REFERATER FRA PRIORITERINGSWORKSHOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERATER FRA PRIORITERINGSWORKSHOP"

Transkript

1 LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERATER FRA PRIORITERINGSWORKSHOP VEJLE, 27. OKTOBER Indholdsfortegnelse ANALYSEMODELLER... 2 BOOKING... 4 FRIVILLIGE... 5 GREJFORUM... 6 LIVE KAMPAGNE... 7 MYNDIGHEDER... 9 NÆRHED I DANSK LIVE SPILLESTEDSLOVREVISION... 12

2 ANALYSEMODELLER Gruppearbejdet fremlagt af Line Mosfelt, Grøn Koncert Lines opsamling: ANALYSEMODEL FOR HVORNÅR VI SOM ARRANGØR ER EN SUCCES Hvorfor er det vigtigt: Vi synes, der er behov for et værktøj til at rammesætte og synliggøre vores forskellige succeskriterier, så det bliver mere klart - for både os selv og omverden -, hvornår vi som arrangør er en succes. Vi er specielt drevet af lysten til at flytte fokus fra udelukkende at handle om overskud og antal gæster til også at fokusere på det kvalitative i oplevelsen, værdien af og for de frivillige, den lokale betydning osv. Men vi mangler de gode tal og de sjove historier, der kan indfange nogle af de mere flyvske begreber og værdifænomer. Vi tror endvidere på, at den udvikling, som vi alle gerne vil, kunne få et kærkomment spark af at få nogle nye vinkler på os selv, der både kan bringes i spil derhjemme og i relationen os medlemmer imellem. Hvad vil vi så: Lave en analysemodel, der: - Kan indfange andet og mere end antal gæster og overskud. - Give os nogle sammenlignelige økonomiske nøgletal (fx ift. overskud, udlodning, afledt omsætning, støttekroner osv.) - Synliggøre og vurdere værdi ved Partnerskaber (markedsføring, oplevelser, kroner, crew osv.) - Synliggøre og vurdere den lokale forankring/ betydning - Synliggøre og vurdere publikums oplevelse og vores evne til at udvikle oplevelsen (de 4 søjler fra DL publikumsudvikling) - Synliggøre og vurdere den kunstneriske profil (hvilken type musikevents skal/ vil vi lave og opnår vi så det) - Synliggøre og vurdere frivilligheden (volumen, tilfredshed, omk. Pr. frivillig, udbytte for frivillige osv.) - Synliggøre og vurdere PR og Markedsføring (hvor meget og hvilken omtaler skaber vi og hvordan)? - Osv. Hvad skal der ske herfra: 1) Vi skal finde en repræsentant fra et spillested, der vil være i denne hyggelige udviklingsgruppe 2) Vi skal lave en projektbeskrivelse

3 3) Vi skal afklare økonomien (afsøge finansieringsmuligheder) 4) Vi drømmer om at alle medlemmer laver 1 fælles undersøgelse i 2014 (publikum eller crew) samt komme med mere konkret oplæg på forårets Dansk Live Seminar Hvornår sker det så? Ovenstående 3 punkter søges iværksat inden vi træder ind i Hvem har førertrøjen på: Christine (Jelling Festival) og Line (Grøn Koncert) Til dem der bare bedre kan li skemaer, så samlede vi vores tanker i 3 hvorfor er Hvorfor Hvad skal der ske med de data, der kommer ud Resultat Som afsæt til at øge mulighed for udvikling af egen festival/ spillested For at øge vores samarbejde medlemmer imellem For at forbedre vores eksterne kommunikation (til presse, partnere, frivillige osv.) *Specielt fokus på at bidrage til at vurdere værdien af Live musik Festivaler/ Spillesteder ser sig selv udefra godt afsæt for at sætte gang i udvikling derhjemme Bruge seminarweekender (og andre fælles fora) på at udvikle os sammen = få data i spil. PR-ansvarlig for hver arrangør skal forsynes med nye facts/ nøgletal/ historier samt trænes i bedre at kunne håndtere pressen Spillesteder og festivaler udvikler sig i vildskab sammen med frivillige, publikum, sponsorer, partnere, bestyrelser osv. Vi har i Dansk Live fået: - et fælles afsæt/ sprog for at tale udvikling - et fælles sammenligningsgrundlag - Bedre mulighed for videndeling (da præmissen vi taler ud fra er mere ens) - Pressen skriver om andet end overskud og antal gæster - Vi kan tydeliggøre vores succes (også når den ikke er betinget af stort fremmøde og stort overskud) - Vi re-brander os selv og værdien af live-musik

4 BOOKING Gruppearbejdet fremlagt af Jesper Jul, Pavillonen Jespers opsamling: Styrke samarbejdet mellem Booker, Spillested/ Festival og Kunstnere Hvorfor er det vigtigt Vigtigt for helheden alle parter er en del af cirklen og fødekæden Hvad er planen At alle bruger og effektuerer Rammeaftalen At bruge Dansk Lives aftalebekræftelse vedr. kontraktindgåelse Ca. per august 2014 at ansætte en medarbejder i Dansk live, med musikekspertise og booking som en del af arbejdsområdet, der kan være klar til booking af festivalsæson Finansiering af dette blev diskuteret, og der kom flere muligheder på bordet. Bedre til at snakke sammen, så vi ikke bliver spillet ud mod hinanden en proces der er startet Sige fra når det ikke fungerer på en ordentlig måde ikke være underdanig Holde høj etik fra vores side og holde fast i en god tone Hvilket resultat - Ordentlighed omkring samarbejdsrelation - Processer forenkles - Gensidig respekt - Anerkende hinandens situation mere - Fælles bookinger - Ansættelse som beskrevet ovenfor - Planlægge koncerterne bedre regionalt - Dette giver også muligheder for at planlægge turneer i Dansk Live regi - For spillestederne selv tage teten eksempelvis når nogle kunstnere ikke planlægger turné i en sæson, at kunne ændre dette hvis der evt. var 10 spillesteder der var interesseret i pågældende kunstner. Hvem har førertrøjen Peter Møller indkalder til møde - evt. endagsseminar vedrørende programplanlægning. Tidsplan og første skridt Møde eller dagsseminar i december 2013

5 FRIVILLIGE Gruppearbejdet fremlagt af Alexander van Deurs, Spillestedet Stengade Alexanders opsamling: Hvad giver vi tilbage? Spillesteder og festivaler er meget andet end store larmende pengemaskiner. Ved vores brug af frivillige, producerer vi mennesker, der fokuserer på fællesskabet, der gerne vil bruge sin tid på at give publikum en god oplevelse. Vi skal få fortalt hvor vigtige vi er for den lokale kultur og for sammenhængskraften i samfundet. Konkrete opgaver: Hvordan udarbejdelser man etisk regnskab? Vi vil vise hvad vi giver tilbage til samfundet. Hvis vi som branche standardiserer vores output, bliver det lettere for journalister og andre interesserede at sætte sig ind i vores effekt. Hvordan fortæller vi om vores impact? Vi har hver i sær historier om dem, vi samler op og giver en eksistens og netværk, dem, vi giver nogle kompetencer, de også kan bruge i deres lønnede arbejde og dem, der bliver iværksættere med ideer, de har fået hos os. Dem skal vi få samlet og få fortalt. Samarbejde med de andre der har med frivillige at gøre Dansk Live er langt fra den eneste interesseorganisation, hvis medlemmer får glæde af og støtter op om frivilligt arbejde. Der ligger et arbejde i at samstemme historien om glæderne og udfordringerne ved frivilligt arbejde imellem aktørerne (DUF, DGI, CFSA, DFS, Dansk Live etc.) opad til politikerne og nedad til journalister og kommunalpolitikere.

6 GREJFORUM Gruppearbejdet fremlagt af Lars Dam, Jelling Musikfestival Lars opsamling: Hvorfor er det vigtigt: Samarbejde vedr. f. eks. priser på grejet. Netværke ved grej, hvor lejes det, hvad kan det osv. Bruge hinandens erfaring Låne af hinanden. Hvad er planen: Mødes første gang lørdag d. 11. januar Vi håber at Dansk Live vil sende en invitation ud til alle. På det første møde vil det blive aftalt hvad der skal ske på fremtidens grejmøder. Hvor tit skal vi mødes, hvem skal med (El, VVS, osv.) og hvordan organiserer vi os. Resultat: At vi får åbnet for en snak om forventninger til udvalget. I løbet af et år eller to, at have et fuldt udbygget forum, som kører optimalt til alles, store som små, forventninger. Intet emne er for lille eller for stort. Førertrøjen: Ligger hos Skanderborg (Lars eller Andreas) da de lige vil undersøge hvor hos dem der er plads, da de gerne vil huse os til det første møde. Tidsplan: Se under hvad er planen Første skridt: Invitation fra Dansk Live.

7 LIVE KAMPAGNE Gruppearbejdet fremlagt af Jacob Holst, Godset Jacobs opsamling: FÆLLES KAMPAGNE UNDER ARBEJDSTITLEN MUSIK SKAL OPLEVES LIVE HVORFOR ER DET VIGTIGT Fordi det er en af Dansk Lives kerneopgaver Fordi vi skal opfordre folk til at gå ud og høre levende musik Fordi det supplerer publikums fokus på den enkelte artist med et fokus på det at gå til koncert eller festival Fordi vi gerne vil fortælle, at musik ikke kun kan høres på en mobiltelefon HVAD ER PLANEN En kampagne med langvarigt sigte, i hvert fald tre år, der gennem et mundret slogan sætter fokus på live-oplevelsen. Sloganet og evt. tilhørende logo / grafik skal - i sin substans opfordre folk til at gå til koncerter eller tage på musikfestival - let kunne implementeres i eksisterende PR fra spillesteder, festivaler og andre - og kunne være grundlag for en egentlig landsdækkende kampagne Udarbejdelse af slogan og evt. tilhørende grafik Der udarbejdes et slogan og evt. tilhørende grafik. Arbejdstitlen (og måske den endelige titel?) er Musik skal opleves live Sloganet skal kunne bruges generelt i mange livemusik-sammenhænge og skal opfordre folk til at gå til koncerter og musikfestivaler. Analogt med Spis fisk i pinsen, Film skal ses i biografen og seks om dagen etc. Sloganet og evt. tilhørende grafik (i det flg. bare slogan ) skal let kunne anvendes som ekstra element på materiale fra spillesteder og festivaler, f.eks. beklædning og flyers. Altså således at man bare kan smække det på noget man alligevel skal ud og have lavet. Der må påregnes omkostninger til konsulenthjælp fra bureau eller lign. Deadline: januar 2014 Implementering af slogan og evt. tilhørende grafik Slogan offentliggøres til medlemmerne med opfordring til at bruge det alle de steder det giver mening; på plakater, i autosignaturer, på tøj til frivillige etc.

8 Udsendingen kan suppleres med fysisk udsending af stickers el lign. som reminder. Deadline: februar 2014 (således at det kan indgå i promotion af sommerens festivaler, mens spillestederne rullende kan indfase det) Landsdækkende planlagt kampagne Når ovenstående er afprøvet i en periode, udarbejdes en regulær kampagneplan. Her kan inddrages DMF, agenter. Koda, Rosa m.fl., ligesom Kunstrådet eller andre bevilgende myndigheder kan konsulteres ift. støttemuligheder. Kampagnen kan omfatte f.eks. biografreklamer, virale videoer mm, ligesom publikum kan opfordres til at lave videoer eller lign, evt. gennem konkurrencer ( hvad var din største liveoplevelse? etc.) Kampagnen kan endvidere udvides med events. Der skal selvfølgelig i denne del af processen ske beslutning om go / no go, afhængigt af budget, opnåede erfaringer og andre overvejelser. RESULTAT Resultatet skal på den lange bane være at få det potentielle live-publikum, der ikke eller sjældent går til koncerter, til at gå til flere koncerter eller tage på musikfestival. Der er umiddelbart to grupper man kan få øje på; den gruppe af yngre, der ikke er vant til at gå ud og høre levende musik, men foretrækker andre aktiviteter, og gruppen af voksne, der har glemt det, eller bare er holdt op med det. HVEM HAR FØRERTRØJEN PÅ Projektet skal forankres i Dansk Live. Fra arbejdsgruppen i Vejle medvirker gerne: Manisha Petersen, Gjethuset Bettina Küsch, Jelling Musikfestival Jacob Holst, Godset HVORNÅR, TIDSPLAN Se Hvad er planen HVAD ER DET FØRSTE SKRIDT Udarbejdelse af slogan og evt. tilhørende grafik (jf. Hvad er planen )

9 MYNDIGHEDER Gruppearbejdet fremlagt af Henrik Bondo Nielsen, Roskilde Festival Henriks opsamling: 1) Eksempelsamling på gode læsninger, som er accepteret af brandvæsnet. Best Practice Peter fra KB18 tager kontakt til DBI (Dansk Brandteknisk Institut) som har tilkendegivet interesse for opgaven. Herefter sættes møde op i DBI hvori Peter og Henrik deltager. Der undersøges muligheder for at få finansieret arbejdet via tilskud (vidensklip) Arbejdet igangsættes øjeblikkeligt og nærmere tidsplan udarbejdes i samarbejde med DBI 2) Dansk Live beslutter og tilslutter sig en fælles lydpolitik, som forsøges gjort til Dansk Standard. Den vejledende lydpolitik, som er udarbejdet af bestyrelsen gennemgås og tilrettes hvorefter forslaget sendes i høring i medlemskredsen. Dette gøres inden årets udløb Henrik Bondo er tovholder på dette

10 NÆRHED I DANSK LIVE Gruppearbejdet fremlagt af John Fogde, NorthSide Johns opsamling: Hvordan sikrer vi nærvær i forhold til Dansk Live? Til trods for at der generelt var særdeles god stemning omkring Open Space-modellen ytrede en del medlemmer weekenden igennem et ønske om, at der blev udstukket nogle retningslinjer omkring fremtidige seminarers indhold, så det blev lettere at vurdere, hvilke deltagere de enkelte festivaler og spillesteder skal sende af sted. Dette er vigtigt at forholde sig til, da vi manglede 2/3 af medlemmerne på weekendens seminar. Derfor foreslog vi, at man fremover fandt frem til en række overordnede områder, der har relevans for alle medlemmer (eksempelvis frivillighed, kommunikation, booking og markedsføring) og fik gennemarbejdet forskellige specifikke problemstillinger med en Open Space-tilgang. En lang række af disse problemstillinger kan hentes fra de besvarelser, vi leverede i grupper lørdag eftermiddag - fx under spørgsmålet: "Hvad er de tre vigtigste kulturpolitiske emner det næste år?" eller fra medlemmer i månederne op til næste seminar. En mere konkret dagsorden bør føre til at flere organisationer kan se sig selv deltage i et seminar, hvilket styrker Dansk Live, da det er til alles fordel, at så mange som muligt deltager hver gang. Samtidig diskuterede vi forskellige måder, hvorpå medlemmerne kan føle sig som en del af Dansk Live mellem de to årlige seminarer. Her bør man som medlem gribe i egen barm og udnytte netværket året rundt ved selv at sætte møder op mellem de parter, der deler ens interesser og udfordringer. Men samtidig kan man også i forbindelse med næste seminar tænke i at opfordre medlemmerne til at sammensætte grupper, der skal arbejde med konkrete problemstillinger året rundt, hvor erfaringerne så skal præsenteres ved det følgende seminar. Seminarerne kan med fordel bruges til at få oprettet en frivillighedsgruppe, en markedsføringsgruppe osv på samme måde, som Grej-folkene allerede har gjort, så den interne kommunikation ikke er begrænset til de halvårlige møder. Referater og erfaringer fra disse møder kan komme alle til gode ved det efterfølgende seminar, og kan fungere som en måde at få flere medlemmer involveret i de eksisterende grupper. Gruppen vil desuden gerne sikre mere gennemsigtighed og nærhed mellem Dansk Lives ledelse, bestyrelsen og det enkelte medlem i perioden mellem to generalforsamlinger og de vedtagne indsatsområder. Dette er vigtigt for, at det enkelte medlem får en fornemmelse for det arbejde som sekretariatet og bestyrelsen beskæftiger sig med i løbet af året, samtidig med at Dansk Lives resultater bliver mere synlige for alle. Derfor foreslår gruppen, at der udvikles en

11 måde, hvorpå medlemmer løbende kan følge med i graden af målopfyldelse på den vedtagne strategi og indsatsområder. Det kunne fx være nogle gange i løbet af året, hvor medlemmerne via Nyhedsbrevet blev opdateret på udviklingen, samt om nye prioriteringer var kommet til, eller noget andet nedprioriteret. Gruppen har allerede snakket med Sekretariatet, og der er opbakning til at komme med forsalg til ovenstående i løbet af den kommende tid.

12 SPILLESTEDSLOVREVISION Gruppearbejdet fremlagt af Steen Jørgensen, VEGA Steens opsamling: Hvorfor Både terminologi og grundspor i udmøntningen af den nuværende spillestedslov, tager afsæt i den virkelighed som kendetegnede vores område for 20 år siden/90'erne. På samme måde har det danske samfund undergået en demografisk udvikling som (i det mindste) kan perspektivere en holdbarhedstest på opgavedefinitioner/det nationale perspektiv og geografiske hensyn/forbehold i det hele taget. Dansk Live's medlemskreds samler den tungeste og mest nuancerede erfaring med lovgivningens fordele og begrænsninger, hvorfor vi som organisation bør tage førertrøjen for dette arbejde, definere vore 'hjørneflag' inden det øvrige musikliv o.a. aktører/interessenter trækkes ind. Den historiske timing: Kommende Musikudvalg skal som de første både evaluere og nyudpege indenfor det regionale spillestedskompleks. Det vil således være muligt at bruge evalueringerne som springbræt/accelerator for et samlet nyt bud på den lovgivningsmæssige OG den 'administrative' ramme for spillestedsområdet i DK. Hvad Vi ønsker ikke at reparere på den nuværende spillestedslov, vi ønsker at rydde tavlen for at byde ind med nye anskuelser/argumenter. Arbejdet bør iværksættes snarest i form af en arbejdsgruppe med repræsentation fra bestyrelse + medlemmer med særlig indsigt, både i/omkring regionale spillesteder hhv. honorarstøttede spillesteder. Resultat Vi opnår en tidssvarende lovgivning, vi insisterer på en tillidsbaseret lovgivning, og en lovgivning omsat dynamisk - i stand til at korrigere respektive opgaveporteføljer/indsats definitioner o.a. i forhold til den udvikling/fremtid vi med garanti vil udfordres ved fremadrettet. Og vi kan håbe på yderligere midler til vores område... Førertrøjen Bestyrelse + sekretariat, med arbejdsgruppen som idérig smeltedigel! Tidsplan: 2 timelines; Ambition om vedtaget revision af Musikloven for så vidt angår afsnit om rytmiske spillesteder, indenfor den kommende 4 års periode (den nye Kunstfond's første periode). Indledningsvist en 6-7 måneders horisont for arbejdsgruppens indsats, herunder bl.a. orientering/debat internt i Dansk Live i tilknytning til april 2014/Generalforsamling. Første skridt: Bestyrelse/sekretariat indkalder til arbejdsgruppe. Steen J (VEGA) og Christian Haugk (Godset) deltager i arbejdet, og vil gerne høres om forslag til honorarstøttet medlem i gruppen.

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

REFERATER FRA OPEN SPACE SESSION

REFERATER FRA OPEN SPACE SESSION LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERATER FRA OPEN SPACE SESSION JELLING, 26. OKTOBER Indholdsfortegnelse BOOKING GENNEM DANSK LIVE... 2 EKSPERTBRUG AF HINANDEN... 3 FESTIVALMERVÆRDI I DANSK LIVE...

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER Spørgsmål 1: *Bruger vi hinandens know-how nok? (Skal vi gøre mere fælles?) Ja Måske Nej Hvis ja, hvad f.eks.?

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding

GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding KORT OM OS Jacob Holst Arrangementskoordinator 43 år Christian Haugk

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon?

1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon? LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA IDEA FACTORY VEJLE, 26. OKTOBER Spørgsmål til Idea-factory: 1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 2012

Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 2012 Foreningen Det Bruunske Pakhus Regnskab 212 Godkendt af bestyrelsen februar 213 1 Indholdsfortegnelse Side 3 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 1 Side 11 Side 12 Side 13 Bestyrelsens beretning 212 Resultatopgørelse

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

PROGRAM & DELTAGERLISTE

PROGRAM & DELTAGERLISTE Livearrangørernes Efterårsseminar 24. 26. oktober 2014 Aalborg/Nibe PROGRAM & DELTAGERLISTE 24. OKTOBER FORA OG WORKSHOPS Kl. 13.00 Sikkerhedsforum Studenterhuset, Aalborg Konsistoriesal Præsentation af

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

DR Booking - Tillægskontrakt

DR Booking - Tillægskontrakt DR Booking - Tillægskontrakt 1. Koncertgengivelse Arrangøren kan kun give tilladelse til at der foretages professionel lydoptagelse eller optagelse af levende billeder af koncerter og arrangementer (uanset

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere