3. kvartalsrapport for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartalsrapport for 2006"

Transkript

1 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat for 3. kvartal samt de tre første kvartaler 2006, angivet i amerikanske dollar ( USD eller $ ). Hovedpunkter De første tre kvartaler 2006 Koncernresultatet for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til USD 15,120 mio. sammenlignet med USD 36,170 mio. i samme periode I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United A/S ( Aarhus United ), som blev afsluttet i 3. kvartal Grundet denne koncernomstrukturering, som blev gennemført i september 2005, kan resultaterne for de to regnskabsperioder således ikke direkte sammenlignes. Selskabets andel i nettoresultaterne fra koncernselskaber steg fra USD 14,358 mio. i de tre første kvartaler 2005 til USD 14,445 mio. i samme periode Denne andel i nettoresultaterne er ikke direkte sammenlignelig i de to perioder, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations Berhad ( United Plantations ) på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september kvartal 2006 Koncernresultatet for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 7,870 mio. og var således væsentlig lavere i forhold til resultatet på USD 28,604 mio. for 3. kvartal I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i september Det bør bemærkes, at resultaterne for de to regnskabsperioder ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september Selskabets andel i nettoresultaterne fra koncernselskaber steg fra USD 4,661 mio. i 3. kvartal 2005 til USD 6,919 mio. i 3. kvartal Andelen for de to regnskabsperioder kan dog ikke direkte sammenlignes, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september Associerede selskaber Det associerede selskab United Plantations opnåede et resultat efter skat for de første tre kvartaler 2006 på MYR 107,643 mio. (USD 29,193 mio.), hvilket, på grund af højere palmeoliepriser, var højere i forhold til det opnåede resultat i samme periode 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,054 mio.). Resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 på MYR 49,968 mio. (USD 13,596 mio.) afspejler en væsentlig forbedring i forhold til resultatet efter skat for 3. kvartal 2005 på MYR 38,360 mio. (USD 10,165 mio.), hvilket kan tilskrives højere palmeoliepriser samt øget produktion. Det associerede selskab AarhusKarlshamn AB ( AAK ) opnåede et driftsresultat på SEK 347 mio. (USD 46,264 mio.) for de første tre kvartaler 2006 før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger (2005: SEK 377 mio. (USD 51,781 mio.)). Det reducerede resultatet kan tilskrives ophør af underkontraheringsforretningen samt en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer. Synergieffekten bidrog positivt med SEK 50 mio (USD 6,666 mio.) i de første tre kvartaler Resultatet efter skat for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til SEK 119 mio. (USD 15,866 mio.). Driftsresultatet for 3. kvartal 2006 før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger beløb sig til SEK 127 mio. (USD 17,493 mio.) (2005: SEK 141 mio. (USD 18,208 mio.)).resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til SEK 59 mio. (USD 8,127 mio.). 2/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

3 Investeringer Selskabet bekendtgjorde d. 29. september 2006, at de havde købt 3,3 mio. aktier i United Plantations til et samlet beløb af USD 7,038 mio. Dette køb fik Selskabets ejerandel i United Plantations til at stige til 44,8%. Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 232,468 mio. pr. 31. december 2005 til USD 251,064 mio. pr. 30. september Denne stigning kan tilskrives en bevægelse i overført overskud samt valutakursreguleringer minus udbetalt udbytte i juni Udsigter for 2006 På baggrund af nuværende tendenser forventer bestyrelsen, at Selskabet vil opnå et bedre resultat i 2006 sammenlignet med sidste år før medtagelse af den ekstraordinære gevinst i UIE 3. kvartalsrapport for /20

4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3. kvartal kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i nettoresultater fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo kvartal kvartal Året Resultat pr. aktie $ 1,77 6,42 3,39 8,12 8,94 DKK 10,36 39,55 20,37 47,74 53,41 Resultat pr. aktie $ 1,77 0,94 3,39 2,64 3,46 (før gevinst ved salg DKK 10,36 5,79 20,37 15,52 20,67 af koncernselskab) Indre værdi pr. aktie $ 56,33 52,88 56,33 52,88 52,16 DKK 331,82 327,70 331,82 327,70 329,87 Aktiekurs, ultimo $ 67,92 55,83 67,92 55,83 62,98 DKK 400,08 345,95 400,08 345,95 398,32 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier). 3. kvartal kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) - - 8,67 23,64 19,53 Soliditetsgrad 99,84 97,65 99,84 97,65 99,58 4/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

5 Resultat De første tre kvartaler 2006 Koncernresultatet efter skat for de tre første kvartaler 2006 beløb sig til USD 15,120 mio. sammenlignet med USD 36,170 mio. i samme periode I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i 3. kvartal Det bør bemærkes, at resultaterne for de to regnskabsperioder ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september 2005 med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United samt erhvervelsen af en samlet ejerandel på 16,3% i AAK og en yderligere ejerandel i United Plantations på 23,4%, hvilket forøgede Koncernens samlede ejerandel i United Plantations til 43,2%. Koncernens indtægter for de tre første kvartaler 2006 beløb sig til USD 16,207 mio. mod USD 40,319 mio. i samme periode 2005 (i dette tal er inkluderet en gevinst ved salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United). Indtægten for perioden bestod hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultatet fra koncernselskaber, valutakursgevinst på USD 0,679 mio. (2005: USD 0,578 mio.), renteindtægter på USD 0,837 mio. (2005: USD 0,583 mio.) samt realiserede gevinster på investeringer på USD 0,123 mio. (2005: USD 0,366 mio.). Selskabets andel i nettoindtægterne fra koncernselskaberne United Plantations og AAK beløb sig samlet til USD 14,445 mio. i de tre første kvartaler Denne andel kan dog ikke sammenlignes med Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i samme periode 2005, som beløb sig til USD 14,358 mio., eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september United Plantations opnåede et resultat for de første tre kvartaler 2006 på MYR 107,643 mio. (USD 29,193 mio.), hvilket var en forbedring i forhold til MYR 102,517 mio. (USD 27,054 mio. )for samme periode Denne stigning kan hovedsageligt tilskrives højere palmeoliepriser. AAK s driftsresultat for de første tre kvartaler 2006 før justering af effekten af IAS 39 og efter engangsomkostninger i forbindelse med sammenlægning og rationalisering samt omkostninger relateret til synergitiltag beløb sig til SEK 347 mio. (USD 46,264 mio.) sammenlignet med proforma-driftsresultatet på SEK 377 mio. (USD 51,781 mio.) for samme periode 2005 (bestående af henholdsvis bidrag fra AAK og Aarhus United før fusionen). Det reducerede resultat kan tilskrives manglende indtægter i 2006 fra underkontraheringsforretningen inden for Chocolate & Confectionary Fats, som i de tre første kvartaler 2005 bidrog med SEK 45 mio. (USD 6,181 mio.) samt en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer, som på trods af en stor efterspørgsel led under mangelen på den vigtige råvare sheanødder. I forbindelse med fusionen blev synergieffekter identificeret i hele værdikæden og det forventes at disse vil være fuldt ud realiseret i 2008, hvorefter de vil bidrage positivt med SEK 175 mio. (USD 23,873 mio.) årligt. Synergieffekten bidrog positivt med SEK 50 mio (USD 6,666 mio.) til resultatet i de tre første kvartaler Resultatet efter skat for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til SEK 119 mio. (USD 15,866 mio.). Koncernens omkostninger for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til USD 1,698 mio. og var væsentligt lavere i forhold til omkostningerne på USD 3,854 mio. i samme periode Størstedelen af forskellen i beløbet skyldes koncernomstruktureringen i De lavere omkostninger kan også tilskrives hensættelser til urealiseret tab på investeringer på USD 1,277 mio., der blev sat til side i de første tre kvartaler i 2005, hvoraf USD 0,160 mio. blev tilbageført i de første tre kvartaler Koncernen skat for de tre første kvartaler 2006 udgjorde et positivt skattebeløb på USD 0,611 mio. (2005: USD -0,295 mio.), som består af erholdig skat på udbytte modtaget af Selskabets malaysiske holdingselskab modregnet betalt skat på lån mellem koncernselskaber samt skatteudgifter i Selskabets malaysiske holdingselskab. UIE 3. kvartalsrapport for /20

6 3. kvartal 2006 Koncernresultatet for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 7,870 mio. og var således væsentlig lavere i forhold til resultatet på USD 28,604 mio. for 3. kvartal 2005, som inkluderer en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i september Det bør bemærkes, at resultaterne for 3. kvartal 2005 og 2006 ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september Koncernens indtægter for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 8,027 mio. mod USD 29,495 mio. i samme periode 2005 (i dette tal er indkluderet en gevinst ved salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United). Indtægten for perioden bestod hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultatet fra koncernselskaber, som steg fra USD 4,661 mio. i 3. kvartal 2005 til USD 6,919 mio. i 3. kvartal 2006 samt renteindtægter på USD 0,403 mio. (2005: 0,102 mio.). Realiserede tab på investeringer, som hovedsageligt bestod af omkostninger i forbindelse med kurssikring som følge af koncernomstruktureringen, havde en negativ indvirkning med USD 1,073 mio. på resultatet for 3. kvartal Direkte sammenligning af Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i 3. kvartal 2005 og 2006 er således ikke muligt, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september United Plantations resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til på MYR 49,968 mio. (USD 13,596 mio.) og afspejler en væsentlig forbedring i forhold til resultatet efter skat for 3. kvartal 2005 på MYR 38,360 mio. (USD 10,165 mio.). Selvom palmeoliepriserne havde en gunstig virkning på resultatet, var hovedårsagen til et forbedret resultat en betydelig øget produktion i 3. kvartal set i forhold til både 1. halvår 2006 samt 3. kvartal AAK opnåede et driftsresultat for 3. kvartal 2006 på SEK 127 mio. (USD 17,493 mio.) før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 10 mio. (USD 1,377 mio.) i forbindelse med notering af AAK på fondsbørsen OMX Nordic Exchange. Det reducerede resultatet kan tilskrives en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer som følge af mangel på den vigtige råvare sheanødder. Det sammenlignelige proformadriftsresultat for 3. kvartal 2005 (bestående af henholdsvis bidrag fra AAK og Aarhus United før fusionen) beløb sig til SEK 141 mio. (USD 18,208 mio.), hvori der var iberegnet en indtægt på SEK 15 mio. (USD 1,937 mio.) fra underkontraheringsforretningen inden for Chocolate & Confectionary Fats, som ophørte i slutningen af Positive synergier bidrog i 3. kvartal 2006 samlet med SEK 25 mio (USD 3,444 mio.). Resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til SEK 59 mio. (USD 8,127 mio.). Koncernens omkostninger for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 0,159 mio. og var således lavere i forhold til omkostningerne på USD 0,514 mio. i samme periode Hovedårsagen til de lavere omkostninger kan tilskrives urealiseret tab på investeringer på USD 0,305 mio. i 3. kvartal 2005, hvoraf USD 0,085 mio. blev tilbageført i 3. kvartal Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 232,468 mio. pr. 31. december 2005 til USD 251,064 mio. pr. 30. september 2006, hvilket hovedsageligt afspejler effekten af Selskabets overskud i de forløbne tre kvartaler samt valutakursreguleringer minus udbetalt udbytte i juni Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af indeværende periode. 6/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

7 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. Revisorskifte Selskabet har besluttet at skifte revisor fra KPMG til Ernst & Young med virkning fra indeværende regnskabsår. Denne beslutning var nødvendig, eftersom KPMG ikke længere var hovedrevisor for Selskabets primære investeringer United Plantations og AAK. For at opfylde regnskabsreglerne vedtog Selskabets bestyrelse således, at Ernst & Young, som er revisor for United Plantations, skulle udpeges til revisor i stedet for KPMG. Investeringer Nye investeringer Selskabet bekendtgjorde d. 29. september 2006, at de havde købt 3,3 mio. aktier i United Plantations til et samlet beløb af USD 7,038 mio. Dette køb fik Selskabets ejerandel i United Plantations til at stige med 1,6% til 44,8%. United Plantations foreslåede opkøb af 95% af aktiekapitalen i to indonesiske plantageselskaber, som samlet vil give United Plantations råderet over ca hektar land i Indonesien, samt den første klargøring og udvikling af den dertil hørende jord, forløber i henhold til planen. AAK afsluttede i 2. kvartal købet af afdelingen Wet Foods i Lion Food Ltd., en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af sauce, dressing og marinade i Storbritannien med en årlig omsætning på GBP 14 mio. (USD 25,392 mio.). Samtidig har AAK også påbegyndt opførelsen af et nyt fabriksanlæg for at udvide forretningsområdet inden for chokoladefedtstoffer via en investering på SEK 150 mio. (USD 19,999 mio.). Bygningsprojektet skrider planmæssigt frem og anlægget forventes at være i drift inden slutningen af Ydermere er der taget beslutning om at udvide produktionsanlægget i USA, der producerer transfrie fedtsyre-produkter med SEK 40 mio. (USD 5,457 mio.) Selskabet arbejder fortsat aktivt på at finde nye investeringsprojekter. UIE 3. kvartalsrapport for /20

8 Associerede selskaber De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje pr. 30. september 2006, er omtalt i det efterfølgende. United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations 3. kvartalsrapport 2006, der blev offentliggjort d. 20. november 2006: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2006 med sammenligningstal for 3. kvartal 2005 (Tallene er ikke revideret) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst/tab ved investering Gevinst i forbindelse med likvidation af associeret selskab Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Selskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2005: ) stamaktier (cent) 24,01 18,43 51,72 49,26 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

9 Sammenfattet balance for Koncernen pr. 30. september 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) 30. september 31. december (MYR 000) Aktiver: Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Investering i associerede selskaber - - Omsættelige finansielle aktiver Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Tilgodehavender hos associeret selskab Tilgodehavende skat Finansielle aktiver til dagsværdi Likvide beholdninger, bankindeståender og aftaleindskud Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser: Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Egenveksel Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 5,11 4,70 Den sammenfattede balance for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for UIE 3. kvartalsrapport for /20

10 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens resultat før skat for den forløbne periode var 3% højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år på grund af bedre opnåede priser på rå palmeolie og palmekernestearin. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg fra MYR 45,2 mio. for det foregående kvartal til MYR 66,8 mio. for det forløbne kvartal. Stigningen i resultatet før skat for det forløbne kvartal kan tilskrives en øget sæsonbetonet produktion af friske frugtbundter, rå palmeolie, palmekerner samt kokosnødder på henholdsvis 25%, 27%, 36% og 13%. Udsigter og forventninger til fremtiden Den nuværende stærkt optimistiske stemning, der hersker på palmeoliemarkedet, er styret af forventningerne til en hurtigt voksende efterspørgsel på palmeolie, som skal anvendes til biobrændsel, efterhånden som de nyopførte fabriksanlæg påbegynder deres produktion i løbet af 2007 og Varelagrene af palmeolie begyndte at falde i oktober og denne udvikling forventes at fortsætte yderligere på grund af en forventet stærk efterspørgsel samt det naturlige fald i palmeolieproduktionen som følge af lavsæsonen i de kommende måneder. Det seneste opsving i priserne på hvede og majs som følge af den alvorlige tørke i Australien smittede af på sojabønnemarkedet, som således oplevede et opsving i sojaoliepriserne. Dette har efterfølgende udløst et opsving i palmeoliepriserne, som i den senere tid ikke har kunnet følge med de stigende priser inden for sojaproduktgruppen. Som en konsekvens af det ovenstående samt manglende forsyning fra markedsdeltagere er der i den senere tid opnået nye rekordhøje priser på derivatmarkedet for rå palmeolie-futureskontrakter handlet på den malaysiske fondsbørs Bursa Malaysia. Eftersom en væsentlig del af produktionen er blevet solgt via terminssalg, forventes 2006 at blive endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for den forløbne periode. Selskabsopkøb Status for selskabsopkøb Fremsatte købstilbud vedrørende 95% kapitalandel i de to indonesiske plantageselskaber; PT SSS og PT MPP. Den 25. april 2006 indgik Koncernen en betinget hovedaftale med de eksisterende aktionærer i to indonesiske plantageselskaber, nemlig PT SSS og PT MPP. Aftalen vedrører køb af 95% af den udstedte og indbetalte aktiekapital i hvert af selskaberne for henholdsvis USD 5,9 mio. og USD 3,1 mio. (der refereres kollektivt hertil som Fremsatte Købstilbud ). Købsvederlaget for de Fremsatte Købstilbud vil blive finansieret af interne midler i Koncernen. Samme dag indgik Koncernen ligeledes en betinget købs- og salgsaftale med de eksisterende aktionærer i PT SSS i forbindelse med det Fremsatte Købstilbud af PT SSS. 10/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

11 Den betingede købs- og salgsaftale med hensyn til det Fremsatte Købstilbud af PT MPP vil blive opfyldt af Koncernen og/eller af dennes udpegede part på det tidspunkt, hvor Koncernen har færdiggjort en fyldestgørende og tilfredsstillende due diligence vurdering af PT MPP samt de lokale myndigheder har udstedt en udviklingstilladelse for jorden ejet af PT MPP. De Fremsatte Købstilbud er betinget af godkendelse af det indonesiske udvalg for koordinering af investeringer (The Indonesian Investment Coordinating Board) og Bank Negara Malaysia. Ved gennemførelsen af de Fremsatte Købstilbud vil Koncernen have råderet over ca hektar jord i Indonesien. Det forventes, at de Fremsatte Købstilbud vil bidrage positivt til Koncernens fremtidige indtjening på lang og mellemlang sigt. De Fremsatte Købstilbud forventes afsluttet indenfor 1 år fra datoen for den betingede hovedaftale. Koncernen gennemførte købet af kapitalandelen på 95% i PT SSS den 9. juni Eftersom oliepalmerne endnu ikke er fuldt ud bæredygtige, var der ingen indtjeningsbidrag fra PT SSS. Ved offentliggørelse af denne rapport, er betingelserne vedrørende PT MPP endnu ikke opfyldt. UIE 3. kvartalsrapport for /20

12 AarhusKarlshamn AB Følgende uddrag er taget fra AAK s halvårsrapport, der blev offentliggjort af selskabet d. 10. november 2006: Delårsrapport for januar til september 2006* Nettoomsætningen steg til SEK mio.(sek mio.). Driftsresultat før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 117 mio. beløb sig til SEK 347 mio. (SEK 377 mio.). Overskuddet fra underkontrahering inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats beløb sig for hele 2005 til SEK 60 mio. og SEK 45 mio. i årets første tre kvartaler. Denne forretning ophørte i slutningen af Driftsresultatet beløb sig til SEK 232 mio. efter justering af IAS 39. Resultatet efter skat beløb sig til SEK 119 mio. Resultat pr. aktie beløb sig til SEK 2,92. Vi ser en fortsat øget andel af specialprodukter. Samlet kommer synergieffekten på SEK 175 mio. til at have fuld gennemslagskraft i Muligheden for at opnå endnu en bølge af synergier via rationaliseringer og omstruktureringer ser lovende ud, udtaler koncernchef Jerker Hartwall i en kommentar til rapporten. Kvartalsrapport for perioden juli-september 2006* Nettoomsætningen beløb sig til SEK mio. (SEK mio.). Driftsresultatet før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 10 mio. beløb sig til SEK 127 mio. (SEK 141 mio.). Overskuddet fra underkontrahering inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats beløb sig i hele 2005 til SEK 60 mio. og SEK 15 mio. i 3. kvartal. Denne forretning ophørte i slutningen af Driftsresultatet beløb sig til SEK 108 mio. efter justering af IAS 39. Resultatet efter skat beløb sig til SEK 59 mio. Resultat pr. aktie beløb sig til SEK 1,44. * Sammenligningstal i parentes henviser til 2005 pro-forma. 12/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

13 Koncernchefens kommentarer Specialprodukter Det er AAK s strategi at udvikle specialprodukter, som er baseret på vegetabilske råvarer og hvor et højt niveau af teknologi og/eller service fremmer en attraktiv fortjeneste samt en høj tilvækst. Fordelingen mellem standardprodukter med en lav fortjeneste og specialprodukter er omtrent 50/50, dog ses en klar indikation på at specialprodukter øges. I løbet af årets første tre kvartaler har væksten været speciel gunstig inden for segmentet af transfrie fedtsyrer samt vegetabilske produktløsninger til kosmetikindustrien. Den høje vækst inden for det vigtige område kakaosmørækvivalent ( CBE ) blev i løbet af året bremset på grund af mangel på sheanødder, som er en af hovedråvarerne. Omsætningen inden for CBE er derfor efter tre kvartaler ikke steget i forhold til sidste år på trods af en fortsat positiv udvikling i den samlede markedsefterspørgsel. For at styrke Koncernens specialiseringsstrategi er der i løbet af det første år i virksomheden: - taget beslutning om en betydelig udvidelse af vores CBE-anlæg (SEK 150 mio.), som forventes at være i drift 2007/ blevet opkøbt den britiske Lion Food s afdeling Wet Foods (sauce, marinade, dressing) som et led i at integrere fremad i værdikæden - taget beslutning om at udvide vores anlæg, som producerer transfrie fedtsyre-produkter i USA (SEK 40 mio.) Samtidig er udviklingsselskabet BSP Pharma, som ikke hørte ind under kernevirksomheden, blevet solgt. Synergieffekten I forbindelse med fusionen blev synergieffekter identifi ceret i hele værdikæden fra levering af råvarekomponenter til salg. Størstedelen af synergieffekterne findes inden for området fabriksrationalisering, hvilket er karakteristisk inden for forædlingsindustrien. I forbindelse med halvårsrapporten blev der indberettet øgede synergimuligheder på SEK 25 mio., således at den samlede synergieffekt steg til SEK 175 mio. mod de tidligere estimerede SEK 150 mio. Denne forbedring kan tilskrives øget marginer som følge af etablering af vore egne salgskanaler i Rusland, Ukraine samt USA. De samlede engangsomkostninger forbundet med at udføre synergitiltagene forventes at beløbe sig sammenlagt til ca. SEK 250 mio. for 2005 og De synergirelaterede engangsomkostninger for 2005 beløb sig til SEK 91 mio. og for de første tre kvartaler af 2006 på SEK 117 mio. Ledelsen vurderer, at der påløber yderligere engangsomkostninger på ca. SEK 40 mio. i løbet af 4. kvartal Yderligere synergieffekter i endnu en bølge ser lovende ud. Disse vil blive fremlagt, når der er blevet foretaget en grundig analyse. Fremtiden Dette har været et år med store forandringer. Hele Koncernen har været påvirket af den omfattende omstrukturering. Flytningen af to fabriksanlæg i Storbritannien samt etablering af egne salgskanaler i strategisk vigtige lande er eksempler på fusionsaktiviteter, som vil styrke AAK s position i fremover, selvom det har betydet engangsomkostninger for indeværende år. Manglen på sheanødder har desuden hæmmet vores vækst. AAK blev børsnoteret på fondsbørsen i Stockholm i september Fuld gennemslagskraft af synergitiltagene, forventet normaliseret udbud af sheanødder, som vil bevirke til øget vækst inden for chokoladefedtstofsegmentet CBE samt en positiv effekt fra investerringer i forbindelse med opkøb og ekspansion vil bidrage betydeligt til resultatet Vores mål er at have en effektiv og omstruktureret AAK med stærke markedspositioner, god vækst samt en synergieffekt i størrelsesordenen af ca. SEK 175 mio. UIE 3. kvartalsrapport for /20

14 Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen 3. kvartal kvartal (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Lønomkostninger til medarbejdere Afskrivninger og værditab Andre driftsomkostninger -4-5 Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter 1 9 Renteudgifter Andre finansielle poster 1-2 Resultat før skat Skat Nettoresultat /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

15 Sammenfattet balance for Koncernen (SEK mio.) 30/09/ /12/2005 Aktiver: Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Kortfristede fordringer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser: Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser - handel Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Der er ingen ændringer i eventualforpligtelser. Ydermere var der hellere ikke nogle transaktioner med nærtstående parter i den forløbne periode. UIE 3. kvartalsrapport for /20

16 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende forretning, men på et stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen havde ikke nogen nævneværdigt indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere i Koncernen, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 100 i prisen på rå palmeolie pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 8 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaer for en væsentlig del af disse selskaber er relativt tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den svenske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til tredje part, ville en stigning i renten påvirke Selskabets andel i AAK s resultat en anelse. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år influeret produktionen. Udsigter Bestyrelsen forventer, at Selskabet vil opnå et bedre resultat i 2006 sammenlignet med sidste år før medtagelse af den ekstraordinære gevinst i På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 23. november /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

17 Sammenfattet Balance for Koncernen for de første tre kvartaler 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) 30. september 31. december (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver: Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Egenveksel fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Kortfristede forpligtelser: Skyldig skat Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE 3. kvartalsrapport for /20

18 Resultatopgørelse for Koncernen for de tre første kvartaler 2006 med sammenligningstal for de tre første kvartaler 2005 (Tallene er ikke revideret) 3. kvartal kvartal (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter: Andel af resultat i koncernselskaber Gevinst ved salg af koncernselskab Renteindtægter - Koncernselskaber Tilknyttede selskaber Øvrige Realiseret gevinst/tab på investeringer Udbytteindtægter Nettovalutakursgevinst Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger: Afskrivninger Renteudgifter Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Ændring i urealiseret gevinst/tab på investering Amortisering af goodwill Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat/skatterefusion Nettoresultat for perioden /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

19 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for de tre første kvartaler 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) Samlet egenkapital pr. 1. januar 2005 Årets bevægelser pr. 31. december 2005 Samlet egenkapital pr. 31. december 2005 Samlet egenkapital pr. 30. september 2006 Periodens bevægelser pr. 30. september 2006 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i opskrivningsreserver UIE 3. kvartalsrapport for /20

20 Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Company Secretary Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne CARL BEK-NIELSEN Formand MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand JOHN A. GOODWIN Adm. direktør BRIAN BECH NIELSEN PETER GRUT JOHN MADSEN KJELD RANUM ALISON TRECO 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard København V, Danmark Ernst & Young Nassau, Bahamaøerne Philip & Partnere København, Danmark Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S DnB NOR A/S Handelsbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. JOHN A. GOODWIN ULRIK JUUL ØSTERGAARD KENNETH NILSSON Telefon: /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere