Beskæftigelsesplan 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2008"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2008

2 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. 1.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse 4 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs 2.1 Mangel på arbejdskraft 2.2 Relativ høj ledighed 2.3 Begrænset fald i ungdomsledigheden 2.4 Relativt stort sygefravær 8 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 3.1 Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) 3.2 Nedbringe ledigheden generelt 3.3 Nedbringe langtidsledigheden blandt udsatte grupper 3.4 Vejlede unge mod uddannelse og nedbringe ungdomsledigheden 3.5 Øge fokus på sundhedsfremme 3.6 Samarbejdsrelationer i forhold til den borgerrettede indsats Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 4.1 Udvide samarbejdet med de lokale virksomheder 4.2 Øge synligheden omkring jobåbninger i Syddjurs 4.3 Flere uddannelsesaftaler for voksne 4.4 Samarbejdsrelationer i forhold til den virksomhedsrettede indsats Strategi og mål for at inddrage Andre Aktører 5.1 Målgrupperne for inddragelse af Anden Aktør 5.2 Udfordringerne for Anden Aktør og Jobcenteret 5.3 Jobcenterets strategi og måltal for inddragelse af Anden Aktør Budget for beskæftigelsesindsatsen 6.1 Budget for den kommunale del af jobcenteret 6.2 Budget for den statslige del af jobcenteret 7. Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer 7.1 Plan for fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i

3 Forord I beskæftigelsessystemet skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. I kapitel 1 præsenteres de beskæftigelsespolitiske mål og indsatsområder, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Kapitel 2 redegør for de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcenter Syddjurs står overfor i Redegørelsen er baseret på oplysninger hentet fra diverse tilgængelige statistikker, analyserapporter og resultatopgørelser. I kapitel 3 beskrives mål og strategi for den borgerrettede indsats I forlængelse af Ministerens mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer formuleres syv konkrete resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Syddjurs. Resultatmålene er som udgangspunkt formuleret fælles for stat og kommune i jobcenteret, men kan i nogle tilfælde være differentieret i forhold til målgruppe og indsatsen karakter. I kapitel 4 beskrives ligeledes mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Der er i forhold til den virksomhedsrettede indsats formuleret tre konkrete resultatmål for Jobcenter Syddjurs. Kapitel 5 beskriver strategi og mål for at inddrage Andre Aktører i den beskæftigelsespolitiske indsats. Beskæftigelsesplan 2008 vil i løbet af efteråret blive udvidet med budget for hhv. statens og kommunens beskæftigelsesindsats. I forlængelse af vedtagelse af Syddjurs kommunes budget for 2008 og finanslov 2008 kan der ske justeringer af resultatmålene for Jobcenter Syddjurs. Når Plan for virksomhedsrettede lokale initiativer i 2008 (plan for anvendelse af LBRs midler i 2008) i løbet af efteråret 2007 vedtages i LBR Syddjurs, indskrives denne i Beskæftigelsesplan 2008 under kapitel 7. 3

4 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Den største udfordring for jobcentrene i 2008 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008 har beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål fra Indsatsområder Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse Mål 1 Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Mål 2 Jobcenteret skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passiv i mindst et år og de mål der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. En ny chance til alle Kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har deltaget i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i mere end 65 ud af de seneste 69 uger, skal have deres sag taget op på ny. 4

5 Ministerens mål skal lægges til grund, når de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret planlægger og tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen for Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for På baggrund af den generelt stigende efterspørgsel efter arbejdskraft samt flere og flere problemer med mangel på arbejdskraft af en mere strukturel og tværgående karakter skal jobcentrene styrke deres rekrutteringsindsats for at bidrage til, at virksomhederne får den fornødne arbejdskraft. Det er ikke mindst i en højkonjunktur vigtigt at sikre, at alle ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt arbejdssøgende. Jobcentrene må have opmærksomhed på arbejdskraftreserven også indenfor områder, hvor ledighedsprocenten er lav. Ministerens mål 1 Status april 2007 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af personer, der har været ledige i 13 sammenhængende uger Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Antallet af ledighedsberørte i Syddjurs er 1132 og arbejdskraftreserven er 506 i uge 11 i For perioden uge 12 i 2006 til uge 11 i 2007 er antallet af ledighedsberørte 3527 og arbejdskraftreserven er Ledighedsberørte Personer der har modtaget ydelse i mindst 1 uge af perioden Jobcenter Syddjurs vil arbejde for et fortsat fald i antallet af ledighedsberørte og mindske arbejdskraftreserven i Jobcenteret vil i indsatsen have øget fokus på arbejdskraftreserven indenfor områder med stor efterspørgsel med prioritering af en fremrykket indsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. Jobcenter Syddjurs vil desuden have fortsat opmærksomhed på den virksomhedsrettede indsats og prioritere indsatsen i forhold til at modvirke og forebygge flaskehalse. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den virksomhedsrettede indsats beskrives i kapitel 4. Flaskehalse Mangel på arbejdskraft indenfor et fagområde. 5

6 1.2 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Den rekordlave ledighed giver en historisk chance for at finde job til alle ledige, også for grupper på kanten af arbejdsmarkedet. Ny chance til alle har sat fokus på, at der skal gøres en aktiv indsats for, at de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i længere tid, kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Målene for Ny chance til alle skal være nået, når indsatsperioden slutter den 1.juli Da der fortsat er behov for at have et særligt fokus på indsatsen overfor den gruppe af borgere, der i længere tid har stået uden for arbejdsmarkedet, bliver målene for Ny chance til alle fastholdt som beskæftigelsespolitiske mål for Jobcenteret skal altså have fortsat fokus på denne indsats også i andet halvår af Ministerens mål 2 Jobcenteret skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passiv i mindst et år og de mål der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle. Delmål: 25 % af målgruppen skal være i job eller uddannelse den 1. juli Delmål: målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 % af perioden juli 2006 til og med juni Delmål: Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 % af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. Status april 2007 Nettomålgruppen for En ny chance til alle er 134 personer ved udgangen af marts Bruttomålgruppen er 190 ved udgangen af marts ,1 % af målgruppen var i uddannelse eller job ved udgangen af Målgruppen var i stand til at forsørge sig selv i 10.3 % af perioden frem til udgangen af Målgruppen har været aktiveret i 13,4 % af den tid de har modtaget kontant- eller starthjælp frem til udgangen af Nettogruppen Nettogruppen er personer i bruttogruppen som på opgørelsestidspunktet fortsat modtager kontanteller starthjælp. Bruttogruppen Bruttogruppen er personer der på opgørelsestidspunktet er eller har været omfattet af målgruppen Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der i længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet med øget opmærksomhed på anvendelsen af aktiveringsredskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcenterets strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 6

7 1.3 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Der er et stort potentiale, at flere unge ledige gennemfører en uddannelse. Det vil sikre den enkelte en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene også i 2008 gør en ekstra indsats for, at flere unge kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse og ikke går passive i dagpenge- eller kontanthjælpssystemet. Ministerens mål 3 Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Status april 2007 Antal ledighedsberørte unge (18-29 år) er 844 (406 forsikrede og 438 ikke forsikrede) i perioden uge 12 i 2006 til uge 11 i Antal unge helårspersoner er 336 (84 forsikrede og 252 ikke forsikrede) i perioden uge 12 i 2006 til uge 11 i Helårspersoner Helårspersoner er beregnet ud fra antal samlede uger på ydelse delt med uger i perioden Jobcenter Syddjurs vil fortsat have fokus på, at flere unge ledige får en kompetencegivende uddannelse eller sekundært kommer i arbejde. Jobcenteret vil have særlig fokus på at øge anvendelsen af aktiveringsredskaberne i en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret strategier og mål i forhold til den borgerrettede indsats beskrives i kapitel 3. 7

8 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Syddjurs Mangel på arbejdskraft Relativ høj ledighed Begrænset fald i ungdomsledigheden Relativt stort sygefravær Betragtningerne om de udfordringer Jobcenter Syddjurs står overfor i 2008 er baseret på følgende: Resultatrevision 2006 Beskæftigelsesregion Midtjyllands rapport Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 fra maj Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside vedr. ministerens mål 1, 2 og 3. Befolkningsprognose Syddjurs kommune udarbejdet af Boelskifte Planlægning for Syddjurs kommune, maj 2007 Kommunens Statistik over løbende sager vedrørende sygdom, april Mangel på arbejdskraft Flere års demografisk medvind forventes at stilne af Befolkningstallet er steget med 7,6 % de seneste 10 år og ventes at stige med 5 % de kommende 10 år. Befolkningstallet i Syddjurs er steget markant gennem de seneste år. I perioden 2005 til 2007 er befolkningstallet steget med 2 % i Syddjurs mod 1,2 % i hele regionen. Udviklingen i arbejdsstyrken og beskæftigelsen har ikke været så gunstig i Syddjurs som i regionen Udviklingen i arbejdsstyrken er steget med 0,6 % i Syddjurs mod 0,8 % i hele regionen. Beskæftigelsen er steget med 1,8 % i Syddjurs mod 2,1 % i hele regionen. Syddjurs kommune har i maj 2007 fået udarbejdet en befolkningsprognose for årene 2007 til

9 Denne prognose forudsiger, at udviklingen i antal i den erhvervsaktive alder vil være nogenlunde konstant for aldersgruppen år og for gruppen år, mens aldersgruppen år forventes at stige langsomt gennem hele perioden. Samlet set vil gruppen i den erhvervsaktive alder udvikle sig med en stigning på ca personer. Jobcenterets udfordringer i forhold til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft i Syddjurs Udfordringen er at påvirke udviklingen i beskæftigelsen i positiv retning og hæve erhvervsfrekvensen. Jobcenter Syddjurs mulighed for at øve indflydelse findes blandt andet i en indsats, der kan modvirke afgangen fra arbejdsmarkedet. Jobcenteret kan: støtte sygemeldte i at fastholde tilknytning til virksomheden arbejde for at nedbringe varigheden af den enkeltes ledighedsforløb medvirke til, at udsatte grupper kommer i beskæftigelse Syddjurs Kommune kan øge arbejdsstyrken ved at tiltrække flere indbyggere til kommunen. Der opleves en generel mangel på arbejdskraft aktuelt Nogle erhvervsområder er i højere grad end andre præget af mangel på arbejdskraft eller tendens til flaskehalse. I Midtjylland er der især mangel på arbejdskraft indenfor erhvervsområderne: Bygge og anlæg, Jern, metal og auto, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde og Salg, indkøb og markedsføring. Det tilgængelige baggrundsmateriale giver ikke specifik viden om mangel på arbejdskraft i Syddjurs, men aktører på arbejdsmarkedet siger samstemmende, at der er mangel på arbejdskraft indenfor social- og sundhedsområdet. Syddjurs har en erhvervsstruktur, hvor det største erhverv er Sociale institutioner, som udgør 11,3 % af alle arbejdspladser. Herefter følger Forretningsservice med 7,9 %, Engroshandel med 7,6 %, og Jern- og metalindustrien med 7,2 % af arbejdspladserne. Erhvervsstrukturen i Syddjurs ligner erhvervsstrukturen i hele regionen på de største områder og flere af de store erhvervsområder i Syddjurs synes på baggrund af iagttagelserne af flaskehalse i Midtjylland generelt at være mærket af mangel på arbejdskraft. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Syddjurs er præget af vækst indenfor flere af de store erhvervsområder. Antallet af arbejdspladser på Sociale 9

10 institutioner er steget med 126 fra 2005 til Herefter følger Detailhandel med 82 nye arbejdspladser, Forretningsservice med 77 arbejdspladser og indenfor Undervisning er antallet af arbejdspladser steget med 47. Udviklingen i erhvervsstrukturen i Syddjurs afviger fra udviklingen i regionen som helhed på særligt to områder. I Syddjurs har der været et fald på 14 i antallet af arbejdspladser indenfor Jern- og metalindustrien, hvor antallet af arbejdspladser er steget i regionen som helhed. Ligeledes er der sket et fald i antallet af arbejdspladser indenfor Offentlig administration med 120 arbejdspladser også her adskiller Syddjurs sig fra regionen, hvor der har været en stigning i antallet af arbejdspladser. I Syddjurs er der 776 forsikrede fuldtidsledige, hvoraf der antalsmæssigt er flest ledige i 3F (221), HK (83) og Kristelig a-kasse (76). Forholdsmæssigt er ledigheden højest indenfor NNF (9,2 %), Magistrenes a-kasse (9,2 %), 3F (9 %) og Teknikerne (7,5 %). Den laveste ledighed er registreret i Blik og rør, samt malerfaget med 0 ledige. Gruppen af ikke forsikrede ledige, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, udgør 136 fuldtidsledige. Jobcenterets udfordringer i forhold til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft i Syddjurs Udfordringen er at sikre, at arbejdskraftreserven kan imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft. Jobcenter Syddjurs mulighed er først og fremmest en aktiv jobformidling og opkvalificering af arbejdskraftreserven indenfor de områder, hvor der er stor efterspørgsel. Jobcenter kan: målrette og kvalificere indsatsen gennem et tæt samarbejde med virksomhederne Syddjurs er karakteriseret af en meget stor udpendling til nabokommuner og virksomhederne i Syddjurs kan derfor have en særlig udfordring i forhold til at tiltrække og fastholde den rette arbejdskraft. 2.2 Relativ høj ledighed Ledigheden i Syddjurs er højere end i resten af Region Midtjylland Ledighedstallene for marts 2007 viser, at 4,6 % af arbejdsstyrken er ledige imod 3,2 % i hele regionen. 10

11 Ledigheden er faldet i Syddjurs det seneste år, men ikke så markant som for hele regionen. Siden marts 2006 er ledigheden faldet i Syddjurs fra til 912 fuldtidsledige, svarende til et fald på 24,3 %. I samme periode er ledigheden faldet med 28 % i regionen som helhed. Jobcenter Syddjurs har en særlig senior problematik Ledigheden er højest for aldersgruppen år (5,6 %). Antalsmæssigt er der også flest ledige blandt de årige, som udgør 40,2 % af den samlede ledighed i Syddjurs. Der iagttages en overledighed blandt kvinder Ledigheden for kvinderne er 5,7 % og dermed markant højere end for mændene med 3,6 %. Samtidig er ledigheden faldet mere for mændene det senest år. Mens der er blevet 21,6 % færre ledige kvinder, er antallet af ledige mænd faldet med 27,6 % siden marts Andelen af kvinder blandt de ledige er i Syddjurs højest for aldersgrupperne år og år, hvor kvinderne udgør henholdsvis 65,7 % og 68,0 % af alle ledige. Jobcenterets udfordringer i forhold til at nedbringe ledigheden i Syddjurs Udfordringen er at bringe arbejdskraftreserven i arbejde eller uddannelse, samt støtte de mest udsatte i at opnå tættere tilknytning til arbejdsmarkedet for dermed at indgå i arbejdskraftreserven. Jobcenter Syddjurs mulighed for at påvirke udviklingen i en gunstig retning findes her i en intensivering og kvalificering af formidlings- og vejledningsindsatsen i forhold til de arbejdsmarkedsparate, samt et øget fokus på social afklaring, udredning af arbejdsevne og individuel opkvalificering for de der har andre problemer end ledighed. 2.3 Begrænset fald i ungdomsledigheden Syddjurs er kendetegnet ved høj ledighed blandt unge i aldersgruppen år Syddjurs har den højeste andel unge ledige i forhold til unge i befolkningen sammenlignet med øvrige kommuner i Region Midtjylland - 9,9 % i Syddjurs mod 7,2 % i regionen som helhed. I Region Midtjylland tilhører ca. 2 ud af 3 ledige unge (helårspersoner) de 11

12 kommunale målgrupper og de går ledige i mere end dobbelt så lang tid som de forsikrede unge. Et lignende billede tegner sig i Syddjurs blot er det endnu mere udtalt, at unge ydelsesmodtagere i kommunen går ledig længere end de forsikrede unge nærved 3 gange så længe. Unge der afgår fra ledighed i Syddjurs gør det ofte af andre grunde end uddannelse og job De unge ledige i Syddjurs som afgår fra ledighed, afgår til uddannelse og arbejde i mindre omfang end for hele regionen. Det betyder, at en større andel afgår fra ledighed af anden årsag (fleksjob, død, udvandring, revalidering, førtidspension eller andre ydelser). Jobcenteret udfordringer i forhold til at nedbringe ledigheden blandt unge i Syddjurs Udfordringen er at nedbringe ledigheden blandt de unge år og øge andelen af unge som afgår fra ledighed til uddannelse eller arbejde. Jobcenter Syddjurs mulighed er at intensivere og kvalificere aktiveringsindsatsen overfor de unge med særlig fokus på vejledningsog afklaringsindsatsen, samt en aktiv jobformidling. 2.4 Relativt stort sygefravær Sygedagpengemodtagere udgør i Syddjurs en større andel af arbejdsstyrken end i regionen som helhed Antallet af sygedagpengemodtagere i Syddjurs svarer til 3,8 % af arbejdsstyrken i kommunen. I hele Region Midtjylland svarer antallet af sygedagpengemodtagere til 3,1 % af arbejdsstyrken, mens sygedagpengemodtagerne svarer til 3,0 % i hele landet. Antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge er steget med 11,4 % fra perioden januar til november i 2005 til samme periode i 2006 i mod 8,5 % i hele regionen. I april 2007 er der 719 sygedagpengesager i alt, hvoraf 93 er delvis i arbejde. 117 sager har en varighed på mere end 52 uger. Den gennemsnitlige varighed er på 30,2 uger. 322 sager er ikke kategoriseret på opgørelsestidspunktet, de øvrige 397 sager fordeler sig med 107 i kategori I, 204 i kategori II og 86 i kategori III. Kategorisering af sygedagpengemodtagere Kategori I Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående Kategori II Risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko hvad angår arbejdsevnen Kategori III Lidelsen eller sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb 12

13 Jobcenteret udfordringer i forhold til at mindske sygefraværet i Syddjurs Udfordringen er at begrænse sygefraværet. Jobcenter Syddjurs muligheder for at øve indflydelse på udviklingen findes i det opsøgende arbejde i virksomhederne i forhold til arbejdsfastholdelse, samt kvalificering af opfølgningen i kategori II sager. 13

14 3. Strategi og mål for den borgerrettede indsats Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Nedbringe ledigheden generelt Nedbringe langtidsledigheden blandt udsatte grupper Vejlede unge mod uddannelse og nedbringe ungdomsledigheden Øge fokus på sundhedsfremme Samarbejdsrelationer i forhold til den borgerrettede indsats Opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige vil være et centralt fokusområde for Jobcenter Syddjurs. Jobcenter Syddjurs prioriterer denne indsats med henblik på at sikre, at der for alle målgrupper er et stadig fokus på jobåbninger og formidling. Dertil kommer hensynet til at bringe dem, der længe har modtaget offentlige forsørgelsesydelser tættere på arbejdsmarkedet gennem anvendelse af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i vides mulig omfang. Minimumsrettigheder De rettigheder og pligter i forhold til den ledige, som beskæftigelses-indsatsen ifølge Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats som minimum skal indeholde. Jobcenter Syddjurs vil i 2008 arbejde for at nedbringe ledigheden generelt ved at fremrykke indsatsen i forhold til de nyledige. Den borgerrettede indsats formuleres i øvrigt med særlig fokus på de grupper af borgere i Syddjurs, som statistisk synes mest berørt af ledighed. Ikke mindst de unge er i fokus i den borgerrettede indsats. Endelig vil Jobcenteret have stor opmærksomhed på udviklingen i sygefraværet og vil arbejde for et øget samarbejde mellem den sygemeldte, virksomheden og a-kassen med henblik at flest mulige fastholdes i beskæftigelse. 3.1 Sikre at borgerne får tilbud til tiden (minimumsrettigheder) Det vil være et væsentligt fokusområde for Jobcenter Syddjurs at sikre opfyldelsen af minimumsrettighederne for alle grupper af ledige. Dette vil jobcenteret bl.a. sikre gennem en effektiv organisering af indsatsen både i forhold til udsøgningen af de ledige og planlægningen af kontaktforløbet med de ledige. 14

15 Jobcentret vil sikre, at de relevante og nødvendige aktiveringsredskaber praktikpladser, offentlige og private løntilskudspladser, samt jobsøgningsog uddannelsesforløb - er til rådighed, således at borgeren får tilbudt meningsfyldt aktivering, som enten bringer den ledige i job/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. 3.2 Nedbringe ledigheden generelt Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at nedbringe den relativ høje ledighed i området ved prioritering af en tidlig indsats. For de forsikrede ledige i matchkategori 1, 2 og 3 tilrettelægges det individuelle kontaktforløbet således at ledige borgere bliver indkaldt til 1. kontaktsamtale efter 8 ugers ledighed. De bliver ved denne samtale præsenteret for konkrete ledige jobs. Desuden tilbydes de vejledning i forhold til jobsøgning, uddannelse mv. Der er specielt fokus på brancheområder med flaskehalse. Ikke forsikrede ledige vil ved 1. kontaktsamtale sammenfaldende med tidspunkt for ansøgning om kontanthjælp blive præsenteret for ledige aktuelle jobs. De får endvidere tilbudt et jobsøgningsforløb Jobstart. Deltagelse i jobsøgningsforløb er ligesom tilbud om vejledning om uddannelsesmuligheder obligatorisk. Matchkategori Arbejdsmarkedsparate Kontaktforløb Den række af personlige kontakter, som den ledige har med jobcenteret, og som er fleksibelt tilpasset den lediges forudsætninger og behov samt efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi for at nedbringe ledigheden generelt formuleres i forlængelse af ministerens mål 1. Jobcenteret vil således nedbringe arbejdskraftreserven ved fokus på at stoppe for tilgangen af ledige, der opnår 3 måneders ledighed. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 1 Nedbringe arbejdskraftreserven med 10 % Forsikrede ledige: fra 427 i arbejdskraftreserven 2007 (uge 11) til 384 i arbejdskraftreserven i Ikke forsikrede ledige: fra 79 i arbejdskraftreserven 2007 (uge 11) til 71 i arbejdskraftreserven i Nedbringe langtidsledigheden blandt udsatte grupper Jobcenter Syddjurs vil arbejde for at flere blandt de udsatte grupper på arbejdsmarkedet kommer i uddannelses eller job. De udsatte grupper defineres i denne sammenhænge som de grupper af ledige, der er karakteriseret ved højere ledighed end ledigheden i Syddjurs som helhed. 15

16 Unge i alderen år har den højeste ledighed i Syddjurs og denne gruppe tages der særligt hånd om i beskæftigelsesindsatsen i Strategien for denne indsats beskrives i nedenstående afsnit 3.4. Der kan i øvrigt iagttages en relativ høj ledighed for kvinder både forsikrede og ikke forsikrede. Dertil kommer seniorgruppen blandt de forsikrede kvinder og mænd i alderen 50-66år. Endelig synes gruppen af flygtninge/indvandrere at udgøre en forholdsvis stor andel af målgruppen for En ny chance til alle, hvorfor denne gruppe indtænkes i forhold til strategien for nedbringelse af langtidsledigheden. Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt kvinder I forhold til den relative høje ledighed blandt kvinderne både de forsikrede og ikke forsikrede, vil jobcenteret have særlig opmærksomhed på omfanget af deltidsledigheden, hvor kvinderne er markant overrepræsenterede. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 2 Nedbringe ledigheden blandt kvinder. Nedbringe forskellen mellem ledigheden blandt kvinder (5,7 % i marts 2007) og ledigheden blandt mænd (3,6 % i marts 2007) Anden aktør Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt seniorer Jobcenter Syddjurs har valgt at udlicitere indsatsen i forhold til de forsikrede ledige i aldersgruppen år. Anden aktør har metodefrihed, hvorfor der ikke formuleres en strategi for redskabsanvendelsen i forhold til den samlede seniorgruppe. Jobcenteret vil for gruppen år prioriterer anvendelsen af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og korte uddannelsesforløb/kurser med særlig fokus på flaskehalsindsatsen. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 3 Nedbringe ledigheden for aldersgruppen år. Øge graden af selvforsørgelse efter endt aktivering fra 19 % i 2006 til 21 % i 2008 Eksterne leverandører, som i en aftalt periode varetager beskæftigelsesindsatsen for jobcentrene for afgrænsede målgrupper. Andre aktører kan fx være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner, a- kasser, faglige organisationer og foreninger. Det centrale er, at de andre aktører skal have særlige kompetencer i forhold til den målgruppe, som de skal varetage indsatsen for. Graden af selvforsørgelse Her opgjort som graden af selvforsørgelse i et halvt år efter endt aktivering 16

17 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt flygtninge/indvandrer Jobcenter Syddjurs reorganiserer indsatsen i forhold til gruppen af flygtninge/indvandrer med forventning om at opnå resultater ved en højere grad af specialisering indenfor området. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 4 Nedbringe ledigheden blandt flygtninge/indvandrere fra ikke vestlige lande. Øge graden af selvforsørgelse efter endt aktivering fra 18 % i 2006 til 20 % i 2008 Indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenteret vil desuden øge aktiveringsindsatsen i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed (matchkategori 4 og 5). Aktiveringsindsatsen i forhold til denne gruppe af ledige, som ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate skal tilpasses den enkeltes ressourcer og være så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Redskaberne kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, vejlednings-/optræningsforløb i projekter og individuelt tilpassede forløb hos andre aktører. Aktiveringsindsatsen rettes mod opkvalificering i forhold til at kunne indgå i arbejdskraftreserven, afprøvning af arbejdsevne eller rådighedsvurdering. I de tilfælde hvor den ledige ikke kan modtage tilbud om aktivering grundet sygdom og lignende skal andre tilbud, f.eks. behandlingstilbud eller bostøtte være iværksat eller planlagt iværksat. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 5 Øge graden af selvforsørgelse efter endt aktivering blandt kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 fra 10 % i 2006 til 12 % i Vejlede unge mod uddannelse og nedbringe ungdomsledigheden Ungdomsledigheden er relativ høj i Syddjurs, hvorfor det er besluttet at iværksætte en undersøgelse af ungeproblematikken. Undersøgelsen tilrettelægges i et samarbejde mellem Jobcenter Syddjurs og Ungdommens 17

18 Uddannelsesvejledning. I forlængelse af denne undersøgelse, som gennemføres i efteråret 2007, forventes det, at jobcenteret i samarbejde med UU vil kunne formulere et oplæg for udvikling af projekt/-er målrettet ungegruppen. Jobcenter Syddjurs vil i øvrigt prioritere et fremrykket, intensivt kontaktforløb for alle unge uanset ydelse og matchkategorisering. Desuden vil jobcenteret intensivere aktiveringsindsatsen for unge kontantog starthjælpsmodtagere fra 1. ledighedsdag. Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 6 a) Nedbringe ledigheden blandt unge år til 7,2 %, svarende til nuværende (april 2007) ledighed blandt unge i regionen som helhed. b) Nedbringe den gennemsnitlige varighed af den periode, hvor unge ledige modtager kontanthjælp eller starthjælp med 4 uger fra 30 uger beregnet i 2007 (uge 11) til 26 uger i c) Øge andelen af forsikrede unge år som afgår fra ledighed til uddannelse eller selvforsørgelse. 3.5 Øge fokus på sundhedsfremme Sygefraværet er markant i Syddjurs kommune. Jobcenteret vil derfor forstærke indsatsen i forhold til sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse, forebyggende indsats på virksomhederne og ligeledes fokusere på en mere aktiv brug af revalidering. Det er strategien at handle tidligt i sygeforløbene og støtte de sygemeldte og virksomhederne i interne omplaceringer og efteruddannelse, såfremt dette kan fastholde den sygemeldte i beskæftigelse. Samarbejdet mellem A-kasser og Jobcenter skal intensiveres og den sygemeldte skal om muligt støttes til et fortsat aktivt liv, også i en sygeperiode. Jobcenteret vil have fokus på sundhedsfremmetænkningen som en del af kompetenceudviklingen på jobcenteret. Jobcenteret vil samarbejde med anden aktør om en tværfaglig sundhedsfremmende indsats fra socialrådgiver, sociallæge og sundhedspersonale (fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske m.fl.) kombineret med en sundhedsfremmende og arbejdsfastholdende indsats i virksomhederne. 18

19 Jobcenter Syddjurs - Resultatmål 7 a) Nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygefravær med 4 uger fra 30,2 uger i april 2007 til 26 uger ved udgangen af 2008 b) Nedbringe andelen af personer som modtager sygedagpenge udover 52 uger fra 18,2 % i 2007 (gennemsnit for de første 13 uger i 2007, svarende til 124 sager) til 14,6 % ved udgangen af 2008 c) Øge andelen af sygedagpengemodtagere som er delvis i arbejde fra 12,9 % i april 2007 (svarende til 93 sager) til 15 % ved udgangen af Samarbejdsrelationer i forhold til den borgerrettede indsats Forudsætningerne for en målrettet og effektiv indsats i forhold til ledige borgere, hviler bl.a. på en høj grad af samarbejde til f.eks. a-kasser, omkringliggende jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Jobcenter Syddjurs har etableret et samarbejde mødefora på ledelsesniveau med Jobcenter Norddjurs, Jobcenter Favrskov, Jobcenter Randers. Samarbejdet med Jobcenter Århus foregår mere uformel i konkrete situationer. A-kassesamarbejdet er etableret, som et mødefora med deltagelse af repræsentanter for LO a-kasserne på Djursland, Jobcenter Norddjurs og Jobcenter Syddjurs. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal sikre en vifte af relevante opkvalificeringsmuligheder, som kan bibringe ledige borgere de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 19

20 Strategi for den borgerrettede indsats Nedbringe korttidsledigheden og bringe arbejdskraftreserven i arbejde ved en aktiv formidling af job i samarbejde med virksomhederne, et fremrykket kontaktforløb, samt en fremrykket aktiveringsindsats for de ikke forsikrede. Nedbringe langtidsledigheden og øge arbejdsstyrken gennem øget målrettet anvendelse af aktiveringsredskaberne særligt overfor målgruppen for en ny chance til alle, men også udsatte grupper i øvrigt efter ét års ledighed (unge, kvinder, seniorer og flygtninge/indvandrere). Desuden søges indsatsen udvidet ved inddragelse af Anden Aktør. Nedbringe ledigheden blandt unge år gennem tæt kontaktforløb og intensivering af aktiveringsindsatsen i forhold til de unge, samt udvikling af nye målrettede tilbud. Nedbringe sygefraværet ved en fremrykket og forstærket indsats i forhold til arbejdsfastholdelse og støtte for den sygemeldte i forhold til et aktivt liv i sygeperioden, samt mere aktiv brug af revalidering i indsatsen. 20

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere