Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark"

Transkript

1 Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013

2 FORORD Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske udvikling af turismeområdet har Region Syddanmark udarbejdet en omfattende redegørelse for turismen i Syddanmark samt en ny vækstmodel for samme. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Syddansk Vækstforum og Koordineringsudvalget for turisme i Syddanmark har kvalificeret opgavebeskrivelsen. Redegørelsen beskriver: Hvilke resultater er skabt i syddansk turisme, bl.a. som følge af de midler Syddansk Vækstforum har bevilget til turismeprojekter i årene fra 2007 til 2012 Hvad er lærdommen af de gjorte investeringer, og ikke mindst Hvordan kan resultater og erfaringer inspirere og fokusere drøftelserne af den fremadrettede udvikling af turismeområdet i Syddanmark. De to publikationer Redegørelse for turismen i Syddanmark og Vækstmodel for turismen i Syddanmark leverer svar på, hvad turismen i Syddanmark har præsteret, hvordan turismen er organiseret, hvilke satsninger der er gjort, og hvordan turismen kan udvikle sig og skabe vækst fremadrettet. Nærværende faktaark Aktører og udgør den bagvedliggende kortlægning for redegørelsen og vækstmodellen. Syddanmark attraktivt rejsemål Redegørelsen dokumenterer, at Syddanmark er et stærkt, kompetent og attraktivt rejsemål, som alle i og omkring turismen i Syddanmark kan være stolte af. Der er rigtig meget at bygge videre på, og der er frontløbere og fornyelse, der sammen med den nye Vækstmodel for turismen i Syddanmark viser vej ind i fremtiden. Invitation til debat Såvel Redegørelsen som Vækstmodellen er en invitation til debat om fremtidens turisme i Syddanmark. Fakta og rammer lægges på bordet. Der tages ved lære af de gjorte erfaringer, og der peges på en udfordrende udviklingsvej for turismen i Syddanmark. Redegørelsen er udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB, Eskild Hansen og Living Concepts, Dorte Kiilerich. Herudover har en række aktører i turismen venligt og tålmodigt bidraget med fakta, vurderinger og synspunkter. God læselyst! 2

3 Resumé Dette fakta-ark danner baggrund for Redegørelse for turismen i Syddanmark. Et afsæt for arbejdet med redegørelsen var en drøftelse i Syddansk Vækstforum i slutningen af Her blev en oversigt over bevillinger fra Syddansk Vækstforum til turismeprojekter i perioden fremlagt. Siden er yderligere et par bevillinger kommet til. Sammen med basisfinansieringen af Syddansk Turisme ( ) omfatter listen projekter med en samlet regional medfinansiering på 253 mio. kr. heraf 125 mio. kr. regionale udviklingsmidler og 128 mio. kr. EU-midler. Det skal understreges, at opgørelsen omfatter de bevilgede midler. Der har ikke i alle tilfælde været fuldt afløb på de bevilgede midler. Basisfinansieringen af Syddansk Turisme, der blev nedlagt i 2012, var den største enkeltstående indsats (40 mio. kr. svarende til 16 pct. af rammen). Listen til højre omfatter de 10 største projekter ud over Syddansk Turisme. De 10 projekter samt basisfinansieringen af Syddansk Turisme har et samlet volumen på 190 mio. kr. svarende til 75 pct. af den samlede ramme. Listen med de store projekter omfatter: den syddanske erhvervsturismesatsning (2 projekter; Strategisk værtskab og International Erhvervsturisme). Markedsføringsforeningen FOMARS. Fem store destinationsudviklingsprojekter (heraf 2 i Sydvestjylland; Destination Sydvestjylland og Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet). De fire nyligt bevilgede destinationsprojekter løber til og med To store kompetenceprojekter; Leg og læring samt Oplevelsernes Academy. De 10 største projekter, bevillinger til turisme, Syddansk Vækstforum, mio. kr. Projekt Projektleder Regionale erhvervsfremmemidler EU midler Medfinansiering i alt Oplevelsernes Academy Syddansk Turisme 4,2 20,9 25,1 Leg & læring Syddansk Turisme 7,8 15,7 23,5 Oplevelsesøkonomi i og omkring Sydvestjysk Udviklingsforum 5,2 10,4 15,6 Vadehavet Foreningen til markedsføring af Foreningen til markedsføring af 18, ,0 2 turismen i Region Syddanmark turismen i Region Syddanmark Destination Fyn Svendborg Kommune 4,7 9,4 14,2 Strategisk Værtskab Inspiring Denmark 8,6 5,5 14,1 Destination Sydvestjylland Sydvestjysk Udviklingsforum 3,6 7,2 10,8 International erhvervsturisme Inspiring Denmark 3,2 6,4 9,6 Destination Sønderjylland Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter 2,8 5,5 8,3 Destination Lillebælt Middelfart Kommune 2,7 5,3 8,0 I alt 63,7 86,3 150,0 Kilde: Region Syddanmark 1 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 2 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 3

4 Listen af projekter, hvortil der er ydet medfinansiering, omfatter endvidere seks projekter vedrørende udvikling af faciliteter. Tilsammen har disse en medfinansiering på 21 mio. kr., hvoraf hovedparten er EU-midler. Her ligger således 8 pct. af den samlede investering på 253 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ved bevillingen til Dox Shelter, Øhavets Restaurationscenter, Langelandsfortet og Holmegård kursus- og træningscenter blev lagt særlig vægt på projekternes bidrag til udvikling i yderområder. På næste side er de resterende projekter grupperet i syv hovedsatsninger. Den samlede bevilling til de syv satsninger udgør 185 mio. kr. eller 73 pct. af rammen: Destinationssatsning (44 mio. kr.) Erhvervsturismesatsning/Inspiring Denmark (30 mio. kr.) Innovationssatsning/Leg og Læring samt WellCome (30 mio. kr.) Kompetencesatsning/Oplevelsernes Academy (25 mio. kr.) Vadehavssatsning (21 mio. kr.) Børnefamiliesatsning/ FOMARS (18 mio. kr.) 3 Sydfynsk Øhavssatsning (17 mio. kr.) Man kan godt betragte Vadehavssatsningen og Øhavssatsningen som forløbere for destinationsprojekter og dermed som del af den samlede destinationssatsning (således i alt 82 mio. kr.). Der er fire mindre projekter (to projekter vedrørende Hærvejen, et projekt vedrørende Tønderfestival og et projekt om oplevelsesiværksættere), der ikke rigtig passer ind i de syv satsninger. Her ligger en bevilling på tilsammen 2 pct. af rammen. Projekter vedrørende faciliteter, bevillinger til turismeprojekter, Syddansk Vækstforum, mio. kr. Projekt Projektleder Regionale erhvervsfremmemidlemidler EU- Medfinansiering i alt Øhavets restaureringscenter Ærø Kommune 0 6,0 6,0 Jels Søbad Jels Lokalråd 0 6,0 6,0 Holmegård kursus- og træningscenter SOF Academy 0 4,5 4,5 Dox Shelter Øhavsmuseet 0 2,6 2,6 Naturcenter Bågø Assens Kommune 0 1,9 1,9 Langelandsfortet Langelands Kommune 0,3 0 0,3 I alt 0,3 20,9 21,2 Kilde: Region Syddanmark 3 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 4

5 Medfinansiering fordelt på syv satsninger (nævnt efter størrelse).. 1. Destinationssatsning i alt 44 mio. kr.: Destinationsudviklingsprojekt i Syddansk Turisme Destination Lillebælt, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland 2. Erhvervsturismesatsning i alt 30 mio. kr.: International erhvervsturisme Strategisk værtskab Basisfinansiering af Inspiring Denmark 3. Innovationssatsning i alt 30 mio. kr.: Leg og Læring WellCome 4. Kompetencesatsning i alt 25 mio. kr.: Oplevelsernes Academy 5. Vadehavssatsning i alt 21 mio. kr.: Coast Alive, Interreg IV Naturturisme i Sydvestjylland Naturen til bords Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet Digital oplevelsesformidling 6. Børnefamiliesatsning i alt 18 mio. kr.: 4 FOMARS 7. Sydfynsk Øhavssatsning i alt 17 mio. kr.: Danmarks maritime friluftsområde Oplevelsesbaseret Kystturisme Nationalpark Det Sydfynske Øhav Maritime Potentialer Eriksens Plads/Marstal Skipperdage Kvalitetsfødevarer på Ærø Småøturisme Verdens bedste øhavsdestination Kilde: Syddansk Vækstforum 4 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 5

6 Indhold Aktører... 7 Koordinationsudvalget for Turismeudvikling i Syddanmark... 8 Destination Fyn... 9 Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes...11 Destination Lillebælt etablering af konkurrencedygtig destination...13 Destinationsudvikling Sønderjylland...15 Naturturisme I/S...17 Inspiring Denmark...18 Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Syddanmark...20 Nationalpark Vadehavet...21 Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU...22 Indsatser...23 Foreningen til markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark...24 Destination Legoland Billund Resort...26 Naturen til bords...27 Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet...29 Oplevelsernes Academy...31 Strategisk værtskab...33 Natur og turisme langs den dansk-tyske Nordsøkyst...35 Fynsk marketing-kampagne: Eventyrøen Fyn i centrum...37 Erhvervsmæssig vækst: Forretningsudvikling af maritime naturoplevelser...38 Hærvejen cykel og vandreturisme...40 Leg og læring Kids n Tweens Lifestyle...41 Digital oplevelsesformidling...42 WellCome

7 Aktører 7

8 Koordinationsudvalget for Turismeudvikling i Syddanmark Syddansk Vækstforum etablerede i 2012 på embedsmandsniveau et regionalt koordinationsudvalg for turismeudvalg. Etableringen skete i forlængelse af nedlæggelsen af Syddansk Turisme. Udvalget har følgende sammensætning: Destination Sydvestjylland, Erik Dam, SVUF Destination Legoland Billund Resort, Jan Harrit, Lalandia Destination Fyn, Thomas Kastrup Destination Sønderjylland, Karsten Justesen Destination Lillebælt Thorbjørn Sørensen Destination Lillebælt, Peter Saabye Simonsen DI, Sune Jensen Dansk Erhverv, Carlos Villaro Lassen Horesta, Jesper Bengtson VisitDenmark, Lars Erik Jønsson Region Syddanmark, Anna Marie Rasmussen Udvalgets kommissorium er vist til her. Kommissorium Formål: Koordineringsudvalget etableres med det formål at skabe koordinering mellem destinationerne, erhvervsorganisationerne, regionen og VisitDenmark om de opgaver, der ligger i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handleplan indenfor turismeområdet. Udvalget er et fagligt forum. Deltagere: 1 repræsentant fra hver af de 5 destinationer: Sønderjylland, Sydvestjylland, Billund, Lillebælt og Fyn, 1 repræsentant for hver af erhvervsorganisationerne: DE, HORESTA og DI, 1 repræsentant fra hhv. regionen og Vækstforum, 1 repræsentant fra VisitDenmark Opgaver: Koordineringsudvalgets opgaver bliver at: Sikre koordinering mellem regionalt og statsligt niveau. Koordinere samarbejde på tværs af destinationerne Koordinere projektudvikling ift. statslige programmer Høres i turismerelaterede vækstforumansøgninger; bemærkninger indgår i sekretariatets sagsbehandling Følge og drøfte udviklingen i og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme Følge og drøfte evaluering og opfølgning på resultater og effekter i turismerelaterede vækstforumprojekter Erfaringsudveksle om nyeste analyser, tendenser og destinationsudvikling, eksempelvis organisationsdannelse, digital formidling, tema- og produktudvikling. Medvirke til at foreslå, udarbejde og igangsætte turismehandlingsplaner, turisme og analyser efter opdrag fra Vækstforum. Koordinationsudvalgets arbejde skal forelægges til drøftelse i Vækstforum. Udvalget mødes 2-4 gange årligt. Region Syddanmark er sekretariat for udvalget. Kilde: Syddansk Vækstforum 8

9 Destination Fyn Etableret: 01/ / (32 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Udvikling Fyn A/S. Styregruppen består af 7 medlemmer; alle repræsentanter for erhvervet (Egeskov Slot, Hotel Svendborg, Østfyns Museer, Bøsøre Strand Feriepark, Thaisen Hus, Odense Aafart og Øhavsmuseet). Advisory Board for turisme og oplevelsesøkonomi (20 medlemmer; erhverv h.u. Odense Zoo, Øhavsmuseet, Odense Congress Center, Travelling Heels, Hotel Svendborg/Valdemar Slot, Østfyns Museer, Thaisen Hus, Bøsøre Strand Feriepark, Gorilla Park, Odense Museer, Marstal Vandrerhjem og Kompan, en kommune, SDU, VDK). Geografisk dækning: Fyn og øerne. Vision: Kendt nationalt og internationalt for eventyrlige oplevelser og unikke former for kystturisme. Missioner/opgaver Primære Brandplatform Eventyret Fyn; Online platforme for international salg/marketing Tematiseret oplevelsesudvikling; nye og eksisterende produkter Et øhav i verdensklasse; maritim/ vandbaseret turisme omkring hele Fyn Fremtidens turistservice; uddanne frontpersonale Sekundære DMO; Destinationsorganisation Forretningsudvikling (udenfor EUprojektet) Partnere Offentlige Private (turisme) Andre 9 kommuner, 9 museer, 2 uddannelsesinstitutioner Oprindeligt 30 virksomheder; nu i alt 156 partnere (gratis deltagelse) Faaborg Havn, Kerteminde Turistbureau, Naturturisme I/S Finansiering, mio. kr. (EU-projekt)* I alt Kommuner (kr. og timer) 3,8 Regionale udviklingsmidler 5,0 EU midler 9,9 Andre offentlige (timer) 0,6 Private virksomheder (timer) 0,6 I alt 19,8 * Ifølge ansøgning. Senere justeret til 18.9 mio. kr. Hertil kommer basismidler via Udvikling Fyn samt marketing-pulje (i ,5 mio. kr.) Bemanding, årsværk Udvikling Fyn 5 Naturturisme I/S I alt 2 1,5 3,5 5 Excl. turistbureau-personale 9

10 Uddybning... Særlig baggrund/bemærkning Middelfart Kommune er ikke med i Destination Fyn. Middelfart indgår i Destination Lillebælt, men er repræsenteret i Advisory Board for Destination Fyn. Ved etableringen af Udvikling Fyn blev de lokale turistchefer og turistbureaumedarbejderne virksomhedsoverdraget til Udvikling Fyn. Der er stadig lokale turistbureauer og kommunale visit-hjemmesider, men opgaven varetages af Udvikling Fyn. Naturturisme I/S er fortsat en selvstændig struktur uden for Udvikling Fyn, men med operatørkontrakt med Udvikling Fyn vedrørende særlige projekter (se afsnit om Naturturisme I/S). Virksomhederne bidrager ikke kontant til markedsføring i EU-projektet; her lægges medfinansiering i timer. Destination Fyn er ansvarlig for koordinering af den fælles fynske markedsføring, som alle kommuner bidrager til med 6,92 kr. pr. indbygger (i alt 3,5 mio. kr.). Her bearbejdes Sjov, leg og læring samt det gode liv i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige (se særskilt beskrivelse under ). Hertil kommer en indsats også uden for EU-projektet - på det kinesiske marked, hvor Kina Alliancen, der er et netværk af 24 aktører etableret af Destination Fyn og 24 aktører, der dækker hele værdikæden, arbejder med salg og markedsføring af Fyn målrettet det kinesiske marked, kompetenceudvikling m.v. Aktørerne arbejder både i og uden for turisme. EU projektet Destination Fyn vedrører alene ferieturisme. Ved siden af EU projektet yder Destination Fyn bistand til arrangører bl.a. omkring lokal kongreskoordinering m.v. Men der arbejdes ikke med marketing m.v. På erhvervsturismeområdet er Udvikling Fyn partner i Inspiring Denmark. Realiserede procesmål/milepæle Destination Fyn meldte sig i april 2013 ind i Danske Destinationer Oplevelsesbookingplatform rekvireret (samme platform som visitmiddelfart.dk); 43 virksomheder meldte sig initialt på, halvdelen med konkrete produkter. Åbning af ny oplevelsesbooking oplevfyn.dk i juni 2013 Ny mere fyldestgørende begivenhedskalender er udviklet Nyt brand udviklet med 4 H er : HCA, Haven, Havet og Historien. Uddannelse af Ambassadører hos Oplevelsernes Academy igangsat; 18 uddannet i foråret 2013 Sælg-hinanden-forløb iværksat som led i Øhav i Verdensklasse Igangsat projekt om Resort Det Sydfynske Øhav om endnu bedre service i havne og flere oplevelser til lystsejlere Udvikling af Øhavsport iværksat med fokus på Faaborg og Svendborg Havn Udvikling af Blå Kraftcentre igangsat Mht. den fremtidige organisation og struktur for en egentlig DMO er man i gang med at udfærdige planer, tidshorisonter m.m. Realiserede resultater/effekter: Målet er i pct. vækst i overnatninger (ekstra ¼ mio.), 10 pct. vækst i døgnforbrug (ekstra kr. pr. turist) og 10 pct. vækst i beskæftigelse (ekstra 774 årsværk).... Kilder: Indstillingsskema til Syddansk Vækstforum, visitfyn.com, Destination Fyn 10

11 Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes Etableringstidspunkt: 01/ / (30 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Sydvestjysk Udviklingsforum; en fælleskommunal forening med Tønder, Vejen (udtræder pr. 01/ ), Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner som medlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse sammensat af borgmestrene samt 1 erhvervsog/eller turistrådsformand pr. kommune. Foreningen sekretariatsbetjenes af Esbjerg Erhvervsudvikling. Fælles turismeudvikling og markedsføring er én af foreningens vedtægtsbestemte opgaver, som varetages i samarbejde med medlemmernes erhvervs- og turistråd. Til støtte for projektet er etableret et advisory board. Projektdeltagerne har valgt at opdele projektet i mindre aktiviteter, hvor der udpeges en projektansvarlig pr. aktivitet. Gennemførelsen løftes således delvist decentralt af de deltagende lokale strukturer, delvis centralt af projektsekretariatet. Geografisk dækning: På ansøgningstidspunktet Varde, Esbjerg, Rømø, Vejen og Tønder; Vejen er siden udtrådt og er pr. 0/ med i Destination Legoland-Billund Resort. Tønder deltager også i Destination Sønderjylland og har i fht. dataopgørelser/analyser valgt at indgå i Destination Sønderjylland. Overordnet formål: Udvikle Destination Sydvestjylland til en mere forretningsorienteret organisation. Primært inden for ferieturisme. Missioner/opgaver/KPI Primære Kobling og integration mellem fire organisationer i én strategi; Organisations- og forretningsudvikling koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen; advisory board, CRM, erhvervspartnerskaber, netværk, dialogfora med kommuner om udvikling af oplevelsesrum/fælleskommunale udviklingsplaner Fra turistbureau til velkomstcenter hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt; færre bemandede/fysiske bureauer, udlagt/ubemandet turistservice, info-standere, vejledning af virksomheder, informationsindsamling Anvendt informationsstrategi i fht. gæsterne før, under og efter opholdet: Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter; online strategi, digitale samarbejdsmodeller, booking, sociale medier, digitale services Sekundære Forretningsudvikling med afsæt i erhvervsstrategien på turismeområdet Nye aktiviteter h.u. samarbejde med fx Nationalpark Vadehavet Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Varde Erhvervs- og Turistråd, Esbjerg Erhvervsudvikling, Fanø Turistbureau, Rømø-Tønder Turistforening VisitDenmark Nationalpark Vadehavet (destinationen er erhvervspartner i Nationalpark Vadehavet) Ca. 40 private og offentlige turismevirksomheder (på ansøgningstidspunktet) 11

12 Finansiering, mio. kr. Kommuner 0,3 Regionale udviklingsmidler 3,6 EU midler 7,2 Anden offentlig 1,8 Private virksomheder 1,5 I alt 14,4 Bemanding, årsværk Fastansat Fleksibel Særlige vilkår I alt 1 web koordinator 1 DMO koordinator 1 projektkoordinator 1 projektadministrator personer (ej årsværk) Excl. den bemanding, der ligger i de lokale turist- og erhvervsråd m.v. Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Sydvestjysk Udviklingsforum har tidligere modtaget støtte fra Syddansk Vækstforum til projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet (se særskilt beskrivelse under ), hvor der blev arbejdet med produktudvikling med udgangspunkt i områdets potentialer. I det nye projekt arbejdes med etablering af de strukturer, som understøtter og kapitaliserer på Vadehavsprojektets hidtidige udvikling af produkter og koncepter. Forud for projektet er der fra efteråret 2011 gennemført en omfattende strategiproces (den nye strategi hedder En god forretning ), hvor tilgangen til destinationsudvikling er en konsekvent bottom-up tilgang og prioritering af områdets ca. 500 turismevirksomheder: Da hovedparten af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Sydvestjylland er relativt små virksomheder, har der fra samarbejdets start været fokus på at skabe processer, projekter og initiativer baseret på bottom-up, således at virksomheder af alle størrelse og i alle dele af destinationen ville finde samarbejdet relevant og værdiskabende. (SVUF, Destination Sydvestjylland). Endnu tidligere (tilbage i 2007) formulerede turismeaktørerne i området et omfattende samarbejdsgrundlag som led i udvikling af en fælles helårsturismestrategi. Samarbejdet har således rødder langt tilbage i tiden. I destinationsprojektet er det en klar prioritet, at det er de private aktører, der skal skabe væksten, og at destinationen skal understøtte aktørerne med at skabe denne vækst. Dette fremhæves i ansøgningen som en vigtig nyorientering. Realiserede procesmål/milepæle: Destinationslogo udviklet. Opstartskonference afholdt primo Advisory Board udpeget. CRM system valgt. Dialogforum med kommuner om cykelturisme nedsat. Koncept for kajakturisme på vej. Samarbejde med Kunstrunden Sydvestjylland samt Sydvestjyske Smagsoplevelser. Prospekt for nyt Esbjerg Museum udarbejdes. Forprojekt om etablering af Danmarks Flygtningemuseum igangsat. Samarbejde med otte attraktioner med fokus på innovation og udvikling af deltagerne. Gennemførelse og videreudvikling af årligt tilbagevendende Lammefestival. Deltagelse i messer i Tyskland med fokus på feriehuse. Udarbejdelse og afprøvning af lokal forankret booking platform (ide om fælles bookingplatform opgives måske; alternativt samarbejdes med kommercielle platforme). Realiserede resultater/effekter: Forventes at skabe 10 pct. flere overnatninger i projektperioden ( ). Forventes endvidere at hæve turisternes døgnforbrug med 16 pct. i projektperioden (60-70 kr. pr. turist). Forventes slutteligt at skabe en stigning i beskæftigelsen i turismen på 12 pct. (500 årsværk) Kilder: Indstillingsnotat til Syddansk Vækstforum, vadehavsprojektet.dk, DMO-sekretariatet i Sydvestjysk Udviklingsforum, 2010: Sammen står vi stærkt en præsentation af arbejdet frem til etablering af Destination Sydvestjylland og Sydvestjysk Udviklingsforum, 2011: Destination Sydvestjylland, Strategi , En god forretning, sydvestjylland.com, Sydvestjysk Udviklingsforum: Makrodestination Sydvestjylland, Sydvestjysk Udviklingsforum, 2008: Vedtægter for Sydvestjysk Udviklingsforum 12

13 Destination Lillebælt etablering af konkurrencedygtig destination Etableringstidspunkt: Formelt 31/ / (28 måneder); reelt først startet 01/ (21 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Middelfart Kommune i samarbejde med Fredericia og Kolding kommune. Styregruppe med deltagelse af 1 chefembedsmand, 1 turistchef og 1 erhvervsperson fra hver af de tre kommuner. Der er nedsat en erhvervsgruppe med områdets største virksomheder; fungerer som repræsentantskab i projektperioden. Geografisk dækning: Middelfart, Fredericia og Kolding Overordnet formål: Vende negativ udvikling til positiv udvikling på turismeområdet; fokus på danske erhvervsturister og danske, tyske og norske ferieturister (LOHAS; Lifestyle of Health and Sustainability); turisme- og oplevelsesvirksomheder. Missioner/opgaver/KPI Primære Identitet: Skabe en klar, konkurrencedygtig og bæredygtig identitet baseret på styrker inden for natur, kultur og tilgængelighed (strategi, brand) Salg: Konceptualisere og pakke Lillebælt ved at arbejde med turoperatører, agenter og distributører på udvalgte markeder Produktudvikling: Udvikle Lillebælts oplevelsesprodukter, så destinationen bliver mere interessante og lever op til gæsternes forventninger (produkter, events, festivaler o.a. fx Bridge Walking og Lillebælt Waters) Tilgængeliggøre Lillebælt infrastrukturelt og teknologisk, så her er nemt at finde rundt, og destinationen er nem at finde på nettet (fysisk planlægning, digitale platforme Sekundære DMO-struktur Forretningsmodel for temabaserede partnerskaber Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Business Kolding Middelfart Erhvervsråd Middelfart Turistforening Trekantområdet Danmark Fredericia Turistbureau Fredericia C Museer og teater IBC International Business College Kolding havn En bred vifte af virksomheder i og omkring turismen; nu 72 partnere Friluftsrådet, dykkerklubber o.a. friluftsliv Finansiering, mio. kr. Kommuner 1,4 Regionale udviklingsmidler 2,7 EU midler 5,3 Private virksomheder 1,3 I alt 10,6 Bemanding, årsværk Fastansat Middelfart Kommune I alt 1 leder 1 økonomi- og projektkonsulent 1 udviklingskonsulent 1 kommunikationskonsulent ½ tids administrativ medarbejder 1 natur- og bæredygtighedskonsulent 6 personer (ej årsværk) 13

14 Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Middelfart Kommune har være hovedinitiativtager. Med primært afsæt i visionen om og arbejdet med Naturpark Lillebælt, hvor de tre kommuner i juni 2013 besluttede at indsende ansøgning til Friluftsrådet. Realiserede procesmål/milepæle: Projektet har sammenfattet sine opgaver i følgende 11 punkter: 1. Opbygge en DMO med styregruppe og erhvervsgruppe; ér etableret for projektet; web og facebook er etableret 2. Samle partnere i tema-partnerskaber: Der arbejdes p.t. med 13 temaer; cykel, fikseri, havkajak, naturformidling, dykning, cruise, golf, kultur, vandre, shopping, møde/konference m.v. Hver temagruppe har eget kommissorium. 3. Udvikle en samlet brand-platform: Logo og positionering (Lillebælt Bedst tilgængelige destination i Danmark) er udarbejdet; breakers 3 x 60 sekunders videoklip målrettet Den aktive turist, Den aktive børnefamilie og De aktive par er produceret; presseture for tyske og hollandske journalister er gennemført 4. Udarbejde en strategi for turismen i Lillebælt (og efterfølgende); ér udarbejdet til godkendelse i september Formulere en masterplan for de tre kommuner; igangsættes oktober 2013; ansøgning om godkendelse som pilotnaturpark i 5 år sendt; Skamlingsbanken søges udviklet af Kolding Kommune som nationalt samlingssted. 6. Tilvejebringe viden; GIS gruppe igangsat og produktregistrereing påbegyndt sammen med kommunerne, tilfredshedsmåling igangsat via Videncenter for Kystturisme 7. Måle og udvikle kvaliteten internt både i sekretariatet og i området; ID 360 gennemført november 2012 og april Udvikle kompetencer hos turisterhvervet og -bureauer: CRM-system købt og implementeret medarbejdertræning gennemført; træning af digitale kompetencer hos erhvervspartnere gennemført, et projekt Co-designing Sustainable Tourism Development igangsat med SDU som vil forske i innovation i bæredygtig turisme og koble studerende med 10 virksomheder om innovationsaktiviteter 9. Udvikle på nye attraktioner især Bridge Walking; feasibility studie er gennemført 10. Understøtte udviklingen af Lillebaelt Waters oplevelsesbooking og Nationscup Match race Grand Final; eventbaserer branding igangsat; udvikling af oplevelsesbookingplatform igangsat 11. Udvikle 15 nye produkter/events/aktiviteter; Vandbus Lillebælt/Færgeruten ér iværksat, MindBlowing Meetings (marked Tyskland) under udvikling, dialog med bl.a. eksisterende events (Naturens Dag, Marsvinets Dag, Taal Ship o.a.) om videreudvikling. Realiserede resultater/effekter: Forventes at skabe: Overnatninger: Vækst på 6 pct. Døgnforbrug: Vækst på 5 pct.. Kilder: Indstillingsnotat til Syddansk Vækstforum, strategioplæg, nyhedsbrev, lillebaelt.dk 14

15 Destinationsudvikling Sønderjylland Etableringstidspunkt: 01/ / (27 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter; styregruppe af de fire turistchefer; advisory board med 7 virksomhedsrepræsentanter (Gram Slot, Museum Sønderjylland, Fjordlyst Camping, Universe, Novasol-Dansommer, Fleggaard og Hotel Europa). Geografisk dækning: Haderslev, Abenraa, Sønderborg og Tønder Kommune Overordnet formål: Destinationsudvikling med særlig fokus på højtforbrugende gæster/kulturturister (ældre par uden børn, tematisk interesserede krigshistorie o.a., skolegrupper og børnefamilier med større børn); et kulturelt, grænseoverskridende fyrtårn. Missioner/opgaver/KPI Primære Definere og udvikle fælles sønderjyske værdier Udvikle en fælles plan for fremtiden Udvikle de sønderjyske oplevelsesprodukter; madoplevelsen, naturen og historien er særligt prioriteret Udvikle en fælles DMO organisation (medlemsbaseret) Sekundære Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Turistforeningen for Abenraa og Omegn Tønder Kommune Sønderborg Erhvervsog Turistcenter VisitHaderslev Tønder Handelsstandsforening Museer 110 partnere p.t. engageret - Finansiering, mio. kr. Kommuner 1,6 Regionale udviklingsmidler 2,7 EU midler 5,5 Private virksomheder 1,2 I alt 11,0 Bemanding, årsværk Fastansat Fleksibel Særlige vilkår I alt 1 projektleder 2 projektkoordinatorer personer (ej årsværk) Hertil kommer medarbejdere i de lokale turisme-strukturer 15

16 Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Destinationsprojektet tager bl.a. afsæt i kandidaturet som europæisk kulturhovedstad 2017, 150 året for slaget ved Dybbøl m.v. Realiserede procesmål/milepæle: Strategihandlingsplan for projektet er udarbejdet. Fastlægger proces opdelt i tre faser: Fase 1: Viden og handling her er vi nu. Identificerer fyrtårne, fastlægger segmentering, giver fælles plan. Fase 2: Destinationslegepladsen. 100 partnere afprøver og udforsker en fælles værktøjskasse med: 1) Kernefortællingen den gode sønderjyske historie, 2) events, 3) vidensdeling via netværksgrupper (8 netværk efter delbranche, 1 netværk for kommunalt/privat samarbejde og 1 netværk for kommunikation), 4) fælles bookingplatform, 5) digitale løsninger og 6) kvalitetsprogrammer/værtskab. Fase 3: DMO ansøgning. Skal tage stilling til, om de fire kommuner skal forenes i en samlet DMO. Prioriterer 3 fyrtårne: Historien, madoplevelsen og naturen. Fastlægger segmentering; Primære segmenter er De Traditionelle Individorienterede (størst potentiale; motiveres bl.a. af nationalfølelse og nostalgi; Dybbøl Mølle og Gråsten Slot fx) og De Moderne Fællesskabsorienterede (højsæson). Sekundært segment er Traditionelle Fællesskabsorienterede. Hertil envidere den største udenlandske målgruppe; tyskere (afslapning, feriehus, natur, strand, kulturarv og shopping). 110 partnere har p.t. engageret sig; interessen for at blive partner er stigende. Realiserede resultater/effekter: Forventes at skabe: Overnatninger: Vækst på 2-5 pct. Døgnforbrug: Vækst på 5 pct Kilder: Indstillingsnotat til Syddansk Vækstforum, destinationsudviklingsønderjylland.dk, Destinationsudvikling Sønderjylland, 2013: Sådan bliver vi værd at erobre igen 16

17 Naturturisme I/S Etableringstidspunkt: 2007 (ikke tidsbegrænset) Juridisk form/styre: Kommunalt fællesskab Geografisk dækning: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Overordnet formål: Det Sydfynske Ø-hav leverer oplevelser i verdensklasse Missioner/opgaver/KPI Primære Sikre der er noget at opleve etablere og bevare natur- og kulturarv; p.t. bl.a. fokus på etablering af kunstigt rev med MF Ærøsund. Tilgængeliggøre oplevelsen faciliteter og infrastruktur for friluftsliv; stier, cykelruter, overnatningspladser og opholdspladser; p.t. bl.a. 17 blå støttepunkter på øerne. Skabe historien om oplevelsen formidling via hjemmesider, foldere, guidebøger, skiltning, udstillinger og events; p.t. arbejdes med to primære events Oure Adventure Race og Faaborg Outdoor Event; guidebøger til vanding på Øhavsstien og Havkajakguide; Egebjerg Mølle og Søbygaard som formidlingscentre. Tjene penge på oplevelsen kommercielle produkter; gennem projekterne et øhav i verdensklasse (Destination Fyn) og oplevelsesbaseret kystturisme (Videncenter for Kystturisme) samt en større lejrskolesatsning. Skabe et brand for det sydfynske øhav - markedsføring; arbejder p.t. på at opbygge profilen Det Sydfynske Øhav leverer oplevelser i verdensklasse; lokale og tværkommunale turismeorganisationer laver den primære markedsføring. Sekundære Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune 2 repræsentanter i bestyrelsen Dansk Skovforening, Centrovice, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, turistforeningerne, Region Syddanmark, Udvikling Fyn, Øhavsmuseet Finansiering, mio. kr Kommuner 2,3 Regionale udviklingsmidler EU midler Staten h.u. VDK Private fonde Private virksomheder I alt 10,0 Bemanding, årsværk Fastansat Fleksibel Særlige vilkår I alt 1 sekretariatsleder 3 projektledere 3 projektmedarbejdere 1 kommunikationsmedarbejder personer (ikke årsværk) Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Naturturisme er for Udvikling Fyn operatør på projektet Et Ø-hav i Verdensklasse (totalbudget på 7 mio. kr.). Naturisme er for Syddansk Vækstforum/Videncenter for Kystturisme operatør på projektet Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser (totalbudget 6 mio. kr.) Kilder: naturturisme.dk, Naturturisme: Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

18 Inspiring Denmark Efter nedlæggelsen af Syddansk Turisme bliver regionale erhvervsturismeaktiviteter videreført i den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark. Fonden forestår aktiviteterne i virksomhedsnetværket Inspiring Denmark og administrerer projektet Strategisk Værtskab. Syddansk Vækstforum har bevilget 3 x 2 mio. kr. til basisdriften af fonden i Aktiviteterne i virksomhedsnetværket finansieres af virksomhederne selv. For uddybning af projekt Strategisk Værtskab se under Indsatser. Medlemmer af foreningen Inspiring Denmark Virksomheder i netværket Inspiring Denmark Best Western Nyborg Strand Best Western ToRVEhallerne Byggecentrum Kursuscenter City Hotel Odense Comwell Kellers Park Comwell Kolding Danmarks Jernbanemuseum DGI-huset Vejle EfB Konference Gl. Brydegaard Hindsgavl Slot Hotel Christiansminde Hotel Koldingfjord Hotel LEGOLAND Hotel Park Hotel Svendborg ICS International Congress Service Koldinghus Ledernes KonferenceCenter Messe C Munkebjerg Hotel Musikhuset Esbjerg Odense Congress Center Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Scandic Kolding Severin Kursuscenter Signatur Gl. Avernæs Signatur Hotel Haraldskær Signatur Hotel Sixtus Trapholt TRE-FOR Park Trinity Hotel & Konference Center Valdemar Slot VINGSTED hotel & konferencecenter.... Kilde: Inspiring Denmark 18

19 Bestyrelsesmedlemmer i Fonden Inspiring Denmark: Jack Nielsen, Radisson Blu H.C.Andersen Hotel, formand Lasse Krull, Region Syddanmark, næstformand Grete Højgaard, MesseC Henrik Höhrmann, LEGOLAND Aps Jørn Pedersen, KKR Syddanmark Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Kilde: Inspiring Denmark 19

20 Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Syddanmark Foreningen, der blev etableret i maj 2012, har følgende medlemmer og bestyrelse: Medlemmer Legoland Lalandia Givskud Zoo Universe Udvikling Fyn Visit Denmark Odense Zoo Egeskov slot Kolding Byferie Billund Erhvervsfremme Kolding kommune Vejle kommune Billund kommune Vejen kommune Middelfart kommune Fredericia kommune Bestyrelse Henrik Höhrmann, LEGOLAND Aps, formand Morten Hechmann Andersen; Givskud Zoo, næstfomand Jan Harrit, Lalandia Billund A/S, kasserer Jan Olsen, VisitDenmark, medlem Arne Sigtenbjerggaard, Vejle kommune, medlem Michael Sølvsten, Universe, medlem Anne Høyby, Odense Zoo, Udvikling Fyn, medlem Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, observatør I efteråret 2013 forventes foreningens formål udvidet, således af andre former for ferieturisme end børnefamilieturisme også kan støttes. Erhvervsturisme vil ikke blive omfattet. For yderligere uddybning se beskrivelsen under Indsatser. Uddrag af vedtægter Foreningens formål er: At yde støtte til projekter, der vil markedsføre Syddanmark som destination for børnefamilier i udlandet. Markedsføringen skal være målrettet udenlandske markeder primært Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Medlemmer: Alle der ønsker at støtte foreningens formål kan blive medlem. Alle, der ud over at opfylde foreningens formål også ønsker at deltage i et godkendt projekt med en samlet årlig investering på kr. kan blive A-medlem. Kommuner, der ønsker at opfylde foreningens formål og indbetaler minimum kr. årligt kan blive B-medlemmer. Kontingent: Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. I foreningens første kontingentperiode fastsættes kontingentet til kr. + moms. Kilde: Vedtægt for Foreningen til Markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark fomars.dk 20

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars.

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Bestyrelsen Fomars Billund den 13.10.2014 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Den 10 oktober 2014 kl. 9.30-12.30 på Hotel Legoland Lokale : Technic 1+2 på Hotellet. Deltagere: Hele bestyrelsen. Desuden

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud

TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER. Aktiv tematurisme SYDDANMARK. Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud SYDDANMARK Aktiv tematurisme TURISTERNE VIL HAVE FLERE OPLEVELSER Der skal bedre kvalitet i de syddanske turisttilbud Nyt dykkervrag på Sydfyn skal give flere dykkerturister 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ROE: Mestre i værtskab. Fuld fart frem KURSER. Kompetenceudvikling. LEGOLAND Billund Resort. Efteruddannelse skaber vækst i turismen.

ROE: Mestre i værtskab. Fuld fart frem KURSER. Kompetenceudvikling. LEGOLAND Billund Resort. Efteruddannelse skaber vækst i turismen. OA Fuld fart frem KURSER 2013-2014 Kompetenceudvikling i LEGOLAND Billund Resort Mestre i værtskab ROE: Return On Education Efteruddannelse skaber vækst i turismen Gen for godt værtskab Selvfølgelig skal

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere