Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen"

Transkript

1 Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen Velkomst Velkommen til generalforsamling i Fælleskassen - vores andelskasse. Generalforsamlingen er et fornemt udtryk for noget meget vigtigt. Det er nemlig på generalforsamlingen, at grundprincipperne i Fælleskassen folder sig ud. Den 30. september markerede vi Fælleskassens 25 års jubilæum med en konference på Nationalmuseet om vand vi hørte om resultaterne af et forskningsprojekt, som Fælleskassen finansierede; vi hørte om, hvad der påvirker drikkevandets kvalitet og smag; vi hørte om vandets cyklus fra et meteorologisk perspektiv; og vi hørte om vandets fremskaffelse og bortskaffelse til husholdninger og virksomheder. Vand er livsvigtigt for os som mennesker og afgørende for os som samfund. Derfor bliver bæredygtighed et nøglebegreb, når det handler om en så central resurse som vand. Bæredygtighed er udtryk for en måde at omgås naturresurserne og rigdommene på. Vi skal ikke drive rovdrift på naturen; vi skal ikke være griske og tage mere, end vi behøver; vi skal handle med omtanke og udvise ansvarlighed. Vi bør alle forpligte os til, at vi efterlader naturen i ordentlig stand efter brug, så der bliver endnu bedre muligheder for de næste generationer. Denne tankegang om bæredygtighed er også det bærende princip for Fælleskassens virksomhed. I vores moderne samfund er penge næsten lige så vigtige som vand. Derfor er bæredygtig omgang med penge af største betydning. I disse år ser vi skræmmende eksempler på, hvad der sker, når balancerne tipper når manglende omtanke, uansvarlighed, ja griskhed og hensynsløs grådighed breder sig. Det siger vi i Fælleskassen fra over for. Derfor taler vi om bæredygtighed som ledetråden i den pengeformidling, der er Fælleskassens kerneydelse. Vi har ambitionerne, men hvor finder vi svarene og løsningerne? Andelstanken Generalforsamlingen er en vigtig begivenhed i den forbindelse. Fælleskassens generalforsamling er jo ikke en hvilken som helst generalforsamling det er en generalforsamling i en andelskasse, hvor hver andelshaver har én stemme, uanset hvor meget andelskapital den enkelte andelshaver ejer. En mand, én stemme er et demokratisk princip og udtryk for en samfundsmæssig bæredygtighedstanke, som altså også er grundlaget for Fælleskassen. Det er vigtigt, og det er værd at tænke over. For det er ikke en given sag i et samfund med en stærkt markedsorienteret økonomi. Som andelshavere bærer I hver især meget mere end jeres stemme med her ind i salen til generalforsamlingen. For Fælleskassens hele virke rådgivning, udvikling af produkter, tilgang af nye andelshavere, medarbejdernes begejstring og engagement alt det henter sin inspiration og mening i andelshavernes behov, ideer og forventninger.

2 Fælleskassen er til for andelshavernes skyld ikke omvendt. Vi skal ikke tjene penge for at skaffe udbytte til nogen nej, vi skal tjene penge for at sikre en serviceydelse og en fremtidig mulighed for de næste andelshavere. Det handler bæredygtige penge også om. Tumult i finanssektoren Forholdene i den finansielle sektor har i de senere år været tumultariske. Vi har været vidne til skandaler og ufattelige, ja groteske forløb. Luften har svirret med meninger, kritiske analyser, skråsikre erklæringer, forargelse, skamløsheder, belærende analyser, løftede pegefingre, selvgode forsikringer om uskyld, afsløringer af pinligheder I kender det hele. Vi har været vidne til et sceneri, som kunne være et fantastisk underholdende teaterstykke af Dario Fo ske dimensioner, hvis det ikke lige var, fordi så mange mennesker er kommet alvorligt i klemme og måske har lidt store økonomiske tab. Det er bestemt hverken uforskyldt eller ufortjent, at den finansielle sektor har lidt store tab på tillids- og troværdighedskontoen. Jeg mener, at det måske mest pinlige og skamfulde er, at ingen her 3 år efter finanskrisens udbrud har haft modet og viljen til at undersøge, hvorfor det gik galt, som det gjorde i Danmark. Der findes øjensynligt kræfter stærke kræfter som ikke tør få tingene frem i lyset. Måske er man bange for konsekvenserne, hvis der kan gøres ansvar gældende? Det værste er imidlertid, at vi går glip af viden og indsigt, som vi har hårdt brug for, hvis vi skal undgå gentagelser. Det klæder hverken det politiske eller det finansielle establishment, at man skjuler og tilbageholder oplysninger, som samfundet kunne have stor gavn af. Det er besynderligt at høre en branche ja et helt erhvervsliv råbe på et frit marked uden statslig indblanding med den begrundelse, at markedet er det bedste til at regulere sig selv; og så næste år, når markedet kollapser, høre samme stemmer trygle om redningspakker og kritisere staten for ikke at gøre sit arbejde med at holde øje med branchen godt nok og ugen efter igen himle op om, hvor forfærdeligt det er med alle de nye love og krav til sektoren. Det er ikke mærkeligt, hvis man mister orienteringen og troen på, at det går ordentligt for sig. Men så har vi heldigvis Fælleskassen. Vi står nemlig på mål for, at det går ordentligt for sig. Det håber jeg også, at I som andelshavere og brugere af Fælleskassen oplever. Jeg vil dog ikke skjule, at vi også kan løbe sur i det det går ikke altid, som vi planlægger og ønsker selvfølgelig gør det ikke det. Planer optimisme og virkelighed På generalforsamlingen sidste år var vi fulde af optimisme. Vi var i fuld gang med en spændende strategiplan, en ny hjemmeside var på trapperne vi havde gjort os tanker om, hvad Fælleskassen er, hvor mulighederne ligger, og vi formulerede nogle områder, vi ville arbejde videre med. Som I ved, blev hjemmesiden forsinket og i løbet af efteråret måtte vi indse, at det hele ikke kom til at gå så hurtigt, som vi kunne ønske. Men vi er ikke gået i stå. Den nye hjemmeside er kommet i gang, og netop i disse uger er direktionen sammen med medarbejderne og en ekstern konsulent i gang med at udvikle organisationen og sætte nye ting i gang.

3 Når jeg ser på den kompleksitet, vi har med at gøre, kommer jeg til at tænke på Bermudatrekanten hvordan undgår vi blive suget ned i dybet? Vi har medejerskabet og demokratiet qua andelstanken (generalforsamling m.m.) Vi har tankegangen om bæredygtighed og ambitionen om at være en unik og trendsættende andelskasse (bestyrelsen m.fl.) Vi skal agere inden for nogle rammer og vilkår, som kræver stadigt mere af medarbejderne, vores administrative apparat og direktion. Hvis der går kludder i balancen mellem de tre spidser i trekanten, går det galt. Derfor er Fælleskassens kultur med dialog og aktiv medleven fra hver enkelt andelshaver, dels i forbindelse med den daglige betjening, men især i de mere formelle sammenhænge som generalforsamling, andelshavertræf, repræsentantskab og bestyrelse, af afgørende betydning for Fælleskassen. At pleje denne unikke kultur og holde den levende og i udvikling er tror jeg det, der får Fælleskassens hjerte til at slå. Derfor er det også et felt, vi skal gøre mere ved de kommende år. Det koster selvfølgelig noget at have medarbejdere til at sørge for kommunikation og tage hånd om begivenheder som jubilæumskonferencen det kan godt være, at det gør det lidt dyrere at være kunde i Fælleskassen men gør det noget? Det er jo en af de ting, vi kan diskutere her på generalforsamlingen: Hvor meget vil vi betale for at være anderledes end de almindelige profitdrevne pengeinstitutter? Når man ikke kun er fokuseret på effektivitet, lønsomhed og udbytte ja, så koster det let på bundlinjen, og vore priser bliver mindre konkurrencedygtige. Lad os prøve at diskutere, hvad det er værd for os at have et andet og bredere perspektiv end profit og bundlinje. Kampen for andelstanken Jeg sagde tidligere, at Fælleskassens generalforsamling ikke er en hvilken som helst generalforsamling fordi vi er en andelskasse. Det skal vi kæmpe for at blive ved med at være og vi skal forberede os på, at denne kamp for andelstanken og de principper, vi har organiseret Fælleskassen efter, vil kræve mere af os i fremtiden. Det skal vi af to grunde. Dels bliver der færre og færre andelskasser og der er en udfordring i forhold til at opretholde en særlig lovgivning for andelskasser. Her tror jeg, at det er nødvendigt, at Fælleskassen tør tage initiativer og fx være med til at mobilisere opbakning til andelskassetanken fra bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer på tværs af alle andelskasser. Den anden grund til, at vi skal kæmpe for andelstanken, er, at den er under angreb fra lovgivere og kapitalinteresser. Et lovforslag i efteråret 2010 indeholdt et forslag om at ophæve stemmeretsbegrænsningerne. Hvis lovforslaget var gået igennem, var princippet om én mand, én stemme truet til fordel for princippet om at stemme efter størrelse af kapitalen, således som man kender det fra aktieselskaber. Heldigvis lykkedes det at få denne del af lovforslaget taget af bordet i sidste øjeblik. Kritikken af forslaget voksede i styrke helt op til, at forslaget skulle vedtages i folketinget. Men både brancheorganisationer og enkelte pengeinstitutter fortsatte til det sidste med at protestere. Fælleskassen deltog selvfølgelig aktivt i protesterne, som heldigvis bar frugt. Vi fandt det afgørende for Fælleskassens virksomhed, at der ikke åbnes op for, at spekulanter, kapitalfonde og andre kan få let adgang til at stjæle de reserver, vi gennem de seneste 25 år har bygget op her i Fælleskassen.

4 Fælleskassens principper etiske banker Vi lever i det, den tyske sociolog Ulrich Beck kalder risikosamfundet. Og vi kan flyve, og vi kan undgå at blive trukket ned i dybet i Bermuda-trekanten, ved at holde hovedet koldt og turde forfølge vores ambitioner. Svaret på det komplekse, de uendeligt mange valgmuligheder og tilbud, vi hele tiden møder, er jo forenkling - Keep it simple. Det er et vigtigt princip i Fælleskassen. I praksis kommer det til udtryk i vores forretningsmodel: Vi vil ikke låne flere penge ud, end vi har indlånere til. Vi vil sørge for, at vi er tilstrækkeligt solide. Vi har i dag mere end dobbelt så meget i egenkapital, som loven kræver. Vi vil ikke ud i spekulative finansieringer eller engagementer, som vi ikke kan overskue her tænker vi blandt andet på ejendomsbranchen. Vi vil ikke spekulere i nemme og hurtige gevinster med vor egenkapital. Derfor holder vi os fra investeringer i valuta og aktiemarkedet Og vi bestræber os på at drive vor virksomhed redeligt og ansvarligt med størst mulig åbenhed. Fælleskassen er flere gange i pressen blevet nævnt som en af de etiske banker et lidt spøjst og temmelig upræcist begreb. Som jeg forstår det, handler det om, at vi er optaget af og kerer os om det grundlag, vi arbejder på vi har en moral, en kodeks, og vi forpligter os til at diskutere og gøre rede for, hvordan det går med hensyn til at leve op til de principper, standarder og værdier, som vi udtrykker gennem beslutninger og i dialogen med medarbejdere, repræsentantskabsmedlemmer, andelshavere og andre interessenter. Set på den måde kan man godt kalde Fælleskassen for et etisk pengeinstitut begrebet er selvfølgelig noget sludder som betegnelsen for en virksomhedstype, men som betegnelse for nogle handlinger og en måde at agere på kan det give mening vi kan fx tale om at aflægge etisk regnskab. I pressen dækker begrebet de etiske banker over en gruppe af mindre pengeinstitutter, der har det til fælles, at de har andre formål end blot at skabe profit til deres ejere man kunne tale om pengeinstitutter, der vil håndhæve særlige standarder for deres virksomhed som pengeformidler. Og det gør vi jo i Fælleskassen. Ud over det allerede nævnte kan jeg fremhæve: Vi har ingen resultatløn. Hverken bestyrelse eller direktion modtager nogen form for variabel honorering. Der er tale om faste vederlag, som fremgår af årsrapportens note 8 på side 25. Fælleskassen forsøger at belønne opsparing som grundlag for låneoptagelse via vort andelskronesystem. Vi ønsker at fremme grønne og bæredygtige projekter bl.a. via Grøn Vækst. Vi tager låneformålet med i vurderingen, inden vi godkender et udlån både hvad angår udlån til erhverv og private. Vi valgte i 2010 at støtte et forskningsprojekt om vand i stedet for at bruge penge til et jubilæumsskrift.

5 Samarbejde mellem andelshavere og medarbejdere Jeg vil gerne takke alle, der bidrog til at markere Fælleskassens 25 års jubilæum. Jubilæet var et højdepunkt i Jeg har allerede nævnt konferencen om vand, som blev holdt på Nationalmuseet. På selve jubilæumsdagen den 1. oktober blev der afholdt en velbesøgt reception i lokalerne på Bülowsvej, hvor vi blandt andet havde et historisk hjørne, hvor man i billeder og i levende fortællinger kunne høre om de første 25 år. Ideerne til, hvordan jubilæet skulle fejres, kom mange steder fra og planlægningen blev forestået at et jubilæumsudvalg, som blev bakket dygtigt og flittigt op af en række medarbejdere, der engagerede sig i projektet. Jeg vil gerne her fra rette en varm tak til medarbejderne for indsatsen, som sikrede et forbilledligt arrangement. Jeg vil også gerne takke dem, der engagerede sig i arbejdet i jubilæumsudvalget. Ud over at være en flot fejring af jubilæet mener jeg også, at vi kan se jubilæumsfejringen som en fremvisning af, hvad Fælleskassen står for og gerne vil. Markedsføring eller branding hedder det. Også i den henseende fik vi meget ud af jubilæet, fx i form af presseomtale og udvidelse af vores netværk. Jeg tror, vi kan lære meget af den måde, vi markerede jubilæet på erfaringerne er i disse måneder ved at blive samlet sammen og systematiseret i en evaluering. Her kan vi forhåbentlig blive klogere på, hvordan vi kan lave spændende arrangementer gennem et veltilrettelagt samarbejde mellem andelshavere, der engagerer sig i konkrete projekter, og de professionelle medarbejdere i Fælleskassens stab. Fælleskassens resultater i 2010 Vi ser en del til hinanden i bestyrelsen. I det seneste år har bestyrelsen har afholdt 15 møder, og repræsentantskabet har været samlet fire gange ud over generalforsamlingen. Herudover har bestyrelsen deltaget i et seminar, som andelskasserne i Danmark arrangerede. Fælleskassens drift ser ganske fin ud. Alligevel er resultatet for 2010 beskedent og langt under det niveau, vi gerne vil ligge på og som vi havde regnet med. Foranstaltningerne i anledning af finanskrisen har i 2010 kostet Fælleskassen ca. 3,6 mio. kroner. Vi har betalt ca. 1,5 mio. kr. til bankpakke 1, og senest har Amagerbankens konkurs kostet os ca. 2,1 mio. kr. Tabet på Amagerbankens konkurs består af to dele. Indskydergarantifonden har udredt meget store beløb til Amagerbankens private kunder. Fælleskassen betaler til indskydergarantiordningen i lighed med alle andre pengeinstitutter og Amagerbankens krak kostede os 1,2 mio. kr. Derudover imødeser vi et tab på ca kr., som vi havde stående på vores clearingskonto i Amagerbanken. Det var en ren tilfældighed, at der stod penge på vores konto i Amagerbanken, da konkursen indtraf. Der var meget tidligt etableret en fast procedure, som sikrede, at vi løbende tømte Fælleskassens konto i Amagerbanken. Det gjorde vi også weekenden før konkursen. Faktisk var kontoen i minus fredag eftermiddag.

6 Men i løbet af weekenden skete der flere transaktioner, og på konkurstidspunktet havde Fælleskassen altså penge til gode ca kr., som nu formentlig er tabt. Jeg kan oplyse, at der pågår juridiske undersøgelser med henblik på at minimere vores tab. På 2010 regnskabet har vi valgt udgiftsføre begge poster i forbindelse med konkursen, fordi vi ønsker at være forsigtige. Bestyrelsen og direktionen har diskuteret denne disposition indgående med Fælleskassens revisor, Deloitte, som har et forbehold for at udgiftsføre de kr., der er tabt på clearingkontoen. Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt at betale så mange penge til at dække de tab, enkelte pengeinstitutter har påført staten og de tilbageværende pengeinstitutter. Men sådan fungerer ordningerne i den finansielle sektor, og det er en forudsætning for at kunne agere på markedet, at vi er med i disse ordninger som vi desværre er uden indflydelse på, men alligevel skal betale til. Vi synes ellers nok, at mange af de andre kunne lære lidt om sund fornuft af os i Fælleskassen. Vi vikler os dog ikke mere ind på markedet end højst nødvendigt. Fælleskassen fandt, at det var nødvendigt at gå med i Bankpakke 1 af hensyn til at sikre vore indlånere. Derimod kunne vi sig pænt nej tak til Bankpakke 2, for Fælleskassen har ikke brug for yderligere egenkapital i form af den såkaldte hybride kernekapital, som mange andre pengeinstitutter har haft behov for. Fælleskassen har heller ikke haft behov for statsgarantier til brug for finansiering af likviditetsunderskud, som plager store dele af branchen. Tab og nedskrivninger fylder fortsat meget også for meget på regnskabet. I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på denne post. Vi må selvfølgelig se på, om der er tab, der skyldes mangler i kreditpolitikken eller fejl i sagsbehandlingen, som vi kan gøre noget ved fremadrettet. Her er det bestyrelsens klare indtryk, at såvel direktion som de øvrige medarbejdere er yderst opmærksomme og løbende justerer og strammer procedurerne. Den største del af tabene skyldes imidlertid forhold, vi ikke har indflydelse på. Det er nemlig konjunkturerne og de samfundsøkonomiske forhold, der rammer vore brugere. Den ordinære pengeinstitutdrift er stabil og synes at være i fremgang. Det er også nødvendigt for at kunne møde fremtidens udfordringer med stigende omkostninger på navnlig det administrative område, herunder ikke mindst edb-omkostningerne. Og det er nødvendigt for at kunne imødekomme vore brugeres behov fremover. For at kunne møde disse udfordringer skal Fælleskassen have vækst, og samtidigt skal vi holde vores solvensprocent på et højt niveau et bæredygtigt niveau. Derfor er målet for 2011 et resultat, der kan understøtte en bæredygtig udvikling et resultat på omkring 6-7 mio. kr. er vores ambition i Det må meget gerne blive større, men det er næppe realistisk. Flere andelshavere I en tid, hvor andre pengeinstitutter med en hæderlig profil tiltrækker nye kunder i stort tal, burde Fælleskassen også opleve fremgang. Vi sporer fremgang og tror på, at de nye tiltag med hensyn til udvikling af Fælleskassens organisation skaber ny energi så fra bestyrelsens side er vi ganske optimistiske.

7 Antallet af pengeinstitutter i Danmark har været faldende i mange år og der spås om flere fusioner og lukninger. Det gør selvfølgelig indtryk. Og det bestyrker os i, at vi har valgt rigtigt, når vi i vores strategiplan har formuleret vores mission således: Fælleskassen er en selvstændig andelskasse, der driver pengeinstitut med en sund og bæredygtig økonomi til gavn for sine andelshavere og kunder. Fælleskassens principper og forretningsmodel har vist sin styrke i 25 år og ikke mindst her i den turbulente tid, siden finanskrisen tog fart i Man kan bebrejde os, at vi ikke har været gode nok til at udnytte vore muligheder og potentialer i en tid, hvor mange er blevet utilfredse og føler sig svigtet af andre pengeinstitutter. Det kan være sandt nok men her har vi altså valgt en forsigtig kurs, som vi mener at kunne overskue. Vi forventer og håber dog, at der kommer lidt mere fart på i de kommende år. For vi kommer ikke udenom, at vores selvstændighed afhænger af vores styrke, som igen afhænger af vores dygtighed og evne til at udvikle os. Fælleskassens model er enkel: Vi er en servicevirksomhed, som gør det muligt, at vore andelshavere finansierer hinanden. Fælleskassens sørger for, at den ene andelshavers indlån bliver formidlet hen til en anden andelshaver, som så får gavn af at låne disse penge til at finansiere en andelsbolig, et hus, en virksomhed eller andet. For at få denne låneformidling til at fungere og give værdi for andelshaverne, gør vi brug af en række værktøjer som webbank, Dankort, Mastercard, PBS, pensionsordninger, børneopsparing, formidling af realkreditlån m.m. Herved bliver Fælleskassen andelshavernes økonomiske værksted. Hvad skal der til, for at Fælleskassen også er et attraktivt økonomisk værksted fremover det kan vi diskutere i dag. Tak Men inden vi tager fat på debatten, vil jeg gerne rette en varm og stor tak til medarbejderne. I gør et fremragende arbejde. I mærker presset udefra, I skal også lægge ryg til skuffelser og frustrationer det ved vi godt i bestyrelsen. Vi ved også, at I gør jeres yderste for at give vore andelshavere den bedste betjening og det ved jeg, at I høster megen og velfortjent ros for. Repræsentantskabet er et vigtigt forum i Fælleskassen personligt henter jeg megen inspiration fra de mange gode debatter i repræsentantskabet, som har haft stor betydning for bestyrelsens arbejde. En stor tak til alle medlemmer af repræsentantskabet for jeres tid og indsats. Direktionen og mine kolleger i bestyrelsen vil jeg også gerne sige tak for et spændende og indholdsrigt arbejdsår. Jeg synes, vi har udviklet og styrket os som bestyrelse det er krævende, til tider ganske hårdt, men vi holder ved og formår at se fremad. Tak for den positive og konstruktive tilgang til arbejdet. Og så når vi til det vigtigste nemlig alle os andelshavere, som det hele handler om. Fælleskassen er jo andelshavernes kasse. Tak for tilliden i hverdagen og tak til hver og én af jer for, at I tog jer tid til at komme her i dag. Jeg glæder mig til den fortsatte dialog jeg kan love jer, at der bliver lyttet, uanset om I tager ordet her i debatten, eller I lader et ord falde til et bestyrelsesmedlem eller et repræsentantskabsmedlem. For sådan er en demokratisk organisation jo også. Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Mundtlig beretning til Fælleskassens Generalforsamling den 31. marts 2009.

Mundtlig beretning til Fælleskassens Generalforsamling den 31. marts 2009. Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 31. marts 2009. Bestyrelsen v/peter Højgaard Pedersen 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Velkommen til Fælleskassens generalforsamling. Det er en stor

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 19. april 2016

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 19. april 2016 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Generalforsamlingen den 19. april 2016 Genopstiller: Anne-Marie Sejer, Rødovre 61 år Skoleleder. Andelshaver fra 2001. Medlem af repræsentantskabet fra 2003.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Andelskassen J. A.K. Slagelse

Andelskassen J. A.K. Slagelse Andelskassen J. A.K. Slagelse Et menneskeligt ansigt med en grøn profil Kunderne kommer af mange grunde Andelskassen bygger på demokratiske principper Samme sikkerhed som i en traditionel bank Alle de

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Mundtlig beretning Ordinær generalforsamling 2013

Mundtlig beretning Ordinær generalforsamling 2013 Mundtlig beretning Ordinær generalforsamling 2013 Velkomst Velkommen til generalforsamling 2013 i Fælleskassen. Dette er bestyrelsens beretning - så lad mig starte med at præsentere bestyrelsen: Lisbeth

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Mundtlig beretning 2012

Mundtlig beretning 2012 Mundtlig beretning 2012 Tak til alle jer andelshavere, som har valgt at deltage i vores generalforsamling i dag. Jeres engagement er værdifuldt for Fælleskassen. Jeres aktive valg af Fælleskassen frem

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Beretning til Fælleskassens generalforsamling den 20. april 2010.

Beretning til Fælleskassens generalforsamling den 20. april 2010. Beretning til Fælleskassens generalforsamling den 20. april 2010. Velkomst Vi holder af hverdagen. I Fælleskassen tager vi udgangspunkt i kundernes ønsker og behov. Fælleskassen er ejet af kunderne. Kunderne

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere.

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere. BERETNING FOR ANDELSFORENINGEN AF 20.10.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Denne beretning omhandler det første egentlige regnskabsår for Andelsforeningen. En ny tid en ny periode i sommerbyens eksistens. De 20

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere