Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark"

Transkript

1 Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013

2 FORORD Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske udvikling af turismeområdet har Region Syddanmark udarbejdet en omfattende redegørelse for turismen i Syddanmark samt en ny vækstmodel for samme. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Syddansk Vækstforum og Koordineringsudvalget for turisme i Syddanmark har kvalificeret opgavebeskrivelsen. Redegørelsen beskriver: Hvilke resultater er skabt i syddansk turisme, bl.a. som følge af de midler Syddansk Vækstforum har bevilget til turismeprojekter i årene fra 2007 til 2012 Hvad er lærdommen af de gjorte investeringer, og ikke mindst Hvordan kan resultater og erfaringer inspirere og fokusere drøftelserne af den fremadrettede udvikling af turismeområdet i Syddanmark. De to publikationer Redegørelse for turismen i Syddanmark og Vækstmodel for turismen i Syddanmark leverer svar på, hvad turismen i Syddanmark har præsteret, hvordan turismen er organiseret, hvilke satsninger der er gjort, og hvordan turismen kan udvikle sig og skabe vækst fremadrettet. Nærværende faktaark Aktører og udgør den bagvedliggende kortlægning for redegørelsen og vækstmodellen. Syddanmark attraktivt rejsemål Redegørelsen dokumenterer, at Syddanmark er et stærkt, kompetent og attraktivt rejsemål, som alle i og omkring turismen i Syddanmark kan være stolte af. Der er rigtig meget at bygge videre på, og der er frontløbere og fornyelse, der sammen med den nye Vækstmodel for turismen i Syddanmark viser vej ind i fremtiden. Invitation til debat Såvel Redegørelsen som Vækstmodellen er en invitation til debat om fremtidens turisme i Syddanmark. Fakta og rammer lægges på bordet. Der tages ved lære af de gjorte erfaringer, og der peges på en udfordrende udviklingsvej for turismen i Syddanmark. Redegørelsen er udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB, Eskild Hansen og Living Concepts, Dorte Kiilerich. Herudover har en række aktører i turismen venligt og tålmodigt bidraget med fakta, vurderinger og synspunkter. God læselyst! 2

3 Resumé Dette fakta-ark danner baggrund for Redegørelse for turismen i Syddanmark. Et afsæt for arbejdet med redegørelsen var en drøftelse i Syddansk Vækstforum i slutningen af Her blev en oversigt over bevillinger fra Syddansk Vækstforum til turismeprojekter i perioden fremlagt. Siden er yderligere et par bevillinger kommet til. Sammen med basisfinansieringen af Syddansk Turisme ( ) omfatter listen projekter med en samlet regional medfinansiering på 253 mio. kr. heraf 125 mio. kr. regionale udviklingsmidler og 128 mio. kr. EU-midler. Det skal understreges, at opgørelsen omfatter de bevilgede midler. Der har ikke i alle tilfælde været fuldt afløb på de bevilgede midler. Basisfinansieringen af Syddansk Turisme, der blev nedlagt i 2012, var den største enkeltstående indsats (40 mio. kr. svarende til 16 pct. af rammen). Listen til højre omfatter de 10 største projekter ud over Syddansk Turisme. De 10 projekter samt basisfinansieringen af Syddansk Turisme har et samlet volumen på 190 mio. kr. svarende til 75 pct. af den samlede ramme. Listen med de store projekter omfatter: den syddanske erhvervsturismesatsning (2 projekter; Strategisk værtskab og International Erhvervsturisme). Markedsføringsforeningen FOMARS. Fem store destinationsudviklingsprojekter (heraf 2 i Sydvestjylland; Destination Sydvestjylland og Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet). De fire nyligt bevilgede destinationsprojekter løber til og med To store kompetenceprojekter; Leg og læring samt Oplevelsernes Academy. De 10 største projekter, bevillinger til turisme, Syddansk Vækstforum, mio. kr. Projekt Projektleder Regionale erhvervsfremmemidler EU midler Medfinansiering i alt Oplevelsernes Academy Syddansk Turisme 4,2 20,9 25,1 Leg & læring Syddansk Turisme 7,8 15,7 23,5 Oplevelsesøkonomi i og omkring Sydvestjysk Udviklingsforum 5,2 10,4 15,6 Vadehavet Foreningen til markedsføring af Foreningen til markedsføring af 18, ,0 2 turismen i Region Syddanmark turismen i Region Syddanmark Destination Fyn Svendborg Kommune 4,7 9,4 14,2 Strategisk Værtskab Inspiring Denmark 8,6 5,5 14,1 Destination Sydvestjylland Sydvestjysk Udviklingsforum 3,6 7,2 10,8 International erhvervsturisme Inspiring Denmark 3,2 6,4 9,6 Destination Sønderjylland Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter 2,8 5,5 8,3 Destination Lillebælt Middelfart Kommune 2,7 5,3 8,0 I alt 63,7 86,3 150,0 Kilde: Region Syddanmark 1 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 2 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 3

4 Listen af projekter, hvortil der er ydet medfinansiering, omfatter endvidere seks projekter vedrørende udvikling af faciliteter. Tilsammen har disse en medfinansiering på 21 mio. kr., hvoraf hovedparten er EU-midler. Her ligger således 8 pct. af den samlede investering på 253 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ved bevillingen til Dox Shelter, Øhavets Restaurationscenter, Langelandsfortet og Holmegård kursus- og træningscenter blev lagt særlig vægt på projekternes bidrag til udvikling i yderområder. På næste side er de resterende projekter grupperet i syv hovedsatsninger. Den samlede bevilling til de syv satsninger udgør 185 mio. kr. eller 73 pct. af rammen: Destinationssatsning (44 mio. kr.) Erhvervsturismesatsning/Inspiring Denmark (30 mio. kr.) Innovationssatsning/Leg og Læring samt WellCome (30 mio. kr.) Kompetencesatsning/Oplevelsernes Academy (25 mio. kr.) Vadehavssatsning (21 mio. kr.) Børnefamiliesatsning/ FOMARS (18 mio. kr.) 3 Sydfynsk Øhavssatsning (17 mio. kr.) Man kan godt betragte Vadehavssatsningen og Øhavssatsningen som forløbere for destinationsprojekter og dermed som del af den samlede destinationssatsning (således i alt 82 mio. kr.). Der er fire mindre projekter (to projekter vedrørende Hærvejen, et projekt vedrørende Tønderfestival og et projekt om oplevelsesiværksættere), der ikke rigtig passer ind i de syv satsninger. Her ligger en bevilling på tilsammen 2 pct. af rammen. Projekter vedrørende faciliteter, bevillinger til turismeprojekter, Syddansk Vækstforum, mio. kr. Projekt Projektleder Regionale erhvervsfremmemidlemidler EU- Medfinansiering i alt Øhavets restaureringscenter Ærø Kommune 0 6,0 6,0 Jels Søbad Jels Lokalråd 0 6,0 6,0 Holmegård kursus- og træningscenter SOF Academy 0 4,5 4,5 Dox Shelter Øhavsmuseet 0 2,6 2,6 Naturcenter Bågø Assens Kommune 0 1,9 1,9 Langelandsfortet Langelands Kommune 0,3 0 0,3 I alt 0,3 20,9 21,2 Kilde: Region Syddanmark 3 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 4

5 Medfinansiering fordelt på syv satsninger (nævnt efter størrelse).. 1. Destinationssatsning i alt 44 mio. kr.: Destinationsudviklingsprojekt i Syddansk Turisme Destination Lillebælt, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland 2. Erhvervsturismesatsning i alt 30 mio. kr.: International erhvervsturisme Strategisk værtskab Basisfinansiering af Inspiring Denmark 3. Innovationssatsning i alt 30 mio. kr.: Leg og Læring WellCome 4. Kompetencesatsning i alt 25 mio. kr.: Oplevelsernes Academy 5. Vadehavssatsning i alt 21 mio. kr.: Coast Alive, Interreg IV Naturturisme i Sydvestjylland Naturen til bords Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet Digital oplevelsesformidling 6. Børnefamiliesatsning i alt 18 mio. kr.: 4 FOMARS 7. Sydfynsk Øhavssatsning i alt 17 mio. kr.: Danmarks maritime friluftsområde Oplevelsesbaseret Kystturisme Nationalpark Det Sydfynske Øhav Maritime Potentialer Eriksens Plads/Marstal Skipperdage Kvalitetsfødevarer på Ærø Småøturisme Verdens bedste øhavsdestination Kilde: Syddansk Vækstforum 4 Incl. ansøgning på 2,9 mio. kr. til udvidet målgruppe-fokus, som endnu ikke er bevilget af Regionsrådet. 5

6 Indhold Aktører... 7 Koordinationsudvalget for Turismeudvikling i Syddanmark... 8 Destination Fyn... 9 Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes...11 Destination Lillebælt etablering af konkurrencedygtig destination...13 Destinationsudvikling Sønderjylland...15 Naturturisme I/S...17 Inspiring Denmark...18 Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Syddanmark...20 Nationalpark Vadehavet...21 Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU...22 Indsatser...23 Foreningen til markedsføring af Børnefamilieturismen i Syddanmark...24 Destination Legoland Billund Resort...26 Naturen til bords...27 Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet...29 Oplevelsernes Academy...31 Strategisk værtskab...33 Natur og turisme langs den dansk-tyske Nordsøkyst...35 Fynsk marketing-kampagne: Eventyrøen Fyn i centrum...37 Erhvervsmæssig vækst: Forretningsudvikling af maritime naturoplevelser...38 Hærvejen cykel og vandreturisme...40 Leg og læring Kids n Tweens Lifestyle...41 Digital oplevelsesformidling...42 WellCome

7 Aktører 7

8 Koordinationsudvalget for Turismeudvikling i Syddanmark Syddansk Vækstforum etablerede i 2012 på embedsmandsniveau et regionalt koordinationsudvalg for turismeudvalg. Etableringen skete i forlængelse af nedlæggelsen af Syddansk Turisme. Udvalget har følgende sammensætning: Destination Sydvestjylland, Erik Dam, SVUF Destination Legoland Billund Resort, Jan Harrit, Lalandia Destination Fyn, Thomas Kastrup Destination Sønderjylland, Karsten Justesen Destination Lillebælt Thorbjørn Sørensen Destination Lillebælt, Peter Saabye Simonsen DI, Sune Jensen Dansk Erhverv, Carlos Villaro Lassen Horesta, Jesper Bengtson VisitDenmark, Lars Erik Jønsson Region Syddanmark, Anna Marie Rasmussen Udvalgets kommissorium er vist til her. Kommissorium Formål: Koordineringsudvalget etableres med det formål at skabe koordinering mellem destinationerne, erhvervsorganisationerne, regionen og VisitDenmark om de opgaver, der ligger i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handleplan indenfor turismeområdet. Udvalget er et fagligt forum. Deltagere: 1 repræsentant fra hver af de 5 destinationer: Sønderjylland, Sydvestjylland, Billund, Lillebælt og Fyn, 1 repræsentant for hver af erhvervsorganisationerne: DE, HORESTA og DI, 1 repræsentant fra hhv. regionen og Vækstforum, 1 repræsentant fra VisitDenmark Opgaver: Koordineringsudvalgets opgaver bliver at: Sikre koordinering mellem regionalt og statsligt niveau. Koordinere samarbejde på tværs af destinationerne Koordinere projektudvikling ift. statslige programmer Høres i turismerelaterede vækstforumansøgninger; bemærkninger indgår i sekretariatets sagsbehandling Følge og drøfte udviklingen i og koordineringen af den samlede projektportefølje indenfor turisme Følge og drøfte evaluering og opfølgning på resultater og effekter i turismerelaterede vækstforumprojekter Erfaringsudveksle om nyeste analyser, tendenser og destinationsudvikling, eksempelvis organisationsdannelse, digital formidling, tema- og produktudvikling. Medvirke til at foreslå, udarbejde og igangsætte turismehandlingsplaner, turisme og analyser efter opdrag fra Vækstforum. Koordinationsudvalgets arbejde skal forelægges til drøftelse i Vækstforum. Udvalget mødes 2-4 gange årligt. Region Syddanmark er sekretariat for udvalget. Kilde: Syddansk Vækstforum 8

9 Destination Fyn Etableret: 01/ / (32 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Udvikling Fyn A/S. Styregruppen består af 7 medlemmer; alle repræsentanter for erhvervet (Egeskov Slot, Hotel Svendborg, Østfyns Museer, Bøsøre Strand Feriepark, Thaisen Hus, Odense Aafart og Øhavsmuseet). Advisory Board for turisme og oplevelsesøkonomi (20 medlemmer; erhverv h.u. Odense Zoo, Øhavsmuseet, Odense Congress Center, Travelling Heels, Hotel Svendborg/Valdemar Slot, Østfyns Museer, Thaisen Hus, Bøsøre Strand Feriepark, Gorilla Park, Odense Museer, Marstal Vandrerhjem og Kompan, en kommune, SDU, VDK). Geografisk dækning: Fyn og øerne. Vision: Kendt nationalt og internationalt for eventyrlige oplevelser og unikke former for kystturisme. Missioner/opgaver Primære Brandplatform Eventyret Fyn; Online platforme for international salg/marketing Tematiseret oplevelsesudvikling; nye og eksisterende produkter Et øhav i verdensklasse; maritim/ vandbaseret turisme omkring hele Fyn Fremtidens turistservice; uddanne frontpersonale Sekundære DMO; Destinationsorganisation Forretningsudvikling (udenfor EUprojektet) Partnere Offentlige Private (turisme) Andre 9 kommuner, 9 museer, 2 uddannelsesinstitutioner Oprindeligt 30 virksomheder; nu i alt 156 partnere (gratis deltagelse) Faaborg Havn, Kerteminde Turistbureau, Naturturisme I/S Finansiering, mio. kr. (EU-projekt)* I alt Kommuner (kr. og timer) 3,8 Regionale udviklingsmidler 5,0 EU midler 9,9 Andre offentlige (timer) 0,6 Private virksomheder (timer) 0,6 I alt 19,8 * Ifølge ansøgning. Senere justeret til 18.9 mio. kr. Hertil kommer basismidler via Udvikling Fyn samt marketing-pulje (i ,5 mio. kr.) Bemanding, årsværk Udvikling Fyn 5 Naturturisme I/S I alt 2 1,5 3,5 5 Excl. turistbureau-personale 9

10 Uddybning... Særlig baggrund/bemærkning Middelfart Kommune er ikke med i Destination Fyn. Middelfart indgår i Destination Lillebælt, men er repræsenteret i Advisory Board for Destination Fyn. Ved etableringen af Udvikling Fyn blev de lokale turistchefer og turistbureaumedarbejderne virksomhedsoverdraget til Udvikling Fyn. Der er stadig lokale turistbureauer og kommunale visit-hjemmesider, men opgaven varetages af Udvikling Fyn. Naturturisme I/S er fortsat en selvstændig struktur uden for Udvikling Fyn, men med operatørkontrakt med Udvikling Fyn vedrørende særlige projekter (se afsnit om Naturturisme I/S). Virksomhederne bidrager ikke kontant til markedsføring i EU-projektet; her lægges medfinansiering i timer. Destination Fyn er ansvarlig for koordinering af den fælles fynske markedsføring, som alle kommuner bidrager til med 6,92 kr. pr. indbygger (i alt 3,5 mio. kr.). Her bearbejdes Sjov, leg og læring samt det gode liv i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige (se særskilt beskrivelse under ). Hertil kommer en indsats også uden for EU-projektet - på det kinesiske marked, hvor Kina Alliancen, der er et netværk af 24 aktører etableret af Destination Fyn og 24 aktører, der dækker hele værdikæden, arbejder med salg og markedsføring af Fyn målrettet det kinesiske marked, kompetenceudvikling m.v. Aktørerne arbejder både i og uden for turisme. EU projektet Destination Fyn vedrører alene ferieturisme. Ved siden af EU projektet yder Destination Fyn bistand til arrangører bl.a. omkring lokal kongreskoordinering m.v. Men der arbejdes ikke med marketing m.v. På erhvervsturismeområdet er Udvikling Fyn partner i Inspiring Denmark. Realiserede procesmål/milepæle Destination Fyn meldte sig i april 2013 ind i Danske Destinationer Oplevelsesbookingplatform rekvireret (samme platform som visitmiddelfart.dk); 43 virksomheder meldte sig initialt på, halvdelen med konkrete produkter. Åbning af ny oplevelsesbooking oplevfyn.dk i juni 2013 Ny mere fyldestgørende begivenhedskalender er udviklet Nyt brand udviklet med 4 H er : HCA, Haven, Havet og Historien. Uddannelse af Ambassadører hos Oplevelsernes Academy igangsat; 18 uddannet i foråret 2013 Sælg-hinanden-forløb iværksat som led i Øhav i Verdensklasse Igangsat projekt om Resort Det Sydfynske Øhav om endnu bedre service i havne og flere oplevelser til lystsejlere Udvikling af Øhavsport iværksat med fokus på Faaborg og Svendborg Havn Udvikling af Blå Kraftcentre igangsat Mht. den fremtidige organisation og struktur for en egentlig DMO er man i gang med at udfærdige planer, tidshorisonter m.m. Realiserede resultater/effekter: Målet er i pct. vækst i overnatninger (ekstra ¼ mio.), 10 pct. vækst i døgnforbrug (ekstra kr. pr. turist) og 10 pct. vækst i beskæftigelse (ekstra 774 årsværk).... Kilder: Indstillingsskema til Syddansk Vækstforum, visitfyn.com, Destination Fyn 10

11 Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes Etableringstidspunkt: 01/ / (30 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Sydvestjysk Udviklingsforum; en fælleskommunal forening med Tønder, Vejen (udtræder pr. 01/ ), Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner som medlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse sammensat af borgmestrene samt 1 erhvervsog/eller turistrådsformand pr. kommune. Foreningen sekretariatsbetjenes af Esbjerg Erhvervsudvikling. Fælles turismeudvikling og markedsføring er én af foreningens vedtægtsbestemte opgaver, som varetages i samarbejde med medlemmernes erhvervs- og turistråd. Til støtte for projektet er etableret et advisory board. Projektdeltagerne har valgt at opdele projektet i mindre aktiviteter, hvor der udpeges en projektansvarlig pr. aktivitet. Gennemførelsen løftes således delvist decentralt af de deltagende lokale strukturer, delvis centralt af projektsekretariatet. Geografisk dækning: På ansøgningstidspunktet Varde, Esbjerg, Rømø, Vejen og Tønder; Vejen er siden udtrådt og er pr. 0/ med i Destination Legoland-Billund Resort. Tønder deltager også i Destination Sønderjylland og har i fht. dataopgørelser/analyser valgt at indgå i Destination Sønderjylland. Overordnet formål: Udvikle Destination Sydvestjylland til en mere forretningsorienteret organisation. Primært inden for ferieturisme. Missioner/opgaver/KPI Primære Kobling og integration mellem fire organisationer i én strategi; Organisations- og forretningsudvikling koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen; advisory board, CRM, erhvervspartnerskaber, netværk, dialogfora med kommuner om udvikling af oplevelsesrum/fælleskommunale udviklingsplaner Fra turistbureau til velkomstcenter hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt; færre bemandede/fysiske bureauer, udlagt/ubemandet turistservice, info-standere, vejledning af virksomheder, informationsindsamling Anvendt informationsstrategi i fht. gæsterne før, under og efter opholdet: Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter; online strategi, digitale samarbejdsmodeller, booking, sociale medier, digitale services Sekundære Forretningsudvikling med afsæt i erhvervsstrategien på turismeområdet Nye aktiviteter h.u. samarbejde med fx Nationalpark Vadehavet Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Varde Erhvervs- og Turistråd, Esbjerg Erhvervsudvikling, Fanø Turistbureau, Rømø-Tønder Turistforening VisitDenmark Nationalpark Vadehavet (destinationen er erhvervspartner i Nationalpark Vadehavet) Ca. 40 private og offentlige turismevirksomheder (på ansøgningstidspunktet) 11

12 Finansiering, mio. kr. Kommuner 0,3 Regionale udviklingsmidler 3,6 EU midler 7,2 Anden offentlig 1,8 Private virksomheder 1,5 I alt 14,4 Bemanding, årsværk Fastansat Fleksibel Særlige vilkår I alt 1 web koordinator 1 DMO koordinator 1 projektkoordinator 1 projektadministrator personer (ej årsværk) Excl. den bemanding, der ligger i de lokale turist- og erhvervsråd m.v. Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Sydvestjysk Udviklingsforum har tidligere modtaget støtte fra Syddansk Vækstforum til projektet Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet (se særskilt beskrivelse under ), hvor der blev arbejdet med produktudvikling med udgangspunkt i områdets potentialer. I det nye projekt arbejdes med etablering af de strukturer, som understøtter og kapitaliserer på Vadehavsprojektets hidtidige udvikling af produkter og koncepter. Forud for projektet er der fra efteråret 2011 gennemført en omfattende strategiproces (den nye strategi hedder En god forretning ), hvor tilgangen til destinationsudvikling er en konsekvent bottom-up tilgang og prioritering af områdets ca. 500 turismevirksomheder: Da hovedparten af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Sydvestjylland er relativt små virksomheder, har der fra samarbejdets start været fokus på at skabe processer, projekter og initiativer baseret på bottom-up, således at virksomheder af alle størrelse og i alle dele af destinationen ville finde samarbejdet relevant og værdiskabende. (SVUF, Destination Sydvestjylland). Endnu tidligere (tilbage i 2007) formulerede turismeaktørerne i området et omfattende samarbejdsgrundlag som led i udvikling af en fælles helårsturismestrategi. Samarbejdet har således rødder langt tilbage i tiden. I destinationsprojektet er det en klar prioritet, at det er de private aktører, der skal skabe væksten, og at destinationen skal understøtte aktørerne med at skabe denne vækst. Dette fremhæves i ansøgningen som en vigtig nyorientering. Realiserede procesmål/milepæle: Destinationslogo udviklet. Opstartskonference afholdt primo Advisory Board udpeget. CRM system valgt. Dialogforum med kommuner om cykelturisme nedsat. Koncept for kajakturisme på vej. Samarbejde med Kunstrunden Sydvestjylland samt Sydvestjyske Smagsoplevelser. Prospekt for nyt Esbjerg Museum udarbejdes. Forprojekt om etablering af Danmarks Flygtningemuseum igangsat. Samarbejde med otte attraktioner med fokus på innovation og udvikling af deltagerne. Gennemførelse og videreudvikling af årligt tilbagevendende Lammefestival. Deltagelse i messer i Tyskland med fokus på feriehuse. Udarbejdelse og afprøvning af lokal forankret booking platform (ide om fælles bookingplatform opgives måske; alternativt samarbejdes med kommercielle platforme). Realiserede resultater/effekter: Forventes at skabe 10 pct. flere overnatninger i projektperioden ( ). Forventes endvidere at hæve turisternes døgnforbrug med 16 pct. i projektperioden (60-70 kr. pr. turist). Forventes slutteligt at skabe en stigning i beskæftigelsen i turismen på 12 pct. (500 årsværk) Kilder: Indstillingsnotat til Syddansk Vækstforum, vadehavsprojektet.dk, DMO-sekretariatet i Sydvestjysk Udviklingsforum, 2010: Sammen står vi stærkt en præsentation af arbejdet frem til etablering af Destination Sydvestjylland og Sydvestjysk Udviklingsforum, 2011: Destination Sydvestjylland, Strategi , En god forretning, sydvestjylland.com, Sydvestjysk Udviklingsforum: Makrodestination Sydvestjylland, Sydvestjysk Udviklingsforum, 2008: Vedtægter for Sydvestjysk Udviklingsforum 12

13 Destination Lillebælt etablering af konkurrencedygtig destination Etableringstidspunkt: Formelt 31/ / (28 måneder); reelt først startet 01/ (21 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Middelfart Kommune i samarbejde med Fredericia og Kolding kommune. Styregruppe med deltagelse af 1 chefembedsmand, 1 turistchef og 1 erhvervsperson fra hver af de tre kommuner. Der er nedsat en erhvervsgruppe med områdets største virksomheder; fungerer som repræsentantskab i projektperioden. Geografisk dækning: Middelfart, Fredericia og Kolding Overordnet formål: Vende negativ udvikling til positiv udvikling på turismeområdet; fokus på danske erhvervsturister og danske, tyske og norske ferieturister (LOHAS; Lifestyle of Health and Sustainability); turisme- og oplevelsesvirksomheder. Missioner/opgaver/KPI Primære Identitet: Skabe en klar, konkurrencedygtig og bæredygtig identitet baseret på styrker inden for natur, kultur og tilgængelighed (strategi, brand) Salg: Konceptualisere og pakke Lillebælt ved at arbejde med turoperatører, agenter og distributører på udvalgte markeder Produktudvikling: Udvikle Lillebælts oplevelsesprodukter, så destinationen bliver mere interessante og lever op til gæsternes forventninger (produkter, events, festivaler o.a. fx Bridge Walking og Lillebælt Waters) Tilgængeliggøre Lillebælt infrastrukturelt og teknologisk, så her er nemt at finde rundt, og destinationen er nem at finde på nettet (fysisk planlægning, digitale platforme Sekundære DMO-struktur Forretningsmodel for temabaserede partnerskaber Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Business Kolding Middelfart Erhvervsråd Middelfart Turistforening Trekantområdet Danmark Fredericia Turistbureau Fredericia C Museer og teater IBC International Business College Kolding havn En bred vifte af virksomheder i og omkring turismen; nu 72 partnere Friluftsrådet, dykkerklubber o.a. friluftsliv Finansiering, mio. kr. Kommuner 1,4 Regionale udviklingsmidler 2,7 EU midler 5,3 Private virksomheder 1,3 I alt 10,6 Bemanding, årsværk Fastansat Middelfart Kommune I alt 1 leder 1 økonomi- og projektkonsulent 1 udviklingskonsulent 1 kommunikationskonsulent ½ tids administrativ medarbejder 1 natur- og bæredygtighedskonsulent 6 personer (ej årsværk) 13

14 Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Middelfart Kommune har være hovedinitiativtager. Med primært afsæt i visionen om og arbejdet med Naturpark Lillebælt, hvor de tre kommuner i juni 2013 besluttede at indsende ansøgning til Friluftsrådet. Realiserede procesmål/milepæle: Projektet har sammenfattet sine opgaver i følgende 11 punkter: 1. Opbygge en DMO med styregruppe og erhvervsgruppe; ér etableret for projektet; web og facebook er etableret 2. Samle partnere i tema-partnerskaber: Der arbejdes p.t. med 13 temaer; cykel, fikseri, havkajak, naturformidling, dykning, cruise, golf, kultur, vandre, shopping, møde/konference m.v. Hver temagruppe har eget kommissorium. 3. Udvikle en samlet brand-platform: Logo og positionering (Lillebælt Bedst tilgængelige destination i Danmark) er udarbejdet; breakers 3 x 60 sekunders videoklip målrettet Den aktive turist, Den aktive børnefamilie og De aktive par er produceret; presseture for tyske og hollandske journalister er gennemført 4. Udarbejde en strategi for turismen i Lillebælt (og efterfølgende); ér udarbejdet til godkendelse i september Formulere en masterplan for de tre kommuner; igangsættes oktober 2013; ansøgning om godkendelse som pilotnaturpark i 5 år sendt; Skamlingsbanken søges udviklet af Kolding Kommune som nationalt samlingssted. 6. Tilvejebringe viden; GIS gruppe igangsat og produktregistrereing påbegyndt sammen med kommunerne, tilfredshedsmåling igangsat via Videncenter for Kystturisme 7. Måle og udvikle kvaliteten internt både i sekretariatet og i området; ID 360 gennemført november 2012 og april Udvikle kompetencer hos turisterhvervet og -bureauer: CRM-system købt og implementeret medarbejdertræning gennemført; træning af digitale kompetencer hos erhvervspartnere gennemført, et projekt Co-designing Sustainable Tourism Development igangsat med SDU som vil forske i innovation i bæredygtig turisme og koble studerende med 10 virksomheder om innovationsaktiviteter 9. Udvikle på nye attraktioner især Bridge Walking; feasibility studie er gennemført 10. Understøtte udviklingen af Lillebaelt Waters oplevelsesbooking og Nationscup Match race Grand Final; eventbaserer branding igangsat; udvikling af oplevelsesbookingplatform igangsat 11. Udvikle 15 nye produkter/events/aktiviteter; Vandbus Lillebælt/Færgeruten ér iværksat, MindBlowing Meetings (marked Tyskland) under udvikling, dialog med bl.a. eksisterende events (Naturens Dag, Marsvinets Dag, Taal Ship o.a.) om videreudvikling. Realiserede resultater/effekter: Forventes at skabe: Overnatninger: Vækst på 6 pct. Døgnforbrug: Vækst på 5 pct.. Kilder: Indstillingsnotat til Syddansk Vækstforum, strategioplæg, nyhedsbrev, lillebaelt.dk 14

15 Destinationsudvikling Sønderjylland Etableringstidspunkt: 01/ / (27 måneder) Juridisk form/styre: Projekt forankret i Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter; styregruppe af de fire turistchefer; advisory board med 7 virksomhedsrepræsentanter (Gram Slot, Museum Sønderjylland, Fjordlyst Camping, Universe, Novasol-Dansommer, Fleggaard og Hotel Europa). Geografisk dækning: Haderslev, Abenraa, Sønderborg og Tønder Kommune Overordnet formål: Destinationsudvikling med særlig fokus på højtforbrugende gæster/kulturturister (ældre par uden børn, tematisk interesserede krigshistorie o.a., skolegrupper og børnefamilier med større børn); et kulturelt, grænseoverskridende fyrtårn. Missioner/opgaver/KPI Primære Definere og udvikle fælles sønderjyske værdier Udvikle en fælles plan for fremtiden Udvikle de sønderjyske oplevelsesprodukter; madoplevelsen, naturen og historien er særligt prioriteret Udvikle en fælles DMO organisation (medlemsbaseret) Sekundære Partnere Offentlige Private (turisme) Andre Turistforeningen for Abenraa og Omegn Tønder Kommune Sønderborg Erhvervsog Turistcenter VisitHaderslev Tønder Handelsstandsforening Museer 110 partnere p.t. engageret - Finansiering, mio. kr. Kommuner 1,6 Regionale udviklingsmidler 2,7 EU midler 5,5 Private virksomheder 1,2 I alt 11,0 Bemanding, årsværk Fastansat Fleksibel Særlige vilkår I alt 1 projektleder 2 projektkoordinatorer personer (ej årsværk) Hertil kommer medarbejdere i de lokale turisme-strukturer 15

16 Uddybning..... Særlig baggrund/bemærkning: Destinationsprojektet tager bl.a. afsæt i kandidaturet som europæisk kulturhovedstad 2017, 150 året for slaget ved Dybbøl m.v. Realiserede procesmål/milepæle: Strategihandlingsplan for projektet er udarbejdet. Fastlægger proces opdelt i tre faser: Fase 1: Viden og handling her er vi nu. Identificerer fyrtårne, fastlægger segmentering, giver fælles plan. Fase 2: Destinationslegepladsen. 100 partnere afprøver og udforsker en fælles værktøjskasse med: 1) Kernefortællingen den gode sønderjyske historie, 2) events, 3) vidensdeling via netværksgrupper (8 netværk efter delbranche, 1 netværk for kommunalt/privat samarbejde og 1 netværk for kommunikation), 4) fælles bookingplatform, 5) digitale løsninger og 6) kvalitetsprogrammer/værtskab. Fase 3: DMO ansøgning. Skal tage stilling til, om de fire kommuner skal forenes i en samlet DMO. Prioriterer 3 fyrtårne: Historien, madoplevelsen og naturen. Fastlægger segmentering; Primære segmenter er De Traditionelle Individorienterede (størst potentiale; motiveres bl.a. af nationalfølelse og nostalgi; Dybbøl Mølle og Gråsten Slot fx) og De Moderne Fællesskabsorienterede (højsæson). Sekundært segment er Traditionelle Fællesskabsorienterede. Hertil envidere den største udenlandske målgruppe; tyskere (afslapning, feriehus, natur, strand, kulturarv og shopping). 110 partnere har p.t. engageret sig; interessen for at blive partner er stigende. Realiserede resultater/effekter: Forventes at skabe: Overnatninger: Vækst på 2-5 pct. Døgnforbrug: Vækst på 5 pct Kilder: Indstillingsnotat til Syddansk Vækstforum, destinationsudviklingsønderjylland.dk, Destinationsudvikling Sønderjylland, 2013: Sådan bliver vi værd at erobre igen 16

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser:

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1

PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber. Indledning 1 PROFESSIONELLE PARTNERSKABER I TURISMEN Inspiration til destinationsudvikling og temabaserede partnerskaber Indledning 1 Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne

Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne 24. juli 2012 Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne Finansieret af Region Syddanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som led i forprojektet Småøturisme: oplevelseserhverv

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere