Fuldt udlejet investeringsejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldt udlejet investeringsejendom"

Transkript

1 Fuldt udlejet investeringsejendom Centralt beliggende i Hals Sag I TIL SALG Hals - Midtergade 23, 45 & 47 3 erhvervsejerlejligheder Udlejet til Aldi, EDC og Home Kontantpris kr års nettoafkast % 7,73 Etageareal m

2 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE: 3 erhvervslejligheder opført i 2004 sælges. Bygningen er opført i mursten. Taget er tagpap. Ejerlejlighederne er udlejet til henholdsvis Aldi dagligvarebutik, EDC ejendomsmægler samt Home ejendomsmægler. Aldi har forkøbsret til sit lejemål. Det skal bemærkes, at Aldi Haverslev K/S i perioden fra den til ekstraordinært har opnået en lejerabat på kr ,00 eksklusiv moms. Pr vil lejen for Aldi Haverslev K/S andrage kr ,00 eksklusiv moms + stigning i nettoprisindekset. OMRÅDE / KVARTER: Ejerlejligheden er beliggende centralt i Hals. Hals er en havne- og turistby med indbyggere beliggende i det sydøstligste hjørne af Vendsyssel ved Limfjordens udmunding i Kattegat. Byen har færgeforbindelse til Egense på fjordens sydside. Byen er en del af Aalborg Kommune og befinder sig i Region Nordjylland. Hals er beliggende 31 kilometer øst for Aalborg og syv kilometer syd for nærmeste by Hou. Region Nordjylland går fra Sydthy til Skagen og fra Hanstholm til Hals og regionen består således af 11 kommuner og dækker et areal på kvadratkilometer. P-FORHOLD: Der er gode parkeringsmuligheder i forbindelse med ejerlejlighederne. 2. EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED: Adresse Midtergade 23, 45 & 47, 9370 Hals Matr.nr. 113 a Hals By, Hals 54 æ Hals By, Hals Ejerlejlighed nr. 1, 2, 4 KOMMUNE: Aalborg OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår 2004 Sagsnr. I ATC - Side 2 af 14

3 2.1 EJERLEJLIGHEDSSPECIFIKATION Ejerlejlighed nr. 1 Matr.nr. 113 a Hals By, Hals Beliggende Midtergade 23, 9370 Hals Tinglyst areal 878 m 2 Tinglyst fordelingstal 450/1000 Administrativt fordelingstal 450/1000 BBR-bygningsnr Opført / ombygget år 2004 BBR areal 804 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Dagligvareforretning 804 m 2 Erhvervsareal Ja Ejerlejlighed nr. 2 Matr.nr. 113 a Hals By, Hals Beliggende Midtergade 45, 9370 Hals Tinglyst areal 116 m 2 Tinglyst fordelingstal 60/1000 Administrativt fordelingstal 60/1000 BBR-bygningsnr Opført / ombygget år 2004 BBR areal 121 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Butiks-/ kontorlejemål 121 m 2 Erhvervsareal Nej Ejerlejlighed nr. 4 Matr.nr. 54 æ Hals By, Hals Beliggende Midtergade 47, 9370 Hals Tinglyst areal 117 m 2 Tinglyst fordelingstal 60/1000 Administrativt fordelingstal 60/1000 BBR-bygningsnr Opført / ombygget år 2004 BBR areal 126 m 2 Antal etager 1 Anvendelse: Registreret som: Afskrivning: Butiks-/ kontorlejemål 126 m 2 Erhvervsareal Nej BEMÆRKNINGER: Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejerlejlighederne i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstillingen, hvorfor hverken sælger eller medvirkende ejendomsmægler indestår for rigtigheden af de afgivne arealer. Ovennævnte oplysninger er indhentet fra såvel sælger som offentlige registre og køber opfordres til at gennemgå arealerne m.v. Sagsnr. I ATC - Side 3 af 14

4 EJERLEJLIGHEDER: Tinglyst areal m² BBR areal m² Anvendelser: Erhvervsareal m/afskrivning 804 m² Erhvervsareal u/afskrivning 247 m² Etageareal i alt m² Tinglyst fordelingstal 570 / 1000 Administrativt fordelingstal 570 / 1000 OFFENTLIG VURDERING: År 2013 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejerlejlighederne er ikke under omvurdering. Ovennævnte ejendoms- og grundværdier er for alle 3 ejerlejligheder. FORSIKRINGSFORHOLD: Ejerlejlighederne er pt. forsikret således: Concordia Forsikring, police nr Ejerlejlighederne er forsikret via ejerforeningen. Udgiften hertil betales af lejer via driftsudgifterne. ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. ZONESTATUS: Ejerlejlighederne er beliggende i byzone. VEJ: Ejerlejlighederne er beliggende til offentlig vej. AFLØBSFORHOLD: Afløbsforholdene er noteret som spildevandsforsyningens renseanlæg. Gyldigt energimærke foreligger af med energiklassifikation B. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: Ejerlejlighederne er omfattet af Aalborg Kommune's rammebestemmelser 9.4.D1 Bymidten. Endvidere er lokalplan nr. 542 tinglyst på ejerlejlighederne. Anvendelse: Jfr. rammebestemmelserne skal områdets hovedanvendelse være: Boliger (åben-lav/tæt lav), enkeltstående butikker, service, klinikker, kontorer, benzinsalg, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner, rekreative anlæg, tekniske anlæg, værksteder, mindre butikker til salg af egne produkter og lignende. Rammebestemmelser og lokalplan kan rekvireres i kopi hos Nybolig Erhverv Aalborg alternativt kan de downloades fra Aalborg Kommunes hjemmeside på internettet. Sagsnr. I ATC - Side 4 af 14

5 BRANDMÆSSIGE FORHOLD: Ejerlejlighederne opfylder gældende lovgivning til sin nuværende anvendelse. SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Der er tinglyst følgende servitutter på ejerlejlighederne, jvf. tingbogsattest: : Dokument om vedligeholdelse af Aalebækken, vedr. 113a : Dokument om skel, vedr. 113a : Dokument om oversigt, vedr. 113a : Dokument om byggelinier mv., vedr. 113a : Dokument om fjernvarme/ anlæg mv., vedr. 113a : Dokument om fjernvarme/ anlæg mv, vedr. 113a : Dokument om fjernvarme/ anlæg mv., resp. lån i off. midler, vedr. 113a : Dokument om hegn, hensmur mv : Dokument om parkering m.m., vedr. 113a : Dokument om transformerstation mv., vedr. 113a : Vedtægter for ejerforeningen Midtergade : Lejekontrakt indeholdende forkøbsret for Aldi-Haverselv ApS 4. TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. EL, VAND og VARME: Vand: Alment vandforsyningsanlæg Varme: Fjernvarme Ejendommen varmeforsynes via Hals Fjernvarmeværk. Ejendommen er tilsluttet alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Ejendommen elforsynes via EnergiNord. LØSØRE OG INVENTAR: Der medfølger inventar og driftsmidler som tilhører udlejer. Der henvises til lejekontrakterne. Sagsnr. I ATC - Side 5 af 14

6 5. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT - TIDLIGERE FORURENING: Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. FORURENING V1/V2 NIVEAU: Ifølge jordforureningsloven er alle områder i byzone som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Det er p.t. ikke oplyst, hvorvidt nærværende ejendom er klassificeret som lettere forurenet. Jordforureningsgruppen har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om forureningsforhold i relation til jordforeningsloven på ejendommen. Miljøattest kan rekvireres i kopi hos Nybolig Erhverv Aalborg. Alternativt kan oplysninger findes via 6. ØKONOMISKE FORHOLD 6.1 KØBESUM Kontantpris kr ØVRIGE FORHOLD: Ejerlejlighederne kan overtages efter nærmere aftale. 6.2 LEJEINDTÆGTER M.V. FAKTISKE LEJEINDTÆGTER: Lejeindtægt erhvervslejemål kr Refunderede driftsudgifter erhverv kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter er angivet ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. Der henvises til lejemålsoversigt med specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktsforhold m.m. BEMÆRKNING: Lejeindtægterne er oplyst af sælger og køber opfordres til at gennemgå lejeindtægterne m.v. Aldi Haverslev K/S: Det skal bemærkes, at Aldi Haverslev K/S i perioden fra den til ekstraordinært har opnået en lejerabat på kr ,00 eksklusiv moms. Pr vil lejen for Aldi Haverslev K/S andrage kr ,00 eksklusiv moms + stigning i nettoprisindekset. Sagsnr. I ATC - Side 6 af 14

7 6.3 DRIFTSUDGIFTER EJENDOMSSKATTER (år 2015) kr DÆKNINGSAFGIFT kr RENOVATION Miljøafgifter, anslået kr. 500 Renovation, anslået kr VAND / VANDAFLEDNING EL Vandforbrug/vandafledning, anslået kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Renholdelse, anslået kr Tilsyn med ejendommen, anslået kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat, anslået kr ADMINISTRATION Administration, anslået kr FORSIKRINGER Præmie årligt anslået kr Driftsudgifter, i alt anslået kr Driftsudgifterne er opgivet ekskl. moms i henhold til anslået momsfradragsprocent på 100% BEMÆRKNINGER: Driftsudgifterne er afgivet af sælger og køber opfordres til at gennemgå driftsudgifterne. 6.4 HANDELSOMKOSTNINGER OG KAPITALBEHOV (Anslået) KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET): Tinglysningsafgift - skøde kr Advokatsalær - skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr Momsrefusion i henhold til anslået fradragsprocent på 100% kr Handelsomkostninger, anslået, ekskl. moms kr BEMÆRKNINGER: Handelsomkostningerne er anslået for så vidt angår berigtigelse, idet det er muligt at indgå individuelle aftaler. KAPITALBEHOV: Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr Sagsnr. I ATC - Side 7 af 14

8 6.5 STARTFORRENTNING NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF INVESTERET KAPITAL kontanthandel Lejeindtægter m.v. kr Refunderede driftsudgifter kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital kr STARTFORRENTNING, ved kontant handel 1. år, vejledende: x = 7,73% (anslået) Driftsudgifter, handelsomkostninger m.v. er ekskl. moms i henhold til en anslået/skønnet momsfradragsprocent på 100% 6.6 KØBESUMMENS FORDELING - AFSKRIVNINGER KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: Bygninger og installationer: Afskrivningsberettigede bygninger m/ evt. installationer kr Ikke afskrivningsberettigede bygninger kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: Bygninger m/install., afsk.berettigede 4% x kr = kr Afskrivninger 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. Sagsnr. I ATC - Side 8 af 14

9 6.7 LIKVIDITETSBUDGET Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER Driftsudgifter kr kr Udgifter i alt kr kr INDTÆGTER: Lejeindtægter, faktiske kr kr Refunderede driftsudgifter kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 23,5% kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år kr Driftsudgifter er opgivet ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100%. Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Refunderede driftsudgifter (såvel faktiske som evt. anslåede) er angivet ekskl. evt. fradragsberettiget moms for momsregistrerede lejemål. 6.8 MOMSFRADRAGSPROCENT Ejerlejlighedernes momsfradragsprocent udgør 100%. Momsfradragsprocenten er anvendt ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. 7. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejerlejlighederne, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal Aalborg Tlf.: Sagsnr. I ATC - Side 9 af 14

10 8. FOTOS OG KORT Sagsnr. I ATC - Side 10 af 14

11 Sagsnr. I ATC - Side 11 af 14

12 Lejemålsoversigt Ejendommen: Midtergade 23, 45 & 47, 9370 Hals LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter 1 Aldi Haverslev K/S Midtergade 23 m.fl. Erhverv Dagligvareforretning EDC Mæglerne Blokhus ApS & Jammerbugt Ferieudlejning A/S Midtergade 23 m.fl. Erhverv Ejendomsmæglerbutik og kontor mv HOME A/S Midtergade 23 m.fl. Erhverv Ejendomsmæglerbutik I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået 0 0 Sagsnr. I ATC - Side 12 af 14

13 REGULERINGER m.m. Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter Lejen påklaget 1 Aldi Haverslev K/S Ja Faktisk 50% af stigningen NPI Nej 2 EDC Mæglerne Blokhus ApS & Jammerbugt Ferieudlejning A/S Ja Faktisk NPI min 3% Nej 3 HOME A/S Ja Faktisk 50% af NPI Nej Sagsnr. I ATC - Side 13 af 14

14 KONTRAKTSVILKÅR Nr. Lejer P-pl. Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Afståelsesret Fremlejeret Bemærkninger 1 Aldi Haverslev K/S måneder Lejer Udlejer Ja Ja 2 EDC Mæglerne Blokhus ApS & Jammerbugt Ferieudlejning A/S måneder Lejer Udlejer Ja Ja 3 HOME A/S måneder Lejer Udlejer Ja Ja Sagsnr. I ATC - Side 14 af 14

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 Investeringsejendom Udlejet til Kiwi Sag I1110-24 TIL SALG Brovst - Vestergade 30 Nyere erhvervsejerlejlighed udlejet til Kiwi Uopsigelig indtil 01.05.2016 Gode til- og frakørselsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19

Investeringsejendom TIL SALG. Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 Investeringsejendom Udlejet til dagligvareforretning - KIWI Sag I1110-19 TIL SALG Dronninglund - Stationstorvet 2 Central og markant beliggenhed Veldisponeret butik Regulært lager Kontantpris kr. 6.275.000

Læs mere

Investeringsejerlejlighed

Investeringsejerlejlighed Investeringsejerlejlighed Udlejet til Fakta Sag I1110-18 TIL SALG Vodskov - Springvandspladsen 5, Vester Hassing Solid lejer Beliggende i flot ejendom opført i 2006 Gode parkeringsforhold Kontantpris kr.

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Investeringsejendom på gågaden i Kolding Sag 112782 TIL SALG Kolding - Østergade 22-24 Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Investeringsejendom på gågaden i Kolding

Investeringsejendom på gågaden i Kolding Salgsopstilling Investeringsejendom på gågaden i Kolding Østergade 22-24, 6000 Kolding Beliggende i den attraktive del af gågaden Bagvedliggende offentlig parkeringsplads 2 butikslejemål i stueplan 3 store

Læs mere

Produktions- og lagerejendom

Produktions- og lagerejendom Produktions- og lagerejendom Tidligere slagteri Sag P1411-21 TIL SALG Fjerritslev - Grønnegade 21 / Jernbanegade 35 Velegnet til fødevareproduktion Central beliggenhed i Fjerritslev by Mulighed for konvertering

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 24903 TIL SALG Odense C - Vindegade 81A Central beliggenhed Tæt på gågadenettet Kontantpris kr. 4.500.000 1. års nettoafkast % 5,47 Etageareal m 2 321 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE:

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Super beliggenhed på Nytorv

Super beliggenhed på Nytorv Salgsopstilling Super beliggenhed på Nytorv Præsentabel ejendom Sag 10S00600 Nytorv 17, 4200 Slagelse Højt afkast Eftertragtet finansieringspakke til køber Bymidte ejendom 3 erhverv + 1 boliglejemål Kontantpris

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag JA1838S. Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Salgsopstilling Investeringsejendom Sag JA1838S Stationsvej 9-11A, 3550 Slangerup Stabile lejere Parkeringsforhold ved bygningerne Central beliggenhed i Slangerup Kontantpris kr. 14.500.000 / Startforrentning

Læs mere

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk

Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Salgsopstilling Særdeles velbeliggende i centrum af Holbæk Investeringsejendom med god lejer Sag 10S1313 Ahlgade 56, 4300 Holbæk Velegnet for mange brancher God plads for gadesalg Veleksponeret facade

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør.

SALGSOPSTILLING. Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet. Strandvej 14, 4220 Korsør. SALGSOPSTILLING Fuldt udlejet boligudlejningsejendom med 5 lejligheder. Beliggende med udsigt til vandet Strandvej 14, 4220 Korsør Sag ERH13103 Ejendommen er meget velholdt - bl.a. nyt tag og vinduer Nem

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105

SALGSOPSTILLING. Marskvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH12105 SALGSOPSTILLING Marskvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH12105 Ejendommen er pæn og velholdt udvendigt. Moderne og indbydende indvendigt. Kontorer/lejemål i varierende størrelser. Super flotte fællesfaciliteter

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Velbeliggende investeringsejendom

Velbeliggende investeringsejendom Salgsopstilling Velbeliggende investeringsejendom Velholdt, nyere ejendom Sag 10S1077 Jættevej 50, 4100 Ringsted Beliggende i udbygget erhvervsområde syd-øst for Ringsted Facade ud til Haslevvej - indfaldsvej

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1

SALGSPROSPEKT. Erhvervs- og boligejendom. Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Erhvervs- og boligejendom Torvet 10, 4100 Ringsted Sag 1128-1 Unik beliggenhed på torvet over for

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321

SALGSOPSTILLING. Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre. Sag 956PK000321 SALGSOPSTILLING Nyholms Alle 30A, 2610 Rødovre Sag 956PK000321 Produktion- og lagerejendom Pris kr. 8.200.000 Højloftet stueplan på 745 m² og 219 m² kælder Samlet erhvervsareal: 964 m² . Mægler: Peter

Læs mere

Kontor og lagerejendom

Kontor og lagerejendom Kontor og lagerejendom Sag 24565 TIL SALG Odense M - Klokkestøbervej 25 Beliggende i godt erhvervsområde Synlig beliggenhed Mulighed for at opdele ejendommen i 2 lejemål Kontantpris kr. 1.975.000 Etageareal

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom

SALGSPROSPEKT. Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1. Boligudlejningsejendom ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Boligudlejningsejendom Vendersgade 21/Nansensgade 82, 1363 København K Sag 1104-1 Fantastisk beliggenhed

Læs mere

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø

Dyrlevvej 26, 4720 Præstø SALGSPROSPEKT Værkstedsejendom med beboelse. Dyrlevvej 26, 4720 Præstø Sag ERH14072 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Dyrlevvej 26 4720 Præstø

Læs mere