PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL"

Transkript

1 PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK

2

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Sikkerhed Korrekt anvendelse Fagfolkenes kvalifikationer Sikkerhedshenvisninger Leveringsomfang Produktbeskrivelse Sunny Tripower Typeskilt Electronic Solar Switch (ESS) Display Kommunikation Multifunktionsrelæ Stikplads til Power Control Board Netsystemtjenester SMA OptiTrac Global Peak Varistorer SMA Grid Guard Montering Valg af monteringssted Montering af omformeren Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 3

4 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 6 Eltilslutning Sikkerhed ved den elektriske tilslutning Oversigt over tilslutningsområdet Set nedefra Set indefra AC-tilslutning Betingelser for AC-tilslutningen Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet Ekstra jordforbindelse til kabinettet DC-tilslutning Betingelser for DC-tilslutningen Tilpasning af DC-stikforbinder Tilslutning af PV-generator Tilslutning af omformeren til netværket Multifunktionsrelætilslutning Multifunktionsrelæets tilslutningsvarianter Tilslutning til multifunktionsrelæet Indstillinger via drejekontakterne Oversigt over drejekontakterne Ændring af landedatapost og displaysprog Ændring af displaysprog uafhængigt af landedatapost Indstilling af NetID Idriftsættelse Første idriftsættelse af omformeren Ny idriftsættelse af omformeren Konfiguration Ændring af anlægstid og anlægspassword Integrering af omformeren i netværket STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

5 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 9.3 Forbindelse af omformeren til Sunny Portal Ændring af landedatapost via kommunikation Ændring af multifunktionsrelæets driftstype Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak Frakobling af spændingen til omformeren Fejlsøgning LED-signaler Hændelsesmeldinger Fejlmeldinger Rengøring af omformeren Kontrol af PV-anlægget for jordslutning Kontrol af varistorernes funktion Udskiftning af varistorer Rengøring af ventilatoren Kontrol af ventilatoren Rengøring af ventilatorgitteret Ud-af-driftsættelse Afmontering af omformeren Emballering af omformeren Bortskaffelse af omformeren Tekniske data DC/AC Sunny Tripower 5000TL Sunny Tripower 6000TL Sunny Tripower 7000TL Sunny Tripower 8000TL Sunny Tripower 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 5

6 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 13.2 Generelle data Beskyttelsesanordninger Klimatiske betingelser Udstyr Tilspændingsmomenter Fordelingssystemer Datalagerkapacitet Multifunktionsrelæ Electronic Solar Switch Tilbehør Kontakt STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

7 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Gyldighedsområde Dette dokument gælder for følgende udstyrstyper fra og med firmwareversion 2.00: STP 5000TL-20 STP 6000TL-20 STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20 Målgruppe Dette dokument er til fagfolk. De arbejder, der er beskrevet i dette dokument, må kun udføres med tilsvarende kvalifikation (se kapitlet 2.2 "Fagfolkenes kvalifikationer", side 11). Videreførende informationer Links til videreførende informationer kan findes på Dokumenttitel Insulation resistance (Riso) of non-galvanically isolated PV plants Criteria for Selecting a Residual-Current Device Miniature Circuit-breaker Measured Values and Parameters Module Technology SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Temperature Derating Dokumenttype Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 7

8 1 Henvisninger vedrørende dette dokument SMA Solar Technology AG Symboler Symbol Forklaring Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart fører til død eller alvorlige kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse umiddelbart kan føre til død eller alvorlige kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til lette eller middelsvære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til materielle skader Information, som er vigtig for et bestemt tema eller formål, men som ikke er sikkerhedsrelevant Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt tema eller formål Ønsket resultat Evt. forekommende problem Fremhævelser Fremhævelse Anvendelse Eksempel Fed skrift Displaymeldinger Elementer på en brugeroverflade Parametre Tilslutninger Elementer, der skal vælges Elementer, der skal indtastes > Forbinder flere elementer, som skal vælges Vælg parameteren Fan test, og indstil på 1. Vælg parametergruppen Plant Communication > Speedwire. 8 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

9 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Nomenklatur Fuldstændig betegnelse Tilspændingsmoment Electronic Solar Switch PV-anlæg SMA Bluetooth Wireless Technology Sunny Tripower SMA Webconnect-funktion Betegnelse i dette dokument Drejemoment ESS Anlæg Bluetooth Omformer, produkt Webconnect-funktion Forkortelser Forkortelse Betegnelse Forklaring AC Vekselstrøm DC Direct Current Jævnstrøm DNN Dansk Normal Nul Dansk højdesystem EF Det Europæiske Fællesskab EMC Elektromagnetisk kompatibilitet LED Light-Emitting Diode Lysdiode MPP Maximum Power Point Maksimalt effektpunkt NetID Network Identification Identifikationsnummer for SMA Bluetooth netværk PE Protective Earth Jordledning, beskyttelsesleder PIC Product Identification Code Identifikationskode til registrering i Sunny Portal PV Photovoltaik RID Registration Identifier Registreringskode til registrering i Sunny Portal VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. Tysk forbund for elektroteknik, elektronik, informationsteknik Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 9

10 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører den til det offentlige elnet. Figur 1: Opsætning af et PV-anlæg med Sunny Tripower Sunny Tripower er egnet til anvendelse udendørs og indendørs. Sunny Tripower må kun anvendes med PV-generatorer (PV-moduler og kabelføring) i beskyttelsesklasse II. De anvendte PV-moduler skal egne sig til anvendelse med Sunny Tripower og være frigivet af modulproducenten. PV-moduler med høj kapacitet mod jord må kun anvendes, hvis koblingskapaciteten for disse ikke overstiger 1,25 μf. Driftssikkerheden for alle komponenter skal altid overholdes. Det er ikke tilladt at anvende Sunny Tripower på andre måder end dem, som anbefales af SMA Solar Technology AG. Af sikkerhedsgrunde er det forbudt at ændre produktet eller at montere komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales til dette produkt eller forhandles af SMA Solar Technology AG. Sunny Tripower må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Sunny Tripower må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Sunny Tripower må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. De vedlagte dokumentationer er en del af produktet. Læs og overhold dokumentationerne. Opbevar dokumentationerne, så de er tilgængelige til enhver tid. 10 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

11 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.2 Fagfolkenes kvalifikationer De arbejder, der beskrives i dette dokument, må kun udføres af fagfolk. Fagfolkene skal have følgende kvalifikationer: Kendskab til en omformes funktionsmåde og drift Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og udstyr Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg Kendskab til de gældende standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af dette dokument inkl. alle sikkerhedshenvisninger 2.3 Sikkerhedshenvisninger Elektrisk stød På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød. Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument (se kapitlet 10). Ved at berøre et PV-modul uden jordforbindelse eller generatorstellet kan der opstå livsfarligt elektrisk stød. PV-moduler, generatorstel og elektrisk ledende flader skal forbindes med gennemgående ledende forbindelse og med jord. I den forbindelse skal de lokalt gældende forskrifter overholdes. Forbrændinger Under driften kan kabinetdelene blive varme. Rør kun omformerens kabinetdæksel under driften. Elektrostatisk udladning Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning. Sørg for at have forbindelse med jord, inden der berøres en komponent. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 11

12 3 Leveringsomfang SMA Solar Technology AG 3 Leveringsomfang Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Tag kontakt til forhandleren i tilfælde af ufuldstændig levering eller beskadigelser. Figur 2: Leveringsomfangets bestanddele Position Antal Betegnelse A 1 Omformer B 2 Ventilatorsgitter C 1 Vægholder D 1 Electronic Solar Switch E 1 Beskyttelsesafdækning F 4 Negativ DC-forbinder G 4 Positiv DC-forbinder H 6 Tætningsprop I 1 Kabelforskruning M32x1,5 K 1 Kontramøtrik L 1 Klembøjle M 2 Spærreskive* N 2 Cylinderskrue M6x16* O 2 Cylinderskrue M6x8 P 1 Installationsvejledning, betjeningsvejledning, dokumentsæt med forklaringer og certifikater, bilag med fabriksindstillingerne * 1 reservedel til kabinetdækslet inklusive 12 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

13 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse 4.1 Sunny Tripower Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører den til det offentlige elnet. Figur 3: Opsætning af Sunny Tripower Position A B C D E F G H I Betegnelse Ventilatorsgitter Supplerende mærkat ved typeskiltet Typeskilt Electronic Solar Switch Beskyttelsesafdækning LED'er Display Kabinetdæksel Kabinetdækslets skruer og spærreskiver Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 13

14 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på omformeren Symbol Betegnelse Forklaring Omformer Dette symbol definerer den grønne LED's funktion. Den grønne LED signaliserer omformerens driftstilstand. Overhold dokumentationen. Dette symbol definerer den røde LED's funktion. Den røde LED signaliserer en fejl. Læs dette dokument for at udbedre fejlen. Bluetooth Dette symbol definerer den blå LED's funktion. Den blå LED signaliserer, at kommunikationen via Bluetooth er aktiv. QR Code QR Code henviser til SMA-bonusprogrammet (informationer kan findes på 14 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

15 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4.2 Typeskilt Typeskiltet identificerer omformeren entydigt. Typeskiltet befinder sig på højre side af kabinettet. Til højre for typeskiltet findes en supplerende mærkat med angivelser om registreringen på Sunny Portalen. Figur 4: Typeskiltets og den supplerende mærkats opbygning Position Betegnelse Forklaring A Model Omformerens udstyrstype B Serial No. Omformerens serienummer C Udstyrsspecifikke mærkedata D Supplerende informationer Felt til supplerende informationer, f.eks. landespecifikke standardangivelser E Date of manufacture Omformerens produktionsdato (år-måned-dag) F Supplerende mærkat Internetadresse, identifikationsnøgle (PIC) og registreringsnøgle (RID) til registrering på Sunny Portalen Til sikker brug af omformeren har De brug for angivelserne på typeskiltet. Henvend Dem til SMA Service Line, hvis De har spørgsmål. Typeskiltet skal være anbragt permanent på omformeren. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 15

16 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på typeskiltet Symbol Betegnelse Forklaring Livsfare på grund af høj spænding Risiko for forbrænding på grund af varm overflade Overhold dokumentationen. Produktet arbejder med høje spændinger. Alle arbejder på omformeren må kun foretages af fagmænd. Under driften kan produktet blive meget varmt. Undgå at berøre det under driften. Lad produktet køle tilstrækkeligt af før alle arbejder. Bær personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedshandsker. Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet. Fare DC Kabinettet skal også jordforbindes, hvis det er nødvendigt med en ekstra beskyttelsesleder (se kapitlet 6.3.3). Jævnstrøm Uden transformator Produktet har ingen transformator. AC 3-faset vekselstrøm med nulleder WEEE-mærkning CE-mærkning Mærke for udstyrsklasse Beskyttelsestype Outdoor. Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet men i henhold til bortskaffelsesforskrifterne for elektronisk affald. Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver. Produktet er udstyret med en radiodel og overholder udstyrsklasse 2. Produktet er beskyttet mod, at der trænger støv og stænkvand ind fra en vilkårlig vinkel. Produktet er egnet til udendørs montering. 16 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

17 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring RAL-kvalitetsstempel Solar Kontrolleret sikkerhed Produktet overholder kravene fra det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning. Produktet blev kontrolleret af VDE og overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov. C-Tick Produktet overholder kravene i de relevante australske EMC-standarder. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 17

18 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.3 Electronic Solar Switch (ESS) ESS'en danner sammen med DC-stikforbinderne en DC-lastskilleanordning I ESS er der integreret en Bluetooth-antenne, som forøger radiorækkevidden. Figur 5: Opbygning af ESS Position Betegnelse Forklaring A Stik Inden i kabinettet sidder stikket og Bluetoothantennen. B Mærkat ESS danner i sammenkoblet tilstand en ledende forbindelse mellem PV-generatoren og omformeren. Ved at trække ESS ud afbrydes DC-strømkredsen, og ved at trække alledc-stikforbindelser ud er PV-generatoren fuldstændig adskilt fra omformeren. 18 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

19 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Mærkater på ESS Mærkat Betegnelse Forklaring Funktionsmåde ved isat og udtrukket ESS Livsfare på grund af høj spænding i omformeren, overhold ventetiden Det er ikke tilladt at anvende omformeren uden beskyttelsesafdækning Når ESS er sat i, er DC-strømkredsen sluttet. For at afbryde DC-strømkredsen skal følgende trin udføres efter hinanden: Træk ESS ud. Tag beskyttelsesafdækningen af. Lås alle DC-stikforbindere op, og træk dem ud. På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød. Omformeren skal altid kobles spændingsfri før alle arbejder (se kapitlet 10). Omformeren skal altid anvendes med beskyttelsesafdækning. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 19

20 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.4 Display Displayet viser omformerens aktuelle driftsdata (f.eks. aktuel effekt, dagsenergi, samlet energi) og hændelser eller fejl. Energi eller effekt vises som bjælke i diagrammet. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C D L E K I H G F Figur 6: Displayets opbygning (eksempel) Position Betegnelse Forklaring A Power Aktuel effekt B Day Dagsenergi C Total Samlet sum af den hidtil tilførte energi D Aktive funktioner De forskellige symboler viser hvilke funktioner til kommunikation, tjenesteydelser på netsystemet eller temperatur-derating, der er slået til eller er aktive. E Phase Fase, som er tilknyttet de viste værdier F Hændelsesnummer vedrørende det offentlige elnet Hændelsesnummer for fejl, som vedrører det offentlige elnet G H I Udgangsspænding/ -strøm Hændelsesnummer vedrørende omformer Indgangsspænding/ -strøm Viser skiftevis en fases udgangsspænding og udgangsstrøm Hændelsesnummer for fejl, som vedrører omformeren Viser skiftevis en indgangs indgangsspænding og indgangsstrøm 20 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

21 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse Position Betegnelse Forklaring K Symboler på displayet Hændelsesnummer vedrørende PV-generatoren Hændelsesnummer for fejl, som vedrører PV-generatoren L Tekstlinje Til visning af hændelsesmeldingen eller fejlmeldingen M Kurve for effekt og udbytte Effektforløb for de sidste 16 tilførselstimer eller for energiudbytterne for de sidste 16 dage Bank 1 gang på kabinetdækslet for at skifte mellem visningerne. Symbol Betegnelse Forklaring Bank Displayet kan betjenes ved at banke på kabinetdækslet. Bank 1 gang: Tænding af baggrundsbelysningen, skift videre i tekstlinjen, skift mellem effektforløbet for de sidste 16 leveringstimer og energiudbyttet for de sidste 16 leveringsdage. Bank 2 gange efter hinanden: Displayet viser firmwareversionen, omformerens serienummer, NetID, IP-adressen, subnetmasken, den indstillede datapost for det enkelte land samt displaysproget efter hinanden. Telefonrør Viser, at en fejl ikke kan udbedres lokalt Kontakt SMA Service Line. Skruenøgle Viser, at fejlen kan udbedres på stedet Bluetooth Bluetoothforbindelseskvalitet Speedwire Viser, at der er oprettet aktiv Bluetooth-forbindelse Viser kvaliteten på Bluetooth-forbindelsen til andet Bluetooth-udstyr Viser, at der er oprettet forbindelse til et netværk Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 21

22 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symbol Betegnelse Forklaring Webconnect-funktion Viser, at det er muligt at oprette forbindelse til Sunny Portal Multifunktionsrelæ Viser, at multifunktionsrelæet er aktivt Termometer Effektbegrænsning Viser, at omformerens effekt begrænses som følge af for høj temperatur Viser, at den eksterne begrænsning af virkeeffekten via Power Reducer Box er aktiv PV-generator Omformer Netrelæ Et lukket netrelæ viser, at omformeren leverer til det offentlige elnet. Et åbent netrelæ viser, at omformeren er koblet fra det offentlige elnet. Offentligt elnet 22 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

23 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4.5 Kommunikation Som standard er omformeren udstyret med Bluetooth-kommunikation. Derudover har omformeren Speedwire-kommunikation med Webconnect-funktion. Via Bluetooth kan omformeren kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter og andre omformere (se kapitlet 7.4 "Indstilling af NetID", side 58). Hvis De ønsker at kommunikere via Bluetooth, kan De beskytte omformeren med 1 anlægspassword til brugeren og 1 anlægspassword til installatøren. Som standard leveres alle omformere med 1 standard-anlægspassword til brugeren (0000) og 1 standard-anlægspassword til installatøren (1111). For at beskytte anlægget sikkert mod uberettiget adgang skal anlægspasswordene ændres med Sunny Explorer. (Se hjælp til Sunny Explorer for informationer om ændring af anlægspasswordet). Hvis De ikke ønsker at kommunikere via Bluetooth, skal De deaktivere Bluetooth-kommunikationen (se kapitlet 7.4 "Indstilling af NetID", side 58). De kan forbinde omformeren med Deres netværk via Speedwire. Hvis De bruger Webconnectfunktionen og har registreret Deres anlæg på Sunny Portalen, kan Sunny Portalen forespørge på Deres omformers aktuelle data (se Sunny Portalens betjeningsvejledning på for informationer om registrering af Deres anlæg på Sunny Portalen). Omformerens landedatapost kan indstilles vha. 2 drejekontakter før idriftsættelsen eller inden for de første 10 driftstimer. Alle andre af omformerens driftsparametre kan kun indstilles via kommunikationsprodukter (informationer om ændring af parametre, se kommunikationsproduktets dokumentation). Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 23

24 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.6 Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet kan anvendes til forskellige formål: Multifunktionsrelæets anvendelsesformål (driftstype) Fault indication Self-consumption Control via communication Battery bank Fan control Switching status grid relay Beskrivelse Multifunktionsrelæet styrer en visingsanordning, der afhængigt af tilslutningstypen signaliserer en fejl eller omformerens fejlfrie drift. Multifunktionsrelæet til- og frakobler forbrugere fra PV-anlæggets effektkapacitet. Multifunktionsrelæet til- og frakobler forbrugere på kommando via et kommunikationsprodukt. Multifunktionsrelæet styrer opladningen af batterierne afhængigt af PV-anlæggets effektkapacitet. Multifunktionsrelæet styrer en ekstern ventilator afhængigt af omformerens temperatur. Den lokale netudbyder kan kræve, at der sendes et signal til denne, så snart omformeren forbindes med det offentlige elnet. Multifunktionsrelæets danner netrelæets koblingstilstand og sender et signal til netudbyderen. Tilslutningen skal udføres på forskellige vis afhængigt af det formål, som multifunktionsrelæet ønskes at blive brugt til (se kapitlet "Multifunktionsrelæets tilslutningsvarianter", side 47). Fra fabrikken er multifunktionsrelæet indstillet på Fault indication. Hvis der ønskes en anden driftstype, skal driftstypen ændres via et kommunikationsprodukt efter idriftsættelsen, og evt. skal der foretages yderligere indstillinger i forbindelse med driftstypen (se kapitlet 9.5 "Ændring af multifunktionsrelæets driftstype", side 66). 4.7 Stikplads til Power Control Board Omformeren har en stikplads til Power Control Board. Power Control Board kan eftermonteres eller monteres fra fabrikken, hvis dette bestilles, eller være inkluderet i leveringsomfanget. Power Control Board giver omformeren mulighed for at håndtere netsystemtjenester (informationer vedrørende montering og installation, se installationsvejledningen til Power Control Board). 24 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

25 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivelse 4.8 Netsystemtjenester Omformeren har funktioner, som gør det muligt med netsystemtjenester. Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. tilrådighedstillelse af reaktiv effekt, virkeeffektbegrænsning) via driftsparametre (informationer om funktionerne og driftsparametre, se den tekniske beskrivelse Measured Values and Parameters på SMA OptiTrac Global Peak SMA OptiTrac Global Peak er en videreudvikling af MPP-Tracking SMA OptiTrac. MPP-Tracking er en metode, som anvendes til at beregne den maks. anvendelige effekt i PV-anlægget løbende. PV-generatorens effekt afhænger af solindstrålingen og PV-modulernes temperatur. Derved ændres det optimale arbejdstidspunkt for den optimale effekt (MPP) hele tiden i løbet af dagen. SMA OptiTrac sørger for, at omformerens arbejdspunkt altid følger MPP nøjagtigt. Med SMA OptiTrac Global Peak registrerer omformeren desuden, om der findes flere maksimale effekter inden for det driftsområde, som er til rådighed, som især kan optræde ved PV-strenge med delvis skygge. Den effekt, der er til rådighed, fra PV-strenge i delvis skygge kan på denne måde næsten komplet tilføres det offentlige elnet. SMA OptiTrac Global Peak er deaktiveret fra fabrikken og bør aktiveres og indstilles via et kommunikationsprodukt ved PV-moduler i delvis skygge (se kapitlet 9.6) Varistorer Varistorer er spændingsafhængige modstande, som beskytter omformeren mod overspænding. Omformeren er udstyret med termisk overvågede varistorer. Varistorer blive slidt og miste deres beskyttelsesfunktion som følge af slitage og gentagen udløsning som følge af overspænding. Omformeren registrerer, når en af varistorerne er defekt, og signaliserer fejl. Varistorerne fremstilles specielt til anvendelsen i omformeren og kan ikke fås i handlen. Nye varistorer skal bestilles direkte hos SMA Solar Technology AG. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 25

26 4 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 4.11 SMA Grid Guard SMA Grid Guard har funktion som et selvstændigt koblingssted mellem et netparallelt selvproducerende anlæg (f.eks. PV-anlæg) og det offentlige elnet. SMA Grid Guard er derudover et netovervågningskoncept, der forhindrer fejl som følge af den permanente overvågning af netimpedans, netspænding og netfrekvens. SMA Grid Guard registrerer f.eks. isolerede netsystemer og adskiller straks omformeren fra det offentlige elnet. I enkelte lande kræver nettilslutningsbetingelserne en anordning, som beskytter de netrelevante driftsparametre mod ikke-tilladte ændringer. SMA Grid Guard overtager denne funktion. Enkelte landedataposter beskyttes automatisk efter de første 10 tilførselstimer. De beskyttede landedataposter kan dog først ændres via et kommunikationsprodukt og efter indtastning af en personlig adgangskode, SMA Grid Guard-koden, efter de 10 tilførselstimers forløb. SMA Grid Guard-koden modtager De fra SMA Solar Technology AG. 26 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

27 SMA Solar Technology AG 5 Montering 5 Montering 5.1 Valg af monteringssted Krav til monteringsstedet: Livsfare på grund af brand eller eksplosion På trods af en omhyggelig konstruktion kan der opstå brand i forbindelse med elektrisk udstyr. Omformeren må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Omformeren må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Omformeren må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. Monteringsstedet skal være utilgængeligt for børn. Underlagsmaterialet til monteringen skal være fast, f.eks. beton eller murværk. I boligområdet skal man være opmærksom på, at underlagsmaterialet ikke består af gips eller lignende. Under drift udvikler omformeren støj, som kan opfattes som generende. Monteringsstedet skal være egnet til omformerens vægt og dimensioner (se kapitlet 13 "Tekniske data", side 93). Monteringsstedet skal til enhver tid være frit og sikkert tilgængeligt, så det ikke er nødvendigt med yderligere hjælpemidler som f.eks. stilladser eller lifter. Ellers er eventuelle serviceindsatser kun begrænset mulige. Monteringsstedet må ikke være udsat for direkte solindstråling. Direkte solindstråling kan overophede omformeren. Derved reducerer omformeren sin effekt. De klimatiske betingelser skal overholdes (se kapitlet 13 "Tekniske data", side 93). For at omformeren fungerer optimalt, skal omgivelsestemperaturen være på under 40 C. Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 27

28 5 Montering SMA Solar Technology AG Mål for vægmontering: Figur 7: Udmåling af vægholderen og udmåling af borehullerne i omformerens kabinet for valgfri tyverisikring 28 STP5-9TL-IA-da-10 Installationsvejledning

29 SMA Solar Technology AG 5 Montering Overhold de anfalede afstande: Figur 8: Abefalede afstande Overhold de anbefalede afstande til vægge, andre omformere eller genstande. Dermed er der sikret en tilstrækkelig bortledning af varme og tilstrækkelig plads til at trække ESS ud. Hvis der skal monteres flere omformere i områder med høje omgivelsestemperaturer, skal afstandene mellem omformerne forøges, og der skal sørges for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. Derved undgås det, at omformerens effekt reduceres som følge af for høje temperaturer (informationer om temperatur-derating, se Teknisk information Temperature Derating på Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 29

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 TBDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker

PV-omformer SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker PV-omformer SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker Installationsvejledning SB25-30TLST-21-IA-da-13 Version 1.3 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-21 Version 2.1 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Anvisninger vedrørende

Læs mere

Driftsvejledning Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Driftsvejledning Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Driftsvejledning Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-da-11 Version 1.1 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Driftsvejledning SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Driftsvejledning SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-da-10 Version 1.0 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer er ejendom tilhørende SMA Solar

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 Betjeningsvejledning SB33_38-BA-BDK114230 Version 3.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning...........

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 8000TL / 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Installationsvejledning STP8-17TL-IA-da-31 Version 3.1 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Servicehåndbog SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL / 6000TL

Servicehåndbog SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL / 6000TL Servicehåndbog SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL / 6000TL SB30-60TL-21-SG-da-11 Version 1.1 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse

Læs mere

Oversigt over drejekontaktindstillingerne for SMA omformere, version 07/2015 SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER

Oversigt over drejekontaktindstillingerne for SMA omformere, version 07/2015 SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER Oversigt over drejekontaktindstillingerne for SMA omformere, version 07/2015 SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER 1 Gyldighedsområde I denne oversigt findes de gældende drejekontaktindstillinger for følgende SMA-omformere:

Læs mere

Servicehåndbog SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY

Servicehåndbog SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY Servicehåndbog SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY SB36-50SE-SG-da-10 Version 1.0 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i

Læs mere

Installationsvejledning 485 Data Module Type B

Installationsvejledning 485 Data Module Type B Installationsvejledning 485 Data Module Type B 485BRD-10-IA-da-12 Version 1.2 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer er ejendom tilhørende

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installationsvejledning Udskiftning af SMA-apparater i anlæg med SMA-kommunikationsprodukter

Installationsvejledning Udskiftning af SMA-apparater i anlæg med SMA-kommunikationsprodukter Installationsvejledning Udskiftning af SMA-apparater i anlæg med SMA-kommunikationsprodukter Geraeteaustausch-IA-da-20 Version 2.0 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installation - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM med reservestrømsfunktion

Installation - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM med reservestrømsfunktion Installation - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM med reservestrømsfunktion Reservestrømssystemer inklusive egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-SG-da-10 Version 1.0 DANSK Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument... 4 1.1 Gyldighedsområde...

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med enkelt ringetryk 1266 65/66/67 Vægmonteret dørstation med 3-dobbelt ringetryk 1267 65/66/67 Vægmonteret dørstation med to 3-dobbelte ringetryk

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere