PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL"

Transkript

1 PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK

2

3 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning Gyldighedsområde Målgruppe Videreførende informationer Anvendte symboler Sikkerhed Korrekt anvendelse Fagfolkenes kvalifikationer Sikkerhedshenvisninger Produktbeskrivelse Sunny Boy Symboler på omformeren Typeskilt Display Electronic Solar Switch Bluetooth Stikplads til kommunikationsinterface Stikplads til multifunktionsinterface SMA OptiTrac Global Peak Netsystemtjenester Varistorer SMA Grid Guard Udpakning Leveringsomfang Montering Sikkerhed Valg af monteringssted Montering af omformeren Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 3

4 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 6 Eltilslutning Sikkerhed Oversigt over tilslutningsområdet Tilslutning til det offentlige strømnet (AC) Betingelser for AC-tilslutningen Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet (AC) Ekstra jordforbindelse af kabinettet Tilslutning af PV-generatoren (DC) Betingelser for DC-tilslutningen Tilpasning af DC-stikforbindere Åbning af DC-stikforbindere Tilslutning af PV-generatoren (DC) Indstilling af national standard og displaysprog Kontrol af national standard Indstilling af national standard og sprog med drejeomskiftere Kommunikation Interface for trådbunden kommunikation Indstilling af Bluetooth NetID Idriftsættelse Idriftsættelse af omformeren Displaymeldinger under startfasen Kun for Italien: Selvtest Start af selvtest Afbrydelse af selvtesten Genstart af selvtesten Konfiguration Ændring af anlægstid og anlægspassword Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

5 SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 9 Åbning og lukning Sikkerhed Frakobling af spændingen til omformeren Lukning af omformeren Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af omformeren Kontrol af varmeafledningen Kontrol af Electronic Solar Switch for slid Slot til SD-kort Fejlsøgning LED-signaler Hændelsesmeldinger Fejlmeldinger DC-strøm efter udkobling på AC-siden Kontrol af PV-generator for jordslutning Kontrol af varistorernes funktion Ud-af-driftsættelse Afmontering af omformeren Udskiftning af kabinetdækslet Emballering af omformeren Opbevaring af omformeren Bortskaffelse af omformeren Tekniske data Sunny Boy 3000TL Sunny Boy 3600TL Sunny Boy 4000TL Sunny Boy 5000TL Tilbehør Kontakt Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 5

6 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG 6 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

7 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning 1.1 Gyldighedsområde Denne vejledning gælder for følgende udstyrstyper: Sunny Boy 3000TL (SB 3000TL-21) Sunny Boy 3600TL (SB 3600TL-21) Sunny Boy 4000TL (SB 4000TL-21) Sunny Boy 5000TL (SB 5000TL-21) 1.2 Målgruppe Denne vejledning er rette mod fagfolk. De arbejder, der er beskrevet i denne vejledning, må kun udføres med tilsvarende kvalifikation (se kapitel 2.2 "Fagfolkenes kvalifikationer", side 11). 1.3 Videreførende informationer Links til videreførende informationer kan findes på Dokumenttitel Miniature Circuit-breaker Measured Values and Parameters SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Multi-functional relay and OptiTrac Global Peak Module Technology Capacitive Discharge Currents Dokumenttype Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse Teknisk information Teknisk information Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 7

8 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning SMA Solar Technology AG 1.4 Anvendte symboler I denne vejledning anvendes der følgende typer af sikkerhedshenvisninger og generelle henvisninger: FARE kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den fører umiddelbart til død eller til alvorlig legemsbeskadigelse. ADVARSEL kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den kan føre til død eller til alvorlig legemsbeskadigelse. FORSIGTIG kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den kan føre til en let eller mellemsvær legemsbeskadigelse. VIGTIGT kendetegner en sikkerhedshenvisning, hvor manglende overholdelse af den kan føre til materielle skader. Henvisning En henvisning kendetegner informationer, som er vigtige for den optimale drift af produktet. Dette symbol kendetegner et handlingsresultat. Nomenklatur I denne vejledning anvendes følgende nomenklatur: Fuldstændig betegnelse Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Electronic Solar Switch SMA Bluetooth Wireless Technology Kort betegnelse i denne vejledning Omformer ESS Bluetooth 8 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

9 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning Forkortelser Forkortelser Betegnelse Forklaring AC Vekselstrøm DC Jævnstrøm DNN Dansk Normal Nul Dansk højdesystem EF Det Europæiske Fællesskab LED Light-Emitting Diode Lysdiode MPP Maximum Power Point Maksimalt effektpunkt NetID Network Identification Identifikationsnummer for SMA Bluetooth netværk PE Protective Earth Jordledning, beskyttelsesleder PV Fotovoltaik VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.v. Tysk forbund for elektroteknik, elektronik, informationsteknik Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 9

10 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.1 Korrekt anvendelse Sunny Boy er en PV-omformer, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører vekselstrømmen til det offentlige elnet. Princip for et PV-anlæg med denne Sunny Boy Sunny Boy er egnet til anvendelse udendørs og indendørs. Sunny Boy må kun anvendes med PV-generatorer (PV-moduler og kabelføring) i beskyttelsesklasse II. De anvendte PV-moduler skal egne sig til anvendelse med Sunny Boy og være frigivet af modulproducenten. PV-moduler med høj kapacitet mod jord må kun anvendes, hvis koblingskapaciteten for disse ikke overstiger nf. Afvigende anvendelsestyper, ombygning af Sunny Boy og montering af komponenter, som ikke anbefales eller forhandles af SMA Solar Technology AG, er ikke tilladte. Personer med indskrænkede fysiske eller psykiske evner må kun udføre arbejder på Sunny Boy efter instruktion og under opsyn. Børn må ikke lege med Sunny Boy. Anvend Sunny Boy utilgængeligt for børn. 10 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

11 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed Anvend udelukkende Sunny Boy i overensstemmelse med angivelserne i de vedlagte dokumentationer. Anden anvendelse kan føre til materielle eller personskader. Omformeren må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Omformeren må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Omformeren må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. De vedlagte dokumentationer er en del af produktet. Læs, og overhold dokumentationerne for at kunne anvende Sunny Boy korrekt og optimalt. Opbevar dokumentationerne, så de er tilgængelige til enhver tid. 2.2 Fagfolkenes kvalifikationer De arbejder, der beskrives i denne vejledning, må kun udføres af fagfolk. Fagfolkene skal have følgende kvalifikationer: Kendskab til en omformes funktionsmåde og drift Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og udstyr Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg Kendskab til de gældende standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af denne vejledning inkl. alle sikkerhedshenvisninger Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 11

12 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2.3 Sikkerhedshenvisninger Livsfare på grund af høj spænding i omformeren. På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give elektriske stød. Inden alle arbejder på omformeren, skal omformeren udkobles på AC- og DC-siden (se kapitel 9.2 "Frakobling af spændingen til omformeren", side 62). Risiko for forbrænding på grund af lysbue. For at undgå lysbuer under adskillelse af DC-stikforbinderne skal ESS'en og DC-stikforbinderne trækkes ud af omformeren, alle arbejder på PV-generatoren. Inden arbejder på PV-generatoren skal omformeren altid udkobles på AC- og DC-siden (se kapitel 9.2 "Frakobling af spændingen til omformeren", side 62). Den vedlagte advarselsmærkat Risiko for forbrænding på grund af lysbue skal sættes synligt på det eksterne AC-udkoblingssted. Risiko for forbrænding på grund af meget varme kabinetdele. Under driften kan kabinetdele blive varme. Rør kun omformerens nederste kabinetdæksel under driften. PV-generatorens jordforbindelse Overhold de lokale forskrifter for modulernes og PV-generatorens jordforbindelse. SMA Solar Technology AG anbefaler at forbinde generatorstellet og andre elektrisk ledende flader gennemgående ledende og jordforbinde dem for at opnå en så høj beskyttelse som muligt for anlæg og personer. 12 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

13 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3 Produktbeskrivelse 3.1 Sunny Boy Sunny Boy er en PV-omformer, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform vekselstrøm og tilfører vekselstrømmen til det offentlige elnet. Position A B C D E F Betegnelse Typeskilt LED'er Display Electronic Solar Switch Nederste kabinetdæksel Øverste kabinetdæksel Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 13

14 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.2 Symboler på omformeren Symbol Betegnelse Forklaring Omformer Dette symbol definerer den grønne LED's funktion. Den grønne LED signaliserer omformerens driftstilstand. Overhold dokumentationen! Bluetooth QR Code for SMA-bonusprogram Dette symbol definerer den røde LED's funktion. Den røde LED signaliserer en fejl eller en fejlfunktion. Læs vejledningen for at afhjælpe fejlen. Dette symbol definerer den blå LED's funktion. Den blå LED signaliserer, at kommunikationen via Bluetooth er aktiv. Informationer til SMA-bonusprogrammet findes på Fare Livsfare på grund af høje spændinger i omformeren! Overhold tilslutningskravene i kapitel (se kapitel "Betingelser for AC-tilslutningen", side 33) i forbindelse med den anden beskyttelsesleder. Kondensatorerne i omformeren kan have meget høje spændinger. Frakobl spændingen til omformeren (se kapitel 9.2), og vent 5 minutter, inden kabinetdækslet åbnes, for at kondensatorerne kan aflades. 14 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

15 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3.3 Typeskilt Typeskiltet identificerer omformeren entydigt. Typeskiltet befinder sig på højre side af kabinettet. Position A B C D E Forklaring Omformerens apparattype Omformerens produktionsdato (år-måned-dag) Udstyrsspecifikke mærkedata Felt til supplerende informationer, f.eks. landespecifikke standardangivelser Omformerens serienummer Angivelserne på typeskiltet hjælper, så brugen af omformeren er sikker. Henvend Dem til SMA Service Line, hvis De har spørgsmål. Typeskiltet skal være anbragt permanent på omformeren. Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 15

16 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Symboler på typeskiltet Symbol Betegnelse Forklaring Livsfare på grund af høj spænding Risiko for forbrænding på grund af varm overflade Produktet arbejder med høje spændinger. Alle arbejder på produktet må kun foretages af fagfolk. Under driften kan produktet blive meget varmt. Undgå at berøre det under driften. Lad produktet køle tilstrækkeligt af før alle arbejder. Bær personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. sikkerhedshandsker. Overhold dokumentationen Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet. Uden transformator Produktet har ingen transformator. DC Jævnstrøm AC Vekselstrøm Beskyttelsestype Outdoor Produktet er beskyttet mod, at der trænger støv og strålevand ind fra en vilkårlig vinkel. Produktet er egnet til udendørs montering. WEEE-mærkning CE-mærkning Mærke for udstyrsklasse RAL-kvalitetsstempel Solar Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet men i henhold til bortskaffelsesforskrifterne for elektronisk affald. Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver. Produktet er udstyret med en radiodel og overholder udstyrsklasse 2. Produktet overholder kravene fra det tyske institut for kvalitetssikring og mærkning. 16 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

17 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring Kontrolleret sikkerhed Produktet blev kontrolleret af VDE og overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov. C-tick Produktet overholder kravene i de relevante australske EMC-standarder. 3.4 Display Displayet viser omformerens aktuelle driftsdata (f.eks. status, effekt, indgangsspænding) og hændelser eller fejl. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C t/hday D L E K I H G F Position Betegnelse Forklaring A Power Visning af den aktuelle effekt B Day Visning af dagsenergi C Total Samlet sum af den hidtil tilførte energi D Aktive funktioner De forskellige symboler viser, hvilke funktioner til kommunikation eller effektregulering, der er slået til eller er aktive. E Fasetildeling Omformerens tildeling til en fase, anvendes også til den eksterne effektbegrænsning. F Hændelsesnummer, det offentlige elnet Hændelsesnummer for en fejl i det offentlige elnet Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 17

18 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG Position Betegnelse Forklaring G Udgangsspænding/-strøm Displayet viser skiftevist omformerens udgangsspænding og udgangsstrøm. H Hændelsesnummer, Hændelsesnummer for en apparatfejl omformer I Indgangsspænding/-strøm Displayet viser skiftevist indgangsspænding og indgangsstrøm på en af omformerens indgange. K Hændelsesnummer Hændelsesnummer for en fejl på PV-generatoren PV-generator L Tekstlinje Tekstlinjen viser hændelsesmeldinger. M Kurve for effekt og udbytte Diagrammet viser effektforløbet for de sidste 16 tilførselstimer eller for energiudbytterne for de sidste 16 dage. Ved at banke 1 gang på displayet skiftes der mellem begge visninger. Symboler på displayet Symbol Betegnelse Forklaring Bank Displayet kan betjenes ved at banke: 1 x bank: Baggrundsbelysningen kobles til, eller displayet skifter en melding videre. 2 bank efter hinanden: Displayet viser firmwareversionen, omformerens serienummer eller omformerens betegnelse, Bluetooth NetID, den indstillede datapost for det enkelte land samt displaysproget efter hinanden. Telefonrør Der foreligger en apparatfejl. Kontakt SMA Service Line. Skruenøgle Der foreligger en fejl, som kan afhjælpes på stedet. Bluetooth Bluetooth-kommunikation er tilkoblet. Bluetooth-forbindelse Bluetooth-forbindelse til andet udstyr er aktivt. Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet er aktivt. 18 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

19 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse Symbol Betegnelse Forklaring Temperatursymbol Omformerens effekt begrænses som følge af for høj temperatur. Effektbegrænsning Den eksterne begrænsning af virkeeffekten via anlægsstyring er aktiv. PV-generator Symbolet viser en PV-generator, hvis strenge er tilsluttede på to af omformerens indgange. Den venstre halvdel af symbolet står for indgang A, den højre for indgang B. Den mørke farve af en af halvdelene viser, hvilken indgang den aktuelt viste værdi tilhører. Displayet skifter hvert 10 sekund mellem indgangene. Omformer Netrelæ Når netrelæet er sluttet, leverer omformeren. Når netrelæet er brudt, er omformeren frakoblet det offentlige elnet. Offentligt elnet Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 19

20 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.5 Electronic Solar Switch ESS er en DC-lastskilleanordning. ESS forhindrer, at der opstår en lysbue, der DC-stikforbinderne trækkes ud. A B C Position Betegnelse Forklaring A Stik B Mærkat sikkerhedshenvisni nger Omformeren må ikke anvendes uden det nederste kabinetdæksel. Overhold alle dokumentationerne, der er vedlagt omformeren. C Mærkat ESS Når ESS er sat i, er DC-strømkredsen sluttet. For at afbryde DC-strømkredsen skal følgende trin 1 og 2 udføres efter hinanden. Træk ESS ud. Træk alle DC-stikforbindere ud. ESS danner i sammenkoblet tilstand en ledende forbindelse mellem PV-generatoren og omformeren. Ved at trække ESS ud afbrydes DC-strømkredsen, og DC-stikforbinderne kan trækkes sikkert ud af omformeren. 20 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

21 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3.6 Bluetooth Omformeren er som standard udstyret med et Bluetooth-interface og kan kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter eller andre omformere (informationer om understøttede produkter, se Hvis De ønsker at kommunikere via Bluetooth, kan De beskytte omformeren med 1 anlægspassword til brugeren og 1 anlægspassword til installatøren. Som standard leveres alle omformere med 1 standard-anlægspassword til brugeren (0000) og 1 standard-anlægspassword til installatøren (1111). For at beskytte anlægget sikkert mod uberettiget adgang skal anlægspasswordene ændres med Sunny Explorer. (Se hjælp til Sunny Explorer for informationer om ændring af anlægspasswordet). Hvis De ikke ønsker at kommunikere via Bluetooth, skal De deaktivere Bluetooth-kommunikationen (se kapitel "Indstilling af Bluetooth NetID", side 55). 3.7 Stikplads til kommunikationsinterface Omformeren kan udstyres med endnu et kommunikationsinterface (f.eks. RS485 eller Speedwire). Via kommunikationsinterface kan omformeren kommunikere med specielle SMA-kommunikationsprodukter (oplysninger om understøttede produkter, se Kommunikationsinterfacet kan eftermonteres eller monteres fra fabrikken, hvis dette bestilles. Omformerens driftsparametre kan kun indstilles via SMA-kommunikationsprodukter. Omformerens landedatapost kan kun indstilles vha. 2 drejekontakter før idriftsættelsen eller inden for de første 10 tilførselstimer. Afhængigt af kommunikationsformen, RS 485, Bluetooth eller Speedwire vises parametrene og meldingerne forskelligt i kommunikationsprodukterne. Eksempel: Visning af driftsparameteren til landedataposten Ved kommunikation med RS485: Driftsparameter CntrySet Ved kommunikation med Bluetooth eller Speedwire: Parameter Set country standard Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 21

22 3 Produktbeskrivelse SMA Solar Technology AG 3.8 Stikplads til multifunktionsinterface Omformeren har en stikplads til multifunktionsinterface. Denne stikplads bruge til indbygning af et enkelt multifunktionsrelæ, et SMA Power Control Module eller et ventilator-eftermonteringssæt. Multifunktionsinterfacet kan eftermonteres eller monteres fra fabrikken, hvis dette bestilles. Multifunktionsrelæ Multifunktionsrelæet kan konfigureres til forskellige driftsformer. Multifunktionsrelæet bruges f.eks. til til- og frakobling af fejlmelderne (informationer til indbygning og konfiguration se installationsvejledningen til multifunktionsrelæet). SMA Power Control Module SMA Power Control Module giver omformeren mulighed for at håndtere netsystemtjenester og har endvidere et multifunktionsrelæ (informationer vedrørende montering og konfiguration, se installationsvejledningen til SMA Power Control Module). Ventilator-eftermonteringssæt Ventilator-eftermonteringssættet bruges til ekstra køling af omformeren ved høje temperaturer for omgivelserne og har ligeledes et multifunktionsrelæ (informationer til indbygning og konfiguration se installationsvejledningen til ventilator-eftermonteringssættet). Ventilator-eftermonteringssættet og SMA Power Control Module kan ikke køre samtidigt. 3.9 SMA OptiTrac Global Peak SMA OptiTrac Global Peak er en videreudvikling af MPP-Tracking SMA OptiTrac. MPP-Tracking er en metode, som anvendes til at beregne den maks. anvendelige effekt i PV-anlægget løbende. PV-generatorens effekt afhænger af solindstrålingen og PV-modulernes temperatur. Derved ændres det optimale arbejdstidspunkt for den optimale effekt (MPP) hele tiden i løbet af dagen. SMA OptiTrac gør det muligt, at omformerens arbejdspunkt altid følger MPP nøjagtigt. Med SMA OptiTrac Global Peak registrerer omformeren desuden, om der findes flere maksimale effekter inden for det driftsområde, som er til rådighed, som især kan optræde ved PV-strenge med delvis skygge. Den effekt, der er til rådighed fra PV-strenge i delvis skygge, kan på denne måde næsten komplet tilføres det offentlige elnet. SMA OptiTrac Global Peak er deaktiveret fra fabrikken og bør aktiveres og indstilles via et kommunikationsprodukt ved PV-moduler i delvis skygge (se kapitel 8.2 "Aktivering og indstilling af SMA OptiTrac Global Peak", side 60). 22 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

23 SMA Solar Technology AG 3 Produktbeskrivelse 3.10 Netsystemtjenester Omformeren har funktioner, som gør det muligt med netsystemtjenester. Afhængigt af netudbyderens krav kan De aktivere og konfigurere funktionerne (f.eks. tilrådighedsstillelse af reaktiv effekt, virkeeffektbegrænsning) via driftsparametre (informationer om funktionerne og driftsparametre, se den tekniske beskrivelse Measured Values and Parameters på Varistorer Varistorer er spændingsafhængige modstande, som beskytter omformeren mod overspænding. Omformeren er udstyret med 3 termisk overvågede varistorer. Varistorernes funktion kan reduceres på grund af ældning eller på grund af gentagen belastning på grund af overspænding. Derved bliver en varistor slidt. Omformeren registrerer, når en af varistorerne er defekt, og signaliserer fejl. Varistorerne fremstilles specielt til anvendelsen i omformeren og kan ikke fås i handlen. Nye varistorer skal bestilles direkte hos SMA Solar Technology AG SMA Grid Guard SMA Grid Guard har funktion som et selvstændigt koblingssted mellem et netparallelt selvproducerende anlæg (f.eks. PV-anlæg) og det offentlige elnet. SMA Grid Guard er derudover et netovervågningskoncept, der reagerer på fejl som følge af den permanente overvågning af netimpedans, netspænding og netfrekvens. SMA Grid Guard registrerer f.eks. isolerede netsystemer og afbryder straks omformeren fra det offentlige elnet. I enkelte lande kræver nettilslutningsbetingelserne en anordning, som beskytter de netrelevante driftsparametre mod ikke-tilladte ændringer. SMA Grid Guard overtager denne funktion. Enkelte landedataposter beskyttes automatisk efter de første 10 tilførselstimer. De beskyttede landedataposter kan dog først ændres via et kommunikationsprodukt og efter indtastning af en personlig adgangskode, SMA Grid Guard-koden, efter de 10 tilførselstimers forløb (informationer til ændring af parametrene, se vejledningen til kommunikationsproduktet). SMA Grid Guard-koden fås hos SMA Solar Technology AG (bestilling af SMA Grid Guard-koden se certifikatet "Application for SMA Grid Guard-Code på Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 23

24 4 Udpakning SMA Solar Technology AG 4 Udpakning 4.1 Leveringsomfang Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Hvis der mangler noget, eller noget er beskadiget, bedes De kontakte Deres forhandler. A B C D E _ + F G H I K Objekt Antal Beskrivelse A 1 Sunny Boy B 1 Vægholder C 4 Positiv DC-stikforbinder D 4 Negativ DC-stikforbinder E 8 Tætningspropper til DC-stikforbinderne F 1 Installationsvejledning G 1 Betjeningsvejledning H 1 Dokumentsæt med erklæringer og certifikater I 1 Bilag med omformerens fabriksindstillinger K 1 Advarselsmærkat Risiko for forbrænding på grund af lysbue til udkoblingsstedet på AC-siden 24 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

25 SMA Solar Technology AG 5 Montering 5 Montering 5.1 Sikkerhed Livsfare på grund af brand eller eksplosioner! Omformeren må ikke monteres på brændbare byggematerialer. Omformeren må ikke monteres i områder, hvor der befinder sig let antændelige stoffer. Omformeren må ikke monteres i områder med risiko for eksplosion. Risiko for forbrænding på grund af meget varme kabinetdele! Montér omformeren, så en utilsigtet berøring under driften ikke er mulig. Risiko for kvæstelser på grund af omformerens høje vægt! Vær opmærksom på omformerens vægt på ca. 26 kg i forbindelse med monteringen. Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 25

26 5 Montering SMA Solar Technology AG 5.2 Valg af monteringssted Vær opmærksom på følgende betingelser i forbindelse med valget af monteringssted: Monteringsstedet og monteringsmåden skal være egnede til omformerens vægt og dimensioner (se kapitel 14 "Tekniske data", side 91). Montering på fast underlag. Monteringsstedet skal altid være frit og sikkert tilgængeligt, uden yderligere hjælpemidler som f.eks. stilladser eller lifter. Ellers er eventuelle serviceindsatser kun begrænset mulige. Montering lodret eller med maksimalt 15 hældning bagud. Tilslutningsområdet skal vende nedad. Må ikke monteres med hældning fremad. Må ikke monteres med hældning til siden. Må ikke monteres liggende. Montering i øjenhøjde for til enhver tid at kunne aflæse driftstilstande. Omgivelsestemperaturen skal ligge under 40 C for at sikre optimal drift. Udsæt ikke omformeren for direkte solindstråling for at undgå en effektreduktion på grund af for høj opvarmning. Undgå montering på gipskartonplader eller lignende i opholdsområdet for at undgå hørbare vibrationer. Under drift kan omformeren udsende støj, som kan være generende i et opholdsområde. 26 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

27 SMA Solar Technology AG 5 Montering Overhold de anbefalede afstande til vægge, andre omformere eller genstande, der er vist i grafikken, for at sikre en tilstrækkelig varmbortledning og for at have tilstrækkelig plads til at trække ESS'en ud. 300 mm 100 mm 100 mm 50 mm 500 mm Flere installerede omformere i områder med høje omgivelsestemperaturer Der skal være tilstrækkelig afstand mellem de enkelte omformere, så køleluften til nabo-omformeren ikke suges ind. Forøg i givet fald afstandene, og sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft for at sikre en tilstrækkelig køling af omformerne. Der fås en ventilator til tilslutning på omformeren som tilbehør (se kapitel 15 "Tilbehør", side 108). Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 27

28 5 Montering SMA Solar Technology AG 5.3 Montering af omformeren Nødvendigt ekstra monteringsmateriale (ikke inkluderet i leveringsomfanget): 3 skruer (diameter: mindst 6 mm) 3 rawlplugs 3 skiver (udvendig diameter: mindst 18 mm) 1. Anvend vægholderen som boreskabelon, og markér borehullernes positioner. Antal anvendte borehuller Ved montering på væggen skal der mindst anvendes 2 af de vandrette huller og det nederste hul i midten. Ved montering på en stolpe skal begge huller i midten anvendes. 28 SB30-50TL-21-IA-da-20 Installationsvejledning

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 TBDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-SG-da-10 Version 1.0 DANSK Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument... 4 1.1 Gyldighedsområde...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SOLIVIA Monitoring. Brugermanual

SOLIVIA Monitoring. Brugermanual Brugermanual Indholdsfortegnelse Registrering og tilmelding 3 Oprettelse af et fotovoltaikanlæg (Quick Start Guide) 6 -portalens startside 16 Statistikker 20 Meldinger 30 Administration af min konto 31

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere