PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL"

Transkript

1 PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK

2

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Sikkerhed Korrekt anvendelse Fagfolkenes kvalifikationer Sikkerhedshenvisninger Leveringsomfang Produktbeskrivelse Sunny Tripower Typeskilt Electronic Solar Switch (ESS) Display Kommunikation Multifunktionsrelæ Stikplads til Power Control Board Netsystemtjenester SMA OptiTrac Global Peak Varistorer SMA Grid Guard Montering Valg af monteringssted Montering af omformeren Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 3

4 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 6 Eltilslutning Sikkerhed ved den elektriske tilslutning Oversigt over tilslutningsområdet Set nedefra Set indefra AC-tilslutning Betingelser for AC-tilslutningen Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet Ekstra jordforbindelse til kabinettet DC-tilslutning Betingelser for DC-tilslutningen Tilpasning af DC-stikforbinder Tilslutning af PV-generator Tilslutning af omformeren til netværket Multifunktionsrelætilslutning Multifunktionsrelæets tilslutningsvarianter Tilslutning til multifunktionsrelæet Indstillinger via drejekontakterne Oversigt over drejekontakterne Ændring af landedatapost og displaysprog Ændring af displaysprog uafhængigt af landedatapost Indstilling af NetID Idriftsættelse Første idriftsættelse af omformeren Ny idriftsættelse af omformeren Konfiguration Ændring af anlægstid og anlægspassword Integrering af omformeren i netværket STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

5 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 9.3 Forbindelse af omformeren til Sunny Portal Ændring af landedatapost via kommunikation Ændring af multifunktionsrelæets driftstype Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak Frakobling af spændingen til omformeren Fejlsøgning LED-signaler Hændelsesmeldinger Fejlmeldinger Rengøring af omformeren Kontrol af PV-anlægget for jordslutning Kontrol af varistorernes funktion Udskiftning af varistorer Rengøring af ventilatoren Kontrol af ventilatoren Rengøring af ventilatorgitteret Ud-af-driftsættelse Afmontering af omformeren Emballering af omformeren Bortskaffelse af omformeren Tekniske data DC/AC Sunny Tripower 5000TL Sunny Tripower 6000TL Sunny Tripower 7000TL Sunny Tripower 8000TL Sunny Tripower 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 5

6 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 13.2 Generelle data Beskyttelsesanordninger Klimatiske betingelser Udstyr Tilspændingsmomenter Fordelingssystemer Datalagerkapacitet Multifunktionsrelæ Electronic Solar Switch Tilbehør Kontakt STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

7 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Gyldighedsområde Dette dokument gælder for følgende udstyrstyper fra og med firmwareversion 2.00: STP 5000TL-20 STP 6000TL-20 STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20 Målgruppe Dette dokument er til fagfolk. De arbejder, der er beskrevet i dette dokument, må kun udføres med tilsvarende kvalifikation (se kapitlet 2.2 "Fagfolkenes kvalifikationer", side 11). Videreførende informationer Links til videreførende informationer kan findes på Dokumenttitel Insulation resistance (Riso) of non-galvanically isolated PV plants Criteria for Selecting a Residual-Current Device Miniature Circuit-breaker Measured Values and Parameters Module Technology SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Temperature Derating Dokumenttype Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 7

8 1 Henvisninger vedrørende dette dokument SMA Solar Technology AG Symboler Symbol Forklaring Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart fører til død eller alvorlige kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart kan føre til død eller alvorlige kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til lette eller middelsvære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til materielle skader Information, som er vigtig for et bestemt tema eller formål, men som ikke er sikkerhedsrelevant Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt tema eller formål Ønsket resultat Evt. forekommende problem Fremhævelser Fremhævelse Anvendelse Eksempel Fed skrift Displaymeldinger Elementer på en brugeroverflade Parametre Tilslutninger Elementer, der skal vælges Elementer, der skal indtastes > Forbinder flere elementer, som skal vælges Vælg parameteren Fan test, og indstil på 1. Vælg parametergruppen Plant Communication > Speedwire. 8 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

9 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Nomenklatur Fuldstændig betegnelse Tilspændingsmoment Electronic Solar Switch PV-anlæg SMA Bluetooth Wireless Technology Sunny Tripower SMA Webconnect-funktion Betegnelse i dette dokument Drejemoment ESS Anlæg Bluetooth Omformer, produkt Webconnect-funktion Forkortelser Forkortelse Betegnelse Forklaring AC Vekselstrøm DC Direct Current Jævnstrøm DNN Dansk Normal Nul Dansk højdesystem EF Det Europæiske Fællesskab EMC Elektromagnetisk kompatibilitet LED Light-Emitting Diode Lysdiode MPP Maximum Power Point Maksimalt effektpunkt NetID Network Identification Identifikationsnummer for SMA Bluetooth netværk PE Protective Earth Jordledning, beskyttelsesleder PIC Product Identification Code Identifikationskode til registrering i Sunny Portal PV Photovoltaik RID Registration Identifier Registreringskode til registrering i Sunny Portal VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Tysk forbund for elektroteknik, elektronik, informationsteknik Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 9

10 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører den til det offentlige elnet. Figur 1: Opsætning af et PV-anlæg med Sunny Tripower Sunny Tripower er egnet til anvendelse udendørs og indendørs. Sunny Tripower må kun anvendes med PV-generatorer (PV-moduler og kabelføring) i beskyttelsesklasse II. De anvendte PV-moduler skal egne sig til anvendelse med Sunny Tripower og være frigivet af modulproducenten. PV-moduler med høj kapacitet mod jord må kun anvendes, hvis koblingskapaciteten for disse ikke overstiger 1,25 μf. Driftssikkerheden for alle komponenter skal altid overholdes. Det er ikke tilladt at anvende Sunny Tripower på andre måder end dem, som anbefales af SMA Solar Technology AG. Af sikkerhedsgrunde er det forbudt at ændre produktet eller at montere komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales til dette produkt eller forhandles af SMA Solar Technology AG. Sunny Tripower må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Sunny Tripower må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Sunny Tripower må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. De vedlagte dokumentationer er en del af produktet. Læs og overhold dokumentationerne. Opbevar dokumentationerne, så de er tilgængelige til enhver tid. 10 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

11 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.2 Fagfolkenes kvalifikationer De arbejder, der beskrives i dette dokument, må kun udføres af fagfolk. Fagfolkene skal have følgende kvalifikationer: Kendskab til en omformes funktionsmåde og drift Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og udstyr Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg Kendskab til de gældende standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af dette dokument inkl. alle sikkerhedshenvisninger 2.3 Sikkerhedshenvisninger Elektrisk stød På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød. Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument (se kapitlet 10). Ved at berøre et PV-modul uden jordforbindelse eller generatorstellet kan der opstå livsfarligt elektrisk stød. PV-moduler, generatorstel og elektrisk ledende flader skal forbindes med gennemgående ledende forbindelse og med jord. I den forbindelse skal de lokalt gældende forskrifter overholdes. Forbrændinger Under driften kan kabinetdelene blive varme. Rør kun omformerens kabinetdæksel under driften. Elektrostatisk udladning Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning. Sørg for at have forbindelse med jord, inden der berøres en komponent. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 11

12 3 Leveringsomfang SMA Solar Technology AG 3 Leveringsomfang Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Tag kontakt til forhandleren i tilfælde af ufuldstændig levering eller beskadigelser. Figur 2: Leveringsomfangets bestanddele Position Antal Betegnelse A 1 Omformer B 2 Ventilatorsgitter C 1 Vægholder D 1 Electronic Solar Switch E 1 Beskyttelsesafdækning F 4 Negativ DC-forbinder G 4 Positiv DC-forbinder H 6 Tætningsprop I 1 Kabelforskruning M32x1,5 K 1 Kontramøtrik L 1 Klembøjle M 2 Spærreskive* N 2 Cylinderskrue M6x16* O 2 Cylinderskrue M6x8 P 1 Installationsvejledning, betjeningsvejledning, dokumentsæt med forklaringer og certifikater, bilag med fabriksindstillingerne * 1 reservedel til kabinetdækslet inklusive 12 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

13 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse 4.1 Sunny Tripower Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører den til det offentlige elnet. Figur 3: Opsætning af Sunny Tripower Position A B C D E F G H I Betegnelse Ventilatorsgitter Supplerende mærkat ved typeskiltet Typeskilt Electronic Solar Switch Beskyttelsesafdækning LED'er Display Kabinetdæksel Kabinetdækslets skruer og spærreskiver Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 13

14 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på omformeren Symbol Betegnelse Forklaring Omformer Dette symbol definerer den grønne LED's funktion. Den grønne LED signaliserer omformerens driftstilstand. Overhold dokumentationen. Dette symbol definerer den røde LED's funktion. Den røde LED signaliserer en fejl. Læs dette dokument for at udbedre fejlen. Bluetooth Dette symbol definerer den blå LED's funktion. Den blå LED signaliserer, at kommunikationen via Bluetooth er aktiv. QR Code QR Code henviser til SMA-bonusprogrammet (informationer kan findes på 14 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

15 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4.2 Typeskilt Typeskiltet identificerer omformeren entydigt. Typeskiltet befinder sig på højre side af kabinettet. Til højre for typeskiltet findes en supplerende mærkat med angivelser om registreringen på Sunny Portalen. Figur 4: Typeskiltets og den supplerende mærkats opbygning Position Betegnelse Forklaring A Model Omformerens udstyrstype B Serial No. Omformerens serienummer C Udstyrsspecifikke mærkedata D Supplerende informationer Felt til supplerende informationer, f.eks. landespecifikke standardangivelser E Date of manufacture Omformerens produktionsdato (år-måned-dag) F Supplerende mærkat Internetadresse, identifikationsnøgle (PIC) og registreringsnøgle (RID) til registrering på Sunny Portalen Til sikker brug af omformeren har De brug for angivelserne på typeskiltet. Henvend Dem til SMA Service Line, hvis De har spørgsmål. Typeskiltet skal være anbragt permanent på omformeren. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 15

16 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på typeskiltet Symbol Betegnelse Forklaring Livsfare på grund af høj spænding Risiko for forbrænding på grund af varm overflade Overhold dokumentationen. Produktet arbejder med høje spændinger. Alle arbejder på omformeren må kun foretages af fagmænd. Under driften kan produktet blive meget varmt. Undgå at berøre det under driften. Lad produktet køle tilstrækkeligt af før alle arbejder. Bær personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedshandsker. Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet. Fare DC Kabinettet skal også jordforbindes, hvis det er nødvendigt med en ekstra beskyttelsesleder (se kapitlet 6.3.3). Jævnstrøm Uden transformator Produktet har ingen transformator. AC 3-faset vekselstrøm med nulleder WEEE-mærkning CE-mærkning Mærke for udstyrsklasse Beskyttelsestype Outdoor. Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet men i henhold til bortskaffelsesforskrifterne for elektronisk affald. Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver. Produktet er udstyret med en radiodel og overholder udstyrsklasse 2. Produktet er beskyttet mod, at der trænger støv og stænkvand ind fra en vilkårlig vinkel. Produktet er egnet til udendørs montering. 16 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

17 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring RAL-kvalitetsstempel Solar Kontrolleret sikkerhed Produktet overholder kravene fra det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning. Produktet blev kontrolleret af VDE og overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov. C-Tick Produktet overholder kravene i de relevante australske EMC-standarder. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 17

18 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.3 Electronic Solar Switch (ESS) ESS'en danner sammen med DC-stikforbinderne en DC-lastskilleanordning I ESS er der integreret en Bluetooth-antenne, som forøger radiorækkevidden. Figur 5: Opbygning af ESS Position Betegnelse Forklaring A Stik Inden i kabinettet sidder stikket og Bluetoothantennen. B Mærkat ESS danner i sammenkoblet tilstand en ledende forbindelse mellem PV-generatoren og omformeren. Ved at trække ESS ud afbrydes DC-strømkredsen, og ved at trække alledc-stikforbindelser ud er PV-generatoren fuldstændig adskilt fra omformeren. 18 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

19 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Mærkater på ESS Mærkat Betegnelse Forklaring Funktionsmåde ved isat og udtrukket ESS Livsfare på grund af høj spænding i omformeren, overhold ventetiden Det er ikke tilladt at anvende omformeren uden beskyttelsesafdækning Når ESS er sat i, er DC-strømkredsen sluttet. For at afbryde DC-strømkredsen skal følgende trin udføres efter hinanden: Træk ESS ud. Tag beskyttelsesafdækningen af. Lås alle DC-stikforbindere op, og træk dem ud. På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød. Omformeren skal altid kobles spændingsfri før alle arbejder (se kapitlet 10). Omformeren skal altid anvendes med beskyttelsesafdækning. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 19

20 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.4 Display Displayet viser omformerens aktuelle driftsdata (f.eks. aktuel effekt, dagsenergi, samlet energi) og hændelser eller fejl. Energi eller effekt vises som bjælke i diagrammet. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C D L E K I H G F Figur 6: Displayets opbygning (eksempel) Position Betegnelse Forklaring A Power Aktuel effekt B Day Dagsenergi C Total Samlet sum af den hidtil tilførte energi D Aktive funktioner De forskellige symboler viser hvilke funktioner til kommunikation, tjenesteydelser på netsystemet eller temperatur-derating, der er slået til eller er aktive. E Phase Fase, som er tilknyttet de viste værdier F Hændelsesnummer vedrørende det offentlige elnet Hændelsesnummer for fejl, som vedrører det offentlige elnet G H I Udgangsspænding/ -strøm Hændelsesnummer vedrørende omformer Indgangsspænding/ -strøm Viser skiftevis en fases udgangsspænding og udgangsstrøm Hændelsesnummer for fejl, som vedrører omformeren Viser skiftevis en indgangs indgangsspænding og indgangsstrøm 20 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

21 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Position Betegnelse Forklaring K Symboler på displayet Hændelsesnummer vedrørende PV-generatoren Hændelsesnummer for fejl, som vedrører PV-generatoren L Tekstlinje Til visning af hændelsesmeldingen eller fejlmeldingen M Kurve for effekt og udbytte Effektforløb for de sidste 16 tilførselstimer eller for energiudbytterne for de sidste 16 dage Bank 1 gang på kabinetdækslet for at skifte mellem visningerne. Symbol Betegnelse Forklaring Bank Displayet kan betjenes ved at banke på kabinetdækslet. Bank 1 gang: Tænding af baggrundsbelysningen, skift videre i tekstlinjen, skift mellem effektforløbet for de sidste 16 leveringstimer og energiudbyttet for de sidste 16 leveringsdage. Bank 2 gange efter hinanden: Displayet viser firmwareversionen, omformerens serienummer, NetID, IP-adressen, subnetmasken, den indstillede datapost for det enkelte land samt displaysproget efter hinanden. Telefonrør Viser, at en fejl ikke kan udbedres lokalt Kontakt SMA Service Line. Skruenøgle Viser, at fejlen kan udbedres på stedet Bluetooth Bluetoothforbindelseskvalitet Speedwire Viser, at der er oprettet aktiv Bluetooth-forbindelse Viser kvaliteten på Bluetooth-forbindelsen til andet Bluetooth-udstyr Viser, at der er oprettet forbindelse til et netværk Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 21

22 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symbol Betegnelse Forklaring Webconnect-funktion Viser, at det er muligt at oprette forbindelse til Sunny Portal Multifunktionsrelæ Viser, at multifunktionsrelæet er aktivt Termometer Effektbegrænsning Viser, at omformerens effekt begrænses som følge af for høj temperatur Viser, at den eksterne begrænsning af virkeeffekten via Power Reducer Box er aktiv PV-generator Omformer Netrelæ Et lukket netrelæ viser, at omformeren leverer til det offentlige elnet. Et åbent netrelæ viser, at omformeren er koblet fra det offentlige elnet. Offentligt elnet 22 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

23 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4.5 Kommunikation Som standard er omformeren udstyret med Bluetooth-kommunikation. Derudover har omformeren Speedwire-kommunikation med Webconnect-funktion. Via Bluetooth kan omformeren kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter og andre omformere (se kapitlet 7.4 "Indstilling af NetID", side 58). Hvis De ønsker at kommunikere via Bluetooth, kan De beskytte omformeren med 1 anlægspassword til brugeren og 1 anlægspassword til installatøren. Som standard leveres alle omformere med 1 standard-anlægspassword til brugeren (0000) og 1 standard-anlægspassword til installatøren (1111). For at beskytte anlægget sikkert mod uberettiget adgang skal anlægspasswordene ændres med Sunny Explorer. (Se hjælp til Sunny Explorer for informationer om ændring af anlægspasswordet). Hvis De ikke ønsker at kommunikere via Bluetooth, skal De deaktivere Bluetooth-kommunikationen (se kapitlet 7.4 "Indstilling af NetID", side 58). De kan forbinde omformeren med Deres netværk via Speedwire. Hvis De bruger Webconnectfunktionen og har registreret Deres anlæg på Sunny Portalen, kan Sunny Portalen forespørge på Deres omformers aktuelle data (se Sunny Portalens betjeningsvejledning på for informationer om registrering af Deres anlæg på Sunny Portalen). Omformerens landedatapost kan indstilles vha. 2 drejekontakter før idriftsættelsen eller inden for de første 10 driftstimer. Alle andre af omformerens driftsparametre kan kun indstilles via kommunikationsprodukter (informationer om ændring af parametre, se kommunikationsproduktets dokumentation). Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 23

24 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.6 Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet kan anvendes til forskellige formål: Multifunktionsrelæets anvendelsesformål (driftstype) Fault indication Self-consumption Control via communication Battery bank Fan control Switching status grid relay Beskrivelse Multifunktionsrelæet styrer en visingsanordning, der afhængigt af tilslutningstypen signaliserer en fejl eller omformerens fejlfrie drift. Multifunktionsrelæet til- og frakobler forbrugere fra PV-anlæggets effektkapacitet. Multifunktionsrelæet til- og frakobler forbrugere på kommando via et kommunikationsprodukt. Multifunktionsrelæet styrer opladningen af batterierne afhængigt af PV-anlæggets effektkapacitet. Multifunktionsrelæet styrer en ekstern ventilator afhængigt af omformerens temperatur. Den lokale netudbyder kan kræve, at der sendes et signal til denne, så snart omformeren forbindes med det offentlige elnet. Multifunktionsrelæets danner netrelæets koblingstilstand og sender et signal til netudbyderen. Tilslutningen skal udføres på forskellige vis afhængigt af det formål, som multifunktionsrelæet ønskes at blive brugt til (se kapitlet "Multifunktionsrelæets tilslutningsvarianter", side 47). Fra fabrikken er multifunktionsrelæet indstillet på Fault indication. Hvis der ønskes en anden driftstype, skal driftstypen ændres via et kommunikationsprodukt efter idriftsættelsen, og evt. skal der foretages yderligere indstillinger i forbindelse med driftstypen (se kapitlet 9.5 "Ændring af multifunktionsrelæets driftstype", side 66). 4.7 Stikplads til Power Control Board Omformeren har en stikplads til Power Control Board. Power Control Board kan eftermonteres eller monteres fra fabrikken, hvis dette bestilles, eller være inkluderet i leveringsomfanget. Power Control Board giver omformeren mulighed for at håndtere netsystemtjenester (informationer vedrørende montering og installation, se installationsvejledningen til Power Control Board). 24 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

25 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4.8 Netsystemtjenester Omformeren har funktioner, som gør det muligt med netsystemtjenester. Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. tilrådighedstillelse af reaktiv effekt, virkeeffektbegrænsning) via driftsparametre (informationer om funktionerne og driftsparametre, se den tekniske beskrivelse Measured Values and Parameters på 4.9 SMA OptiTrac Global Peak SMA OptiTrac Global Peak er en videreudvikling af MPP-Tracking SMA OptiTrac. MPP-Tracking er en metode, som anvendes til at beregne den maks. anvendelige effekt i PV-anlægget løbende. PV-generatorens effekt afhænger af solindstrålingen og PV-modulernes temperatur. Derved ændres det optimale arbejdstidspunkt for den optimale effekt (MPP) hele tiden i løbet af dagen. SMA OptiTrac sørger for, at omformerens arbejdspunkt altid følger MPP nøjagtigt. Med SMA OptiTrac Global Peak registrerer omformeren desuden, om der findes flere maksimale effekter inden for det driftsområde, som er til rådighed, som især kan optræde ved PV-strenge med delvis skygge. Den effekt, der er til rådighed, fra PV-strenge i delvis skygge kan på denne måde næsten komplet tilføres det offentlige elnet. SMA OptiTrac Global Peak er deaktiveret fra fabrikken og bør aktiveres og indstilles via et kommunikationsprodukt ved PV-moduler i delvis skygge (se kapitlet 9.6) Varistorer Varistorer er spændingsafhængige modstande, som beskytter omformeren mod overspænding. Omformeren er udstyret med termisk overvågede varistorer. Varistorer blive slidt og miste deres beskyttelsesfunktion som følge af slitage og gentagen udløsning som følge af overspænding. Omformeren registrerer, når en af varistorerne er defekt, og signaliserer fejl. Varistorerne fremstilles specielt til anvendelsen i omformeren og kan ikke fås i handlen. Nye varistorer skal bestilles direkte hos SMA Solar Technology AG. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 25

26 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.11 SMA Grid Guard SMA Grid Guard har funktion som et selvstændigt koblingssted mellem et netparallelt selvproducerende anlæg (f.eks. PV-anlæg) og det offentlige elnet. SMA Grid Guard er derudover et netovervågningskoncept, der forhindrer fejl som følge af den permanente overvågning af netimpedans, netspænding og netfrekvens. SMA Grid Guard registrerer f.eks. isolerede netsystemer og adskiller straks omformeren fra det offentlige elnet. I enkelte lande kræver nettilslutningsbetingelserne en anordning, som beskytter de netrelevante driftsparametre mod ikke-tilladte ændringer. SMA Grid Guard overtager denne funktion. Enkelte landedataposter beskyttes automatisk efter de første 10 tilførselstimer. De beskyttede landedataposter kan dog først ændres via et kommunikationsprodukt og efter indtastning af en personlig adgangskode, SMA Grid Guard-koden, efter de 10 tilførselstimers forløb. SMA Grid Guard-koden modtager De fra SMA Solar Technology AG. 26 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

27 SMA Solar Technology AG 5 Montering 5 Montering 5.1 Valg af monteringssted Krav til monteringsstedet: Livsfare på grund af brand eller eksplosion På trods af en omhyggelig konstruktion kan der opstå brand i forbindelse med elektrisk udstyr. Omformeren må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Omformeren må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Omformeren må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. Monteringsstedet skal være utilgængeligt for børn. Underlagsmaterialet til monteringen skal være fast, f.eks. beton eller murværk. I boligområdet skal man være opmærksom på, at underlagsmaterialet ikke består af gips eller lignende. Under drift udvikler omformeren støj, som kan opfattes som generende. Monteringsstedet skal være egnet til omformerens vægt og dimensioner (se kapitlet 13 "Tekniske data", side 93). Monteringsstedet skal til enhver tid være frit og sikkert tilgængeligt, så det ikke er nødvendigt med yderligere hjælpemidler som f.eks. stilladser eller lifter. Ellers er eventuelle serviceindsatser kun begrænset mulige. Monteringsstedet må ikke være udsat for direkte solindstråling. Direkte solindstråling kan overophede omformeren. Derved reducerer omformeren sin effekt. De klimatiske betingelser skal overholdes (se kapitlet 13 "Tekniske data", side 93). For at omformeren fungerer optimalt, skal omgivelsestemperaturen være på under 40 C. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 27

28 5 Montering SMA Solar Technology AG Mål for vægmontering: Figur 7: Udmåling af vægholderen og udmåling af borehullerne i omformerens kabinet for valgfri tyverisikring 28 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

29 SMA Solar Technology AG 5 Montering Overhold de anfalede afstande: Figur 8: Abefalede afstande Overhold de anbefalede afstande til vægge, andre omformere eller genstande. Dermed er der sikret en tilstrækkelig bortledning af varme og tilstrækkelig plads til at trække ESS ud. Hvis der skal monteres flere omformere i områder med høje omgivelsestemperaturer, skal afstandene mellem omformerne forøges, og der skal sørges for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. Derved undgås det, at omformerens effekt reduceres som følge af for høje temperaturer (informationer om temperatur-derating, se Teknisk information Temperature Derating på Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 29

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC 7mA DC 7mA DC = MNKOMNR ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 70kV 60kV 008S. 70kV 60kV PLUS HELIODENT = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere