YDELSESSERVICE KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESSERVICE KØBENHAVN"

Transkript

1 YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015

2 INDHOLD S FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 05 Særlig støtte til høje boligudgifter S. 05 Anden hjælp S SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP S. 06 Hvad skal du gøre? S. 07 Udbetaling af hjælpen S BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP S. 09 Ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold S. 09 Ophold i Danmark S. 10 Stå til rådighed for arbejdsmarkedet S. 10 Ægtefæller og samlevendes pligt til at forsørge hinanden S. 10 Formue, indtægter, værdier og opsparing S. 11 Hvis din situation ændrer sig, mens du får økonomisk hjælp S. 12 Hvis du får et job S. 12 Hvis du starter uddannelse S SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN S. 13 Kontanthjælp S. 14 Aktivitetstillæg til kontanthjælp S. 14 Barselstillæg til kontanthjælp S. 15 Uddannelseshjælp S. 15 Aktivitetstillæg til uddannelseshjælp S. 15 Barselstillæg til uddannelseshjælp S. 16 Integrationsydelse S. 16 Dansktillæg til integrationsydelse S. 16 Engangshjælp S. 17 Indtægter trækkes fra den økonomiske hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

3 S. 17 Husk - når indtægter trækkes fra hjælpen S. 18 Der betales skat og ATP af hjælpen S. 18 Beregning af særlig støtte til høje boligudgifter S SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? S BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL. ØKONOMISK HJÆLP S. 21 Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende S. 21 Mød op til samtaler og sig ja til tilbud fra jobcentret S. 22 Nedsættelse af hjælpen S AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER S. 26 Afgørelser S. 26 Vil du klage? S HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER S. 28 Boligstøtte/boligsikring S. 28 Forældrebetaling til vuggestue, dagpleje m.m. S. 2 Børnebidrag S. 2 Andre ydelser S KONTAKTOPLYSNINGER S. 30 Ydelsesservice København S. 30 Borgerservice S. 31 Sådan kommunikerer du med Ydelsesservice

4 S. 4 FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP I Ydelsesservice kan du søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv. Hjælpen beregnes ud fra gældende lovgivning. INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP Har du ikke haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år vil du være omfattet af reglerne for integrationsydelse. Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år og er du fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelses, vil det være reglerne om uddannelseshjælp, som gælder for dig. Erhvervskompetencegivende uddannelse En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

5 S. 5 FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER Når du søger hjælp, kan du også søge om særlig støtte til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige støtte skal du have boligudgifter af et vist omfang. Vær opmærksom på at særlig støtte til høje boligudgifter ikke er det samme, som den boligstøtte du søger hos Udbetaling Danmark på Borger.dk. Du skal være opmærksom på, at boligstøtte indgår i beregningen af særlig støtte til høje boligudgifter. Dette gør sig også gældende i det tilfælde, at en del af din boligstøtte eventuelt bliver benyttet som afdrag på boligstøttegæld. Hvis du endnu ikke har søgt om boligstøtte, når du søger om særlig støtte til høje boligudgifter, laver Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligstøtte. Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte til høje boligudgifter, indtil Ydelsesservice modtager den endelige beregning af din boligstøtte fra Udbetaling Danmark. For information om hvordan den særlige støtte beregnes, se kapitel 4. ANDEN HJÆLP I Ydelsesservice håndterer vi desuden ydelser som revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse.

6 S. 6 SÅDAN FÅR DU SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP HVAD SKAL DU GØRE For at Ydelsesservice kan udbetale integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du først: Henvende dig i Jobcenter København for at tilmelde dig som jobsøgende Gøre noget aktivt for at få et job For yderligere information om de krav der stilles til dig se kapitel 3 og 6. Når du henvender dig i jobcentret, bliver du guidet til, hvordan du søger om integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp. Hvis du har en indtægt, som ikke er tilstrækkelig til, at du kan forsørge dig selv og din familie, kan du søge om supplerende integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Hvis du får hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel, dagpengespecifikation eller lignende. Det skal fremgå af lønsedlen, hvor mange timer du har arbejdet.

7 S. 7 SÅDAN FÅR DU... Du kan sende lønsedler og anden relevant dokumentation via mail til: Du får herefter en mail med en kvittering for, at vi har modtaget mailen. Du kan også sende dokumenterne til Ydelsesservice med post eller digital post. Skal du sende personfølsomme oplysninger til os, opfordrer vi dig til at bruge Digital Post. Postboksadresse og hjemmeside adressen til digital post finder du under kontaktoplysninger bagerst. UDBETALING AF HJÆLPEN Integrationsydelse, uddannelses- og Kontanthjælp Der kan gå op til 10 hverdage, fra det øjeblik Ydelsesservice har modtaget din ansøgning og AL den nødvendige dokumentation, til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Normalt går det dog hurtigere. Engangshjælp Da integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Ydelsesservice udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være tilfældet, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet kommunen den første dag, du var ledig. Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse. Det vil sige, at Ydelsesservice vurderer, om du har behov for engangshjælpen, og i så fald hvor mange penge det drejer sig om.

8 S. 8 SÅDAN FÅR DU... For information om hvor meget du maks. kan få udbetalt i engangshjælp se kapitel 4. Supplerende integrationsydelse, uddannelsesog kontanthjælp Der går maks. fem hverdage, fra vi har modtaget din lønseddel, til pengene er på din Nemkonto. Det er derfor vigtigt, at Ydelsesservice får dokumentationen for dine indtægter hurtigst muligt, da vi først kan udbetale penge herefter. Vi har ikke mulighed for at udbetale penge på check eller i kontanter og vil derfor altid benytte din NemKonto.

9 S. 9 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP 3. BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP ÆNDRINGER I DINE PERSONLIGE ELLER ØKONOMISKE FORHOLD Hvis dine personlige eller økonomiske forhold har ændret sig på en måde, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie, kan du få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Ændringen kan fx være: Arbejdsløshed Sygdom Barsel Separation Skilsmisse OPHOLD I DANMARK For at få økonomisk hjælp kræves det, at du opholder dig i Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold i udlandet få udbetalt hjælp. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til Ydelsesservice, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil så informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om hjælpen vil blive stoppet.

10 S. 10 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP STÅ TIL RÅDIGHED FOR ARBEJDSMARKEDET Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende. ÆGTEFÆLLER OG SAMLEVENDES PLIGT TIL AT FORSØRGE HINANDEN Betingelsen for at få hjælp er, at I, når begges indtægter er lagt sammen, ikke kan forsørge hinanden. Der gælder særlige regler for samlevende. Du kan læse mere om dem på FORMUE, INDTÆGTER, VÆRDIER OG OPSPARING Du har ikke ret til integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, hvis: Din ægtefælle/samlever har en indtægt, som kan forsørge jer begge Du eller din ægtefælle/samlever har formue, som kan dække jeres økonomiske behov Formue i form af pensionsopsparinger eller tilsvarende ser vi bort fra i de første seks måneder, du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Pensionsopsparinger Pensionsopsparinger er fx kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension, alderspension og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.

11 S. 11 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP Herefter afgør størrelsen på opsparingen, om du fortsat kan få hjælp. Hvis du har den slags opsparing og er i tvivl om, hvordan den kan påvirke din økonomiske hjælp så spørg os i Ydelsesservice. HVIS DIN SITUATION ÆNDRER SIG, MENS DU FÅR ØKONOMISK HJÆLP Når du får økonomisk hjælp, er det vigtigt, at du fortæller os om alle ændringer, som kan have indflydelse på hjælpen. Det kan fx være at: Du arver en sum penge Du vinder i lotto Du tjener penge Du flytter sammen med din kæreste (hjælpen beregnes ud fra din og din kærestes samlede indtægt) Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt) Du søger ind på en uddannelse Du skifter adresse Du modtager gevinster Du får penge tilbage i skat Du får feriepenge Du optager lån Formue Formue er fx (indestående) penge i banken (herunder også lån), aktier, obligationer og andre værdipapirer, friværdi i bolig, lån samt motorkøretøjer. Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form for opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.

12 S. 12 BETINGELSER FOR AT FÅ ØKONOMISK HJÆLP HVIS DU FÅR ET JOB Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan stoppe hjælpen. I det øjeblik, du kan forsørge dig selv, kan du ikke længere få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. HVIS DU STARTER UDDANNELSE Når du starter uddannelse, vil din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp ophøre med sidste udbetaling, måneden før uddannelsen påbegyndes. Starter du fx uddannelse den 1. september, vil du få udbetalt din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp sidste gang den 31. juli. Den økonomiske hjælp, du får udbetalt den 31. juli, skal dække din forsørgelse i august måned. Herefter skal din forsørgelse dækkes af SU, som er forudbetalt. Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du er startet uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg fra dit jobcenter, kan vi i en periode på op til 2 måneder udbetale uddannelseshjælp til dig. Hvis SU en dækker samme periode som uddannelseshjælpen, skal du betale den udbetalte uddannelseshjælp tilbage, når du får din SU udbetalt. Hvis din SU er forsinket, og du derfor har brug for at få uddannelseshjælp, kan du søge om den på vores hjemmeside,

13 S. 13 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN 4. SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN Når Ydelsesservice beregner hjælpen, tager vi hensyn til nogle bestemte forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du får. KONTANTHJÆLP Du får kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år, eller hvis du har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp pr. måned, før skat: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ikke-forsørger kr. Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger, gift/samlevende kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

14 S. 14 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN Hvis du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler børnebidrag, får du et tillæg pr. måned, som svarer til normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan udbetale tillægget. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forælder. AKTIVITETSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP Når du er under 30 år, får du et aktivitetstillæg til din kontanthjælp, hvis dit jobcenter har vurderet at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering. Aktivitetstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger og gift/samlevende kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. BARSELSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP Når du er under 30 år og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret har visiteret dig som jobparat, har du ret til et barselstillæg. Barselstillægget svarer til aktivitetstillægget som nævnt ovenfor.

15 S. 15 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN UDDANNELSESHJÆLP Du får uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr Forsørger og gift/samlevende kr år, udeboende kr år, hjemmeboende kr. Kvinder under 30 år, der har passeret 12. svangerskabsuge kr. AKTIVITETSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP Du får et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp, hvis dit jobcenter har vurderet, at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja til at være i aktivering. Aktivitetstillæg pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr Forsørger og gift/samlevende kr Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. BARSELSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP Når du er under 30 år og har ret til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret har visiteret dig som uddannelsesparat, har du ret til et barselstillæg. Barselstillægget svarer til aktivitetstillægget til uddannelseshjælpen (Se ovenstående afsnit).

16 S. 16 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN INTEGRATIONSYDELSE Du får integrationsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse pr. måned, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger, gift/samlevende kr. Udeboende kr. Hjemmeboende kr. DANSKTILLÆG TIL INTEGRATIONSYDELSE Når du har bestået prøve i Dansk 2 eller FVU læsning trin 2 eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, kan du søge om at få et tillæg til integrationsydelsen. Tillægget kan højst udgøre, pr. måned, før skat kr. ENGANGSHJÆLP Hjælpens størrelse er afhængig af, om du er over eller under 25 år, og om du er udeboende eller bor hos dine forældre. Engangshjælp pr. måned er højst, før skat: Fyldt 25 år kr. Under 25 år, udeboende kr. Under 25 år, hjemmeboende kr.

17 S. 17 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN INDTÆGTER TRÆKKES FRA DEN ØKONOMISKE HJÆLP Hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter, samtidig med at du/i får økonomisk hjælp, trækkes indtægterne fra i hjælpen. Du har derfor pligt til at fortælle Ydelsesservice om de eventuelle indtægter, du og din ægtefælle/samlever har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Indtægter kan fx være: Løn Feriegodtgørelse Dagpenge Alle indtægter, både egne eller eventuel ægtefælle/samlevers, trækkes som udgangspunkt fra integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælpen, og beregningen tager udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen, ikke tidspunktet for optjeningen. Hvis du starter på et arbejde eller en uddannelse og overgår til forudbetalt løn eller SU, vil du ikke være berettiget til den optjente integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. HUSK - NÅR INDTÆGTER TRÆKKES FRA HJÆLPEN Hvis indtægterne i en måned er højere end det, som du og din ægtefælle/samlever er berettiget til at få i hjælp, vil der ikke blive udbetalt hjælp for den måned. Den del af indtægten som overstiger hjælpen, trækkes desuden fra hjælpen i den efterfølgende måned.

18 S. 18 SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN DER BETALES SKAT OG ATP AF HJÆLPEN Du betaler skat af din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Når du har fået hjælp i 12 måneder, trækker kommunen derudover også ATP fra hjælpen. BEREGNING AF SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal din del af boligudgifterne pr. måned overstige, før skat: Ikke-forsørger kr. Har egne børn i hjemmet kr. Har egne børn udenfor hjemmet kr. Beregningen af størrelsen på den særlige støtte afhænger desuden af: Omfanget af din samlede økonomiske hjælp Dine hidtidige nettoindtægter Om du har børn og antallet af børn i og udenfor hjemmet. Hvis du har andels- eller ejerbolig, skal en del af den særlige støtte betales tilbage. Du kan vælge kun at få udbetalt det beløb, som ikke skal betales tilbage. NB! Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget kan ændre sig efter 3 måneder! Regulering af beløb Beskæftigelsesministeriet regulerer beløbene for økonomisk hjælp én gang om året, den 1. januar.

19 S. 19 SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? 5. SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? Ydelsesservice samkører hver måned oplysninger fra E-indkomstregistret med kommunens it-systemer. Det gør vi, for at kontrollere om betingelserne for at udbetale hjælp er opfyldt, og for at kontrollere om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med udbetaling af hjælpen. Hvis du har givet urigtige oplysninger, eller hvis du har fortiet indtægter/ formue, vil det medføre, at du skal betale hele eller en del af den hjælp, du har modtaget, tilbage. Det kan også medføre, at vi anmelder forholdet til politiet.

20 S. 20 SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE? Ydelsesservice kan desuden kræve, at du tilbagebetaler den økonomiske hjælp, som du allerede har fået, hvis du fx: Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere tidsperiode Ikke har oplyst Ydelsesservice eller jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke din økonomiske hjælp) Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som dækker samme formål som hjælpen Tilbagebetaling af hjælp Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en meddelelse til SKAT om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet af SKAT, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette, så kontakt SKAT for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil SKAT tage udgangspunkt i dine økonomiske forhold og finde en alternativ løsning, hvor du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang. Vær opmærksom på, at hvis du har/får ret til fx overskydende skat, overskydende licensbetaling o.l., og du modtager/ eller har modtaget ydelser mod tilbagebetaling, så har SKAT ret til at modregne udbetalingen i din gæld.

21 S. 21 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP 6. BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP VÆR TILMELDT JOBCENTRET SOM JOBSØGENDE Ydelsesservice udbetaler ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på For at bevare retten til økonomisk hjælp er det nødvendigt, at du: Tilmelder dig som jobsøgende i Jobcenter København Lægger dit CV på Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på MØD OP TIL SAMTALER OG SIG JA TIL TILBUD FRA JOBCENTRET Hvis du udebliver fra samtaler, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for den periode, hvor du skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager kontakt til jobcentret. Hvis du har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et aktiveringstilbud, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.

22 S. 22 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Hvis du uden rimelig grund: stopper med at arbejde afviser tilbud om arbejde ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver ikke søger konkrete job, som jobcentret stiller krav om ikke giver besked om sygdom til kommunen i forbindelse med en jobsamtale elle andre foranstaltninger, som led i sygeopfølgning stopper med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg ikke overholder aftaler om jobsøgning ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen inden for den fastsatte tidsfrist vil din økonomiske hjælp blive sat ned med et fast beløb, der svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp. NEDSÆTTELSE AF HJÆLPEN Kontanthjælp, månedlig nedsættelse før skat: Over 30 år: Fyldt 30 år, forsørger kr. Fyldt 30 år, ingen børn kr.

23 S. 23 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Kontanthjælp uden aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Under 30 år: Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Kontanthjælp med aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse, før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr.

24 S. 24 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende kr.. Udeboende, under 25 år kr. Udeboende, fyldt 25 år kr. Hjemmeboende, under 25 år kr. Hjemmeboende, fyldt 25 år kr. Integrationsydelse månedlig nedsættelse før skat: Enlig forsørger kr. Forsørger gift/samlevende kr. Udeboende år kr. Hjemmeboende, år kr. Kvinder under 30 år der har passeret 12. svangerskabsuge kr. Modtager du integrationsydelse med dansktillæg, skal du være opmærksom på, at hvis du bliver sanktioneret, vil du ikke få udbetalt hverken integrationsydelse eller dansktillæg de dage, du er sanktioneret. Den økonomiske hjælp til dig og din ægtefælle/samlever stopper helt, hvis du, uden rimelig grund, afviser et tilbud om aktivering, eller hvis du vedvarende eller gentagne gange udebliver fra et aktiveringsforløb.

25 S. 25 BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP Hvis du modtager hjælp som job- eller uddannelsesparat, vil du miste retten til hjælp, hvis du gentagne gange, uden rimelig grund, ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning og samtaler, eller hvis du flere gange ikke møder i dit aktiveringsforløb. Du vil kun modtage penge for de dage, du møder i jobcentret eller et tilbud, jobcentret har henvist dig til. Det er K-kassen i Ydelsesservice, der træffer disse afgørelser. Telefonnummeret findes under Kontaktoplysninger bagest.

26 S. 26 AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER 7. AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER AFGØRELSER Når Ydelsesservice har truffet beslutning i din sag, har du ret til at få en afgørelse fra os. Den kan være enten mundtlig eller skriftlig og indeholder en begrundelse for den beslutning, vi har truffet. Hvis du modtager en mundtlig afgørelse, som ikke giver dig fuldt medhold, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse med en forklaring på vores beslutning. Du skal kontakte Ydelsesservice og bede om den skriftlige begrundelse inden 14 dage regnet fra den dato, hvor du modtog den mundtlige afgørelse. Vi vil derefter sende begrundelsen til dig, inden der er gået yderligere 14 dage. VIL DU KLAGE? Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt, senest fire uger efter du har modtaget din afgørelse. Klager over afgørelser, som Ydelsesservice har truffet, skal du indgive til Ydelsesservice, som herefter vurderer afgørelsen igen. Hvis Ydelsesservice fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til vurdering i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

27 S. 27 AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER Hvis du mener, at Ydelsesservice ikke lever op til de almindelige retningslinjer for offentlig service og god sagsbehandling, kan du ligeledes klage til os om dette. Du har desuden mulighed for at klage til Borgerrådgiveren i Københavns Kommune. Det er ikke Borgerrådgiverens opgave at forholde sig til de afgørelser, som vi træffer i Ydelsesservice. Borgerrådgiveren kan dog vurdere, om vi lever op til almindelige retningslinier for offentlig service og god sagsbehandling.

28 S. 28 HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER 8. HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER Når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, er din indtægt ofte lavere, end den indtægt du hidtil har haft. Det kan eventuelt påvirke andre ydelser. BOLIGSTØTTE Når du starter med at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, kan du muligvis få ret til boligstøtte fra Udbetaling Danmark, eller få forhøjet den boligstøtte, som du allerede modtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle/ samlever får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, da støtten er afhængig af både din og din ægtefælle/ samlevers indtægt. Du kan læse nærmere om reglerne på FORÆLDREBETALING TIL VUGGESTUE, DAGPLEJE M.M. Du bør spørge Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, om betalingen til dagpleje, vuggestue, fritidshjem eller SFO kan sættes ned, eller om du kan få friplads. BØRNEBIDRAG Statsforvaltningen Hovedstaden kan beslutte, om børnebidrag udover normalbidraget kan sættes ned.

29 S. 29 HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER ANDRE YDELSER Kontakt Borgerservice hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen påvirker din ret til andre sociale ydelser. Se adresser og telefonnumre på Læs mere om hvilke andre sociale ydelser du kan søge på

30 S. 30 KONTAKTOPLYSNINGER 9. KONTAKTOPLYSNINGER YDELSESSERVICE KØBENHAVN Du kan finde oplysninger vedrørende vores åbningstider til Kontanthjælp og til K-kassen på kommunens hjemmeside og på vores telefonsvarer. Kontanthjælp: Telefon: Telefax: Mail: Skriftlig henvendelse: Postboks 210, 1502 København V K-kassen: Telefon: BORGERSERVICE Telefon:

31 S. 31 KONTAKTOPLYSNINGER SÅDAN KOMMUNIKERER DU MED YDELSESSERVICE Du kan kommunikere sikkert med Ydelsesservice ved at skrive til os via digital post. Digital post bliver sendt til en sikker elektronisk postkasse. Den er tilknyttet til dit cpr-nr. og beskyttet af dit NemID-login. Du finder din digitale postkasse på og vær opmærksom på, at du kan få vist din post fra e-boks i din digitale postkasse, hvis du tilvælger det. Du kan finde et direkte link til en af vores digitale postkasser på

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Dette gælder både udenlandske statsborgere og danske statsborgere.

Dette gælder både udenlandske statsborgere og danske statsborgere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Side 1 af 6 -- ** EDH-Navn -- ** EDH-Adresselinie2 -- ** EDH-Adresselinie3 -- ** EDH-Adresselinie4 -- ** EDH-Adresselinie5 -- ** EDH- DokumentDatoLang **- -

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel.

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 280068 Brevid. 2302095 Ref. AHA Dir. tlf. 46 31 78 50 anneh@roskilde.dk 29. marts 2016 NOTAT: Kontanthjælpsændringer i 2016 Loven om det nye kontanthjælpsloft

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 10. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse,

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2016 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Oktober 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Ændrede sagsbehandlingsfrister i Udbetaling Danmark... 2 Boligstøtte... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Jobreform fase I Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Præsentation ved temamøde 23. maj 2016 arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Øst v/anders Elbo, chefkonsulent, kontor for Sociale

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Udbetaling Danmark bruger oplysninger fra SKAT til at beregne

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2016.06 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ TRYGHED VÆKST BALANCE LandmandsPension DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ nogle er mere langsigtede end andre! KÆRE LANDMAND LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Januar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Midlertidig ændring til oplysning om tilflyttere... 2 Nye

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2011

Team Kontrols årsrapport for 2011 Team Kontrols årsrapport for 2011 1. Indledning Denne rapport indeholder oplysninger om, hvilke opgaver/områder Team Kontrol har arbejdet med i året der er gået. 2011 har været Team Kontrols første hele

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver 1. Udfyld anmeldelsen. 2. Gem anmeldelsen og adviser lønmodtager. 3. Lønmodtager godkender og sender anmeldelsen til LG. 4. I får en kvittering

Læs mere

Årsrapport 2013 Socialt bedrageri

Årsrapport 2013 Socialt bedrageri Årsrapport 2013 Socialt bedrageri 1 Indledning I august 2010 oprettede Halsnæs Kommune Team Kontrol, som gennem en helhedsorienteret sagsbehandling, skulle afsløre og forebygge, at der ikke sker uretmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse

Vejledning til LG s digitale anmeldelse Vejledning til LG s digitale anmeldelse 1. Du finder LG s anmeldelse på borger.dk/lg. 2. Klik på Start. 3. Log ind med dit nøglekort NemID. 4. Klik Start en ny anmeldelse. 5. Udfyld anmeldelsen. 6. Klik

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen

Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen 2015 SPECIALUNDERVISNING Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt i den almindelige klasse

Læs mere

Sikring af familien - når det gælder livet

Sikring af familien - når det gælder livet Sikring af familien - når det gælder livet Som kunde i en grovvareforretning, der er tilknyttet DGF Sikring A.m.b.A s kollektive ulykkesforsikring, har du og din partner automatisk en kollektiv dødsulykkesforsikring.

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Du kan trække dine indbetalinger fra i skat. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Du kan trække dine indbetalinger fra i skat. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Du kan trække dine indbetalinger fra i skat Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation

Læs mere

eindkomst - orientering af kommunerne

eindkomst - orientering af kommunerne eindkomst - orientering af kommunerne December 2015 Formål Formålet med materialet er at gøre kommunerne klar til de nye regler på boligstøtte fra 1. januar 2016. Kommunerne skal kunne Forstå hvor ændringerne

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen

Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen Borgercenter Handicap inviterer forældre til unge mellem 16 og 18 år til et orienteringsmøde om, hvilke forandringer og muligheder der opstår,

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Lov om kontantydelse

Lov om kontantydelse LOV nr 174 af 24/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 2014-0035115

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Marts 2013 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Program. Rådighedsløn og pensionsforhold SAMPENSION

Program. Rådighedsløn og pensionsforhold SAMPENSION Program Rådighedsløn og pensionsforhold 1. Din årgang? - hvilken pensionsalder? 2. Gruppelivsforsikringen og arv. 3. Skatteregler 4. Pensionsforhold for rådighedslønnere 5. Din egen pensionsplanlægning

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Reform af fleksjob Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013 Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København

Læs mere