Administrativt Stormøde 6. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt Stormøde 6. februar 2014"

Transkript

1 Administrativt Stormøde 6. februar 2014 Borgmester Knud Larsen Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune

2 Program Velkomst og introduktion til program ved Borgmester Knud Larsen Orientering om tidsplan og proces for udvikling af ny vision ved Lau Svendsen-Tune Oplæg om rammerne for visionen ved Lau Svendsen-Tune Spørgsmål og kommentarer Hvordan kan lokalrådene hjælpe med at skabe god dialog på dialogmøder Faglige oplæg fra administrationen Spørgsmål fra lokalrådene Tak for i dag (Knud Larsen)

3 Program Faglige oplæg fra administrationen 1. Omstrukturering (Lau Svendsen-Tune) 2. Mellemfinansiering af projekter gennem LUP-puljen og LAG (Claus Lyngby Petersen) 3. Ældre og digitalisering (Helle Linnet) 4. Mobil- og bredbånd (Lau Svendsen-Tune)

4 Ny Kommunalbestyrelse Ny vision

5 Visionen i dag I 2021 er Vordingborg Kommune en attraktiv kommune med levende byer ved vandet og liv på landet. Vordingborg Kommune har stor tiltræknings-kraft over for ressourcestærke, engagerede og kreative unge familier og virksomheder, som ønsker at bo på landet ved vand og natur, men alligevel i kort afstand fra metropolerne København/Malmø, Hamborg og Berlin. Vi er initiativrige og handlekraftige. Vi har alle lyst og evne til at yde en indsats og præge udviklingen, både hos os selv og vores familie, i nærområdet, byen, kommunen og regionen. Vi bygger på en spændende historie, som hjemsted for Danmarks fødsel og demokratiets vugge. Vi skal positionere os som Danmarks videns-center med forskning og formidling inden for middelalderhistorie og -arkæologi, kulturmiljø og kulturarv samt Danmarks yngre geologiske udvikling. Vi er stolte af at bo, arbejde og være netop her.

6 Vision En vision med fokus på levende byer, borgcentret, tiltrækningskraft over for ressourcestærke. Demokratiets vugge og Danmarks fødsel Brug for ny vision Med input fra lokalråd / dialogmøder

7 Tidsplan for visionsproces

8 Vordingborg kommune Hvor står vi? Perspektiver Muligheder Dilemmaer

9 Befolkning og bosætning

10 Generel tendens om befolkningen Global flytning fra land til by. >50% bor i byer (2008) Befolkningstal i Danmark stiger (4% fra ) Store geografiske udsving: Hovedstaden (+6,6%) Øvrige Sjælland (+3,4%) Vordingborg (-1,1%) Flere ældre, færre børn og unge

11 Antal borgere pr. 1. jaunar I Vordingborg Befolkningsudvikling år år

12 Befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder. Procentvis ændring fra til Kilde: Befolkningsprognose 2013

13 Top 10 Tilflytning Fraflytning Sydsjælland Midtsjælland Hovedstad Kilde: Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland (2013). Vækstvilkår Vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

14 Hvad vi om flytning og bosætning? Knap danskere flytter hvert år (gns. Hvert 7. år) 66% flytter inden for samme kommune I 2009 flyttede knap fra en region til en anden Hovedparten flytter af familiemæssige årsager. Kun 20% flytter pga. job Familie og socialt netværk (ikke medie) betyder mest stor tilknytning til der hvor vi bor (stedbundne)

15 Særligt om de unge Unge flytter til (universitets-)byerne for at uddanne sig Kun 16% af de unge flytter tilbage Mulig forklaring Som barn er udbuddet af aktiviteter stort Færre tilbud for de unge (fx street art, koncerter, formelle og uformelle mødesteder) => Ingen tilknytning til fællesskabet => de unge tager til ungdomsmiljøer i større byer => mister lokal forankring

16 Befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder. 0-17årige - Procentvis ændring fra til Kilde: Befolkningsprognose 2013

17 Fra by til land og tilbage igen Hver 7. dansker ville helst bo på landet, hvis de frit kunne vælge svarer til 3 gange så mange, som der rent faktisk bor der Tilflyttere er børnefamilier og ældre par, der kommer fra en storby Begrundelse for at flytte på landet: Ønsker trygge og overskuelige rammer med naturen i baghaven Hver 5. flytter tilbage inden et år Hvorfor?

18 Begrundelse for at flytte tilbage til byen Mangelfuld service og dårlig integration i bosætningsområdet børnepasnings- og skoletilbud er utilstrækkelige den kollektive trafik er mangelfuld der er for langt til læge- og hospitalshjælp dårlige jobmulighederne svært for dem at blive en del af lokalsamfundet.

19 Indkomst og uddannelse Lavt indkomstniveau => lavt skattegrundlag, mindre offentlig og privat investeringsmulighed Lavt uddannelsesniveau => lav selvforsørgelse Flere uddannelsestilbud og højere uddannelsesniveau => fastholdelse og kompetenceudvikling af de unge

20 Borgernes indkomst i 2011 Tal for Vordingborg: Gns. bruttoindkomst i alt (2011): 260,615 kr. Gns. disponibel indkomst (2011): 181,278 kr.

21 Udviklingen i beskæftigelse, arbejdsstyrke og erhvervsaktive befolkning i Vordingborg Disponibel Kommune indkomst/indkomst 2001 til ialt Prognose 2011 fra 2013 til 2015 Prognose for udviklingen er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune og de kendte beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser i 2012 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, og egne beregninger

22 Beskæftigelse ift uddannelsesniveau

23 Forventet andel af min. ungdomsuddannelse

24 Økonomisk vækst og erhvervsudvikling Vismændene i 2011»De forværrede vækstudsigter på kort sigt indebærer, at der ikke er udsigt til et egentligt opsving de nærmeste år, og at der vil gå endnu længere tid, før vi kan forvente en normalisering af konjunkturerne«. 1,25 pct. vækst!

25 Erhverv og arbejdsmarked Vigende beskæftigelse, få produktionsvirksomheder Statslige arbejdspladser forsvinder Få vidensvirksomheder/mangel på kvalificeret arbejdskraft Mange mikrovirksomheder netværk og vækstpotentiale Stor andel virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen (lokalt orienterede) => geares til de kommende store byggeprojekter (Femern og Storstrømsbro) Flere uddannelsestilbud og højere uddannelsesniveau => fastholdelse og kompetenceudvikling af de unge Samarbejde med erhvervslivet skal forbedres - erhvervsfremmeindsats

26 Fakta om erhverv og arbejdsmarked Andel af arbejdspladser i kommunen: Privat (59%) / Offentlig (41%) 74% af alle arbejdssteder er mikrovirksomheder (<5 ansatte) Primære brancher er fødevarer og bygge/anlæg (lidt højere end regionen) Inden for kreative erhverv dominerer Gastronomi, overnatning, besøgsmål, sport og fritid 3 største virksomheder: Bisca A/S (307 ansatte), Jupiter Composites A/S (150 ansatte), Vordingborg Køkkenet (130 ansatte)

27 10 største virksomheder Kilde: Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland (2013). Vækstvilkår Vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

28 Kilde: Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland (2013). Vækstvilkår Vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

29 Kilde: Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland (2013). Vækstvilkår Vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

30 Kilde: Vækstforum Sjælland og Væksthus Sjælland (2013). Vækstvilkår Vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

31 Kreative bosiddende i Vordingborg Kommune Kilde: 11CityDesign og Vordingborg Kommune

32 Vigende beskæftigelse forsvandt 11% private arbejdspladser, ca.1200 jobs samlet jobtab på ca. 200, (=gns. i Region Sjælland). Jobtab primært inden for den offentlige sektor, særligt inden for offentlig administration (formentlig forsvaret) Inden for den private sektor er det især industrien der taber arbejdspladser. Opvejes dog af svag stigning inden for bygge og anlæg, handel og transport, også Hoteller og restauranter Beskæftigede Total antal jobs skabt 463 Total antal jobs tabt -660 Heraf offentlige Antal jobs skabt 146 Antal jobs tabt -337

33 Detailhandel under pres Handelsbalance Dagligvarer 109% 99% Udvalgsvarer 68% 59% Samlet 89% 79% Årsager Næstved Storcenter E-handel Vordingborg har tabt mest

34 Udfordringer potentialer - dilemmaer Trafik og infrastruktur 1 time til København (halvtimesdrift) godt! Femern kortere rejsetider, mere støj Pendlerforhold skal forbedres (rejsetider, komfort, netdækning, Lundby st. mv.) Sydmotorvejen skal udnyttes bedre Dårlig mobil og bredbåndsdækning i landdistrikter => Ikke kommunens opgave/kompetence, men i kommunens interesse Stor intern geografisk afstand offentlig transport contra offentlig og privat service

35 Selvforståelse og fælles fortælling Selvforståelsen, vandkantsdanmark stolthed og kampgejst! Det gode liv på landet Lokal forankring lokalråd, lokale kulturfællesskaber og værdier De tre købstæder som drivkrafter med hver sin styrke og hvert sit bidrag Omdømme: Gåsetårnet ikke Stars, Waves, Vilde Vulkaner Manglende fælles fortælling

36 Vores omdømme Hvad karakteriserer Vordingborg Kommune? 1. Gode transportmuligheder til og fra nærområdet 2. Et godt byliv 3. Mulighed for kunst- og kulturoplevelser på højt niveau 4. Et omfattende og varieret udbud af dagligvarerforretninger

37 Det gode liv på landet Fastholdelse af nuværende borgere og virksomheder Kvalitet i velfærdstilbud og levevilkår Vi skal hjælpe borgerne til at kunne klare sig selv bedst muligt Udnytte det lokale som en styrkeposition de frivillige Det skal være attraktivt at være barn og ung Godt byliv Udnyt styrkepositioner (byliv, natur, vand, kultur) Ny bosætning / lokalisering Udvikling af udbygningspotentialer (stationsnært, tæt på naturen/vand, i tilknytning til motorvej) Byg på styrkepositioner

38 Fremtidens velfærd Det økonomiske og demografiske pres nødvendiggør nytænkning, samarbejde og fælles indsats Saml alle ressourcer Kommunen består ikke af medarbejdere, men af borgere og virksomheder

39 Solbakken aktuelt byudviklingsprojekt Komité rådgiver og ambassadører Forskønnelse fortætning synergi Spinderihaller i Vejle Byinstallationer i Horsens

40 Stadil 2.0 Fremtidens landsby Fra Mejeri til moderne kontorfællesskab for kreative virksomheder Vestervig Årets landsby 2013 Borgerforening opkøber og omdanner byens nedslidte bygninger Klosterparken

41 Når frivillige tager hånd om den lokale udvikling i Vestervig Vestervig i Thy (ca. 700 beboere) Borgerne stiftede i 2006 selskabet Vestervig Byfornyelse ApS Startkapital kr ( fra borgerne fra annonym donation. Nuværende egenkapital kr Køber huse i samarbejde med kommune og nedrivningspulje Istandsætter eller nedriver Eks på villa (billedet):købsprisen på villaen i kr. 36 frivillige bidrog til istandsættelsen. Solgt i 2011 for kr. Siden 2010 er fjernet og renoveret 17 huse. I dag er der ingen tomme grunde i byen, da nedrivningsgrunde enten bliver solgt til naboerne eller pyntet op dvs. forskønnet med græs eller skulpturer til fælles glæde. Erhvervslivet har bidraget med rabat på materiale, arbejdsløn og entreprenør-arbejdet.

42 Relevante links Vestervig årets landsby 2013: 5 landsbyer som pilotprojekt: Landsby 2.0 Stadil-Vedersø: Mere om Stadil Vedersø:

43 Vordingborg kommune i fremtiden? Input til vision

44 En god vision Peger fremad og giver et fælles ønskeligt og ambitiøst fremtidsbillede Sætter retningen for hvor vi gerne vil være inden for en given tid og hvordan vi kommer derhen Så rummelig at den er robust overfor forandringer, nye idéer og udfordringer Så konkret, at den kan vejlede i valg og prioriteringer Nem at kommunikere og forstå

45 Eksempler Ikea: at skabe en bedre hverdag for mange mennesker Disney: verdens bedste til familieunderholdning Lego: at inspirere børn til at udforske og udfordre deres egne kreative muligheder Præsident Kennedy: Vi vil sætte et menneske på månen inden for 10 år

46 Vi konkurrerer om de samme borgere I... Kommune har vi en drøm om et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv. (Silkeborg Kommunes) Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. (Slagelse Kommune) Vi vil mulighederne (Randers Kommune) kystkommune, grøn kommune, kulturkommune, erhvervskommune svært at kende forskel på kommunerne, når rammevilkår, regulering og politiske processer gør, at kommunernes ydelser minder om hinanden Nikolaj Stagis, Kommunebranding 2013

47 KB s vision hvordan? Er kommunalbestyrelsens vision hvordan kommunalbestyrelsen ser fremtiden og hvad de vil fokusere på og ikke fokusere på Ser 10 år frem peger fremad og er nærværende Består af et kort, billedligt statement / slogan et ønskeligt billede, der er let at huske og forstå og forholde sig til Suppleret med en fortælling (max 1 side) hvordan de ser det kan udfolde sig, der anviser fokus (til- og fravalg samt forandringsbehov), indeholder et klart, opnåeligt mål og angiver ønskeligheden.

48 Spørgsmål til vision på dialogmøder Hvad er vores styrkepositioner nu og i fremtiden? Hvad er kommunens væsentligste muligheder? Hvilke muligheder skal vi gribe/gå efter? Hvad skal vi vælge fra? Hvordan ser vi vores rolle i relation til Sjælland og Hovedstaden? Hvad betyder Femernforbindelsen? Hvem skal vi samarbejde med, om hvad og hvorfor? Hvad betyder Hovedstadsområdet for os og omvendt?

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier SBi 2010:52 Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Helle Nørgaard Jesper Ole Jensen Carola Simon Hans Skifter

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune Vækst- og Strategiudvalget Hvidbog Baggrund, referater og data Slagelse Kommune Center for Vækst og Bosætning December 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Opstartsmødet 4 Referat opstartsmødet 4 Oplæg

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling.

Oplægget indeholder en række cases, der viser Region Sjællands indsats for en balanceret udvikling. UDKAST Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland 0. Formål Dette oplæg skal ses som et bidrag til debatten omkring en balanceret udvikling i de forskellige dele af regionen og

Læs mere