REFERATER FRA PRIORITERINGSWORKSHOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERATER FRA PRIORITERINGSWORKSHOP"

Transkript

1 LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERATER FRA PRIORITERINGSWORKSHOP VEJLE, 27. OKTOBER Indholdsfortegnelse ANALYSEMODELLER... 2 BOOKING... 4 FRIVILLIGE... 5 GREJFORUM... 6 LIVE KAMPAGNE... 7 MYNDIGHEDER... 9 NÆRHED I DANSK LIVE SPILLESTEDSLOVREVISION... 12

2 ANALYSEMODELLER Gruppearbejdet fremlagt af Line Mosfelt, Grøn Koncert Lines opsamling: ANALYSEMODEL FOR HVORNÅR VI SOM ARRANGØR ER EN SUCCES Hvorfor er det vigtigt: Vi synes, der er behov for et værktøj til at rammesætte og synliggøre vores forskellige succeskriterier, så det bliver mere klart - for både os selv og omverden -, hvornår vi som arrangør er en succes. Vi er specielt drevet af lysten til at flytte fokus fra udelukkende at handle om overskud og antal gæster til også at fokusere på det kvalitative i oplevelsen, værdien af og for de frivillige, den lokale betydning osv. Men vi mangler de gode tal og de sjove historier, der kan indfange nogle af de mere flyvske begreber og værdifænomer. Vi tror endvidere på, at den udvikling, som vi alle gerne vil, kunne få et kærkomment spark af at få nogle nye vinkler på os selv, der både kan bringes i spil derhjemme og i relationen os medlemmer imellem. Hvad vil vi så: Lave en analysemodel, der: - Kan indfange andet og mere end antal gæster og overskud. - Give os nogle sammenlignelige økonomiske nøgletal (fx ift. overskud, udlodning, afledt omsætning, støttekroner osv.) - Synliggøre og vurdere værdi ved Partnerskaber (markedsføring, oplevelser, kroner, crew osv.) - Synliggøre og vurdere den lokale forankring/ betydning - Synliggøre og vurdere publikums oplevelse og vores evne til at udvikle oplevelsen (de 4 søjler fra DL publikumsudvikling) - Synliggøre og vurdere den kunstneriske profil (hvilken type musikevents skal/ vil vi lave og opnår vi så det) - Synliggøre og vurdere frivilligheden (volumen, tilfredshed, omk. Pr. frivillig, udbytte for frivillige osv.) - Synliggøre og vurdere PR og Markedsføring (hvor meget og hvilken omtaler skaber vi og hvordan)? - Osv. Hvad skal der ske herfra: 1) Vi skal finde en repræsentant fra et spillested, der vil være i denne hyggelige udviklingsgruppe 2) Vi skal lave en projektbeskrivelse

3 3) Vi skal afklare økonomien (afsøge finansieringsmuligheder) 4) Vi drømmer om at alle medlemmer laver 1 fælles undersøgelse i 2014 (publikum eller crew) samt komme med mere konkret oplæg på forårets Dansk Live Seminar Hvornår sker det så? Ovenstående 3 punkter søges iværksat inden vi træder ind i Hvem har førertrøjen på: Christine (Jelling Festival) og Line (Grøn Koncert) Til dem der bare bedre kan li skemaer, så samlede vi vores tanker i 3 hvorfor er Hvorfor Hvad skal der ske med de data, der kommer ud Resultat Som afsæt til at øge mulighed for udvikling af egen festival/ spillested For at øge vores samarbejde medlemmer imellem For at forbedre vores eksterne kommunikation (til presse, partnere, frivillige osv.) *Specielt fokus på at bidrage til at vurdere værdien af Live musik Festivaler/ Spillesteder ser sig selv udefra godt afsæt for at sætte gang i udvikling derhjemme Bruge seminarweekender (og andre fælles fora) på at udvikle os sammen = få data i spil. PR-ansvarlig for hver arrangør skal forsynes med nye facts/ nøgletal/ historier samt trænes i bedre at kunne håndtere pressen Spillesteder og festivaler udvikler sig i vildskab sammen med frivillige, publikum, sponsorer, partnere, bestyrelser osv. Vi har i Dansk Live fået: - et fælles afsæt/ sprog for at tale udvikling - et fælles sammenligningsgrundlag - Bedre mulighed for videndeling (da præmissen vi taler ud fra er mere ens) - Pressen skriver om andet end overskud og antal gæster - Vi kan tydeliggøre vores succes (også når den ikke er betinget af stort fremmøde og stort overskud) - Vi re-brander os selv og værdien af live-musik

4 BOOKING Gruppearbejdet fremlagt af Jesper Jul, Pavillonen Jespers opsamling: Styrke samarbejdet mellem Booker, Spillested/ Festival og Kunstnere Hvorfor er det vigtigt Vigtigt for helheden alle parter er en del af cirklen og fødekæden Hvad er planen At alle bruger og effektuerer Rammeaftalen At bruge Dansk Lives aftalebekræftelse vedr. kontraktindgåelse Ca. per august 2014 at ansætte en medarbejder i Dansk live, med musikekspertise og booking som en del af arbejdsområdet, der kan være klar til booking af festivalsæson Finansiering af dette blev diskuteret, og der kom flere muligheder på bordet. Bedre til at snakke sammen, så vi ikke bliver spillet ud mod hinanden en proces der er startet Sige fra når det ikke fungerer på en ordentlig måde ikke være underdanig Holde høj etik fra vores side og holde fast i en god tone Hvilket resultat - Ordentlighed omkring samarbejdsrelation - Processer forenkles - Gensidig respekt - Anerkende hinandens situation mere - Fælles bookinger - Ansættelse som beskrevet ovenfor - Planlægge koncerterne bedre regionalt - Dette giver også muligheder for at planlægge turneer i Dansk Live regi - For spillestederne selv tage teten eksempelvis når nogle kunstnere ikke planlægger turné i en sæson, at kunne ændre dette hvis der evt. var 10 spillesteder der var interesseret i pågældende kunstner. Hvem har førertrøjen Peter Møller indkalder til møde - evt. endagsseminar vedrørende programplanlægning. Tidsplan og første skridt Møde eller dagsseminar i december 2013

5 FRIVILLIGE Gruppearbejdet fremlagt af Alexander van Deurs, Spillestedet Stengade Alexanders opsamling: Hvad giver vi tilbage? Spillesteder og festivaler er meget andet end store larmende pengemaskiner. Ved vores brug af frivillige, producerer vi mennesker, der fokuserer på fællesskabet, der gerne vil bruge sin tid på at give publikum en god oplevelse. Vi skal få fortalt hvor vigtige vi er for den lokale kultur og for sammenhængskraften i samfundet. Konkrete opgaver: Hvordan udarbejdelser man etisk regnskab? Vi vil vise hvad vi giver tilbage til samfundet. Hvis vi som branche standardiserer vores output, bliver det lettere for journalister og andre interesserede at sætte sig ind i vores effekt. Hvordan fortæller vi om vores impact? Vi har hver i sær historier om dem, vi samler op og giver en eksistens og netværk, dem, vi giver nogle kompetencer, de også kan bruge i deres lønnede arbejde og dem, der bliver iværksættere med ideer, de har fået hos os. Dem skal vi få samlet og få fortalt. Samarbejde med de andre der har med frivillige at gøre Dansk Live er langt fra den eneste interesseorganisation, hvis medlemmer får glæde af og støtter op om frivilligt arbejde. Der ligger et arbejde i at samstemme historien om glæderne og udfordringerne ved frivilligt arbejde imellem aktørerne (DUF, DGI, CFSA, DFS, Dansk Live etc.) opad til politikerne og nedad til journalister og kommunalpolitikere.

6 GREJFORUM Gruppearbejdet fremlagt af Lars Dam, Jelling Musikfestival Lars opsamling: Hvorfor er det vigtigt: Samarbejde vedr. f. eks. priser på grejet. Netværke ved grej, hvor lejes det, hvad kan det osv. Bruge hinandens erfaring Låne af hinanden. Hvad er planen: Mødes første gang lørdag d. 11. januar Vi håber at Dansk Live vil sende en invitation ud til alle. På det første møde vil det blive aftalt hvad der skal ske på fremtidens grejmøder. Hvor tit skal vi mødes, hvem skal med (El, VVS, osv.) og hvordan organiserer vi os. Resultat: At vi får åbnet for en snak om forventninger til udvalget. I løbet af et år eller to, at have et fuldt udbygget forum, som kører optimalt til alles, store som små, forventninger. Intet emne er for lille eller for stort. Førertrøjen: Ligger hos Skanderborg (Lars eller Andreas) da de lige vil undersøge hvor hos dem der er plads, da de gerne vil huse os til det første møde. Tidsplan: Se under hvad er planen Første skridt: Invitation fra Dansk Live.

7 LIVE KAMPAGNE Gruppearbejdet fremlagt af Jacob Holst, Godset Jacobs opsamling: FÆLLES KAMPAGNE UNDER ARBEJDSTITLEN MUSIK SKAL OPLEVES LIVE HVORFOR ER DET VIGTIGT Fordi det er en af Dansk Lives kerneopgaver Fordi vi skal opfordre folk til at gå ud og høre levende musik Fordi det supplerer publikums fokus på den enkelte artist med et fokus på det at gå til koncert eller festival Fordi vi gerne vil fortælle, at musik ikke kun kan høres på en mobiltelefon HVAD ER PLANEN En kampagne med langvarigt sigte, i hvert fald tre år, der gennem et mundret slogan sætter fokus på live-oplevelsen. Sloganet og evt. tilhørende logo / grafik skal - i sin substans opfordre folk til at gå til koncerter eller tage på musikfestival - let kunne implementeres i eksisterende PR fra spillesteder, festivaler og andre - og kunne være grundlag for en egentlig landsdækkende kampagne Udarbejdelse af slogan og evt. tilhørende grafik Der udarbejdes et slogan og evt. tilhørende grafik. Arbejdstitlen (og måske den endelige titel?) er Musik skal opleves live Sloganet skal kunne bruges generelt i mange livemusik-sammenhænge og skal opfordre folk til at gå til koncerter og musikfestivaler. Analogt med Spis fisk i pinsen, Film skal ses i biografen og seks om dagen etc. Sloganet og evt. tilhørende grafik (i det flg. bare slogan ) skal let kunne anvendes som ekstra element på materiale fra spillesteder og festivaler, f.eks. beklædning og flyers. Altså således at man bare kan smække det på noget man alligevel skal ud og have lavet. Der må påregnes omkostninger til konsulenthjælp fra bureau eller lign. Deadline: januar 2014 Implementering af slogan og evt. tilhørende grafik Slogan offentliggøres til medlemmerne med opfordring til at bruge det alle de steder det giver mening; på plakater, i autosignaturer, på tøj til frivillige etc.

8 Udsendingen kan suppleres med fysisk udsending af stickers el lign. som reminder. Deadline: februar 2014 (således at det kan indgå i promotion af sommerens festivaler, mens spillestederne rullende kan indfase det) Landsdækkende planlagt kampagne Når ovenstående er afprøvet i en periode, udarbejdes en regulær kampagneplan. Her kan inddrages DMF, agenter. Koda, Rosa m.fl., ligesom Kunstrådet eller andre bevilgende myndigheder kan konsulteres ift. støttemuligheder. Kampagnen kan omfatte f.eks. biografreklamer, virale videoer mm, ligesom publikum kan opfordres til at lave videoer eller lign, evt. gennem konkurrencer ( hvad var din største liveoplevelse? etc.) Kampagnen kan endvidere udvides med events. Der skal selvfølgelig i denne del af processen ske beslutning om go / no go, afhængigt af budget, opnåede erfaringer og andre overvejelser. RESULTAT Resultatet skal på den lange bane være at få det potentielle live-publikum, der ikke eller sjældent går til koncerter, til at gå til flere koncerter eller tage på musikfestival. Der er umiddelbart to grupper man kan få øje på; den gruppe af yngre, der ikke er vant til at gå ud og høre levende musik, men foretrækker andre aktiviteter, og gruppen af voksne, der har glemt det, eller bare er holdt op med det. HVEM HAR FØRERTRØJEN PÅ Projektet skal forankres i Dansk Live. Fra arbejdsgruppen i Vejle medvirker gerne: Manisha Petersen, Gjethuset Bettina Küsch, Jelling Musikfestival Jacob Holst, Godset HVORNÅR, TIDSPLAN Se Hvad er planen HVAD ER DET FØRSTE SKRIDT Udarbejdelse af slogan og evt. tilhørende grafik (jf. Hvad er planen )

9 MYNDIGHEDER Gruppearbejdet fremlagt af Henrik Bondo Nielsen, Roskilde Festival Henriks opsamling: 1) Eksempelsamling på gode læsninger, som er accepteret af brandvæsnet. Best Practice Peter fra KB18 tager kontakt til DBI (Dansk Brandteknisk Institut) som har tilkendegivet interesse for opgaven. Herefter sættes møde op i DBI hvori Peter og Henrik deltager. Der undersøges muligheder for at få finansieret arbejdet via tilskud (vidensklip) Arbejdet igangsættes øjeblikkeligt og nærmere tidsplan udarbejdes i samarbejde med DBI 2) Dansk Live beslutter og tilslutter sig en fælles lydpolitik, som forsøges gjort til Dansk Standard. Den vejledende lydpolitik, som er udarbejdet af bestyrelsen gennemgås og tilrettes hvorefter forslaget sendes i høring i medlemskredsen. Dette gøres inden årets udløb Henrik Bondo er tovholder på dette

10 NÆRHED I DANSK LIVE Gruppearbejdet fremlagt af John Fogde, NorthSide Johns opsamling: Hvordan sikrer vi nærvær i forhold til Dansk Live? Til trods for at der generelt var særdeles god stemning omkring Open Space-modellen ytrede en del medlemmer weekenden igennem et ønske om, at der blev udstukket nogle retningslinjer omkring fremtidige seminarers indhold, så det blev lettere at vurdere, hvilke deltagere de enkelte festivaler og spillesteder skal sende af sted. Dette er vigtigt at forholde sig til, da vi manglede 2/3 af medlemmerne på weekendens seminar. Derfor foreslog vi, at man fremover fandt frem til en række overordnede områder, der har relevans for alle medlemmer (eksempelvis frivillighed, kommunikation, booking og markedsføring) og fik gennemarbejdet forskellige specifikke problemstillinger med en Open Space-tilgang. En lang række af disse problemstillinger kan hentes fra de besvarelser, vi leverede i grupper lørdag eftermiddag - fx under spørgsmålet: "Hvad er de tre vigtigste kulturpolitiske emner det næste år?" eller fra medlemmer i månederne op til næste seminar. En mere konkret dagsorden bør føre til at flere organisationer kan se sig selv deltage i et seminar, hvilket styrker Dansk Live, da det er til alles fordel, at så mange som muligt deltager hver gang. Samtidig diskuterede vi forskellige måder, hvorpå medlemmerne kan føle sig som en del af Dansk Live mellem de to årlige seminarer. Her bør man som medlem gribe i egen barm og udnytte netværket året rundt ved selv at sætte møder op mellem de parter, der deler ens interesser og udfordringer. Men samtidig kan man også i forbindelse med næste seminar tænke i at opfordre medlemmerne til at sammensætte grupper, der skal arbejde med konkrete problemstillinger året rundt, hvor erfaringerne så skal præsenteres ved det følgende seminar. Seminarerne kan med fordel bruges til at få oprettet en frivillighedsgruppe, en markedsføringsgruppe osv på samme måde, som Grej-folkene allerede har gjort, så den interne kommunikation ikke er begrænset til de halvårlige møder. Referater og erfaringer fra disse møder kan komme alle til gode ved det efterfølgende seminar, og kan fungere som en måde at få flere medlemmer involveret i de eksisterende grupper. Gruppen vil desuden gerne sikre mere gennemsigtighed og nærhed mellem Dansk Lives ledelse, bestyrelsen og det enkelte medlem i perioden mellem to generalforsamlinger og de vedtagne indsatsområder. Dette er vigtigt for, at det enkelte medlem får en fornemmelse for det arbejde som sekretariatet og bestyrelsen beskæftiger sig med i løbet af året, samtidig med at Dansk Lives resultater bliver mere synlige for alle. Derfor foreslår gruppen, at der udvikles en

11 måde, hvorpå medlemmer løbende kan følge med i graden af målopfyldelse på den vedtagne strategi og indsatsområder. Det kunne fx være nogle gange i løbet af året, hvor medlemmerne via Nyhedsbrevet blev opdateret på udviklingen, samt om nye prioriteringer var kommet til, eller noget andet nedprioriteret. Gruppen har allerede snakket med Sekretariatet, og der er opbakning til at komme med forsalg til ovenstående i løbet af den kommende tid.

12 SPILLESTEDSLOVREVISION Gruppearbejdet fremlagt af Steen Jørgensen, VEGA Steens opsamling: Hvorfor Både terminologi og grundspor i udmøntningen af den nuværende spillestedslov, tager afsæt i den virkelighed som kendetegnede vores område for 20 år siden/90'erne. På samme måde har det danske samfund undergået en demografisk udvikling som (i det mindste) kan perspektivere en holdbarhedstest på opgavedefinitioner/det nationale perspektiv og geografiske hensyn/forbehold i det hele taget. Dansk Live's medlemskreds samler den tungeste og mest nuancerede erfaring med lovgivningens fordele og begrænsninger, hvorfor vi som organisation bør tage førertrøjen for dette arbejde, definere vore 'hjørneflag' inden det øvrige musikliv o.a. aktører/interessenter trækkes ind. Den historiske timing: Kommende Musikudvalg skal som de første både evaluere og nyudpege indenfor det regionale spillestedskompleks. Det vil således være muligt at bruge evalueringerne som springbræt/accelerator for et samlet nyt bud på den lovgivningsmæssige OG den 'administrative' ramme for spillestedsområdet i DK. Hvad Vi ønsker ikke at reparere på den nuværende spillestedslov, vi ønsker at rydde tavlen for at byde ind med nye anskuelser/argumenter. Arbejdet bør iværksættes snarest i form af en arbejdsgruppe med repræsentation fra bestyrelse + medlemmer med særlig indsigt, både i/omkring regionale spillesteder hhv. honorarstøttede spillesteder. Resultat Vi opnår en tidssvarende lovgivning, vi insisterer på en tillidsbaseret lovgivning, og en lovgivning omsat dynamisk - i stand til at korrigere respektive opgaveporteføljer/indsats definitioner o.a. i forhold til den udvikling/fremtid vi med garanti vil udfordres ved fremadrettet. Og vi kan håbe på yderligere midler til vores område... Førertrøjen Bestyrelse + sekretariat, med arbejdsgruppen som idérig smeltedigel! Tidsplan: 2 timelines; Ambition om vedtaget revision af Musikloven for så vidt angår afsnit om rytmiske spillesteder, indenfor den kommende 4 års periode (den nye Kunstfond's første periode). Indledningsvist en 6-7 måneders horisont for arbejdsgruppens indsats, herunder bl.a. orientering/debat internt i Dansk Live i tilknytning til april 2014/Generalforsamling. Første skridt: Bestyrelse/sekretariat indkalder til arbejdsgruppe. Steen J (VEGA) og Christian Haugk (Godset) deltager i arbejdet, og vil gerne høres om forslag til honorarstøttet medlem i gruppen.

1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon?

1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon? LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA IDEA FACTORY VEJLE, 26. OKTOBER Spørgsmål til Idea-factory: 1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere