Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen"

Transkript

1 Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen Velkomst Velkommen til generalforsamling i Fælleskassen - vores andelskasse. Generalforsamlingen er et fornemt udtryk for noget meget vigtigt. Det er nemlig på generalforsamlingen, at grundprincipperne i Fælleskassen folder sig ud. Den 30. september markerede vi Fælleskassens 25 års jubilæum med en konference på Nationalmuseet om vand vi hørte om resultaterne af et forskningsprojekt, som Fælleskassen finansierede; vi hørte om, hvad der påvirker drikkevandets kvalitet og smag; vi hørte om vandets cyklus fra et meteorologisk perspektiv; og vi hørte om vandets fremskaffelse og bortskaffelse til husholdninger og virksomheder. Vand er livsvigtigt for os som mennesker og afgørende for os som samfund. Derfor bliver bæredygtighed et nøglebegreb, når det handler om en så central resurse som vand. Bæredygtighed er udtryk for en måde at omgås naturresurserne og rigdommene på. Vi skal ikke drive rovdrift på naturen; vi skal ikke være griske og tage mere, end vi behøver; vi skal handle med omtanke og udvise ansvarlighed. Vi bør alle forpligte os til, at vi efterlader naturen i ordentlig stand efter brug, så der bliver endnu bedre muligheder for de næste generationer. Denne tankegang om bæredygtighed er også det bærende princip for Fælleskassens virksomhed. I vores moderne samfund er penge næsten lige så vigtige som vand. Derfor er bæredygtig omgang med penge af største betydning. I disse år ser vi skræmmende eksempler på, hvad der sker, når balancerne tipper når manglende omtanke, uansvarlighed, ja griskhed og hensynsløs grådighed breder sig. Det siger vi i Fælleskassen fra over for. Derfor taler vi om bæredygtighed som ledetråden i den pengeformidling, der er Fælleskassens kerneydelse. Vi har ambitionerne, men hvor finder vi svarene og løsningerne? Andelstanken Generalforsamlingen er en vigtig begivenhed i den forbindelse. Fælleskassens generalforsamling er jo ikke en hvilken som helst generalforsamling det er en generalforsamling i en andelskasse, hvor hver andelshaver har én stemme, uanset hvor meget andelskapital den enkelte andelshaver ejer. En mand, én stemme er et demokratisk princip og udtryk for en samfundsmæssig bæredygtighedstanke, som altså også er grundlaget for Fælleskassen. Det er vigtigt, og det er værd at tænke over. For det er ikke en given sag i et samfund med en stærkt markedsorienteret økonomi. Som andelshavere bærer I hver især meget mere end jeres stemme med her ind i salen til generalforsamlingen. For Fælleskassens hele virke rådgivning, udvikling af produkter, tilgang af nye andelshavere, medarbejdernes begejstring og engagement alt det henter sin inspiration og mening i andelshavernes behov, ideer og forventninger.

2 Fælleskassen er til for andelshavernes skyld ikke omvendt. Vi skal ikke tjene penge for at skaffe udbytte til nogen nej, vi skal tjene penge for at sikre en serviceydelse og en fremtidig mulighed for de næste andelshavere. Det handler bæredygtige penge også om. Tumult i finanssektoren Forholdene i den finansielle sektor har i de senere år været tumultariske. Vi har været vidne til skandaler og ufattelige, ja groteske forløb. Luften har svirret med meninger, kritiske analyser, skråsikre erklæringer, forargelse, skamløsheder, belærende analyser, løftede pegefingre, selvgode forsikringer om uskyld, afsløringer af pinligheder I kender det hele. Vi har været vidne til et sceneri, som kunne være et fantastisk underholdende teaterstykke af Dario Fo ske dimensioner, hvis det ikke lige var, fordi så mange mennesker er kommet alvorligt i klemme og måske har lidt store økonomiske tab. Det er bestemt hverken uforskyldt eller ufortjent, at den finansielle sektor har lidt store tab på tillids- og troværdighedskontoen. Jeg mener, at det måske mest pinlige og skamfulde er, at ingen her 3 år efter finanskrisens udbrud har haft modet og viljen til at undersøge, hvorfor det gik galt, som det gjorde i Danmark. Der findes øjensynligt kræfter stærke kræfter som ikke tør få tingene frem i lyset. Måske er man bange for konsekvenserne, hvis der kan gøres ansvar gældende? Det værste er imidlertid, at vi går glip af viden og indsigt, som vi har hårdt brug for, hvis vi skal undgå gentagelser. Det klæder hverken det politiske eller det finansielle establishment, at man skjuler og tilbageholder oplysninger, som samfundet kunne have stor gavn af. Det er besynderligt at høre en branche ja et helt erhvervsliv råbe på et frit marked uden statslig indblanding med den begrundelse, at markedet er det bedste til at regulere sig selv; og så næste år, når markedet kollapser, høre samme stemmer trygle om redningspakker og kritisere staten for ikke at gøre sit arbejde med at holde øje med branchen godt nok og ugen efter igen himle op om, hvor forfærdeligt det er med alle de nye love og krav til sektoren. Det er ikke mærkeligt, hvis man mister orienteringen og troen på, at det går ordentligt for sig. Men så har vi heldigvis Fælleskassen. Vi står nemlig på mål for, at det går ordentligt for sig. Det håber jeg også, at I som andelshavere og brugere af Fælleskassen oplever. Jeg vil dog ikke skjule, at vi også kan løbe sur i det det går ikke altid, som vi planlægger og ønsker selvfølgelig gør det ikke det. Planer optimisme og virkelighed På generalforsamlingen sidste år var vi fulde af optimisme. Vi var i fuld gang med en spændende strategiplan, en ny hjemmeside var på trapperne vi havde gjort os tanker om, hvad Fælleskassen er, hvor mulighederne ligger, og vi formulerede nogle områder, vi ville arbejde videre med. Som I ved, blev hjemmesiden forsinket og i løbet af efteråret måtte vi indse, at det hele ikke kom til at gå så hurtigt, som vi kunne ønske. Men vi er ikke gået i stå. Den nye hjemmeside er kommet i gang, og netop i disse uger er direktionen sammen med medarbejderne og en ekstern konsulent i gang med at udvikle organisationen og sætte nye ting i gang.

3 Når jeg ser på den kompleksitet, vi har med at gøre, kommer jeg til at tænke på Bermudatrekanten hvordan undgår vi blive suget ned i dybet? Vi har medejerskabet og demokratiet qua andelstanken (generalforsamling m.m.) Vi har tankegangen om bæredygtighed og ambitionen om at være en unik og trendsættende andelskasse (bestyrelsen m.fl.) Vi skal agere inden for nogle rammer og vilkår, som kræver stadigt mere af medarbejderne, vores administrative apparat og direktion. Hvis der går kludder i balancen mellem de tre spidser i trekanten, går det galt. Derfor er Fælleskassens kultur med dialog og aktiv medleven fra hver enkelt andelshaver, dels i forbindelse med den daglige betjening, men især i de mere formelle sammenhænge som generalforsamling, andelshavertræf, repræsentantskab og bestyrelse, af afgørende betydning for Fælleskassen. At pleje denne unikke kultur og holde den levende og i udvikling er tror jeg det, der får Fælleskassens hjerte til at slå. Derfor er det også et felt, vi skal gøre mere ved de kommende år. Det koster selvfølgelig noget at have medarbejdere til at sørge for kommunikation og tage hånd om begivenheder som jubilæumskonferencen det kan godt være, at det gør det lidt dyrere at være kunde i Fælleskassen men gør det noget? Det er jo en af de ting, vi kan diskutere her på generalforsamlingen: Hvor meget vil vi betale for at være anderledes end de almindelige profitdrevne pengeinstitutter? Når man ikke kun er fokuseret på effektivitet, lønsomhed og udbytte ja, så koster det let på bundlinjen, og vore priser bliver mindre konkurrencedygtige. Lad os prøve at diskutere, hvad det er værd for os at have et andet og bredere perspektiv end profit og bundlinje. Kampen for andelstanken Jeg sagde tidligere, at Fælleskassens generalforsamling ikke er en hvilken som helst generalforsamling fordi vi er en andelskasse. Det skal vi kæmpe for at blive ved med at være og vi skal forberede os på, at denne kamp for andelstanken og de principper, vi har organiseret Fælleskassen efter, vil kræve mere af os i fremtiden. Det skal vi af to grunde. Dels bliver der færre og færre andelskasser og der er en udfordring i forhold til at opretholde en særlig lovgivning for andelskasser. Her tror jeg, at det er nødvendigt, at Fælleskassen tør tage initiativer og fx være med til at mobilisere opbakning til andelskassetanken fra bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer på tværs af alle andelskasser. Den anden grund til, at vi skal kæmpe for andelstanken, er, at den er under angreb fra lovgivere og kapitalinteresser. Et lovforslag i efteråret 2010 indeholdt et forslag om at ophæve stemmeretsbegrænsningerne. Hvis lovforslaget var gået igennem, var princippet om én mand, én stemme truet til fordel for princippet om at stemme efter størrelse af kapitalen, således som man kender det fra aktieselskaber. Heldigvis lykkedes det at få denne del af lovforslaget taget af bordet i sidste øjeblik. Kritikken af forslaget voksede i styrke helt op til, at forslaget skulle vedtages i folketinget. Men både brancheorganisationer og enkelte pengeinstitutter fortsatte til det sidste med at protestere. Fælleskassen deltog selvfølgelig aktivt i protesterne, som heldigvis bar frugt. Vi fandt det afgørende for Fælleskassens virksomhed, at der ikke åbnes op for, at spekulanter, kapitalfonde og andre kan få let adgang til at stjæle de reserver, vi gennem de seneste 25 år har bygget op her i Fælleskassen.

4 Fælleskassens principper etiske banker Vi lever i det, den tyske sociolog Ulrich Beck kalder risikosamfundet. Og vi kan flyve, og vi kan undgå at blive trukket ned i dybet i Bermuda-trekanten, ved at holde hovedet koldt og turde forfølge vores ambitioner. Svaret på det komplekse, de uendeligt mange valgmuligheder og tilbud, vi hele tiden møder, er jo forenkling - Keep it simple. Det er et vigtigt princip i Fælleskassen. I praksis kommer det til udtryk i vores forretningsmodel: Vi vil ikke låne flere penge ud, end vi har indlånere til. Vi vil sørge for, at vi er tilstrækkeligt solide. Vi har i dag mere end dobbelt så meget i egenkapital, som loven kræver. Vi vil ikke ud i spekulative finansieringer eller engagementer, som vi ikke kan overskue her tænker vi blandt andet på ejendomsbranchen. Vi vil ikke spekulere i nemme og hurtige gevinster med vor egenkapital. Derfor holder vi os fra investeringer i valuta og aktiemarkedet Og vi bestræber os på at drive vor virksomhed redeligt og ansvarligt med størst mulig åbenhed. Fælleskassen er flere gange i pressen blevet nævnt som en af de etiske banker et lidt spøjst og temmelig upræcist begreb. Som jeg forstår det, handler det om, at vi er optaget af og kerer os om det grundlag, vi arbejder på vi har en moral, en kodeks, og vi forpligter os til at diskutere og gøre rede for, hvordan det går med hensyn til at leve op til de principper, standarder og værdier, som vi udtrykker gennem beslutninger og i dialogen med medarbejdere, repræsentantskabsmedlemmer, andelshavere og andre interessenter. Set på den måde kan man godt kalde Fælleskassen for et etisk pengeinstitut begrebet er selvfølgelig noget sludder som betegnelsen for en virksomhedstype, men som betegnelse for nogle handlinger og en måde at agere på kan det give mening vi kan fx tale om at aflægge etisk regnskab. I pressen dækker begrebet de etiske banker over en gruppe af mindre pengeinstitutter, der har det til fælles, at de har andre formål end blot at skabe profit til deres ejere man kunne tale om pengeinstitutter, der vil håndhæve særlige standarder for deres virksomhed som pengeformidler. Og det gør vi jo i Fælleskassen. Ud over det allerede nævnte kan jeg fremhæve: Vi har ingen resultatløn. Hverken bestyrelse eller direktion modtager nogen form for variabel honorering. Der er tale om faste vederlag, som fremgår af årsrapportens note 8 på side 25. Fælleskassen forsøger at belønne opsparing som grundlag for låneoptagelse via vort andelskronesystem. Vi ønsker at fremme grønne og bæredygtige projekter bl.a. via Grøn Vækst. Vi tager låneformålet med i vurderingen, inden vi godkender et udlån både hvad angår udlån til erhverv og private. Vi valgte i 2010 at støtte et forskningsprojekt om vand i stedet for at bruge penge til et jubilæumsskrift.

5 Samarbejde mellem andelshavere og medarbejdere Jeg vil gerne takke alle, der bidrog til at markere Fælleskassens 25 års jubilæum. Jubilæet var et højdepunkt i Jeg har allerede nævnt konferencen om vand, som blev holdt på Nationalmuseet. På selve jubilæumsdagen den 1. oktober blev der afholdt en velbesøgt reception i lokalerne på Bülowsvej, hvor vi blandt andet havde et historisk hjørne, hvor man i billeder og i levende fortællinger kunne høre om de første 25 år. Ideerne til, hvordan jubilæet skulle fejres, kom mange steder fra og planlægningen blev forestået at et jubilæumsudvalg, som blev bakket dygtigt og flittigt op af en række medarbejdere, der engagerede sig i projektet. Jeg vil gerne her fra rette en varm tak til medarbejderne for indsatsen, som sikrede et forbilledligt arrangement. Jeg vil også gerne takke dem, der engagerede sig i arbejdet i jubilæumsudvalget. Ud over at være en flot fejring af jubilæet mener jeg også, at vi kan se jubilæumsfejringen som en fremvisning af, hvad Fælleskassen står for og gerne vil. Markedsføring eller branding hedder det. Også i den henseende fik vi meget ud af jubilæet, fx i form af presseomtale og udvidelse af vores netværk. Jeg tror, vi kan lære meget af den måde, vi markerede jubilæet på erfaringerne er i disse måneder ved at blive samlet sammen og systematiseret i en evaluering. Her kan vi forhåbentlig blive klogere på, hvordan vi kan lave spændende arrangementer gennem et veltilrettelagt samarbejde mellem andelshavere, der engagerer sig i konkrete projekter, og de professionelle medarbejdere i Fælleskassens stab. Fælleskassens resultater i 2010 Vi ser en del til hinanden i bestyrelsen. I det seneste år har bestyrelsen har afholdt 15 møder, og repræsentantskabet har været samlet fire gange ud over generalforsamlingen. Herudover har bestyrelsen deltaget i et seminar, som andelskasserne i Danmark arrangerede. Fælleskassens drift ser ganske fin ud. Alligevel er resultatet for 2010 beskedent og langt under det niveau, vi gerne vil ligge på og som vi havde regnet med. Foranstaltningerne i anledning af finanskrisen har i 2010 kostet Fælleskassen ca. 3,6 mio. kroner. Vi har betalt ca. 1,5 mio. kr. til bankpakke 1, og senest har Amagerbankens konkurs kostet os ca. 2,1 mio. kr. Tabet på Amagerbankens konkurs består af to dele. Indskydergarantifonden har udredt meget store beløb til Amagerbankens private kunder. Fælleskassen betaler til indskydergarantiordningen i lighed med alle andre pengeinstitutter og Amagerbankens krak kostede os 1,2 mio. kr. Derudover imødeser vi et tab på ca kr., som vi havde stående på vores clearingskonto i Amagerbanken. Det var en ren tilfældighed, at der stod penge på vores konto i Amagerbanken, da konkursen indtraf. Der var meget tidligt etableret en fast procedure, som sikrede, at vi løbende tømte Fælleskassens konto i Amagerbanken. Det gjorde vi også weekenden før konkursen. Faktisk var kontoen i minus fredag eftermiddag.

6 Men i løbet af weekenden skete der flere transaktioner, og på konkurstidspunktet havde Fælleskassen altså penge til gode ca kr., som nu formentlig er tabt. Jeg kan oplyse, at der pågår juridiske undersøgelser med henblik på at minimere vores tab. På 2010 regnskabet har vi valgt udgiftsføre begge poster i forbindelse med konkursen, fordi vi ønsker at være forsigtige. Bestyrelsen og direktionen har diskuteret denne disposition indgående med Fælleskassens revisor, Deloitte, som har et forbehold for at udgiftsføre de kr., der er tabt på clearingkontoen. Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt at betale så mange penge til at dække de tab, enkelte pengeinstitutter har påført staten og de tilbageværende pengeinstitutter. Men sådan fungerer ordningerne i den finansielle sektor, og det er en forudsætning for at kunne agere på markedet, at vi er med i disse ordninger som vi desværre er uden indflydelse på, men alligevel skal betale til. Vi synes ellers nok, at mange af de andre kunne lære lidt om sund fornuft af os i Fælleskassen. Vi vikler os dog ikke mere ind på markedet end højst nødvendigt. Fælleskassen fandt, at det var nødvendigt at gå med i Bankpakke 1 af hensyn til at sikre vore indlånere. Derimod kunne vi sig pænt nej tak til Bankpakke 2, for Fælleskassen har ikke brug for yderligere egenkapital i form af den såkaldte hybride kernekapital, som mange andre pengeinstitutter har haft behov for. Fælleskassen har heller ikke haft behov for statsgarantier til brug for finansiering af likviditetsunderskud, som plager store dele af branchen. Tab og nedskrivninger fylder fortsat meget også for meget på regnskabet. I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på denne post. Vi må selvfølgelig se på, om der er tab, der skyldes mangler i kreditpolitikken eller fejl i sagsbehandlingen, som vi kan gøre noget ved fremadrettet. Her er det bestyrelsens klare indtryk, at såvel direktion som de øvrige medarbejdere er yderst opmærksomme og løbende justerer og strammer procedurerne. Den største del af tabene skyldes imidlertid forhold, vi ikke har indflydelse på. Det er nemlig konjunkturerne og de samfundsøkonomiske forhold, der rammer vore brugere. Den ordinære pengeinstitutdrift er stabil og synes at være i fremgang. Det er også nødvendigt for at kunne møde fremtidens udfordringer med stigende omkostninger på navnlig det administrative område, herunder ikke mindst edb-omkostningerne. Og det er nødvendigt for at kunne imødekomme vore brugeres behov fremover. For at kunne møde disse udfordringer skal Fælleskassen have vækst, og samtidigt skal vi holde vores solvensprocent på et højt niveau et bæredygtigt niveau. Derfor er målet for 2011 et resultat, der kan understøtte en bæredygtig udvikling et resultat på omkring 6-7 mio. kr. er vores ambition i Det må meget gerne blive større, men det er næppe realistisk. Flere andelshavere I en tid, hvor andre pengeinstitutter med en hæderlig profil tiltrækker nye kunder i stort tal, burde Fælleskassen også opleve fremgang. Vi sporer fremgang og tror på, at de nye tiltag med hensyn til udvikling af Fælleskassens organisation skaber ny energi så fra bestyrelsens side er vi ganske optimistiske.

7 Antallet af pengeinstitutter i Danmark har været faldende i mange år og der spås om flere fusioner og lukninger. Det gør selvfølgelig indtryk. Og det bestyrker os i, at vi har valgt rigtigt, når vi i vores strategiplan har formuleret vores mission således: Fælleskassen er en selvstændig andelskasse, der driver pengeinstitut med en sund og bæredygtig økonomi til gavn for sine andelshavere og kunder. Fælleskassens principper og forretningsmodel har vist sin styrke i 25 år og ikke mindst her i den turbulente tid, siden finanskrisen tog fart i Man kan bebrejde os, at vi ikke har været gode nok til at udnytte vore muligheder og potentialer i en tid, hvor mange er blevet utilfredse og føler sig svigtet af andre pengeinstitutter. Det kan være sandt nok men her har vi altså valgt en forsigtig kurs, som vi mener at kunne overskue. Vi forventer og håber dog, at der kommer lidt mere fart på i de kommende år. For vi kommer ikke udenom, at vores selvstændighed afhænger af vores styrke, som igen afhænger af vores dygtighed og evne til at udvikle os. Fælleskassens model er enkel: Vi er en servicevirksomhed, som gør det muligt, at vore andelshavere finansierer hinanden. Fælleskassens sørger for, at den ene andelshavers indlån bliver formidlet hen til en anden andelshaver, som så får gavn af at låne disse penge til at finansiere en andelsbolig, et hus, en virksomhed eller andet. For at få denne låneformidling til at fungere og give værdi for andelshaverne, gør vi brug af en række værktøjer som webbank, Dankort, Mastercard, PBS, pensionsordninger, børneopsparing, formidling af realkreditlån m.m. Herved bliver Fælleskassen andelshavernes økonomiske værksted. Hvad skal der til, for at Fælleskassen også er et attraktivt økonomisk værksted fremover det kan vi diskutere i dag. Tak Men inden vi tager fat på debatten, vil jeg gerne rette en varm og stor tak til medarbejderne. I gør et fremragende arbejde. I mærker presset udefra, I skal også lægge ryg til skuffelser og frustrationer det ved vi godt i bestyrelsen. Vi ved også, at I gør jeres yderste for at give vore andelshavere den bedste betjening og det ved jeg, at I høster megen og velfortjent ros for. Repræsentantskabet er et vigtigt forum i Fælleskassen personligt henter jeg megen inspiration fra de mange gode debatter i repræsentantskabet, som har haft stor betydning for bestyrelsens arbejde. En stor tak til alle medlemmer af repræsentantskabet for jeres tid og indsats. Direktionen og mine kolleger i bestyrelsen vil jeg også gerne sige tak for et spændende og indholdsrigt arbejdsår. Jeg synes, vi har udviklet og styrket os som bestyrelse det er krævende, til tider ganske hårdt, men vi holder ved og formår at se fremad. Tak for den positive og konstruktive tilgang til arbejdet. Og så når vi til det vigtigste nemlig alle os andelshavere, som det hele handler om. Fælleskassen er jo andelshavernes kasse. Tak for tilliden i hverdagen og tak til hver og én af jer for, at I tog jer tid til at komme her i dag. Jeg glæder mig til den fortsatte dialog jeg kan love jer, at der bliver lyttet, uanset om I tager ordet her i debatten, eller I lader et ord falde til et bestyrelsesmedlem eller et repræsentantskabsmedlem. For sådan er en demokratisk organisation jo også. Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

Mundtlig beretning til Fælleskassens Generalforsamling den 31. marts 2009.

Mundtlig beretning til Fælleskassens Generalforsamling den 31. marts 2009. Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 31. marts 2009. Bestyrelsen v/peter Højgaard Pedersen 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Velkommen til Fælleskassens generalforsamling. Det er en stor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen)

MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen) Den 11/11-2012 Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE TORSDAG D. 8. NOVEMBER 2012 KL. 17.00-18.30 MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere.

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere. BERETNING FOR ANDELSFORENINGEN AF 20.10.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Denne beretning omhandler det første egentlige regnskabsår for Andelsforeningen. En ny tid en ny periode i sommerbyens eksistens. De 20

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt

Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt Generalforsamling 15. maj 2013 Bestyrelsen mundtlige beretning V. Dorte Svane Peschardt De store ord Inklusion, innovation, mangfoldighed, frihed, bærerdygtighed, forandring, fornyelse og reformer Vi tillægger

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere