3. kvartalsrapport for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartalsrapport for 2006"

Transkript

1 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat for 3. kvartal samt de tre første kvartaler 2006, angivet i amerikanske dollar ( USD eller $ ). Hovedpunkter De første tre kvartaler 2006 Koncernresultatet for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til USD 15,120 mio. sammenlignet med USD 36,170 mio. i samme periode I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United A/S ( Aarhus United ), som blev afsluttet i 3. kvartal Grundet denne koncernomstrukturering, som blev gennemført i september 2005, kan resultaterne for de to regnskabsperioder således ikke direkte sammenlignes. Selskabets andel i nettoresultaterne fra koncernselskaber steg fra USD 14,358 mio. i de tre første kvartaler 2005 til USD 14,445 mio. i samme periode Denne andel i nettoresultaterne er ikke direkte sammenlignelig i de to perioder, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations Berhad ( United Plantations ) på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september kvartal 2006 Koncernresultatet for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 7,870 mio. og var således væsentlig lavere i forhold til resultatet på USD 28,604 mio. for 3. kvartal I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i september Det bør bemærkes, at resultaterne for de to regnskabsperioder ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september Selskabets andel i nettoresultaterne fra koncernselskaber steg fra USD 4,661 mio. i 3. kvartal 2005 til USD 6,919 mio. i 3. kvartal Andelen for de to regnskabsperioder kan dog ikke direkte sammenlignes, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september Associerede selskaber Det associerede selskab United Plantations opnåede et resultat efter skat for de første tre kvartaler 2006 på MYR 107,643 mio. (USD 29,193 mio.), hvilket, på grund af højere palmeoliepriser, var højere i forhold til det opnåede resultat i samme periode 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,054 mio.). Resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 på MYR 49,968 mio. (USD 13,596 mio.) afspejler en væsentlig forbedring i forhold til resultatet efter skat for 3. kvartal 2005 på MYR 38,360 mio. (USD 10,165 mio.), hvilket kan tilskrives højere palmeoliepriser samt øget produktion. Det associerede selskab AarhusKarlshamn AB ( AAK ) opnåede et driftsresultat på SEK 347 mio. (USD 46,264 mio.) for de første tre kvartaler 2006 før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger (2005: SEK 377 mio. (USD 51,781 mio.)). Det reducerede resultatet kan tilskrives ophør af underkontraheringsforretningen samt en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer. Synergieffekten bidrog positivt med SEK 50 mio (USD 6,666 mio.) i de første tre kvartaler Resultatet efter skat for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til SEK 119 mio. (USD 15,866 mio.). Driftsresultatet for 3. kvartal 2006 før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger beløb sig til SEK 127 mio. (USD 17,493 mio.) (2005: SEK 141 mio. (USD 18,208 mio.)).resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til SEK 59 mio. (USD 8,127 mio.). 2/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

3 Investeringer Selskabet bekendtgjorde d. 29. september 2006, at de havde købt 3,3 mio. aktier i United Plantations til et samlet beløb af USD 7,038 mio. Dette køb fik Selskabets ejerandel i United Plantations til at stige til 44,8%. Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 232,468 mio. pr. 31. december 2005 til USD 251,064 mio. pr. 30. september Denne stigning kan tilskrives en bevægelse i overført overskud samt valutakursreguleringer minus udbetalt udbytte i juni Udsigter for 2006 På baggrund af nuværende tendenser forventer bestyrelsen, at Selskabet vil opnå et bedre resultat i 2006 sammenlignet med sidste år før medtagelse af den ekstraordinære gevinst i UIE 3. kvartalsrapport for /20

4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3. kvartal kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i nettoresultater fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo kvartal kvartal Året Resultat pr. aktie $ 1,77 6,42 3,39 8,12 8,94 DKK 10,36 39,55 20,37 47,74 53,41 Resultat pr. aktie $ 1,77 0,94 3,39 2,64 3,46 (før gevinst ved salg DKK 10,36 5,79 20,37 15,52 20,67 af koncernselskab) Indre værdi pr. aktie $ 56,33 52,88 56,33 52,88 52,16 DKK 331,82 327,70 331,82 327,70 329,87 Aktiekurs, ultimo $ 67,92 55,83 67,92 55,83 62,98 DKK 400,08 345,95 400,08 345,95 398,32 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier). 3. kvartal kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) - - 8,67 23,64 19,53 Soliditetsgrad 99,84 97,65 99,84 97,65 99,58 4/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

5 Resultat De første tre kvartaler 2006 Koncernresultatet efter skat for de tre første kvartaler 2006 beløb sig til USD 15,120 mio. sammenlignet med USD 36,170 mio. i samme periode I resultatet for 2005 er der dog inkluderet en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i 3. kvartal Det bør bemærkes, at resultaterne for de to regnskabsperioder ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september 2005 med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United samt erhvervelsen af en samlet ejerandel på 16,3% i AAK og en yderligere ejerandel i United Plantations på 23,4%, hvilket forøgede Koncernens samlede ejerandel i United Plantations til 43,2%. Koncernens indtægter for de tre første kvartaler 2006 beløb sig til USD 16,207 mio. mod USD 40,319 mio. i samme periode 2005 (i dette tal er inkluderet en gevinst ved salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United). Indtægten for perioden bestod hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultatet fra koncernselskaber, valutakursgevinst på USD 0,679 mio. (2005: USD 0,578 mio.), renteindtægter på USD 0,837 mio. (2005: USD 0,583 mio.) samt realiserede gevinster på investeringer på USD 0,123 mio. (2005: USD 0,366 mio.). Selskabets andel i nettoindtægterne fra koncernselskaberne United Plantations og AAK beløb sig samlet til USD 14,445 mio. i de tre første kvartaler Denne andel kan dog ikke sammenlignes med Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i samme periode 2005, som beløb sig til USD 14,358 mio., eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september United Plantations opnåede et resultat for de første tre kvartaler 2006 på MYR 107,643 mio. (USD 29,193 mio.), hvilket var en forbedring i forhold til MYR 102,517 mio. (USD 27,054 mio. )for samme periode Denne stigning kan hovedsageligt tilskrives højere palmeoliepriser. AAK s driftsresultat for de første tre kvartaler 2006 før justering af effekten af IAS 39 og efter engangsomkostninger i forbindelse med sammenlægning og rationalisering samt omkostninger relateret til synergitiltag beløb sig til SEK 347 mio. (USD 46,264 mio.) sammenlignet med proforma-driftsresultatet på SEK 377 mio. (USD 51,781 mio.) for samme periode 2005 (bestående af henholdsvis bidrag fra AAK og Aarhus United før fusionen). Det reducerede resultat kan tilskrives manglende indtægter i 2006 fra underkontraheringsforretningen inden for Chocolate & Confectionary Fats, som i de tre første kvartaler 2005 bidrog med SEK 45 mio. (USD 6,181 mio.) samt en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer, som på trods af en stor efterspørgsel led under mangelen på den vigtige råvare sheanødder. I forbindelse med fusionen blev synergieffekter identificeret i hele værdikæden og det forventes at disse vil være fuldt ud realiseret i 2008, hvorefter de vil bidrage positivt med SEK 175 mio. (USD 23,873 mio.) årligt. Synergieffekten bidrog positivt med SEK 50 mio (USD 6,666 mio.) til resultatet i de tre første kvartaler Resultatet efter skat for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til SEK 119 mio. (USD 15,866 mio.). Koncernens omkostninger for de første tre kvartaler 2006 beløb sig til USD 1,698 mio. og var væsentligt lavere i forhold til omkostningerne på USD 3,854 mio. i samme periode Størstedelen af forskellen i beløbet skyldes koncernomstruktureringen i De lavere omkostninger kan også tilskrives hensættelser til urealiseret tab på investeringer på USD 1,277 mio., der blev sat til side i de første tre kvartaler i 2005, hvoraf USD 0,160 mio. blev tilbageført i de første tre kvartaler Koncernen skat for de tre første kvartaler 2006 udgjorde et positivt skattebeløb på USD 0,611 mio. (2005: USD -0,295 mio.), som består af erholdig skat på udbytte modtaget af Selskabets malaysiske holdingselskab modregnet betalt skat på lån mellem koncernselskaber samt skatteudgifter i Selskabets malaysiske holdingselskab. UIE 3. kvartalsrapport for /20

6 3. kvartal 2006 Koncernresultatet for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 7,870 mio. og var således væsentlig lavere i forhold til resultatet på USD 28,604 mio. for 3. kvartal 2005, som inkluderer en gevinst på USD 24,406 mio. i forbindelse med salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United, som blev afsluttet i september Det bør bemærkes, at resultaterne for 3. kvartal 2005 og 2006 ikke direkte kan sammenlignes på grund af koncernomstruktureringen, der blev afsluttet i september Koncernens indtægter for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 8,027 mio. mod USD 29,495 mio. i samme periode 2005 (i dette tal er indkluderet en gevinst ved salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United). Indtægten for perioden bestod hovedsageligt af Selskabets andel i nettoresultatet fra koncernselskaber, som steg fra USD 4,661 mio. i 3. kvartal 2005 til USD 6,919 mio. i 3. kvartal 2006 samt renteindtægter på USD 0,403 mio. (2005: 0,102 mio.). Realiserede tab på investeringer, som hovedsageligt bestod af omkostninger i forbindelse med kurssikring som følge af koncernomstruktureringen, havde en negativ indvirkning med USD 1,073 mio. på resultatet for 3. kvartal Direkte sammenligning af Selskabets andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i 3. kvartal 2005 og 2006 er således ikke muligt, eftersom andelen fra 2005 består af et lavere bidrag fra United Plantations på grund af en lavere ejerandel i selskabet samt et bidrag i resultatet fra Aarhus United, som blev solgt fra i september United Plantations resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til på MYR 49,968 mio. (USD 13,596 mio.) og afspejler en væsentlig forbedring i forhold til resultatet efter skat for 3. kvartal 2005 på MYR 38,360 mio. (USD 10,165 mio.). Selvom palmeoliepriserne havde en gunstig virkning på resultatet, var hovedårsagen til et forbedret resultat en betydelig øget produktion i 3. kvartal set i forhold til både 1. halvår 2006 samt 3. kvartal AAK opnåede et driftsresultat for 3. kvartal 2006 på SEK 127 mio. (USD 17,493 mio.) før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 10 mio. (USD 1,377 mio.) i forbindelse med notering af AAK på fondsbørsen OMX Nordic Exchange. Det reducerede resultatet kan tilskrives en lavere salgsomsætning af specialfedtstoffer som følge af mangel på den vigtige råvare sheanødder. Det sammenlignelige proformadriftsresultat for 3. kvartal 2005 (bestående af henholdsvis bidrag fra AAK og Aarhus United før fusionen) beløb sig til SEK 141 mio. (USD 18,208 mio.), hvori der var iberegnet en indtægt på SEK 15 mio. (USD 1,937 mio.) fra underkontraheringsforretningen inden for Chocolate & Confectionary Fats, som ophørte i slutningen af Positive synergier bidrog i 3. kvartal 2006 samlet med SEK 25 mio (USD 3,444 mio.). Resultatet efter skat for 3. kvartal 2006 beløb sig til SEK 59 mio. (USD 8,127 mio.). Koncernens omkostninger for 3. kvartal 2006 beløb sig til USD 0,159 mio. og var således lavere i forhold til omkostningerne på USD 0,514 mio. i samme periode Hovedårsagen til de lavere omkostninger kan tilskrives urealiseret tab på investeringer på USD 0,305 mio. i 3. kvartal 2005, hvoraf USD 0,085 mio. blev tilbageført i 3. kvartal Egenkapital Egenkapitalen steg fra USD 232,468 mio. pr. 31. december 2005 til USD 251,064 mio. pr. 30. september 2006, hvilket hovedsageligt afspejler effekten af Selskabets overskud i de forløbne tre kvartaler samt valutakursreguleringer minus udbetalt udbytte i juni Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af indeværende periode. 6/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

7 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. Revisorskifte Selskabet har besluttet at skifte revisor fra KPMG til Ernst & Young med virkning fra indeværende regnskabsår. Denne beslutning var nødvendig, eftersom KPMG ikke længere var hovedrevisor for Selskabets primære investeringer United Plantations og AAK. For at opfylde regnskabsreglerne vedtog Selskabets bestyrelse således, at Ernst & Young, som er revisor for United Plantations, skulle udpeges til revisor i stedet for KPMG. Investeringer Nye investeringer Selskabet bekendtgjorde d. 29. september 2006, at de havde købt 3,3 mio. aktier i United Plantations til et samlet beløb af USD 7,038 mio. Dette køb fik Selskabets ejerandel i United Plantations til at stige med 1,6% til 44,8%. United Plantations foreslåede opkøb af 95% af aktiekapitalen i to indonesiske plantageselskaber, som samlet vil give United Plantations råderet over ca hektar land i Indonesien, samt den første klargøring og udvikling af den dertil hørende jord, forløber i henhold til planen. AAK afsluttede i 2. kvartal købet af afdelingen Wet Foods i Lion Food Ltd., en virksomhed, der beskæftiger sig med produktion af sauce, dressing og marinade i Storbritannien med en årlig omsætning på GBP 14 mio. (USD 25,392 mio.). Samtidig har AAK også påbegyndt opførelsen af et nyt fabriksanlæg for at udvide forretningsområdet inden for chokoladefedtstoffer via en investering på SEK 150 mio. (USD 19,999 mio.). Bygningsprojektet skrider planmæssigt frem og anlægget forventes at være i drift inden slutningen af Ydermere er der taget beslutning om at udvide produktionsanlægget i USA, der producerer transfrie fedtsyre-produkter med SEK 40 mio. (USD 5,457 mio.) Selskabet arbejder fortsat aktivt på at finde nye investeringsprojekter. UIE 3. kvartalsrapport for /20

8 Associerede selskaber De vigtigste associerede selskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje pr. 30. september 2006, er omtalt i det efterfølgende. United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations 3. kvartalsrapport 2006, der blev offentliggjort d. 20. november 2006: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2006 med sammenligningstal for 3. kvartal 2005 (Tallene er ikke revideret) 3. kvartal 3. kvartal kvartal kvartal (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Indkomst/tab ved investering Gevinst i forbindelse med likvidation af associeret selskab Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat for perioden Nettoresultat der kan udloddes til: Selskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2005: ) stamaktier (cent) 24,01 18,43 51,72 49,26 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

9 Sammenfattet balance for Koncernen pr. 30. september 2006 med sammenligningstal for regnskabsåret 2005 (Tallene er ikke revideret) 30. september 31. december (MYR 000) Aktiver: Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Investering i associerede selskaber - - Omsættelige finansielle aktiver Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varetilgodehavender og andre debitorer Tilgodehavender hos associeret selskab Tilgodehavende skat Finansielle aktiver til dagsværdi Likvide beholdninger, bankindeståender og aftaleindskud Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser: Egenkapital der kan tilskrives aktionærer i moderselskab Aktiekapital Overkurs ved emission Andre henlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresse Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensionsydelser Hensættelser til udskudt skat Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld og andre kreditorer Kassekredit og kortfristede lån Hensættelser til pensionsydelser Egenveksel Deklareret aconto-/slutudbytte Hensættelse til skat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Indre værdi pr. aktie (MYR) 5,11 4,70 Den sammenfattede balance for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede årsregnskab for UIE 3. kvartalsrapport for /20

10 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens resultat før skat for den forløbne periode var 3% højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år på grund af bedre opnåede priser på rå palmeolie og palmekernestearin. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg fra MYR 45,2 mio. for det foregående kvartal til MYR 66,8 mio. for det forløbne kvartal. Stigningen i resultatet før skat for det forløbne kvartal kan tilskrives en øget sæsonbetonet produktion af friske frugtbundter, rå palmeolie, palmekerner samt kokosnødder på henholdsvis 25%, 27%, 36% og 13%. Udsigter og forventninger til fremtiden Den nuværende stærkt optimistiske stemning, der hersker på palmeoliemarkedet, er styret af forventningerne til en hurtigt voksende efterspørgsel på palmeolie, som skal anvendes til biobrændsel, efterhånden som de nyopførte fabriksanlæg påbegynder deres produktion i løbet af 2007 og Varelagrene af palmeolie begyndte at falde i oktober og denne udvikling forventes at fortsætte yderligere på grund af en forventet stærk efterspørgsel samt det naturlige fald i palmeolieproduktionen som følge af lavsæsonen i de kommende måneder. Det seneste opsving i priserne på hvede og majs som følge af den alvorlige tørke i Australien smittede af på sojabønnemarkedet, som således oplevede et opsving i sojaoliepriserne. Dette har efterfølgende udløst et opsving i palmeoliepriserne, som i den senere tid ikke har kunnet følge med de stigende priser inden for sojaproduktgruppen. Som en konsekvens af det ovenstående samt manglende forsyning fra markedsdeltagere er der i den senere tid opnået nye rekordhøje priser på derivatmarkedet for rå palmeolie-futureskontrakter handlet på den malaysiske fondsbørs Bursa Malaysia. Eftersom en væsentlig del af produktionen er blevet solgt via terminssalg, forventes 2006 at blive endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for den forløbne periode. Selskabsopkøb Status for selskabsopkøb Fremsatte købstilbud vedrørende 95% kapitalandel i de to indonesiske plantageselskaber; PT SSS og PT MPP. Den 25. april 2006 indgik Koncernen en betinget hovedaftale med de eksisterende aktionærer i to indonesiske plantageselskaber, nemlig PT SSS og PT MPP. Aftalen vedrører køb af 95% af den udstedte og indbetalte aktiekapital i hvert af selskaberne for henholdsvis USD 5,9 mio. og USD 3,1 mio. (der refereres kollektivt hertil som Fremsatte Købstilbud ). Købsvederlaget for de Fremsatte Købstilbud vil blive finansieret af interne midler i Koncernen. Samme dag indgik Koncernen ligeledes en betinget købs- og salgsaftale med de eksisterende aktionærer i PT SSS i forbindelse med det Fremsatte Købstilbud af PT SSS. 10/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

11 Den betingede købs- og salgsaftale med hensyn til det Fremsatte Købstilbud af PT MPP vil blive opfyldt af Koncernen og/eller af dennes udpegede part på det tidspunkt, hvor Koncernen har færdiggjort en fyldestgørende og tilfredsstillende due diligence vurdering af PT MPP samt de lokale myndigheder har udstedt en udviklingstilladelse for jorden ejet af PT MPP. De Fremsatte Købstilbud er betinget af godkendelse af det indonesiske udvalg for koordinering af investeringer (The Indonesian Investment Coordinating Board) og Bank Negara Malaysia. Ved gennemførelsen af de Fremsatte Købstilbud vil Koncernen have råderet over ca hektar jord i Indonesien. Det forventes, at de Fremsatte Købstilbud vil bidrage positivt til Koncernens fremtidige indtjening på lang og mellemlang sigt. De Fremsatte Købstilbud forventes afsluttet indenfor 1 år fra datoen for den betingede hovedaftale. Koncernen gennemførte købet af kapitalandelen på 95% i PT SSS den 9. juni Eftersom oliepalmerne endnu ikke er fuldt ud bæredygtige, var der ingen indtjeningsbidrag fra PT SSS. Ved offentliggørelse af denne rapport, er betingelserne vedrørende PT MPP endnu ikke opfyldt. UIE 3. kvartalsrapport for /20

12 AarhusKarlshamn AB Følgende uddrag er taget fra AAK s halvårsrapport, der blev offentliggjort af selskabet d. 10. november 2006: Delårsrapport for januar til september 2006* Nettoomsætningen steg til SEK mio.(sek mio.). Driftsresultat før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 117 mio. beløb sig til SEK 347 mio. (SEK 377 mio.). Overskuddet fra underkontrahering inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats beløb sig for hele 2005 til SEK 60 mio. og SEK 45 mio. i årets første tre kvartaler. Denne forretning ophørte i slutningen af Driftsresultatet beløb sig til SEK 232 mio. efter justering af IAS 39. Resultatet efter skat beløb sig til SEK 119 mio. Resultat pr. aktie beløb sig til SEK 2,92. Vi ser en fortsat øget andel af specialprodukter. Samlet kommer synergieffekten på SEK 175 mio. til at have fuld gennemslagskraft i Muligheden for at opnå endnu en bølge af synergier via rationaliseringer og omstruktureringer ser lovende ud, udtaler koncernchef Jerker Hartwall i en kommentar til rapporten. Kvartalsrapport for perioden juli-september 2006* Nettoomsætningen beløb sig til SEK mio. (SEK mio.). Driftsresultatet før justering af effekten af IAS 39 samt engangsomkostninger på SEK 10 mio. beløb sig til SEK 127 mio. (SEK 141 mio.). Overskuddet fra underkontrahering inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionary Fats beløb sig i hele 2005 til SEK 60 mio. og SEK 15 mio. i 3. kvartal. Denne forretning ophørte i slutningen af Driftsresultatet beløb sig til SEK 108 mio. efter justering af IAS 39. Resultatet efter skat beløb sig til SEK 59 mio. Resultat pr. aktie beløb sig til SEK 1,44. * Sammenligningstal i parentes henviser til 2005 pro-forma. 12/20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

13 Koncernchefens kommentarer Specialprodukter Det er AAK s strategi at udvikle specialprodukter, som er baseret på vegetabilske råvarer og hvor et højt niveau af teknologi og/eller service fremmer en attraktiv fortjeneste samt en høj tilvækst. Fordelingen mellem standardprodukter med en lav fortjeneste og specialprodukter er omtrent 50/50, dog ses en klar indikation på at specialprodukter øges. I løbet af årets første tre kvartaler har væksten været speciel gunstig inden for segmentet af transfrie fedtsyrer samt vegetabilske produktløsninger til kosmetikindustrien. Den høje vækst inden for det vigtige område kakaosmørækvivalent ( CBE ) blev i løbet af året bremset på grund af mangel på sheanødder, som er en af hovedråvarerne. Omsætningen inden for CBE er derfor efter tre kvartaler ikke steget i forhold til sidste år på trods af en fortsat positiv udvikling i den samlede markedsefterspørgsel. For at styrke Koncernens specialiseringsstrategi er der i løbet af det første år i virksomheden: - taget beslutning om en betydelig udvidelse af vores CBE-anlæg (SEK 150 mio.), som forventes at være i drift 2007/ blevet opkøbt den britiske Lion Food s afdeling Wet Foods (sauce, marinade, dressing) som et led i at integrere fremad i værdikæden - taget beslutning om at udvide vores anlæg, som producerer transfrie fedtsyre-produkter i USA (SEK 40 mio.) Samtidig er udviklingsselskabet BSP Pharma, som ikke hørte ind under kernevirksomheden, blevet solgt. Synergieffekten I forbindelse med fusionen blev synergieffekter identifi ceret i hele værdikæden fra levering af råvarekomponenter til salg. Størstedelen af synergieffekterne findes inden for området fabriksrationalisering, hvilket er karakteristisk inden for forædlingsindustrien. I forbindelse med halvårsrapporten blev der indberettet øgede synergimuligheder på SEK 25 mio., således at den samlede synergieffekt steg til SEK 175 mio. mod de tidligere estimerede SEK 150 mio. Denne forbedring kan tilskrives øget marginer som følge af etablering af vore egne salgskanaler i Rusland, Ukraine samt USA. De samlede engangsomkostninger forbundet med at udføre synergitiltagene forventes at beløbe sig sammenlagt til ca. SEK 250 mio. for 2005 og De synergirelaterede engangsomkostninger for 2005 beløb sig til SEK 91 mio. og for de første tre kvartaler af 2006 på SEK 117 mio. Ledelsen vurderer, at der påløber yderligere engangsomkostninger på ca. SEK 40 mio. i løbet af 4. kvartal Yderligere synergieffekter i endnu en bølge ser lovende ud. Disse vil blive fremlagt, når der er blevet foretaget en grundig analyse. Fremtiden Dette har været et år med store forandringer. Hele Koncernen har været påvirket af den omfattende omstrukturering. Flytningen af to fabriksanlæg i Storbritannien samt etablering af egne salgskanaler i strategisk vigtige lande er eksempler på fusionsaktiviteter, som vil styrke AAK s position i fremover, selvom det har betydet engangsomkostninger for indeværende år. Manglen på sheanødder har desuden hæmmet vores vækst. AAK blev børsnoteret på fondsbørsen i Stockholm i september Fuld gennemslagskraft af synergitiltagene, forventet normaliseret udbud af sheanødder, som vil bevirke til øget vækst inden for chokoladefedtstofsegmentet CBE samt en positiv effekt fra investerringer i forbindelse med opkøb og ekspansion vil bidrage betydeligt til resultatet Vores mål er at have en effektiv og omstruktureret AAK med stærke markedspositioner, god vækst samt en synergieffekt i størrelsesordenen af ca. SEK 175 mio. UIE 3. kvartalsrapport for /20

14 Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen 3. kvartal kvartal (SEK mio.) Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Råmaterialer, forbrugsstoffer og varer til videresalg Andre eksterne omkostninger Lønomkostninger til medarbejdere Afskrivninger og værditab Andre driftsomkostninger -4-5 Driftsomkostninger i alt Driftsresultat Renteindtægter 1 9 Renteudgifter Andre finansielle poster 1-2 Resultat før skat Skat Nettoresultat /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

15 Sammenfattet balance for Koncernen (SEK mio.) 30/09/ /12/2005 Aktiver: Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Kortfristede fordringer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser: Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser - handel Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Der er ingen ændringer i eventualforpligtelser. Ydermere var der hellere ikke nogle transaktioner med nærtstående parter i den forløbne periode. UIE 3. kvartalsrapport for /20

16 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende forretning, men på et stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen havde ikke nogen nævneværdigt indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere i Koncernen, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 100 i prisen på rå palmeolie pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 8 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaer for en væsentlig del af disse selskaber er relativt tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den svenske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til tredje part, ville en stigning i renten påvirke Selskabets andel i AAK s resultat en anelse. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år influeret produktionen. Udsigter Bestyrelsen forventer, at Selskabet vil opnå et bedre resultat i 2006 sammenlignet med sidste år før medtagelse af den ekstraordinære gevinst i På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 23. november /20 UIE 3. kvartalsrapport for 2006

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere