PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL"

Transkript

1 PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK

2

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning Gyldighedsområde Målgruppe Videreførende informationer Anvendte symboler Sikkerhed Korrekt anvendelse Fagfolkenes kvalifikationer Sikkerhedshenvisninger Produktbeskrivelse Sunny Boy Symboler på omformeren Typeskilt Display Electronic Solar Switch Bluetooth Stikplads til kommunikationsinterface Stikplads til multifunktionsinterface SMA OptiTrac Global Peak Netsystemtjenester Varistorer SMA Grid Guard Udpakning Leveringsomfang Montering Sikkerhed Valg af monteringssted Montering af omformeren Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 3

4 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 6 Eltilslutning Sikkerhed Oversigt over tilslutningsområdet Tilslutning til det offentlige strømnet (AC) Betingelser for AC-tilslutningen Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet (AC) Ekstra jordforbindelse af kabinettet Tilslutning af PV-generatoren (DC) Betingelser for DC-tilslutningen Tilpasning af DC-stikforbindere Åbning af DC-stikforbindere Tilslutning af PV-generatoren (DC) Indstilling af national standard og displaysprog Kontrol af national standard Indstilling af national standard og sprog med drejeomskiftere Kommunikation Interface for trådbunden kommunikation Indstilling af Bluetooth NetID Idriftsættelse Idriftsættelse af omformeren Displaymeldinger under startfasen Kun for Italien: Selvtest Start af selvtest Afbrydelse af selvtesten Genstart af selvtesten Konfiguration Ændring af anlægstid og anlægspassword Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

5 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 9 Åbning og lukning Sikkerhed Frakobling af spændingen til omformeren Lukning af omformeren Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af omformeren Kontrol af varmeafledningen Kontrol af Electronic Solar Switch for slid Slot til SD-kort Fejlsøgning LED-signaler Hændelsesmeldinger Fejlmeldinger DC-strøm efter udkobling på AC-siden Kontrol af PV-generator for jordslutning Kontrol af varistorernes funktion Ud-af-driftsættelse Afmontering af omformeren Udskiftning af kabinetdækslet Emballering af omformeren Opbevaring af omformeren Bortskaffelse af omformeren Tekniske data Sunny Boy 3000TL Sunny Boy 3600TL Sunny Boy 4000TL Sunny Boy 5000TL Tilbehør Kontakt Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 5

6 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 6 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

7 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning 1.1 Gyldighedsområde Denne vejledning gælder for følgende udstyrstyper: Sunny Boy 3000TL (SB 3000TL-21) Sunny Boy 3600TL (SB 3600TL-21) Sunny Boy 4000TL (SB 4000TL-21) Sunny Boy 5000TL (SB 5000TL-21) 1.2 Målgruppe Denne vejledning er rette mod fagfolk. De arbejder, der er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres med tilsvarende kvalifikation (se kapitel 2.2 "Fagfolkenes kvalifikationer", side 11). 1.3 Videreførende informationer Links til videreførende informationer kan findes på Dokumenttitel Miniature Circuit-breaker Measured Values and Parameters SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Multi-functional relay and OptiTrac Global Peak Module Technology Capacitive Discharge Currents Dokumenttype Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk information Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 7

8 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning SMA Solar Technology AG 1.4 Anvendte symboler I denne vejledning anvendes der følgende typer af sikkerhedshenvisninger og generelle henvisninger: FARE kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den fører umiddelbart til død eller til alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den kan føre til død eller til alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den kan føre til en let eller mellemsvær legemsbeskadigelse. VIGTIGT kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den kan føre til materielle skader. Henvisning En henvisning kendetegner informationer, som er vigtige for den optimale drift af produktet. Dette symbol kendetegner et handlingsresultat. Nomenklatur I denne vejledning anvendes følgende nomenklatur: Fuldstændig betegnelse Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Electronic Solar Switch SMA Bluetooth Wireless Technology Kort betegnelse i denne vejledning Omformer ESS Bluetooth 8 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

9 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning Forkortelser Forkortelser Betegnelse Forklaring AC Vekselstrøm DC Jævnstrøm DNN Dansk Normal Nul Dansk højdesystem EF Det Europæiske Fællesskab LED Light-Emitting Diode Lysdiode MPP Maximum Power Point Maksimalt effektpunkt NetID Network Identification Identifikationsnummer for SMA Bluetooth netværk PE Protective Earth Jordledning, beskyttelsesleder PV Fotovoltaik VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.v. Tysk forbund for elektroteknik, elektronik, informationsteknik Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 9

10 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse Sunny Boy er en PV-omformer, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører vekselstrømmen til det offentlige elnet. Princip for et PV-anlæg med denne Sunny Boy Sunny Boy er egnet til anvendelse udendørs og indendørs. Sunny Boy må kun anvendes med PV-generatorer (PV-moduler og kabelføring) i beskyttelsesklasse II. De anvendte PV-moduler skal egne sig til anvendelse med Sunny Boy og være frigivet af modulproducenten. PV-moduler med høj kapacitet mod jord må kun anvendes, hvis koblingskapaciteten for disse ikke overstiger nf. Afvigende anvendelsestyper, ombygning af Sunny Boy og montering af komponenter, som ikke anbefales eller forhandles af SMA Solar Technology AG, er ikke tilladte. Personer med indskrænkede fysiske eller psykiske evner må kun udføre arbejder på Sunny Boy efter instruktion og under opsyn. Børn må ikke lege med Sunny Boy. Anvend Sunny Boy utilgængeligt for børn. 10 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

11 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed Anvend udelukkende Sunny Boy i overensstemmelse med angivelserne i de vedlagte dokumentationer. Anden anvendelse kan føre til materielle eller personskader. Omformeren må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Omformeren må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Omformeren må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. De vedlagte dokumentationer er en del af produktet. Læs, og overhold dokumentationerne for at kunne anvende Sunny Boy korrekt og optimalt. Opbevar dokumentationerne, så de er tilgængelige til enhver tid. 2.2 Fagfolkenes kvalifikationer De arbejder, der beskrives i denne vejledning, må kun udføres af fagfolk. Fagfolkene skal have følgende kvalifikationer: Kendskab til en omformes funktionsmåde og drift Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og udstyr Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg Kendskab til de gældende standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af denne vejledning inkl. alle sikkerhedshenvisninger Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 11

12 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2.3 Sikkerhedshenvisninger Livsfare på grund af høj spænding i omformeren. På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give elektriske stød. Inden alle arbejder på omformeren, skal omformeren udkobles på AC- og DC-siden (se kapitel 9.2 "Frakobling af spændingen til omformeren", side 62). Risiko for forbrænding på grund af lysbue. For at undgå lysbuer under adskillelse af DC-stikforbinderne skal ESS'en og DC-stikforbinderne trækkes ud af omformeren, alle arbejder på PV-generatoren. Inden arbejder på PV-generatoren skal omformeren altid udkobles på AC- og DC-siden (se kapitel 9.2 "Frakobling af spændingen til omformeren", side 62). Den vedlagte advarselsmærkat Risiko for forbrænding på grund af lysbue skal sættes synligt på det eksterne AC-udkoblingssted. Risiko for forbrænding på grund af meget varme kabinetdele. Under driften kan kabinetdele blive varme. Rør kun omformerens nederste kabinetdæksel under driften. PV-generatorens jordforbindelse Overhold de lokale forskrifter for modulernes og PV-generatorens jordforbindelse. SMA Solar Technology AG anbefaler at forbinde generatorstellet og andre elektrisk ledende flader gennemgående ledende og jordforbinde dem for at opnå en så høj beskyttelse som muligt for anlæg og personer. 12 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

13 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse 3.1 Sunny Boy Sunny Boy er en PV-omformer, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører vekselstrømmen til det offentlige elnet. Position A B C D E F Betegnelse Typeskilt LED'er Display Electronic Solar Switch Nederste kabinetdæksel Øverste kabinetdæksel Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 13

14 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.2 Symboler på omformeren Symbol Betegnelse Forklaring Omformer Dette symbol definerer den grønne LED's funktion. Den grønne LED signaliserer omformerens driftstilstand. Overhold dokumentationen! Bluetooth QR Code for SMA-bonusprogram Dette symbol definerer den røde LED's funktion. Den røde LED signaliserer en fejl eller en fejlfunktion. Læs vejledningen for at afhjælpe fejlen. Dette symbol definerer den blå LED's funktion. Den blå LED signaliserer, at kommunikationen via Bluetooth er aktiv. Informationer til SMA-bonusprogrammet findes på Fare Livsfare på grund af høje spændinger i omformeren! Overhold tilslutningskravene i kapitel (se kapitel "Betingelser for AC-tilslutningen", side 33) i forbindelse med den anden beskyttelsesleder. Kondensatorerne i omformeren kan have meget høje spændinger. Frakobl spændingen til omformeren (se kapitel 9.2), og vent 5 minutter, inden kabinetdækslet åbnes, for at kondensatorerne kan aflades. 14 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

15 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3.3 Typeskilt Typeskiltet identificerer omformeren entydigt. Typeskiltet befinder sig på højre side af kabinettet. Position A B C D E Forklaring Omformerens apparattype Omformerens produktionsdato (år-måned-dag) Udstyrsspecifikke mærkedata Felt til supplerende informationer, f.eks. landespecifikke standardangivelser Omformerens serienummer Angivelserne på typeskiltet hjælper, så brugen af omformeren er sikker. Henvend Dem til SMA Service Line, hvis De har spørgsmål. Typeskiltet skal være anbragt permanent på omformeren. Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 15

16 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på typeskiltet Symbol Betegnelse Forklaring Livsfare på grund af høj spænding Risiko for forbrænding på grund af varm overflade Produktet arbejder med høje spændinger. Alle arbejder på produktet må kun foretages af fagfolk. Under driften kan produktet blive meget varmt. Undgå at berøre det under driften. Lad produktet køle tilstrækkeligt af før alle arbejder. Bær personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedshandsker. Overhold dokumentationen Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet. Uden transformator Produktet har ingen transformator. DC Jævnstrøm AC Vekselstrøm Beskyttelsestype Outdoor Produktet er beskyttet mod, at der trænger støv og strålevand ind fra en vilkårlig vinkel. Produktet er egnet til udendørs montering. WEEE-mærkning CE-mærkning Mærke for udstyrsklasse RAL-kvalitetsstempel Solar Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet men i henhold til bortskaffelsesforskrifterne for elektronisk affald. Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver. Produktet er udstyret med en radiodel og overholder udstyrsklasse 2. Produktet overholder kravene fra det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning. 16 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

17 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring Kontrolleret sikkerhed Produktet blev kontrolleret af VDE og overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov. C-tick Produktet overholder kravene i de relevante australske EMC-standarder. 3.4 Display Displayet viser omformerens aktuelle driftsdata (f.eks. status, effekt, indgangsspænding) og hændelser eller fejl. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C t/hday D L E K I H G F Position Betegnelse Forklaring A Power Visning af den aktuelle effekt B Day Visning af dagsenergi C Total Samlet sum af den hidtil tilførte energi D Aktive funktioner De forskellige symboler viser, hvilke funktioner til kommunikation eller effektregulering, der er slået til eller er aktive. E Fasetildeling Omformerens tildeling til en fase, anvendes også til den eksterne effektbegrænsning. F Hændelsesnummer, det offentlige elnet Hændelsesnummer for en fejl i det offentlige elnet Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 17

18 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Position Betegnelse Forklaring G Udgangsspænding/-strøm Displayet viser skiftevist omformerens udgangsspænding og udgangsstrøm. H Hændelsesnummer, Hændelsesnummer for en apparatfejl omformer I Indgangsspænding/-strøm Displayet viser skiftevist indgangsspænding og indgangsstrøm på en af omformerens indgange. K Hændelsesnummer Hændelsesnummer for en fejl på PV-generatoren PV-generator L Tekstlinje Tekstlinjen viser hændelsesmeldinger. M Kurve for effekt og udbytte Diagrammet viser effektforløbet for de sidste 16 tilførselstimer eller for energiudbytterne for de sidste 16 dage. Ved at banke 1 gang på displayet skiftes der mellem begge visninger. Symboler på displayet Symbol Betegnelse Forklaring Bank Displayet kan betjenes ved at banke: 1 x bank: Baggrundsbelysningen kobles til, eller displayet skifter en melding videre. 2 bank efter hinanden: Displayet viser firmwareversionen, omformerens serienummer eller omformerens betegnelse, Bluetooth NetID, den indstillede datapost for det enkelte land samt displaysproget efter hinanden. Telefonrør Der foreligger en apparatfejl. Kontakt SMA Service Line. Skruenøgle Der foreligger en fejl, som kan afhjælpes på stedet. Bluetooth Bluetooth-kommunikation er tilkoblet. Bluetooth-forbindelse Bluetooth-forbindelse til andet udstyr er aktivt. Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet er aktivt. 18 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

19 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring Temperatursymbol Omformerens effekt begrænses som følge af for høj temperatur. Effektbegrænsning Den eksterne begrænsning af virkeeffekten via anlægsstyring er aktiv. PV-generator Symbolet viser en PV-generator, hvis strenge er tilsluttede på to af omformerens indgange. Den venstre halvdel af symbolet står for indgang A, den højre for indgang B. Den mørke farve af en af halvdelene viser, hvilken indgang den aktuelt viste værdi tilhører. Displayet skifter hvert 10 sekund mellem indgangene. Omformer Netrelæ Når netrelæet er sluttet, leverer omformeren. Når netrelæet er brudt, er omformeren frakoblet det offentlige elnet. Offentligt elnet Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 19

20 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.5 Electronic Solar Switch ESS er en DC-lastskilleanordning. ESS forhindrer, at der opstår en lysbue, der DC-stikforbinderne trækkes ud. A B C Position Betegnelse Forklaring A Stik B Mærkat sikkerhedshenvisni nger Omformeren må ikke anvendes uden det nederste kabinetdæksel. Overhold alle dokumentationerne, der er vedlagt omformeren. C Mærkat ESS Når ESS er sat i, er DC-strømkredsen sluttet. For at afbryde DC-strømkredsen skal følgende trin 1 og 2 udføres efter hinanden. Træk ESS ud. Træk alle DC-stikforbindere ud. ESS danner i sammenkoblet tilstand en ledende forbindelse mellem PV-generatoren og omformeren. Ved at trække ESS ud afbrydes DC-strømkredsen, og DC-stikforbinderne kan trækkes sikkert ud af omformeren. 20 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

21 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3.6 Bluetooth Omformeren er som standard udstyret med et Bluetooth-interface og kan kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter eller andre omformere (informationer om understøttede produkter, se Hvis De ønsker at kommunikere via Bluetooth, kan De beskytte omformeren med 1 anlægspassword til brugeren og 1 anlægspassword til installatøren. Som standard leveres alle omformere med 1 standard-anlægspassword til brugeren (0000) og 1 standard-anlægspassword til installatøren (1111). For at beskytte anlægget sikkert mod uberettiget adgang skal anlægspasswordene ændres med Sunny Explorer. (Se hjælp til Sunny Explorer for informationer om ændring af anlægspasswordet). Hvis De ikke ønsker at kommunikere via Bluetooth, skal De deaktivere Bluetooth-kommunikationen (se kapitel "Indstilling af Bluetooth NetID", side 55). 3.7 Stikplads til kommunikationsinterface Omformeren kan udstyres med endnu et kommunikationsinterface (f.eks. RS485 eller Speedwire). Via kommunikationsinterface kan omformeren kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter (oplysninger om understøttede produkter, se Kommunikationsinterfacet kan eftermonteres eller monteres fra fabrikken, hvis dette bestilles. Omformerens driftsparametre kan kun indstilles via SMA-kommunikationsprodukter. Omformerens landedatapost kan kun indstilles vha. 2 drejekontakter før idriftsættelsen eller inden for de første 10 tilførselstimer. Afhængigt af kommunikationsformen, RS 485, Bluetooth eller Speedwire vises parametrene og meldingerne forskelligt i kommunikationsprodukterne. Eksempel: Visning af driftsparameteren til landedataposten Ved kommunikation med RS485: Driftsparameter CntrySet Ved kommunikation med Bluetooth eller Speedwire: Parameter Set country standard Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 21

22 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.8 Stikplads til multifunktionsinterface Omformeren har en stikplads til multifunktionsinterface. Denne stikplads bruge til indbygning af et enkelt multifunktionsrelæ, et SMA Power Control Module eller et ventilator-eftermonteringssæt. Multifunktionsinterfacet kan eftermonteres eller monteres fra fabrikken, hvis dette bestilles. Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet kan konfigureres til forskellige driftsformer. Multifunktionsrelæet bruges f.eks. til til- og frakobling af fejlmelderne (informationer til indbygning og konfiguration se installationsvejledningen til multifunktionsrelæet). SMA Power Control Module SMA Power Control Module giver omformeren mulighed for at håndtere netsystemtjenester og har endvidere et multifunktionsrelæ (informationer vedrørende montering og konfiguration, se installationsvejledningen til SMA Power Control Module). Ventilator-eftermonteringssæt Ventilator-eftermonteringssættet bruges til ekstra køling af omformeren ved høje temperaturer for omgivelserne og har ligeledes et multifunktionsrelæ (informationer til indbygning og konfiguration se installationsvejledningen til ventilator-eftermonteringssættet). Ventilator-eftermonteringssættet og SMA Power Control Module kan ikke køre samtidigt. 3.9 SMA OptiTrac Global Peak SMA OptiTrac Global Peak er en videreudvikling af MPP-Tracking SMA OptiTrac. MPP-Tracking er en metode, som anvendes til at beregne den maks. anvendelige effekt i PV-anlægget løbende. PV-generatorens effekt afhænger af solindstrålingen og PV-modulernes temperatur. Derved ændres det optimale arbejdstidspunkt for den optimale effekt (MPP) hele tiden i løbet af dagen. SMA OptiTrac gør det muligt, at omformerens arbejdspunkt altid følger MPP nøjagtigt. Med SMA OptiTrac Global Peak registrerer omformeren desuden, om der findes flere maksimale effekter inden for det driftsområde, som er til rådighed, som især kan optræde ved PV-strenge med delvis skygge. Den effekt, der er til rådighed fra PV-strenge i delvis skygge, kan på denne måde næsten komplet tilføres det offentlige elnet. SMA OptiTrac Global Peak er deaktiveret fra fabrikken og bør aktiveres og indstilles via et kommunikationsprodukt ved PV-moduler i delvis skygge (se kapitel 8.2 "Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak", side 60). 22 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

23 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3.10 Netsystemtjenester Omformeren har funktioner, som gør det muligt med netsystemtjenester. Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. tilrådighedsstillelse af reaktiv effekt, virkeeffektbegrænsning) via driftsparametre (informationer om funktionerne og driftsparametre, se den tekniske beskrivelse Measured Values and Parameters på Varistorer Varistorer er spændingsafhængige modstande, som beskytter omformeren mod overspænding. Omformeren er udstyret med 3 termisk overvågede varistorer. Varistorernes funktion kan reduceres på grund af ældning eller på grund af gentagen belastning på grund af overspænding. Derved bliver en varistor slidt. Omformeren registrerer, når en af varistorerne er defekt, og signaliserer fejl. Varistorerne fremstilles specielt til anvendelsen i omformeren og kan ikke fås i handlen. Nye varistorer skal bestilles direkte hos SMA Solar Technology AG SMA Grid Guard SMA Grid Guard har funktion som et selvstændigt koblingssted mellem et netparallelt selvproducerende anlæg (f.eks. PV-anlæg) og det offentlige elnet. SMA Grid Guard er derudover et netovervågningskoncept, der reagerer på fejl som følge af den permanente overvågning af netimpedans, netspænding og netfrekvens. SMA Grid Guard registrerer f.eks. isolerede netsystemer og afbryder straks omformeren fra det offentlige elnet. I enkelte lande kræver nettilslutningsbetingelserne en anordning, som beskytter de netrelevante driftsparametre mod ikke-tilladte ændringer. SMA Grid Guard overtager denne funktion. Enkelte landedataposter beskyttes automatisk efter de første 10 tilførselstimer. De beskyttede landedataposter kan dog først ændres via et kommunikationsprodukt og efter indtastning af en personlig adgangskode, SMA Grid Guard-koden, efter de 10 tilførselstimers forløb (informationer til ændring af parametrene, se vejledningen til kommunikationsproduktet). SMA Grid Guard-koden fås hos SMA Solar Technology AG (bestilling af SMA Grid Guard-koden se certifikatet "Application for SMA Grid Guard-Code på Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 23

24 4 Udpakning SMA Solar Technology AG 4 Udpakning 4.1 Leveringsomfang Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Hvis der mangler noget, eller noget er beskadiget, bedes De kontakte Deres forhandler. A B C D E _ + F G H I K Objekt Antal Beskrivelse A 1 Sunny Boy B 1 Vægholder C 4 Positiv DC-stikforbinder D 4 Negativ DC-stikforbinder E 8 Tætningspropper til DC-stikforbinderne F 1 Installationsvejledning G 1 Betjeningsvejledning H 1 Dokumentsæt med erklæringer og certifikater I 1 Bilag med omformerens fabriksindstillinger K 1 Advarselsmærkat Risiko for forbrænding på grund af lysbue til udkoblingsstedet på AC-siden 24 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

25 SMA Solar Technology AG 5 Montering 5 Montering 5.1 Sikkerhed Livsfare på grund af brand eller eksplosioner! Omformeren må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Omformeren må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Omformeren må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. Risiko for forbrænding på grund af meget varme kabinetdele! Montér omformeren, så en utilsigtet berøring under driften ikke er mulig. Risiko for kvæstelser på grund af omformerens høje vægt! Vær opmærksom på omformerens vægt på ca. 26 kg i forbindelse med monteringen. Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 25

26 5 Montering SMA Solar Technology AG 5.2 Valg af monteringssted Vær opmærksom på følgende betingelser i forbindelse med valget af monteringssted: Monteringsstedet og monteringsmåden skal være egnede til omformerens vægt og dimensioner (se kapitel 14 "Tekniske data", side 91). Montering på fast underlag. Monteringsstedet skal altid være frit og sikkert tilgængeligt, uden yderligere hjælpemidler som f.eks. stilladser eller lifter. Ellers er eventuelle serviceindsatser kun begrænset mulige. Montering lodret eller med maksimalt 15 hældning bagud. Tilslutningsområdet skal vende nedad. Må ikke monteres med hældning fremad. Må ikke monteres med hældning til siden. Må ikke monteres liggende. Montering i øjenhøjde for til enhver tid at kunne aflæse driftstilstande. Omgivelsestemperaturen skal ligge under 40 C for at sikre optimal drift. Udsæt ikke omformeren for direkte solindstråling for at undgå en effektreduktion på grund af for høj opvarmning. Undgå montering på gipskartonplader eller lignende i opholdsområdet for at undgå hørbare vibrationer. Under drift kan omformeren udsende støj, som kan være generende i et opholdsområde. 26 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

27 SMA Solar Technology AG 5 Montering Overhold de anbefalede afstande til vægge, andre omformere eller genstande, der er vist i grafikken, for at sikre en tilstrækkelig varmbortledning og for at have tilstrækkelig plads til at trække ESS'en ud. 300 mm 100 mm 100 mm 50 mm 500 mm Flere installerede omformere i områder med høje omgivelsestemperaturer Der skal være tilstrækkelig afstand mellem de enkelte omformere, så køleluften til nabo-omformeren ikke suges ind. Forøg i givet fald afstandene, og sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft for at sikre en tilstrækkelig køling af omformerne. Der fås en ventilator til tilslutning på omformeren som tilbehør (se kapitel 15 "Tilbehør", side 108). Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 27

28 5 Montering SMA Solar Technology AG 5.3 Montering af omformeren Nødvendigt ekstra monteringsmateriale (ikke inkluderet i leveringsomfanget): 3 skruer (diameter: mindst 6 mm) 3 rawlplugs 3 skiver (udvendig diameter: mindst 18 mm) 1. Anvend vægholderen som boreskabelon, og markér borehullernes positioner. Antal anvendte borehuller Ved montering på væggen skal der mindst anvendes 2 af de vandrette huller og det nederste hul i midten. Ved montering på en stolpe skal begge huller i midten anvendes. 28 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere