Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23"

Transkript

1 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme ernes tidsånd: Holismen Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro Ind i det nye årtusinde Et liv i sekvenser...18 Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen? Den nye politik Fra segmentering til situationsbestemt forbrug Produkter til et liv i sekvenser...34 Kap 4: Fra glidebane til klatrevæg Hvornår kommer den nye tid? Det (gen-)manipulerede liv...42 Appendiks - Metode

2 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET Resumé og konklusioner 90ernes tidsånd er præget af ønsket om sammenhæng. Derfor kalder vi den Holismen. Vi forsøger at skabe sammenhæng mellem familielivet, karrieren, vores holdninger og vores forbrug. Rent åndeligt søger vi også sammenhæng, idet interessen for både religion og for det overnaturlige er vokset. Værdier og tanker er vigtigere end ting og sager. Ønsket om sammenhæng kan opfattes som en frygt for at miste den lim, der binder mennesker sammen. Globaliseringen, de frie markeder og de mange muligheder skaber en frygt for, at sammenhængene forsvinder. Den kommende tidsånd, Atomismen, gør helt op med de runde 90ere. I den nye tidsånd bliver rammerne sprængt kravene om sammenhæng er for snærende. I Atomismen vil vi frygte at miste friheden. Det er vanskeligt at være et gennemført menneske i alt, hvad man foretager sig. I stedet for at være enstrengede personer med ét overordnet handlingsmønster, der gælder for alle situationer, bliver det acceptabelt det bliver endda moderne - at være et sammensat individ. Vi har ikke længere bestemte roller, vi hele tiden skal blive i. Bankassistenten kan godt være regelret og nålestribet på arbejdet og samtidigt have en svaghed for det alternative om aftenen. Tingene skal ikke hænge sammen i hvert fald ikke på en måde, som andre har defineret. Det står den enkelte frit for at mikse de tilbud, tilværelsen byder på. De meget konsistente typer, de mennesker, der er for konstruerede og for lette at gennemskue, vil være latterlige. På samme måde, som 80ernes yuppier med tykke time managers og nystrøgne jakkesæt har været latterlige i 90erne. Ligesom man i Atomismen vil have en opdelt frem for sammenhængende hverdag, vil man i langt højere grad skifte radikalt mellem sine roller. Holismen er fastlåsende. Rolleskift tolereres nødigt. Hvis man er bedstemor, forventer børnene, at bedstemor som en selvfølge har tid og lyst til at passe børnebørnene, hver gang de selv skal noget. Hvis ikke bedstemor stiller op til det, og er glad fordi hun får lov, er hun ikke en rigtig bedstemor. Det vil bedstemor ikke finde sig i længere. I den nye tidsånd er det moderne for bedstemor at være bedstemor om søndagen, græskstuderende mandag og onsdag, cafégænger og kunstinteresseret om fredagen og avisbud om lørdagen. Det er hendes helt eget valg, og det accepteres som det naturligste i verden, at hun har bestemt, at hun ikke ønsker at skulle stille op som bedstemor på hvilket som helst tidspunkt. 2

3 Muligheden for at springe ind og ud af roller og slippe for de snærende krav om helhed og sammenhæng, vil virke meget befriende og udløse potentialer til gavn for arbejdsmarkedet og for familien og den enkelte. Der er ikke længere nogen, der ser det som en modsætning at være småbørnsmor og erhvervschef på samme tid, og muligheden for at skifte rolle fra dag til dag eller fra time til time gør udfyldelsen af begge roller mere optimal. Der er ingen stereotype forventninger om, at småbørnsmoderen ikke kan være en ligeså hårdtarbejdende og effektiv medarbejder som alle andre. De øvrige medarbejdere vil ikke som i Holismen forvente, at erhvervschefen, der har små børn derhjemme, vil indtage en lignende blød rolle i forhold til dem, eller at de er nødt til at tage specielle hensyn til chefen på grund af dennes familiesituation. Dette vil mindske forudsigeligheden både i individers valg af politisk holdning og i deres vareforbrug. Folk vil ikke stoppes i kasser, og de behøver ikke sammenhæng i tingene. I dag vil de fleste eksempelvis kunne genkende kvinden på 35 med to børn, der bor i en forstad til en større by, er ansat i den offentlige sektor, stemmer på Socialdemokratiet, stemte nej til EU ved sidste valg og køber økologiske varer i det omfang, det ikke er alt for dyrt og besværligt. I fremtiden vil hun blive sværere at finde fordi hun ikke eksisterer i så mange kloninger som i dag. Kvinden vil måske veksle mellem ansættelse i den offentlige og den private sektor, hun vil flytte oftere og måske vil hun pille et par år ud af kalenderen, hvor hun og veninden eller familien rejser til et andet land. Hendes forbrug skifter alt efter, hvad hun lige er i færd med og det bliver således meget svært at forudsige, hvilket politisk parti hun støtter, og hvilke varer hun køber, hvis man ikke kender hende. Dette betyder for det første, at den nye politik vil skifte fokus meget hurtigere, end vi har oplevet det op gennem dette århundrede. Ligesom de hurtigere skift i vælgernes baggrundsvariable mindsker forudsigeligheden i det politiske system, vil de hurtigere skift i de politiske emner gøre det yderligere kompliceret at forudsige, hvem der vil mene hvad om bestemte politiske emner. På det lidt kortere sigt er det sandsynligt, at vi vil se flest nye emner komme frem på den yderste politiske højrefløj, mens miljødebatten ser ud til at kunne overleve på venstrefløjen nogle år endnu. For det andet betyder det, at den enkelte forbruger ikke længere kan beskrives ud fra en sammenhængende livsstil. Forbruget bliver i endnu højere grad situationsbestemt. Forbrugerne vil ikke føle sig bundet til en bestemt stil, der gerne skal føres igennem hele livet og i alle dele og aspekter af livet. Det vil betyde, at situationsbestemte produkter vil få langt større betydning end i dag. Et produkt skal kunne indgå i mange forskellige situationer for at kunne tiltale en tilstrækkeligt stor målgruppe. 3

4 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET Det bliver derfor vigtigere og vigtigere, at den enkelte vare har en egen identitet, som kan passes ind i forskellige roller. Produktet skal ikke bare tale til et udvalgt segment, men kunne indgå i dialog med mange forskellige kundetyper. En Alfa Romeo er et godt eksempel på en specialbil, der købes af en lang række forskellige mennesker, som ikke tilhører det samme segment. Den kan som produkt indgå i mange forskellige kunders opfattelse af deres behov for bil-iscenesættelse. Det situationsbestemte forbrug er i øvrigt kendetegnet ved, at man via forskellige profileringer af produkterne søger at ramme forbrugernes smag og iscenesættelsestrang med en lang række forskellige profiler. Der er nærmere tale om, at produkterne segmenterer sig i forskellige signaler og historier frem for forbrugerne, der ikke længere vil blive i en enkelt segmentbås, men forbruger efter lyst og iscenesættelsestrang. På samme måde som kunsten gennem historien har reflekteret tidens tendenser, vil tidsånden også afspejle sig i formgivningen af vores produkter. Fremtidens produkter har mulighed for at blive transparente problemknusere, hvor vi næsten ikke behøver tænke over, hvordan de bruges. Samtidig med at produkterne bliver stadig mere komplekse og indeholder flere lag af software, der griber ind i hinanden på kryds og tværs, vil produkterne inddrage brugerens sanser: synet, hørelsen, berøringssansen, lugtesansen og smagssansen i kommunikationen. Og ikke alene vil produkter indeholde mere software, produkternes fysiske fremtoning vil også tage form efter softwaren. Det betyder bløde produkter i avancerede mønstre og overraskende former, hvis omrids er noget af en illusion, og som har det tilfælles med softwaren, at de giver brugeren plads til at udvikle sig kreativt sammen med produkterne. Ved udgangen af 90erne foregår kommunikationen mellem produkt og bruger stadig på produktets betingelser. Atomismen kræver, at produkterne tilegner sig brugerens sprog, hvis kommunikationen skal lykkes. Resultaterne af 20 års forskning i produktkommunikation begynder nu for alvor at vise sig. Den teknologiske revolution og det næste årtusinde Teknologiske fremskridt spiller en væsentlig rolle i denne udvikling. På den ene side vil informationsteknologien udvide individets udfoldelsesmuligheder i betragteligt omfang. På den anden side, vil genteknologien vende op ned på vores opfattelse af liv og død, årsag og virkning, skyld og ansvar. Det afgørende er befolkningens reaktion på disse nye muligheder. En aldrende stor krigsgeneration, der i de kommende år kommer i reparationsalderen, vil tage imod nye behandlingsformer med kyshånd. De nye diagnose- eller screeningsformer vil gøre nogle til 4

5 Natural Born Smokers eller Natural Born Drunks. Genscreening vil også afklare, hvad den enkelte skal passe på og hvad, der er relativt ufarligt. Den nye teknologi vil give os en ny frihed til at gøre en hel række ting uden dårlig samvittighed. Alt er muligt, bare man tager hensyn til sit individuelle gen-kort. De nye materialer vil vise os produkter og konstruktioner, som vi ikke troede mulige. Anvendelse af materialer med hukommelse, materialer med fantastisk stor styrke og smidighed og materialer med indbyggede evner, vil vise os alt det nye. Det vil også være med til at skabe en opfattelse af, at alt er muligt alt kan lade sig gøre. Disse teknologier vil være den kommende tids ekspresmaskiner. Det vil være dem, der er med til at bære ideen om, at verden kan ændres til det bedre. Vi vil få fremskridtstroen tilbage på to måder. For det første fordi det er så længe siden, at vi har troet på fremskridtet, og for det andet fordi de nye teknologiske muligheder gør det muligt at tro på fremkridtet og en bedre fremtid. I år 2000 vil muligheder i et nyt århundrede og et nyt årtusinde ligge for vore fødder. Vi har i de senere år haft begrænsningen over os tidsmæssigt i form af år Vi har talt ned til år 2000, og vi skulle ret tæt på år 2000, før vi begyndte at arbejde med årene efter år Bare navnet år 2000 fortæller, at der er noget særligt ved årstallet. Det er det eneste årstal, der skal begyndes med år. Når vi er kommet over grænsen er en psykisk barrierer brudt vi kan komme videre. Ved det sidste århundredeskifte skete et tilsvarende brud med tidsånden og tænkningen. Efter den lange depression fra 1875 til 1894 fremkaldte en skepsis mod udviklingen og troen på fremtiden. På samme måde har den lange begrænsningernes tidsalder fra 1973 til 1996 begyndende med den første oliekrise og frem til opsvinget i 90erne også sat fremskridtstroen på en prøve. For hundrede år siden begyndte de unge omkring århundredeskiftet at dyrke de tekniske nyskabelser som vejen til både materielle fremskridt og indhold i arbejde og fritid. Parallellen til i dag er næsten alt for snublende nær med techo-musik og rave-parties, det nye arbejdsbegreb og de nye fremskridt inden for IT-teknologi, der optager mange unge. Det var også de nye transportmidler og de nye kommunikationsmidler, der var i centrum ved århundredeskiftet. I dag ser vi allerede tegn på, hvordan internettet går hånd i hånd med udviklingen hen imod et liv i sekvenser. På Internettet er der ingen sammenhæng. Her kan vi netop opsøge viden, interessefællesskaber og venner uden at skulle retfærdiggøre det over for andre. Vi kan engagere os i noget i afgrænsede perioder i løbet af en dag eller i løbet af et livsforløb men de ting, der optager os, behøver ikke at have noget med hinanden at gøre. 5

6 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET Der er imidlertid meget, der taler for, at de helt store teknologiske revolutioner i begyndelsen af det næste årtusinde vil være på det genteknologiske område. Og dette vil få betydning for vores opfattelse af skyld. De fleste er enige i, at et menneskes personlighed er sammensat af arv fra forældrene på den ene side, og af sociale påvirkninger på den anden side. Ikke desto mindre hælder den offentlige mening til nogle tider mere til den ene forklaring end til den anden. Spørgsmålet om arv og miljø ligger meget tæt på spørgsmålet om skyld. Forklaringer pålægger skyld. I 70erne var det samfundets skyld. I 80erne blev skylden glemt, og enhver var sin egen lykkes smed. I 90erne er skylden tilbage, men den tildeles individet, der selv vælger sin livsstil. Nu er en ny epoke på vej skylden kan i fremtiden pålægges generne. Ved begyndelsen af det nye årtusinde ser det ud til, at vi med videnskabens hjælp begynder at kunne lette lidt på ansvarsfølelsen kombinationen af en ny tidsånd og nye forskningsresultater gør, at vi kan sende ansvaret og skylden et andet sted hen. Den intensive forskning i gener og forskellige typer af genterapi begynder nu for alvor at give resultater. Siden man begyndte at forske målrettet i de menneskelige gener med The Human Genome Project i 1990, har man p.t. kortlagt over gener, og de første behandlinger baseret på genterapi er foretaget, mens flere er på vej. Med stigende tiltro til og viden om arvens betydning bliver det hermed langsomt mere legitimt at fralægge sig noget af ansvaret. En mand bliver ikke homoseksuel, fordi hans mor inderst inde ønskede sig en pige, eller fordi han voksede op uden en far han kan have været genetisk disponeret for homoseksualitet. Og barnet skriger i supermarkedet, fordi det er født med en stærk vilje, og ikke fordi mor eller far er stresset. 6

7 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme ernes tidsånd: Holismen Den tidsepoke, vi befinder os i nu, kan karakteriseres som en helhedsperiode. Vi forsøger at skabe sammenhæng i familielivet, i karrieren og i holdninger og opførsel. Moral og etik er i den forbindelse af stor betydning. Også rent åndeligt søger vi sammenhæng, idet interessen for både religion og for det overnaturlige er vokset. Værdier og tanker er vigtigere end ting og sager familien kommer før forretningen. Når man befinder sig i en bestemt tid, kan det være svært at forestille sig, at man kommer til at tænke på en helt anden måde. Men det gør man. Ofte kan man endda sige, at en epoke opstår som en reaktion på den foregående. 1990ernes fokus på familien og de bløde værdier kan således ses som en reaktion på 1980ernes fokus på karrieren og økonomisk vækst frem for alt. Når vi skal se frem mod tidsånden i den næste epoke, kan vi derfor tage udgangspunkt i, hvordan det er i dag og overveje, hvordan vi vil reagere på det. Det er in i 90erne: Familien Det nære Det Åndelige Det runde Ansvarlighed og omtanke Sammenhæng Moral og etik Man kan imidlertid ikke altid ræsonnere sådan, at familien er in i dag, derfor vil den være out i morgen. Vi vil selvfølgelig stadigvæk have familier; det giver sig selv. Spørgsmålet er snarere, hvordan vi ser på dem. Selv om folk i 1990erne lægger stor vægt på tid til børnene, er det ikke sikkert, at de reelt bruger mere tid sammen med børnene end i de karrierefikserede 1980ere det vigtige er, at de tænker over det, at det er noget afgørende for at forklare, hvordan man vælger at leve livet. Denne rapport vil således forsøge at afdække, hvorledes vi vil forklare tilværelsen i den tidsepoke, der kommer efter helhedsperioden. Familien i centrum Familien og det nære fylder meget hos 1990ernes mennesker. Reklamerne bugner af lykkelige kernefamilier, mænd med babyer og mødre med stort M. I 80erne var det kvinderne, der skulle ud af familien i 90erne er det mændene, der skal ind. Mere tid til 7

8 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET børnene dominerede såvel valgkamp som storkonflikt i foråret Familien er vigtig. Orlovsordninger gør det muligt at bruge mere tid med familien, tidsånden gør, at vi føler, at det er det rigtige valg. Vægten på familien er en del af en ny og større vægt på immaterielle, såkaldte bløde værdier herunder også naturen, økologi, dyrenes velfærd og fællesskab. At prioritere karrieren over familien er derfor nærmest moralsk forkasteligt. Efter karriereårtiet i 1980erne er det nu in at have familie og børn ikke to børn, som tidligere var idealet, men helst tre eller flere. Det er moderne at sige, at man vil have mange børn - ikke at der er mange, der faktisk får det men der er mange, der siger at de vil have det. Familielivet er i centrum; det er ikke moderne at være fraskilt eller kun at satse på karriere. De fleste unge elsker at besøge bedstemor og bedstefar hver søndag, og den følgende lørdag fortæller man venner og veninder i en pause fra musikken til tecnorave et, at man bare har nogle skidesøde bedsteforældre, der er så gode at snakke med, og som er så forstående. Trods rygter om det modsatte er det alligevel ikke in at opgive uddannelse eller karriere for at gå hjemme ved børnene. Langt de fleste gør begge dele. Ikke nok med at man får arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed, oven i det har man tid til at passe venner, fritidsinteresser og samtidigt være engageret i diverse sportsklubber, foreninger eller forældrebestyrelser. Og det er ikke det hele: vi har naturligvis også overskud til at interessere os for økologi, mode, velfærdsstatens fremtid og for det spirituelle. Vi interesserer os for det hele og klarer det hele og familielivet og sammenholdet er omdrejningspunkt i vores univers. Men hvad med sammenhængen? De værdier, der mest efterspurgte i et samfund, vil ofte være dem, som de fleste mangler eller frygter at miste. Antallet af voksne, der bor alene er hastigt voksende og 90erne har generelt været præget af en frygt for at miste det fælles ståsted. Globaliseringen, teknologien og økonomien har pludseligt givet os så mange muligheder, at det kan være svært at få sammenhæng i tingene. I disse år er det nærmest umuligt at åbne et dameblad uden at støde på en artikel om, hvordan den kvindelige erhvervsleder kæmper for at forene rollen som erhvervschef med rollen som mor. Ofte gør hun det ved at finde ind til sin kvindelighed. For kvindelighed og maskulinitet den rigtige det ved vi, hvad er i 90erne. Kvinder er fra Venus, og mænd er fra Mars. Det med kasserne er vi gode til. I 90erne er der naturligvis frihed til at være den, man vil være. Men så skal man også stå ved det, og være den samme person i alt, hvad man foretager sig. Der er ikke nogen overhovedet i hele landet der har noget imod hverken hiphoppere, 8

9 tecnofreaks, homoseksuelle eller cykelhandlere. Folk må være, hvad de har lyst til. Men vi forventer altså, at de er, hvad de er hele vejen igennem. Cykelhandleren er et stabilt familiemenneske, der kan lide at have beskidte hænder. Han kan ikke være teknofreak, homoseksuel eller elske avantgarde-kunstnere. Rigtige kvinder, rigtige bøsser, rigtige økologer, rigtige skolelærere. Der skal være sammenhæng mellem alle de komponenter, der udgør en persons liv: Arbejde, interesser, familie, venner, fritid, fortid og nutid. Der skal være sammenhæng mellem arbejde og fritid, mellem hvad man gør i dag, og hvad man gør i morgen, sammenhæng mellem hvad man siger, og hvad man gør, og sammenhæng mellem de holdninger man har, og de ting man gør. Moral og ansvar Moral og etik er blevet utroligt vigtigt - måske af frygt for opløsning af almindelige normer og værdier i en tid præget af globalisering og opløsning. Når vi køber ind til aftensmaden, skal vi både tænke på dyrenes velfærd, arbejdernes forhold, de miljømæssige konsekvenser og eget helbred. Valget er dit lover supermarkedet, og det ved vi kun alt for godt. Vi ved også, hvem der får skylden, hvis det går galt. Det gør vi selv. Fra uddannelsesretning til parforhold og burhøns - vi træffer valget, vi har ansvaret. Ansvarsfølelsen er stor, og det giver prestige at signalere, at man har tjek på det hele. Hos de unge i 1990erne er det moderne at gifte sig - gerne med et ordentligt brag. Romantiske kjoler, kæmpe fest og bryllupsrejse til Bountyland er med til at markere, at man har styr på det hele: økonomi såvel som begyndende familieliv. I ansvaret over for hinanden og samfundet sætter en dansk udgave af political correctness dagsordenen. Antallet af alkoholgenstande, fedtprocenter og motion i de rette mængder der er ingen ende på kampagner, der skal få os til at handle på den rigtige måde. Samme politiske korrekthed har lært os at spare på papiret, på lyset og på gruppebetegnelser, der kunne tænkes at virke stødende. Ansvarsfølelsen og den politiske korrekthed får os også til at forklare alt, hvad vi gør eller i det mindste efterrationalisere det. Både enkelte handlinger og hele livsforløb skal jo være rigtige og hænge sammen med resten. Den politiske korrekthed kan opfattes som 90er-menneskets behov for at have et fælles ståsted. 9

10 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET 90ernes forbudte: cyber-venner er bedre end virkeligheden mennesket er vigtigere end naturen man skal kunne fravælge handikappede børn vi bestemmer selv over genteknologien man kan se på folk, om de er dumme jeg handler ikke økologisk politik er fuld af nye og spændende emner Gud og horoskoper Med alt dette ansvar, alle disse krav om at gøre det rigtige, har vi brug for et fristed, og dette fristed giver åndeligheden og religiøsiteten. I efteråret 1998 blev der afholdt religionsmesse i København. Både folkekirken og de (ny)religiøse bevægelser har oplevet tilgang, og som messen var et udtryk for, var det vigtige ikke, hvilken type religiøsitet, man udviser det vigtige var åndeligheden. På samme måde har 90erne budt på en stigende interesse for horoskoper og østens mystik. Samtidig med at være en ventil midt i anspændtheden kan religiøsiteten være en slags åndelig pendant til familien, det vil sige være en måde at skabe sammenhæng i holdninger og livssyn. Helhedens begrænsning Der er snævre grænser for, hvad der er tilladeligt. Kun ganske få erhvervsledere kan optræde i slidte bukser, skolelærere på stiletter er latterlige, og studerende skal helst købe økologisk. Valget af boligområde, bil, tøj ferier, boligindretning, mad skal fortælle en konsistent og sammenhængende historie om, hvem vi er. Hvis man er forældre, må man ikke tage til New York i 14 dage uden børnene eller for den sags skyld i tre dage så har man forbrudt sig imod Holismen. Hvis man har børn, hører de naturligvis også til på ferien for der kan ikke være modstrid mellem rollen som mor eller far og rollen som voksen på ferie. Tidsånden gennemsyrer alt: Arbejde og fritid skal hænge sammen, så ens kollegaer skal også være ens venner. Hvis man har en længerevarende uddannelse kan man ikke synes, at udlændinge skulle blive i deres eget land. Hvis man er direktør kan man ikke tage på charterferie nej det skal være storbyferie i London eller madkursus i Provence. Hvis man er forælder skal man også købe økologiske madvarer. Hvis man er skal man Der SKAL være sammenhæng! Holismen lægger snævre grænser for, hvad man kan og hvad man bør. 10

11 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen Det gør Atomismen helt op med. I den nye tidsånd bliver rammerne sprængt kravene om sammenhæng er for snærende. I 90erne frygter vi at miste sammenhængen, i fremtiden vil vi frygte at miste friheden. Det er vanskeligt at være et gennemført menneske i alt, hvad man foretager sig. I stedet for at være enstrengede personer med ét overordnet handlingsmønster, der gælder for alle situationer, bliver det acceptabelt det bliver endda moderne - at være et sammensat individ. Vi har ikke længere bestemte roller, vi hele tiden skal blive i. De meget konsistente typer, de mennesker, der er for konstruerede og for lette at gennemskue, vil være latterlige. På samme måde, som 80ernes yuppier med tykke time managers og nystrøgne jakkesæt har været latterlige i 90erne. Forandringen kan beskrives som forskellen på Beverly Hills og X-Files. I Beverly Hills er man nødt til at vide, at Kelly engang var kæreste med Brandon for at forstå hendes forhold til Dylan. I X-Files kan man se afsnittene hver for sig selvom Moulder og Scully er de samme hver gang. Den teknologiske udvikling vil være medvirkende til denne udvikling. På den ene side vil informationsteknologien udvide individets udfoldelsesmuligheder i betragteligt omfang. På den anden side, vil genteknologien vende op ned på vores opfattelse af liv og død, årsag og virkning, skyld og ansvar. 11

12 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET Kap. 2: Den nye fremskridtstro Stille! Se hvor maskinen, Den vældige Tingest, står roligt og syder Og hyller sig i røg, den er taalmodig. Tænd piber paa fastende liv, Forband Gud og svælg din smerte! Da pruster vor store Ekspresmaskine, gaar lidt frem og standser dybt sukkende og staar færdig til Spring. Sporet er frit. Johannes V Jensen (1906) Paa Memphis Station, digte i Digte Ind i det nye årtusinde For næsten hundrede år siden var tiden præget af en ny tro på fremtiden. Efter afslutningen af det 19. århundrede og fin du siecle-stemningen, vågnede det tyvende århundrede op til en ny tro på fremskridtet og menneskehedens muligheder for at ændre tingene til det bedre. Johannes V. Jensen beskrev blandt andet denne tidsånd i brudstykkerne fra digtet På Memphis Station. Maskinen ekspreslokomotivet resultatet af menneskelige fremskridt og teknologi glorificeres frem for det gamle og underdanige. Den nye tids mennesker og viden skulle feje det gamle bort. Nu skulle fremtiden udformes rationelt og ud fra al den viden og kunnen, som menneskets besad. Der var en optimisme og tro på fremtiden, som sjældent er set siden. Vi er på vej mod en tilsvarende tid på den anden side af årtusindskiftet. Når vi forlader den nuværende tidsånd, hvor det næsten er forbudt at tro på positive ændringer, og hvor der hæves en advarende pegefinger mod ethvert teknologisk fremskridt og tales om glidebaner og grænser for vækst vil vi være på vej ind i en ny epoke, hvor fremskridtstroen vil komme tilbage. Vi vil igen begynde at tro på positive ændringer i levevilkår, sundhed, produkter, politik, trafik, internationale forhold og meget mere. Troen der forsvandt Sidst, vi i den vestlige verden for alvor troede på fremskridtet og på en bedre fremtid, var i 60erne. Der var fremgang og ændringer i næsten alle dele af samfundet og levestandarden voksede. Samtidig var den fremherskende opfattelse, at de fleste problemer kunne løses 12

13 enten via ny teknologi eller via samfundsmæssige ændringer som kvindefrigørelsen, uddannelse til alle eller en større omfordeling af samfundsindkomsten. Den amerikanske præsident Kennedys vision om en mand på månen inden udgangen af 60erne viste, at det umulige kunne lade sig gøre. Uddannelsen af de store krigsårgange viste, at samfundet ikke var låst fast i bestemte grupperinger, men at det var muligt at skabe sin egen tilværelse, som man ønskede den. Denne tro på fremtiden forsvandt ved udgangen af 60erne. Vietnamkrigen og USA s dårlige internationale omdømme var et af de fænomener, der udtrykte denne ændring, men også angsten for forandring slog igennem. Et nyt begreb fremtidschok - dækkede fænomenet (Alvin Toffler skrev en bog med titlen Future chok om fænomenet). Forandringerne skete efterhånden så hurtigt, at nogle mennesker ønskede sig tilbage til tiden før de hastige forandringer. Oliekriserne i 70erne og den efterfølgende ressourcediskussion førte efterhånden frem til, at fremtiden mere og mere blev betragtet som noget truende. Medvirkende var også den store arbejdsløshed i Europa i løbet af 70erne og 80erne. Samtidig begyndte de asiatiske økonomier at vokse og betegnelser om Europa som Eurosclerose og den syge mand florerede. Det så ind imellem ud til, at vi havde passeret vores historiske toppunkt og var på vej ned for alvor. Ind imellem kom perioder med mere tro på fremtiden specielt i midten af 80erne i yuppietiden. Men det var typisk individuel fremgang, der var på tapetet, og ikke en egentlig fremskridtstro. Egen vinding var på programmet og hvis det betød andre ulykke eller undergang, var det ikke det enkelte individs problem. Miljøproblemer var også med til at sætte fremtiden i et mistrøstigt lys. Enten måtte vi skære vores levestandard ned og dele med resten af verden eller også ville vi smelte i fremtidens kuldioxyd-drivhus. Det var budskabet i Bruntlandrapporten. Med fremkomsten af en række nye banebrydende teknologier som IT-teknologi, genteknologi og nye materialeteknologi var den naturlige reaktion at beskæftige sig med de problemer, de nye teknologier ville give os. På samme måde er 90ernes økonomiske fremgang blevet anvendt til at opstille alle de problemer, den nye vækst ville skabe. Gennembruddet: Gener, IT og nye materialer Mens eksperterne stadig strides om, hvor varmt det kan blive på Jorden, og om det i det hele taget er et stort problem, sker der i disse år en række teknologiske gennembrud, som vil forme store dele af det kommende århundrede. 13

14 TIDSÅNDEN EFTER ÅRTUSINDSKIFTET På informationsteknologi-området bliver mulighederne større og større. Internettet er bare én af de nye muligheder, som i de kommende år vil kunne anvendes bredt over hele kloden. Vi vil se en lang række nye produkter, som bliver udstyret med IT-komponenter i de kommende år. Talegenkendelse er allerede så langt udviklet, at tekstbehandlingsprogrammer i dag kan genkende tale. IT-udviklingen foregår med en fordobling af kapaciteten eller en halvering af prisen hver 18. måned. Denne udvikling vil i hvert fald fortsætte frem til 2020 med store forandringer til følge. Alene talegenkendelsesområdet vil give uanede muligheder i forhold til i dag både på arbejdspladserne og i hjemmet. Alt er muligt og der er meget få begrænsninger. Genteknologien er ved at modnes inden for to vigtige områder sundhedsområdet og fødevareområdet. I løbet af ganske få år vil det være muligt at behandle sygdomme og stille diagnoser på en helt ny måde. Der er også enkelte behandlinger med gener eller gensplejset materiale i gang. På fødevareområdet bliver der også mange nye muligheder, der vil gøre ernæringen bedre i store dele af verden og give nye muligheder for den rigeste del af verden. Det afgørende er befolkningens reaktion på disse nye muligheder. En aldrende stor krigsgeneration, der i de kommende år kommer i reparationsalderen, vil tage imod nye behandlingsformer med kyshånd. De nye diagnose- eller screeningsformer vil gøre nogle til Natural Born Smokers eller Natural Born Drunks. Genscreening vil også afklare, hvad den enkelte skal passe på og hvad, der er relativt ufarligt. Den nye teknologi vil give os en ny frihed til at gøre en hel række ting uden dårlig samvittighed. Alt er muligt, bare man tager hensyn til sit individuelle gen-kort. De nye materialer vil vise os produkter og konstruktioner, som vi ikke troede mulige. Anvendelse af materialer med hukommelse, materialer med fantastisk stor styrke og smidighed og materialer med indbyggede evner, vil vise os alt det nye. Det vil også være med til at skabe en opfattelse af, at alt er muligt alt kan lade sig gøre. Disse teknologier vil være den kommende tids ekspresmaskiner. Det vil være dem, der er med til at bære ideen om, at verden kan ændres til det bedre. Vi vil få fremskridtstroen tilbage på to måder. For det første fordi det er så længe siden, at vi har troet på fremskridtet, og for det andet fordi de nye teknologiske muligheder gør det muligt at tro på fremskridtet og en bedre fremtid. 14

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Udgivet af

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DEN NYE NATION. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DEN NYE NATION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DEN NYE NATION Af Erik Ansvang Aldrig før har menneskeheden stået over for så mange vanskeligheder. Aldrig før har den stået med så mange muligheder.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Moderne mennesker og mobilitet

Moderne mennesker og mobilitet Trafikdage på Aalborg Universitet 99 4. linie, Transport og adfærd Mette Jensen seniorforsker Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Moderne mennesker og mobilitet Mobility climbs to the

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kampen om fremtiden. Enten Træskæg ved afskeden med elverne Celeborn og Galadriel i J.R.R. Tolkien s Kongen vender tilbage

Kampen om fremtiden. Enten Træskæg ved afskeden med elverne Celeborn og Galadriel i J.R.R. Tolkien s Kongen vender tilbage Kampen om fremtiden Verden er ved at forandre sig Jeg mærker det i vandet Jeg mærker det i jorden Jeg lugter det i luften Jeg tror ikke at vi vil mødes igen Enten Træskæg ved afskeden med elverne Celeborn

Læs mere

Forord. Jeg lever af mørket INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING

Forord. Jeg lever af mørket INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING Forord Situationsbestemt forbrug er den store nye dimension i forbruget, og i denne medlemsrapport præsenterer vi et nyt kapitel i udviklingen af arbejdet med situationer

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere