobcenteret vil således nedbringe arbejdskraftreserven ved fokus på at stoppe for tilgangen af ledige, der opnår 3 måneders ledighed. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 1 Nedbringe arbejdskraftreserven med 10 % Forsikrede ledige: fra 427 i arbejdskraftreserven 2007 (uge 11) til 384 i arbejdskraftreserven i Ikke forsikrede ledige: fra 79 i arbejdskraftreserven 2007 (uge 11) til 71 i arbejdskraftreserven i Nedbringe langtidsledigheden blandt udsatte grupper Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at flere blandt de udsatte grupper på arbejdsmarkedet kommer i uddannelses eller job. De udsatte grupper defineres i denne sammenhænge som de grupper af ledige, der er karakteriseret ved højere ledighed end ledigheden i Syddjurs som helhed. 15

16 Unge i alderen år har den højeste ledighed i Syddjurs og denne gruppe tages der særligt hånd om i beskæftigelsesindsatsen i Strategien for denne indsats beskrives i nedenstående afsnit 3.4. Der kan i øvrigt iagttages en relativ høj ledighed for kvinder både forsikrede og ikke forsikrede. Dertil kommer seniorgruppen blandt de forsikrede kvinder og mænd i alderen 50-66år. Endelig synes gruppen af flygtninge/indvandrere at udgøre en forholdsvis stor andel af målgruppen for En ny chance til alle, hvorfor denne gruppe indtænkes i forhold til strategien for nedbringelse af langtidsledigheden. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt kvinder I forhold til den relative høje ledighed blandt kvinderne både de forsikrede og ikke forsikrede, vil jobcenteret have særlig opmærksomhed på omfanget af deltidsledigheden, hvor kvinderne er markant overrepræsenterede. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 2 Nedbringe ledigheden blandt kvinder. Nedbringe forskellen mellem ledigheden blandt kvinder (5,7 % i marts 2007) og ledigheden blandt mænd (3,6 % i marts 2007) Anden aktør Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt seniorer Jobcenter Syddjurs har valgt at udlicitere indsatsen i forhold til de forsikrede ledige i aldersgruppen år. Anden aktør har metodefrihed, hvorfor der ikke formuleres en strategi for redskabsanvendelsen i forhold til den samlede seniorgruppe. Jobcenteret vil for gruppen år prioriterer anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og korte uddannelsesforløb/kurser med særlig fokus på flaskehalsindsatsen. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 3 Nedbringe ledigheden for aldersgruppen år. Øge graden af selvforsørgelse efter endt aktivering fra 19 % i 2006 til 21 % i 2008 Eksterne leverandører, som i en aftalt periode varetager beskæftigelsesindsatsen for jobcentrene for afgrænsede målgrupper. Andre aktører kan fx være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner, a- kasser, faglige organisationer og foreninger. Det centrale er, at de andre aktører skal have særlige kompetencer i forhold til den målgruppe, som de skal varetage indsatsen for. Graden af selvforsørgelse Her opgjort som graden af selvforsørgelse i et halvt år efter endt aktivering 16

17 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt flygtninge/indvandrer Jobcenter Syddjurs reorganiserer indsatsen i forhold til gruppen af flygtninge/indvandrer med forventning om at opnå resultater ved en højere grad af specialisering indenfor området. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 4 Nedbringe ledigheden blandt flygtninge/indvandrere fra ikke vestlige lande. Øge graden af selvforsørgelse efter endt aktivering fra 18 % i 2006 til 20 % i 2008 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenteret vil desuden øge aktiveringsindsatsen i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed (matchkategori 4 og 5). Aktiveringsindsatsen i forhold til denne gruppe af ledige, som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate skal tilpasses den enkeltes ressourcer og være så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Redskaberne kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, vejlednings-/optræningsforløb i projekter og individuelt tilpassede forløb hos andre aktører. Aktiveringsindsatsen rettes mod opkvalificering i forhold til at kunne indgå i arbejdskraftreserven, afprøvning af arbejdsevne eller rådighedsvurdering. I de tilfælde hvor den ledige ikke kan modtage tilbud om aktivering grundet sygdom og lignende skal andre tilbud, f.eks. behandlingstilbud eller bostøtte være iværksat eller planlagt iværksat. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 5 Øge graden af selvforsørgelse efter endt aktivering blandt kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 fra 10 % i 2006 til 12 % i Vejlede unge mod uddannelse og nedbringe ungdomsledigheden Ungdomsledigheden er relativ høj i Syddjurs, hvorfor det er besluttet at iværksætte en undersøgelse af ungeproblematikken. Undersøgelsen tilrettelægges i et samarbejde mellem Jobcenter Syddjurs og Ungdommens 17

18 Uddannelsesvejledning. I forlængelse af denne undersøgelse, som gennemføres i efteråret 2007, forventes det, at jobcenteret i samarbejde med UU vil kunne formulere et oplæg for udvikling af projekt/-er målrettet ungegruppen. Jobcenter Syddjurs vil i øvrigt prioritere et fremrykket, intensivt kontaktforløb for alle unge uanset ydelse og matchkategorisering. Desuden vil jobcenteret intensivere aktiveringsindsatsen for unge kontantog starthjælpsmodtagere fra 1. ledighedsdag. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 6 a) Nedbringe ledigheden blandt unge år til 7,2 %, svarende til nuværende (april 2007) ledighed blandt unge i regionen som helhed. b) Nedbringe den gennemsnitlige varighed af den periode, hvor unge ledige modtager kontanthjælp eller starthjælp med 4 uger fra 30 uger beregnet i 2007 (uge 11) til 26 uger i c) Øge andelen af forsikrede unge år som afgår fra ledighed til uddannelse eller selvforsørgelse. 3.5 Øge fokus på sundhedsfremme Sygefraværet er markant i Syddjurs kommune. Jobcenteret vil derfor forstærke indsatsen i forhold til sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse, forebyggende indsats på virksomhederne og ligeledes fokusere på en mere aktiv brug af revalidering. Det er strategien at handle tidligt i sygeforløbene og støtte de sygemeldte og virksomhederne i interne omplaceringer og efteruddannelse, såfremt dette kan fastholde den sygemeldte i beskæftigelse. Samarbejdet mellem A-kasser og Jobcenter skal intensiveres og den sygemeldte skal om muligt støttes til et fortsat aktivt liv, også i en sygeperiode. Jobcenteret vil have fokus på sundhedsfremmetænkningen som en del af kompetenceudviklingen på jobcenteret. Jobcenteret vil samarbejde med anden aktør om en tværfaglig sundhedsfremmende indsats fra socialrådgiver, sociallæge og sundhedspersonale (fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske m.fl.) kombineret med en sundhedsfremmende og arbejdsfastholdende indsats i virksomhederne. 18

19 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 7 a) Nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygefravær med 4 uger fra 30,2 uger i april 2007 til 26 uger ved udgangen af 2008 b) Nedbringe andelen af personer som modtager sygedagpenge udover 52 uger fra 18,2 % i 2007 (gennemsnit for de første 13 uger i 2007, svarende til 124 sager) til 14,6 % ved udgangen af 2008 c) Øge andelen af sygedagpengemodtagere som er delvis i arbejde fra 12,9 % i april 2007 (svarende til 93 sager) til 15 % ved udgangen af Samarbejdsrelationer i forhold til den borgerrettede indsats Forudsætningerne for en målrettet og effektiv indsats i forhold til ledige borgere, hviler bl.a. på en høj grad af samarbejde til f.eks. a-kasser, omkringliggende jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Jobcenter Syddjurs har etableret et samarbejde mødefora på ledelsesniveau med Jobcenter Norddjurs, Jobcenter Favrskov, Jobcenter Randers. Samarbejdet med Jobcenter Århus foregår mere uformel i konkrete situationer. A-kassesamarbejdet er etableret, som et mødefora med deltagelse af repræsentanter for LO a-kasserne på Djursland, Jobcenter Norddjurs og Jobcenter Syddjurs. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal sikre en vifte af relevante opkvalificeringsmuligheder, som kan bibringe ledige borgere de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 19

20 Strategi for den borgerrettede indsats Nedbringe korttidsledigheden og bringe arbejdskraftreserven i arbejde ved en aktiv formidling af job i samarbejde med virksomhederne, et fremrykket kontaktforløb, samt en fremrykket aktiveringsindsats for de ikke forsikrede. Nedbringe langtidsledigheden og øge arbejdsstyrken gennem øget målrettet anvendelse af aktiveringsredskaberne særligt overfor målgruppen for en ny chance til alle, men også udsatte grupper i øvrigt efter ét års ledighed (unge, kvinder, seniorer og flygtninge/indvandrere). Desuden søges indsatsen udvidet ved inddragelse af Anden Aktør. Nedbringe ledigheden blandt unge år gennem tæt kontaktforløb og intensivering af aktiveringsindsatsen i forhold til de unge, samt udvikling af nye målrettede tilbud. Nedbringe sygefraværet ved en fremrykket og forstærket indsats i forhold til arbejdsfastholdelse og støtte for den sygemeldte i forhold til et aktivt liv i sygeperioden, samt mere aktiv brug af revalidering i indsatsen. 20

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. VISION OG MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTER IKAST-BRANDE... 4 2.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I 2008... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Beskæftigelsesministerens mål for 2009...2 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Furesø Kommune...4

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Svendborg Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg Version: 06.08.07 Side 1 af 18 1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Svendborg 3 2 Beskæftigelsesministeriets mål og rammer 3 3 Status på ministerens mål 5 4 De

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet

Udfordringer på arbejdsmarkedet Bilag Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Midtjylland - LEDIGE JOB SKAL BESÆTTES Udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland Stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og lav ledighed Udviklingen på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere