3. kvartalsrapport for 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartalsrapport for 2006"

Transkript

1 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat for 3. kvartal samt de tre første kvartaler 2006, angivet i amerikanske dollar ( USD eller $ ). Hovedpunkter De første tre kvartaler 2006 Koncernresultatet for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til USD 15,120 mio. sammenlignet med USD 36,170 mio. i samme periode I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United A/S ( Aarhus United ), som blev afsluttet i 3. kvartal Grundet denne koncernomstrukturering, som blev gennemført i september 2005, kan resultaterne for de to regnskabsperioder således ikke direkte sammenlignes. Selskabets andel i nettoresultaterne fra koncernselskaber steg fra USD 14,358 mio. i de tre første kvartaler 2005 til USD 14,445 mio. i samme periode Denne andel i nettoresultaterne er ikke direkte sammenlignelig i de to perioder, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations Berhad ( United Plantations ) på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september kvartal 2006 Koncernresultatet for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 7,870 mio. og var således væsentlig lavere i forhold til resultatet på USD 28,604 mio. for 3. kvartal I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i september Det bør bemærkes, at resultaterne for de to regnskabsperioder ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september Selskabets andel i nettoresultaterne fra koncernselskaber steg fra USD 4,661 mio. i 3. kvartal 2005 til USD 6,919 mio. i 3. kvartal Andelen for de to regnskabsperioder kan dog ikke direkte sammenlignes, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september Associerede selskaber Det associerede selskab United Plantations opnåede et resultat efter skat for de første tre kvartaler 2006 på MYR 107,643 mio. (USD 29,193 mio.), hvilket, på grund af højere palmeoliepriser, var højere i forhold til det opnåede resultat i samme periode 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,054 mio.). Resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 på MYR 49,968 mio. (USD 13,596 mio.) afspejler en væsentlig forbedring i forhold til resultatet efter skat for 3. kvartal 2005 på MYR 38,360 mio. (USD 10,165 mio.), hvilket kan tilskrives højere palmeoliepriser samt øget produktion. Det associerede selskab AarhusKarlshamn AB ( AAK ) opnåede et driftsresultat på SEK 347 mio. (USD 46,264 mio.) for de første tre kvartaler 2006 før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger (2005: SEK 377 mio. (USD 51,781 mio.)). Det reducerede resultatet kan tilskrives ophør af underkontraheringsforretningen samt en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer. Synergieffekten bidrog positivt med SEK 50 mio (USD 6,666 mio.) i de første tre kvartaler Resultatet efter skat for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til SEK 119 mio. (USD 15,866 mio.). Driftsresultatet for 3. kvartal 2006 før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger beløb sig til SEK 127 mio. (USD 17,493 mio.) (2005: SEK 141 mio. (USD 18,208 mio.)).resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til SEK 59 mio. (USD 8,127 mio.). 2/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

3 Investeringer Selskabet bekendtgjorde d. 29. september 2006, at de havde købt 3,3 mio. aktier i United Plantations til et samlet beløb af USD 7,038 mio. Dette køb fik Selskabets ejerandel i United Plantations til at stige til 44,8%. Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 232,468 mio. pr. 31. december 2005 til USD 251,064 mio. pr. 30. september Denne stigning kan tilskrives en bevægelse i overført overskud samt valutakursreguleringer minus udbetalt udbytte i juni Udsigter for 2006 På baggrund af nuværende tendenser forventer bestyrelsen, at Selskabet vil opnå et bedre resultat i 2006 sammenlignet med sidste år før medtagelse af den ekstraordinære gevinst i UIE 3. kvartalsrapport for /20

4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3. kvartal kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i nettoresultater fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo kvartal kvartal Året Resultat pr. aktie $ 1,77 6,42 3,39 8,12 8,94 DKK 10,36 39,55 20,37 47,74 53,41 Resultat pr. aktie $ 1,77 0,94 3,39 2,64 3,46 (før gevinst ved salg DKK 10,36 5,79 20,37 15,52 20,67 af koncernselskab) Indre værdi pr. aktie $ 56,33 52,88 56,33 52,88 52,16 DKK 331,82 327,70 331,82 327,70 329,87 Aktiekurs, ultimo $ 67,92 55,83 67,92 55,83 62,98 DKK 400,08 345,95 400,08 345,95 398,32 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier). 3. kvartal kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) - - 8,67 23,64 19,53 Soliditetsgrad 99,84 97,65 99,84 97,65 99,58 4/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

5 Resultat De første tre kvartaler 2006 Koncernresultatet efter skat for de tre første kvartaler 2006 beløb sig til USD 15,120 mio. sammenlignet med USD 36,170 mio. i samme periode I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i 3. kvartal Det bør bemærkes, at resultaterne for de to regnskabsperioder ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september 2005 med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United samt erhvervelsen af en samlet ejerandel på 16,3% i AAK og en yderligere ejerandel i United Plantations på 23,4%, hvilket forøgede Koncernens samlede ejerandel i United Plantations til 43,2%. Koncernens indtægter for de tre første kvartaler 2006 beløb sig til USD 16,207 mio. mod USD 40,319 mio. i samme periode 2005 (i dette tal er inkluderet en gevinst ved salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United). Indtægten for perioden bestod hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultatet fra koncernselskaber, valutakursgevinst på USD 0,679 mio. (2005: USD 0,578 mio.), renteindtægter på USD 0,837 mio. (2005: USD 0,583 mio.) samt realiserede gevinster på investeringer på USD 0,123 mio. (2005: USD 0,366 mio.). Selskabets andel i nettoindtægterne fra koncernselskaberne United Plantations og AAK beløb sig samlet til USD 14,445 mio. i de tre første kvartaler Denne andel kan dog ikke sammenlignes med Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i samme periode 2005, som beløb sig til USD 14,358 mio., eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september United Plantations opnåede et resultat for de første tre kvartaler 2006 på MYR 107,643 mio. (USD 29,193 mio.), hvilket var en forbedring i forhold til MYR 102,517 mio. (USD 27,054 mio. )for samme periode Denne stigning kan hovedsageligt tilskrives højere palmeoliepriser. AAK s driftsresultat for de første tre kvartaler 2006 før justering af effekten af IAS 39 og efter engangsomkostninger i forbindelse med sammenlægning og rationalisering samt omkostninger relateret til synergitiltag beløb sig til SEK 347 mio. (USD 46,264 mio.) sammenlignet med proforma-driftsresultatet på SEK 377 mio. (USD 51,781 mio.) for samme periode 2005 (bestående af henholdsvis bidrag fra AAK og Aarhus United før fusionen). Det reducerede resultat kan tilskrives manglende indtægter i 2006 fra underkontraheringsforretningen inden for Chocolate & Confectionary Fats, som i de tre første kvartaler 2005 bidrog med SEK 45 mio. (USD 6,181 mio.) samt en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer, som på trods af en stor efterspørgsel led under mangelen på den vigtige råvare sheanødder. I forbindelse med fusionen blev synergieffekter identificeret i hele værdikæden og det forventes at disse vil være fuldt ud realiseret i 2008, hvorefter de vil bidrage positivt med SEK 175 mio. (USD 23,873 mio.) årligt. Synergieffekten bidrog positivt med SEK 50 mio (USD 6,666 mio.) til resultatet i de tre første kvartaler Resultatet efter skat for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til SEK 119 mio. (USD 15,866 mio.). Koncernens omkostninger for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til USD 1,698 mio. og var væsentligt lavere i forhold til omkostningerne på USD 3,854 mio. i samme periode Størstedelen af forskellen i beløbet skyldes koncernomstruktureringen i De lavere omkostninger kan også tilskrives hensættelser til urealiseret tab på investeringer på USD 1,277 mio., der blev sat til side i de første tre kvartaler i 2005, hvoraf USD 0,160 mio. blev tilbageført i de første tre kvartaler Koncernen skat for de tre første kvartaler 2006 udgjorde et positivt skattebeløb på USD 0,611 mio. (2005: USD -0,295 mio.), som består af erholdig skat på udbytte modtaget af Selskabets malaysiske holdingselskab modregnet betalt skat på lån mellem koncernselskaber samt skatteudgifter i Selskabets malaysiske holdingselskab. UIE 3. kvartalsrapport for /20

6 3. kvartal 2006 Koncernresultatet for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 7,870 mio. og var således væsentlig lavere i forhold til resultatet på USD 28,604 mio. for 3. kvartal 2005, som inkluderer en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i september Det bør bemærkes, at resultaterne for 3. kvartal 2005 og 2006 ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september Koncernens indtægter for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 8,027 mio. mod USD 29,495 mio. i samme periode 2005 (i dette tal er indkluderet en gevinst ved salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United). Indtægten for perioden bestod hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultatet fra koncernselskaber, som steg fra USD 4,661 mio. i 3. kvartal 2005 til USD 6,919 mio. i 3. kvartal 2006 samt renteindtægter på USD 0,403 mio. (2005: 0,102 mio.). Realiserede tab på investeringer, som hovedsageligt bestod af omkostninger i forbindelse med kurssikring som følge af koncernomstruktureringen, havde en negativ indvirkning med USD 1,073 mio. på resultatet for 3. kvartal Direkte sammenligning af Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i 3. kvartal 2005 og 2006 er således ikke muligt, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september United Plantations resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til på MYR 49,968 mio. (USD 13,596 mio.) og afspejler en væsentlig forbedring i forhold til resultatet efter skat for 3. kvartal 2005 på MYR 38,360 mio. (USD 10,165 mio.). Selvom palmeoliepriserne havde en gunstig virkning på resultatet, var hovedårsagen til et forbedret resultat en betydelig øget produktion i 3. kvartal set i forhold til både 1. halvår 2006 samt 3. kvartal AAK opnåede et driftsresultat for 3. kvartal 2006 på SEK 127 mio. (USD 17,493 mio.) før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 10 mio. (USD 1,377 mio.) i forbindelse med notering af AAK på fondsbørsen OMX Nordic Exchange. Det reducerede resultatet kan tilskrives en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer som følge af mangel på den vigtige råvare sheanødder. Det sammenlignelige proformadriftsresultat for 3. kvartal 2005 (bestående af henholdsvis bidrag fra AAK og Aarhus United før fusionen) beløb sig til SEK 141 mio. (USD 18,208 mio.), hvori der var iberegnet en indtægt på SEK 15 mio. (USD 1,937 mio.) fra underkontraheringsforretningen inden for Chocolate & Confectionary Fats, som ophørte i slutningen af Positive synergier bidrog i 3. kvartal 2006 samlet med SEK 25 mio (USD 3,444 mio.). Resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til SEK 59 mio. (USD 8,127 mio.). Koncernens omkostninger for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 0,159 mio. og var således lavere i forhold til omkostningerne på USD 0,514 mio. i samme periode Hovedårsagen til de lavere omkostninger kan tilskrives urealiseret tab på investeringer på USD 0,305 mio. i 3. kvartal 2005, hvoraf USD 0,085 mio. blev tilbageført i 3. kvartal Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 232,468 mio. pr. 31. december 2005 til USD 251,064 mio. pr. 30. september 2006, hvilket hovedsageligt afspejler effekten af Selskabets overskud i de forløbne tre kvartaler samt valutakursreguleringer minus udbetalt udbytte i juni Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af indeværende periode. 6/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

7 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. Revisorskifte Selskabet har besluttet at skifte revisor fra KPMG til Ernst & Young med virkning fra indeværende regnskabsår. Denne beslutning var nødvendig, eftersom KPMG ikke længere var hovedrevisor for Selskabets primære investeringer United Plantations og AAK. For at opfylde regnskabsreglerne vedtog Selskabets bestyrelse således, at Ernst & Young, som er revisor for United Plantations, skulle udpeges til revisor i stedet for KPMG. Investeringer Nye investeringer Selskabet bekendtgjorde d. 29. september 2006, at de havde købt 3,3 mio. aktier i United Plantations til et samlet beløb af USD 7,038 mio. Dette køb fik Selskabets ejerandel i United Plantations til at stige med 1,6% til 44,8%. United Plantations foreslåede opkøb af 95% af aktiekapitalen i to indonesiske plantageselskaber, som samlet vil give United Plantations råderet over ca hektar land i Indonesien, samt den første klargøring og udvikling af den dertil hørende jord, forløber i henhold til planen. AAK afsluttede i 2. kvartal købet af afdelingen Wet Foods i Lion Food Ltd., en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af sauce, dressing og marinade i Storbritannien med en årlig omsætning på GBP 14 mio. (USD 25,392 mio.). Samtidig har AAK også påbegyndt opførelsen af et nyt fabriksanlæg for at udvide forretningsområdet inden for chokoladefedtstoffer via en investering på SEK 150 mio. (USD 19,999 mio.). Bygningsprojektet skrider planmæssigt frem og anlægget forventes at være i drift inden slutningen af Ydermere er der taget beslutning om at udvide produktionsanlægget i USA, der producerer transfrie fedtsyre-produkter med SEK 40 mio. (USD 5,457 mio.) Selskabet arbejder fortsat aktivt på at finde nye investeringsprojekter. UIE 3. kvartalsrapport for /20

8 Associerede selskaber De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje pr. 30. september 2006, er omtalt i det efterfølgende. United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations 3. kvartalsrapport 2006, der blev offentliggjort d. 20. november 2006: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2006 med sammenligningstal for 3. kvartal 2005 (Tallene er ikke revideret) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst/tab ved investering Gevinst i forbindelse med likvidation af associeret selskab Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Selskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2005: ) stamaktier (cent) 24,01 18,43 51,72 49,26 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

9 Sammenfattet balance for Koncernen pr. 30. september 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) 30. september 31. december (MYR 000) Aktiver: Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Investering i associerede selskaber - - Omsættelige finansielle aktiver Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Tilgodehavender hos associeret selskab Tilgodehavende skat Finansielle aktiver til dagsværdi Likvide beholdninger, bankindeståender og aftaleindskud Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser: Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Egenveksel Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 5,11 4,70 Den sammenfattede balance for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for UIE 3. kvartalsrapport for /20

10 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens resultat før skat for den forløbne periode var 3% højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år på grund af bedre opnåede priser på rå palmeolie og palmekernestearin. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg fra MYR 45,2 mio. for det foregående kvartal til MYR 66,8 mio. for det forløbne kvartal. Stigningen i resultatet før skat for det forløbne kvartal kan tilskrives en øget sæsonbetonet produktion af friske frugtbundter, rå palmeolie, palmekerner samt kokosnødder på henholdsvis 25%, 27%, 36% og 13%. Udsigter og forventninger til fremtiden Den nuværende stærkt optimistiske stemning, der hersker på palmeoliemarkedet, er styret af forventningerne til en hurtigt voksende efterspørgsel på palmeolie, som skal anvendes til biobrændsel, efterhånden som de nyopførte fabriksanlæg påbegynder deres produktion i løbet af 2007 og Varelagrene af palmeolie begyndte at falde i oktober og denne udvikling forventes at fortsætte yderligere på grund af en forventet stærk efterspørgsel samt det naturlige fald i palmeolieproduktionen som følge af lavsæsonen i de kommende måneder. Det seneste opsving i priserne på hvede og majs som følge af den alvorlige tørke i Australien smittede af på sojabønnemarkedet, som således oplevede et opsving i sojaoliepriserne. Dette har efterfølgende udløst et opsving i palmeoliepriserne, som i den senere tid ikke har kunnet følge med de stigende priser inden for sojaproduktgruppen. Som en konsekvens af det ovenstående samt manglende forsyning fra markedsdeltagere er der i den senere tid opnået nye rekordhøje priser på derivatmarkedet for rå palmeolie-futureskontrakter handlet på den malaysiske fondsbørs Bursa Malaysia. Eftersom en væsentlig del af produktionen er blevet solgt via terminssalg, forventes 2006 at blive endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for den forløbne periode. Selskabsopkøb Status for selskabsopkøb Fremsatte købstilbud vedrørende 95% kapitalandel i de to indonesiske plantageselskaber; PT SSS og PT MPP. Den 25. april 2006 indgik Koncernen en betinget hovedaftale med de eksisterende aktionærer i to indonesiske plantageselskaber, nemlig PT SSS og PT MPP. Aftalen vedrører køb af 95% af den udstedte og indbetalte aktiekapital i hvert af selskaberne for henholdsvis USD 5,9 mio. og USD 3,1 mio. (der refereres kollektivt hertil som Fremsatte Købstilbud ). Købsvederlaget for de Fremsatte Købstilbud vil blive finansieret af interne midler i Koncernen. Samme dag indgik Koncernen ligeledes en betinget købs- og salgsaftale med de eksisterende aktionærer i PT SSS i forbindelse med det Fremsatte Købstilbud af PT SSS. 10/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

11 Den betingede købs- og salgsaftale med hensyn til det Fremsatte Købstilbud af PT MPP vil blive opfyldt af Koncernen og/eller af dennes udpegede part på det tidspunkt, hvor Koncernen har færdiggjort en fyldestgørende og tilfredsstillende due diligence vurdering af PT MPP samt de lokale myndigheder har udstedt en udviklingstilladelse for jorden ejet af PT MPP. De Fremsatte Købstilbud er betinget af godkendelse af det indonesiske udvalg for koordinering af investeringer (The Indonesian Investment Coordinating Board) og Bank Negara Malaysia. Ved gennemførelsen af de Fremsatte Købstilbud vil Koncernen have råderet over ca hektar jord i Indonesien. Det forventes, at de Fremsatte Købstilbud vil bidrage positivt til Koncernens fremtidige indtjening på lang og mellemlang sigt. De Fremsatte Købstilbud forventes afsluttet indenfor 1 år fra datoen for den betingede hovedaftale. Koncernen gennemførte købet af kapitalandelen på 95% i PT SSS den 9. juni Eftersom oliepalmerne endnu ikke er fuldt ud bæredygtige, var der ingen indtjeningsbidrag fra PT SSS. Ved offentliggørelse af denne rapport, er betingelserne vedrørende PT MPP endnu ikke opfyldt. UIE 3. kvartalsrapport for /20

12 AarhusKarlshamn AB Følgende uddrag er taget fra AAK s halvårsrapport, der blev offentliggjort af selskabet d. 10. november 2006: Delårsrapport for januar til september 2006* Nettoomsætningen steg til SEK mio.(sek mio.). Driftsresultat før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 117 mio. beløb sig til SEK 347 mio. (SEK 377 mio.). Overskuddet fra underkontrahering inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats beløb sig for hele 2005 til SEK 60 mio. og SEK 45 mio. i årets første tre kvartaler. Denne forretning ophørte i slutningen af Driftsresultatet beløb sig til SEK 232 mio. efter justering af IAS 39. Resultatet efter skat beløb sig til SEK 119 mio. Resultat pr. aktie beløb sig til SEK 2,92. Vi ser en fortsat øget andel af specialprodukter. Samlet kommer synergieffekten på SEK 175 mio. til at have fuld gennemslagskraft i Muligheden for at opnå endnu en bølge af synergier via rationaliseringer og omstruktureringer ser lovende ud, udtaler koncernchef Jerker Hartwall i en kommentar til rapporten. Kvartalsrapport for perioden juli-september 2006* Nettoomsætningen beløb sig til SEK mio. (SEK mio.). Driftsresultatet før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 10 mio. beløb sig til SEK 127 mio. (SEK 141 mio.). Overskuddet fra underkontrahering inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats beløb sig i hele 2005 til SEK 60 mio. og SEK 15 mio. i 3. kvartal. Denne forretning ophørte i slutningen af Driftsresultatet beløb sig til SEK 108 mio. efter justering af IAS 39. Resultatet efter skat beløb sig til SEK 59 mio. Resultat pr. aktie beløb sig til SEK 1,44. * Sammenligningstal i parentes henviser til 2005 pro-forma. 12/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

13 Koncernchefens kommentarer Specialprodukter Det er AAK s strategi at udvikle specialprodukter, som er baseret på vegetabilske råvarer og hvor et højt niveau af teknologi og/eller service fremmer en attraktiv fortjeneste samt en høj tilvækst. Fordelingen mellem standardprodukter med en lav fortjeneste og specialprodukter er omtrent 50/50, dog ses en klar indikation på at specialprodukter øges. I løbet af årets første tre kvartaler har væksten været speciel gunstig inden for segmentet af transfrie fedtsyrer samt vegetabilske produktløsninger til kosmetikindustrien. Den høje vækst inden for det vigtige område kakaosmørækvivalent ( CBE ) blev i løbet af året bremset på grund af mangel på sheanødder, som er en af hovedråvarerne. Omsætningen inden for CBE er derfor efter tre kvartaler ikke steget i forhold til sidste år på trods af en fortsat positiv udvikling i den samlede markedsefterspørgsel. For at styrke Koncernens specialiseringsstrategi er der i løbet af det første år i virksomheden: - taget beslutning om en betydelig udvidelse af vores CBE-anlæg (SEK 150 mio.), som forventes at være i drift 2007/ blevet opkøbt den britiske Lion Food s afdeling Wet Foods (sauce, marinade, dressing) som et led i at integrere fremad i værdikæden - taget beslutning om at udvide vores anlæg, som producerer transfrie fedtsyre-produkter i USA (SEK 40 mio.) Samtidig er udviklingsselskabet BSP Pharma, som ikke hørte ind under kernevirksomheden, blevet solgt. Synergieffekten I forbindelse med fusionen blev synergieffekter identifi ceret i hele værdikæden fra levering af råvarekomponenter til salg. Størstedelen af synergieffekterne findes inden for området fabriksrationalisering, hvilket er karakteristisk inden for forædlingsindustrien. I forbindelse med halvårsrapporten blev der indberettet øgede synergimuligheder på SEK 25 mio., således at den samlede synergieffekt steg til SEK 175 mio. mod de tidligere estimerede SEK 150 mio. Denne forbedring kan tilskrives øget marginer som følge af etablering af vore egne salgskanaler i Rusland, Ukraine samt USA. De samlede engangsomkostninger forbundet med at udføre synergitiltagene forventes at beløbe sig sammenlagt til ca. SEK 250 mio. for 2005 og De synergirelaterede engangsomkostninger for 2005 beløb sig til SEK 91 mio. og for de første tre kvartaler af 2006 på SEK 117 mio. Ledelsen vurderer, at der påløber yderligere engangsomkostninger på ca. SEK 40 mio. i løbet af 4. kvartal Yderligere synergieffekter i endnu en bølge ser lovende ud. Disse vil blive fremlagt, når der er blevet foretaget en grundig analyse. Fremtiden Dette har været et år med store forandringer. Hele Koncernen har været påvirket af den omfattende omstrukturering. Flytningen af to fabriksanlæg i Storbritannien samt etablering af egne salgskanaler i strategisk vigtige lande er eksempler på fusionsaktiviteter, som vil styrke AAK s position i fremover, selvom det har betydet engangsomkostninger for indeværende år. Manglen på sheanødder har desuden hæmmet vores vækst. AAK blev børsnoteret på fondsbørsen i Stockholm i september Fuld gennemslagskraft af synergitiltagene, forventet normaliseret udbud af sheanødder, som vil bevirke til øget vækst inden for chokoladefedtstofsegmentet CBE samt en positiv effekt fra investerringer i forbindelse med opkøb og ekspansion vil bidrage betydeligt til resultatet Vores mål er at have en effektiv og omstruktureret AAK med stærke markedspositioner, god vækst samt en synergieffekt i størrelsesordenen af ca. SEK 175 mio. UIE 3. kvartalsrapport for /20

14 Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen 3. kvartal kvartal (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Lønomkostninger til medarbejdere Afskrivninger og værditab Andre driftsomkostninger -4-5 Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter 1 9 Renteudgifter Andre finansielle poster 1-2 Resultat før skat Skat Nettoresultat /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

15 Sammenfattet balance for Koncernen (SEK mio.) 30/09/ /12/2005 Aktiver: Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Kortfristede fordringer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser: Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser - handel Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Der er ingen ændringer i eventualforpligtelser. Ydermere var der hellere ikke nogle transaktioner med nærtstående parter i den forløbne periode. UIE 3. kvartalsrapport for /20

16 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende forretning, men på et stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen havde ikke nogen nævneværdigt indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere i Koncernen, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 100 i prisen på rå palmeolie pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 8 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaer for en væsentlig del af disse selskaber er relativt tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den svenske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til tredje part, ville en stigning i renten påvirke Selskabets andel i AAK s resultat en anelse. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år influeret produktionen. Udsigter Bestyrelsen forventer, at Selskabet vil opnå et bedre resultat i 2006 sammenlignet med sidste år før medtagelse af den ekstraordinære gevinst i På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 23. november /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

17 Sammenfattet Balance for Koncernen for de første tre kvartaler 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) 30. september 31. december (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver: Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Egenveksel fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Kortfristede forpligtelser: Skyldig skat Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE 3. kvartalsrapport for /20

18 Resultatopgørelse for Koncernen for de tre første kvartaler 2006 med sammenligningstal for de tre første kvartaler 2005 (Tallene er ikke revideret) 3. kvartal kvartal (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter: Andel af resultat i koncernselskaber Gevinst ved salg af koncernselskab Renteindtægter - Koncernselskaber Tilknyttede selskaber Øvrige Realiseret gevinst/tab på investeringer Udbytteindtægter Nettovalutakursgevinst Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger: Afskrivninger Renteudgifter Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Ændring i urealiseret gevinst/tab på investering Amortisering af goodwill Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat/skatterefusion Nettoresultat for perioden /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

19 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for de tre første kvartaler 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) Samlet egenkapital pr. 1. januar 2005 Årets bevægelser pr. 31. december 2005 Samlet egenkapital pr. 31. december 2005 Samlet egenkapital pr. 30. september 2006 Periodens bevægelser pr. 30. september 2006 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i opskrivningsreserver UIE 3. kvartalsrapport for /20

20 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Company Secretary Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne CARL BEK-NIELSEN Formand MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN Adm. direktør BRIAN BECH NIELSEN PETER GRUT JOHN MADSEN KJELD RANUM ALISON TRECO 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V, Danmark Ernst & Young Nassau, Bahamaøerne Philip & Partnere København, Danmark Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S DnB NOR A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. JOHN A. GOODWIN ULRIK JUUL ØSTERGAARD KENNETH NILSSON Telefon: /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2006 Selskabsmeddelelse nr. 1/2007 19. marts 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 8/ Gengivelse på dansk 28. august UNITED HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

1. kvartalsrapport 2013

1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 6/ Gengivelse på dansk 30. maj UNITED 1. KVARTALS- UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Til:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012 UNITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 13 Gengivelse på dansk 29. august HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012

3. kvartalsrapport 2012 3. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse nr. 17/ Gengivelse på dansk 28. november UNITED 3. KVARTALS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere